You are on page 1of 1

Când otrăvite gânduri

În minte ţi se-adună,
Nu le lăsa, ci luptă,
Căci lupta este bună.

Citeşte restul