You are on page 1of 2

Share   Next Blog» Create Blog   Sign In

Rentevrije financiering landbouwgronden Nederland  
GELD UIT GROND VOOR ONGELIMITEERDE GROEI. 

MAANDAG 21 DECEMBER 2009  

Rentevrije Financiering Landbouwgronden Nederland 
 
 
 

BLOGARCHIEF  

  2009  (1 ) 
  december  (1 ) 
Rentevrije Financiering Landbouwgronden 
Nederland   

OVER MIJ   Agri­Financiering 
AGRIFINANCIERING     Is landelijk actief met rentevrije financieringen van landbouwgronden 
NORG, DRENTHE, 
op basis van 26 jarige erfpacht, grondleasing genoemd.
NETHERLANDS    

Financiering landbouwgronden  Financiering landbouwgronden t/m 70% 
op basis van tijdelijk erfpacht.  
Zonder risico's van leningen kan de grond t/m 70% 
MIJN VOLLEDIGE PROFIEL WEERGEVEN  
van de vrije verkeerswaarde gefinancierd worden. 

Canon  
De jaarlijkse canon bedraagt 1/20e deel van 70% (3,5%).  

Kooprecht 
In tegenstelling tot traditionele erfpacht mag de ondernemer 
de grond op elk gewenst moment kopen.
Klik hier voor tekst kooprecht. 

Aflossingseffect kooprecht einde 20e jaar 100% 
Na 20 jaar is het aflossingseffect van het kooprecht gelijk 
aan de huidige vrije verkeerswaarde. 
Aflossingseffect kooprecht einde 20e jaar 100% 
Na 20 jaar is het aflossingseffect van het kooprecht gelijk 
aan de huidige vrije verkeerswaarde. 

G E P L A A T S T   D O O R  A G R I F I N A N C I E R I N G  OP  0 9 : 5 3     
L A B E L S :  F I N A N C I E R I N G ,  G R O N D ,  L A N D B O U W G R O N D E N ,  R E N T E ,  R E N T E V R I J E   

0 REACTIES:   

Een reactie plaatsen   

Startpagina  
Abonneren op:  Reacties plaatsen (Atom)