You are on page 1of 3

Trả lời Thấu Tâm Can về sư Tâm Minh và tập đoàn Về

Nguồn (Thư số 2).


Thưa Ông Thấu Tâm Can, Tổng Giám Đốc Văn Phòng Cõi Trên, Cõi Giữa, Cõi Dưới
Và Tận Cùng Cõi Dưới.

Không hiểu Ông đau đến Thấu Tâm Can hay sao mà cứ phải nói mãi những lời đã cũ
về chuyện “miệt dưới”, cái chuyện xôn xao không đáng xôn xao! Hay là với mục đích
Ông muốn người ta lãng quên về tin Quốc hội Châu Âu ra Quyết nghị tố cáo mạnh mẽ
nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo!? Hay bằng thủ thuật một
lời vọng ngữ của ông nhưng nhắc đi vạn lần để người nghe mơ hồ tưởng là thật thưa
Ông!?.

Tuy nhiên, để rộng đường dư luận chúng tôi cũng xin trả lời Ông. Trước nhất, xin
thưa chính các Ông Bà là những người mang tâm vọng động nên đã có những thái độ
vạch lá tìm sâu. Về chuyện bên lề mà GS Võ Văn Ái phát biểu trong cuộc phỏng vấn
bởi Đài Việt Nam Radio Sydney do bà Bảo Khánh và ông Đoàn Kim điều hành vào
sáng chủ nhật 29.11.2009, GS Võ Văn Ái chỉ phát biểu là có thấy một nhà sư cạnh
đám Công an tại Quốc hội Úc. Đám công an này mặc sắc phục màu lục, vai đeo lon
đại tá, thượng tá. Và trong cuộc Hội luận chiều chủ nhật cùng ngày, có nhiều cử toạ
sau khi nghe đài VSR họ muốn biết tên nhà sư, thế thôi!. Chính Thầy Tâm Minh cũng
đã xác nhận là có mặt trong hiện trường lúc đó! Thực vậy, cho đến bây giờ chúng tôi
chưa tìm thấy một văn kiện nào, một lời phát biểu nào của VP II, cũng như các tổ
chức Phật Giáo cáo buộc Thầy Tâm Minh là Cộng sản!

Chúng tôi xin lấy một giả dụ, nếu có ai tình cờ thấy Ô. Thấu Tâm Can đi chung vói
một Bà nào trên đường, trước cảnh tượng đó, thiết tưởng họ có quyền nói lên sự thật
như một kẻ bàng quang, tuy nhiên sự liên hệ giữa Ông Thấu Tâm Can với người phụ
nữ đó ra sao, đi chung hướng, chung đường, chung lối, chung tình hay chung chung gì
đó mà dị mộng thì chỉ bản thân Ông Thấu Tâm Can và người đó biết mà thôi! Nhưng,
một khi Ông đưa ra những lời phủ nhận thì tin hay không tin là việc của thiên hạ,
trường hợp thầy Tâm Minh cũng thế thôi, thầy có quyền lên tiếng phủ nhận, nhưng
xin đừng xem Phật tử và Đồng hương chúng tôi như những người thiểu trí dễ tin, dễ
nghe đang bị tập đòan Về Nguồn phỉnh phờ, và cũng xin đừng quá vô minh xem
thường chúng tôi như những đứa trẻ lên ba không có ý thức nhận xét. Nói như thế
không có nghĩa là chúng tôi cáo bụộc Thầy Tâm Minh là CS, tuy nhiên, chúng tôi có
thể nói rằng Thầy đã không thể hiện đúng với tinh thần Từ Bi, Cứu Độ của Phật Giáo!
Và hơn lúc nào hết thưa Ông Thấu Tâm Can, chúng tôi thường ghi lời cổ nhân đã dạy
về việc nhận định con người và sự việc “Cái kim bọc vải một ngày nào đó cũng sẽ
lòi ra”.

1
Thưa Ông Tổng Giám Đốc,

Trong Thư Ngỏ chúng tôi gởi đến Ông Tổng Giám Đốc và tập đòan Về Nguồn, chúng
tôi có nhắc lại lời Phật dạy trong Kinh Di Giáo để các ông nhớ mà hồi đầu thị ngạn, tu
tập và thực hành đúng với chánh pháp, nói đúng chánh ngữ và bỏ đi những biên kiến,
tà kiến để có thể thành Phật như Ngài và cũng để khỏi phí công tu hành. Nhưng buồn
thay, Ông vẫn tiếp tục gieo bất thiện nghiệp bằng những lời vọng ngữ, khó nghe, và
dùng nhũng danh xưng thật không thích hợp với tinh thần thiền tịnh, đứng đắn của bậc
thức giả!

"Cõi trên, cõi giữa, cõi dưới, tận cùng cõi dưới" là những cõi nào!?

- Ông tự vỗ ngực xưng tên là Tổng Giám Đốc Cõi Trên, với cái danh xưng này xin
hãy tự hỏi với chính Ông đi! Ông xứng đáng là một bậc phạm thiên sao!? Qua hành
động bôi nhọ các vị Sư trưởng một cách hàm hồ vô cớ, chúng tôi thiết nghĩ Ông chưa
đủ tư cách làm một phàm tăng nữa là!!! Vậy thì với cái tên Tổng Giám Đốc Cõi Trên,
có nên được hiểu theo người bình dân thường gọi là những kẻ "mát dây" hay
"chạm điện", “hư dây thần kinh”, “ý thức khủng hỏang” chăng!!!?

- Về hai chữ “cõi giữa”, chúng sinh ở “cõi giữa” chưa biết nghiệp quả sẽ dẫn dắt Ông
Tổng Giám Đốc Cõi Giữa đầu thai lại chốn dữ lành nào, thì thiết nghĩ quý giá gì mà
khoe khoang với thiên hạ! Cái “Cõi giữa”đó xin Ông dành để biếu ai, chứ chúng tôi
thì thật chả cần đâu ông ạ!

- Còn “cõi dưới” và “tận cùng cõi dưới” thì Ông Tổng Giám Đốc có lẽ hiểu rõ hơn
hết, chúng sanh ở hai cõi này lại càng tội nghiệp hơn, họ phải chịu hành hình, khổ
đau trong cảnh luân hồi vay trả, thế tại sao chúng tôi phải phí thời giờ với Ông Tổng
Giám Đốc và những hạng người đang tự hào làm chúng sinh ở những cõi này!???.

Thưa Ông Tổng Giám Đốc

Các cụ ta có câu “Cá Mè Một Lứa”, Ông Tổng Giám Đốc và cả một tập đòan Về
Nguồn đều ăn nói láo lếu như nhau, lừa mị Phật tử, ru ngủ những người dễ tin và nhẹ
dạ qua cái áo Cà Sa, nhưng chúng tôi thì quá rành về các Ông. Vấn nạn Dân Tộc và
Phật giáo Việt Nam trong thời mạt pháp ngày nay tất cả đều do cái bản thể, bản chất
của một tập đòan vô đạo, buôn thần bán thánh, tố khổ cha ông, thầy tổ của mình gây
ra. Và nhơn nhỡn trước mặt ngay trong cửa thiền có một số qúy Ông Bà tu hành
không vì hướng đến cứu cánh giải thóat mà chỉ là những kẻ giả dạng, như một cái
nghề để kiếm sống, nghề "tu" dễ kiếm tiền mà lại còn đuợc người ta cúi lạy như tế
sao! Sướng quá phải không Ông? Nhưng có sướng hôm nay thì sẽ khổ ngày mai,
nghiệp quả sẽ theo như bóng với hình.

2
Chúng tôi thiết tưởng các ông quá rõ về nhân quả, trả vay, thì xin hãy kịp thời dừng
lại trước khi quá muộn. Và đừng tiếp tục vọng ngữ rêu rao Giáo Chỉ số 09 do Đức Đệ
Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành vào ngày 09-08-2007 là giáo chỉ mang
tính cách sân hận và giải tán nhân sự. Vì chính các Ông và một tập đòan Về Nguồn đã
ly khai khỏi Giáo Hội chính thống trước khi Giáo Chỉ ban hành.

(Vì bài viết quá dài, chúng tôi sẽ vạch trần những tiến trình họat động của tập
đoàn Về Nguồn trong âm mưu xóa sổ GHPGVNTN cho tất cả đồng bào Phật tử
các giới được am tường trong những bài viết kế tiếp.)

Tuệ Kiếm

LLCSCHPG - Dec 22, 2009