You are on page 1of 14

MENJAGA LIDAH DAN MULUT

Slamet Sulaiman
mydarussalam.blogspot.com
mydarussalam@yahoo.co.id
Jangan berolok olok
Jangan memanggil dengan gelaran jelek

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain
(karena ) boleh jadi mereka (yang diolok -olok) lebih baik dari mereka (yang
mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain
(karena ) boleh jadi wanita -wanita (yang diperolok -olokkan ) lebih baik dari
wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan
janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk
panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak
bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Al Hujuraat 11
Jangan berprasangka jangan menggunjing
Jangan mencari kesalahan orang lain

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka,


sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu
menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima
taubat lagi Maha Penyayang.
Al Hujuraat 12
Jangan melontar fitnah

Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya


kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu
kebohongan dan dosa yang nyata.
An Nisaa 112

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari


golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk
bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari
mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di
antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran
berita bohong itu baginya azab yang besar.
An Nuur 11
Jangan berbisikan dalam dosa

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan


rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa,
permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang
membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang
kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
Al Mujadilah 9
Berbisiklah untuk kebaikan

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan


mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
ma`ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari
keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya
pahala yang besar.
An Nisaa 114.
Jangan berkata buruk dan kotor

Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon


yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-
akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap
(tegak) sedikitpun .
Ibrahim 26

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang


diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang
dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.
An Nisa 148
Jangan suka berteriak
teriak

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah


suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Luqman 19

Jangan mengumpat dan


mencela

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi


pencela,
Al Humazah 1
Jangan menghardik anak yatim

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik
anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin . Maka
kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari
shalatnya, orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) barang
berguna.
Al Mauun 1 – 7 .
Jangan ikut ikutan

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang


banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela,
yang kian ke mari menghambur fitnah, yang sangat
enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi
banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu,
yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai
(banyak ) harta dan anak.
Al Qalam 10 - 14
Jangan bersumpah palsu

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat


penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu)
sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di
dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah: dan
bagimu azab yang besar.
An Nahl 94
Hati hati dengan sumpah

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu


sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan
mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Al Baqarah 224
Tepatilah janjimu

(Bukan demikian ), sebenarnya siapa yang menepati


janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertakwa.
Ali Imran 76

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan


sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak
mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata
dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan
tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
Ali Imran 77
WASSALAM
mydarussalam.blogspot.com
mydarussalam@yahoo.co.id