You are on page 1of 13

Capacitats perceptiu-motrius:

L'EQUILIBRI

Anna Bartomeus
Sara Belmonte
Mireia Benítez
Laia Bonamusa
ÍNDEX
-D‘ON VE L’EQUILIBRI

-QUÈ ÉS L’EQUILIBRI?
-
-OBJECTIUS I CONTINGUTS
-
-TIPUS (estàtic, dinàmic i amb objectes)
-
-FITXES DE JOC
-
-VIDEOS

- VALORACIÓ
D'ON VE L'EQUILIBRI
CAPACITATS

FÍSIQUES PERCEPTIU
BÀSIQUES MOTRIUS

- Lateralitat
- Flexibilitat - Estructuració espacial
- Força - Percepció temporal
- Resistència - Coordinació
- Velocitat - Equilibri
L'equilibri és la capacitat de mantenir de forma estable
el centre de gravetat del nostre cos.

Continguts i objectius etapa dels 3 als 6 anys

Tipus:
- Equilibri estàtic
- Equilibri dinàmic
- Equilibri amb objectes
EQUILIBRI ESTÀTIC

Consisteix en mantenir el control de la


postura sense desplaçament .
EXERCICIS :
-EL COLOM
-EL FLAMENC
EQUILIBRI DINÀMIC

Reacció d ’ un subjecte en desplaçament


contra la acció de la gravetat .
FITXES DE JOCS
LA XARRANCA
Objectiu: Realitzar tot el recorregut del circuit ( quadrats ) correctament en anada i volta
en el menor temps possible.
Continguts: Intent fe ficar la pedra al quadrat corresponent. Acompliment de les normes.
Terreny: Pista.
Material: Guix, pedra.
Nº alumnes: -10.
Edat: +6
Temps: Indeterminat.
Organització: individual .
Tipus de joc:Joc motor de salts.

-
-
-
CREUAR EL RIU
Objectiu: Mantenir l’equilibri mentre intentem arribar a l’altre banda el camp.
Continguts: Desenvolupament de l’equilibri. Acompliment de les normes.
Terreny: Pista.
Material: Totxos.
Nº alumnes: +10.
Edat: +10
Temps: De 10 a 15 minuts.
Organització: Per parelles i grups de 5-6 persones
Tipus de joc: Joc motor d’equilibri.
BIBLIOGRAFIA
LLIBRES
CASTAÑER M. i CAMERINO O. Manifestaciones básicas de l a motricidad.1ª Ed. Lleida:
Edicions de la Universitat de Lleida, 2006.

SUGRAÑÉS E. i ÀNGEL M. La educación psicomotriz (3-8 años).Cuerpo, movimiento,


percepción, afectividad: propuesta teorico-practica. Editorial Graó.

TOUSIGNANT M.i DESROSIERS P. Psicomotricidad en el aula. Editorial INDE

CONDE J.L. I VICIANA V. Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades


tempranas. Bibliotecas i educacion
WEBS
http :// www . cepazahar . org / eco / n5 / IMG / article_PDF / article_38 . pdf

http :// www . vertigo - dizziness . com / castellano / patologias - equilibrio / que - es - el - equilibrio . html