You are on page 1of 3

I. Calcul de sume si produse.

1. ; ....
2 : ) 1 ( ... 3 2 1 3 2 1 + + + + +
= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
n n n n
a a a a a a P
2. ; ;
1
2 2 2 2 2
+
= ⋅ = +
n n n n 1
3 3 3 3 3 3
+
= ⋅ = + +
n n n n n
; 4 4 4 4 4 4 4
1 +
= ⋅ = + + +
n n n n n n
3.
;
= − + + + + + = − + + + + + = + + + + + = 1 2 ... 2 2 ) 1 1 ( 1 ) 2 ... 2 2 1 ( 1 2 .... 2 2 2 1
2 2 3 2
1
n n n
S
1 2 1 ) 2 2 ( ... 1 2 ... ) 2 2 ( 1 2 ... 2 ) 2 2 ( 1 2 ... 2 2 ) 2 2 (
1 3 3 3 2 2 3 2
− = − + = = − + + + = − + + + + = − + + + + + =
+ n n n n n n
4. Pentru calculul unei sume de tipul (1), oricare n natural , a natural nenul si
n
n a
a a a a S + + + + + = ... 1
3 2
,
1 ≠ a , procedam
astfel:
inmultim suma cu baza comuna “a”: (2).
1 3 2 2
,
... ) ... 1 (
+
+ + + + = + + + + ⋅ = ⋅
n n
n a
a a a a a a a a S a
trecem relatiile (2), (1) unele sub altele astfel incat puterile de acelsi exponent sa corespunda pe coloane:
n
n a
n n
n a
a a a a S
a a a a a S a
+ + + + + =
+ + + + + = ⋅
+
... 1
...
3 2
,
1 3 2
,
Efectuand scaderea membru cu membru, obtinem: , deci
obtinem:
1
1
, ,
− = − ⋅
+ n
n a n a
a S S a
1 ) 1 (
1
,
− = ⋅ −
+ n
n a
a S a .
Observatii:
• recunoastem o astfel de suma ca fiind suma tuturor puterilor de baza a, cu exponentii numere naturale consecutive, incepand cu
puterea de exponent 0.
• Daca suma nu incepe cu , adica este de forma , oricare numar natural nenul si diferit de 1,
oricare 0<k<n, inmultim suma cu (a-1) si dam factor comun in membrul stang pe ; obtinem:
0
1 a =
n k k k
n a
a a a S + + + =
+
...
1
,
k
a
.
k n k n k
k n a
k k n k k
n a
a a a a S a a a a a a a S a − = − ⋅ = ⋅ − ⋅ = + + + + ⋅ ⋅ − = ⋅ −
+ + −

− 1 1
,
2
,
) 1 ( ) 1 ( ) .... 1 ( ) 1 ( ) 1 (
II. Puterile uzuale ale numerelor naturale de baza mai mica sau egala cu 10.
0
0 nu are sens; , oricare n natural nenul; 0 0 ... 0 0 0
3 2 1
= = = = =
n
, oricare n numar natural; 1 1 ... 1 1 1
2 1 0
= = = = =
n
,... 1024 2 ; 512 2 ; 256 2 ; 128 2 ; 64 2 ; 32 2 ; 16 2 ; 8 2 ; 4 2 ; 2 2 ; 1 2
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
= = = = = = = = = = = ;
;... 729 3 ; 243 3 ; 81 3 ; 27 3 ; 9 3 ; 3 3 ; 1 3
6 5 4 3 2 1 0
= = = = = = = ;
;... 256 4 ; 64 4 ; 16 4 ; 4 4 ; 1 4
4 3 2 1 0
= = = = = ; ; ;... 625 5 ; 125 5 ; 25 5 ; 5 5 ; 1 5
4 3 2 1 0
= = = = =
;... 512 8 ; 64 8 ; 8 8 ; 1 8 ;...; 343 7 ; 49 7 ; 7 7 ; 1 7 ;...; 216 6 ; 36 6 ; 6 6 ; 1 6
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0
= = = = = = = = = = = ;
3 2 1
zerouri n
n
0 ... 00 1 10 , 1000 10 ; 100 10 ; 10 10 ; 1 10 ;....; 729 9 ; 81 9 ; 9 9 ; 1 9
3 2 1 0 3 2 1 0
= = = = = = = = = ;…
III. Patrate perfecte.
Ce proprietate comuna au numerele: 0, 1, 4,. 9, 36, 100, 144, 625? Printre alte proprietati cre le-ati putea remarca, legat de puteri avem ca:
; deci numerele enumerate pot fi scrise ca puterea a doua a
unor numere naturale.
2 2 2 2 2 2 2 2
25 625 ; 12 144 ; 10 100 ; 6 36 ; 3 9 ; 2 4 ; 1 1 ; 0 0 = = = = = = = =
Definitie:
Un numar naural se numeste patrat perfect daca se poate scrie ca puterea a doua a unui numar natural.
Observatii:
• Exista numere naturale patrate perfecte; exemplu: ;
2
27 729=
• Exista numere naturale care nu sunt patrate perfecte: 2 nu este puterea a doua a nici unui numar natural;
• Cel mai mic patrat perfect este 0, ; 0 0
2
=
• Daca A este patrat perfect atunci exista numarul natural n, astfel incat ; in acest caz A spunem ca A este patrat perfect sau ca
A este patratul lui n; astfel 25 este patratul lui 5; 49 este patratul lui 7;
2
n A =
• 0 este patratul lui 0, ; 1 este patratul lui 1, 0 0
0
= 1 1
2
= ; acestea sunt singurele numere care sunt egale cu patratele lor!!!
• Oricare avem (orice patrat al unui numar natural n, mai mare sau egal cu 2 este mai mare decat n); 2 ≥ n n n >
2
• Daca m>n atunci patratele lor sunt in acceasi ordine de marime, adica ;
2 2
n m >
• In multimea numerelor naturale (!) egalitatea are loc daca si numai daca m=n;
2 2
n m =
• Numim doua numere patrate perfecte consecutive daca sunt patratele unor numere naturale consecutive; exemple: 64 si 81 sunt
patrate perfecte consecutive deoarece sunt patratele numerelor consecutive 8 si 9;
• Intre doua patrate perfecte consecutive nu mai exista nici un numar natural patrat perfect; exemplu; aratati ca intre 17 si 24 nu exista
nici un patrat perfect: cum , rezulta ca 16 si 25 sunt patrate perfecte consecutive, dedci intre ele nu
se mai afla nici un alt patrat perfect;
2 2
5 25 24 17 16 4 = < > < =
• Orice putere de exponent par este un patrat perfect; cum notatia pentru un numar natural par este 2n, atunci , deci
este patratul lui ; daca n=0 atunci ,
2 2
) (
n n
a a =
n
a
2 n
a
2 0
1 1= = a 0 ≠ a ;
• Exista puteri de exponent impar care sa fie patrate perfecte: ,deci este patratul lui ;
2 101 101 2 101 2 101
) 3 ( 3 ) 3 ( 9 = = =
⋅ 101
9
101
3
• Exista puteri de exponent impar care sa nu fie patrate perfecte: ;
3
5
• Produsul dintre doua patrate perfecte este un patrat perfect: ;
2 2 2
) ( b a b a ⋅ = ⋅
• Daca impartirea a doua patrate perfecte are restul 0, atunci catul impartirii este patrat perfect; exemplu ;
2 2 2 2
4 ) 3 : 12 ( 3 : 12 = =
• Exista suma de patrate perfecte care este patrat perfect: ; mai general
in general, numerele naturale a,b,c cu proprietatea ca se
numesc numere pitagoreice;
2 2 2 2 2 2
13 12 5 ; 5 25 16 9 4 3 = + = = + = +
;.... ) 13 ( ) 12 ( ) 5 ( ; ) 5 ( ) 4 ( ) 3 (
2 2 2 2 2 2
a a a a a a = + = +
2 2 2
c b a = +
• Nu orice suma de patrate perfecte reprezinta un patrat perfect: , oricare a numar natural;
2 2 2
5 2 1 a ≠ = +
• Puterea oricarui patrat perfect nenul este patrat perfect: , oricare n numar natural;
2 2 2
) ( ) (
n n n
a a a = =

• Patratele perfecte ale numerelor naturale mai mici sau egale cu 20: ; 36 6 ; 25 5 ; 16 4 ; 9 3 ; 4 2 ; 1 1 ; 0 0
2 2 2 2 2 2 2
= = = = = = =
; 289 17 ; 256 16 ; 225 15 ; 196 14 ; 169 13 ; 144 12 ; 121 11 ; 100 10 ; 81 9 ; 64 8 ; 49 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
= = = = = = = = = = =
; 400 20 ; 361 9 1 ; 324 18
2 2 2
= = =
IV. Cubul unui numar natural.
Ce proprietate comuna au numerele: 0, 1, 8, 27, 64,…? Ati remarcat evident (!) ca ; deci
numerele date se puteau scrie ca puteri de exponent 3 ale numerelor naturale.
,... 4 64 ; 3 27 ; 2 8 ; 1 1 ; 0 0
3 3 3 3 3
= = = = =
Definitie:
Un numar natural care se poate scrie ca puterea de exponent 3 a unui numar natural n se numeste cubul numarului n.
Precizati care dintre observatiile facute la patrate perfeecte sunt adevarate si la cuburi?
Observatii:
• Exista numere care sunt si cuburi si patrate perfecte: ;
3 2 3 2 3 2
4 8 64 ; 1 1 1 ; 0 0 0 = = = = = =
• Conditia ca un numar sa fie in acelsi timp patrat perfect si cub este ca sa se poata scrie ca puterea a sasea a unui numar natural:
.
3 2 2 3 3 2 6
) ( ) ( a a a a = = =

V. Reguli de determinare a cifrei unitatii sumei, diferentei, produsului, puterii, patratelor perfecte si cuburilor numerelor
naturale.
Daca n este un numar natural , atunci notatia u(n) va reprezenta cifra unitatilor numarului n; exemple: u(0)=0; u(13)=3; u(332714)=4;…
Regula sumei: u(m+n)=u(u(m)+u(n)); exemplu: u(124+237)=u(4+7)=u(11)=1; u(28972+324)=u(2+4)=6;
Regula diferentei: daca si atunci u(m-n)=u(m)-u(n); n m ≥ ) ( ) ( n u m u ≥
daca si atunci u(m-n)=u(10+m-n); exemplu: u(123-12)=3-2=1; u(6503-4589)=u(10+3-9)=4. n m ≥ ) ( ) ( n u m u <
Regula produsului: ; exemplu: u(14.17)=u(4.7)=u(28)=8 (deci se face produsul cifrelor unitatilor numerelor
si se pastreaza cifra unitatilor respectivului produs);
)) ( ) ( ( ) ( n u m u u n m u ⋅ = ⋅
Cazuri particulare:
produsul cu cel putin un factor par are ultima cifra 0,2,4,6 sau 8;
produsul cu toti factorii impari are ultima cifra 1,3,5,7 sau 9;
produsul cu un numar multiplu de 5 are ultima cifra 0 sau 5;
produsul dintre un numar par si un multiplu de 5 are ultima cifra 0;
Regula ridicarii la putere: adica cifra unitatii puterii an-a a numarului a este egala cu cifra unitatii puterii a n-a a
cifrei unitatii numarului a; exemplu: ;
) )) ( (( ) (
n n
a u u a u =
3 ) 343 ( ) 7 ( ) 347 ( ; 2 ) 32 ( ) 2 ( ) 12 (
3 3 5 5
= = = = = = u u u u u u
Observam din regula precedenta ca pentru a determina cifra unitatii unui numar natural presupune cunoasterea regulilor de repetitie a
cifrei unitatii puterilor numerelor de o cifra:
Cum atunci , oricare n>0; deci daca u(a)=0 atunci ; exemplu:
;
, 0 0 ... 0 0
2 1
= = = =
n
0 ) 0 ( =
n
u 0 ) 0 ( ) ( = =
n n
u a u
0 ) 0 ( ) 320 (
5 5
= = u u
Cum atunci , oricare n natural; deci daca u(a)=1, atunci ; 1 1 ... 1 1 1
2 1 0
= = = = =
n
1 ) 1 ( =
n
u 1 ) 1 ( ) ( = =
n n
u a u
Cum avem generalizarea: daca u(a)=2 atunci ; , 32 2 ; 16 2 ; 8 2 ; 4 2 , 2 2 , 1 2
5 4 3 2 1 0
= = = = = =

+ =
+ =
+ =
=
=
= =
3 4 6
2 4 8
1 4 4
4 2
0 1
) 2 ( ) (
k n
k n
k n
k n
n
u a u
n n
Cum avem generalizarea: daca u(a)=3 ; ,... 243 3 , 81 3 ; 27 3 , 9 3 ; 3 3 ; 1 3
5 4 3 2 1 0
= = = = = =+ =
+ =
+ =
=
= = ⇒
3 4 7
2 4 9
1 4 3
4 1
) 3 ( ) (
k n
k n
k n
k n
u a u
n n
Cum avem: daca u(a)=4 atunci ; ,... 64 4 ; 16 4 ; 4 4 ; 1 4
3 2 1 0
= = = =

+ =
=
=
= =
1 2 6
2 4
0 1
) 4 ( ) (
k n
k n
n
u a u
n n
Cum avem ca daca u(a)=5 atunci ;
n
5 ... 5 5 ; 1 5
2 1 0
= = =>
=
= =
0 5
0 1
) 5 ( ) (
n
n
u a u
n n
Cum avem ca daca u(a)=6 atunci ;
n
6 ... 6 6 ; 1 6
2 1 0
= = =>
=
= =
0 6
0 1
) 6 ( ) (
n
n
u a u
n n
Cum avem ca daca u(a)=7 atunci ; , 7 ... 7 ; 1 ... 7 ; 343 7 ; 49 7 , 7 7 , 1 7
5 4 3 2 1 0
= = = = = =+ =
+ =
+ =
=
= = ⇒
3 4 3
2 4 9
1 4 7
4 1
) 7 ( ) (
k n
k n
k n
k n
u a u
n n
Cum avem ca daca u(a)=8 atunci ; , 8 ... 8 ; 6 ... 8 ; 2 ... 8 ; 64 8 , 8 8 , 1 8
5 4 3 2 1 0
= = = = = =

+ =
+ =
+ =
=
=
= =
3 4 6
2 4 2
1 4 4
4 8
0 1
) 8 ( ) (
k n
k n
k n
k n
n
u a u
n n
Cum avem ca daca u(a)=9 atunci ;... 81 9 ; 9 9 ; 1 9
2 1 0
= = =+ =
=
= =
1 2 9
2 1
) 9 ( ) (
k n
k n
u a u
n n
Proprietate:
Ultima cifra a patratelor perfecte poate fi 0,1,4,5,6 sau 9.
Orice numar natural care are cifra unitatilor 2,3,7 sau 8 nu poate fi patrat perfect!
Exista numere naturale care au cifra unitatilor 0,1,4,5,6 sau 9 care nu sunt patrate perfecte; exemplu: 10 nu este patrat perfect.