You are on page 1of 1

71 inbar&restaurant

inpircie Pripravili: Erik imk a Maro Petrikovi, foto: Erik Erin


Za krtky as presvedil o svojich kvalitch natoko, e
prprave kvy tmto spsobom sa venuje aj svetov
baristick pika. Aeropress sa vyrba z polykarbo-
ntu, o nielene zaruuje jeho odolnos, ale sasne
zabrauje vyluovaniu karcinognu bisfenol do kvy,
ako to bva pri bench plastoch. Vhodou je, e
s aeropressom mte pod kontrolou vetky fakto-
ry prpravy kvy teplotu vody, as lhovania kvy
a tlak pouit na preltrovanie.
Tip 1: Vaka prprave kvy v aeropresse zskate vemi
komplexn chuov prol a poctite to najlepie, ale aj
to najhorie, o je v chuti pouitej kvy. Preto pou-
vajte do aeropressu len najkvalitnejie vberov kvy.
Tip 2: Ak chcete chrni ivotn prostredie, mete
si k aeropressu namiesto papierovch ltrov dokpi
oceov, ktor mono opakovane pouva.
Pripravujeme kvu:
AEROPRESS
Aeropress, sstavu dvoch priehad-
nch plastovch valcov, vymysleli
v roku 2005 v americkej tovrni
na hraky, ale vemi rchlo sa stal
obbenou alternatvou prpravy
kvy v domcnostiach a v niekto-
rch kaviarach.
Kvu pomete na stredne hrubo a do
aeropressu nasypte dve zarovnan
odmerky (odmerka je sasou balenia).
Do sitka vlote papierov lter
na preltrovanie kvy.
Kvu s vodou dkladne premieajte
priloenm mieadlom.
Filter preplchnite horcou vodou, aby
chu papiera neovplyvnila chu kvy.
Premiean kvu s vodou nechajte
lhova v aeropresse asi mintu. Na
aeropress polote sitko s papierovm
ltrom a uzavrite ho.
Pomlet kvu zalejte v aeropresse
pribline 200 mililitrami vody teplej
80 a 85 stupov Celzia. Na svetlejie
praen kvu pouite chladnejiu, na
tmavie praen kvu teplejiu vodu.
Aeropress obrte sitkom dolu a vlote
do ndoby. Kontantne tlate na piest,
km vetka kva nepreteie cez sitko
s ltrom a nebudete pou syanie.
Proces pretlania by mal trva zhru-
ba 20 seknd.
1
2
3
4
6
7
5