Albay Ciçek'e

-..unta sorgusu
• 'Demokrasiye müdahale ı nedeniyle tutuklanan, ancak
fotokopi' diye 12 saatte ı ı Albay Çiçek, ı
, ı ı ortaya ı ı 17 gün sonra sorgulanacak
YAKALAMA KARARI ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ..ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı
t>nesilitll... ı ... ı
ı ı ı .. ı ı ı
ı
ı AoLlvEOE BEKLEYIN
ı ... ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ...
ı
PlANDA KIMLERIN ı VAR
ı ı ı ı ı ..
ı ı ı ı ı ı ı ı
lom""nl.... ı ı ı ı ı ı ı
ı
ı ı ı ı ı ı
'Cunta sadece ı
ı icin ı ş ı
ı ı ı IJII..... ı
m..}""vc ı ı ı ....ow
ı ı ı ı ı
lor ...... ı ı
ı ı ı ı .. ı ı ı ı
86 ı sonra 'Tunceli ı ı ı .
ı ı ı Gül. ı sonra 86 ı ı
Tunceli'ye giden ikinci ı olacak
ı ı ı .. ı ı

ı ı ı ı
ASI TUTMUYOR
Domuz gribi konusuodaki kafa ı ş ı ı ı büyüyor. ı
"Ben ı ı ı düsünmüyorum" ı ı sonra siyaset,
is, sanat ve spor ı ı de ı ı ı ı söyledi
GOL: BEH RIsK GRUBUNDA MIVIM W
S'li ı
ğ raporu
Fuhus operasyonunda ı ı ı
AIDS'li ı saglam raporu verdigi. ortaya ı ı
ı POLisMODOROl101ALllNDA
ı ı ı ı ....lttk. ı ı ı ı '!lil
ı ı ı ı ı

ı SüRECEK
TEROR BiTECEK
Basbakan ı 12 ı Meclis'te ı 'Demokratik
ı ı ı ı ana ı belli oldu, Terör bitirilecek ve demok-
rasi ı yükseltilecek. Öncelikle ı ı ı
o Ş
ı
götG"m.... '''''''''to''""'l':OOlk-
ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ..un..
ı ı ı ı ... bokI.. ı
KORTSORUNUYLASlNIRLlDEGIL
internet Ş
siz ş
lAT Lll I"" 3.• tn tlO 1.41
UT ı ı n.16 11.13 U7 1.112 IM
taT 15J. 1»3 LU' us \1.55
lll. ı 11.11 12.51 U511.1& Ut
10 milyon ı
ı ğ ı ı
:Vehbi Koc ı New YorkMetropolitan Müzesi'nde iki
ı ı sergisi için 10 milyon dolar ı ı
ı .... k\slnln>l.
ı ı ı
l....,mSllk'j"TlIllI'-oeTgIoIndc

ı
ı ı ı ı .....11lOlk.
ANOIÇ lALiMAll2000'OE
UYGULAMASI200T08
FATURA ECEViT'E
Heylam ı
ı ı ı
mahsur ı O
ı ı ş
ı ı ı ı 1
ı
.. ı
oglumlr.. ı
ı •• ı
ı ı ı .. ı ı ı ı
j ..... ı ı .. ı ı ı ı ...... ı ı
ı ı ı
• •
ı ı ..... olmall.
ı ı ı ı ı
ı ı ı ... ı
ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ..ı ...."'"I,l,nL
ı ı ı
ı ı ı
ı .. h'_modim.lIIlyleblrhl$<1
;".II·""I... ı ..... 'k... ı ı ı
ı ..ı ı ı ı
".l"pgllrr... ı ı ... ı ı ı ı
ı ı

"!#dM
ı ovgusune ı
Izm do F K d. ste c>g
fOn< '''e O.mokfdS ı MudnMle Pon ""çe
ı ı "k Alb"y C çOk.
BrogroocFKoo,ozlo.nontenotoakt"d
ctmon h,kk nd, ı ı d S"
ı ı telekulak r========::=::;
ş ı
Ergenekon ı ı Perincek'e ail ı ı ş Erdo-
ı Belediye ş ı ı dönemine ait dinleme ı ı bulundu
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı
ı ı ı ı ı ..
lorlnln\;a)"lllan .... ı
DERGIVÖNETlclLERIOöZALTINOA
ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı
ı .. ı ı .. ı ı ı
Lösemili çoçuk!ar
Köyü dünyada tek
ı ı ı ı __
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı .. ı ı ı
.....ı ı ı ı
ı
İ ayinde ı
çocuklar için dua
ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
kIIkMlolmSurpKnl<or ı ı ı
ı ı ı ı
ı dtinj'lIf'lldl ı S)I3
Onlar bilirler ki
bu ortak bir ş
MKort meselesi bizim ı ı
ı ı ı ı SI,"!r
çizmell. ı IMdooe ve ı ı
mahvetmek gerekir. Bundan ş
ı
onlan da beraber ifade etmek ı
ş TBMM, hem, KUrtle,rin de
ı
ı ş ş bu iki ı ı

ı ı ı ı '" .
ş ş Yan\ onlar ı ı
ş ..
16-17 ocak1923 ı ı ı
Belgeyi silen
erler ifade verdi
ı ı ı ı ı ı ı
ı .. ı ı ı ı ı ı ..•

:ra"u"'UI"kJo"'m..
ı ı ı ı ı ı ı
ş ı ı
detlalmmaprosedürtlllll
ı ı ş
ı ı ı ı
ı ı
ı
ı ı ı ...... ı ..
ı
ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı
ı ı ı ı
ı ı
llBlEOIVAJ'll.$/HMWJI
ı ı ı •
ı ... ı Iki' b' d ilir · A
ı ı ı en aç ı
o ş ı Adalet ı Teftis ı ı Sincan Hak1mi Kacmaz ile YAR- cevap
lG' '1;_"";:"'",',,,"-,-' . SAV ı ve ı ı ı Emlnaoglu'nun ı Istedi
KAÇMAZ NEYLE ı ı ı
.00)..u..... ı ı ı
ı ı ı __, ...... ı ı ı •
• ı ı .....·""' .. ı ı
ı ı ı ı ı ı ı
EMltfAGAOGlU'NUN ı

ı .. ı ı ı ı ı S)S
...
-
".
,IIHUKUK iSTED-
JiiRENC. KI'RILD
Ergenekon ı ı Öz, TV'den "Zorla getirilmesini istedik ama gel-
i merli" deyince, Albay Ciçek nihayet ifadeye gelecegini ı ı
.. ı
ı ı ı ı .. ı ı ı ı
ı ı ı ı ı •
ı ı ı
Ş ı
ı ı ı ı
ı ı

" Dersim ı ı kanla ı ı ı ı terörle mücadeleye
... ; örnek gösterdi, Oymen 'Kimse analar ı demedi' dedi
ş Ş BIR TUmJ KiMSE Ş ı Bil1RELIM 'ANAlAR AGLAMASIN' ş
ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ş ı ı ı ı ı ı ı ı ...........ı
ı ı ı
__---!"lJ""""""::;
ı "illvon ı ı
ı ı ....
ı ı ı ı ı
...'d..... ı ... ..I.S"
ANDIC MANSETLERi
ı "irticayla mücadele icin kurduk; 2üü7'de ı
dedigi internet siteleri ı devam ediyor. ı haber ş ı
ı seçilen yazarlar ve ı ı da Ergenekon'a destek siteleriyle ı
SITELERE Ş MOMKON
ı ı ı
p:m'uslu.rom. ı
ı .. ı ı ı
ı ı
ı ...l.yün;t(lllij""
HEDEFTE SADECE HOKOMET VAR
ı ... ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı .... ı
ı ı ı
ı ı
Ş
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı
ı ı ••).,udönornl""'u1\1
ı ı
\... Ş ı ... ı ı ı ı
DiNLEMEOYUNU
o
ı ı ı ı ı
ı ı ı ı

da,.. ı ı
ı ı ı ı ı .
• ı
ı ı ı ı

ı ı ı ı

BlllOCWlYASMll$l1lKBlll
_...........
ı ı ı ş ı ı
ı
""",kmtJ.. ı ı
lAl 7.11 1.12 ,.. ı ı H'
311 tul LUL !l.91 ....
tlT M.JI '!.1' ttloS 1,11 ı ı
lll. 'SUL ı ı LU: ı 4/,$11
ğ ı kadar
siyasete girmis
Bir subay ı medyaya gönderilen 2007 tarihli belgeler Ge-
nelkurrnay'm sabte ı dost medyada hükümet ı ı haber
ı ı kadar ı ş icine girdigini gösteriyor
Baykal miting ı
;AK Parti ı
::, ı ı
CHP iHi.... 1Ia},..ru, onl· ı ı ı ı
"llgY"W".k"l!okomOl" ı ı ı ı ı ı
d""'vcrln,IIÇ,hmOOVllbl ı ı ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı .. ı ı ı ı
ı ı ı ı
KONUSTUKCA BATTI
ı ı ı ı ı ı ı terörle mücadeleye ömekgöstererek irtfiale
neden olan CHP'li Öymen, ı ı savunurken de ı gaflar ı Ata-
türk'im ı ı ı savundwn. Ben fasistsem Dersim ı ı ı neydi
'BEN Ş ONLAR NEYDI'

ı ı ... ı ı
ı ı ı ı
"""' .... .. ı
'BILD1KLERIMIZlSAKlIYORUZ'
DiNLEME"
OYUNUN iI
SONNOKTA
Adalet ı Ergin, son 5 ı hakim ve ı ilgili so-
ı ı ı belirterek "Kamuoyunda dinlenme
ı ı ı ı ı dinlenmedi" dedi
HAKlMLERESORUSTURMAAZALDI
2003'.... ""lrolW:.ln'vo .. ı ı ı ı ı ...
ı .. ı ..
ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
..IÇ_bI<"'·...,do,..
EMlNA6AOGlUYARGITAYOEGIl
ı ı ı ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı ı ..ı ı
ı ı ı ı
ı
ı ı ı ..... ı ı ı ı .
• ı ı ı ı ı
ı ı ı
l""'..
ı
.... ı ı
ı ı ı •• ı ı ı ı ı ı ı


ı
-
Münevver'i ğ
• birnlde katletti
ı "Cem, ı birlikte Müne:vv.er'in ı ı ı ı
testereyle kesti" dedi ve Cem'e 24 ı ı istedi-
• ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı .
• ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ş ı ı ı

ı ı
DERSiMPiSKiNi
CHP'li ı ı partisinJn Oymen'e sahip ı karan üzerine "Olanlar-
dan ı degilim ve ı ş ı O ş ı diye ı
degistirdi. Baykal de elestirileri "Siz MI. orada ı ı ı diye ı
ş
ı ı ı ı
ı ı ı ı
d>ro8lol.-V......... ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ..ı
PARTIME KOSKON oEGILlM
'O)mon .......ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı .... ı
ı ı ı ı ı ı ı ...ı ı }'Ill'gW'
ı ı ı ı ı .....dlm·dodl.
KONUKAPANDI,lsTIFAETMEM
Hangi birini

ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı
dWönd1ordohobm 6.yklnt!oR.'hbl'd...·
.... ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
i'.. ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı
MEDYA ORGOTLERI VE GAZETELER
ı MANSErE HALA sEssIz s ı
kar ı ı .. ,............. _ ........ ,........
ı ""'Ir ":ii __ "'Ol __ "'N
ı
nT 7.1ol 1.53 3.011 1.11 n7 Hi
)IT ı ı 11.111 !.!il UL 1.12
..
OPERASYON YROYKA
ı ı ı ı
ı .... ı ı

ı ı ı ..u.. ı ı
'DARBECi
BARD'
DEPREMi
Barolar Birligi'nin ı ı bildirisi icin yap-
ı ı ı 78 bara baskamudan ı ı An-

cak onlar da ı görüste degiliz' deyince bildiri
ı 22 baskan da ı bildiri ı ı
IISTAN8Ul'OAKI Ş ı ı ı _
ı ı ı ı OVJT OAÖI'NOA KAR ALnHOAKi 3 _
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı az i 9SAAn AHUm
i 'OINlEMEDVUNU'" ı "LDL ". ı U ı
ı ı i
ı ğ ı

122 BARODAN ORTAKBILDIRI ':OUY",J<:>ogI"gH:.. ı
ı ı ı ı ı ı ı
Y"'ll'.... ı ... ı ı ı ı
ı ı
sol hiç
demokrat ı ı
ı
ı ı ı
ı .....ı ı ı d""... I""'I..' ı ı
ı ı ı ı n'okh•
• ı ı ... ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı
Asalet Ögretmen
75 kardelen büyüttü
""""l....,d.. ....'·nl
ı ı ı ı
ı ı ı ..
ı ı ı
.lnlnbunluoku","""lsagladLS)3"'
IWiiM'l@i@iji·fM.
NEDat DERS/Mi ş
ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ........ ı ı
ı ı ı ı ... ı ı ı ı
ı ""-",,.. ı • ı
ı ı ı ı
ş
ı ı ı ı .......... ı ...
ı ş ı ı ı ı
..... ı ı ı ı ı ı ı .... ı
l....... ı ı
ı ı ı ı ı
PEYGAMBER'IAYATORK'EBAGLADII
ı ı ı ....... ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ... ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı
"b)1Alalilrl:.... ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
Biz dinlemiyoruz
denetliyoruz
ı ı ı ı ı ı ı ..·
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı
ı
ı ı ı
...... ı


Malum baro ,istedi
malum karar ı ı
ı ı ı İ Barosu yetkisi ı ı halde ı
basvurarak ı ı ı ı ı istedi. Darustay da 5ay önce verdigi
ı çigneyerek meslek ı esit!ik getiren YÖK ı ı iptal etti

2009 KARARI; GOREVYOKilN i
ı ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı -
-.
ISlANBUl BAROSU'NUN YETKISI YOK _
r
)'OIk!!Iobnodog,.. ı ı ı ı
ı ı ı ı .... ı ı ı ı
EGITIMelLER: BU KARAR SIYASI
Üç ş 'can' ol
Dogumdan sonra ı ı ı ı ı ı
ki Fulya Can. ı ı üç ş hayal ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
enn. ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
ı ..U. ı ı
III UI LI) ULI J,ll ı MI
HI LI.• LUI ı 1.11 1.11
UT i3.11 ı ı ı 1.<1 a!
Lll. ı LU1 11.13 5.11 ...
kar ı ı ı ı .. ",.,....... _ .. ,"' .. .. _
ı _It- ,.'" ""'. ""ol DI""" ı
i ı
ı
ı ı ı ı İ ...
ı ;.
ı ı
Devlet, ğ için
zulüm yapmaz
ş ı ı ı ı ı ı
.....nl..y'...'"'".....;...II,kl>'F ı ı verdi:
ı ı ı ı .. ı ı ş
ı ı
ANISlAY KAOSU
ı ı ı ı geri getinnesi ı girecek 1.5 milyon ğ ile okullar
ve dersaneleri kaosa soktu. ÖSYM ı ı ı ı tehlikeye girer" dedi
2oARAlIK'AKAOARSORE
ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ..... pu.mI)'1a
ı ı ı ı ı
ı ı ı .. ı ı ı ı
..... ı ........ ı ı ı ı ı ı ı .....uonco
ı ....... IAyIIr""dlyekonu>tu
ALTERNATIFÇÖZOMVAR
ı ı ı ı ı
......1\.'l.. S(Jkto::og"_l'nll""'u .. ı
ı ı ı
.....ı ı ...ı
ı ı ı
ı ı ı ı ı 5)12
ı
KAFES SORUSU
Ergenekon'da 'Kafes ı ı ortaya ı ı ı ı ilk kez
2'si muvazzaf 3 amiralin ifadesini ı ğ ı ve 2 albay ile bir yarbay
ı tutuklama ı ı ondan sonra ğ ortaya ı ı
41 DENlzclsuBAV IFAOEVEROI
ı ..
ı ı ı ı ı ..... ""lln.
ı ...
ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı
TlJTUKLAMAONCESlllGINClSlMLER
Oohoon".. ı ı ı ı
ı ı ........ ı ..."un ...
ı
ı ı ı KndlrS.1gd'c ... ı M.f.llh
ı ı ı ı
DENilAlTlOAKI ı iMtIASI
ı
Türkiye ı
ve ı ı ı
ı ı ,
ı i
ı
ı MlIllSIHKIZlWYA
__ ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı 'Sorustunua 5 ı ı dedigi Kafes ı
iliskin belgenin 7 ay önce ele gecirtldigi, ı da sifreli
belgelerin cözülmesinin ı 4 ay önce ı ı ortaya ı ı
-KAFES4AY
ONCEACILDI
'Büyük abi'den
El ı
yarduneli
ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ..

DONANMA'DA
SIR OLüMLER
'Kafes' ı çok ı muvazzaf ı ı ı iJ"
Deniz Kuvvetleri ı ı son iki ı içinde Ergenekon'da •
bir sekilde isimleri geçen 5 ı süpheli ölÜmJen dikkat çekti
Ergenekon'u tarif e .
ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

ı ı ı ı ı ı
ı ı CAK

DEHIZAUlAYBElOIiTAYVARlIW

Balkondan Ş
ı ı ..
ı ı ı ı ı ı ı ,
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ..... 5)13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful