JANJI DAN AMANAT

Slamet Sulaiman mydarussalam.blogspot.com mydarussalam@yahoo.co.id

BERUNTUNGLAH ORANG MEMELIHARA AMANAT DAN JANJINYA

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang - orang yang memelihara amanat - amanat ( yang dipikulnya ) dan janjinya , dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (ya`ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al Mukminuun 1 - 11

SALAH SATU KEBAJIKAN ADALAH MENEPATI JANJI

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anakanak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orangorang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al Baqarah 177

Alloh menyukai orang yang menepati janji

Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji ( yang dibuat ) nya dan bertakwa , maka sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang bertakwa . Ali Imran 75 76

Berhati hatilah dengan sumpah dan janji

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji ( nya dengan ) Allah dan sumpah - sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala ) di akhirat , dan Allah tidak akan berkata -kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ali Imran 77

Jangan jadi penghianat

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)

janganlah kamu mengkhianati amanat amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui. Al Anfaal 27

Balasan bagi yang orang yang memelihara amana

amanat - amanat ( yang dipikulnya ) dan janjinya . Dan orang - orang yang memberikan kesaksiannya . Dan orang orang yang memelihara shalatnya . Mereka itu ( kekal ) di surga lagi dimuliakan .
Al Ma aárij 32

Dan orang - orang yang memelihara

Ingkar janji = fasik ?

Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji . Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Al A ’ raaf 102

WASSALAM
mydarussalam.blogspot.com mydarussalam@yahoo.co.id