You are on page 1of 16

 TAJUK : INTERNET DALAM PENDIDIKAN

-ISU DAN CABARAN


 NAMA : MOHD KAMAL BIN MUSTAFA
 NO.KAD PENGENALAN : 740326-11-5005
 UNIT : KPLI j-QAF 2009
 MAJOR :BAHASA ARAB
 KUMPULAN :PBA 01
 PENDAHULUAN
 PENGENALAN
 SEJARAH
 BAB PERTAMA
 BAB KEDUA
 BAB KETIGA
 BAB KEEMPAT
 RUMUSAN
 BIBLIOGRAFI
Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu
yang baru, malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti
Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60 an lagi. Malaysia tidak ketinggalan
dalam menikmati arus pembangunan yang berasaskan komputer ini. Dalam
konteks pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas
pengurusan dan pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk
mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir
semua mata pelajaran. Penciptaan mikro komputer pada awal tahun 70 an
telah memberi kesan yang mendalam kepada penggunaan teknologi tersebut
dalam bidang pendidikan di Malaysia

menu
Apa Itu Internet?
 Internet (Inter-Network) merupakan sekumpulan jaringan
komputer yang menghubungkan situs akademik,
pemerintahan, komersial, organisasi, maupun
perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan
telekomnunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan
pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan
internet meliputi komunikasi langsung (email, chat),
diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya
informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher),
remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka
layanan lainnya..

menu
 Sejarah Internet
 Cikal bakal jaringan Internet yang kita kenal saat ini
pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh
Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama
ARPAnet (US Defense Advanced Research Projects
Agency).
 Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua
jaringan, yaitu ARPANET dan Milnet (sebuah jaringan
militer),
 Di tahun 1986 lahir National Science Foundation
Network (NSFNET), yang menghubungkan para periset
di seluruh negeri dengan 5 buah pusat super komputer.

menu
 Pertama
Internet hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam P&P . Aktiviti pembelajaran
hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya internet dapat digunakan dengan
berkesan.
 Kedua
Komputer dan internet tidak mengubah peranan guru. Malah sebaliknya ,guru akan sentiasa
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka, khususnya dalam bidang
IT. Ketrampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama.

 Ketiga
Penggunaan komputer dan internet dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di samping
setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas, teratur dan sistematik.

 Keempat
Internet amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa khususnya dalam menghadapi
cabaran IT dan era globalisasi. Industri berasaskan maklumat yang akan mencorakkan
kehidupan pada masa hadapan , perlu diberi perhatian sewajarnya oleh setiap ahli
masyarakat, khususnya warga pendidik dan para ibubapa.

menu
 A.Adalah tidak dapat di nafikan bahawa suatu perkara atau benda
itu memang terdapat pro dan kontra. Begitu juga Internet, ada
kebaikan dan ada juga keburukannya. Keburukan didalam Internet
yang jelas dan nyata adalah seperti berikut:
 a. Senang untuk mendapatkan bahan-bahan berunsur lucah seperti
gambar, dan video clip. Ini boleh mendorong kepada perbuatan
maksiat dan menyalahi hukum agama dan undang-undang negara.
 b. Chating atau borak di dalam Internet yang terlalu lama tanpa
faedah akan menyebabkan bil telefon meningkat.
 c. Penyebaran maklumat yang berunsur negatif kepada sesiapa
sahaja melalui emel atau laman web.
Walaubagaimana pun mengikut pendapat pakar kaji selidik tentang
penggunaan Internet ini, adalah didapati keburukan di dalam
Internet ini hanya meliputi 5% sahaja daripada keseluruhan
keupayaan Internet.

menu
 Walau apa pun kebaikan atau keburukan Internet ini, terpulanglah
kepada individu itu sendiri untuk memilih atau menilaikannya.
Sebagai contoh, dalam rumah kita sendiri ada pisau. Pisau tersebut
biasanya kita gunakan untuk memotong buah, daging dan
sebagainya, dengan kata lain kita gunakan untuk kebaikan. Kita
juga boleh menggunakan pisau tadi untuk memotong sesiapa
sahaja didalam rumah kita dengan kata lain kita gunakan untuk
keburukan. Pilihlah yang mana baik dan yang mana buruk. Pada
saya ia bukan sahaja baik dan buruk tetapi ia telah mengajar saya
lebih dewasa.
 Gunakanlah internet dengan cara yang paling bijaksana.

menu
BAB KEDUA
Jenis Aplikasi Internet untuk Pendidikan
 Internet menyedikan banyak kemudahan bagi dunia pendidikan. Beberapa model
yang berkembang di internet adalah sebagai berikut.
 1.Learning management system (LMS).
LMS merupakan kendaraan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. LMS
sebagai perangkat yang mengotomatisasi event pada setiap pembelajaran.
Kumpulan perangkat lunak yang ada dirancang untuk pengaturan pada tingkat
individu, ruang pelajaran, dan institusi. Karakter utama LMS adalah pengguna
merupakan pengajar dan pelajar, dan keduanya harus terkoneksi dengan internet
untuk menggunakan aplikasi ini.

2.Computer Based Training (CBT) / Course Authoring Package (CAP).
CBT adalah perangkat lunak online untuk proses pembelajaran secara lokal pada
masing-masing komputer pelajar. Perangkat lunak ini juga dapat diterapkan secara
online. Kebanyakan pengguna menggunakannya secara offline karena faktor
bandwith yang dibutuhkan CBT untuk memproses large video. CAP adalah perangkat
lunak untuk mengembangkan isi perangkat lunak CBT.

3.Java Development Tools (JDT).
JDT adalah lingkungan di mana pelajar dapat memperoleh pengalaman praktis
dalam menggunakan bahasa pemrograman Java (hands on experience). JDT
umumnya dipasang secara offline pada masing-masing komputer pelajar.

menu
BAB KETIGA
Penggunaan multimedia dalam pendidikan

 Philips(1997), membahagikan penggunaan


multimedia dalam bidang pendidikan potensi dimana
atau bagaimana ia digunakan
 Beliau membahagikan penggunaan multimedia dalam
bidang pendidikan kepada tutorial intraktif,bahan
rujukan,alat bantu pembelajaran, persembahan
maklumat dan sebagainya.
 Kendal (1994) pula bersifat lebih umum-
mengkategorikan penggunaan multimedia dalam
pendidikan kepada dua bahagian iaitu penerokaan
dan konstruktif.
menu
Contoh-contoh penggunaan multimedia
dalam pendidikan
 Kamus multimedia elektronik
 Eksprimen atau ujikaji
 Simulasi proses kerja
 Bahan sejarah
 Sumber rujukan elektronik
 Pendidikan permainan dan hiburan

menu
Teknologi multimedia intraktif menerusi internet dalam bidang
pendidikan.

 McGloughlin (1997),faktor mengapa perlunya


teknologi multimedia diintegrasikan bersama-
sama ke dalam laman web :-
 Meningkatkan minat para pelajar.
 Penggunaan internet dalam proses pencarian
maklumat sesuatu yang menyeronok dan
menghiburkan.
 Mengurangkan masa atau tempoh penguasaan
sesuatu aplikasi.
 Membolehkan sesebuah aplikasi itu digunakan
dengan mudah dan seterusnya menjimatkan
masa untuk tujuan penguasaan.
menu
BAB KEEMPAT
Mengapa perlu penggunaan multimedia dan internet dalam
pendidikan

 Faktornya:
 Ruang penyimpanan dan kemudahan penyebaran
menerusi teknolgi storan dan moden seperti penggunaan
cakera padat.
 Kemudahan carian dan capaian maklumat.
 Rujukan dan pengukuhan maklumat menerusi sumber
yang tiada batasan.
 Menyediakan kuasa kawalan pembelajaran yang lebih
fleksibel-seseorang pelajar belajar secara kendiri.
 Pembelajaran berkesan menerusi penggunaan
pelabagai media- meransang pelbagai deria

menu
 Teknologi multimedia semakin popular dan digunakan dalam
banyak aspek kehidupan manusia samada secara langsung
atau tidak langsung.
 Dunia pendidikan juga tidak terkecuali dari merasai bahang
dari teknologi tersebut.
 Pihak yang terlibat dalam pendidikan samada sebagai
pendidik,pelajar , pentadbir dan sebagainya haruslah
bersedia untuk bergerak seiring dengan arus perkembangan
teknologi tersebut.
 Ini bagi mempastikan sistem pendidikan yang dilaksanakan
tidak ketinggalan.
 Jangan fikirkan diri kita (guru) tetapi fikirkanlah untuk
kepentingan PELAJAR KITA,mereka adalah bukti kejayaan
kita……

menu
 http://www.scribd.com/doc/4762752/PERANAN
 http://www.angelfire.com/bug/rangkaian0/keleb
 http://hasheem.wordpress.com/bahan-ajar/def
 http://www.geocities.com/Heartland/Prairie/689

menu