You are on page 1of 5

“Fjala e Lirë” uron në 85 Vjetorin

Profesorin Peter Prifti.

Me familjen e albanologut te mirenjohur prof Leonard Newmark San Diego 2005


September
Me piktorin shqiptar Peter Terpani San Diego 2002