You are on page 1of 1

Χωρίς αγύρτες και εθνικιστές!

Το ερέθισμα για να γράψω αυτό το άρθρο προέρχεται από το σημείωμα που


έγραψε ο κ. Δημήτρης Κωμοδρόμος το Σάββατο 19/12/2009 στην εφημ. ΠΟΛΙΤΗΣ
με τίτλο: "Η Σοσιαλδημοκρατία έχει σαφές ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο". Δεν
διαφωνώ με τον τίτλο ούτε και με το περιεχόμενο που προσδίδει στο άρθρο του
στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Αλλά σ' αυτό αφιερώνει μόνο το μισό
περιεχόμενο του άρθρου του. Το υπόλοιπο αφιερώνεται σε δυο άλλα θέματα: Στο
ότι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα "δεν προσφέρεται για ευκαιριακού
χαρακτήρα συνεργασίες ή προσχωρήσεις". Αυτή η διατύπωση θα έπρεπε να είναι
αναλυτική για να μη μένει μετέωρη. Για ποια πολιτική δύναμη το λέει αυτό; Ο
συγγραφέας του άρθρου δεν το τολμά να πει ανοικτά και χωρίς ενδοιασμούς ότι
αναφέρεται στο ΔΗΚΟ και όχι στο κόμμα του Κασαμπούπου! Γιατί όμως δεν το
κάνει; Για δυο πιθανούς λόγους: Πρώτον, ίσως δεν του επιτρέπει η ηγεσία της
ΕΔΕΚ και ειδικά ο ιδρυτής της, που στοχεύει να συνενώσει κάτω από τον πολιτικό
του λόγο -όσος πειστικός λόγος έχει μείνει ύστερα από πενήντα χρόνια ανάμειξής
του στην πολιτική, ο κ. Ομήρου δεν κατάφερε ακόμη να ανδρωθεί και να
απογαλακτισθεί πολιτικά- και, δεύτερον, ότι το ΔΗΚΟ, έτσι ή αλλιώς, κατάφερε να
υπαχθεί κάτω από τη σκέπη του ΕΣΚ, άρα ο κ. Κωμοδρόμος θα πρέπει να
κατηγορήσει τα στελέχη του ΕΣΚ που δέχτηκαν το ΔΗΚΟ στην κοινοβουλευτική
του ομάδα. Τολμά; Αναφερόμενος στο ΔΗΚΟ, χωρίς να το επονομάζει, επειδή είναι
δυνατόν να θυμώσει ο κ. Λυσσαρίδης, αναφέρει σχετικά: "...Οφείλουν πριν απ'
όλα να αντιληφθούν και να υιοθετήσουν το ιδεολογικο-πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο
του χώρου αυτού (σ.σ. εννοεί της Σοσιαλδημοκρατίας). Και βεβαίως αφού
αποκηρύξουν ρατσιστικά και ξενοφοβικά σύνδρομα, δεξιές ή/και ολοκληρωτικές
νοοτροπίες, να δηλώσουν ευθαρσώς και ξεκάθαρα ότι αποδέχονται τη φιλοσοφία
της Σοσιαλδημοκρατίας...". Με άλλα λόγια, το ΔΗΚΟ κατηγορείται για ξενοβοφικά
σύνδρομα και ρατσιστική πολιτική, γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει δεκτό στο ΕΣΚ.
Όμως με αυτό το κόμμα ο κ. Λυσσαρίδης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και
χάραξη κοινής πολιτικής στο Κυπριακό. Δεν γνωρίζω το βάθος της σκέψης τού κ.
Κωμοδρόμου και δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω για τη δύναμή της. Όμως ο κ.
Κωμοδρόμος θα παραβλέπει ίσως κάποιες ουσιώδεις παραμέτρους του δικού του
κόμματος, που σαφώς δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ο ίδιος αναφέρει
ότι θα πρέπει να πληροί το ΔΗΚΟ: τα ξενοφοβικά σύνδρομα και το ρατσισμό, που
στην Κύπρο εκφράζεται ως εθνοκεντρισμός. Και επικροτώ την άποψή του, ότι ο
εθνικισμός και ο πατριωτισμός δεν έχουν καμιά απολύτως συγγένεια. Είναι πολύ
εύκολο για τον κ. Κωμοδρόμο να απαλλάσσει το δικό του κόμμα, αναφέροντας
πως η ΕΔΕΚ για να διαφυλάξει την ιδεολογική ταυτότητα του ΕΣΚ "απορρίπτει
λογικές συνεργασιών και συμπτύξεων με καιροσκόπους αγύρτες της πολιτικής και
εθνικιστικά στοιχεία". Δεν γνωρίζω πώς θα αντιδράσει ο κ. Λυσσαρίδης σ' αυτούς
τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στους συνεργάτες του -καιροσκόπους,
αγύρτες- ο οποίος οραματίζεται ότι θα τους θέσει υπό την αιγίδα του "στον τιτάνιο
αγώνα που διεξάγει για τη σωτηρία της Κύπρου από τη σημερινή κατρακύλα που
οδηγεί την Κύπρο ο κ. Χριστόφιας"! Όμως πριν ο κ. Κωμοδρόμος αποδώσει τους
χαρακτηρισμούς αυτούς στο ΔΗΚΟ θα έπρεπε να ερευνήσει αν η ΕΔΕΚ έχει
αποβάλει τα εθνικιστικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν και που τις αποδίδουν
αρκετοί σύντροφοί της στο ΕΣΚ, αλλά και πιθανούς αγύρτες που δυνατόν να
δραστηριοποιούνται και να καθορίζουν πολιτική στο κόμμα του. Να ένα ερώτημα
που πρέπει να απαντήσει ο κ. Κωμοδρόμος, στηριζόμενος στην ιδεολογικο-
πολιτικο-κοινωνική πολιτική του ΕΣΚ.

Κυριάκος Τζιαμπάζης

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ 22/12/2009