You are on page 1of 2

RESULTADOS 1º A NIVEL BÁSICO

comprensi gramátic comprensi producci nota 1ª


ón oral ay ón ón evaluaci
vocabula escrita ón
lectora
rio

ABAD CASTILLO, NP NP NP NP NO
Mª LUISA APTO

ALONSO LÓPEZ, NP NP NP NP NO
MIRIAN APTO

BLANCO MEDINA, NP NP NP NP NO
CRISTINA APTO

CASTRO PÉREZ, 90% 76% 100% 90% APTO


MANUEL

CORRADO, SOFÍA NP NP NP NP NO
AILÉN APTO

COTO GONZÁLEZ, 100% 91% 100% 95% APTO


ENRIQUE

CRUZ LÓPEZ, 43% 14% 100% 45% NO


FRANCISCO APTO

DÍAZ DÍAZ, LUIS NP NP NP NP NO


ANTONIO APTO

FERNÁNDEZ 90% 84% 93% 95% APTO


CHÁVES,
GREGORIO

FERNÁNDEZ NP NP NP NP NO
GARCÍA, ANTONIO APTO

FERNÁNDEZ 95% 80% 100% 95% APTO


MÉNDEZ, MARIA
AFRICA

FERNÁNDEZ 60% 67% 93% 85% APTO


MORENO, MIGUEL
ANGEL

GARCÍA 80% 49% 100% 100% APTO


MARTÍNEZ,
PATRICIA