You are on page 1of 2

Surat Kebenaran Ibu Bapa

Abdulah bin Mahd Zin,


Pt 693, Taman Gading Galoh,
16600 Pulai Chondong,
Kelantan. Tel :
09-7665859

Pengetua,
Sek. Men. Keb. Dato’ Ahmad Maher,
Jalan Long Yunus,
15200 Kota Bharu,
Kelantan.

Tuan,

Menjalankan Kerja Lapangan

Merujuk perkara di atas, saya Abdullah bin Mahd Zin, membenarkan anak saya, Anith
Ammeylina, pelajar daripada Tingkatan Dua Ibnu Sina,untuk menjalankan kerja lapagan bagi memenuhi Sukatan
Pelajaran Geografi Tingkatan Dua.

2. Saya faham semasa menjalankan kerja lapangan ini, jika sesuatu yang tidak diingini
berlaku kepada anak saya, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

________________
(Abdullah bin. Mahd Zin)