You are on page 1of 1

Propietat

Cóm es produeix Caixa negra – el comportament


l’aprenentatge? observable és el objectiu principal
Factors que influeixen La naturalesa de la recompensa,
càstig, estímul.
Paper de la memòria La memòria és el cablejat de
repetides experiències, on la
recompensa i el càstig són els més
influents.
Cóm es produeix la Estímul i resposta
transferència?
Tipus d’aprenentatges millor Aprenentatge basat en tasques
explicats.