Gheorghe Barbul

Memorial Antonescu
AL TREILEA OM AL
AXEI
Ediţie pregătită pentru tipar de V.F. Dobrinescu
Traducere şi note de Sanda-Maria Ardeleanu şi Mihail-Constantin
Ardeleanu
INSTITUTUL EUROPEAN IAŞI
1992
CUPRINS
I
!" #ar$u%& 'u()nt )nainte """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" *II
A(erti+,ent a% editoru%ui -rance.""""""""""""""""p" I/
*"0" 1o$rine+cu& Studiu introducti("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" /I
artea I-a
'apito%u% I 2 '3INELE ROŞU"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" 1
'apito%u%4 2 LA 'ANOSSA"""""""""""""""""""""""""""""""" " " p" 15
'apito%u%ui 2 6OT7R3REA 'EA 8ARE""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" 91
'apito%u% I* 2PRELI8INARIILE""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" :;
'apito%u% * 2 AR8ELE AU 'U*3NTUL""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" <=
'apito%u% *i 2 8AREA A*ENTUR7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" >:
'apito%u% *II 2 1E LA STALINRA1 LA RO8A " p" ;<
Note"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" p" 11:
artea a !I-a
'apito%u% *III 2 NEO'IERI SE'RETE"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" 119
'apito%u% I/ 2 3NTOAR'EREA LA #ERLIN " " " " p" 1:=
'apito%u% / 2 ULTI8A #7T7LIE""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" 159
'apito%u% /I 2 'A1E 'ORTINA 1E 0IER"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" 1>9
Note""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""p" 1;:
Addenda p" 1;
VI
I
<Cuvînt înainte
'artea de -aţă e+te traducerea )n %i,$a ro,?nă a %ucrării +cri+e de ,ine )n 19:9 şi pu$%icată
%a Pari+ )n Iunie 195=" Ea con+tituie pri,a )ncercare de a re%ata e(eni,ente%e pctrecute )n
Ro,?nia )n decur+u% ce%ui de a% doi%ea ră.$oi ,ondia%"
Acea+tă prioritate co,portă ri+curi" Nu di+punea, de nici un docu,ent" Singura ,ea +ur+ă
a -o+t ,e,oria" 'u a@utoru% ei& ni2a, +trăduit +ă recon+titui e(eni,ente%e a% căror ,artor a, -o+t&
+au pe care %e2a, a-%at de %a ,artori ocu%ari" Pentru a da eApunerii ,e%e o crono%ogie corectă& ,2
a, re-erit %a co%ecţii%c de .iare din ti,pu% ră.$oiu%ui& a-%ate )n po+e+ia #i$%iotecii naţiona%e
-rance.e"
'artea de -aţă e+te deci o ,ărturie" Nu o +criere i+torică" Pentru a2i re+pecta ace+t
caracter&nu a, adu+ teAtu%ui +cri+ )n 19:9 nici cea ,ai ,ică ,odi-icare& )n ciuda pu$%icării )n
u%ti,u% deceniu a unui nu,ăr )n+e,nat de docu,ente pri(itoare %a perioada de+cri+ă de ,ine" O
,ărturie tre$uie +ă2şi pă+tre.e -or,a iniţia%ă" Ea nu poate -i re(i.uită& corectată +au co,p%ectată"
Aş -i putut& prin adnotări& +ă ,ă re-er %a docu,ente%e +ecrete de ieri& de(enite pu$%ice a+tă.i
şi +ă iau po.iţie -aţă de e%e" 8i +e pare )n+ă că a reţine ceeace e+te credi$i% )n ,ărturii şi (a%a$i% )n
docu,ente e+te -uncţia cercetători%or" Sarcină grea" )ntr2ade(ăr& cine a ,ai )nt?%nit docu,ent
i+toric a% cărui conţinut +ă nu -ie conte+ta$i% cu a@utoru% a%tui docu,ent i+toric şi cine a ,ai (ă.u%
,ărturie care +ă coincidă cu a%tă ,ărturieB 1e aceea& ade(ăratu% i+toric& pentru a ne per,ite +ă
retrăi, trecutu%& are ne(oie nu nu,ai de +pirit critic& ci& )n aceeaşi ,ă+ură& de intuiţie"
1acă nu a, adăugat nici un cu(?nt Ia ce%e ce pu+e+e, pe !?rtie acu, :2 de ani& a, +upri,at )n
+c!i,$ două capito%e din ,anu+cri+u% care tre$uia +ă con+titue a% doi%ea (o%u, a% cărţii" Pri,u%
era intitu%at CE+ca%ă %a Ode++a4" 'on+tituia o )ncercare de de+criere a tran+-or,ări%or inter(enite
)n ,enta%itatea popu%aţiei tran+ni+tricne după 2= de ani de regi, co,uni+t" 'apito% inuti%"
Ro,?nii po+edă a.i o eAperienţă& directă şi )nde%ungată )n acea+tă pri(inţă" A% doi%ea capito%
+upri,at 2 e% con+tituia epi%ogu% cărţii 2 +e c!e,a C'ri,ina% +au Precur+or B4 Rcdactat )n una din
-a.e%e acute a%e ră.$oiu%ui rece& acc+t capito% punea pro$%e,a re%aţii%or )ntre %u,ea %i$eră şi
i,periu% co,uni+t pentru a
a@unge %a conc%u.ia că& -ără o acţiune energică& %a ne(oie ,i%itară& perico%u% tota%itari+,u%ui
,o+co(it nu poate -i )n%ăturat" 'on+ideraţii%e ,e%c de atunci nu ,ai au nici un intere+ a+tă.i" A,
,ai e%i,inat de a+e,enea c?te(a pagini a% căror +cop era %ă,urirea cititoru%ui occidenta% a+upra
unor +tări +peci-ic ro,?neşti& %ă,uriri inuti%e cititoru%ui ro,?n"
1upă ace+te indicaţii de ordin te!nic& +ă2,i -ie per,i+ +ă -ac o con-idenţă cititori%or
,ărturiei ,e%c" 82a, aşe.at %a ,a+a de +cri+ acu, :2 de ani din cau.a ,anierei de a de+crie
e(eni,ente%e %a care a, -o+t ,artor şi oa,enii pentru care ,i2a -o+t dat +ă %ucre. )ntre 19:= şi
19::& de către cei care a(eau cu(?ntu% )n perioada i,ediat po+t$e%ică& adică )n(ingătorii"
Ad(er+arii erau ca%i-icaţi -ie cri,ina%i& -ie ne$uni şi ,ai de+ a,?ndouă %ao%a%tă" P?nă şi .iare%e
pu$%icate de ro,?nii din Lu,ea Li$eră tratau pe Ion Antone+cu de că%ău a% nea,u%ui şi regi,u%
+ău drept odioa+ă şi +?ngeroa+ă dictatură C-a+ci+tă4" Şi ca )n ţară& aşa şi )n +trăinătate& .iua de 29
Augu+t era ca%i-icată de +ăr$ătoarea naţiona%ă a %i$erării"
Eu aparţin ta$erei )n(inşi%or de %a 29 Augu+t 19:: şi ,i2a, adu+ ,ărturia )n acea+tă
ca%itate" Nu pot +ă ,ă p%?ng de +oartă" A, +căpat de te,niţă& iar eAi%u% nu ,i2a -o+t ,ai greu
dec?t ace%a a% )n(ingători%or din pri,u% ,o,entD rea%i.atorii actu%ui de %a 29 Augu+t" 1intre cei
)ncă )n (iaţă& rege%e e+te +inguru% carc nu a cuno+cut )nc!i+ori%e co,uni+te" 8u%ţi dintre +-etnicii
+ăi au pierit )n puşcărie" 1ate -iind opţiuni%e ,e%e po%itice& ,ărturia ,ea poate părea +u$iecti(ă"
'u,"ar putea -i a%t-e%B 8artoru% nu +e poate +u+trage nici proprii%or +a%e opinii& nici pu$%icu%ui
căruia i +e adre+ea.ă şi nu ră,?ne indi-erent -aţă de at,o+-era carc do,neşte )n @uru% +ău" Un
+ingur -actor poate -i in(ocat )n -a(oarea ,eaD unii ,ă tratea.ă de detractor& a%ţii de apo%oget a%
%ui Ion Antone+cu" Să -i reuşit oare +ă adopt o po.iţie de ec!i%i$ru )ntre ce%e două eAtre,eB Să
@udece cine ,ă citeşte"
)n orice ca.& precu, a, (ă.ut& nu nu,ai docu,ente%e& ci ,ai a%e+ ,ărturii%e& tre$uie+c
con+iderate cu circu,+pecţiune" 1e pi%dă& re%aţii%e ro,?no2ger,anc re%atate pe de2o parte de
ar!i(e%e de %a #er%in& pe de a%tă parte de ce%e de %a #ucureşti& apar +u$ o %u,ină cu totu% di-erită"
Iar )n ce pri(eşte ,ărturii%e& patru ,artori pot -ace de+pre ace%aşi e(eni,ent ,ărturii de a dreptu%
contradictorii" S2a )nt),p%at şi ce%or patru e(ang!e%işti& )n ciuda a+i+tenţei )ngeri%or de care au
$ene-iciat" 8ie nici un )nger nu a (enit +ă2,i că%ău.ea+că pana" Să2,i -ie deci acordate
circu,+tanţe atenuante pentru greşe%i%e -ără de (oie pe carc %e (oi -i co,i+"
"heor#he $arbul
Ncuilly sur Seine, August, 1991
Avertisment al editorului francez
1
Acest %e%orial este un docu%ent de o i%&ortan'( ca&ital() care &er%ite) *n s+*r,it) s( sc
stabileasc( o i%a#ine co%&let( asu&ra r(-boiului %ondial.
Toate actele o+iciale sau &ri.ate au +ost de/a &redate la dosarul Istorici de c(tre ,e+ii de stat
an#a/a'i *n aceast( lu&t( #i#antic( - *nc( neter%inat( - *n sco&ul de a &reci-a ori /usti+ica ra'iunile
&oliticii lor. Totu,i) li&seau orice in+or%a'ii &ri.ind rolul celui &e care 0itler *l considera al Treilea O%
al A1ei) du&( el ,i Mussolini. Era *n aceasta o lacun( care trebuia s( +ie aco&erit() %ai ales *ntr-o
&erioad( c*nd soarta Euro&ei) o dat( %ai %ult) se &utea dccide *n $alcani.
e de alt( &arte) ni s-a &(rut c( aceste note a&roa&e cotidiene ale %e%orialistului lui Antonescu
&re-entau) &e l*n#( un caracter de autenticitate ri#uroas() %eritul rar de a nu +i re.(-ute ,i retu,ate
&entru a +i &e &lacul *n.in#(torilor ,i de a nu se +i c(utat nici un +el de scu-e &entru cre-ul &olitic al
dictatorului ro%2n. De aceea) ele &er%it s( +ie cunoscut() +(r( nici o rene#are sau denaturare) #*ndirea
inti%( a lui Antonescu) +iind *n accla,i ti%& re.elatoare &entru starea dc s&irit a *n.in,ilor) *n Estul
euro&ean) ace,tia r(%*n*nd con.in,i c( au ser.it o cau-( drea&t(.
Con.orbirile di&lo%atice ra&ortate dc secretarul Ministerului A+acerilor E1terne al lui Antonescu
s*nt de un interes istoric e1ce&'ional. *n s&ecial relatarea celor dou(s&re-ece *ntre.ederi 0itler -
Antonescu constituie o %(rturie esen'ial() care scoate *n e.iden'( rolul de &ri%( %(ri%e ce ,i l-a
asu%at conduc(torul Ro%2niei *n cruciada antibol,e.ic(.
Con+iden'ele lui 0itler c(tre &rinci&alul s(u aliat contra 3RSS cu &ri.ire la ra&orturile ce au
e1istat *ntre na-is% ,i co%unis%) conse%nate ,i ele *n aceste &a#ini) &roiectea-( o lu%in( +oarte
1 E(o%u,u% I& apărut %a Iiditura CLa 'ouronnc4& Pari+& 195=& pag">29F
se%ni+icati.( asu&ra %etodelor de lucru ale 4re%linului.
O e1&unere /udicioas( a +a&telor ,i *%&re/ur(rilor care l-au deter%inat &e 0itler s( a/un#( la
ru&tura cu Stalin) o .i-iune nou( asu&ra e.eni%entelor care au de-l(n'uit con+lictul *n aci+ic con+er(
acestui docu%ent o *nse%n(tate +ilo-o+ic( ce nu &oate +i contestat(.
Ast+el *ne*t) cu toate re-er.ele ce sc i%&un re+eritor la &osibilele e1a#er(ri ale unui na'ionalis%
e1acerbat #enerat dc *n+r*n#crc) ni s-a &(rut c( trebuie s( se acorde credit unui ar#u%ent +(r( nici o
*ndoial( .alabil) care e1&lic() dac( nu chiar le#iti%ea-() &o-i'ia ado&tat( *n ti%&ul r(-boiului dc '(rile
dun(rene. Se &oate) *ntr-ade.(r) ad%ite c( +iind &rinse *ntre cclc dou( &uteri %onstruoase ale R 5ich-
ului ,i 3RSS-uIui) ele nu au considerat ca *ndestul(toare #aran'iile &c care creteau c( le o+er( Fran'a ,i
Marea $ritanic.
ublic*nd aceste in+or%a'ii) crede% c( +ace% o o&er( util() contribuind ast+el a e.ita ca
occidentalii s( nu +ie sur&rin,i din nou dc e.eni%ente) cel &u'in *n acest do%eniu.
STUDIU INTRODUCTIV
C)n Ro,?nia 2 dec%ara rigore 0i%ipe+cu )n Par%a,ent& )n decc,$ric 199:& +)nt ,u%ţi
oa,eni inte%igenţi& ,ai puţin oa,eni capa$i%i şi -oarte puţini oa,eni dc caracter" enera%u%
Antone+cu po+edă& )n ce% ,ai )na%t grad& inte%igenţa& capacitatea şi caracteru%4)ntr2ade(ăr& Ion
Antone+cu +e i,pu+e+e& p)nă atunci& ca una dintre per+ona%ităţi%e epocii& atuuri%e +a%e -iind
ca%ităţi%e ,i%itare dc eAcepţie& cin+tea& +erio.itatea& patrioti+,u% şi puterea de ,uncă neo$işnuită"
Ion Antone+cu a -ăcut parte din generaţia 8arii Uniri" 'a şe- a% #irou%ui EOperaţii%or din
8are%e 'artier enera%& a a(ut contri$uţii esenţiale )n o$ţinerea ,ari%or (ictorii ro,?neşti din
(ara anu%ui 191>
29
" E-orturi%e +a%e u%terioare +2au concreti.at )n reorgani.area ar,atei ro,?ne
după pre%i,inarii%e de %a 0ocşani şi pacea +eparată dc %a #u-tea 2 #ucureşti G pregătirea p%anu%ui
de apărare a #a+ara$iei
5
& in-ectată de $o%şe(i+,& care& )n ,artie 191;& con-or, principiu%ui
autodeter,inării popoare%or& +2a unit cu *ec!iu% Regat& a pregătirii şi diri@ării ca,paniei din
Ungaria din 1919
<
"
')te(a ,i+iuniD #e%grad
>
& 'on+tantinopo%
;
& Pari+ E1919F
9
& *arşo(ia E192=F
1H
& %2au introdu+ şi
-a,i%iari.at cu %u,ea dip%o,atică @i adu+ preţuirea Cctitoru%ui ce% ,ai de +ea,ă a% Ro,?niei
8ari4 2 Ion" I" '" #rătianu"
'a ataşat ,i%itar %a Pari+ E1922 2 1929FI& Londra şi #ruAe%%e+ E1929 2 192<F
12
şi ca director
a% Şco%ii Superioare de Ră.$oi
19
+au +ecretar genera% a% 8ini+teru%ui Apărării Naţiona%e
1:
& a adu+
+er(icii i,portante Ro,?niei& prin caracteru% integru& +erio.itatea& ca%ităţi%e pro-e+iona%e şi
patrioti+," Antone+cu a I$+t adeptu% ,oderni.ării ar,atei ţării şi a aducerii ace+teia %a
+tandarde%e internaţiona%e" )n ace+t +cop& pregătirea teoretică a o-iţeri%or de +tat ,a@or& cu u%ti,e%e
noutăţi )n ,aterie de tactică şi +trategie ,i%itară
15
& şi crearea unei indu+trii naţiona%e de ar,a,ent
repre.entau c!eia dotării unei ar,ate capa$i%e +ă apere opera )n-ăptuită de naţiunea ro,?nă )n
cur+u% anu%ui 191;" A intuit& )ncă din anii '20 nece+itatea dotării şi )n.e+trării ar,atei& dar şi a
unei i.o%ări dip%o,atice care ar -i -ăcut ca& %a un ,o,ent dat& Ro,?nia +ă +e a-%e +ingură )n %Cţa
ad(er+ari%or" )n atari condiţii& +ingura in+tituţie capa$i%ă +ă apere patri,oniu% naţiona% nu putea -i
dec)t ar,ata ţării& C+cutu% şi ,)ndria nea,u%ui4& cu, o ,unca e%"
Ion Antone+cu a -ăcut parte din de%egiţii%e Ro,?niei %a o +erie de con-erinţe internaţiona%eD
Pari+ E1921FJ
<
& Londra E192:F
1>
& ene(a E192:& şi I KL99F
1;
şi %2a )n+oţit pe ,are%e dip%o,at
Titu%e+cu %a une%e reuniuni dip%o,atice i,portante din acca perioadă& cu, a -o+t aceea a
reparaţii%or
19
" )ncă de atunci +2a $ucurat dc aprecierea ,ari%or oa,eni po%itici şi dip%o,aţi Ion I"
'" #rătianu şi Nico%ac Titu%e+cu"
1upă re(enirea )n ţară& )n -uncţii i,portante a(ute )n cadru% 8ini+teru%ui Apărării Naţiona%e
2 director a% Şco%ii Superioare de Ră.$oi E192> 2 1929& 1991 2 1999F& +ecretar genera% a%
8ini+teru%ui E192;F 2 +2a preocupat de dotarea şi )n.e+trarea ar,atei şi de crearea unei %egi+%aţii
+pccia%e dc +tat ,a@or şi a unei indu+trii naţiona%e dc ar,a,ent"
Su$şc- a% 8are%ui Stat 8a@or E1999 2 199:F
2=
& titu%ar a% 1eparta,entu%ui Apărării Naţiona%e
)n gu(erne%e oga 2 'u.a şi 8iron 'ri+tea& genera%u% Ion Antone+cu a introdu+ o nouă
,enta%itate )n conduita ar,atei şi a co,parti,ente%or +a%e& a +ugerat re-or,e
21
care au )n+e,nat&
-ără )ndoia%ă& o pagină i,portantă din i+toria ace+teia" 1in păcate& opera +a re-or,atoare& datorită
unor cau.e interne& nu a putut -i du+ăp)nă %a capăt" )n anii 1999 2 199:& Ion Antone+cu& care& prin
de%egaţie& deţinea şe-ia 8are%ui Stat 8a@or& a con+o%idai %egături%e ,i%itare a%e ţării +a%e cu +tate%e
din 8ica )nţe%egere& Antanta #a%canică şi 0ranţa
22
"
1e.i%u.ii%e )ncercate )n dece,$rie 199:& c)nd şi2a pre.entat de,i+ia din po+tu% dc şe- a%
8are%ui Stat 8a@or
29
& contro(er+e%e cu rege%e 'aro% a% II2%ca şi 'a,ari%a 2 )n anii ur,ători&
1i(i.ia a 92a de %a Piteşti& co,andată de e%& era cea ,ai $ine pregătită teoretic& practic& ,ora% şi
,ateria% din )ntreaga ar,ată
2:
& %2au )ndreptat& )ncep)nd cu 199<& +pre arda de 0ier& )n
Cprogra,u%4 căreia a (ă.ut o Cre.o%(are4 a unora din pro$%e,e%e +ocia%e şi po%itice cu care +e
con-runta +ocietatea ro,?nea+că de atunci" Nu a -o+t adeptu% a+a+inate%or şi a acte%or dc -orţă a%e
ăr.ii şi nici %a orientarea eAternă a ace+teia
25
" enera%u% Ion Antone+cu& apărător con+ec(ent a%
%ega%ităţii con+tituţiona%e& nu a acceptat a+a+inatu%& -ie din partea ăr.ii dc 0ier& -ie din partea
gu(ernanţi%or de atunci& ca ,etodă de re.o%(are a căii (iitoare pe care ur,a +ă păşea+că
Ro,?nia" Apărător a% %egi%or +tatu%ui& e% nu putea ad,ite o acti(itate po%itică dcc)t ieşind din
cadre%e acti(e a%e ar,atei" 1upă ce& iniţia% de,i+ia i2a -o+t re+pin+ă& %a < iunie 19:= Ion
Antone+cu era reparti.at ca o-iţer dc re.er(ă %a 8are%e Stat 8a@or şi %a di+po.iţia 8ini+teru%ui
Apărării Naţiona%e"
Rapturi%e teritoria%e +u-erite dc Ro,?nia )n (ara anu%ui 19:=& ca ur,are a ap%icării practice
a aneAei +ecrete a pactu%ui +o(ieto 2 ger,an din 29 augu+t 1999
2<
& %2au de.a,ăgit şi ,ai ,u%t pe
genera%u% Ion Antone+cu& care %2a acu.at pc rege%e 'aro% a% II2%ea că a cedat& -ără %uptă& părţi din
patri,oniu% naţiona%
2>
" Antone+cu i2a )n,)nat +u(eranu%ui& după o di+cuţie -urtunoa+ă& o +cri+oarc
prin care )şi o-erea concur+u% Cpentru a +a%(a ce ,ai e+te cu putinţă de +a%(at din 'oroană& din
ordine şi din graniţe4
2;
" Opinia %ui Antone+cu era ),părtăşită şi dc a%ţi o-iţeri +uperiori ai ar,atei
ro,?ne" )n ur,ă& a -o+t tri,i+ )n are+t %a ,)nă+tirea #i+triţa" 1upă tratati(e%e cu ungurii dc %a
Turnu Sc(erin şi ce%e cu $u%garii& )n ur,a cărora& prin Car$itra@u%4 -a+ci+t de %a *icna şi tratatu%
de %a 'raio(a& a%te două pro(incii i+torice& Tran+i%(ania dc Nord şi 'adri%ateru%& au trecut +u$
+u(eranitatea Ungariei şi a #u%gariei& e+te c!e,at şi nu,it preşedinte a% 'on+i%iu%ui de 8iniştri"
*enirea +a %a conducerea gu(ernu%ui a coinci+ cu una din ce%e ,ai gre%e perioade din i+toria
,odernă a Ro,?ni%or" 1acă a, ana%i.a nu,ai acti(itatea +a& )n +er(iciu% Ro,?niei din perioada
191: 2 19:=& Antonc+cu ră,)ne& poa%e& cu eAcepţia %ui Ion I" '" #ră%ianu& per+ona%itatea cea ,ai
-rapantă a i+toriei Ro,?ni%or din +eco%u% a% //2Ica"
Lucrarea C8e,oria% Antonc+cu"J A% trei%ea o, a% AAei4& pe care o pre.entă, )n continuare
cititori%or& arc ca autor pe !eorg!e #ar$u%" 'oncepută iniţia% )n două (o%u,e 2 pri,u% (o%u, a
apărut )n Editura CLa 'ouronne4 )n anu% 195= Ia Pari+ 2 ediţia dc -aţă cuprinde şi (o%u,u% a% )%2
%ea inedit pe care autoru%& cu genero.itate& ni %2a pu+ %a di+po.iţie" TeAtu% tipărit e+te identic cu cc%
rcdactat dc autor )n anu% 19:9"
!" #ar$u% +2a nă+cut& %a 22 augu+t 1915& )n co,una *)r-uri%e& @udeţu% Arad" Tată% +ău a -o+t
director genera% a% #i$%iotecii Uni(er+ităţii din '%u@ şi deputat a(erc+can" 8a,a +a& Lucreţia
#ar$u%& nă+cută Ione+cu& a -ăcut parte& cu 8aria Antone+cu& *eturia oga şi *eturia 8anui%ă& din
grupu% re+tr)!+ de direcţie a% 'on+i%iu%ui de Patrona@" 1upă +tudii pri,are e-ectuate %a '%u@& !"
6?r$u% a ur,at cur+uri%e %icea%e %a *iena şi Pari+" )ntre anii 1999 2 199<& a -rec(entat cur+uri%e
-acu%tăţii dc drept din '%u@& după care& )n perioada 199< 2
1939, şi2a pregătit doctora%u% Ia Uni(er+itatea C0riedcric! Mi%!c%,4 din #er%in"
Poetu% şi o,u% po%itic Octa(ian oga %2a pu+ )n contact cu A,o%d (on Sc!icNcdan.&
Sta$+%citcr E(ice,ini+truF a% %ui A%-rcd Ro+en$erg& şe-u% departa,entu%ui ideo%ogic
EMc%tan+c!aungF a% regi,u%ui naţiona% +ocia%i+t"
I Fupă ,oartea %ui oga şi a %ui '" Oc%ca 'odreanu& Sc!icNcdan.& opin)nd că rege%e 'aro% a% II2
%ea tre$uie +ă -ie )ndepărtat& i2a ccrut deta%ii a+upra unor oa,eni po%itici ro,?ni& di+puşi +ă
co%a$ore.e cu er,ania 2 Ro+en$erg şi Sc!icNcdan.& -iind $a%tici& erau con+ideraţi dc către
6it%er drept oa,enii cei ,ai $ine in-or,aţi a+upra pro$%e,e%or Europei dc E+t" !" #ar$u% i2a
propu+ două per+ona%ităţiD genera%u% Ion Antone+cu& prieten aP %ui oga şi a% -a,i%iei +a%e& şi& )n
+u$+idiar& pe *aier Pop& ,e,$ru a% Partidu%ui Naţiona% Li$era% şi parti.an a% apropierii Ro,?niei
de ce% de a% I%I2%ca Reic!"
Re(enit )n ţară& )n pri,ă(ara anu%ui 19:=& !" #ar$u% e+te nu,it& %a 1> augu+t& +ecretar a%
%ui *aier Pop& de+e,nat de%egat a% Ro,?niei pentru negocieri%e cu Ungaria )n pro$%e,a
Tran+i%(aniei" )n aceeaşi ca%itate& )% (a )n+oţi pe *aier Pop %a Cncgocierea4 Car$itra@u%ui4 -a+ci+t
de %a *iena" 1upă 3ntoarcerea )n ţară& rege%e 'aro% a% II2%ea )i cere %ui Pop +ă2i ,i@%ocea+că o
3ntre(edere cu genera%u% Ion Antone+cu care -ugi+e de %a 8)nă+tirca #i+triţa& unde i +e -iAa+e
do,ici%iu -orţat
29
" *aier Pop %2a rugat pe #ar$u% +ă2% )nştiinţe.e pe gcncra%"de +o%icitarea
,onar!u%ui"
1upă a$dicarea rege%ui 'aro% a% II2%ea şi -or,area gu(ernu%ui Ion Antonc+cu& !" #ar$u% 3I
(a )n+oţi pe *aier Pop Ia #er%in unde& ace+ta din
iă& )n ca%itate dc tri,i+ eAtraordinar a% Ro,?niei& a pri,it ,i+iunea +ă
negocie.e cu gu(ernu% Reic!2u%ui condiţii%e ap%icării Car$itra@u%ui4 dc Ia *iena"
Re)ntor+ )n Ro,?nia& %a -ine%e anu%ui 19:=& (a -i nu,it& )n ur,a unui concur+& ataşat de
%egaţie şi reparti.at %a ca$inctu% ,ini+tru%ui A-aceri%or N%răinc& a cărui titu%ar era Ion Antonc+cu şi
interi,ar 8i!ai Antone+cu" )n acea+tă ca%itate& cu grad dc şe- dc ca$inet& (a -uncţiona p)nă %a 29
augu+t I J8:" I,ediat după are+tarea ,areşa%u%ui Ion Antone+cu& reparti.at %a 1irecţia Po%itică a
8ini+teru%ui A-accri%or Străine& (a -i )n+ărcinat cu redactarea& pentru -oru,u% păcii& a %ucrării
CSituaţia e(rei%or )n Ro,?nia )n ti,pu% r-i.$oiu%ui4" 0o%o+ind docu,ente a%e Qoint2u%ui& precu,
şi artico%e%e %ui Eugen %Ji%dcr,an& tipărite )n C'urieru% i.rae%it4& %ucrarea a%cătuită dc #ar$u%&
de,on+tra că& din toate ţări%e a-%ate +u$ in-%uenţă ger,ană& Ro,?nia a -o+t aceea carc a o-erit
+oarta cea ,ai $ună e(rei%or" Ana PauNer a dat %ucrarea %a tipar& -ără a2i aduce (reo corectură
9=
"
)n anu% 19:>& a-%)nd că (a -i i,p%icat )n proce+u% %eader2u%ui P"N"R"& Iu%iu 8aniu& !" #ar$u%
reuşeşte +ă pără+ea+că ţara" 1in +epte,$rie 19:> p)nă )n anu% 19;5 a eAercitat pro-e+iunea de
.iari+t" 1e %a ),p%inirea ()r+tei de >= de ani& e+te pen+ionar a% 'a+ei Qurna%işti%or 0rance.i" )n
pre.ent& !" #ar$u% trăieşte )n 0ranţa
91
"
'o%a$orator apropiat a% ,areşa%u%ui& !" #ar$u% a a(ut po+i$i%itatea cunoaşterii directc a
acti(ităţii -o+tu%ui conducător a% +tatu%ui ro,?n din perioada +epte,$rie 19:= 2 29 augu+t 19::"
Pri,u% (o%u,& apărut )n anu% 195= %a Editura pari.iană CLa 'ouronne4& cuprinde& pe %)ngă
principa%e%e ,o,ente a%e acti(ităţii gu(ernu%ui ro,?n )n anii 19:= 2 19:2& şi une%e date
$iogra-ice a%e genera%u%ui Ion Antone+cu& din perioada anterioară (enirii +a%e %a conducerea
gu(ernu%ui" In-or,aţii%e pre.entate de #ar$u%& re%atate %a nu,ai c)ţi(a ani de %a trecerea )n
ne-iinţă& printr2un +i,u%acru de proce+& a ,areşa%u%ui& +urprind prin (eridicitatea şi corectitudinea
%or" Lucrări u%terioare
92
& $a.ate pe con+u%tarea unor i,portante -onduri ar!i(i+tice& ro,?neşti şi
+trăine& con-ir,ă& )n ,area %or ,a@oritate& aprecieri%e şi conc%u.ii%e %ui #ar$u%" 1in in-or,aţii%e
pre.ente )n pri,u% (o%u, ne reţin atenţia ace%ea %egate de )nt)%niri%e 6it%cr 2 Antonc+cu din
perioada 19:= 2 19:2& %a care e% a participat ca ,e,$ru )n +uita ,areşa%u%ui& une%e dintre e%e
negă+indu2+e& dec)t parţia%& )n note%e de con(er+aţie& )ntoc,ite de interpretu% -ii!reru%ui& Pau%
Sc!,idt
99
"
Retro+pecti(& re%aţii%e ro,?no 2 ger,ane din anii ce%ui de a% doi%ea ră.$oi ,ondia% nu +e pot
+u+ţine prin +%oganu% at)t de ră+p)ndit a% aşa 2 .i+u%ui +tatut de +ate%it a% Ro,?niei" )n nici2o -a.ă a
ră.$oiu%ui& Ro,?nia %ui Antone+cu nu a -o+t un +ate%it a% Reic!2u%ui
34
. 1in eAa,inarea
docu,ente%or& interne şi eAterne& ră.$ate co,p%eAitatea re%aţii%or po%itice& dip%o,atice& ,i%itare şi
econo,ice dintre Ro,?nia şi ce% de a% III2%ea Reic!& )n perioada > +epte,$rie 19:= 2 29 augu+t
19::& ,u%tip%e%e pro$%e,e a%e ţării& preocuparea conducătoru%ui +tatu%ui pentru atingerea unor
o$iecti(e %i,ită care +ă a+igure -iinţa naţiona%ă& ,enţinerea şi rea%i.area unor a+piraţii %egiti,e
a%e poporu%ui ro,?n"
'ri.a acută prin care a trecut Ro,?nia& după dictatu% de %a *iena& a putut -i depăşită nu,ai
atunci c)nd rege%e 'aro% a% II2%ea i2a con-erit genera%u%ui Ion Antone+cu dep%ine puteri şi a a$dicat
)n -a(oarea -iu%ui +ău& 8i!ai" )n +ituaţia concretă& cu i,portante con+ecinţe pentru +tatutu%
+tatu%ui ro,?n& Ion Antone+cu a (ă.ut drept unica ca%e aceea de a ap%ica Car$itra@u%4 -a+ci+t de %a
*iena şi de a e(acua partea de nord2(e+t a Tran+i%(aniei" )n+ă& orientarea po%iticii eAterne a ţării a
-o+t -er,ă de %a )nceputD re-acerea integrităţii teritoria%e a +tatu%ui" Pentru ),p%inirea unui atare
o$iecti(& Antone+cu tre$uia +ă co%a$ore.e %oia% cu er,ania 2 acea+ta a -o+t con(ingerea -er,ă a
(iitoru%ui ,areşa%" CPrincipa%e%e o$iecti(e a%e po%iticii ,e%c (or -i reintegrarea %a patria ,a,ă a
#a+ara$iei& a nordu%ui #uco(inei şi a Tran+i%(aniei4 2 i2a +pu+ Antonc+cu %ui 6it%cr )n ti,pu%
pri,ei %or )nt)%niri" O$iecti(e%e po%iticii %ui Antone+cu reie+ c%ar şi din interogatoriu% %a carc a -o+t
+upu+ Pau% Sc!,idt& de
către a,cricani& %a ter,inarea ră.$oiu%uiD C6it%er a a(ut pentru ,areşa%u% Antone+cu cca ,ai
,are +ti,ă& c!iar ,ai ,u%tă dec)t pentru 8u++o%ini" Un +o%dat cAce%ent& cu o $ună pregătire
,i%itară& un adept %oia% şi un anti$o%şe(ic -er," Antone+cu putea -i cre.ut integra%& +ocotea
-ii!reru%" 6it%er a -o+t +-ătuit& cu oca.ia pri,ei %ui )ntre(ederi cu Antone+cu& că nu ar tre$ui +ă
ridice pro$%e,a Tran+i%(aniei" 1ar c)nd Antone+cu a +o+it %a pri,a )ntre(edere& e% a (or$it două
orc )ntregi de+pre acea+tă c!e+tiuneD Tran+i%(ania a -o+t ine(ita$i% pre.entă )n toate con-erinţe%e
cu ro,?nii" 6it%er i2a dec%arat %ui Antone+cu că ar tre$ui +ă2şi con+tituie un partid po%itic care +ă2%
+pri@ine& dar ,areşa%u%& )ntotdeauna& a ră+pun+ că nu era nece+ar deoarece a(ea +pri@inu% ar,atei
şi a% poporu%ui" Antone+cu era -er, şi )ncăpăţ)nat şi )ntotdeauna a (or$it de+c!i+ cu 6it%er& )n
+pecia% )n pro$%e,e%e ,i%itareD a -o+t +inguru% (i.itator +trăin căruia 6it%er )i acorda atenţie )n
acea+tă pri(inţă" Antone+cu a criticai deci.ii%e ,i%itare ger,ane dinainte şi după Sta%ingrad" ')nd
+2a pu+ pro$%e,a retragerii din Ucraina& )n 19:9& 6it%er i2a ccrut %ui 8u++o%ini opinia şi a -o+t
+-ătuit +ă +e retragă co,p%et din Ru+ia şi +ă2şi concentre.e -orţe%e ),potri(a ang%o 2 +aAoni%or"
Antone+cu i2a dec%arat că dacă arc intenţia de a apăra Ucraina tre$uia +ă ,enţină şi 'ri,cca"
6it%er i2a ră,a+ %oia% %ui Antone+cu )n po-ida iniţiati(e%or de pace pe care 8i!ai Antone+cu& (ice2
pri, ,ini+tru şi ,ini+tru de eAterne& %e2a )ntreprin+ )n pri,ă(ara %ui 19:9" 6it%er i2a ccrut
,areşa%u%ui +ă2% )n%ăture pe 8i!ai Antone+cu& )n care ger,anii nu au a(ut )ncredere& dar
,areşa%u% a re-u.at )ntotdeauna dcoarecc )% con+idera pe (ice pri, ,ini+tru nu nu,ai a$i% ci şi
%oia%"""4
95
"
1eşi re%aţii%e per+ona%e 6it%er 2 Antone+cu au -o+t& după opinia ace%uiaşi Sc!,idt& eAce%ente&
raporturi%e o-icia%e )ntre Ro,?nia şi ce% de a% )%%2%ca Reic! au -o+t a-ectate de c!e+tiuni precu,D
re%aţii%e ro,?no 2 Ungare& c!e+tiunea Tran+i%(aniei& participarea Ro,?niei %a ră.$oiu%
anti+o(ie%ic& pro$%e,a petro%u%ui ro,?ne+c& negocieri%e de pace ro,?neşti
9<
" Toate ace+te %ucruri
%e gă+i, in+erate )n %ucrarea Iui !" #ar$u%& care -ace o$+er(aţii pertinente" E% reproduce
+c!i,$area produ+ă )n cercuri%e o-icia%e ro,?neşti )n prea@,a şi& ,ai a%e+ după )n-r)ngerea de %a
Sta%ingrad& c)nd ,areşa%u% Ion Antone+cu şi2a dat +ca,a că nu e+te +u-icientă puterea er,anici
pentru a con+tr)nge de.nodă,)ntu% )n ră+ărit& iar +oarta Ro,?niei ar -i pecet%uită pentru o %ungă
perioadă de ti,p dacă Ar,atei Roşii i2ar -i reuşit +ă pătrundă )n Europa de E+t" Pentru a
prc)nt),pina pcrico%u% a,eninţător& Antone+cu a !otăr)t +ă continue %upta de partea er,aniei&
dar& )n ace%aşi ti,p& a )ncercat +ă c)ştige +pri@in din partea puteri%or occidenta%e& ,ai a%e+ 8area
#ritanie" Cer,ania a pierdut ră.$oiu% 2 a +pu+ ,areşa%u%& ca o conc%u.ie %a (i.ita +a& )n trenu%
care ne ducea pe dru,u% de )ntoarcere" Acu,& tre$uie +ă ne concentră, e-orturi%e ca +ă nu21
pierde, pe a% no+tru4
9>
"
u(ernu% Antone+cu& după ,ari%e eşecuri repurtate de +tate%e AAei pe -rontu% de E+t )n anii
19:2 2 19:9& nu a ,ai putut ignora nccc+itatca unor contacte cu de%egaţii Naţiuni%or Unite
9;
"
Pentru Puteri%e Naţiuni%or Unite anga@area şi conducerea de negocieri +ecrete cu +tate%e
AAei& cu Ro,?nia )ndeo+e$i& re.u%ta dintr2un co,p%eA& de -actori 2 raporturi%e inter 2 a%iate şi
(i.iunea a+upra %u,ii po+t$e%ice& pă+trarea Crcgu%ci @ocu%ui4& C)nţe%egeri%e +ecrc%e4 pri(ind +oarta
(iitoare a +tate%or din Europa e+t2ccntra%ă şi de +ud& ponderea unor per+ona%ităţi şi& nu ce% ,ai
puţin i,portant& preocuparea de a +%ă$i ta$ăra -a+ci+tă& gră$indu2+e +-)rşitu% ră.$oiu%ui şi +a%()nd
(ieţi%e a ,ii şi ,ii de +o%daţi a%iaţi" )n e(o%uţia negocieri%or +ecretc purtate dc Ro,?nia& ca şi de
ce%e%a%tc +tate a%iate Reic!2u%ui& cu repre.entanţii Naţiuni%or Unite& crede, că +e pot di+tinge ce%
puţin două etape di+tincteD )n anii
1940 2 :2 2 19:9 a -o+t (or$a dc +ta$i%irea de contacte& ur,ată de o +ondare
reciprocă a po.iţiei părţi%or& pentru ca )n 19:9 2 19::& atunci c)nd pe toate -ronturi%e
iniţiati(a a trecut de partea A%iaţi%or şi (ictoria %or +e pro-i%a din .i )n .i& tratati(e%e +ă
intre )ntr2un +tadiu concret& cu eAa,inarea atentă a condiţii%or o-erite şi a
pro,i+iuni%or a%iate pentru ca.u% a$andonării ta$erei a%iate
99
"
Nu intră, )n a,ănunte%e ace+tor di+cuţii& %iteratura i+%orică& ,ai (ec!e +au ,ai nouă&
ana%i.)ndu2%c )n co,p%eAitatea %or" Oricu,& un %ucru tre$uie +u$%iniatD ,areşa%u% Ion Antone+cu
nu putea ră,)ne ,ut %a +oarta (iitoare a #a+ara$iei& Nordu%ui #uco(inei şi părţii de nord2(e+t a
Tran+i%(aniei& pentru care intra+e )n ră.$oiu% )nceput )n iunie 19:1" 8u%tor i+torici %e +capă ace+t
e%e,ent e+enţia% din acti(itatea ,areşa%u%ui şi a gu(ernu%ui condu+ dc e!
Or& a%iaţii& ce% puţin )n ce pri(eşte +oarta pri,e%or două& credeau că e%e tre$uie +ă ră,)nă&
ne@u+ti-icat& +u$ C+u(eranitatea4 ocupanţi%or din (ara anu%ui 19:=" S"U"A" şi Ang%ia nu au
rea%i.at& atunci& că perico%u% ce% ,ai puternic& pentru +tate%e din Europa e+t2centra%ă şi dc +ud& )%
repre.enta a,eninţarea +o(ietică şi in+taurarea unor regi,uri po%itice +u$ordonate 8o+co(ei" A
-o+t o gra(ă greşea%ă& cu i,portante repercu+iuni pentru +oarta ace+tei părţi a $ătr)nu%ui
continent" CRe+pon+a$i%itatea4 eng%e.ă şi a,ericană )n in+taurarea regi,uri%or co,uni+te din
Europa e+t2centra%ă şi dc +ud nu ,ai poate -i a.i tăgăduită" A -o+t
o eroare po%itică şi dip%o,atică a%e cărei con+ecinţe ţări%e din acea+tă .onă %e re+i,t şi a+tă.i"
!" #ar$u% a -o+t şi e% -o%o+it )n negocieri%e +ecrete& ,ai a%e+ )n ce%c purtate )n u%ti,a -a.ă a
ră.$oiu%ui E8adrid +au StocN!o%,F" )n ace+te %ocuri& e% a (enit cu in+trucţiuni din partea
Antoncşti%or" o$+er(aţii%e +a%e dc %a -aţa %ocu%ui -iind edi-icatoare& )n ca.u% eşuării ace+tora&
a+upra con+ecinţe%or pentru +oarta Ro,?niei
:=
"
')t pri(eşte eAi+tenţa unei aşa2.i+c te%egra,e (enite de %a StocN!o%,& prin care +o(ieticii ar
-i acceptat condiţii%e ,areşa%u%ui& +au une%e din puncte%e pu+e dc e%& #ar$u% o contc+%ă" )ntr2o
+cri+oare& din anu% trecut& !" #ar$u% ne in-or,ea.ă că Nanu& 1uca +au A%eAandru !ica&
+ccrctar dc %egaţie %a StocN!o%,& nu2şi a,intc+c de un a+e,enea docu,cnt" 1ar& nu uită +ă
conc%u.ione.eD C8o+co(a& cu prag,ati+,u% ci& pre-era +ă ncgocic.e cu şe-u% gu(ernu%ui ro,?n
carc deţinea puterea şi nu cu opo.iţia care tre$uia +ă o cuccrca+că" 1c a%t-e%& era tota% indi-erent
cc propunere (oiau +o(ieticii +ă -acă unora +au a%tora" Oric)t dc -a(ora$i%ă ar -i putut -i ea )nainte
dc ar,i+tiţiu& +oarta Ro,?niei nu ar -i -o+t di-erită dc aceea a 'e!o2S%o(aciei& pri,a (icti,ă a %ui
I- Iit%cr& +au de cca a Po%oniei& care +2a $ătut cu ar,e%e ),potri(a er,aniei"""4
:1
"
)ntre$area pc care nc2o pune, a+tă.i e+teD c)t de +inceri au -o+t A%iaţii )n ncgocicri%e purtate
cu Ro,?nia e+te %egată şi de aceea dc cc ,areşa%u% Antone+cu nu a gră$it +e,narea ar,i+tiţiu%ui
cu Naţiuni%e Unite" Apoi& care au -o+t e%e,ente%e carc au )ngreunat a@ungerea %a o )nţe%egere" Noi
nu pute, -i
de acord cu acci i+torici care i,pută nu,ai ,areşa%u%ui Ion Antonc+cu eşccu% tratati(e%or" A
accepta o a+e,enea a+erţiune ar -i o eroare de neiertat şi ar contra(eni ade(ăru%ui i+toric" Ion
Antonc+cu a )nceput şi a condu+ negocieri%e +ecrete& e% -iind preocupat& )n pri,u% r)nd& de
recunoaşterea drepturi%or şi intere+e%or Ro,?niei c!iar şi ad(er+ari%or +ăi& +arcină ingrată dar nu
i,po+i$i% de rea%i.at c)t ti,p putea ,i.a pe de+prinderea din a%ianţa AAei" Nu a -ăcut2o p)nă %a 29
augu+t 19::& deoarece nu a ad,i+ +ă -ie +acri-icate intere+e%e Ro,?niei"
Acţiuni%e opo.iţiei naţiona%e nu +2au ridicat %a ni(e%u% aşteptări%or& )ntr2un ,o,ent e+enţia%
pentru intere+e%e nea,u%ui ro,?ne+c" 0ina%i.area iratati(e%or a re(enit -orţe%or de opo.iţie& dar )n
condiţii in-erioare ce%or o$ţinute de e,i+arii Antoncşti%or carc au acti(at )n capita%e%e unor +tate
neutre" Lo(itura de +ta% de %a 29 augu+t 19::& )n ur,a căreia ,areşa%u% a -o+t are+tat& a %ic!idat
p%anu% C$ătă%iei ar,i+tiţiu%ui4& ieşirea Ro,?niei din a%ianţa AAei produe)ndu2+e pe a%te $a.e dcc)t
ce%e con(enite anterior& e%e a-ect)nd independenţa şi +u(eranitatea Ro,?niei" Re+pinge,& de
a+e,enea& opinia potri(it căreia Ion Antone+cu a -o+t %ip+it de intuiţie po%itică şi& de aici&
'"reşe%i%e -ăcute de e%" Nu aici +tă ade(ăru%" Raţiuni de +tat şi onoare ,i%itară I au condu+ pe
,areşa% )n raporturi%e cu er,ania şi )n purtarea ră.$oiu%ui" A a(ut )n ,inte şi o ieşire a ţării din
ră.$oi& )n condiţii%e )n carc trupe%e ang%o 2 a,ericane ar -i a@un+ pe teritoriu% Ro,?niei )naintea
Ar,atei Roşii"
La 9= +epte,$rie 19:9& co%one%u% T" Tcodore+cu& ataşat ,i%itar %a AnNara& co,unica& )n
nu,e%e %ui Antonc+cu& genera%u%ui A,o%d& că& )n ca.u% intrării trupe%or ang%o 2 a,ericane )n
Ro,?nia& )naintea ce%or +o(ietice& e% (a pune %a di+po.iţia ce%or din%)iD C:2 (agoane de aur& 2 de
(a%ută )n !)rtie& :== de gr)u& 9== de poru,$ şi 22 de di(i.ii co,p%et ec!ipate& cu eAcepţia
%unuri%or gre%e AT şi a (e!icu%e%or de %uptă $%indate4
:2
"
)n per+pecti(ă& acţiuni%e +a%e po%itico 2 ,i%itare şi dip%o,atice +2au do(edit a -i ,u%t ,ai
rea%i+te dcc)t ce%e a%e opo.iţiei& credu%ă )n Cpro,i+iuni%e4& -ără acoperire& a%e 8ari%or A%iaţi"
Ade+eori& +e g)ndea cu, )% (a cota i+toria europeană dc ,)ine& c)nd (a ana%i.a ,odu% cu, a %ă+at
ar,ate%e +o(ietice +ă intre )n ţară +ă o co,uni.e.e şi +ă ,eargă ,ai departe" 1in păcate& acţiuni%e
+a%e& care ar -i putut conduce %a une%e a(anta@e pentru Ro,?nia& +2au %o(it dc ,iopia po%itică a
opo.iţiei carc& după opinia noa+tră& Sui +2a do(edit %a )nă%ţi,ea ),pre@urări%or )n carc +e a-%a ţara
atunci"
Ion Antonc+cu a -o+t un european& care a (ă.ut eA?ct că re+pon+a$i%ităţi%e +a%e depăşeau cu
,u%t graniţe%e ţării +a%e" A intuit& ,ai $ine ca a%ţii& +-)rşitu% tragic aP ră.$oiu%ui& pentru Europa dc
E+t& )n genera%& şi pentru Ro,?nia )n +pecia%" 1ec%araţia +a& -ăcută i,edirtdupă are+tare&
repre.intă un ade(ărat te+ta,ent po%iticD CI+toria +ă ,ă @udcce" 8ă rog %ui 1u,ne.eu +ă -erea+că
ţara dc con+ecinţe%e unui act& cu at)t ,ai necugetat cu c)t cu niciodată nu ,2a, cra,ponat dc
putere" 1c ,ai ,u%te ori& a, +pu+ rege%ui& )n patru oc!i şi )n pre.enţa do,nu%ui 8i!ai
Antonc+cu& că dacă crcde că e+te un a%t o, ui ţară& capa$i% +ă o +er(ea+că ,ai $ine ca ,ine& eu )i
cede. %ocu%& cu o +ingură condiţieD +ă pre.inte garanţii şi +ă nu -ie un a,$iţio+ +au un a(enturier4"
'artea %ui !" #ar$u%& +cri+ă cu ,u%t %a%ent şi o$iecti(itate& repre.intă i,aginea acti(ităţi
unui o, cin+tit& integru& pu+ă )n +%u@$a intere+e%or naţiona%e" Lucrarea repre.intă pri,a )ncercare
a unui autor de a pre.enta coordonate%e e+enţia%e a%e po%iticii antonc+ciene& eAegetu%ui %ip+indu2i
docu,ente%e& dar a()nd a(anta@u% participării directe"
La trecerea a pe+te o @u,ătate de +cco% de %a +crierea %ucrării 2 (o%u,u% a% doi%ea (ede pentru
pri,a oară %u,ina tiparu%ui 2 C8e,oria% Antone+cu4 )şi ,enţine (a%oarea& ca -iind a$+o%ut
nece+ară pentru pre.entarea (eridică a acti(ităţii uneia din ,ari%e per+ona%ităţi a%e i+toriei
ro,?ni%or dintotdeaunaD ,areşa%u% Ion Antone+cu"
Nu )nc!eie,& )nainte de a ,u%ţu,i& )n nu,e%e Editurii In+titutu%ui European& 1o,nu%ui !"
#ar$u% pentru ge+tu% de a ne -i cedat dreptu% de a tipări& pentru pri,a oară )n %i,$a ro,?nă&
%ucrarea +a"
V. 0" Dobrinescu
26 iunie 1992
1 C8onitoru% O-icia%4& nr" 1;& Senatu%& 19 dece,$rie 199:& p" 12"
2 Ar!i(a 8ini+teru%ui Apătării Naţiona%e& -ond 9"=:2& do+ar <;<& -" 99"
3 Ibidem, -" 9:"
4 Ibidem.
5 Idem, -ond 9";91 do+ar -" n"& 191>& Po.iţia 9;2& -" 12>"
6 Idem, -ond 9"=:2& do+ar <;<& -" 9;"
7 Idem, -ond 5":5=& do+ar 2& 1922& -" 2 ERaport nr" >99& 9= +epte,$rie 1922& Lt" co%" Ion Antone+cu către
8ini+teru% de Ră.$oi şi 8are%e Stat 8a@orF"
8 Idem, -ond 9"=:2& do+ar <;<& -" 9;"
9 Idem, -ond9";91& do+ar9& 1919& Po.iţia 25;:& -" 1921:"
10 Idem, -ond5":>5& do+ar:& 192=& Po.iţia 1<=& -" :=52:=<Ete%egra,ănr" 9din %O,artie 192=& Lt" co%" Ion
Antone+cu către 8are%e 'artier enera%F"
11 Idem, -ond 9"=:2& do+ar <;<& -" :2"
12 C8onitoru% O-icia%4 nr" 21;& : ianuarie 1929& Sup%i,ent& p" 1="9<=21="9<1 E)na%t 1ecrct nr" 29 din 1
ianuarie 1929F"
13 Ar!" 8" Ap" N"& -ond 9"=:2& do+ar <;<& -" :>"
14 Ibidem, -" 5="
15 Ibidem.
16 Ibidem, -" 1<"
17 *"8oi+uc& mmi!clc i!"l#rii $"litic" a %"m&niei, 1919'1940, #ucureşti& I%u,anita+& 1991& p" 1<22 1<9"
18 6oo(er Arc!i(e+& Pa%o A%to& S"U"A"& N" Petre+cu 'o,nen Paper+& #oA no" 1=T Ar!" 8" Ap" N" -ond
9"=:2& do+ar <;<& -" 2:"
19 Nic"(e )itul*icu. +"cumente +i$l"matice, #ucureşti& Ud" po%itică& 19<>& p" 1:921:: Et" c" nr" 1"=59& de
%a tAAidra& 1< iu%ie 192:& +e,nată Titu%e+cuF"
20 C8onitorti% O-icia%4& nr" 1<& Adunarea 1eputaţi%or& 2: dece,$rie 199:& p" 2>> E)na%t 1ecretnr" 9"=5>& din
29 noie,$rie 1999F"
21 Ar!" 8" Ap" N"& -ond 5":1<& do+ar 1":><& -" 9:295T Ide,& do+ar 1"<<5& 199;& -" 12;"
22 !" Oa!aria& '" #otoran& "litica dc a$#rare naţi"nal# a %"m&niei ,n c"nte-tul european interbelic
1919'1939, #ucureşti& Ed" ,i%itară& 19;1& p" 2212229"
23 I"n Ant"nescu, .itiţi, /udecaţi, cutremura0i'1#, 6diţie )ngri@ită de I" Arde%eanu şi *a+i%e Ari,ia&
#ucureşti& CTinera,a4& p" :12:>"
24 Ar!" 8" Ap" N"& -ond 9"=:2& do+ar <;<& -" <1"
25 *" 0" 1o$rine+cu& !" Nico%e+cu& lata ţi r#s$lata ist"riei, %ucrare )n 2,anu+cri+"
26 *" 0" 1o$rine+cu& 2#t#lia $entru 2asarabia, Iaşi& Editura CQuni,ea4& 1991& p" 55 şi ur,"
27 e marginea $r#$astiei 21'23 ianuarie 1941, I& Editura Scripta& 1992& ediţie I" Scurtu& p" 5125;"
28 Ibidem, p" 5;"
29 'aro% a% I%2%ea nota& %a 2 +epte,$rie 19:=& ur,ătoare%e de+pre audienţa %ui *aier PopD C1upă ,a+ă& a,
a(u%)n audienţă pe *aier Pop& care e+te eAtre, de )ngri@orat de +ituaţieV""""VTre$uie& .ice e%& c)t,ai repede
o +c!i,$are )n gu(ern& (a tre$ui gă+it ce(a& cine(a cu pre+tigiu şi autoritate& cu, ar -i& după părerea %ui&
genera%u% Antone+cu"""4 2 E'aro% a% I%2%ea& ,nsemn#ri !ilnice, (o%"II& p" >:<F"
30 CPo%itica gu(ernu%ui ro,?n )n pro$%e,a e(rei%or 2 +crie cuno+cutu% i+toric ger,an A" 6i%%g,$cr 2 +2 a
a-%at& )n )ntreaga perioadă a ră.$oiu%ui& +u$ in-%uenţa puncte%or de (edere tactice şi co,ercia%e" Ea nu a
cuno+cut nici o$%igaţii ,ora%e -aţă de cetăţenii +ăi ro,?ni& nu a -o+t nici& din punct de (edere doctrinar&
anti+e,ită" Ea a ur,at ,ari%e cur+uri a%e po%iticii eAterne ro,?neşti"""4 3llitler, 4"nig .ar"l und
5arsc(all Ant"nescu. +ic deutsc('rum#nisc(en 2e!iee(ungen 1936'1944, 8ain.& ed" a I%2a& 19<5& p"
9>929>:F"
31 8u%ţu,i, 1o,nu%ui !" #ai$u% pentru date%e o-erite %egate de acti(itatea +a"
32 *e.iD A" I%i%%g,$cr& *$. cit7. Aurică Si,ion& reliminarii$"litic"'di$l"matice ale insurecţiei r"m&ne din
august 1944, '%u@ Napoca& Ed" C1acia4& 19>9TLanW Matt+& ,n ser1iciul mare8alului, I I I & 8iinc!en&
19;5T I"'" 1răgan Eed"F& Ant"nescu, 5are8alul %"m&niei 8i r#!b"aiele detc,ntrcgirc, (oi"I21*& Nagard&
19;<T!"Iiu.atu& Ist"ric inter!is#, 'u ricni% 1o%@an& 'raio(a& 199=T Me,Eed"F& 5are8alul Ant"nescu ,n
)a0t ist"rici, (o%"I2II& Iaşi& 199=T Idem, %"m&nia cu 8i 0#r# Ant"nescu, Iaşi& C8o%do(a4& 1991TIon
Antone+cu" .itiţi...', Ant"ncscu'Ilitler. ."res$"ndenţ# 8i,nt,lniriinedite 31940'19449, Ediţie pregătită
pentru tipar de *a+i%e Ari,ia& Ion Arde%eanu şi Şte-an Lac!e& (oi I26& #ucureşti& Editura C'o.ia4& 1991T
5are8alul Ant"nescu. Secretele gu1ern#rii, Ediţie pregătită de Ion Arde%eanu şi *a+i%e Ari,ia&
#ucureşti& Editura CRo,?nu%4& 1992"
33 Pau% Sc!,idt& Statist au0 dt$l"malisc(cr 2ii(ne, 1923'4:, #onn& 195=& Andrea+ I%i%%gru$er& I;.S
<ntrctienssccretsde llitler, Sc$iembre 1939' +ecembre 1941, Pari+& 0aWard& 19<9& p" 95:295;& 95;2 9<:&
<222<25& :992::1T Idem, Staatsm#nncr und+i$l"maten bei llitler, (o%"I2II& 0ranN-urt a, 8ain& 19>="
34 A" I%i%%g,$cr& llitler..., p" 95:"
35 N" 1a+că%u& "litica na!ist# in sud'estul <ur"$ei ,n a /unul 8i in tim$ul celui de al d"ilea r#!b"i m"ndial
i( relat#rile inter$retului $ers"nal al lui llitler -iF& )n A6AI& 19;<V2& p" <;="
36 A" I%i%%gru$er& 39$. cit.
37 !" #ar$u%& 5em"rial Ant"nescu..., p" ;5"
38 Aurică Si,ion& *$. cit., p" 2<9 şi ur,"
39 !" #u.atu& +in ist"ria..., p" 291"
40 Ar!" 8"A"E"& -ond >1& do+ar SI StocN!o%,& 19:9& (o%"%& -" :2<T Idem, do+ar S5 8adrid& 19::& (oi"9& -" :52
:< Et" nr" 95:& 12iunie%9::& de %a Legaţia din SpaniaFT I%oo(er Arc!i(e+& Pa%o A%to& S"U"A"& 1" Pope+cu
Paper+& #oA" no"%"
41 Scri+oare a %ui !" #ar$u% către *" 0" 1o$rine+cu din ; iu%ie 1991"
L" Matt+& Ant"nescu andt(e =erman Alliance, )n CRo,anian 'i(i%i+ation4& I& No"%& 1992& p"
>2"CAITOL3L I
Cîinele Roşu
CI+toria (a eAa,ina c)nd(a ca.u% no+tru" Ea (a -i ,ai puţin părtinitoare ca @udecătorii noştri
de a.i4" 'u ace+te cu(intp +2a de+părţit ,areşa%u% Antone+cu de ,a,a +a )nainte de a apărea )n
-aţa p%utonu%ui de eAecuţic" Pentru ,a,a +a& e%e nu con+tituiau nici o con+o%areT )n ce2i pri(eşte
pe conda,nat& +peranţa pe care o eApri,au apare ca -oarte ne+igură& căci& ,ai )nainte de a te
)ncrede )n @udecata I+toriei& ar tre$ui +ă ştii ce (a -i ea ,)ine" *a ră,)ne oare o ştiinţă o$iccti(ăB
Sau& di,potri(ă& (a tre$ui +ă +e re+e,ne.e a -i doar un in+tru,ent dc propagandă )n +er(iciu%
unei ideo%ogii triu,-ătoareB )n ace+t ca.& departa@area )ntre eretici şi +-inţi +e (a e-ectua con-or,
pre+cripţii%or ortodoAiei po%itice" Să ne gră$i, +ă pro-i%ă, de u%ti,e%e %icăriri a%e %i$ertăţii& căci
poate& )n cur)nd& +e (or +tinge şi e%e"
Pentru noi& europenii din E+t& carc a, trăit )n ,i@%ocu% e(eni,ente%or %a capătu% cărora ne2
a, tre.it a+er(iţi Ure,%inu%ui& %unga inconştienţă a occidenta%i%or -aţă de apropierea Ar,atei
Roşii ră,)ne o enig,ă )n+păi,)ntătoare" Ne ră+ună )ncă )n urec!i +trigăte%e entu.ia+te prin carc
+a%utau acu,u%arca (ictorii%or ci" Pe ,ă+ură ce )nainta +pre (e+t& ei +e -e%icitau care ,ai dc carc"
1e%irau de $ucurie şi de ad,iraţie a-%)nd de Ce%i$erarea4 #ucureştiu%ui& a So-iei& a #udape+tei& a
*ienei" %orie şi onoare Ar,atei Roşii" Iar a+tă.i& )n -iecare di,ineaţă& c)nd +e tre.e+c& ei +e
)ntrea$ă cu, au putut +2o %a+e +ă pătrundă p)nă %a ca%e dc două .i%e de Rin" Ei au +-)rşit prin a
)nţe%ege că C6it%cr nu era dec)t un di%etant -aţă de Po%it$uro X4" 1ar& )ntre ti,p& ,ici%e naţiuni
carc %a cca%a%tă eAtre,itate a Europei +e pre(a%au de ci(i%i.aţia %or& care trăiau din idei%e şi
eAe,p%u% %or& au -o+t acoperite de ,aree"
'u toată atitudinea di-erită pe carc ace+te popoare au adoptat2o )n ti,pu% ani%or dc cri.ă& c%c
+u-eră a+tă.i acceaşi +oartă" 'e!o+%o(acia& pri,a (icti,ă a %ui 6it%cr& Po%onia& care cu
ar,a,entu% +ău anacronic a %uptat eroic ),potri(a ,aşinii de ră.$oi ,ode,e a cc%ui de a%
Trei%ea Reic!& Iugo+%a(ia carc& re(o%t)ndu2+c ),potri(a de+tinu%ui +ău de ,ică putere& a +acri-icat
,ai ,u%t dc un ,i%ion dc oa,eni că.uţi )n %upta pentru %i$ertate +au )ntr2un ră.$oi -ratricid n2au
o$ţinut nici un a(anta@ pentru -ide%itatea %or -aţă dc occident" A-%)ndu2+e pc picior dc per-ectă
ega%itate& e%e con+tituie& a%ături de eA2+ate%iţii AAei& Ungaria& #u%garia şi Ro,?nia& $uc!etu%
repu$%ici%or popu%are" 0iind pu+ )n -aţa acc+tor rea%ităţi eşti o$%igat +ă tragi conc%u.ia că e-orturi%e
ţări%or ,ici& -ie că e%e au %uptat )ntr2o ta$ără +au )n cea%a%tă& au -o+t tota% inuti%e" Nu,ai Ro,?nia&
%a o popu%aţie de două.eci de ,i%ioane de %ocuitori& a +u-erit pierderi ,ai ,ari dec)t State%e Unite
+au I,periu% #ritanic" Pierderi%e +a%e +e apropie de şapte +ute de ,ii de oa,eni& )n ti,p ce ci-re%e
pre.entate de 'o,,onYea%t! 2 inc%u.)nd aici ci(i%ii ucişi )n ti,pu% $o,$arda,ente%or a@ung&
dacă pute, +ă ne )ncrede, )n Min+ton '!urc!i%%& %a un nu,ăr de :12"2:=" Pierderi%e a,ericane
ar -i& după ci-re%e pu$%icate de Ma+!ington& de 922"1;; oa,eni"
)n oricc ca.& inuti%itatea %uptei de(ine e(identă pentru ţări%e Europei ră+ăritene con+iderate&
)n .i%e%e noa+tre& ca (ictorioa+eD Po%onia& 'e!o+%o(acia şi )ntr2o ,ai ,ică ,ă+ură 2 ca ur,are a
Cde(iaţioni+,u)ui4 titoi+t2 Iugo+%a(ia" Acea+ta din ur,ă +e $ucură ,ăcar de independenţă& dacă
nu de %i$ertate" 1at -iind că (ictoria )n+ea,nă pentru ace+te popoare +c%a(ie& %upta pe care au
du+2o )şi pierde +en+u%" Roade%e (ictoriei +)nt tot a%)t de a,are ca şi ce%e a%e )n-r)ngerii"
Nu e+te +urprin.ător -aptu% că -oştii ca,ara.i de ar,ă ai %ui Mi%!e%, a%
II- %ca& $u%garii şi ungurii& au -ăcut din nou -ront co,un cu er,ania re)n(iată" 1orinţa %or
dc re(anşă o ega%a pe aceea a puterii ger,anice" In +c!i,$& pre.enţa Ro,?niei 2
+inguru% eA2ina,ic a% i,perii%or centra%e 2 printre +ate%iţii AAei poate +ă apară ,ai
puţin eAp%ica$i%ă" )n ur,a (ictoriei Antantei
2
& ea şi2a ,ărit con+idera$i% teritoriu% şi a
con+tituit unu% din pi%onii cei ,ai puternici ai +ecurităţii co%ecti(e )n Europa de ră+ărit"
Totuşi& )n ti,p ce Ungaria )şi %i,ita pe c)t po+i$i% participarea +a %a ră.$oiu% contra
Ru+iei& )n ti,p ce #u%garia& cu toată ade.iunea +a %a pactu% tripartit& +e ,enţinea neutră
)ntre Reic! şi URSS& Ro,?nia +e arunca )n %uptă cu toate -orţe%e şi& %ucru )ncă rnai
+traniu& +u$ conducerea unui (ec!i ang%o-i%& ,areşa%u% Antone+cu" 6it%er )% nu,ea pe
dictatoru% ro,?n a% trei%ea o, a% AAei" 'o,unicate%e de ră.$oi +o(ietice& )n ti,pu%
$ătă%ii%or dc %a Sta%ingrad şi din 'auca.& (or$eau de doi duş,aniD er,ania şi
Ro,?nia" )n ur,a ar,i+tiţiu%ui ita%ian& AAa a -o+t de(iată dc %a Ro,a +pre #ucureşti"
1e-ecţiunea ro,?nă din augu+t 19:: a pro(ocat o ră+turnare tota%ă a p%anuri%or
+trategice a%e ce%ui de a% trei%ea Reic!" Soarta ră.$oiu%ui )n Occident depindea de
reuşita de$arcării ang%o 2 +aAone )n Nor,andia" ),potri(a Ru+iei& Mc!r,ac!t2u%
9
)şi
pă+tra şan+e%e p)ni% %a ar,i+tiţiuP ro,?n" A+t-e%& deşi o putere ,ică& Ro,?nia a @ucat un
ro% dc pri, rang )n ce% de a% doi%ea con-%ict ,ondia%" 1acă +e +tudia.ă de aproape
po.iţia +a geogra-ică& +e o$+er(ă că acea+tă p%acă turnantă con+tituia o $a.ă idea%ă
pentru un C1rang nac! O+tcn4
:
ger,an şi de(enea tot at)t de indi+pen+a$i%ă pentru un
C1rang nac! Me+tcn4
5
+o(ietic" 1ictonu% %ui #i+,arND cinc deţine cadri%atcru% #oc,ici
e+te +tăp)nu% Europei& +e tran+-or,ă )n +eco%u% a% //2%ea )nD cine deţine $a.a
ro,?nea+că& do,ină Europa" ')t ti,p 6it%er po+eda acea+tă $a.ă& Mc!r,ac!t2u%
contro%a #a%canii şi )şi pă+tra şan+e%e )n -aţa Ar,atei Roşii" ')nd ea a -o+t pu+ă %a
di+po.iţia URSS& Sta%in a de(enit& ce% puţin pe p%an +trategic& +tăp)nu% Europei"
1acă )n 191; ră.$oiu% +c decidea pe Rin& ar -i -oarte greu a +e crede a+tă.i că de$arcarea
trupe%or ang%o 2 +aAone pe un punct cAccntric a% continentu%ui %a < iunie 19:: ar -i putut -i ,ai
!otăr)toarc dec)t )naintarea ru+ea+că +pre ini,a Europei& ca ur,are a ar,i+tiţiu%ui ro,?ne+c" Un
i,portant capito% a% ră.$oiu%ui +2a de+-ăşurat %a #ucureşti" 1acă +e aprecia.ă că +copu% principa%
a% $e%igeranţi%or n2a -o+t de a +e o$ţine o (ictorie )n orice condiţii& ci ZIc a +e +ta$i%i o ordine
,ondia%ă& atunci e(eni,ente%e care +2au de+-ăşurat )n %inropa orienta%ă +e de.(ă%uie )n toată
i,portanţa %or"
Antone+cu nu2şi datora porec%a +a de C')ine Roşu4 -ide%ităţii +au de(ota,entu%ui care +)nt
caracteri+tice ra+ei canine" 1acă e% trecea drept un c)ine& era )n +en+ peiorati(" CE% ,uşcă atunci
c)nd te aştepţi ,ai puţin4& +puneau o-iţerii care +er(i+eră +u$ ordine%e +a%e" Pri,u% +enti,ent pe
care )% in+pira era tea,a" Se(eritatea& in+en+i$i%itatea +a care )% -ăceau +ă ignore p)nă şi
+e,ni-icaţia (er$u%ui a ierta, contri$uiau )n ,od e(ident %a acea+ta" 1ar tre$uie +ă ,ai
adăugă, că e% nu era un o, a% epocii noa+treD )n e% re)n(ia un o, a% +pecii%or pri,iti(e care nu +2
au do,e+ticit dec)t treptat& )n decur+u% ti,puri%or" 'e a%t +enti,ent dec)t tea,a putea +ă in+pire
pre.enţa anacronică printre noi a unui de+cendent direct a% %uptători%or (ic%eni şi +ă%$atici de
odinioarăB
O -aţă o+oa+ă& cu po,eţii şi ,aAi%are%e puternic conturateD pătată de ,ici puncte roşii&
care dădeau tenu%ui +ău aproape inco%or un a+pect $o%nă(icio+" At)tea riduri& )ne)t -aţa +a +e,ăna
cu un teren accidentat" O gură )ncon@urată de cute ad)nci& $u.e +u$ţiri şi deco%orate& care nu
de+copereau dec)t rareori dinţii %ungi şi ga%$eni" Păru% roşu şi +pr)ncene )n -or,ă dc accent
circu,-%eA" Oc!i a%$aştri& de un a%$a+tru -oarte de+c!i+& )ntre p%eoape uşor in-%a,ate şi )nroşite de
o con@uncti(ită cronică& pe care %e ţinea pe @u,ătate )nc!i+e& ca şi cu, ar -i -o+t ,ereu gata +ă
aţipca+că şi nu %e de+c!idea dec)t pentru a ataca" )ntregu% )ţi e(oca a+cendenţii giganţi ai
cru+%acee%or din ti,puri%e noa+tre" Şi totuşi nu +e putea +pune că era ur)t" 1ar )ţi tre$uia ti,p ca
+ă te o$işnuieşti +ă2i pri(eşti -aţa" La pri,e%e )nt)%niri& )ţi )ntorceai oc!ii -ără +ă (rei& a(eai
+en.aţia că te a-%i +u$ +upra(eg!erea ace+tei pri(iri reciT +i,ţeai aceeaşi indi+po.iţie ca şi c)nd te2
ai gă+i )n -aţa unui o, pe care )% ştii pre.ent aco%o dar pe care nu )% (e.i" Unu% dintre ,iniştrii +ăi
,i2a +pu+ odatăD CLucre. toată +ăp%ă,)na cu e%" Ră,)n aşe.at ore )ntregi )n -aţa $irou%ui +ău" 1ar
nu,ai %a @urna%u% de actua%ităţi de %a cine,a )% (ăd rea%,ente" Aco%o& i,aginea +a e+te detaşată dc
pre.enţa +a şi pot +ă2% pri(e+c )n (oie"4
Acea+tă tea,ă e% a in+pirat2o )ncă de t)năr o-iţer& dar nu nu,ai +u$ordonaţi%or +ăi ci şi& ,ai
,u%t& +uperiori%or" A eAecuta un ordin a% %ui Antone+cu era uşorD e% era )ntotdeauna c%ar şi conci+"
A da un ordin %ui Antone+cu era ,u%t ,ai de%icat" )n -aţa %ui& şe-ii )şi pierdeau +iguranţaT după cc
)i eAp%icau +ituaţia& ci )i ccrcau părerea& apoi& odată o$ţinută şi2o )n+uşeau" Aşa )ne)t ordine%e pe
care %ocotenentu% Antone+cu tre$uia +ă %e eAecute erau ace%ea pe care şi %e dădea e% )n+uşi prin
gura +uperiori%or +ăi" La şcoa%a ,i%itară& e% -u+e+e şe- de pro,oţieT şi apoi& re,arcat pe r)nd de
toţi şe-ii +ăi ca un e%e,ent eAcepţiona%& era )ntotdeauna pri,u% a(an+at )n grad" 1c+cendent Ti%
unei -a,i%ii ne(oiaşe& nu a(ea nici prieteni& nici protectori" 1ar protecţii%e dc care puteau
$ene-icia unii dintre ca,ara.ii +ăi nu acţionau niciodată ),potri(a %ui şi dacă nu te a%iai cu
Antone+cu& a(eai ,are gri@ă +ă nu2ţi atragi duş,ănia %ui" Toate iniţiati(e%e )i erau per,i+e"
Uneori& e% %e ),pingea p)nă %a ne+upunere" 1ar nu +e gă+eşte nici ur,ă de aşa ce(a )n do+aru%
+ău" 'ine ar -i -o+t +uperioru% ace%a carc +ă -i a(ut cura@u% +ă -acă o a+e,enea ,enţiuneB
Nu era dcc)t +u$%ocotenent atunci c)nd nu,e%e +ău a de(enit ce%e$ru" )n anu% 19=>& doi ani
după re(o%uţia ru+ă
<
& ţăranii ro,?ni +e re(o%ta+eră contra c%a+ei -euda%e a ,ari%or proprietari
-unciari" La ţară& i.$ucneau incendii& +e (ăr+a +)nge" 'onace%e ardeauD arendaşii şi (ec!i%ii& atunci
c)nd +căpa+eră de topoare%e ră+cu%aţi%or& -ugeau %a oraşeT autorităţi%e a@un+e+eră +ă -ie ,u%ţu,ite
c)nd @andar,ii a+i+tau %a @a-uri şi nu participau ei )nşişi a%ături de @e-uitoriT +e credea că ar,ata nu
e+te de+tu% de +igură pentru a -i -o%o+ită" )n ,i@%ocu% ace+tei ,ări de.%ănţuite& oraşe%e )ncă erau
ca%,e" 1ar +ocia%iştii )ncercau +ă pro(oace tu%$urări şi +ă ia conducerea unei ,işcări
re(o%uţionare" Era ca.u% +ă +e ncgocie.c cu eiB Se (a reuşi a+t-e% paci-icarea +ate%orB Un ,o,ent&
%a #ucureşti& +2a cre.ut că +e (a reuşi" 1ar păreri%e +2au +c!i,$at& atunci c)nd +2a a-%at de un
raport a% co,andantu%ui garni.oanei din a%aţi )n %egătură cu ceea cc +e petrecu+e )n ace+t oraş&
unde partidu% +ocia%i+t nu,ăra cei ,ai ,u%ţi aderenţi" Un t)năr o-iţer& +u$%ocotenentu% Antone+cu&
dădu+e ordin oa,eni%or +ăi +ă tragă a+upra ,ani-e+tanţi%or care )ncercau +ă ocupe c%ădiri%e
pu$%ice" Erau două.eci şi şapte de ,orţi" Ace+te -apte +e petrecu+eră cu o a+e,enea rcpc.iciune&
)ne)t co,andantu% garni.oanei nu a(u+e+e ti,p nici +ă inter(ină& nici +ă ccară in+trucţiuni
gu(ernu%ui" 1e a%t-e%& +u$%ocotenentu% Antone+cu re(endica toată re+pon+a$i%itatea iniţiati(ei
+a%e" )n a-ară dc acea+ta& e% proceda+e %a (reo +ută de are+tări" )n oraş do,nea ca%,u% ce% ,ai
dc+ă()rşit" 1upă c)te(a .i%e& un nou raport a% ace%uiaşi co,andant a% garni.oanei" Antone+cu
p%eca+e din a%aţi cu unitatea +a de arti%erie şi +tră$ătu+e )ntregu% @udeţ" E% o$ţinu+e ace%eaşi
re.u%tate ca şi )n oraş& dar& de data acea+ta& -ără +ă o,oare pe ni,eni" 0iindcă nu +e +er(i+e dc
ar,a,entu% +ău dcc)t pentru a -ace .go,ot" 2 0oarte departe dc +ate& )n p%in c),p& e% trăgea
nu,ai cu pu%$ere& -ără proiecti%e& de pre-erinţă +eara& c)nd +unetu% +e propagă ce% ,ai $ine"
Răranii au.eau tunu% $u$uind )n depărtare" CSo+eşte ar,ata" Ea trage a+upra +ate%or"""4" O(onuri%e
.$urau )naintea %ui Antone+cu şi& -ăc)nd +ă rena+că -rica de autorităţi& puneau +ta(i%ă oricărci
agitaţii"
1c atunci n2a ,ai -o+t nu,it dcc)t C')ine roşu4 at)t pentru cu%oarea păru%ui +ău& c)t şi
pentru +)ngc%c pe carc )% -ăcu+e +ă curgă" )n ar,ată& i+pră(i%e +a%e dc %a a%aţi au -o+t e(ocate
,u%t ti,p şi i +e ap%ica dictonu%D >"m" ru0us rar" b"nus
1
. 1ar ,are%e pu$%ic )% pierdu din
(edere şi ti,p de ,ai ,u%ţi ani e% nu ,ai atra+e atenţia ni,ănui"
)n anu% 191<& Ro,?nia dec%ară ră.$oi Puteri%or 'entra%e şi tri,i+e )n %uptă două ar,ate&
co,andate una de genera%u% A(ere+cu& cea%a%tă de genera%u% Pre.an" A(ere+cu +crie )n ,e,orii%e
+a%e că C%a +tatu% ,a@or a% %ui Prc.an +e a-%a un o-iţer& Antone+cu& care părea +ă conducă totu%4"
Pentru o-iţerii ar,atei %ui Prc.an& acea+tă i,pre+ie con+tituia o certitudine" 1e -iccarc dată c)nd
+e ţinea o con-erinţă %a +tatu% ,a@or ei )% gă+eau& )ntr2ade(ăr aşe.at %)ngă genera%& pc ,aioru%
Antone+cu& tăcut& ,orocăno+& cu un aer a$+ent" )n ,od in(aria$i%& genera%u% +puneaD CAntone+cu
a pri,it ordine dc %a ,ine" E% (i %e (a co,unica4 2 Antone+cu -ăcea apoi eApunerea& ca şi cu, ar
-i -o+t ade(ăratu% şe-& -ără +ă -ie contra.i+ +au )ntrerupt" 1acă& %a +-)rşit& (reun co,andant dc ,are
unitate a(ea de cerut o preci.are& e% o dădea" Pre.an )ncu(iinţa cu capu%" )n ace+t -e% a du+
Antone+cu ar,ata %ui Prc.an din
8o%do(a )n 8untenia& ur,ărindu2i pe ger,ani& apoi )n"Tran+i%(ania& ,ai departe )n pu+ta ungară&
,ai apoi $ăt)nd pe Ti+a trupe%e %ui #ePa Uun şi intr)nd in #udape+ta" Prc.an a -o+t a(an+at
,areşa% şi aureo%at de g%orie naţiona%ă" Antonc+cu a -o+t tri,i+ ca ataşat ,i%itar ,ai )nt)i %a Pari+&
apoi %a Londra"
Pentru Sta%u% 8a@or ro,?n era deo+e$it de preţio+ +ă ai$ă )n capita%e%e a%iate un o-iţer de
ta%ia %ui Antonc+cu& Pentru ca,ara.ii +ăi& era con-orta$i% +ă2% ştie at)% de departe" 1in păcatc& (eni
şi ti,pu% de a21 a(an+a genera%" Să i +e dea gradu% şi +ă -ie %ă+at %a LondraB E% +e de+curca
ad,ira$i% şi& %ucru +urprin.ător& )şi -ăcu+e c!iar şi prieteni" Nu,ai că era ),potri(a tradiţii%or
ar,atei ro,?ne de a a(ea un genera% pe po+t dc ataşat ,i%itar" Să +e a,)ne a(an+area +aB A+ta nu
era nici ,ăcar de i,aginat" Atunci tre$uia +ă +e )napoie.e %a #ucureştiB Per+pecti(a dc a2) (edea
reapăr)nd )n c%ădirea Statu%ui 8a@or era +u-icientă& c!iar )n acea perioadă )n care +e credea )n
pacea eternă& pentru a +e ră+p)ndi o at,o+-eră dc ră.$oi rece"""
I +e tri,i+e o %ungă +cri+oare& p%ină de ,ăgu%iri şi (ic%enie" Se )ncepea prin a i +e repeta că
rapoarte%e +a%e erau dc o (a%oare nepreţuită& că )şi )ndep%inea ,i+iunea )n pri,a capita%ă a %u,ii
cu un +ucce+ inco,para$i%& că era de ne)n%ocuit" 1upă acea+tă introducere& i +e eApunea di%e,a
care tortura Statu% 8a@orD -ie +ă2% a(an+e.e genera% şi +ă +e gră$ea+că +upără%oarea o$%igaţie dc a2
1 rec!e,a %a #ucureşti& -ie 2 dacă e% con+i,ţea 2 +ă -ie ,enţinut )n ace%aşi grad pentru a i +e
per,ite& )n intere+u% ţării& +ă continue opera +a ad,ira$i%ă %a Londra" Nu,ai e% tre$uia +ă
!otăra+că" Şi e% !otăr) -ără şo(ăia%ă" Ră+pun+e că a(ea +peranţa că (a reuşi )n noua ,i+iune ce )i
(a -i )ncredinţată )n Ro,?nia& +pre dep%ina +ati+-acţie a% şe-i%or +ăi" Tre$uiră deci +ă2% a(an+e.e şi
+ă )i +uporte pre.enţa %a #ucureşti"
Trinitatea care conducea pe acea (re,e ar,ata +e co,punea din 8a@c+tatea Sa Rege%e&
8"S" Statu% 8a@or& a% cărui nu,e o-iţerii nu21 pronunţau dec)t cu +-ia%ă& aşa cu, (or$eau
e,igranţii ruşi de+pre ,arii duci din -a,i%ia Ro,ano(& şi din 8ini+teru% Apărării Naţiona%e& care
+punea )ntotdeauna Ca,en4 %a !otăr)ri%e ce%or%a%ţi doi" )napoierea %ui Antone+cu a adăugat o a
patra co,ponentă" 'o,ponentă )n +en+u% +trict a% ter,enu%ui" enera%u%" enera%u%& pur şi
+i,p%u" Nici o gaşcă nu +2a -or,at )n @uru% +ău" Şi nici un o-iţer nu +e putea %ăuda că e% )i purta un
intere+ deo+e$it" Niciodată n2a -o+t ur,ată cu a%)ta +tricteţe cea de2a treia poruncă a cate!i+,u%ui
$unu%ui ,i%itar ro,?n& ca -aţă dc ')inc%e RoşuD cea după care tre$uie +ă %e -ereşti +ă apari )n -aţa
+uperioru%ui tău" 1ar cei ,ai ,u%ţi o-iţeri& deşi +e +upuneau pre+cripţii%or regu%a,entu%ui& ade+ea
),părtăşeau opinii%e ,ai puţin ortodoAe a%e genera%u%ui Antonc+cu" E% nu a(ea )ncă puterea& dar
a(ea de@a autoritatea" )n ce%e din ur,ă& rege%e +e dcci+c +ă -u.ione.e Ccorpu%4 şi C+piritu%4 ar,T
tei& nu,indu21 şe-u% Suitu%ui 8a@or"
)n epoca ră.$oiu%ui tota%& pe unde trece oare %inia dc de,arcaţie )n interioru% +tatu%ui& )ntre
co,pctcnţa ,i%itari%or şi aceea a ci(i%i%orB Pentru Antonc+cu& ca nu eAi+ta" 8ini+tru% de -inanţe&
căruia )i incu,$ă +arcina de a -inanţa ar,a,ente%eT ,ini+tru% dc Interne& care e+te ră+pun.ător de
,ora%u% şi co,portarea popu%aţiei& ,ini+tru% Econo,ici Naţiona%e& care contro%ea.ă producţia şi
+ur+e%e de ,aterii pri,eT ,ini+tru% A-aceri%or EAterne care +e
preocupă de pre%i,inariiic cc pri(c+c Cu%ti,a ratio regu,4
;
" Oare nu tre$uie +ă co%a$ore.e toţi cu
şe-u% ar,ateiB Pentru Antone+cu& a co%a$ora )n+ea,nă a +e +u$ordona" C'u un a+t-e% de şe- de
+tat ,a@or& ,ini+tere%e nu (or )nt)r.ia +ă de(ină +ecţii a%e Statu%ui 8a@or4& +puneau& g%u,ind&
par%a,entarii"
1ar ar -i )n+e,nat +ă te )nşe%i gra( atri$uindu2i a,$iţii po%itice" E% +e dedica cu at)ta ardoare
pro$%e,e%or& +arcini%or +a%e& )ne)t i2ar -i -o+t cu neputinţă +ă cite.e ,ăcar nu,e%e şe-i%or de
partide" 'eea ce +e petrecea dinco%o de co,petenţa oa,eni%or )n uni-or,ă nu21 intere+a a$+o%ut
de%oc" #un creştin& deoarece acea+ta era )n tradiţia ar,atei& ,onar!i+t pentru că -ăcu+e @ură,)nt
de credinţă rege%ui& patriot -iindcă +c )ncadra )n pro$%e,e%e Apărării Naţiona%e& e% era tipu%
o,u%ui de-or,at pro-e+iona%" Po%iticienii )n+ă nu +e %ă+ară )nşe%aţi şi +e te,eau de dru,u% +pre o
dictatură ,i%itară" Atunci c)nd ci nu +e )nţe%egeau )n nici o pri(inţă& erau pe punctu% de a +c pune
de acord a+upra nece+ităţii de a21 )ndepărta pe şe-u% +tatu%ui ,a@or& c)nd ace+ta& pe neaşteptate& )şi
dădu de,i+ia" 'are putea +ă -ie cau.a ace+tei !otăr)ri +urprin.ătoareB Pro(er$u% -rance. +puneD
Ci% -aut c!erc!er %a -c,,e4
9
" Era& )ntr2ade(ăr& din cau.a unei -e,ei& E%ena Lupc+cu"
*iaţa particu%ară a rege%ui nu21 intere+a pe genera%" Puţin )i pă+a de -aptu% că +a%oane%e
-a(oritei erau +ocotite de po%iticieni drept antica,ere a%e puterii" 1ar (eni şi .iua c)nd ,ini+tru%
Apărării Naţiona%e& după ce %2a au.it prote+t)nd ),potri(a a(an+ării unor o-iţeri -ără ,erite& )i
pu+e pe tapet reco,andări%e şi cărţi%e de (i.ită a%e doa,nei Lupc+cu" Atunci& con-%ictu% i.$ucni"
1upă cc a a,eninţat cu de,i+ia& Antone+cu a +-irşit prin a $irui" 1ar era acea+ta o (ictorie
deci+i(ăB E%ena Lupc+cu nu credea )n incorupti$i%iT degea$a era c% un )ncăpăţ)nat& căci
)ndc,)narea -e,inină (a reuşi +ă2% ),$%)n.ca+că"
Un +upeu inti,& o-erit de rege& )n aparta,ente%e +a%e pri(ate& )i reuni pe cei doi oponenţi 2
Antone+cu eră p%a+at )n dreapta E%enei Lupc+cu& iar de cea%a%tă parte a ,e+ei& 'aro% +upra(eg!ea&
cu o pri(ire ne%iniştită& pe inco,odu% +ău +%u@itor" Acc+ta nu2şi )ngădui nici o a$atere" C"Ştiu& )i
+pu+e (ecina +a con-idenţia%& c)t de ,u%t (ă aprccia.ă rege%e" 1e c)te ori n2a repetat c% că& )ntr2o
.i& Antone+cu (a -i preşedinte%e 'on+i%iu%ui +ău4" La toate ace+te %inguşiri& genera%u% ră+pundea
prin ,ono+i%a$eT pri(irea +a )şi pă+tra +e(eritateaT ră,)nca g%acia%" Toate ace+tea au -o+t pu+e pe
+ea,a caractcru%ui +ău ne+ocia$i%" A doua .i di,ineaţa& ,areşa%u% 'urţii a gă+it )n core+pondenţa
+a o +cri+oare a %ui Antone+cu adre+ată %ui" Ace+ta )% a+igura& ,ai )nt)i& că nu e+te nici pre-ăcut&
nici ipocrit şi că )n dccur+u% carierei +a%e a(u+e+e de a -ace& ca ţoa%ă %u,ea& cu tot -e%u% de -e,ei"
1ar& adăuga c%& recent a(u+e+e oca.ia +ă con+tate că -rec(cnuirea anu,@tor -e,ei e+te pro-ita$i%ă
pentru o-iţerii a căror %ip+ă dc +crupu%c %e ţine %oc de ,erite" A+e,enea o-iţeri nu -ac cin+te
ar,atei" Ori& toc,ai acea+tă ca%c )i -u+e+e de+c!i+ă şi %ui& cu o +cară )nainte" E% con+ideră că un
şe- dc +tat ,a@or& care +2ar preta %a o a+e,enea +ituaţie& ar co,pro,ite de,nitatea ar,atei" )n
con+ecinţă& e% adre+a ,areşa%u%ui 'urţii& )n ace%aşi p%ic& +cri+oarea +a de de,i+ie& pentru a -i
pre.entată rege%ui" Antone+cu nu ştia atunci că +c )nc!eia de-initi( cariera +a ,i%itară propriu2
.i+ă" 1ar e% +e )ndoia că +ituaţia (a dura ,u%t ti,p şi +e pu+e pe aşteptare" 'a+a +a era %a ,unteT
+c ocupa dc grădinăritT crcştca pă+ăriT conccpea pentru e%e in+ta%aţii ,ode%" 'e2ar -i putut e% +ă
-acă& c% carc nu (edea un pei+a@ dec)t pentru a2i gă+i puncte de +pri@in ,i%itare şi un popor nu21
intere+a dcc)t pentru a2i e(a%ua nu,ăru% de di(i.iiB Nu era c% o,u% care +ă caute a(entura )n
%u,ea ci(i%i%or" A(entura (eni +ă2% caute %a <1 aca+ă& +u$ )n-ăţişarea po%iticieni%or" Nu trecea
+ăptă,)nă -ără ca unu% +au nitu% din partide%e o+ti%e c%icii rege%ui +ă nu2i tri,ită un e,i+ar" ?.e
mai 1"r de In mine ace8ti magnaţi ai su0ragiului uni1ersal@A, +punea e%" Era -oarte
+i,p%u" Rege%e a(ea ),potri(a %ui pe naţiona%2ţărăniştii %ui 8aniu& pe %i$era%i şi %egionarii %ui
'odreanuT ),preună& ei repre.entau aproape )ntreaga opinie pu$%ică" 8ici%e partide& carc
ră+ăreau ca ciuperci%e după p%oaie& pentru a ră+punde %a un e(entua% ape% a% coroanei& nu a(eau
nici o pri.ă a+upra poporu%ui& )n ace+te condiţii& nu2i ,ai ră,)nca %ui 'aro%& ,ai de(re,e +au ,ai
t)r.iu& dec)t +ă capitu%e.e +au +ă recurgă Ia o dictatură ,i%itară" Ori& toc,ai acea+tă u%ti,ă carte
+e preocupau oa,enii po%itici +ă i2o +u+tragă" 1c aceea& ci %uptau cu )n(erşunare +ă atragă )n
c%anu% %or pc rege%e ne)ncoronat a% ar,atei" Erau cu at)t ,ai puţin )ngri@oraţi că nu (or reuşi cu c)t
de c)nd c% +e re(o%ta+e ),potri(a in-%uenţei -a(oritei& 3I +ocotcau drept unu% dintre ai %or" )n
acea+tă pri(inţă& +e )nşe%au cu dc+ă()rşire" enera%u% )i dete+ta şi pe unii şi pe cei%a%ţi" C1c ce&
repeta c%& nu +e p%icti+e+c +ă ,ai re(ină" Oare n2au p%ecat )ntotdeauna cu ,)ini%e goa%eB4 'a+a )i
-u pur şi +i,p%u ),pre+urată dc agenţi ai Siguranţei& a%e căror tradiţii şi ,etode nu a(eau ni,ic
dc in(idiat dc %a e+tapo
1=
şi "P"U"
u
" )i +pionau ce%e ,ai ,ici ge+turi& raport)nd de urgenţă
rege%ui -rec(ente%e con(or$iri pc care pretindeau că %e2ar -i +urprin+T notau cu gri@ă nu,e%e
(i.itatori%or" O-iţerii acti(i care au a(ut cura@u% +ă +une %a poarta +a au -o+t& -ără cAccpţic& de,işi
din -uncţii%e %or" Nu,ai c)ţi(a ,i%itari pen+ionaţi ,ai )ndră.neau +ă (ină +ă2% (adă" A -o+t
-otogra-iat -ăc)nd +Ni cu 'odreanu& )n co,pania %ui Nico%ac Lupu& (icepreşedinte a% partidu%ui %ui
8aniu& p%i,$)ndu2+c prin ,unţi cu ,e,$ri in-%uenţi ai partidu%ui %i$era%" Totuşi& a -o+t i,po+i$i%
+ă +c pro$e.e că +2ar -i anga@at )n po%itică" Atunci& +e re+e,nară +ă intone.e aria ca%o,nieiD %2au
acu.at de $iga,ie" Soţia +a di(orţa+e )n +trăinătate şi +c pretindea că di(orţu% e+te nu%& )n raport
cu %egea ro,?nă" 'u toată pre+iunea gu(ernu%ui& ,agi+traţii nu au putut dcc)t +ă c%a+e.e do+aru%"
Rege%e )nne$uneaD dotat cu o rară inte%igenţă& dar şi cu un caractcr i,pu%+i(& c% era ,ai a%e+
do,inat dc -rică& o -rică tiranică& +u-ocantă" Să2% răneşti pe ')inc%c Roşu şi totuşi +ă nu2I
+tri(eşti""" )% tri,i+e pc 8areşa%u% 'urţii pentru a2i da a+igurări că c%& rege%e& nu a(ea nici un
a,e+tec )n a-accrca cu $iga,ia" Poarta ca+ei %ui Antone+cu a ră,a+ )nc!i+ă )n -aţa e,i+aru%ui
rega%" Cenera%u%& i +2a ră+pun+& nu (or$eşte cu Iac!cii4"
1intre toţi oa,enii po%itici care doreau cu a(iditate +ă +e apropie de Antone+cu n2a eAi+tat
dec)t unu% +ingur pc care %2a ad,i+ şi %2a pri,it )n antura@u% +ău& arăt)ndu2i o oarecare prietenie"
Era +criitoru% Octa(ian oga" Acc+ta era şi un ta%entat po(e+titor& carc ştia +ă ţină trea.ă& orc
)ntregi& atenţia +o%datu%ui taciturn" oga era şe-u% partidu%ui naţiona%2crcştin şi +e ,enţinea& cu
,u%tă )ndc,)nare& neutru )ntre ce%c două -ronturi po%itice" 'aro% a -ăcut ape% către c% pentru a
+a%(a ,onar!ia" I2a dat ,)nă %i$eră& cu +ingura condiţie de a21 nu,i pe Antone+cu )n -runtea
8ini+teru%ui Apărării Naţiona%e"
oga )% căută pc genera%" CRe-u.& -iindcă (eţi orienta po%itica noa+tră eAternă +pre
er,ania4" C1ar tre$uie +ă +e -acă o )nţe%egere cu 6it%cr )nainte dc a -i +tăp)n %a Praga4" C'eea
ce tre$uie e+te ca 6itier +ă -ie ),piedecat +ă a@ungă +tăp)n %a Praga4" CA+ta nu e+te trea$a
Ro,?niei" E+te (or$a de Ro,?niaD pre.enţa ,ea )n -runtea gu(ernu%ui (a -i o a+igurare pentru
er,ania& iar pre.enţa du,nea(oa+tră %a Apărarea Naţiona%ă (a -i o garanţie pentru 0ranţa şi
Ang%ia că trupe%e noa+tre nu (or %upta niciodată ),potri(a %or4" Argu,entu% a a(ut e-ect" 1upă o
+curtă re-%ecţie& Antone+cu )şi dădu con+i,ţă,)ntu%" Pentru Octa(ian oga& o po%itică de
apropiere de er,ania părea o$%igatorie" La )nceputu% anu%ui 199; c)nd c% a pre%uat puterea&
dru,u% pe care )şi propu+e+e +ă2% ur,e.e era cc% care )% condu+e+e %a #er%in pe co%one%u% #ecN şi
pe Stoiadino(ici" 8oti(e%e care )% deter,inau +ă ur,e.e ace+t dru, erau ace%eaşi ca şi a%e
Po%oniei şi Iugo+%a(iei"
1upă pri,u% ră.$oi ,ondia%& dc,ocraţia triu,-ătoare a in+taurat pretutindeni par%a,ente
a%e+e pc $a.a +u-ragiu%ui uni(er+a%" In Ro,?nia& ca şi" )n a%te ţări& +2au -ăcut e-orturi pentru
adaptarea in+tituţii%or %i$era%e din Occidcnt %a +tructura ,edie(a%ă a +tatu%ui" Nu +2a reuşit dcc)t
pe @u,ătateD e%e au ră,a+ ca o con+trucţie tran+p%antată pc an teren (irgin şi -ără nici o te,e%ie"
1ar& )n ace%aşi ti,p& tratatu% dc pace dădu+e +ati+-acţie a+piraţii%or naţiona%e" Pentru pri,a oară&
popu%aţii care -u+e+eră ),părţite& ti,p dc +eco%e )ntre Ru+ia& Ungaria& Turcia& Au+tria& +e (edeau
reunite& )n tota%itate +au )n ,are parte& )n interioru% ace%oraşi -rontiere" Patrioti+,u% %or )ntineri+e&
(iaţa %or po%itică +e re)nnoia" Ro,?nia nu2şi ,ai )ncăpea de entu.ia+, şi de recunoştinţă" Şi cu,
ea -u+e+e +u+ţinută )n ,od +pecia% de Tardicu
12
& 0ranţa era nu,ită acu, +ora ,ai ,arc& iar a%ianţa
cu 0ranţa era ca%i-icată drept Ctradiţiona%ă4" Tradiţiona%ăB 1a& cu condiţia dc a +e purcede %a
crearea unei tradiţii& căci )n trecut a%ianţa nu ,ergea ,ai departe dc )nceputu% anu%ui 191<& c)nd
Ione% #rătianu a -ăcut ca ţara +a +ă intre )n ră.$oi ),potri(a Puteri%or 'entra%e"
1upă (ictoria Antantei& Ro,?nia a ră,a+ ataşată ideii +ecurităţii co%ecti(e" )n e+tu% Europei&
acea+tă po%itică a(ea %uptători )n-ocaţi ca #eneş& Po%iti+& Titu%e+cu
19
& pentru a2i cita doar pe cei
,ai i,portanţi& căci %a )nceputu% co%a$orării internaţiona%e& +u$ egida Ligii Naţiuni%or
1:
popoare%e Europei danu$iene şi $a%tice )şi i,aginau că& )ntărind +ecuritatea co%ecti(ă& )şi a+igurau
propria %or apărare" Oare preocuparea pentru -rontiera dc ră+ărit a continentu%ui nu +e
,ani-e+ta+e prin inter(enţia genera%u%ui MeWgand )n ră.$oiu% ru+o2po%onc. şi prin e-orturi%e
-ăcute pentru a ridica )n -aţa Uniunii So(ietice un cordon +anitarB Oa,enii po%itici educaţi )ntr2o
,enta%itate par%a,entară pă+trară ,u%t ti,p acea+tă i%u.ie" )n +c!i,$& ,i%itarii nu (edeau
pro$%e,e%e din aceeaşi per+pecti(ă" 1i+cur+uri%e& +puneau ci& contacte%e dip%o,atice&
)nde,)narea oa,eni%or dc +tat nu pot ,odi-ica rea%ităţi%e +trategice" Securitatea ră,)nca& pentru
ci& o c!e+tiunc ,i%itară" )n Europa& $a.a ace+tei +ecurităţi& nu,ită co%ecti(ă& era -ără )ndoia%ă
ar,ata -rance.ă" 0ranţa di+punea dc ce% ,ai puternic in+tru,ent de ră.$oi din %u,e& pc care ca
pretindea că )% o-eră cu genero.itate a%iaţi%or +ăi& ca principa% garant a% păcii" Rări%e intere+ate )n
,enţinerea +ituaţiei +ta$i%ite ia *er+ai%%c+ tre$uiau& )n ca.u% unui nou ră.$oi& +ă2şi +u$ordone.e
acţiunea %or ,i%itară doctrinei Statu%ui 8a@or -rance."
EFEJi@cri%or po%one.i& ro,?ni şi iugo+%a(i& un %ucru %e apăru i,ediat ca e(ident" Punctu% de (edere
-rancc. nu ţinea +ea,a )n nici un ,od de intere+e%e a%iaţi%or +-ii )n Europa dc ră+ărit" Te,e%e
,i%itare pe care Pari+u% accepta +ă %e +tudie.e tu co,un a(eau& in(aria$i%& ca +u$iect& apărarea
Rinu%ui" 8area putere ,i%itară a +ecurităţii co%ecti(e nu2şi punea de%oc pro$%e,a +oartei
u%terioare a ar,ate%or care& )n concepţia +a& tre$uiau +ă atace pc Ia +pate er,ania %a )nceputu%
ră.$oiu%ui" Ea %e trata drept trupe de +acri-iciu& paraşutate )n +pate%e ina,icu%ui" Securitatea
co%ecti(ă nu era deci dec)t +ecuritatea 0ranţei şi a 8arii #ritanii" Unia 8aginot& produ+u% ace+tei
concepţii a Statu%ui 8a@or -rance.& con+tituia do(ada ,ateria%ă a a$andonu%ui Europei de către
de,ocraţii%e occidenta%e"
Antone+cu o$işnuia +ă +pună că %u,ea (ec!e a +upra(ieţuit ră.$oiu%ui din 191: 2 1; graţie
doar a două ,ari $ătă%iiD *erdun şi Tannen$erg
15
" 'eea ce -ăcu+e ,areşa%u% Pctain pentru Europa
occidenta%ă& rea%i.a+e 0e%d,areşa%u% (on 6inden$urg pentru Europa orienta%ă" *i+u% u%ti,u%ui ţar
de a pri,i parada oştiri%or +a%e %a #er%in ar -i con+tituit& pentru popoare%e care trăiau )ntre Ru+ia şi
I,periu% %ui Mi%!e%, a% II2%ea& un de.a+tru ,ai ,are c!iar dec)t (ictoria pru+aci%or"
)n +eco%o% a% /%/2%ea& Ru+ia +,u%+e+e de@a Ro,?niei #a+ara$ia" Ea purta atunci ,a+ca ce%ei
ce prote@a pc creştinii ortodocşi din I,periu% oto,an" 8ai apoi& +2a eri@at )n ca,pion a%
pan+%a(i+,u%ui şi prin acea+ta nu -ăcu+e a%tce(a dec)t +ă de(ină şi ,ai pericu%oa+ă& căci -iind
e%i$eraţi +)r$ii& croaţii şi ce!ii& ca şi2ar -i eAtin+ in-%uenţa ,u%t dinco%o de teritorii%e ocupate dc
ro,?ni" Sc )nt?,p%a+e& printr2o ,inune& ca Ru+ia şi er,ania +ă +e pră$uşea+că aproape )n
ace%aşi ti,p& )n 191> şi 191;& şi că 0ranţa şi Ang%ia pro-ita+eră de acea+ta pentru a con+titui )n
Europa orienta%ă +tate independente şi re%ati( o,ogene" 1ar Ru+ia şi er,ania şi2au re(enit
repede şi atunci Ru+ia şi2a atri$uit o nouă ,i+iune" Ea i2a pu+ +u$ protecţia +a pe pro%etarii din
toată %u,ea& deşi aceştia nu2i cereau ni,ic" *r)nd2nc(r)nd& Uar% 8arA a intrat )n +er(iciu%
i,periu%ui ţari+t& tran+-or,at )n Repu$%ică a So(iete%or şi ar+ena%u% eApan+iunii ru+eşti +2a
),$ogăţit& cu -ai,oa+a %o.incăD pro%etari din toate ţări%e& uniţi2(ăP Europa dc E+t pri(ea cu ,ai
,u%tă ne%inişte +pre ră+ăritu% co,uni+t& dec)t +pre er,ania" 'u, %a Liga Naţiuni%or nu era (or$a
dcc)t de+pre +ecuritatea 0ranţei şi a 8arii #ritanii& in+tituţia de Ia ene(a a -ăcut o pri,ire
entu.ia+tă to(arăşu%ui Lit(ino(
I<
" URSS a de(enit unu% din +u+ţinătorii principa%i ai +ecurităţii
co%ccti(c" Ro,?nia şi Po%onia& pri,e%e +acri-icate cau.ei Occidentu%ui& re+pingeau ca drept o
eAtra(aganţă ideea dc a acorda Ar,atei Roşii& )n ca. de ră.$oi& acceptu% dc %i$eră trecere prin
teritorii%e %or" 1in păcate& acea+ta era& )nccp)nd din anu% 1995& ,ai ,u%t dcc)t o +uge+tie& era
aproape o pretenţie a 0ranţei şi 8arii #ritanii" Titu%c+cu& pentru -aptu% dc a -i dat prea ,u%tă
atenţie ace+tor argu,ente a%e Pari+u%ui& a -o+t con+%r)n+& cu tot i,en+u% +ău pre+tigiu& +ă
pără+ea+că a-aceri%e eAterneT şi apoi& c)nd (ru +ă candide.e din nou pentru 'a,eră& nici n2a
)ndră.nit ,ăcar +ă ia contact direct cu a%egătorii +ăiT şi2a -ăcut toată ca,pania prin gra,o-on"
C8ă (oi opune co,uni+,u%ui )n orice punct a% g%o$u%ui4& +punea 6it%er )n di+cur+uri%e +a%e"
)n ace%aşi ti,p& de,ocraţii%e occidcnta%e +c +trăduiau +ă atragă Ar,ato Roşie +pre ini,a Europei"
'e era deci ,ai nor,a%& pentru naţiuni%e a,eninţate de co,uni+,& dcc)t +ă2şi caute +ecuritatea
a%ături de Reic!B Po%onia a -o+t pri,a care a tra+& )ncă din 199:& conc%u.ii%e ce +e i,puneauT
acea+ta +e eAp%ică prin -aptu% că ea era +ingura ţară din Europa dc ră+ărit condu+ă de ,i%itari"
Re.er(e%e %ui Antone+cu -aţă de po%itica ger,ano-i%ă& pe care dorea +2o inaugure.e prietenu%
+ău oga& erau )nte,eiate pe argu,ente de ordin ,i%itar" 1upă părerea +a& er,ania +2ar -i -erit
+ă dec%anşe.e un nou ră.$oi& ce pre.enta ri+cu% dc a %upta pe două -ronturi" Rări%e ce +e a-%au )ntre
URSS şi a% Trei%ea Rcic!& +punea Antone+cu& a(eau de )ndep%init o ,i+iuneD +ă ),piedice& prin
),potri(irea %or& )nc!eierea unui tratat ,i%itar )ntre 0ranţa şi Ru+ia" Acea+ta din ur,ă& ţinută de
Londra şi de Pari+ ca atu de u%ti,ă oră )n po%itica %or antiger,ană& con+tituia o a,eninţare de+tu%
dc +erioa+ă& pentru a21 ),picdica pc 6it%cr +ă tu%$ure pacca" 1ar Antone+cu era de acord cu ideea
că& dacă a%ianţa -ranco 2 ru+ă (a de(eni un -apt ),p%init& Ro,?nia +ă ia po.iţie !otăr)t a%ături de
er,ania& +ingura putere europeană care putea& )n ca. dc ră.$oi& +ă $are.e dru,u% Ar,atei Roşii
+pre ini,a continentu%ui"
)n ciuda ang%o-i%ici ,ini+tru%ui +ău a% apărării naţiona%e& pre+iuni%e con@ugate eAercitate
a+upra #ucureşti%or de occidcnta%i şi Uniunea So(ictică )i creară %ui oga& c!iar de %a )nceput&
,ari di-icu%tăţi de ordin ccono,ic şi po%itic" 8o+co(a a a@un+ p)nă %a a acu.a po%iţia ro,?nă dc a
-i răpit pe un +ecretar a% %egaţiei +o(ietice& #utcnNo& şi a,eninţa +ă recurgă %a ,ă+uri
cAccpţiona%c contra Ro,?nieiP #utenNo a reapărut %a Ro,a& unde a dec%arat pre+ei că a a%e+
%i$ertatea" Ace+t -apt n2a +c!i,$at +ituaţia 2 Ure,%inu% nega pur şi +i,p%u că #utcnNo ar -i
#utcnNo şi continua dia%ogu% pe ace%aşi ton ridicat" Rege%e 'aro% -u cuprin+ de +pai,ă şi )i ceru
%ui oga de,i+ia pc %oc" O,u% de +tat +c ră.$ună )n -e%u% +ău" Pentru a eAp%ica ţării p%ccarca +a& e%
ţinu un u%ti, di+cur+ %a radio şi )% )nc!eie +trig)ndD CI+rae%& ai )n(in+P4 Era pentru pri,a dată că +e
-ăcea o a%u.ie pu$%ică Ia in-%uenţii pc carc E%ena Lupe+cu şi core%igionarii +ăi o eAercitau a+upra
rege%ui" 'aro% a$rogă con+tituţia printr2un +i,p%u decret şi in+taură dictatura& nu -ără a21 ruga pc
Antonc+cu +ă nu21 pără+ea+că" C1acă %aşi ,ini+teru%& )i +pu+e e%& e anar!ic4" enera%u% ră,a+e %a
po+tu% +ău" Nu pentru ,u%t ti,p" 1upă c)tc(a %uni )şi re%uă %ocu% +ău de retragere %a ,unte& iar
agenţii Siguranţei po+turi%e %or dc o$+er(aţie"
)n ti,pu% (erii anu%ui 199;& un .iari+t -rance. cuno+cut ),i ccru +ă )i aran@e. o )ntre(edere
cu Antonc+cu" Acc+ta& )nainte de a21 pri,i& dori +ă citea+că une%e dintre artico%e%e %ui" C1ar e+te
un trădător4& ),i +pu+e c%" CNu (reau +ă intre %a ,ine" 1acă in+i+tă +ă ,ă (adă& (ino cu d)n+u% %a
ora c)nd ),i -ac p%i,$area ,atina%ă pe şo+ea" Aco%o )i (oi per,ite +ă2,i (or$ea+că4" Oiari+tu% )i
(or$i )ntr2ade(ăr de 6it%cr& dc er,ania& dc noua ordine" Antonc+cu a (or$it de 0ranţa şi de şe-ii
+ăi ,i%itari şi %2a +-ătuit +ă +e o+tenea+că ,ai ,u%t +ă -acă +ă re)n(ie )n propria +a ţară +piritu% de
%a *erdun& dec)t +ă -ie preocupat +ă acopere duş,anu% cu -%ori"
Apoi& a (enit şi acordu% dc %a 8unc!en" *irtua%& 6it%cr +c a-%a de@a Ia Praga" Antonc+cu
)nţe%e+e că pentru ţara +a orientarea +pre AAă de(enea o$%igatorie" ParadoAa%& cancc%aru% ce%ui de
a% trei%ea Rcic! şi '!urc!i%% erau de acord a+upra +c,ni-icaţici acc+tui ,o,ent po%itic"
CPopoare%e din (a%ea 1unării (or cădea unu% după a%tu% +u$ in-%uenţa er,aniei şi acea+ta -ără
%uptă4& dec%ară o,u% de +tat $ritanic )n 'a,era 'o,une%or" 'a,pionii +ecurităţii co%ecti(e
capitu%au %a 8unc!en& )n -aţa naţiona%i+,u%ui re)n(iat" Era ade(ăratu% +en+ a% e(eni,entu%ui"
6it%er rea-ir,a pri,atu% ideii naţiona%e" E% cerea An+c!%u++2u%
1>
Au+triei după principiu%
Yi%+onian
1;
" La *iena& ca şi %a #er%in& dorinţa de uniune era -ier$inte" Pentru Sudcţi& c!e+tiunea
era aceeaşi" 'e%e patru ,i%ioane de ger,ani& pe care tratatu% de %a *er+ai%%e+ %e atri$ui+e
'e!o+%o(aciei& (oiau +ă +e unea+că cu conaţiona%ii %or" Ei nu erau +eparaţi de Reic! dec)t printr2o
-rontieră" Nici o enc%a(ă ce!ă nu +e gă+ea )ntre ger,anii din #oe,ia şi cei din #a(aria" 1in
punctu% de (edere a% dreptu%ui popoare%or de a di+pune de +oarta %or& -rontiera tra+ată Ia 8unc!en
era ,ai @u+rtă dec)t cea !otăr)tă %a con-erinţa de pace" Nici popu%aţia Londrei& nici cea a Pari+u%ui
nu tre$uie +ă re+i,tă o ruşine retro+pecti(ă pentru pri,irea entu.ia+tă pe carc au -ăcut2o Iui
'!a,$cr%ain şi %ui 1a%adier& %a )napoierea %or din #a(aria"
1upă eşecu% +ecurităţii co%ecti(e& apărea o nouă +peranţă" )n Ioc +ă continuo o %uptă
+ccu%ară& ce%c patru ,ari puteri a%e Occidentu%ui păreau di+pu+e +ă co%a$ore.e"
Per+pecti(e%e carc +e de+c!ideau )n -aţa %ui 6it%er erau grandioa+e" Occidenta%ii (eni+eră +ă2
i do(edea+că dorinţa %or de pace" Şi acea+tă pace nu ,ai tre$uia +ă -ie )nte,eiată& ca cea de %a
*er+ai%%e+& pe +%ă$iciunea ger,ană& ci pe cooperarea )ntre ega%i" C6it%er ţine )n ,)ini%c +a%e
(iitoru% Europei" E% a c)ştigat ră.$oiu% -ără a da o %uptă4 +punea Antone+cu"
Ace+t +ucce+ po%itic era du$%at şi +u+ţinut de un +ucce+ ideo%ogic" Toate ,işcări%e po%itice de
dreapta au putut -i taAate drept co%oane a cincea a%e partidu%ui naţiona%2+ocia%i+t şi -a+ci+t ita%ian"
)n rea%itate& di(orţu% carc +2a produ+ )ntre apu+u% şi ră+ăritu% Europei a(ea cau.e ,u%t ,ai
pro-unde dec)t ce%e in(ocate de apărătorii ideo%ogii%or %i$era%e" Europa popoare%or tinere +e
$i.uia pe ci(i%i.aţia Occidentu%ui& trăia din idei%e şi ur,a eAe,p%u% +ău" Ace+te ţări& carc nu
a(eau )n +pate%e %or o i+torie independentă dec)t de c)tc(a decenii& +e gră$eau +ă recupere.e
ti,pu% pierdut" 1acă nu a(eau trecut& e%e t)n@eau +ă ai$ă un (iitor" )n acc%aşi ti,ţ"& naţiuni%e cu o
(ec!e ci(i%i.aţie parcă nu gă+eau ni,ic ,ai $un de -ăcut dec)t +ă dăr),e ceca ce con+trui+eră"
'ăderea #a+ti%iei& $aricade%e din +eco%u% a% /%/2%ea& re(o%uţia din octo,$rie de Ia Pctrograd
19
de(eni+eră dintr2o dată& pentru )n(ăţă,)ntu% de,ocratic& ce%e ,ai -ru,oa+e pagini a%e i+torici" A
caricaturi.a pe +o%datu% care a+cu%tă ordine%e părea o$%igatoriu pentru +pirite%e Ce%i$erate4 a%e
%u,ii (cc!i" Acea+tă nouă orientare pe carc o adoptă Occidentu% apărea tinere%or popoare ca un
nau-ragiu a% cu%turii europene" Şi e%e nu erau de%oc di+pu+e +ă o ur,e.e"
Unii +%a(i +e +i,ţeau ire.i+ti$i% atraşi +pre 8o+co(a" Pan+%a(i+,u% aducea $cne-icii URSS2
u%ui aşa cu, adu+e+e $ene-icii ţari%or" 1e a%t-e%& cu()ntu% Ciugo+%a(4 )n+uşi nu e+te dec)t o
eApre+ie pan+%a(ă" Prin apartenenţa %a aceeaşi ra+ă& popoare%e dc di-erite naţiona%ităţi a@ungeau +ă
-or,e.e un tot unitar" Pentru ca #e%gradu% +ă poată ,enţine ec!i%i$ru% )ntre #er%in şi 8o+co(a&
prinţu% regent Pau% şi co%a$oratorii +ăi au tre$uit +ă -acă e-orturi continue" #u%garii dc ra+ă +cită
+%a(i.ată arătau r)(na gră$ită a neo-itu%ui pentru ,area -a,i%ie +%a(ăT pro-unda ger,ano-i%ie a
cercuri%or ,i%itare ,enţinea $a%anţa )n ec!i%i$ru" Su$ pre+iunea ger,ană& ce!ii au optat pentru
8o+co(a" Po%one.ii& 'roaţii şi S%o(acii& datorită in-%uenţei $i+ericii cato%ice& e.itau )ntre
naţiona%i+, şi internaţiona%i+," )ncon@uraţi de acea+tă ,a+ă +%a(ă& ungurii şi ro,?nii erau
),pinşi& prin in+tinct de con+er(are& +pre ideo%ogii%e naţiona%i+te" 1ar ,ai era ce(a" E(o%uţia
+piritua%ă care a@un+e+e %a ,aturitate )n Occident& cu-und)ndu21 totodată )n +ceptici+,& n2a -o+t
dec)t parţia% ur,ată de e+tu% continentu%ui" )n E+tu% Europei ,ai ră,)nea )ncă dc -ăcut p)nă şi
re(o%uţia %ui 'opernic şi a%i%eo a%i%ci" )n Ser$ia& )n #u%garia& ca şi )n Ro,?nia& ţăranii& care
repre.entau ;= [ din popu%aţie& )ncă nu de+coperi+eră +i+te,u% p%anetar" Pentru ci& ace+ta
ră,)nea ace%aşi cu +i+te,u% +u+ţinut de teo%ogii carc %2au conda,nat pe a%i%ei" #o%ta a%$a+tră pe
care ei o (ăd c)nd pri(e+c ceru% e+te )ncă& pentru ei& %ăcaşu% %ui 1u,ne.eu" 1i(initatea )şi
pă+trea.ă pre.enţa +a ,ateria%ă" 0iii ace+tor ţărani )n(aţă geogra-ia )n ,aniera occidenta%ăT un an
de şcoa%ă e+te de a@un+ c?& )n cugetu% %or& o %u,e carc )şi a(ea +en+u% +ău& ,ora%itatea şi
eAp%icaţia"+a)n pre.enţa ,ateria%ă a di(inităţii& +ă +e pră$uşea+că" E+te +u-icient +ă citeşti +cricri%c
$aş$u.uci%or ruşi pentru a2ţi da +ea,a de +tadiu% )n carc +e a-%ă %upta ideo%ogică )n Europa
orienta%ă" Negarea eAi+tenţei %ui 1u,ne.eu ră+ună aici ca un act dc cura@ +au ca un +trigăt
re(o%uţionar" C1acă 1u,ne.eu nu eAi+tă& cu, pot cu +ă -iu căpitan )n ar,atăB4 +e )ntrea$ă un
per+ona@ a% %ui 1o+toic(+Ni" 1upă ce ai de+-iinţai di(initatea& tre$uie +ă +c!i,$i %u,ea"
Pentru Occidcnt eAi+tenţa a două Cinte%igenţia4
2=
poate părea po+i$i%ă" Aici& organi+,u%
+ocia% e+te produ+u% unei e(o%uţii %ente" )n ră+ărit& o nouă c%a+ă ie+e %a +upra-aţă din (iaţa
patriar!a%ă a +ate%or& pentru a +e opune ce%ei (ec!i& )ntr2un proce+ a+e,ănător ce%ui care
contrapune& )n ţări%e co%onia%e& indigenii europeni.aţi europeni%or )nşişi"
Tran+pu+ă pc p%an po%itic& acea+tă con-runtare conduce %a eAce+e& -iindcă %a popoare%e tinere
a%e Europei de ră+ărit o (ictorie po%itică nu e+te +ocotită co,p%etă dec)t după ,oartea
ad(er+aru%ui" Ade(ăru% e+te că tinere%u% e+te )n+etat după ce(a de-initi( şi )i repugnă @u,ătăţi%e de
,ă+ură şi ,i@%oace%e indirecte" )n #u%garia& .eci dc ,ii dc oa,eni au -o+t ucişi $ă%)ndu2+e pentru
+au contra %ui 8i!ai%o( +au Sta,$o%i+Ni" Re(o%uţia %ui Ante Pa(e%ici
21
a -ăcut
500.0dc ,orţi" )n Ru+ia ,orţii +au deportaţii +e nu,ără cu ,i%ioane%e" *io%enţa a +-)rşit
prin a -i introdu+ă şi )n Ro,?nia şi ea a %uat aici o -or,ă ori$i%ă" 'odrcanu a -o+t
),puşcat& cu doi+pre.ece din %egionarii +ăi& )ntr2o pădure din (ecinătatea
#ucurcştiu%ui" Parti.anii +ăi )% ră.$unară a+a+in)nd pe pri,u% ,ini+tru Ar,?nd
'ă%ine+cu" )n -aţa cada(ru%ui Iui 'ă%inc+cu& 'aro% ordonă eAecutarea +u,ară a
un+pre.ece %egionari şi eApunerea cada(re%or %or c!iar %a %ocu% unde +c petrecu+e
atentatu%" )n -iecare din ce%e >1 dc @udeţe& c)te : %egionari au -o+t eAecutaţi& -ără
@udecată& şi cada(re%e %or eApu+e )n pieţe%e pu$%ice" 1upă ,oartea Iui oga& )n
),pre@urări ,i+terioa+e Ia nu,ai două %uni după de,i+ia +a& ')inc%e Roşu de(eni
repre.entantu% rcacţiunii ce% ,ai proe,inent"
Rege%e 'aro% +i,ţea că o apropiere -aţă dc er,ania ar -i )n+e,nat +-)rşitu% regi,u%ui +ău"
Ocup)nd #oe,ia şi 8ora(ia& naţiona%i+,u% %ui 6it%er +e tran+-or,a+e )n i,peria%i+," 0iccarc +tat
a% Europei ră+ăritene +c te,ea +ă nu
i%i$ă acccaşi +oartă& dcoarccc #er%inu% că%ca+e )n picioare principiu% autodeter,inării popoare%or"
)n ti,pu% ten+iunii ger,ano 2 po%one.e din pri,ă(ara anu%ui 1999& reaua credinţă a ce%ui de a%
III2%ea Reic! era e(identă" 1e+igur& 1an.ig era un oraş ger,an pe care 6it%er a(ea dreptu% +ă2%
rec%a,e" EJoridoru% nu era dec)t o ,on+truo.itate geogra-ică& dar eAi+ta +enti,entu% net i ă
re(endicări%e ger,ane nu erau a%tce(a dec)t un preteAt" Pactu% Ri$$entrop 2 8o%oto( a dat
,ă+ura eAactă a perico%u%ui" Ro,?nia& ca şi ce%e%a%te ţări a%e %iuropei de ră+ărit& +e gă+ea )n -aţa
a%ternati(eiD a de(eni a%iata er,aniei& ca t Qngaria şi #u%garia& +au a -i ),părţită )ntre URSS şi
er,ania"
Poate rege%e ,ai +pera +ă pună cu $otu% pe %a$e opo.iţia internă" 1ar re+tu% dc putere şi
autoritate pe care %e ,ai a(ea ur,au +ă +e +cu-unde )n cri.a I,ernaţiona%ă" Odată ce Po%onia şi
'e!o+%o(acia -u+e+eră ocupate& iar ar,ate%e -rance.e şi eng%e.e eApu%.ate de pe continent&
Ro,?nia nu ,ai a(ea a%iaţi" Pri,a care a pro-itat dc i.o%area +a a -o+t Ru+iaD ca i2a +,u%+
#a+ara$ia şi nordu% #uco(inei" Ungaria şi #u%garia& cu +pri@inu% er,aniei& +e pregăteau N-%2i
ur,e.e eAe,p%u%" Oadarnic +2a +trăduit 'aro% +ă2% )nduioşe.e pe 6it%er" E% a nu,it pri,2,ini+tru
pe ger,ano-i%u% igurtu" 1in ordinu% rege%ui& igurtu a in(itat trupe%e ger,ane& .i+e dc
in+trucţie& +ă ocupe ţara& a cedat #u%gariei teritorii%e pe care %e re(endica şi accept)nd Car$itra@u%
de %a *iena4 a per,i+ % Qngariei +ă ocupe :5"=== N, pătraţi din Tran+i%(ania& pe care %ocuiau
1"9=="=== ro,?ni şi ;=="=== unguri" Pentru a intra )n graţii%e %ui 6it%er& rege%e +e co,pro,i+e+e
de-initi( )n -aţa ţării& care +e ră.(rătea"
In acea+tă +ituaţie eAtre,ă& e% +e g)ndi că Antone+cu era u%ti,a +a şan+ă dc +a%(are" Rcccnt&
e% di+pu+e+e +ă -ie ridicat dc aca+ă şi internat %a o ,ănă+tire"
Atunci tri,i+e +ă )% aducă şi )% )n+ărcină cu -or,area gu(ernu%ui"
Antone+cu pri,i" Apoi )i +,u%+e %ui 'aro% un decret care -ăcea +ă treacă in ,)ini%c +a%e toate
puteri%e dictatoria%e a%e rege%ui"
1e(enit a+t-e% +tăp)nu% %ega% a% ţării& pri,u% +ău act -u dc a21 in(ita pe EXaro% +ă a$dice
i,ediat& c!iar )n acea noapte" La ora 2& actu% nepar(enindu2i )ncă& e% tri,i+e pa%atu%ui un -e% dc
u%ti,atu,D )n ca.u% c)nd 'aro% nu ar -i +e,nat )nainte dc ora : di,ineaţa& genera%u% Antone+cu
nu ar ,ai putea +ă2i a+igure +ecuritatea per+ona%ă +u(eranu%ui"
'aro% c!e,a+e %a e% pe toţi credincioşii +ăi" E% o-eri puterea %ui 8i!ai 8anoi%c+cu& -o+t
parti.an a% %ui 'odrcanu şi ,ini+tru de eAterne )n gu(ernu% Eiigurtu" 8anoi%c+cu re-u.ăD
C8a@c+tatca (oa+tră& +pu+e ci& a a$dicat a+eară& c)nd a tran+,i+ toate puteri%e +a%e genera%u%ui4"
Atunci& rege%e +e adre+ă unui ,i%itar& şe-u% Statu%ui 8a@or& genera%u% 8i!aiP" Ace+ta dec%ară
că e+te gata şi că a$ia aştepta +ă2% pedep+ea+că pe re$e%u% Antone+cu" Ar -i ur,at de+igur ră.$oit
1 ci(i%" 8ai )nainte de a %ua o deci.ie de-initi(ă& rege%e (ru +ă +e in-or,e.e a Tupra +tării de +pirit
a trupe%or" Iii c!c,ă pe co,andantu% găr.ii& genera%u% 'oroa,ăD era +ingura ,arc unitate
cantonată )n 'apita%ă" CAr,ata care a %ă+at +ă -ie cotropit teritoriu% no+tru -ără a trage un -oc&
ră+pun+e 'oroa,ă& (a re-u.a +ă tragă a+upra genera%u%ui Antone+cu" '!iar eu (oi re-u.a +ă dau
ordin )n ace+t +en+4" A@un+ %a capătu% puteri%or& 'aro% +e,nă" La ora :& decretu% dc a$dicare era )n
,)ini%c %ui Antone+cu"
')tc(a ,inute ,ai t)r.iu& genera%u% 'oroa,ă +e pre.enta %a Antonc+cu& pentru a21 -e%icita"
Noi cunoştea, de@a inter(enţia +a deci+i(ă şi )i ,u%ţu,ea, că%duro+ c)nd& +pre ,arca noa+tră
+urpri.ă& C'onducătoru%4
22
re-u.ă +ă2% pri,ea+că" CE% şi2a trădat rege%e" Eu nu2i (oi +tr)nge
,)na4"
)n di,ineaţa .i%ei de < +epte,$rie& toată ţara a+cu%ta o e,i+iune +pecia%ă" Rege%e 8i!ai depunea
@ură,)ntu%" 1upă e% tre$uia +ă ia cu()ntu% Antonc+cu" Se aştepta ca ace+ta +ă ro+tea+că o
cu()ntare" E% pronunţă doar o -ra.ă& o -ra.ă +curtă carc re(e%a con(ingerea +a orgo%ioa+ă dc a -i
a%e+ dc de+tin pentru a @uca un ro% capita% )n (iaţa poporu%ui +ăuD C1u,ne.eu +ă a@ute ţara& pc
8a@e+tatea *oa+tră şi pc ,ine4
"CAITOL3L II
La Canossa
29
CTre$uie +ă (or$iţi cu 0ii!rer2u%4" Ace+tea erau cu(inte%e prin care a,$a+adoru% er,anici
%a #ucureşti ter,ina -iecare con(or$ire cu Antone+cu" Trecu+eră de@a două %uni dc c)nd +e
produ+e+e integrarea )n noua ordine europeană" Su$ di-erite preteAte& dictatoru% ro,?n a,)na+e&
de %a o +ăptă,)nă %a a%ta& (i.ita +a %a #er%in" E% +e te,ea de )nt)%nirea cu 6it%er" Pentru e%& ca şi
pentru toţi cci a căror ,enta%itate +e -or,a+e +u$ in-%uenţa -rance.ă& er,ania era o enig,ă"
Pentru a2şi -ace o idee a+upra a ceea ce repre.enta ea& nu eAi+tau dec)t două căiD pri,a& de a
acorda credit ger,ani%or şi dc a ri+ca +ă -ii )nşe%at de propaganda %orT cea de a doua& de a +u+ţine
părerea ră+p)ndită )n %u,ea )ntreagă după carc er,ania era un $andit internaţiona% care -u+e+e
)nc!i+ )n 191;& dar care după aceea& din %ip+ă de +upra(eg!ere& e(ada+e" 1in punct de (edere
po%itic& puţin conta dacă +c adopta o ca%e +au a%ta" er,ania (ictorioa+ă şi puternică do,ina
Europa şi tre$uia +ă te +upui +piritu%ui +ău ră.$unător" '!iar ,areşa%u% Pctain +e )nt)%ni+e cu
6it%er %a 8ontoire" C')ine%e Roşu4 ştia că nu +e ,ai poate e+c!i(a ,u%t ti,p" Era +inguru% şe- dc
gu(ern a% Europei& care nu +e pre.enta+e )ncă )n -aţa nou%ui +tăp)n"
O %inie dc de,arcaţie p+i!o%ogică ),părţea popoare%e %u,ii (cc!i )ntre tota%itariştii -a+cişti
şi de,ocraţia occidenta%ă& )n interioru% -iecărui +tat" Oare +tudierea +piritu%ui partide%or )nrudite
na.i+,u%ui din propria ţară conduce %a conc%u.ii (a%a$i%e pentru +piritu% care ani,a er,ania
naţiona%2+ocia%i+tăB )n Ro,?nia& ,ani-e+tări%e ăr.ii dc 0ier& pe care& +u$ pre+iunea #er%inu%ui&
Antone+cu -u+e+e ne(oit +ă o a+ocie.e %a gu(ernare& nu erau )ncura@atoare" Parti.anii
de,ocraţii%or occidcnta%c re-u.a+eră +ă participe %a un gu(ern a cărui po%itică eAternă tre$uia +ă
-ie o$%igatoriu ger,ano-i%ă" O )nţe%egere )nc!eiată )ntre Antone+cu& pc de o parte& şi şe-ii
partide%or ang%o-i%e 8aniu şi #rătianu& pc dc a%tă parte& +ta$i%ea un m"dus 1i1endi
2
BCntr\
dictator şi opo.iţie" C')inc%c Roşu4 +c anga@a ca& odată pacca +ta$i%ită )n Europa& +ă con(oace
corpu% e%ectora%& carc (a decide -or,a de gu(crnă,)nt a +tatu%uiT )n ce )i pri(eşte& 8aniu şi
#rătianu +c anga@au +ă practicc o po%itică dc neagre+iune -aţă de gu(ernu% Antone+cu" Scctoru% )n
carc opo.iţia (oia +ă ai$ă un cu()nt dc +pu+ era ce% econo,ic" Li$era%ii %ui #rătianu au cerut %ui
Antone+cu +ă nu,ca+că %a ,ini+tere%e Econo,ici Naţiona%e şi 0inanţe%or te!nicieni propuşi de
d)nşiiT 8aniu& şe-u% Partidu%ui naţiona%2ţărăne+c& a ccrut Agricu%tura şi +u$+ecretariatu% de +tat dc
%a @u+tiţie" Legionarii& puternic +pri@iniţi de er,ania& +2au in+ta%at %a ce%e%a%tc departa,ente"
Şe-u% %or& 6oria Si,a& a de(enit (icepreşedinte a% con+i%iu%ui de ,iniştri )ntr2un gu(ern a%e cărui
articu%aţii erau )n ,)ini%e parti.ani%or +ăi"
Autoritatea %ui 6oria Si,a
25
& re(enit din eAi%u% +ău )n er,ania& era conte+tată de cei care
ieşeau din )nc!i+ori%e %ui 'aro%" Pentru a -i recuno+cut de ci ca şe-& tre$uia +ă -acă conce+ii
+pirite%or %or (indicati(e" 'aracteru% autoritar a% genera%u%ui Antonc+cu nu era de natură +ă
uşure.e %ucruri%e" O$işnuit +ă ordone şi +ă -ie a+cu%tat& ca %a ca.ar,ă& e% re+pingea toate
)nccrcări%c dc ino(aţie a%e %ui 6oria Si,a& ca actc de in+u$ordonare& preocupat -iind +ă dea
parti.ani%or +ăi do(e.i de ortodoAie ideo%ogică" EAtre,iştii ,işcării& a%e căror r)nduri +e )ngroşau
)n -iecare .i& din cau.a +%ă$iciunii (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui de ,iniştri& au proc%a,at de+c!i+
că re(o%uţia %egionară nu putea +ă +e rea%i.e.e dec)t după %ic!idarea %ui Antonc+cu şi a c%icii +a%e"
Aproape i,ediat i.$ucni pri,a cri.ă gra(ă )ntre genera% şi arda dc 0ier" Popu%aţia din #ucurcşti
a-%ă cu +tupe-acţie de+pre a+a+inarea dc către %egionari a două per+ona%ităţi proe,inenteD Nico%ac
%orga şi *irgi% 8adgearu" Pri,u%& i+toric dc reputaţie internaţiona%ă& )n ()r+tă de aproape ;=
2
de
ani& -u gă+it %a ,arginea şo+e%ei naţiona%e& cu corpu% ciuruit dc g%oanţe%e a+a+ini%or" 'e% dc a%
doi%ea& -o+t ,ini+tru dc -inanţe& a -o+t de+coperit )ntr2o +tare +i,i%ară +u$ copacii unei păduri din
2N" %orga a(ea <9 dc ani )n 19:="
apropierea capita%ei" In aceeaşi .i& po%iţia %egionară& carc -uncţiona para%e% cu cea a +tatu%ui& are+tă
un nu,ăr de per+ona%ităţi po%iticc a%e (ec!iu%ui regi," Soarta %or ar -i -o+t aceeaşi ca şi a %ui
%orga& dacă po%iţia o-icia%ă nu i2ar -i e%i$erat %a ordinu% %ui Antonc+cu" enera%u% )% con+idcră pc
6oria Si,a şe- de $andă& a+a+in& )n+ărcină @u+tiţia cu ur,ărirea cri,ina%i%or şi a,eninţă că (a %ua
,ă+uri ),potri(a tuturor co,andanţi%or ,işcării carc (or re-u.a +ă +e de+o%idari.e.e dc acte%e
ca,ara.i%or %or" 6oria Si,a& care de.apro$a a+a+inate%e& %e ca%i-ică drept odioa+e şi pro,i+e
pu$%ic că ,işcarea %egionară (a e%i,ina din r)nduri%e +a%e pc toţi cei care +2au co,pro,i+ )n
acea+tă acţiune" Ad(er+arii +ăi din ,işcare eAp%icau de+o%idari.area ca o ncce+itate po%itică şi
pro,iteau rea$i%itarea acc%ora carc& credincioşi %egi%or (endetei %egionare& pedep+i+eră pe
ina,icii ăr.ii dc 0ier"
A$ia ter,inată& acea+tci cri.e )i ur,ă a%ta& tot at)t de gra(ă" *reo trci.eci dc deţinuţi po%itici
acu.aţi dc a -i participat %a a+a+inarea %ui 'odreanu şi dc a%te cri,e co,i+e +u$ regi,u% rege%ui
'aro%& au -o+t ,a+acraţi )n )nc!i+oare dc %egionari& carc de.gropa+eră cada(re%e %ui 'odreanu şi
a%e parti.ani%or +ăi& )ngropaţi ),preună cu e%" 0ără inter(enţia %ui 6it%cr& con-%ictu% ar -i pu+ capăt&
cu +iguranţă& coa%iţiei gu(erna,enta%e" Rcconci%icrca carc a ur,at n2a -o+t dec)t o a,)nare" Su$
pre+iunea #er%inu%ui& Antonc+cu a con+i,ţit +ă ,enţină arda dc 0ier )n gu(ernu% +ău] deşi
)ncrcderea +a )n po+i$i%itatea dc co%a$orare cu acea+ta -u+e+e .druncinată de-initi(" 1ar& din ace+t
,o,ent& e% n2a -ăcut a%tce(a dec)t +ă p)ndea+că oca.ia prie%nică pentru a de,ite pe toţi ,iniştrii
%egionari"
P)nă atunci& c% a organi.at unităţi a%e ar,atei ca ec!ipe dc şoc capa$i%e +ă ţină )n şa!
-or,aţiuni%e para,i%itare a%e %egionari%or& )nar,ate şi in+truite pentru %upte de +tradă" Ti,p dc
,ai ,u%te +ăptă,)ni& pe $u%e(arde%e capita%ei +c )ncrucişau patru%e ,i%itare şi detaşa,ente a%e
ăr.ii dc 0ier& ca doi duş,ani carc +c +upra(eg!ea.ă de aproape şi pe care nu,ai ter,enii unei
con(cnţii de ar,i+tiţiu )i ),piedică +ă de+c!idă -ocu%"
Antone+cu )% con(oca pe a,$a+adoru% Rcic!2u%ui de două2trei ori pe +ăptă,)nă& pentru a
prote+ta ),potri(a a@utoru%ui pe care anu,iţi agenţi ger,ani )% dădeau ăr.ii de 0ier" 1ip%o,atu%
+e dec%ara )n i,po+i$i%itate dc a pune capăt acţiuni%or +u$ordonaţi%or +ăi& ,e,$ri ai partidu%ui
naţiona%2+ocia%i+t" CTre$uie +ă (or$iţi cu 0ii!rer2u%4& +punea c% in(aria$i%"
enera%ii -rance.i şi eng%e.i pe care C')inc%c Roşu4 )i a(u+e+e ade+ea ca inter%ocutori& )n
ti,p ce era doar şe-u% +tatu%ui ,a@or a% ar,atei& a(eau o ,enta%itate carc )i era $ine cuno+cutăD ci
nu )nţe%egeau aproape ni,ic din pro$%e,e%e Europei dunărene" Eng%e.ii au %uat din totdeauna +u$
$ene-iciu de in(entar in-or,aţii%e cc %i +e -urni.au a+upra potenţia%u%ui de ră.$oi şi a+upra
i,portanţei ,i%itare a%e ţărişoare%or Europei ră+ăritene" Ei nu acordau ace+tor +tate dcc)t o
i,portanţă +ecundară" Pentru Londra& ace+ta era un -e% de +paţiu (id şi de.organi.at" 8ai
po%i%icoşi& dar tot at)t dc ignoranţi& -rance.ii ră+pundeau )n ,od cordia% do(e.i%or dc prietenie pe
carc %c dădeau ,icii %or a%iaţi" 1ar& )n ,od practic& ei nu -ăcu+eră nicic)nd (reun ge+t po.iti(
pentru a do(edi că )nţe%egeau pro$%e,e%e co,p%eAe a%e popoare%or dunărene" *i.iunea %or
+trategică şi po%itică nu acoperea )ntreg +paţiu% european" )n +c!i,$ er,ania& prin po.iţia +a
geogra-ică& prin intere+e%e +a%e econo,ice )n +ud2e+tu% continentu%ui a(ea o cunoaştcrc pro-undă
a a-aceri%or ţări%or dunărene" 1ar& )n ace%aşi ti,p& ca a(ea o optică $ine +ta$i%ită a+upra tuturor
c!e+tiuni%or carc nu erau dec)t parţia% )n concordanţă cu intere+e%e +tate%or cc +c (edeau +i%ite +ă
+e )ndrepte +pre d)n+a" 0or,u%a (agă a Cnoii ordini4 nu era dec)t o -or,u%ă a% cărci conţinui
ră,)nca nccuno+cut" CLc$cn+rau,4era un %ucru ,ai concret& dar care (or -i raporturi%e dintre
+tate%e din interioru% +paţiu%ui co,unB IX)nă %a cc punct )şi (or pă+tra e%e independenţaB Pentru a
re.i+ta pre+iunii #er%inu%ui +c putea oare gă+i un +pri@in )n a%%ă parteB La 8o+co(a& nici nu ,erita
,ăcar +ă te g)ndeşti" La Ro,aB 8u++o%ini e.ita+e ,u%t )nainte de a a$andona (cc!ca ordine"
Oare din con(ingere +au prin con+tr)ngcrc a +-)rşit prin a +c +itua de-initi( a%ături dc Rcic!B
Pentru a gă+i un ră+pun+ tuturor ace+tor )ntre$ări& Antonc+cu acccptă -ără a şo(ăi in(itaţia %a
Ro,a& pc care ,ini+tru% Ita%ici i2o -ăcu& )n nu,e%e Iui 8u++o%ini" )% a(erti.ă& )n ace%aşi ti,p& pc
a,$a+adoru% er,anici& că ar dori +ă2şi continuc dru,u% din Ita%ia +pre #er%in" Era ,ai uşor +ă
)n-runte ,ai )nt)i pc o,u% dc %a Strc++a& pe cc% care tri,i+e+e di(i.ii%e +a%e %a #renncr atunci c)nd
a a(ut %oc a+a+inarea cancc%aru%ui 1o%-u++
2<2>
& dcc)t +ă +c a-%e deodată -aţă )n -aţă cu ina,icu% dc
ieri"
)n ur,a pri,ei +a%e )ntre(ederi cu 1ucc%c& Antonc+cu nu şi2a putut a+e unde dcc)t cu greu
de.a,ăgirea" 1i+cuta+eră pe ,arginea pro$%e,e%or& -ără ni,ic po.iti(" 8u++o%ini a+cu%ta& -ără a2
1 )ntrerupe pc Antone+cu care prote+ta ),potri(a Ar$itra@u%ui dc %a *iena şi +e ,ărginea +ă ia act
de ne,u%ţu,irea Ro,?niei" Singura c!c+%iune carc părea +ă2% intere+e.e cu ade(ărat pc 1uce
erau %i(rări%e de petro% şi cerea%e" '!iar şi tentati(a de a cunoaşte părerea dictatoru%ui ita%ian
a+upra pactu%ui ger,ano 2 +o(ietic eşua+e" )ncă cu an )nainte& conte%e 'iano )i +punea e,i+aru%ui
rege%ui 'aro% că Reic!2u% a(ea de a%e+ )ntre Ita%ia şi So(iete" La acea dată& Ita%ia nu era )n ră.$oi"
Acu,& 1uce%e& pri,u% o, de +tat european care denunţa+e Ca,eninţarea co,uni+,u%ui
,ongo%4& pă+tra tăcere a+upra ace+tui +u$iect"
')nd (i.ita %a Ro,a era con+iderată doar ca un eşec& o )nt),p%are& o +i,p%ă )nt),p%are
de.%egă %i,$a %ui 8u++o%i," 1uce%e toc,ai in+i+ta+e a+upra nece+ităţii de a +e arăta ,ai ,a%ea$i%
)n raporturi%e ro,?no 2 ungare" Sup%eţea& a+igura e%& e+te una din principa%e%e ca%ităţi a%e
oa,eni%or de +tat" CEu nu +)nt un po%itician pentru a2,i +c!i,$a păreri%e4& ră+pun+e $ruta%
Antone+cu" '!ipu% Iui 8u++o%ini a de(enit dintr2o dată +e(er" 'redea e% cu,(a că inter%ocutoru%
+ău (oi+e +ă arunce o piatră )n grădina +aB CEu ,i2a, pă+trat idei%e +ocia%i+te4& ripo+tă c% +ec"
Antone+cu )% pri(i +urprin+" C1e+igur& %a acea+ta aţi (rut +ă -aceţi a%u.ie4& adăugă iritat 1uce%e"
Ro,?nu% ,ărturi+i că nu a +e+i.at %egătura" CAtunci eAp%icaţi2(ă4& +pu+e 8u++o%ini& pe un ton
g%acia%" 1e+tu% de +t)n@enit& dictatoru% ro,?n +e deci+e& )n ce%e din ur,ă& +ă pună cărţi%e pe ,a+ă"
)n u%ti,u% ti,p& +c (or$ea ,u%t de+pre noua ordine europeană" 0iecare ţară ,ică ce +e gă+ea )n
or$ita po%itică a AAei +e gră$ea +ă adere %a ca" 1ar& dacă acea+tă ordine tre$uia +ă -ie nouă& nu +c
ştia )n+ă& )n ,od eAact& cu, ur,a +ă -ie -ăcută" 'a şi Ita%ia& Ro,?nia -u+e+e $ene-iciara (ec!ii
ordini" 'are erau ,oti(e%e pentru care Ro,a con+idera+e nece+ar +ă co%a$ore.e %a ră+turnarea
ace+tci ordiniB C)n
1937 aţi +pu+ prietenu%ui ,eu oga& că dacă *icna n2ar ,ai eAi+ta& A%pii ar
ră,)ne4& .i+e Antone+cu )n conc%u.ie"
1ictatoru% ro,?n %ă+a+e +ă2i +cape cu(inte greu de +pu+" 'onte%e 'iano& care a+i+ta %a
)ntre(edere& )şi a+cuţi urec!i%eD Antone+cu a(u i,pre+ia că pri(irea pc care ace+ta i2o arunca
+ocru%ui +ău era p%ină de +u$)nţe%e+uri" C0iecare dintre noi a a(ut ne(oie de un ti,p ,ai ,u%t +au
,ai puţin %ung pentru a +c e%i$era de co,p%eAe%e +a%e4& rep%ică 1uce%e ca%," CUna pe+te a%ta& noi
a, trăit&Icontinuă e% după puţin ti,p& de %a +-)rşitu% pri,u%ui ră.$oi ,ondia%& )ntr2o +tare de -rică
per,anentă" In+tincti( +i,ţea, că (ictoria nu e+te de-initi(ă" 'u, (ă eAp%icaţi& oare& o a+t-e% de
atitudine din partea naţiuni%or care puteau +ă +e con+idere ca ce%e ,ai puternice& dat -iind că au
o$ţinut c)ştig dc cau.ă pc c),pu% de %uptăB4 8u++o%ini )şi continuă ana%i.a +a p+i!o%ogică& -ără a
aştepta ră+pun+u%" 1uce%e )% a+igură că -iccare (ec!i co,$atant ar -i re(enit de pc -ront cu
+enti,entu%& ade+ea +u$conştient& că ce% ,ai puternic a -o+t )n(in+" Ina,icii (ictorioşi ai
er,aniei a(eau un co,p%eA de in-erioritate& -aţă de ce% )n(in+" 0iccare acţiune po%itică a
a%iaţi%or purta a,prenta ace+tui co,p%eA" 0oarte repede +2a renunţat +ă +e ,ai +u+ţină că ce% ,ai
puternic c)ştiga+c& pentru a +e a-ir,a că $ine%e )n(in+e+e rău%" A+t-e%& a -o+t in(entată teoria
cu%pa$i%ităţii ger,ane" 1at -iind că pe p%an ,i%itar +c te,eau de ca& +c dorea de.ar,area
er,aniei pc p%an ,ora%" CA%t-e%& cu, (ă eAp%icaţi că 0ranţa (ictorioa+ă& )n %oc +ă ia c)r,a
pentru a conduce Europa& ceea ce ar )n+e,na +ă ieşi )n teren de+coperit& a pre-erat +ă +e )ngroape&
ca o naţiune +aturată& )n %inia 8aginotB Ea a -ăcut acea+ta din tea,ă +au dintr2un co,p%eA de
in-erioritate4& a+igura 8u++o%ini" CIta%ia pri(ea +pre A%pi& iar (oi& ce%e%a%te popoare a%e Europei
danu$iene& +pre 0ranţa& -ără +ă )nţe%egeţi că ea ,urea de -rică4& adăugă 1uce%e" CPentru ca ea +ă
nu capete conştiinţa -orţei +a%e& continuă e%& +e -ăcea .go,ot )n @uru% er,aniei& a+e,eni c)ini%or
carc %atră ),pre@uru% ur+u%ui& pentru a21 inti,ida" 'ura@u% 2 pentru că e% era o ca%itate ger,ană 2 a
-o+t ca%i-icat drept pro+tieT ,)ndria ger,ană a -o+t %uată )n dcr)dcreT di+cip%ina& pentru că +e
)ndreptau +pre anar!ie& a -o+t ridicu%i.ată" O con+piraţie europeană a -o+t -or,ată pentru a2i
con(inge pe ger,ani +ă renunţe %a +uperioritatea %or e(identă şi +ă opte.e pentru o ,enta%itate
decadentă4" 1ucc%c +e opri un ,o,ent& apoi re%uă di+cuţia& eApri,)ndu2+e ca, )n aceşti ter,eniD
CEu dete+t )nşe%ătoria" 0ranţa& )ntre 191; şi 19:=& +2a co,portat ca un at%et de circ carc -ace
de,on+traţia -orţei +a%e ridic)nd greutăţi i,pre+ionante ca (o%u,& dar care +)nt goa%e" 1o(ada
i,po+turii -rance.e a -o+t -ăcută )n ,ai 19:=& atunci c)nd Me!r,ac!t2u% a ,ăturat ,area
ar,ată
2;
,ai uşor dec)t ar,ata po%one.ă& c!iar şi or$ii au putut (edea că (ec!ea ordine +e re.e,a
pe o -icţiune" 0rance.ii )nşişi au +-)rşit prin a )nţe%ege" Rapoarte%e ce ne par(in din 0ranţa arată că
poporu% a )nţe%e+ )n ce%e din ur,ă că toată propaganda antiger,ană ce i +2a -ăcut )ntre ce%e două
ră.$oaie ,ondia%e nu era dec)t o ,inciună gro+o%ană" )% (ede pe ocupantu% ger,an şi )i e+te
recuno+cător că nu e+te aşa cu, )% de+cri+e+eră +criitorii şi .iariştii +ăi )nccp)nd din anu% 1;>="
0ranţa de+coperă acu, er,ania& ca şi pe ea )n+ăşi" Ea e+te -er,ecată de ţinuta corectă a
ina,icu%ui şi e+te decepţionată dc +ine" O pagină a i+toriei a -o+t )ntoar+ă şi orice no+ta%gic a
ti,puri%or trecute e+te dep%a+ată4& conc!i+e 1uce%e" Pe Iui%ia& nu +e putea dcci conta" Ea ur,a
or$eşte er,ania"
CAţi c)ştigat ră.$oiu% %a 8iinc!en -ără +ă daţi nici o %uptă4& rep%ică Antone+cu" C1c ce aţi
renunţat %a un a+e,enea +ucce+B 1acă tentati(a dc a con+titui Europa -ără er,ania ar -i eşuat&
e+te po+i$i% +ă eAc%ude, din %u,ea noa+tră 0ranţa şi 8area #ritanieB4 )nainte dc a ră+punde&
8u++o%ini pă+tră un %ung ,o,ent dc tăcere" 'onte%e 'iano aruncă genera%u%ui o pri(ire
co,p%ice" Antone+cu a(ea i,pre+ia c%ară că ginere%e 1uce%ui (oia +ă +pună ce(a" C0ranţa şi
8arca #ritanic +)nt putrede4& tranşă 8u++o%ini" 1ar +pun)nd acca+ta& c% era %ip+it dc con(ingereT
era ,ai cur)nd o -ra.ă dc propagandă" In acccaşi .i& pc peronu% gării& %a p%ccarca trenu%ui %ui
Antone+cu& 'iano )% a(erti.aD C'red că ar -i pre-era$i% +ă nu puneţi ger,ani%or a+e,enea
)ntre$ări4& +pu+e c%& Cade+ea ei con+ideră critica drept un +e,n dc o+ti%itate" Şi cu, )n ca.u%
Ro,?niei ci nu au do(ada contrară"""4" Antonc+cu ,ărturi+ea că 'iano +pu+e+e a+ta )ntr2o
,anieră at)t dc $ine(oitoare )ne)t ar -i -o+t greu +ă2i porţi pică"
La #er%in& tonu% +c +c!i,$ă" Nu +e di+cuUi" EApuneri%e erau a+cu%tate cu gra(itate& cu
gra(itatea pe care anu,iţi pro-e+ori o adoptă atunci c)nd )i a+cu%tă pc candidaţi" Ră+pun+uri%e
ră+unau ca nişte +entinţe" Rcic!2u% era in-ai%i$i%"
An!a%tcr #a!n!o- 2 gara dc protoco% din #er%in 2 carc ne2a pri,it dc ,ai ,u%te ori după
aceca& cu decoruri di-erite& era& )n acea .i din toa,na anu%ui
1940, )n+ăşi eApre+ia +ăr$ătorii pe care şi2o dădea poporu% ger,an& dc %uni de .i%e"
1rape%e%e ce%or CTrei 8ari4 ai AAei a%ternau )n +erii %ungi cu trico%oru% no+tru" O
,u%ţi,e dc -ru,oa+e uni-or,e ,u%tico%ore +e a%iniau )ntr2o atitudine ,i%itară i,o$i%ă&
%a +t)nga %ui (on Ri$$cntrop carc& a()nd )n +pate%e +ău pc dcşiratu% şe- a% protoco%u%ui
1o,$erg şi pe +cundu% 8ei++ner& )% aştepta& drept şi de,n& pe oa+pete%e +ău $a%canic&
%a %ocu% unde uşa (agonu%ui ace+tuia tre$uia +ă2% depună con-or, protoco%u%ui" Oare
era ace+ta un +e,n răuB Uşa (agonu%ui %ui Antone+cu depăşi cu (reo două.eci de ,etri
%ocu% -iAat şi grupu% Ri$$entrop 2 15rn$erg şi 8ei++ner& ur,at de toate uni-or,e%e din
+t)nga +a& tre$ui +ă +c )ndrepte )n pa+ a%ergător +pre dreapta unde dictatoru% ro,?n&
co$or)tdin tren& aştepta +ingur şi de+cu,pănit" Uni-or,e%e ca-enii a%e partidu%ui na.i+t
+c a,e+tecară cu ce%e negre a%e SS şi ce%e C-e%dgran4 a%e Mc!r,ac!t2u%ui& dar ,ai a%e+
ita%ienii& pro(ocaţi de proprii%e %or ge+turi de ,eridiona%i& aşa cu, +e )nt),p%ă şi cu
că,ăşi%e (er.i a%e partidu%ui tota%itar ro,?n
29
nu reuşeau +ă2şi gă+ca+că %ocu%" Printre
cei -oarte preocupaţi de a2şi ocupa cu prioritate %ocu%& )ncepură pre.entări%e" 1e+igur&
(ina pentru acea+tă ,ică de.ordine aparţinea ro,?ni%or" CUein Ordnung++inn4 2 ci nu
au nici un +i,ţ a% ordinii 2 %ă+ă +ă )i +cape& a%ături dc ,ine& unui ger,an )n uni-or,ă de
dip%o,at& pro$a$i% din direcţia dc protoco% a ,ini+teru%ui de eAterne"
Popu%aţia #er%inu%ui& dc a%t-e% puţin nu,eroa+ă& ne -ăcea +e,ne cu +tegu%cţe dc di-erite
cu%ori şi ne %an+a cu con(ingere +trigăte dc C6ci% 6it%er4" Apoi& parcur+e+eră, -oarte repede
+tră.i%e oraşu%ui& +u$ pri(iri%e co,p%et indi-erente a%e unei ,u%ţi,i pro$a$i% o$o+ită dc ,are%e
nu,ăr dc (i.ite prieteneşti" Un ,e,$ru a% a,$a+adei noa+tre )n capita%a Reic!2u%ui pretindea
c!iar că a au.it re,arci ncp%ăcutc caD C1ie !at ,an u$er N%eingcNriegt& Yo%%cn dic nic!t ,e!r
*o%Ncr$und und Ye+t%ic!cn Ein-%u++B4 E7ştia pc care i2a, pu+ cu $otu% pc %a$e& nu ,ai (or +ă
-acă parte din Liga Naţiuni%or şi +ă trăia+că +u$ in-%uenţa occidcnta%ăBF"
1upă 25 de ani dc a$+enţă& re(enea, %a #er%in& ca %a 'ano++a"
CPentru ca Ro,?nia +ă poată gă+i dru,u% +pre noi& +punea Ri$$entrop %ui Antone+cu& %a
)nceputu% pri,ei %or )ntre(ederi& a tre$uit +ă ocupă, Pari+u%4" CEu (in cu +peranţa că eAi+tă şi din
partea du,nea(oa+tră o dorinţă de coopcrare4& ră+pun+e+e genera%u%" A -o+t de+tu% pentru ca
Ri$$entrop +ă p%a+e.e şi a%te ),pun+ături" 1upă d)n+u%& er,ania ar -i dorit )ntotdeauna
co%a$orarea cu Ro,?nia" La )nccputu% pri,u%ui ră.$oi ,ondia% ea %i(ra+e ar,a,ent ar,atei
ro,?ne& carc )n ce%e din ur,ă a -o+t -o%o+it ),potri(a Reic!2u%ui" CUrupp e+te ce% carc a dat
pu,na%u% pe carc #ucurcştiu% a )ncercat +ă ni21 )n-igă )n +pate )n 191<4& +pu+e c%" CSper că
$o,$ardiere%e #%cn!ci, pc care (i %c2a %i(rat Ang%ia )n u%ti,ii ani (or +er(i +copuri%or noa+tre
co,unc4& re,arcă c% ironic" C*reţi +ă ne -accţi +ă go%i, cupa u,i%inţei p)nă %a dro@die4& ră+pun+e
genera%u% Antone+cu& eAa+perat dc in+i+tenţa %ui Ri$$entrop" CNoi $e, acea+tă cupă de două.cci
dc ani4 ră+pun+e ger,anu% i,pertur$a$i%" Iată cu, a de$utat a%ianţa noa+tră cu a% Trei%ea Rcic!"
Soarta Ro,?niei părea +ă -ie %a di+crcţia dictatoru%ui ger,an" 8arşu% tu,u%tuo+ a%&
!it%cri+,u%ui a(ea nu,eroa+e a+e,ănări cu ,işcarea %egionară ro,?nă" 6it%er nu cana%i.a un
+enti,ent naţiona% curat" E% era eApre+ia er,aniei eAa+perate& er,aniei eAp%o.i(e& er,aniei
)n+etate de ră.$unare" 'e% de a% Trei%ea Rcic! +c credca capa$i% +ă2şi i,pună i,periu% )n Europa"
0u!rcr2u% unui popor pe carc propriii +ăi a%iaţi )% a$andona+eră ade+ea )ntore)nd ar,e%e ),potri(a
%ui 2 aşa cu, a -o+t ca.u% cu Ita%ia )n 1915 şi cu Ro,?nia )n 191<2,ai putea +ă ai$ă )ncrcdcrc
)ntr2un +o%datB Sau căuta c% ,ai cur)nd +ă o$ţină garanţii i,pun)nd pretutindeni ,işcări
re(o%uţionare +i,i%are ce%ei a +a%e& a căror eAi+tenţă era condiţionată de eAi+tenţa unei er,anii
naţiona% 2 +ocia%i+teB
)ntre con-raţi )ntru aceeaşi ideo%ogie& Antone+cu nu era un intru+B Răcea%a şi atitudinea
di+tantă a C')inc%ui Roşu4 nu 92ar )n+trăina oare de-initi( &e 0ii!rerB A produce o $ună i,pre+ie
a+upra %ui 6it%er nu era un %ucru uşor& căci acea+ta nu depindea de)oc 2 aşa ca, ara re,arcat )n
,ai ,u%te r)nduri 2 de inter%ocutor& ci de cance%aru% )n+uşi" 'ondiţia prea%a$i%ă era +ă nu te %aşi
antrenat de torentu% propriei ta%e e%oc(enţe& arăt)ndu2te& )n +c!i,$& recepti( %a idei%e !it%cri+tc" Şi
cu, ar -i putut -i a%t-e% cu ace+t o,& care era con(in+ că )n orice do,eniu gă+i+e +au (a gă+i
+o%uţia opti,ăT cu ace+t o, care +e credea ,ai co,petent )n pro$%e,e ,i%itare dec)t genera%ii +ăi&
,ai priceput )n c!e+tiuni%e -inanciare dec)t doctoru% Sc!ac!t şi ,ai in+pirat pentru a re.o%(a
pro$%e,e%e 0ranţei +au a%e oricărei a%te ţări& dec)t po%iticienii ţării )nşişiB Tre$uia neapărat ca
ten+iunea ner(oa+ă a 0ii!rer2u%ui +ă -ie ),părtăşită de inter%ocutoru% +ău& pentru ca ace+ta +ă +e
$ucure de +ti,a %ui 6it%er" Pentru oa,enii +u$@ugaţi de puterea +a de con(ingere& e% de(enea
ire.i+ti$i%" 'a )n -aţa unei -orţe +uperioare& %e %ip+eau g%a+u% şi argu,ente%e pentru a21 contra.iceT
ei +e +i,ţeau +t)ngaci ca e%e(ii )n -aţa pro-e+oru%ui" 1ar 6it%er putea +au +ă -ie acceptat +u$iecti(
+au +ă -ie re+pin+" Pentru ce) care re.i+ta C-a+cinaţiei4 +a%e& e% nu era dec)t un per+ona@ agitat&
,ereu di+pu+ +ă con+truia+că teorii inter,ina$i%e& care tran+-or,au o )ntre(edere )n ,ono%og&
dc$it)nd p%atitudini cu acru% unui i%u,inat& pe ca%e de a +ta$i%i nişte ade(ăruri eterne" La o ana%i.ă
o$iecti(ă& e% +e topea ca un o, de .ăpadă %a +oare" 1in c)te ,i +2au +pu+& c% e(ită oa,enii a+upra
cărora puterea +a nu acţiona" Printre cei pe care )i e(ita ce% ,ai ,u%t +e a-%au& %a %oc de onoare&
6ort!W& regentu% Ungariei& şi E% 'audi%%o
9=
"
Pri,u% -ăcea parte din ca+ta ,i%itară a (cc!ii Au+tro2Ungarii& re,arca$i%ă at)t prin
-or,a%i+,u% +ău tradiţiona%& c)t şi prin +piritu% +ău con+er(ator" 1c%oc di+pu+ +ă )% ur,e.e pe
6it%er )n %a$irintu% g)nduri%or +a%e& regentu% Cprea didactic şi i,per,ea$i% %a orice idee nouă4& aşa
cu, )% caracteri.a un ,e,$ru a% +uitei 0ii!rer2u%ui& nu a(ea pentru cance%aru% er,aniei dec)t
pri(iri ,irate& +u$ +pr)ncene%e +a%e groa+e& de+enate apă+at& +u$ -or,ă de arcadă" Intuiţia +a )%
a(erti.a pc 6it%er că nu eAi+ta nici o core+pondenţă )ntre ten+iunea +a interioară şi inter%ocutoru%
+ău& ncreccpti( şi re.i+tent %a orice )ncercare de con(ingere" Atunci& c% repeta cu +t)ngăcie -ra.e
eAtra+e din repertoriu% +ău dip%o,atic şi )ntre(ederea de(enea un +c!i,$ de curtuoa.ii reciproce"
1i+cuţia +au& pentru a -i ,ai aproape de rea%itate& ,ono%ogu% %ui 6it%er& -ăcea %oc unor tururi de
ori.ont -ără nici o +tră%ucire& )n ce% ,ai curat +ti% a% co,unicate%or o-icia%e" CNici ,icii oc!i&
puţin +periaţi& ai %ui 1a%adier
91
nu i2au p%ăcut %ui 6it%er4& ,ă a+igură un iniţiat& Ciar '!a,$cr%ain
92
& cu pri(irea +a $%)ndă de $unic& )i -ăcu o i,pre+ie at)t de proa+tă )ne)t 6it%er -u ire,edia$i%
con(in+ de decăderea i,periu%ui $ritanic4"
1ar )rit)%nirea %a care +e +pune că 6it%er ar -i +u-erit )n-r)ngcrea cea ,ai nep%ăcuţii a -o+t cea
cu 0ranco" 1e a%t-e%& pentru ni,eni din antura@u% +ău nu ,ai era un +ecret ni(e%u% -oarte co$orit %a
care )% p%a+a pe dictatoru% i$eric& de %a )ntre(ederea %or" Trenu% +panio%u%ui& pe care 6it%er
$ine(oi+e +ă )% (i.ite.e %a propria +a -rontieră& +o+i cu o )nt)r.iere de :5 de ,inute& ceca ce irită )n
,od e(ident pe nea,ţ" Apoi& +ceptici+,u% pe care )% opu+e 0ranco %a toate dec%araţii%e entu.ia+te
a%e ace+tui 6it%er )n(ingător& şiretenia tradiţiona%ă a Spaniei i,peria%i+te& pe care EI 'audi%%o o
-o%o+ea cu un ra-ina,ent aproape orienta%& +-)rşiră prin a21 aduce pe 6it%er )ntr2o a+e,enea +tare
de -urie& )ne)t apropiaţii +ăi +e te,eau +ă nu -acă (reo ne$unie& cu con+ecinţe nedorite pentru
intere+e%e er,anici )n 8editerană" )n ce categorie ur,a +ă intre Antone+cuB
#ocănitu% ci.,e%or găr.ii )n -aţa intrării principa%e a pa%atu%ui #c%%c(uc nc anunţă +o+irea %ui
(on Ri$$entrop& (enit pentru a21 conduce pe genera% %a )ntre(ederea cu 6it%er" 'on(oiu% no+tru&
co,pu+ din (reo două.eci de ,aşini& pătrun+e prin gri%a@u% pa%atu%ui" A-ară ne aşteptau circa o
+ută de oa,eni pentru a ne ac%a,a& apoi ne anga@ară, pe auto+trada recent con+truită& AAa
Ro,a2#cr%in" 8aşini%e ,ergeau cu (ite.ă redu+ă& pentru a da cortegiu%ui no+tru o ţinută de,nă şi
pentru ca pu$%icu% +ă poată rccunoaşte per+ona%ităţi%e" Era o ,anieră de a21 -ace +ă )nţe%eagă că
a+i+tă %a un ,o,ent +o%e,n" 8ergea, %a 0ii!rer" Pari+cr P%at. +e de+c!i+e după de-i%area pe +u$
#randen$urgcr Tor& p%ină de o ,u%ţi,e care (oci-eraD C6ei% 6it%erP Trăia+că pactu% tripartitP
Trăia+că Ro,?niaP 1cu%+c!%and 6ei% und SicgP4
A@un+eră, )n -aţa noii cance%arii" O to$ă )n+oţi paşii %ui Antone+cu pe c)nd urca trepte%e
+pre ,arca uşă de %a intrarea principa%ă şi $ocănitu% ci.,e%or ce%or două +antine%e +a%uta -iecare
perec!e care era )ng!iţită de uşa %arg de+c!i+ă" Apoi& +ă%i%e ce%c ,ari" 'o%onade şi +antine%e
pretutindeni" 8o.aicuri repre.ent)nd +cene a%e eroi+,u%ui ger,anic pe pardo+ea%ă& pe p%a-on şi
pe .iduri" Ogo,otu% ci.,e%or %a -iecare cotitură& )n -iecare +a%ă nouă& ne -ăcea +ă tre+ări," Era ca
o proce+iune %entă )n interioru% unui te,p%u" Le+pe.i%e %ucitoare şi a%unecoa+e ne o$%igau +ă
,erge, )n ()r-u% picioare%or" Nc a@uta, reciproc& pentru a nu ne pierde ec!i%i$ru%" Apoi Sa%a
o$e%inuri%or& +a%a de ,ar,ură şi )n -ine& antica,era 0ii!rer2u%ui" 'ă%c)i%e au pocnit )ncă şi ,ai
puternic şi 8ci++ncr de+c!i+e uşa" Antone+cu pătrun+e pri,u%& ur,at de Sturd.a \şi de
Ri$$entrop" 6it%er aştepta )n ,i@%ocu% ca,erei" Unu% c)tc unu% trecură, prin -aţa %ui şi e% nc
+tr)n+e ,)na pri(indu2nc )nde%ung )n oc!i& ca pentru a2şi )ntipări )n ,inte pentru totdeauna c!ipu%
-iecăruia" Apoi& +e )ntoar+e +pre Antone+cu& rug)ndu21 +ă +e aşe.e a%ături dc d)n+u%" A,$a+adoru%
Sc!,idt& interpretu% %ui 6it%er& %uă %oc pe un +caun ,ai )n +pate& iar )n -aţă +e aşe.ară Ri$$entrop
şi ,ini+tru% no+tru dc eAterne" Re+tu% de%egaţiei -u in+ta%ată dc 1Orn$crg pe canapea şi pe
+caune& %a ce%ă%a%t capăt a% +ă%ii" Era o )ncăpere de+tu% dc ,arc& cu trei -ere+tre care dădeau +pre o
curtc interioară" St)nd cu +pate%e +pre -ere+tre& noi a(ea, %a dreapta $irou% %ui 6it%er& cu -oto%iu% a%
cărui +pătar era tapiţat cu pie%e decorată cu o cruce )nc)r%igat?
95
& iar %a +%)nga o ,a+ă @oa+ă din
%e,n )nc!i+ %a cu%oare& )n @uru% căreia +e )ntreţineau C'ei Patru 8ari4" )% a(ea, pc 6it%er )n -aţă"
'on+iderat drept un ,are orator dc parti.anii +ăi& ace+t o, dc ta%ie ,i@%ocie& uşor adu+ de +pate&
,ai cur)nd +%a$& nu atrăgea atenţia prin nici o particu%aritate a eAterioru%ui" Rinuta +a& dc o
+i,p%itate care atingea ,ode+tia& ti,iditatea +a aparentă a,inteau ,ai degra$ă de un pa+tor
prote+tant dcc)t de )n+u-%cţitoru% ,a+e%or popu%are" I,pre+ia co,ică pc carc o dădeau
-otogra-ii%or +a%e ,u+taţa şi şu(iţa dc păr de pc -runte era )n ,od +i,ţitor +c!i,$ată c)nd )%
(edeai )n rea%itate" Păru% +ău era ,ai de+c!i+ %a cu%oare dec)t apărea )n -otogra-ii& iar ,u+taţa& dc
un $%ond puţin roşcat& +e ar,oni.a cu tenu% a%$ şi tran+parent ca a% unui tu$ercu%o+ şi cu oc!ii dc
un a%$a+tru ca%d şi )ntunecat" Panta%onu% +ău negru& (e+tonu% a cărui cu%oare +e +itua )ntre ,aronu%
de+c!i+ a% partidu%ui şi -c%dgran2u%
9<
Me!r,ac!t2u%ui& %ip+a oricărei decoraţii )n&a-ara 'rucii de
0ier din pri,u% ră.$oi ,ondia%& do(edeau că 6it%er era %ip+it de orice coc!etărie (e+ti,entară +au
,ai cur)nd că a(ea coc!etăria +i,p%ităţii"
')nd )ncepea +ă (or$ea+că& pri,u% %ucru care atrăgea atenţia erau ,)ini%e +a%e -oarte a%$e&
+%a$e şi de+tu% de ,ici pentru un $ăr$at şi care& prin ge+turi eApre+i(e ca ce%e a%e +cu%pturi%or %ui
Rodin& )ncercau +ă dea o i,agine intuiti(ă n g)ndirii +a%e" ')nd +e cri+pau a+e,enea ciocu%ui unei
pă+ări de pradă care )şi prinde (icti,a& c)nd +e )ntindeau cu o$o+ea%a %eneşă a -e%ine%or )n repao+
+au de+c!ideau pa%,e%e a+e,enea ,)ini%or care +e pregăte+c +ă prindă -ructu% ce cade dintr2un
copac" Odată cu uraganu% (or$e%or& ge+turi%e )i de(eneau ,ai $ruşte& ,ai puţin preci+e& ,ai
(io%ente pentru a cu%,ina cu %o(ituri de pu,n )n ,a+ă& iar trupu% Ie )n+oţea cu o )ncordare
i,petuoa+ă care21 aducea& pentru un ,o,ent %a identi-icarea cu ideea& atitudine ce contra+ta cu
o$işnuita +a ţinută apatică& cu u,erii că.uţi" ')ntărea o,u% ce +e a-%a )n -aţa %ui cu o pri(ire
+-rede%itoare" Traduceri%e )n -rance.ă pe care interpretu% %e -ăcea %a )nceput după -iecare -ra.ă 2
-iindcă Antone+cu nu cunoştea o $oa$ă de ger,ană 2 )i dădeau ti,pu% +ă )% -iAe.e" 0işa pe care
+cr(icii%e +a%e dc in-or,aţii i2o pre.enta+eră nu o,i+e+e& de+igur& că ace+ta era un (ec!i prieten a%
genera%u%ui a,e%in
9>
şi că a(ea re%aţii cAcc%cnte )n Ang%ia unde %ă+a+e ce%e ,ai -ru,oa+e
a,intiri& din ti,pu% c)nd -u+e+e ataşat ,i%itar %a Londra" Oare nu +2au $ucurat eng%e.ii %a :
+epte,$rie 19:= c)nd eA2rege%e 'aro% i2a )ncredinţat puterea ca de o (ictorie& +per)nd că ea (a
)n+e,na re)ntoarcerea po%iticii ro,?ne Cpe %inia +a tradiţiona%ă4B 1upă toate date%e pe care %e
deţinea& tre$uia +ă pre+upună că Antone+cu nu era ataşat nici unei ideo%ogii" Era un ,i%itar de un
naţiona%i+, con+er(ator& aşa cu, +)nt dc regu%ă o-iţerii& )n orice ţară" 6it%er )% pri(i +e(er şi
dec%arăD CRări%e europene au -o+t pu+e )n -aţa ur,ătoarei a%ternati(eD +ă )nţe%eagă de $ună (oie că
ro%u% dc $rimus inter $aresD ,n +paţiu% no+tru co,un re(ine Rcic!2u%ui& +au +ă de(ină agenţi
ai reacţiunii ang%o 2 -rance.e şi ai internaţiona%işti%or Uo,intern2u%ui şi +ă +uporte +oarta
'e!o+%o(aciei şi a Po%oniei" S)nt ,u%ţu,it că& )n po-ida greşe%i%or co,i+e dc rege%e 'aro%& aţi
putut +ă e(itaţi ţării du,nea(oa+tră aceeaşi +oartă şi +ă ocupaţi prin aderarea %a pactu% tripartit& un
%oc onora$i% printre noi4" enera%u% %uă cu()ntu% %a care 6it%er părea a -i renunţai şi eAp%ică
po%itica ro,?nea+că )ntre ce%e două ră.$oaie" 0aptu% că er,ania şi Ro,?nia +2au gă+it at)t c e
,u%t ti,p )n ta$ere po%itice o+ti%e nu ne putea -i de%oc i,putat" E% a rea,intit co,entariu%
pri,u%ui ,ini+tru ro,?n care a dec%arat& )n 191<& ră.$oi Puteri%or 'entra%eD C1ec%ară, ră.$oi
Ungariei ca duş,ani& Au+triei cu indi-erenţă& iar er,aniei cu regret" Spri@inu% pc care er,ania
)% dădea (ecini%or noştri ina,ici& Ungaria şi #u%garia& a -o+t cau.a ne)nţe%egerii )ntre ce%e două
ţări" Ar$itra@u% ,uti%ant de %a *iena a -o+t durero+ re+i,ţit dc poporu% ro,?n şi ar tre$ui date pe
(iitor do(e.i (erita$i%e de prietenie& pentru ca e% +ă poată co%a$ora -ără re.er(e cu @udecătorii +ăi"
Tonu% -er, a% genera%u%ui părea +ă2i p%acă %ui 6it%er& care ră+pun+e cu $ună(oinţăD CU%ti,a
pagină )n i+toria Tran+i%(aniei )ncă nu a -o+t +cri+ă4" CSper din toată ini,a4& rep%ică Antone+cu"
C)n ace+t an& noi a, pierdut două pro(incii )n care ,a@oritatea popu%aţiei e+te de ace%aşi +)nge cu
noi" 1acă er,ania @u+ti-ică pretenţia a+upra Sudeţi%or pe $a.a dreptu%ui de %i$eră opţiune a
popoare%or& ea nu poate nega dreptu% de a ne re(endica& pc aceeaşi $a.ă& teritorii%e %ocuite de
conaţiona%ii noştri" Principa%e%e o$iecti(e a%e po%iticii ,e%c (or -i re)ntoarcerea %a patria2,a,ă a
#a+ara$iei& a nordu%ui #uco(inei şi a Tran+i%(aniei" Pre-er +ă (ă -ac acea+tă dec%araţie c!iar %a
)nceputu% raporturi%or noa+tre4" CNici o -rontieră a continentu%ui nu e+te de-initi(ă4& dcp)ară
6it%er" C8ini+tru% du,nea(oa+tră de eAterne& ră+pun+e Antone+cu arăt)ndu21 pe (on Ri$$entrop&
care era nu,ai urec!i& ra2a +-ătuit& )n ti,pu% )ntre(ederii pc care a, a(ut2o a.i di,ineaţă& +ă nu
(ă (or$e+c dc pro$%e,a Tran+i%(aniei" Ad,it că acea+tă c!e+tiune poate +ă ai$ă un caracter
de%icat pentru gu(ernu% Rcic!2u%ui& dar dacă ace+ta e+te dornic +ă accepte prietenia pe care i2o
o-eră Ro,?nia tre$uie nu nu,ai +ă ad,ită& dar c!iar +ă dorea+că şi ca şe-u% gu(ernu%ui ro,?n +ă2
şi eApri,e +incer preocupări%e4" CSinceritatea e+te o condiţie a prieteniei4& con-ir,ă +ec 6it%er&
p%icti+it ca un da+că% care )şi pierde ră$darea tot -ăc,du 21 +ă priceapă pe e%e(u% reca%citrant"
O$o+it& c% adăugăD C*ă )nţe%eg ne%iniştea& dar atunci c)rd e+te )n @oc +oarta )ntregii o,eniri&
pro$%e,e%e -rontiere%or tre$uie +ă +e +itue.e pe un p%an +ecundar" '!iar !otare%e Reic!2u%ui nu
+)ntdec)t pro(i.oriiT nu a, o idee $ine conturată& a+upra -aptu%ui de a +upune Cnete regiuni
ad,ini+traţiei ger,ane +au +ă Ic %a+ ,ai degra$ă )n gri@a popu%aţiei %oca%c" A$ia după (ictorie
+e (a %ua o deci.ie de-initi(ă"
Sen.aţia de ne%inişte care +e +trecura+e era acu, genera%ă" Toţi doreau ca )ntre(ederea +ă +e
ter,ine c)t ,ai ciir)nd po+i$i%" )n -ine& cei ,ari +e ridicară" Noi de-i%ară, din nou )n -aţa %ui
6it%er& ieşind +u$ oc!ii gri@u%ii& pentru $una ordine protoco%ară& a %ui 1d,$erg" enera%u% ,ergea
cu capu% p%ccat& ,ai )nco(oiat ca de o$icei" Ri$$entrop nu părea +ă2i acorde nici o atenţie"
O tăcere grea apă+a a+upra aparta,ente%or din aripa +%)ngă a pa%atu%ui #e%%e(uc& ocupate dc
Antone+cu" E) +e retră+e+e după )napoierea noa+tră şi ră,a+e aco%o +ingur& -ără +ă c!c,e pe
ni,eni pentru a %ucra& re-u.)nd +ă +c )ntreţină cu ,iniştrii ca$inetu%ui +ău& care )% )n+oţeau"
enera%u% ,ă c!e,ă )nainte de a +c cu%ca şi ,ă )ntre$ăD CL2ai (ă.ut pe Sc!icNedan.&
a+tă+cară" 'e ţi2a +pu+B4 Sc!icNcdan.& na.i+tu% ce% ,ai ponderat pe care %2ai -i putut (edea
(reodată era Sta$+%citer
99
%a departa,entu% dc eAterne a% NS1AP un -e% de ,ini+tru a% a-aceri%or
eAterne a% partidu%ui na.i+t& care -ăcca concurenţă ,ini+teru%ui de eAterne a% %ui (on Ri$$entrop"
Şe-u% +ău direct era A%-red Ro+en$crg şi -ricţiuni%e dintre ce%e două o-icii& cau.ate dc (ederi%e
di-erite )n pro$%e,e%e de po%itică eAternă& erau -oarte -rec(ente" )n ce o pri(eşte pe Ro,?nia&
oa,enii %ui Ro+en$crg au +pri@init )ntotdeauna& )n detri,entu% %egionari%or prote@aţi de 6i,,%er&
pe cei%a%ţi po%iticieni pro2ger,ani" CEra de+tu% de ne%iniştit4& ,ărturi+ii eu" CNu2ţi cer +ă2,i +pui
i,pre+ii%e du,ita%e& +e i,pacientă genera%u%& +pune2,i cc .iccaB4
CEra ne%iniştit dc -aptu% că 6it%cr (2a rea,intit greşe%i%e rege%ui 'aro%T crede că poate trage
conc%u.ia că acea+tă re,arcă ,ai cuprinde şi un a(erti+,ent )n ,aterie dc po%itică internă
ro,?nea+că4" 'u, genera%u% +e arăta ui,it& )i -ăcui o eApunere co,p%etă de+pre ceca ce a-%a+e,"
Situaţia )şi a(ea +orgintea )n toa,na anu%ui 199;& c)nd rege%e 'aro%& ira(er+)nd Europa
pentru a participa %a -unera%ii%e rege%ui Ang%iei& a(u o )ntre(edere cu cance%aru% ger,an
:P
" CSper
că +)ni $ine trataţi conda,naţii po%itici şi nici o a,eninţare +pecia%ă nu apa+ă a+upra %or4& ar -i
+pu+ 6it%er rege%ui& dc o ,anieră ce nu %ă+a nici o )ndoia%ă a+upra i,portanţei pc care 0u!-er2u% o
acorda acc+tci c!e+tiuni" Era (or$a de 'odreanu& şe-u% ,işcării& şi de a%ţi co,andanţi
conda,naţi& +u$ di-erite preteAte& de @u+tiţia dictaturii rega%e" 'aro% dădu toate a+igurări%e
nece+are pentru a21 ca%,a pe 6it%erT totuşi& pe+te c)tc(a .i%e pre+a ,ondia%ă a-%ă de+pre ,oartea
%ui 'odreanu şi a ca,ara.i%or +ăi dc )nc!i+oare& ),puşcaţi )n%r2o pădure din apropierea
#ucureştiu%ui" 'o,unicatu% 8ini+teru%ui de interne preteAta o tentati(ă de e(adare a deţinuţi%or&
)n ti,p ce erau tran+portaţi de %a o )nc!i+oare %a a%ta" Nu +2a acordat nici o (a%oare ace+tei
(er+iuni& căci +e ştia că pri.onierii a(eau ,ani%e şi picioare%e )ncătuşate& dc %a p%ecare" C*a p%ăti
+cu,p ge+tu% +ău4& ar -i +trigat 6it%cr& +u$ i,periu% unuia dintre de+e%e +a%e acce+e de ,)nic& ,ă
a+igura Sc!icNedan."
C1u2te %a a,$a+adă& ),i +pu+e Antone+cu şi ci-rea.ă per+ona% o te%egra,ă pentru 8i!ai
Antone+cu
:2
& a()nd ur,ătoru% cuprin+D 1aţi in+trucţiuni urgente %ui a-encu
:9
+ă -acă -ără
)ntindere o co,unicare %ui 8o%oto( prin care +ă )% a+igure că ade.iunea Ro,?niei %a pactu%
tripartit nu e+te de%oc )ndreptată ),potri(a Uniunii So(ietice" Noi dori, +ă )ntreţine, cu ea
raporturi dc $ună (ecinătate"
)ncerca a+t-e% Antone+cu +ă ră+pundă o-ertei %ui 8o%oto( care propu+e+e Ro,?niei& ca
ur,are a ocupării #a+ara$iei de către Ar,ata Roşie& un tratat dc neagre+iuneB 3n%)r.icrca era
con+idera$i%ă" Predece+oru% +ău %ă+a+e propunerea -ără ră+pun+ şi in(ita+e trupe%e Reic!2u%ui& .i+e
de in+trucţie& +ă +e in+ta%e.e )n Ro,?nia" Acea+tă in(itaţie nu putea -i retra+ă" Pc dc a%tă parte
-aptu% că ad(er+arii genera%u%ui )i acu.au de @oc du$%u& pentru a21 co,pro,ite )n -aţa ger,ani%or&
%2ar -i o$%igat %a ,ai ,u%tă prudenţă"
)n %ocu% %ui Ri$$entrop& a doua .i (eni 1d,$erg +ă2% ia pe Antone+cu pentru cea dc a doua
)ntre(edere cu 6it%cr" A, -o+t +cutiţi dc de-i%area prin +ă%i%e cance%ariei Reic!2u%ui& ,aşini%e
noa+tre -iind& %ă+ate +ă intre& una c)te una& )ntr2o curte interioară ,ică" 1c acea+tă dată& genera%u%
intră +ingur )n $irou% 0ii!rcr2u%ui" Sturd.a şi cei%a%ţi ,iniştri %egionari ră,a+eră )n antica,era
,are& )ntre$)ndu2+e ne%iniştiţi a+upra +e,ni-icaţiei ţinerii %or %a di+tanţă" Aştepta, ca
docu,entaţia a+upra Tran+i%(aniei& +pecia% pregătită pentru 6it%cr& +ă2,i -ie cerută" 1ocu,ente%e
principa%e tratau de+pre ),puşcarea a 5== de ţărani ro,?ni )n +ate%e Ip şi Tră+nea& dc către
trupe%e de ocupaţie ungare" Era oare o ci-ră +u-icientă pentru a21 i,pre+iona pc 0ti!rerB
Aşteptarea ,ea nu a -o+t %ungă" Interpretu% dc+c!i+e uşa şi ,ă c!e,ă" Intrai& pentru a depune pe
,a+a rotundă& )ntre 6it%er şi Antone+cu& do+aru%" Legionarii& ne,aiput)ndu2+e\ +tăp)ni& ,ă
a+a%tară cu )ntre$ări" C1upă părerea ,ea& +e )ntreţin -O?rtc ?ni%c?i\
ră+pun+ei cu" CRi$$entrop e+te aco%oB4 CNu4" Apoi aşteptarea +e pre%ungi şi @u,ătatea dc oră
pre(ă.ută pentru audienţă +e trip%ă" Pre++e2Sc!,idt& pe care )% nu,eau aşa pentru a nu -i
con-undat cu a,$a+adoru% Sc!,idt& interpretu%& +e p%i,$a& p%icti+it& prin )ncăpere" 1in ti,p )n
ti,p& e% repeta ace+ţ" dicton a% o-iţeru%ui pru+acD Ccea ,ai ,arc parte a (ieţii +a%e& +o%datu%
aşteaptă .adarnic4 ECdic %ăng+te Oeit +cine+ Se$cn+& Yartet der So%dat (erge$en+4F" 'redea, că
nu +e (a ,ai ter,ina niciodată& c)nd uşa +e de+c!i+e %arg şi 1O,$erg ne in(ită +ă intră, )n
ca,cra 0ii!rer2u%ui"
6it%er părea -oarte $ine di+pu+" Ne ţinu o +curtă eApunere a+upra pro$%e,ei .i%eiD ră.$oiu%
),potri(a 8arii #ritanii" Su$ %o(ituri%e pe care +u$,arine%e ger,ane %e dădeau apro(i.ionării
+a%e& cărora %i +e adăugau di+trugeri%e cau.ate dc ,ine şi a(iaţie& ea (a -i redu+ă] %a neputinţa"
Treptat& $%ocada (a pune capăt )ncăpăţ)nării +a%e" )n ace%aşi ti,p& puterea ger,ană nu )nceta +ă
+porea+că" C1c acea+tă dată ti,pu% %ucrea.ă pentru noi4& a+igura 6it%er" CAderarea %a $%ocu%
no+tru a ce%or%a%te +tate europene care nu au %uat )ncă o atitudine -or,a%ă& ca Iugo+%a(ia şi Turcia&
de(ine pc .i ce trece tot ,ai +igură" 1e+igur& (a ,ai -i şi 0ranţa& care (a gă+i ,ai greu un %oc
printre noi& dar +peră, +ă o con(ingc,& )n cc%e din ur,ă& că e+te ,ai raţiona% +ă %ucră, pentru
(iitor& dcc)t +ă nc cra,ponă, dc trecut4"
C)n ce pri(eşte raporturi%e noa+tre cu Ro,?nia& ca%ea co%a$orării ce%ci ,ai %oia%e e+te acu,
de+c!i+ă" A(anta@e%e econo,icc carc (or re.u%ta pentru ţara (oa+tră agrară din +c!i,$uri%e cu
er,ania indu+tria%ă +)nt e(idente& )nainte dc a nc de+părţi& (reau +ă (ă -ac o pro,i+iune
+o%e,nă4" Şi& )ntorc)ndu2+c +pre Antone+cu& e% +pu+e& acccntu)nd -iecare cu()ntD C)n (iitor& toată
po%itica ,ea eAternă pri(ind Ro,?nia +au intere+e%e +a%e +e (a $a.a pe +tr)n+a prietenie prin carc
dore+c +ă ,ă %eg dc du,nea(oa+tră4" C1c c)te ori (eţi a(ea (reo di-icu%tate cu unu% din (ecinii
du,nea(oa+tră +au re-eritoare %a pro$%e,e%e interne a%e ţării du,nea(oa+tră& eu (ă (oi +ui
)ntotdeauna %a di+po.iţie şi dacă& %a un anu,it ,o,ent& (eţi re+i,ţi ne(oia dc a a(ea o nouă
cAp%icaţie a+upra +copuri%or po%iticii noa+tre& (eniţi +ă ,ă căutaţi4" CA(ionu% ,eu per+ona% (ă +tă
%a di+po.iţie" S)nt con(in+ că orice con-%ict de intere+e +au ne)nţe%egere pot gă+i o +o%uţie
+ati+-ăcătoare şi că +inceritatea cea ,ai per-ectă şi )ncrederea reciprocă do,nc+c )n raporturi%e
noa+tre4" 1upă acea+tă -ra.ă& cei doi $ăr$aţi dc +tat )şi +tr)n+cră ,)ini%e cordia% )ntr2o at,o+-eră
+ăr$ătorea+că& tu%$urată doar dc pau.e%e datorate traducerii dc către interpret" 6it%er părea +incer
e,oţionat" E% adăugăD C'onte. pc du,nea(oa+tră& contaţi pc ,ine4"
)n tren& )ncă dc Ia peri-eria #er%inu%ui& )ncepu o acti(itate -e$ri%ă" enera%u%& care& cu puţin
)naintea +o+irii )n capita%a er,aniei nc ,ărturi+eaD CA, puţin trac4& era acu, nu,ai .),$et şi
$ună di+po.iţie" E% )i co,para& a,u.at& pc Ri$$entrop carc )% pri,i+e cu trei .i%e )n ur,ă rece şi
rigid& cu ce% pe care toc,ai )% pără+i+e şi carc )i do(edi a,a$i%itatea cea ,ai )ndatoritoare& ca un
CO$crNc%%ncr4& re,arca c%& )ntrc$uinţ)nd unu% din cu(inte%e ger,ane pc carc %e cunoştea" Su$
+upra(eg!erea +a pentru pri,a şi +u$ dictare pentru cea dc a doua& a, rcdactat& )n +a%onu%
(agonu%ui& procc+e%c2(er$a%c a%e )ntre(ederi%or cu cance%aru%" 0ără a (rea +ă ţină +ca,a dc
a(erti+,ente%e +uccc+i(c carc i2au -o+t date ,ai )n%)i dc 'iano %a Ro,a& apoi dc Ri$$entrop şi dc
cci%a%ţi na.işti& Antonc+cu a )nceput prin a2i adre+a %ui 6it%er o )ntre$are +t)n@cnitoareD C1e cc
a$andona+e $a.a de %a 8iinc!cnB4 C1ar eu +)nt ce% care a, -o+t păcă%it %a 8iinc!en4& +trigă
6it%er" )n concepţia +a& ordinea ,ondia%ă ,odernă tre$uia +ă -ie )nte,eiată pc ,ari%e +paţii
internaţiona%e" State%e Unite gu(ernea.ă două continente şi nu %i +e conte+tă dreptu%" E% +2ar -i
arătat di+pu+ )ntotdeauna +ă re+pecte +paţiu% nece+ar Ang%iei şi +ă adopte o atitudine de
neutra%itate )n A+ia )ntre Ang%ia& Qaponia şi Ru+ia" Nu r)(nea nici %a i,periu% 0ranţei şi ad,itea
drepturi%e %egiti,e a%e Ita%iei )n 8editcrana" )n orice ,o,ent şi2ar -i dat acordu% pentru un p%an
care ar -i ),părţit %u,ea )ntre ,ari%e puteri& d)nd -iecăreia partea dreaptă ce i +e cu(enea"
1i+cut)nd pe acea+tă $a.ă& e% ar -i -o+t di+pu+ +ă +e,ne.e cu toată +inceritatea un tratat de acţiune
co,ună ),potri(a ace%ei ,ari puteri care& după +ta$i%irea %i,ite%or co,petenţei -iecăreia& +2ar -i
-ăcut (ino(ată de (io%area acordu%ui" 1ar care era )ntinderea +paţiu%ui pc care puteri%e
Occidenta%e (oiau
1
+ă2% recunoa+că er,anici ca +-eră de in-%uenţăB Atunci c)nd 6it%er punea
acea+tă )ntre$are eng%e.i%or& ci ră+pundeau că cei
536.0 U, pătraţi ai Rcic!2u%ui puteau +ă2i a@ungă" 0rance.ii +e ,ărgineau +ă -acă
a%u.ie %a tratatu% dc %a *cr+ai%%c+" 1eşi& după părerea +a& acorduri%e $i%atera%e )ntre
puteri%e carc contro%au un +paţiu nu a(eau nici o @u+ti-icare& 6it%er ar -i propu+ Ang%iei
o atitudine co,ună ger,ano 2 $ritanică )n concertu% ,ari%or naţiuni" Acordu% na(a%&
+e,nat )n 1995& carc %i,ita -%ota ger,ană %a o trei,e din -%ota $ritanică& nu era dec)t
un pri, act dc $ună(oinţă& pe care 6it%er )% -urni.a 8arii #ritanii" E% a-ir,a cu toată
+inceritatea că pro$%e,e%e ce!ă şi po%one.ă a(u+e+eră ca +cop& )ntr2un anu,it +en+& +ă
-acă po+i$i%ă )nţe%egerea cu Ang%ia şi 0ranţa" E% a(ea i,pre+ia că Occidcnta%ii tre$uiau
+ă )nţe%eagă că Rinu% e+te %i,ita in-%uenţei %or )n Europa" Odată ce ar -i acccptat
acea+tă idee +au ar -i -o+t puşi )n -aţa -aptu%ui ),p%init& acordu% +2ar -i putut )nc!eia"
Pentru a o-eri -rance.i%or o garanţie concretă a+upra +ecurităţii& 6it%er ar -i con+i,ţit +ă
),partă c!e%tuie%i%e +au +ă tri,ită )n 0ranţa +pecia%işti şi tc!nicicni ger,ani& pentru a
co%a$ora cu -rance.ii %a de.(o%tarea +i+te,u%ui de-en+i( a% %iniei 8aginot"
1ar eng%e.ii )nţe%egeau ,ai greu" Ti,p dc ,ai $ine dc un +eco% ci au cre.ut că 0ranţa era o
putere capa$i%ă +ă Ic a,eninţe po.iţia i,peria%ă" C)n pre.ent& ei )şi )nc!ipuie& +punea 6it%er& că
perico%u% nu21 ,ai con+tituie 0ranţa& ci er,ania"*eţi -i de acord cu ,ine că nu pot +ă aştept un
+eco% şi @u,ătate pentru ca +ă2şi dea +ca,a& )n +-)rşit& că ade(ăraţii %or duş,ani +)nt Ru+ia&
Qaponia şi State%e Uni%c4" Se +pune c!iar că ar -i de.(o%tat punctu% +ău dc (edere& )n -aţa %ui
'!a,$cr%ain& cu toată +inceritatea" A a(ut i,pre+ia că eng%e.u% a +-)rşit prin a )nţe%ege" 8iinc!cn
ar -i putut +ă con+tituie )nceputu% unei co%a$orări pc $a.e%e propu+e dc 6it%er& @-dică ),părţirea
%u,ii )n .one dc in-%uenţă a%e ,ari%or puteri"
')t de+pre Sta%in& ace+ta (eg!ea" ),preună cu #cneş& e% pregătea )n +ecret o ,arc %o(itură
po%itică& cc con+ta )n a ră+turna gu(ernu% +ta$i%it %a Praga după 8iinc!cn şi a dec%ara
'e!o+%o(acia repu$%ică +o(ietică" 6it%er a$ia a(u+e+e ti,p +ă ordone ocuparea #oc,ici şi a
8ora(ici"
Pre+a e(reia+că a pro-itat dc oca.ic pentru a -ace i,po+i$i%ă )nţe%egerea )ntre er,ania şi
Occident" 0actorii re+pon+a$i%i din Londra şi Pari+& )n %oc +ă )nţe%eagă că a2i a$andona %ui Sta%in
c(adri%atcru% #oe,ici& dc o i,portanţă +trategică con+idera$i%ă& ar -i )n+e,nat o +inucidere
pentru er,ania& +2au %ă+at antrenaţi dc propaganda e(rei,ii internaţiona%e" Singuru% ,i@%oc pc
care de,ocraţii%e occidcnta%e )% con+idcrau ca un re,ediu ),potri(a perico%u%ui ger,an& era
acordu% ,i%itar cu Sta%in" Ră.$oiu% era ine(ita$i%" )nc!eierea unui acord ,i%itar )ntre Ang%ia&
0ranţa şi URSS ar -i )n+e,nat& după părerea %ui 6itQcr& )ncercuirea er,anici dc cătrc co,unişti&
-iindcă o 0ranţă a cărei +ecuritatc ar -i -o+t garantată dc ruşi ar -i +-)rşit& )n ce%e din ur,ă& prin a
de(eni o aneAă a Ure,%inu%ui"
6it%er a )nţe%e+ că eng%e.ii şi -rance.ii nu au (enit %a 8i+nc!en dec)t pentru a c)ştiga ti,p"
1acă nu re+pingeau propuneri%e de co%a$orare& o -ăceau nu,ai pentru că +e +i,ţeau +%a$i" 1ar
nici Londra& nici Pari+u% nu (oiau +ă coopere.e +inccr %a +ta$i%irea noii ordini ,ondia%e" Acea+ta
era raţiunea& g)ndea 6it%er& pentru carc 8iinc!cn2u% nu putu+e +ă de(ină )nceputu% unei ere a
ar,oniei occidcnta%c& ci +e,na%u% de )nceput pentru o cur+ă a )nar,ări%or"
'ancc%aru% ger,an +cria i+toria )n -e%u% +ău" E% uita doar că a(ea )naintea +a pe
repre.entantu% unei ţări prin care Ar,ata Roşie ar -i tre$uit +ă treacă& dacă Sta%in ar -i (rut )ntr2
ade(ăr +ă de(ină +tăp)nu% Pragăi" E+te ade(ărat că nişte a(ioane +o(ieticc +ur(o%a+eră teritoriu%
no+tru )n direcţia 'e!o+%o(aciei& ,ai )naintea ocupării +a%e dc cătrc Mc!r,ac!t" Se ştia că 6it%er
+e !otăr)+e +ă aneAe.e #oe,ia şi 8ora(ia& -ără ştirea co%a$oratori%or +ăi cei ,ai inti,i" A -o+t o
!otăr)rc C#%it.4
::
" Poporu% ger,an nu era ră+pun.ător de C-uror tcutonicu+4
:5
pe care o in+pirau
actc%e conducători%or +ăi" 1acă e% )i dădu+e ,)nă %i$eră %ui 6it%er& acca+ta nu +e datora unui gu+t
+pecia% pentru eAtre,i+," Acca+tă %egendă a popoare%or $une şi re%e a -ăcut de@a de+tu% rău" E+te
ti,pu% +ă -ie )ngropată" Pentru ca un popor +ă -ie de,ocrat& tre$uie +ă i +e a+igure un cadru dc
eAi+tenţă )n carc idei%e %i$era%e +ă +e poată de.(o%ta" Naţiuni%e care nu $ene-icia.ă nici dc
+ccuritatc ,ora%ă& nici dc +ecuritate ,ateria%ă nu pot crede că %ucruri%e +e aran@ea.ă dc %a +ine&
după -or,u%a C%ai++e. -aire& iai++e. pa++er4
:<
" Tre$uie +ă po+e.i $ogăţii%e State%or Unite +au a%e
I,periu%ui #ritanic pentru a acorda !a.ardu%ui o a+e,enea )ncredere" 0aptu% că un popor& %a care
.ece oa,eni dintr2o +ută nu au de %ucru& iar %u,ea eAterioară )% re+pinge cu o+ti%itate& )şi caută
+a%(area )n -or,u%e eAtre,e e+te regreta$i%& dar ine(ita$i%" 6it%er era eApre+ia di+perării +a%e"
1acă ar -i +-)rşit prin a2şi ,odera e%anuri%e& n2ar ,ai -i ră,a+ credincio+ %ui )n+uşi" In po-ida
aparenţe%or contrare& e% nu era dec)t un par(enit carc +e gră$ea" Era ,ereu )n cri.ă dc ti,p"
1e(i.a $ritanică CYait and +cc4
:>
& pc carc iunNcru% #i+,arN o prac%ica+c cu at)ta artă& i +e părea
%ui 6it%er o ri+ipăD nicic)nd un o, dc +tat european nu a(u+e+e o partidă ,ai -ru,oa+ă dcc)t
cance%aru% ce%ui dc a% Trei%ea Reic! %a 8iinc!cn" )n cinci ani& c% rea%i.a+e o operă %a carc #i+,arN
+e )n(erşuna+e ti,p dc două.eci dc ani" 'a oricc operă -ăcută )n gra$ă& ca era -ragi%ă" 1acă 6it%er
ar -i a(ut puţină eAperienţă& c% ar -i )nţe%e+ că pri,a +a datorie era dc a o con+o%ida" E% ar -i )nţe%e+
atunci că 0ranţa şi Ang%ia a(eau ne(oie dc ti,p pentru a +e o$işnui cu o +ituaţie nouă şi că ti,pu%
+c +curgc ,ai )ncet %a Pari+ şi %a Londra dec)t %a #er%in" 1ar 6it%er& cu tot geniu% +ău
inconte+ta$i%& ră,)nca un pri,iti(" A+t-e%& atunci c)nd de,ocraţii%e +c do(ediră ,ai +%a$e din
punct dc (edere ,i%itar& c% cre.u că %e poate terori.a nepedep+it" Pri,iti(u% di+preţuieşte
+%ă$iciunea"
Prinţu% #i+,arN %2a o$%igat pc +u(eranu% +ău +ă oprea+că %upta după )n-r)ngerea ar,atei au+triece
%a Sado(a" Pre+tigiu% ,onar!iei (iene.e )i era ,ai +cu,p dec)t (ictoria ,i%itară" Pentru a -ace
po+i$i%ă co%a$orarea cu Occidentu%& pro%etaru% 6it%er n2a reuşit +ă -acă do(adă de ,oderaţie )n
ur,a acordu%ui de %a 8Unc!en" Lip+a +a de eAperienţă )% ),piedica +ă )nţe%eagă că 8area
#ritanie şi 0ranţa nu erau de di+preţuit doar pentru că treceau printr2o cri.ă" 6it%er a co,i+
de+igur nu,eroa+e greşe%i ca şi cri,e"
1ar cea ,ai ,are& at)t %a adre+a propriu%ui +ău popor& c)t şi -aţă de Europa e+te de a -i
de,o%at opera ridicată )ntr2un ti,p record" 1acă 8%inc!en ră,)nc o pagină tri+tă a i+toriei&
acea+ta nu e+te pentru ceea ce a -o+t& ci pentru ceea ce ar -i putut )n+e,na& -ără ne$unia !it%eri+tă"
A,intindu2şi de co%a$orarea +a cu occidenta%ii& Antone+cu opină că cei ce conduccau 0ranţa
şi Ang%ia nu %uau ,ă+uri po%itice şi ,i%itare dec)t pentru a e(ita ră.$oiu%& şi nu pentru a21
pro(oca" CE -ire+c& +trigă 6it%er& aceşti onora$i%i $urg!e.i nu )ncep niciodată ră.$oiu%" 1ar eu nu
+)nt un genera% c!ine. care cedea.ă un oraş -ără %uptă& atunci c)nd ina,icu% anunţă un nu,ăr ,ai
,are de tunuri& ,itra%iere şi +o%daţi4" E% con+idera că o a%ianţă ,i%itară cu pro%etarii acţionea.ă
)ntotdeauna )n -a(oarea ace+tora" Ruşii cer re+pectu% ce% ,ai +trict a% tuturor o$%igaţii%or ce %e +)nt
%or -a(ora$i%e& dar nu +e +i,t de%oc %egaţi prin anga@a,ente%e care (in )n -a(oarea a%tor părţi
contractante" Aşadar& eng%e.ii şi -rance.ii& ca ade(ăraţi $urg!e.i& +2ar -i con+iderat o$%igaţi +ă2şi
onore.e +e,nătura şi ar -i purtat ră.$oi cu er,ania )n ,o,entu% a%e+ de Sta%in" 1upă părerea
%ui 6it%er& +e pot co,ite nu,eroa+e erori -ără a pierde a(anta@u% -aţă de de,ocraţiT c)t de+pre
pro%etari& %ucruri%e +tau in(er+D dacă )i +e %a+ă a%egerea ,o,entu%ui& eşti pierdut" Singura
po+i$i%itate a er,aniei dc a e(ita ră.$oiu% pe ce%e două -ronturi era +ă2i )ntindă ,)na %ui Sta%in"
1upă .dro$irea Po%oniei& pre-erinţa %ui 6it%er +e )ndreptă )ncă odată +pre Occident" 'u toate
a(anta@e%e pe care URSS %e deţinea din )nţe%egerea cu Reic!2u%& dictatoru%ui ger,an nu )i in+pira
)ncredere" Oare nu aştepta ea pri,e%e +e,ne de +%ă$iciune a%e er,aniei pentru a +e arunca
a+upra +a cu toată greutatea ,a+e%or +%a(eB A+t-e%& 6it%er acorda o i,portanţă +ecundară pri,e%or
ecouri a%e dorinţei dc co%a$orare ,ai acti(ă& care )i +o+eau din partea +o(ietici%or"
1i+cuţii%e a+upra e%i$erării Indiei pe care genera%ii ruşi %e -ăcu+eră in Po%onia& atunci c)nd
ar,ate%e ger,ană şi ru+ă -ăcu+eră @oncţiunea& conţineau -ără )ndoia%ă un +u$iect intere+ant de
,editaţie" 1ar 6it%er nu +e putea !otăr) +ă )i %a+e iui Sta%in ,)nă %i$eră )n A+ia& pentru ca +ă poată
a+t-e% +ă adauge ce%or două +ute de ,i%ioane de +%a(i& i,en+e%e ,a+e u,ane a%e re.er(oru%ui
a+iatic"
Ră.$oiu% din Po%onia de,on+tra+e că in-%uenţa 0ranţei şi Ang%iei nu +e putea a-ir,a )n
regiuni%e Europei orienta%e ş că aco%o nu,ai Reic!2u% şi So(iete%e puteau +ă re(endice
+upre,aţia" )n a%ţi ter,eni& 6it%er propunea Occidentu%ui +ă a%eagă )ntre c% şi Sta%in" C1e ce nu
dau pu$%icităţii condiţii%e de pace pe care %e2a, propu+ 8arii #ritanii după ar,i+tiţiu% cu
0ranţaB4 )ntre$ă 6it%er" )n %oc +ă %e co,unice opiniei pu$%ice& '!urc!i%% %e2ar -i adu+ %a cunoştinţă
8o+co(ei" Acea+ta nu ar -i -o+t nu,ai o trădare -aţă de Europa& a-ir,a 6it%er& dar şi un act de
ne$unie" CPot +ă (ă +-ătuie+c precu, 6ani%eiD dacă a(eţi un ne$un %a (oi& Lri,itcţi2I )n Ang%ia&
căci aco%o in-ir,itatea +a (a ră,)ne neo$+er(ată4& +pu+e e%" Atră+ci atenţia %ui Antone+cu a+upra
-aptu%ui că era cu totu% ar$itrar din partea %ui 6it%er +ă atri$uie prinţu%ui dane. cu(inte%e
groparu%ui" COcupă2te dc c!e+tiuni ,ai +erioa+e4& ,ă +-ătui d)n+u%" 8ai t)r.iu& recitind procc+c%c
(er$a%e& genera%u% re,arcă r).)nd că )n co,unicatu% 1N#
:;
+e cAp%ica -uga %ui 6e++ )n Ang%ia ca
o con+ecinţă a de$i%ităţii +a%e ,inta%e" O -i ur,at e% +-atu% %ui 6it%er +au ,ai cur)nd pe ce% a% %ui
S!aNc+pcareB
Actu% %ui '!urc!i%%& care ur,ărea +ă pro(oace o di-icu%tate )ntre 8o+co(a şi #er%in& )i
)n%ătura+e %ui 6it%er u%ti,e%e +crupu%e" )n(ăţă,inte%e po%itice pe care %e do$)ndi+e )n ti,pu%
ca,paniei din 0ranţa )% ),pingeau +ă cadă %a o )n(oia%ă cu Sta%in"
)ntr2ade(ăr& co,portarea co,unişti%or -rance.i& -ără )ndoia%ă in+pirată dc Ure,%in& -urni.a+e
cancc%aruiui cea ,ai $ună pro$ă a %oia%ităţii ru+eşti" Ser(icii%e +a%c\au putut +ă co%a$ore.e )n
toată +inceritatea cu agenţii Internaţiona%ei a I%I2a" Reţe%e%e co,uni+te +2au pu+ %a di+po.iţia
Mc!r,ac!t2u%ui )ntr2o ,ă+ură care do(edea că 8o+co(a renunţa+e %a orice (iitoare acţiune
po%itică )n Occident" CNu +e ştie pentru c)t ti,p& dar totu% conduce %a ideea că& pentru ,o,ent&
Sta%in +c con+ideră ,ai cur)nd ,oştenitoru% %ui Petru ce% 8are& dec)t a% %ui Lcnin& +pu+e 6it%er" O
+ă -ac tot ce pot pentru a21 )ncura@a )n acea+tă atitudine4"
8u++o%ini ad,i+e+e& )n -ina%& că ar -i -o+t po+i$i%& cu a@utoru% Reic!2u%ui& +ă -ie
contra$a%an+ată in-%uenţa +o(ietică )n Orientu% Apropiat" Pe dc a%tă parte& cu a@utoru% @apone.i%or&
er,ania +e +i,ţea )n +tare +ă +ugru,e $e+tia din Uo,intcrn& dacă acea+ta ar -i )ncercat +ă
rena+că" CSă nu -iţi deci +urprinşi continuă e%& dacă )% (eţi (edea )n cur)nd pc 8o%oto( ader)nd&
aşa cu, toc,ai aţi -ăcut2o& %a pactu% tripartit" ')t de+pre %itigiu% teritoria% care (ă de+parte
:9
& cred
că )ntr2un cadru genera% dc reg%e,entare& ruşii (or -acc do(ada unei )nţe%egeri cu %otu% di-erite
pentru +ituaţia -iecăreia dintre ţări%e ,ici" *or -i de+tu%e pie+e de +c!i,$ )n A+ia& )n Europa şi )n
A-rica pentru a nu +c gă+i ,i@%ocu% dc a %i +c da +ati+-acţie4"
Oare era at)t dc nece+ar& )% )ntre$ai pe genera%& ca +ă +e %an+e.e )n atacuri at)t de (io%ente
contra co,uni+,u%ui& pentru a +-irşi prin a +c a%ia cu Ru+iaB Pri(irea recc a %ui Antone+cu +e -iAă
a+upra ,ea& p%ină dc reproşuri ,uteD CNu2ţi poţi a%ege )ntotdeauna to(arăşii dc dru, după
dorinţă4& +pu+e e% şi& cu un +e,n di+cret a% capu%ui arătă +pre că,ăşi%e (er.i care& )n +a%onu%
(ecin& di+cutau pro$%e,e%e .i%ei" Apoi adăugă& cu un ton +e(erD Co atitudine %oia%ă -aţă de a%iat
cAc%udc orice critică inuti%ă şi nu (oi putea +uporta& )n (iitor& atitudini ec!i(oce )n antura@u%
,eu4" Şi& (or$ind e(ident de 6it%er& e% adăugăD Ce+te un o, ,arc4"
CAITOL3L II6
Hotărîrea cea mare
La #ucureşti& $ucuria %ui Antone+cu +e ri+ipi ca ccaţa di,ineţii" E(a%u)nd re.u%tate%e& e% )şi
dădu +ca,a că (i.ite%e +a%e %a Ro,a şi #er%in erau de-icitare" )n con-%ictu% cu arda de 0ier&
po.iţia +a per+ona%ă +e a,e%iora+e +i,ţitor& dar per+pecti(e%e internaţiona%e erau din ce )n ce ,ai
)ntunecate" Nu +c putea )ntre.ări (iitoru% Ro,?niei )ntre Rcic! şi URSS& %egate ,ai +tr)n+ dec)t %e
unea trecutu%" Aceşti doi giganţi pătrun+e+eră de@a pc teritoriu% +ău" Un +ingur an dc co%a$orare
)ntre Ure,%in şi Mi%!c%,+%ra++c nc o$%iga+e +ă cedă, #a+ara$ia şi nordu% #uco(inci So(iete%or&
+udu% 1o$rogci şi nordu% Tran+i%(aniei #u%gariei şi& re+pecti(& Ungariei& a%iaţii tradiţiona%i ai
er,aniei" 8ai ,u%t dc trei ,i%ioane dc ro,?ni trăiau +u$ ocupaţie +trăină" 0ără a@utor din a-ară&
in+uia noa+tră %atină ri+ca +ă -ie .dro$ită dc pre+iunea con@ugată a ger,ani%or şi a +%a(i%or" CEu nu
pot +ă patrone. acca+ta& +punea Antonc+cu" 1acă Rcic!2u% şi URSS +c a%ia.ă +erio+& (o, -acc o
ieşire ca şi po%one.ii4" A@un+ %a capătu% ră$dării )i con(ocă pc -ide%ii +ăi %a un con+i%iu rc+tr)n+ şi
Ic pre.entă trei docu,cntc" Pri,u% era un ,e,orandu, +e,nat dc 8aniu şi #rătianu& carc
critica %inia po%itică adoptată dc gu(ern" )n ti,p ce 8i!ai Antonc+cu )% citea& genera%u% +c p%i,$a
agitat" La +-)rşit& e% +e opri pentru a preci.aD CN" Lupu E(icepreşedinte a% partidu%ui %ui 8aniuF&
carc ,i2a adu+ docu,entu% )n acea+tă di,ineaţă& n2a uitat +ă ,ă roage +ă iau toate ,ă+uri%e
pentru ca %egionarii şi ger,anii +ă nu a-%e de+pre e%4T Ce+te de+tinat pentru ,ai t)r.iu4& ),i
eAp%ică c% cu nai(itate& Cpentru i+toric4" CPentru procc+u% ,eu4& )i rcp%icai eu" CTe $ucuri de toată
)ncrederea noa+tră4& ),i ră+pun+e d)n+u%" A% doi%ea docu,ent e,ana dc %a +er(icii%e +ccrc%c a%e
Statu%ui 8a@or T c% reproducea u%ti,a reuniune a Cec!ipa ,orţii4 care2i reunea pe eAtre,iştii
,işcării %egionare" Su$icctu% %a ordinea .i%ei erau cu(intc%c pronunţate de Antone+cu %a u%ti,u%
'on+i%iu dc 8iniştriD Ceu nu pot +ă trăie+c )n de.ordine4& +pu+e+e genera%u%" CNoi nu )% (o,
o$%iga pc AnJonc+cu +ă continue +ă trăia+că +u$ regi,u% no+tru& pc carc )% ca%i-ică drept anar!ic4&
!otăr)ră %egionarii şi conda,narea %a ,oarte a genera%u%ui pri,i un (ot unani," 8ai ră,)nca +ă
+e -iAe.e ,o,entu% şi +ă +c a%eagă ,i@%oacc%c" Toţi cei pre.enţi& )n a-ară de 8i!ai Antone+cu&
carc părea +ă -ie %a curent cu toate ace+tea& ră,a+eră nedu,eriţi" 1i(ergenţe%e care )% opuneau pc
Antonc+cu co%a$oratori%or +ăi %egionari erau de notorietate pu$%ică& dar +c ,ai +pera că un
co,pro,i+ ar -i putut ce% puţin +ă )nt)r.ic a,p%i-icarea cri.ei +pre punctu% +ău cu%,inant"
7Tr(iasc( %oartea68 scandau e1tre%i,tii re.olu'iei &e str(-ile din $ucure,ti)
dar s( #u.erne-i *nsea%n( %ai *nt*i s( asi#uri ,i s( or#ani-e-i .ia'a. Fa'( de
e1tre%is%ul %i,c(rilor de drea&ta din '(rile balcanice) lo-incile na'ional-
socialistc sau +asciste &(reau a +i %ic-bur#he-e. Este su+icient s# a%inti% c(
7usta,ii lui a.elici8 de&uneau /ur(%*nt ,e+ului lor &e cruci+i1ul a,e-at *ntre un
re.ol.er ,i un &u%nal. C*t de li&sit( de i%&ortan'( de.enea de.i-a 7cu cartea
*ntr-o %*n( ,i &u,ca *n cealalt(8 &e care Mussolini o &ro&unea studen'ilor italieni)
+a'( de si%bolis%ul .ecinului s(u sla.6
Cel de al treilea docu%ent era o dare de sea%( detaliat( a unei cons+(tuiri
*ntre le#ionarii dc st*n#a ,i etru "ro-a) ,e+ul si%&ati-an'ilor co%uni,ti din
Ro%2nia. De-baterile sc &urtaser( %ai ales asu&ra &roble%elor de &olitic(
e1tern() dar ,i asu&ra &roble%elor de ordin intern. In ur%a unor *ndelun#i
discu'ii. "arda de Fier sc an#a/( s( se o&un( intr(rii de noi tru&e #er%ane *n 'ar(
,i acce&t( s( &rocede-e) *ntr-un %o%ent &otri.it din &unct de .edere econo%ic) la
colecd.i-area %i/loacelor de &roduc'ie. *n schi%b) etru "ro-a se an#a/() *n
nu%ele st*n#ii) s( s&ri/ine "arda de Fier *%&otri.a #eneralului Antonescu ,i s(-i
aduc( s&ri/inul Mosco.ei.
Cu c*te.a -ile %ai *nainte) O.4.9.
:;
anun'ase #u.ernului rotrt2n hot(r*rca
Reicb-ului de a s&ori nu%(rul tru&elor sale *n Ro%2nia. *n acela,i ti%&)
autorit('ile din $ucure,ti erau in.itate s( tri%it( la $erlin o co%isie &entru a
studia) *%&reun( cu co%anda%entul #er%an) &osibilit('ile de tran-it ,i de eta&e
&c teritoriul Ro%2niei) a unui %are nu%(r de solda'i #er%ani. Con+or% notei
O.4.9.) o &arte a acestor unit('i trebuia s( &lece ulterior *n $ul#aria) dar cele
%ai %ulte ar +i r(%as cantonate *n sudul Transil.aniei ,i *n C*%&ia Ro%2n(.
Antonescu era con.ins c( o ast+el de %i,care de tru&e nu se &utea e1&lica
nu%ai &rintr-o inter.en'ie *n "recia. Desi#ur) conduc(torii na-i,ti luaser( alte
deci-ii) cu o b(taie %ult %ai lun#(. 7Este &osibil ca 0itler s( ** hot2r*t s(
<
atace
I=RSS) s&use el. Vede'i) deci) c*t de &rost ins&ira'i au +ost le#ionarii de st*n#a cu
a.ansurile lor +(cute ru,ilor. *n orice ca-) trebuie s( +ace% lu%in(. l-a%
co%unicat alalt(ieri lui Fabricius
><
dorin'a %ea de a-6 *nt*lni &e 0itler) c*t %ai
cur*nd &osibil. Ast(-i a% &ri%ii r(s&unsul. lec(% %line la $erchtes#aden8.
Trecuser( abia trei s(&t(%*ni de la ulti%a *nt*lnire 0itler - Antonescu ,i
situa'ia interna'ional( &(rea a +i su+erit schi%b(ri i%&ortante. Fusese oare
abandonat &ro#ra%ul #randios de colaborare cu Rusia) &e &rinci&iul s&a'iilor
%ari) sau %ai de#rab() &entru a reu,i %ai bine *n ne#ocierile sale) Reich-ul dorea)
&rin %en'inerea unei +or'e %ilitare considerabile a&roa&e de +rontiera
interlocutorului s(u) s( dea %ai %ult( #reutate ar#u%entelor sale? *n oricare din
cele dou( i&ote-e. Ro%2nia ar +i +ost cate#oric a+ectat(. Fa&tul c( 0itler acce&tase
cu at*ta bun(.oin'( dorin'a de a se *nt*lni) e1&ri%at( de Antonescu) *i +(cea &c
acesta din ur%( s( +ie *nclinat s( ado&te ulti%a i&ote-() c(ci dac() a,a cu%
&retindeau anu%ite -.onuri .enite din Italia) con.orbirile *ntre Reich ,i 3RSS
a/unseser( la un #rad a.ansat) cancelarul #er%an ar +i &re+erat) &robabil) s( e.ite
e1&lica'ii ino&ortune cu un &artener care) desi#ur) nu s-ar +i +erit s( i le cear(. e
de alt( &arte) &resiunea re*nnoit( a ru,ilor &e rut) care sl(bise du&( Arbitra/ul
dc la Viena) *l nelini,tea) *n %od .(dit &e #eneral. E,ecul Con+erin'ei dun(rene
:@
crea desi#ur o stare de ner.o-itate *ntre cei doi ri.erani) dar ,i %ai #ra. dec*t
nu%eroasele incidente de +rontier( era nu%(rul crcsc*nd ai unit('ilor Ar%atei
Ro,ii care se *n#r(%(deau &e teritoriul basarabean.
e dc alt( &arte) du&( nota ".4.9.) tru&ele #er%ane nu .oiau s( dc&(,casc(
linia Foc,ani - "ala'i. Era aceasta oare un indiciu c( noua deli%itare a -onelor de
in+luen'( ruso - #er%ane .a t(ia Ro%2nia *n dou(? Fa&tul c( Reich-ul l(sase +(r(
r(s&uns ulti%ele note a*e #u.ernului ro%2n) &rin care acesta in.itase #u.ernul
#er%an s( se asocie-e &rotestelor *%&otri.a incursiunilor ruse *n a&ele teritoriale
ro%2ne) %(rea nelini,tea lui Antonescu. care se te%ea ca nu cu%.a Ro%2nia s(
+i#ure-e &rintre nu%eroasele &iese de schi%b *ntre Rusia ,i Reich) des&re care *i
.orbise 0itler la ulti%a lor *nt*lnire
><
"eneralul) c(ruia *i &l(ceau %eta+orele)
de+ini ast+el situa'iaA 7sau %( *na&oie- de la $erchtes#adcn de#hi-at *n 0acha
:B
sau cu uni+or%a lui Manncrhei%
ss
In ti%&ul celor &atru ani *n care l-a% *nso'it &e %are,alul Antonescu *n
.i-itele sale la Marele Cartier #eneral ai lui 0itler) chi&ul st(&*nului "er%aniei
%i-a a&(rut %ereu di+erit. C-ar +i e1a#erat s( se a+ir%e c( 0itler re+lecta +i-ic
i%a#inea +or'ei sau nelini,tii '(rii sale.
!n+r*n#crca %aterial( a "er%anici) &e care o *nso'ea desco%&unerea ci
%oral() des&re care &rocesul de la Ciirenber# a +urni-at o %(rturie r(sun(toare)
a ,ters re&ede a%intirea acestui al Treilea Reich care) *n ti%&ul &ri%ilor doi ani
dc r(-boi) a'*'asc %*ndria unui *ntre# &o&or.
7To'i cei care .or s( colabore-e cu noi s*nt bine.eni'i8 s&usese 0itler *n
1938 &entru a de+ini atitudinea na-is%ului *n %aterie de &olitic(
intern(. 7To'i cci care .or s( se 'in( deo&arte nu .or +i *%&iedica'i) dar
cei care .or *ncerca s( sc o&un( .or +i -drobi'i +(r( %il(8. 0itler nu
%in'ea. Aceasta era *ntr-ade.2r atitudinea #u.ernului #er%an. I%&resia
de +or'( &e care o d(dea aceast( c.asiunani%itate a &o&orului #er%an)
sc re&ercuta asu&ra lui 0itler.
7A% .(-ut &arade %ilitare *n str(in(tate8) ne s&unea el *n %arele salon al
re,edin'ei sale de la $erchtes#adcn) care o+erea o &ri.eli,te %(rea'( asu&ra
%un'ilor 7,i a% +ost *ntotdeauna +ra&at de di+eren'a care e1ist( *ntre %odul de a
de+ila al ar%atei #er%ane ,i cel al celorlalte na'iuni.
Ma/oritatea &o&oarelor Euro&ei nu ,tiu s( %ear#( *n caden'( %ilitar(D ele
dau %ai cur*nd i%&resia c( se su&un unei constr*n#eri) i%ediat ce se alinia-( *n
+or%a'ieD #reutatea ,i st*n#(cia lor %-au i%&resionat de +iecare dat( c*nd a
trebuit s( ur%(resc o &arad( %ilitar(. ar(-ile Ar%atei Ro,ii &e care le-a% .(-ut
*n re&orta/e cine%ato#ra+ice %-au i%&resionat %ai ales &rin &ri%iti.is%ul lor.
Cu toate acestea) s&use ei sur*-*nd) nu ,tiu dac( nu este totu,i &re+erabil ,i nu
.alorea-( %ai %ult dec*t de%onstra'iile celorlalte ar%ate care *'i a%intcsc dc o
re.ist( la teatru. E6 se #*ndea +(r( *ndoial( la &asul ro%an ado&tat tic ar%ata lui
Mussolini ,i sur*sul s(u &robabil c( a.ea se%ni+ica'ia unei scu-e *n le#(tur( cu
ironia &e care ,i-o &er%itea la adresa aliatului s(u.
7Eu *%i e1&lic aceast( di+eren'( &rin educarea #esturilor &e care %a,ina
industrial( le-a i%&ri%at &o&orului #er%an. Din &unct de .edere %ilitar) &o-i'ia
%uncitorului *n u-in( este aceea de 7dre&'i8. De alt+el) o+i'erii
Mc!r,ac!t2u%ui ,i2au con-ir,at că e+te ,ai uşor +ă in+truieşti o -or,aţie dc ,uncitori dcc)t una
dc ţărani" O$+er(aţia ,ea are o i,portanţă carc poate +ă (ă +cape )n pri,u% ,o,ent" Pentru a2i
)nţe%ege toată +e,ni-icaţia ar -i tre$uit +ă a+i+taţi %a ca,pania ),potri(a 0ranţei" Ogo,otu%
tancuri%or& -u%gere%e aruncătoare%or dc -%ăcări& $u$uitu% arti%eriei acoperit dc +irene%e a+ur.itoare
a%e StuNa+2uri%or
5<
dădeau i,pre+ia unei i,en+e u.ine de ,ăcinat o$+taco%u% carc +e ridica )n -aţa
oa,eni%or ,ei" Spectaco% ,ăreţ a% unei -orţe +uprao,eneşti )n ,arş" Pentru a +uporta acea+tă
trepidaţie& a(eai ne(oie dc ner(iP Ner(ii acc%ora carc +)nt o$işnuiţi +ă uti%i.e.e ca in+tru,ent dc
%ucru curentu% de )na%tă ten+iune" 8ă )ndoic+c că %iniştea (ieţii dc %a ţară poate +ă cree.e
a+e,enea oa,eni"
Per+ona@u% a cărui a,intire a, pă+trat2o ca ur,are a )ntre(ederi%or de %a 'ance%aria Reic!2
u%ui nu a(ea dcc)t o +%a$ă a+e,ănare cu ga.da noa+tră dc %a #erc!te+gadcn" 0iinţa c%ocotitoare
carc te o$%iga %a o prudenţă eAtre,ă dc tea,ă ca nu cu,(a un +ingur cu()nt +ă dcc%anşc.e o
eAp%o.ie& de(eni+e& )n %ocuinţa +a dc %a 2"=== dc ,etri )nă%ţi,e& un per+ona@ aproape +enin" Era
un actor epui.at +au o natură cu ,eta,or-o.eB Era oare in-or,at că Antone+cu (enea +ă2i
(or$ea+că dc %ucruri gra(e şi pre+ante& cu dorinţa dc a21 ),pinge +ă ia o deci.ic )ntr2un ,o,ent
c)nd e% dorea )ncă +ă Lc,pori.c.cB enera%u% era )n a%ertă& )n ti,p ce 6it%er nu părea de%oc
di+pu+ +ă ad,ită eAi+tenţa unor a-aceri urgente" 1c %a )nă%ţi,ea %a carc +c +itua& e% părea +ă
di+preţuia+că toate gri@i%e cotidiene" A, o$+er(at aeru% (ădit de+cu,pănit a% %ui Antonc+cu& )n
ti,p cc cance%aru% -ăcca tot cc era po+i$i% pentru a )ndepărta )ntre(ederea de orice nuanţă
o-icia%ă" A(eai ,ai cur)nd i,pre+ia unei (i.ite )n YeeN2end& după o +ăptă,)nă dc ,uncă agitată&
%a o ga.dă carc )şi dădea o+tenea%a& p%ină dc tact& +ă -acă pc in(itaţi +ă uite gri@i%e .i%e%or de trudă"
)şi a,inti deodată pri,a repre.entare a %ui #ori+ oduno(& %a opera din #er%in" oc$$c%+ p%a+a+e
opera )n categoria Centartete Uun+t4 Eartă decadentăF" E% o (ă.u+e %a Opera din 1rc+da şi -u+e+e
-oarte i,pre+ionat" I,ediat a ordonat +ă -ie pu+ă )n repetiţie pentru an+a,$%u% dc %a Opera din
#er%in" C1e a%t-e%& e+te o capodopcră& a+igura 6it%er" EAi+tă cc(a puternic şi enig,atic )n tot ccea
cc -ac ruşii4" 0ără a putea +ă2şi cAp%ice cau.a& c% +i,ţi+e )ntotdeauna un -e% de ten+iune care
punea +tăp)nirc pc c%& ca )naintea unui ,i+ter& de -iecare dată c)nd a+cu%ta ,u.ica %or" )i p%ăcea
,ai puţin 'eaiNo(+Ni& -iindcă pierdu+e caractcru% +peci-ic& dar 8u++org+Ni& #orodin& Uor+aNo("""
Puţin c)tc puţin& repertoriu% con(er+aţiei !it%cri+tc +c epui.a" Lip+a +a dc ecou )n auditoriu
pro(oca ,o,ente de tăccrc ,ereu ,ai pre%ungite" 'u un +ur)+ dc re+e,nare& 0ii!rcr2u% +c
)ntoar+e& )n cc%c din ur,ă& %a o$%igaţii%e +a%e dc şe- dc +tat" )% in(ită pe genera%u% Antonc+cu +ă2%
)n+oţca+că )ntr2o ca,cră (ecină" A,$a+adoru% Sc!,idt& interpretu%& )i ur,ă şi )nc!i+c uşa" 6it%er
nu @uca+e teatru" Atitudinea +a +e eAp%ica prin dorinţa dc a crca )ntre c% şi (i.itatoru% +ău o
at,o+-eră ,ai de+tin+ă" Eşccu% acc+tei )ncercări nu i +c putea i,puta"
Printre per+ona@e%e carc +c gă+eau )n +a%on& cc% carc atrăgea )n principa% atenţia era $aronu%
8an-rcd (on Ui%%ingcr" Trecutu% +ău putea -i con+iderat& -ără eAagerare& ca )ncărcat" )n ti,pu%
pri,u%ui ră.$oi ,ondia% c% co,anda+e un +u$,arin carc opera+e )n At%anticu% dc +ud" 1upă
ar,i+tiţiu +2a a-%at %a 8unc!cn unde& cu concur+u% (eterani%or& a .dro$it inişcarca +ocia%i+tă
re(o%uţionară" A de(enit dc a+e,enea& a%ături de ocring& unu% dintre eroii ,işcării renaşterii
ger,ane" Parti.an a% %ui 6it%cr& e% +2ar -i a,e+tecat& după unii& )n a-acerea Roe!,& -o%o+ită dc
cance%ar ca un in+tru,ent pentru a +ta$i%i )ntinderea co,p%otu%ui" Autor a% C8e,orii%or unui
puci+t4
5>
& care cuno+cu+e un oarecare +ucce+ )n er,ania& Ui%%inger nu a(ea 2 nici prin renu,e&
nici prin pre.enţă 2 ni,ic %iniştitor" 'are era ,oti(u% pentru care )% c!e,a+e 6it%crB
Uşa ca,erei (ecine +e de+c!i+e $ru+c şi Antone+cu& ur,at dc 6it%cr& ni +e a%ătură )n +a%on"
EApre+ia pe care a, .ărit2o pe -runtea şe-u%ui ,eu era ,ai )ntunecată ca dc o$icei şi ur,e%e unei
(ii nedu,eriri +e re-%ectau pe -aţă" 82a, ridicat& inconştient& şi cei%a%ţi ro,?ni au -ăcut %a -e%"
6it%er ne po-ti +ă %uă, din nou Ioc" C8ai a(eţi )ncă o oră p)nă %a p%ecare4& a +pu+ e%& indie)ndu2i
%ui Antone+cu -oto%iu% pe care ace+ta )% ocupa+e ,ai )nainte" Ne2a, aşe.at tăcuţi" 6it%er& a cărui
atitudine indica aceeaşi $ună(oinţă& era ,ai puţin dega@at şi părea că -ace e-orturi pentru a
de+tinde at,o+-era" Tot e% rup+e tăcerea"
CE+te +igur că +eco%u% //& )ncepu 6it%cr& (a )n+e,na pentru Europa o etapă ,ai i,portantă
dcc)t cea a Renaşterii +au a +-)rşitu%ui I,periu%ui ro,an" 8a+e%e +)nt )n p%ină ,işcare" E+te ca şi
c)nd un -%u(iu şi2ar căuta o a%$ie nouă" 3nccrc)nd ,enţinerea popoare%or )n %i,ite%e tradiţiona%e +e
ri+că +ă +e du$%e.e puterea eAp%o.iei" E+te nece+ar ca ,a+e%e +ă -ie adu+e )ntr2o ,atcă pregătită
dinainte"
Re(o%uţionaru% ,odern nu tre$uie +ă pă+tre.e ni,ic -anatic )n e%T ro%u% +ău e+te ,ai degra$ă
Tdc precur+or& dec)t dc agitator" Pentru ,ine& Lenin& TroţNi& #aNunin& Lut!Jer& Sa(onaro%a
5;
&
'a%(in
59
şi cei%a%ţi din ace%aşi a%uat -ac parte din +pecia pro-eţi%or e(rei" Lu,ea ,odernă tre$uie
+ă2i )n%ocuia+că pr@n )ncarnări%e po%itice a%e unor o$ineau
<=
& Lic$ig
<1
+au '!a,$er%ain
<2
"
CŞi ce (eţi -ace cu -anaticii& căci (a -i greu +ă con+tituiţi o ,işcare no(atoare )n r)nduri%e
ace+toraB4& )ntre$ă Antone+cu" CTre$uie +ă ne de+cotoro+i, dc ci4& rep%ică 6it%cr -ără e.itare& şi
aruncă +ur).)nd o pri(ire co,p%icc genera%u%ui& care nu +e putu a$ţine& %a r)ndu% +ău& +ă nu +ur)dă&
ară%)ndu2şi dinţii ga%$eni" C1a& tre$uie +ă +căpă, dc ci& rep%ică 6it%cr -ără şo(ăia%ă" EAi+tă )n
-iecare ,işcarc ,i%itanţi -anatici care )şi )nc!ipuie că di+trug)nd totu% şi2ar )ndep%ini datoria %or
re(o%uţionară" Acea+tă +pecie de progre+işti e+te ,ai pericu%oa+ă c!iar dcc)t reacţionarii" Nu pe
#rutu+
<9
tre$uie +ă2% uci.i& atunci c)nd (rei +ă re+ta$i%eşti i,periu%& ci pe TroţNi4& conc!i+e 6it%cr&
para-ra.)nd cu(intc%c cc%e$rc a%e %ui 8ac!ia(c%%i
<:
" Pronunţa+e cine(a dintre cci pre.enţi nu,e%e
%ui Roe!,B 'ancc%aru% +2a pre-ăcut a -i au.it& deoarece era gata +ă dea rep%ica ace+tui per+ona@
in(i.i$i%& care i2ar -i reproşat că ,erge prea departe pentru a2şi căuta eAe,p%e%e& pe care %e putea
gă+i )n propria ca+ă" C')nd arii %uat puterea& er,ania di+punea dc doi pi%oni putcrniciD
ad,ini+traţia şi cadre%e ar,atei" Putre.iciunea ideo%ogici nu reuşi+e )ncă +ă %e atingă4" Şi iată că
6it%cr )ncepea +ă (or$ea+că de+pre e% )n+uşi şi de+pre acţiunca +a" Tonu% dc con(er+aţie uşoară pe
care )% adopta+e %a )nceput -u $ru+c pără+it şi o )n+u-%eţire +peci-ică pu+e +%ăp)nire pe e%"""
6it%er ne i+tori+i a-accrea Roe!," 1ar& )na-ară de con-ir,area (er+iunii pe care o cunoştca,
de@a& nu ,ai a-%ară, ni,icD 6it%er& )ntre Mc!r,ac!t şi S" A"
<5
o a%e+e+e pe pri,a şi Roe!, p%ăti
cu capu% opunerea +a )n -aţa ace+tei a%egeri"
7Cu trebuie s( de%ol(%) e1&lic( 0itler. Re.olu'ia este %ai cur*nd o
chestiune de at%os+er(. Re.olu'ionarul) de.enit ,e+ al #u.ernului) trebuie %ai
*nt*i s( a%eliore-e condi'iile de .ia'( ,i +unc'ionarea institu'iilor de/a e1istente.
Fanaticul care ,i-a atins sco&ul su&re%A &uterea ,i .rea s( &ro+ite de situa'ie
&entru a sc r(-buna &e institu'iile &e care le-a criticat *n ti%&ul &erioadei de
o&o-i'ie) este un de%olator. Cici o %i,care &olitic( nu &oate &retinde c( a creat
cadre ca&abile s( *nlocuiasc( ele%entele care ,i-au +(cut ucenicia lor
ad%inistrati.( *n ser.iciile &ublice sau care ,i-au +or%at o disci&lin( ce &oate
ri.ali-a cu cea care se de-.olt( *ntr-o ar%at( na'ional(. Cu &ot dec*t s( %( +elicit
c( a% +r*nat clanul na'ional-socialist ,i c( i-a% obli#at &e &arti-anii %ei s( se
*ncline *n +a'a co%&eten'ei +unc'ionarilor ,i a %ilitarilor de carier(. Aceast(
colaborare *ntre dina%is%ul ideolo#ic ,i neutralitatea tehnic( a a&aratului de stat
este cea %ai bun( #aran'ie a reu,itei8.
7*n ce %( &ri.e,te) inter.eni Antonescu) eu nu s*nt dec*t un soldat. A,a +iind)
&ot crede *n reor#ani-are) dar niciodat( *n re.olu'ie. Ierta'i-%i sce&ticis%ul *n
%aterie ideolo#ic() dar %( *ndoiesc c( un siste% &olitic &oate s( re-ol.e
%ulti&lele &roble%e ridicate de ne.oile de .ia'( ale unui &o&or. El sea%(n( %ai
cur*nd cu un sac &rea %ic *n care .rei s( introduci un cor& .iu. C*nd *l tra#i de
ca&) *i r(%*n &icioarele a+ar() iar atunci c*nd *l re&ui &e &icioare) &ie&tul ,i ca&ul
r(%*n +(r( aco&er(%*nt. Ast+el) &entru %ine sin#urul lucru indis&ensabil *n .ia'a
unui &o&or este instru%entul care #arantea-( ordinea) securitatea ,i lini,tea8.
7Accasta este de+ini'ia statului &oli'ienesc8) *l *ntreru&se 0itler.
7Dac( .re'i) r(s&unse Antonescu) dar &oli'ia ,i ar%ata trebuie s( +ie destul de
&uternice &entru a i%&une) indi+erent de %i/loace) ordinea) care este un
%ini%u% indis&ensabil &entru %unca unui &o&or. roble%ele care se ridic( du&(
ce acest %ini%u% indis&ensabil este asi#urat) &ot +i re-ol.ate &rin e+orturile unei
echi&e de tehnicieni co%&eten'i. Eu a% #(sit *ntotdeauna absurd( &ractica
&olitic( &rin care se i%&une unui de&arta%ent ,e+ul unui #ru& &arla%entar sau
un de%a#o#) *n loc s( se caute &ersoane co%&etente. entru a-,i *n#ri/i din'ii)
ni%eni nu sc #*nde,te s( se adrese-e unui nes&ecialist) *n ti%& ce &entru a a.ea
#ri/( de treburile statului) a&ortul electoral este su+icient8.
7Re%arca du%nea.oastr( este +oarte /ust() a&rob( 0itler. Re#i%ul
de%ocratic este cl(dit &e inco%&eten'(. *n %od +atal) de%a#o#ul de.ine &ro+itorul
+a&tului c( ale#(torul) deci %asa i#norant() este cel care hot(r(,te totul. Acea
70errscha+t der Massen8 E nu &oate conduce dec*t la o ade.(rat( decaden'(.
rietenul du%nea.oastr( "o#a %i-a de+init bine situa'ia din 'ar( de acu% c*'i.a
ani. L-a% *ntrebat des&re ur%(rile &olitice ale re+or%ei a#rare de la .oiD el %i-a
r(s&unsA 7*n locul %arelui &ro&rietar +unciar noi *l a.e% acu% &e %arele
&ro&rietar al .oturilor8. De alt+el) s*nt de acord cu du%nea.oastr( re+eritor la
&rioritatea asu&ra oric(rei alte chcstiuni a ceea ce nu%i'i %ini%u% indis&ensabil.
E1ist( indi.i-i care crcd *n re.olu'ia &er%anent(. Ace,ti oa%eni trebuie s( +ie
*%&iedica'i s( +ac( r(u8.
7S*nt e1tre% dc %ul'u%it c( .( aud s&un*nd aceasta) relu( Antonescu Cu un
sur*s de satis+ac'ie. *nainte de a &leca din $ucure,ti) a% e1&us unui colaborator
a&ro&iat %oti.ele ce %-au deter%inat s( .( ccr o *ntre.edereA el şi2a eApri,at
)ndoia%a re-eritor %a reuşita ,ea& prin -ra.a ur,ătoareD C(reţi +ă o$ţineţi dreptate din partea Papei&
)ntr2o di+pută cu c%eru% cato%ic4" CSoarta cretici%or e+te ,ai rea dec)t a +c!i+,atici%or4& rep%ică
6it%er r).)nd& dar -or,u%ă i,ediat acea+tă re.er(ăD un +tat -ără o ,işcare ideo%ogică e+te un +tat
-ără +u-%et4"
A-ară& +oare%e care -ăcu+e +ă +c%ipea+că .ăpada& nu +e ,ai re-%ecta tiec)t pc cu%,i" Pei+a@u%
ur,a +ă -ie )n(ă%uit )n cur)nd )n )ntuneric şi noi ,ai a(ea, de -ăcut )ncă două orc dc .$or" 6it%er&
care -iAa dc c)te(a ,o,ente pri(e%iştea o-erită de de+c!iderea %argă tre$ui +ă2şi a,intea+că de
-aptu% că -ina%u% Cde+ Staat+$e+uc!e+4
<>
+c apropia" E% nu putea +ă ter,ine -ără a2i da o notă de
+o%e,nitateD CStatu% e+te ,onopo%u% ,itra%ierei4& .i+e c% apă+)nd pe -iecare cu()nt" C)ndiţi2(ă %a
-orţa concentrată )ntr2un a+e,enea in+tru,ent" Aşa cu, +c e(a%uea.ă puterea ,otoare%or )n cai&
tot aşa ar tre$ui +ă +c aprccic.e cea a ar,e%or )n oa,eni" 8itra%iera (a%orea.ă ce% puţin c)t o ,ic
dintre accştia" 'e% ce +%ăp)neşte ,onopo%u% in+tru,ente%or ,oderne de ră.$oi& po+edă şi puterea
a$+o%ută" O,u% care %a+ă +ă2i +cape po+tu% +ău dc co,andă 2 şi pri(irea %ui )% -iAa in+i+tent pc
genera% 2 Cdo(edeşte că n2a ştiut +ă2şi -o%o+ea+că ,itra%iera" Un dictator a% +eco%u%ui // nu poate
-i ră+turnat" 1acă e% cade& )n+ea,nă că +2a +inuci+4" Odată ro+tite ace+te u%ti,e -ra.e& nc
ridicară, ,ecanic" Nu ,ai era ni,ic dc +pu+"
)napoiat %a #ucureşti& Antonc+cu pă+tră o tăcere a$+o%ută a+upra cu(inte%or +c!i,$ate )n
ti,pu% +-ertu%ui de oră pc care %2a petrecut +ingur cu 6it%er" 'on(or$irea care +c de+-ăşura+e )n
pre.enţa ,artori%or& dădea i,pre+ia că e% o$ţinu+e un +uccc+ )n ce pri(eşte con-%ictu% +ău cu
arda dc 0ier& dar nu reuşea, +ă ne de+prinde, dc i,pre+ia că pro$%e,e%e de.$ătute )n
)ntre(ederea \particu%ară depăşeau cu ,u%t cearta internă din Ro,?nia"
8i!ai Antonc+cu pretindea că nu ştie ni,ic şi genera%u%& %a rugă,intea ,ea dc a co,p%cta
procc+u% (er$a% pc carc )% redacta+e, cu pri(ire %a partea din )ntre(edere %a carc a+i+ta+e,& ),i
ră+pun+e indi+pu+D Co +ă2ţi dicte. a+ta ,ai t)r.iu4"
)n do+aru% pregătit pentru (i.ită& era o pie+ă pc care Jgenera%u% +e $a.a+e ,u%tD traducerea )n
%i,$a ger,ană a dării dc +ea,ă a+upra con(or$iri%or )ntre Petru ro.a şi co,andanţii %egionari&
de+pre +pri@inu% +o(ietic pentru noua orientare pc carc e%e,ente%e de +t)nga doreau +ă o i,pri,e
ăr.ii dc 0ier" Ea +e ,ai gă+ea )ncă aco%o" 'are era ,oti(u% pentru carc Antone+cu renunţa+e +ă
o uti%i.e.eB 'u(inte%e cance%aru%ui& ,ai a%e+ ace%ea pe care %e pronunţa+e +pre -ina%u%
)ntre(ederii& nu păreau +ă %a+e +ă ,ai Su$.i+te riici un ec!i(oc )n ce pri(eşte a%egerea +a )ntre
gcn'ra% şi că,ăşi%c (er.i" Oare )i +pu+e+e e% ,ai ,u%t %ui Antonc+cu atunci c)nd +e gă+eau
+inguriB Nt era )n o$iceiu% genera%u%ui +ă renunţe %a un argu,ent& c!iar dacă ar -i +ocotit că e% nu
era indi+pen+a$i%" 1e+igur& +cJpetrecu+e a%tce(a şi părea e(ident că pentru a de+coperi +ecretu% ai
căror +inguri depo.itari erau 6it%er& Antonc+cu şi a,$a+adoru% Sc!,idt& tre$uia ur,ată o a%tă
pi+tă"
)ncurcătura noa+tră a -o+t şi ,ai ,are c)nd& după c)te(a .i%e& Petru ro.a %uă %oc )n
antica,cra şe-u%ui gu(ernu%ui" Sc putea oare trage conc%u.ia că )nţe%egerea )ntre Ru+ia şi Rcic!
-ăcu+e a+t-e% dc progre+e& )ne)t Antone+cu +ă +c (adă o$%igat +ă"trate.e cu şe-u% parti.ani%or
8o+co(ei )n Ro,?niaB 8oti(u% in(ocat dc ro.a )n cerci ea +a dc audienţă +e,ăna prea ,u%t a
preteAt" Po%iţia )i re-u.a+e paşaportu% pentru Ungaria" Ei +pera +ă ai$ă +uccc+& cApun)ndu2i
+ituaţia genera%u%ui" 'ei doi $ăr$aţi +e cunoşteau dc ,u%t ti,p şi aprecieri%e %ui ro.a a+upra %ui
Antone+cu -u+e+eră )ntotdeauna e%ogioa+e& )n ti,p ce genera%u% )% con+idera pc ace+t $urg!e.
co,uni+t ca un -e% de ne$un& carc nu putea -i %uat )n +erio+ )ntru totu%" 1eşi re%aţii%e %or per+ona%e
-u+e+eră )ntotdeauna cordia%e& a, -o+t +urprin+ de pro,ptitudinea cu carc Antone+cu a con+i,ţit
+ă2% pri,ca+că pe ro.a" Ei +c )ntreţinură ti,p dc o oră şi +inguru% %ucru carc +2a a-%at după
+-)rşitu% )ntre(ederii a -o+t că ro.a o$ţinu+e paşaportu%"
C6ac!a +au 8anner!ei,B4& ,ă )ntre$ă ,ini+tru% Agricu%turii& pri2 (indu21 pc ro.a carc&
$ine di+pu+& pără+ea antica,era genera%u%ui" CEAi+tă c)tc(a argu,ente carc p%edea.ă pentru
6ac!a şi nici unu% pentru 8anner!ei,& dar pentru ,o,ent )ncă nu +c ştie ni,ic po.iti(4&
ră+pun+ei cu" Toc,ai atunci& apăru )n antica,eră Antone+cu" C1e+pre ce e+te (or$aB4 C6ac!a
+au 8anner!ei,B4& repetă ,ini+tru% Agricu%turii" CAntone+cu4& ră+pun+e +ec genera%u%&
in(it)ndu21 pc co%a$oratoru% +ău )n $irou"
1upă audienţă& ,ini+tru% Agricu%turii nu2,i ,ai -ăcu i,pre+ia unui o, di+pu+ +ă pună
)ntre$ări" 1i,potri(ă& e% părea prcocupat +ă pără+ea+că preşedinţia con+i%iu%ui c)t ,ai repede cu
putinţă" ),i i,aginai ,aniera )n carc Antone+cu %2a -ăcut +ă )nţe%eagă că ar -i ,ai $ine +ă nu +c
a,e+tece )n a-accri%e carc nu )% pri(eau"
Era r)ndu% ,eu +ă pre.int !)rtii%c 8ini+teru%ui A-accri%or EAterne" )n do+ar& +trecura+e, nota
pregătită pentru 6it%er a+upra con(or$irii ro.a 2 Pătraşcu" Antonc+cu nu putea +ă nu reacţione.e
%a (ederea acc+teia" E% ră+-oi do+aru%& citi u%ti,e%e te%egra,e& c)nd )i că.ură oc!ii a+upra notei"
C'e de.ordineP -ăcu c%" 'e caută aci nota a+taB4 CTre$uie +ă o c%a+e. )n ar!i(ă +au con+ideraţi că
o (eţi ,ai -o%o+iB4 CArde2oP4 Antonc+cu )şi pă+tra +ccrctu% cu +trăşnicie"
Nu,ăru% unităţi%or ger,ane care intrau )n Ro,?nia era din ce )n cc ,ai ,are" #ărăci%c +c
ridicau )n gra$ă %a peri-eria oraşe%or& pc +tră.i%e #ucurcştiu%ui )nt)%neai ,ai -rcc(cnt uni-or,a
Mc!r,ac!t2u%ui& dec)t cca a ar,atei ro,?ne& iar Lu-tYa--e
<;
patru%a ,ereu pe ceru% capita%ei" 'u
toată ţinuta riguro+ corectă a ar,atei ger,ane& nu )nt)r.iară +ă +c producă incidente" 0ură nu,ite&
)ntr2un cu()nt& Cră.$oiu% +a%uturi%or4" Pro(ocatorii erau o-iţerii ro,?ni& dar cau.a pro-undă era
totdeauna arda dc 0ier" E%e,ente%e +a%e re(o%uţionare duceau ,ereu o propagandă contra
corpu%ui o-iţcrc+c 2 partidu% po%itic a% %ui Antonc+cu" Ei a@un+e+eră p)nă %a a ccre& cu ,u%t )naintea
repu$%ici%or popu%are dc a+tă.i& o ar,ată a poporu%ui" Pentru )nccput& di(er+e%e grade a%e ierar!ici
%egionare tre$uiau +ă -ie a+i,i%ate cu grade%e ar,atei" Nu era greu dc pre(ă.ut ur,ări%e"
er,anii ur,au +ă preia co,anda e-ecti(ă a trupe%or& )n ti,p cc %egionarii& tra(e+tiţi )n
o-iţeri& ur,au +ă @oacc ro%u% de po%itruci
<9
" O-iţerii +e ră.$unau ),potri(a +o%datu%ui ger,an" )n
acc+t +cop& cea ,ai ,ică neatenţie putea +ă de(ină -a%a%ă" 1acă era cu,(a prea a$+or$it +ă
ad,ire (itrine%e $u%e(arde%or $ucurcştcnc )n carc +c gă+eau )ncă eta%ate +pre ()n.arc toate
,ăr-uri%e carc di+păru+eră dc ,u%t din patria +a& şi +o%datu% ger,an neg%i@a +ă +a%ute un o-iţer
ro,?n& ace+ta +e po+ta )n -aţa %ui inund)ndu21 cu un potop dc )n@urături )n ro,?neşte& care -ăccau
dc%iciu% trecători%or" O-iţeri ,ai duri au a@un+ p)nă %a a pă%,ui pe +o%daţii Me!r,ac!t2u%ui& care
nu %e do(edi+eră rc+pcctu% datorat gradu%ui %or" Acea+tă categorie dc con-%ict +e +o%da )ntotdeauna
cu un +c!i,$ dc note )ntre %egaţia ger,ană şi ca$inetu% %ui Antone+cu" Repre.entanţii Reic!2u%ui
a,inteau& dc -iecare dată& că pedeap+a -i.ică e+te inter.i+ă )n Mc!r,ac!t şi că era into%era$i% +ă
-ie ap%icată unui +o%dat ger,an de un o-iţer +trăin" 'e%e două părţi& din gri@a dc a nu pro(oca
ten+iuni inuti%e din cau.a unor -apte ,inore& ter,inau prin a2şi adre+a +cu.c reciproce şi +c
anga@au +ă dea& -iccare dc partea +a& in+trucţiuni +e(ere pentru a e(ita pc (iitor repetarea unor
a+t-e% dc incidcntc" Antone+cu inter.i+e catcgoric o-iţeri%or +ăi +ă2şi -acă +inguri dreptate" )n ca.
dc conduită rea a unui +o%dat ger,an& ci tre$uiau +ă o +e,na%e.e +er(icii%or +uperioare a%e
ar,atei ro,?ne& carc ccreau co,anda,entu%ui ger,an pedep+irea (ino(atu%ui" )n c)tc(a .i%e&
+cr(icii%c Sta%u%ui 8a@or erau )necate )n prote+te%e o-iţeri%or ),potri(a co,portării +o%daţi%or
ger,ani" La r)ndu% +ău& S%a%u% 8a@or inundă co,anda,entu% ger,an" Acc+ta& pun)nd %a )ndoia%ă
-aptu% că trupe%e +a%e& pc carc %e con+idcra ce%e ,ai di+cip%inate din %u,e& ar -i putut co,ite at)tca
-ap%c repro$a$i%e& pro,i+e totuşi +ă anc!ete.e a$ateri%e cc%c ,ai gra(e" Ro,?nii +c dec%arară
o-en+aţi de punerea %a )ndoia%ă a cu()ntu%ui %or dc o-iţeri şi dădură ordine ar,atei ro,?ne +ă nu
,ai +a%ute pc +uperiorii ger,ani" Situaţia de(eni a$+urdă" O ade(ărată -urtună )n%r2un pa!ar cu
apă" er,anii propu+eră& pentru a2i pune capăt& +ă +c organi.e.e petreceri co,une& un -e% dc
c!er,e.e& %a carc +ă participe o-iţeri ai Me!r,ac!t2u%ui şi cei ai ar,atei ro,?neD di+tr)ndu2+c
),preună& ci ar uita poate antagoni+,u% ridico% care )i de+părţea" Nai(ii nu ştiau că pentru un
orienta%& ,oti(u% pc carc )% in(ocă pentru o acţiune nu e+te& dc regu%ă& dcc)t un preteAt" Nu,ăru%
o-iţeri%or ro,?ni carc au participat %a pri,a pctreccrc organi.ată dc co,anda,entu% ger,an a
-o+t aşa dc redu+ )ne)t& )n a-ară de ca.u% unei epide,ii )n ar,ata ro,?nă& ar -i -o+t greu +ă tc
)ndoieşti dc reaua credinţă a ce%or carc +c +cu.a+cră"
A()nd drept punct dc p%ccarc neatenţia unui +o%dat ger,an carc neg%i@a+e +ă ducă ,)na %a
ca+c!etă %a treccrca unui o-iţer ro,?n& +ituaţia de(enea cc% puţin +t)n@eni%oare" )n pri,u% r)nd
Antonc+cu i2a re+i,ţit c-cctc%c"
)n ti,p cc arda dc 0ier )şi in,u%ţca ge+turi%e de prietenie %a adre+a ger,ani%or& partidu%
+ău& o-iţerii& +c )ncăpăţ)nau tot ,ai tare )ntr2o atitudine o+ti%ă" )n ti,pu% %uptei +a%e cu rege%e
'aro%& genera%u% )i do,ina+e -ără greutate pc ca,ara.ii +ăi carc %2au ur,at atunci ca pe un (irtua%
şe-" Tran+-or,at )n conducător rea%& o re.i+tenţă +urdă )nccpu +ă Dc -or,e.e ),potri(a ordine%or
+a%e" CSă +c !otăra+că odată )ntre uni-or,a ar,atei şi că,aşa (erde4 +puneau o-iţerii" ')nd erau
)ntre$aţi dacă +)nt ),potri(a ger,ani%or& ră+pundeau catcgoric că nu& dar ccrcau +ă -ie
de+cotoro+iţi dc arda dc 0ier" )n -ine& erau di+puşi +ă co%a$ore.e cu Mc!r,ac!tu%& pc picior dc
ega%itate"
8i!ai Antonc+cu& carc era ,ai di+pu+ +ă a+cu%tc păreri%e eApri,ate dc +u$a%terni dcc)t şe-u%
+ău& pre.entă toată pro$%e,a genera%u%ui" 1i+cuţia )ntre cei doi a durat ,ai ,u%t dc două orc"
')nd a %uat +-)rşit& 8i!ai Antonc+cu ,ă
'!e,ă )n $irou% +ău şi atunci a, a-%at ce +e petrecu+e )n di+cuţia con-idenţia%ă dintre 6it%er şi
Antonc+cu" 8ai )nt)i& +tăp)nu% Reic!2u%ui pre%in+e+e că ar -i pri,it de %a 6oria Si,a o
+cri+oare"prin care ace+ta +e p%)ngca de i,po+i$i%itatea dc a rea%i.a un progra, dc dreapta& din
cau.a re.i+tenţei genera%u%ui" )n a-ara +piritu%ui +ău reacţionar& Antone+cu ar -i practicat
dup%icitatea po%itică& ne,cnţin)nd orientarea pro2ger,ană a Ro,?niei dec)t din oportuni+," In
rea%itate& (ec!ea +a ang%o-i%ic ră,)nca intactă şi e% p)ndea pri,u% ,o,ent -a(ora$i% pentru a
de+c!ide Ang%iei porţi%e Ro,?niei" 1rept pro$ă& 6oria Si,a aneAa %a +cri+oarea +a di+cur+u% pc
care Antone+cu )% ro+ti+e %a Londra& %a $anc!etu% organi.at dc prietenii +ăi eng%e.i& atunci c)nd a
pără+it po+tu% de ataşat ,i%itarD C8arca #ritanic tre$uie +ă )n(ingă )ntotdeauna& ar -i dec%arat
genera%u%& )ntre a%te%e -iindcă ci(i%i.aţia tre$uie +ă )n(ingă )ntotdeauna $ar$aria" 'ontra noi%or
$ar$arii carc +c organi.ea.ă pc ,a%uri%e Sprcc2ci şi %a 8o+co(a& popoare%e europene& ataşate
ci(i%i.aţiei %u,ii (ec!i& nu pot dori 8arii #ritanii dec)t o nouă (ictorie4 6it%er ar -i -o%o+it %a
adre+a %ui 6oria Si,a cu(inte%e ce%c ,ai +e(ere" Ar -i -o+t pronunţat dc ,ai ,u%te ori cu()ntu% de
trădător şi e% )% a+igură pc genera% că procedeu% +ecundu%ui +ău era totodată nede,n şi idiot& căci
nu,ai un o, cu o inte%igenţă redu+ă ar -i putut pre+upune că c% 6it%er& ar -i acordat (rea
i,portanţă unui di+cur+ dc circu,+tanţă" 1e a%t-e%& gu(ernu% ger,an nu a(ea ne(oie de un a@utor
+trăin pentru a cu%ege in-or,aţii de+pre per+ona%ităţi%e cu carc co%a$orea.ă" Apoi& $ru+c& 6it%er )%
anunţă pc Antonc+cu că +inguru% %ucru carc )% intere+a )n Ro,?nia era ar,ata" Ea ur,a +ă @oace
un ro% deo+e$it dc i,portant )n (iitoru% apropiat" C)n cur)nd& .i+e 6it%er& noi nu (o, ,ai di+cuta
dcc)t dc %a +o%dat Ia +o%dat& )n -aţa unei !ărţi cu ace cu gă,ă%ia co%orată" 1ar& pentru ,o,ent
intenţii%e noa+tre tre$uie +ă -ie ca,u-%ate de +ecretu% ce% ,ai de nepătrun+4" 8an-rcd (on
Ui%%inger tre$uia +ă (ină %a #ucureşti +ă )n%ocuia+că pe 0a$riciu+& carc nu putea -i pu+ %a curent
cu ace%e proiecte" Aşadar& nu datorită uitării n2a -o+t uti%i.ată nota pri(ind )ncercarea dc apropiere
dintre arda de 0ier şi co,unişti& ci ca ur,are a -ap%ir%ui că Antone+cu& după ce a au.it re-%ecţii%e
%ui 6it%er a+upra %ui 6oria Si,a& a pre-erat +ă nu )ntre$uinţe.e un proccdcu +i,i%ar" A+t-e%& arda
de 0ier ri+ca +ă -ie +acri-icată ne(oi%or ,i%itare ger,ane" )ntr2o ,ă+ură& ca era (icti,a )ncredcrii
)n dictatoru% ger,an"
P%anuri%e dc ),părţire a g%o$u%ui )n .one dc in-%uenţă& pc care 6it%er i %e cApu+c+c %ui
Antonc+cu )n ti,pu% (i.itei +a%e din noie,$rie& produ+e+eră de+igur un ,are c-cct a+upra
anu,itor conducători %egionari" Ei con+iderau pro$a$i% că Ro,?nia& +ituată %a -rontiera .one%or
ger,ană şi ru+ă& nu putea +ă @oace dcc)t un ro% de ec!i%i$ru )ntre ce%e două i,perii"
Antonc+cu& care ,ani-e+ta+e )n ,ai ,u%te r)nduri o+ti%itatea +a -aţă dc ,area (ccină de %a
ră+ărit a Ro,?niei& tre$uia deci +ă -ie +acri-icat )n ca.u% unei co%a$orări ,ai +tr)n+e )ntre Reic! şi
URSS" Ace+t raţiona,ent& carc părea @u+t %a pri,a (edere& nu per,itea totuşi o anga@are
anticipată pc un teren& a+upra căruia nu eAi+ta )ncă nici o do(adă că 'ei doi 8ari (or cădea dc
acord"
1ar c!iar dacă p%anu% %ui 6it%er ar -i a(ut un (iitor& era ce% puţin i,prudent din partea unui
+tat ,ic +ă ia o iniţiati(ă -ără o )nţe%egere prea%a$i%ă cu unu% dintre principa%ii +ăi parteneri"
0iindcă reuşita unui a+e,enea act depindea nu,ai de a%egerea ,o,entu%ui" E% putea +ă reuşea+că
%a ,o,entu% oportun şi +ă eşue.e %a,enta$i% cu un +-ert de oră prea de(re,e" 1ar cu, +ă a%egi
,o,entu% prie%nic cu două dip%o,aţii at)t de er,etice ca ce%e a%e Rcic!2u%ui şi U"R"S"S"2u%ui B
Odată a$andonate ,ari%e proicctc de ),părţire& grupu% co,uni.ant a% ăr.ii dc 0ier ră,)nca
+ingura %or +ucce+oare"
enera%u%& carc ştia că ace+t grup o %ua+e pe un dru, greşit& )% %ă+a +ă continue& pentru a +c
)n-unda şi ,ai ad)nc )n greşea%ă" CE% %2a pri,it şi %2a reţinut aşa de ,u%t ti,p pe ro.a& ),i +pu+e
con-idenţia% 8i!ai Antone+cu& pentru a2i -ace pc %egionari +ă creadă că şi c% )ncerca o apropiere
de URSS4"
La 2 ianuarie 19:1& 0a$riciu+ +e pre.enta )n -aţa genera%u%ui" E% aducea un ,e+a@ de %a
6it%er prin carc 0u!rcr2u% )% in(ita pc Antonc+cu %a o nouă )ntre(edere" Ea a a(ut %oc pc data dc >
ianuarie"
1acă cc%e două (i.ite precedente ră,ă+e+eră -ără ur,ări& acea+ta +e do(edi a -i deci+i(ă& şi
nu nu,ai pentru Ro,?nia" Nu ,ai era (or$a dc proiecte ,ai ,u%t +au ,ai puţin i,aginare& ci dc
p%anuri concretc dc pri,ă i,portanţă"
6it%er era din nou a%tu%" Nu ,ai era per+ona@u% i%u,inat din noie,$rie& nici ga.da
pre(enitoare şi ncpă+ătoarc dc %a #erc!tc+gadcn"
Ai -i .i+ că e+te un o, +tri(it de greutatea ră+punderii +a%e" Nu ,ai ,ani-e+ta nici un
entu.ia+," EApre+ii ca C,i+iune i+torică4 +au a%te%e dc acc%aşi gen& at)t de o$işnuite )n gura +a&
nu -ură pronunţate" Situaţia era prea +erioa+ă pentru a per,ite un a+e,enea %uA&
)n eApunerea -apte%or care -or,au %anţu% e(eni,ente%or& c% nu2şi ,ai atri$uia un ro% de
pri,ă )n+e,nătate" S-ori%e +2au tra+ )n a%tă parte" E% +2a ,ărginit +ă +c .$ată pentru a +căpa
acţiuni%or %ui Sta%in& o$+edat de un co,p%cA dc in-erioritate" Acu,& (a.)ndu2+e cu +pate%e %a .id&
c% era o$%igat +au +ă2şi )ncerce +oarta atac)nd& +au +ă aştepte +o+irea de.nodă,)ntu%ui pc care )%
pre(edea ca ine(ita$i% de.a+truo+ pentru er,ania" 1upă propria +a eApre+ie& c% nu -u+e+e dec)t o
,arionetă )n ,)ini%c Ure,%inu%ui"
rcgor Stra++cr& -o+tu0 %ocţiitor a% %ui 6it%er& e+te un per+ona@ -ără )ndoia%ă uitat dc ,u%t"
Unii )şi ,ai a,intc+c că pără+i+e& ,işcarea na.i+tă )n 1992" Pre+a internaţiona%ă +2a ,u%ţu,it
atunci +ă interprete.e actu% +ău ca o do(adă o$işnuită dc neră$dare proprie ,i%itanţi%or care (ăd
că partidu% %or pierde puterea" ')nd 6it%er a de(enit cance%ar şi dictator a% Rcic!2u%ui& Stra++er +2a
re-ugiat )n 'e!o+%o(acia" Aco%o& ur,e%e +e )ncurcă" 1upă părerea %ui 6it%er& c% +2ar -i re-ugiat )n
Ru+ia" A%ţii pretind că ar"-i -o+t (icti,a ră.$unării c+tapo2u%ui" 6i,,%cr %2ar -i atra+ )n
er,ania pro,iţ)ndu2i că 6it%er era di+pu+ +ă trcacă cu $urete%e pe+te trecut şi %2ar -i eAecutat"
'on-%ictu% )ntre şe- şi %ocţiitoru% +ău +c pare că a )nceput )n p%ină %uptă pentru preşedinţia
Repu$%icii ger,ane& care opunea pc 6it%er %ui 6indcn$urg" )n ur,a +crutinu%ui care )i e%i,ina+e
pe cei%a%ţi candidaţi& Stra++er (eni +ă -acă preşedinte%ui partidu%ui +ău o propunere neaşteptată"
'o,uniştii nu,ărau atunci 5 ,i%ioane )n er,ania& adică ,u%t ,ai ,u%t dcc)t )i tre$uia %ui
6it%er pentru a acopcri di-erenţa carc )% +epara dc 6indcn$urg" )n anu,ite condiţii& c% putea
$ene-icia dc +pri@inu% co,unişti%or şi +ă de(ină a+t-e% preşedinte%e Repu$%icii ger,ane" 'ondiţii%e
pu+e dc co,unişti erau ur,ătoare%eD nu,irea %ui Stra++er ca pri,2,ini+tru& carc (a -or,a un
ca$inct pc $a.a actua%u%ui Reic!+tag
>=
& )n carc na.iştii şi co,uniştii (or $ene-icia dc o ,a@oritate
de+tu% dc %argă" 8ini+tere%e (or -i ),părţite )ntre ce%e două partide& )ntr2o proporţie a(anta@oa+ă
pentru na.işti& carc ur,au +ă pri,ea+că 9V5 din porto-o%ii& cu condiţia ca departa,entu%
Interne%or şi a% Qu+tiţiei +ă -ie deţinute dc neutri +au dc cc%e două partide ),preună" )n ,aterie dc
po%itică eAternă& er,ania şi Ru+ia +2ar anga@a +ă +tr)ngă %egături%e reciproce pc $a.a +ta$i%ită %a
Rappa%o& adăug)nd o +tr)n+ă co%a$orarc ,i%itară" URSS ar -i -o+t di+pu+ă +ă dea un a@utor ,ai
,are re)nar,ării er,anici" Pcr+pccti(c%e pc care Sta%in )ncerca +ă %c o-ere %ui 6it%er erau din ce
)n ce ,ai Cco%o+a%e4" ),preună& ci ar -i putut de(eni& )n ti,pu% (ieţii& +tăp)nii %u,ii"
)n Europa& nu +c putea pre(edea nici o piedică +erioa+ă" 'e%e două contincntc a%e %u,ii
(ec!i& Europa şi A+ia şi continentu% negru a% A-ricii& după ce (or -i e%i,inat popoare%e ,ariti,e
ca @apone.ii şi eng%e.ii& (or de(eni un +paţiu do,inat dc Ru+ia şi er,ania" State%e Unite&
+ingure%e pc carc nu erau )n ,ă+ură +ă %c atingă direct& nu (or putea re.i+ta %a nc+-)rşit re+tu%ui
%u,ii" Odată ce ger,anii şi ruşii (or a(ea contro%u% a+upra coa+tc%or a+iaticc a%e Paci-icu%ui şi a%e
Europei şi A-ricii +pre Oceanu% At%antic& Lu,ea Nouă ar de(eni un -e% dc in+u%ă )ntr2o ,arc a%e
cărei ,a%uri ar -i toate +tăp)nite dc duş,an" A+ediaţi a+t-e% şi +u$,inaţi din interior dc in-%uenţa
contagioa+ă a ce%or două re(o%uţii europene& ci ar +-)rşi prin a capitu%a"
1acă& di,potri(ă& 6it%er re+pingea propunerea co,uni+tă& c% renunţa %a +ingura +a şan+ă"
Ure,%inu% +2ar (edea 2 nu nu,ai )n interioru% er,anici& dar şi pc p%an internaţiona% 2 o$%igai +ă
+c a%ie.e cu de,ocraţii%e capita%i+te" '!iar dacă 6it%er ar -i reuşit +ă pună ,)na pc putere& e% nu ar
reuşi dcc)t +ă repună ţara +a )n +ituaţia )n carc +e gă+ea de@a )ntre 191: şi 191;" Orice +peranţă dc
apropiere ger,ano 2 eng%e.ă era ca%i-icată de Sta%in drept i%u.orie" Eng%e.i%or %c trc$ui+cră 15 ani
pentru a accepta re(o%uţia pro%etariatu%ui )n Ru+ia ca pc o rea%itate pc carc tre$uiau +ă con%c.c )n
(iitor" Lc (a tre$ui ce% puţin tot at)ta ti,p pentru a +c re+e,na +ă to%ere.e )n centru% Europei
regi,u% na.i+t" 6it%er nu ar re.i+ta +ă aştepte at)t& -iindcă %u,ea +2ar coa%i.a ),potri(a %ui cu ,u%t
)nainte" CE(eni,ente%e u%terioare au con-ir,at pre(i.iuni%e %ui Sta%in4& ,ărturi+i 6it%er" 1upă ce
a pără+it r)nduri%c partidu%ui naţiona%2+ocia%i+t& Stra++cr căută a%ţi a%iaţi pentru rea%i.area
proiecte%or +a%e" E% )i gă+i )n Mc!r,ac!t" enera%u% 0rit+c! era deo+e$it dc di+pu+ +ă2i dea
a@utoru% +ău" 'entru% cato%ic şi +ocia%2de,ocraţii& carc +u+ţineau gu(ernu%& nu repre.entau dcc)t o
,inoritate incapa$i%ă +ă a+igure +ta$i%itatea po%itică nece+ară" La +t)nga& erau -%ancaţi dc (reo +u%ă
dc co,unişti& iar %a dreapta de ,ai ,u%t dc două +ute dc naţiona%2+ocia%işti" 1c acord cu
organi.aţii%e ,i%itare dc dreapta& 6ugcn$crg şi a%ţii& Stra++cr şi 0rit+c! !otăr)ră +ă pună capăt
Repu$%icii dc %a Mci,ar
>1
" 6inden$urg a -o+t cc% carc& )n -ina%& a -ăcut +ă eşue.e ace+t co,p%ot&
cu preţu% a,eninţări%or unui ră.$oi ci(i%& )n ,o,entu% c)nd 6it%er di+punea dc o -orţă& organi.ată
după ,ode%u% ar,atei& carc era ,u%t ,ai puternică şi ,ai nu,eroa+ă dec)t Mc!r,ac!t2u%"
1upă părerea %ui 6it%er& 6inden$urg n2ar -i -o+t niciodată co,p%et nor,a%" 1in ti,p )n ti,p&
c% a(ea totuşi ,o,ente de %uciditate& şi )n%r2un a+e,enea ,o,ent c% a )nţe%e+ că nu21 ,ai putea
),piedica pc o,u% cc% ,ai popu%ar din er,ania +ă ai$ă acce+ %a gu(ernare" )n -aţa %o(iturii dc
teatru care +c produ+e& 0rit+c! +e )nc%ină" E% (eni +ă eApună %ui 6it%er ,oti(e%e carc %2au
deter,inat +ă co,p%ote.e ),potri(a Repu$%icii" 1upă 0rit+c!& orice tentati(ă dc apropiere dc
de,ocraţii%e occidenta%e era +ortită cşecu%ui" er,ania nu putea +ă +e oriente.e dcc)t +pre o
po%itică dc a%ianţă cu e+tu%& $a.)ndu2+e )n pri,u% r)nd pc (oinţa dc co%a$orare +o(ictică" 1acă
6it%er +e !otăra +ă ur,e.e o a+e,enea po%itică& putea +ă con%c.c pc de(ota,entu% o-iţeri%or
Me!r,ac!t2u%ui" )n ca. contrar& ar duce er,ania +pre ruină& şi ar,ata ar re-u.a +ă2% ur,e.e"
6it%er& carc dc a$ia +e in+ta%a+e %a Rcic!+Nan.%ei
>2
& c)nd 0rit+c! (eni +ă2i -acă ace+te
dcc%araţii& +c +i,ţea )ncă prea +%a$ pentru a %ua ,ă+uri ),potri(a o-iţeri%or Statu%ui 8a@or" Pentru
a e(ita o acţiune o+ti%ă a ar,atei& +pri@inită de co,unişti şi rcacţiuni dc tot -e%u%& pe carc
+trăinătatea& dar ,ai a%e+ Ru+ia n2ar -i e.itat +ă %e -a(ori.e.e& 6it%er +e (ă.u o$%igat +ă2i con-ir,e
%ui 0rit+c! că )i ),părtăşea opinii%e )n )ntregi,eT +inguru% %ucru care )i +epara era a%egerea
,o,entu%ui& căci cance%aru% +c )ndoia de oportunitatea de a )ncepe i,ediat po%itica ru+o-i%ă"
Pentru a21 con(inge pe genera%u% ger,an dc te,einicia punctu%ui +ău dc (edere& c% )ntre$uinţă
,ai ,u%te argu,ente dintre carc ce%e principa%e erau dc po%itică eAternă" E% +u+ţinu că )nc!eind
un acord cu URSS& )n +uirea dc in-erioritate )n carc +c gă+ea Rcic!2u% Ia )nccpu%u% anu%ui 1999&
er,ania +c (a (edea -ără )ndoia%ă 2 datorită %ip+ei +a%e de pregătire ,i%itară 2 redu+ă %a un ro%
+ecundar& )n ti,p cc URSS putea +ă pretindă& pc $ună dreptate& dreptu% dc a conducc tre$uri%e
co,une" Pc dc a%tă parte& 8arca #ritanic şi 0ranţa& %u)nd cunoştinţă dc pcrico%u% cc )% con+tituia
pentru e%e co%a$orarea ger,ano 2 ru+ă puteau +ă )ntreprindă un ră.$oi pre(enti( contra
er,aniei şi 6it%er +c )ndoia -oarte ,u%t că Ru+ia ar -i ri+cat un con-%ict pentru a +a%(a Rcic!2u%"
Aşadar& nu tre$uia )ntreprin+ă nici o operaţiune dc an(ergură ,ai )nainte ca er,ania +ă -ie
capa$i%ă +ă2şi apere +ingură intere+e%e +a%e" Pe p%an interior& 6it%er )i cAp%ică %ui 0rit+c! că i2ar -i
-oarte greu +ă -acă 2 i,ediat după in+ta%area +a Ia cance%aria Rcic!2u%ui o po%itică potri(nică cc%ci
pc care o preconi.a+e )n ti,pu% %uptei pentru putere -ără +ă2şi piardă prc+tgiu%" 0rit+c! recuno+cu
te,einicia argu,ente%or %ui 6it%er şi ci +c de+părţiră -ăc)ndu2şi reciproc pro,i+iuni +o%e,ne dc
%oia%itate"
8o+co(a& cu toate a+igurări%e %ui 0rit+c!& +c arăta neră$dătoare" La )nceputu% anu%ui 1995&
genera%u% ger,an pri,i un ,e+a@ i,portant din partea %ui Tu!aec(+Ni
>9
" 1upă 6it%er& conţinutu%
ace+tui ,e+a@ ar -i -o+t ur,ătoru%D Urc,%in2u% con+idcră că toate a+igurări%e date de genera%u%
0rit+c! nu a(eau a%t +cop dcc)t +ă )nşe%e (igi%enţa +o(ietică" )nainte dc a -i prea t)r.iu& Ru+ia
dădea un u%ti, a(erti+,ent er,anici" Uşi%e carc ,ai erau )ncă de+c!i+e pentru Reic! puteau +ă
+e )nc!idă ,)inc şi& )n ace+t ca.& er,ania +2ar -i gă+it i.o%ată şi )ncercuită"
La )nceputu% %unii ,ai& )nc!eierea pactu%ui -ranco 2 So(ietic părea +ă pună capăt 2 ce% puţin
aşa g)ndca şi dorea 6it%er& po%iticii ru+eşti dc apropiere dc er,ania" Spre ,arca +a +urpri.ă&
după o %ună de %a +e,narea pactu%ui -ranco2ru+& apăru o nouă propunere +o(ictică" A-ir,aţii%e
ru+e +c contra.iceau dc %a un capăt %a cc%ă%a%t cu in-or,aţii%e dc %a a,$a+ada ger,ană din Pari+"
'on-or, ,e+a@e%or +o(ietice& gu(ernu% -rance. ar -i -o+t -oarte gră$it +ă co,p%ctc.cJpactu% Sta%in
2 La(a% printr2o con(enţie ,i%itară carc ar -i per,i+ 0ranţei& ?+igur)ndu2şi concur+u% Ar,atei
Roşii& +ă atacc er,ania i,ediat după +tr)ngerca rcco%tc%or" 1acă 6it%er nu +e !otăra +ă ur,e.e
po%itica %a care )% in(ita Ru+ia& teritoriu% ger,an (a -i in(adat dc trupe%e capita%i+te& care nu
puteau +ă to%ere.e renaşterea Rcic!2u%ui" Pentru a ),piedica ţări%e reacţionare +ă o$ţină o
in-%uenţă prea ,arc pc continent& ar,ate%e +o(ietice +e (edeau o$%igate +ă +c a%ăture agre+ori%or
-rance.i" 1acă 6it%er dorea rea%,ente +ă +a%(e.e pacca& era in(itat& )n ,od in+i+tent& +ă ia+ă din
i.o%area +a şi +ă -acă -ronteo,un cu URSS& +ingura putere europeană capa$i%ă şi di+pu+ă +ă
prote@e.e redre+area ger,ană"
Ser(icii%e +ccrctc ger,ane şi -ără )ndoia%ă& cc%c din 0ranţa& a+igura cancc%aru%& ar -i -ăcut )n
acea perioadă o ade(ărată co%ccţic a in+trucţiuni%or Uo,intern2u%ui care ur,ăreau crcşterca
ten+iunii )n Europa occidcnta%ă" CTre$uie +ă con(ingc, poporu% -rancc. că ră.$oiu% cu er,ania
e+te i,inent4& g%ă+uia o circu%ară interceptată )n 0ranţa& )n ti,p ce o a%ta& gă+ită %a un co,uni+t
ger,an& a-ir,a că tre$uie +ă -ie con(in+e că,ăşi%e $rune că er,ania nu putea +ă2şi
recon+truia+că i,periu% +ău dcc)t pc ruine%e duş,anu%ui& +ău tradiţiona%D 0ranţa"
CA+t-e%& Sta%in @uca +i,u%tan două partide& re,arcă 6it%er" 1acă aş -i acccptat propuneri%e
+a%e& Mc!r,ac!t2u% ar -i con+tituit a(angarda Ar,atei Roşii" 1acă aş -i re-u.at& c% ar -i -ăcut tot
po+i$i%u% +ă pro(oace un ră.$oi )ntre Rcic! şi 0ranţa& din carc +pera +ă tragă ,ari -o%oa+e4"
Procc+u% Tu!ace(+Ni a -o+t +ocotit de 6it%er drept indiciu% pără+irii de-initi(e a po%iticii ru+e
dc apropiere dc er,ania" 0rit+c!& carc ),părtăşea ace+t punct de (edere& )% -ăcea re+pon+a$i%& )n
,od pu$%ic& pc 0ii!rer"
Au eAi+tat c)te(a ,işcări )n er,ania& ,ai a%e+ )n cadre%e ar,atei şi 6it%er +c pregătea +ă
recurgă %a ,ă+uri eAtre,e& c)nd Sta%in -ăcu +ă2i par(ină docu,cntc dc un intere+ capita%"
1eodată& c% )% c!c,ă pe genera%u% 0rit+c! %a cancc%aria Rcic!2u%ui" 1ocu,cntc%c pc care toc,ai
Ic pri,i+e de Ia 8o+co(a erau do+aru% +ecret a% proce+u%ui Tu!ace(+Ni" 1upă cc a %uat cunoştinţă
dc e%e& genera%u% ger,an a cerut +ă -ie pu+ per+ona% +u$ acu.are pentru )na%tă trădare& +pre a +c
putea apăra pu$%ic" 0u!rcr2u% nu (oia +ă audă de aşa ce(a şi a+igur)ndu21 că era con(in+ dc
ne(ino(ăţia +a& ca şi de a%t-e%& dc aceea a %ui Tu!ace(+Ni& )% %ă+ă pc 0rit+c! +ă crcadă că e%
con+idera a-acerea ca o tentati(ă a %ui Sta%in dc a pro(oca un con-%ict gra( )ntre partidu% na.i+t şi
)na%tu% 'o,anda,ent ger,an"
Atunci c)nd 6it%er& a@un+ +tăp)n a$+o%ut a% Rcic!2u%ui& )% de,i+e )n ce%e din Ur,ă pc 0rit+c!
din -uncţii%e +a%e& Sta%in +2a gră$it +ă2% -e%icite& a+igur)ndu21 că e% con+idcra ace+t act ca o do(adă
dc $ună(oinţă %a adre+a URSS"
6it%er a@un+e& )n ce%e din ur,ă& %a capito%u% 'e!o+%o(acia" 1upă concedierea %ui Tu!ace(+Ni&
repu$%ica %ui #cneş a@un+e+e cana%u% prin carc ruşii )nccrcau +ă tran+,ită +uge+tii%e %or de
co%a$orare" 6ac!a& pri,u% ,ini+tru de %a Praga& +pera +ă poată @uca ro%u% dc inter,ediar& a%ături
de #cneş& şi e(entua% de ar$itru )ntre cc%c două ,ari puteri antagoni+te" 6it%er a co,i+ greşea%a
dc a +c )ncredc )n ace+ta din ur,ă& %ă+)nd a +e )nţe%ege că ten+iunea ru+o 2 ger,ană nu putea a(ea
dec)t un unic de.nodă,)ntD ni,icirea +ta%ini+,u%ui" 1acă poporu% ce! (oia +ă +upra(ieţuia+că
ace+tci )ncercări& e% tre$uia +ă +e a%inie.e -ără e.itare a%ături dc Reic!" )n ur,a ace+tui ,e+a@&
Praga tăcu de-ini&ti(" 6it%er cre.u ,ai )nt)i că #eneş pre-era +ă nu ,ai a$orde.e o a-acere care i
+e părea pericu%oa+ă& dar )n cc%c din ur,ă c% )nţe%e+e că preşedinte%e 'e!o+%o(aciei era )n
)ntregi,e de(otat %ui Sta%in" CAtunci c)nd a, +pu+ )n di+cur+u% ,eu de %a 8iinc!cnD C#eneş +au
Eu4& Sta%in tre$uia +ă )nţe%eagă că era (or$a de noi doi& eAp%ică 6it%er" 1e a%t-e%& dictatoru% roşu
ar -i -ăcut& cu acea+tă oca.ie& tot ce era po+i$i% pentru a de.%ănţui răi)$oiu%" )n %ip+a unei con(cnţii
,i%itare )ntre Ru+ia şi de,ocraţii%e occidenta%e&" Sta%in a propu+ a@utoru% +o(ietic tota%& )ntr2un
di+cur+ ţinut )n ,o,entu% reuniunii dc %a 8iinc!cn"
Era e(ident că ruşii +c g)ndcau că atacu% ger,an contra Uniunii So(ietice era i,inent"
Acea+ta e+te de a%t-e% eAp%icaţia pc care 6it%er o dădea iniţiati(ei %ui Sta%in& %uată dc co,un acord
cu preşedinte%e #eneş& dc a dec%ara #oc,ia şi 8ora(ia rcpu$%ici +ocia%i+te +o(ietice" 0u!rer2u% +e
)ntre$a dacă nu ar -i -o+t ,ai $ine +ă2% %a+e pe Sta%in +ă +e in+ta%e.e %a Praga& pentru a21 %o(i apoi"
E% -u+e+e tentat +ă2şi a+u,e acc+t ri+c pentru ca occidenta%ii +ă )nţe%eagă& )n -ina%& ade(ărate%e
intenţii a%e Uniunii So(icticc" '!urc!i%% şi cci%a%ţi agitatori carc nu (oiau +ă recunoa+că dec)t un
+ingur duş,an& er,ania& ar -i -o+t ră+pun.ători dc ocuparea 'e!o+%o(aciei"
Sta%in )şi re%uă ro%u% +ău de 8c-i+to& )n +en+u% că )nccrcă iar +ă2% i+pitca+că dc dr" 0au+t 2
6it%er& )n +epte,$rie 1999& după .dro$irea Po%oniei" E% )i eApu+e din nou %ui Ri$$entrop& %a
8o+co(a& acc%eaşi p%anuri dc cucerire a %u,ii dc cătrc er,ania şi Ru+ia& pe carc %e tran+,i+e+e
de@a prin inter,ediu% %ui regor Stra++er" )ncura@at de acea+tă dc+c!idcre& 6it%er ar -i re%uat
argu,ente%e inter%ocutoru%ui +ău de %a 8o+co(a& )n ti,pu% (i.itei pe care 8o%oto( o -ăcu %a
#er%in )n noie,$rie 19:=" E% eApu+e+e co,i+aru%ui poporu%ui& ca şi cu c)tc(a .i%e ,ai t)r.iu %ui
Antone+cu& proiectu% +ău dc ),părţire a %u,ii )n .one dc in-%uenţă" Atitudinea %ui 8o%oto( )%
contraria+e& dar prea puţin )i pă+ade c%& -iindcă nu dc %a acc+t o, 2 pc care )% con+idcra ca
,ărginit2aştepta un ră+pun+& ci de %a Sta%in )n+uşi" ')nd i2a par(enit ace+t ră+pun+& 6it%er )nţe%e+e
că URSS nu (oia +ă co%a$ore.e +incer cu er,ania 2 Sta%in +e g)ndea& pro$a$i%& că (ictoria
ger,ană a+upra occidentu%ui nu era deci+i(ă şi c% +pera& -ără )ndoia%ă& că (a putea& cu a@utoru%
p%utocraţii%or& +ă ,ăture +inguru% o$+taco% carc +e opunea p%anuri%or +a%e de !ege,onie pc
contincnt"
CEu nu a, dcc)t un +ingur a%iat& eAp%ică 6it%erD acţiunca" Ti,pu% e+te a%iatu% ina,icu%ui"
'ur+a care +e anga@ea.ă )ntre acţiune şi ti,p tre$uie +ă -ie c)ştigată dc pri,a& a%t-e%"""4
C1cr iau+tic!c Tat,cn+c!4
>:
& %upta contra ,i@%oace%or indirecte a%e e,piri+,u%ui $ritanic&
pc de o parte& şi ),pc%ri(a eApectati(ei orienta%e a ri(a%u%ui +ău cauca.ian& pe dc a%tă parte"
CA+tă.i& ni,eni nu ,ai ştie )ncotro ,erge,4& ,ărturi+ea 6it%er" P%anu% +ău iniţia% dc a
),părţi %u,ea )n .one dc in-%uenţă )ntre State%e Unite& 0ranţa& Ita%ia& er,ania şi Qaponia -u+e+e
re+pin+ dc Ang%ia şi 0ranţa" Ru+ia re-u.a& %a r)ndu% +ău& +ă +e a%ie.e +tr)n+ cu 6it%er" 'a ur,are&
pro$%e,a care +e punea& nu nu,ai din punct dc (edere ,i%itar& dar ,ai a%e+ pe p%anu% ordinci
(iitoare& era aşa dc (a+tă& )ne)t 6it%er o con+idcra ca -iind %a %i,ita eAtre,ă a puterii ger,ane" )n
ipote.a unei )nţe%egeri )ntre er,ania şi Ang%ia& teritoriuP pc care %2ar -i a(ut )n
+upra(eg!ere Rcic!2u% a(ea %i,ite prcci+eD de %a Rin p)nă %a -rontiera +o(ictică )n
Europa şi e(entua%& -o+te%e co%onii ger,ane" )n ca.u% unei )nţe%egeri cu Uniunea
So(ietică& Rcic!2u% şi2ar -i a+u,at& )n %inii ,ari& aceeaşi +arcină& cu di-erenţa că
re.i+tenţii popoare%or +%a(e )n interioru% +ău i2ar -i cau.at ,ai ,u%te gri@i" )n ace+t ca.&
er,ania intenţiona +ă +c $i.uie pe ţări%e nc+%a(c& Ro,?nia şi Ungaria" 6it%er +e apăra
dc acu.aţia care -u+e+e -or,u%ată ade+ea ),potri(a %ui dc a a(ea +copuri pri(ind
Ucraina& )n rea%itate& c) a+igura că nu +2a g)ndit niciodată +ă +ta$i%ea+că o in-%uenţă
ger,ană )n acea+tă regiune& dec)t cu condiţia unei )nţe%egeri prea%a$i%e cu 8arca
#ritanic& carc ar -i pri,it %a r)ndu% +ău& )n con%ra2partidă& dreptu% dc contro% a+upra
'auca.u%ui" 6it%er con+idera+e totdeauna Ru+ia prea )ntin+ă pentru a -i +tăp)nită de o
+ingură putere" 1upă (ictoria ,i%itară& Rcic!2u%ui i +c (a pune pro$%e,a +paţiu%ui
ru+c+c şi nu +c putea $a.a dcc)t pc a@utoru% Ro,?niei& e(entua% pc ce% a% Ita%ici şi
Ungariei"
Oare p+i!o%ogia ,a+e%or& una din preocupări%e dictatori%or p%e$i+citari& )% preocupa
pe cancc%aru% Rcic!2u%uiB )n ,o,entu% +uccc+c%or +a%e& c% +c $ucura )n er,ania dc o
popu%aritate -ără %i,ite" Reuşita +a pc %)ngă poporu% ger,an +2ar -i datorat& aşa cu,
pretindeau unii& cunoştinţei apro-undate a p+i!o%ogici popu%areB 'ei care %2au (ă.ut pc
6it%er de aproape şi2au pu%u% con+tata pc propriu% +ău +i+te, ner(o+ in-%uenţa +tranie pe
care putea +ă o eAercite ace+t per+ona@& au ,u%te ,oti(e +ă $ănuia+că -aptu% că c%
adopta atitudini arti-icia%e& con-or,e unui cod carc ar -i cuprin+ directi(e pentru u.u%
dictatori%or" 6it%er e+te produ+u% +pcci-ic a% (otu%ui uni(er+a%& ai de,ocraţiei
con+tituţiona%e" Acea+tă a-ir,aţie& oric)t dc paradoAa%ă ar putea +ă apară& nu e+te totuşi
,ai puţin ade(ărată 2 6it%er a c)ştigat %upta po%itică %a a%egeri c%cctora%c dc o ortodoAie
de,ocratică neconte+tatăD Acea+tă reuşită o datora ca%ităţi%or +a%e natura%e şi c% era
conştient dc acea+ta" Enunţ)nd& )n di+cur+uri%e +a%e o$+cure& con+ideraţii a+upra
pro(idenţei& cP -ăcca a%u.ie %a acc+te daruri +pccia)c carc )% prede+tinau& după d)n+u%&
unei cariere po%itice eAtraordinare" 6it%er crcdca )n Cg%a+uri%e4 carc )i (or$eau aşa cu,
Ioana dJArc cre.u+e )n a%e +a%e" 1ar i,ediat cc +c i(ea o pro$%e,ă carc nu ,ai era
ger,ană& intuiţia +a nu ,ai era )nde+tu%ătoare" 'onştient dc acea+tă %ip+ă& c% +c
)ncrcdca )n Sta%in& pentru a g!ici ,aniera dc a trata poporu% ru+"
CSta%in )n+ea,nă& )n %i,$a ru+ă& O,u% de oţe%& )şi .i+e c%" )şi pără+eşte nu,e%e
pentru o porec%ă& 1c ccB& +c )ntre$ă 6it%erB4 Pentru cance%aru% ger,an& +ingura
cAp%icaţic (a%a$i%ă era că Sta%in& -iind conducătoru% unui popor trog%odit& )şi dădea& ca
şi tri$uri%e dc indieni din A,crica& o porec%ă de,nă dc ad,iraţie" CE% conducc Ru+ia
prin teroarea pre(enti(ă" 0rica tre$uie +ă -ie +inguru% ,i@%oc dc a +tăp)ni !oarde%e
+%a(e& con+tată 6it%er" Tre$uie +ă ur,ă, eAe,p%u% +ău4"
Acc+te c)tc(a cu(inte conţin poate ade(ărata cau.ă a i,en+ei greşe%i co,i+c dc
ad,ini+traţia ger,ană )n teritorii%e ru+e ocupate de Mc!r,ac!t şi eAp%ică or$irea carc
Ic -ăcca +ă per+i+te )n ,etode dc-cctuoa+c -aţă de o popu%aţie carc& ce% puţin )n parte&
aştepta ră.$oiu% ca +inguru% ,i@%oc dc a +c %epăda dc dictatura co,uni+tă"
1upă 6it%er& Sta%in ar -i uci+ (reo .ece ,i%ioane de ruşi dar& )n ace%aşi ti,p& ar -i )ntărit ţara
+a& indu+tria% i.)nd2o" 1atorită ,aterii%or pri,e a%e Ru+iei& potenţia%u% indu+tria% a% Europei
occidenta%e ri+ca +ă -ie depăşit de capacitatea producţiei +o(ictice" CTre$uie& +ugera e%& +ă -ie
+upri,aţi două.eci dc ,i%ioane dc ruşi" E+te o ,ă+ură pre(enti(ă& nece+ară şi +u-icienţii& pentru a
uşura Europa dc pre+iunea +%a(ă carc o +u-ocă" A+t-e%& noi (o, aduce un corecti( indi+pen+a$i%
a(anta@u%ui de,ogra-ic pe care acea+tă ra+ă pro%i-ică a,eninţă +ă2% ia a+upra noa+tră" 'u condiţia
ca )n ace+t nu,ăr +ă -ie patru.eci %a +ută -e,ei& perico%u% ru+e+c (a -i a,)nat pentru un +eco%"
E+te o operaţie c!irurgica%ă -ără dc care nu e+te po+i$i% +ă -ie +a%(ată Lu,ea *ec!e"4
Ace+t progra, ,on+truo+ )i pro(ocă %ui Antone+cu o oroare şi un de.gu+t pc carc 6it%er +c
pre-ăcu că nu %c o$+er(ă şi )i )ntin+e ,)na& adăug)nd cu un ton g%u,eţD Ccontc. pe
du,nea(oa+tră& ca pri, a@utor %a operaţie"""4
"CAITOL3L IV
Preliminariile
Pc pragu% ca+ci 0ii!rer2u%ui de %a 8unc!cn& 6it%cr aştepta +ingur" Oa+pete%e +ău co$or) c%in
,aşina care )% adu+e+e de %a aeroport şi )naintă +pre e%" )şi +tr)n+eră )nde%ung ,)ini%e& ca doi
a+ociaţi care +e -e%icită pentru trea$a pe care -iecare a -ăcut2o" 8u%ţi,ea tre$uia +ă -ie ,artoră a
ace+tei +cene" Ea era adunată )n nu,ăr ,are& +u$ +upra(eg!erea găr.i%or SS )n uni-or,ă neagră"
8ani-e+tări%e erau .go,otoa+eD drape%u% cu .(a+tica şi trico%oru% ro,?ne+c -%uturau de2a %ungu%
+tră.ii )n+orite& )n acea+tă -ru,oa+ă .i de iunie" Totu% -u+e+e conceput pentru a ,arca ,o,entu%"
0otogra-ii +e gră$eau +ă i,orta%i.e.e +tr)ngerea de ,)nă a ce%or doi $ăr$aţi" Aceştia& după ce au
po.at un ră+ti,p pentru ci& di+părură +u$ porta%" Spectaco%u% +e ter,ina+e" C'ircu%aţi& circu%aţi4&
+puneau găr.i%e SS pentru a ),prăştia pu$%icu%& decepţionat de a -i -o+t con(ocat pentru un
e(eni,ent at)t de +curt" CMa+ +ind Sie $itteB4
>5
& )ntre$ă o -e,eie pe un ,e,$ru a% +uitei noa+tre"
CRu,iine4" CAc! +o4& ră+pun+e ea şi -aţa +a %uă o eApre+ie decepţionată"
1e+igur& pentru ,u%ţi,ea ger,ană& noii prieteni ai Rcic!2u%ui nu repre.entau ,arc %ucru"
),i a,inte+c entu.ia+,u% pc care popu%aţia din 8unc!cn )% ,ani-e+ta+e %a trecerea %ui 1a%adier şi
re+pectu% pe care )% arăta %ui '!a,$er%ain& a,$ii (eniţi +ă2şi pună +e,nătura pc acordu% dc %a
8iinc!en" 'e puteau +ă )n+e,ne pentru un ger,an genera%u% Antone+cu& a,ira%u% 6or%!W& rege%e
#u%gariei& 8on+enioru% Ti+o
><
+au Ante Pa(e%iciB 'e(a )i +punea că toate ace+te per+ona@e&
repre.entante a%e ,ici%or ţări ocupate de Me!r,ac!t& nu -ăceau o po%itică ger,ano-i%ă dcc)t prin
con+tr)ngereT şi apoi& nu +e )ncerca oare +ă -ie )n%ocuită ca%itatea prin nu,ărB Oare nu au -o+t
crcate aproape pe+te tot noi +tate& doar pentru a a(ea prieteniB Ace+te (i.ite nu reuşeau +ă
ri+ipea+că ne%iniştea poporu%ui ger,an& pe care po%itica gu(ernu%ui +ău )% ducea din nou +pre
i.o%are"
0u!rer2u% pre+i,ţea indi+po.iţia care cuprindea ,u%ţi,i%e" E% )ncepea +ă +e .$ată )n capcana
)n care intra+e cu ,u%t )nainte ca poporu% +ău +ă ,ani-e+te cea ,ăi ,ică ne%inişte" 'a un o, )ntr2
o ca+ă dărăpănată& %e,)ndu2+e +ă nu +e dăr),c pe+te e% şi precipi%)ndu2+c dintr2o parte )n a%ta
pentru a propti pereţii care +e ,işcă& 6it%cr a%ergă ,ai )nt)i %a 8o+co(a& pentru a -ace i,po+i$i%ă
inter(enţia occidenta%i%or )n con-%ictu% +ău cu Po%onia& apoi +e aruncă a+upra 0ranţei pentru ca
URSS +ă nu ,ai poată pri(i +pre occident" Acu,& e% era
!otărit +ă ,eargă ),potri(a ruşi%or" Lip+a dc pregătire a ,arinei +a%e )% opri pe coa+te%c 'ana%u%ui
8)nccii& )n -aţa ne),$%)n.itu%ui A%$ion
>>
" Aco%o& e% putea +ă ,edite.e a+upra erorii pe carc o
co,i+e+e& )nc!ipuindu2şi că in(er+area ro%uri%or %a Rct!ondc+
>;
i2ar -i adu+ o (ictoric +igură"
'!urc!i%% nu +e $a.a doar pe -orţa 8arii #ritaniiT 6it%er o ştia şi (edea cu, +e apropie pri,e@dia
a,ericană" La )nceput& ger,anii +c cre.ură anga@aţi )n cur+a care )% opunea pe Mi%Nie %ui
Roo+c(c%t& )n ca,pania e%ectora%ă din (ara %ui 19:=" 'ongre+u% adopta+e o re.o%uţie carc o$%iga
partidu% C+ă nu per,ită ca naţiunea +ă ia parte %a un ră.$oi +trăin4" Roo+c(c%t co,itea -ără
)ndoia%ă nu,eroa+e acte de pro(ocare %a adre+a er,anici& carc do(edeau dorinţa +a de a
inter(eni )n con-%ict" 1ar 6it%er ,ai Ştia şi -aptu% că preşedinte%e A,cricii nu putea +ă2şi
antrene.e poporu% )ntr2un ră.$oi dc agre+iune" In-%uenţa e(rei%or& %a acca dată c)nd A,erica
tre$uia +ă decidă dacă (a participa +au nu %a ră.$oi& era con+idera$i%ă& dar nu +u-icientă pentru ca
Roo+c(c%t +ă poa%ă trece Ru$iconu%
>9
" )n ca.u% unei )n-r)ngeri a de,ocraţi%or& Mi%!c%,+tra++c
con+idcra inter(enţia a,ericană puţin pro$a$i%ă"
Pentru ca 6i%%cr +ă +e tre.ea+că a tre$uit ca repu$%icanii +ă co%a$ore.e cu de,ocraţii )n
'ongre+u% a,erican& pentru a -ace +ă -ie (otată %egea care in+tituia pentru pri,a dată )n State%e
Unite +er(iciu% ,i%itar o$%igatoriu& )n ti,p de pace"
)ncă dc %a pri,u% +e,na% dc a%ar,ă 2 re,iterea a cinci.eci dc di+trugătoare a,ericane 8arii
#ritanii şi ar,a,ent de in-anterie pentru a21 )n%ocui pe ce% ce -u+e+e a$andonat pc p%a@e%e de %a
1unNer^ue 2 Ri$$entrop a re%uat negocieri%e pentru pactu% tripartit& pără+ite dc %uni de .i%e"
Se,narea ace+tui docu,ent %a #er%in& cu ,are -a+t& %a 29 +epte,$rie 19:=& de Qaponia& Reic! şi
Ita%ia )ndrepta intere+u% A,cricii din+pre Europa +pre Paci-ic şi& )n acc%aşi ti,p& URSS era
)ncercuită" 1ouă +ăptă,)ni ,ai t)r.iu& Ri$$entrop putea +ă2i +crie %ui Sta%in& pentru a21 con(oca
pc 8o%oto( %a #er%in"
8o+co(a a ur,ărit pro$a$i%& cu acc%aşi intere+ ca şi 6it%er& ca,pania pre.idenţia%ă din SUA"
N2a -o+t o )nt),p%are că Sta%in a -iAat (i.ita ,ini+tru%ui +ău de eAterne )n capita%a er,aniei %a o
dată u%terioară cc%ci dc > noie,$rie& .iua a%egeri%or a,ericane" 1acă ar -i triu,-at Mi%Nie&
8o%oto( ar -i dat do(adă de +up%eţe %a #er%in" E% +c arăta )n+ă intran+igent& pentru că ,andatu% %ui
Roo+e(e%t -u+e+e re)nnoit"
E+te ui,itor -aptu% că cei cc co,entau raporturi%e ger,ano 2 ru+e nu au acordat +e,ni-icaţia
,eritată .i%ei dc > noie,$rie 19:=& atunci c)nd SUA +er$au rea%egerea %ui 0ranN%in Roo+e(e%t"
Punctu% dc (edere inter(enţioni+t triu,-a+e" )n ace%aşi %i,p& )n Piaţa Roşie dc %a 8o+co(a&
genera%u% Ti,oşenNo eAa%ta -orţa in(inci$i%ă a Ar,atei Roşii"
er,ania +c gă+ea& )n 19:=& )ntre doi giganţi& )ntr2o +ituaţie +i,i%ară cc%ci din Europa de
a+tă.i" ri@a principa%ă a Iui 6it%er era +ă ),piedice pe cei doi duş,ani (irtua%i +ă +e a+ocie.e
),potri(a Rcic!2u%ui" Stratage,a pe care 0u!rer2u% )şi propu+e+e +ă o -o%o+ea+că pen%ru a +căpa
dc a,eninţarea ce%or două ţări )ncă neutre tre$uia +ă conducă URSS %a ră.$oiu% ),potri(a
Ang%iei" Pentru a con+idera Ru+ia un ade(ărat a%iat& e% aprecia ca indi+pen+a$i% un act de
agre+iune din partea ei -aţă dc I,periu% #ritanic" Era& In (i.iunea +a& +ingura garanţie că Rcic!2u%
şi URSS (or ră,)ne +o%idari p)nă %a capăt"
1ar Sta%in& pc carc 6i%%cr )% in(ita +ă atace India& o-crindu2i a@utoru% +ău ,i%itar %ui 8o%oto(&
cerca& cu ,ode+tie& ca a+piraţii%e +o(ietice +ă nu -ie contrariate )n regiunea +ituată %a nord de
#aNu şi #atu,& )n direcţia genera%ă a Iranu%ui şi a o%-u%ui Pcr+ic" A@utoru% ger,an era re+pin+"
Ru+ia )şi re.er(a a%egerea ,o,entu%ui şi a ,i@%oace%or pentru a2şi rea%i.a +paţiu% +ău (ita%"
Pactu% dc neagre+iune ru+o 2 ger,an din augu+t 1999
;=
era un acord negati(" E% tra+a %inia dc
conduită a -iecăruia dintre +e,natari& gri@u%ii dc a e(ita ră.$oiu% dintre ci"
)n ti,pu% (i.itei %ui 8o%oto( %a #er%in& 6it%er a indicat dru,u% ce tre$uia ur,at pentru a +c
a@unge %a o co%a$orare po.iti(ă +au %a di(orţ" A%ternati(a )n -aţa căreia cance%aru% Reic!2u%ui a
p%a+at URSS %a 19 noie,$rie 19:= eraD +au +ă intre )n ră.$oi a%ături dc er,ania +au +ă -acă -aţă
atacu%ui er,anici" )n pri,a ipote.ă& toate p%anuri%e ang%o 2 +aAone ar -i -o+t date pe+te cap"
Sta%in ar -i %uat %ocu% dc ina,ic nu,ăru% unu" Atacu% po.iţii%or $ritanice din A+ia ar -i tran+-or,at
Europa )ntr2un c),p dc %uptă +ecundar" 6it%er& ca )ntotdeauna& era gră$it +ă tragă conc%u.ii%e"
Ruşii a(eau toate ,oti(e%e +ă tergi(er+e.e& căci ,arşu% a,erican +pre inter(enţia pc coa+te%e
Ang%iei )ncepu+c"
'u, ar -i putut er,ania +ă aştepte -urtuna occidenta%ă +ă +e re(er+e pe+te -%ancu% +ău dc ia
At%antic& %ă+)nd Ru+ia neutrăB Su$ ,a+ca prieteniei& Uniunea So(ietică& )ncăpăţ)n)ndu2+e a
ră,)ne )n a-ara con-%ictu%ui& de(enea un duş,an potenţia%" C'u a@utoru% p%utocraţiei& ca +c
pregătea +ă ,ăture o$+taco%u% ger,an carc )i $ara dru,u% +pre Europa4& a-ir,a 6it%er %ui
Antone+cu& %a )nceputu% anu%ui" Tre$uia deci +ă -ie %ic!idat perico%u% +o(ietic& ,ai )nainte ca
A,erica +ă -ie gata +ă atace" 0u!rcr2u% +c anga@a din nou )ntr2o cur+ă contra crono,etru" O,u%
carc )i +%r)ngca ,)na %ui 6it%er %a intrarea )n 0ii!rcr 6au+ din 8iinc!cn& )n di,ineaţa .i%ei de 12
iunie 19:1& (eni+e de+igur pentru a -ace cau.ă co,ună cu Rcic!2u%" 8oti(e%e carc )% ),pingeau
%a acţiunc erau de+igur di-erite dc cc%c carc o$%igau Mc!r,ac%U2u% +ă ocupc di+po.iti(u% de atac
%a -runtarii%e orienta%e a%e unui nou i,periu ger,an" Pentru a căuta @u+ti-icarea participării +a%e %a
ră.$oi& dictatoru% ro,?n nu a(ea ne(oie +ă2şi aruncc pri(irea a+upra (a+te%or )ntinderi a%e ,ări%or
şi occanc%or" *apoare%e uriaşe care (or apărea& )ntr2o .i dc groa.ă& pentru a de$arca pc p%a@e
+o%daţi ina,ici& nu2i tu%$urau +o,nu%" Ori.ontu% +ău po%itic a(ea %i,ite ,u%t ,ai )ngu+te" 1acă
de+tinu% occidentu%ui european era %egat dc +cco%c dc %egea +c!i,$ătoare a oceanu%ui& popoare%e
de ţărani dc pc 1unăre ră,)ncau credincioa+e pă,)ntu%ui" Ei nu +c!i,$a+eră ni,ic din acea+tă
conccpţic carc nu,ea p%aneta trei +-erturi acoperită cu apăD pă,)nt" 0ericirea +au nenorocirea %or
ră,)nca tere+tră" Ape%e nu arunca+eră nicic)nd duş,ani pc ,a%uri%e dc ră+ărit a%e continentu%ui"
Acea+tă antica,eră a Europei& denu,ită şi poartă a Orientu%ui& a (ă.ut )ntotdeauna perico%u%
(enind din A+ia& pc ca%c tere+tră" Orientu% aducca di+trugerea& ca%a,ităţi%e& -oa,etea" Occidcntu%
+c pu+e )n ,işcare 2 prea t)r.iu dc a%t-e%& doar )n ,o,entu% c)nd +e +i,ţea c% )n+uşi a,eninţat 2
pentru a reintegra Europa )n -rontiere%e +a%e"
Ro,?nia )i cunoştea $ine pe ruşi& deoarece )i pri,i+e de+eori ia ca aca+ă& u%ti,a oară )n
ti,pu% pri,u%ui ră.$oi ,ondia%" Ei (eni+eră +ă o apere" 'a a%iaţi& co,portarea %or %ă+a+e o
a,intire ,ai rea dec)t aceea a ocupanţi%or ger,ani"
'ei două.eci de ani de (ecinătate cu poporu% +o(ietic care ur,ară au -o+t două.eci de ani
de ne%inişte" Occidentu% +2a docu,entat a+upra regi,u%ui co,uni+t prin reporta@e%e .iarişti%or
o$%igaţi +ă $rode.e pc ,arginea in-or,aţii%or -rag,entare o$ţinute de %a a doua rn)nă" *ecinii
URSS -ură in-or,aţi prin po(e+tiri%e ,artori%or ocu%ari" )n po-ida ,i@%oace%or ,oderni.ate pe
care Ruşii %e )ntre$uinţau pcnLru a de+coperi treceri%e c%ande+tine +pre (e+t 2 c)ini po%iţişti dre+aţi
pentru a repera prada care -ugea& proiectoare puternice care ,ăturau )n -iecare noapte ,a%uri%e
Ni+tru%ui& +)r,a g!i,pată care ,ărginea -%u(iu% 2 ci nu reuşeau +ă +tă(i%ea+că (a%u%" )n ,od
regu%at& grăniccrii ro,?ni cu%egeau& noapte după noapte& c)ţi(a e(adaţi din Ru+ia& care nu +e
te,eau dec)t de un +ingur %ucruD +ă nu -ie retri,işi )n patria )or" Iarna ani%or 1992 2 1999 -ăcu +ă
crea+că& )ntr2un ,od ne%iniştitor& cur$a +tati+tică" *er+iunea pe care cci +căpaţi o ră+p)ndcau
a+upra co%ecti(i.ării terenuri%or& u%ti,a etapă a recon+trucţiei +ocia%i+te a -o+t& pentru poporu%
agrar a% Ro,?niei& o (i.iune dc coş,ar" Cer,anii pre-erau +ă -a$rice %unuri dec)t +ă ,ăn)nce
unt4" oring era de+igur t),pit că o ,ărturi+ea" Popu%aţia ru+ă tre$uia +ă renunţe %a toate pentru
ec!iparea Ar,atei Roşii dar& ,ai inte%igenţi& conducătorii dc %a 8o+co(a pă+trau %ăccrea a+upra
ace+tui +u$iect"
)n -aţa ace+tei a,eninţări& A,one+cu era gata +ă contri$uie %a un nou Tannen$crg" C*crdun&
+punea e%& era trea$a eng%e.i%or şi a a,ericani%or" 'ondiţia ce tre$uia )ndep%inită ,ai )nainte dc
de+c!iderea unui -ront& era +ă +e a+igure ordinea pc -%ancu% drep%& )n #a%cani4"
Agitaţia pro(ocată de eng%e.i )n ţări%e pc care 6it%er %e con+idera de@a cuceriic po%itic trăda
(arietatea ,i@%oace%or %a care ştiau +ă recurgă in+u%arii pentru a21 co,$ate pc ina,ic" 'u toată
aderarea +a %a pactu% tripartit şi pre.enţa unităţi%or ger,ane pc teritoriu% +ău& dip%o,aţia eng%e.ă
+e o+tenea gră$ită +ă ridice )n Ro,?nia pri,u% $ara@ ),potri(a inter(enţiei Reic!2u%ui )n recia&
de(enită ine(ita$i%ă" Pro-it)nd dc ten+iunea dintre %egionari& pc dc o parte& şi oa,enii %ui
Antonc+cu& pc de a%ta& agenţii +ecreţi $ritanici o+teneau +ă +e,ene con-u.ic" Ei erau conşticnţi că
Ang%ia nu era )n +tare +ă co,$ată pc -aţă in-%uenţa %ui 6it%er )n #a%cani" Pentru a ),piedica
Rcic!2u% +ă tragă toate -o%oa+e%e din .one%e pe carc ic contro%a& tre$uia +ă +e recurgă %a di(er+iune
şi +a$ota@" er,ania era& o +punea c!iar 6it%er& +uprapopu%ată )n ti,p dc pace şi +u$popu%ată )n
ti,p dc ră.$oi" 1acă +tate%e dunărene nu (oiau +au nu puteau +ă con+tituie un o$+taco% ,i%itar )n
-aţa Mc!r,ac!t2u%ui& e%e tre$uiau& ca )n ca.u% Po%oniei& +ă o$%ige ce% puţin Rcic!2u%& dc %o,u%
prin concentrarea +a& +ă2şi di+per+e.e -orţe%e" A pro(oca Coccupatio $c%%ica4
;1
a Ro,?niei&
Ungariei& Iugo+%a(iei +au #u%gariei dc către er,ania ră,)nca +inguru% +cop raţiona% a% acţiunii
$ritanice )n #a%cani" )n %ip+a unor grupuri organi.ate& )n +tare +ă pro(oace tu%$urări& acţiuni%e
indi(idua%e rărn)ncau +inguru% ,i@%oc pentru a +e,ăna di+cordia )ntre -raţii duş,ani ai
gu(ernu%ui ro,?n& pe dc o parte şi )ntre Rcic! şi a%iatu% +ău de dată rcccni?& pc dc a%ta"
1u,inică& )n 12 ianuarie& %egionarii con(oca+eră ,ari adunări )n oraşe%e cc%c ,ai
i,portante a%e ţării" )n di+cur+uri%e )or& şe-ii ,işcării eAa%tară prietenia ger,ano 2 ro,?nă şi
criticară pc -aţă Cc%ica4 Antonc+cu" )n aceeaşi .i&
'onducătoru% )i re(oca pe pre-ecţii %egionari şi )i )n%ocuia cu ,i%itari" 1in ordinu% şe-i%or %or&
pre-ecţii +e $aricadară )n pre-ecturi" Actu% gra( de ne+upunere tre$uia +ă -ie ur,at dc o
repre+iune" Eng%e.ii con+iderară ,o,entu% -a(ora$i% pentru a trece %a acţiune"
Un grec nu,it Saranto+& intrat )n Ro,?nia cu (reo .ece .i%e ,ai )nainte& a +er(it drept
in+tru,ent" Po%iţia a +ta$i%it u%terior că e% a -o+t e+cortat de doi agenţi a,ericani p)nă %a
'on+tanţa& unde a pre.entat -uncţionari%or de %a (a,ă acte dc identitate -a%+e" Apoi& o +pioană
eng%e.ă %2a )n+oţit %a #ucureşti" Saranto+ tre$uia +ă2% a+a+ine.e pe co,andantu% ,i+iunii ,i%itare
ger,ane )n Ro,?nia& genera%u% 6an+cn" 3nt),p%area a -ăcut ca e% +ă2% con-unde cu un co%one%&
care a că.ut +u$ g%oanţe& )n %ocu% şe-u%ui +ău" #ritanicii ca%cu%a+eră că ger,anii 2 a căror ră$dare
-u+e+e pu+ă greu %a )ncercare )n Ro,?nia prin de.ordinea care do,nea aci din cau.a opo.iţiei
)ntre cc%e două -racţiuni gu(erna,enta%e 2 (or co,ite acte de repre+iune eAagerate )n ur,a cărora
orice co%a$orare )ntre er,ania şi +ate%itu% +ău ar -i de(enit i,po+i$i%ă" arda de 0ier a co,i+
eroarea dc a da ace+tui incident o i,portanţă prea ,are" Ea arunca ră+punderea a+upra %ui
Antone+cu" )n ti,p ce ger,anii +e +trăduiau& cu prudenţă& +ă ,ini,a%i.e.e a-acerea& %egionarii au
c!e,at toţi parti.anii %or +ă ,ani-e+te.e pe +tră.i%e capita%ei ),potri(a gu(ernu%ui ai cărui
,e,$ri erau"
CNoi nu pute, )ngădui ca un +o%dat a%iat +ă -ie a+a+inat pe +tră.i%e din #ucureşti4& era
%o.inca ,ani-e+taţiei& a%ea+ă (ădit pentru a +o%idari.a pe ger,ani cu arda dc 0ier"
'o%oane%e care +e -or,au )naintau a,eninţătoare +pre preşedinţia con+i%iu%ui dc ,iniştri&
pro-er)nd in@urii contra C-i%o+e,iţi%or4 şi a C-ranc,a+oni%or4 %ui Antone+cu" Patru tancuri a%e
ar,atei %e $arară dru,u%" 8ani-e+tanţii nu )ndră.niră +ă atace" 'on-or, con+e,ne%or pri,ite& ei
in(adară ,ini+tere%e şi ce%e%a%te edi-icii pu$%ice" Ti,p de trei .i%e& %egionarii con+truiră $aricadc&
),părţiră ar,e parti.ani%or %or şi %an+ară )n ţară& prin po+turi%e dc radio pe carc %e contro%au&
ape%uri %a re(o%uţia genera%ă" Re-renu% ,aca$ru CTrăia+că ,oartea4& )nc!idea -iecare e,i+iune"
1upă +pu+e%e %or& i,portante unităţi ,i%itare ar -i trecut dc partea %or şi +e )ndreptau +pre capita%ă&
pentru a21 a%unga pe Antone+cu" Oraşu% era %ip+it de apă şi e%ectricitate"
Pentru a +e,ăna panică& %egionarii opri+eră ,unca )n toate u.ine%e dc uti%itate pu$%ică"
Intrări%e de a%i,ente dc %a +ate -u+e+eră oprite& !rana de(enea rară" ')t de+pre negu+torii de %a
oraş& ci +e te,eau de @a-uri%e organi.ate dc $ande%e ire+pon+a$i%e şi +c -ereau +ă ridice o$%oane%e
,aga.ine%or %or"
Antone+cu +e retră+e+e )ntr2un -e% dc -ortăreaţă ,i%itară" )n a-ară dc preşedinţia con+i%iu%ui&
e% ţinea -er, )n ,)nă toate c%ădiri%e ar,atei& ,ini+teru% apărării naţiona%e& centra%a te%e-onică şi
că.ăr,i%e& unde trupe%e erau con+e,nate& gata dc acţiunc" Ti,p dc trei .i%e& Antone+cu re-u.ă +ă
dea ordinu% dc atac" CSă aşteptă, ca de.ordinea +ă +c genera%i.e.e4& .icea e%" C1e.organi.area
tre$uie +ă cuprindă circu%aţia -ero(iară" Atunci ger,anii (or (eni +ă ,ă roage +ă re+ta$i%e+c
ordinea4"
enera%u% 6an+en şi 0a$riciu+ inter(eni+eră )n ,ai ,u%te r)nduri pe %)ngă C'onducător4&
pentru ca +ă +e !otăra+că +ă acţionc.c" 1ar c% con+idera de,er+uri%e %or ca in+u-iciente" E% dorea
ca )n+uşi 0ii!rer2u% +ă +e a,c+tece )n acca+tă +ituaţie" )n +cara dc 22 ianuarie& %egaţia ger,ană
te%e-ona preşedenţiei pentru a anunţa că era pc punctu% dc a +ta$i%i& prin centra%a ,i+iunii ,i%itare
ger,ane& co,unicaţia cu 6it%er" 1upă c)tc(a ,o,ente& recuno+cui& %a cc%ă%a%t capăt a% -iru%ui&
(occa cancc%aru%ui ger,an" 0ii!rer2u% -ăcea& %a Antone+cu& un ape% +tăruitor& rug)ndu21 +ă
re+ta$i%ea+că ordinea c)t ,ai repede cu putinţă"
1acă genera%u% a(ea ne(oie& c% putea +ă ceară +pri@inu% unităţi%or Me!r,ac!t2u%ui +taţionate
)n Ro,?nia" 6an+cn pri,i+e ordinu% +ă +e pună %a di+po.iţia +a" Antonc+cu a+cu%ta& (i.i$i%
+ati+-ăcut& ceea ce cu )i traducea," CSpuncţi2i că ordinea (a -i re+ta$i%ită )n două.cci şi patru dc
ore4" CIc! $ittc Sic daru,4
;2
& in+i+tă 6it%erT Cic! $ranc!e Neinc 0anatiNer
;9
T ic! $ranc!c %ine
ge+unde ru,iini+c!e Ar,de4" C1ie Ar,Z5c i+t ge+und und ,ird dic Ordnung Rcr+tc%icn4
;:
&
tradu+ei cu )n ger,ană ră+pun+uri%e genera%u%ui"
C6ci% Antonc+cuP4" C6ci% 6it%erP4& ră+pun+ei cu& -ără a aştepta ordinu% şe-u%ui ,eu" C1c cc
+a%uţi cu C6eii 6it%er4& ,ă )ntre$ă acc+ta )ncrunt)ndu2şi +pr)nccne%eB& eşti cu,(a ger,anB4
'o,unic)ndu2i că 6it%er )% grati-ica+e %a r)ndu% +ău cu un C6ci%4& c% +c %inişti"
1i+po.iţii%e pentru %uptă erau de@a pregătite cu gri@ă" Ora C64 -u -iAată pentru a doua .i& %a
cinci di,ineaţa" Trupe%e nu tre$uiau +ă )n%)%nea+că& pe @o+& -or,aţii%e para,i%itare %egionare&
)nar,ate cu re(o%(ere& puşti şi pi+toa%e ,itra%ieră" E%e erau in+truite pentru %upta )n teren de+c!i+&
şi ar -i putut do(edi o anu,e ne)ndc,)nare )n %upte%e dc +tradă" )ndu% că +o%daţii +2ar -i putut
retrage )n -aţa ci(i%i%or i +c părea %ui Antonc+cu de ne+uportat" ),părţită )n ,ici grupe& trupa -u
in+ta%ată )n ca,ioancT ,itra%iere di+pu+e )n e(antai& pc circu,-erinţa +a& tran+-or,au -iecarc
(e!icu% )ntr2un carcu de-en+i( ,o$i%" Sirene cu +unet a+e,ănător ce%ui a% u.ine%or& ,)nuite dc un
+u$o-iţer de tran+,i+iuni& printr2un a%-a$et +ecret -uncţion)nd )n codu% 8or+e& tre$uiau +ă
+e,na%i.e.e dacă (reunu% din ca,ioanc%e ,i%itare +e gă+ea )n +ituaţie critică"
8itra%iere%e au răpăit )n acea .i dc 29 ianuarie& )nccp)nd din .ori& p)nă %a ora două dc
di,ineaţă" Tancuri%e tre$uiră +ă inter(ină )n ,ai ,u%te repri.e& şi c!iar arti%eria a -o+t ne(oită +ă
tragă a+upra unor c%ădiri pc care %egionarii +e )ncăpăţ)nau +ă %c apere" Sute dc re$e%i piereau +u$
dăr),ături"
)n acca+tă %uptă inega%ă& Antonc+cu nu cruţa dcc)% (iaţa +o%daţi%or" Spre a,ia.ă& ger,anii
+coa+eră din ca.ăr,i& pentru a %c p%i,$a prin oraş& i,pre+ionante%e ,aşini dc ră.$oi pc carc %c
po+edau" C'onducătoru%4 nu %e ceru +ă ia parte %a %uptă" E% e+ti,a că poate )n-r)ngc repede
re.i+tenţa ad(er+ari%or +ăi& -ără a@utor +trăin" Singuru% %ucru pc carc )% ccru genera%u%ui 6an+cn -u
acc%a dc a -ace un ge+t dc +o%idaritate +i,$o%ică cu ar,ata ro,?nă"
'o%oana Me!r,ac!t2u%ui trccu prin -aţa ,ini+tere%or& de unde trupe%e ro,?ne )ncă nu2i
goni+eră pc %egionari" Aceştia& o$+cr()nd că ger,anii nu +c +inc!i+cau dc ci& -ură cuprinşi dc o
agitaţie +u$ită" Mc!r,ac!t2u% inter(enea pentru a2i +u+ţineB rupuri nu,eroa+e dc că,ăş (er.i
ur,au con(oiu% ger,an& carc )nainta )ncet" )n -aţa pa%atu%ui rega%& aştepta o ,u%ţi,e ,ută&
pri(ind cu ne%inişte +pre +tindardu% rega%" Oare ger,anii (oiau +ă ridicc )n %ocu% +ău drape%u%
Reic!2u%ui& pentru a +i,$o%i.a că Ro,?nia nu ,ai era dcc)t o ţară ocupatăB 1ar co%oana )şi
continua dru,u%& )ndrcpt)ndu2+c -ără )ndoia%ă& +pre preşedinţia 'on+i%iu%ui" C*or +ă2% )n%ăture pc
Antonc+cu4& +trigară c)ţi(a %egionari" CTrăia+că prietenia ger,ano 2 ro,?năP Qo+ Antone+cuP
Trăia+că 6oria Si,aP4 (oci-erau ei de@a& tot ,ai cura@oşi" er,anii păreau +ă nu o$+er(e agitaţia
care do,nea )n @uru% %or" A@unşi )n ,area piaţă din -aţa +ediu%ui gu(ernu%ui& co%oana +e rup+e )n
,ai ,u%te tron+oane de aceeaşi %ungi,e& care (eniră +ă +e a%inie.e& para%e% una cu a%ta& )n -aţa
c%ădirii" Un co%one% -ăcu c)ţi(a paşi )nainte" 'u o (occ puternică& e% ordonăD Cenera%u%ui
Antone+cu de trei ori& Ura& Ura& UraP4" La -erea+tra +a& C'onducătoru%4 du+e ,)na %a ca+c!etă"
C1acă n2aţi -i at)t de idioţi& (i +2ar ră+punde acu,& de %a acea+tă -erea+tră c!iar& cu un +a%ut
-a+ci+t4& +trigă o (oce" E+te tot ce putu +ă +pună" 8u%ţi,ea adunată )nţe%e+e că %egionarii nu ,ai
erau %a putere" Ea +e aruncă a+upra %egionaru%ui cu +ă%$ăticie" Ni,eni nu +e ,ai gră$i +ă2% apereJ
8ai t)r.iu& ,aşina 8orgăi (eni +ă2i ia cada(ru%"
1in partea ro,?ni%or& $i%anţu% ace+tor .i%e critice a -o+t de două ,ii de ,orţi" 'ei ,ai ,u%ţi
erau e(rei"" ')te(a +ute de cada(re au -o+t gă+ite )n păduri%e (ecine capita%ei& unde %egionarii )i
du+e+eră pe pri.onieri pentru a2i o,or)""" 1ar nici a$atoru% nu şo,a+e )n ace+te .i%e& deşi nu
-u+e+e apro(i.ionat cu ani,a%e" Aco%o -u+e+eră agăţate )n c)r%ige -iinţe o,eneşti (ii& pentru a -i
ciop)rţite cu topoare ,ari de ,ăce%ărie" Ti,p de o +ăptă,)nă a$atoru% a ră,a+ )nc!i+" Au tre$uit
de.in-ectate +ă%i%e"
1in partea eng%e.i%or& $i%anţu% a -o+t co,entat de '!urc!i%% )n 'a,era 'o,une%or& %a 11
-e$ruarie" CRo,?nia -iind )n cea%a%tă ta$ără& petro%u% +ău e+te )n +%u@$a tancuri%or şi a(ioane%or
ger,ane4& +pu+e e% şi pentru a continua pc cuno+cuta tradiţie a u,oru%ui $ritanic& e% adăugăD
Ce+te inuti% +ă ,ai căută, +ă
o ,ena@ă,4"
La )nceputu% %ui -e$ruarie& pri,e%e di(i.ii ger,ane& pără+ind cantona,ente%e centra%e&
)ncepură& o ,işcare de apropiere de -rontiera +o(ietică" 8o%do(a& pro(incie %i,itro-ă cu URSS&
era tic+ită de trupe ro,?neşti" Ace%eaşi unităţi& cu nouă %uni ,ai )nainte& aştepta+eră pe Ni+tru
atacu% Ar,atei Roşii" )n ur,a acceptării u%ti,atu,u%ui %ui 8o%oto( de către rege%e 'aro%& e%e
e(acuară #a+ara$ia )n patru .i%e" 1e atunci& e%e nu ,ai -u+e+eră retra+e din 8o%do(a" 'a ur,are&
pro$%e,a regrupării ace+tor trupe pentru o-en+i(a proiectată nu +e punea pentru Statu% no+tru
8a@or" Singura %or gri@ă era de a )ntări e-ecti(e%e şi de a %e redi+tri$ui )n aşa -e% )ne)t +ă per,ită
ger,ani%or +ă +e introducă )n di+po.iti(" Pri,e%e cinci di(i.ii ger,ane -ură )ncartiruite )n +pate&
pentru a nu2i a%ar,a pc ruşi& care păreau )ncă departe de a +e te,e de ce(a rău" Pentru ,o,ent&
6it%er a(ea ne(oie +ă +e ca,u-%e.e& at)t pentru a ,enţine e-ectu% +urpri.ă& c)t şi pentru a re.o%(a
pro$%e,e%e #a%cani%or& unde grecii erau )n p%ină o-en+i(ă )n A%$ania& ca şi pentru a do,ina cri.a
din A-rica de Nord& unde ita%ienii& %a 9 -e$ruarie& e(acuau #en2a.i"
'o,p%eAitatea pro$%e,e%or ce ră,)neau de re.o%(at după (ictorii%e ,i%itare )n Po%onia şi )n
0ranţa )% con(in+e+eră pe 0ii!rer că era pre-era$i% +ă2şi atingă re.u%tatu% pe căi dip%o,atice& dcc)t
prin ar,e" Ad,ini+trarea Po%oniei& 'e!o+%o(aciei& 1ane,arcii& Nor(egiei şi a unei ,ari părţi din
0ranţa apă+a de@a prea greu a+upra +er(icii%or ger,ane" Pentru a nu +pori +arcini%e Reic!2u%ui&
,ai a%e+ )n ,o,entu% c)nd +e pregătea +ă pătrundă )n i,en+e%e )ntinderi +o(icticc& 6it%cr (oia +ă
o$ţină +uccc+c prin con(ingcrc" A+t-e%& e% +e -eri +ă $ru+c!e.e cc%e două ţări +%a(e din #a%cani&
#u%garia şi Iugo+%a(ia" Negocieri%e cu So-ia şi #e%gradu% -ură condu+e cu ,are prudenţii" Reic!2
u%& rare acorda+e patru .i%e %ui Ne(i%%c '!a,$er%ain& care )n opt .i%e )nc!eia+e cu Sta%in acordu%
din augu+t 1999 şi care re-u.a+e un răga. de c)te(a ore co%one%u%ui #ecN )nainte dc a de+c!ide
o+ti%ităţi%e& accepta tratati(e pre%ungite cu gu(erne%e ce%or două ţărişoare care tota%i.au două.cci
dc ,i%ioane de %ocuitori ,ai puţin dcc)t Po%onia +ingură"
La 19 noie,$rie 19:=& #u%garia -u+e+e in(itata +ă adere %a pactu% tripartit" Era, de@a )n
-e$ruarie 19:1& şi trupe%e ger,ane +e a-%au pregătite pe ,a%uri%e 1unării +ă a@ungă pe -rontu%
grec& prin teritoriu% $u%gar" 1ar So-ia )şi n,)na )ncă ră+pun+u%" Ruşii şi eng%e.ii de+-ăşurau o
acti(itate -e$ri%ă pentru a contracara in-%uenţa ger,ană" Ei dădeau do(adă dc o ,arc ner(o.itate&
iar
I %it%er dc o ră$dare )ncăpăţ)nată" )n ce%e din ur,ă& e% a(u c)ştig de cau.ă" La : ,artie&
#u%garia adera %a pactu% tripartit& iar unităţi%e Me!r,ac!tu%ui puteau +ă treacă 1unărea
şi +ă ,eargă +pre +ud" 8ai ră,)nea Iugo+%a(ia" Succe+u% părea +ă2i +ur)dă iar 0ii!rcr2
u%ui" Ncgocieri +ccrcte& du+e ti,p dc ,ai ,u%te %uni& +e )ndreptau +pre -ina%"
Ri$$en%rop %ă+a+e +ă cadă c)te(a pro,i+iuni şi #e%gradu%& a+igur)ndu2+c dc c)ştiguri
econo,ice şi teritoria%e +u$+tanţia%e şi %i,it)nd co%a$orarea cu Rcic!2u% %a o
neutra%itate $ine(oitoare& acorda )n ce%e din ur,ă er,anei tran.itu% pentru
,ateria%e%e de ră.$oi" T(etNo(ici şi 'incar 8arco(ici +e ),$arcară )n trenu% o-icia%
pentru a +c duce %a *iena& unde tre$uiau +ă +e,ne.e aderarea iugo+%a(ă %a pactu%
tripartit"
1intre toate +tate%e care %upta+eră a%ături de Antantă )n ră.$oiu% din 191:2191;& Iugo+%a(ia
părea a -i ştiut ce% ,ai $ine +ă a$ată a,eninţări%e conţinutc )n re)n(ierea -orţe%or ce%or )n(inşi"
Ră,)n)nd neutră& ea +c pregătea +ă $ene-icie.e& )n detri,entu% reciei& dc a%te regiuni din
pro(incii%e ,oştenite )n ur,a de.,e,$rării i,periu%ui au+triac" Şi acea+ta& datorită +pri@inu%ui
(ec!iu%ui +ău ina,ic& er,ania"
Pentru Antone+cu& eAe,p%u% iugo+%a( era un ,ode%" E% )i acu.a pe conducătorii ro,?ni că
nu au ştiut +ă conducă a-accri%c ţării cu acccaşi )nde,)nare precu, eo%egii %or din #e%grad"
Puciu% ,i%itar a% %ui 1uşan Si,o(ici şi a% rege%ui Petru a% I%2%ea& rep%ica eng%e.ă %a +e,nătura
pactu%ui tripartit ră+turnau toată +ituaţia iugo+%a(ă şi $a%canică" 'eea ce prinţu% regent Pau%&
Stoiadino(ici şi cci%a%ţi c%ădi+eră ti,p de ani dc .i%e& -ăc)nd un pa+ )nainte şi o @u,ătate dc pa+
)napoi& cu o +up%eţe cu ade(ărat $i.antină& +c +urpa dintr2un +ingur ge+t" Ungurii& Cduş,anii
ereditari4 toc,ai )nc!cia+eră cu #e%gradu% un tratat dc (eşnică prietenie" Terenu% )nţe%egerii ca
Ita%ia părea +ă -i -o+t gă+it şi er,ania& prin +cri+oarea %ui Ri$$cntrop 2 con+iderată ca aneAă %a
pactu% tripartit 2 ră+pundea a-ir,ati( %a toate cercri%c iugo+%a(e" Rara care& )ntre ce%e două
ră.$oaie& nu putu+e conta dcc)t pe prietenia unui +ingur (ecin& Ro,?nia& (edea pe toţi (ec!ii +ăi
ina,ici rcnunţ)nd %a re(endicări%e %or ),potri(a +a şi )ntin.)ndu2i o ,)nă prietenea+că" Pe punctu%
dc a cu%ege toate a(anta@e%e datorate )nde,)nării oa,eni%or +ăi de +tat& Iugo+%a(ia +e eApu+e
a,eninţării dc a -i in(adată din toate părţi%e" C')nd (rei +ă trăieşti& tre$uie +ă )ncepi prin a nu %e
+inucide4& +punea Antonc+cu %ui A(aNu,o(ici& a,$a+adoru% #e%gradu%ui )a #ucureşti&
)ncăpăţ)n)ndu2+e +ă con(ingă Iugo+%a(ia& prin inter,ediu% dip%o,atu%ui +)r$& +ă re(ină
a+upra erorii +a%e" C*ă i,aginaţi poate că ocupaţia nu e+te dec)t o ,oarte aparentă şi
că (eţi -i re)n(iaţi )n .iua (ictoriei eng%e.e" 'ei care ,or )n ace+t ră.$oi& ,or de2a2
$inc%ea& dacă& )nt),p%ător& nu credeţi )ntr2un nou ,iraco% a% re)n(ierii& de a+tă dată
co%ecti(ă" 1oar +tate%e ,ari )şi pot )ngădui greşe%i" Pentru noi& un a+t-e% de %uA arc
con+ecinţc -ără drept de ape%4&
Antonc+cu propu+e& %a #er%in& +ă inter,edie.e )ntre 6it%cr şi t)năru%
Uarag!corg!e(ici" E% tri,i+e in+trucţiuni a,$a+adoru%ui +ău )n capita%a iugo+%a(ă&
indic)nd +ă -ie ,u%tip%icate ape%uri%e %a )nţe%epciune& p)nă )n .iua c)nd +inuciderea
pri,u%ui ,ini+tru ungar )% -ăcu +ă )nţe%eagă că de@a era prea t)r.iu" 'onte%e Pau% Tc%eNW
era pri,a (icti,ă a ne$uniei +)r$cşti" )n cur+a (ertiginoa+ă a e(eni,ente%or& nu,ită
a+tă.i CI+toria acce%erată4& u%ti,a noutate o şterge cu a+e,enea $ruta%itate pe cea
precedentă )ne)t conte,poranii a$ia au a(ut ti,p +ă o )nregi+tre.e şi nu +ă ,edite.e %a
+e,ni-icaţia unui ge+tD ace%a a% o,u%ui de +tat care )şi +upri,ă (iaţa& pentru că nu a
-o+t )n ,ă+ură +ă2şi re+pecte cu()ntu%"
Ungurii& care conduceau pe C(e.drui4 %or %a u%ti,a +a %ocuinţă& puteau +ă -ie
,)ndri" Ocnta& E++eg& *inNo(+Ni& No(i2Sad ocupate de Me!r,ac!t& trupe%e ger,ane
aproape de #e%grad& un nou di+cur+ ră.$oinic a% %ui Roo+e(cit& şapte ,i%iarde de do%ari
credite pentru ţări%e care %uptau ),potri(a AAei& Iugo+%a(ia +coa+ă din %uptă& recia
+coa+ă din %uptă& paraşutiştii ger,ani că.)nd a+upra 'retei& 6e++ că.)nd )n Scoţia"
C6ood4& cc% ,ai ,arc cuira+at $ritanic +cu-undatT C#i+,arN4 a@ung)ndu21 din ur,ă )n
-undu% ,ării" 6it%cr şi 8u++o%ini )nt)%nindu2+e %a #renner& iată de+tu%e ,anşete
+en.aţiona%e pentru .iare& capa$i%c +ă +u-oce +u$ .go,otu% rotati(e%or +e,ni-icaţia
ge+tu%ui unui o, dc +tat care p%ăteai )n +eco%u% //& un tri$ut onoarei"
Antonc+cu şi 6it%er +)nt ap%ecaţi a+upra ,e+ei" Aşa cu, pre.i+e+e 6it%cr& %a -ine%e
anu%ui precedent& ci dep%a+ea.ă $o%duri cu gă,ă%ii co%orate pe ,arca !artă )ntin+ă
)naintea %or" #ăr$aţi )na%ţi& )n uni-or,ă& )i )ncon@oară pe cei doi şe-i& ,ai degra$ă ,ici
de +tatură& o$+cr()ndu2i cu o atenţie ad,irati(ă" 6it%cr e+te )ncă )n-ier$)ntat dc
eApunerea pe carc toc,ai a ter,inat2o" Pri(irea +a p)ndeşte pe -aţa dc nepătrun+ a
inter%ocutoru%ui +ău& e-cctu% pc carc %2a produ+"
C8erge4& .i+e Antonc+cu& ră+tu,)ndcu do+u% ,)inii tot di+po.iti(u% p%a+at pc
!artă& Cdar aş -i pre-erat& aşa cu, (2a, +pu+ )n ianuarie& o o-en+i(ă +pre 8arca
'a+pică& tran+-or,)nd Ro,?nia )n ta$ără a ar,ate%or& iar 8area Neagră )ntr2un %ac
interior& pentru tran+port" 1ar ceea ce ),i +puneţi de+pre -%ota ita%iană ţi I+,ct Paşa"""4"
Era r)ndu% %ui 6it%cr +ă +e adre+e.e ,e,$ri%or de%egaţiei ro,?ne care& cu eAcepţia
şe-u%ui Sta%u%ui 8a@or carc +e a-%a de@a aco%o& -u+e+eră c!iar atunci introduşi )n ca,eră"
EI ne +-ătui +ă )% ur,ă, or$eşte pc 8areşa%u% Antonc+cu" 1upă părerea +a& (ictoria +e
a+e,ăna cu un -ruct p)rgu%t carc nu aştepta dcc)t +ă -ie cu%e+" Apoi +tr)ngeri%c dc ,)nă
ritua%e& pocnituri%e ci.,e%or& drape%e%e -iutur)nd dea+upra capctcior noa+tre& ,u%ţi,ea
carc +triga iarăşi C6ci% und Sicg4& Ri$$entrop drept& ca şi cu, ar -i )ng!iţit $a+tonu%
diri@oru%ui -an-arei şi ia%ă2nc )n a(ion& .$ur)nd +pre ca+ă" La aerogara din #ucurcşti o
a%tă -an-ară& uni-or,e& ,ereu şi ,ereu uni-or,e& un careu dc genera%i ro,?ni pri,indu21 pe
Antone+cu" C'onducătoru%4 )ntinde ,)na -iecăruia şi& -ără a +e -i articu%at un +ingur cu()rit& toţi
par +ă -i )nţe%e+D dc a+tă dată& +e (a )nt),p%aP
Oare ce ,ai +perau ruşiiB 1ouă .i%e ,ai t)r.iu& .iare%e reproduc co,unicatu% agenţiei Ta++"
CO(onuri%e după care er,ania ar intenţiona +ă denunţe ace+t pact E8o%oto( 2 Ri$$cntropF şi +ă
atace URSS +)nt %ip+ite de orice te,ei4" Apoi& ruşii +e +trăduiau +ă @u+ti-ice Cdep%a+area reccnt
e-cc%uată de trupe%e ger,ane e%i$erate din ca,pania $a%canică4 şi +ă a+igure că e%e a(eau Ca%te
,o$i%uri& carc nu pri(e+c re%aţii%e dintre URSS şi Reic!4"
)ntre ti,p& centru% dc greutate (ita% a% ţării +e dep%a+a +pre ră+ărit" Antone+cu -ăcu o u%ti,ă
(i.ită pc -ront" Păduri%e care ,ărgine+c& aproape -ără )ntrerupere& ,a%uri%e Prutu%ui erau p%ine dc
oa,eni care nu +e arătau dec)t %a c!c,area +uperiori%or %or" Atunci ci apăreau din -run.işu% de+ ce
părea +ă -i cre+cut pc oa,eni şi ,aşini& pentru a %ua po.iţia dc drepţi" In-anteriştii& cu pri(iri%e
pierdute )n depărtare& păreau +ă ccrcetc.c co%ine%e dc pc& ,a%uri%e din -aţă" Strigaţi& ei tre+ăreau
ca şi cu, ar -i -o+t tu%$uraţi dintr2o ,editaţie pro-undă" Arti%eriştii +e +tr)ngcau )n @uru% tunuri%or
ca $oa$e%e dc +truguri pc un ciorc!ine" Erau a+e,enea unor (aga$on.i ce +c )ncă%.e+c )n @uru%
+o$ei" Aceşti ţărani )n uni-or,ă )% pri(eau pc genera% cu oc!i p%ini dc ui,ire" Oare e+te ace+t
$ăr$at +cund& carc aruncă dc @ur ),pre@ur pri(iri +e(ere& )ntruparea conducătoru%ui ră.$oinicB
Părea că nici nu a+cu%tă rapoarte%e de$itate de o-iţerii )n po.iţie de drepţi" 1ar toată %u,ea +i,ţea
că acea+tă p%i,$are printre r)nduri era +e,na%u% ante,ergător p%ecării" 'u toată i,inenţa acţiunii&
nu eAi+ta nici o ner(o.itate" So%daţii +c pregăteau pentru ine(ita$i%u% carc +c (a )nt),p%a )ntr2o .i
)n .ori şi aşteptau cu re+e,narea ţărani%or )n -aţa -urtunii +au a grindinei ori a ce%ei ,ai ,ari
pedep+e a naturii& +eceta" Ră.$oiu%& )n concepţia %or& nu era pro(ocat de oa,eni" A prote+ta ori a
+c $ucura dc i.$ucnirea +a era tot at)% dc .adarnic ca a inter(eni )n ordinea natura%ă a %ucruri%or"
0iecare generaţie a tre$uit +ă ,eargă %a ră.$oi" Şi acea+ta& după părerea %or& +c (a re)nnoi c)t ti,p
(a eAi+ta %u,ea" A @udeca a+upra ace+tui +u$iect& a21 c)ntări pc pro şi contra& era preocuparea
orăşeni%or (or$ăreţi" Oa,enii +ănătoşi ai c),puri%or& iniţiaţi )n ,i+tere%e naturii& acceptau %egea
+uperioară aşa cu, pri,eau +ucce+iunea .i%e%or şi a nopţi%or" Şi cu, ar -i putut +ă +c pctrcacă
a%t-e%& )ntr2o %u,e unde nu +c ,işca o piatră -ără (oia 1o,nu%uiB
'e%ă%a%t ,a% a% -%u(iu%ui e+te %ot at)% dc %iniştit ca şi a% no+tru" Ar -i tre$uit +ă (e.i
in-or,aţii%e #irou%ui 1oi
;5
& pentru a şti că aco%o& ca,u-%at +u$ ra,uri carc acoperă ,ai
,u%te %inii de tranşee& o Su,e +u$terană"+c ,işcă& a+e,enea unui -urnicar& şi aşteaptă"
E+%e adu+ )n -aţa %ui Antone+cu pri,u% pri.onier a% ră.$oiu%ui carc )ncă nu )ncepu+e"
E+te un ţăran ro,?n& din prea@,a 8og!i%c(u%ui& carc a +o+it )n %inii%e noa+tre )not&
)naintea .ori%or" Ei po(e+teşte că nu,eroşi ca,ara.i din regi,ente%e ro,?neşti erau
!otăr)ţi& ca şi d)n+u%& +ă +e predea dc )ndată ce (or )ncepe o+ti%ităţi%e" 1acă +c !otăr)+c
+ă acţione.e ,ai )nainte& era din cau.a .(onuri%or după carc ger,anii şi +o(ieticii ar -i
a@un+ %a un nou acord& prin negocieri" E% con-ir,ă deportarea )n ,a+ă a ro,?ni%or din
#a+ara$ia" 1ru,uri%e +pre Ni+tru +)nt p%ine dc co%oane )ndreptate +pre ră+ărit" CAduceţi toate
acc+tca %a cunoştinţa trupei4& ordonă Antone+cu o-iţeri%or care )% )ncon@urau" 8ă+ură tardi(ă şi
inuti%ăD +o%daţii erau ,ai $ine in-or,aţi dec)t şe-ii %or"
)n ta$ăra ger,ană& at,o+-era +e +c!i,$ă co,p%et" 6it%cr +pu+e+e ade(ăru%" E+te o u.ină
carc %ucrea.ă cu preci.ie" O-iţeri şi trupă +)nt ,)ndri dc re.u%tat" Arăt)nd -uncţionarea inti,ă a
CUricg+,a+c!inii4
;<
& ei păreau +ă )ntre$eD COare nu +)nte, noi pri,ii +o%daţi din %u,eB4"
O-iţerii ro,?ni carc )% )n+oţeau pe Antonc+cu )şi ,uşcau $u.e%e dc -iecare da%ă c)nd ca,ara.ii
din Mc!r,ac!% )ncercau +ă pro(oace ad,iraţia şe-u%ui %or" Spre ,area %or p%ăcere&
C'onducătoru%4 căuta cu+ururi& critica şi ccrca +c!i,$ări" C1ar acea+ta e+te ce(a o$işnuit %a
Mc!r,ac!%4& )i ră+pundea dc -iecare dată %ui An%one+cu genera%u% Sc!o$cr
;>
ui,it" CE+te
po+i$i%& dar aici cu co,and4& rep%ică Antonc+cu nc%u%$urat"
),i pc%recu+e, noaptea cu 8i!ai Antonc+cu& (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui& pentru a redacta
proc%a,aţii& note pentru +tate%e neutre& etc" 1i+2dc2di,incaţă& icşii cu c% şi )% )n+oţii& C\tii ce +e
po(e+teşte de+pre ocuparea 1ane,arcei de către er,aniaB4 ,ă )ntre$ă 8i!ai Antonc+cu" Sc
parc că %ocuitorii 'opcn!agăi co$or)+eră di,ineaţa din %ocuinţe%e %or& -ără a o$+er(a ce +c
petrecu+e" Unu% dintre ci& carc %ua ,icu% de@un )ntr2o ca-enea& con+tată cu +urprindere pre.enţa
unui ,arc nu,ăr dc o-iţeri ger,ani" 'e -ac ci aciB& )ntre$ă c%icntu% pc $ăiatu% care )% +er(ea de
o$icci" CNu ştiu4& ră+pun+e ace+ta& Cau +o+it %a ora de+c!iderii şi au co,andat ,icu% de@un" Poate
e+te o de%egaţie4"
Stră.i%e din #ucurcşti erau )ncă goa%e şi %iniştite" Radiou% i.$ucni deodată& printr2o -erea+tră
de+c!i+ă" 8ai )nt)i CTată% no+tru4& ca de o$icci& recitat dc o (oce de copi%" Apoi crainicu% )ncepu
+ă citea+că proc%a,aţia rege%ui" 1eodată oa,eni apărură %a toate -ere+tre%e& cu păru% )n de.ordine
şi& ca şi cu, +2ar -i e%i$erat dc o e,oţie care )i +u-oca& ei +trigauD CRă.$oiu%" Ră.$oiu% contra
Ru+iei4" )n c)%c(a c%ipe +trada -u p%ină dc o ,u%ţi,e carc a%erga& ca gonită de un incendiu& )n
aceeaşi dirccţic& +pre pa%atu% rega%T po+turi%e dc radio -uncţionau %a ,aAi,u,T oraşu% )ntreg
ră+una )n +unete%e ,u.icii ,i%itare" Apoi& deodată& o ,are tăccrcD rugăciuneaT oa,enii că.u+eră
)n genunc!i" A$ia ridicaţi )n picioare& ci rc)ncepcau +ă +trigeD CTrăia+că ră.$oiu% +-)ntP *ictorie
cruciadeiP #ar$arii a+iatici& a-ară din EuropaP4 Un $ă%r)n +e ridică pe gri%a@u% pa%atu%ui rega%"
C)nainte4& +trigă c%T C#o%şe(icii +ă nu ,ai a@ungă +ă +er$e.e un an dc %a ocuparea #a+ara$iei4" Eu
nu )ndră.nea, +ă )% pri(e+c )n -aţă pc 8i!ai Antonc+cu& carc era ră+co%it dc e,oţie" 0aţa +a şiroia
dc %acri,i"
Spre ora un+pre.ece& ne du+eră, %a a,$a+ada ger,ană& pentru ca (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui +ă
poată& de %a )nă%ţi,ea $a%conu%ui& +ă +a%ute ,u%ţi,ea& a%ături de repre.entanţii Rcic!2u%ui" Era
pri,a dată c)nd +e ,ani-e+ta pentru er,ania& -ără con+tr)ngcrc şi g)nduri a+cun+e" )n ,o,entu%
c)nd ne retrăgea,& Ui%%inger ,ă reţinu dc $raţD CEu nu2,i -ac i%u.ii& +pu+e e%& cu toată acea+tă
de.%ănţuire dc entu.ia+,& a+upra dorinţei +ecrete a ro,?ni%or4" )% pri(ii -ără g%a+" C1a& re%uă e%& ei
dore+c ca noi +ă2i $ate, pc ruşi şi apoi ca noi +ă -i, $ătuţi dc eng%e.i4" 8i!ai Antone+cu
prote+tă cu indignareD o a+t-e% dc ca%o,nie& )ntr2o a+e,enea .i" Apoi& după ce ,aşina noa+tră +e
pu+e )n ,işcare& %ă+)ndu2+e pc perne& e% adăugă cu un +ur)+D C'e% puţin& nu +2a %ă+at păcă%it4
"'API TOLUL *
Armele au cuvînîu!
CLupta pentru e%i$erarea pă,)ntu%ui ro,?ne+c +2a ter,inat" 1c %a 'arpaţi %a 8arca Neagră&
+)nte, din nou +tăp)ni ai -rontiere%or +tră$uni%or noştri" Lupta continuă pentru a a+igura
de.(o%tarea noa+tră& pentru +a%(area credinţei& a ordinii şi ci(i%i.aţiei" Ar,ate%e ger,ano 2
ro,?ne au )naintat ad)nc dinco%o dc Ni+tru4" 'inci +ăptă,)ni trecu+eră dc c)nd genera%u%
Antone+cu p%eca+e pe -ront" )napoindu2+c )n capita%ă& e% dădu pre+ei ace+t co,unicai" #i%anţu%
)ntoc,it a+upra pierderi%or duş,anu%ui era i,pre+ionantD o +ută cinci.eci dc ,ii dc pri.onieri&
două ,ii dc tancuri di+tru+e şi două ,ii două +ute dc a(ioane do$or)te" 8ai ,u%t dc o .eci,e din
tota%u% ci-re%or pre.entate dc ger,ani pentru )ntreg -rontu% Eun ,i%ion două +ute cinci.cci dc ,ii
dc pri.onieri& pai+pre.ece ,ii dc tancuri& un+pre.ece ,ii cinci+ute dc a(ioaneF -u+e+e o$ţinut pc
-rontu% ro,?nc+c" 1ar ,u%t ,ai intere+ante dcc)t %i,$a@u% ci-re%or erau con+tatări%e cc au putut -i
-ăcute )n ti,pu% ace+tei pri,e perioade dc %up%ă" Sc con-runtau trei popoare" ')ntărind ca%ităţi%e
şi de-ecte%e %or& tre$uia +ă +c ad,ită că ger,anii erau cc% ,ai $ine in+truiţi şi ce% ,ai di+cip%inaţi"
1ar cei ,ai cura@oşi şi ,ai +tăruitori erau de+igur ruşii" 'ontra 2 atacuri%e %or& ,ai a%e+& erau
i,pre+ionante" '!iar dc %a )nccpu%u% ră.$oiu%ui& e%e ar -i putut crea un a(anta@ pentru Ar,ata
Roşie& dacă in+trucţia in-anteriei %or ar -i -o+t ,ai )ngri@ită" Ruşii atacau cu pieptu% de+coperit"
E+te ade(ărat că %iru% arti%eriei %or& carc )i preccda& era -oarte den+& dar )n -aţa unei ar,ate $ine
in+truite& ,etoda o-en+i(ei ru+e ec!i(a%a cu o +inucidere" 'ui$uri%e dc ,itra%iere -ăccau ra(agii )n
r)nduri%c atacanţi%or carc& cu toate pierderi%e +u-erite& re(eneau dc -iccarc da%ă %a atac& dar p)nă %a
ur,ă& prea +%ă$iţi& au -o+t ne(oiţi +ă2şi a$andone.e po.iţii%e de p%ccarc"
8ari%e +uccc+c a%e ar,ate%or ger,ano 2 ro,?ne +c o$ţineau aproape )ntotdeauna )n ur,a
o-en+i(e%or Ar,atei Roşii pc +eg,ente%e -rontu%ui unde acca+ta din ur,ă )şi epui.a+e -orţe%e& )n
atacuri .adarnicc" Principa%a ca%itate a ro,?ni%or era tenacitatea %or )n de-en+i(ă" 1upă
Antone+cu& ruşii pri,i+eră ordinu% dc a a%aca -ără )ncctarc& i,ediat cc ad(er+aru% adopta o tactică
dc aşteptare" 1upă e%& tactica cc tre$uia adoptată -aţă dc accştia era +ă2i %a+e +ă +c ni,icca+că )n
o-en+i(e .adarnice" er,anii +c arătau prea ade+ea neră$dători şi gră$iţi +ă .dro$ea+că re.i+tenţa
ad(er+aru%ui" ri@a %or pcn%ru pă+trarea iniţiati(ei )i -ăcea +ă piardă din (edere corecta aprccicre a
operaţiuni%or" Ruşii nu pără+eau nici o dată o po.iţie ce nu +e ,ai puica ,enţine" )n ace+t -e%&
%inia -rontu%ui era di+continuă" )ntinderea -rontu%ui nu per,itea o a(an+are ,ai )nainte de a -i
%ic!idat puncte%e de re.i+tenţă ră,a+e )n +pate" Tactica o-en+i(ei $a.ată pe concentrarea unui
,arc nu,ăr de ,i@%oace de %uptă pe un -ront redu+& pe care ger,anii o adopta+eră )n Po%onia şi )n
0ranţa& de(enea aici i,practica$i%ă" Şi acea+ta nu nu,ai din cau.a +paţiu%ui& ci şi datorită
re.er(e%or ru+eşti care ,ăcinau -ără )ncetare -%ancuri%e puncte%or )naintate" Să )ncerci +ă
,ane(re.i pe un -ront -ără %i,ite (a+te operaţiuni de )ncercuire& ar -i )n+e,nat +ă te eApui %a
+ituaţii )n care nu +c ,ai ştia cine e+te ce% ce )ncercuia şi cine e+te ce% )ncercuit" CAce+t ră.$oi
a,eninţă +ă +c a+e,ene cu ce% din 191: 2 191;4& +punea Antonc+cu& Cşi atunci nu,ăru% (a
de(eni -actoru% principa%4" Proprii%e noa+tre pierderi& )n acea+tă pri,ă perioadă& erau de+tu% de
%i,itate& dacă +c %uau )n +ca,ă ci-re%e& -ără a intra )n deta%ii" 1ar procentu% o-iţeri%or că.uţi era
i,pre+ionant" Pentru a )n%ocui %ip+a grade%or in-erioare& o-iţerii +c (edeau o$%igaţi +ă preia
co,anda ,ici%or unităţi" Ei erau )ntotdeauna )n pri,a %inie şi )n -runtea %i+tei (icti,e%or"
Nu,ai Iupt)nd contra Ar,atei Roşii& a@ungeai +ă con+taţi pro-unda tran+-or,are pe care
regi,u% co,uni+t o opera+e )n URSS" Pentru ce%e%a%te +tate& ră.$oiu% ră,)nca un ,i@%oc"
'apitu%area& ar,i+tiţiu% şi )n u%ti,ă in+tanţă& pacea cu ina,icu% puteau +ă pună capăt o+ti%ităţi%or&
)n ca. dc)n-r)ngerc" Statu% +upra(ieţuia )nccrcării de -orţă& c!iar dacă acea+ta +c )ntorcea )n
de-a(oarea +a" Pentru Ru+ia So(ietică era a%t-e%" 8o+co(a nu a(ea de apărat un +tat& ci un regi,
po%itic" Pe conducătorii co,unişti nu2i intere+a ce +2ar -i )nt),p%at cu naţiunea pe care o
conduceau" Aşa cu, re-u.a+eră& )n 191>& +ă +c recunoa+că drept +ucce+ori ai regi,u%ui ţari+t şi +ă
p%ătea+că datorii%e +a%e& ci re-u.au acu, +ă conceapă că un a%t regi, ar -i putut +ă %e ur,e.e&
pentru a a+igura continuitatea poporu%ui ru+" Ru+ia tre$uia +ă piară +au +ă trăia+că& cu regi,u%
+ău" )n con+ecinţă& +o%datu% Ar,atei Roşii pri,i+e o in+trucţie cu totu% di-erită de cea a ce%or%a%te
naţiuni& cu pri(ire %a %egi%e ră.$oiu%ui" Se,ne%e con(enţiona%e a%e predării erau -o%o+ite de ei ca
un (ic%eşug de ră.$oi& ,enit +ă )nşe%e (igi%enţa duş,anu%ui" I,ediat ce +o%daţii noştri +c apropiau
de un grup care agita o p)n.ă a%$ă )nc!ipuindu2şi că a(eau dc2a -ace cu +o%daţi care (oiau +ă +c
predea& ruşii re%uau %upta" 1e+igur& după ,ai ,u%te eAperienţe de ace+t gen& ni,eni& pe -rontu% de
ră+ărit& n2a ,ai că.ut )n capcană" Sc trăgea a+upra ina,icu%ui p)nă ce di+părea orice +e,n de
(iaţă"
Propaganda ru+ea+că reuşi+e +ă con(ingă trupa Ar,atei Roşii că ger,anii şi a%iaţii o,orau
pe toţi pri.onierii +au răniţii care cădeau )n ,)ni%c %or" Sc poate deci i,agina )n(erşunarea cu
care +o%daţii i.o%aţi continuau +ă %upte" '!iar cei care erau gra( răniţi trăgeau& p)nă ce ina,icu% %e
)n-ingea $aioneta )n trup" )n ace+te condiţii& %upta %ua %in ce )n ce ,ai ,u%t a+pectu% unui ră.$oi
ci(i%" 0orţe%e anga@ate păreau +ă +e con+idere reciproc ca -ranctiroriII" Ad(er+arii +c eAter,inau
ca şi cu, ră.$oiu% ar -i a(ut un caracter indi(idua%" Ei +e con+iderau ca duş,ani& de %a o, %a o,"
Antonc+cu -ăcu+e e-orturi .adarnice pentru a re,edia acea+tă +ituaţie" E% tri,i+e+e ,e+a@e
%ui 6it%cr& propun)ndu2i +ă renunţe %a ,ani-e+te%e po%itice pe care Lu-tYa--c %e arunca dea+upra
%inii%or ina,ice şi de a %e )n%ocui cu a%te%e carc de.,inţeau propaganda co,uni+tă a+upra
a$rogării %egi%or ră.$oiu%ui şi %ă,ureau +o%datu% roşu a+upra drepturi%or pc care i Ic con-erca
uni-or,a +a& at)t ca pri.onier& c)t şi ca rănit" 6it%er -u de părere că era prea t)r.iu +pre a +e re(eni
%a +ituaţia dc -apt carc +c +ta$i%i+e" Ră.$oiu% (a continua deci )n ,aniera pc care i2o i,pri,a+eră
ruşii" u(ernu% ro,?n pregăti un ,are nu,ăr de ,ani-e+te şi )ncredinţă a(iaţiei noa+tre
ră+p)ndirea %or printre ruşi" Re.u%tate%e o$ţinute -ură ui,itoare" )n %ocu% unei p)n.e a%$e oarecare&
+o%daţii Ar,atei Roşii )naintau +pre %inii%e noa+tre agit)nd ,ani-e+te%e %an+ate )n tranşee%e %or" Ei
%e )n,)nau +o%daţi%or ro,?ni& ca şi cu, ar -i ţinut %ocu% unui paşaport& carc %e a+igura treccrea
+pre un %agăr dc pri.onieri" CS2ar .ice4& g%u,ea Antonc+cu& Ccă pe acc+te !)r%ii e+te tipăritD $ună
reco,pen+ă ce%or carc %e aduc )n %inii%e ro,?neşti4" 1atorită ace+tei ,etode& nu,ăru%
pri.onieri%or +c ,ărea )n -iecare .i" 1ar )n cur)nd +o%daţii ruşi care +e predau raportau că
po%itrucii dădu+eră ordin +ă -ie ),puşcat orice +o%dat a+upra căruia +c gă+eau ,ani-e+te %an+ate dc
a(ioane%e ina,ice" Si,p%a po+e+ie a unui a+e,enea docu,ent era con+iderată ca do(adă a unei
tentati(e de de.ertare" Sc ră+pun+e prin noi i,pri,ate& care +-ătuiau +o%daţii ina,icu%ui& +ă
di+trugă ,ani-e+te%e& i,ediat după %ectura %or& eAp%ic)ndu2%c că nu era nece+ar& pentru a +c preda&
+ă ai$ă a+upra %or unu% din ace+te eAe,p%are"
Predări%e ar -i continuat pe o +cară poate tot at)t dc ,arc& dacă +o%daţii Me!r,ac!t2u%ui ar -i
ur,at eAe,p%u% no+tru" 'u, era greu pentru ruşi +ă ştie dacă ina,icu% din -aţă era ger,an +au
ro,?n& ci -ură pri,iţi& )n ,ai ,u%te r)nduri& atunci c)nd +e apropiau dc tranşee%e duş,anu%ui cu
-ocu% ucigător a% ,itra%iere%or ger,ane" CRu,)n+Ni4& +c au.ea )n ,o,ente%e dc tăccre& ,ai a%e+
noaptea& +trigat din %inii%e ina,ice şi după ,ai ,u%ţi Cda4& un ,ic grup +c de+prindea& pentru a
tra(er+a )ntr2o cur+ă rapidă acc% n" man 's land
;9
care +epara po.iţii%e ad(er+ari%or"
A con+idcra de-ecţiuni%e carc +ur(eneau ca un re.u%tat a% ,ora%u%ui +că.ut a% Ar,atei Roşii&
ar )n+e,na +ă co,itc, o gra(ă eroare" E%e +c produccau& )n a-ara c)tor(a cAcepţii& aşa cu, era
ca.u% cu ro,?nii din Ucraina& )n ur,a pierderi%or continue +u-erite dc di(i.ii%e ru+eşti& prea
ade+ea eApu+e pe po.iţii de +acri-iciu" 'o,anda,entu% +o(ietic nu -ăcca econo,ic nici dc
oa,eni& nici dc ,ateria%e" E% p%ătea& pentru a pă+tra punctc%c +trategice +ecundare un preţ pe care
nici un a%t co,anda,ent nu %2ar -i acceptat" Puţin )i i,porta dacă erau regi,ente )ntregi +au doar
c)te(a ,ine carc )ncetineau )naintarea duş,anu%ui" Erai c!iar i+pitit +ă crc.i că (ieţi%e o,eneşii
păreau de pri+o+ )n depo.ite%e +o(ieticc" Era -oarte -ire+c ca +o%daţii a+t-e% +acri-icaţi +ă +c -i
+ocotit )ndreptăţiţi +ă2şi )nccrcc norocu%& con+tituindu2+e pri.onieri" Era c!iar dc ,irare că
eAe,p%u% %or nu a -o+t ur,at dec)t dc o ,ică parte a e-ecti(e%or" Nu,ăru% ,orţi%or şi a% ce%or gra(
răniţi care erau de+coperiţi pc teren era& cu regu%aritate ,u%t ,ai ,arc dec)t cc% a% pri.onieri%or"
La curăţirea po.iţii%or Carici4& +e gă+eau ade+ea di(i.ii )ntregi care ar -i putut -i re-or,ate& după
ter,inarea operaţiunii" Pri.onierii nu depăşeau niciodată o trei,e din c-ccti(c"
Rit,u% rapid )n carc +c -ăcca )naintarea per,itea ade+ea +ă ne e%i$eră, pri.onierii"
'on+tatarea care +e -ăcea atunci& @u+ti-ica )n )ntregi,e atitudinea ger,ani%or" Oa,enii capturaţi&
te-eri cu c)te(a orc )nainte& erau gă+iţi doar ca un trup carc a$ia ,ai pa%pita" 'u oc!ii +coşi& cu
urec!i%e tăiate& cu pie%ea de pc -aţă şi piept +,u%+ă& ace+te -iinţe ,ai re+pirau doar printr2un
,iraco% de (ita%itate" Ina,icu% pără+ea )n retragerea +a ace+te trupuri ,uti%ate& pentru a2i
i,pre+iona pc +o%daţii noştri" 'u un cui )n-ipt )n corpu% (icti,ei era -iAat un $i%eiD CSo%dat
ro,?n& pri(eşte c!ipu% tău de ,)ine4& +au CAntonc+cu& iată opera ta4"
Nu e+te eAagerat +ă +e a-ir,e că& )nainte de Sta%ingrad& ruşii nu au -ăcut pri.onieri" Ei )i
,a+acrau pe toţi" La Sta%ingrad& ,are%e nu,ăr de +o%daţi că.uţi )n capti(itate a deter,inat
co,anda,entu% +o(ietic +ă2şi +c!i,$e atitudinea" Ei repre.entau o ,)nă de %ucru uti%ă pentru
URSS" 1ar& %a )nceput& ruşii au pre-erat +ă -o%o+ea+că ,icu% nu,ăr de +o%daţi pc carc reuşi+eră +ă2
% capture.e& drept co$ai de propagandă" P)nă şi proprii%e %or trupe a@un+e+eră +ă +e tea,ă +ă nu
+u-ere ace%aşi trata,ent din partea ina,icu%ui" E-ectu% de inti,idare pe care +perau +ă2I producă
a+upra +o%daţi%or carc )naintau şi care )şi gă+eau ca,ara.ii de+-iguraţi a -o+t pro+t ca%cu%at" Nici o
propagandă n2ar -i putut +t)rni o ,ai ,arc +ete de ră.$unare" Re+pon+a$i%itatea pentru a+pectu%
inu,an a% ră.$oiu%ui din ră+ărit incu,$ă& de %a )nccput& URSS2u%ui" EAce+e%e co,i+e de ocupant&
deşi nc@u+%i-icatc prin e%e )n+e%e& de(in 2 pentru cei ce i2au (ă.ut pe ruşi %a trea$ă 2 eAp%ica$i%e"
1i+cip%ina cea ,ai riguroa+ă n2ar -i putut ),piedica oa,enii re(o%taţi +ă procede.e %a repre+a%ii
şi& )n pri,u% r)nd& popu%aţia ci(i%ă era cea carc +u-erea"
1acă Antonc+cu +e te,ea +ă ur,e.e eAe,p%u% ger,ani%or& era ,ai a%e+ din gri@a pcnUJu
di+cip%ină" Ro,?nii nu puteau -i ,ane(raţi tot aşa de uşor ca +o%daţii ar,atei ger,ane" er,anii
au o capacitate de +c!i,$are %a -aţă pc care ce%e%a%te popoare nu o po+edă" Aceeaşi oa,eni carc
+e co,portau corect )n Ro,?nia& +e tran+-or,au co,p%et& de )ndată ce treceau -rontiere%e noa+tre
)n Ru+ia +au Iugo+%a(ia" Ei reacţionea.ă %a ordine ca nişte auto,ate" Ar,ata ro,?nă& dacă +2ar -i
dat -r)u %i$er dorinţei +a%e de ră.$unare& ar -i de(enit de ne+tăp)nit" Antonc+cu +c te,ea că& dacă
o-iţerii n2ar -i reuşit +ă o do,ine& ar,ata ar -i +-)rşit prin a +e de.,e,$ra" 1ar c!iar şi ner(ii
o-iţeri%or erau puşi %a o grea )nccrcare"
C'onducătoru%4 toc,ai de+titui+e un căpitan carc& contrar ordine%or +a%e& condu+e+e ci
)n+uşi repre+a%ii%e din Edincţ& o ,ică %oca%itate din #a+ara$ia& popu%ată cu e(rei şi ucrainieni"
)nainte de a2I tri,ite )n -aţa 'urţii 8arţia%e& Antonc+cu (ru +ă2% interog!e.e e% )n+uşi" 82a, du+
+ă2% caut pe căpitanu% Nicu%c+cu 2 ace+ta era nu,e%e incu%patu%ui 2 )ntr2un $irou a% +er(icii%or
,i%itare a%e re.idenţei& unde era pă.it" Era un $ăr$at )na%t& $%ond& a cărui pri(ire a%unccoa+ă nu
in+pira,ici o )ncredere" E% ,ă ur,ă p)nă %a $irou% %ui Antonc+cu& cu capu% )n @o+& cu un ,er+
şo(ăJe%nic" A$ia )n -aţa genera%u%ui )şi gă+i o atitudine ,ai de,nă de un ,i%itar" C)ţi dau .ece
,inute pentru a te @u+ti-ica4& )i +pu+e +ec Antonc+cu" EApunerea -ăcută de căpitan 2 cu o (oce
e.itantă %a )ncepui& pentru a +-)rşi cu un ton de di+perare 2 reda cu -ide%itate at,o+-era care
do,nea pe -ront" 'ăpitanu% Nicu%e+cu -ăcu+e retragerea din #a+ara$ia )n 19:=" 1ru,u%
c+cadronu%ui +ău trecea prin Edincţ" )% gă+i+e atunci& pc +trada principa%ă din acea %oca%itate& pc
căpitanu% Enc+cu %egat de un +t)%p de te%egra-& cu !aine%e +-)şiate& p%in dc +cuipat şi dc ,urdării"
Locuitorii e(rei şi ucrainicni ai +atu%ui +tătu+eră %a coadă pentru a urina pc corpu% pri.onieru%ui"
0e,ei%e u,p%eau pă%ării de pai pe care %e (ăr+au apoi pe capu% ne-ericitu%ui o-iţer" A -o+t a+t-e%
,a%tratat ti,p dc două ore& p)nă %a (enirea e+cadronu%ui căpitanu%ui Nicuic+cu" )n ti,pu% unei
+curte etape dc noapte& Enc+cu a po(e+tit ca,ara.i%or +ăi tot ce i +e )nt),p%a+c& apoi +2a
)ndepărtat de grup" 'a,ara.ii +ăi cre.ură că c% (oia +ă ră,)nă +ingur" In rea%itate& e% )şi tra+e un
g%onte )n cap" 1upă ruşinea pc care o +uporta+e& )şi i,agina că nu ,ai poate trăi" So%daţii
re-u.ară +ă )% )n,or,)ntc.c& pentru a nu2i atinge !aine%e& care du!neau )ncă& ,)n@ite dc +)nge şi
dc ,urdării" C1aţi2,i uni-or,a %ui4& pretinde căpitanu% Nicuic+cu că ar -i ordonat atunci& C(reau
+ă o ),$rac -iindcă aşa +e cu(ine ar,atei noa+tre& care pără+eşte g%ia +tră$ună -ără a )ndră.ni +ă
%upte4"
Re(enind %a Edincţ )n pri,ă(ara %ui 19:1& căpitanu% gă+i pc +tradă trei cada(re dc +o%daţi&
ori$i% ,uti%ate" Nici un %ocuitor nu era pe +tradă" Ei +e a+cundeau )ndărătu% +toruri%or tra+e" Apoi&
deodată& o ),puşcătură +e au.i dc unde(a" Un +o%dat că.u dc pc ca%" Nicuic+cu (ă.u roşu" Nu ,ai
ştiu ce -ace" 'opii& -e,ei şi $ătr)ni -ură trccuţi prin -oc şi +a$ie" ')nd e+cadronu% )şi continuă
)naintarea& %ă+ă )n ur,ă +ute dc cada(re"
CRe-u. re(o%(eru%& do,nu%e genera%4& aproape că +trigă căpitanu%& care tre,ura& Cprecu, şi
'urtea 8arţia%ă" 1acă ,ă conda,naţi& re-u. +ă ,ă apăr4" Antone+cu& +cund şi cri+pat& +c apropie
dc c% şi după ce )% pri(i ţintă )nde%ung& )i .i+eD C)ţi acord o u%ti,ă şan+ă" 1acă (rei rea$i%itarea& du2
te +ă o o$ţii pe -ront4" 'ăpitanu% Nicu%e+cu o gă+i pc dep%in& )n -aţa -orti-icaţii%or Odc++ci" In
e+cadronu% +ău au -o+t co,pu+e (er+uri%e c)ntaJc apoi )n toată ca,pania din Ru+iaD
=eneralul $"art# crucea dc 0ier cu 0run!e de ste/ar a germanil"r
Iar c#$itanul meu, crucea dc lemn cu casc#
9=
Popu%aţia ci(i%ă din +pate%e -rontu%ui ur,ărea %upta cu entu.ia+," Ar -i -o+t nepotri(it ca ca
+ă -ie in-or,ată de+pre orori%e %a care erau eApuşi +o%daţii )n -iecare .i" 1e+igur& de+crierea care %i
+c -ăcea a+upra e(o%uţiei operaţiuni%or core+pundea tot at)t de puţin rea%ităţii ca şi p)n.c%c ce
repre.entau ,ari%e $ătă%ii ,i%itare cu a+pectu% rea% a% unui c),p de %uptă" 1upă di+pariţia pri,ei
eu-orii cc ur,ă dec%araţiei dc ră.$oi& +2a )nţe%e+ că nu ,ai era (or$a dc un ră.$oi -u%ger& cu care
ger,anii o$işnui+eră %u,ea dc %a )nceputu% o+ti%ităţi%or" Ar,ate%e ro,?ne nu au intrat )n acţiunc
dcc)t %a 9 iu%ie& după cc ger,anii din Po%onia a@un+e+eră %a acccaşi )nă%ţi,e cu (cc!ca %inie dc
de,arcaţie ger,ano 2 ru+ă dc pc Prut" 'ucerirea Lc,$crgu%ui& %a 9= iunie a -o+t +e,na%u%
o-en+i(ei" C*enind din 8o%do(a dc nord& detaşa,ente%e ger,ane şi ro,?ne au trecut& co% %a cot&
Prutu%T e%e )naintea.ă acu, +pre Ni+tru4& anunţa co,unicatu% OUM& pentru a adăuga cu e,-a.ăD
CAr,ate%e a%iate +)nt deci pe ca%e dc a ataca pc toată %ungi,ea -rontu%ui& de %a 8arca Neagră %a
Oceanu% )ng!eţat de Nord4" La 5 iu%ie& Ni+tru% -u atin+& )n nordu% #a+ara$iei" )n .iua dc > a
acc%ciaşi %uni& ar,ate%e ro,?ne intrau )n capita%a #uco(inei" O .i ,ai t)r.iu& -o+ta -rontieră a
acc+tci pro(incii era de@a depăşită )n ,ai ,u%te puncte" Pentru e%i$erarea capita%ci #a+ara$iei&
'!işinău& tre$uia +ă +c ,ai aştepte )ncă" Ea +2a produ+ %a 2> iu%ie& c)nd co,unicatc%c ger,ane
anunţau de@a %upte )n -aţa oraşu%ui
S,o%en+N şi ,enţionau pentru pri,a dată Uie(& *ite$+N" Patru .i%e ,ai %)r.iu& Sta%in +c proc%a,a
co,andant +upre, a% ar,ate%or +o(icticc" Pierderi%e tota%e a%e ina,icu%ui& după aprccicri%e
+tate%or ,a@ore ger,an şi a%iate& +e apropiau dc patru ,i%ioane& dacă +c +ocotea că nu,ăru%
,orţi%or era aproAi,ati( du$%u dcc)t ce% a% pri.onieri%or"
Trupe%e noa+tre& con-or, p%anu%ui iniţia%& tre$uiau +ă )nainte.e& %ă+)nd )n +pate& )n ,)ini%c
ruşi%or& oraşe ca Ode++a +au Nico%ac(& carc nu puteau -i cucerite dec)t după un %ung a+ediu" 1ar %a
)nceputu% %unii augu+t& OUM co,unică Statu%ui no+tru ,a@or că p%anuri%e dc %uptă -u+e+eră
,odi-icate" Antonc+cu tre$uia +ă +e ducă %a carticru% genera% a% %ui 6it%er& penLru a di+cuta a+upra
noi%or o$iccti(e ce tre$uiau atin+e"
A(ionu% %ui Antone+cu ateri.ă pc un ,ic aerodro, )n apropierea unui oraş ucrainian& carc +e
a+cundca +u$ -u,u% şi ccaţa ,atina%ă" 1ru,u% no+tru nc )ndepărta de e% şi nc )n-unda )ntr2o
c),pie -ără !otare& tăcută şi de.o%ată" Trecură, prin ,ai ,u%te +ate" Stră.i%e erau goa%e& iar
ca+c%c păreau pără+ite" Ti,p dc o oră de dru, nu a, )nt)%nit& )n a-ara c)tor(a +o%daţi ger,ani&
nici o -iinţă (ie" '),puri%c nu erau cu%ti(ate" enera%u% pri(ea& din c)nd )n c)nd& ccru% dc un
cenuşiu greoi& carc apă+a dea+upra c),pici& ca şi cu, ar -i căutat& ce% puţin aco%o& un +e,n de
(iaţă" Era eAa+perantP Nici ,ăcar o pa+ăre" )n pu+tietate& nu erau dcc)t ,aşini%e noa+tre şi pra-u%
,işcător ridicai dc e%e& acca+%ă pu%$ere -ină şi gra+ă din Ucraina care +c depunea pe -eţe%e noa+tre
ca o ,a+că& a+e,enea cc%ci pc care căr$unc%c o depune pe c!ipuri%e ,ineri%or" S2ar -i +pu+ că era
cenuşa unei %u,i ,oarte& carc )ncerca +ă2i )n,or,)n%c.e pc u%ti,ii +upra(ieţuitori" )n ce%e din
ur,ă& o deni(e%are a terenu%uiT auto,o$i%e%e& urcară c)%c(a +ute dc ,etri şi& )n ()r-& +c .ări un
punct negru" 8ica noa+tră cara(ană +c )ndreptă )n gra$ă +pre e%" 1ru,u% de(eni ,ai $un" Acu,
ru%au pc un a+-a%t recent aşternut" Punctu% .ărit )n ()r-u% co%inci +c pre-ăcca )ntr2o pădure" #ariera
(op+ită )n cu%ori%c ger,ane +e ridica+e& pentru a nc per,ite trecerea şi pătrun+cră, )năuntru%
oa.ei"
6it%er& )ncon@urat de genera%i )n ,are ţinută& )% pri,i pc Antone+cu )n $araca centra%ă"
0ii!rcr2u% con-eri genera%u%ui ro,?n 'rucea dc 0ier& c%a+a I şi a II2a" Era pri,u% +trăin carc
pri,ea acca+tă )na%tă di+tincţie" CNoi %uptă, pentru ci(i%i.aţia europeană4& +pu+e c% )n ,icu%
di+cur+ oca.iona% Cşi nu pot dcc)t +ă (ă -e%icit de a -i eApri,at cc% dint)i şi ce% ,ai $ine +en+u%
%uptei noa+tre" L2aţi nu,it ră.$oi +-)nt& cruciada contra $o%şe(i+,u%ui" EAperienţe%e $ar$ariei
+%a(e& pc carc +o%daţii noştri %e -ac )n -iccarc .i& @u+ti-ică )ntru totu% acţiunea noa+tră" Europa
)ntreagă tre$uie +ă +c +o%idari.e.e cu ea& -iindcă noi %uptă, a+tă.i aşa cu, +tră$unii noştri %uptau
odinioară contra %ui Atti%a şi a I+%a,u%ui" Aşa cu, -igura %egendară2a I+torici (oa+tre& (oie(odu%
Şte-an cc% 8arc 2 i +e -ăcu+e de+igur %ui 6it%er un cur+ dc i+toric ro,?nea+că& )nainte dc +o+irea
%ui Antone+cu 2 care apăra porţi%e Europei ),potri(a in(adatoru%ui a+iatic& pri,i+e dc %a Papa
tit%u% dc At%et a% %ui 6ri+to+& cu (ă nu,c+c a+tă.i ca(a%er aP 'rucii dc 0ier şi (ă )n,)nc. cea ,ai
)na%tă decoraţie ger,ană" *eţi -i pri,u% +trăin care +ă o poarte4" CIată2(ă decorat dc papa Ado%-
6it%er& r)n@i 8i!ai Antonc+cu& atunci c)nd ,areşa%u%& )napoiat %a #ucurcşti& ),i dicta darea dc
+ca,ă a+upra di+cuţii%or pc carc %e a(u+e+e cu cancc%aru% ger,an"
1c %a po+tu% +ău dc o$+er(aţie& )n centru% -rontu%ui ru+e+c& atenţia 0ii!rer2u%ui era orientată
+pre ce%e%a%te punctc a%e g%o$u%ui" enera%u% Qod% -ăcu eApunerea a+upra $ătă%iei care -ăcca
ra(agii pc toată )ntinderea -rontu%ui +o(ietic& in+i+tă a+upra +ucce+e%or o$ţinute de ar,ate%e a%iate&
dar +e -eri +ă -acă prono+ticuri" ')nd 6it%cr %uă din nou cu()ntu%& %upta contra Ru+iei trecu pc
p%anu% a% doi%ea" Ea de(enea o ,ane(ră de+tinată -orţării unei po.iţii depănate" 0ii!rcr2u%
con+idera into%era$i% ca două ,ari puteri& State%e Unite şi Qaponia& +ă +c ,enţină %a ,argini%e
con-%ictu%ui" 1upă e%& ră.$oiu% tre$uia +ă de(ină ,ondia%& )n )nţe%e+u% +trict a% cu()ntu%ui"
)ncerca+e +ă2i eAp%ice ace+t punct de (edere %ui 8at+uoNa& ,ini+tru% dc eAterne @apone.& care
-ăcu+e o (i.itii %a #er%in& )n %una ,artie" Repre.entantu% 8iNado2u%ui +2a pre-ăcut a )nţe%ege& dar
părea +ă +c )ndoia+că dc -aptu% că pentru Qaponia pro$%e,a principa%ă ar -i -o+t cea a Paci-icu%ui&
şi nu cea a A+iei& aşa cu, a-ir,a 6it%cr" 'ance%aru% nu a(ea dc %oc intenţia +ă2% contra.ică&
-iindcă aprecia că (a putea re.o%(a con-%ictu% +ău cu URSS -ără participarea Qaponiei" 1ar e%
in+i+tă pc %)ngă oa+pete%e +ău a+upra i,po+i$i%ităţii dc a trata pro$%e,a Paci-icu%ui pc ca%ca
negocieri%or cu Suite%e Unite şi 8arca #ritanic" 'e%e două puteri ang%o 2 +aAone a(eau tot
intere+u% +ă a@ungă %a un co,pro,i+ te,porar cu puterea niponă& +pre a a(ea ,)ni%c %i$ere pc a%te
c),puri dc %uptă" 1ar dacă Qaponia Ic acorda acc+t răga.& pc carc e%e )% (or -o%o+i pentru a2şi
)ndrepta ),preună -orţe%e ),potri(a er,anici& n2ar -i i,po+i$i% ca Rcic!2u% +ă nu poată re.i+ta
%a ne+-)rşit" A+ta ar )n+e,na ca& %a +-)rşitu% ră.$oiu%ui )ntre ang%o 2 +aAoni şi ger,ani& puterea
@apone.ă +ă +e (adă i.o%ată )ntre $%ocu% ang%o 2 +aAon şi Ru+ia" 6it%cr con+tată& cu con+ternare& că
8at+uoNa dădu+e (or$e%or +a%e o interpretare cu totu% deo+e$ită de a +a" Qapone.u% pără+i
er,ania con(in+ că er,ania (a pierde ră.$oiu% şi că Qaponia nu a(ea nici un intere+ +ă +e %ege
prea +tr)n+ de ca" Pentru a )ndepărta pcrico%u% unei a%ianţe ang%o 2 +aAone şi ru+e ),potri(a ţării
+a%e& ca ur,are a )n-r)ngcrii er,aniei şi Ita%iei& 8at+uoNa )ncercă +ă2% cointcrc+c.c pc S%a%in %a o
po%itică co,ună a+iatică"
La )nccputu% negocieri%or dc %a 8o+co(a& 6it%cr ,ai credea )ncă )n $une%e intenţii a%e
gu(ernu%ui dc %a ToNio" EI )şi )nc!ipuia că 8at+uoNa (oia doar +ă2şi a+igure +pate%e pentru a
putea ataca )n Paci-ic" Ri$$cntrop ordona+e c!iar conte%ui Sc!u%en$urg& a,$a+adoru% Rcic!2u%ui
)n URSS& +ă +u+ţină e-orturi%e @apone.u%ui" A$ia după +o+irea in-or,aţii%or a+upra ,e+a@e%or pc
carc 8at+uoNa %e tran+,itea gu(ernu%ui +ău dc %a ToNio& a a-%at 6it%cr ade(ărate%e +copuri pc care
o,u% dc +tat @apone. Ic ur,ărea %a 8o+co(a" E% +c pu+e repede dc acord cu Sta%in a+upra
perico%u%ui %a carc +c eApuneau cc%c două ţări din partea ang%o 2 +aAoni%or& )n ca.u% (ictoriei
acc+tora a+upra Rcic!2u%ui" Intere+u% co,un cerea 2 apreciau 8at+uoNa şi Sta%in 2 ca Ru+ia şi
Qaponia +ă +ta$i%ea+că& de atunci c!iar& $a.e%e unei coopcrări pc ter,en %ung& care +ă %e per,ită +ă
con+tituie& %a -ine%e ră.$oiu%ui& un $%oc de+tu% dc puternic pentru a opune o $arieră in-%uenţei
ang%o 2 +aAone )n %u,e" 6it%cr a-%ă că ipote.a unei (ictorii ger,ane nici nu -u+e+e ,ăcar a(ută )n
(edere de ,ini+tru% a-aceri%or eAterne @apone.& unu% dintre +e,natarii pactu%ui tripartit"
1i,potri(ă& S%a%in -u ce% carc a propu+ acca+ta ca o ipote.ă dc +tudiu" )n acc+t ca.& ar -i a-ir,at
ştăp)nui dc %a Ure,%in& ră.$oiu% n2ar -i -o+t dec)t o repetiţie a ani%or 191: 2 191;" Te.a %ui Sta%in
+e )nte,eia pe o pretin+ă trădare ger,ană -aţă de Qaponia" 1upă d)n+u%& Reic!2ui tre$uia& )n
ca%itatea +a de putere occidenta%ă& ca& ,ai cur)nd +au ,ai t)r.iu& +ă2şi con-unde iptcre+e%e cu ceie
a%e ang)o 2 +aAoni%or" 'e%e două puteri a+iatice ar -i a(ut atunci de a -acc cu o a%ianţă reduta$i%ă&
care nu putea -i )n%ăturată dec)t ),piedic)ndu21 pe 6it%er +ă c)ştige ră.$oiu%" *ictoria ger,ană ar
-i -o+t dru,u% ce% ,ai +curt +pre o )nţe%egere ger,ano 2 ang)o 2 +aAonă& căci Reic!2u% n2ar -i -o+t
)n ,ă+ură +ă eAp%oate.e +ucce+e%e +a%e ),potri(a Ang%iei şi State%or Unite" 0ără -%otă& -ără ,aterii
pri,e şi neput)nd conta dec)t pe opt.eci dc ,i%ioane dc %ocuitori& tre$uia +ă ter,ine o$%igatoriu
prin a +e a%ia cu )n(inşii +ăi& ),potri(a Ru+iei şi Qaponiei" Şi %ot Sta%in -u ace%a carc +c arătă
i,pre+ionat dc puterea er,aniei" E% con+idera că& pentru a re+ta$i%i ec!i%i$ru% -orţe%or& era
indi+pen+a$i%ă inter(enţia State%or Unite ),potri(a Rcic!2u%ui" Re.i+tenţa Ang%iei +ingură
ec!i(a%a cu o !e,oragie continuă care& -ără o tran+-u.ie ,a+i(ă dc +)nge WanNeu& nu putea +-irşi
dec)t prin capitu%are" 8a%+uoNa tre$uia deci +ă +c anga@e.e& )n nu,e%e gu(ernu%ui +ău& +ă -acă
State%or Unite& )n Paci-ic& conce+ii& poate dureroa+e pentru ,o,ent& dar indi+pen+a$i%e" A+t-e%&
preşedinte%e Roo+c(e%t& e%i$erat de a,eninţarea unui atac @apone.& ar -i putut per+e(era )n e-ortu%
+ău dc a arunca poporu% a,erican )n ră.$oiu% contra AAei"
6it%er +e -e%iciţiP că a a+cun+ @apone.i%or pregătiri%e ger,ane )n (ederea atacării URSS" 1ar&
)n u%ti,u% ,o,ent& pentru a2i de+c!ide oc!ii %ui 8at+uoNa& dădu conte%ui Sc!u%cn$urg
in+trucţiuni pentru a21 pune %a curent pe ,ini+tru% A-aceri%or EAterne
91
& carc +c ,ai gă+ea )ncă %a
8o+co(a" Repre.entantu% Rcic!2u%ui tre$uia +ă in+i+te a+upra inuti%ităţii ca Qaponia +ă +c %ege dc
o Ru+ie a%e cărei .i%e erau nu,ărate" Retro+pecti(& 6it%er nu crcdca că a,$a+adoru% +ău %a
8o+co(a i2ar -i )ndep%init +ati+-ăcător in+trucţiuni%e" Ace+t dip%o,at& ,ereu )n opo.iţie cu
in+trucţiuni%e pe carc i %e tri,itea ccntra%a şi care %upta+e p)nă )n u%ti,u% ,o,ent ),potri(a
ră.$oiu%ui ru+o 2 ger,an& era +u+pectat dc 0ii!rcr dc a -i acţionat contrar in+trucţiuni%or +a%e"
8a%+uoNa ş@ Sta%in +e,nară dcci& %a 19 apri%ie& pactu% dc neutra%itate ru+o 2 @apone.& carc
a(ea drept o$iecti( i.o%area er,aniei& '!iar )n .iua c)nd Antonc+cu +o+ea %a cartieru% genera%&
6it%er pri,i+e o te%egra,ă din ToNio a% cărei conţinut nu -ăcea dec)t +ă2i +porea+că -uria"
Repre.entantu% +ău )n capita%a Qaponiei raporta )ntre(ederi%e a(ute cu ,ini+tru% dc eAterne
@apone." 1ip%o,atu% ger,an in+i+ta+e a+upra nece+ităţii dc a +e tranşa %itigiu% @apono 2 a,erican
)n Paci-ic& pe ca%ea ar,e%or" O,u% de +tat @apone.& c(it)nd +ă +c anga@e.e )n di+cuţii a+upra
ace+tui +u$iect& )ntre$a+e dacă nu eAi+ta (reun ,i@%oc dc a +c +u+penda o+ti%ităţi%c )ntre Ru+ia şi
Rcic! şi dc a +e procedai& prin inter,ediu% Qaponiei& %a negocieri ,enite a +ta$i%i un nou m"dus'
1i1endi. 1upă in-or,aţii%e pri,ite dc %a 8o+co(a& Sta%in ar -i di+pu+ +ă -acă& pc tăr),
econo,ic& i,portante concc+ii carc ar per,ite AAei +ă $cnc-icie.c dc re+ur+e%e +o(ietice ,ai
$ine dec)t ocup)nd teritorii%e& unde ruşii ar di+truge +au ar retrage toate ,i@%oacc%e dc producţie"
Pc dc a%tă parte& Roo+e(c%t tre$uia +ă ai$ă a+igurări -or,a%e din partea @apone.i%or pentru a
ordona ocuparea I+%a,ici dc -orţe%e a,ericane"
Era o pro(ocare -ără prcccdcn% contra er,aniei& aprecia 6it%er" 1acă nu ordona+e
Mc!r,ac!t2u%ui +ă2i e(acuc.e pe a,ericani din I+%anda& o -ăcu+e pentru a putea @uca )n ce%e ,ai
$une condiţii cartea @apone.ă" CE2!eiP4 -ăcu 8i!ai Antonc+cu& )n%reruptnd pentru a doua oară
i+tori+irea genera%u%ui& C+ă )nceapă prin a e(acua pe eng%e.i din In+u%a #ritanică" E+te ,ai
aproape dec)t I+%anda4" 8i@%ocu% pentru a2i o$%iga pc @apone.i +ă2şi re(i.uia+că po%itica era un
+ucce+ ă% Ru+iei& un +ucce+ de+tu% dc +tră%ucitor& pentru a con(inge Qaponia că nu putea +ă +pere
ni,ic de %a +o(ietici" Tre$uia +ă +e -acă pro$a că URSS nu era dec)t un co%o+ cu picioare de %ut"
In-or,atorii +ecreţi pe care )i a(ea er,ania Ia ToNio -ăccau parte din ca+ta ,i%itară @apone.ă" Ei
doreau +ă (adă ţara %or intr)nd )n %uptă şi +a$otau prin toate ,i@%oace%e e-orturi%e prinţu%ui
UonoWc )n negocieri%e cu State%e Unite" Pentru a2i ),piedica pe @apone.i +ă pro,ită totu% şi +ă nu
+c ţină de%oc dc cu()nt& Sta%in %ua+e ca ga@ conce+iuni%e @apone.e din penin+u%a Sa!a%in" Printr2o
+cri+oare& +e,na%ă de ,ini+tru% +ău dc eAterne& Qaponia tre$uia +ă renunţe %a dreptu% +ău dc a
eAp%oata +udu% penin+u%ei" Nu era o renunţare de-initi(ă" 1acă ToNio +e !otăra +ă atace State%e
Unite& Sta%in a,eninţa +ă ocupe cu ar,ata +udu% Sa!a%inu%ui" 1acă& di,potri(ă& +-atu% 8o+co(ei
ar -i -o+t ur,at dc ToNio& @apone.ii ar -i putut +ă con%inuic +ă eAp%oate.e $ogate%e +a%e .ăcă,inte
dc petro%"
Ur,ărind +copuri%e po%iticii +a%e eAterne& 6it%er +c dec%ara %iotăr)t +ă2şi +c!i,$e p%anu% dc
%uptă ),potri(a Ru+iei" Aşa cu, )i eAp%ica+e genera%u%ui Antonc+cu Ia 12 iunie& cu .ccc .i%e
)naintea )ncepcrii o+ti%ităţi%or& ger,anii (oi+eră& c!iar dc%a )nccput& +ă de+c!idă o ,arc +părtură )n
centru% -rontu%ui& pentru a per,ite %a două co%oane +ă )nainte.e& una +pre +ud& iar cea%a%tă +pre
nord şi +ă prindă -%ancu% ina,icu%ui )n două gigantice ,ane(re dc )ncercuire" Pro$%e,a @apone.ă
)% o$%iga +ă caute +uccc+e de pre+tigiuD ,ai )nt)i Leningrad şi Odc++a dar& poate& (a ordona
ar,atei& dacă era nece+ar& +ă )nainte.e +pre 8o+co(a" Spera +ă o$ţină prin căderea capita%ei
Uniunii So(ic%icc de,i+ia actua%u%ui gu(ern dc %a ToNio" Acc+tc două o$iccti(c odată atin+e&
ră.$oiu% putea -i con+idcrat c)ştigat"
1ar +c!i,$ări%e pc carc 6it%er )şi propunea +ă %e aducă ca,paniei contra Ru+iei nu erau
nu,ai de ordin +trategie" E% dorea +ă tran+-or,e +piritu% Mc!r,ac!t2u%ui" P%)ng)ndu2+e dc
atitudinea %ip+ită de energic a o-iţeri%or ar,atei& care +e +i,ţeau )nc%inaţi ,ai cur)nd +ă
depăşea+că ordine%e +a%e 2 )n contradicţie cu (ederi%e %or tradiţiona%e 2 0ii!rcr2u% in+i+ta a+upra
nece+ităţii dc a Ii +c p%ăti ruşi%or cu aceeaşi ,onedă" CO-iţerii ,ei& +punea e%& ),i (or$e+c de
onoare& dc %egi%e ră.$oiu%ui& ctc"& dc -iecare dată c)nd e+te (or$a de a +e trece %a repre+a%ii
),potri(a $ar$arii%or co,i+e de +ta%inişti" Ei nu )nţe%eg că toate acc+tc nor,e carc reg%e,entau )n
trecut conduita )n ră.$oi nu +)nt @u+ti-icate prin e%e )n+e%e& ci prin intere+u% ad(er+ari%or dc a +c
,ena@a reciproc4" ')t de+pre atrocităţi%e co,i+e dc ruşi& 6it%er ,enţiona -apte identice ace%ora pc
care Antonc+cu %e con+tata+e pe -rontu% ro,?n" In+tru,entu% ră.$unării carc +e -ăurea )n
ar+ena%u% po%itic a% cc%ui dc a% trei%ea Reic! era SS
n
. Ro%u% %or )n ca,pania ),potri(a Po%oniei şi
0ranţei -u+e+e aproape ineAi+tent" Acu,& ar,ata po%itică a re(o%uţiei naţiona% 2 +ocia%i+te tre$uia
+ă -ie pu+ă pc picioare" Noi%e contingente treceau direct dc %a 6it%cr2Qugend
99
%a Ma--cn2SS X
:
"
CA, )nccput acc+t ră.$oi cu o ar,ată carc nu di-eră )ntru ni,ic& din punctu% dc (edere a%
,enta%ităţii& de cea din 1;>=" Pentru o-iţerii ,ei& ră.$oiu% continuă +ă -ie un ducP )ntre ca(a%eri&
c!iar dacă ad(er+aru% carc %i +e opune Ci+t nic!t Sa%i+-action -ii!ig4
95
" Acc+te anacroni+,e tre$uie
+ă di+pară" Ră.$oiu% ,odern nu ,ai e+te o )nt)%nire )ntre ar,ate%e de +tat& ci o %uptă a popoare%or"
E% e+te tota% şi (a +-)rşi printr2o (ictorie tota%ă" )n ace+t do,eniu& re(o%uţia e+te tot aşa dc
de-initi(ă ca şi )n ce% po%itic" #i+,arN ,ai +puneaD po%itica e+te arta po+i$i%u%ui" Eu +punD po%itica
e+te arta de a tran+-or,a i,po+i$i%u% )n po+i$i%4& +pu+e e%" CSă2i %ă+ă, %ui gri@a de a )ncerca
i,po+i$i%u%4& )% )ntrerup+e iar 8i!ai Antonc+cu& Cşi +ă ră,)ne,& )n ceea ce ne pri(eşte& ataşaţi de
ceea ce e+te po+i$i%" 'e (2a cerutB4
Prin acea+tă )ntre$are& +)nte, readuşi )n ini,a pro$%e,ei care preocupa dc +ăptă,)ni&
centre%e po%itice din #ucureşti" 8aniu& şe-u% i%ega%& dar neconte+tat a% opo.iţiei& o pu+e+e ce%
dint)i" Era (or$a de a şti dacă Ro,?nia& după ce cuceri+e teritorii%e pc care ruşii i %e +,u%+e+eră
cu un an )nainte& tre$uia +ă continuic +ă )nainte.e )n teritorii%e +o(ietice" Opo.iţia +ocotea că o
a+e,enea %uptă depăşea %i,ita intere+e%or ro,?neşti" CNu ,i2a cerut ni,ic nou4& ră+pun+e
genera%u%" Unităţi%e ro,?ne ce +e gă+eau anga@ate )ntre Ni+tru şi #ug tre$uiau +ă2şi continue
acţiunea )n nordu% #a+ara$iei& co$or)nd +pre coa+ta 8ării Negre" Acţiunea ro,?nă (a %ua +-)rşit
%a Ode++a" Re+tu% )i pri(ea pe ger,ani"
Singura nouă pretenţie a %ui 6it%cr )i pri(ea pc e(rei" E% p%ănui+e +ă2i +ta$i%ea+că pe toţi
i+rac%iţii din Europa )ntr2o regiune +ituată %a nordu% 8ării dc A.o(& un -e% dc i,en+ g!ctto dc
concentrare" Aco%o tre$uiau ci& i.o%aţi de re+tu% popoare%or %u,ii (ec!i& +ă con+tituie un nou Sion
şi +ă ,uncea+că %a )nno$i%area unui +o% de+pre carc 6it%er a+igura că e+te ,ai $un dcc)t ce% a%
Pa%e+tinei" 0ii!rer2u% pretindea că acea+tă idee i2a -o+t +ugerată dc Sta%in& )n
1940. Pentru a a$ate o parte din ura pe care e(reii o a(eau ),potri(a %ui& e%
ordona+e pre+ei +ă pu$%ice acea+tă in-or,aţie" Sta%in ur,ărea& de+igur& un o$iecti(
opu+D +ă crcc.e o repu$%ică +o(ietică e(reia+că& +pre carc +2ar -i re(ăr+at capita%uri%e
a,ericane" #ăg)nd accşti $ani )n $u.unar& e% +2ar -i proc%a,at +a%(atoru% e(rei%or din
Europa" 'e nou contingent dc agenţi neo$o+iţi ar -i -urni.ai acea+tă %o(itură de
,ae+tru Internaţiona%ei a I62a P 1ar %ui 6it%cr& +o%uţia 2 )n ca )n+ăşi _ i +e părea
eAcc%en%ă" E% )i ceru %ui An%one+cu +ă2i deporte.e pc toţi e(reii din Ro,?nia dinco%o de
Ni+tru& dc unde +er(icii%e ger,ane )i (or ),pinge ,ai departe& +pre pă,)ntu%
-ăgăduinţei" Antonc+cu şo(ăi şi& apoi& )nţe%egerea +e )nc!eie pentru un nu,ăr de o +ută
două.eci dc ,ii dc e(rei& carc +c ,ai gă+eau )ncă )n #a+ara$ia şi )n nordu% #uco(inci&
)n ,o,entu% intrării ar,atei ro,?ne )n ace+te pro(incii"
Unităţi%e ro,?ne )şi )ndep%iniră ,i+iunea de a curăţa teritoriu% dintre #ug şi Ni+tru )ntr2un
ti,p record" La cinci .i%e după (i.ita %ui Antonc+cu %a ,are%e cartier genera%& %itora%u% 8ării
Negre era atin+ %a ră+ărit dc Ode++a şi c)%e(a .i%e ,ai t)r.iu e%e -or,au o g!ir%andă )n @uru%
oraşu%ui& u%ti,u% cap dc pod pc carc ruşii )% pă+trau )n%re Ni+tru şi Nipru" Portu% -u+e+e
tran+-or,at dc detaşa,ente%e dc genişti a%e ar,atei +o(ietice )ntr2o -ortăreaţă apărată dc ,ai
,u%te centuri )ntărite" In-or,aţii%e cu%c+c %a %ocu% re+pecti( do(edeau că %ucrări%e dc )ntărire
)ncepu+eră )n pri,ă(ara %ui 1999" Arta )n carc eAce%au ruşii era accca a ca,u-%a@u%ui" 0orturi%e nu
+c deo+e$eau de%oc de ce%e%a%te ca+e de %ocuit" E%e erau ri+ipite de2a %ungu% +tră.i%or inter,ina$i%e
a%e +ate%or care )ncon@urau Odc++a şi nu +e %ă+au identi-icate prin nici un +e,n eAteriorD +atu%
1a%nic& cu o %ungi,e dc şapte Ni%o,etri& di+pu+ 2 )n raport cu Ode++a 2 ca o tangentă %a un ccrc&
con+tituia centru% +i+te,u%ui de-en+i( a% oraşu%ui" O (ec!e -a$rică de tancuri din centru% ace+tei
%oca%ităţi& deşi pă+tra a+pectu% eAterior a% unei u.ine& con+tituia principa%a pie+ă de re.i+tenţă"
A+a%turi%e ),potri(a -ortăreţei Ode++a )ncepură %a ,i@%ocu% %unii augu+t" 1ouă +ăptă,)ni
,ai t)r.iu& +i+te,u% -orti-icaţii%or +o(icticc )şi de.(ă%ui+e toate taine%e" Pentru a recunoaşte ca+e%e
carc erau tran+-or,ate )n ca.e,ate& +o%daţii noştri a(eau o ,etodă carc nu dădea greş" )n -aţa
-iecărui -ort& .ăceau ,ai ,u%te cada(re" CN2aţi reuşit )ncă +ă cuccriţi Ode++a4& rin@eau ger,anii"
C1upă du,nea(oa+tră& do,ni%or4& ră+pundeau ro,?nii" C'uccriţi ,ai )nt)i Leningradu%4" 0rontu%
ru+e+c a()nd& ca eAtre,ităţi& ce%e două porturi din Leningrad şi Ode++a& unu% %a 8arca #a%tică&
ce%ă%a%t %a 8arca Neagră& +c rep%ia )n anu,ite %ocuri& dar nu ceda de-initi( nicăieri"
La 1: +epte,$rie 19:1& ger,anii anunţară că au depăşit Nipru%& -ără +ă o -i -ăcut" La 19& ci
intrară c-ccti( )n Uie( şi Po%ta(a" La 22& 'ri,eea -u tăiată dc Ucraina" Ei +c +trecurară )n %ungu%
%itora%u%ui 8ării dc A.o(& dar toate ace+tea nu erau dec)t +ucce+e parţia%e" 8arca +părtură )n
centru% -rontu%ui )ncă nu -u+e+e dc+c!i+ă" La 9= +epte,$rie& că.u pri,a .ăpadă )n regiunea
8o+co(ei" Noi era, de şa+e +ăptă,)ni )n -aţa Ode++ci" A+ediu% ne co+ta+e ,ai ,u%t de patru.eci
dc ,ii de ,orţi şi răniţi" )n ce%e din ur,ă& %a 1= octO,$ric& -rontu% centra% +c pu+e )n ,işcarc"
*on #ocN )nainta +pre 8o+co(a" 6it%er !o%ăr)+c deci căderea ca$inetu%ui UonoWe ca o$iccti(
i,ediat a% ca,paniei +a%e )n Ru+ia" *ia+,a& Orei& Tuia& Ua%uga& Ua%inin ocupate erau pri,u%
$i%anţ a% c)tor(a .i%e de o-en+i(ă" La 1< octo,$ric& u%ti,a %inie a re.i+tenţei de %a Ode++a ceda şi
trupe%e noa+tre ocupau oraşu%" )n aceeaşi .i& un co,unicat o-icia% +o(ietic anunţa că gu(ernu% ru+
a in(itat corpu% dip%o,atic acreditat pe %)ngă c% +ă pără+ea+că capita%a" 8ini+tru% Qaponiei pără+i
8o+co(a pe .iua dc 1>" La data dc 1;& prinţu% UonoWe )şi depunea de,i+ia )n ,)ini%c iui 6iro!ito
şi ),păratu% -or,a un nou gu(ern ger,ano-i%" Pri,u% o$iecti( a% %ui 6it%er era atin+" Sta%in +e
proc%a,ă& )n .iua dc 21& co,andant a% ar,atei +o(ietice& dar cu toate ace+tea ger,anii )naintau
,ereu" Taganrog că.u %a 29& 6arNo( %a 29& Si,-cropo% %a 2" noie,$rie" Singura -orţă care ,ai
părea +ă2% apere pe Sta%in era -rigu%" Sc )nregi+trară două.cci şi cinci dc grade +u$ .ero& %a
,i@%ocu% %ui noie,$rie"
Pentru a ră+punde +trigătu%ui de a%ar,ă a% Ure,%inu%ui& Roo+e(c%t deter,ină (otarea )n
'ongre+ a% nou%ui teAt dc %ege a+upra neutra%ităţii a,ericano"
Era ca o dcc%araţie dc ră.$oi adre+ată AAei" La r)ndu% +ău& 6it%er dădu a%ar,a" enera%u%
Iarnă şi trupe%e +i$eriene& tran+portate )n -aţa 8o+co(ei& +c opuneau )naintării %ui (on #ocN" )n
-aţa ace+tei noi +ituaţii @apone.ii )şi (or +c!i,$a oare părereaB Pentru a gă+i ră+pun+ %a acca+tă
)ntre$are& 8i!ai Antone+cu ,er+e %a #er%in& %a 'ongre+u% anti2Uo,intcrn" 'apita%a Reic!2u%ui
o-erea o+pita%itatea %a trei+pre.ece de%egaţii (enite +ă adere %a pact" Per+ona%u% protoco%u%ui
8ini+teru%ui dc EAterne a tre$uit +ă -ie trip%at" )ntr2un oraş a cărui popu%aţie aştepta .adarnic raţia
dc căr$uni pentru iarnă& untu% -u+e+e de-initi( +acri-icai tunuri%orD carnea +e di+tri$uia c)te
cinci.cci de gra,e dc per+oană" 8ai ,u%t dc două +ute de de%egaţi +trăini $ene-iciau totuşi dc un
regi, carc ar -i +t)rnit in(idia ,i%iardari%or a,ericani" 'a(iar %a di+creţie& +tridii& care con+tituie
un %uA dinco%o dc Rin& cc% ,ai $un unt dane.& şa,panie şi (inuri -ranţu.eşti u,p%eau ,e+e%e
ad(er+ari%or Internaţiona%ei a I%I2a" Re+taurantu% şi !ote%u% Ad%on& rec!i.iţionate pentru a adăpo+ti
oa+peţii +trăini& -ăceau do(ada unei a$undenţe de,ne dc o+păţu% unui na$a$ orienta%" Acea+tă
at,o+-eră dc (e+e%ie )i pără+ea )n+ă pc şe-ii de%egaţii%or atunci c)nd +c (i.itau& dintr2o ca,eră )n
a%ia" Singuru% %ucru pentru care +e pu%eau -e%icita era că au +căpat din nau-ragiu% continentu%ui"
'roaţii şi +%o(acii carc nu ccru+eră& nici )n 191: şi nici )ntre ce%e două ră.$oaie dcc)% o autono,ie
ad,ini+trati(ă +c (edeau tran+p%antaţi )n repre.entanţi ai unui +tat independent" Ungurii şi
$u%garii )şi dădeau acre dc )n(ingători şi +e +trăduiau +ă do(cdca+că ce%or%a%ţi inti,itatea
re%aţii%or %or cu AAa" 'u cAccpţia 1ane,arcei& a% cărei ,ini+tru nu prea ştia ce ur,a +ă -acă %a
acea+tă con-erinţă& a Spaniei& carc era +trăină dc toate pro$%e,e%e Europei 'entra%e şi a
0in%andei& cci%a%ţi participanţi %a congre+ a(eau de re.o%(at ne)nţe%egeri (ec!i" Era greu de
+u+ţinut că Ro,?nia re+i,ţea ,ai ,u%tă o+ti%itate -aţă de Uo,intern dec)% -aţă de Ungaria şi
#u%gariaD că Ungaria& %a r)ndu% +ău& nu (edea )n ro,?ni& croaţi şi +%o(aci duş,ani ,ai răi dec)t
ruşii şi că 'roaţia nu pri(ea cu ,ai ,u%tă tea,ă +pre Ita%ia& dec)t +pre 8o+co(aT dar c)nd toată
acea+tă %u,e +c aşe.a %a ,a+a con-erinţei& pre.idată dc (on Ri$$entrop& ci +e nu,eau a%iaţi"
Ace+te reuniuni& pc care pre+a Ie nu,ea 'ongre+& nu pre(edeau nici o de.$atere contradictoric"
Nu eAi+tau o ordine de .i şi nici !o%ăr)ri dc %uat" 1i-erite%e punctc dc (edere a%e de%egaţi%or nu
intere+au pc ni,eni" er,anii !otăr)+cră pentru toată %u,ea" 1c %a pri,irea %a gară şi p)nă %a
p%ecare& totu% tre$uia +ă +c )ndep%inea+că Cp%an,ă++ig4" 1e a$ia pără+i+e, peronu% gării& că un
,i%itar SS ordona de@aD C'o$or)ţi drape%u% ro,?ne+c& ridicaţi drape%u% +%o(ac4" Era noua ordine"
)n +a%a dc reuniune& -iecare şe- dc de%egaţie pri,ea ,icro-onu% pentru c)tc(a ,inute" )n acc+t
ti,p& ci a(ea dreptu% +ă eApună )n -aţa de%egaţi%or %a 'ongre+ pro-undu% ataşa,ent a% ţării +a%e
-aţă dc AAă şi de pactu% antiNo,intern" )n ur,a acc+tci dec%araţii& nu i +c cerca dec)t o +e,nătură
şi ,icro-onu% trecea %a (ecinu% +ău" Pre+a era de@a )n po+e+ia teAtu%ui di+cur+uri%or şi co%portorii
nu ,ai aşteptau dcc)% +-)rşitu% tran+,i+iunii radio-onice pentru a21 ră+p)ndi pc +tră.i"
'a ,ă+ură dc pre(edere& protoco%u% ger,an +ocotea pre-era$i% ca ,ini+tru% dc eAterne a%
Rcic!2u%ui\ +ă ştie ce +puneau oratorii" E% in(ită pe -iccare de%egat +ă pronunţe ce%e c)tc(a
cu(inte po carc %e a(ea dc +pu+ )n %i,$a +a ,aternă" A+t-e%& )n a-ară de d%" Ri$$entrop& carc
ur,ărea teAtu% ger,an& ni,eni nu )nţe%egea ce +puneau cci%a%ţi" Ar,onia era deci a+igurată"
'u toate ace+te precauţii& ine(ita$i%u% +2a produ+" Şe-u% de%egaţiei ro,?ne& 8i!ai Antonc+cu&
era (ino(atu%" 'a %i,$ă +trăină& e% nu (or$ea dec)t -rance.a" Părea dcci cc% ,ai puţin pericu%o+"
Era o$%igat +ă2şi ţină di+cur+u% )n %i,$a ro,?nă" 1oar că& pentru a -ace p%ăccrc ger,ani%or& pc
dru,u% +pre #er%in c% )n(ăţa+e pc dc ro+t c)tc(a -ra.e& pc carc ur,a +ă %e pronunţe" 1orea +ă
(or$ea+că )n %i,$a ger,ană" #?rdo++W& preşedinte%e con+i%iu%ui ungar& )şi recită de a+e,enea
di+cur+u% )n ger,ană" E% pretindea că poporu% +ău& +u$ conducerea a,ira%u%ui 6ort!(& ar -i
a%ungat& pe co,unişti din #udape+ta şi re(endica pentru Ungaria prioritatea %uptei contra
8o+co(ei" Un traducător ro,?n& care +tătea )n +pate%e Sui Antonc+cu& )i tradu+e acea+tă u%ti,ă
-ra.ă a pri,u%ui ,ini+tru ungar"
1e-or,area pe care toc,ai o dădu+e I+torici o,u% de +tat de ia #udape+ta nu putea rărn)nc
-ără ră+pun+" C0ă2,i o -ra.ă )n %i,$a ger,ană& pentru a2i ră+punde4& ),i +pu+e 8i!ai Antone+cu"
0onetic& a, +cri+ pe o carte de (i.ităD CMir !a$en den Ua,p- gegen den Uo,,uni+,u+& de, cin
+c!Yac!cr Nac!$ar Op-cr gc-a%%cn Yar i, Qa!re 191; $egonnen und Yerten i!n +tet+ au-ric!tig
und o!ne %ccrc Mortc Yeiter-ii!ren4
9S
" 8i!ai Antone+cu adăugă acea+tă -ra.ă %a -ina%u%
di+cur+u%ui +ău" 1eşi nu )nţe%egea ni,ic din ceea cc +punea& (ocea +a era +igură şi oc!ii +ăi +e
aţintiră ironic a+upra %ui #?rdo++W" Ace+ta pă%i" Ri$$entrop nu putu +ă2şi repri,e o eAc%a,aţie de
de.apro$areT c)t de+pre cei%a%ţi de%egaţi& care ,oţăiau& ci +e tre.iră $ru+c" 'roaţii şi +%o(acii
dădeau apro$ator din cap" #u%garu% Popo( şi #?rdo++W +c!i,$ară pri(iri re(o%tate" 1ane.u% )i
pri(ea pe toţi& ca pentru a )nţe%ege cc +e petrecu+e& )n ti,p ce O+!i,a& a,$a+adoru% Qaponiei %a
#er%in& +inguru% dintre de%egaţi care nu era din Europa centra%ă& )nţe%eg)nd de+pre cc era (or$a& nu
+e @enă +ă r)dă" Ti,p de o +ecundă& a%iaţii )şi trădară ade(ărate%e %or +enti,ente" Apoi& un a%t
orator %uă ,icro-onu% şi ţinu un di+cur+ )ntr2o %i,$ă +%a(ă" P%icti+ea%a şi pacea +e aşte,ură din
nou a+upra 'ongre+u%ui"
CSpuneţi2i 8areşa%u%ui
9>
Antone+cu că una din ce%e două condiţii pe carc ie con+idcra,
nece+are pentru ca ră.$oiu% +ă -ie (irtua% c)ştigat& e+te )ndep%inită4& )i +pu+e 6it%cr %ui 8i!ai
Antone+cu& )n cur+u% +curtei )ntre(ederi pe carc i2o acordă"
)n ,edii%e $ine in-or,ate +e a-ir,a că ar,ate%e ger,ane +2ar gă+i %a patru.eci de Ni%o,etri
de capita%a ru+ă" *or -i parcur+ e%e acea+tă di+tanţăB Spre +cară +e a-%ă contrariu% E%e +e
retră+e+eră uşor şi C+trategic4" Qapone.ii erau acei carc +e pregăteau +ă atace"
1ar& ,ai )nainte de de+c!iderea ace+tui nou -ront& Ro,?nia pri,i& %a ) dece,$rie&
u%ti,atu,u% eng%e." Ea era a(erti.ată +ă e(acue.e& )n ter,en de cinci .i%e& trupe%e de pc teritoriu%
+o(ietic& )n ca. conLrar Ang%ia )i (a dec%ara ră.$oi" 0in%anda şi Ungaria pri,iră note +i,i%are"
La > dece,$rie& 8arca #ritanic ne dec%ara ră.$oi" )n acccaşi .i& @apone.ii dec%anşară atacu%
de %a Pear% 6ar$ourT OUM co,unica& a doua .i& cu uşurare
2
C1in cau.a condiţii%or at,o+-erice
a+pre& operaţiuni%e de ,arc an(ergură )n Ru+ia au -o+t +u+pendate4"
'u o .i )nainte& ger,anii )ncă ,ai a-ir,au contrariu%" 1ar odată ce ră.$oiu% -u+e+e
dec%anşat )n Paci-ic& cc ne(oie ,ai a(eau +ă ceară +ă %upte pc un -ront unde& de pe %a 25
noie,$rie +e %uptau doar cu -rigu%B
)n ră+pun+u% +ău %a u%ti,atu,u% eng%e.& gu(ernu% ro,?n arăta+e cu c%aritate +en+u% %uptei
ar,atei ro,?ne" Spre ,arca ne,u%ţu,ire a ger,ani%or& e% in+i+ta& )ntr2un docu,ent care tre$uia
+ă de(ină pu$%ic& a+upra a+pectu%ui uni%atera% a% ră.$oiu%ui" E% nu era )ndreptat dcc)t ),potri(a
Ru+iei" Oiarişti%or ro,?ni pc care ,areşa%u% Antone+cu )i con(ocă )n ur,a pri,irii notei
)n+ărcinatu%ui cu a-aceri a,erican& care repre.enta intere+e%e 8arii #ritanii %a #ucuroşii& e% %e
dec%arăD CEu +)nt a%iatu% Reic!2u%ui contra Ru+iei" 1ar +)nt neutru )ntre Ang%ia şi er,ania" S2a
)nţe%e+B4
Trei .i%e ,ai t)r.iu& (on Ui%%inger şi Renato #o(a Scoppa& ,ini+tru% Ita%ici %a #ucureşti&
cerură +ă -ie pri,iţi de 8i!ai Antone+cu )ntrTo audienţă co,ună" Ei cerură ca& )n con-or,itate cu
artico%u% doi a% pactu%ui tripartit& Ro,?nia +ă dec%are ră.$oi State%or Unite" er,ania şi Ita%ia
toc,ai o -ăcu+eră" Ace+ta era preţu% pc care 6it%cr a tre$uit +ă2% p%ătea+că Qaponiei pentru ca
acea+ta +ă atace"
C)nţe%egeţi că nu din propria noa+tră (oinţă -ace, un a+e,enea act4& +punea 1a(ide+cu&
+ecretar genera% a% 8ini+teru%ui dc EAterne& do,nu%ui #cnton& )n+ărcinatu% cu a-aceri a,erican Ia
#ucureşti& atunci c)nd )i co,unică !otăr)rca gu(ernu%ui" C1acă ne de+părţi, a.i& e+te )n +peranţa
că (o, %upta p)nă %a capăt )n aceeaşi ta$ără4& adăugă c%" 'ei doi repre.entanţi ai +tate%or&
de(enite dc atunci duş,ane& +c ),$răţişară& dc+părţindu2+c" CEu +)nt a%iatu% Reic!2u%ui ),potri(a
Ru+iei& dar +)nt neutru )ntre 8arca #ritanic şi er,ania" S)nt pentru a,ericani& contra
@apone.i%or" S2a )nţe%e+B4& +pu+e Antone+cu .iarişti%or pe care )i reuni+e din nou& pentru a %e
indica %inia pc care pre+a tre$uia +ă o adopte"
Toate ,ari%e puteri +c anga@a+eră )n con-%ict" 8ai )nainte& C')inc%e Roşu4 e.ita+e dc ,ai
,u%te ori )n -aţa pro$%e,e%or pc care Ic a(ea dc re.o%(at" Lip+a +a dc eAperienţă pe p%anu%
po%iticii eAterne& de )ndată ce nu era (or$a de raporturi%e +tratcgicc dintre +tate& )% o$%iga+e ade+ea
pc ci& căruia nu2i p%ăcca +ă -ie +-ătuit& +ă +e e%i$ere.e de o parte din re+pon+a$i%ităţi& )n -a(oarea
co%a$oratori%or +ăi ci(i%i" 8i!ai Antone+cu& pc care C'onducătoru%4 )% aprecia drept co,petent
dcoarccc era pro-e+or dc drept internaţiona% pu$%ic& pri,i+e aproape ,onopo%u% a-aceri%or eAterne
carc nu +c re-ereau Ia pro$%e,e de Stat 8a@or" Acu, ,areşa%u% +e con+idera )n ,ă+ură +ă reia
totu% )n ,)iniie +a%e" C*oi& ci(i%ii& pentru a nu (ă ri+ipi inuti% ti,pu%& ,ergeţi )n $i$%ioteci& citiţi&
adunaţi ,ateria% şi e%a$oraţi proiecte pentru pace& )n (iitor" Noi& ,i%itarii& a, @ucat un ro%
+ccundar )ntre ce%e două ră.$oaie" Acu,& e+te r)nduF (o+tru +ă tăceţi4& )i +pu+e e% %ui 8i!ai
Antone+cu& pentru a adăuga cu +ati+-acţieD CAr,e%e au cu()niu% P4"
CAITOL3L Vi
area aventur!
CA că.ut pri,a .ăpadă" Un ()nt rccc +u-%ă )n ccn%ru% Ru+iei4" 'u acc+tc cu(in%c +c ter,ina
reporta@u% din .iaru% C'u()n%u%4 a+upra %upte%or dc %a Sta%ingrad" Era %a 9= +epte,$rie 19:2"
Pri,a .ăpadă a anu%ui cădea )n aceeaşi .i ca şi pri,a .ăpadă a anu%ui prccedcnt" CSc
apropie iarna4& con+tata& )ngri@orat& ,areşa%u%"
Trecu+eră trei %uni dc Ia )nccputu% ce%ei dc a două o-en+i(e" Ea -u+e+e du+ă cu un a()nt
di+perat" 'ata+tro-a at,o+-erică din dece,$rie 19:1 a -o+t un ,arc +e,n a% de+tinu%ui" 'eea ce
nu au putut +ă rea%i.e.e ar,ata po%one.ă& ce%e patru ar,ate reunite a%e 8arii #ritanii& 0ranţei&
O%andei şi #e%giei 2 +ă +-ăr),c ,aşina dc ră.$oi ger,ană 2 reuşi+e -rigu%" Pc )ntinderea +tepe%or
c),piei ru+eşti& nu ,ai eAi+tau dcc)t +c!e%ete%e ar,atei care )n(in+e+e Europa" 6it%er rc%ua+c
co,anda +upre,ă a Mc!r,ac!t2u%ui )n de+co,punere" So%daţii& para%i.aţi dc -rig& nu ,ai puteau
ţine ar,e%e )n ,)ini" Ei pri(eau cu un +enti,ent de di+perare ne+-irşită .ăpe.i%e dc unde
a,eninţarea ina,icu%ui putea +ă +c i(ca+că )n oricc ,o,ent" )n -aţa %or era un .id de g!eaţă şi un
a%tu% )n +pate%e %or"
Apro(i.ionarea era $%ocată" 0ără ar,e& -ără !rană& ei aşteptau ca ani,a%e%e )ntr2un a$ator&
+ă -ie +eccraţi dc ina,ic" 0iecare piccarc a unei co%oane dc apro(i.ionare +pre -ront cc!i(a%a& )n
cc pri(eşte ri+curi%e& cu o eApediţie +pre regiuni%e arcticc" 'a,ioane ),pot,o%ite )n .ăpadă
.ăceau cu +ute%e pc tra+eu% i,aginar a% dru,uri%or a+cun+e +u$ pătura a%$ă" So%daţii dor,eau&
a%ături dc %opcţi%c %or& +o,nu% %iniştit a% degeraţi%or" 1acă +2ar -i -ăcut un ta$%ou co,parati( a%
,orţi%or pc -ront şi a% ,orţi%or de -rig& e+te pro$a$i% că accştia din ur,ă ar -i -o+t ,ai nu,eroşi"
Ade+ea& atunci c)nd ca,ioane%e a@ungeau p)nă )n pri,a %inie& nu ,ai gă+eau dcc)t cada(rc& a
căror con+er(are p)nă )n pri,ă(ară o a+igura g!eaţa& dacă %upii nu %c (or +-)şia ,ai )nainte"
Pentru -iara carc parcurgea %inia dc %uptă şi +pate%e -rontu%ui& prada era $ogată" I,ediat cc !aita
+e )ndepărta& apăreau cei%a%ţi ()nători" Lupii -or,au& )ntruc)t(a& unităţi%e %ordc rccunoaştcrc atunci
c)nd ur%au %ugu$ru& ca pentru a anunţa de+coperirea unui cada(ru& iar %ocuitorii ace+tor regiuni
ieşeau din ca+c& cu torţe& pentru a dc+copcri nau-ragiaţii )n ,area de .ăpadă" Ei )şi )n+uşeau
ar,e%e şi re+turi%e dc !rană" )n %ip+ă de ar,e +au a%i,ente dc %a cada(re& ci tre$uiau +ă +e
,u%ţu,ea+că cu %upii"
Optica pc carc Occidentu% şi2o -acc a+upra ră.$oiu%ui din Ru+ia e+te c@e un ro,anti+,
pueri%" Ei )şi i,aginea.ă că poporu% +o(ietic a purtat& din con(ingere& o %uptă ideo%ogică +au
patriotică ),potri(a in(adatoru%ui" Rea%itatea crudă e+te cu totu% a%ta" Spaţiu% ru+e+c ocupat de
Me!r,ac!t era& )n rea%itate& un -e% dc n" man 's Iand,n carc ger,anii nu contro%au dec)t căi%e
dc co,unicaţie şi %oca%ităţi%e de o anu,ită i,portanţă" Re+tu% ţării ră,ă+e+e -ără +tăp)n" Ră.$oiu%
trecu+e -ără a %ă+a )n +pate%e %ui (reo organi.are" Popu%aţia rura%ă din acc+tc +paţii %i$ere trăia
după proprii%e +a%e %egi" )n cur)nd& )ntr2o %u,e negu(ernată @a-u% de(eni cea ,ai $ună ,etodă
dca2ţi a+igura (iaţa" La )nceput& ar,e%e nu %ip+eau" I,en+e%e depo.ite pe carc ger,anii %e
)n-iinţa+eră& cu ,ateria%u% capturat dc %a ina,ic şi carc nu putu+eră +ă -ie tran+portate +pre (e+t
dec)t parţia%& ră,a+eră -ără +upra(eg!ere& )n ti,pu% iernii 19:1" 'ei intere+aţi +c ec!ipau cu toate
ar,e%e pc carc un o, %e poate %ua a+upra +a" #ande%e care +e -or,au terori.au )n pri,u% r)nd
popu%aţia ru+ă" E%e nu %uptau cu ocupantu% dec)t atunci c)nd ace+ta iniţia contra +a acţiuni
repre+i(e" 1acă& +u$ protecţia iernii
1941, parti.anii atacau ca,ioane%e carc apro(i.ionau -rontu%& ei nu o -ăceau dec)t
atunci c)nd +c gă+eau )n +ituaţii di+perate" Prada pc care parti.anii o %uau de %a acc+tc
co%oane era& dc departe& ,u%t ,ai $ogată dec)t accca pc care o puteau aduna din +ate%e
ru+eşti" )ntre ocupant şi parti.ani& ,arca ,a+ă a popu%aţiei era neutră" Ei ar -i dat poate
a@utor ger,ani%or pentru a re+ta$i%i ordinea& dar aceştia nu apăreau dec)t c)te un
,o,ent şi di+păreau după ce a%ungau $ande%e carc ),pin+e+eră )ndră.nea%a p)nă %a a
pune )n pcrico% co,unicaţii%e Mc!r,ac!t2u%ui cu +pate%e -rontu%ui" Parti.anii ieşeau
din păduri şi +c dc2dau %a repre+a%ii" Pri,e%e (icti,e erau %ocuitorii +ate%or pe carc
ger,anii )nccrca+cră +ă2i con+tituie )n +er(icii dc ordine" )n ti,pu% iernii anu%ui 19:1&
cu eAcepţia regiunii dintre Ni+tru şi #ug& unde două di(i.ii a%e @andar,eriei ro,?ne
a+igurau ordinea& parti.anii contro%au un +paţiu ,ai (a+t dec)t Mc!r,ac!t2u%" Singura
gri@ă a ger,ani%or părea +ă -ie a+igurarea tran.itu%ui apro(i.ionării +pre -ront prin
regiuni%e )n care anar!ia era atot+tăp)nitoarc"
Un (a% ,ode+t dc %uptători ar -i ,ăturat re+turi%e ar,atei )n de+co,punere" Trupe%e roşii&
dacă ar -i a(ut o c)t de ,ică -orţă o-en+i(ă& c!iar redu+ă& ar -i putut di+truge ina,icu% )ncercuit dc
-rig" )naintarea +pre Europa ar -i putut )ncepe ,ai uşor dcc)% un an ,ai t)r.iu" 8arca ,aşină dc
ră.$oi a %ui 6it%cr nu ,ai era dcc)% o a,intire" 1ar -rigu% )ngro.itor şi +tarea dc epui.are )n carc o
pu+e+e re.i+tenţa +a )n -aţa in(adatoru%ui& nu2i per,iteau Ar,atei Roşii +ă )ntreprindă dec)t
atacuri %oca%e" Ea o$ţinu +uccc+c inconte+ta$i%e& dar +c do(edi prea +%a$ă pentru a %e putea
eAp%oata" La *o%!o(& %inia de-en+i(ă ger,ană -u ruptă pc o %ungi,e dc pe+te o +ută dc Ni%o,etri"
Ruşii erau )n+ă incapa$i%i +ă )nainte.e )n (idu% ce +c de+c!idea )naintea %or& )n +pate%e -rontu%ui
ger,an" 1c a+e,enea& )n 'ri,eca& ger,anii şi ro,?nii care +e in-i%tra+eră prin i+t,u% PereNop
erau de,ora%i.aţi& -ără ,uniţii& -ără !rană& practic -ără apărare" Lupte%e pc carc %e dădură ruşii nu
condu+eră %a re.u%tate de-initi(e" A%iaţii putură +ă +upra(ieţuia+că şi +ă2şi aştepte e%i$erarea" 0aţă
)n -aţă& două ar,ate& cc%e ,ai ,ari din %u,e& agoni.auD Ar,ata Roşie& din cau.a %o(ituri%or
pri,ite )n %uptă şi Mc!r,ac!t2u%& datorită cata+tro-ei at,o+-erice& carc triu,-a+e a+upra -orţei
+a%e"
'u puţin )naintea 'răciunu%ui& Ueite% +o+i Ia #ucureşti" E% )i aducea %ui Antonc+cu o
+cri+oare de %a 6it%cr" )n ace%aşi ti,p& 0u!rer2u% tri,itea C'onducătoru%ui4 o ,aşină de o
con+trucţie +pecia%ă" )n rea%itate& Ueite% (eni+e pentru a cere trupe" er,ania -or,a un nou
Me!r,ac!t& )n ti,p ce Sta%in go%ea u.ine%e pentru a )n%ocui ar,ata de ţărani pe care pri,e%e şa+e
%uni dc ră.$oi o deci,a+e" Ro,?nia tre$uia +ă2şi dea concur+u%" Antonc+cu (oi +ă cunoa+că
)ntreg ade(ăru%" Ueite% pretindea că 6it%cr )% con+idera pc Antonc+cu a% Trei%ea o, a% AAei"
8u++o%ini şi e% erau +ingurii care )% )nţe%egeau" ')t de+pre +ituaţie& ,areşa%u% ger,an nu a+cundea
că ea era gra(ă" Antonc+cu +e anga@ă +ă -urni.e.e .ccc di(i.ii noi" 1ar a$ia )n %una -e$ruarie&
c)nd )% (i.ită pe 6it%cr %a cartieru% +ău genera% de iarnă& e% )şi putu da +ca,a dc toată )ntinderea
de.a+tru%ui" er,anii )şi e(a%uau pierderi%e Ia pe+te un ,i%ionT nu,ăru% ,orţi%or depăşea cinci
+ute dc ,ii" Mc!r,ac!t2u% din 1999 2 19:1 nu ,ai eAi+ta" Tre$uia +ă con+tituie o a%tă ar,ată&
,ai )nainte ca S%a%in +ă a@ungă +ă pună pe picioare Ar,ata Roşie" Toate u.ine%e carc %ucrau
pentru con+u,u% ci(i% -u+e+eră )nc!i+e )n URSS" 1ar o ,arc parte din ,uncitorii indu+triei gre%e
+o(ietice )i ur,ară pc ca,ara.ii %or ,o$i%i.aţi& -iindcă -urnituri%e a,ericane per,iteau +ă +c
reducă producţia %a un ni(e% care puica +ă -ie a+igurat dc un contingcn% ,ai redu+ de $ăr$aţi&
)ncadr)nd -e,ei şi copii" PenLru er,ania& ace%aşi procedeu nu era po+i$i% dcc)% parţia%" Ea
tre$uia +ă 'ontinue +ă producă ,ăr-uri ci(i%c& prin carc p%ătea -urnituri%e +uede.e& e%(eţiene&
+panio%e& portug!e.e& etc" '!iar a%iaţii +ăi& Ungaria& Ro,?nia şi #u%garia nu %i(rau produ+e%e %or
dec)t )n co,pen+aţie" Ea tre$uia +ă +o%icite +au +ă con+%r)ngă ,)na dc %ucru din teritorii%e ocupate
dc Me!r,ac!t& +ă )n%ocuia+că )n u.ine pe ,uncitorii ger,ani carc p%ccau pc -ront" Pentru a
c)ştiga cur+a carc +c anga@a )ntre cei doi co,$atanţi& toate ,i@%oacc%c păreau $une"
Noua ar,ată p%ecă %a 2 iu%ie" )n 19:1& data dc 22 iunie pentru de+c!iderea o+ti%ităţi%or -u+e+e
con+iderată ca tardi(ă" O-en+i(a a tre$uit atunci +ă -ie a,)nată dc ,ai ,u%te ori& din cau.a
co,p%icaţii%or )n #a%cani" A% doi%ea a+a%t )nccpu )ncă şi ,ai t)r.iu" Nu ,ai era co,anda,entu%
cc% carc dccidca de,ararea +a& ci +tadiu% dc pregătire a% trupe%or" Pc o a%tă para%e%ă& Ro,,c%
)nainia )n acc%aşi +en+" )n Ru+ia& o$iccti(c%c carc Irc$uiau atin+e erau S%a%ingradu% şi 'auca.u%" )n
A-rica& era 'ana%u% dc Sue."
La 91 iu%ie& A-riNa Uorp+ era nu,ai %a două +ute dc Ni%o,etri de A%eAandria" La 1 iunie&
a(angăr.i%e +a%e +c apropia+eră %a o +ută patru.eci de Ni%o,etri" La 2 iunie& nu ,ai erau dec)t
opt.eci dc Ni%o,etri dc parcur+" )n aceeaşi .i& %a Se(a+%opo%& atacatorii )n(in+e+eră re.i+tenţa
apărători%or )ngropaţi +u$ dăr),ături şi ridicau pc -ortăreaţă şi )n port drape%e%e ger,ane şi
ro,?ne" A doua .i& -u atin+ 1onu%& apoi depăşit şi re%uat Taganrog"
Unde era noua ar,ată a %ui Sta%inB #ătă%ia de pc 1on -ăcca ra(agii& )naintarea ar,ate%or
ger,ane şi ro,?ne de(enea at)t de rapidă& )ne)t +e renunţă& pentru c)tc(a .i%e& %a co,unicatc%e dc
ră.$oi" 'a şi )n Po%onia şi 0r?nţii& c%c nu +er(i+eră dcc)% %a a orienta ina,icu% a-%at )n derută"
Si+Ni& Ro++oc!& #o%uc!ar au -o+t %uate cu a+a%t" Apoi ur,ă co$or)rca precipitată +pre +udu%
1onu%ui& +pre Sera-i,o(ici" La 1; iu%ie& trupe%e noa+tre )şi -ăceau intrarea triu,-a%ă )n Ro+to(" La
)nceputu% %ui augu+t -u atin+ Uu$anu%" Sc )nainta +pre Sta%ingrad şi +c %ic!idau u!i,c%c capc%c dc
pod ru+e pc ,a%u% drept a% 1onu%ui" In nord) *oronc@u% re.i+ta ,ereu" 1c %a 6arNo(& p)nă %a
8aiNop şi Ura+nodar -u+e+eră parcurşi pe+te o ,ic de Ni%o,etri )n ,ai puţin dc patru.eci dc .i%e"
Unde erau ,uncitorii noii ar,ate a %ui Sta%inB
)n neputinţa +a& +tăp)nu% dc %a Ure,%in )i a,eninţa pc şe-ii ar,ate%or" CLa noi& %ip+eşte
ordinea şi di+cip%ina"" 'o,andanţii dc ar,ate carc (or pără+i& din propria %or iniţiati(ă şi -ără a
pri,i un ordin )n ace+t +en+& po.iţia& (or -i )n%ocuiţi din po+t -ără condiţii şi (or tre$ui +ă co,pară
)n -aţa unui tri$una% dc ră.$oi4& +cria )ntr2un ordin +ecret din 2; iu%ie 19:2" La Londra& ne%iniştea
părea tot at)t dc ,arc" 'u toată pregătirea %or inco,p%ctă& eng%e.ii a,eninţau cu dc+c!idcrca unui
a% doi%ea -ront" '!urc!i%% a%ergă %a 8o+co(a" Pentru a ),picdica Reic!2u% +ă tran+-ere din
Occidcnt )ntăriri )n Ru+ia& p%a@e%e dc %a 1icppc +c u,p%ură dc cada(re dc eng%e.i& canadieni şi
a,ericani" Erau oa,eni +acri-icaţi pentru a i,o$i%i.a Mc!r,ac!t2u% )n -aţa %ui At%antic Ma%%
9;
"
Trupe%e ro,?ne ocupau S%a(ian+Naia" *)nă%orii dc ,unte ger,ani ridicau drape%u% Rcic!2
u%ui pc E%$ni+& ce% ,ai )na%t pi+c a% ,a+i(u%ui cauca.ian Ro,?nii cuccriră Tc,riuN şi& după c)te(a
.i%e& Anapa" No(oro+i+N& unde -%ota +o(ictică a 8ării Negre +c re-ugia+e dc %a Se(a+%opo%& a -o+t
ocupat %a 9 +epte,$rie& dc ger,ani" Oare ar,ata nouă a %ui Sta%in (a -i ca pregătită )nainte dc
potopB
1ar ne%iniştea nu era doar ,onopo%u% Londrei şi 8o+co(ci" 0unN& ,ini+tru% econo,ici
ger,ane& +o+ea %a 1 +epte,$rie %a #ucureşti& )n -runtea unei nu,eroa+e de%egaţii" C1acă nu
reuşi, +ă ocupă, Suc.u% )n toa,na acea+ta& pute, pierde ră.$oiu%4& dec%ară c% c!iar Sa pri,a
con-erinţă care reunea co,i+ii%c ccono,ice a%e cc%or două ţări" 'u o %ună )nainte& oc$$e%+
pu$%ica+e %in %ung artico% de+pre cc% dc a% doi%ea -ront& a-ir,)nd că ace+ta nu ar +itua er,ania
)ntr2o +ituaţie prea di+perată" La #ucurcşti& do,nea ,u%tă ne%inişte din cau.a -rontu%ui carc eAi+ta
de@a"
O,u% de pc +tradă +c $ucura dc +uccc+e%c pc carc co,unicate%e %e anunţau )n -iecare .i" Era
uşor +ă -ii ,)ndru dc rea%i.ări%e +o%daţi%or ro,?ni& pe carc ger,anii %c +e,na%au cu un rc+pcct
aido,a ce%ui pc carc )% purtau proprii%or %or trupe" 1ar& pentru cc% carc ataca& +ituaţia era %ot a%)t
dc critică cu, era şi pentru cc% atacat"
O ar,ată gigantică era ),pin+ă )nainte& -ără nici o acopcrirc )n +pate" Era o co!ortă carc
)nainta& nc%ă+)nd după ci dcc)t (idu% +au& pentru a -i ,ai eAacţi& regiuni carc cădcau )n ,)ini%c
parti.ani%or" So%datu% din pri,a %inie parcur+e+e toată di+tanţa cu picioru%" Era iarăşi un ră.$oi a%
in-anteriei" #%indate%e +c concentrau +pre S%a%ingrad& dar& pc un -ront dc ,ii dc Ni%o,etri carc
p%eca de %a ,are%e cot a% 1onu%ui& p)nă %a , i+i(u% cauca.ian& nu erau dec)t +o%daţi pedeşiri& +%a$
+pri@iniţi dc a(iaţie& o$%igaţi +ă2şi de+c!idă dru, cu $aioneta" Trupe%e ger,ane nu ,ai con+tituiau
e%i%a" )n ,ai ,u%te oca.ii& ro,?nii %c ega%a+eră" Po.iţii pc carc unităţi%e Mc!r,ac!%2u%ui nu (oiau
+ă %e atacc -ără un +pri@in ,a+i( dc S%uNa+ +au a% arti%eriei& au -o+t cucerite de trupe%e noa+treT
pentru Antonc+cu acea+ta nu era un ,oti( de ,)ndrie" E% ştia că propriii +ăi +o%daţi nu de(eni+eră
,ai $uni" er,anii nu ,ai erau acciaşi" Ar,ata din (ara anu%ui 19:2 nu +c putea co,para cu cca
din (ara prcccdcntă"
)n ti,p cc )n 'auca. era atin+ cur+u% +uperior a% TcrcNu%ui& dc+c!i.)nd dru,u% +pre 8arca
'a+pică& şapte di(i.ii ro,?ne şi patru.eci dc di(i.ii ger,ane )şi croiau un dru, +pre peri-erii%e
Sta%ingradu%ui" Noua ar,ată a %ui Sta%in era aco%o& gata +ă dea $ătă%ia"
P)nă )n +eco%u% // nu eAi+tau dec)t in+piraţia re%igioa+ă +au in-%uenţa aştri%or pentru a
eAp%ica )ntr2o ,anieră +upranatura%ă acţiuni%e o,u%ui& a%t,interi dc ne)nţe%e+" Sc +pune că un
)nger ar -i condu+ pana Oa,eni%or #i+ericii& iar 8artc +au Saturn ar -i in-%uenţat +oarta unuia +au
a%tuia dintre +u(erani" Seco%u% no+tru aduce& de+igur& %ucruri noi" 'o,p%eAe%e& oedipian +au a%tu%&
o$+e+ii%e& ,i+tere%e inti,e re(e%ate dc (i+e& cAp%icatc )ntr2un ,od ,u%t ,ai deta%iat dcc)t o -ăceau
a%tădată -e,ei%e $ătr)ne& tind +ă tran+-or,e -iinţa u,ană )ntr2un -e% dc !a%ucinat" N2ar -i dc
,irare +ă citi, )ntr2o .i că 6it%er ar -i -ăcut ră.$oiu% din cau.a unui co,p%eA oarecare"
)n oricc ca.& ca )n ,ito%ogic& -orţa co%a$oratori%or dictatoru%ui ger,an +e re)nnoia )ntr2un
,od +urprin.ător" 1acă 0ii!rer2u% %ucra %)r.iu noaptea& uneori p)nă %a ore%e trei +au patru
di,ineaţa& co%a$oratorii +ăi tre$uiau +ă ră,)nă Irc@i a%ături dc e%" 1ar dacă şe-u% +c putea odi!ni a
doua .i& antura@u% +ău era )n picioarc dc %a opt di,ineaţa" Ei dor,eau cc% ,u%t trei +au patru orc"
)n po-ida ace+tui regi, eAtenuant& ,e,$rii OUM erau proa+peţi& poate puţin prea agitaţi& dar
dădeau )ntotdeauna i,pre+ia unei (ita%ităţi de$ordante" E+te ade(ărat că acea+tă (ita%itate +cădea
)n anu,ite ,o,ente" Atunci& +tră%ucirea +peci-ică pe carc o a(eau )n oc!i +cădca dintr2o dată& ca
o -%acără a% cărci car$urant +e con+u,a+e" 'o%a$oratorii 0ii!rer2u%ui +coteau atunci din $u.unar
un tu$ ,inu+cu%& %uau o pi%u%ă şi renăş%cau" 0urni.oru% acc+%ui ,iraco% a% +cco%u%ui // era 1" "
0ar$en%ndu+tric
1==
" 8cdica,cntu% -u+e+e $ote.at CPer(itin4" )ntre$uinţarea +a era +trict
reg%e,entată" )n a-ara conducători%or& doar pi%oţii dc StuNa+ şi ec!ipa@e%c tancuri%or a(eau dreptu%
%a trei pi%u%e pe .i" Luat )n do.e ,a+i(e& ,edica,entu% a(ea daru% nu nu,ai dc a21 ,enţine pe cc%
drogat trea. ti,p dc p)nă %a două +ăptă,)ni& dar şi pc acc%a dc a2i da o ,are do.ă de cura@ şi
opti,i+," A+t-e%& I""0ar$cn -a$rica eroi )n +eric" Noci(itatea ,edica,entu%ui nu +c putea
re,arca dcc)t după un ti,p )nde%ungat" 1upă două +au trei .i%e dc +o,n& indi(idu% re(enea )n
+tarea nor,a%ă& ca după o %ungă $eţie şi nu )şi a,intea dc e(eni,ente%e trecutc& dcc)t ca printr2o
ceaţă" CPer(itino,ania4 8are%ui 'artier enera% ger,an ar tre$ui +ă -or,e.e un capito% aparte )n
i+toria ace+tui ră.$oi" enera%i& dip%o,aţi& cadre SS din +tatu% ,a@or a% %ui 6it%er păreau +ă cadă
%ent +u$ puterea drogu%ui" '!i,ia inter(enea )n tre$uri%e o,enirii )ntr2un ,od cu totu% inedit" Ea
nu +c ,ai ,ărginea )n a da +tatu%ui eAp%o.i(iT ca acţiona ,ai direct şi ,ai c-icacc a+upra
,ora%u%ui şi deter,inării per+oane%or carc purtau ră+punderea" CNoi (o, )n(inge pentru că
tre$uie +ă )n(inge,4& a -o+t& )nccp)nd din toa,na anu%ui 19:2 %o.inca cca ,ai -o%o+ită dc a%
Trei%ea Rcic!" Ei +c $a.au pc %ogica +pecia%ă a oa,eni%or care raţionau +u$ i,periu% pcr(itinci"
Tran+-or,area i,po+i$i%u%ui )n po+i$i%& cerută dc 6it%er& nu de(enea (ero+i,i%ă dcc)t după
ingerarea unei +au a două pa+ti%e din ,iracu%o+u% ,cdica,cnt" 'u acc+t ,ora% arti-icia%&
re+pon+a$i%ii ger,ani +e (edeau )n.e+traţi cu o (oinţă )n +tare +ă +-ăr),c toate o$+taco%e%e" ')nd
$unu% +i,ţ prc.icca o )n-r)ngcre ine(ita$i%ă& per(itina -ăcea +ă rcna+că i%u.ia şi +peranţa"
A, că%ătorit ti,p dc două .i%e şi două nopţi& ),preună cu co%a$oratorii cei ,ai apropiaţi ai
%ui 6it%cr" Era un tren ger,an& carc a (enit p)nă %a (ec!ea -rontieră ro,?no 2 po%one.ă pentru a ne
re,orca p)nă %a 'artieru% enera% ger,an" Acc+tc -iinţe& care pierdu+eră o$işnuinţa +o,nu%ui&
do$)ndi+eră o a%ta& cca a a%coo%i+,u%ui" 8areşa%u% Antonc+cu nu +c arăta dec)t )n ti,pu% ,e+e%or"
Pentru ace+te apariţii& ger,anii $eţi nu ,ai $o%$oro+eau& ei )şi regă+eau o aparenţă nor,a%ă cu
a@utoru% unei pi%u%e" )şi rc%uau atitudinea ,i%itară caracteri+tică şi +e co,portau ca de,ni tri,işi
ai 0ii!rcr2u%ui" ')nd ,areşa%u% +c retrăgea şi ne %ă+a )n co,pania drogaţi%or& +c de.%ănţuia
tă,$ă%ău%" 8a+a +c ),podo$ea cu Y!i+NW cng%Jc.e+c& +a%utat cu +trigăte%eD CTrăia+că ră.$oiu%
+u$,arinP4 Sc parc că ace+ta -urni.a $ăutura re+pecti(ă cercuri%or conducătoare a%e Rcic!2u%ui"
Iar con(i(ii u,p%eau şi go%eau pa!are%e& dc parcă ar -i %uat parte Ia un concur+ dc re.i+tenţă"
0iind +inguru% ro,?n carc (or$ea, curent ger,ana& toţi +c aruncau a+upra ,ea pentru a2şi
de.(o%ta teorii%e %or a+upra ră.$oiu%ui şi a+upra %u,ii" ')nd& după o noapte a%$ă& petrecută )n
to(ărăşia %or& a, )ncercat +ă ,ă )ndepărte.& un genera% dc a(iaţie şi2a +co+ pi+to%u%" COricine (a
p%eca e+te un trădător a% cau.ei co,une" )% o,or ca pc un c)inc4& a +trigat e%"
Trenu% no+tru +2a oprit unde(a& )n nordu% -rontu%ui ru+e+c" U%ti,a gară ,arc pc care o
putu+e, idcnti-ica -u+e+e cca din Uonig+$crg" Pri(e%iştea a -o+t pri,a carc nc2a a(erti.at de+pre
de.a+tru% care +e apropia" Era, a$ia %a 1= octo,$rie şi c),puri%c erau de@a acoperite de un +trat
gro+ dc .ăpadă" 'a şi carticru% genera% din centru& şi cc% din nord era a,p%a+at )ntr2o ,ică pădure"
Santine%e%e& )n ţinută dc iarnă& +upra(eg!eau intrarea& ,arcată printr2o )ntrerupere )n gardu% dc
+)r,ă& )n %ocu% unde a%eea principa%ă ducea %a ca%ea -erată" Era )n .ori" 1acă -ăceai a$+tracţie dc
p%antoanc& te puteai crede )n -aţa c%ădiri%or ccntra%c a%e unui do,eniu pără+it" Nu +c (edea nici un
+e,n dc (iaţă )n interior" 8areşa%u% ,ă tri,i+e +ă2i cer Iui 1orn$erg in-or,aţii a+upra
progra,u%ui"
)n (agoane%e dc dor,it a%e ,e,$ri%or OUM i2a, gă+it pc co%a$oratorii inti,i ai %ui 6it%cr
cu -eţe%e cri+pate& cu tenu% pă,)ntiu& pră$uşiţi pc canape%e%e din co,parti,ent" 'u-undaţi )ntr2un
-e% dc pro+traţie a(eau oc!ii -icşi& păreau +ă nu (adă şi +ă nu )nţe%eagă ni,ic din ceea ce )i
)ntre$a," C1er0u!rer +c!%a-t noc!4
1=1
& ),i +pu+e )n ce%e din ur,ă& cu greutate& un SS" CUo,,cn
Sic +păter4
1=2
& 'u o oră ,ai t)r.iu& a, $ătut din nou %a uşa co,parti,entu%ui acciuiaşi SS"
Proa+păt ra+& e% ),i de+c!i+e& cu oc!ii +tră%ucind dc +c%ipirea a cărei cau.ă o cunoştea, de@a prea
$ine" Părea +ă -i uitat totu% de+pre pri,a noa+tră )n%)%nire ,atina%ă" Tre$uii +ă2i eApun iarăşi
o$iectu% (i.itei ,e%e" Atunci& ,ă condu+e %a 1orn$erg" Şe-u% protoco% @%ui& un uriaş& nu reuşea +ă
+c )ntindă pc $anc!eta unei +ingure ca$ine dc (i gon de dor,it" Pentru a i +c per,ite +ă +c cu%ce&
au -o+t o$%igaţi +ă +coată perete%e carc +epara două co,parti,ente" E% +c )ntindea )n diagona%ă"
C*i.ita (a )ncepe %a ora .ccc& ),i re%ată c%" 0u!rer2u% (a (eni atunci +ă2% pri,ca+că pc ,areşa%4"
')nd a%eea principa%ă +c u,p%u dc uni-or,e& )n -runtea cărora 6it%cr +e )ndrepta +pre trenu%
no+tru& era de@a aproape ora un+prc.ccc" CSpuneţi ,areşa%u%ui +ă2% aştepte pc 0u!rcr pe u%ti,a
treaptă4& ,ă a(erti.ă 1iirn$crg& )n ti,p cc de%egaţia +e a%inia )naintea (agonu%ui" Totu% era )n
regu%ă& c)nd 6itier a@un+e )n dreptu% no+tru" 6o--,an
1=9
)şi agită aparatu% )n ,o,entu% c)nd Anto2
nc+cu -ăcea u%ti,u% pa+ pentru a co$or)" Ueite%& Qod%& (on Ri$$cntrop şi ,i%itarii din de%egaţia
noa+tră intrară )n $irouP 0ii!rer2u%ui" )ntre(ederea )ncepu cu o di+cuţie a+upra +ituaţiei -rontu%ui"
8areşa%u% Antone+cu (enea +ă ceară tran+-eru% dc noi -orţe ger,ane pc principa%e%e c),puri dc
%uptă +au ,odi-icarea p%anu%ui dc ca,panic" 1u$%a o-en+i(ă +pre Sta%ingrad şi )n 'auca.& cu
e-ecti(e%e cc +c gă+eau )n ace% ,o,ent pc -ront& i +c părea +ortită eşecu%ui" 1acă ruşii n2ar -i
reuşit +ă o oprea+că& atunci epui.area cre+c)ndă a trupei ar -i +-)rşit o$%igatoriu prin a pune o
+ta(i%ă )naintării" A%ternati(a era& deci& pentru Antone+cu& ur,ătoareaD +au +ă -ie )n%ocuiţi oa,enii
care de trei %uni %uptau ,ereu )n pri,a %inie +au +ă +c pro-ite dc po+i$i%ităţi%e de-en+i(e o-erite dc
terenu% cauca.ian de@a cuccrit şi +ă +c tri,ită toate -orţe%e di+poni$i%e a+upra Sta%ingradu%ui" Pc
de a%tă parte& e% con+idera -%ancuri%e ace+tui u%ti, -ront ca -iind prea +%a$e +pre +ud& ,ai a%e+ )n
-aţa +tepei ca%,uci%or" 1en+itatea ro,?ni%or ar -i -o+t +u-icientă pentru +upra(eg!erea unei
-rontiere& dar nu pentru a -acc -aţă unui e(entua% atac" Nu eAi+tau dcc)t trei di(i.ii di+pu+e pc un
-ront dc 125 Ni%o,etri -ără nici o acopcrirc %a ni(e%u% %iniei a doua" E%e o-ereau ina,icu%ui o
pradă a%)t de (u%nera$i%ă )ne)t ar -i -o+t copi%ărc+c din partea +a +ă nu pro-ite dc acea+ta" 6itier
preteAtă că +tepa ca%,uci%or nu putea con+titui $a.a dc p%ccarc pentru o o-en+i(ă" La cc%c%a%te
argu,ente aPc %ui Antonc+cu e% ră+pun+e prin o$iccţii e(a.i(e şi a+igură că )ntăriri%e ger,ane (oi
-i tri,i+e )n 'auca. şi (or a@unge )n curind %a Sta%ingrad pentru a pregăti u%ti,u% a+a%t aP oraşu%ui"
Apoi& %uă cu()ntui genera%u% Qod% şiJdi+cută )nde%ung de+pre ce% dc a% doi%ea -ront" E% (or$i
dc in-%uenţa a%iată a+upra oraşu%ui 1icppc şi a@un+e %a conc%u.ia că ang%o 2 +aAonii erau )ncă
departe de a putea +ă )ntreprindă o acţiune capa$i%ă +ă ne%iniştea+că +erio+ Statu% 8a@or ger,an"
Ei a$ia reuşeau +ă -urni.e.e -orţe%e nccc+arc apărători%or Egiptu%ui& a,eninţate dc trupe%e %ui
Ro,,c%"
1upă o ana%i.ă a,ănunţită a producţici dc ră.$oi a,cricanc& Qod% -ăcu co,paraţia )ntre
-orţa aeriană a a%iaţi%or şi -orţa aeriană a,cricană" er,ania +pera +ă2şi pă+tre.e +uperioritatea
p)nă %a capăt" 1ar& a+upra etapei -ina%e& Qod% nu in+i+tă" )n ti,pu% )nt)%niri%or prcccdcntc&
+pecia%i+tu% OUM2u%ui tra+a+e )ntotdeauna& )n %inii genera%e& p%anu% ,i%itar pc carc er,ania )şi
propu+e+e +ă2% ur,e.e pentru a a@unge %a (ictoria -ina%ă" 0iccarc acţiune (ita%ă nu -u+e+e& )n
trecut& dcc)t o etapă +pre dc.nodă,)nt" 1c acea+tă dată& Qod% +c ,u%ţu,ea +ă a-ir,e eAi+tenţa
unui de.ec!i%i$ru )n -a(oarea -orţe%or ger,ane şi +ă a+igure că Rcic!2u% di+punea dc ,i@%oace%e
nccc+arc pentru ca ec!i%i$ru% +ă nu +c rupă )n de-a(oarea +a"
Logic& Antonc+cu re,arcă -aptu% că dacă er,ania reuşea +ă ,eargă %a ega%itate cu -orţe%e
crc+c)ndc a%e ina,icu%ui& ,aAi,u, pe carc )% putea +pera era un incci nu% şi nu o$ţinerea
(ictoriei" 'u, +e g)ndcau +ă pună capăt ră.$oiu%uiB er,ania a(ea )n (edere o +o%uţie po%itică&
pacea +eparată cu unu% din cei doi ad(er+ari ai +ăi +au un co,pro,i+ pc toată %iniaB )n ace+t ca.&
)n ca%itatea +a dc a%iată& Ro,?nia tre$uia +ă -ie pu+ă %a curent cu intenţii%e #er%inu%ui şi cu
de,er+uri%e cc ar -i -o+t de@a )ntreprin+e& ,ai a%e+ )n e(entua%itatea c)nd Rcic!2u% ar -i a(ut )n
(edere un co,pro,i+ cu Ru+ia" )n co,unicate%e +o(ietice& eApre+ia Ccei doi ina,ici4 re(enea ca
un %ei)2,oti(" Ro,?nia& care era (i.ată ca a% doi%ea duş,an& nu putea +ă -ie eAc%u+ă dc %a
tratati(e" Antonc+cu +c gră$i +ă adauge că e% nu +-ătuia de%oc pentru o a+e,enea +o%uţie& căci&
dacă era (or$a de un co,pro,i+& ace+ta tre$uia căutat ,ai cur)nd )n partea ang%o 2 +aAoni%or&
carc puteau a(ea intere+ de a -i e%i$eraţi de -rontu% at%antic& pentru a +c concentra a+upra Qaponiei"
Qod% tăcu& )ncurcat" Po%itica nu ţinea de re+ortu% +ău" 6it%cr tre$uia +ă ră+pundă" 0ii!rcr2uP
dădu i,ediat a+igurări că nu intenţiona& nici pentru ,o,ent& nici pentru ,ai t)r.iu& o +o%uţie
po%itică" *iitoru% +c (a con+trui )n .go,otu% ar,e%or şi e% nu +c g)ndea +ă2şi retragă cu()ntu%" 'a
şi )n perioade%e de pace& nici pc ti,p dc ră.$oi ni,eni nu putea +ă -acă pro-eţii dc %ungă durată&
)n a-ară doar dc şar%atani şi dc pre.icătorii a(enturieri" *or -i& de+igur& cu%,i şi căderi inerente
oricărei acţiuni u,ane& -ie că ca ar -i econo,ică +au po%itică& pu$%ică ori pri(ată& ci(i%ă +au
,i%itară" 'eea ce i,porta& )n pri,u% r)nd& era dc a +c putea -ace -aţă +ituaţii%or +ucce+i(e& pc
,ă+ură ce %upta +e de+-ăşura şi& )n a% doi%ea r)nd& dc a +e pă+tra neatin+ă credinţa )n (ictoria
-ina%ă" Nu pentru a+e,enea di+cur+uri ccru+e Antonc+cu +ă2% (adă pe 6it%cr" 'u un ge+t de
ner(o.itate& c% )ntrerup+e tirada" CS)nt aici toc,ai pentru a +tudia una din +ituaţii%e crca%e dc
ră.$oi& ,ai a%e+ accca a trupe%or noa+tre& prea depărtate dc $a.e%e %or şi a,eninţate +ă -ie
de+părţite dc +pate%e -rontu%ui& +pu+e ,areşa%u%" Ei a,inti apoi o-en+i(a %ui Ti,oşenNo& )ntre 1on
şi *o%ga& carc reuşi+e +ă .druncine parţia% +i+te,e%e de-en+i(e i,pro(i.ate dc ger,ani şi ro,?ni
)ntre cc%c două -ronturi" 1acă acea+tă o-en+i(ă era co,p%otată prin%r2un atac %a +ud dc Sta%ingrad&
unde po.iţii%e ro,?neşti& cu, +e arăta+e de@a& erau incapa$i%e dc a -acc -aţă& cc%c nu,ai cinci.cci
dc di(i.ii carc +c gă+eau )n oraş ri+cau +ă -ie )ncercuite" 'u o ncp%ăccrc (i.i$i%ă& 6it%cr re(eni
a+upra unui +u$iect pc carc )i +ocotea de@a epui.at" Pentru a21 )ndepărta de-initi(& c% +coa+e din
+acu% +ău& )ntotdeauna p%in dc argu,ente& noi ,i@%oace dc con(ingcrc" A-ir,ă că po+edă
in-or,aţii prcci+c după carc o-en+i(a %ui Ti,oşenNo ar -i -o+t u%ti,a tentati(ă ru+ă )nainte dc
pără+irea Sta%ingradu%ui" )n c)tc(a .i%e& nu +c (a ,ai (or$i dc ca" Atunci& odată cu atingerea
pri,u%ui o$iccti( a% ca,paniei& +c (a putea re%ua di+cuţia" 1ar& pentru ,o,ent& nu tre$uiau +ă +c
,ai atingă dc p%anu% dc ca,panie a-%at )n cAccutarc" E% )i pro,i+e +o%e,n %ui Antonc+cu +ă )%
in(ite %a o nouă )nt)%nirc& dc )ndată ce ,o,entu% dc a %ua a%te !otăr)ri (a -i +o+it" Acc+ta putea +ă
ai$ă %oc c!iar %a Sta%ingrad" 8areşa%u% -u dc acord& -ără a renunţa totuşi %a re.er(e%e +a%e"
C1e+igur& dar două.cci şi cinci dc di(i.ii nu repre.intă dec)t .cce %a +u%ă din -orţe%e anga@ate )n
ră+ărit" 1oar )n -uncţic dc c%c (ăd cu ră.$oiu% şi& de+igur& a, un ung!i dc (edere parţia%& dar
pentru ,o,ent c%c -or,ea.ă toată ar,ata ro,?nă4& +pu+e c%" Pericu%oa+ă i,prudenţăD 6it%cr
pretin+e i,ediat că& -ăc)nd un e-ort& Ro,?nia ar putea pune pc picioare .ccc noi di(i.ii" 1ar&
a+cu%t)nd ră+pun+u% %ui Antonc+cu& 0ii!rcr2u% nu a(u nici un ,oti( +ă +c -c%icite pentru Nicca +a"
8areşa%u% )i a,inti nu,ăru% eAact a% unităţi%or ungare pu+e %a di+po.iţia coa%iţiei şi po.iţia
#u%gariei& carc cu a+enti,entu% #er%inu%ui& )şi pă+tra ar,ata intactă" )ntre accş%i doi ina,ici
(irtua%i& Ro,?nia nu putea +ă2şi ri+ipea+că toate re+ur+e%e ,i%itare" CReic!2u% +2a -ăcui garant a%
-rontiere%or (oa+tre" Nu a(eţi de cc +ă (ă te,eţi4& +pu+e 6it%cr" C1u,nea(oa+tră repetaţi
poporu%ui ger,an că tre$uie +ă ră,)nă +tăp)n a% propriu%ui +ău de+tin" 0ără a (ă pune %a )ndoia%ă
garanţia& pre-er ca Ro,?nia +ă2şi pă+tre.e& şi ca& +tăp)nirca a+upra de+tinu%ui +ău" Şi apoi&
-rontiere%e pc carc ni %e2aţi garantat nu core+pund %i,itei +paţia%e pc carc poporu% ro,?n e+te )n
drept +ă o rc(endicc4& ră+pun+e Antone+cu" 6i%%er nu ,ai in+i+tă" E% ştia prea $ine %a cc +2ar -i
eApu+" 1in partea +a& Antone+cu +ocotind at,o+-era de+tu% de )ncordată& renunţă +ă ,ai de.(o%te
date%e pro$%e,ei" 0u r)ndui %ui 6it%cr +ă reia di+cuţia" C1acă a%iaţii ar reuşi +ă re+ta$i%ea+că
ec!i%i$ru% )n pro-itu% %or& ră.$oiu% (a -i dcci+ )n -ina% dc e%e,ente%e noi pc carc er,ania %e2ar
-ace +ă inter(ină %a ,o,entu% dorit" )n 191:& %upta a )nceput cu un ar,a,ent pentru a +e ter,ina
cu a%tu%4" Şi acc+t ră.$oi& pretindea 6it%cr& (a +-)rşi prin inter(enţia pc c),puri%c dc %uptă a unor
,i@%oacc de %uptă p)nă acu, nccuno+cutc" Tre$uie +ă +c pă+tre.e )ncrederea )n +piritu% in(enti( a%
ger,ani%or" Indu+tria Reic!2u%ui era pc punctu% dc a pune pe şantier o ar,ă carc (a ră+turna
co,p%et regu%i%e artei ,i%itare tradiţiona%e" Şi& din nou& pentru a (or$i de (iitor& 6it%cr re(eni cu
c)tc(a +eco%e )n ur,ă" E% e(ocă ti,puri%e c)nd ar,ate%e nu )ntre$uinţau pentru a +c %upta dcc)t
-orţa ,u+cu%ară şi pre%ungirea ace+teia& +pada +au %ancea" Apoi a@un+e %a proiccti%c" 1ar ace+tea
pă+tra+eră %uptei caractcru% +ău o$işnuit" E%e nu -ăceau dcc)L +ă +%ă$ea+că puterea dc re.i+tenţă a
ina,icu%ui& ,ărind a+t-e% şan+e%e atacatoru%ui" Puşti& ,itra%iere& arti%erie şi $o,$arda,ente
aeriene nu erau dcc)t auAi%iare" E%e uşurau atacu% in-anteriei" )n cur)nd& (a +o+i .iua c)nd ar,ata
dc u+cat (a di+părea& ca şi ca(a%crii )n ar,ură" Te!nicianu% (a )n%ocui +o%datu%" 1upă concepţia
curentă& o ,)nădc oa,eni& )ntr2un adăpo+t& (or -i ,ai puternici dcc)t o ar,ată nu,eroa+ă şi $ine
ec!ipată" CO,u% nu +c )ndreaptă +pre C6crr+c!a-t der 8a++cn4
&=
G ci +pre +upre,aţia ştiinţei"
Ti,pu% ,a@orităţii de,ocratice şi a% puterii ,uncitoreşti (a -i atunci re(o%ut" Un +ingur principiu
)şi (a gă+i @u+ti-icarea )n -aţa i+toriciD principiu% conducător4"
1upă acea+tă pro-eţie& nu ,ai era a%tcc(a dc -ăcut dcc)t +ă nc aşe.ă, %a ,a+ă" Nc
)napoiară,& )n grup ,ic& )n +u-rageria 0ii!rer2u%ui" 'a şi %a carticru% +ău genera% dc pc -rontu%
ccntra%& şi aci ca,crc%c nu pre.entau nici un e%e,ent de,n dc a -i ,enţionat" Interioru% a,intea
dc %ocuinţcic ger,ane ru+ticc" Tc2ai -i cre.ut unde(a )ntr2un că,in pentru 6it%crQugcnd" 8a+a era
aran@ată cu ,u%tă +i,p%itate" )n ace+t %oc unde& )n a-ară dc 0unN,ode%
1=S
& nu %ocuia nici o -e,eie&
+c %ip+eau dc -aţa dc ,a+ă şi dc a%te o$icctc care ar -i i,p%icat o gri@ă prea deo+e$ită" Totu% trăda
+i,p%itatea +ti%u%ui dc (iaţă a %ui 6it%cr" Prin acc+t -apt& per+ona@u% nu apărea dcc)t şi ,ai
!a%ucinant" )n ,i@%ocu% curteni%or +ăi& ptini dc r)(nă +ă2i g!ieca+că cc%e ,ai ,ici dorinţe& ace+t o,
)nc!i+ )n +ine nu +uporta nici un a,c+tcc )n +paţiu% +ău inti," Ordine%e& carc ade+ea nu erau dcc)t
o +urpri.ă pentru co%a$oratorii +ăi cei ,ai apropiaţi& erau +ingura %or punte dc %egătură"
Ri$$cntrop +c +trăduia +ă )ntreţină con(or$irea )n ti,pu% ,e+ei& dc$it)nd p%atitudini şi %an+)ndu2
+c )n con+ideraţii pe carc oe$$c%+ 2 acca+tă C,itra%ieră inte%ectua%ă4& cu, )% nu,ea ,areşa%u%
Antone+cu 2 %e e%i,ina+e de+igur dc ,u%t din ar+ena%u% +ău propagandi+tic" 6it%cr era cc% ,ai
,ode+t dintre toţi co,e+enii" E% părea +ă -i uitat dc toţi şi& ,e+tee)ndu2şi ,aşina% $ucate%e& părea
+ă2şi ru,ege proprii%e g)nduri" 'a şi cu, ar -i re(enit dc unde(a dc departe& e% +c pre-ăcu o dată
+au dc două ori că a+cu%tă di+cuţii%e& apoi& dcccpţionat& nu +c ,ai ocupă dcc)t de -ar-uria +a"
Incapa$i% dc a %ua parte %a o con(er+aţie& dc )ndată cc nu +c ,ai di+cuta po%itică& 6it%er& deşi
pre.ida ,a+e& părea un intru+& o rudă +ăracă& cc nu )ndră.neşte +ă ia cu()ntu%" 1e(enit neră$dător&
c% dorea ca de@unu% +ă +c ter,ine c)t ,ai cur)nd po+i$i%"
)na-ară dc c)ţi(a ger,ani a%eşi pentru a ne )n+oţi )n ti,pu% p%i,$ării pe carc ,areşa%u%
Antone+cu )şi eApri,a+e dorinţa +ă o -acă după ,a+ă& toată %u,ea )% ur,ă pc I2Iit%cr )n $irou% +ău"
Noua )ntre(edere tre$uia +ă )nceapă %a ora trei" 1c două ori& acc%aşi SS (eni +ă2% roage pe
Antone+cu +ă ,ai ai$ă ră$dare şi era de@a )ntuneric c)nd 0ii!rcr2u% )i conccdic pc co%a$oratorii +ăi
pentru a21 pri,i iarăşi pe C'onducător42u% Ro,?niei" C1acă (reodată cca%a%tă ta$ără ar o$ţine
(ictoria4& +pu+e+e 6it%er )n u%ti,u% +ău di+cur+ E%a 9= +epte,$rie 19:2F& ,ărturi+ind a+t-e% că
acea+tă per+pecti(ă nu tre$uia +ă -ie con+iderată ca i,po+i$i%ă" Ea )% preocupa& şi cu(inte%e %ui
Antonc+cu a+upra unei +o%uţii po%iticc au a(ut ră+unet )n ,intea 0ii!rcr2u%ui" Po%itica +i,p%i+tă a
,areşa%u%ui ce +u+ţinea că din ,o,ent cc ră.$oiu% nu ,ai putea -i c)ştigat tre$uia +ă +c )ncerce
)nc!eierea păcii& nu era aceea a %ui 6it%er" C8odi-icaţi& pentru un ,o,ent& acea+tă $%e+te,ată
!artă ad,ini+trati(ă a %u,ii4& +pu+e c%& Cşi )ncercaţi +ă (ă )nc!ipuiţi un g%o$ pc carc geogra-ii şi2
au dat o+tenea%ă +ă tra+e.e ccn%rc%c dc putere a%e %u,ii& a+e,enea %inii%or dc -orţă a%e unui c),p
,agnetic" *eţi o$+er(a atunci că eAi+tă )n %u,e cinci centrc dc concen%rarc a energiciD unu% )n
State%e Unite& a%tu%& pro$%e,atic& )n 8arca #ritanic& a% trei%ea )n ccntru% Europei& a()nd ca nuc%cu
principa% er,ania& apoi puterea (irtua%ă a Uniunii So(icticc& şi )n ce%e din ur,ă& cea a Qaponiei"
1in -iecare din ace+te centre e,ană ra.e2-orţă& carc +c )ntind )n +paţiu% )ncon@urător" 'on-%icte%e
+c produc %a intcr+ccţii-c %inii%or" Aco%o +are +e)nteia carc aprinde -ocu%" Logic& con-%ictu% +2a i(it
)n +paţiu% )n carc centre%e dc -or@ă +)nt cc%c ,ai apropiate une%e dc a%te%eD Europa" Lupta carc +c
ducc acu, +c poartă dc către Ru+ia şi 8arca #ritanic& pentru a e%i,ina c),puri%c dc -orţă
europene& do,inate de er,ania& cca ,ai ,arc putere continenta%ă" 1acă acea+tă )ncercare ar
reuşi& continentu% no+tru şi2ar pierde pc (eci -orţa carc )% -ace )n +tare +ă2şi a-ir,e ro%u% +ău dc
pri, p%an& )n %u,e" Toate popoare%e din +paţiu% no+tru ar tre$ui +ă +c a%ăture %uptei pc carc o
duce, noi& )n (oinţa co,ună de a +a%(a Europa" Ei toţi +)nt tot aşa dc intere+aţi ca şi er,ania"
Nu,ai nai(ii pot credc că ar -i doar o di+pută )ntre Rcic! şi 8arca #ritanic pentru !ege,onia pc
contincnt" )n rea%itate& I,periu% $ritanic e+te de@a )n(in+" '),pu% +ău dc -orţă a -o+t e%i,inat şi
inc%u+ )n ce% a% State%or Unite" Să -o%o+i, %i,$a@u% %orD '!urc!i%% nu ,ai c+%c dcc)t Hui+%ing2u% %ui
Roo+c(c%t" )n -aţa ace+tor rea%ităţi o$iecti(e e+te .adarnic +ă di+cuţi dc ideo%ogii& dc %Ji%ic +au
-o$ie" Puteţi +ă -iţi c%(cto-i%i
1=<
& +pre eAe,p%u& ni,eni nu (ă ),piedică& dar %a cc (2ar +er(i
acea+taB" *ă )ntre$ cine poate +ă pretindă acu, că (or$eşte )n nu,e%e EuropeiB 0ranţaB Ea +2a
do(edit tot aşa dc +%a$ă ca şi Po%onia" 'u, (reţi +ă cdi-icaţi Europa pc o putere carc n2a re.i+tat
er,aniei ,ai ,u%t dc .ece .i%eB 0apt e+te că& )n +u+ţinerea ră.$oiu%ui ,odern eAi+tă un a%t
e%e,ent carc inter(ine" 8o$i%i.area tuturor re+ur+e%or aducc o creştere con+idera$i%ă a puterii" )n
ti,p dc 1= ani dc pace nu +c rea%i.ea.ă progre+e co,para$i%e ce%or o$ţinute )ntr2un an dc ră.$oi"
Radiaţia unui c),p dc -orţă ,ăreşte totu% )ntr2un rit, accc%crat" Niciodată er,ania din 1999 n2
ar -i re(endicat +upre,aţia a+upra +paţiu%ui pe carc )% contro%ea.ă acu," 0orţa noa+tră nc2ar -i
părut in+u-icientă Logic& (e%eităţi%e cre+c proporţiona% cu +porirea 0orţei" 1acă )n 1999 +2ar -i
putut )ncă ),părţi g%o$u% )ntre ,ari%e puteri& a+tă.i& +u$ e-ectu% ace+tui proce+ de creştere& o
a+e,enea +o%uţie nu ,ai apare po+i$i%ă" Le(iatanii
1=>
+)nt con+tr)nşi +ă +c ni,icea+că" 'u, (reţi
+ă de%i,itaţi a+tă.i co,petenţa -iecărei puteri& atunci c)nd acea+tă %i,itare nu a -o+t po+i$i%ă
)nainte de ră.$oi& )ntr2un ,o,ent c)nd -iecare dintre actua%ii co,$atanţi nu repre.enta dcc)t
@u,ătate din -orţa pc care o repre.intă a+tă.iB Aţi (or$it a.i di,ineaţă dc ,cci nu%" A+tă.i e+te
(or$a dc un concur+ e%i,inatoriu& pentru a )ntre$uinţa ter,ino%ogia (oa+tră +porti(ă" S)n%c,
acu, )n +e,i-ina%ă" Sau (o, reuşi +ă e%i,ină, State%e Unite şi So(iete%e& +au (a tre$ui +ă -i,
noi e%i,inaţi dc d)nşii& pentru a di+puta ),preună ,arca -ina%ă a co,petiţiei ,ondia%e" Ră.$oiu%
a )nccput cu +copuri %i,itate" A+tă.i& o$iecti(e%e +a%e +)nt ne,ărginite4"
CSpuneaţi )ncă a.i di,ineaţă că +copu% ră.$oiu%ui Rării (oa+tre (a -i ne%i,itat" Scu.aţi2,ă&
e+te un %i,$a@ pc care nu reuşe+c +ă2% )nţe%eg" )n cc e+te e% oare di-erit dc cc% a% er,anieiB4
Antonc+cu +c gră$i +ă2% %ă,urea+că pc 0ii!rer" Popora% ro,?n apro$a ră.$oiu% ),potri(a Ru+iei
So(ietice" '!iar opo.iţia +e $ucura+e dc rea%ipirca #a+ara$iei şi a nordu%ui #uco(inei" 1ar& după
ca& ca,pania dinco%o dc ace+te %i,ite ar -i pierdut orice +en+" C1c cc to%eraţi acti(itatea %ui
8aniuB4& )ntre$ă 6it%er" CE% +c +trăduieşte ,ereu +ă +%ă$ea+că re.i+tenţa -rontu%ui interior4 2
CP)nă ce Ro,?nia )şi (a -i recucerit toate teritorii%e care i2au -o+t +,u%+e4& ră+pun+e Antone+cu&
Ceu nu a, autoritatea ,ora%ă dc& a proceda a%t-e%4" 6it%er& )n -aţa a,eninţării unei noi e(ocări a
pro$%e,ei Tran+i%(aniei& renunţă& )n ,od )nţe%ept" Antone+cu putu +ă continue" 8arca #ritanic şi
State%e Unite nu au a(ut nicic)nd nici cc% ,ai ,ic ge+t o+ti% -aţă dc Ro,?nia" Poporu% ro,?n nu
+c con+ideră deci )n ră.$oi dcc)t cu Uniunea So(ietică" 8areşa%u% dcc%ară că era conştient de
ro%u% preponderent a% er,anici pc continent& dar ,ărturi+ea )n ace%aşi ti,p că nu era )n ,ă+ură
+ă ,o$i%i.e.e ţara +a doar pentru a apăra noua ordine pc carc AAa (oia +ă o in+taure.e )n Europa"
Pentru +oidatu% ro,?n& %upta arc un +en+ c)t ti,p e+te du+ă contra So(iete%or" A%ianţa cu Reic!2u%
)şi gă+ea @u+ti-icarea ,a@oră )n -aptu% că nu,ai datorită puterii ger,ane +c putea +pera e%i,inarea
perico%u%ui ru+e+c" C'rcdcţi2,ă& dacă aţi -i ră,a+ )n to(ărăşia iui Sta%in4& +pu+e Antone+cu& Cnu
aţi -i gă+it dec)t oportunişti ori ne$uni pentru a -ace po%itica (oa+tră )n Ro,?nia4" CTotuşi4&
rep%ică 6it%er& Cc!iar du,nea(oa+tră aţi aderat %a pactu% tripartit )ntr2o cpocă )n carc con-%ictu% cu
URSS )ncă nu era deci+4" C'ine (ă +pune că& )n ace% ,o,ent& nu era, şi cu un oportuni+tB4&
)ntre$ă Antonc+cu" Pcr(itina +ă2şi -i pierdut oare c-cctu% a+upra +i+te,u%ui ner(o+ a% %ui 6it%erB
)ntre$area %ui Antonc+cu ră,a+e -ără ră+pun+" 1i+cuţia )ncetă" Atunci c)nd ,e,$rii +uitei
,areşa%u%ui -ură introduşi )n )ncăpere pentru a a+cu%ta di+cur+u% o$işnuit& (ocea 0ii!rcr2u%ui era
(oa%ată şi răguşită& ca cea a unui drogat" CMir Yerden dic Ru++en +c!%agen da++ dic dcr"""4
1=;
A,
a(ut i,pre+ia că (oia +ă +punăD C1a+ der Tcn-cP "!oit4
1=9
dar )şi re(eni şi ter,ină -ra.a cu
re-renu% o$işnuitD Cda++ die +ic! nie ,e!r er!e$en4 I`"
'c di-erenţă )ntre ,a+a ,ode+tă a %ui 6it%er şi o+păţu% pe carc ni21 o-eri a doua .i
Ri$$cntrop& %a ca+te%u% +ău +ituat )n apropierea 'artieru%ui enera%P 1ar %uAu% carc )% )ncon@ura pc
,ini+tru% dc eAterne pă%ea )naintea -a+tu%ui de par(enit prin carc Rcic!+,ar+!a%% oring +e
+trăduia +ă2şi epate.e (i.itatorii& %a Uarin26a%%& aproape dc #er%in& unde de%-inu% Rcic!2u%ui
111
)şi
+ta$i%i+e reşedinţa" O$iecte%e de artă +c )ngră,ădeau )n (a+te%e +ă%i carc -or,au aparta,ente%e
+a%e pri(ate& ca )ntr2o +a%ă dc ()n.arc %a %icitaţie" 'e% pc care propaganda %ui oe$$e%+ )% nu,ea
Cpapa oring4 pu+e+e +ă +c gra(e.e pc tac),uri%c de aur dc %a ,a+ă $%a.onu% -a,i%iei +a%e" Ace+t
$%a.on +c (edea ,ai pe+te tot& )n acca+tă %ocuinţă" oring era ,)ndru dc a+cendenţa +a& care nu
era (e+tită& dar& după proprii%e +a%e +pu+e& -oarte (cc!c" 'a(a%eru% 6er,ann (on oring +e,ăna
)n ace%aşi ti,p cu un indu+triaş reccnt ),$ogăţit şi cu un de+cendent dircct a% Iui Augu+t cc% Tare"
La ,a+ă& e% nu $ea dcc)t $ere& dar acea+ta )i era +er(ită )ntr2o cupă dc aur"
Cer,ania a pierdut ră.$oiu%4& +pu+e Antone+cu& ca o conc%u.ie Ia (i.ita +a& )n trenu% carc ne
ducea pc dru,u% dc )ntoarcere" CAcu, tre$uie +ă ne concentră, e-orturi%e ca +ă nu21 pierde, pc
a% no+tru4
"'API TOLUL *6
De la Stalingrad "a# Roma
La 9= octo,$ric& co,unicatu% dc ră.$oi ger,an anunţa cucerirea oraşu%ui Na%ciN tic către
Lrupc%c a%pine ro,?ne" Era pri,u% re.u%tat concret a% noii o-en+i(e %an+ată dc 6it%cr )n 'auca.&
dar totodată şi u%ti,u% +ucce+ )nregi+trat )n 19:2 de ar,ate%e coa%i.ate" A2% atri$ui eAc%u+i(
unităţi%or ro,?ne& aşa cu, o -ăcea co,unicatu% OUM& era ineAact" )n rea%itate& două regi,ente
dc ()nători dc ,unte ro,?ni con+titui+eră centru% dc gra(itate a% atacu%ui" 1ar e%e -u+e+eră
puternic +pri@inite dc arti%erie şi trupe%e +pecia%e ger,ane" A ,ini,a%i.a contri$uţia er,aniei nu
intra )n o$iceiuri%e co,anda,entu%ui Me!rrnac!t2u%ui" 1ar 6it%cr (oia& )n ur,a re.er(e%or
-or,u%ate de Antone+cu a+upra +en+u%ui participării ro,?ne )n ră.$oi& +ă a-ir,e )ncă o dată& )n
-aţa %u,ii %egături%e +o%ide care ne uneau cu +oarta er,anici" )naintea u%ti,ei (i.ite a
,areşa%u%ui %a 'artieru% enera% & ger,anii -o%o+i+eră tot -e%ui dc -or,u%e de ca,u-%a@ pentru a
nu aducc %a cunoştinţa opiniei pu$%icc din Rcic! contri$uţia ar,atei ro,?ne %a %upte" Atunci c)nd
)ntre$uinţau )n co,unicate%e %or -or,u%a Ctrupe%e a%iate4 era (or$a )ntotdeauna dc ro,?ni" Statu%
no+tru ,a@or prote+ta+e ade+ea cu pri(ire %a acc+t +u$iect" Nici tactica opu+ă nu a(ea un e-ect ,ai
$un %a #ucurcşti& )ntr2un ,o,ent c)nd coarda era )ntin+ă pe+te ,ă+ură" Ti,oşenNo ataca ,ereu
)ntre *o%ga şi 1on" 'e%e >2="=== tone +cu-undate dc +u$,arine& )n octo,$rie& %ă+au #ucureştiu%
indi-erent" ')nd Ro,,c% )şi )nccpu retragerea +u$ pre+iunea Ar,atei a opta eng%e.e şi c)nd& după
c)te(a .i%e& "a,ericanii de$arcară )n A-rica dc Nord& Ro,?nia era )n +ăr$ătoare" )n a-ara Ru+iei şi
Reic!2u%ui& o a treia putere +e apropia dc Europa" #ucuria nu era tu%$urată dcc)t de tea,a ca
ger,anii& -aţă de perico%u% carc +e ,ani-e+ta )n 8cditcrana& +ă nu2şi ,ai retragă din trupe%e dc %a
ră+ărit& )n %oc +ă )ntărea+că ace+t -ront at)t dc a,eninţat"
La Sta%ingrad& p%oaia cădea -ără )ncetare de două %uni& reduc)nd ,u%t acti(itatea aeriană&
+inguru% do,eniu )n care atacatorii a(eau un a(anta@ -aţă dc cei a+ediaţi" Ruşii aruncau
necontenit noi trupe )n acţiunc" A$ia era di+tru+ un contingcnt dc apărători& că un a%tu%& proa+păt&
re%ua po.iţii%e" P%ccaţi dc pc %inia 6arNo( 2 Taganrog şi %upt)nd dc patru %uni& ger,anii şi ro,?nii
erau de@a i+to(iţi" Ei +e gă+eau )naintea unei ,a+e de oa,eni carc +c re)nnoia ,ereu& a()nd )n
-a(oarea +a +uperioritatea $%indate%or şi arti%eriei şi $ucur)ndu2+e dc punctc de +pri@in -orti-icate
pregătite dinainte& cu toată arta de ca,u-%a@ +o(ietică" 0iccarc pa+ )nainte era un ri+c )n p%u+"
rupuri%e dc ca+c& odată ),pre+urate& +ăreau )n aer& )ngrop)nd %ao%a%tă atacanţi şi apărători care
trăgeau )ncă dc %a eta@e%e +uperioare" Apoi& $%indate%e +o(ietice curăţau %ocu%& tran+-or,at )n
ruine" Nu ,ai era po+i$i% +ă te retragi )n n" man's land"ul din +pate" Ur,ărirea -orţe%or
duş,ane ar -i tran+-or,at )n derută retragerea trupe%or& care erau )ncă şi ,ai de.a(anta@ate&
datorită in-eriorităţii %or& pe un teren de+coperit& dcc)t )n oraş" A+e,enea unui o, care )ncearcă +ă
găurea+că un .id i,en+ cc a,eninţă +ă +e pră$uşea+că pe+te e%& +o%daţii %uptau cu -urie şi
di+perare" CEpui.aţi ad(er+aru%4& ordona+e Sta%in" E-ortu% +uprao,ene+c pe care co,anda,entu%
)% ceru+e trupe%or noa+tre a -ăcut c%in ace+t ordin un -apt ),p%inii" Prin+ă )n capcana +paţiu%ui&
ar,ata +e )ncăpăţ)na +ă e(ite ine(ita$i%u%" Lu,ea +e u,p%ea dc ad,iraţie -aţă dc croicii apărători
ai S%a%ingradu%ui& dar Ma%NWrii%c
1&2
)şi a%e+e+eră de+igur eroii %or din r)nduri%e deci,a%e a%e
teutoni%or şi ţărani%or dc pc 1unăre" Ră$darea& re.i+tenţa şi cura@u% %or au -o+t& cu ade(ărat&
+uprao,eneşti"
La 1; noie,$rie& Antonc+cu tri,i+e u%ti,u% +ău ,e+a@ dc ne%inişte %ui 6it%cr" E% pre+i,ţea
cata+tro-a i,inentă" Ruşii dec%anşară atacu% %or din acea+tă +tepă a ca%,uci%or& pc care 6it%cr o
+ocotca inaptă +ă con+tituie $a.a unei acţiuni o-en+i(e" Ei triu,-ară repede a+upra +%a$e%or
noa+tre di(i.ii" Pe 1on& pc 1oneţ& )ntr2un !ao+ dc ncdc+cri+& co,anda,entu% nu ,ai reuşea +ă
+ta$i%ea+că unde erau %inii%e a%iate şi unde ace%ea a%e ina,icu%ui" Ar,ate%e ro,?nă şi ger,ană +e
de+cura@au" Nu ,ai era (or$a de o $reşă" )ntregu% -ront +e pu%(eri.a+e" Ruşii ar -i putut +ă
)nainte.e atunci& -ără a +e %o(i dc o apărare organi.ată& p)nă )n ini,a Ucrainei şi dc acea+tă dată&
ei nu ,ai erau )n i,po+i$i%itate dc a o -acc& ca )n dece,$rie 19:1& c)nd -rontu% ger,an +e
pră$uşi+e pentru pri,a dată" Ar,ata Roşie era acu, ,ai puternică dcc)t %a )nceputu% ră.$oiu%ui"
Tancuri%c a,ericane& care )şi -ăceau apariţia pcc),pu% dc %uptă& %e dădeau po+i$i%itatea +ă
+trăpungă %inii%e ina,ice" Ruşii nu )nţe%e+eră dc )ndată a,p%oarea de.a+tru%ui ger,an şi +e
,u%ţu,iră +ă ur,ărea+că o$iccii(c%e %i,itate pc care şi %e propu+e+eră dc %a )nccput" Atacu% %ui
Ti,oşenNo )nainta ca o a(a%anşă )ntre *o%ga şi 1on& apoi& depăşind ,are%e cot a% ace+t u%ti,
-%u(iu& +e )ndrepta !o%ăr)% +pre Ro+to(" Pri,u% o$iecti(& dc a )ncercui ar,ate%e dc %a S%a%ingrad&
-u+e+e de@a atin+ )ncă )nainte dc 1 dece,$rie" 8ai ,u%t dc trei.eci dc di(i.ii ger,ane şi ro,?ne
nu ,ai puteau -i apro(i.ionate dcc)t pc ca%ca acru%ui" )n ,od e(ident ruşii& )nain%)nd +pre 8arca
dc A.o(& (oiau +ă pună )nir2o +ituaţie identică ar,ata a%iată carc )nainta+e )n 'auca." 1acă
Ti,oşenNo +2ar -i )ndreptat !otăr)t +pre (e+t& c% nu ar -i )nt)%nit nici o re.i+tenţă +erioa+ă& dar& %a
acea dată +tatu% ,a@or ru+ +u-erea )ncă dc in-%uenţa pre+tigiu%ui OUM" Toate o-en+i(e%e +o(ietice
a(eau o$iec%i(c %i,itate" E%e păreau +ă ur,ărea+că ,ai cur)nd +copu% dc a )ndepărta pc ad(er+ari
p)nă )n .iua inter(enţiei ang%o _ +aAoni%or )n con-%ict" )na%tu% co,anda,ent a% Ar,atei Roşii nu
+e crcdea )n +tare +ă )n(ingă Mc!r,ac!t2u%" ')t de+pre ger,ani şi a%iaţii %or& aceştia nu ,ai a(eau
a%tă preocupare dcc)t +ă2şi de+c!idă un dru, +pre (e+t" Retragerea +e -ăcea )ntr2o de.ordine
co,p%etă& ce% ,ai ade+ea )n grupuri ,ici şi nu,ai rareori )n unităţi )ntregi& -ără (reun p%an şi -ără
co,unicare cu +tatu% ,a@or" 1c o$icei& +o%datu% nu ştia dacă dru,u% era de@a tăiat dc ina,ic +au
dacă ,ai era )ncă %i$er" 'entru% dc adunare a% ce%or ce -ugeau era 6arNo(" Oa,enii noştri
a@ungeau aco%o )n grupe ,ici" Ei tra(er+a+eră un +paţiu dc pe+te cinci +ute dc Ni%o,etri& prin
%inii%e ru+eşti şi printre (ie+pare%e dc parti.ani" Ace+te ră,ăşiţe a%e ar,atei care )ncepu+e
o-en+i(a %a 2 iu%ie +e )ng!e+uiau )n gară" Trenuri%e cu direcţia +pre (e+t erau %uate cu a+a%t dc
+o%daţii carc& ti,p dc o %ună& rătăci+eră -ără ordine şi -ără co,andanţi" Nu,ai datorită !a.ardu%ui
şi nu unor ,işcări pre+cri+e dc un co,anda,ent& a@un+e+eră p)nă aici" 1i+cip%ina& ierar!ia nu ,ai
contau" Ei !otăr)ră& dc capu% %or& +ă +e )napoie.e )n patrie" Pri,ii carc au reuşit +ă2şi repună
trupe%e +u$ contro% au -o+t ger,anii" 'u ta%entu% %or dc organi.are& ci +c ocupară de re-acerea
unităţi%or& (ăr+)ndu2i pc cci +căpaţi din di(i.ii%e ni,icite %a ce%c care ,ai pă+trau intactă o parte a
e-ecti(e%or %or" Pentru ro,?ni& acecaşi operaţiune ar -i -o+t i,po+i$i%ă" 'ea ,ai ,are parte a
+tate%or ,a@ore a ,ari%or unităţi că.u+e )n capti(itate" Practic& corpu% no+tru eApediţionar nu ,ai
eAi+ta" 1eruta era tota%ă" er,anii (rură +ă re+ta$i%ea+că ci )nşişi ordinea )n r)nduri%c a%iaţi%or"
Me!r,ac!t2u% pri,i ordin +ă de+c!idă -ocu% a+upra ro,?ni%or şi ita%ieni%or care )ncercau +ă ia cu
a+a%t trenuri%e ce p%ecau din 6arNo( şi din a%ic centrc a%e Ucrainei& +pre (e+t" 1ar a tran+-or,a o
trupă )n de.ordine co,p%etă )n unităţi co,$atante era o i,po+i$i%itate" 3nşe%)nd (igi%enţa
ger,ani%or& +o%daţii noştri& )n +tr)n+ă co%a$orare cu ita%ienii& pără+eau ccntrc%e de regrupare pentru
a p%eca pc @o+& dacă nu reuşeau +ă gă+ca+că ,i@%oace dc tran+port" Reacţia ger,ană -u $ru%a%ă"
'on+idcr)ndu2i pc -ugari ca de.ertori& ei )i ),puşcau pe toţi cei i.o%aţi carc rătăccau pc dru,uri%e
Ucrainci" Pentru +o%daţii ro,?ni& ră.$oiu% era pierdut" Tre$uiau +ă +c )napoie.e )n Ro,?nia& era
+inguru% ,i@%oc dc a nu cădca pri.onieri )n ,)ini%c ruşi%or" 'ci carc (eneau dc pc -ront ştiau că
)ntre Ar,ata Roşie şi teritoriu% no+tru nu eAi+ta nici o protccţic& )n a-ara i,en+ităţii"
Ar,ate%e din Sta%ingrad ,ai re.i+tau )ncă" A(ioane%e carc atcrJriţu pc aeroportu% i,pro(i.at
din ,i@%ocu% oraşu%ui erau +inguru% ,i@%oc dc co,u2nicare cu ţara" Ace+t Cpod aerian4 -uncţiona
dc ,ai $ine dc o %ună şi @u,ătate" enera%u% Tătăranu& co,andantu% şe- aP unităţi%or ro,?ne&
adre+a prin -iccarc curier adio %ui 8i!ai Antonc+cu" E% +cria -ru,oa+e epi+to%e +enti2nncnta%c"
Preşedinte%e 'on+i%iu%ui )i +cri+e că ar -i ,u%ţu,it +ă )% re(adă" 0ără +ă aştepte a%tă )ncura@are&
genera%u% urcă )n pri,u% a(ion şi a@un+e %a #ucureşti )n a doua @u,ătate a %unii ianuarie"
8areşa%u% era con+ternai" E% )i ordonă +ă re(ină i,ediat" C*ei p%eca )napoi c!iar a+tă.i& %a
Sta%ingrad4& +pu+e c% -ără +ă2% pri(ea+că pc Tătăranu" Acc+ta )nccrcă +ă dea cAp%icaţiiD CE+te
pre-era$i%ă o -iinţă (ie )ntre ,orţi& dec)t un ,ort )ntre cci (ii4& ră+pun+e Antonc+cu& tăindu2i
(or$a" Intr2un accc+ dc -urie& arăt)nd uşa genera%u%ui& )i +trigăD CA(eţi dc a%e+ )ntre p%utonu% dc
cAccuţie& carc )i aşteaptă pc toţi de.ertorii& şi datoria dc a re%ua co,anda %a Sta%ingrad4" A doua
.i& )n .ori& Tătăranu %uă %oc )ntr2un $o,$ardier ger,an care deco%a din #ucureşti pentru
Sta%ingrad" A(ionu% tre$ui +ă ateri.e.e %a Odc++a din cau.a unui atac dc apop%cAic a% genera%u%ui"
E% -u internat )ntr2un +pi%a% ,i%i%ar din Tran+ni+tria" Starea +a nu +c ,ai a,e%ioră niciodată" O
@u,ătate a corpu%ui )i ră,ă+e+e para%i.atăT )ntr2ade(ăr& era un ,ort )ntre cci (ii" ')te(a .i%e ,ai
t)r.iu& ar,ate%e din Sta%ingrad& )ncercuite dc ,ai rnu%% de două %uni& %a o di+tanţă de pc+%c cinci
+ute dc Ni%o,etri dc +o%daţii cci ,ai apropiaţi& capitu%au"
'a,araderia )ntre Mc!r,ac!t şi ar,ate%e cc%or%a%te naţiuni era )ngropată +u$ ruine%e
o-en+i(ei eşuate" 1ar ,ai inter(eni şi un a%t -apt& care contri$ui %a +porirea ten+iunii crc+c)nde
)ntre #er%in şi #ucureşti" Ace+ta a -o+t ,e+a@u% pc care rege%e 8i!ai )% adre+ă poporu%ui +ău
pentru Anu% Nou" 8i!ai Antonc+cu& ce% căruia ,areşa%u% curţii )i pre.enta+e ace+t teAt& preocupat
de raportu% de.a+truo+ a+upra +ituaţiei trupe%or )naintate din 'auca.& pc care nici o ca%c tere+tră
nu Ic ,ai %ega dc +pate%e -rontu%ui& dc a+a+inatu% %ui 1ar%an
119
& de )n2 -r)ngerca %ui Ro,,c%& nu
dădu o atenţie +pecia%ă cu(inte%or pe care +u(eranu% dorea +ă %e pronunţe %a 1 ianuarie& %a ,ie.u%
nopţii" 'u genero.itate& rege%e Ro,?niei propunea pacea )ntregii %u,i& cu condiţia ca ina,icii +ă
renunţe +ă continue un ră.$oi pc carc poporu% ro,?n )% de.apro$a" #er%inu% ana%i.ă ,ai
a,ănunţit dcc)t 8i!ai Antonc+cu cc conţinca ace+t di+cur+" Ur,ă prote+tu% (io%ent a% %ui
Ui%%ingcr& care in(oca toate do(e.i%e dc %oia%itate pe carc 0ii!rcr2u% %e dădu+e %ui Antonc+cu &
)nccp)nd cu a@utoru% acordat ),potri(a %egionari%or& -i%ia%a idco%ogică a na.i+,u%ui )n Ro,?nia&
pe carc a a$andonat2o pentru a rărn)nc credincio+ cu()ntu%ui dat %ui Antonc+cu %a 29 noie,$rie
19:= dc a c%ădi raporturi%e dintre cc%c două ţări pc )ncrcdcrca carc tre$uia +ă do,nea+că )ntre cei
doi şe-i şi carc a,intea că Ro,?nia n2ar -i putut +ă e%i$ere.e pro(incii%e din ră+ărit& -ără +pri@inu%
Rcic!2u%ui" E% ter,ină printr2o -ra.ă ,enită +ă -acă o ,arc i,pre+ie& dar carc produ+e e-ectu%
contrarD C'redinţa @urată )ntre doi +o%daţi nu poate -i uitată dc )ndată cc apar pri,e%e di-icu%tăţi"
6it%cr nu e+te o,u% pc carc +ă2% poţi arunca& după cc ai pro-itat dc e%4" Antone+cu +c +i,ţi
o-en+at" E% regreta greşea%a co,i+ă de rege dar& odată -aptu% ),p%init& cc ,ai putea -accB
Ui%%ingcr ccru& )n nu,e%e %ui 6it%cr& ca 8a@c+tatca Sa +ă +c de.a(ue.e )n ,od pu$%ic& eAp%ic)nd că
citi+e )n -aţa ,icro-onu%ui un teAt pregătit dc ,areşa%u% curţii& care nu ar -i core+pun+
ade(ărate%or +a%e idei" Antura@u% +ău ar -i pro-itat dc $una +a credinţă4"
CSpuncţi2i %ui 6it%cr că +c )nşea%ă a+upra o,u%ui4& ră+pun+e Antonc+cu" Eu nu +)nt genera%u%
Nedici *ino(atu%& carc e+te -ără )ndoia%ă $aronu% St)rcca& (a -i pedep+it& dar cu nu ,ă pot preta %a
,a+carada pc carc ,i2o propuneţi4" 0ără +ă2şi dea +ea,a dc ga-a +a& Ui%%ingcr in+i+tă" )n %oc +ă +e
+pri@ine pc caracteru% autoritar a% %ui Antonc+cu şi +ă in+inue.e că rege%e )i +u$,ina autoritatea& e%
dădu incidentu%ui a+pectu% unui con-%ict 6it%cr 2 Antonc+cu" O %ua+e pc un dru, greşit şi -u
re+pin+ po%itico+& cu un re-u. categoric" #aronu% St)rcca -u c!c,at dc urgenţă %a preşedenţia
'on+i%iu%ui şi cop%cşit dc reproşuri" 1c $ună crcdinţă& c% +c di+cu%pă& a,intind că +upu+e+e ,ai
)nt)i icA%uP )ncri,inat cen.urii %ui 8i!ai Antone+cu" C1aţi do(adă dc +pirit +porti(& 1o,nu%e
*icepreşedinte4& in+i+tă ,areşa%u% curţii& C1u,nea(oa+tră +)nteţi ce% carc aţi re(ă.ut di+cur+u%
8a@c+tăţii Sa%e4" 8i!ai Antone+cW nu era di+pu+ +ă ia a+upra +a ră+punderea" C1o,nu%e& +pu+e
c%& (ă intcr.ic +ă ,ă trataţi drept +porti(& cu +)nt pro-e+or uni(er+itar"""4"
)n cc%c din ur,ă& ,areşa%u% Antone+cu ccru rege%ui +ă +c de+partă dc St)rcca" Su(eranu%
re-u.ă" C'onducătoru%4 in+i+tă şi ordonă ,o$i%i.area $aronu%ui& carc era %a ()r+ta c)nd putea -i
c!e,at )n cadre%e ar,atei& )ntr2o unitate a-%ată pc -ront" 1ar rege%e trecu pe+te toate şi )% ,enţinu
pc St)rcca )n +er(iciu% pa%atu%ui" Ace+t incidcnt pu+e capăt de-initi( )nţe%egerii )ntre +u(eran şi
C'onducător4" Pri,a ne)nţe%egere +e produ+e+e )ntre ci )n ti,pu% (erii 19:2" La -iecare (i.ită pe
care rege%e şi regina ,a,ă o -ăceau %ui Antone+cu& du,inica& %a Predea%
115
unde C'onducătoru%4
)şi petrecea YccN2cnd2uri%c& rege%e şi ,ai a%e+ regina E%ena in+i+ta+eră )n .adar +ă2% con(ingă pe
dictator +ă per,ită rege%ui +ă (i.ite.e -rontu%" 0a,i%ia rega%ă con+idera ca +i,p%e preteAte
,oti(e%e pentru care ,areşa%u% re+pingea acea+tă +uge+tie" Antone+cu Ic a-ir,a că tre$uia +ă -ie
ţinută departe 'oroana& pentru a nu -i co,pro,i+ă& dacă ar -i eşuat a(entura ră.$oinică a cărei
re+pon+a$i%itate şi2o a+u,a+e )n )ntregi,e" Rege%e con+idera ace+t re-u. ca o do(adă a -aptu%ui că
Antone+cu (oia +ă2şi pă+tre.e doar pentru d)n+u% %aurii (ictoriei"
Incidente%or care +e produ+e+eră pe -ront şi ce%ui pro(ocat de ,e+a@u% rega% i +e ,ai adăuga
şi gra(a cri.ă )n re%aţii%e co,ercia%e a%e #ucureştiu%ui cu #er%inu%" Situaţia era dc aşa natură )ne)t
+er(icii%e a,$a+adei ger,ane din #ucureşti +e con+iderau )ndreptăţite +ă )% nu,ea+că ră.$oiu%
econo,ic ger,ano 2 ro,?n" er,ania era )n ,arc )nt)r.iere cu %i(rări%e" 'ontu% creditor a%
Ro,?niei +e ridica %a trei.eci dc ,i%iarde dc %ei& iar #anca Naţiona%ă re-u.a orice nou credit
pentru eAporturi%e +pre Rcic!" 1c două %uni& nici un $o$ dc ccrca%c nu ,ai trecu+e -rontiera
ro,?nă +pre er,ania" 1e şi ,ai ,u%t ti,p )ncă& de%egaţia condu+ă dc cc%e$ru% '%odiu+ negocia
%a #ucureşti -ără a a@unge %a nici un re.u%tat" Te!nic (or$ind& nu eAi+ta nici o +o%uţie" Ro,?nii
ccreau& )nainte dc a +e anga@a )n di+cuţia unui nou acord& p%ata re+tanţe%or" er,anii (oiau +ă +c
)nţe%eagă ,ai )nt)i şi +ă %i(re.e pe ur,ă" Pentru a ne -orţa ,)na& ci a,eninţau +ă nu ,ai per,ită
tran.itu% ,ăr-uri%or ro,?ne +pre E%(eţia şi Suedia& +ur+e dc de(i.e -orte pentru #anca Naţiona%ă"
Pc dc a%tă parte& 6oria Si,a& şe-u% ,işcării %egionare& re-ugiat )n er,ania& unde -u+e+e
p)nă atunci 2 pentru a -ace pe p%ac %ui Antone+cu 2 internat cu aco%iţii +ăi )ntr2un %agăr dc
concentrare& -u repu+ )n %i$ertate şi +e,na%at dc +cr(icii%c ro,?ne dc in-or,aţii& )n Ita%ia"
er,anii& carc erau organi.atorii ace+tei că%ătorii& printr2o indi+crcţic (oită& o adu+e+eră %a
cunoştinţa agenţi%or noştri" Prin a+ta ci (oiau ca gu(ernu% dc %a #ucureşti +ă +i,tă că ,ai
di+puneau dc )ncă o re.er(ă& pentru ca.u% )n carc nu ar ,ani-e+ta un +pirit dc conci%iere
+ati+-ăcător" )ncă o dată& ,etoda +e do(edi greşiţii" Antone+cu )% c!c,ă pc Ui%%ingcr pentru a2i
co,unica -aptu% că )i con+idcra ,ane(ra ca un şanta@ odio+& carc )% o$%iga +ă pună %a )ndoia%ă
%oia%itatea %ui 6it%er" CSc pare că #er%inu% +c )nşea%ă iarăşi& )n ce ,ă pri(eşte4& +pu+e e%" C'!iar
dacă nu aş a(ea dreptate )n di-icu%tăţi%e noa+tre reciproce actua%e& din principiu cu nu aş ceda
niciodată unor a+e,enea ,etode4"
A doua .i di,ineaţă a, -o+t tre.it %a ora şapte di,ineaţa dc un te%e-on dc %a a,$a+ada
ger,ană" Ui%%ingcr& -oarte agitai& ),i cerca o )ntre(edere cu ,areşa%u% %a pri,a oră& tre$uind +ă2i
co,unice un ,e+a@ urgent a% 0ii!rer2u%ui" La ora .ece& )% introducea, )n $irou%
C'onducătoru%ui4" A-acerea 6oria Si,a -u eAp%icată ca o +t)ngăcic a anu,itor +cr(icii a%e %ui
6i,,%cr care )şi pcr,i+c+cră acea+tă iniţiati(ă& -ără a ccrc părerea %ui 6it%er" Pentru a e(ita )n
(ii%or orice ne)nţe%egere& pc acca+tă te,ă& )ntre #ucureşti şi #er%in& +cr(icii%c +pccia%c a%e
c+tapo2u%ui ar -i -o+t )n+ărcinate +ă co,ită un act de-initi(" 'a ur,are a inter(enţiei %or& nu +2ar
,ai -i au.it (or$indu2+c niciodată dc şe-u% ,işcării %egionare" Ui%%inger )n+oţea ace+tc cu(inte cu
ge+turi e%oc(ente" 8)na +a dreaptă părea +ă2% decapite.e pc 6oria Si,a" Iar& )n p%u+& 6it%er& dornic
+ă pună capăt ten+iunii care +e in-i%tra+e )n u%ti,a (re,e )n raporturi%e dintre ce%e două capita%c&
)% in(ita pc Antonc+cu %a o nouă )ntre(edere %a cartieru% +ău genera%"
Antonc+cu pri,i& cu condiţia ca '%odiu+ şi şe-u% de%egaţiei ccono,ice ro,?ne +ă -ie
pre.enţi %a acc+te )ntre(ederi" Ei ar -i putut a+t-e% +ă gă+ea+că pe %oc un aran@a,ent co,ercia%&
care +ă +ati+-acă punc%c%e de (edere ro,?n şi ger,an"
C')t e+te de greu dc %ucrat cu ,areşa%u%4& ),i +pu+e Ui%%inger ieşind& Cşi c)nd ,ă g)ndc+c că
p)nă %a ur,ă +c (a -acc din ,ine ţapu% i+păşitor pentru toate greutăţi%e4" er,anii )şi dădcau
+ca,a& )n ce%e din ur,ă& că -ăcu+eră o proa+tă a%egere& +pri@inindu21 pc Antonc+cuB 1e+igur că ci
regretau toată po%itica pc care o ur,a+eră -aţă dc Ro,?nia" Acea+tă co%a$orare ,ode% pc care au
(rut2o pentru a da o de.,inţire a-ir,aţii%or con-or, cărora Rcic!2u% ar -i incapa$i% +ă re+pecte
drepturi%e unui a%iat ,ai ,ic& nu %e aducea nici o ,u%ţu,ire" Piaţa ro,?nea+că era p%ină de
,ăr-uri indu+tria%e ger,ane şi c!iar ,ai $ine a+ortată& poate& dcc)t )nainte de ră.$oi" Ro,?nia
reuşi+e )n acea+tă perioadă +ă2şi +porea+că po+i$i%ităţi%e +a%e indu+tria%e& +ă2şi ,oderni.e.e
ec!ipa,entu% agrico% şi c!iar +ă con+truia+că ,ai ,u%te %inii -erate dcc)t )ntre ccPc două ră.$oaie"
Uti%a@u% )ntreprinderi%or petro%iere -u+e+e re)nnoit recent" Toate ace+te rea%i.ări ră,)ncau un
+ecret a% +er(icii%or econo,ice a%e ţării" Opinia pu$%ică& pc care ger,anii (oiau cu orice preţ +ă o
)ndepărte.e dc ger,ano-o$ia +a cronică& nu +e %ă+a dc %oc i,pre+ionată dc %i,$a@u% ci-re%or" 8ai
atentă %a ,ani-e+tări%e dc re(o%tăJpc care (on Ui%%inger %e %ă+a +ă apară )n di+cur+uri%e ţinute )n
-aţa co,patrioţi%or +ăi şi pc care pre+a ,inorităţii ger,ane din Ro,?nia ic reproducea& ca +c
gră$ea +ă eAtragă dc aici do(e.i%e i,iAtiunii Rcic!2u%ui )n a-aceri%e ro,?ne şi +ă2şi ,ani-e+te
ne,u%ţu,irea" Aco%o unde ger,anii +c +trăduiau +ă -o%o+ea+că ,ănuşa dc cati-ea& nu +c ,ai
(or$ea dcc)t dc ci.,a pru+acă" 8i+iuni%e +trăine şi core+pondenţii de pre+ă +c -ăccau ecou%
ace+tei +tări dc %ucruri şi u,p%eau %u,ea dc in-or,aţii a+upra opri,ării pc care Reic!2u% o
eAercita a+upra +ate%itu%ui +ău" 1e+cura@at& Ui%%inger ,ărturi+iD CA, eşuat )n tentati(a dc a ne
-acc iu$iţi" Ar -i tre$uit +ă ne i,pune, prin tea,ă& ca )n a%te părţi4"
Pentru acea+ta& era prea t)r.iu" er,ania ,ai di+punea )ncă de o putere +u-icientă pentru a2
1 cu,inţi pc Antonc+cu& dar )n ur,a unei acţiuni $ruta%e contra Ro,?niei ar -i pierdut +peranţa
dc a2i ,enţine +o%daţii pe -rontu% dc ră+ărit" )n -ond& ar,ata noa+tră& %upt)nd ),potri(a Ru+iei& nc
apăra +i,u%tan contra er,anici" Antonc+cu eAp%oata +ituaţia p)nă %a capăt" CEu nu pot +ă ,ai
apro(i.ione. trupe%e ger,ane +taţionate )n Ro,?nia4& )i +pu+e e% %ui 6it%cr" C1ar e%e a+igură
apărarea aeriană a regiunii (oa+tre petro%iere şi a capita%ei (oa+tre4& ră+pun+e 0u!rcr2u%" CS)nteţi
,ai intere+aţi dcc)t noi dc producţia petro%ieră4& ră+pun+e& %a r)ndu% +ău& Antonc+cu" C1ar trupe%e
ro,?ne dc pc -rontu% dc ră+ărit +)nt )n )ntregi,e )n +arcina +er(icii%or noa+tre de apro(i .ionare4&
re,arcă 6it%cr" CS)nt di+pu+ +ă %e retrag4& -ăcu +cc Antonc+cu" 6it%cr& )n -aţa ace+tui şanta@& cedă
-ără +ă +c apere" C*ă a@ung trei (agoane cu aur pentru a acopcri acti(u% ro,?ne+c )n contu%
+c!i,$uri%or co,crcia%c şi a con+titui un a(an+ a+upra c!e%tuie%i%or ce %e (eţi a(ea cu ce%e patrii
di(i.ii ger,ane carc +c gă+p+c pe teritoriu% (o+truB4& )ntre$ă e%" 8areşa%u% +c!i,$ă o pri(ire cu
8i!ai Antone+cu& carc )% )n+oţea )n acea+tă (i.ită" 'o%a$oratoru% +ău apro$ă cu capu%" C1c
acord4& ră+pun+e ,areşa%u%" CA+t-e%4& ră+pun+e 6it%er cu a,ărăciune& Ccu p%ăte+c )n aur dreptu%
dc a apăra Ro,?nia4" CPoporu% ro,?n a p%ătii cu +)nge%c +ău onoarea dc a co%a$ora cu AAa4&
ră+pun+e Antone+cu"
0ii!rer2uP nu părea de%oc ,u%ţu,it dc )ntor+ătura pe carc o %ua con(or$irea" Acc+t dia%og 2
carc a de(enit (e+tit )n ccrcuri%c iniţiaţi%or din #ucureşti 2 )% indi+punea )n ,od e(ident" Pentru a
regă+i tonu% dc )ncredere& -ăcu +ă a%unece di+cuţia pc un a%t teren& şi anu,e accia a% ră.$oiu%ui
contra Ru+iei" )n po-ida unor +uge+tii pc carc i %e -ăceau co%a$oratorii +ăi& c% pro,i+e +ă con+idere
-rontu% dc ră+ărit ca principa%u% c)inp dc %uptă şi +ă -acă toate e-orturi%e pentru a depăşi cri.a care
apăru+e %a +-)rşi%u% %unii noie,$rie 19:2" Neca.uri%e carc (or ,ai -i )nregi+trate ti,p dc c)%c(a
+ăp%ă,)ni (or %ua +-irşit& )n ,od cert& %a -ine%e %unii ,artie" Atunci& Mc!r,ac!%2u% (a do(edi că
nu2i era cu ni,ic di,inuată capacitatea +a o-en+i(ă"
CŞtiţiJ ce +2a petrecut %a OUM B4& ,ă )ntre$ă Ui%%ingcr& )napoiat %a #ucureşti" *or$ea oare
dc acordu% ccono,icB Nu" 1orea +ă2,i po(e+tea+că o anecdotă carc -ăcu+e oco%u% capita%ei
ro,?ne" 6it%er i2ar -i reproşat %ui Antone+cu indi+cip%ina +o%daţi%or ro,?ni& cau.ă a )n-r)ngcrii dc
%a Sta%ingrad" 8areşa%u%& )ncăpăţ)nat ca )ntotdeauna& ar -i re+pin+ a-ir,aţia 0u!rcr2u%ui&
prctin.)ndcă +o%datu% ro,?n era tot aşa dc di+cip%inat ca şi cc% ger,an" ?* +ă (ă do(ede+c
contrariu%4& +pu+e 6it%er& ccr)nd +ă -ie c!c,at un +o%dat ger,an& căruia )i adre+ă cu(inte%e
ur,ătoareD C)% ai )n -aţa %a pc 8areşa%u% Antone+cu& cc% ,ai $un a%iat a% Reic!2u%ui" Ia un +caun şi
,uti%ca.ă214" I,ediat& +o%datu% ger,an +c pregăti +ă a+cu%%c ordinu%" 6it%er )% opri %a ti,p"
C1e,on+traţia nu e+te conc%udcntă4& ar -i ră+pun+ Antone+cu" CUnu% dintre +o%daţii ,ei ar
acţiona %a -e%4" Pentru a do(edi ceea cc +u+ţinea& -u introdu+ un +o%dat ro,?n" CIată21 pc Ado%-
6it%er& ,are%e no+tru a%iat4& i2ar -i +pu+ ,areşa%u%& Cia un +caun şi ,uti%ca.ă214" So%datu% pu+e
,)na pc +caunu% cc% ,ai apropiat& apoi )n2 torc)ndu2+c +pre C'onducător4& )% )ntre$ăD C1o,nu%e
,areşa%& e+te oare ,o,entu%B4" C*er+iunea du,nea(oa+tră a+upra )ntre(ederii nu e+te cca $ună4&
)i rep%icai Iui (on Ui%%ingcr şi )i po(e+tii& pentru a ,ă re(anşa& o anecdotă $ucureştcană" 'on-or,
ace+teia& 6it%er i2ar -i ccru% %ui Antone+cu trei.eci dc noi di(i.ii pentru -rontu% dc ră+ărit" La
prote+te%e C'onducătoru%ui4& ci ar -i +co+ un do+ar pregătit dc +cr(icii%e +a%e" C1acă ),i daţi cc%e
trei.eci dc di(i.ii4& ar -i continua% 6it%er& C%a r)ndu% ,eu (ă dau Aradu%& #raşo(u%& Si$iu% şi
Ti,işoara4" C1ar ace+tea +)nt)n Ro,?nia4& prote+tă Antone+cu" C*crda,,t noc! cin,a%4 I
<
"
I,$eci%ii ,i2au dat !)rtii%c pc carc ordona+e, +ă Ie pregătea+că pentru regentu% 6or%!W4"
Trecu+eră dc a$ia trci+prc.ccc %uni dc c)nd Antone+cu& c(a%u)nd +ituaţia& con+tata+e
+u$ordonarea oa,eni%or po%itici -aţă de ,i%itari& prin inter(enţia tuturor ,ari%or puteri )n con-%ict
şi de@a -actoru% po%itic )nccrca +ă2şi reia prerogati(e%e" Totu% p%eda pentru o recon+iderare a
+ituaţiei" Ta$%ou% ,i%itar care +c pre.enta )n -aţa %ui Antone+cu nu era nu,aidcc)t depri,ant"
Singuru% duş,an& con+idcra% ca atare dc poporu% ro,?n" Ru+ia So(ictică& produ+e+e )nJtr2adc(ăr
pierderi gre%e )n oa,eni şi )n teritorii coa%iţiei ger,ano 2 ro,?ne& dar nu ştiu+e +ă eAp%oate.e
+ucce+u% +ău p)nă %a capăt" 'on-or, pro,i+iuni%or %ui 6it%cr& cri.a părea depăşită" O-en+i(a
ger,ană din ,artie pc -rontu% de +ud -u )ncununată dc principa%u% +ău +uccc+& recuccrirea
6arNo(u%ui& pără+it -ără %uptă& cu o %ună )nainteT ca a+igura o %inie carc ur,a& dc %a Taganrog %a
6arNo(& aproape ace%aşi teren ca ce% a% o-en+i(ei din (ara 19:2" )n p%u+& capu% dc pod pc Uu$an&
)n 'auca.& părea de+tu% dc +o%id" ')t ti,p 'ri,eca& cu po.iţia +a centra%ă şi porturi%e +a%e&
ră,)nea )n ,)ini%e coa%i.aţi%or& apro(i.ionarea trupe%or din 'auca.& pc 8area Neagră& era
a+igurată" 1i(i.ii%e dc ()nători dc ,unte ro,?ni& pentru carc %a 'răciun eAi+tau te,eri că (or
a(ea +oarta unităţi%or )ncercuite %a Sta%ingrad& nu erau deoca,dată eApu+e unui perico% i,ediat"
Terenu% accidentat %c uşura apărarea& )n ti,p ce a(iaţia şi %iota ru+eşti nu puteau a,eninţa +erio+
tra-icu% )ntre penin+u%a Uerci şi cca de %a Ta,an" 8arca de A.o(& cu toată nă(a%a ar,atei ru+e&
carc )i atin+e+e coa+te%e )n regiunea Ro+to(& ră,)nea )ncă un %ac interior ger,an"
1ar& dacă )n ce pri(eşte tra+eu% -rontu%ui +e putea )nc!eia un $i%anţ -a(ora$i%& punctu% critic
era ca%itatea apărători%or" 'i-re%e de pierderi 2 ,orţi& răniţi& pri.onieri& ncrccupcra$i%i 2 doar
pentru Ro,?nia +e apropiau dc trei +ute dc ,ii" 8o$i%i.area dc noi contingente& pentru a +e
u,p%e (idu% a+t-e% crcat& +e %o(ea dc ,ari greutăţi" Şi c!iar dacă& epui.)nd toate re+ur+e%e noa+tre
u,ane& putea, +pera +ă )n%ocui, nu,eric pierderi%e& din punctu% dc (edere a% ca%ităţii& noi%e
trupe erau cu ,u%t in-erioare cc%or pe carc %e )ng!iţi+e o-en+i(a +o(ictică" Era& )n pri,u% r)nd&
ca.u% o-iţeri%or acti(i" La ger,ani& +ituaţia era )ncă şi ,ai rea" Scădcrca ca%ităţii& con+tituită de@a
)n 19:2& +e acccntua )n 19:9" Ma%Tcn SS a(eau tendinţa dc a ,onopo%i.a din ,oti(e dc pre+tigiu&
toate e%e,ente%e dina,ice" Mc!r,ac%U2u% +e tran+-or,a& treptat& )ntr2un -e% dc ,i%iţie dc rangu%
doi" ')t de+pic $a.a ,ateria%ă& di+cri,inarea era şi ,ai i.$itoare" 1oar di(i.ii%e SS erau dotate cu
ar,e noi" 'e%e%a%te unităţi tre$uiau +ă +e ,u%ţu,ea+că cu (cc!ca -ierărie& -ără )ndoia%ă g%orioa+ă&
dar ,ai puţin e-icace" CTigcr4
1&>
era )ncă unu% din ccic ,ai puternice tancuri -a$ricatc pc (ec!iu%
contincnt& dar tancuri%c a,ericane carc )şi -ăceau apariţia pc -ront& )n nu,ăr ,ereu crc+c)nd& erau
)n ,ă+ură +ă %c ţină piept"
Pentru Ar,ata Roşie& +ituaţia era a%ta" 'a%itatea co,$atanţi%or +ăi +e ),$unătăţea ,ereu" Ea
)şi ,ai pă+tra& -ără )ndoia%ă& o in-erioritate e(identă -aţă dc ad(er+ari& dar ace+t de.a(anta@ era
co,pcn+at nu,eric" Necuno+cuta ccuaţici erau re.er(e%e u,ane +o(ietice" 0aptu% că nu eAi+tau
dcc)t in-or,aţii (agi cu pri(ire %a ,a+e%e pc carc ruşii ar -i -o+t )n +tare +ă %c arunce )n %uptă&
-ăcca +ă ape+e ne+iguranţa a+upra +oartci -ronti %ui dc ră+ărit" Atunci c)nd ruşii reuşeau +ă
depăşea+că proporţia dc patru %a unu +ituaţia de(enea pericu%oa+ă" La şa+e contra unu& %inii%e
ger,ane erau +trăpun+e" Po+i$i%itatea dc a dep%a+a rapid trupe dc %a o aripă %a a%ta& pentru a %c
arunca a+upra ()r-u%ui o-en+i(ei& era dată dc ,are%e nu,ăr dc ca,ioane pc carc State%e Unite %c
pu+e+eră %a di+po.iţia )na%tu%ui 'o,anda,ent +o(ietic" A+t-e%& Ar,ata Roşie a(ea a(anta@u%
iniţiati(ei şi2şi con+tr)ngca ad(er+aru% +ă +c ,enţină )ntr2o eApectati(ă prudentă" 'on+tituirea
unei re.er(e +trategice pentru a contraataca pc porţiuni%e -rontu%ui unde ruşii )şi concentrau
,a+e%e %or dc oa,eni de(enea un i,perati( i,ediat& pentru a e(ita o nouă +trăpungere a
-rontu%ui& +i,i%ară ce%ei de %a Sta%ingrad" 1ar Reic!2u%& +inguru% care era )n ,ă+ură +ă -urni.e.e
e-ecti(e%e& -iind prea preocupat dc nenorociri%e +u-erite de ar,ate%e %ui Ro,,e% şi Ar,in )n
A-rica de Nord& de(enea de o .g)rcenie ne%iniştitoare& -aţă de cereri%e con+tante a%e -rontu%ui dc
ră+ărit" Logic& OUM2u% ar -i tre$uit +ă +e decidă pentru o %inie ,ai +curtă& deci ,ai uşor de
apărat" Antonc+cu )i propu+e+e %ui 6it%er o %inie carc +ă )nceapă de %a Nare( şi %acu% Peipu+ %a
nord& +ă treacă& )n centru& prin #ere.ina şi regiunea Pripet şi +ă co$oare& apoi& pe 1oncţ p)nă %a
Uie(& pentru a a@unge ,ai +pre +ud& pc #ug& p)nă %a Nico%ae(" Antonc+cu +c anga@a +ă -urni.e.e
re.er(a +trategică pentru porţiunea -rontu%ui care apăra Ro,?nia" )n ca. contrar& ar -i tre$uit +ă +e
p%ătea+că preţu% unei noi o-en+i(e& dcp%a+)nd )n Ru+ia e-ecti(e%e nece+are" 1oar acea+tă u%ti,ă
ipote.ă ar -i dat un +en+ ,enţinerii trupe%or )n 'ri,eea şi Uu$an" 6it%er ,ărturi+i că& penLru anu%
19:9& nu era pre(ă.ut nici un atac de ,are )ntindere pc -rontu% ru+e+c" Iniţiati(a nu tre$uia +ă -ie
re%uată dcc)t )n (ara anu%ui 19::& atunci c)nd Mc!r,ac!t2u% ar -i a(ut %a di+po.iţia +a ,i@%oace
,ai puternice c!iar dcc)t )n 19:1" E% in+i+tă totuşi +ă +e pă+tre.e capu% de pod )n Uu$an& pentru a
apăra 'ri,eea şi -rontu% ger,an )ntre Taganrog şi '!cr+on şi ,ai a%e+ pentru a2i ,enţine pe ruşi
)n incertitudine a+upra intenţii%or (iitoare a%e ar,ate%or coa%i.ate" Pără+irea acc+tor po.iţii
)naintate ar -i ec!i(a%at cu ,ărturi+irea că AAa +2ar -i re+e,nat +ă adopte o tactică pur de-en+i(ă"
CNaţiona% 2 +ocia%iştii +)nt oa,eni pericu%oşi& do,nu%e ,areşa%4& +pu+e 6it%er& Cei +)nt )n +tare +ă
gă+ea+că ,i@%ocu% dc ? ieşi din +ituaţii%e ce%e ,ai critice& )n +tare +ă)n+păi,)nte %u,ea"4 'u toate
noi%e a%u.ii %a ar,e%e +ecrete& Antonc+cu +e te,ea ca +pai,a +ă nu -ie )n a-ara do,eniu%ui ,i%itar"
Pregătirea +a tradiţiona%i+tă )% -ăcea +ceptic -aţă dc pro-eţii%e ace+tui +trateg i,pro(i.at& pc
care )% con+idera incapa$i% +ă ca%cu%e.e corcct ti,pu% nece+ar unei di(i.ii pentru a +c dep%a+a
dintr2un %oc )n a%tu%" Pro-eţia %ui 6it%er cu pri(ire %a rea,p%a+area ar,atei tere+tre de către o,u%
dc ştiinţă& care ar conduce ră.$oiu% din ca(erna ,odernă& adăpo+tu%& i +e părea o tardi(ă şi
ne%iniştitoare con(crtire a Statu%ui 8a@or ger,an %a teorii%e %ui 1ou!et& )n ,o,entu% )n carc
+upre,aţia aeriană -u+e+e pierdută de Reic!" )n -a(oarea State%or Unite"
'oncepţia po%itică a %ui U%au+cYit. a+upra ră.$oiu%ui şi ,oştenirea %ui (on Sc!%ie--en )i
păreau %ui Antonc+cu +ingure%e teorii +u+cepti$i%e a -urni.a er,aniei o atitudine +trategică
accepta$i%ă" Pentru e%& tota%itari+,u% naţiona% 2 +ocia%i+t nu era o doctrină po%itică" 'a ,i%itar& e%
con+idera +tate%e tota%itare a+e,enea unor $irouri de recrutare" Ser(iciu% ,i%itar o$%igatoriu&
căruia i +c adăuga+e& )n concepţia ,odernă& ,o$i%i.area indu+tria%ă şi inte%ectua%ă tran+-or,au
+tatu%& după părerea ,areşa%u%ui& )ntr2un i,en+ +tat ,a@or" )n ace+t +tat& partidu% unic a(ea roiu% de
a pregăti poporu% pentru %uptă& )n ,o,entu% )n care con-%ictu% )ncepu+e& roiu% organi+,u%ui po%itic
tre$uia +ă )ncete.e& )n -a(oarea co,anda,entu%ui ,i%itar" Un ră.$oi ideo%ogic i +e părea un +a%t
)n a$i+u% anar!iei"
er,ania& (u%nera$i%ă pc două -ronturi& nu putu+e -i pă+trată de Europa ca un +cut a%
continentu%ui ),potri(a a,eninţării +%a(e& prin -aptu% că !otăr)rea din 191; +e %ua+e pc Rin" Şi de
acea+tă dată a%iaţii 2 Antone+cu nu a(ea nici o )ndoia%ă )n acea+tă pri(inţă 2 (or ,ane(ra )n
ace%aşi -e%" So(iete%e )şi (or )nc!eia repede ro%u% şi (or -i a$andonate unui nou #re+t2Lito(+N I
;
&
aşa cu, +e )nt),p%a+e cu Ru+ia ţari+tă" CTre$uie +ă -ii ,iop pentru a crede )ntr2o de$arcare4&
+punea e%" 8areşa%u% era con(in+ că a%iaţii nu (or )ntreprinde o a+e,enea acţiune& dec)t )n două
ipote.eD o pace +eparată )ntre +o(ietici şi ger,ani +au pră$uşirea de-initi(ă a -rontu%ui +o(ietic"
1acă o a+e,enea de$arcare +2ar -i produ+& ea tre$uia& după Antone+cu& +ă ai$ă %oc )n #a%cani&
pentru a %o(i )n ace%aşi ti,p URSS2u% şi Rcic!2u%" CRidic)nd un $ara@ ),potri(a i,peria%i+,u%ui
ru+e+c4& +punea e%& Cnoi +er(i, )n -ond& intere+e%e eng%e.i%or şi a,ericani%or4" Oare propria
dorinţă )% -ăcea +ă g)ndea+că a+t-e%B Punctu% +ău de (edere nu pri,i+e dec)t con-ir,ări indirecte"
8e,$rii gu(ernu%ui grec )n eAi% )i tran+,iteau a+e,enea ,e+a@e& pretin.)nd că e%e eApri,au
păreri%e inti,e a%e oa,eni%or po%itici dc %a Londra" I+,e% Inonii +e +trăduia de -iecare dată +ă2%
con(ingă pc a,$a+adoru% Ro,?niei )n Turcia de+pre nece+itatea dc a +e continua %upta contra
So(iete%or" CAng%o 2 SaAonii& -or,a% )n ră.$oi cu noi& nu pot +ă ne de.(ă%uie ,ai de+c!i+
g)nduri%c %or4& +punea Antone+cu& drept co,entariu %a toate acc+tc ,e+a@e" CE+te i,po+i$i% ca ei
+ă nu -i )nţe%e+ că ni,icind er,ania& ar rupe +inguru% $ara@ capa$i% +ă oprea+că a(a%anşa +%a(o 2
co,uni+tă a+upra Europei" Eu ră,)n deci pe po.iţia ,ea din dece,$rie 19:1& a%iatu% Rcic!2u%ui
contra Ru+iei& neutru )ntre er,ania şi 8arca #ritanic şi a%iat a% State%or Unite contra Qaponiei4&
conc!idea e%"
'o,cnt)nd )n -aţa %ui 8i!ai Antone+cu co,unicatu% )ntre(ederii Roo+e(e%% 2 '!urc!i%I de %a
'a+a$%anca& (on Ri$$entrop %ă+a+e +ă2i +cape& )n(ă%uită )ntr2o -ra.ă o$işnuită dc propagandă&
con(ingerea că Ru+ia +o(ietică era ,ai rea%i+tă şi ,ai +up%ă& )n ,aterie dc po%itică eAternă& dec)t
a%iaţii occidenta%i şi că ca şi2ar -i pă+trat %i$ertatea ,ane(re%or po%itice& rc-u.)nd +ă +e a+ocie.e %a
-or,u%a capitu%ării necondiţionate" )n -ond& poate Ri$$entrop )ncerca+e doar +ă de,on+tre.e
inter%ocutoru%ui +ău că eAi+ta o -i+ură )ntre a%iaţi" 1ar& Ia o %ună după 'a+a$%anca& crai o$%igat +ă
con+taţi că Sta%in nu +e gră$i+e de%oc +ă adere %a !o%ăr)ri%e pc carc oa,enii dc +tat ang%o 2 +aAoni
%e %ua+eră" 8i!ai Antone+cu +e cre.u atunci )ndreptăţit +ă conc!idă că eAi+tau negocieri +ccrcte
)ntre ruşi şi ger,ani" 'ucerirea 6arNo(u%ui %a 19 ,artie& coincidea ciudat cu e(acuarea oraşu%ui
*Wa+,a& dc către Me!r,ac!t" 1acă& a+upra e(eni,ente%or carc +c pctrcccau pc -rontu% ,o+co(it&
nu eAi+tau a%te ,i@%oace de in-or,are dec)t co,unicate%e #er%inu%ui +au Ure,%inu%ui& )n +c!i,$&
a+upra Ucrainci eAi+tau in-or,aţii directe& prin pre.e iţa unităţi%or ro,?ne )n pri,a %inie dc %uptă"
Re.i+tenţa +o(ietică& )n(erşunai %a )nceputu% contrao-en+i(ei ger,ane& +%ă$i+e treptat şi& contrar
o$icciuiui +ău& Ar,ata Roşie pără+i 6arNo(u%& -ără a ,ai da %upte )n oraş" Ace+ta a -o+t +inguru%
-apt dc ar,e de,n de a -i +e,na%at ,ai )naintea aca%,ici care +c in+ta%ă pe )ntreg -rontu%"
Acti(itatea genera%u%ui O+!i,a& a,$a+adoru% Qaponiei %a #er%in& care -u+e+e pri,it dc ,ai
,u%te ori dc 6it%er )n u%ti,e%e +ăptă,)ni şi aproape .i%nic de (on Ri$$entrop& )ncepea +ă de(ină
+u+pectă" )n ace%aşi ti,p& doa,na
Uo%%ontai I
9
& după re%atări%e in-or,atori%or noştri& a(ea nu,eroa+e con(or$iri cu Soto& tri,i+u%
8iNado2u%ui %a StocN!o%," 1acă din ana%i.a +ituaţiei ,i%itare pe -rontu% dc ră+ărit nu re.u%ta
ni,ic +pecia%& ta$%ou% po%itic ce )ncepea +ă +c conture.e putea +ă aducă noi -apte de o (a%oare
inca%cu%a$i%ă" er,ania 2 şi 6it%er părea +ă o ştie 2 nu ,ai putea c)ştiga ră.$oiu%" 0u!rer2u% )şi
,ani-e+ta intenţia dc a !ărţui ina,icu%& p)nă ce ace+ta +e (a re+e,na +ă renunţe %a ră.$oi& carc era
prea co+ti+itor& şi +ă )nc!eie pacea cu Rcic!2u%& pentru a pune capăt unui con-%ict pc carc ar,e%e
nu )% puteau re.o%(a" 1acă era ade(ărat& aşa cu, g)ndca Antonc+cu& că doar nece+itatea )i reuni+e
pe ruşi şi ang%o 2 +aAoni )n acccaşi ta$ără& din ,o,entu% c)nd er,ania nu ,ai putea -i
con+iderată 2 de Londra şi Ma+!ington 2 ca o -orţă )n +tare +ă atace& po%itica dc %a 0orcign
O--ice
1D=
şi State 1epart,ent
12
J tre$uia +ă +c +c!i,$e& o$%igatoriu" Progra,u% pc carc şi2%
propu+e+e 6it%er& atac)nd pc -rontu% dc ră+ărit& era dc a2i e%i,ina ,ai )nt)i pc ruşi& apoi dc a +c
)ntoarce +pre OccidcntD c% eşua+e" 'are erau noi%e o$iccti(c a%e Reic!2u%uiB
Suite%e Unite& URSS şi AAa erau ce%e trei -orţe carc pă+trau capacitatca po%itică de a !otăr)
a+upra con-%ictu%ui" er,ania& dacă nu ,ai putea +,u%ge (ictoria )n pro-itu% +ău& conLri$uia %a
)nc%inarea $a%anţei )ntr2o parte +au )n a%ta" *irtua% )n(in+& 6it%er ră,)nca ar$itru )ntre Ru+ia şi
ang%o 2 +aAoni"
Singură& Ro,?nia nu ,ai putea +pera +ă in-%uenţe.e a%egerea cance%aru%ui )ntre URSS şi
Occidcnt" 1e,ocraţii%e )i re+pingeau pc na.işti& prin -or,u%a capitu%ării -ără condiţii" Oare
Ure,%inu% (a re)nnoi acordu% 8o%oto( 2 Ri$$cntrop din augu+t 1999B
Tre$uia gă+it un ,i@%oc pentru a2i -ace pc C'ei 8ari4 +ă2şi recon+idere atitudinea %or rigidă"
1e@a& %a )nccputu% (erii 19:1& c)nd 8i!ai Antonc+cu -u+e+e c!c,at +ă ia parte %a conducerea
8ini+teru%ui dc EAterne& +up%inind& ca interi,ar& pc titu%aru% departa,entu%ui& c% +c preocupa+e dc
crearea unui -ront a% ,ici%or +tate europene" 8ai )nt)i& a dorit +ă re)n(ie 8ica )nţe%egere&
)n%ocuind Iugo+%a(ia cu 'roaţia& iar 'e!o+%o(acia prin S%o(acia +ingură" 1ar p%anuri%e +a%e
,ergeau ,ai departe" E% +c g)ndca %a Spania& %a Portuga%ia& %a E%(eţia& %a Suedia carc& reunite +u$
conducerea S-)ntu%ui Scaun& ar -i putut in-%uenţii po%itica )n Europa" Iniţiati(a ră,a+e -ără ecou"
Singuru% e-ect a -o+t de,i+ia +ecretaru%ui genera% a% 8ini+teru%ui dc EAterne& !ouăr)t +ă nu
+pri@ine& ca te!nician& proicctc pc carc %e +ocotea !i,erice" 8i!ai Antonc+cu era +pecia%i+t )n
iniţiati(e de ace+t gen" )n ti,pu% (erii 19:1 e% +e preocupa+e dc raporturi%e -ranco 2 ger,ane"
Situaţia crcată )ntre cc%e două ,ari popoare a%e Europei i +e părea de ncto%crat" *ic!W şi #er%in au
-o+t %itera%,ente $o,$ardate dc ,e+a@e%e şi o-erte%e +a%e dc ,ediere& pc carc Mi%!c%,+%ra++c
122
pre-era +ă Ic ignore )n )ntregi,e& )n ti,p ce ,areşa%u% Pctain %e )ndepărta po%itico+" C0oarte
i,pre+ionat dc intere+u% pc carc ni21 poartă ţara du,nea(oa+tră& nu (oi e(ita +ă ,ă -o%o+e+c dc
c%& atunci c)nd +c (a pre.enţii oca.ia4& +pu+e e% a,$a+adoru%ui Ro,?niei %a *ic!W" Era un re-u.
12
G pc carc t)năru% (icepreşedinte a% con+i%iu%ui nu21 )nţe%e+e p)nă )n ,o,entu% c)nd A%eAandru
'rc%.ianu& +ecretaru% genera% a% 8ini+teru%ui dc EAterne& )i de+c!i+e $ruta% oc!ii& tradue)ndu2i )n
%i,$a@u% o$işnuit& -or,u%a dip%o,atică pc carc o -o%o+i+e şe-u% +tatu%ui -rancc." Acc+tc in+uccc+c
iniţia%e ca%,ară pentru o %ungă perioadă& +trădania po%itică a %ui
8i!ai Antonc+cu" 1ar& doi ani ,ai %)r.iu& c% ordonă +er(icii%or +a%e +ă2i procurc un g%o$ tere+tru şi
+ă2% in+ta%e.e pc $irou% +ău" CPc ace+t g%o$& 8i!ai Antonc+cu -ace po%itica +a ,ondia%ă4& +punea
ironic (on Ui%%ingcr" 8ini+tru% Ita%ici %a #ucurcşti şi tri,i+u% +pecia% a% %ui I+,ct In-inii erau
principa%ii con-idcnţi ai (icepreşedinte%ui dc 'on+i%iu ro,?n" Qurna%u% conte%ui 'iano conţine
aprecieri contradictorii cu pri(ire %a rapoarte%e pe care #o(a Scoppa i %c -ăcea din #ucurcşti& )n
ur,a )ntre(ederi%or +a%e cu 8i!ai Antonc+cu" )n dccc,$rie 19:2& ginere%e %ui 8u++o%ini +c
g)ndca că #er%inu% ar -acc $ine +ă acordc o atenţie +porită acţiuni%or +u+pecte a%e #ucurcştiu%ui& )n
ti,p cc %a )nceputu% anu%ui 19:9& 'iano )şi +c!i,$a $ru+c părereaT e% ca%i-ica drept cura@oa+c
iniţiati(e%e %ui 8i!ai Antonc+cu şi -o%o+ea rapoarte%e cc continuau +ă2i par(ină dc %a #ucurcşti
pentru a21 con(ingc pc 1ucc că +e i,punea o nouă orientare a po%iticii ita%iene& carc +ă
ur,ărea+că +copuri independente dc cc%c a%e Rcic!2u%ui" #o(a Scoppa& ,artoru% principa% a%
intenţii%or ana%oge a%e Ro,?niei& a -o+t c!e,at %a Ro,a pentru a aduce prin (iu grai in-or,aţii%e
nece+are" CTre$uie +ă ,ergeţi )n Ita%ia şi +ă di+cutaţi per+ona% cu conte%e 'iano4& )i +pu+e c% %ui
8i!ai Antonc+cu& dc )ndată cc +e)napoic %a #ucureşti"
'onco,itent cu ace+te pri,e )ncura@ări& ,ini+tru% no+tru dc eAterne pri,i dc %a #erna
te%egra,e ciudatc" Tri,i+u% +ău dip%o,atic din E%(eţia re%ata că proiectu% unui -ront co,un& carc
-u+e+e pără+it )n 19:1& ar -i -o+t re%uat& dc a+tă da%ă ia iniţiati(a Si,ţu%ui Scaun" Nunţiu%
Apo+to%ic
12:
rc%ua+c di+cuţia a2 +upra ace+tui +u$iect cu ,ini+tru% Ro,?niei carc& -oarte opti,i+t
şi dornic dc a @uca un ro% i+toric& ccrca in+trucţiuni urgente pentru de+-ăşurarea (iitoare a
negocieri%or" La 8adrid& per+ona%ităţi +panio%e adre+ară cu(intc a+e,ănătoare ,ini+tru%ui no+tru"
Era ,ai ,u%t dcc)t nece+ar& pentru a2i da %ui 8i!ai Antonc+cu gu+tu% unor ,ari proiccte" Unu%
c%in co%a$oratorii +ăi p%ecă %a Li+a$ona& purt)nd ,e+a@e pentru preşedinte%e Sa%a.ar& un a%tu% %a
StocN!o%,& )n +copu% dc a +c )nt)%ni cu un o$+er(ator per+ona% a% preşedinte%ui Roo+c(c%t carc&
,ai puţin rigid dcc)t repre.entantu% dip%o,atic a% Ma+!ingtonu%ui& părea di+pu+ +ă proccdc.e %a
+c!i,$uri dc (ederi cu purtătorii dc cu()nt ai gu(erne%or a%iate cu AAa" Per+pecti(a unui
aran@a,ent ru+o 2 ger,an tre$uia +ă -ie -o%o+ită ca argu,ent principa%& pentru a2i o$%iga pc ang%o
2 +aAoni +ă2şi +c!i,$e atitudinea"
P%ecarea conte%ui 'iano din Pa%a..o '!igi ar -i -o+t o dcccpţie -ără corecti(u% nu,irii +a%e
pc %)ngă S-)ntu% Scaun& po%ari.ator& după părerea Iui 8i!ai Antonc+cu& a% acţiunii i,aginate dc e%"
Ua%%aW
12:
, pri,u% +trăin pri,it de şe-u% dip%o,aţiei noii ec!ipc gu(erna,enta%e ita%iene& pe data
dc : apri%ie& )nccrca+c& )n ,ai ,u%te r)nduri& +ă -r)nc.c co%a$orarea dintre ţara +a şi Rcic!"
A(an+uri%e +a%e& )ncă ti,ide& -ăcute a%iaţi%or prin inter,ediu% Turciei şi acti(itatea de+-ăşurată )n
acciaşi +en+ %a StocN!o%, dc prietenu% +ău U%%cin Re(it+NW& nu erau un +ecret pentru #ucureşti"
Ungaria era ţara cca ,ai ataşată& prin trecut& dc po%itica ro,?nca+că" )n a%te ),pre@urări& acca+tă
(i.ită nu ar -i ),$răcat un caractcr eAcepţiona%" Noii oa,eni ai %ui 8u++o%ini Lrc$uiau +ă ia
%egătura cu (cc!ii a%iaţi" )n ,o,entu% c)nd de,onu% po%itic )ncepca +ă +c ,işte iarăşi& +urpri.a
putea +ă (ină dc pe+te %ot" 'u urcc!i%c dc+c!i+c pentru a +e+i.a orice ,işcare& 8i!ai Antone+cu
era derutat dc dorinţa +a ar.ătoare de a intra )n nou% @oc" Atunci c)nd #er%inu% tri,i+e o nouă
in(itaţie ,areşa%u%ui Antonc+cu& rug)ndu21 +ă (ină %a cartieru% genera% a% 0u!rer2u%ui pentru 12
apri%ie& Ro,a )% anunţă pe 8i!ai Anione+cu că (a -i& )n cur)nd& c!e,at +ă p%ece )n pe%erina@ +pre
'etatea Eternă" E% +ocoti ,o,entu% potri(it pentru acţiune" 'u cea ,ai -ru,oa+ă ca%igra-ie a ,ea
2 dacti%ogra-e%e erau eAc%u+e de %a redactarea ace+tui docu,cnt +ecret 2 a tre$uit +ă +criu un %ung
,e,orandu, adre+at %ui (on Ri$$entrop" 8i!ai Antonc+cu enu,era toate contacte%e pe care %e
a(u+e+e +au propu+e+e cu neutrii şi ,ai a%e+ cu Spania& Portuga%ia şi Turcia" E% i,p%ora Reic!2u%
+ă )i )ncredinţe.e ,i+iunea dc a trata cu ang%o 2 +aAonii" Prin inter,ediu% ace+tor +tate& e% ar
de+c!ide dru,u% +pre co,pro,i+" Pri,u% care %uă cunoştinţă de ace+t docu,ent -u (on Ui%%ingcr"
E% )% eAa,ină cu atenţie şi +e dec%ară dc acord" )ncura@at& 8i!ai Antonc+cu redactă un a% doi%ea
,e,oriu" 0u )ncredinţat %ui Ui%%ingcrT c% conţinea propuneri +ecrc%c" La ,o,entu% potri(it&
,areşa%u% tre$uia +ă2% di+cute cu 6it%er" er,ania& pentru a o$ţine )ncrederea ang%o 2 +aAoni%or&
era in(itată +ă e%i$ere.e anu,ite regiuni europene& ,ai )nt)i o ,are parte a 0ranţei" Eng%e.ii şi
a,ericanii ar de$arca paşnic )n Occident şi +2ar in+ta%a )n +udu% teritoriu%ui -rance.& a()nd aripa
dreaptă pe -rontiera e%(eţiană" Ma+!ington şi Londra ar a(ea o garanţie +u-icientă pentru a nu ,ai
pune piedici ră.$oiu%ui ger,ano 2 ru+" Acord)nd ace+t ga@ de $ună(oinţă& er,ania ar -i putut
apoi +ă negocie.e direct co,pro,i+u% +ău cu de,ocraţii%e occidenta%e"
)n nordu% )ng!eţat unde )şi +ta$i%i+e cartieru% +ău genera% %2a, gă+it pe 6it%er tun)nd şi
-u%gcr)nd" E% +triga că e+te trădat" 8areşa%u% putu +ă @udece cu proprii +ăi oc!i ce )n+e,na un
acce+ de -urie a %ui 6it%er" 'u(inte%e +a%e& a% căror +en+ Antonc+cu nu a@ungea +ă2% )nţe%eagă dec)t
-rag,entar& din cau.a i,po+i$i%ităţii& pentru Sc!,idt de a traduce cu o a+e,enea (ite.ă& .$urau
prin ca,eră& ca nişte o$iectc aruncate )n capu% ro,?nu%ui" Ro,?nia ar -i co,pro,i+ gra( şan+e%e
ră.$oiu%uiT aşa cu, -ăcu+e )n 191>& SiAt dc #our$on& due)ndu2+e )n ta$ăra duş,ană pentru a
negocia& )ntr2un ,o,ent c)nd ad(er+arii er,aniei& epui.aţi dc e-orturi%e %or& +e g)ndeau %a pace&
tot aşa 8i!ai Antonc+cu de+c!i+e+e oc!ii occidenta%i%or a+upra +%ă$iciunii %ui C0c+tung Europa4
12<
" Pentru a )ntări acu.aţii%e +a%e& 6it%cr agita& )n ,)na dreaptă& o $ucată de !)rtie" 1upă
a-ir,aţii%e %ui& era o te%egra,ă a 1eparta,entu%ui dc Stat& +e,nată 'orde%% 6u%i& de+ci-raţiP de
+er(icii%c cripto%ogicc ger,ane" 1e+tinatarii erau ,iniştrii State%or Unite din capita%e%e ţări%or
neutre a%e Europei" CSpri@iniţi iniţiati(a %ui 8i!ai Antonc+cu4& g%ă+uia teAtu%" A+t-e%& Ro,?nia +2
ar -i +ituat )n -runtea ,işcării dc trădare )n Europa" 8i!ai Antonc+cu o ,ărturi+ea e% )n+uşi& prin
,e,orandu,u% tri,i+ %ui (on Ui%%ingcr" Pentru a2şi ,enţine )ncredcrea Reic!2u%ui& ,areşa%u%
tre$uia +ă renunţe %a co%a$orarea +a cu (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui şi +ă2i rec!e,e de urgenţă pc
şe-ii ,i+iuni%or dip%o,atice din #erna şi 8adrid& care +e -ăcu+eră in+tru,ente%e trădării %ui 8i!ai
Anione+cu" )n ce pri(eşte Spania& Serrano Sunner )n+uşi ar -i -urni.at +er(icii%or ger,ane do(ada
trădării ro,?neşti" 'u, )şi i,agina atunci 8i!ai Anione+cu -aptu% că ar eAi+ta )ncă po+i$i%ităţi
,ai $une de a negocia cu Reic!2u%B 1upă 6it%er& e% dădea do(adă dc di%etanti+,& cecacc& dea%t-e%&
era ade(ărat" 1ar di%etanti+,u% putea +ă de(ină pericu%o+D tre$uia +ă +e pună capăt acţiuni%or +a%e"
CIn ace+t ră.$oi& aţi re-u.at ,ereu +ă %uaţi o atitudine o+ti%ă puteri%or occidenta%e4& +pu+e 6it%er
,areşa%u%ui" CEu cuno+c indicaţii%e pc care %c2aţi dat pre+ei ro,?neT i2aţi inter.i+ +ă atace State%e
Unite şi 8area #ritanie" 1intr2o da%ă& ad@unctu% du,nea(oa+tră +e a,e+tecă )n con-%ictu%
occidenta%& )a care& ,ai )nainte& aţi re-u.at cu )ncăpăţ)narc +ă %uaţi parte" Ei $ine& acu, pretind
+o%idari.area tota%ă cu AAa" 1acă Ro,?nia a cre.ut oportun +ă +e ocupe de po%itica ,ondia%ă& +ă2
şi a+u,e şi ri+cu% unui ră.$oi pe toate -ronturi%e" 'o,unicatu% a+upra )ntre(ederii noa+tre pe care
a, di+pu+ +ă2% pregătea+că (a conţine e%e,ente%e principa%e pentru +c!i,$area atitudinii
(oa+tre4"
)ntr2ade(ăr& co,unicatu% a+upra )ntre(ederii& di-u.at de agenţia 1N# +u$%inia& )n ,ai ,u%te
r)nduri& că ,areşa%u% )i dădu+e a+igurări -or,a%e %ui 6it%er şi că c% eApri,a+e dorinţa dc a
continua %upta ),potri(a tuturor ad(er+ari%or& inc%u+i( a ang%o 2 +aAoni%or" 'ercuri%e po%itice din
#ucureşti& care ,iro+i+eră iniţiati(e%e iui 8i!ai Antone+cu 2 ei )% nu,eau& ironic& C,icu% 1arian4
2 -ură -rapaţi dc acea+tă +c!i,$are )n atitudinea ,areşa%u%ui& )ntr2un ,o,ent c)nd ci +perau că
Ro,?nia reuşi+e +ă parcurgă o parte a dru,u%ui carc o +epara oc occidenta%i" 3ncep)nd cu
antura@u% rege%ui& p)nă %a u%ti,u% deputat a% de-unctei de,ocraţii ro,?ne& toţi eAp%icau
+c!i,$area prin incapacitatea C'onducătoru%ui4 dc a re.i+ta C+educţiei4 %ui 6it%er" 1acă reuşea
+ă +c +u+tragă in-%uenţei& atunci c)nd (i.ite%e erau de+tui dc di+tanţate& de )ndată ce +e a-%a din nou
)n -aţa cance%aru%ui& e% cădca +u$ in-%uenţa +a" Ro,?nia ar -i -o+t& după părerea %or& (icti,a
puterii dc +uge+tie a 0ii!rer2u%ui" 1o(ada era -ăcută prin co,unicatu% )n+uşi" )n ti,p cc toate
ce%e%a%te +tate )ncercau +ă2şi %i,ite.e ră+punderi%e )n ră.$oi& -ăc)nd e-orturi +ă +e +u+tragă pc c)t
po+i$i% con+tr)ngerii ger,ane& Antonc+cu %ărgea cadru% co%a$orării" 1acă )n ace% ,o,ent
,areşa%u% ar -i cerut de,i+ia %ui 8i!ai Antonc+cu& toată %u,ea ar -i -o+t con(in+ă că t)năru%
co%a$orator a% C'onducătoru%ui4 a re-u.at +ă2% ur,e.e pc ace+t dru," Ti,p dc o +ăptă,)nă nu +c
,ai (or$i dcc)t de+pre cri.a dc %a #ucureşti" A,$a+ada ger,ană era cea care ră+p)ndea
.(onuri%e& pentru a in-%uenţii !otăr)rea ,areşa%u%ui" 8i!ai Antonc+cu nu de.,inţea p%ecarca +a
apropiată din gu(ern" E% dorea +ă2i -acă +ă crcadă pe (i.itatorii +ăi că p%eca nu pentru că ar -i -o+t
de,i+& ci -iindcă nu ,ai (oia +ă co%a$ore.e cu er,ania" 0iecărci per+oane pe carc o (edea& )i
punea acea+tă )ntre$areD tre$uie +ă ră,)n +au +ă2,i dau de,i+iaB Inter%ocutorii +ăi +c gră$eau +ă2%
con(ingă +ă nu pără+ea+că na(a pe carc ,areşa%u%& dacă ar -i ră,a+ +ingur& ar -i .dro$it2o& )n ,od
ccr%" '!iar şi rege%e şi 8aniu +e %ă+ară păcă%iţi de pre-ăcătoria %ui 8i!ai Antonc+cu şi )i Iri,i+cră
,e+a@e )n carc )% rugau +ă ră,)nă %a po+tu% +ău" )n rea%itate& ,areşa%u% nu2i ceru+c de,i+ia" E% +e
,ărgini+e %a a2i re%ata di+cuţia cu 6it%er şi )i %ă+a+e %i$crta%ca dc a !otăr) +ingur cu, (a proccda"
8i!ai Antone+cu& prctcAt)nd că e+te $o%na(& +e )nc!i+e )n ca+ă& cu +peranţa că rctrăg)ndu2+c&
putea +ă c)ş%ige ti,p& căci C^ui !a$et te,pu+& !a$et (ita,4
&2>
"
8ă )n+ărcină +ă iau %egătura cu (on Ui%%ingcr" Te.a pc carc tre$uia +ă o +u+ţin )n -aţa
repre.en%anţu%ui %ui 6it%er a(ea drept +cop +ă a,)nc +cadenţa" Tre$uia +ă2% con(ing pc ger,an că
pro(ocarca unei cri.e a doua .i după )napoierea ,areşa%u%ui de %a 6it%er ar -i -o+t o greşea%ă şi ar
-i do(edit a,e+tecu% ger,an )n tre$uri%e interne a%e Ro,?niei" CRă,)ne ca ,areşa%u% +ă a%eagă
,o,entu% pentru a +c de+părţi dc co%a$oratoru% +ău ne-a+t4& rep%ică a,$a+adoru% Reic!2u%ui"
1e+igur& ră+pun+u% nu era )ncura@ator& dar c% dădea un răga. +u-icicnt pentru a21 +a%(a pc 8i!ai
Antone+cu" La 19 apri%ie& a,ira%u% 6ort!W& regentu% Ungariei& )% pără+ea pc 0ii!rer" 'o,unicatu%
a+upra )ntre(ederii& pu$%icat de 1"N"#"& +e,ăna )n ,od +traniu cu cc% care a e,oţionat
#ucureştiu% după (i.ita ,areşa%u%ui Antone+cu" 1c %a #udape+ta ne +o+eau ştiri de+pre o
e(entua%ă de,i+ie a ca$inetu%ui U?%%aW" CAdu2,i i,ediat co,unicatu% a+upra 3ntre(ederii %ui
6it%er cu rege%e #ori+& de %a 2 apri%ie4& ),i ordonă ,areşa%u%" )n -aţa ace+tui teAt& carc +e,ăna ca
o picătură dc apă cu ce%e%a%te două& a% propriei +a%e (i.ite şi a% (i.itei regentu%ui 6ort!W&
Antone+cu nu2şi putu repri,a ,)niaD C8i.era$i%u%& a repetat& )n -aţa %ui 6ort!W acccaşi +ccnă pe
care a @ucat2o& cu o +ăptă,)nă )nainte& )n -aţa ,ea" 1u2tc +ă2% (e.i pc (on Ui%%ingcr şi +pune2i că
a, !otăr)t +ă ,enţin -or,aţia gu(erna,enta%ă& aşa cu, e+te ca a+tă.i" 1acă (a o-en+a pc (reunu%
dintre co%a$oratorii ,ei& ădu2i %a cunoştinţă că (oi prote+ta %a #er%in4& ),i +pu+e c%"
Ui%%ingcr a+cu%tă con+ternat" Apoi i.$ucni C+ă nu +c ,ai a,c+tccc 8i!ai Antonc+cu )n
po%itica eAternăT niciodată& )n (iitor& nu (oi ,ai %ucra cu c%" N2arc dcc)t +i% +c ocupe dc a%te
tre$uri& dacă (rea +ă ră,)nă )n gu(ern& cu oricc preţ" 1ar pentru ,ine& c% nu ,ai eAi+tăT c un
agent a% ina,icu%ui& ca şi SiAt dc #our$on4& +trigă tri,i+u% 0ii!rer2u%ui& incapa$i% +ă2şi
+tăp)nca+că ner(ii" CSper& do,nu%e a,$a+ador4& )% )ntrerup+ei cu& Ccă du,nea(oa+tră con+ideraţi
con(or$irea noa+tră ca o con(er+aţie particu%ară& căci a%t-e% aş -i o$%igat +ă raporte. cu(intc%e
du,nea(oa+tră ,areşa%u%ui& care ar -i o$%igai& %a r)ndu% +ău& +ă ceară rec!e,area dc %a po+t a
EAce%enţci (oa+tre4" Ui%%ingcr ră,a+e un ,o,ent perp%eA" Pc punctu% dc a i.$ucni din nou& e% +c
ră.g)ndi şi )ntre$ăD CA+ta e+te tot ccca cc a(eaţi +ă2,i co,unicaţiB4 8ărturi+ii că da& iar c% +c
,ărgini +ă adaugeD C*oi tran+,ite co,unicarea gu(ernu%ui ,eu4"
Odată e(itată cri.a Ia #ucurcşti& U?%%aW )şi pă+tră po+tu% )n capita%a (ecină" S%ă$iciunea
ger,ană era e(identă" I +e putea deci +pune Cnu4 Iui 6it%er& -ără a te te,e dc repre+a%ii" 8ai
)nainte dc a apro-unda acea+tă +ituaţie& atenţia ,areşa%u%ui +e )ndreptă +pre un a%t -apt capita%D dc
,ai ,u%t dc o %ună& orice acti(itate )nceta+e pc -rontu% de ră+ărit" La )nceputu% %unii apri%ie& at)t
ruşii& c)t şi ger,anii anunţa+eră prin pre+ă pregătiri%e unei ,ari o-en+i(e" 1o(ada că OUM nu +c
g)ndca cu ade(ărat %a acca+ta era retragerea continuă dc trupe de pc -ront" Pentru pri,a dată& dc
%a )nceputu% ră.$oiu%ui cu URSS& 6it%er& )n cur+u% u%ti,ei (i.ite a %ui Antonc+cu& nu2i ,ai ceru+e
noi unităţi ro,?neşti" 'o,unicatu% ru+ din 25 apri%ie a-ir,aD CPc -ront n2a inter(enit nici o
+c!i,$are4& )n ti,p cc co,unicatu% ger,an& ca şi cu, %2ar -i para-ra.at& +u+ţinea că CNici o nouă
acţiune nu +e ,ai produ+e+e pc -rontu% dc ră+ărit4" La 2> apri%ie& Sta%in rupea re%aţii%e cu
gu(ernu% po%one. )n eAi% şi -or,a %a 8o+co(a un co,itet po%one. dc e%i$erare" Oare ce ,ai
punea %a ca%c& )n cu%i+cB
La #ucurcşti& +o+eau in-or,aţii a-ir,)nd că o-iţerii ger,ani şi ruşi +e )nt)%ni+eră %a
Uui$)şc(& pentru a di+cuta condiţii%c unui ar,i+tiţiu" So%o ar -i -o+t C+piritu+ rcctor4
12;
a% )nt)%nirii"
#er%in şi 8o+co(a +c %uau %a )ntrecere )n a de.,inţi acc+t .(on& dar -aptu% părea +ă +e con-ir,c"
'!iar capu% dc pod de %a
Uu$an& carc ar -i -o+t uşor de e%i,inat& nu ,ai -u+e+e deran@at de Ar,ata Roşie de o %ună" )n
.iare%e ger,ane +e puteau citi -ra.e ui,itoare de+pre cura@u% şi (a%oarea ar,ate%or +o(ietice"
'o,paraţi cu eroi+,u% +o%datu%ui ru+& eng%e.ii şi a,eric?nii nu erau dec)t nişte %aşi" 8aşina de
propagandă a %ui oe$$e%+ nu ,ai arunca dcc)t rareori +ăgeţi contra %ui Sta%in" 1i,potri(ă& ca
%ucra )ntr2un rit, acce%erat ),potri(a de,ocraţii%or occidenta%e" O atenţie +pecia%ă era acordată
pro$%e,ei ce%ui de a% doi%ea -ront& dar şi a+upra ace+tor c!e+tiuni +e +c!i,$a+e punctu% dc (edere"
Nu +e ,ai +u+ţinea te.a după care in(a.ia +2ar -i +-ăr),at de %inii%e de-en+i(e ger,ane" Sc (or$ea
de un $%u-- a% ang%o 2 +aAoni%or" u(ernu% ger,an deţinea do(ada că ei nu a(eau nici o intenţie
de a de+c!ide a% doi%ea -ront" 1e$arcarea eng%e.ă )n A-rica de Nord a(ea ca +ingur +cop dc a
$%oca& pe p%an econo,ic& continentu% european" A-ir,aţii%or din #er%in& %i +e adăugau& )n ,od
ciudat& ,e+a@e%e& tot ,ai pre+ante a%e %ui Sta%in& cer)nd de+c!iderea ce%ui dc a% doi%ea -ront" Nu
cu,(a +tăp)nu% de %a Ure,%in căuta un ,oti( pentru a +c +upăra şi a rupe %egături%e carc )% uneau
cu occidenta%iiB 1upă părerea %ui Antonc+cu& acca+tă po+i$i%itate părea -oarte pro$a$i%ă" )ntr2
ade(ăr& dacă a%ianţa ang%o 2 +aAoni%or cu So(iete%e nu a(eau dcc)t +copuri pur de-en+i(e& %ip+ite
de orice +en+ po%itic& eAi+tau puţine ,oti(e dc a +e +pera că ger,anii şi ruşii (or continua +ă +c
ucidă unii pc a%ţii& doar pentru a -ace @ocu% State%or Unite şi 8arii #ritanii" Situaţia +e,ăna prea
,u%t cu cea care )i uni+e pc 6it%er şi S%a%in )n 1999" Rcic!2u% a(ea iarăşi un -ront )n Occident şi
ace%aşi intere+ de a e%i,ina pc duş,anu% din ră+ărit& )n ti,p cc Ru+ia era ,ai intere+ată dcc)t )n
1999 +ă ră,)nă )n a-ara con-%ictu%ui şi +ă aştepte dc.nodă,)ntu% o+ti%ităţi%or dintre capita%işti şi
-a+cişti" Prada a cărei ),părţire ur,a +ă +ati+-acă po-ta i,ediată a Rcic!2u%ui şi a URSS ră,)nea
aceeaşi pc carc o ),părţi+eră prin acordu% Ri$$entrop 2 8o%oto(D Po%onia& 0in%anda& Ro,?nia&
Rări%e $a%ticc& ctc"
C1acă +c )nc!eie un a+e,enea acord4& +punea Antonc+cu& Cnu2,i ,ai ră,)nc dcc)t +ă dau
-oc petro%u%ui& +ă2i tri,it pe rege şi pc cei c)ţi(a de,ocraţi cu a(ionu% )n Turcia şi +ă2,i trag un
g%onte )n cap4"
'c uşurare -u atunci c)nd Sta%in& aido,a %ui Roo+c(c%t şi '!urc!i%%& )n di+cur+u% "+ău dc %a 1
,ai ceru capitu%area -ără condiţii" Sc cre.ură +a%(aţi& ca %a )nccputu% ră.$oiu%ui ger,ano 2 ru+"
6it%er ră+pun+e printr2o contra 2 o-en+i(ă propagandi+tică" E% de.gropă a-accrca dc %a
UatWn" )ncă din 12 apri%ie )i (or$i+e %ui Antonc+cu de groapa co,ună conţin)nd ,ii dc cada(re
po%one.e" Aştepta+e trei +ăptă,)ni )nainte dc a -ace pu$%ică c!e+tiunea" Oare nu cu,(a pentru a
,ena@a con(or$iri%e a-%ate )n cur+B Sta%in rep%ică i,ediatD CLuptători ai Ar,atei Roşii& pregătiţi2
(ă pentru %upte%e o-en+i(e care ne aşteaptă4& +punea c% )ntr2o proc%a,aţie adre+ată trupe%or +a%e E<
,ai 19:9F" 1ouă .i%e ,ai t)r.iu" co,unicate%e )nregi+trau de@a re%uarea %upte%or pc Uu$an" 1ar
in-or,atorii noştri nu +c dcc%arară )n(inşi" Ei pretindeau că negocieri%e nu eşua+eră tota% şi că
ger,anii %e2ar -i propu+ ruşi%or +ă2şi retragă& )n etape& trupe%e +pre -rontiera care +epara Ru+ia dc
Europa )n 199;" Ar,ata Roşie n2ar ur,a ,işcarea dc retragere a Mc!r,ac!t2u%ui şi ar ră,)nc pc
%inia actua%ă a -rontu%ui& cu cAccpţia unui nu,ăr -oarte re+tr)n+ de unităţi& care ar ur,a ,işcarea
Ia un inter(a% dc o +ăp%ă,)nă& pentru a a+igura ordinea )n teritorii%e e(acuatc dc ger,ani"
'on-or, acc%oraşi in-or,atori& ruşii ar -i ccrut pur şi +i,p%u& retragerea Me!r,ac!t2u%ui pc
-rontu% dc %a 22 iunie 19:1" 8işcări%e pc carc Ar,ata Roşie Ic2ar a(ea dc -ăcut depindeau
eAc%u+i( dc !otăr)rca gu(ernu%ui +o(ietic& ncput)nd -or,a o$iectu% unui acord ru+o 2 ger,an"
Negociatorii Rcic!2u%ui ar -i rep%icat că& )n ace+te condiţii& ruşii re-u.au ger,ani%or +ingura
garanţie rea%ă că după retragerea trupe%or %or& %upte%e nu (or -i re%uate pc o %inie nouă" Tratati(e%e
+2ar -i oprit aci" 'e%e două de%egaţii +2ar -i de+părţit& cu pro,i+iunea dc a +c )n%)%ni din nou& după
cc (or pri,i a%te in+trucţiuni dc %a gu(erne%e %or" P)nă atunci& operaţiuni%e ,i%itare ar -i
+u+pendate" 1acă +2ar acorda credit acc+tor in-or,aţii& atacuri%c contra capu%ui dc pod din Uu$an
nu ar )n+e,na oare cşecu% de-initi( a% negocieri%orB La 12 ,ai& '!urc!i%% şi Roo+c(c%t +c
)nt)%neau %a Ma+!ington" Sc te,eau ei oare dc ce(aB La 1; ,ai %upte%e erau )n p%ină de+-ăşurare
)n 'auca." Sc putea +pera că +2a +căpat dc )nc!cicrca unui nou t)rg )ntre er,ania şi URSSB 'u
,arc ta,2ta, Sta%in di.o%(a Uo,internu%" O -ăcca pentru a2i p%ăcea %ui Roo+c(c%t +au pentru a21
%inişti pc principa%u% ca,pion a% pactu%ui anti 2 Uo, intern& er,aniaB )n regiunea *c%iNic2InNi
+c produ+eră c)te(a ciocniri ,ai )n(erşunate" Aproape că ger,anii )i acu.au c!iar pc ruşi dc a -i
pre%uat iniţiati(a %upte%orD Accştia +c %iniştiră pc dată şi aca%,ia cca ,ai dc+ă()rşită +c rcin+ta%? pc
-ront" 'u toate +u,e%e ne$uneşti pc care %e )ng!iţeau +cr(icii%c dc in-or,aţii& nici o do(adă nu
(eni +ă con-ir,c +au +ă in-ir,e cc(a" Agenţii cei ,ai +iguri erau -uncţionarii Iui oe$$e%+"
8ini+teru% +ău era co,pu+ din -oşti .iarişti carc& )n ti,pu% perioadei pre+ei %i$ere& )şi c)ştigau
p)inca pu$%ic)nd ştiri%e cu prioritate" Su$ regi,u% cen.urii& -uncţionarii dc %a Rcic!+ Propaganda
8ini+tcriu, )şi (indeau ştiri%e unui +tat +trăin" In-or,aţii%e %or a+upra proiecte%or ,i%itare erau
ade+ea )ndoie%nice" OUM2u% ră,)nca aproape er,etic )nc!i+ indi+creţii%or" Ade+ea& Antonc+cu +c
g)ndca că toată po(e+tea era aran@ată doar pentru a +c @u+ti-ica -onduri%e pc carc %c pri,eau de %a
+tatu% ro,?n" 1ar& )n po-ida )ndoie%i%or carc apăreau& nu +c putea renunţa %a acca+tă +ur+ă dc
in-or,aţii"
'on-ir,area ne +o+i& )ntr2o ,anieră o-icia%ă şi neaşteptată" 'o,unicatu% ,i%itar +o(ietic din
1< iunie +puneaD CPc -rontu% ccn%ra%& )nccrcări%e dc atac a%e unităţi%or ger,ane contra po.iţii%or
ru+e au -o+t re+pin+e& )n regiunea Orei4" Nu +c acu.au ci reciproc dc )ncă%carea ar,i+tiţiu%uiB
Acca+tă i,pre+ie de(eni certitudine %a )nceputu% Iui iu%ie" O-icia%& ruşii a-ir,au E5 iu%ieF D CLupte
gre%e +)nt )n cur+ dc de+-ăşurare )n regiunea Orei& Uur+N& #ic%gorod& cu trupe%e ger,ane& carc au
re%uat o-en+i(a4" )n acceaşi .i& OUM2u% rep%icaD CRuşii au reuşit dc puţin ti,p& prin inter(enţia
unor -orţe +uperioare nu,eric +ă -acă o +părtură )n %inii%e ger,ane" Trupe%e Rcic!2u%ui au
dcc%anşat un contra2a%ac şi $reşa a -o+t a+tupată4" A doua .i& 8o+co(a anunţaD CO-en+i(a
ger,ană )n +cctoru% Uur+N 2 Orei +c de.(o%tă )ntr2un rit, din ce )n cc ,ai rapid4& )n ti,p cc
repre.entanţii )na%tu%ui co,anda,ent ger,an dec%arau& )ntr2o con-crinţă carc reunea pre+a +trăină
că C-urtuna a i.$ucnit deodată& cu o (io%enţă eAtraordinară& )n ur,a unor atacuri ru+eşti dc ,arc
an(ergură4" )n co,unicatc%e cc%or doi ina,ici din > iu%ie a-ir,aţii%e rcciprocc de(eneau şi ,ai
preci+cD CTrupe%e noa+tre continuă +ă dea %upte cr)nccnc cu ,ari -orţe ina,icc dc tancuri şi
in-anterie& )n direcţia Orei 2 Uur+N şi #ic%gorod" O-en+i(a ger,ană a -o+t +pri@inită de un nu,ăr
con+idera$i% de a(ioane tran+-erate din a%te .one4& +puneau ruşii" C)n regiunea #ic%gorod şi %a +ud
dc Orei& atacuri%e dure pc carc ruşii %e2au dat dc +ăptă,)ni dc .i%e cu trupe proa+pete au -o+t şi e%e
re+pin+e ,arţi4& preci.au ger,anii" 0iecare pretindea deci& că ce%ă%a%t pregăti+e dinainte o-en+i(a
a cărei re+pon+a$i%itate şi2o aruncau reciproc unu% a+upra a%tuia"
)n -ine& %a 15 iu%ie& 8o+co(a anunţa că oprirea -ocu%ui )nceta+e şi că ca re%ua ră.$oiu% pc
cont propriu" C'u c)t(a ti,p )n ur,ă& trupe%e noa+tre& %a nord şi ră+ărit dc Orei& au %an+at c!iar
e%e& după ,ai ,u%te conira2atacuri& o o-en+i(ă contra trupe%or ger,ane4& g%ă+uia co,unicatu% din
acea .i"
La puţin ti,p după duşu% rccc pc carc 8i!ai Antonc+cu )% pri,i+e din partea %ui 6it%er& +c
pu+e din nou& cura@o+& pc trea$ă" 1e acea+tă dată& (oia +ă )% con(ingă pc 8u++o%ini dc nccc+itatca
unei acţiuni po%itice" #aronu% #o(a Scoppa& ,ini+tru% Ita%ici %a #ucureşti& p%ccă )n %una iunie %a
Ro,a& )ntr2o ,i+iune dc recunoaştere" E% tre$uia +ă2şi con(ingă gu(ernu% că nu ,ai era nici un
,o,ent dc pierdut" 1ip%o,atu% ita%ian re.u,a )ntr2un ,e,orandu,& pc carc i21 re,i+e %ui
#a+%ianini pentru 1ucc& idei%e şi opinii%e pc carc 8i!ai Antonc+cu %c eApu+e+e )n %ungi%e
con+-ătuiri pc care %c a(u+e+eră ),preună" 1upă un prea,$u% con+acrat +ituaţiei ,i%itare& #o(a
Scoppa +e -ăcea ecou% %ui 8i!ai Antonc+cu& carc )% ruga pc 1ucc C+ă coordone.c o acţiune
dip%o,atică pentru a +c ieşi din acca+tă +ituaţie4" 0ii!rcr2u% +c opu+e oricărei tentati(e cc ar -i
putut da ina,icu%ui i,pre+ia că noi era, dornici +ă )nc!eie, pacc" 1ar& )n rea%itate 2 Cdupă
părerea %ui 8i!ai Antonc+cu4& adăuga #o(a Scoppa& prudent 2 Cdacă noi continuă, cu +%ă$irea
progre+i(ă a +i+te,u%ui no+tru ,i%itar şi po%itic& nu (o, reuşi +ă o$ţine, dcc)t condiţii ,ereu ,ai
dure de %a duş,anii noştri& p)nă )n .iua c)nd predarea -ără condiţii (a de(eni o nccc+itatc căreia
(o, -i o$%igaţi +ă ne +upune,
m
. O +o%uţie dc co,pro,i+ ar tre$ui +ă -ie gă+ită& căci ea ar -i
con-or,ă intere+e%or Ang%iei& pentru Ca +a%(a Europa din !ao+& oprind Ru+ia& carc (a a@unge&
ine(ita$i%& )n ipote.a )n-r)ngcrii noa+tre& pc ,a%uri%e 8cditcranci" Ni,eni nu )şi )nc!ipuie că& )n
ca. dc (ictoric& Ang%ia şi State%e Unite (or ră,)nc +ă -acă dc gardă& ti,p dc c)tc(a generaţii& )n
Europa& contra +%a(i+,u%ui4" )n ca. dc ne(oie& 0ii!rcr2u% tre$uia +ă +c +acri-ice pc e% )n+uşi Cdacă
a%iaţii ar pune drept condiţic a unei a+e,enea di+cuţii +ă nu +c trate.e cu 6it%er4" Antonc+cu
credea că 6it%er carc& con-or, propriei +a%e eApre+ii Cnu tre$uia +ă2şi +crie propria $iogra-ic ci
i+toria poporu%ui +ău (a şti +ă gă+ca+că -or,u%a pcniru +a%(area er,anici4" )n conc%u.ic& 8i!ai
Antonc+cu +u+ţinea că Cdacă 1ucc%c (oia +ă coordone.e acţiunca co,ună& e% ar -i interpretu%
tuturor ,ici%or popoare $e%igerante& dc %a 0in%anda p)nă %a Ro,?nia4
19=
" 'u genero.itate& 8i!ai
Antonc+cu )i propunea %ui 8u++o%ini +ă ia conduccrca ,işcării pc carc )şi i,agina că o
dcT%anşa+e"
#o(a Scoppa pre.entă o copie a ,e,orandu,u%ui +ău %ui a%ea..o 'iano"
C8e,orandu,u% tău din 15 ianuarie a -o+t cau.a +c!i,$ării ,e%e dc %a ,ini+teru% dc eAterne4& )i
ră+pun+e acc+ta din ur,ă" C)n pre.ent& (rei +ă2% -aci şi pc #a+%ianini +ă2şi piardă po+tu% şi +ă2ţi
pier.i şi propriu% tău po+t de ,ini+tru %a #ucureşti" 'u 8u++o%ini& nu e+te ni,ic dc -ăcut4& i2ar -i
+pu+ -o+tu% ,ini+tru dc eAterne" 1ar& contrar pre.iceri%or %ui 'iano& #a+%ianini )% c!e,ă pc #o(a
Scoppa pentru a2i co,unicaD C1ucc)c e+te dc acord cu 8i!ai Antonc+cu a+upra a nu,eroa+e
puncte din ,e,orandu,u% tău& dar .ice că e+te )ncă pre,atur +ă +c )nceapă o acţiunc
dip%o,atică" *rea +ă ,ai aştepte două %uni" Sc g)ndeşte +ă negocie.e atunci c)nd +ituaţia ,i%itară
(a -i $ună" )n orice ca.& (rea +ă2% (adă pc 8i!ai Antonc+cu4
191
"
La 2> iunie& trenu% no+tru +pecia% pără+ea #ucurcş%iu%& cu de+tinaţia Ita%ia" 8i!ai Antonc+cu
(oia +ă tragă conc%u.ii %a Ro,a a+upra )n-r)ngcrii noa+tre dc %a Sta%ingrad" Pentru ger,ani& care
nu a(eau nici un du$iu a+upra intenţii%or (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui dc ,iniştri& (i.ita +a )n
Ita%ia era o +-idare" Ei nu pregetară +ă2şi arate ne,u%ţu,irea" )n dru,& tre$uia +ă trece, prin
*icna" )n capita%a CO+t,arN4
,
& şe-u% unui gu(ern +trăin tre$uia +ă -ie pri,it după regu%i%e
protoco%are& dc Staat+!a%tcru% (cc!ii Au+trii" Pentru a e(ita acea+tă -or,a%itate& +cr(icii)c căii
-erate ger,ane au pri,it ordin +ă nu %a+e trenu% no+tru +ă intre )n capita%ă )naintea .ori%or" La ora
două şi @u,ătate di,ineaţa a@un+eră,& )n -ine& ia O+t$a!n!o--" Trenu% a -o+t garat pc o %inie
+ccundară" Un t)năr SS de %a ca$inetu% au%citcru%ui +e pre.entă dc )ndată& cer)nd +ă2i (adă pc
8i!ai Antonc+cu pentru a2i eAp%ica -aptu% că& din cau.a )nt)r.ierii noa+tre -aţă dc orar& şe-u% +ău
pre-era+e +ă +e cu%ce" Eu ră+pun+ei că şi a% ,eu dor,ea" CA%%e+ in Ordnung4
199
& .i+e e%" C8ai
a(eţi şi a%te dorinţeB4 ,ă )ntre$ă c%B C1a& dc a a@unge c)t ,ai repede )n Ita%ia4& )i ră+pun+ei"
C1ru, $un4& ,ai ră+pun+e c%& şi dintr2o da%ă a, a(uţ i,pre+ia că +ur)+u% nu era doar ironic" )n
pri(irea +a +c citea o a,eninţare" P%ccă i,ediat după cc)şi )ndep%ini+e ,i+iunea dc a21 o-en+a pc
(icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui dc ,iniştri ro,?n"
1ar ,)na Rcic!2u%ui ne ur,ări şi pc teritoriu% ita%ian" )n progra,u% iniţia%& +ta$i%it dc
protoco%u% ita%ian& de%egaţia ro,?nă tre$uia 2 )n ur,a )ntre(ederi%or cu #a+tianini %a *eneţia 2 +ă
treacă pe %a 0%orenţa& pentru ca 8i!ai Antone+cu +ă poată -acc o (i.ită rege%ui *ictor2E,anue%&
care +c gă+ea %a reşedinţa +a din apropierea acc+tui oraş" Trenu% no+tru +pccia% tre$uia +ă
de(an+e.e cu c)tc(a ,inute eApre+u% carc p%eca %a ore%e nouă +eara din *eneţia" *i.ita %a rege -u
)n%)r.iată cu două .i%e" )ntre ti,p& 8i!ai Antonc+cu (a ,erge %a Ro,a pentru a -acc o (i.ită
Papei şi Ia Rocca dc%%c 'ar,inate& +pre a21 (edea pc 1uce" 1ru,u% no+tru nu ,ai ducea deci
prin 0%orenţa ci prin Pc+cara& %a Ro,a" O parte din de%egaţia noa+tră pri,i apro$area +ă +e ducă
%a 0%orenţa& cu eApre+u% o$işnuit şi +ă2i aştepte pc cei%a%ţi ,e,$ri ai per+ona%u%ui )n acc+% oraş"
)nainte dc #o%ogna& unde trenu% atingea o (ite.ă de pe+te o +ută dc Ni%o,etri pe oră& +e
decup%a+eră două (agoane dc %a un tran+port ,i%itar ger,an carc prcccda cu .ece ,inute
itinerariu% iniţia% -iAat trenu%ui +pccia% a% %ui 8i!ai Antonc+cu" EApre+u% *eneţia 2 0%orenţa -u
(icti,a accidentu%ui" Au eAi+tat c)ţi(a ,orţi şi nu,eroşi răniţi" 'arc ar -i -o+t oare con+ccinţc%c
dacă trenu% ro,?ne+c& după cc +2ar -i ciocnit cu (agoane%e pără+ite dc ger,ani& ar -i -o+t apoi
ta,ponat dc eApre+u%& carc )% ur,a %a c)tc(a ,inute& a()nd o (ite.ă dc pe+te o +ută dc Ni%o,etri %a
orăB 1acă trenu% ar -i -o+t prin+ ca )ntr2un +and(iş& (icti,e%e ar -i -o+t& -ără )ndoia%ă& ,ai
nu,eroa+e dcc)t +upra(ieţuitorii& ,ai a%e+ )n u%ti,u% (agon& pc carc )% ocupa 8i!ai Antonc+cu"
Noi nu a-%ară, dcc)t %a Ro,a de a(entura eo%egi%or noştri" 1in grupu% de ro,?ni nu erau dcc)t
răniţi" 1intre ita%ienii )n+ărcinaţi +ă ne )n+oţea+că erau doi ,orţi"
1c a%t-e%& e,oţia %or o )ntrecea pc a noa+tră" Ei (or$eau )n ,od dc+c!i+ de atentat& )n ti,p cc noi&
con-or, ordine%or %ui 8i!ai Antonc+cu& )ncerca, +ă ,ini,a%i.ă, a-acerea& trat)nd2o drept un
accident nenorocii"
CHui tocca a% 1ucc& ,uorc4T Ccine +c atinge de 1uce& +ă ,oară4& era +cri+ pc (ec!i%e .iduri
a%e *eneţiei" Ita%ia trăia .i%e dc ne%inişte" 1acă +e pot -acc aprecieri o$iccti(c a+upra ar,atei +au a
a%tor in+tituţii& una dintre e%e parc +ă +-ide.e orice criticăD po%iţia" Indi-erent dacă penin+u%a
trăieşte +u$ o dictatură ori +u$ un regi, de,ocratic& -orţe%or dc ordine %i +e dă acceaşi
i,portanţă" 0ără prc-cct a% po%iţiei& nu +2ar putea )nc!ipui un oraş ita%ian" 0iecare ita%ian& dar ,ai
a%e+ +trăinii& pentru po%iţişti +)nt +u+pecţi" Ei tre$uie +ă -ie +upra(eg!eaţi dc aproape" Nu e+te dc
,irare că Ita%ia a pu+ %a di+po.iţia %u,ii cei ,ai ,ari cri,ina%işti" In-ractorii +c $ucură aici dc o
atenţie +pecia%ă" )n ti,pu% u%ti,e%or .i%e a%e Iui 8u++o%ini& ade(ăratu% Şe- a% ţării era& de+igur&
Scor.a& şe-u% po%iţiei" 'ea dc a treia Ro,ă a %ui 8an.ini& cu, o nu,ea 8u++o%ini pe a +a& trăia
+u$ +tăp)nirca %ui 1ioc%ctian& ca şi pri,a" Toate )ncercări%e de a2i -acc di+cip%inaţi pe ita%ieni& prin
con(ingcre& -u+e+eră a$andonate" Singuru% ,i@%oc de a ),picdica de.organi.area (ieţii pu$%icc
con+ta )n accca că Scor.a punea +ă +c +erie pc toate .iduri%e oraşu%ui CHui tocca a% 1ucc&
,uorc4" Acc+te cu(intc -ăceau o i,pre+ie +tranie pc .iduri%e (ec!i%or ca+e& aproape de CPonte
dci So+pini4
19:
" 8area dc2 ccpţic a *eneţiei& carc2i goneşte pc că%ătorii )ne)n%aţi dc -ru,u+eţea ei&
e+te acea+tă ire.i+ti$i%ă i,pre+ie dc irea%& pc carc o dă +p%endoarea +a trecută" *eneţia e+te
+pectru% trecutu%ui& un oraş dă%tuit pentru o a%tă epocă& ai cărui %ocuitori ar -i di+părut %a pri,u%
c)ntat a% cocoşu%ui" Ace+%e Cpa%a..i4 care au ră,a+ după di+pariţia +u-%etu%ui cctăţii +)nt aici o
,ărturie )n -aţa ti,puri%or& a +uperiorităţii ,ateriei ,oarte a+upra o,u%ui trccător" Pc ace+te
cana%c pu+tii& ,ici%e C(aporctti4 ne p%i,$ară toată .iua" Acea+tă agitaţie arti-icia%ă -ăcea o
i,pre+ie ciudată )n oraşu% ,ort" 'a şi c)nd ar -i pri,it un ordin& popu%aţia re-u.a +ă nc acorde
,ăcar o pri(ire" A-)ară, dc %a ,e,$rii de%egaţiei noa+tre Ia Ro,a că orice ,ani-e+taţie -u+e+e
inter.i+ă" Scor.a ştia prea $ine că dacă ar -i )nccput +ă ,ani-e+te.e& co,patrioţii +ăi nu ar -i -o+t
)n -a(oarea AAei +au a regi,u%ui -a+ci+t" Urec!i%e noa+tre nu ire$uiau +ă a-%e ade(ărate%e
+enti,ente a%e poporu%ui ita%ian" Un $ăiat nc a,eninţă cu pu,nu% pc Ria%to& dar ,a,a +a a%ergă
repede& pentru a21 readuce )n ca+ă"
#a+%ianini& +ucce+oru% conte%ui 'iano Ia ,ini+teru% de eAterne& )şi aduna tot cura@u% pentru a
con(inge că era& cu ade(ărat& un ,are de,nitar şi nu nu,ai un o, dc paie" Prin atitudini%e +a%e
dc o aroganţă ne)ndc,)na%ică & ci re(endica rc+pcc%u% datorat repre.entantu%ui unei ,ari puteri"
1ar nu ,ai eAi+ta nici un ita%ian carc +ă creadă că ţara +a ,ai era )ncă o ,arc putere"
1e+cura@area %or era ,o%ip+itoare" A, a(ut )n -ina% i,pre+ia că (eni+e, +ă participă, %a
-unera%ii%e unui i,periu" *eneţia o-erea un cadru cu, nu +c puica ,ai $un pentru a )ntări ace+te
+enti,ente" Singur& 8i!ai Antonc+cu& carc (eni+e Cpentru a +crie o pagină i,portantă )n I+toria
acc+tui ră.$oi4 re-u.a +ă (adă că regi,u% ,u++o%inian era )n agonie" E% ,ărturi+ea că #a+%ianini
nu2i +pu+e+e ni,ic )n+e,natT că Ia toate propuneri%e +a%e a+upra nece+ităţii dc a acţiona& ,ini+tru%
ita%ian )i ră+pun+e+e printr2un po%itico+ C-oarte intere+ant4& dar re-u.a+e +ă -acă a%te co,entarii"
C#a+%ianini e+te un te!nician dc )na%tă c%a+ă& dar e% ră,)nc un -uncţionar" S)nt con(in+ că
8u++o%ini (ede %ucruri%e )n ,arc" E% e+te +peranţa ra+ei %atine4& ),i +pu+e 8i!ai Antonc+cu&
,ărturi+indu2,i propria +a +peranţă" Locuinţa %ui *o%pi di 8i+urata& cA2,ini+tru& prietenu% %ui
'iano şi o,u% ce% ,ai $ogat din Ita%ia& nc do(edi că pa%ate%e nu +)nt cu%i+e" CRege%e *eneţiei4 ne
o-eri o cină )n +ti%u% ccici dc a doua Ro,e& Ro,a ponti-ica%ă" Totu% era %uA şi -ru,u+eţe& dar
co,e+cnii nu re+i,ţeau dec)t ne%inişte şi indi+po.iţie" P%ecară, )n acccaşi noapte& cu +peranţa de
a gă+i %iniştea )n oa.a dc %a *atican" 8i!ai Antonc+cu nu ,er+e cu ,)ini%c goa%e %a Si,ţu%
Părinte" E% +e o-eri +ă2i con(ertea+că Ia cato%ici+, pc ro,?ni& a căror ,arc ,a@oritate erau
ortodocşi" 8are%e cuno+cător a% oa,eni%or carc era Pace%ii 3I a+cu%tă cu $ună(oinţă& dar +c -eri +ă
,ani-e+te entu.ia+, -aţă dc idcca )ntoarcerii %a $i+erica apo+to%ică a (reo cinci+prc.ccc ,i%ioane
de C+c!i+,atici4" C8i+iunea noa+tră e+te (cşnică4& +pu+e e% inter%ocutoru%ui +ău& Cnoi aşteptă,
dc +eco%e& cu ră$dare& )ntoarcerea %a $unu% no+tru pă+tor a tuturor oi%or din %u,ea acea+ta4" *oia
c% oare +ă +pună că 8i!ai Antonc+cu ar -ace ,ai $ine +ă2şi te,pere.e r)(naB 'u toate ace+tea&
audienţa dură ,ai ,u%t de o oră" Ie.uiţii ccrc,onioşi carc nc ţineau co,panie )n antica,eră nu
o,i+cră +ă +u$%inie.e că S-)n%u% Părinte& dc %a u%ti,a (i.ită pc carc i2o -ăcu+c 1ucc%c& nu ,ai
reţinu+e pc ni,eni ti,p at)t de )nde%ungat" CA+e,enea re,arci e%ogioa+e +c -ac Ia -iecare (i.ită4&
),i şopti un +ecrctar a% a,$a+adei ro,?ne pc %)ngă S-)ntu% Scaun" CAcca+ta ţine& )ntruc)t(a& de
protoco%4"
0igura no$i%ă a Papei Piu+ a% /%I2%ca -u +ingura a,intire %u,inoa+ă pe carc o adu+eră, dc
%a Ro,a" Prinţu% ,oştenitor U,$crto& care )% pri,i pc 8i!ai Antonc+cu ti,p dc o @u,ătate dc
oră& reuşi +ă2% decepţione.e c!iar pe (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui ro,?n care era di+pu+ +ă (adă
totu% )n ro." CSa(oia e+t no+tra4 ESa(oia e+te a noa+trăF& )i +pu+e prinţu%" C'a+a arde şi $a$a +e
piaptănă4& -u pro(er$u% ro,?n pc carc )% )ntre$uinţă 8i!ai Antonc+cu pentru a caracteri.a +tarea
dc +pirit a -iu%ui ce% ,arc a% %ui *ictor E,anuc%"
'),pia din Ro,agna era de+igur ,ai puţin pri,itoare dcc)t cea a Ita%ici" 'o%ine%e aride carc
+c +uccedau -ără contcnirc dădeau acc+%ui pei+a@ o ,onotonie cop%eşitoare"
Sc parc că 1ucc%c& nă+cut )n acca+tă pro(incie& era un -eroce ad(er+ar a% Ita%ici turi+ticc"
u+tu% co,patrioţi%or +ăi pentru -or,ă şi pentru proporţii ca şi pentru C$c%canto4 )% eAa+peraD
-iindcă aici (edea cau.a principa%ă a +%ă$iciunii +u-%etu%ui ita%ian" Unii atri$uiau a%egerea unui %oc
aşa de au+ter pentru reşedinţă& at)t -aptu%ui că eraJoriginar din regiune& c)t şi de.gu+tu%ui +ău
pentru C$c%%a Ita%ia4" A, (i.itat că+uţa unde +c nă+cu+e 1ucc%c" '),pia pră-oa+ă pc care
u,$%a+e 8u++o%ini& pc c)nd era copi%& eAp%ica )n parte re(o%ta +a ),potri(a co,patrioţi%or +ăi carc
+e nă+cu+eră )n ,ăreţia a%tor pei+a@e" Acca+tă C$c%%a Ita%ia4& acc+tc oraşe unde pre.entu% +e
a+cunde& ruşinat& +u$ ,ăreţia trecutu%ui nu erau pentru de.,oştenitu% din Ro,agna dcc)t o
in+u%tă adu+ă& dc2a %ungu% +cco%c%or unei ţări +ărace" Ro,agna e+te printre cc%c%a%tc pro(incii a%e
Ita%ici ca un pro%etar printre ari+tocraţi" 8u++o%ini era -iu% +ău" Totuşi& pri,indu2nc& 1ucc%c nu
a(ea ni,ic care +ă +e,ene a p%e$eu" Aran@a,entu% era pcr-cc%" 8u++o%ini& co,p%ct ),$răcat )n
a%$& +tătea )n picioare& +u$ $o%ta răcoroa+ă a !o%u%ui reşedinţei +a%e" E% +c a-%a aco%o& ne,işcat şi
i,punător& ca +tatuia unui 'orio%an
195
& pe care un dircctor dc ,u.eu )nde,)natic o p%a+a+e )n aşa
-e% )ne)t +ă pri,ea+că %u,ina din -aţă" 'on+i,ţi +ă dea ,)na cu -iecare dintre noi& dar -ără +ă
renunţe %a +ur)+u% +ău tru-aş şi ironic" Apoi )ntoar+e +pate%e tuturor şi2i in(ită pe#a+tianini şi
8i!ai Antonc+cu +ă )% ur,e.e"
)n ter,eni a+e,ănători ce%or ai ,e,orandu,u%ui %ui #o(a Scoppa& dar de+igur ,ai
,e%odra,atic& 8i!ai Antonc+cu in+i+ta ca 1uce%e +ă ia o iniţiati(ă de+tinată +ă pună capăt
con-%ictu%ui" 8u++o%ini )% a+cu%tă cu atenţie" CE+te un $ăr$at p%in dc cura@& care are idei c%are şi
+pune %ucruri @u+te4 +2ar -i de+tăinuit c% %ui #a+tianini& atunci c)nd 8i!ai Antonc+cu pără+i+e
ca,era
19<
" E% dec%ară oa+pete%ui +ău Ccă era nece+ar +ă ,ai aştepte )ncă două %uni pentru a nu da
i,pre+ia că Ita%ia ar ccda a,eninţări%or cu eAter,inarea a%e ang%o 2 +aAoni%or şi pentru că nu +e
putea negocia +u$ i,pre+ia unei )n-r)ngeri ,i%itare& ca cea din A-rica" Pcniru a )ncepe tratati(e&
era indi+pen+a$i%ă o +ituaţie -a(ora$i%ă pe -ronturi" 1upă două %uni& 8u++o%ini +e dec%ara di+pu+
+ă2% deter,ine pe 6it%er +ă con(oace o con-erinţă a +tate%or neutre şi $e%igerante& pentru a decidc
de+tinu% Europei4" C1acă 6it%er re-u.ă4& ,ai +pu+e 1ucc%c& Co (oi -ace -ără d)n+u%4" 8i!ai
Antonc+cu )i ccru atunci %ui 8u++o%ini +ă2% autori.e.e +ă trate.e c%& )n ti,pu% ace+tor %uni& c)t
Ita%ia ar -i ră,a+ )n eApectati(ă" C*ă autori.e.4& ră+pun+e 1ucc%c" CSper că di+cuţia noa+tră (a
a(ea un ,arc ră+unet i+toric4& -u -ra.a cu carc 8u++o%ini +c de+părţi dc oa+pete%e +ău"
8i!ai Antonc+cu creştea )n proprii +ăi oc!i& )ntr2un ,od ne%iniştitor" E% era p%enipotenţiaru%
Europei& )n(e+tit dc 8u++o%ini" Nu e+te dc ,irare că )% trată cu o oarecare condc+cendcnţă pe
rege%e 2 ),părat *ictor2E,anue%& carc -u u%ti,u% carc %2a pri,it )nainte dc p%ccarca +a din Iui%ia"
C'o%onii ro,ani& %ă+aţi pe +o%u% no+tru dunărean& +)nt cei carc aduc %a Ro,a o +e(ă (iguroa+ă4&
ne +pu+e e%" C1acă reuşi, acu,& Sta%ingradu% nu (a ,ai -i dec)t un (i+ ur)t4"
Şedinţa ,are%ui con+i%iu -a+ci+t din 25 iu%ie 19:9 şi are+tarea %ui 8u++o%ini -ură re+i,ţite dc
8i!ai Antonc+cu aşa cu, re+i,ţi+e ,areşa%u% )n-r)ngcrca dc %a S%a%ingrad" Ita%ia -ăcu+e do(ada
+%ă$iciunii +a%e interne& după cc de,on+tra+e pe c),pu% dc %uptă +tarea dc nepregătire şi %ip+a de
entu.ia+, a +o%daţi%or +ăi" CLa guerra c $c%%a ,a inco,,oda4
&9>
" Totuşi& 8i!ai Antonc+cu
+pera""" Sc,i 2 con+i,ţă,)ntu% 1ucc%ui con+titui+e pri,u% +ău +ucce+ po%itic" E% )% o$ţinea de %a
un 8u++o%ini pe ca%c dc a di+părea& de+igur& dar a% cărui pre+tigiu trccut nu )nccta+c +ă2%
i,pre+ione.e pe (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui ro,?n" E% +c adre+ă +uccc+ori%or +ăi& ,ai cAact iui
uarig%ia& nou% ,ini+tru a% a-accri%or eAterne" Prin #o(a Scoppa& )i tri,i+e un ,e+a@& propun)ndu2
i +ă acţione.e dc co,un acord pcniru a +coate din ră.$oi ce%e două ţări" C8arca #ritanic şi
State%e Unite nu au inicrc+ pentru o ră+turnare a +ituaţiei )n #a%cani" 1acă a, %ucra rapid& a,
putea +ă2i pune, pe ger,ani )n -aţa unui -apt ),p%init4& +c citea )n ace+t ,e+a@
&9a
" O,u% dc +tat
ro,?n nu +c de+cura@ă nici c!iar atunci c)nd uarig%ia )i co,unică 2 dacă 8i!ai Antonc+cu ar -i
ştiut +ă citca+că printre r)nduri 2 că Turcia era ,ai indicată dec)t Ita%ia pentru a p%eda cau.a
#a%cani%or )n -aţa ang%o 2 +aAoni%or" CSituaţia de%icată )n carc +c gă+eşte ţara noa+tră )n acc+t
,o,ent nu arc& de+igur& ne(oie a -i i%u+trată4& +punea ,ini+tru% tic eAterne a% %ui #adog%io carc&
,ai rea%i+t dec)t co%egu% +ău de %a #ucureşti& nu2şi -ăcea nici o i%u.ie cu pri(ire %a +tarea dc
+%ă$iciune a ţării +a%e" 8ai cur)nd nou% gu(ern a% Ita%ici ri+ca +ă -ie pu+ dc Reic! )n -aţa -aptu%ui
),p%init" To%eranţa ger,ani%or )n -aţa noii +ituaţii era ineAp%ica$i%ă" Era e(ident că 8u++o%ini
-u+e+e ră+turnat pentru a -ace po+i$i%e negocieri%e cu ina,icu%" )n -aţa ace+tui -apt carc +ărea )n
oc!i (or$e%e de+pre onoare a%e rege%ui *ictor E,anuc% şi a%e ,areşa%u%ui #adog%io nu c)ntăreau
prea greu" uarig%ia& carc nu putea +ă ignore că Ita%ia ri+ca +ă -ie ocupată dc Mc!r,ac!t )nainte
dc +e,narea ar,i+tiţiu%ui cu A%iaţii& nu a(ea nici un intere+ +ă pro(oace reacţia ger,ană& -ăc)ndu2
+c interpretu% dorinţei de pace a% ce%or%a%te ţări" CIta%ia +e gă+eşte )ntr2o +ituaţie -ără ieşire" Ea nu
poate nici +ă -acă ră.$oi& nici +ă )nc!eie pace4& +punea uarig%ia a,$a+adoru%ui no+Lru %a Ro,a"
C1acă e+te aşa4& +trigă ,areşa%u% Antonc+cu& citind te%egra,a& CRo,?nia +c a-%ă )ntr2o +ituaţie
,ai a(anta@oa+ă" Ea poate cc% puţin +ă %upte" Ea nu arc& deci& nici un intere+ +ă2şi %ege +oarta dc
cea a unui +tat ,ai +%a$4" Interpretarea 2 dacă poate -i nu,ită a2 şa 2 pc carc (iccpri,2,ini+tru% o
dădu acc+tor cu(inte e+te ,ai cur)nd +urprin.ătoare" CPreşedinte%e Antonc+cu ,i2a +pu+ că
,areşa%u% şi c% şi2ar )ntoarce pri(iri%e +pre Ita%ia şi +pre ceea cc ar -ace ca )n (iitoru% apropiat& )n
+copu% dc a coordona acţiunca Ro,?niei cu cca a Ita%ici4& +cria #o(a Scoppa ,ini+tru%ui +ău&
după o nouă )ntre(edere cu 8i!ai Antonc+cu" 1ar ace+ta din ur,ă nu +e ,u%ţu,ea doar +ă
denature.e +pu+e%e ,areşa%u%ui" E% punea )n gura genera%u%ui cr+ten$crg 2 tot după ,ărturia %ui
#o(a Scoppa 2 (or$e pe carc acc+ta nu %e pronunţa+e niciodată" Eu +er(i+e, dc interpret )ntre
ace+ta din ur,ă şi ,areşa%" 8i!ai Antonc+cu a+i+ta %a con(or$ire" enera%u% ger,an eAp%ică şi că
Ro,?nia tre$uia +ă ,ai aştepte %i(rarea e+cadri%e%or dc a(ioane pro,i+e dc 6it%er" Rcic!2u% +c
(edea o$%igat +ă conccntrc.e pc -rontu% dc ră+ărit -orţe aeriene )n+e,nate& pentru a nu pierde
+upre,aţia aeriană" E+te +inguru% +cctor a% -rontu%ui unde acca+ta a -o+t inconte+ta$i%ă& p)nă %a
ter,inarea con-%ictu%ui" C1ar& dacă acea+tă +upre,aţie ri+că +ă (ă +capc& c)nd (reţi +ă o$ţineţi
(ictoriaB Poate )n ră.$oiu% ur,ătorB4& )i +pu+e ,areşa%u%& aga+at" cr+ten$crg tăcu" E% nu a(ea
in+trucţiuni +ă di+cute ace+te pro$%e,e dc ordin genera%" 8i!ai Antonc+cu )i po(e+ti +ccna %ui
#o(a Scoppa după cu, ur,ea.ăD CO-iţeru% Ecr+ten$crgF -ăcu+c o de+cricrc de+tu% dc pe+i,i+tă
a +ituaţiei -rontu%ui de ră+ărit& ,ai a%e+ )n +ectoru% Orei& a-ir,)nd că Ruşii po+edau acu, o -oarte
$ună a(iaţie& cu ,ateria% şi pi%oţi cAcc%cnţi4" C'onducătoru%4 )i +pu+eD C1ar atunci c)nd şi cu, ne
(o, $ateB4 enera%u% cr+ten$crg ar -i ră+pun+& -ără nici o ironieD C)n ti,pu% ră.$oiu%ui
ur,ător4
199
"
8i!ai Antonc+cu rccur+c+c %a a+t-e% dc ,i@%oace pro$a$i% pentru a con(ingc Ro,a că
er,ania pierdu+e ră.$oiu% şi că ca tre$uia +ă -ie pără+ită" I,pre+ionat dc inter(enţia %ui (on
Ui%%ingcr& carc ccru+e& )n aceeaşi .i ca Ro,?nia +ă nu )ntrerupă %i(rări%e dc cerea%e către Ita%ia&
condu+ă de #adog%io& o,u% de +tat ro,?n conc!idea că ace+t de,er+ a% Rcic!2u%ui +-)rşi+c prin a
con(ingc gu(ernu% de %a Ro,a +ă ră,)nă a%ături de c%
1:
`"
La ; +epte,$rie& c)nd ar,i+tiţiu% ita%ian -u dat pu$%icităţii& uarig%ia ne pără+i -ără +ă dea&
cu toate nu,eroa+e%e +a%e pro,i+iuni& nici un +e,n %ui 8i!ai Antonc+cu" Pentru a doua oară )n
cur+u% ace%uiaşi +eco%& Ita%ia )ndrepta ar,e%e ),potri(a a%iatu%ui +ău" er,ania" Pentru Ro,?nia&
de-ecţiunea ita%iană nu a(ea nici o )n+e,nătate ,i%itară" 1i,potri(ă& a(anta@u% pe care )%
do$)ndcau ang%o 2 +aAonii )n 8cditcrana şi& ca ur,are& indirect )n Penin+u%a #a%canică& puteau
in-%uenţa -a(ora$i% +ituaţia noa+tră" Sc părea că ne e+te )ngăduit +ă +peră, că +oarta nu (a
depinde doar de re.u%tatu% $ătă%iei dintre ruşi şi ger,ani& care +c apropia )n ,od pcricu%o+ dc
graniţa noa+tră" 8areşa%u% Antone+cu a -ăcut necro%ogu% regi,u%ui ,u++o%inian )n -aţa %ui #o(a
Scoppa pe care %2a pri,it )n pre.enţa %ui 8i!ai Antone+cu" )n toate contro(er+e%e )n care
,ag!iarii %e a(u+e+eră cu noi& 1uce%e )i +u+ţinu+e" 'u toate ace+tea& ,areşa%u% +ocotea nede,nă
+oarta pc care +uccc+orii +ăi o re.er(a+eră %ui 8u++o%ini" #o(a Scoppa pu+e acc+tc aprecieri&
ne-a(ora$i%e pentru gu(ernu% #adog%io& pe +ea,a te,erii pc carc Antone+cu ar -i a(ut2o& că (a -i
tratat şi e%& dacă (a -i ca.u%& )ntr2un ,od a+e,ănător" CAtunci c)nd t)ră+c pe +tră.i%e Ro,ei $u+tu%
%ui 8u++o%ini ca nişte ade(ăraţi p%e$ei4& +pu+e ,areşa%u% Antone+cu după p%ecarea dip%o,atu%ui&
Cci t)ră+c )n noroi două.eci dc ani dc i+torie ita%iană şi )ncă din cca ,ai g%orioa+ă" Ace+ta era
ade(ăratu% +enti,ent a% C'onducătoru%ui4& care nu era dc%oc in+pirat dc tea,ă& aşa cu, părea +ă
o pre+upună #o(a Scoppa"
Răpirea +pectacu%oa+ă a 1uce%ui din ran Sa++o
1:1
a -o+t& pentru noi& un i.(or dc noi
co,p%icaţii" I,ediat după +o+irea )n er,ania& 8u++o%ini i2a te%e-onat %ui #o(a Scoppa& ccr)ndu2
i +ă +c ducă %a c%" 0o+tu% +ău repre.entant )n Ro,?nia re-u.ă şi& ur,at dc tot per+ona%u%
a,$a+adei& +c dcc%ară +o%idar cu gu(ernu% carc capitu%a+c" Ui%%inger a pri,it dc %a #er%in ordinu%
de a21 rcaducc pc ca%ea cca $ună pc co%cgu% +ău reca%citrant" 1i+cordia )ntre cei doi cA2a%iaţi
cau.a o oarecarc +ati+-acţie %a #ucureşti" Nu de,u%t& cei doi ,iniştri& (on Ui%%inger şi #o(a
Scoppa a(eau o$icciu% +ă +e pre.inte ),preună %a C'onducător4 +au Ia (ice2pri,,ini+tru& pentru
a da ,ai ,u%tă greutate pretenţii%or AAei" Aşa a -o+t atunci c)nd a tre$uit +ă dec%ară, ră.$oi
State%or Unite şi )n nu,eroa+e a%te oca.ii" 1upă -iccarc )n%)%nire +e pă+tra o a,intire nep%ăcută"
1ar& )n cur)nd& datorită agra(ării con-%ictu%ui dintre ita%ieni& ,ini+tru% %ui *ictor2E,anuc%
1:2
de(eni un +i,$o%D ace%a a% independenţei noa+tre po%itico" E% era unitatea dc ,ă+ură penLru a ne
do(edi& )n proprii noştri oc!i cc% puţin& că Ro,?nia nu ,ai era un +ate%it" 6it%cr )i +cri+c& cu
propria +a ,)nă& o +cri+oare %ui Antonc+cu& ccr)ndu2i +ă rccunoa+că gu(ernu% -anto,ă pc carc
8u++o%ini toc,ai )% -or,a+e )n er,ania" Acca+tă ccrerc nu putea -i re+pin+ă" )n a-ară dc pactu%
tripartit& )ntre Ro,?nia şi Rcic! nu ,ai eAi+ta nici o %egătură @uridică" A re-u.a +ă recunoşti
gu(ernu% ita%ian& c!iar -icti(& )n+e,na +ă dec%ari caduc pactu% tripartit" Acea+ta ar -i )n+e,nat o
ruptură eu er,ania& ceea cc con+tituia o i,po+i$i%itate& )n circu,+tanţe%e eAi+tente" Pc dc a%tă
parte& pentru raţiuni dc pre+tigiu& nu +c dorea ruperea re%aţii%or cu repre.entantu% ,onar!ici
ita%iene %a #ucurcşti"
CLa 2> +epte,$rie& +ecretaru% per+ona% a% preşedinte%ui Antone+cu& #ar$u%& (eni +ă ,ă (adă"
E% ),i +pu+e că tre$uia +ă2,i co,unice din partea pri,u%ui ,ini+tru că gu(ernu% ro,?n +c
(ă.u+e +i%it )n ur,a pre+iuni%or repetate a%e 0ii!rer2u%ui& +ă rccunoa+că gu(ernu% -a+ci+t -or,at dc
8u++o%ini" E% ţinea +ă ,ai preci.e.e că -aptu% dc a2I rccunoaştc nu )n+e,na nicidccu,
ncrccunoaştcrca tri,i+u%ui 8a@c+tăţii Sa%e& rege%e Ita%iei" A+t-e%& +2ar -i creat o +ituaţie ana%ogă
ce%ei din ti,pu% ră.$oiu%ui +panio%& c)nd două %egaţii& una a %ui 0ranco şi cea%a%tă a %ui Negrin
-uncţiona+eră +i,u%tan& ti,p dc c)%e(a %uni& )n capita%a Ro,?niei" 1e+igur& gu(ernu% de %a
#ucureşti nu putea +ă +pună c)t ti,p (a putea continua o +ituaţie de acea+tă natură4"
C)i +pu+ei do,nu%ui #ar$u% că ,areşa%u% ),i dec%ara+e )n ,od eAp%icit& )n ti,pu% audienţei
pc care o acorda+e %a 1= +epte,$rie& )n pre.enţa %ui 8i!ai Antonc+cu& că nu (a recunoaşte un
e(entua% gu(ern 8u++o%ini
,
& p)nă ce nu (a -i dec%arată o +tare dc $e%igeranţă )ntre Ita%ia şi
er,ania" A, con+tatat cu regret că& -ără ca acea+tă +tare dc ră.$oi +ă +e -i produ+& ,areşa%u% +e
!otăr)+c pentru rccunoaştcrc4"
C1o,nu% #ar$u% ),i o$iectă că o +tare dc $e%igeranţă )ntre gu(ernu% rega% ita%ian şi
gu(ernu% ger,an nu putea +ă eAi+te din punct dc (edere @uridic& dat -iind că gu(ernu% ger,an nu
,ai recunoştea eAi+tenţa unui gu(ern ita%ian& )n -ine& #ar$u% ),i +pu+e& con-idenţia%& că )n ce21
pri(eşte pc rege%e 8i!ai& cP era !otăr)t +ă nu pri,ea+că +cri+ori%e de acrcditarc a%e unui ,ini+tru
repu$%ican -a+ci+t şi că era dc a+e,enea deci+ +ă nu +e,ne.e +cri+ori%c dc acrcditarc pentru un
repre.entant a% Ro,?niei pe %)ngă gu(ernu% repu$%ican -a+ci+t4" A+t-e% re%atea.ă #o(a Scoppa
1::
po.iţia #ucurcştiu%ui -aţă de cc%e două Ita%ii" Pentru Antonc+cu pă+trarea prerogati(e%or
dip%o,atice a,$a+adoru%ui -acţiunii rega%i+te era o c!e+tiune dc pre+tigiu& aşa cu, -u+e+e pentru
dc *a%cra
1:5
,enţinerea& )n po-ida pre+iuni%or $ritanice& a re%aţii%or dip%o,atice cu Rcic!2u%"
Ace+ta era +e,nu% eAterior a% %i$ertăţii noa+tre"
C)n toate ce%e%a%te ţări contro%ate direct +au indirect dc ger,ani& %oca%uri%e a,$a+ade%or şi
con+u%ate%or curţii ita%iene trecu+cră )n ,)ni%e -a+cişti%or
1:<
4& con+tată #o(a Scoppa" CSingură&
Ro,?nia& a -ăcut eAcepţie4" Totuşi& 8u++o%ini şi 6it%cr inter(eni+eră )n ,ai ,u%te r)nduri +pre a
pune capăt +ituaţiei u,i%itoare pentru repre.entanţii AAei 2 a,$a+ada %ui #adog%io di+punea dc
,ai ,u%te c%ădiri )n #ucureşti& )n ti,p ce aceea a repu$%icani%or -a+cişti tre$uia +ă +e
,u%ţu,ea+că cu două ca,ere dc !ote% 2 dar ei )nt),pinară de -iecare dată un re-u. catcgoric"
Ui%%ingcr nu ,ai ştia cu, +ă procede.e" Pentru #er%in& c% era ţapu% i+păşitor" *eni +ă2% a(erti.e.e
pc 8i!ai Antonc+cu că dacă nu (a -i ,u%ţu,it& (a -i o$%igat +ă +c pună )n -runtea unui co,ando
ger,an şi +ă ocupe a,$a+ada Ctrădători%or4 ita%ieni" C)n acc+t ca.& aş -i o$%igat& )n cc ,ă
pri(eşte& +ă (ă are+te.& din eroare& de+igur4 2 )i rep%ică (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui" C#o(a
Scoppa& care ar -i tre$uit +ă -ie ),puşcat& ca agent a% duş,anu%ui& +e $ucură %a #ucureşti de ,ai
,u%tă con+ideraţie dcc)t ita%ienii carc nc2au ră,a+ credincioşi4& +pu+e& con+ternat& ,ini+tru%
Rcic!2u%ui" CA ),puşca& a ucidc& iată cu(intc%c cc au de(enit cc%e ,ai -rcc(entc )n (oca$u%aru%
du,nea(oa+tră4& rep%ică 8i!ai Antonc+cu" C1in partea ,ea& eu nu (reau +ă a, ,)ini%c pătate dc
+)nge %a +-)rşitu% ace+tui ră.$oi4 2 CSic Yerden Sic 1recN(o%P !a$en4
1:>
+trigă -urio+ (on
Ui%%ingcr" Apoi& ră.g)ndindu2+c& ,ă rugă +ă nu traduc ce%e cc +pu+e+e"
8areşa%u% nu -u nici e% ,ai puţin catcgoric )n re-u.u% pe carc )% opu+e& )n di-erite oca.ii&
rugă,inţi%or %ui Ui%%ingcr" CEu a, -ăcut +er(icii Ro,?niei" Ri+c +ă -iu co,pro,i+ dacă ,ă
re-u.aţi iar4& )i +punea e%& după cc citi+e cu g%a+ tare o te%egra,ă +e,nauP de 6it%er& care trata
de+pre a-acerea #o(a Scoppa" 1e(enit ,ai ,ode+t& 0ii!rer2u% +e dec%ara +ati+-ăcut dacă i%a%icnii
rcga%işti a-%aţi )n Ro,?nia ar -i -o+t internaţi ca pri.onieri de ră.$oi" Nu ,ai era ne(oie +ă -ie
),puşcaţi" CPentru noi& %i$ertatea %ui #o(a Scoppa e+te o c!e+tiune de onoare4& ră+pun+e
C'onducătoru%4" CAcc+t ră+pun+ tre$uie +ă -ie +ocotit ca de-initi(B4& ,ai )ntre$ă (on Ui%%ingcr"
C)n c!c+tiuni dc onoare4& +pu+e ,areşa%u%& pri(indu21 ţintă& C(oi& a%iaţii noştri& ar tre$ui +ă (ă
$ucuraţi că noi& ro,?nii& nu a(e, dcc)t ră+pun+uri de-initi(e şi catcgoricc4
I:S
"
Nu,eroa+e%e peripeţii a%e a-acerii ita%iene& po(e+tite pe %arg aici& au )ndepărtat atenţia
noa+tră de %a e(eni,ente%e anu%ui 19:9" Acc+tca au -o+t dc o i,portanţă eAtre,ă totuşi& şi au
eAercitat o in-%uenţă de.a+truoa+ă& ,ai a%e+ a+upra ,ora%u%ui trupe%or noa+tre" Noua o-en+i(ă
+o(ietică tre$uia& %a acea dată& +ă tran+-or,e )n rea%itate tragică e(entua%itatea acc+tci a,eninţări&
p)nă atunci au.ită ca un coş,arD C*in ruşii P4"
Un opti,i+, )ntreţinut cu di+perare ne inter.i+e+e p)nă atunci cea ,ai ,ică )ndoia%ă
re-eritoare %a (ictoria ger,ană şi prin ur,are& %a a noa+tră" Putcrnica ,aşină dc ră.$oi& carc era
Mc!r,ac!t2u%& deşi +erio+ (ătă,ată& nu )nceta+e +ă apară ca in(inci$i%ă şi tre$uia +ă pă+tră, )ncă
,u%t ti,p acca+tă i%u.ie& +peci-ic europeană& care +e )ncăpăţ)nca.ă +ă crcadă )n +uperioritatea
ca%ităţii a+upra nu,ăru%ui"
Acca+tă credinţă nu a )nccput +ă +e c%a%inc dcc)t atunci c)nd ,işcarca o-en+i(ă a trupe%or
noa+tre& +o+ite pc *o%ga& )n -aţa Sta%ingradu%ui& atin+e+e acca %i,ită eAtre,ă c)nd oricc (a% dc
atacatori& c!iar după +pu+e%e %ui U%au+cYit.& tre$uie& )n ,od -ata%& +ă +e +-ăr),c dc un ine(ita$i%
re-%uA" Atunci +e pu+e& )n ,od tragic& pro$%e,a dc a şti p)nă unde +e (or )ntinde po+i$i%ităţi%e dc
in(adare a%e acc+tci ,aree re(ăr+ate" Enig,ă carc nu co,porta pentru noi o a%tă +o%uţie& dcc)t
accca de a -i +ă%$atic !otăr)ţi %a toate +acri-icii%e& pentru a nc ,enţine ţara )n a-ara +paţiu%ui
in(adat dc Ar,aUi Roşie" Acea+ta era pentru noi o c!c+tiunc (ita%ă& dar e+enţia%ă şi pentru
(iitoru% Europei"
Apare& )ntr2ade(ăr& dc o nccc+itatc e(identă pentru Europa& -ie ca -a+ci+tă& -ie de,ocratică&
o+ti%ă +au +i,pati.antă a ţării noa+tre& de a pă+tra& pentru a o prote@a %a ră+ărit& $a+tionu% intact pc
carc tre$uie +ă2% con+tituic Ro,?nia"
Pc p%an p+i!o%ogic& cădcrca %ui 8u++o%ini adu+e+e o grea atingere pre+tigiu%ui oa,eni%or dc
+tat carc pre-era+eră co%a$orarea cu 6it%er )n de-a(oarea cc%ei cu Sui%in"
Singur printre accştia& C')inc%c Roşu4& !otăr)t cu tărie +ă per+e(ere.e )n acca+tă Ceroare4&
ţinu +ă2şi rea-ir,e atunci crc.u% şi +ă indicc cu e%aritate ,oti(e%e orientării +a%e po%itice"
Reunind pe cci ,ai apropiaţi co%a$orator& at)t ci(i%i& c)t şi ,i%itari& c% %e ţinu& )n e+enţă&
acea+tă cu()ntarcD
CPoporu% no+tru a -o+t dc două ori e%i,inat din i+toric" Pri,a dată& a$andonaţi dc Ro,a& a,
!i$ernat o ,ic dc ani& ,ai )nainte dc a -i tre.iţi %a o (iaţă nouă dc E(u% 8ediu crcştin" I+%a,u%& %a
r)ndu% +ău& a (enit şi nc2a -ăcut +c%a(i& +eco%e )ntregi" Independenţa noa+tră regă+ită nu datea.ă
dcc)t dc2a$ia o +ută de ani
1:9
şi iată că +)nte, din nou a,eninţaţi dc o putere ră+ăriteană"
Tre$uie deci& a+u%.i& +ă %uă, cunoştinţă de dra,a )n care nc2a, anga@at şi )n carc e+te pu+ă )n @oc
)n+ăşi eAi+tenţa noa+tră""" )n două r)nduri a, putut& printr2o ,inune& +ă re)n(ie," Occidentu%&
+urprin+& nc2a regă+it dc două ori& idcntici cu noi )nşine& pc acc+tc tăr),uri& carc +c părea că ne2ar
-i )ng!iţit" 1ar oare& a treia oară& +2ar ,ai putea )nt),p%a un ,iraco%B 1e accca tre$uie ce% puţin&
+ă -i, pregătiţi& )n ca.u% )n carc un de+tin necruţător nc2ar conda,na de-initi(& +ă %uptă, croic
p)nă %a capăt& )n aşa -e% )ne)t +ă nu %ă+ă,& )n ur,a noa+tră& ruşinea carc +c %eagă dc a,intirea
%aşi%or"""4
3,rcrup)ndu2şi aici di+cur+u%& C')inc%c Roşu4 căută pc -eţe%e cc%or di,prc@uru% +ău c-cctu%
produ+ de cu(inte%e %ui" 'iti pc c%c dcccpţia şi o oarccarc ne,u%ţu,ire" 'ăci (eni+eră pentru
directi(e& şi nu +ă a+cu%te o predică"
Atunci& ,areşa%u% re%uă cu o (occ )nă$uşităD
C1eci& nu (reţi +ă ,ă )nţe%egeţi şi toate acc+tca (i +e par doar o retorică deşartă& inoportună
)n gura unui +o%dat""" O +ă (ă %a+ +ă di+cutaţi& )ntre (oi& pro$%e,e ,ai i,portante" Ocupaţi2(ă&
rogu2(ă& dc $uget""" dc eAporturi""" şi dc preţuri%e ani,a%e%or P4
Apoi& cu un +ur)+ +arca+ticD COare cu, aţi putea& aşa ),$ui$aţi şi +tră%ucitori dc +ănătate& +ă
-iţi acce+i$i%i ,ăcar pentru idcca unei cata+tro-e po+i$i%e B""" )n -ond& ce (ă pa+ă dc i,inenţa unui
catac%i+, ,ondia%B"""4
ră$ind paşii& ieşi tr)ntind uşa şi %ă+)ndu2i pc cci dc -aţă con+ternaţi"
0oarte ade(ărat& ro,?nii ,ergeau +pre prăpa+tie cu oc!ii )nc!işi şi cu $urta p%ină" Ni,eni
nu dădea atenţie pro-eţii%or +u,$re şi nici )nde,nuri%or" Ni,ic nu putea +ă oprea+că $urg!e.ia
a(idă dc ),$ogăţire din cur+a ci -rcnctică& şi din goana după toate p%ăccri%e" 1c ,u%t ti,p&
pă,)ntu% roditor a% Ro,?niei nu ,ai -u+e+e a%)t dc genero+ cu -iii +ăi" Europa )n-o,etată p%ătea
)n aur produ+e%e +o%u%ui no+tru" La #ucureşti& +c )ng!e+uiau cci ,ai ,arcanţi oa,eni de a-accri
dc pc (ec!iu% contincnt& (eniţi +ă trate.e a-accri i,portante" 'i-re%e dc a-accri urcau pe+te tot
(ertigino+" Se (indea orice" 1eşcuri%e& cu care aiu% dată erau !răniţi porcii& de(eni+eră ,ăr-uri
apreciate" I,ediat ce +c %ă+a +cara& oraşu% +c )n+u-%eţea şi& +u$ ca,u-%a@& )nccpca pctrcccrca" 'ăci
atunci nu eAi+tau .$iri pentru a i,pune o re.er(ă deccn%ă ce%or carc pretindeau& cu in+o%enţă& +ă
+c $ucure dc (iaţă& )n ti,p cc pc -ront& +o%daţii noştri )şi @ert-eau (iaţa" Şi atunci +c -redona )n
+urdină re-renu% %a ,odă& %an+at dc Teatru% c(rcie+c din #ucureştiD
COiua& nc te,e, dc c)inc%c rău&
1ar noaptea& c)inc%c doar,e )n pa%atu% +ău"""4
)n tot ace+t ti,p& opo.iţia +c pregătea +ă @oacc un ro%& dc+ă()rşindu2şi po+tura +a de
8)ntuitor şi denunţ)nd de@a pc (ino(at )n -aţa (endetei pu$%ice" 'ci care preconi.a+eră
)ntotdeauna )nţe%egerea cu Uniunea So(ictică ră+pundeau cu anticipaţie tuturor o$iecţii%or&
prctin.)nd că doar propaganda intere+ată a dictaturi%or -a+ci+tc şi a co%a$oraţionişti%or ar -i
)ndepărtat p)nă atunci e(entua%itatea unei a%ianţe cu URSS" Ei +c -orţau +ă de,on+tre.e că )ntre
ruşii co,unişti şi ang%o 2 +aAonii capita%işti )nţe%egerea era pcr-cctă şi ccrcau o pedeap+ă
eAe,p%ară pentru $ăr$atu% carc %ega+e de+tinu% no+tru de cci a% er,aniei !it%cri+tc"
Ni,eni nu2şi i,agina atunci că popoare%e dunărene& )ncrcdinţ)ndu2şi de+tine%e %or )n ,)ini%e
A%iaţi%or& (or a(ea de p%ătit ace+tora o eAor$itantă ră+cu,părare"
)ncepea, +ă ne )ntoarce, +pre ori.ontu% a,erican& unde +e ,ai arăta& )n acea (ară a anu%ui
19:9& o ra.ă dc +peranţă" Şi totuşi& de@a Ma+!ingtonu% +c )ntre$a& cu ne%inişte& pc cc %inie +c (a
-ace )nt)%nirea trupe%or a,ericanc cu ce%e +o(ietice" Acea+ta -u pri,a in-or,aţie pc care i2o adu+e
%ui 8i!ai Antone+cu un tri,i+ a% gu(ernu%ui ro,?n& după )ntre(ederea +a cu un purtător dc cu()nt
a% preşedinte%ui Roo+c(c%t"
Europa +e a-%a )n pcrico%& dc aci )nainte"
*a putea ea +ă -ie +a%(ată dc A,erica
BNote %a partea )2a
1. "litbur"E #irou% Po%itic
2. Antanta ' A%ianţă po%itico 2 dip%o,atică şi ,i%itară %a carc Ro,?nia a aderat )n augu+t 191<T Antanta a
pro,i+ +ati+-acerea de.ideratu%ui unităţii naţiona% 2 +tata%e En" tr.9.
3. Ar,ata ger,ană )n ce% de a% doi%ea ră.$oi ,ondia% 3n. tr.9.
4. 1ru,u% +pre ră+ărit Egcrm.t n. tr.9.
5. 1ru,u% +pre (e+t 3gemi., n. tr.9.
6. %i+te (or$a de re(o%uţia din 19=5 din Ru+ia& )ncepută %a 9 ianuarie 19=5 şi )nă$uşită de regi,u% ţari+t 3n.
tr.9.
7. Traducere %itera%ăD o,u% roşu rareori e+te $unT trad" %i$erăD +ă te -ereşti de o,u% cu păru% roşu 3n. tr.9.
8. " U%ti,u% argu,ent a% regi%or& de(i.a pe care Ludo(ic a% /%*2%ea a di+pu+ +ă -ie gra(ată pe
tunuri%e +a%e" Sen+u% genera%D u%ti,u% argu,ent ai conducători%or de +tat e+te (io%enţa 3n. tr.9.
9. Tre$uie +ă +e (adă dacă nu e+te a,e+tecată o -e,eie Etraducere %i$erăFT Tre$uie căutată -e,eia
Etraducere %itera%ăF 3n. tr.9.
10. =esta$" 2 e!ei,c Staat+po%i.ei& po%iţia +ecretă ger,ană )n ti,pu% ce%ui de a% Trei%ea Reic! 3n. tr.9.
11. =..F. 2 po%iţia +ecretă +o(ictică& carc a apărut după reorgani.area 'IiUA& introdu+ă %a Re(o%uţia din
191>T i2au ur,at apoi NU*1 şi U# En" tr.9.
12. Andrc )ardieu 316G6 ' 194:9 ' O, po%itic -rance.& de ,ai ,u%te ori pri,2,ini+tru E1929& 199=& 1992F&
-o+t co%a$orator a% %ui '%e,enceau" 3n. tr.9.
13. 'Ilduard 2enc8 31664 ' 19469'o, po%itic ce!o+%o(ac& ,ini+tru de eAterne& apoi preşedinte a% repu$%icii
E1995 2 199; şi 19:5 2 19:;FT
2 NiH"la"s "litis 316G2 2 19429 2 @uri+t şi o, po%itic grecT pro-e+or %a 0acu%tatea de 1rept din Pari+&
apoi ,ini+tru de eAterne a% recieiT
2 Nic"lac )i tu Ic seu 31662 ' 19419' ,arc dip%o,at ro,?n& ,ini+tru a% a-aceri%or eAterne E192> 2 192;&
1992 2 199<F& de%egat %a Liga Naţiuni%or& 3n. tr.9.
14. Iiga 3S"cietatea Naţiunil"r9 ' organi+, creat printr2un pact& )ntre +tate%e +e,natare a%e Tratatu%ui de %a
*cr+ai%%e+ E1= ian" 192= _ 1 iunie 19:<F pentru a de.(o%ta cooperarea )ntre naţiuni şi a garanta pacea şi
+ecuritatea" A -o+t )n%ocuită de O"N"U" A a(ut +ediu% %a ene(a& 3n. tr.9.
15. _ Jcrdun ' %oca%itate pe r)u% 8eti+e" 1in -e$ruarie p)nă )n noie,$rie 191<& ar,ate%e -rance.e& condu+e
de Petain& au re+pin+ ce%e ,ai (io%ente o-en+i(e ger,ane din pri,u% ră.$oi ,ondia%
2 )annenbcrg ' oraş )n -o+ta Pru+ie Orienta%ă& unde& )n augu+t 191:& ger,anii au )n(in+ ar,ate%e ru+eşti
3n. tr.9.
16. 5. 5. Iit1in"1 316G6 2 19:19 ' dip%o,at +o(ietic& ,ini+tru de eAterne a% URSS )ntre 199= şi 1999& apoi
a,$a+ador )n SUA 3n. tr.9.
17. Anscliluss ' unire& @oncţiune 3n. Ir.9.
18. )("mas K"c-lr"L Kils"n 316:6 ' 19249 ' preşedinte a% SUA& a deci+ participarea ţării +a%e %a pri,u%
ră.$oi ,ondia%" 1octrina +a con+ta )n 1: puncte& )ntre carc -igura şi dreptu% popoare%or %a
autodeter,inare En. tr.9.
19. A.i& SanNt Peter+$urg E-o+t LeningradF 3n. tr.9.
20. Aci arc +en+u% unei concepţii de (iaţă En" tr.9.
21. 'onducător -a+ci+t croat& carc a du+ o po%itică progennană En" tr.9.
22. Odată cu )n(e+tirea +a cu puteri dep%ine& An%one+cu a pri,it tit%u% de C'onducător a% +tatu%ui4 En" tr.9.
23. .an"ssa ' ca+te% )n Ita%ia& a.i )n ruineT aci& )n ianuarie 1=>>& ),păratu% er,anici& I%enric a% I*2%ea&
eAco,unicat& a ccrut iertare papei rigore ai *%%2%ea" 1e aici eApre+ia Ca ,erge %a 'ano++a4& )n +en+u%
de Ca +e u,i%i& a -ace act de penitenţă4 En" Ir.9.
24. 5"dus Ji1endi2,anieră dc a trăiT tran.acţie& co,pro,i+ datorită căreia +c dă po+i$i%itatea părţi%or )n
%itigiu +ă +e +uporte reciproc 3n. Ir.9.
25. Iii era2+ucce+oru% nr"> a% %ui 'odreanu" 'ei%a%ţi şa+e -u+e+eră ucişi En"a"F"
26. Icbcnsraum ' +paţiu (ita%T noţiune -o%o+ită dc i,peria%i+,u% ce%ui de ai Trei%ea Reic!& %ip+it dc ,u%te
re+ur+e natura%e şi ,aterii pri,e& care @u+ti-ica tran+-or,area unei +-ere dc in-%uenţă )ntr2un +paţiu care
+ă2i +er(ea+că proprii%e intere+e po%itice şi ccono,ice 3germ. n. tr.9.
27. <ngelbcrl +"ll)uss 31692 2 19349' cance%ar Epri,2,ini+truF a% Au+triei& a+a+inat %a *iena dc na.iştiT
ace+ta a -o+t unu% dintre acte%e de pregătire a% An+c!%u++2u%ui 2 unirea Au+triei cu er,ania& )n anu%
199;& ca ur,are a in(a.iei trupe%or na.i+te& %a 11 ,artie 199; En" Ir.9.
28. -rance.ă En" Ir.9.
292 arda dc %
D
icr 2 En" a"F"
30. >I .audill"' 0ranci+co -ranco E1;922 19>5F& cuno+cut +u$ denu,irea CE% 'audi%%o4& -o+t dictator a%
Spaniei din 1999& )n%ocuit odată cu rcin+taurarea ,onar!iei con+tituţiona%e a %ui Quan 'ar%o+ En" Ir.9.
31. lu;"uard +aladicr E1 ;;: 2 19>=F 2 o, po%itic -rance.& preşedinte a% con+i%iu%ui de ,iniştri )ntre 199; şi
19:=" A +e,nat acordu% de %a 8iinc!en& care +acri-ica 'e!o+%o(acia şi& prin con+ecinţă& e+tu% Iiuropei&
a,$iţii%or !ege,oni+te a%e er,aniei na.i+te 3n. Ir.9.
32. Nc1illc .(amberlain 31669 ' 19409' pri, ,ini+tru eng%e. din 199>& co2+e,na%ar a% acordu%ui dc %a
8iinc!cn E+epte,$rie 199;F ),preună cu er,ania& 0ranţa şi Ita%ia En" Ir.9.
33. Trăia+că er,aniaP Şi *ictorieP En" Ir.9.
34. ,ini+tru% de eAterne a% Ro,?niei En" a"F"
35. M1astica 2 )n+e,nu% partidu%ui naţiona% 2 +ocia%i+t ger,an 3n. Ir.9.
36. 'u%oarea (er.uie a uni-or,ei Me!r,ac!t2u%ui En" Ir.9.
37. 5auric.c =amei in 316G2 ' 19:69' genera% -rance.& co%a$orator a% %ui Qo--re )n pri,u% ră.$oi ,ondia%& a
co,andai -orţe%e -ranco _ eng%e.e din 1999 p)nă %a )n-r)ngerea 0ranţei )n %una ,ai 19:= En" Ir.9.
38. rimus inter $ares ' pri,u% )ntre ega%i 3lai. n. Ir.9.
39. Stabslcilcr' grad naţiona% 2 +ocia%i+t core+pun.)nd cu tit%u% de +u$+ecretar dc +tat En" a.9.
40. Nati"nal S"N.ialistic(c +eutsc(e Arbcits urici ' partidu% naţiona% 2 +ocia%i+t ger,an 3n. Ir.9.
41. Şe-u% gu(ernu%ui ger,an era 6it%er En" tr.9.
42. 8ini+tru interi,ar %a con+i%iu% dc ,iniştri En" a"F"
43. 8ini+tru% Ro,?niei %a 8o+co(a En" a.9.
44. 2lit! ' -u%gerT #%i%.Nrieg 22 ră.$oi -u%ger 3germ. n. tr.9.
45. l''ur"r leut"nicus' -uria teutonică En" tr.9.
46. Lege a econo,ici %i$era%e& care %a+ă %a iniţiati(a particu%ară producţia +i co,erţu% 3n. tr.9.
47. Aşteaptă şi (e.i En" tr.9.
48. +culsc(cs Nac(riclitcn 5ureau ' $irouP tic ştiri Ein-or,aţiiF ger,an& agenţie o-icia%ă de in-or,aţii )n
ti,pu% regi,u%ui na.i+t Eger,"& n" Ir.9.
:92 #a+ara$ia& ocupată dc ruşi )n iunie 19:= 3n. a.9.
50. *bcrH"rnrnand" der Kc(rmac(t 2 )na%tu% co,anda,ent a% a%inatei ger,ane 3germ. n. Ir.9.
51. A,$a+adoru% Reic!2u%ui %a #ucureşti En" a.9.
52. Augu+t 19:= En" a"F"
53. A +e (edea cap" I I En" a"F"
54. Fmil Il&c(n 316G2 ' 194:9 _ preşedinte a% 'e!o+%o(aciei& a cedat -orţei %ii%%cri+%c )n 1999 En" tr.9.
55. .ari =usta1, bar"n 5anncr(eim 3166G E 19:19' ,areşa% şi o, de +tat -in%ande.& a %uptat ),potri(a
ruşi%or E1999 2 19:= şi 19:1 2 19::F& apoi contra er,anici E19:5FT preşedinte a% Repu$%icii -in%ande.e
E19:: 2 19:<F En" tr.9.
56. StuHas ' Stur.Na,p--ug.cng 2 a(ion ger,an dc $o,$arda,ent )n pica@& dotat cu +irene care a,p%i-icau
.go,otu% puternic -ăcut )n ti,pu% pica@u%ui& pentru a )n+păi,)nta trupe%e ina,ice 3$rescurtare germ. n.
Ir.9.
57. utsc( Ege,i"F _ ră+coa%ă a unui grup po%itic )nar,at 3n. tr.9.
58. Sa1"nar"la 314:2 ' 14969 2 că%ugăr do,inican ita%ian& ar+ pc rug pentru ere.ie En" tr.9.
59. ;can .al1in 31:09 E 1:649 ' re-or,ator re%igio+ -rance.& )nte,eietor a% ca%(ini+,u%ui En" tr.9.
60. ;"se$( Art(ur, c"nic de ="bincau 31616 ' 16629' +criitor -rance.& precur+or a% ra+i+,u%ui
61. ;ustus 1"n Iiebig 31603 ' 16G39' c!i,i+t ger,an& de+coperiri )n c!i,ia organică Fn. tr.9.
62. %i+te (or$a dc +a(antu% '!a,$er%ain& nu dc o,u% po%itic 3n. a"F"
63. 5 arcu8 lulius l,rutus 36: ' 42 a" Fr.9' pro,otoru% unei con+piraţii& ),preună cu 'a++iu+& ),potri(a %ui
'ae+ar şi unu% din a+a+inii +ăi 3n. Ir.9.
64. Nicc"l" 5ac(ia1cli 31469 2 1:2G9 2 +criitor po%itic rea%i+t& )ntre a%te%e autor a% CPrincipe%ui4T +c citea.ă
dictonu% +ăuT C+copu% +cu.ă ,i@%oace%e4 En" tr.9.
65. S.A. 2 Slurm Abteilung Edetaşa,ente de a+a%tF& -or,aţie para,i%itară ger,ană En" tr.9.
66. 1o,inaţia ,a+e%or En" a"F"
<> *i.ită dc +tat En. a.9.
68. Iu0tLa00c 2 ar,ata acru%ui Ea(iaţiaF ger,ană En" tr"F"
69. 'o,i+ar po%itic )n ar,ata roşie En" a"F"
70. %eic(stag 2 par%a,entu% Reic!2u%ui ger,an& cu +ediu% %a #er%in" A -o+t incendiat )n 1999& -apt pe carc
na.iştii %2au pu+ pe +ea,a co,unişti%or& pentru a@u+ti-ica repre+a%ii%e )n contra ace+tora En" tr.9.
71. Keimar ' oraş )n er,ania orienta%ă ETuringiaFD aco%o a -o+t redactată 'on+tituţia din 1919& carc a dat
er,anici regiunii repu$%ican cuno+cut +u$ denu,irea de Repu$%ica dc %a Mei,ar En" -r"F"
72. %cic(Han-lci 2 cance%aria Reic!2u%ui& preşedinţia con+i%iu%ui de ,iniştri ger,an En" tr.9.
73. enera% +o(ictic& conda,nat apoi %a ,oarte şi eAecutat pentru trădare din ordinu% %ui Sta%in& )n anJ"ii
199; En" tr.9.
74. O,u% dc acţiune -anatic& 3germ. n. tr.9.
75. 'e +)nteţi d("> 3germ. n. a"F"
76. 'o%a$oraţioni+t a% na.işti%or )n 'e!o+%o(acia& după acorduri%e de %a 8iinc!cn 3n. tr.9.
77. Albi"ri ' nu,e dat de antici 8arii #ritanii& datorită -a%e.e%or a%$e şi prin care e+te denu,ită& poetic&
Ang%ia En" tr.9.
78. %etb"ndes _ co,ună )n Oi+e E0ranţaFT ar,i+%iţii%e din 11 noie,$rie 191; şi 22 iunie 19:=& au -o+t
+e,nate )n apropiere Eco,una 'o,picgneF
79. %ubic"n 2 r)u cc de+părţea a%ia 'i+a%pină de Ita%ia& a cărui trecere cu ar,ata era inter.i+ă de +enat"
'ac+ar a -ăcut2o& +trig)nd CA%ea @acta e+t4 E.aruri%e au -o+t aruncateF En" tr"F"
80. Aşa nu,itu% pact 8o%oto( 2 Ri$$entrop& )nc!eiat %a 29 augu+t 1999& a deci+ ),părţirea +-ere%or de
in-%uenţă )ntre ce%e două ţări& con+-inţind dreptu% URSS de a ocupa #a+ara$ia En" tr.9.
81. Ocupare )n ti,p de ră.$oi 3n. tr.9.
82. *ă rog +ă -aceţi acea+ta 3n. a.9.
83. 6u nu a, ne(oie dc -anatici En" a"F"
84. CA, ne(oie de o ar,ată ro,?nă +ănătoa+ă4" CAr,ata e+te +ănătoa+ă şi (a re+ta$i%i ordinea4 EVF" a.9.
85. Ser(iciu% de in-or,aţii a% ar,atei& după ,ode%u% ce%ui -rance. 3n. tr.9.
86. 8aşină dc ră.$oi 3germ., n. tr.9
87. 'o,andantu% corpu%ui eApediţionar )n Ro,?nia En"a"F"
88. So%daţi carc nu -ac pane din ar,ata regu%ată& parti.ani 3n. tr.9.
89. Rara ni,ănui" I2J)şic ncocupată& )ntre %inii%e trupe%or ad(er+e& pe -ront En" tr.9.
90. 'ruci%e dc pc ,or,inte purtau ca+ca +o%datu%ui decedat 3n'.a.9.
91. @apone. En" tr.9.
92. Scl9ulN. Sta0iei 2 eşa%on de apărareT po%iţie ,i%itari.ată na.i+tă& operati(ă )n %agăre%e dc concentrare şi )n
tăr),uri%c ocupate de Rcic! 3germ. n. tr.9.
93. )ineretul (illerist ' organi.aţie para,i%itară ger,ană 3germ. n. tr.9.
94. Fnit#ţi SS, 3germ. in tr.9.
95. nu e+te de,n dc +ti,ă _ 3germ. traducere lilLr# n.a.9.
96. Noi a, )nceput %upta contra co,uni+,u%ui )n 191;& c)nd un (ecin +%a$ a de(enii (icti,a +a +i (o,
continua acea+tă %uptă )ntotdeauna& +incer şi -ără (or$e goa%e 3n.a.9.
97. 8areşa% după cucerirea Odc++ei 3n.a.9.
98. Oidu% Edc apărareF a% At%anticu%ui& -orti-icaţii ger,ane pe ,a%uri%e 'ana%u%ui 8)necii 3n. tr.9.
99. *u%can +tin+& )na%t de 5<99 in" 3n. Ir.9..
100. 'oncern c!i,ic ger,an& ,are producător dc ,edica,ente En" Ir"F"
101. 0ii!rcr2u% doar,e )ncă" 3germ. n. tr.9.
102. *eniţi ,ai t)r.iu" 3germ. n. Ir.9.
103. 0otogra-u% per+ona% a% %ui %%it%er 3n.a.9.
104. 1o,inaţia& +upre,aţia ,a+e%or En" tr.9.
105. 'orpu% -e,inin dc tran+,i+ioni+te ger,an& care %ucrau )n cadru% ar,atei& )n centra%e%e te%e-onice&
te%egra-ice& radio& etc 3n. tr.9.
106. Proe%(eţieni 3n. tr.9.
107. Ie1iatan 2 ,on+tru dc care +e (or$eşte )n #i$%ie E'artea %ui Io(F şi a cărui nu,e e+te -o%o+it pentru a
de-ini ce(a co%o+a%& ,on+truo+ 3n. tr.9.
108. Noi )i (o, $ate pe ruşi a+t-e% )ne)t 3germ. n.a.9.
109. ca +ă2i ia dracu""" 3germ. n"a"F"
110. ca ci +ă nu +e ,ai ridice niciodată En"a"F"
111. )n +en+u% de +ucce+ora% Iui 6it%er 3n. tr.9.
112. Oeiţe )n ,ito%ogia +candina(ă& ce a(eau +arcina de a u,p%e cu $ăutură cupe%e eroi%or că.uţi )n %uptă 3n.
tr.9.
113. Oranţ"is +arlan 31661 ' 19429, a,ira% -ranceV& co%a$orator i,ediat şi +ucce+or de+e,nat a% %ui Petain
E19:= 2 19:2F& a pre%uat puterea )n A-rica după de$arcarea a%iată din 19:2& dar a -o+t a+a+inat %a A%ger
En" tr.9.
114. şe-u% gu(ernu%ui +)r$e+c En"a"F"
115. Loca%itate )n 'arpaţi En"a"F"
116. Să2i ia dracu E+ă -ie $%e+te,aţiF P 3germ. n. tr.9.
117. Tigru%& tanc greu a% Me!r,ac!t2u%ui )n a% doi%ea ră.$oi ,ondia% 3germ. n. tr.9.
118. 1enu,irea ger,ană a oraşu%ui 6re+t din Ru+ia A%$ă& unde %a 9 ,artie 191; a -o+t +e,nat tratatu% dc
pace )ntre er,ania şi So(iete 3n. tr.9.
119. A%eAandra Uo%%ontai& a,$a+adoarea +o(ietică )n Suedia En" tr.9.
120. 8ini+tru% de eAterne $ritanic 3n. tr.9.
121. 1eparta,entu% dc Stat& ,ini+teru% de eAterne ai SUA En" tr.9.
122. 1enu,ire& după +trada pc care +c a-%ă a,p%a+at& pentru a indica ,ini+teru% de eAterne ger,an 3n. tr.9.
123. )n %i,$a@ @uridic& re+pingere& re-u. categoric En" tr.9.
124. 1enu,ire pentru tri,i+u% dip%o,atic a% Papei 3n. tr.9.
125. Preşedinte%e 'on+i%iu%ui de ,iniştri ungar En"a"F"
126. 'etăţii Europa& 3germ. n. tr.9.
127. 'ine c)ştigă ti,p& trăieşteT 3lat. n.a.9.
128. creieru%& +piritu% conducătorT 3lat. n. tr.9.
129. A +e (edea #o(a Scoppa& ."ll"Pue c"n duc dittat"ri, p" 1=221=; En" a"F"
130. Ibid., p"11= En"a"F"
131. #o(a Scoppa& *$. cit., p"P1= 3n.a.9.
592" Au+tria En" tr.9.
133. Totu% e )n ordineT ger," 3n. tr.9.
134. Puntea +u+pine%or& ce%e$ru pod dc piatră %a *eneţia En. tr.9.
135. enera% ro,an E'aiu+ 8arciu+ 'orio%an& +ec"*& )nainte de IIri+to+FTconda,nat %a eAi%& cu toată
co,portarea +a +tră%ucită& +2a )ntor+ ),potri(a Ro,ei& pc care a cruţat2o totuşi& -iind i,p%orat dc ,a,a
şi +oţia +a En" tr.9.
136. #o(a Scoppa& *$. cit. p"% 19 En"a"F"
137. Ră.$oiu% e -ru,o+& dar inco,odT 3>al. n. tr.9.
138. #o(a Scoppa& *$. cit. p"% 1> 3n.a.9.
139. #o(a Scoppa& *$. cit. p" 199 3n.a.9.
140. 1upă ce Ita%ia )nc!cia+e ar,i+tiţiu%& (icepreşedinte%e con+i%iu%ui de ,iniştri ro,?n )i dădu %ui #o(a
Scoppa o (er+iune a dia%ogu%ui cu 1ucc%c cu %otu% di-erită de cea pe care o conţinea proce+u% (er$a% a%
)ntre(ederii" Pentru a gă+i un argu,ent contra unei anu,e propagande nco2-a+ci+tc& -o+tu% ,ini+tru a% %ui
*ictor #,,anue% %a #ucureşti +e pre-ace a crcde că acea+tă (er+iune ar core+punde rea%ităţii" 1upă ea&
8u++o%ini i2ar -i +pu+ E%ui 8i!ai Antonc+cuF că Cpoporu% ita%ian nu putea re.i+ta ,ai nu%t de două %uni 2
că %a -ine%e ace+tei perioade& e% E8u++o%iniF putea +ă nu ,ai -ie %a putere& dar că& dacă +2ar ,ai -i a-%at& e%
ar -i acţionat pe %)ngă 6it%er pentru a a@unge %a o +o%uţie a con-%ictu%ui4& +tă +cri+ )n cartea dip%o,atu%ui
ita%ian& şi #o(a Scoppa trage conc%u.iaD ?Aceasta d"1ede8te, ,n m"d $recis, c# du$# 1 iulie, 5uss"lini
a1ea ,n 0erma c"n1ingere, ,n a8a m#sur# ,ne,t i'a ,m$#rt#8it'" d'lui Ant"ncscu, c# Italia mai $"ate s#
re!iste ,nc# cel mult d"u# luniA. <ste mai cur,nd d"1ada c#, cel $uţin $entru ade1#rul ist"ric, 5i(ai
Ant"ncscu nu este un mart"r credibil.
141. 1upă %o(itura dc +tat a ,areşa%u%ui #adog%io& 8u++o%ini a -o+t are+tat şi ţinut )nc!i+ pe ,unte%e ran
Sa++o& ,a+i( din ,unţii A%un.V"i& )na%t de 291: ,"& de unde a -o+t e%i$erai de un detaşa,ent de
paraşutişti ger,ani& co,andou% aerian -iirid condu+ de o-iţeru% SS Otto SNor.enW" En" Ir.9.
142. Rege%e Ita%iei& ad(er+ar a% %ui 8u++o%ini& -u+e+e a%ături de ,areşa%u% #adog%io %a %o(itura de +tat ce
du+e+e %a )n%ăturarea %ui 8u++o%ini" 1e aceea& #o(a Scoppa +e con+idera repre.entantu% rege%ui& şi nu a%
%ui 8u++o%ini& de care +c detaşa+e 3n. tr.9.
143. E+te puţin pro$a$i% ca ,areşa%u% Antone+cu +ă" -i -ăcut acca+tă dec%araţie& deoarece 8u++o%ini nu a -o+t
e%i$erat dec)t o +ăptă,)nă după acea+tă audienţă En"a"F"
144. #o(a Scoppa& *$. cit. p"125 En"a"F"
145. Ea,on dc *a%era E1;;2 2 19>5F& pri, ,ini+tru a% Ir%andei E1992 2 19:;& 195 1 2 195:& 195> 2 1959F&
preşedinte E1959 2 19<<F" En" tr.9.
146. #o(a Scoppa *$. cit. p" 119 3n.a.9.
147. O +ă a(eţi ,)ini%e p%ine de ,urdărie 2 3genn. n.a.9.
148. #o(a Scoppa pune ace+tc cu(inte )n gura %ui 8i!ai Antone+cuT (icepreşedinte%e con+i%iu%ui& căruia )i
p%ăceau& %c pu+e+e& pro$a$i%& pe +ea,a +a 3n.a.9.
9 ,ai 1;>>& )n ur,a ră.$oiu%ui ro,?no _ ru+o _ turc 3n. tr.9
.'APITOLUL *i% i
Negocieri secrete
Idcca -iAă a %ui 8i!ai Antonc+cu cu, că Ro,?nia nu tre$uia +ă trate.e +eparat cu A%iaţii -u
cau.a unor noi co,p%icaţii cu er,ania" *ecina noa+tră& #u%garia& +inguru% +ta% carc a aderat %a
Pactu% Tripartit şi totuşi nu a dcc%arat ră.$oi Uniunii So(icticc& )i apărea ca un a+ociat potri(it )n
ncgocicri%c cu Londra şi Ma+!ingtonu%" Ungaria& cu toată )nc%inarea +a di+cretă +pre ang%o2
+aAoni& nu in+pira nici o )ncrcdcre %a #ucureşti" Ne)nţe%egeri%e dintre ce%e două ţări erau prea
(ec!i" 1ar ,ai era cc(a" 8areşa%u% Antonc+cu i,pu+e+e co%a$oratoru%ui +ău o condiţie pentru
oricc negocieri cu ang%o2+aAoniiD Ro,?nia nu (a acccpta o +c!i,$are de orientare po%itică& dec)t
dacă +tate%e ,a@ore a%iate (or !otăr) o de$arcare )n #a%cani" Or& Ungaria nu +e a-%a pc dru,u%
ar,ate%or carc )naintau +pre Ro,?nia& prin penin+u%ă" ruparea +)r$ă de %a #e%grad& pre.idată de
genera%u% Nedici& purta )n ,od a$u.i( denu,irea dc gu(ern" Nu +e putea ncgocia cu c%& -iindcă
toate ,işcări%c +a%e erau +upra(eg!eate dc aproape dc cci din SS" 1o(ada a$+o%ut con(ingătoare
ne2a -o+t -urni.ată dc (i.ita %a #ucureşti a ,ini+tru%ui +ău dc interne A""" PreteAtu% pentru care
ger,anii )% autori.ară +ă ,eargă )n Ro,?nia a -o+t cererea +a dc două.cci dc ,ii dc ,etri dc
+to-ă& pentru a -ace uni-or,e ,i%iţiei +)r$cş%i carc tre$uia +ă %upte ),potri(a parti.ani%or& a%ături
dc unităţi%e ger,ane" 'o%one%u% SS carc )% )n+oţea a(ea ordin +ă nu21 pără+ca+că nici o c%ipăT
c!iar pentru )nt)%niri%c cu ,iniştrii gu(ernu%ui ro,?n& c% nu +c putea de+cotoro+i dc Cgu(ernanta4
+a" A, -o+t )n+ărcinat +ă ,ă ocup dc co%onc%u% SS şi dc pri.onieru% +ău& )n ti,pu% şederii %or )n
capita%a noa+tră" 1upă un de@un %a care au -o+t in(itaţi& A""" ,i2a +trecurat o !)rtie )n ,)nă" La ora
unu di,ineaţa& a, $ătut %a uşa ca,erei +a%e dc %a !ote%" Era +ingur" Scopu% rea% a% (i.itei +a%e %a
#ucureşti ,i2a -o+t eApu+ )n gra$ă" Săr,anu% dc c% pri(ea& ne%iniştit& +pre uşă" 1u Fă +pu+e%e +a%e&
poporu% +)r$& atacat dc $u%gari& dc croaţi& dc unguri şi dc ger,ani& de(eni+e un (u%can dc ură"
Singuru% +tat (ccin& carc +c a$ţinu+e dc %a c ricc act o+ti% ),potri(a %ui& era Ro,?nia" )n con-u.ia
carc21 +tăp)nca& gu(ernu% dc %a #e%grad (oia +ă +c agaţe dc noi" 8ini+tru% +ău dc interne (or$ea
dc -ederaţie ro,?no2+)r$ă şi dc uniune per+ona%ăJ" Nedici +c ruga +ă i +e )ntindă o ,)nă dc a@utor
)nainte dc a +c )ncca" C1ar ger,anii ar accepta oare rea%i.area unui a+e,enea proiectB4& )ntre$ai
cu" C'u condiţia ca intere+e%e %or econo,ice +ă tic rc+pcctate& ei (or acccpta oricc +o%uţie dc
natură a pune capăt agitaţiei carc do,neşte )n (cc!i%c teritorii a%e
Iugo+%a(iei" Poporu% +)r$& carc pri(eşte cu +peranţă +pre Ro,?nia& ar )nceta %upta -ratricidă dacă&
)n %ocu% ocupaţici ger,ane& ar intra )ntr2o -ederaţie cu Ro,?nia4& ),i ră+pun+e e%" 1ar Tito& )% ,ai
)ntre$ai euB 'u a@utoru% (o+tru& noi (o, eAtirpa toate cui$uri%e co,uni+te& +pu+e d)n+u%" Ni +c
propunea deci +ă %uă, %ocu% SS2u%ui )n (ie+paru% iugo+%a(" CNu (a a(ea nici cci două.cci dc ,ii
de ,etri dc +to-ă& nici ni,ic a%tcc(a4 +pu+e& )n conc%u.ie& ,areşa%u% Antonc+cu" CEu nu (reau +ă
-iu a,c+tccat )n nici un -e% )n a-aceri%e +)r$i%or4" 'eea ce era ,ai curio+ e+te că& )n ca, acc%aşi
ti,p& un e,i+ar ungur a (enit %a #ucureşti cu o propunere +urprin.ătoare" E% a-ir,a că gu(ernu%
dc %a #udape+ta ar -i di+pu+ +ă iniţie.e cu gu(ernu% ro,?n negocieri pri(ind o uniune per+ona%ă
)ntre ce%e două +tate" Tot ca, pc atunci& doi (ccini propuneau coroana ţării %or rege%ui 8i!ai"
Argu,ente%e ,enite +ă +u+ţină o-erta pc carc nc2o -ăcca #udape+ta nu erau %ip+ite dc tc,cinicic"
),preună& cc%c două ţări ar -i putut +ă re.i+te ,ai $ine pre+iuni%or ger,ane şi perico%u%ui ru+e+c&
)n ti,p ce c!c+tiunca +pinoa+ă a Tran+i%(aniei şi2ar gă+i o +o%uţionare -ericită" Pro(incia r)(nită
dc ce%c două popoare %c2ar aparţine& )n (iitor& a,)ndurora" 'redincio+ punctu%ui dc (edere pc carc
şi2% -iAa+e c!iar dc %a )nccput& ,areşa%u% Antonc+cu +oco%ca că nu tre$uia +ă +c prcocupc& )n
ti,pu% ră.$oiu%ui& dec)t dc pro$%e,e%e ,i%itare" Odată cc pacca (a -i re+ta$i%ită& şi )n -uncţie dc
intere+e%e %or& popoare%e puteau +ă2şi +ta$i%ea+că organi.area carc %e2ar -i con(enit" Toată atenţia
+a era conccntrată a+upra unei +ingure pro$%e,eD cu, +ă e(ite ocuparea ţării dc către Ar,ata
Roşie" *irtua%& er,ania era )n(in+ă& dar pentru ,o,ent ca con+tituia +inguru% $ara@ c-ccti( )n
+tare +ă +c opună )naintării +o(ietice" Nu +e putea renunţa %a acca+tă protccţic ,ai )nainte de a o -i
)n%ocuit cu a%ta" 8i!ai Antonc+cu aprecia că #u%garia era %ot at)t dc intere+ată ca dc$arcarca +ă +c
-acă )n #a%cani" 1in punct dc (edere gcopo%i%ic& regatu% $u%gar a(ea o +ituaţie identică cc%ci a
noa+tre"
8ini+tru% Ro,?niei %a So-ia pri,i in+trucţiuni dc a cerc preşedinte%ui 0i%o-- +ă preci.e.e cc
atitudine (a adopta #u%garia )n ca.u% de$arcării trupe%or eng%e.e şi a,cricanc )n #a%cani" )n
-uncţie dc ră+pun+u% pe carc preşedinte%e con+i%iu%ui dc ,iniştri $u%gar %2ar -i dat %a acca+tă
c!e+tiune& repre.entantu% Ro,?niei tre$uia +ă poarte ,ai departe di+cuţia +au +ă o a$andone.e"
0i%o-- +c arătă re.er(at şi pretin+e că n2a a(ut niciodată )n (edere o a+e,enea e(entua%itate"
1e+igur& di+cuţia +c opri aici& dar ea a -o+t re%uată %a ,are%e carticr ger,an" La c)tc(a .i%e după
,oartea rege%ui #ori+ E91 augu+t 19:9F& preşedinte%e dc con+i%iu $u%gar& carc de(enea& )n ur,a
dece+u%ui +u(eranu%ui +ău& ,e,$ru a% regenţei şi +L)Ipu% principa% a% Rcic!2u%ui )n #u%garia& +c
du+e %a O"U"M" 8areşa%u% Antonc+cu& ur,)ndu21 o +ăptă,)nă ,ai t)r.iu& )şi dădu +ca,a că 0i%o--
nu pierdu+e oca.ia dc a21 in-or,a pc 6it%er de+pre de,er+u% %ui 8i!ai Antonc+cu" 0ii!rcr2u%
a-ir,a că o$ţinu+e din partea #u%gariei o nouă con-ir,are că #ucurcştiu% tot +e ,ai +trăduia +ă
con+tituic un $%oc a% ,ici%or puteri" Era o ,ane(ră e(identă pentru a +c retrage din con-%ict"
Acccaşi c!c+tiune tu%$ura+e de@a& %a )nccputu% anu%ui& raporturi%e )ntre Rcic! şi Ro,?nia" 6it%er
con+idera că era ti,pu% dc a pune capăt acti(ităţii ne-a+te a %ui 8i!ai Antonc+cu"
Orei& #rian+N& #ie%gorod şi 6arNo( -u+e+eră recucerite dc ruşi& )n cur+u% %unii augu+tT %a 9
+epte,$rie" Ar,ata Roşie& de.%ănţuind o ,arc o-en+i(ă pe toată %ungi,ea dc +ud şi dc centru a
-rontu%ui& )nainta +pre Nipru& )n ti,p ce ang%o2+aAonii de$arcau )n 'a%a$ria" U%ti,a noutate pc
carc o a-%arăin& )nainte dc a urca )n a(ion pentru a p%eca %a O"U"M"& a -o+t cea a capitu%ării ita%iene
şi a c(acuării oraşu%ui Sta%ino din Ucraina" Toate ace+tea nu erau dc $un augur pentru (i.ita
noa+tră" 1e.a+tre%e +c adunau pc capu% %ui 6it%er" 6i,,%cr toc,ai -u+e+e in+ta%at ca ,ini+tru dc
interne a% Reic!2u%ui" 'ei din SS c)ştiga+eră deci partida ),potri(a ,oderaţi%or şi a Mc!r,ac!t2
u%ui" Pentru a e(ita ca ci +ă pună +tăp)nirc pc raporturi%e ger,ano2ro,?nc nu eAi+ta dcc)t o
+ingură ,etodăT dc a acu.a" 8areşa%u% Antonc+cu o -o%o+i cu +ucce+" E% )i +pu+e %ui 6it%er că
O"U"M" ar -i (ino(at dc +ituaţia de.a+truoa+ă dc pe -rontu% de ră+ărit" Unităţi%e ro,?ne din Uu$an
nu -u+e+eră c(acuatc %a ti,p" E%e erau )n perico% de a a(ea +oarta trupe%or de %a Sta%ingrad" )n
cur)nd& (a cădca şi 'ri,cca" 1ar Antonc+cu ţinu +ă )% a(erti.e.e pc 6it%er că c% (a retrage pc
propria +a ră+pundere di(i.ii%e ro,?ncş%i din penin+u%ă" Şi& )n ce%e din ur,ă& Antonc+cu adu+e
cca ,ai gra(ă dintre acu.aţiiD pc data dc 12 apri%ie 19:9& 6it%er )i pro,i+e+e +ă re+ta$i%ea+că& prin
puterea ar,e%or& +ituaţia dc pe -rontu% dc ră+ărit" )n rea%itate& gu(ernu% ger,an +c +trăduia )n ace+t
,o,ent +ă )nc!eie o pace +eparată cu ruşii" Ro,?nia nu -u+e+e in-or,ată de acc+tc negocicri"
Totuşi& ca era tot at)t de intere+ată ca şi Rcic!2u%" 0aţă dc acea+tă %ip+ă de %oia%itate %a adre+a unui
a%iat& cc ,ai repre.enta )ntre$area pc care 8i!ai Antonc+cu i2o pu+e+e %ui 0i%o--B
*icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui din #ucurcş%i& prin de,er+u% -ăcut pc %)ngă co%cgu% +ău dc %a So-ia&
(oi+e doar +ă +c in-or,e.e dacă #u%garia (a apăra +udu% Ro,?niei de un duş,an carc ar -i (enit
din+pre #a%cani" Pri,u% ,ini+tru $u%gar a -ăcut do(adă dc rea credinţă in%crprct)ndu21 a%t-e%"
C'u, puteţi +ă credeţi& +inccr& )n eAi+tenţa unor negocieri ger,ano2ru+eB4 )ntre$ă 6it%er"
C'redeţi oare că Sta%in ar %ă+a +ă2i +cape acca+tă oca.ic unică pc carc i2o o-eră i+toria de a
di+truge Europa centra%ă cu a@utoru% ang%o2+aAoni%orB4" CE+te e(ident că ace+te negocieri nu au
du+ %a ni,ic4& ră+pun+e Antonc+cu" 6it%er nu )ncercă +ă %e nege eAi+tenţa" E% pre-eră +ă treacă %a
un a%t punctD ar,i+tiţiu% ita%ian" Acea+ta era o rană prea recentă pentru a -i trecută +u$ tăcere" Era
)n @oc )n+uşi pactu% tripartit& %egătura carc2i unea& din punct de (edere -or,a%& pc toţi +ate%iţii
AAei" 1ar nu a+pectu% @uridic a% cau.ci era ce% cc reţinea atenţia 0ii!rer2u%ui" 8u++o%ini& Cu%ti,u%
dintre ro,ani4& -u+e+e ră+turnat datorită +%ă$iciunii +a%e -aţă dc ,onar!ic şi dc proprii +ăi
parti.ani" Nu era acea+ta oare un +e,na% de a%ar,ă pentru Antonc+cuB Nu tre$uia c% +ă ia ,ă+uri
),potri(a c%icii de intriganţi carc +e adunau )n @uru% rege%ui 8i!ai şi carc ,enţineau un contact
per,anent cu 8aniu şi 8i!ai Antonc+cuB '!iar şi eng%e.ii )% are+ta+eră pc 8o+%cW" 'u, putea -i
%ă+at 8aniu +ă acţionc.e c)nd c% nu -ăcca nici ,ăcar un +ecret din ru+o-i%ia +aB 'u, (oia
Antonc+cu +ă e(ite +oarta %ui 8u++o%iniB C'rcdeţi2,ă& nu (ă (eţi a+igura +ccuritatca
rcc!i.iţion)nd toate a,$u%anţe%e4
2
& +pu+e 6it%er" Oa,eni ca randi şi 8i!ai Antonc+cu tre$uiau
+ă -ie ),piedicaţi dc a de(eni dăunători" 8areşa%u% +c )nşe%a con+idcr)ndu21 pc 6it%er un nai("
Sen+u% de,er+u%ui ad@unctu%ui +ău pc %)ngă gu(ernu% de Ia So-ia era %i,pede& C)ntre $u%gari şi
ro,?ni eAi+tă (ec!i ne)nţe%egeri4& +pu+e Antonc+cu& rc%u)nd cu()n%u%" PcnLru a pune )n %u,ină
ura pc carc nc2o nutreau (ccinii noştri dc %a ,ia.ă.i& ,areşa%u% )i po(e+ti %ui 6it%er o )nt),p%arc
popu%ară )n ţara +a" 'on-or, acc+tcia& 1u,ne.eu +2ar -i arătat unui $u%gar şi %2ar -i )ntre$at cc şi2
ar dori ,ai ,u%t& pro,iţ)ndu2i +ă2i )ndep%inea+că dorinţa& dar cu o condiţicD din tot ccca ce (a
ccrc& ro,?nu% (a pri,i )ndoit" CAtunci& +coatc2,i un oc!i4& ar -i ră+pun+ $u%garu%& -ără a şo(ăi"
6it%er nu +i,ţea nici o p%ăccrc +ă a+cu%tc po(eşti" CNoi a, +u-erit& prin ,oartea rege%ui #ori+ una
din cc%e ,ai gre%e pierderi" I,$cci%ii ,ă acu.ă că %2aş -i o,or)t cu4& +pu+e e%" Antonc+cu ştia că
a+a+inarea rege%ui #ori+ dc cătrc e+tapo era o %egendă" Ea +c )nte,eia pc o -a%+ă interpretare a
in+trucţiuni%or pc carc %e pri,i+e pi%otu% care21 tran+porta pc +u(eran dc %a OUM +pre capita%a +a"
Era +pcci-icat )n acc+tc in+trucţiuni că pi%otu% tre$uia +ă uree %a -oarte ,arc a%titudine& pentru a
co$or) apoi iarăşi& Ia c)tc(a +ute de ,etri dc +o%" E% tre$uia +ă repete acca+tă ,ane(ră dc ,ai
,u%te ori" 1c aici& +c gră$i+eră +ă tragă conc%u.ia că pi%otu% pri,i+e un a+e,enea con+e,n&
pentru a21 e%i,ina pc rege& care +u-erea dc ini,ă" )n rea%itate& acc+tc in+trucţiuni -u+e+eră da%e
pentru e(entua%itatea unui perico% aerian" )n +cara c)nd #ori+ +ur(o%ă Po%onia şi Ro,?nia& nici un
a(ion ina,ic nu -u+e+e +e,na%at )n acc+%c regiuni" 'a ur,are& pi%otu% n2a cAccutat ,ane(ra
pre+cri+ă" ')tc(a .i%e ,ai t)r.iu& rege%e #u%gariei ,urea dc pneu,onie" E+te ade(ărat că e%
contracta+e acca+tă $oa%ă %a OUM& dar ger,anii nu erau (ino(aţi" E% pără+i+e So-ia& unde era
-oarte ca%d& ),$răcat uşor şi c)nd a@un+e %a -rontiera %ituaniană& aco%o apăru+e un (a% de -rig&
neo$işnuit %a ace% ti,p" ')nd a a@un+ )n aparta,ente%e +a%e& a(ea de@a -e$ră" 'u toată inter(enţia
+pecia%işti%or ger,ani& pe carc 6it%er i2a tri,i+ )n gra$ă& ini,a +a $o%na(ă nu i2a per,i+ +ă
dcpăşca+că cri.a"
CUne%e +er(icii ger,ane +)nt acu.ate că ar co,ite cAcc+c" E+te greşea%a %or& dacă +)nteţi
-ăcut (ino(at dc toate4& +pu+e Antonc+cu" Pri(irea rătăcită a %ui 6it%er +c -iAă a+upra %ui& dar
0ii!rer2u% nu +pu+e ni,ic" 0aţa i +c %ungi+e aşa cu, +c ridea.ă pie%ea -e,ei%or carc ),$ătr)nc+c"
)n-ăţişarea i +c +c!i,$a+c" Pungi a%$a+tre i +c -or,a+eră +u$ oc!i" 8ai $ă%r)n cu aproape .ccc ani&
Antonc+cu părea t)năr -aţă dc c%" Pri(irea +a -iAă părea +ă nu (adă per+oana căreia i +e adre+a&
c!iar dacă o pri(ea )n -aţă" Era ca2 pri(irea unui ,ort carc +tă cu oc!ii de+c!işi" 1in %una apri%ie&
c)nd ,areşa%u% )% (i.ita+e pentru u%ti,a dată& c% +c pră$uşi+e" #ăr$ia )i tre,ura& ca accca a
$ătr)ni%or& dc )ndată cc ridica (occa" Rinuta +a dădea i,pre+ia unei %upte con+tante ),potri(a unei
i,en+e o$o+e%i" CLu,ea nu tre$uie +ă ),pingă er,ania %a di+perare4& repeta e% ca un Icit2,oti
(" Era de@a pradă unei di+perări reci şi %ucidc" Su$ i,pre+ia +tării p+i!icc a %ui 6it%er& ,ai cur)nd
dcc)t a (or$e%or pc care %c ro+ti+e& ,areşa%u% +c !otăr) +ă +c adre+e.e dircct ang%o2 XaAoni%or" )n
,intea +a& c% +c g)ndca doar +ă aducă %a cunoştinţa eng%e.i%or şi a,ericani%or că +ituaţia pc -rontu%
dc ră+ărit putea +ă de(ină critică dc %a un ,o,ent %a a%tu% şi că era ti,pu% +ă ia ,ă+uri& dacă
(oiau +ă ),piedicc in(adarea Europei dc ruşi" Ma+!ington2u% n2a -o+t %uat pe nepregătite" CŞi noi
ne )ntre$ă, cu aceeaşi ne%inişte carc (or -i coordonate%e pc carc +c (a produce )nt)%nirca trupe%or
a,cricanc şi a trupe%or +o(ieticeB4 Acc+ta a -o+t pri,u% ,e+a@ pe carc un tri,i+ a% gu(ernu%ui
ro,?n %2a adu+ %ui Antonc+cu& )n ur,a unei )ntre(ederi cu un purtător dc cu()nt a% %ui Roo+c(c%t"
Era (ara anu%ui
1943. A,crica )ncă ,ai (edea %i,pede"
')nd +tate%e rup %egături%e dip%o,atice& e%e +e %a+ă pradă !a.ardu%ui" Pc +ccna internaţiona%ă
apare atunci un per+ona@& carc ar putea -i nu,it Cparti.anu%4
9
dip%o,atic" Tc poţi )ndoi e(entua%&
)n ti,p dc pace& dc e-icacitatea "aparatu%ui dip%o,atic" )n ti,p dc ră.$oi )n+ă& uti%itatea +a de(ine
e(identă" Paci-icatorii $ene(o%i carc +c interpun prin acţiunca %or indi(idua%ă )ntre ,onştrii uriaşi
ri+că 2 )n a-ară dc ca.u% $ună(oinţei %or 2 dc a -i trataţi ca agenţi +u+pecţi" La -iccare cotitură a
ră.$oiu%ui& ad(er+arii au +ă2şi -acă i,portante co,unicări" 'ontactu% dircct o-eră cc% ,ai $un
,i@%oc dc a +curta +au u,ani.a %upta" '!i%e po+edă& )n ti,p de pacc& un repre.entant %a So-ia&
carc& cu cAccpţia unui e(eni,ent eAtraordinar& nu (a a(ea a%tce(a de -ăcut dcc)t +ă pre.inte
şe-u%ui +tatu%ui unde e+te acreditat -c%icitări cu oca.ia +ăr$ătorii naţiona%e" 1ar c)nd +oarta a
,i%ioane de oa,eni depinde dc cu(inte%e +c!i,$atc )ntre repre.entanţii a două ţări& nu ,ai e+te
ni,eni care +ă )nceapă con(or$iri%e"
A,atorii dc +en.aţiona% +c )ncred )n +er(icii%c +ecrctc" Organi.aţii%e de +piona@ au& )n
aprccierca ,a+e%or& o +uperioritate inconte+ta$i%ă -aţă de incapa$i%ii dc %uA& carc ar -i dip%o,aţii"
'ei carc au (ă.ut cu, -uncţionea.ă dc aproape angrena@e%e co,p%icate a%e +uite%or ştiu că opt.eci
%a +ută din +u$+idii%e acordatc +er(icii%or +ccrcte +)nL $ani ri+ipiţi" Singurii agenţi carc o-eră o
oarecare +ati+-acţie +)nt agenţii du$%i Q ade(ăraţii @ucători %a $ur+a neagră a in-or,aţii%or
internaţiona%e" 1ar nici ci nu pot -urni.a date cAactc dcc)t %a +c!i,$" 1acă %c -urni.aţi p%anu%
deta%iat a% unei ,aşini dc ră.$oi pe carc o con+truic+c ar+ena%e%e (oa+t-e& ei pot +ă (ă aducă )n
+c!i,$ date%e prototipu%ui pc carc ina,icu% i2a pu+ )n %ucru" 'a şi -i%atc%iştii carc +c!i,$ă )ntre ci
ti,$re& agenţii du$%i (ă dau contra(a%oarea +ccrctc%or pc carc %i %c2aţi o-erit" )n cadru% acc+tor
operaţii& ci o$ţin $cnc-icii con+i+tente" E+te un co,crţ ca oricare a%tu%" 1ar )n rea%itate +er(icii%c
+tatu%ui !otără+c a+upra +ccrcte%or pc care %c pot (inde duş,anu%ui" Spionu% nu e+te dcc)t un
+i,p%u inter,ediar" )ncrederea e+te acordată ta%entu%ui +ău co,crcia% şi nu )ndc,)nării +a%e"
Nca()nd a%t ,i@%oc de a acţiona& +tate%e a-%ate )n ră.$oi +)nt o$%igate +ă -acă ape% %a per+oane
particu%are" A+t-e% dc auAi%iari +)nt indi+pen+a$i%i a%unei c)nd puteri%e +)nt ne(oite +ă rccurgă %a
,i@%oacc )nt),p%ătoare" Ade+ea dc +erio.itatea %or depinde un capito% a% i+torici" Aşa +%)nd
%ucruri%e& nu eAi+ta nici un ,oti( ca ncgocicri%c )ntre State%e Unite şi Ro,?nia +ă nu )nccapă %a
8adrid" 'o,unicaţii%e )ntre #ucureşti şi capita%a +panio%ă erau ane(oioa+e" Rc%cu% din *icna carc
tran+,itea toate te%egra,e%e era& )nainte de toate& un centru criptogra-ic ger,an" Te%egra,e%e pc
carc nu reuşea +ă %c dc+ci-re.e erau ,odi-ica%c )n aşa ,od& )ne)t $irou% ci-ru%ui de ia 8ini+teru%
dc eAterne din #ucureşti nu ,ai reuşea nici c% +ă %c decodi-ice" Orice a%tă capita%ă neutră& AnNara&
#erna +au StocN!o%,& %egată prin -ir dircct cu capita%a noa+tră& ar -i -o+t ,ai indicată"
1ar %a 8adrid a apărut pc +cenă Cparti.anu%4 dip%o,aticT datorită %ui& pro-e+oru% 6aWc+&
a,$a+adoru% %ui Roo+c(c%t %a 8adrid şi un +ccretar a) %egaţiei ro,?ne )n capita%a +panio%ă au
putut %ua %egătura" 0iecare dinLre ei o$ţinu+e autori.aţia gu(ernu%ui +ău de a +c in-or,a a+upra
po+i$i%ităţii de a negocia un ar,i+tiţiu"
Pri,u% ,e+a@ tri,i+ %a #ucurcşti dc e,i+aru% no+tru conţinea o +urpri.ă p%ăcută" La
'a+a$%anca& Roo+c(c%t şi '!urc!i%% adopta+eră -or,u%a rigidă a capitu%ării necondiţionate" Era o
po.iţie carc părea +ă eAc%udă oricc negocicri" Pro-e+oru% 6aWc+ ceru+e Ccondiţii%c Ro,?niei
pentru a2şi +c!i,$a po%itica eAternă4"
1ar co,unicarca ,ai cuprindea un -apt ne%iniştitor" Repre.entantu% State%or Unite +u+ţinea
că 1eparta,entu% de Stat a,erican (a ţine 8o+co(a %a curcnt cu toate contacte%e cu ina,icu%"
Antonc+cu +pera că acc+t %ucru nu poate corc+pundc rea%ităţii" Era de ncconccpu% ca
Ma+!ingtonu% +ă2şi -i pierdut )ntr2at)t independenţa -aţă dc un partener carc& )n po-ida
dec%araţii%or contrare& nu putea -i con+idcrat ca un a%iat dc )ncrcdcrc"
1in păcatc& un e(eni,ent carc a(u %oc %a StocN!o%, părea că )ntăreşte a-ir,aţii%e
pro-e+oru%ui 6aWc+" Puţin după pri,a )ntre(edere a a,$a+adoru%ui cu +ecretaru% no+tru dc %egaţie
dc %a 8adrid& %egaţia ro,?nă din Suedia a -o+t (i.itată pc neaşteptate dc ataşatu% dc pre+ă a%
a,$a+adei +o(icticc" Ace+ta ceru +ă -ie pri,it dc ,ini+tru% Nanu şi )i co,unică -aptu% că dacă
gu(ernu% ro,?n a(ea propuneri dc -ăcut gu(ernu%ui +o(ietic& )n+ărcinatu% cu a-accri a% URSS %a
StocN!o%, era di+pu+ +ă2% pri,ea+că pc repre.entantu% Ro,?niei& dcoarece a,$a+adoarea&
doa,na Uo%%ontaW& era gra( $o%na(ă" Nanu ră+pun+e că nu a(ea nici o in+trucţiune )n acc+t +en+"
Agentu% +o(ietic )i %ă+ă atunci un nu,ăr dc te%e-on& reco,and)nd ca %egătura +ă -ie -ăcu%ii dintr2o
ca$ină pu$%ică" Acca+tă ,anieră puţin o$işnuită de a +e introduce %a ina,ic nu )n+e,na oare
reacţia 8o+co(ci %a %uarea de contact dc %a 8adrid& cu intenţia dc a )ndepărta State%e Unite de %a
negocieriB Lucru )ncă ,ai curio+D agentu% +o(ietic de %a StocN!o%, )i re%ată ,ini+tru%ui Ro,?niei
că pre-era +ă trate.e direct cu d)n+u% şi nu cu eorgc 1uca& con+i%ier a% %egaţiei& pentru că acc+ta
din ur,ă a(ea prieteni %a %egaţii%e Ang%iei şi State%or Unite"
A+t-e%& )n ti,p cc a,$a+adoru% 6aWe+ %ăuda +piritu% dc co%a$orare %oia%ă )ntre 'ci Trei 8ari&
ruşii nu )şi -ăccau nici un +crupu% )n a2şi arăta ne)ncrederea -aţă dc a%iaţii %or" 'on-or,
in-or,aţii%or cc -u+e+eră pri,ite %a #ucurcşti& %a Te!eran Sta%in +2ar -i dcc%arat ),potri(a unei
dc$arcări ang%o2+aAonc )n #a%cani" Oare preşedinte%e Roo+c(c%t şi '!urc!i%% ceda+eră ace+tei
pretenţiiB 'o,unicate%e pc carc Antonc+cu %e pri,i de %a I+,ct Inonii păreau +ă con-ir,c o
a+e,enea ipote.ă" Preşedin\
1
J2 \apu$%icii turce in-or,a+e %a #ucureşti că după2i,pre+ii%e pc carc
D
c aduna+e %a 'airo& unde )% )nt)%ni+c pc preşedinte%e State%or Unite şi pc i,u% ,ini+tru $ritanic&
)napoiaţi %a Te!eran& ang%o2 +aAonii ar -i %ă+at #a"c?nii +-erei dc in-%uenţă +o(icticc" I+,ct InOnii
pretindea că şi2ar -i eApri,at ne,u%ţu,irea -aţă dc inter%ocutorii +ăi& eAp%ic)ndu2%e nccc+i%atca cc
eAi+ta pentru popoare%e $a%canicc de a +c apăra ),potri(a a,eninţării +o(ietice" Preşedinte%e
Repu$%icii turcc +c i.$i+e dc o ne)nţe%egere tota%ă din partea preşedinte%ui Roo+c(c%t" '!urc!i%%&
,ai puţin categoric& părea că i,ită atitudinea co%egu%ui +ău
5
" )ntr2o a+e,enea +ituaţie& tre$uia +ă
+c renunţe %a orice ncgocicrc cu State%e UniteB 1acă 1eparta,entu% dc Stat nu era dcc)t
,andataru% Ure,%inu%ui şi +paţiu% +ud2e+t european era a$andonat in-%uenţei +o(icticc& era oare
raţiona% +ă +c ,eargă dc %a #ucurcşti %a 8o+co(a prin Ma+!ingtonB
<
Oa,enii carc +c ocupă dc tre$uri%e pu$%ice& oric)t de di-eriţi +)nt& pot -i ),părţiţi )n două
,ari categorii" Unii +)nt ,i+ionari& cei%a%ţi +)nt ari(işti" Pri,ii con+idcră că do,eniu% )n care
acţionea.ă ei e+te i+toria& )n ti,p ce cei%a%ţi )şi -ac din po%itică o carieră" Ei +)nt& +au 1on Hui@otte
+au Sanc!o Panc!a
>
8areşa%u% (or$ea )ntr2una d)nd I+toria drept ,artor& )n ti,p ce co%a$oratoru%
+ău ce% ,ai apropiat (edea )n oportuni+, +ingura atitudine de,nă de ur,at pentru un o, po%itic"
I+toria %c dă dreptate ce%or din categoria ,areşa%u%ui& c!iar dacă +ucce+u% %e +capă"
'onte,poranii carc +uportă dircct con+ecinţe%e in+uccc+u%ui ur,ea.ă nec%intiţi directi(e%e
oportunişti%or&
Acc+tc două -eno,ene +)nt tipice pentru Europa" Unu% )şi are origini%e )n tradiţia ,i%itară a
(ec!iu%ui continent& )n ti,p ce ce%ă%a%t& tot at)t de caracteri+tic şi tot at)t dc (ec!i& )şi arc +orgintea
)n +piritu% @uridic a% %u,ii (ec!i" So%datu% şi a(ocatu% au -ăcut i+toria Europei" 'e%e%a%te pro-e+ii
nu au a(ut cu()ntu% %a ace+t capito%" )n Ro,?nia& +o%datu% (oia +ă ,oară Ia po+t" A(ocatu% era )n
căutarea unui co,pro,i+" 8areşa%u% Antonc+cu +ocotea că I+toria nu2i (a ierta niciodată că a
de+c!i+ Europei poarta co,uni+,u%ui +ta%ini+t" )n +c!i,$& 8i!ai Antonc+cu +e +inc!i+ea prea
puţin de dia%oguri%e şe-u%ui +ău cu cronicaru% (iitoru%ui" Ne%iniştea crc+c)ndă a opiniei pu$%ice
producea ,ai ,u%t e-ect a+upra %ui dcc)t tră+nete%e ace%ui @udecător )ndepărtat" 'o%a$orarea )ntre
două per+oane at)t dc di-erite +e eAp%ica prin curioa+a ti,iditate pe care o a(ea ,areşa%u% -aţă de
pro$%e,e%e ci(i%e" E% )şi dădea +ea,a că ţara nu era un regi,ent" 8i!ai Antonc+cu a(ea +arcina
dc a p%eda cau.a regi,u%ui pe %)ngă oa,enii carc nu purtau uni-or,ă" Nenorociri%e +u-erite )n
Ru+ia dădură un +en+ di-erit ,i+iunii %ui 8i!ai Antonc+cu" 1in a(ocat a% ,areşa%u%ui& e% +e
tran+-or,a& pc %)ngă C'onducător4& )n a(ocat a% Iui 8aniu şi a% opo.iţiei" )n ce%e din ur,ă&
+o%datu% acceptă +ă %a+e )n gri@a ci(i%i%or conducerea po%iticii eAterne a ţării" 1acă opo.iţia era
dornică +ă trate.e cu a%iaţii& ,areşa%u% )i acorda toate )n%e+niri%e" Aparatu% de +tat )i -u pu+ %a
di+po.iţie" La cererea %ui 8aniu& A%eAandru 'rct.ianu& -o+tu% +ccretar genera% a% 8ini+teru%ui de
eAterne& carc de,i+iona+e pcniru a2şi ,ani-e+ta de.acordu% -aţă de po%itica du+ă de regi,u%
Antonc+cu& -u nu,it ,ini+tru a% Ro,?niei %a AnNara" E% nu )% repre.enta pc Antonc+cu dcc)t )n
oc!ii nai(i%or& ca ger,anii +pre eAe,p%u" Pentru ang%o2+aAoni şi ruşi& c% era tri,i+u% ad(er+ari%or
regi,u%ui dc %a #ucurcşti" 'c a%tă dc,ocraţic a acordat (reodată a+t-e% de pri(i%egii opo.iţieiB
1uş,anii po%itici ai %ui Antonc+cu ),părţeau cu gu(ernu% conducerea 8ini+teru%ui dc eAterne"
Nu era (or$a de un %ciparti+an+!ip
;
& căci nu +e de+c!idea uşa unui a%iat& ci unui ad(er+ar" )nainte
dc dece+u% regi,u%ui +ău& ,areşa%u% Antonc+cu )i şi dc+c!idea +ucce+iune i.
Acţion)nd a+t-e%& gu(ernu% nu renunţa )n )ntregi,e +ă +c ocupc de (iitor" Un tri,i+ +pecia%
p%ccă +pre 8adrid" E% ducea ră+pun+u% %ui Antonc+cu %a )ntre$area pu+ă dc a,$a+adoru% 6aWc+"
Ro,?nia accepta +ă rupă cu AAa& cu condiţia ca ang%o2+aAonii +ă ocupe& pe %)ngă ea& po.iţia pc
care o deţinea Mc!r,ac!t2u%" 8areşa%u% Antonc+cu cerea ca Turcia +ă dcc%arc ră.$oi er,anici
şi ca -orţe%e ang%o2a,cricanc +ă de$arcc )n #a%cani" 1c ră+pun+u% pc carc )% (or da State%e Unite
%a propunerea #ucurcştiu%ui& depindea +oarta ncgocicri%or" 1acă Ma+!ingtonu% nu pri,ea ro%u% dc
protcctor a% Europei dunărene& oricc di+cuţie ar de(eni inuti%ă" )n acc+t ca.& in-or,aţii%e a+upra
con-erinţei de %a Te!eran şi ,e+a@e%e %ui I+,ct Inonii +2ar (edea con-ir,ate"
Intrarea Turciei )n ră.$oi era con+iderată ca indi+pen+a$i%ă& )n ca.u% unei de$arcări a%iate )n
#a%cani" O acţiunc )ntreprin+ă dc trupe%e ang%o2+aAonc )nccp)nd din recia& ure)nd pc (a%ea
*ardaru%ui şi a Stru,ci
9
2 cc%e două dru,uri i+torice a%e penin+u%ei 2 n2ar duce dec)t %a
de+c!idcrca unui -ront +ecundar şi ,ai puţin i,portant )n cadru% genera% a% ră.$oiu%ui dcc)t
acţiunca ar,atei a opta )n Ita%ia" 1upă Antonc+cu& +ingura de$arcare carc ar -i putut purta& pc
$ună dreptate& nu,e%e dc a% doi%ea -ront& ar -i tre$uit +ă +e -acă pc coa+ta ro,?nă şi $u%gară a
8ării Negre" Acca+ta pre+upunea participarea acti(ă a Turcici& +tăp)na +tr),tori%or" Pentru a
co,p%eta o a+e,enea operaţiune& Statu% 8a@or ro,?n +tudia po+i$i%itatea pentru ca ang%o2+aAonii
+ă de$arce )n Adriatica& )n regiunea 0iu,c" Trupe%e de$arcate pc %itora%u% 8ării Negre şi cc%c
carc ar pune picioru% pe coa+ta adriatică +2ar )nc!ide +pre +ud2c+tu% Europei ca un -e% dc c%eşte&
-ăc)nd @oncţiunea %or )n c),pia ungară" 'o%a$orarea gu(ernu%ui dc %a #udape+ta cu a%iaţii& )ntr2un
a+e,enea ca.& era +igură" 6otăr)ndu2+e pentru o de$arcare )n #a%cani& ang%o2+aAonii ar putea
conta pc a@utoru% acti( a (reo trci.cci dc di(i.ii ro,?ne& pe ar,ata ungară carc& dat -iind
contingente%e redu+e tri,i+e )n Ru+ia era aproape intactă şi a parti.ani%or %ui Tito şi 8i!ai%o(ici"
arni.oana ger,ană& ,ai puţin nu,eroa+ă dcc)t ar,ate%e naţiona%e a%e acc+tci regiuni& n2ar -i
-o+t )n ,ă+ură +ă opună in(adatoru%ui o re.i+tenţă +erioa+ă" )n a-ara c)tor(a %ucrări dc -orti-icaţii
c-cctua%e pc coa+ta rccici& Me!r,ac!t2u% nu a(ea pu+ %a punct un di+po.iti( c-icacc pentru a
re+pinge un e(entua% atac a% ina,icu%ui )n #a%cani şi dacă a%iaţii ar a@unge %a ţăr, pc coa+ta
ro,?nă şi $u%gară -orti-icaţii%e ridicate ar de(eni inuti%e" 1in punct dc (edere +trict ,i%itar&
operaţiunea o-erea şan+e de +ucce+ ,ai ,ari dcc)t indi-erent carc a%t punct a% continentu%ui"
Re.u%tate%e carc +c puteau o$ţine ar -i -o+t dcci+i(c pentru ră.$oi" Petro%u% ro,?nc+c& principa%a
+ur+ă dc car$urant pentru Mc!r,ac!t& ar -i trecut )n ,)ini%c ang%o2+aAoni%or" Odată cuccrită
c),pia ungară& tot di+po.iti(u% ,i%itar a% cc%ui dc a% Trei%ea Rcic! +2ar -i pră$uşit )n c)tc(a %uni" O
+i,p%ă pri(ire aruncată pc !arta Europei ar -i de a@un+ pentru a de,on+tra că pre.enţa ar,atei
a%iate %a #ucurcşti şi #udape+ta ar -acc i,po+i$i%ă re.i+tenţa ger,ană )n Ita%ia şi pc -rontu% dc
ră+ărit" Unităţi%e Mc!r,ac!t2u%ui +taţionate )n 0ranţa tre$uiau +ă2şi pără+ea+că po.iţii%e %or&
de(enite cAccntricc& pentru a $ara dru,u% ang%o2+aAoni%or +pre ini,a er,anici" Atunci& trupe%e
a%iate din 8arca #ritanic ar putea tra(er+a 'ana%u% 8)nccii -ără a +c %o(i dc o re.i+tenţă +erioa+ă
pc coa+ta -rance.ă" 1acă a%iaţii re+pingeau un a+e,enea p%an& ci o -ăccau nu,ai din raţiuni
po%itice" A, a(ea atunci do(ada că ţări%e dunărene au -o+t %ă+ate in-%uenţei +o(icticc" )n acc+t ca.&
,areşa%u% era !otăr)t +ă ,eargă p)nă %a capăt a%ături dc ger,ani" 'u puţin ti,p )nainte dc 1
ianuarie 19::& +o+i %a #ucurcşti ră+pun+u% a,$a+adoru%ui 6aWe+" Preşedinte%e Roo+c(c%t& g%ă+uia
c%& pri,i+e condiţii%e %ui Antonc+cu& dar ccrca dc %a ,areşa% un anga@a,ent +cri+ şi +e,nat" Apoi&
trec)nd -ără a ,ai aştepta %a cAccutarc& )% in(ita +ă tri,ită dc urgenţă doi o-iţeri %a carticru%
genera% din A%ger& pentru a +tudia ),preună cu +tatu% ,a@or a% %ui Ei+cn!oYcr un p%an dc acţiune
co,ună"
CE+te cca ,ai $ună (e+te pc care a, pri,it2o de c)nd +)nt %a conduccrca ţării4& +pu+e
Antonc+cu& după cc citi+c cu atenţie teAtu%" 1ar tre$uia cu orice preţ +ă ştie ce g)ndcau +o(icticii
de+pre de+c!iderea unui -ront )n Penin+u%a #a%canică" Ruşii %ua+eră iniţiati(a unui contact %a
StocN!o%," Tre$uia +ă +e pro-ite de oca.ie pentru a Ic cunoaştc intenţii%e" C8ergeţi )n
recunoaştere4& ),i +pu+e ,areşa%u%& )naintea p%ecării ,e%e +pre capita%a +uede.ă" CNoi nu a(e,
ni,ic de o-erit ruşi%or4" Prin acca+tă -ra.ă& carc ),i +er(ea drept in+trucţiuni& Antone+cu (oia +ă
+pună că +copu% )ntre(ederi%or cu e,i+arii +o(ietici era eAc%u+i( de in-or,are" Tre$uia +ă a+cu%t&
+ă (or$e+c c)t ,ai puţin po+i$i%" 'on(or$irea )ntre ,ini+tru% Nanu şi )n+ărcinatu% dc a-aceri
+o(ietic& care a a(ut %oc după +o+irea ,ea %a StocN!o%,& a de,on+trat că dip%o,atu% ru+ a(ea
in+trucţiuni a+e,ănătoare ace%ora pc carc ,i %c dădu+e Antone+cu" E% +e arătă in-%eAi$i%& (or$i dc
c%au.a predării -ără condiţii şi tranşă di+cuţia +trig)ndD CNu Ru+ia tre$uie +ă $ată %a uşa
Ro,?niei& ci Ro,?nia tre$uie +ă $ată %a uşa noa+tră şi )ncă repedeP P)nă şi ger,anii +c gră$c+c +ă
-ugă dc pc teritoriu% no+truP4" Pe de a%tă parte& agenţii +o(ietici carc nu a(eau o ca%itatc o-icia%ă&
dar care eApri,au& nu ,ai puţin& punctu% dc (edere a% ruşi%or& ne adu+eră %a cunoştinţă că dacă
Ro,?nia +c !otăra +ă ccară ar,i+tiţiu%& condiţii%c pc care %e2ar -i pu+ ruşii ar -i -o+t -oarte
generoa+e" 1ar noi tre$uia +ă -acc, pri,u% pa+" Rege%e 8i!ai tre$uia +ă +e ducă )n 'ri,eea
pentru a2şi a+u,a co,anda trupe%or ro,?ne din penin+u%ă"
Sau& ,ai $ine& )ntreg gu(ernu% ro,?n era in(itat +ă pără+ea+că #ucurcştiu% cu a(ionu%&
pentru a (eni +ă +e in+ta%e.e unde(a )n Ru+ia" )n ace+t ca.& ar,ate%e ro,?ne ar pri,i ordinu% +ă
trcacă %a ina,ic şi +ă con+tituie cu cc%c trei di(i.ii şi cu pri.onierii dc ră.$oi carc +e anga@a+eră
C(o%untar4 +ă %upte a%ături dc Ar,ata Roşie ),potri(a er,anici& ar,ata cu care rege%e 8i!ai şi
gu(ernu% +ău tre$uiau +ă reintre )n #ucurcşti ca e%i$eratori" 8ane(ra +o(ietică era +i,p%i+tă" Ea ar
-i tran+-or,at gu(ernu% %egiti, a% Ro,?niei )ntr2un co,itet& ca ce% a% po%one.i%or +au a% cc!i%or"
A+t-e%& c% ar -i -o+t %a di+po.iţia ruşi%or"
Antonc+cu !otăr) că opo.iţia tre$uie pu+ă %a curent cu negocieri%e de ia 8adrid şi cu
in-or,aţii%e pc care Ic adu+e+e, dc %a StocN!o%," 8i!ai Antone+cu a(u o %ungă )ntre(edere cu
8aniu" Punctu% dc (edere a% gu(ernu%ui şi ccP a% şe-u%ui opo.iţiei erau -oarte apropiate" O acţiune
para%e%ă era indi+pen+a$i%ă& ,ai a%e+ pentru că A%iaţii )şi ,ani-e+ta+eră ,ai )nainte dorinţa dc a
in+ta%a %a #ucurcşti& )n ca. dc ar,i+tiţiu& un gu(ern dc uniune naţiona%ă" Antonc+cu +c g)ndca că
oa,enii opo.iţiei& care nu )nceta+eră& de %a )nceputu% ră.$oiu%ui& +ă2şi ,ani-e+te aproape )n ,od
de+c!i+ o+ti%itatea -aţă de Reic!& ar -i ,ai +incer pri,iţi dc a%iaţi dcc)t agenţii +ăi" ')t de+pre
gu(ernu% dc uniune naţiona%ă& 8i!ai Antonc+cu pro,itea& )n nu,e%e ,areşa%u%ui& că gu(ernu% (a
de,i+iona& ccd)nd %ocui unei ec!ipe ,ini+teria%e agreate dc Ma+!ington şi Londra"
)n cc pri(eşte re,iterea notei cerute dc preşedinte%e Roo+e(e%t& 8aniu gă+ea @u+ti-icat
punctu% dc (edere a% ,areşa%u%ui" Ace+ta con+idera că era pericu%o+ +ă re,ită un a+t-e% dc
docu,ent )n ,)ini%e a%iaţi%or" 1acă ei ar -i renunţat& dintr2un ,oti( +au a%tu%& %a proiectu% unei
de$arcări )n #a%cani& -iind )n po+e+ia unei a+e,enea note puteau& -ăc)nd2o pu$%ică& +ă genere.e
un gra( con-%ict )ntre Ro,?nia şi Reic!" er,anii n2ar -i e.itat nici un ,o,ent +ă2% in+ta%e.e pc
6oria Si,a )n %ocu% %ui Antonc+cu şi a+ta ar -i )n+e,nat +-irşitu% oricărei po+i$i%ităţi de acţiune
po%itică autono,ă" 8areşa%u% +e gră$i+e +ă2şi dea acordu% %a cererea pe carc i2o tran+,i+e+e
a,$a+adoru% 6aWe+" Totuşi& e% -ăcca cuno+cut că )nţe%egea +ă )ncredinţe.e dec%araţia +a +cri+ă&
,ai )nt)i preşedinte%ui Repu$%icii turce" Ace+ta ar -i deţinut2o p)nă )n .iua c)nd ar -i re,i+2o
a%iaţi%or" Ne)ncrederea carc )i in+pira acea+tă precauţie nu era ne@u+ti-icată" Era ,o,entu% )n carc
radiou% eng%e. )nde,na popoare%e din )ntreaga Europă +ă +c ridice ),potri(a er,anici& -ără +ă
+e g)ndea+că ,ăcar %a ri+curi%c ,orta%e %a care ace+tca +c eApuneau" In -iecare .i& ##' )i +o,a
pc ro,?ni +ă2şi )ntoarcă ar,e%e conco,itent ),potri(a Me!r,ac!t2u%ui şi a gu(ernu%ui %egiti,"
E% )i ),pingea cu +)nge rece )n acceaşi prăpa+tie ca şi pe iugo+%a(i pe toţi cei care nu a(eau
norocu% +ă -ie de+părţiţi de Rcic! prin ,are" 'e repre+a%ii ar -i a(ut dc +uportat Ro,?nia dacă
Londra ar -i con+iderat că e+te )n intere+u% +ău +ă pu$%icc i,ediat ace+t docu,cnt& +e,nat dc
dictator B )n ce !ao+ ar -i că.ut ea BP
Noua condiţic a %ui Antone+cu a -o+t acccptată şi ca -ără di+cuţic" Apoi ,e+a@e%e %ui 6aWe+
de(eniră din cc )n ce ,ai pre+ante" Cenera%u% Ei+en!oYer era pc punctu% dc a %ua o dcci.ie cu
pri(ire %a de$arcarea )n Europa" 1acă era +igur că poate conta pe ro,?ni& o-en+i(a +2ar de+-ăşura
prin #a%cani4" Lui Antonc+cu nu2i ,ai ră,)nea dcc)t +ă +e )nţe%eagă cu AnNara"
'u toată aderarea Ro,?niei %a AAă şi a%ianţa care %ega AnNara de 8area #ritanic& re%aţii%e
)ntre ce%e două gu(erne erau eAcc%cnte" Turcia +c arăta& cu -iccare oca.ie& di+pu+ă +ă @u+ti-ice
atitudinea Ro,?niei pe %)ngă Londra şi Ma+!ington& )n ti,p cc dip%o,aţia %ui Antonc+cu +e
+trăduia& Ia r)ndu% +ău& +ă con(ingă er,ania că po.iţia adoptată dc AnNara nu aducea de+er(icii
AAei" Antonc+cu a(erti.a+e c!iar er,ania că& oricc +2ar )nt),pia& Ro,?nia nu (a dec%ara ră.$oi
Turciei"
Turcii nu e.itară nici o +ccundă +ă denunţe a(an+uri%e a,ericane ca o ,ane(ră +u+pectă"
1upă părerea %or& A%iaţii nu +e g)ndcau de%oc +ă de$arce )n e+tu% 8cditcranci" Ei nu a(eau -orţe%e
nece+are )n Orientu% Apropiat pentru o operaţiune dc an(ergură" Şi c!iar dacă %e2ar -i a(ut& nu +2
ar -i -o%o+it dc e%e pentru +i,p%u% ,oti( că erau -er, !otăr)ţi +ă nu co,pro,ită re%aţii%e %or
a,ica%e cu URSS pentru a apăra popoare%e $a%canice" I+,ct Paşa& care +e )nt)%ni+c %a 'airo&
%a)nccputu% %ui dccc,$rie 19:9& cu Roo+c(e%t şi '!urc!i%%& %a )napoierea %or dc %a Te!eran
adu+e+e de aco%o i,pre+ia -oarte c%ară că )n rea%itate ang%o2+aAonii nu a(eau a%t o$iccti( dcc)t +ă
pro(oace Reic!2u%ui di-icu%tăţi )n penin+u%ă& )n +copu% dc a dc+c!ide porţi%e ace+teia a%iatu%ui %or
roşu" )n ,o,entu% !otăr)rii& ei +2ar prc-acc că de$arcă oriunde& cer)nd )n +c!i,$u% acc+tci
acccptări cAccutarca i,ediată a )n(oie%ii" Apoi& ruşii nu ar ,ai a(ea a%tce(a dc -ăcut dcc)t +ă -acă
tot po+i$i%u% +ă intre" Intr2un cu()nt& preşedinte%e Repu$%icii turce re-u.a +ă
pri,ca+căanga@a,entu% %ui Antonc+cu"
)nc!eind raţiona,entu%& AnNara coric!idca că actua%a a%ternati(ă )n -aţa căreia +e gă+ea
Antonc+cu nu era aceea dc a co%a$ora +au nu %a dc$arcarca a%iată )n #a%cani& ci dc a +e decide
dacă +ă +c prete.e +au nu %a o ,ane(ră dc di(er+iune cc a(ea drept +cop +ă atragă -orţe%e ger,ane
)n penin+u%ă pentru a putea +ă de$arce ,ai uşor )n Occident" Turcia era !otăr)tă +ă nu +e %a+e
păcă%ită de şiretenia +tratcgică a Ma+!ingtonu%ui" Re,iterea notei %ui Antone+cu către I+,ct
Inonii ar aducc un gra( pre@udiciu po.iţiei adoptată dc ea şi ar -urni.a noi argu,ente eng%e.i%or şi
a,ericani%or& care +2ar +trădui +ă antrene.e Turcia )n ră.$oi& -ără a2i o-eri un a@utor e-icacc" )n
conc%u.ie& Antone+cu -u rugat +ă renunţe& pentru ,o,ent ce% puţin& %a proiectu% +ău şi +ă adopte o
atitudine +i,i%ară cc%ei a AnNarei& carc ccrea drept condiţie a oricărei co%a$orări ,i%itare cu
ang%o2+aAonii& pre.enţa e-ecti(ă )n Orientu% Apropiat a -orţe%or a%iate capa$i%c +ă2şi a+u,e ro%u%
principa% a% unei acţiuni du+e ),potri(a Reic!2u%ui prin penin+u%a $a%canică" Sup!i Tanri(er&
,ini+tru% Turciei %a #ucureşti& co,p%etă ace+t ,e+a@ cu o notă per+ona%ăD după e%& ar -i de@a )n
cur+ ncgocieri )nLrc ang%o2+aAoni şi ger,ani" E%e erau pc punctu% de a reuşi" 1ip%o,atu% turc
credea c!iar că ştie că data )ncctării o+ti%ităţi%or )n occident ar -i două.cci şi unu ianuarie 19::"
Spre ,area noa+tră +urpri.ă& o te%egra,ă Ta++ anunţă& %a acca da%ă& că (on Ri$$entrop (a -i %a
Li+a$ona& pe punctu% dc a +e,na pacca +eparată cu ang%o2+aAonii" )n acca di,ineaţă& Sup!i
Tanri(er tre.i+e din +o,n %ot corpu% dip%o,atic& pentru a21 anunţa ,are%e e(eni,ent care +e
producca con-or, pre.iceri%or +a%e" Spre de.a,ăgirea Iui& +cara ştirea a -o+t de.,inţită"
Ana%i.)nd ,ai atent ră+pun+u% din AnNara& )ţi dădeai +ea,a că principa%u% o$iecti( a% Turciei
era dc a +c ,enţine )n a-ara ră.$oiu%ui" Era -ără )ndoia%ă o po%itică oportuni+tă& dar nu %ip+ită dc
c%ar(i.iune" In-or,aţii%e -urni.ate a+upra garni.oane%or a%iate din Orientu% Apropiat con-ir,au
da%e%e deţinute dc gu(ernu% ro,?n" Pri(ite )n acca+tă %u,ină& conc%u.ii%c AnNarei erau %ogicc"
Ipote.a unor ,ane(re dc di(er+iune de+tinate +ă antrene.e Turcia )n o+ti%ităţi şi +ă2i aruncc pe
ro,?ni şi c(cn%ua% pe unguri ),potri(a ger,ani%or părea ,ai p%au.i$i%ă dcc)t a-ir,aţia
a,$a+adoru%ui 6aWc+& după carc a%iaţii puteau +ă !otăra+că dc+c!idcrca cc%ui de a% doi%ea -ront )n
#a%cani" Era e(ident că& )n ca.u% )n carc e(eni,ente%e +2ar -i de+-ăşurat con-or, pre(ederi%or
AnNarei& +ud2c+tu% european ar -i că.ut +u$ ocupaţia ruşi%or +au ger,ani%or& )n -uncţie dc
po+i$i%itatea cc%or doi ad(er+ari dc a pro-ita de +ituaţie& )n a(anta@u% %or" Ro,?nia& Ungaria şi
#u%garia şi2ar pierde atunci tot cc %e ,ai ră,)nea din independenţa %or& +u$ !ege,onia ger,ană"
C8ai )nainte dc a )ntinde ,)ini%c pentru a ni +c pune cătuşc%c& e+te ,ai $ine +ă ne )nccrcă,
u%ti,a şan+ă %upt)nd4& +pu+e ,areşa%u% Antonc+cu" Te.a contrară& +u+ţinută de 8i!ai Antonc+cu&
pretindea că Turcia pre.enta un ta$%ou ncrca% a% +ituaţiei& a()nd o +ingură gri@ăD +ă +c ,enţină )n
a-ara ră.$oiu%ui" CSă do(cdca+că ,ai )nt)i că intenţii%e %or+)nt +erioa+e& tri,iţ)nd +o%daţi )n
8editcrana orienta%ă4& ră+pundea ,areşa%u% Antonc+cu" CEi nc (or +pune că nu ar putea -acc
a+t-e% de ,işcări de trupe -ără a a(ea +iguranţa participării noa+tre %a o acţiune a%iată )n #a%cani4&
rcp%icau 8aniu şi 8i!ai Antonc+cu" Punctu% dc (ddere a% (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui de
,iniştri şi a% şe-u%ui opo.iţiei era )n +ituaţia de a putea -i pcr-cct apărat" )ntr2ade(ăr& dacă Turcia
condiţiona+e intrarea +ă )n ră.$oi de pre.enţa unor -orţe a%iate putcrnicc& pentru a o +u+ţine )n
Orientu% Apropiat& Ro,?nia& carc pu+e+e drept condiţie a +c!i,$ării po%iticii +a%e& participarea
Turciei %a O+ti%ităţi adopta& ip+o-acto
1=
& condiţia pu+ă ,ai )nainte de Turci" A+t-e%& nuca& ci
gu(ernu% din AnNara tre$uia +ă ai$ă gri@ă ca a%iaţii +ă dep%a+e.e +pre #a%cani centru% dc greutate
a% -orţe%or %or din 8cditcrar"a" Pentru 8i!ai Antone+cu era e(ident că oa,enii po%itici turci ar
pre-era +ă e(ite o a+e,enea +ituaţie& căci cu un corp eApediţionar a%iat puternic )n 8editerana
Orienta%ă& I+,ct Inonii n2ar ,ai -i putut +ă re.i+te pre+iuni%or Londrei şi Ma+!ingtonu%ui şi +2ar -i
(ă.ut +i%it +ă pună teritoriu% şi ar,ata oto,ană %a di+po.iţia ang%o2+aAoni%or"
)n acc+t ,o,ent a% ră.$oiu%ui& intere+e%e Ro,?niei şi a%e Turciei erau dia,etra% opu+e"
Pentru noi& de+c!iderea unui -ront a%iat )n Penin+u%a #a%canică de(enea o c!e+tiune dc (iaţă +au
dc ,oarte& +ingura şan+ă dc +căpare" '!iar dacă nu +c )ntre(edea dcc)t o +%a$ă +peranţă ca a%iaţii
+ă +c !otăra+că pentru acc+t teatru de ră.$oi& datoria gu(ernu%ui ro,?n era dc a )ncerca
i,po+i$i%u% pentru a2i -ace +ă )nc%ine )n acc+t +en+& +u+ţinea 8i!ai Antonc+cu"
1i+cuţii%e continuară )n -iecare .i" 8areşa%u% +-)rşi prin a recunoaşte @u+teţea argu,ente%or
co%a$oratoru%ui +ău şi a şe-u%ui opo.iţiei" 1ar nu +c dădu $ătut cu totu% )nainte de re,iterea notei"
Pretindea ca dip%o,atu% ro,?n& care ncgocia+c %a 8adrid& +ă (ină şi +ă2şi -acă per+ona% raportu%
%a #ucureşti" )n -ine& e% ceru un +tudiu @uridic a% ,oti(e%or care ar @u+ti-ica ruptura de er,ania"
'u, ar putea Ro,?nia +ă +c!i,$e ta$ăra -ără +ă2şi )nca%ce anga@a,ente%e de onoareB CPro$a$i%
a, decă.ut at)t dc rău& +punea c%& )ne)t ,2aş ,u%ţu,i cu +o-i+,e%e (oa+tre @uridice& pentru a
),p%)nta a%iatu%ui ,eu un cuţit )n +pate" 1ar nu (oi co%a$ora cu ang%o2+aAonii pentru a curăţa
teritoriu% naţiona% dc trupe%e ru+eşti şi ger,ane" Nici un +o%dat ro,?n nu (a trece -rontiere%e ţării
pentru a ,erge +ă +c $ată ),potri(a to(arăşi%or noştri dc ar,e de acu,4" #ătr)nu% +o%dat )şi
de.(ă%uia a+t-e% +crupu%e%e +a%e dc conştiinţă" Pre-erinţa +a pentru argu,ente%e de-a(ora$i%e
ar,i+tiţiu%ui cu a%iaţii )şi gă+ea a+t-e% principa%a eAp%icaţie" CŞi nu21 trataţi pc 6it%er )n ,aniera
##'" Noi nu a(e, nici un reproş gra( de -ăcut er,aniei4& ,ai +pu+e c%" C'onccdiindu21& (reţi
+ă2i daţi un certi-icat dc $ună purtare4& rep%ică ironic 8i!ai Antonc+cu" 8areşa%u% nu ră+pun+e
ni,ic" E% pără+i )ncăperea& i.$ind uşa" COare cu, poate -i pu+ codu% onoarci ,i%itare )naintea
intere+e%or ţăriiB4 ,ur,ură 8i!ai Antonc+cu& dupăcc r?,a+eră, +inguri"
1e+o%idari.area de er,ania %ui 6it%er apărea opiniei pu$%ice de,ocratice ca o datorie dc
+o%idaritate u,ană" 'ri,e%e contra u,anităţii co,i+e dc cci din SS c)ntărcau pentru %u,ea
occidenta%ă ,ai greu dec)t ro%u% pe carc )% a(ea dc )ndep%init Me!r,ac!t2u% ca +cu% a% Europei )n
-aţa a,eninţării co,uni+te" 1uş,anii cci ,ai )n(erşunaţi ai regi,u%ui $o%şc(ic& ca Min+ton
'!urc!i%% +pre eAe,p%u& )ntre ti,p )şi +c!i,$a+eră co,p%et părerea" Ei de+coperi+eră Ru+ia cca
$ună& parteneru% %oia% şi eroic& care pre%ua cura@o+ greutatea %uptei" Pentru Min+ton '!urc!i%%&
care )n ti,pu% pri,u%ui ră.$oi ,ondia% co%a$ora+e inti, cu L%oWd corgc
11
nou% con-%ict părea
pro$a$i% o repetare a i+torici" 'e% dc a% Trei%ea Rcic!& ca şi cci de a% doi%ea )ntre 191: şi 191;&
%upUi pe două -ronturi" '!urc!i%% +pera că ieşirea din %upta ger,ano2 +o(ietică (a -i& ,utati+
,uutndi+
12
& aceeaşiD er,ania (a -i )n(in+ă şi Ru+ia (a -i o$%igată& datorită di-icu%tăţi%or interne&
+ă2şi ,odi-ice +tructura po%itică" CAprecie. că +ituaţia po%itică +2a +c!i,$at )n Ru+ia şi că odată
ră.$oiu% ter,inat& oa,enii carc +)nt acu, %a putere nu o (or ,ai pă+tra cu acecaşi -orţă4& +punea
'!urc!i%% genera%u%ui po%one. Andcr+
19
şi adăugaD Cenera%ii de a+tă.i şi cei%a%ţi o-iţeri cu grade
,ari& -e,ei%e şi copiii %or nu (or per,ite ca odată )napoiaţi %a că,inc%c %or& accşti ,i%itari +ă nu
ai$ă un cu()nt dc +pu+" Ei +)nt cci care (or tre$ui +ă ia puterea& +ă ocupc )n gu(ern po+turi%e ce %c
+)nt datorate şi prin -orţa %ucruri%or ci (or -i o+ti%i regi,u%ui carc eAi+tă acu, )n Ru+ia4" '!urc!i%I
+pera deci că tu%$urări ,a@ore& ca cc%c din 191;& (or răpi )ncă o dată Ru+iei $cnc-iciu% (ictoriei"
1acă o,u% carc conducca de+tine%e 8arii #ritanii 2 ţara pc care Ru+ia o )nt)%ni+c )n dru,u% +ău
de c)te ori )ncerca+e )n decur+u% i+torici +ă )nainte.e p)nă %a Str),tori +au p)nă %a o%-u% Per+ic 2
+e ,u%ţu,ea cu o +peranţă ipotctică& nu e+te de%oc +urprin.ător că gu(ernanţii a,ericani&
ne(ino(aţi cu totu% )n ,aterie de po%itică europeană& nu au putut +ă ,ă+oare di,en+iunea uriaşă a
perico%u%ui pc carc )% repre.enta o )naintare +o(ietică +pre ini,a continentu%ui" Pentru oa,enii dc
+tat ai ţări%or carc tre$uiau +ă p%ătea+că c!e%tuie%i%e po%iticii ang%o2+aAone& pro$%e,a era gra(ă" )n
oc!ii %or& ger,ani+,u%& organi.at de na.işti& ,o$i%i.at dc Uai+cr +au dc rcpu$%ică& )şi pă+tra
acccaşi -uncţie dc contragreutate )n -aţa orientu%ui +%a(" Nu,eroa+e popoare europene +u-ereau&
de+igur& din cau.a regi,uri%or dc ocupaţie i,pu+e dc Mc!r,ac!tD era oare acc+ta un argu,ent
+u-icient pentru a per,ite co,unişti%or +ă ocupc po.iţii%e deţinute dc a% Trei%ea Reic!B
Ocupaţia Europei dc către er,ania pre.enta a+pecte di-erite& dc %a o ţară %a a%ta" Acca+tă
di-erenţă era nu nu,ai topogra-ică& ci şi crono%ogică" Ocupaţia nu a(ea pe+te tot acccaşi -aţă"
Spre eAe,p%u& nu +e putea co,para regi,u% 1ane,arcei& cu ce% a% Po%oniei" Pentru -iecare2ţară&
con+e,nu% +e deo+e$ea şi (aria )n -uncţie dc cur+u% %uat dc operaţiuni%e ,i%itare" E+te de aceea
-oarte -ire+c ca ocupantu% +ă +c -i arătat ,ai %i$era% )n 0ranţa )naintea de$arcării a%iate )n A-rica
dc Nord şi ,ai dur c)nd ina,icii +ăi ang%o2+aAoni erau )n ,ă+ură +ă in(ade.e ,etropo%a )n+ăşi"
'eea cc e+te +urprin.ător )n aprecieri%e cc +c -ac a+upra regi,uri%or dc ocupaţie e+te că %i +e
neagă dreptu% dc a ţine +u$ ocupaţie ţări%e pc carc %e2au )n(in+ pe p%an ,i%itar şi care& aşa cu, era
ca.u% 0ranţei& re-u.au +ă )nccapă negocicri peniru o pace +eparată cu Rcic!2u%" 1in punct dc
(edere @uridic& *ic!W continua ră.$oiu% cu er,ania& căci un ar,i+tiţiu nu e+te ni,ic ,ai ,u%t
dcc)t o +u+pendare a o+ti%ităţi%or )ntre -orţe%e co,$atante din două ţări" 1eci 0r?nţii ră,)nea un
duş,an" 1c cc pretindea ca +ă -ie tratată )n ,od di-eritB 1in punct dc (edere @uridic& parti.anii
nu erau dcc)t -ranctirori" 3,puşc)ndu2i& ger,anii ap%icau con(cnţii%c internaţiona%e" 8unca era
o$%igatorie pentru -iecare cc%ăţcan a% Reic!2u%uiD )n teritorii%e ocupatc dc Mc!r,ac!t& ger,anii
erau )n drept +ă ap%ice popu%aţiei %egi%e )n (igoare )n ţara %or& după principiu% dc drept
internaţiona%D C%e droit +uit %c drapeau4
1:
" Legi%e ră.$oiu%ui +)rit a+pre" 'ine (rea +ă nu %e )ndure
rigori%e tre$uie +ă )nccapă prin a nu dcc%ara ră.$oi" ')nd te !otărăşti %a un a+e,enea ge+t& accepţi
i,p%icit ri+cu% dc a (edea teritoriu% tău ocupai de duş,an" E+te .adarnic& şi ,ai a%e+ inuti%& +ă
+trigi după accea că +2a co,i+ un +acri%egiu"
1acă 6it%er gu(erna ca +tăp)n a$+o%ut& nu e+te ,ai puţin ade(ărat că )n a@utoru% +ău +c
crea+eră di(er+e c%anuri care +c %uptau )ntre c%c" Nici unu% nu a(ea pretenţia +ă )% )n%ocuia+că pc
0ii!rcr& dar -iecare +pera +ă o$ţină o in-%uenţă precu,pănitoare a+upra !otăr)ri%or şe-u%ui"
8i%itarii -or,au o grupare aparte" oring era +inguru% carc accepta& dc a%t-e% -oarte rar& +ă +u+ţină
punctu% %or de (edere )n -aţa 0ii!rer2u%ui" Ri$$entrop +c $ucura dc o oarecare in-%uenţă pe %)ngă
6it%er& dar c% nu repre.enta ni,ic )n partid" 1ete+tat de oe$$c%+ şi Ro+en$erg& +ingura +a şan+ă
de a +e ,enţine era +ă2şi ,enţină )ncrederea +tăp)nu%ui" S%ă$iciunea co,ună a ace+tor oa,eni era
de a +e -i detaşat de partidu% na.i+t" Singuru% care pă+tra o %egătură +tr)n+ă cu cadrc%e şi ,ai a%e+
cu noua generaţie era 6i,,%cr" Atunci c)nd toţi cei%a%ţi depindeau ,ai ,u%t +au ,ai puţin
de+c!i+ de 6it%er& 6i,,%er repre.enta o -orţă independentă" C8ediocrii4& cu, )i nu,ea
oe$$c%+& Sut.e şe-u% SA& ,i%iţia partidu%ui na.i+t& LeW& şe-u% ,uncitori%or& a+ociaţi %ui 6i,,%cr&
de(eneau din ce )n ce ,ai puternici" 6it%er& care ti,p de (reo .ece ani +e detaşa+e de partid
pentru a -i %a uni+on cu Me!r,ac!t2u% şi cu per+ona%ităţi%e regi,u%ui +ău& )şi +c!i,$ă $ru+c
orientarea )n ti,pu% (erii anu%ui 19:9" 6i,,%er de(eni a doua per+oană a er,anici" 0iind %a
conducerea 8ini+teru%ui de Interne& )n %ocu% ,oderatu%ui 0ricN& c% era %i$er +ă2şi pună )n
eAecutare p%anuri%e" )ncepea Cpo%oni.arca4 Europei" Po%onia -u+e+e terenu% de eAperienţă a% %ui
6i,,%er" 6it%er& nu,indu21 )n %ocu% %ui 0ricN& renunţa+e de-initi( %a po%itica de co%a$orare cu
popoare%e ocupate" Puteai +ă te )ntre$i cu ne%inişte ce tran+-or,ări +c (or produce& +u$ in-%uenţa
%ui 6i,,%er )n raporturi%e dintre er,ania şi a%iaţii +ăi" )n ce pri(eşte Ro,?nia& co,andantu% SS
)şi ,ani-e+ta+e cu -iecare pri%e@ o+ti%itatea +a -aţă de regi,u% ,areşa%u%ui Antonc+cu" Pre-erinţa
%ui 6it%er pentru +o%dat& )n detri,entu% ăr.ii de 0ier& -u+e+e con+iderată dc 6i,,%cr o ,are
greşea%ă" E% +ocotca& )n 19:1& că ar,ata ro,?nă nu ,erita +c!i,$u% pentru a @u+ti-ica pără+irea
partidu%ui %egionar& )nrudit din punct dc (edere ideo%ogic" )n toa,na anu%ui 19:9& )n cur+u%
u%ti,ei +a%e (i.ite %a 6it%er& Antone+cu )i dec%ara+e ră+picat 0ii!rer2u%uiD CAccept +ă negocic. cu
du,nea(oa+tră& cu Ri$$entrop& cu şe-ii ar,atei& dar nu cu per+ona%ităţi%e ger,ane care au
+u+ţinut arda de 0ier ),potri(a ,ea4" A%u.ia %a 6i,,%er era e(identă şi 6it%er +e gră$i+e +ă dea
a+igurări ,areşa%u%ui" Părerea nou%ui +ău ,ini+tru dc interne a+upra po%iticii carc tre$uia ur,ată
-aţă dc Ro,?nia +e +c!i,$a+e ,u%t" 'ontri$uţia ar,atei ro,?ne )% con(in+c+c că a%egerea %ui
6it%er -u+e+e @u+tă" CTotuşi& pentru a nu a(ea tu%$urări )n interioru% ţării ,e%e 2 %egionarii ar putea
+ă +e crcadă )ncura@aţi dc pre.enţa trupe%or SS 2 ţin ca ace+te unităţi +ă -ie -o%o+ite pc a%te -ronturi
dcc)t cc%c unde %uptă +o%daţii ro,?ni4& rep%ica+e ,areşa%u%" 'u toate a+igurări%e %ui 6it%er&
Antonc+cu +ocotea puterea Iui 6i,,%cr ca un perico% (irtua% pentru Ro,?nia" Pentru c%& unităţi%e
SS erau -or,aţiuni dc parti.ani& carc +e $ucurau tot at)t dc puţin ca şi accştia dc drepturi%e de
care $ene-icia.ă +o%daţii unei ar,ate regu%ate" Antonc+cu era de părere că ina,icu% era )ndreptăţit
+ă ),puşte un pri.onier SS" CE+te un ani,a% !ăituit care ,uşcă -ără +ă a%eagă4& +punea e%&
(or$ind de+pre er,ania %ui 6i,,%cr" 1ar& dacă ace+te te,eri @u+ti-icau o atitudine (igi%entă
pentru (iitor& nu eAi+ta ni,ic )n raporturi%e din trecut )ntre Ro,?nia şi Reic! care +ă %egiti,e.e
pără+irea a%ianţei" 6it%er )şi re+pecta+e cu()ntu%" E% +e anga@a+e +ă edi-ice raporturi%e ger,ano2
ro,?ne pc )ncrederea reciprocă )ntre cci doi şe-i şi nu )şi +c!i,$a+e părerea" 1acă pentru 6it%er
%ea%itatea era o cAccpţic& pentru Antonc+cu ea era o regu%ă"
Pentru a acoperi Europa dc ruine& tit%u% @uridic a% ang%o2+aAoni%or a -o+t gă+it )n )ntregi,e )n
e%i$erarea ,ici%or popoare de(enite +ate%iţi ai cc%ui dc a% Trei%ea Reic!" )nainte dc a de(eni
C+ate%it4& Ro,?nia practica+c o po%itică de -ide%itate -aţă dc +i+te,u% dc a%ianţe creat %a *er+ai%%e+"
Spre +-)rşitu% anu%ui 1999& ea ,ai re+i,ţea )ncă c-ectc%e cri.ei econo,ice ,ondia%e" EAcedente%e
+a%e )n ccrca%c nu gă+eau a,atori pc piaţa ,ondia%ă" 'e% de a% Trei%ea Rcic!& )n căutarea dc pieţe
pentru produ+e%e indu+tria%e& propu+e atunci gu(ernu%ui din #ucurcşti ncgocicrca unui acord
econo,ic dc co,pen+are" La in(itaţia gu(ernu%ui ro,?n& o de%egaţie ger,ană p%ecă +pre
#ucureşti" La -rontiera noa+tră o aştepta un repre.entant a% ,ini+tru%ui ro,?n de eAterne& dar nu
pentru a2i ura $un2(enit& ci pentru a o ruga +ă +e )napoie.e i,ediat )n er,ania" A,$a+adoru%
0ranţei %a #ucurcşti& d%" T!ierrW& prote+ta+e energic pe %)ngă gu(ernu% ro,?n ),potri(a ace+tei
a%unecări +pre Reic! pc care o repre.enta& după părerea cc%or dc %a Huai dJOr+aW
15
& un acord
econo,ic +e,nat cu p%enipotenţiarii %ui 6it%er
1<
" )n po-ida intere+u%ui +ău e(ident& Ro,?nia
C%i$eră4 +2a (ă.ut o$%igată +ă +c +upună +o,aţii%or protectori%or ,ici%or naţiuni" Ro,?nia& +ate%it
a% cc%ui dc a% Trei%ea Rcic!& a putut )ntotdeauna +ă negocie.e& -ără piedici din partea ger,ani%or&
cu oricare a%t partener" Ea a putut +ă tri,ită gratuitprodu+c a%i,entare& care %ip+eau er,anici& )n
recia şi 0ranţa& -ără ca Ui%%inger +ă +c con+idcre )n drept +ă inter(ină" )n po-ida ten+iunii
cre+c)nde )ntre #er%in şi AnNara& ,ăr-uri%e noa+tre +e )ndreptau +pre I+tan$u%& con-or,
acorduri%or %i$er con+i,ţite )ntre cc%e două ţări" '!iar atunci c)nd Ro,,e% a de+copcrit pc un
aerodro, $ritanic din 'ircnaica
1>
produ+e petro%iere ro,?neşti& Rcic!2u% +2a ,u%ţu,it +ă
prote+te.e şi +ă ceară o anc!etă" Era +arcina %ui Antonc+cu +ă (eg!e.e pentru ca a+e,enea
+er(icii indirecte +ă nu ,ai -ie -ăcutc ina,icu%ui" 1c,ocraţii ro,?ni& pentru ca (oci%e %or +ă nu
-ie )nă$uşite dc p%)ngcri%c ce%or%a%ţi& a-ir,ă pe+te tot că ţara noa+tră ar -i -o+t @e-uită +i+te,atic dc
ger,ani" La -ine%e ră.$oiu%ui& acea+ta era aproape un tit%u de no$%eţe" Rea%itatea e+te tota%
di-erită" C1acă Rcic!2u% şi Ro,?nia ar -i două ca+c dc co,crţ carc +c !otără+c +ă2şi )nc!cie
de-initi( conturi%c& Ro,?nia e+te accca carc ar a(ea dc p%ătit $ani er,aniei4& +punea '%odiu+&
+pecia%i+tu% %ui Ri$$cntrop pentru a-aceri%c ccono,icc" Şi era ade(ărat" 1c -iccare dată c)nd
datoria ger,ană depăşea po+i$i%ităţi%e tre.oreriei noa+tre& c%earingu%
1;
era acoperii cu ce+iuni de
aur şi de(i.e -ăcute dc Rcic!+$anN L
9
& )n pro-itu% #ăncii Naţiona%e a Ro,?niei" 'inci (agoane dc
aur ger,an şi o +ută patru.eci şi şapte ,i%ioane dc -ranci e%(eţieni au intrat )n patri,oniu%
+tatu%ui ro,?n
2=
" Pc %)ngă ace+tea& Rcic!2u% a acordat +ate%itu%ui +ău un ),pru,ut dc două +ute dc
,i%ioane dc Rcic!+,arN& pentru ec!ipa,entu% ,i%itar şi indu+tria% a% Ro,?niei" E% a -o+t -o%o+it
integra%& dar Antonc+cu o$ţinu+e de %a 6it%er +ă nu -ie re+tituit niciodată" )n ca.u% unei (ictorii
co,unc& acea+tă +u,ă tre$uia +ă -ie reţinută din de+păgu$iri%e de ră.$oi pc carc Ro,?nia ar -i
a(ut dreptu% +ă %e rc(endicc dc %a ina,icii +ăi
n
. 1in punct de (edere po%itic& re%aţii%e cu Rcic!2u%
durau de@a dc trei ani şi @u,ătate" )n ti,pu% acc+tei perioade& ger,anii +c co,porta+eră corect"
E+te ade(ărat că gu(ernu% ro,?n +e (ă.u+e +i%it +ă co,ită& )n anu,ite ,o,ente& acte pe carc ar -i
pre-erat +ă %e e(ite" E% a tre$uit& +pre eAe,p%u& +ă dcc%arc ră.$oi State%or Unite& )n dece,$rie
19:1" Acea+tă o$%igaţie deri(a din aderarea +a %a pactu% tripartit" 1ar orice tratat de a%ianţă
%i,itea.ă +u(eranitatea +e,natari%or" Oare 0ranţa era un +ate%it a% 8arii #ritanii& %a 9 +epte,$rie
1999& c)nd a tre$uit +ă dec%are ră.$oi er,aniciB"
Spre deo+e$ire dc predece+orii +ăi& Antonc+cu intcr.icea Reic!2u%ui oricc i,iAtiune )n
pro$%e,e%e po%iticii interne a%e ţării" In 1999& Ro,?nia %i$eră a -o+t o$%igată +ă cede.e pre+iuni%or
in+i+tente a%e Londrei şi Pari+u%ui şi +ă +upri,e partidu% ger,ano-i%& arda dc 0ier" 8aniu şi a%ţi
dc,ocrato-i%i nu au cuno+cut nici )nc!i+oare& nici eAecuţii%e +u,are )n perioada !ege,oniei
ger,ane )n Europa& ca O" 'odrcanu şi adepţii +ăi +u$ !ege,onia de,ocratică" Şi totuşi& era )n
ti,pu% ră.$oiu%ui" In -oarte de,ocratica 8are #ritanic& +ir Ro$ert 8o+%cW& parti.anu% %ui I2Iit%cr&
era internat )ntr2un %agăr de concentrare" 8aniu& +u$ conducerea căruia Sta%in )i in(ita pc ro,?ni
+ă +c unea+că
22
& +c p%i,$a %i$er& pentru că %a #ucureşti eAi+ta un gu(ern C+ate%it4 +u-icicnt dc
puternic şi independent pentru a2i prote@a pc ger,ano-o$i"
E(reii ro,?ni n2au purtat niciodată& a+e,enea core%igionari%or %or din re+tu% Europei& +teaua
ga%$enă" Nici unu% dintre ci n2a -o+t deportat )n %agăre%e de eAter,inare a%e SS" 8ai ,u%t )ncă&
e(reii dc origine ro,?nă& carc %ocuiau )n +trăinătate& +c $ucurau dc protccţia #ucurcştiu%ui"
CEra, pro-e+or dc drept internaţiona% şi i2a, )n(ăţat pc +tudenţii ,ei că un paşaport ro,?n dă
drept Ia protecţie4& +cria 8i!ai Antonc+cu %egaţiei dc %a *ic!W" E% ccrca ca toţi e(reii ro,?ni carc
doreau +ă re(ină )n Ro,?nia +ă pri,ea+că acte%c ncce+are pentru a -ace că%ătoria" 'inci.cci şi
cinci dc ,ii dc e(rei au (enit +ă +c +ta$i%ea+că )n 19:: )n Ro,?nia& cu co,p%icitatca +er(icii%or
noa+tre din +trăinătate" 'ei carc nu erau ro,?ni şi carc (oiau +ă +c re-ugie.e )n Ro,?nia
$enc-iciau de acc%caşi )n%e+niri ca şi concctăţcnii noştri dc origine i+rae%iLă" CNoi şti, că& )n
Ro,?nia& e(reii +)nt )n +iguranţă& )i +punea d%" 6ir+c!,ann& repre.entantu% organi.aţii%or +ioni+te
dc %a AnNara& %ui 'rct.canu& ,ini+tru% Ro,?niei )n Turcia" 1in Po%onia& din Iugo+%a(ia& din
#u%garia şi& ,ai t)r.iu& din Ungaria& e(reii trcccau c%ande+tin -rontiera şi +e pre.entau autorităţi%or
ro,?ne& ştiind că e%e nu2i (or re+pinge" CRo,?nia a de(enit& pentru e(rei& un nou pă,)nt a%
-ăgăduinţei4& +punea eAa+perat& (on Ui%%ingcr"
C'ine a trădatB4 +triga )n 19:9 conte%e 'ianoB Cer,anii nc2au co,unicat că +c !otăr)+eră
+ă atace Ru+ia )n di,ineaţa .i%ei dc 21 iunie E19:1F4
29
" Antonc+cu -u+e+e pu+ %a curent )n %egătură
cu intenţii%e %ui 6it%er )n decc,$ric 19:=" )n ceea cc )% pri(eşte& c% nu putea +ă +c p%)ngă& ca ginere
a% 1ucc%ui& că a -o+t ţinut Ia o parte" 1i,potri(ă& -ăcu+c tot ce )i +tătea )n putinţă pentru a21
),pinge pe 6it%er %a agre+iune" Şi nu era +inguru%" Predece+oru% +ău nu era a%tu% dcc)t pri,a
(icti,ă a Reic!2u%ui& Rid. S,ig%W" Antonc+cu a-ir,a că 6it%er co,i+e+e cca ,ai ,arc greşea%ă
dc ordin ,i%itar& -ăc)ndu2şi un ina,ic din Po%onia& şi nu un a%iat contra URSS" La )nceputu%
anu%ui 199;& co%one%u% #ccN +c +trăduia +ă tran+-or,e un con-%ict de -rontieră cu Lituania )n
Cca+u+ $e%ii4& pentru a pro(oca ră.$oiu% )ntre Reic! şi So(iete" 'e%e patru.eci dc di(i.ii po%one.e
tre$uiau +ă %upte a%ături dc Mc!r,ac!t" 'u doi ani )nainte& Antonc+cu 2 pc c)nd nu era )ncă dcc)t
şe-u% +tatu%ui ,a@or 2 +c con+u%ta+e )nde%ung cu Rid. S,ig%W" Principa%a preocupare a şe-u%ui
ar,atei po%one.e era o ca,panie du+ă )n co,un ),potri(a Ru+iei& +pri@inită pe -orţa nă+e)ndă a
ce%ui dc a% Trei%ea Reic!" 'e%e patru.eci dc di(i.ii a%e Po%oniei ar -i ,odi-icat& poate& cur+u%
operaţii%or )n e+tu% Europei" 8oti(e%e carc -ăccau din #ccN şi Rid. S,ig%W parti.ani ai unui
ră.$oi contra URSS )n 199; erau (a%a$i%e pentru Antonc+cu )n 19::" EI era nep%ăcut i,pre+ionat
dc -iecare dată c)nd ger,anii (or$eau dc CLe$cn+rau,4
2:
& )n %oc +ă (or$ea+că dc +paţiu% (ita%
co,un" Era o gra(ă eroare p+i!o%ogică" 1ar )n rea%itate er,ania era +ingura ,arc putere
di+pu+ă şi capa$i%ă +ă %upte ),potri(a in-%uenţei +%a(o2co,uni+te )n acca+tă regiune" 3nccp)nd din
1999& e(eni,ente%e o do(ede+c" In 19::& )n pre.enţa unei a,eninţări +o(icticc ,ai ne%iniştitoare
dec)t (reodată& a pără+i er,ania -ără a pune ni,ic )n %ocu% Mc!r,ac!t2u%ui cc!i(a%a cu o
+inucidere" CE+te ca şi cu, ai +ări din a(ion -ără paraşută4& +punea ,areşa%u% Antonc+cu" 1acă
a-ir,aţii%e a,$a+adoru%ui 6aWc+ erau eAacte& dacă& )n rea%itate& genera%u% Ei+cn!oYcr putea +ă
decidă de$arcarea dc trupe )n #a%cani& ar,i+tiţiu% cu a%iaţii de(enea rea%i.a$i%"
6it%er +c anga@a+e +ă apere -rontiere%e Ro,?niei" )ntor+ătura %uată dc operaţiuni%e ,i%itare
părea +ă arate că c% nu ,ai era )n ,ă+ură +ă +ati+-acă ,u%t ti,p acca+tă o$%igaţie" ri@a noa+tră
pentru +ecuritate era +inguru% argu,ent cc +c putea in(oca pentru a ieşi din a%ianţa cu er,ania"
)n ace+t +en+ a redactat 8i!ai Antonc+cu proiectu% notei cerută dc ,areşa%" )n %inii genera%e&
acea+ta a-ir,a că Rcic!2u% nu ,ai era )n ,ă+ură +ă a+igure integritatea teritoria%ă a Ro,?niei şi&
)n con+ecinţă& gu(ernu% +e (edea +i%it +ă ia ,ă+uri%e nece+are prin a%te ,i@%oace pentru a a+igura
+a%(gardarea intere+e%or +a%e ,a@ore" C*eţi adăuga că poporu% ro,?n )şi pă+trea.ă intactă
ad,iraţia +a pentru eroi+,u% cu care +o%daţii ger,ani au %uptat ),potri(a co,uni+,u%ui" Şi nu
(eţi o,ite +ă arătaţi că noi nu (o, %upta niciodată contra (ec!i%or noştri ca,ara.i dc ar,e )n
a-ară de ca.u% de %egiti,ă apărare şi că +peră, că %u,ea (a recunoaşte )n cur)nd +en+u% %uptei
du+ă )n co,un dc Ro,?nia şi er,ania ),potri(a URSS4& ordonă ,areşa%u%" Şi e% adăugăD C'u
acea+ta& ,ă dec%ar pregătit +ă trăde.4"
Sccrctaru% dc %egaţie rigoriu& carc ,enţinea %egătura cu a,$a+adoru% 6aWc+ %a 8adrid&
+o+i %a #ucurcşti" E% in+i+tă a+upra urgenţei c!e+tiunii" 1%" 8id%cton
25
ar -i (enit dc ,ai ,u%te ori
+ă )% caute din partea a,$a+adoru%ui State%or Unite şi %2ar -i rugat +ă cAp%icc %a #ucurcşti că
pro$%e,a era -oarte +erioa+ă şi că ca nu ad,itea a,)narc" 1acă +c ,ai e.ita& de$arcarea )n
#a%cani putea +ă de(ină i,po+i$i%ă" Su$ pre+iunea e(eni,ente%or& Antonc+cu +c !otăr)" Nota
cerută dc preşedinte%e Roo+c(c%t tre$uia +ă2i -ie re,i+ă %ui Sa%a.ar" 'ei doi o-iţeri dc +tat ,a@or
carc tre$uiau +ă ,eargă %a ,are%e carticr a% Iui Ei+cn!oYcr -u+e+eră a%eşi" Erau co%onc%u%
1a(ide+cu& directoru% ca$inetu%ui ,i%itar a% Iui ,areşa%u%ui şi co%one%u% Teodorc+cu& ataşat ,i%itar
a% Ro,?niei %a AnNara" Nu +c ,ai aştepta dcc)t acordu% Ma+!ingtonu%ui pentru a +e pune acc+t
,ecani+, )n acţiunc"
'on(or$iri%e -in%andc.o2ru+c& carc )nccpu+cră )n -e$ruarie 19::& erau ur,ărite cu cca ,ai
,arc atenţie dc +ate%iţii A""ci" E%e erau con+iderate ca un ,ode% dc ncgocieri cu URSS" #u%garia a
-o+t pri,a carc a rcacţionat" Un Cneutru4& #agriano( pre%uă puterea" 1ar in-or,aţii%e carc ne
par(eneau pretindeau că U%%ein Re(it+Ni& ,ini+tru% Ungariei %a StocN!o%,& ar -i a(ut ,ai ,u%te
)ntre(ederi cu Paa+iNi(i& p%enipotenţiaru% -in%ande. pentru ncgocicri%c cu So(iete%e" Acc+ta din
ur,ă ar -i -o+t rugat dc dip%o,atu% ,ag!iar +ă +onde.e terenu% pentru o %uare dc contact )ntre
gu(ernu% +ău şi URSS" Ne%iniştea că ar putea -i depăşiţi dc doi (ccini +c ,ani-e+tă puternic %a cci
doi Antonc+cu"
8areşa%u% +e te,ea dc o +ituaţie ,i%itară di-ici%ă& căci dacă #u%garia nu ,ai a+igura -%ancu% de
+ud a% Ro,?niei& iar Ungaria ce%e de nord şi de (e+t& apărarea contra Ru+iei era co,pro,i+ă
ire,edia$i%& )n ti,p ce 8i!ai Antonc+cu +e te,ea că a co,i+ o greşea%ă& a$andon)nd negocieri%e
directe cu URSS"
C'ei care cred că eu aş dori +ă ,ă a()nt pe dru,u% a(enturo+ a% cuceriri%or ),i
+u$e+ti,ea.ă tota% +i,ţu% rea%i+t4& dec%ara Sta%in %a 2= -e$ruarie& )ncura@at& Ant!onW Eden
a+igura& c)tc(a .i%e ,ai t)r.iu& )n -aţa 'a,erei 'o,une%or& că eng%e.ii nu +e anga@a+eră )n nici un
,od %a Te!eran +au %a 8o+co(a& pentru a %i,ita +au eAc%ude intere+e%e %or )n anu,ite părţi a%e
Europei"
'a dc -iecare dată după a+e,enea dcc%araţii& 8aniu şi 8i!ai Antone+cu %c pre.entau
,areşa%u%ui ca do(e.i ,enite +ă2% pună )n )ncurcătură" CS)nte, )n -aţa unei curţi& co,pu+ă din
trei @udccători" 1oi nc +)nt -a(ora$i%iD '!urc!i%% şi Roo+e(e%t şi unu% o+ti%D Sta%in" A(e, tot
intere+u% +ă nc pre.entă, )n -aţa ei4& +punea (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui& )n ti,p cc 8aniu
)n-ăţişa '!arta At%anticu%ui
2<
precu, 8oi+e Ta$%e%e %egii
2>
" C')ine%e Roşu4& i.o%at şi atacat dc
toată %u,ea& nu era ,ai puţin !otăr)t +ă2şi apere punctu% +ău dc (edere" C1in punct dc (edere
@uridic& ordinea internaţiona%ă poate +ă -ie concepută ca o ordine contractua%ă" Pe p%an ,i%itar& ca
+c +ta$i%eşte după ra.a de acţiune a -orţei ,i%itare" O ar,ată nu poate -i oprită dcc)t de o a%tă
ar,ată" 1acă renunţă, %a Mc!r,ac!t& tre$uie +ă (ină o a%tă -orţă ,i%itară +ă o )n%ocuia+că" O
-rontieră nu eAi+tă dcc)t atunci c)nd poate -i apăraţii" A%t-e%& ea nu e+te dec)t o -icţiune @uridică"
Atunci c)nd Sta%in (or$eşte de rea%i+,u% +ău& )n ace+t +en+ tre$uie +ă2% )nţe%ege,4& +punea e%"
Şi acca+tă rea%itate era ,ateria%i.ată dc Ar,ata Roşie carc )şi re%ua+e atacuri%e )n direcţia
-rontierei noa+tre" 0rontu% ger,an& cop%eşit dc ,a+e%e u,ane& era )n p%ină cri.ă" Tre$uia oare +ă
-ie tri,işi cei doi o-iţeri dc +tat ,a@or %a A%ger pentru a %ua contact cu genera%u% Ei+cn!oYer -ără
a ,ai aştepta ră+pun+u% a,$a+adoru%ui 6aWe+B 1c %a 8adrid& nu ne ,ai (enea ni,ic" Sc putea
oare eAp%ica acca+tă tăcere prin o-en+i(a dip%o,atică du+ă de eng%e.i şi a,ericani %a AnNaraB
Ma+!ingtonu% şi Londra )şi de+coperi+eră toate $aterii%e" Pre+a& oa,enii de +tat& prin dcc%araţii
pu$%ice& +pri@ineau de,er+uri%e a,$a+adori%or ang%o2+aAoni )n Turcia& pentru a deter,ina acea+tă
ţară +ă )şi +c!i,$c po.iţia" Totu% %ă+a +ă +e creadă că gu(ernu% %ui I+,ct InOnii (a -i pu+ )n -aţa
a%ternati(eiD cu noi +au ),potri(a noa+tră" 1acă a%iaţii ar -i reuşit +ă2i !otăra+că pc pa.nicii
+tr),tori%or +ă intre )n acţiune de partea %or& atunci p%anuri%e dc de$arcare )n #a%cani& di+cutatc %a
8adrid& +c puteau ,ateria%i.a" Pre+tigiu% %ui (on Papcn& cu toate +i,patii%e de carc +c $ucura )n
ccrcuri%c conducătoarc %urccşti& era )n dec%in" 3n-r)ngeri%e Mc!r,ac!t2u%ui di,inua+eră +en+i$i%
in-%uenţa +a" )n acca+tă %uptă dip%o,atică inega%ă& er,ania a pri,it un a@utor indircct şi
ne+peratD cc% a% Uniunii So(ietice" Oia-e%e +o(ietice şi dip%o,aţia o-icia%ă +2au -erit +ă inter(ină"
Oiare%e CPra(da4 şi CI.(c+tia4 care ataca+eră& cu c)tc(a +ăptă,)ni )nainte& pe oa,enii de +tat turci
pentru atitudinea %or pro-a+ci+tă& păreau +ă ignore tota% e-orturi%e de+-ăşurate de Ma+!ington şi
Londra pentru a tran+-or,a pc aceiaşi oa,eni )n pro2a%iaţi" 8o+co(a& )n gri@a +a dc a ţine -orţe%e
ar,ate ang%o2+aAone departe de #a%cani& adopta )n contro(er+a Turcici cu ang%o2+aAonii o
atitudine de prudentă neutra%itate"
Sa$ota@u% +o(ictic )i per,i+e %ui (on Papen +ă re+ta$i%ea+că ec!i%i$ru%& )n%r2un ,o,ent c)nd %a
$a%anţa )nc%ina dc partea ina,icu%ui" u(ernu% dc %a #ucureşti ur,ări+e cu ne%inişte -a.e%e intrigii
dip%o,atice de %a AnNara" Soarta +a +e @uca pc ,a%uri%e #o+-oru%ui" Succe+oru% o,u%ui dc %a
a%%ipo%i ,ai pă+tra oare& )n +tră-undu% +u-%etu%ui& o +i,patie +ecretă pcniru ca,ara.ii +ăi dc ar,e
din 191<B 1in partea turci%or a, a-%at că I+,ct Paşa nu ceda+e" Str),tori%e răin)ncau )nc!i+c
-%otei ang%o2+aAonc" Turcii ne i.o%au& )ntre ruşi şi ger,ani" Prin ace+t -apt& C'onducătoru%4
con+idcra că negocieri%e de %a 8adrid eşua+eră" Pentru a re%ua negocieri%e& tre$uia +ă +e producă
un -apt nou" A%iaţii erau $%ocaţi )n Ita%iaT +inguru% teatru de operaţiuni )n ,işcarc ră,)nea -rontu%
ger,ano2ru+" C)n Europa nu eAi+tă dec)t două -orţeD URSS şi Reic!2u%" )ntre e%e eu ,i2a, -ăcut
a%egerea4& +punea e%" C1acă )n (iitor (a ,ai eAi+ta una& ne (o, putea apropia dc ca& după cc )i
(o, -i -ăcut in(entaru% puterii& a% po.iţiei +a%e geogra-ice şi aP re+pon+a$i%ităţi%or pc carc ca (a
(rea +ă şi %c a+u,e pe continent4"
)n cc%e din ur,ă& 8adridu% rup+e tăcerea" 1ar nu pentru a ră+punde Ia )ntre$area %ui
Antonc+cu pri(ind nota cerută de preşedinte%e Roo+e(c%t& pc carc ,areşa%u% propunea +ă o
depună %a preşedinte%e Sa%a.ar" A,ericanii& pro$a$i% pentru a arunca a+upra gu(ernu%ui ro,?n
ră+punderea pri(ind eşecu% negocieri%or şi propria %or nereuşită dc %a AnNara& ne acu.au dc a -i
-ăcut @ocu% ger,ani%or pentru a o$ţine in-or,aţii a+upra intenţii%or +tatu%ui ,a@or genera% a%
a%iaţi%or"
Era ora două di,ineaţa& c)nd 0iatu% CTopo%ino4 +e opri )naintea c%ădirii de %a peri-erie& unde
trei $ăr$aţi& ,areşa%u% Antonc+cu& 8aniu şi 8i!ai Antonc+cu )şi dădu+eră )nt)%nirc" )n+uşi
(icepreşedinte%e condu+c+c +pre un cartier o$+cur a% oraşu%ui ,aşina )n carc %ua+e %oc 8aniu"
8areşa%u% Antonc+cu& un pieton o$işnuit cu ,arşuri%e& (eni+e pc @o+& +tră$ăt)nd +ingur +tră.i%e
pu+tii" Ace+tc precauţii -u+e+eră %uate pcniru a )nşe%a (igi%enţa propriei noa+tre po%iţii care&
nepri,ind ordine contrare& co%a$ora +tr)n+ cu agenţii %ui 6i,,%er& care +c introdu+e+eră )n ţară )n
u%ti,u% ti,p& ca,u-%aţi )n oa,eni de a-accri" 'ci pc carc Ma+!ingtonu% )i )n(inuia dc a %ucra
pentru ger,ani +c a+cundcau )n propria %or capita%ă& ca nişte con+piratori& pcniru a nu tre.i
$ănuie%i%e ca,ara.i%or %or dc ar,e" C')inc%c Roşu4 era +inguru% carc )şi ,ani-e+ta indi+po.iţia dc
a -i pri,it& %a in+i+tenţii (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui& +ă ia parte Ia acc+t @oc Cdc2a (2aţi
a+cun+c%ca4 cu propria +a po%iţie" Septuagenaru% 8aniu +e +i,ţea )ntinerit"
)n cinci.cci dc ani dc (iaţă po%itică i +c )nt),p%a+c dc două ori +ă a@ungă %a un ,ini+terD şi
ieşi+e tot at)t dc repede" )n re+tu% ti,pu%ui& -ăcu+e opo.iţieD -aţă dc toate puteri%e& regi,uri%e
de,ocrate ca şi dictaturi%e& -aţă de gu(ernu% dc %a #udape+ta& p)nă )n 191; ca repre.entant a%
Ro,?niei iredente şi gu(ernu%ui din #ucuroşii odată ce a de(enit cctăţcan ro,?n& -aţă dc
),păratu% Au+triei şi rege%e Ro,?niei" Era& dacă +2ar putea +pune a+t-e%& un opo.ant dc caricră"
1ar pre+tigiu% şi autoritatea +a erau indi+cuta$i%e" La 'a,era din #udape+ta& carc +e,ăna ,ai
puţin cu o Adunare %egi+%ati(ă& şi ,ai cur)nd cu o -urtunoa+ă reuniune pu$%ică unde +c aruncau
in(ccti(c)n ,ag!iară& )n +)r$ă& )n croată& )n ger,ană& )n ro,?nă& )n +%o(acăT %a 'a,era din
#ucuroşii& unde deputaţii -o%o+eau de regu%ă şedinţe%e pentru a2şi re.o%(a di-erende%e %or
per+ona%e& +e in+taura pe %oc tăcerea atunci c)nd 8aniu urca %a tri$ună" Toate pri(iri%e +e -iAau
a+upra +i%uetei +a%e rigide 2 ace%aşi gu%er +cro$it& ace%aşi co+tu, de,odat 2 carc e(oca *iena %ui
Pr?n. Qo+c-T at)t duş,aniiJ c)t şi parti.anii +ăi +c pregăteau +ă )% a+cu%te cu de-erenţă" 8aniu
pronunţa ,ai puţin un di+cur+ po%itic c)t o p%edoarie +au un rec!i.itoriu" E% p%eda pentru
'on+tituţie care era +-)ntă şi )i +o,a pe toţi cei care& oricine ar -i -o+t ei& ,ani-e+ta+eră %ip+ă de
re+pect -aţă de acea+ta" Nu ad,itea nici o +cu.ă& nici un preteAt& nici o circu,+tanţă atenuantă&
nici şo(ini+,u%& nici raţiunea dc +tat" E% +tătea )n -aţa Adunării cu 'on+tituţia ca 8oi+e )n -aţa
poporu%ui e(reu cu 1eca%ogu%
2;
" Ni,ănui nu i2ar -i trecut prin ,inte +ă )% )ntrerupă cu o apo+tro-ă
necu(iincioa+ă" Nu,ai după cc ieşeau a-ară )şi per,iteau g%u,e ino-en+i(e" Sc +punea& +pre
eAe,p%u& că po%iţiştii Siguranţei& atunci c)nd +e )nt),p%a +ă $ată un cetăţean& nu pierdeau oca.ia
+ă2i +pună că ap%ică 'on+tituţia& a+e,enea %ui 8aniu" Un a+t-e% dc o, )i deran@ea.ă pe deputaţiD
a+cu%t)ndu21& %i +c parc că aud (ocea conştiinţei %or" 1ar pentru ,a+e& 8aniu era un .eu" Pentru
pri,a oară& e% gu+ta +en.aţii%e tari a%e unei acţiuni c%ande+tine& du+ă )n co,pania dictatoru%ui ţării
+a%e" 8i!ai Antonc+cu pro(oca+e acca+tă )nt)%nirc )n +peranţa că& +u+ţin)ndu2+c reciproc& 8aniu şi
e% (or reuşi +ă2% con(ingă pe ,areşa% +ă a$andone.e punctu% +ău dc (edere rigid" CProiectu%
de$arcării a%iaţi%or )n #a%cani toc,ai a -o+t a$andonat4& +pu+e c%& pentru a de+c!ide de.$ateri%e"
Ar tre$ui +ă2% e%i,ină,& cc% puţin te,porar& şi +ă !otăr), cc e+te dc -ăcut )n noua +ituaţie" 1upă
c%& pro$%e,e%e ,i%itare cădcau pc un p%an +ccundar" ')nd ,areşa%u% a )ncercat +ă2i atragă pe
ang%o2+aAoni )n penin+u%a noa+tră& a acţionat ca +o%dat" E% propu+e+e a%iaţi%or un p%an +trategic
de+tinat +ă %e a+igure (ictoria ),potri(a ger,ani%or& )n detri,entu% Ru+iei So(icticc"
Ma+!ingtonu% re-u.a+e +ă2% ur,e.e& ace+ta era un -apt" 'e po.iţie tre$uia deci +ă adopte
Ro,?niaB 8aniu opină că tre$uia +ă +c renunţe )n (iitor %a di+cuţii%e ,i%itare cu a%iaţii" u(ernu%
ro,?n tre$uia +ă +e +trăduia+că& )n (iitoare%e negocieri& +ă a+igure ţării uri +tatut c)t ,ai -a(ora$i%
cu putinţă )n noua ordine pc care )n(ingătorii o (or +ta$i%i )n Europa" Tre$uia +ă +c o$ţină dc %a
Londra şi Ma+!ington garanţii preci+e carc +ă con+tituie o $a.ă directă dc di+cuţii cu URSS" 'ăci
nu,ai ruşii puteau +ă acorde Ro,?niei condiţii ,ai a(anta@oa+e dec)t ace%ea pe care 'ei Trei
8ari %c +ta$i%i+eră ),preună pentru regiuni%e e%i$erate" Negocieri%e directe cu Uniunea So(ietică
erau deci& indi+pen+a$i%e" Era e(ident că ang%o2+aAonii (or garanta& )n ,od auto,at& concc+ii%c
pc carc URSS %e2ar acorda Ro,?niei şi -iecare a(anta@ pe carc e,i+arii noştri ar -i putut +ă2%
o$ţină din partea 8o+co(ei ar -i )n+e,nat o rc+tr)ngerc a drepturi%or acc+teia a+upra +paţiu%ui
no+tru" aranţii%e pc carc ni %c puteau acorda ang%o2+aAonii& din partea %or puteau -i +ocotitc ca
%i,ita puterii %or dc a rcducc a+cendentu% +o(ietic )n +ud2c+tu% Europei" Nu,ai ncgociind cu
URSS putea, +ă dep%a+ă, acca+tă %i,ită )n -a(oarea noa+tră"
'u c)tc(a .i%e ,ai )nainte& Petru ro.a (eni+e )n (i.ită %a ,areşa%" C1acă ger,anii c)ştigă
ră.$oiu%& d(" (eţi pă+tra puterea" 1acă ang%o2+aAonii ie+ )n(ingători& 8aniu (a de(eni o,u% .i%ei"
1ar dacă& aşa cu, ,ă te,& Ruşii (or )n(inge& (a -i r)ndu% ,eu4& +pu+e+e e%
29
" Era o propunere de
),părţire a ro%uri%or& )n (ederea -iccărcia din ace+te ipote.e" 8i.a era prea ,are pentru a ră,)nc
di(i.aţi" Tre$uia ca -iccare grupare +2o a@ute pe cea care a(ea ce%e ,ai ,u%te şan+e dc reuşită"
Antonc+cu ordonă +ă2% are+te.e pc ro.a& dar pri,i +ă2% a@ute pc 8aniu"
)ntre(ederea nocturnă a(u un re.u%tat concret" Opo.iţia pri,i per,i+iunea de a tri,ite un
e,i+ar pentru a negocia cu a%iaţii" ')te(a .i%e ,ai t)r.iu& %2a, condu+ %a ,areşa% pc prinţu%
Ştir$eW& o,u% a%e+ de 8aniu şi acceptat de Antonc+cu" E% p%ecă ,ai )nt)i %a AnNara& "de unde
tre$uia +ă2şi ur,e.e că%ătoria p)nă %a 'airo"
CNu ,ă opun p%ecării d("4& dcc%ară C'onducătoru%4 prinţu%ui" CAprecie. totuşi că +ingura
,anieră dc a +er(i ţara e+te cea pe care o preconi.e. cu" 1ar nu ,ă con+ider in-ai%i$i% şi nu (reau
+ă ,onopo%i.e. po%itica ţării ,e%e4& adăugă e%"
E+te dc pri+o+ +ă in+i+tă, a+upra +ituaţiei paradoAa%e )n care +e punea gu(ernu% ro,?n autori.)nd
opo.iţia +ă negocie.e ar,i+tiţiu% )n %ocu% +ău" Ea e+te -ără precedent" Nici un gu(ern dc,ocratic
n2ar -i renunţat )n aşa ,ă+ură %a prerogati(e%e +a%e" Nu e+te deci +urprin.ător -aptu% că ang%o2
a,cricanii nu au reuşit +ă )nţe%eagă +ituaţia" Ei )% tratară pe prinţu% Ştir$eW c)nd ca repre.entant a%
%ui Antonc+cu& c)nd purtător de cu()nt a% grupu%ui de re.i+tenţi" )n rea%itate& pentru a )nţe%ege& ar -i
tre$uit +ă +e tran+pună )n ,enta%itatea po%itică a unui +tat ,ic& conşticnt dc a,eninţarea
per,anentă carc apa+ă a+upra eAi+tenţei +a%e
"CAITOL3L IX
întoarcerea ia Berlin
1c %a 8in+N %a 8arca Neagră& trupe%e ru+eş%i rc%ua+cră o-en+i(a" La )nceputu% %ui ,artie& o
cata+tro-ă a+e,ănătoare ce%ei de %a Sta%ingrad +e produ+e pc NipruD era +trăpungerea dc %a U,an"
O %argă +părtură dc ,ai ,u%t de o +ută dc Ni%o,etri %ărgi,e +c de+c!i+e )n -rontu% ger,an"
8a+e%e Ar,atei Roşii nă(ă%iră aco%o" La 1< ,artie +c gă+eau %a 25 Ni%o,etri dc Ni+tru" Atin+eră
-%u(iu% pc 1> şi a(angăr.i%e %or )% trccură )n .iua ur,ătoare" Ar,ata ro,?nă de re.er(ă intră )n
acţiune şi %c aruncă pc ,a%u% ru+e+c" 1ar +c ştia $ine că& de )ndată cc gro+u% trupe%or ina,icc (or
-i +o+it pc -rontiera noa+tră& +o%daţii noştri (or tre$ui +ă -ie retraşi pe o %inie interioară& cc tre$uia
+ta$i%ită cu ger,anii carc +c retrăgeau )n de.ordine )n +udu% +părturii -ăcută dc ruşi"
'o,unicate%e dc ră.$oi nu ,ai (oi$cau )n .i%e%e ur,ătoare de+pre %oca%ităţi%e cc tre$uiau
căutate pe !artă pentru a %c idcnti-ica" Proprii%e noa+tre oraşe dădeau %upte%or nu,e%e %or" 1c %a
*o%ga p)nă %a Ni+tru& ruşii parcur+e+eră pe+te o ,ic cinci +ute dc Ni%o,etri" 1c %a Ni+tru p)nă %a
#ucureşti nu ,ai era dc -ăcut dcc)t un +a%t" Re-ugiaţii din pro(incii%e dc ră+ărit (eneau cu
duiu,u%" Ro,?nii ,ai a%e+& dar printre ei +e +trecurau ucrainieni& e(rei din Tran+ni+tria& ger,ani
şi c!iar +o%daţi ai Ar,atei Roşii" Toţi& -ără deo+e$ire& con+iderau adăpo+turi%e a,ena@ate )n gra$ă
pentru a2i pri,i& ca o etapă" 1oreau +ă -ugă ,ai departe +pre (e+t& +pre Ungaria" Panica& )n nord2
e+tu% ţării& c)ştiga teren ,ai repede dcc)t Ar,ata Roşie" #ucurcşti era o +taţie de tran.it carc nu
putea +ă pri,ea+că acc+tc -iinţe gonite de -rică" 1i,potri(ă& şi capita%a +e go%ea" La g!işee%e
po%iţiei& )n -iccarc .i& erau pre.entate ,ii dc cereri de paşapoarte" Legaţii%e e%(eţiană şi turcă erau
%uate cu a+a%t dc cci carc +o%icitau (i.e" Să -ugi c)t ,ai departe cu putinţă& )n Ungaria& )n E%(eţia&
)n Suedia& )n Turcia& indi-erent unde& pentru a nu +e gă+i )n dru,u% Ar,atei Roşii" Popu%aţia
+ăracă şi carc nu a(ea po+i$i%itatea +ă +c eAi%e.e& căuta un adăpo+t dinco%o dc 'arpaţi& )n
Tran+i%(ania" Ar,ata Roşie e+te incapa$i%ă +ă trcacă pe+te ,unţi& pretindeau re-ugiaţii )n dorinţa
%or dc a pune un o$+Uico% dc nctrccut )ntre ci şi ina,ic"
Apoi& deodată& pcniru a do(edi că o nenorocire nu (ine niciodată +ingură& un a%t perico%&
poa%e ,ai teri$i% dcc)t cci din ră+ărit& dar ,ai pre.ent& +c ridică )n (e+t" Regentu% 6ort!W& şe-u%
+tatu%ui ungar& +c gă+ea )ncă )n cartieru% genera% a% %ui 6it%er c)nd dcuişa,cntc%e Ma--cn2SS
treceau (ec!ea -rontieră au+tro2ungară& )ndrcpt)ndu2+c +pre principa%e%e ccn%rc ur$ane ,ag!iare"
Nou% gu(ern a% %ui Sto@aW& care ieşea dinir2o cri.ă de ,ai ,u%te .i%e era +u+ţinut dc NW%a+ Ucrent+
Epartidu% naţiona% 2+ocia%i+t ungarF şi ,ai a%e+ dc SS2ui ger,an" 0o+tu% pri, ,ini+tru U?%%aW gă+i
a.i% %a %egaţia turcă" Ad,ini+traţia -u +upu+ă unei epurări riguroa+e" La ră+ărit& ruşii pătrun+e+eră
de@a )n Ro,?nia& %a (e+t& ger,anii +c apropiau de -rontiera noa+tră& prin c),pia ungară" Ei nu
,ai (eneau ca prieteni" )n Ungaria cci din SS +e purtau ca )n%r2o ţară ocupată"
er,anii puneau a+t-e% capăt ,ane(re%or gu(ernu%ui U?%%aW" Nu +c ştia& cu certitudine& dacă
ace+ta şi2ar -i %uat anga@a,ente concrete -aţăZ%e a%iaţi" 1ar atitudinea ec!i(ocă a %ui U%%cin
Rc(it.NW %a StocN!o%, şi cea a a%tor dip%o,aţi ,ag!iari )n capita%c%c ţări%or neutre atră+e+eră dc
,u%t ti,p atenţia cercuri%or po%itico ro,?ne" Pentru opo.iţie& oportuni+,u% Ungariei era citat ca
un ,ode%" Oa,enii dc +tat dc %a #udape+ta accentua+eră& cu -iccarc pri%e@& că participarea ar,atei
ungare& )n ră.$oiu% contra URSS& nu era dec)t +i,$o%ică" 1acă pu$%ic& ci +c ,u%ţu,i+eră cu
a+e,enea dec%araţii& )n +c!i,$ pre+a ţări%or neutre pu$%ica -ără )ncetare artico%e in+pirate dc
#udape+ta& carc +u+ţineau că c!iar acca+tă participare redu+ă nu era datorată dec)t pre+iunii pe
carc #er%inu% o eAercita a+upra Ungariei" )n +c!i,$& tentati(e%e de Ccapta%io $ene(o%cntiaoW
9=
a
a%iaţi%or -ăcute dc Ro,?nia de(eni+eră dc notorietate pu$%ică" Ser(icii%e noa+tre )n%ocui+cră
p%ccarca şi că%ătoria prinţu%ui Ştir$eW %a 'airo )n cci ,ai opac ,i+ter" A$ia +o+i+e prinţu%& că pre+a
şi radiou% eng%e.e ră+p)ndeau noutatea anunţ)nd %u,ii )ntregi că Ro,?nia )ncerca +ă poarte
ncgocicri" )ncerca o-icia% +ă ncgocic.c& căci Ştir$eW& a-ir,au e%e& c!iar dacă +c nu,ăra printre
prietenii dictatoru%ui& -u+e+e tri,i+ c!iar dc către ace+ta şi era autori.at +ă (or$ca+că )n nu,e%e
+ău" 'c a%t ,oti( a(ea oare acca+tă pu$%icitate dcc)t +ă pro(oace pre,atur& un con-%ict )ntre
#er%in şi #ucurcşti B
Ui%%ingcr +e pre.enta+e i,ediat pentru a cere eAp%icaţii şi rec!e,area urgentă a %ui
'rct.canu dc %a AnNara" C1c ce nu )% rec!c,aţi pc (on Papen B4& )ntre$ă 8i!ai Antonc+cu"
8ini+tru% Rcic!2u%ui nu (edea %egătura" Atunci& 8i!ai Antonc+cu )i rea,inti că& )n ur,ă cu .cce
.i%e& nepotu% a,$a+adoru%ui er,anici -ugi+e %a a%iaţi" A+tă.i& unc!iu% %ui 'rct.canu )i ur,ea.ă
eAe,p%u%" CTre$uie +ă recunoaşte, că ,iniştrii noştri dc %a AnNara nu au noroc cu rude%e %or4&
adăugă c%"
)n ur,a acc+tui dia%og& Ui%%ingcr +e pre-ăcu a crede eAp%icaţii%e (icepreşedinte%ui
'on+i%iu%ui& carc pretindea că +pecu%aţii%e ang%o2+aAonc a+upra unei ,i+iuni Ştir$eW erau o pură
in(enţie" Prinţu% ar -i p%ecat %a 'airo )ntoc,ai ca şi nepotu% %ui (on Papen& ca o per+oană
particu%ară" 1ar ,areşa%u% a -o+t ,ai greu dc ),păcat" CEu ţi2a, +pu+ ,ereu că eng%e.ii nu
ur,ăre+c dcc)t +ă ne cree.e di-icu%tăţi cu ger,anii pentru a deter,ina ocuparea noa+tră dc ci4&
+punea c% -urio+ şi !otăr)t +ă rupă orice contact cu a%iaţii"
3ntruc)t Ui%%ingcr +e retră+e+e -ără a pro-era a,eninţări +c tră+e+e conc%u.ia că ger,anii nu
acordau prea ,are atenţie ca.u%ui Ştir$eW" )n ur,a ocupării Ungariei -aptu% că a,$a+adoru%
Rcic!2u%ui& protc+t)nd& +e pre-ăcu+e că )ndep%ineşte o +i,p%ă -or,a%itate& con+tituia o ne%inişte
,a@oră" Se putea trage conc%u.ia că 6it%er )şi re.er(a a%te ,i@%oace& ,ai e-icace& pentru a ne
pedep+i B Noi ştia, că radio e,iţătoru% pe unde +curte a% %egaţiei ger,ane +c!i,$a+e %ungi
,e+a@e cu #er%inu%" Apoi& genera%u% 6an+en& şe-u% ,i+iunii Me!r,ac!t2u%ui& genera%u%
er+ten$crg şi (on Ui%%inger +e reuni+eră )n $irou% a,$a+adoru%ui pentru a +e con+-ă%ui"
enera%u% 6an+en pără+i pri,u% reuniunea şi p%ecă %a Statu% ,a@or genera% a% ar,atei ro,?ne&
unde ceru +ă -ie pri,it de )ndată de genera%u% Ş%c-%ea& şe-u% 8are%ui Stat ,a@or" E% dec%ară că din
cau.a )naintării ru+eşti ar -i nece+ar +ă +e dep%a+e.e noi unităţi +pre -rontu% no+tru" Tre$uia& )n
con+ecinţă& +ă +e diri@e.e un ,arc nu,ăr de (agoane şi %oco,oti(e +pre -rontiere%e ungară şi
$u%gară& pentru a per,ite +o%daţi%or ger,ani +ă a@ungă -ără )nt)r.icre pe -ront" *oia e% +ă
tran+porte ar,ata ger,ană dc ocupaţie cu proprii%e noa+tre ,i@%oace dc tran+port B
O te%egra,ă (enind dc %a -rontiera ro,?no2iugo+%a(ă anunţa că o unitate ger,ană trccu+c %a
Orşo(a pe teritoriu% ro,?n" 1c %a #er%in& ni +e -ăcea cuno+cut că 6oria Si,a +e gă+ea dc c)tc(a
.i%e )n capita%a Reic!2u%ui& unde -u+e+e pri,it dc 6i,,%cr" Legaţia Ro,?niei din #rati+%a(a
co,unica -aptu% că re.er(e%e Me!r,ac!t2u%ui ar -i pri,it ordinu% dc a p%eca +pic ră+ărit"
Ser(icii%e dc pre+ă ro,?ne dădeau o nouă de.,inţire .(onuri%or ră+p)nditc dc .iare%e ang%o2
+aAonc şi neutre a+upra ,i+iunii Ştir$cW" 'o,unicatu% n2a -ăcut dcc)t +ă ,ărea+că ne%iniştea
genera%ă" Acea+tă in+i+tenţă )n a +e di+cu%pa era con+iderată ca o do(adă că gu(ernu% +e gă+ea
con-runtat cu ,ari di-icu%tăţi"
Noutatea in(itaţiei %a OUM pentru 2< ,artie& pe care Ui%%inger o tran+,i+e+e ,areşa%u%ui )n
cur+u% +crii dc 21& +e ră+p)ndi+e cu (ite.a %u,inii" Pentru pri,a dată %egaţia ger,ană ră+p)ndca ea
+ingură .(onu% de+pre da%a unei )ntre(ederi care& dc regu%ă& nu era adu+ă %a cunoştinţa pu$%icu%ui
dcc)t prin co,unicatu% o-icia% di-u.at după )nt)%nire"
Pentru opo.iţie& nu eAi+ta nici o )ndoia%ă" 6it%cr (oia +ă2i @oace ,areşa%u%ui -e+ta pe care o
@uca+e& cu o +ăptă,)nă )nainte& %ui 6ort!W" Aceiaşi oa,eni care& de %a Sta%ingrad& )% acu.a+cră pe
C'onducător4 de ger,ano-i%ie incorigi$i%ă& )i reproşau deodată o atitudine rigidă -aţă dc Rcic!"
CLip+a +a de tact po%itic4 era +ingura cau.ă a +ituaţiei dc ncre.o%(at din ţară carc& )n ti,p ce
duş,anu% o in(ada de %a ră+ărit& era a,eninţată +ă -ie ocupată dc a%iatu% +ău& (enind din+pre apu+"
er,ania +e do(edea dintr2o dată perico%u% cc% ,ai apropiat" 1ru,u% ruşi%or +pre ini,a ţării era
o$+tacu%at de (reo patru.eci dc di(i.ii gcr,ano2ro,?nc" )n -aţa trupe%or SS carc )naintau prin
interioru% Ungariei nu cAi+%a ni,ic" Nu,ai garanţii po%itice +erioa+e ar -i putut +ă %e ),piedice +ă
pătrundă pe teritoriu% no+tru& dar Antone+cu )n ,od con+tant re-u.a+e +ă i %e dea %ui 6it%cr" 0ără
)ndoia%ă& oa,enii %ui 6i,,%cr (or (eni +ă şi %e ia +inguri" Atunci c)nd ruşii şi ger,anii )şi
),părţi+eră Po%onia )n 1999& antico,uniştii şi anti-a+ciştii po%one.i putu+eră +ă +e re-ugie.e )n
Ro,?nia" )n
1944, cercu% +e +tr)ngea )n @uru% ţării noa+tre" Ocup)nd Ungaria& ger,anii $arau
dru,u% -ugari%or +pre apu+" )n +ud& )n #u%garia& ci contro%au tra-icu% per+oane%or +pre
Turcia" Să -ugi +pre nord +au +pre e+t era i,po+i$i%" Aco%o era -rontu% şi ruşii"
1e,ocraţii ro,?ni +e .$ăteau )nne$uniţi& ca ()natu% ),pre+urat dc !ăi%aşi" Li$ertatea
%ui 8aniu şi a parti.ani%or +ăi )% co+ta+e pe ,areşa% ,u%te tone de petro%" 1 +e reproşa
că şi2a ri+cat propria %i$ertate şi că nu ,ai putea& )n (iitor& +ă2i prote@e.e pe ad(er+arii
er,anici" Erau +ta$i%ite )n gra$ă %i+te conţin)nd nu,e%e per+oane%or pe care ger,anii
%e (or are+ta )n ur,a in+ta%ării %a #ucureşti a unui gu(ern după ,ode%u% cc%ui care
%ua+e puterea %a #udape+ta" Antone+cu tre$uia +ă pună %a di+po.iţie ace+tor per+oane&
con+iderate )n perico%& a(ioane pentru a %e a@uta +ă treacă )n Turcia" 1acă +e adăugau %a
nu,ăru% %or e(reii& care +e (edeau de@a pe dru,u% %agăre%or Cde eAter,inare4 din
er,ania& toată -%ota aeriană de care di+punea Ro,?nia nu ar -i a@un+ pentru a
)ndep%ini +arcina ce i +e pretindea" )n ,i@%ocu% .ăpăce%ii genera%e& ##'2u% %an+a&
-%eg,aticD Ce+te aproape +igur că a -o+t +ta$i%it un contact cu e,i+arii %ui Antone+cu4"
1upă depăşirea pri,e%or ,o,ente de panică& $unu% +i,ţ gu(ernă din nou" 'are era %i,ita
eAtre,ă a eAigenţe%or ger,ane B Părea puţin pro$a$i% ca 6it%cr +ă )ncerce +ă ră+toarne regi,u%
Antone+cu )ntr2un ,o,ent c)nd partea de +ud a -rontu%ui dc ră+ărit depindea )n ,arc ,ă+ură de
ar,ata ro,?nă" A %ip+i ţara dc regi,u% +ău %egiti,& pentru a in+taura -orţai o ad,ini+traţie care +ă
-ie )n )ntregi,e de(otată ger,ani%or& -u+e+e po+i$i% %a #udape+ta& care +e gă+ea %a o ,ic de
Ni%o,etri de -ront" 1ar %a #ucureşti o a+e,enea %o(itură& -ără concur+u% aparatu%ui dc +tat şi ,ai
a%e+ a% ar,atei& co,porta ri+curi inca%cu%a$i%e" 8areşa%u% )şi pă+tra deci& )n -aţa er,aniei& o
po.iţie +u-icient de puternică pentru a2i ţine piept %ui 6it%cr" 8ai puţin con(in+& 8i!ai Antone+cu
)i o-eri de,i+ia +a şi )% +-ătui +ă -or,e.e un gu(ern de genera%i" Lu)nd2o a+t-e% )nainte& +e putea
+pera că ger,anii ar accepta -aptu% ca ),p%init" C1c ce +ă2i arătă, FuL 6it%cr că ne e+te -rică dc
e% şi dc ce +ă2i dă, i,pre+ia că nu a(e, conştiinţa curată B4& .i+e ,areşa%u%" 0er, !otăr)t +ă
re+pingă toate cereri%e %ui 6it%cr& C'onducătoru%4 nu ră,a+e +urd %a +uge+tii%e %ui 8i!ai
Antone+cu şi 8aniu" )n ca. dc %o(itură dc -orţă ger,ană& au -o+t eAa,inate două +o%uţiiD pri,a
era de a21 nu,i pc prinţu% Ştir$cW preşedinte a% 'on+i%iu%ui de ,iniştri printr2un decret +e,nat dc
,areşa% şi a doua& de a2i -aci%ita rege%ui -uga din Ro,?nia" Su(eranu% ar -i tre$uit +ă p%ecc )n+oţit
dc principa%ii ,e,$ri ai opo.iţiei" Nu,irea prinţu%ui Ştir$cW putea -i -ăcută& con-or, ordinii
@uridice )n (igoare& printr2o +i,p%ă +e,nătură a ,areşa%u%ui" E% era cc% care conducea +tatu% şi nu
preşedinte%e 'on+i%iu%ui" P)nă atunci& ni,eni nu -u+e+e nu,it )n po+tu% de pri,2,ini+%ru" Ni,ic
nu +c opunea& din punct de (edere %ega%& ca o a+e,enea nu,ire +ă +e -acă )n (iitor" P%ecarea
rege%ui 8i!ai tre$uia +ă -ie organi.ată de ,ini+tru% de interne& genera%u% PicNW *a+i%iu" Ace+ta din
ur,ă era )n per,anent con-%ict cu %egaţia ger,ană" A$+tracţie -ăc)nd dc 8i!ai Antone+cu& e% era
,e,$ru% gu(ernu%ui ro,?n cc% ,ai rău (ă.ut dc Ui%%inger" Era deci -oarte -ire+c +ă +e +i,tă unu%
din pri,ii (i.aţi dacă %o(itura de %a #udape+ta +2ar -i repetat %a #ucureşti" CPuteţi +ă -ugiţi cu
a(ionu% no+tru dc in+pccţic4& )i +ugeră 8i!ai Antone+cu& Cdar ri+caţi +ă nu -iţi $ine pri,it& ca -o+t
,ini+tru dc interne a% unui gu(ern +ate%it a% er,aniei" 1e+igur& dacă aţi a(ea %a $ord pc rege şi
%ideru% opo.iţiei& +ituaţia +2ar +c!i,$a4" enera%u% *aZ i%iu +e arătă di+pu+ +ă acţionc.e după
+-atu% pri,u%ui ,ini+tru" 1c )ndată ce +e,ne%e pre,ergătoare unei %o(ituri dc +tat ger,ane )i (or
-i co,unicatc 2 ca şe- a% @andar,eriei şi a% pa.ei de -rontieră ar -i -o+t pri,u% a(erti.at 2 ci ar -i
-ugit cu o +uită a%ea+ă cu gri@ă"
CA+e,enea Iui U?%%aW& nu (oi +căpa nici cu din cur+a pe carc ne2au )ntin+2o ang%o2+aAonii4&
dec%ară 8i!ai Antone+cu& ,ai )nainte dc a urca )n trenu% carc tre$uia +ă nc conducă %a 8are%e
'artier genera% a% %ui 6it%cr" C1e ce ,ergeţi atunci )n gura %upu%ui "B4& )% )ntre$ă un ,e,$ru a%
gu(ernu%ui" 8i!ai Antone+cu -ăcu un ge+t de neputinţă care (oia +ă +pună că nu putea +ă2% %a+e
+ingur pe ,areşa%& de tea,ă ca ace+ta +ă nu ,ai co,ită şi a%te Cerori4" In rea%itate& e% )% )n+oţea pe
C'onducător4 pentru că +pera că& )n pre.enţa +a& 6it%er nu (a )ndră.ni +ă2% dec%are ră+pun.ător de
po%itica Cnc%oia%ă4 a Ro,?niei"
1acă ar!i(e%e ger,ane că.ute )n parte )n ,)ini%e a%iaţi%or per,it a+tă.i o recon+tituire a
po%iticii Reic!ru%ui )n u%ti,a perioadă a ră.$oiu%ui& at,o+-era carc do,nea %a OUM nu +e gă+eşte
con+e,nată )n ace+te docu,ente" Şi ea e+te cca care con+tituie -aptu% i+toric e+enţia%"
Rcic!2u% -ăcea -aţă e(eni,ente%or +u$ două a+pecte" I,en+u% aparat de +tat ,ergea ca un
pi%ot carc& p)nă )n ,o,entu% c)nd aparatu% +e +-ăr),ă pe +o%& eAecută ,ane(re%e de co,andă
reg%e,entare& -ără +ă +c %a+e pradă de+tinu%ui +ău ine(ita$i%" Toate di+po.iţii%e ccrute dc +ituaţia
care +c deteriora de %a o .i %a a%ta erau )ndep%inite te!nic& )ntr2un +pirit de di+cip%ină re,arca$i%ă"
8area ,aşină -uncţiona şi +%u@itorii ci erau re+e,naţi )n a o -ace +ă ,eargă p)nă %a capăt" Toţi cei
ce )ncearcă +ă pre.inte a+tă.i poporu% ger,an& )n ti,pu% ace%ei perioade& ca o ,a+ă re(o%tată&
ne+upun)ndu2+e regi,u%ui +ău dec)t prin con+tr)ngere& co,it un -a%+ i+toric" Nu eAi+ta nici
re(o%tă& nici credinţă" 8a+a con+idcra că ră.$oiu% e+te pierdut" )ncrcdcrea )n 0ii!rcr era de-initi(
.druncinată& dar ni,eni nu +c g)ndea că )n +ituaţia +pccia%ă a Reic!2u%ui a%tcine(a ar -i putut +ă
procede.e ,ai $ine" Poate niciodată poporu% ger,an nu a +i,ţit cu ,ai ,u%tă inten+itate că
6it%er era eApre+ia propriu%ui +ău de+tin" In di+cur+uri%e 0u!rer2u%ui& nou% Icit2,oti( era
ur,ătoru%D dacă (o, -i )n(inşi& acea+ta (a -i +-irşitu% naţiunii ger,ane" Poporu% era con(in+ că
ace+t %ucru e+te ade(ărat& dar era )ncă şi ,ai +igur că )n-r)ngcrea nu putea -i e(itată" 6it%er
de(enea totuşi +i,$o%u% eAi+tenţei& căci c)t ti,p e% ,ai conducea Reic!2u%& un +tat ger,an ,ai
eAi+ta" 1upă căderea +a& nu (a ,ai eAi+ta er,ania" Aşa după cu, un $o%na( incura$i%& carc +c
+i,te din .i )n .i tot ,ai aproape de ,oarte& %uptă pentru a2şi pre%ungi agonia 2 acea+ta de(enind
+inoni,ă cu (iaţa 2 poporu% ger,an +e +upunea 0ti!rcr2u%ui +ău şi dorea ca c% +ă )ndepărte.e& )n
,ă+ura po+i$i%u%ui& dc.nodă,)ntu% -ata%" Ade(ăru% e+te că 6it%er )ncă era& %a acea da%ă& ,ai puţin
dete+tat dec)t cci carc tr),$iţea.ă a+tă.i re.i+tenţa %or ),potri(a regi,u%ui +ău" Pentru poporu%
ger,an& aceştia nu doreau dcc)t +ă accc%crc.c cata+tro-a" '!iar c)nd ,oartea e+te +igură& eAi+tă
puţini inşi carc +e decid +ă2şi pună capăt +u-erinţe%or %or prin +inucidere" 1acă ger,anii şi2ar
recăpăta dreptu% de a +crie )nir2o .i I+toria după ini,a %or& 6it%er ar -i pro$a$i% %)ngă Uai+er
datorită erori%or +a%e& dar Stra++cr& Mit.%c$en& Pau%u+& Stau--en$erg şi cei%a%ţi re.i+tenţi&
organi.atori ai atentatu%ui din iu%ie 19:: ar intra )n ga%eria trădători%or" Ei nu ar repre.enta nici
,ăcar +piritu% ar,atei" So%daţii nu ,ai %uptau pentru 0ii!rcrD ei duceau %upta pentru er,ania"
Să2% ţină pe duş,an c)t ,ai departe dc teritoriu% Reic!2u%ui era +inguru% %or o$iecti(" Ar,ata
i,peria%i+tă din 19:= +c tran+-or,a+e )ntr2o ar,ată dc apărare naţiona%ă" CPartidu%4 era )n(in+" A
(or$i )n nu,e%e +ău& )n+e,na +ă o iei pe un dru, greşit& dar Cparti.anii4 OUM2u%ui erau
incapa$i%i +ă )nţe%eagă +c!i,$area carc +c produ+e+e" Poporu% +e +o%idari.a+e cu 0ii!rcr2u% +ău& )n
perioada +ucce+e%or +a%e" 6it%er +c do(edea incapa$i% +ă +c +o%idari.e.e cu c%& %a )n-r)ngcre"
Renunţarea %a .(a+tică In -a(oarea (u%turu%ui şi %a Reic! pentru er,ania ar -i -o+t unicu% ,i@%oc
de a crea )n interioru% ţării unitatea indi+pen+a$i%ă" 1ar 6it%er pre-era+e trupe%e SS Mc!r,ac!t2
u%ui& pc parti.ani& +o%datu%ui"
E% crea+e a+t-e% două c%anuri& pe care doar ne(oia de a -or,a un careu de-en+i(
91
),potri(a
ina,icu%ui %e ,ai ,enţinea ),preună" In +pate%e -rontu%ui& na.iştii duceau un -e% dc ră.$oi ci(i%
),potri(a ace%ora pentru care de(i.aD s# a$#r#m =ermania era +u-icientă pentru a2şi
)ndep%ini datoria"
In antica,era %ui 6it%er& un di-u.or anunţa& %a inter(a%e aproape regu%ateD C0eind%ic!e
0%icgcr in Riec!tung"""4
92
')nd& )n -ine& crainicu% anunţă CUeine -eind%ic!e 0%ieger ii$er da+
Reic!ge$iet4 b& ca,era +e %u,ină& ca şi cu, +oare%e ar -i +tră$ătut prin pereţi" 1in acea+tă
-ortăreaţă +e diri@a %upta contra %u,ii )ntregi"
CSeco%u% // a (ă.ut a Treia Repu$%ică4& perora 6it%er& Ca Treia Ro,ă şi a% Trei%ea Reic!" A
Treia Repu$%ică a că.ut din cau.a +piritu%ui +ău ,ic $urg!e.& a Treia Ro,ă nu era dcc)t un (i+ a%
Cu%ti,u%ui dintre Ro,ani4& #cnito 8u++o%ini& )n ti,p ce a% Trei%ea Reic!& dacă +e (a pră$uşi )ntr2
o .i& e+te din cau.ă că un ,i%iard de oa,eni +2au coa%i.at ),potri(a %ui" Opt.eci de ,i%ioane dc
ger,ani ţin piept %u,ii" Ur,aşii noştri (or putea -i ,)ndri de noi4"
'ei doi Antone+cu ră,ă+e+eră +inguri )n co,pania %ui 6it%er" ')nd ,areşa%u% +e de+părţi
dc e%& -aţa +a nu arăta dcc)t o$o+ea%ă" C'onducătoru%4 şi 0ii!rer2u% )şi +tr)n+e+eră ,)na cordia%&
ceea ce )n+e,na că 6it%er )i re)nnoi+e )ncredcrea +a" Totuşi& con-or, proce+u%ui (er$a% care a
-o+t redactat după )ntre(edere& acea+ta -u+e+e -urtunoa+ă" Pe -aţa %ui 6it%cr& agitaţia ner(oa+ă era
)ncă (i.i$i%ă" 'u ,uşc!ii cri+paţi de ten+iune& e% articu%a cu greutate cu(inte%e" 'a un di+perat&
carc repetă -ără )ncetare o idee -iAă& )şi +-)rşi +curtu% di+cur+ de+tinat +uitei ,areşa%u%ui cu
re-renu% de(enit o$işnuitD CNu (o,"capitu%a niciodată4" Apoi& deodată& ca o -iinţă tre.ită $ru+c
din +o,n& e% +trigăD CLie$er cin Urieg o!ne Endc& a%+ cine Ende o!ne Urieg4 E,ai $ine un ră.$oi
-ără +-)rşit& dcc)t un +-)rşit -ără ră.$oiF" Ro,?nii tre+ăriră +urprinşi" Pri(irea +ă%$atică a %ui 6it%cr
)i dădea a-ară" 8aşina%& e% )ntin+e ,)na +pre -iecare dintre ci" 'eru% era %i$er" Puteau +ă +e
)ntoarcă şi acea+ta tre$uia +ă +e -acă )nainte ca RA0
9:
+ă2şi )nceapă turneu% +ău nocturn"
Nenorociri%e +u-erite dc er,ania de+co,pu+e+eră -aţa %ui 6it%er& ceea ce con+tata+e, )ncă
din toa,na anu%ui 19:9" 1i+perarea )i a%cătui+e un a%t c!ip" 0u!rcr2u% nu ,ai era -iinţa şo(ăitoare
şi +u$it ),$ătr)nită care )% i,pre+iona+e at)t dc ,u%t pc Antone+cu %a u%ti,a +a (i.ită" 'u oc!ii
)n-undaţi )n cap& cu tenu% pă,)ntiu& dc o +%ă$iciune a+cctică& -aţa %ui 6it%cr %ua+e o nouă eApre+ie"
Nu,eroa+e%e +a%e riduri +e ar,oni.au acu, cu )ntregu%" Nu,ai (ocea +a +tin+ă şi %eneşă ră,)nca
)n contra+t cu i,pre+ia dc concentrare pe carc o dădea nou% a+pect a% 0ii!rer2u%ui" E% nu ,ai era
o,u% ),$ătr)nit )nainte de (re,e& ci ,ai cur)nd un o, p%in dc energie& )n po-ida ()r+tei +a%e"
6it%er )şi re(eni+e )n ciuda pră$uşirii p%anuri%or +a%e" Era din nou )n picioare pentru a -ace -aţă
de.a+tru%ui& dar nu ,ai era cance%aru% Ado%- 6it%er carc +e %ăuda& )n -aţa %ui Antone+cu +pre
+-)rşi%uP anu%ui 19:= că a +u$ordonat e%anu% re(o%uţionar ai parti.ani%or +ăi co,pctenţci
te!nicieni%or" Era Ado%- 6it%cr& agitatoru% o$+cur a% anu%ui 1921" 'u toţi cci două.eci dc ani carc
+e +cur+c+cră de %a apariţia +a )n (iaţa pu$%ică a
er,anici& )n ad)ncu% ace+tei -iinţe& t)năru% -anatic ră,ă+e+e intact" Ei )n%ocuia acu, pe o,u% de
+tat& căruia ),pre@urări%e )i pu+e+eră pe -aţă acea+tă ,a+că" E% (or$ea iarăşi ca şe-u% unei
,inorităţi )n acţiune& ca un terori+t" 1uş,anu% nu ,ai era doar +o%datu% care %upta )n ta$ăra
ina,ică" 1uş,anii +c a-%au pe+te tot& c!iar )n +inu% popu%aţiei ţării" E(reii& )n pri,u% r)ndT ei erau&
prin eAce%enţă& Cparti.anii ideo%ogici4" Prudenţa cea ,ai e%e,entară o$%iga +ă -ie +upri,aţi"
Ră.$oiu% nu ,ai era o trea$ă pur ,i%itară" '!iar de,ocraţii 3I nu,eau 2 ideo%ogic" Atunci& c%
de(enea o$%igatoriu un ră.$oi ci(i%" 1eci C+ingura pro$%e,ă care +c punea conducătoru%ui unui
ră.$oi ,odern eraD pe cine +ă uci.i B Ră+pun+u% era dat de raţiune" Toţi ina,icii -ără deo+e$ire&
indi-erent dacă au ar,e +au nu& dacă au intrat )n %uptă +au +e ,ai ţin )ncă deoparte" Ina,icu%
potenţia% tre$uia detectat şi +upri,at -ără e.itare4" Un de-eti+t ,ag!iar e+te ,ai pericu%o+ pentru
Reic! dcc)t o ,ic de +o%daţi $ra.i%ieni& a+igura 6it%er"
1oar Ruşii ,ărturi+eau de+c!i+ că a purta ră.$oi )n +eco%u% // e+te +inoni, cu a ucide )n
,a+ă" CNoi a, o,or)t două ,ii de -a+cişti4& +criau ei )n co,unicate%e %or" CA(e, deci dreptu% +ă
ucide, pe toţi anti-a+ciştii& +pune 6it%er" 1ar a%ături de ,a+acre%e +ă%$atice a%e !oarde%or %ui
Sta%in şi de ,ăce%u% anar!ic a% a,ericani%or care nu )şi a%egeau (icti,e%e& ,ăce%u% ger,an era
+inguru% carc +e con-or,a %egi%or nou%ui ră.$oi" er,anii ucideau& )ntr2o ,anieră organi.ată&
doar pe ina,ici"
0aptu% ce% ,ai ,arcant a% ace+tei )ntre(ederi a -o+t& inconte+ta$i%& ta$%ou% pe carc 6it%er )%
+c!iţă %ui Sta%in" Nu ]+e putea nega& 6it%er po+eda daru% intuiţiei" 'a un @ucător dc şa! care @oacă
o partidă %a di+tanţă& ger,anu% de+coperi+e& +tră$ăt)nd prin contra,ă+uri%e ad(er+aru%ui&
per+ona%itatea ru+u%ui" 6it%er +ocotea că +ingura regu%ă de %a care Sta%in nu +e (a a$ate niciodată
era +ă nu +e %a+e depăşit dc a%tcine(a" E% (oia +ă ră,)nă )ntotdeauna ce% ,ai re(o%uţionar dintre
re(o%uţionari" E% nu cere niciodată& dar de -iecare dată pretinde +au prote+tea.ă" Atunci c)nd i +e
dă ce(a& e+te pentru că i +e datorea.ă" ')nd e% e+te ce% care re+tituie& +e -ereşte +ă ,ărturi+ea+că
-aptu% că o -ace din o$%igaţie& ci di,potri(ă& +c pre-ace că e+te genero+" A+t-e%& e% a ştiut +ă2i
con(ingă pe eng%e.i şi ,ai a%e+ pc a,ericani că nu ei +)nt cei carc a@ută So(iete%e +ă +e apere& ci
că Sta%in ar -i intrat )n ră.$oi nu,ai pentru a2i +coate pc occidcnta%i dintr2o +ituaţie di-ici%ă"
Ru+u%& care -ără a@utor a,erican ar -i tre$uit +ă capitu%c.c )n ti,pu% (erii anu%ui 19:2& a reuşit +ă
+e -acă +ocotit de a%iaţii +ăi ca un +a%(ator" Pentru a o$ţine a+t-e% de re.u%tate& c% a pu+ ca preţ
,i%ioane%e dc ruşi care ,or pe -ront" Nu,ai că e% i2a con(in+ pc +o%daţii +ăi că nu +c +acri-ică
pentru regi,u% co,uni+t& ci pentru patria ru+ă" 'eea ce era ce% ,ai dc %uat )n +ea,ă pentru 6it%er
era că )nşişi conducătorii dc %a Londra şi Ma+!ington +c %ă+a+eră păcă%iţi dc acc+te ,ane(re
gro+o%ane" A -o+t dca@un+ pentru a2i con(inge ca Sta%in +ă ordone +er(icii%or Uo,intcrnu%ui +ă
acţione.e c%ande+tin" Şi iată că ni,eni nu +e ,ai g)ndeşte %a po+i$i%itatea unei păci +eparate
ang%o2ger,ane& )n +c!i,$ nu e+te eAc%u+ şi eAi+tă te,erea unui co,pro,i+ ger,ano2ru+" Sur+a
care pune )n circu%aţie a+e,enea .(onuri e+te& de+igur& +o(ietică" Ang%o2+aAonii tre$uie +ă
p%ătea+că pentru ca Sta%in +ă ră,)nă a%ături dc ci" 'on-or, in-or,aţii%or ger,ane& dec%araţia& pe
care Sta%in o -ăcu+e %a 1 8ai 19:9 ccr)nd capitu%area Reic!2u%ui -ără condiţii& ar -i -o+t re.u%tatu%
negocieri%or -oarte +ir)n+e şi a% conce+ii%or i,portante acordate URSS2u%ui )n Europa" Pe de a%tă
parte& Sta%in nu +e @enea.ă +ă2şi arate )n pu$%ic antipatia -aţă de a%iaţii +ăi" 'e% de a% doi%ea -ront
pe care )% pretinde 2 şi pretenţii%e +a%e +)nt )ntotdeauna )n+oţite de acu.aţii de propagandă 2 -ace
parte din ,etoda de(enită c%a+ică pentru Ure,%in" )n ianuarie trccut& agenţia Ta++ din I+tan$u% (oi
+ă in-%uenţe.e %u,ea )n a crede că Ri$$entrop era pe punctu% de a +e,na %a Li+a$ona o pace de
co,pro,i+ cu ang%o2+aAonii" 'eea ce e+te +i,pto,atic e+te -aptu% că nici un .iar ru+ nu
reprodu+e+e ştirea %an+ată de agenţia o-icia%ă +o(ietică" Ure,%inu% in(enta+e (e+tea pentru a2şi
putea apoi acu.a partenerii" 1e+igur& poporu% ru+ nu tre$uia +ă ştie că to(arăşu% Sta%in ri+ca +ă -ie
pără+it" 8ai t)r.iu poate& c)nd (a eAi+ta intere+u% de a +e do(edi co,patrioţi%or trădarea ang%o2
+aAonă& .iare%e +o(ietice (or -i p%ine de artico%e +en.aţiona%e de+pre tentati(a de pace +eparată de
%a Li+a$ona"JPentru a do(edi ruşi%or te,einicia ace+tei acu.aţii +e (or reproduce atunci& pe
-a+cico%c& eAtra+e din cotidiene%e ang%o2+aAone& +pre a -urni.a pro$e că .iare%e capita%i+te
,ărturi+i+eră& )n epoca re+pecti(ă& ruşinoa+a %or trădare" Ace+t o,& pro-it)nd dc pe ur,a
re(o%uţii%or şi a intrigi%or care %e ur,ară& nu (a )ngădui niciodată a%tcui(a +ă -ie ,ai re(o%uţionar
+au ,ai intrigant dec)t e%" %2a tra+ )ntotdeauna pe +-oară pe partenerii şi ad(er+arii +ăi& )ncep)nd cu
Lenin şi TroţNW" E% nu (a -i ,ai corect cu Roo+e(e%t şi '!urc!i%%" 'u a@utoru% er,anici& +e
-ăcu+e +tăp)n pe @u,ătate din Po%onia& pe State%e #a%tice şi pe 'are%ia" E6it%er& ca din )nt),p%are&
uita #a+ara$ia şi #uco(inaF" Totuşi& %ă+a ,ereu i,pre+ia că nu a pri,it o parte )nde+tu%ătoare"
8ai (oia #u%garia& Iugo+%a(ia şi Turcia şi +e +ocotea -oarte genero+& acord)nd Reic!2u%ui ega%itate
de drepturi )n Ro,?nia şi Ungaria" Lu,ea pare +ă2i aparţină" 'eea ce nu eAp%oatea.ă direct nu
e+te conce+ionat dcc)t te,porar" 'once+ii%e +)nt totdeauna re(oca$i%e" E% crede că are ,ereu
dreptu% dc a +e p%)nge de cei%a%ţi" 6it%er cita& ca eAe,p%u& prote+te%e ru+eşti ),potri(a ,enţinerii
-orţe%or ger,ane )n Po%onia" 0aptu% că trupe%e +o(ietice ar -i -o+t ,u%t ,ai nu,eroa+e )n partea
ocupată de URSS era un argu,ent pe care Sta%in re-u.a +ă )% accepte" Unde )şi p%a+ea.ă trupe%e
+a%e& a+ta )% pri(eşte pe e%& dar unde ger,anii )şi aşea.ă trupe%e )% pri(ea dc a+e,enea" Totuşi&
6it%er ,ărturi+ea că nu +e te,u+e& )n ti,pu% (erii 19:1 de un atac +o(ietic" 1upă părerea +a&
Sta%in nu era o,u% care +ă2şi a+u,e ri+curi" EAe,p%u% po%one. era tipic" E% nu a ordonat unităţi%or
+a%e +ă )nainte.e& cu toată in(itaţia ger,ană& dcc)t )n ,o,entu% )n carc i,iAtiunea )n a-acerea
po%one.ă de(eni+e nepericu%oa+ă" '!iar dacă e% arc un re(o%(er iar ad(er+aru% nu e+te )nar,at
dec)t cu un cuţit& (a aştepta ,o,entu% c)nd ace+ta din ur,ă (a -i ador,it" CE+te un o%iat! carc
+e te,e de 1a(id" Are cru.i,ea ani,a%u%ui +ă%$atic şi %aşitatea o,u%ui4" Pentru a -i )n +iguranţă&
tre$uie +ă ai$ă toată puterea" 1acă un +ector )i +capă de +u$ contro%& )% con+idcră )ndreptat
),potri(a %ui" Nu2şi (a de.(ă%ui cniciodată tea,a& dar dacă +i,te că ţi2e -rică dc c%& (a pro-ita
-ără +crupu%e" Şi 6it%er dădu noi a,ănunte de+pre ca.u% Tu!ace(+Ni" enera%u% ru+ ar -i c)ştigat
)ncrederea %ui Sta%in )n Po%onia" La acea dată& dictatoru% roşu era con+i%ieru% po%itic a% %ui
Tu!ace(+Ni" Printr2un +a$ota@ +i+te,atic& Sta%in ar -i ),piedicat (ictoria Ar,atei Roşii a+upra
trupe%or po%one.e condu+e dc genera%u% MeWgand" E% con+idcră atunci că era pre-era$i% pentru
URSS +ă +e arate +%a$ă pe c),puri%e dc $ătaie +trăine pentru a nu tu%$ura %iniştea inconştientă a
eng%e.i%or şi -rance.i%or& di+puşi +ă ,ini,a%i.e.e re(o%uţia ru+ă" Tu!ace(+Ni nu )ndră.ni+e +ă
prote+te.e %a 8o+co(a ),potri(a ,ane(rei con+i%ieru%ui +ău po%itic" 1i,potri(ă& c% %2ar -i acopcrit
pe Sta%in" 0ără )ndoia%ă& genera%u% acţiona+e a+t-e% pentru că +e te,ea de un con-%ict )ntre c%& -o+t
o-iţer ţari+t şi un ,e,$ru a% $irou%ui po%itic" Sta%in& +i,ţind că Tu!ace(+Ni +e te,ea dc c%& )% -ăcu
con+i%ieru% +ău ,i%itar" Nu,ai că Tu!ace(+Ni& )ncura@at dc )ncrederea protectoru%ui +ău& nu +e @enă
+ă eApună& )n -aţa )na%te%or per+ona%ităţi +o(ietice& idei%e a+upra +trategici pc carc Ure,%inu%
tre$uia +ă %c adopte" Unii ,e,$ri ai $irou%ui po%itic erau de acord cu c%" Punctu% de (edere
genera% nu era potri(nic ce%ui a% %ui Sta%in& dar a(ea ,are%e cu+ur dc a )ntruni nu,eroa+e
ade.iuni& ,ai )nainte ca Sta%in +ă2şi -i eApri,at propria +a ,anieră dc a (edea %ucruri%e" Se
-or,a+e un grup po%itic care g)ndca ca Sta%in" E% tre$uia %ic!idat& c!iar pentru acc+t ,oti(" Poate
dacă ar -i propu+ o po%itică opu+ă ce%ci pc carc dictatoru% o prcconi.a& Sta%in +2ar -i ,u%ţu,it +ă2%
$%a,e.e" 1ar cu, +ă +c ra%ie.e proprii%or +a%e idei& eApri,ate dc a%ţii& -ără a da i,pre+ia că +e
%a+ă condu+ dc ei B Pentru a -ace po%itica a+upra cărcia Sta%in şi Tu!ace(+Ni erau de acord&
Tu!ace(+Ni tre$uia o,or)t" A%t-e%& c% ar -i do$)ndit un ro% prea ,arc )n oc!ii $irou%ui po%itic" Toţi
cci carc %ucrea.ă cu Sta%in +)nt p)ndiţi dc acc%aşi ri+c" 'u Sta%in& e+te ,ai puţin gra( +ă co,iţi o
eroare dcc)t +ă g!iceşti şi +ă pre(ii g)ndirca +a" 'ea ,ai ,arc (ină e+te +ă te arăţi capa$i% +ă
conduci& dcci $un pentru a -i %ic!idat" Ri$$cntrop şi ,ai a%e+ Sc!u%cn$urg& co,i+e+cră greşea%a
dc a2şi )nc!ipui că& datorită ()r+tci +a%e& Sta%in (a de(eni con+er(ator pentru a2şi pă+tra roade%e
po%iticii" Ni,ic ,ai eronat& a+igura 6it%er" *)r+ta nu -ăcea dcc)t +ă2% ne%iniştea+că pc Sta%in" Lui )i
e+te -rică de tineri& de gu+tu% %or pentru ri+c şi de a,$iţia %or" Acea+tă -rică )% deter,ină +ă @oace şi
,ai )ndră.neţ dcc)t d)nşii" 1in necc+itatc& c% a -ăcut ră.$oiu% cu QuNo(& 8a%ino(+Ni& etc" Pacea& o
(a -ace cu #udionn)i& *oroşi%o( şi cei%a%ţi incapa$i%i din (cc!ea gardă" 6it%er era con(in+ că dacă
Sta%in +2ar -i )nc!inat& rugăciunea +a ar -i -o+tD 1oa,ne& -ă2,ă ,ai rău dec)t cei%a%ţi" Pentru a -i
o,u% +ău de )ncredcrc& tre$uie +ă -ii rău& )n nu,e%e +ău" Atunci c)nd )i dc,a+că pc cci
)ngăduitori& a,intindu2%c o$%igaţia %a (igi%enţă& c% do(edeşte că nu +c te,e dcc)t dc un +ingur
%ucruD to%eranţa" Sta%in ştie prea $ine că oa,enii nu +)nt recuno+cători pentru +ecuritatea şi $unu%
trai pc carc %c o-eră un gu(ern" Ei %c con+idcră ca %iindu2%e datorate" Atunci c)nd trăic+c )n
-ră,)ntări& cci carc +)nt %o(iţi +)nt",u%ţu,iţi dacă %o(ituri%e ce %i +e dau nu +)nt de-initi(e
95
& iar cci
carc nu +)nt %o(iţi +)nt recuno+cători că +e $ucură dc un răga." Acc+ta e+te +ccrctu% puterii +a%e"
Sta%in era popu%ar )n Ru+ia& ger,anii o con+tata+eră" 1acă c% aruncă o $ucată dc p)ine unui popor
pc carc %2a adu+ %a )n-o,etare& acc+t popor )i e+te ,u%t ,ai recuno+cător dec)t +)nt conducători%or
%or naţiuni%e carc trăic+c )n $e%şug" EApunerea %ui 6it%er era p%ină de eAe,p%e" A+t-e%& c% a-ir,ă că
ştia că& după cuccrirea oraşu%ui Uri(oirog dc Ar,ata Roşie& 8a%ino(+Ni ar -i pri,it ordin +ă
tri,ită %a 8o+co(a o de%egaţie cuprin.)nd pe principa%ii %uptători din re.i+tenţă ai ace+tui oraş"
P%ccarca -u+e+e anunţată prin po+tu% dc radio %oca%& %a 5 ,artie" Trenu% nu a a@un+ niciodată )n
capita%ă& dcoarccc Sta%in pre-era+e +ă )% )ndru,e +pre Si$eria" Aco%o& cei carc +c con+iderau
)ndreptăţiţi +ă $ene-icie.e dc tit%uri dc recunoştinţă +pecia%e& pentru ,eritu% dc a +e -i +pecia%i.at
)n ,e+eria de +a$otori& erau )n i,po+i$i%itatea dc a -ace rău" ')t de+pre popu%aţia din Uri(oirog&
ea era -ericită că +2a (ă.ut de+cotoro+ită de aceşti cetăţeni ai unei categorii pri(i%egiate"
1ar& %ui 6it%er cea ,ai ,arc i,pre+ie i2o produ+e+e energia %ui Sta%in" 1upă părerea %ui&
ad(er+aru% +ău ar -i -o+t de două ori pe punctu% de a pierde ră.$oiu% şi de două ori& )n toa,na
19:1 şi )n toa,na 19:2 e% a -ăcut do(ada unei energii ne),$%)n.ite" 6otăr)rea cu care Sta%in +e
arunca+e )n ()%toarea $ătă%iei& a+u,)ndu2şi toate ră+punderi%e unei +ituaţii critice& e+te ,ărturia
unui caracter -er,& care nu +e recunoaşte niciodată )n(in+" E% +e apăra+e ca o -iară prin+ă )n
capcană& ştiind că nu a(ea a%tă ieşire dcc)t +ă ,uşte pe oricine ar dori +ă pro-ite dc +ituaţia +a
di+perată" E% re-u.a+e +ă +e +upună de+tinu%ui +ău şi& .$ăt)ndu2+c cu di+perare& +-)rşi+c prin a
+căpa din cur+ă" Acea+tă energie tre$uia +ă +er(ea+că drept eAe,p%u" 'o,patrioţii %ui 6it%er au
-o+t +urprinşi c)nd au a-%at că 0ii!rer2u% )% co,para pe C#%ut+!und4
9<
cu 0rederic ce% 8are" )% (o,
!ărţui pc duş,an p)nă ce ne (a %ă+a )n pace4& +pu+e+e rege%e Pru+iei" Sta% in părea +ă -i adoptat
aceeaşi de(i.ă" Acu, era r)ndu% %ui 6it%er +ă ia o atitudine +i,i%ară" Să !ărţuieşti ina,icu% prin
toate ,i@%oace%e& p)nă ce (a )nţe%ege că +ingura şan+ă carc )i ră,)ne e+te +ă +e retragă dc pe
c),pu% de %uptă" Tre$uia +ă2% -aci +ă +i,tă că nu eAi+tă o (ictorie de-initi(ăT di,potri(ă& că
-iecare +ucce+ )n+ea,nă pentru e% o )n,u%ţire a perico%e%or" Să gă+ea+că oraşe%e cucerite
tran+-or,ate )n cenuşă& o popu%aţie -ără !rană& care +ă con+tituie o +arcină pentru apro(i.ionarea
+a şi carc +ă )% atace %a cea ,ai ,ică re%aAare a +upra(eg!erii" P)nă acu,& acca+ta nu -u+e+e
po+i$i%" Lupta +e du+e+e pe teritoriu +trăin" 1c aici )nainte& duş,anu% (a gă+i dru,u% +ău pre+ărat
de capcane şi cur+e" 'u +iguranţă că +e +i,te pe teritorii%e ad(er+aru%ui +ău ca )ntr2o cur+ă
in-erna%ă" Ta%entu% %iterar a% %ui 6it%er +e de+-ăşura )n de+crierea ace+tui ră.$oi -ără ,i%ă& )n carc
in+tincte%e de %up%ă au -o+t de.%ănţuite %a +uper%ati(" 'eea ce Tito -ăcu+e )n Iugo+%a(ia& e% +e
con+idera )n +tare +ă -acă pe+te tot unde popu%aţia ci(i%ă putea +ă -ie ,o$i%i.ată pentru ră.$oiu%
er,aniei" 'e $ăr$at& ace+t TitoP )n -iecarc %ună erau ucişi ec!i(a%entu% a două di(i.ii de
parti.ani şi croatu% reuşea +ă2i )n%ocuia+că" EAe,p%u% era ,ăreţ" Un popor conda,nat %a -oa,ete
şi %a +eparaţia naţiona%ă care re-u.a +ă capitu%e.e" 1oar o ,ină de oa,eni ducea ră.$oiu% contra
unui ina,ic dc .ece ori ,ai puternic" )ntreg teritoriu% era tran+-or,at )ntr2un (u%can" Nu puteai
-ace un pa+ )n Ser$ia& -ără ri+c" Iată un ade(ărat erou naţiona%& a+igura 6it%er& unu% din ,arii
oa,eni ai ace+tui ră.$oi" A%ături dc e%& genera%u% de auIIe era un erou de e,i+iune radio-onică"
Ridico%u% nu e+te niciodată a%)t dc i.$itor ca atunci c)nd e+te proiectat dc un contra+tT şi cc
contra+t )ntre şe-i 1 parti.ani%or iugo+%a(i şi şe-u% 0ranţei ră.$oinice care nu e+te %i$eră dec)t peni
ru că a %uat2o %a -ugă& pentru că ea re-u.ă +ă +e con-runtc cu duş,anu% pe a%te tăr),uri dcc)t ce%e
a%e unde%or radioP 6it%er& +arca+tic& )% con+idera pc genera%u% -rance. ca un şoarece care +-idea.ă
pi+ica& deoarece capcana +2a )nc!i+ pe+te e%" Să nu2i -ie -rică do,nu%ui de au%%e" 1%" '!urc!i%%
nu21 (a ,)nca c!iar e%" )% (a arunca pi+icii atunci c)nd (a a(ea intere+ +ă dea garanţii de
$ună(oinţă er,aniei" enera%u% -rance. (a +er(i dc o+tatic& precu, po%one.ii& iugo+%a(ii şi
grecii care )şi pu+e+eră +peranţe%e )n Londra" Rcic!2u% punea %a punct ar,e +ecrete" Atunci c)nd
(a (eni ,o,entu%& ang%o2+aAonii (or regreta -iecare $o,$ă pc carc au aruncat2o a+upra %ui
C0c+tung Europa4
9>
" 6it%er )% a+igura pc Antone+cu că Londra şi Ma+!ington ştiau ,ai $ine ca
oricinc că ar,e%e +ecrete nu erau o g%u,ă"
1ar +cria portrete%or n2ar -i -o+t co,p%etă dacă 6it%cr i2ar -i uitat pe conducătorii ang%o2
+aAoni" Pentru '!urc!i%%& e% nu gă+ea a%t ca%i-icati( dcc)t ace%a de Co, po+tu,4" 'onducătoru%
unui popor ),$ui$at& e% nu dorea dcc)t +ă -acă +ă dure.e o +ituaţie a(anta@oa+ă pentru ţara +a" )n
%ot ti,pu% ră.$oiu%ui& $ritanicii nu -ăcu+eră a%tcc(a dcc)t +ă +c in+pire din precedente%e pri,u%ui
ră.$oi ,ondia%" A+tă.i& ci erau cei ,ai +urprinşi dc -aptu% că A,erica %ui Roo+e(c%t riu ,ai era
cca a %ui Mi%+on& iar Ru+ia %ui Sta%in nu are nici o a+e,ănare cu cca a ţari%or" '!urc!i%% )şi
)nc!ipui+c că WanNeii& după cc (or -i +co+& ca )n 191;& ca+tane%e din -oc& +c (or retrage )n i.o%area
%or& şi că gigantu% cu picioarc%c dc %ut& printr2o contrare(o%uţie& (a %ă+a roade%e (ictoriei
A%$ionu%ui& ca )n ti,pu% %ui Ucrcn+Ni" E% )nccpe +ă2şi dea +ca,a că po.iţia i,periu%ui $ritanic )n
%u,e e+te ,ai a,eninţată dc propriii +ăi a%iaţi dcc)t de er,ania" '!urc!i%% +c .$ătu+e %a
'a+a$%anca şi %a Te!eran pentru a o$ţine c%e,enţa patroni%or +ăi" 1ar 6it%er era con(in+ că
'!urc!i%% nu (a +căpa de +ini+tru% +ău de+tin dc a -i groparu% I,periu%ui"
')t de+pre Roo+c(e%t& aco+ta era pentru 6it%er eApre+ia e(rei,ii internaţiona%e" Aşa după
cu, co,uni+,u% )şi -ăcu+e un in+tru,ent din Ru+ia& tot a+t-e% State%e Unite nu erau dcc)t o
,aşină de di+trugere )n +er(iciu% ra+ei +e,ite" Nici )n Paci-ic& nici )n At%antic& nici )n '!ina& nici
)n A,erica dc Sud& regiune cc intere+a )n pri,u% r)nd Suite%e U-iite& A,erica nu +e %o(i+e de
er,ania" Rcic!2u% nu2şi di+puta cu WanNeii cauciucu%& tre+tia dc .a!ăr& pcLro%u% +au ce%e%a%te
,aterii pri,e" Singura pro$%e,ă dc con-%ict erau e(reii" Pentru a2i apăra& Roo+e(c%t +c a%ia+c cu
concurenţii +ăi" Pro-it)nd dc neg!io$ia co,patrioţi%or +ăi reuşi+e +ă2i -acă +ă crcadă că Reic!2u%
repre.enta un perico% pentru ci" Şi iată2i cu, +c concentrea.ă ),potri(a Europei& )n %oc +ă +c $ată
cu @apone.ii care )şi di+pută cu ci do,inaţia )n Paci-ic şi %e a,eninţă intere+e%e )n '!ina" 1ar
@apone.ii nu +)nt anti+e,iţi& pe c)nd ger,anii +)nt" C'ine (a c)ştiga ace+t ră.$oi& dacă noi )%
pierde,B4& )ntre$ă 6it%crT Ce(reii& co,uniştii& anar!iştii +au ni!i%iştii B4
1ar )n%re(ederca nu tre$uia +ă ia +-)rşit ,ai )nainte ca 6it%cr +ă -i )ncercat& după ce a +c!iţat
+i%uete%e ad(er+ari%or +ăi& +ă2i arate ,areşa%u%ui propria +a -aţă" E% ştia că Antonc+cu inter.i+e+e
pre+ei +ă2i atace pc ang%o2 +aAoni" A+ta nu )n+e,na oare că dacă accştia +2ar -i gă+it )ntr2o .i %a
-rontiera Ro,?niei ar,ata noa+tră ar re-u.a +ă +c $ată conLra %orB 6it%cr ,ai ştia că Antone+cu
dec%ara+e )n -aţa prinţi%or $i+ericii& a rectori%or uni(er+ităţi%or şi a a%tor )na%ţi de,nitari ai ţării +a%e
că %upta tre$uia continuată -iindcă nu,ai ruşii ar (eni& şi nu a%iaţii& pentru a Ce%i$era Ro,?nia4"
1acă ar,ate%e ang%o2+aAone +2ar -i apropiat de -rontiera noa+tră c% ar ,erge %a $i+erică pentru a
,u%ţu,i )n genunc!i" 1acă 6it%cr nu +e crcdca )ncă o$%igat +ă ia ,ă+uri contra Ro,?niei era
doar pentru că c% nu a(ea )ncă do(ada& ca )n ca.u% Ungariei& că acea+tă di+po.iţie -a(ora$i%ă
ina,icu%ui +2ar -i +c!i,$at )n trădare" 1ar c% era in-or,at că +tarea dc +pirit a anu,itor
repre.entanţi ai #ucurcştiu%ui )n ţări%e neutre era categoric antigcr,ană" Spera că Antone+cu (a
%ua -ără )nt)r.icrc ,ă+uri%e nccc+are pentru a2i ),piedica pc aceşti agenţi +ă -acă rău" 1acă nu&"
6it%er +2ar (edea o$%igat +ă2i (or$ca+că pc un ton +i,i%ar cu ce% pc care )% -o%o+i+e& cu o
+ăptă,)nă )n ur,ă& cu regentu% 6ort!W" er,anii& ,areşa%u% a putut +ă rc,arcc& )n ca.u%
Ungariei& nu +e ,u%ţu,e+c nu,ai cu (or$e"
CRo,?nia (a continua %upta c)t ti,p )i (a +ta )n putinţă4& rcp%ică Antonc+cu" CPoporu%
ro,?n nu (a accepta niciodată +ă +e )nro%e.e )ntr2o %egiune +trăină" E% ştie că datoria +a dc a +er(i
+u$ ar,e nu eAi+tă dec)t -aţă de propria +a ţară" 1acă )n ţara ,ea& ca )n Ungaria& arda de 0ier&
carc pentru noi nu e+te dcc)t -i%ia%a unei organi.aţii +trăine& ar %ua puterea& atunci (eţi a(ea& )n
%ocu% unei ar,ate ro,?ne %upt)nd a%ături dc a du,nea(oa+tră& $ande dc parti.ani carc (2ar
)n-runta ca )n Iugo+%a(ia& in ,o,ente%e c)nd ruşii nc2au trecut -rontiere%e şi c)nd e+te )n @oc
organi.area apărării noa+tre& con+ider pre,atur +ă (or$i, de un ina,ic ipotctic şi carc +c a-%ă
-oarte departe dc teritoriu% no+tru& cu, ar -i ang%o2+aAonii"
C1ar a(eţi pe teritoriu% (o+tru o ,u%ţi,e dc duş,ani pc carc nu păreţi de %oc gră$it +ă2i
%ic!idaţi4& ră+pun+e 6it%er& %an+)ndu2+e )ntr2un rec!i.itoriu a+upra %iniei po%iticii interne adoptate
dc Antonc+cu" 0ii!rer2u% pretindea că e(reii +ocoteau Ro,?nia drept ţara %or de re-ugiu" 1e
pretutindeni& din 0ranţa& din 'e!o+%o(acia& din er,ania c!iar& ci nu ccr dcc)t un %ucruD +ă -ie
%ă+aţi +ă p%ccc %a #ucurcşti" *enind din Ungaria& unde +c a-%ă )n -ine un gu(ern !otăr)t +ă
acţione.e cu energie& e(reii tra(er+ea.ă )n ,a+ă -rontiera ro,?nă" Aco%o& ci +)nt ,ai $ine pri,iţi
c!iar dcc)t +o%datu% carc (ine dc pe -ront" Oare toată acea+tă po%itică nu e+te -ăcută pentru a21
%inişti pc ,are%e patron a% e(rei,ii internaţiona%e& 0ranN%in Roo+c(c%tB 'arc e+te eAp%icaţia
nu,eroa+e%or de,er+uri -ăcutc dc 8i!ai Antonc+cu pc %)ngă %egaţia ger,ană din #ucureşti )n
+copu% dc a o$ţine o autori.aţie dc na(igaţie pentru (apoare%e ro,?neşti ce tran+portă e(rei +pre
'on+tantinopo% şi +pre Pa%e+tina B Oare din drago+te pentru e(rei +au ,ai degra$ă dintr2un ca%cu%
po%itic (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui ro,?n de+-ăşoară a%)ta energie )n acea+tă acţiune B Tot ccca
ce e+te antiger,an pare +ă +e $ucure dc protecţia gu(ernu%ui ro,?n" A+t-e%& %egaţia %ui #adog%io
%a #ucurcşti ocupă tota%itatea c%ădiri%or ,i+iunii ita%iene& )n ti,p ce repre.entantu% %ui 8u++o%ini
nu e+te nici ,ăcar autori.at +ă pre.inte rege%ui +cri+ori%e +a%e dc acreditarc" 1e a+e,enea& .iariştii
eng%e.i e(adaţi din er,ania& pe carc gu(ernu% ro,?n re-u.ă +ă2i predea er,anici& ca şi
'!a+tc%ain şi paraşutiştii %an+aţi dc $ritanici pc teritoriu% ro,?ne+c& )n +copu% de a pregăti& cu
parti.anii %ui 8aniu& +a$ota@e )n regiunea petro%ieră +c $ucură dc un trata,ent de -a(oare din
partea gu(ernu%ui şi par c!iar +ă diri@e.e& din )nc!i+oarea %or de cati-ea& acti(itatea dc opo.iţie şi a
+pioni%or""" Şi tot aşa ,ai departe" Şi 6it%er continua +ă adauge a%te capcte dc acu.are %i+tei +a%e"
Antonc+cu ,ărturi+i că& )n acca+tă -a.ă a di+cuţiei& )şi -ăcu+e ur,ătoru% raţiona,entD +au
6it%er +e deci+e+e& din cau.a do+aru%ui pe carc şi2% pregăti+e ),potri(a %ui& +ă ră+toarne regi,u%
+ău şi +ă +ta$i%ea+că %a #ucurcşti un gu(ern ca %a #udape+ta 2 şi )n acc+t ca. nu a(ea ni,ic dc
pierdut 2 +au c% nu (oia dcc)t +ă2% inti,ide.e şi )n acca+tă ipote.ă cca ,ai $ună +o%uţie era +ă2i
ţină piept" CEu nu (oi %ua niciodată o ,ă+ură -i.ică ),potri(a e(rei%or4& dec%ară c%" CAccia carc
+)nt cetăţeni ro,?ni şi (or +ă p%ccc )n ţara %or au ace+t drept& )n (irtutea o$%igaţiei noa+tre de
protecţie -aţă de toţi cetăţenii" *ă repet că poporu% ro,?n nu %uptă dcc)t pentru Ro,?nia şi pentru
ni,eni a%tcine(a" 1acă e% ar o$+er(a că şi2a pierdut independenţa& ar depune ar,e%e" Eu +)nt
+i,$o%u% independenţei +a%e& dar +)nt de+tu% de one+t pentru a re-u.a ace+t ro% dacă aş a(ea
,)ini%c %egate" Poate noi a(e, o concepţie peri,ată a+upra dreptu%ui& dar e+te +ingura pe care o
ad,ite," Sau ne pri,iţi a%ături de (oi aşa cu, +)nte, +au a%egeţi ca%ea de a acţiona -ără noi" 1ar
dacă (eţi continua +ă ne +ocotiţi ca,ara.i de %uptă atunci nu a(e, dcc)t o +ingură pro$%e,ă
ar.ătoare de di+cutatD -rontu% contra Ru+iei& a cărui %inie actua%ă %aie )n două o pro(incie
ro,?nea+că" 0rontiere%e noa+tre& pe care aţi pro,i+ +ă %e apăraţi& +)nt +trăpun+e"
Pu+ )n -aţa a%ternati(ei& 6it%er )ncc%ă +ă ,ai @oace ro%u% Ctragedianu%ui4" Pretenţii%e +a%e -ură
,ode+te" C)ncetaţi de a o-eri a.i% e(rei%or unguri4& ceru e%" CŞtiţi că cu nu a, acceptat ),părţirea
Tran+i%(aniei" E(reii +)nt originari din nordu% ace+tei pro(inciiT eu )i con+ider cetăţeni ro,?ni4&
rep%ică ,areşa%u%" 0ii!rcr2u% in+i+tă" Era nece+ar ca Aritone+cu +ă dea o do(adă de $ună(oinţă" )n
-ine& ci +e pu+eră de acord ca pro$%e,a +ă -ie +ta$i%ită cu Ui%%ingcr& %a #ucureşti" C1i(i.ii%e
noa+tre au c)ştigat $ătă%ia ),potri(a %ui 6it%er4& +pu+e Antone+cu& )napoiat )n capita%a +a"
1i+cuţii%e ,i%itare carc au ur,at a@un+eră& )n ur,a eApunerii -ăcute de genera%u% Qod%& %a un
re.u%tat +ati+-ăcător" 8ai )nt)i& +2a !otăr)t +ă -ie e(acuate cu prioritate trupe%e ro,?neşti care +e
,ai gă+eau )ncă )n 'ri,eea" Tri+ta eAperienţă din Uu$an nu ,ai tre$uia +ă +e ,ai repete" Apoi&
că.ură de acord pentru a ,enţine şi a )ntări capu% de pod de pe %inia Şiretu%ui& )n +copu% de a
con+titui o a,eninţare ),potri(a pungii centra%e a -rontu%ui unde ruşii pătrun+e+eră )n Po%onia
ETarnopo%F" Acea+tă deci.ie era -a(ora$i%ă Ro,?niei -iindcă ea pri,ea un a@utor ger,an pentru
prote@area popu%aţiei din 8o%do(a" Totuşi& capu% de pod nu tre$uia +ă -ie pă+trat dacă ur,ătoarea
o-en+i(ă pe care ger,anii o pre(edeau %a nord de ,%aştini%e Pripctu%ui ar -i o$%igat Me!r,ac!t2u%
+ă +e regrupe.e ,ai )n +pate" Sc pu+eră dc acord ca după o e(entua%ă cădere a Lern$ergu%ui&
trupe%e ger,ano2ro,?ne +ă +e retragă pe %inia +trategică a Şiretu%ui" )ntărirea ace+tei %inii -or,ă
+u$iectu% principa% a% di+cuţiei" Ea tre$uia +ă -ie organi.ată )n aşa ,od )ne)t oricc po+i$i%itate de
ră.$oi de ,işcare +ă -ie eAc%u+ă pe acea+tă parte a -rontu%ui" 'u oricc ri+c& Ar,ata Roşie (a -i
oprită aco%o" Operaţii%e de ,arc an(ergură tre$uiau +ă +c de+-ăşoare )n Po%onia& pe Nic,cn& pe
#ug& c!iar pe *i+tu%a& nu prea a(ea i,portanţă" 'a punct -iA& tre$uiau +ă ai$ă 'arpaţii 8o%do(ei&
cu co,p%e,entu% %or& %inia Şiretu%ui" )n ace%aşi ti,p& tre$uia +ă +e procede.e& %a +tudierea unui
+i+te, de apărare )n ad)nci,e& )n '),pia ro,?nă& pentru a di+truge& cu +pri@inu% unor puternice
re.er(e +trategice& o e(entua%ă de$arcare a unităţi%or ru+eşti pe %itora%" er,anii +e anga@au +ă
pună %a di+po.iţia %ui Antone+cu o -orţă aeriană capa$i%ă +ă2şi i,pună +upre,aţia" 8areşa%u% )i
atra+e atenţia %ui 6it%er că )i pro,i+e+e că (a -i ,enţinut -rontu% pe Nipru& apoi că ruşii nu (or
depăşi #ugu%" Linia Şiretu%ui (a a(ea oare o +oartă ,ai $ună B CA, (rut +ă ţine, Nipru% dintr2o
raţiune econo,ică& iar Uu$anu%:i2'ri
,cca
din ,oti(e +trategice şi p+i!o%ogice" 1acă pierde, %inia
Şiretu%ui& atunci a, pierdut ră.$oiu%4& dec%ară -ără e.itare genera%u% Qod%"
1upă cc )şi prcci.a+c păreri%e )n a+upra -e%u%ui de a pierde ră.$oiu%& genera%u% ger,an
eApu+e ,odu% )n care& după părerea %ui& ar -i putut +ă2% c)ştige" Reduc)nd -rontu% de ră+ărit de %a
%ungi,ea +a iniţia%ă de două ,ii de Ni%o,etri %a o %inie dc %uptă de ,ai puţin de o ,ie dc
Ni%o,etri era uşor +ă -ie opriţi ruşii" 'e%e două +ute dc di(i.ii ger,ane şi a%iate puteau& cu toată
+uperioritatea nu,erică a ina,icu%ui& +ă )ndep%inea+că acea+tă +arcină" Spaţiu% redu+ ar -i %i,itat
nu,ăru% di(i.ii%or pc care +tatu% ,a@or +o(ietic putea +ă %e arunce )n %uptă" Mc!r,ac!t2u% ar
ră,)ne pc po.iţie dc apărare p)nă %a %i,pe.irea +ituaţiei din Occident" Aco%o ar tre$ui +ă -ie
pregătit +ă re+pingă o e(entua%ă de$arcare ang%o2+aAonă" Sau& dacă acea+ta nu +e (a )n%),p%a )n
cur+u% anu%ui& repre+a%ii%e aeriene ger,ane& cu a@utoru% ,i@%oace%or tc!nice re(o%uţionare
),potri(a 8arii #ritanii& i2ar o$%iga pc a%iaţi +ă e(acue.e de pc in+u%ă principa%e%e %or -orţe"
Odată e(itată a,eninţarea pc %itora%u% -rance.& -rontu% ita%ian ar cădca aproape auto,at" Rcic!2u%
ar c)ştiga a+t-e% un %ung răga. pentru a re.o%(a pro$%e,a ru+ă& căci nu era pro$a$i% ca ang%o2
+aAonii& după pri,a %or )n-r)ngcre& +ă ,ai re(ină %a atac )nainte dc anu% 19:<" 1eci& o-en+i(a
!otăr)toare contra Ar,atei Roşii +e (a produce )n pri,ă(ara anu%ui 19:5" CTie-punNt4
9;
era
pentru er,ania anu% 19::" 1acă ca ar -i reuşit +ă pare.e pcrico%u% care +e concentra a+upra ci )n
cur+u% ace+tui an& ar -i a(ut )n ,)ini (ictoria" Qod% ,ai a+igură că a(anta@u% dc care $enc-iciau
pentru ,o,ent ang%o2+aAonii )n ră.$oiu% aerian şi ,ariti, (a -i dc +curtă durată" Noi%e ar,e
ger,ane )n ce%e două do,enii erau at)t de puternice )ne)t ad(er+aru% (a -i nu nu,ai depăşit& dar
c!iar de+ca%i-icat& aşa cu, +)nt tri$uri%e +ă%$aticc )n -aţa ar,e%or a%$i%or" )n ur,ătoare%e şa+e %uni&
e%e (or !otăr) +oarta ră.$oiu%ui"
Rccapitu%)nd a.i eApunerea %ui Qod%& care pe atunci -ăcu a+upra de%egaţi%or noştri i,pre+ia
unei p%edoarii Cpro do,o4
99
& ne dă, +ca,a că genera%u% ger,an o -ăcca $a.at pc rea%ităţi" '!iar
con-or, ,ărturi+iri%or %ui '!urc!i%%& de$arcarea )n nordu% 0ranţei nu ar -i -o+t po+i$i%ă dacă
ger,anii ar -i )nccput +ă .dro$ca+că porturi%e eng%e.e cu rac!cte%c %or *I şi *2& )naintea
de,arării acţiunii CO(er%ordA
40
. E+te& )n ,od cert& ceea cc +conta şi OUM" ')nd ne g)ndi, că
Ei+cn!oYcr şi2a %an+at trupe%e %a atacu% continentu%ui pc da%a dc < iunie şi că pri,u% *I a că.ut
a+upra Ang%iei %a 1> a%e ace%eiaşi %uni& ne dă, +ca,a de preci.ia cu carc ang%o2+aAonii %2au
de(an+at pe ina,icu% %or" E+te ade(ărat că *2 nu a apărut dcc)t %a 9 +epte,$rie& dar ,ereu )n
%i,ita ace%or şa+e %uni pe carc Qod% %e pre.i+e+e ca deci+i(e pentru ră.$oi" Opti,i+,u% şe-u%ui
,i%itar a% %ui 6it%er nu era deci )nte,eiat pc o !i,eră"
Pentru ,areşa%u% Antonc+cu& reieşea )n ,od c%ar& din ccca cc toc,ai au.i+e a+upra
(iitoare%or intenţii a%e OUM că ră.$oiu% putea +ă -ie pierdut )n două ,oduriD ori ruşii reuşeau +ă
depăşea+că %inia Şiretu%ui şi +ă dea a+t-e% pe+te cap tot +i+te,u% de-en+i( ger,an )n +ud2c+tu%
european& ori ang%o2+aAonii reuşeau +ă cree.e un a% doi%ea -ront )n 0ranţa& +ingura regiune a
Europei unde ger,anii )i aşteptau"
)n pri,a (ariantă +oarta Ro,?niei era %egată dc a er,aniei" Se i,punea o +o%idaritate
co,p%etă cu cci dc a% Trei%ea Reic!" ')t de+pre a doua ipote.ă& orice !o%ăr)re apărea )ncă
pre,aturăD tre$uia +ă +e adopte -or,u%a CYait and Sec4
:1
" CŞi +ă +c ,enţină contactu% cu
Ma+!ington şi Londra4& adăugă 8i!ai
Antonc+cu" 8areşa%u% +c dcc%ară dc acord" Pcrico%u% dc a -i in(adaţi din toate părţi%e era
)ndepărtat pentru ,o,ent" Ro,?nia& +ingura +upra(ieţuitoare printre +tate%e din Europa
con+iderate ca (ictorioa+e %a *er+ai%%e+& era de a+e,enea +ingura co$c%igerantă carc ,ai pă+tra
)ncă )ncrederea %ui 6it%er
:2
"
1ar +enti,entu% genera% era că +cadenţa -ata%ă -u+e+e doar )ndepărtată" Tre$uia +ă +c pro-ite
dc răga.u% o$ţinut& pentru a prinde (ite.ă -aţă dc ad(er+ar& )n ur,a tran+-or,ări%or carc operau )n
interioru% Reie!2u%ui& nu eAi+tau ,oti(e +ă te )ncrc.i ,ai ,u%t )n a%iatu% ger,an dec)t )n ina,icu%
ru+" Prinşi )ntre două -ocuri& nu e+te dc ,irare că nc2a, )ntor+ iarăşi +peranţe%e +pre ang%o2
+aAoni"
1ar )nainte dc re%uarea di+cuţii%or cu a%iaţii& +c produ+e un -apt de o i,portanţă capita%ă
pentru +ituaţia Ro,?niei"
La : apri%ie& +c -ăcură +i,ţite pri,e%e e-ecte" O -or,aţie a,ericană de
$o,$ardiere tran+-or,a oraşu% P%oieşti şi carticrc%e gării din #ucurcşti )n ruine" Era
con+ecinţa dec%araţii%or -ăcutc de 8o%oto("
8ini+tru% dc eAterne +o(ietic +o,a+e Ro,?nia& )n a@un& +ă ia+ă din ră.$oi" E% dec%ara& cu
acceaşi oca.ie& că URSS Cnu (i.a nicidecu, integritatea teritoriu%ui ro,?ne+c +au ordinea
+ocia%ă eAi+tentă4"
In .iua )n carc a(ioane%e a,ericane )şi -ăcură apariţia )n +paţiu% aerian a% Ro,?niei&
'!urc!i%%& )n -aţa 'a,erei 'o,une%or& şi 'orde%% 6u%i
:9
& )ntr2o dcc%araţic -ăcută pre+ei& +c
+o%idari.au cu dec%araţia o,u%ui dc +tat +o(ictic"
E-cctu% ,ora% produ+ a+upra Ro,?niei -u de.a+truo+" )n ,o,entu% )n carc ruşii ocupa+eră
de@a 'ernăuţi& capita%a #uco(inei& iar Iaşi& capita%a 8o%do(ei +uporta -ocu% arti%eriei ci gre%e&
acea+tă -urtună carc +e de.%ănţuia din cer producea o i,pre+ie apoca%iptică"
8areşa%u% +e -ăcu interpretu% +enti,entu%ui genera% de +tupoareT
C'i(i%i.aţia %u,ii carc e+te (io%ată a+tă.i dc oa,eni pe carc noi i2a, ,ena@at )ntotdeauna
arc ne(oie ,ai ,u%t dcc)t oric)nd de $raţe%e noa+tre& de ini,i%e noa+tre& dc %upta noa+tră şi dc
unirea noa+tră4& +punea )n proc%a,aţia +a"
Pentru Ro,?nia& carc era )ncercuită pc pă,)nt dc ruşi şi de ger,ani& +e de+c!idea un nou
-ront 2 )n aer" )n aer duş,anii noştri erau ang%o2+aAonii" Tot eşa-oda@u% pc care +e )nă%ţa+e i%u.ia
ro,?ni%or +c pră$uşea +u$ $o,$e%e a,cricanc" CNoi ne )ntre$ă, cu acceaşi ne%inişte carc (a -i
%inia pc carc +e (a -acc )nt)%nirca trupe%or a,cricanc şi a trupe%or +o(ietice4& a -o+t ,e+a@u% pe
carc& )n ti,pu% (erii anu%ui 19:9 i21 adu+e+e %ui Antonc+cu un ,e+ager din partea purtătoru%ui dc
cu()nt a% preşedinte%ui Roo+c(c%t"
'e +c +c!i,$a+c )ntre ti,pB Pentru carc ,oti( Ma+!ington şi Londra (oiau acu, +ă
de+c!idă ruşi%or dru,u% +pre ini,a EuropeiB
Atunci c)nd ruşii au apreciat că argu,ente%e Ang%iei şi A,cricii con(erti+eră )n -ine
Ro,?nia şi că ea nu +c ,ai putea )ndoi dc aici )nainte că dru,u% Ma+!ingtonu%ui şi Londrei
trecea o$%igatoriu pc %a 8o+co(a& ci nc adu+eră condiţii%c %or dc ar,i+tiţiu prcci.)nd că 'ei Trei
8ari erau dc acord& pentru a Ic garanta +o%idar eAecutareaD
1. Ro,?nia pără+eşte a%ianţa +a cu AAaT
2. Ro,?nia rccunoaş%c URSS2u%ui dreptu% dc a aneAa #a+ara$ia şi #uco(ina dc NordT
3. Trupe%e ro,?ne (or -i de.ar,ate de Ar,ata Roşie" 1acă Ro,?nia doreşte +ă par%icipc %a
Ră.$oiu% ),potri(a er,aniei& di(i.ii%e ro,?ne& rein+truite şi recc!ipate de URSS& (or 11
pu+e %a di+po.iţia ,areşa%u%ui Antonc+cu şi a %ui 8aniu"
4. Ro,?nia +c anga@ea.ă +ă p%ătea+că URSS2u%ui <== ,i%ioane de do%ari& cu tit%u% de
de+păgu$iri"
5. URSS +c o$%igă +ă nu +c a,c+tcce )n tre$uri%e interne a%e Ro,?niei şi +ă rc+pcctc +tructura
+a +ocia%ă"
6. A%iaţii +c anga@ea.ă +ă a@ute Ro,?nia )n a2şi rccupcra )n tota%itate +au )n cca ,ai ,arc parte
teritorii%e cedate Ungariei )n 19:="
Quriştii 8aniu şi 8i!ai Antonc+cu +tudiarăcu gri@ă teAtu% %ui 8o%oto(& )i +ocotiră
intere+ant şi de,n a -i %uat )n +ea,ă" 0iind +o%dat& ,areşa%u% Antonc+cu (oia nu garanţii pc
!)rtic& ci di(i.ii a,cricanc şi $ritanice care& cu re+tuP di(i.ii%or ro,?ne& +ă re+ta$i%ea+că cc!i%i$ru%
cu Ar,ata Roşic"Trc$uic& +puneau cci doi& +ă o$ţine, preci.ări a+upra naturii şi )ntinderii
pro,i+iuni%or pc care ni %c -ac ang%o2+aAonii"
')tc(a .i%e ,ai t)rV"iu& punctu% dc (edere a% ,areşa%u%ui a -o+t con-ir,at %a 8adrid dc
a,$a+adoru% 6aWc+" A,ericanu% pc care& pentru a +căpa de +upra(eg!erea +er(icii%or ger,ane& )%
)nt)%nii )n gar+oniera unuia din co%a$oratorii +ăi& ),i c(ocă o i,agine carc ,ă i.$i+e )n ti,pu%
unei că%ătorii )n Ita%ia& cu ,u%t )nainte dc ră.$oi" 0ăc)nd a+ccn+iunca *c.u(iuiui& pri(i+e,
a,u.at ,ăgarii care păşteau pc panta (u%canu%ui& cu o tota%ă nepă+are" A, )nccrcat +ă (or$e+c
a,$a+adoru%ui dc perico%u% +o(ietic" 1upă pri(irea +a pe @u,ătate re+e,nată& pe @u,ătate
p%icti+ită& ,i2a, dat +ea,a că c% con+idera tirada ,ea ca o p%edoarie Cpro do,o4& )nccrc)nd +ă
,oti(e.e atitudinea dc nc@u+ti-icat a Ro,?niei"
C8i +c parc că g)ndiţiD Cnu -accţi at)%ca ,o-turi pentru a trcce )n $arca de +a%(are& +u$
preteAtu% că (eţi gă+i aco%o un c)inc tur$at" *ă garante. că nu (ă (a ,uşca4& i2a, +pu+"
I,pertinenţa ,ea ),i adu+e o dcc%araţic +o%e,nă din partea a,$a+adoru%ui" 1upă c%& a%iaţii
tre$uiau +ă -ie con+ideraţi ca o a+ociaţic ai cărei parteneri erau inter+c!i,$a$i%i" Era %ip+it dc
i,portanţă dacă tc adre+ai unuia +au a%tuiaD (or$eai )ntotdeauna cu 'ci Trei" E% ),i atra+e atenţia
că nc )nşe%a, )nc!ipuindu2ne că )ntre Ru+ia şi State%e Unite ar eAi+ta (reo di(ergenţă dc (ederi
a+upra (reunei pro$%e,e anu,e" A2ţi arăta ne)ncrederea -aţă de URSS& ar con+titui o o-en+ă
pentru 'ei%a%ţi 1oi 8ari" Pentru a +e -acc ,ai $ine )nţe%e+& d%" 6aWc+ a-ir,ă că a%iaţii nu puteau -i
acccptaţi +au re-u.aţi dcc)t )n $%oc" E) ,ă )ntre$ă apoi dacă gu(ernu% dc %a #ucureşti era di+pu+&
)n ace+te condiţii& +ă2şi +c!i,$c po%itica eAternă" 'ondiţii%e )n care +c ncgocia+e )n cur+u% iernii&
nu ,ai erau (a%a$i%e" Nu era ne(oie +ă -ii prea +u$ti% pentru a )nţe%ege că ang%o2+aAonii nu +e ,ai
g)ndeau %a o de$arcare )n #a%cani" A()nd )n (edere un ar,i+tiţiu )n2 noua +ituaţie& tre$uia +ă2i
acccpţi pe ruşi ca +ingura -orţă de ocupaţie a teritoriu%ui" Singura in+trucţiune preci+ă pe carc ,i2
o dădu+e 8i!ai Antone+cu eraD +ă ,enţin uşa de+c!i+ă +pre ang%o2+aAoni" 1in propria ,ea
iniţiati(ă& preci.)nd că nu (or$ea, dcc)t Cad re-erendu,4
::
& i2a, ră+pun+ că pentru a pără+i
er,ania Ro,?nia a(ea ne(oie de a+igurări +erioa+e din partea State%or Unite" Ar -i nece+ar ca
preşedinte%e Roo+e(e%t& printr2o dec%araţie pu$%ică& +ă +e pună garant că a%iaţii (or con+idera
,onar!ia ca +ingura -or,ă de +tat po+i$i%ă& că a%iaţii +e (or a$ţine de %a orice a,e+tec )n tre$uri%e
interne& că ei (or re+titui Ro,?niei teritorii%e pe care %c pierdu+e )n 19:=& din cau.a atitudinii +a%e
antiger,ane )n ti,pu% inter(a%u%ui dintre ce%e două ră.$oaie" 1acă gu(ernu% din Ma+!ington
aprecia că e+te )n ,ă+ură +ă -urni.e.e #ucureştiu%ui ace+te garanţii& gu(ernu% ro,?n ar putea +ă
reeAa,ine.e po.iţia +a )n con-%ict" 8r" 6aWe+ dori c)te(a preci.ări" E% ,ă )ntre$ă dacă dec%araţia
-ăcută dc d%" 8o%oto( %a 9 apri%ie şi )n+uşită de '!urc!i%% şi 'orde%% 6u%i nu ar putea -i
con+iderată ca o garanţie +u-icientă" 8ai dorea +ă ştie dacă ,areşa%u% Antone+cu era di+pu+ +ă
%ărgea+că gu(ernu% +ău& pentru a21 tran+-or,a )ntr2un ca$inct dc uniune naţiona%ă& pentru că
a%iaţii a(eau )n (edere pentru toate ţări%e +ate%ite a%e er,aniei gu(erne de %argă concentrare
de,ocratică" La pri,a c!e+tiune i2a, ră+pun+ negati(T %a a doua& a-ir,ati(" I2a, eAp%icat că&
dacă State%e Unite +ocoteau Uniunea So(ietică ca un partener %oia%& nu eAi+ta nici un ,oti(
pentru ca preşedinte%e Roo+e(e%t +ă nu +e pună garant pentru $una2 credinţă ru+ă" Şi a, adăugat
că era o cerere ,ode+tă din partea unei ţări care deţinea& cu %inia Şiretu%ui& una din c!ei%e
(ictoriei" 1%" 6aWe+ ,ă a+igură că Ar,ata Roşie ar gă+i ,i@%ocu% de a +trăpunge şi acea+tă %inie"
C1ar atunci co,uniştii (or -i +tăp)nii +ud2c+tu%ui european4& i2a, ră+pun+ eu" A,ericanu% nu
părea +ă (adă (reun nea@un+ )n -aptu% că e(eni,ente%e +e (or orienta )n ace+t +en+"
1upă c)te(a .i%e& 8i!ai Antonc+cu ),i tri,i+e o te%egra,ă& dec%ar)n2 du2+c dc acord cu cc%c
trei condiţii pe carc %e pu+e+e," A,$a+adoru% 6aWc+ ),i tri,i+e ră+pun+ prin 1%" 8id%eton că
1eparta,entu% dc Stat accepta cereri%e noa+tre" Singuru% %ucru care ,ai tre$uia +ă -ie preci.at era
unde şi c)nd (a -i )nc!eiat ar,i+tiţiu% ro,?n" #ucurcştiu% tre$uia doar +ă -acă cuno+cută deci.ia
+a dc a2şi tri,ite p%enipotenţiaru% pentru a21 +e,na" 1acă gu(ernu% ro,?n era dornic +ă2şi
eApună )ncă o dată punctu% +ău dc (edere ang%o2+aAoni%or& e% ar putea +ă tri,ită un de%egat %a
con-crinţa carc +c ţinea atunci %a Londra )ntre Stcttiniu+ şi Ant!onW Eden" )n orice ca.& State%e
Unite (or re-u.a +ă @oace& )n (iitor& )n ncgocieri%c cu Ro,?nia& ro%u% dc Cgu(ernantă4"
CAr,i+tiţiu% nu tre$uie a(ut )n (edere dcc)t )n -uncţie dc po+i$i%itatea de a re.i+ta pe %inia
Şiretu%ui4& a, +cri+ %a #ucurcşti& pun)nd punct negocieri%or" Acca+tă -ra.ă -ăcu +ă rci.$ucnca+că
di+puta )ntre cci doi Antone+cu" 8areşa%u% re-u.ă +ă tri,ită un e,i+ar %a Londra& pentru a p%eda
cau.a Ro,?niei )naintea %ui Eden şi Stcttiniu+" 1in punctu% dc (edere ro,?n& părea inuti% +ă +c
continue di+cuţia cu ang%o2+aAonii" 8i!ai Antonc+cu (oia +ă ştie dacă& )n ca. dc ar,i+tiţiu cu
Ro,?nia& occidenta%ii (or tri,ite trupe )n ţara noa+tră& dacă +e (a putea conta pe un a@utor
econo,ic& etc" La toate ace+te c!e+tiuni& a,ericanii +e ,ărgineau +ă ră+pundăD dacă (reţi& de+e,2
naţi2(ă p%enipotenţiaru% (o+tru& care +ă )nc!eie ar,i+tiţiu%" Nu,ai %ui )i (or -i co,unicate
condiţii%e noa+tre de-initi(e"
'u toată re+pingerea pretenţii%or ru+eşti de către par%a,entu% -in%ande.& tratati(e%e )ntre
6e%+inNi şi 8o+co(a continuau" 8aniu şi 8i!ai Antone+cu apreciau că tre$uia +ă pro-ite de
acea+tă con@unctură pentru a +e pune direct )n %egătură cu 8o+co(a" Un +ucce+ )n di+cuţii%e cu
#ucureştiu% ar da negocieri%or de %a Ure,%in un ,are a(anta@ a+upra %ui Paa+iNi(i" Pentru a21
o$ţine& ruşii ar putea uşura condiţii%e )n ceea ce ne pri(eşte"
Ure,%inu% +e arătă ,ai -a(ora$i% (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui& care ţinea p)rg!ii%e de
co,andă& dec)t şe-u%ui opo.iţiei de,ocratice& care tre$uia de a$ia +ă pună ,)na pc e%e"
1ip%o,aţia ru+ă e+te -oarte e%a+tică şi ţine +ea,a de ),pre@urări" A+t-e% că d%" Nanu&
repre.entantu% no+tru %a StocN!o%,& -u rugat de d2na Uo%%ontaW& a,$a+adoarea So(iete%or& +ă2i
de.(ă%uie %ui 8i!ai Antone+cu -aptu% că Ru+ia era c!iar di+pu+ă& dacă ar,i+tiţiu% (a -i +e,nat& +ă
+e re.er(e pe teritoriu% ro,?n o .onă %i$eră& unde unităţi%e Ar,atei Roşii nu (or -i autori.ate +ă
pătrundă"
8i!ai Antone+cu& rcnunţ)nd %a contactu% +ta$i%it cu a,$a+adoru% 6aWe+ %a 8adrid& din cau.a
contro(er+e%or pe care ,e+a@e%e noa+tre %e pro(oca+eră )ntre e% şi ,areşa%& )şi de+c!i+e a%te două
căi de co,unicaţie cu Londra şi Ma+!ington" Prin AnNara şi prin #erna& e% +e +trădui +ă ,enţină
dia%ogu%" 1e partea +a& prinţu% Ştir$cW negocia %a 'airo" Ang%o2+aAonii nu ,ai ştiau )n +pate%e
căruia dintre nu,eroşii inter%ocutori +e a-%a gu(ernu% de %a #ucureşti"
Toţi repre.entanţii ro,?ni din +trăinătate C,iro+eau4 ,are%e act i+toric a-%at )n pregătire"
0iecare dorea +ă @oace un ro%" Ei ştiau că +u+ţin)nd idcca ar,i+tiţiu%ui (or$eau )n %i,$a@u%
t)năru%ui Antone+cu" Pe ,o,entu% )n-r)ngerii +e putea -ace o carieră" In tot ca.u%& -iecare
docu,ent care +u+ţinea nece+itatea a$+o%ută de a a$andona po%itica proger,ană& era un @a%on pu+
pentru (ii%or" Entu.ia+,u% paci-i+t cuceri repede toate per+ona%ităţi%e ro,?neşti din +trăinătate"
0iecare +e credea cea ,ai autori.ată +ă Caducă +er(icii patriei4" 1%" a-cncu& +pre eAe,p%u& cerea
un a(ion pentru a +e duce %a 8o+co(a& )n nu,e%e %ui 8i!ai Antone+cu" 1ar nici cei%a%ţi nu
şo,au" 0iecare era con(in+ că putea +ă o$ţină& pentru Ro,?nia& condiţii de ar,i+tiţiu ne+pera%c"
)n -aţa ace+tei o-en+i(e paci-i+te& C'onducătoru%4 +e a-%a din cc )n ce ,ai i.o%at" Ar,ata& partidu%
+ău po%itic& care p)nă atunci )% ur,a+e cu -ide%itate& +e pregătea +ă +e +cu-undeT nu dintre cadre%e
+u$a%terne& ci nu,eroşi genera%i +e g)ndcau& aido,a dip%o,aţi%or şi po%iticieni%or& că a(eau şi ei
un ro% de @ucat )n )n-r)ngcre" Pro$%e,e%e de conştiinţă erau %e+ne de re.o%(at" 0or,a%& co,an2
dantu% ar,atei era rege%e" E% era ce% căruia i +c @ura+e credinţă şi +u(eranu% 2 ace+ta era +ecretu%
%ui Po%ic!inc%%e
:5
2 era de ,u%t de partea grupu%ui 8aniu"
enera%u% Sănăte+cu& şe-u% ca+ei ,i%itare rega%e& %ua+e conducerea C,i%itari%or4
antiantone+cicni" enera%u% 1ă,ăceanu& -o+t ag!iotant rega%& conducea intriga" Su$ di-erite
preteAte& co,anda pe -ront era retra+ă genera%i%or care Cerau %ip+iţi de +i,ţ po%itic4T acea+ta (oia
+ă .icăD credincioşi ,areşa%u%ui" Locu% %or era %uat de oa,eni gata +ă +e de+o%idari.e.e de
Ca(entura prona.i+tă4"
)n -aţa ace+tei ,aşinaţii& An%onc+cu +e gă+ea -ără apărare" 'aractcru% +ău autoritar nu ar -i
conceput niciodată că cei care )% a+cu%ta+eră p)nă atunci c)nd nu era dec)t un o-iţer printre cei%a%ţi&
ar -i putut +ă nu i +e +upună acu,& c)nd e% era şe-u%" 8i!ai Antone+cu& co%a$oratoru% +ău ce% ,ai
apropiat& +e +trăduia cu -o%o+ +ă )i de+cura@e.e pe ,e,$rii gu(ernu%ui" E% nu )nceta +ă repete
-iecăruia& +eparat& că de.apro$ă po%itica ,areşa%u%ui& că acea+ta nu putea +ă ducă dec)t %a
cata+tro-ă& etc" )n -aţa dip%o,aţi%or +trăini& pe care )i pri,ea )n -iecare ,arţi& ţinea o eApunere
a+e,ănătoare" 'on+idera uti% +ă +e ştie )n +trăinătate c)t de dornic era e% +ă )nc!eie& ar,i+tiţiu%"
)n Ro,?nia& ca şi )n ce%e%a%te ţări %atine& ce +e şopteşte )n )na%ta +ocietate co$oară ca o
%o(itură& +u$ -or,ă de a(a%anşă& )n ,are%e pu$%ic" Părerea că -ără )ncăpăţ)narea ,areşa%u%ui ţara
ar -i -o+t de ,u%t )n ta$ăra )n(ingători%or& c)ştiga )n -iccare .i cercuri %ot ,ai %argi" Atunci c)nd
radio 8o+co(a )% dec%ară pe 8i!ai Antone+cu cri,ina% de ră.$oi& iar ##'2u% re%uă ter,enii
e,i+iunii +o(ietice& ne$unia (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui a@un+e %a paroAi+," 'u e%oc(enţa +a de
a(ocat de curte cu @uri& e% p%eda& )n -aţa oricui era di+pu+ +ă )% a+cu%te& propria +a cau.ă"
'o%a$oratorii +ăi pri,iră in+trucţiuni +ă ,odi-ice di-erite proce+e2(er$a%e a%e )ntre(ederi%or cu
per+ona%ităţi +trăine" Le ,ai dicta şi a%te%e noi& a,intindu2şi deodată di+cuţii pe care %e e(oca+e
cu ani )n ur,ă" A+t-e%& e% i2ar -i con@urat pe ger,ani +ă nu atace Ru+iaT e% ar -i prote+tat ),potri(a
dec%araţiei de ră.$oi -ăcută State%or Unite& etc" 8i!ai Antone+cu )ntoc,ea do+aru% proce+u%ui
+ău"
Ur,)ndu2i eAe,p%u%& cei ,ai ,u%ţi ,e,$ri ai ca$inetu%ui erau )n căutarea unui a%i$i" A,
(ă.ut at,o+-era din Ita%ia& )nainte de căderea %ui 8u++o%ini" Un dictator +e pră$uşeşte c)nd garda
pretoriană
:<
)i re-u.ă a+cu%tarea" C'onducătoru%4 era a,eninţat de ace%aşi ri+c"
La 12 ,ai& 'ei Trei 8ari adre+ară un u%ti,atu, ţări%or +ate%ite" Ră+pun+u% ,areşa%u%ui& pe
care 8i!ai Antone+cu )% tran+,itea %a Londra& prin %egaţia noa+tră de %a #erna& +u+ţinea căD
1. Ro,?nia nu purta+e niciodată ră.$oi ),potri(a Ang%iei şi State%or Unite" I+toric
(or$ind& ca a(u+e+e )ntotdeauna +enti,ente prieteneşti -aţă de ce%e două ţări"
2. Ro,?nia nu purta un ră.$oi parti.an contra Ru+iei" So%daţii +e %uptau nu,ai pentru a2şi
apăra ţara şi pentru a rec)ştiga pro(incii%e pierdute )n ur,a agre+iunii +o(ietice din 19:="
8i!ai Antone+cu ar -i (rut +ă adre+e.e şi un cu()nt 8o+co(ei& dar ,areşa%u% +c opu+e
-or,a% %a acea+tă idee"
CAITOL3L X
$ltima b!t!lie
La < iunie& )n .iua c)nd ang%o2+aAonii au aruncat un pod )ntre 8area #ritanic şi contincnt&
dc$arc)nd pe coa+ta nor,andă& toate punţi%e )ntre ce%e două tendinţe po%itice ro,?neşti au -o+t
rupte" 8aniu con+idera că reuşita acţiunii a%iate aducea un argu,ent deci+i( te.ei +a%e" Ea
de,on+tra& ce%or care )ncă nu )nţe%egeau că er,ania pierdu+e ră.$oiu% pe toate -ronturi%e" 1e
aci )nainte tre$uia +ă +e precipitc de.nodă,)ntu% şi +ă +e treacă c)t de repede )n ta$ăra
)n(ingători%or" Po.iţia @uridică a Ro,?niei ar -i -o+t inco,para$i% ,ai $ună dacă ca +2ar -i
pre.entat ca Ita%ia %a con-erinţa de pace )n ca%itate de co$e%igcrantă" Oare nu era o cri,ă
),potri(a ţării +ă te )ncăpăţ)ne.i +ă ră,)i a%ături dc o er,anie (irtua% )n(in+ă B 8areşa%u% trăgea
din acea+Jă +ituaţie conc%u.ii tota% di-erite" 1acă +e -e%icita& ca şi 8aniu& pentru de+c!iderea ce%ui
de a% doi%ea -ront& o -ăcea pentru că& d)nd ang%o2+aAoni%or şan+e dc a c)ştiga ră.$oiu% )n Europa&
%e reducea tot at)t pe ce%e a%e ruşi%or" 1e acu, )nainte& (ictoria nu (a ,ai -i eAc%u+i( +o(ietică"
Pentru ca ea +ă de(ină occidenta%ă& ruşii tre$uiau ),piedicaţi +ă ,eargă prea departe şi prea
repede" )n con+ecinţă& ceea ce ar )n+e,na )ntr2ade(ăr o cri,ă& ar -i +ă ruine.i prea de(re,e
-rontu% de ră+ărit a% Reic!2u%ui" O de-ecţiune i,ediată a Ro,?niei ar a(ea drept re.u%tat e+enţia%
)ntărirea po.iţiei Ru+iei -aţă dc cei%a%ţi 1oi 8ari" 8aniu nu era de %oc con(in+ dc te,einicia
punctu%ui dc (edere a% %ui Antone+cu" 1upă d)n+u%& C'onducătoru%4 ar -i co,i+ o gra(ă greşea%ă
a%iind ţara +a %a o putere carc pierdea ră.$oiu%" CErrare !u,anu, e+t& per+e(erare"""4
:>
" Singuru%
,od de a o$ţine iertarea era +ă +e )nc!cie ar,i+tiţiu% -ără a pierde un ,o,ent" A%t-e%& poporu%
ro,?n %2ar -i con+iderat& după eAe,p%u% 8o+co(ei& un cri,ina% de ră.$oi" 8aniu eApu+e toate
ace+tea ,areşa%u%ui& -ără a21 ,ena@a" E% )% a(erti.ă de a+e,enea că dacă (a re-u.a +ă tragă
conc%u.ii care +e i,punea& e%& 8aniu& +c (a (edea o$%igai +ă )ntre$uinţe.e toate ,i@%c ace%e pentru
a +a%(a ţara" C*ă daţi +ea,a că (or$iţi ,ai cur)nd ca şe- a% co% L?nei a cincea& dec)t ca şe- a%
opo.iţiei B 4& )% )ntre$ă Antonc+cu" C),i a+u, toate ri+curi%e atitudinii ,e%e4& ră+pun+e $ătr)nu%
de,ocrat" CŞi eu ,i21 a+u, pe a% ,eu4& rep%ică ,areşa%u%" 8i!ai Antone+cu inter(eni pentru a2i
ca%,a pe cei doi ad(er+ari" 8areşa%u%& eAp%ică e%& cre.u+e că )şi )ndep%ineşte datoria& opun)ndu2+e
)naintării ru+e +pre ini,a continentu%ui" Se g)ndi+e c!iar că ang%o2+aAonii erau tacit de acord cu
po%itica +a" Pc acea+tă $a.ă -u+e+eră iniţiate negocieri cu a%iaţii& a()nd drept +cop +ă2i con(ingă +ă
dc$arce )n Penin+u%a #a%canică" Şi pentru că e-orturi%e ang%o2+aAone +e )ndreptau +pre o a%tă
parte a continentu%ui& tre$uia +ă +e ad,ită că po+i$i%itatea unei acţiuni )n Penin+u%a #a%canică era
eAc%u+ă de-initi("
)n #a%cani& pre.enţa ang%o2+aAoni%or nu +e ,ani-e+ta dcc)t prin $o,$arda,ente ,a+i(e& ,ai
e%oc(ente dcc)t orice %i,$a@" O-en+i(a aeriană ),potri(a Ro,?niei de,on+tra că Londra şi
Ma+!ingtonu% doreau +ă -ie ridicată $ariera care ),piedica ar,ata ru+ă +ă )nainte.e& căci a%t-e%& de
ce o +%ă$eau B 'onducătorii ,ici%or popoare nu a(eau dreptu% +ă +e )n-ăţişe.e drept cen.ori ai
po%iticii ce%or ,ari" 1acă ang%o2+aAonii (or +ă uşure.e )naintarea ru+ea+că +pre centru% Europei e
+igur că ei au pri,it %a Te!eran +au )n a%tă parte& +erioa+e garanţii dc %a Uniunea So(ictică" Să te
)ndoieşti ar )n+e,na +ă2i con+ideri i,$eci%i" CEi +)nt i,$eci%i4& +trigă ,areşa%u%& Cşi toţi cei care
+e )ncred )n Sta%in +)nt nişte i,$eci%i4" Nu era o apreciere care +ă2i -%ate.e& nici pentru 8aniu&
nici pentru 8i!ai Antone+cu" 1ar ,areşa%u% ră,)nea -er, con(in+ că punctu% +ău dc (edere era
+inguru% (a%a$i%" 8ai eAi+ta o şan+ă& ca @oncţiunea )ntre ar,ate%e )n(ingători%or +ă +c -acă pe
teritoriu% Ro,?niei" Acea+tă şan+ă ,erita +ă -ie pu+ă )n @oc" A o -i eAc%u+& ar -i -o+t o cri,ă& după
cu, ar -i -o+t un act cri,ina% +ă +%ă$eşti -rontu% anti2+o(ietic" 8aniu& cu un +i,ţ a% u,oru%ui ce
nu21 caracteri.a& tra+e conc%u.ia ur,ătoareD CReciproc& ne acu.ă, de intenţii cri,ina%e" Sc pare
că e+te +inguru% punct cu pri(ire %a care +)nte, de acord4"
1c acea+tă dată& de.acordu% nu ră,a+e doar (er$a%" E% +e tradu+e )n acte" La 1= iunie&
8aniu& ca şe- a% partidu%ui naţiona%Dţărănc+c& ),preună cu partide%e con+iderate Cde,ocratice4 dc
către Uniunea So(icticăD partidu% co,uni+t& partidu% +ocia%2de,ocrat şi partidu% %i$era% -or,au
$%ocu% de,ocratic" Noua organi.aţie po%itică !otăr) +ă2% ră+toarne pe Antone+cu prin -orţă" O
te%egra,ă tri,i+ă prinţu%ui Ştir$cW )i punea %a curent pe a%iaţi cu proiecte%e %ui 8aniu""
1ata %o(iturii dc +tat era -iAată pentru +),$ătă 2< augu+t" Pentru a uşura +arcina $%ocu%ui
de,ocratic& ang%o2+aAonii tre$uiau +ă $o,$arde.e anu,ite o$iecti(e din #ucurcşti" Te%egra,a
%ui 8aniu -urni.a toate deta%ii%e nece+are identi-icării %or" Era (or$a& )n pri,u% r)nd& de $ărăci%c
pc carc %e ocupau trupe%e ger,ane"
Te%egra,a ,ai cerca ca acţiunea opo.iţiei C+ă +c +incroni.e.e cu o o-en+i(ă ,a+i(ă
+o(ietică4 ),potri(a -rontu%ui ţinut dc trupe%e noa+tre ),preună cu Mc!r,ac!t2u%& pentru a
ni,ici re.i+tenţa ger,ani%or şi a %ui Antone+cu )n interior" Trei unităţi dc trupe aeropurtate
+o(ictice +au ang%o2+aAone erau con+iderate )nde+tu%ătoare"
'on+ec(ent cu 2e% )n+uşi& ,areşa%u% aran@a totu% pentru organi.area apărării pc %inia
Şiretu%ui" Acea+tă %inie& )n %ungi,e de şapte.eci dc Ni%o,etri& era ,ărginită %a ră+ărit dc 1unăre şi
de%ta +a& iar %a apu+ dc 'arpaţi" Ea nu putea +ă -ie -orţată dcc)t )ntre ,area $uc%ă a 1unării şi
,unţi" Pe -%ancu% +ău drept& -%u(iu%& )nainte dc a +c ),părţi )n trei $raţe& carc -or,ea.ă de%ta&
tota%,ente i,proprie operaţii%or ,i%itare" Tra(er+area +a pune ace%eaşi pro$%e,e ca şi o
de$arcare" 0%ancu% +t)ng e+te apărat dc un o$+taco% natura%& dc netrecut& 'arpaţii" 1ar c!iar
inter(a%u% dc şaptc.cci dc Ni%o,etri& cu păduri şi co%ine& o-eră po+i$i%ităţi de apărare aprecia$i%e"
0c%d,areşa%u% (on 8acNcn+cn a dec%arat că acea %inie nu putea -i cucerită )n 191>" E% o
ataca din+pre +ud" Era %a -e% dc uşor de apărat ),potri(a unui atacant carc (enea din nord" )n
a-ară de acea+ta& %inia -u+e+e puternic -orti-icată şi ,areşa%u% nu +e )ndoia că (a putea $%oca
de-initi( Ar,ata Roşie" 1ouă.eci de di(i.ii a%e Mc!r,ac!t2u%ui +e gă+eau )n nord& )n #a+ara$ia"
E%e tre$uiau +ă +e retragă pe acea %inie& dacă ruşii )ncercau +ă e%i,ine intr)ndu% ,o%do(ene+c&
ţinut dc coa%iţia ger,ano2ro,?nă" Aşa cu, pre(ă.u+e Qod%& o-en+i(a ru+ă din nordu% ,%aştini%or
Pripetu%ui +c dec%anşa+e energic" *itc$+N a -o+t pri,a cuccrire a atacanţi%or& apoi că.ură şi
8og!i%c(& 8in+N& Orei& #arano(ici& #re+t2Lito(+N& *i%na&Pin+N& rodno"
Ar,ata Roşie recuccrea %oca%ităţi%e carc -igurau )n 19:1 pe %i+ta (ictorii%or ger,ane" )n
centru% -rontu%ui& *i+tu%a era ţinută -er, dc ger,ani& cu toată re(o%ta genera%u%ui #or& %a
*arşo(ia" EAtinderea o-en+i(ei +pre +ud& )n direcţia Lc,$crg& părea i,inentă" 0iccarc +uccc+
+o(ietic era re+i,ţit de ,areşa%& a+e,enea unui co,andant de (apor care (ede cu, urcă apa )n
ca%ă" Pentru a21 con+o%a& nu eAi+ta ni,ic a%tce(a dcc)t cur+u% -a(ora$i% pe carc )% %ua acţiunca
ang%o2+aAonă )n 0ranţa" CNu au %uat dru,u% ce% ,ai +curt4& +punea d)n+u%& ca%cu%)nd pe !arta
Europei di+tanţa dintre 'acn şi a%aţi" CSă +peră, totuşi că (or +o+i %a ti,p4"
Ne%iniştit şi ne!otăr)t& 8i!ai Antone+cu era )n căutarea unei +o%uţii de co,pro,i+" 1intre
ce%e care )i -u+e+eră propu+e e% a%e+e una care părea +ă ai$ă a(anta@u% de a2i +ati+-acc& )n ace%aşi
ti,p& pe ,areşa% şi opo.iţia" C'onducătoru%4 era dc nec%intit )n !otăr)rca dc a continua %upta"
Tre$uiau +ă2% %a+e pc acca+tă po.iţie" 8i!ai Antone+cu +e )ntre$a dacă )ntr2ade(ăr pentru a a@unge
)n ta$ăra a%iaţi%or era nece+ar +ă ,eargă aco%o cu ar,e şi $aga@e" 0ranţa +c dec%ara+e pre.entă cu
un +ingur o,& genera%u% dc au%%e" Po%onia& cu un gu(ern -anto,ă" La -e% rccia& O%anda& #e%gia&
ctc" E% +c g)ndea că Ro,?nia tre$uie +ă +e in+pire din ace+te eAe,p%e" Rege%e& şe-ii opo.iţiei şi
(reo două di(i.ii& după cc ar -i -ăcut pe teritoriu o %o(itură de +tat prin radio& +2ar retrage +pre
Iugo+%a(ia" 1ru,u% era %i$er" Teritoriu% +)r$carc ,ărginea -rontiera noa+tră era contro%at dc
parti.anii %ui Tito" 1e(enit di.ident pentru nou% gu(ern a% rege%ui 8i!ai& dar ur,at dc gro+u%
ar,atei& ,areşa%u% ar -i continuat %upta pe teritoriu% naţiona%" 8i!ai Antonc+cu era -er,ecat dc
acca+tă +o%uţie" Ea )i părea de+tu% dc )ndră.neaţă& de+tu% dc -ante.i+tă şi de+tu% dc greu dc rea%i.at&
deci de,nă de a -i %uată )n con+iderare" 1e+igur& pentru a da ,ai ,u%tă greutate gu(ernu%ui
8a@e+tăţii Sa%e& c% era !otăr)t +ă )% ur,e.e pe Rege"
La 2> iu%ie& Lc,$crg %a +ud& #Wa%i+toN )n ccntru şi 1una$org )n nord cădcau )n ,)ini%c
ruşi%or" )n două.cci şi patru dc ore ruşii ocupau Qaro+%aY şi Pr+.c,W+%& depăşind a+t-e% Le,$crgu%
cu ,ai ,u%t dc o +ută de Ni%o,etri şi apropiindu2+c& a,eninţători& dc 'arpaţi" Suna+e ora pentru
capu% no+tru de pod ,o%da(" Retragerea +pre %inia Şiretu%ui era ine(ita$i%ă"
0u!rcr2u% a(ea ,oti(e +ă +c )ncreadă )n Pro(idenţă" Printre cci cc a+i+tau %a con-crinţa dc %a
2= iu%ie 19::& )n ,i@%ocu% cărora eAp%odă $o,$a %ui (on Stau--cn$crg& +c nu,ărau patru ,orţi&
toţi aşe.aţi )n @uru% %ui 6it%er" 8ai )nt)i +tenogra-u% +ău& carc nu era aşe.at %a ,a+a principa%ă" )%
in+ta%a+eră )n +pate%e +caunu%ui 0ii!rcr2u%ui& carc pre.ida con-erinţa din capu% ,e+ei" E% ,uri+e pe
%oc" Pri,u% ag!iotant a% 0ii!rcr2u%ui& genera%u% Sc!,undt& aşe.at %a +t)nga cance%aru%ui& pentru a2i
da toate docu,ente%e de care ar -i a(ut ne(oie )n ti,pu% con-erinţei& ,uri din cau.a răni%or& ca şi
co%one%u% #randt& ce% ce +tătea (i.a(i de Sc!,undt şi ca şi (ecinu% ace+tuia din ur,ă& genera%u%
Uartcn" Se putea deci conc!ide că e-ectu% $o,$ei -u+e+e +u-icient de puternic pentru a o,or) pe
6it%er şi per+oane%e care +e gă+eau )n interioru% unui cerc a()nd o ra.ă de doi +au trei ,etri şi
drept centru %ocu% pe care )% ocupa cance%aru%& adică +tenogra-u% şi ce%e două per+oane a-%ate %a
+t)nga şi %a dreapta +a" S2ar -i putut nu,ăra şa+e ,orţi" Nu erau dec)t patru" Şi iată de ceD autoru%
atentatu%ui& co%one%u% (on Stau--en$erg& aşe.at )ntre 6it%er şi co%one%u% #randt& pără+i+e ca,era
)nainte dc eAp%o.ie" 6it%er a+cu%ta+e raportu% a+upra re.er(e%or şi a+upra )ntre$uinţării ce ur,a +ă
%i +c dea& -ără +ă ridice nici o o$iecţie" Pro$%e,a pe care con-erinţa )şi propunea +ă o re.o%(e era
aceea de a şti c)te unităţi putea +ă anga@e.e Reic!2u% )n contra2o-en+i(a proiectată )n 0ranţa -ără
+ă +e eApună unor gra(e +urpri.e pe -rontu% de ră+ărit" enera%u% Qod% +u+ţinea că tre$uiau +ă2şi
a+u,e toate ri+curi%e şi co,$?tea cu (e!e,enţă punctu% de (edere a% ca,ara.i%or +ăi care
pretindeau că -rontu% principa% a% er,anici ră,)nea -rontu% de ră+ărit" La ce%ă%a%t capăt a%
)ncăperii& pe .id& (i.a(i dc 6it%er +e a-%a o ,are !artă a Europei" Pentru a2şi -ace cuno+cută
!otăr)rea& 0ii!rer2u% +e ridică& +tră$ătu ca,era şi +e aşe.ă )n -aţa ace+tei !ărţi" 'on%ra2atacu%
ger,an tre$uia +ă2i arunce pe ang%o2+aAoni )n ,are& )n două +ăptă,)ni" '!iar dacă )n acea+tă
perioadă o-en+i(a +o(ietică +e inten+i-ica& ea nu putea +ă o$ţină ni,ic deci+i(& căci at)ta ti,p c)t
Me!r,ac!t2u% pă+tra po.iţii%e +a%e )n ţări%e $a%tice şi intr)ndu% ,o%da(& orice )naintare +pre
er,ania prin ccntru& +tră$ăt)nd Po%onia& părea a(enturoa+ă +tatu%ui ,a@or +o(ietic" OUM
$ene-icia deci de un răga. +u-icient pentru o acţiune !otăr)toare )n (e+t" A$ia după ce acea+tă
acţiune ar -i -o+t du+ă %a $un +-)rşit& +e (or pune pro$%e,e%e regrupării -orţe%or )n ră+ărit& cu o
e(entua%ă rep%iere )n Pru+ia Orienta%ă şi pe %inia Şiretu%ui" 6it%er toc,ai punea degetu% pe !artă&
pc %ocu% ace+tci %inii& c)nd $o,$a eAp%odă" ')nd şi2a re(enit )n +i,ţiri& era aproape go%" Acru%
dep%a+at dc eAp%o.ie )% de+puia+e şi )% proiecta+e )n a-ara $arăcii" 0aţa +a pă+tra )ncă ur,a c)tor(a
%o(ituri" 8)na +a dreaptă& pe care )n ,o,entu% eAp%o.iei o ţinu+e pc %inia Şiretu%ui era $anda@ată"
A@un+ %a acc+t punct a% po(e+tirii& e% +c opri $ru+c şi& -ără nici o %egătură )% )ntre$ă pc Antone+cu&
pe un ton a,eninţătorD CS)ntcţi +au nu !otăr)t +ă ră,)ncţi a%ături de er,ania& da +au nu B 4
)nainte dc a da un ră+pun+ preci+& aşa cu, pretindea 6it%er& ,areşa%u% (oia +ă %ă,urea+că
ur,ătoare%e patru puncteD
1. er,ania era )n ,ă+ură +ă -urni.e.e Ro,?niei a@utoru% ,i%itar pentru ca %inia Şiretu%ui +ă
poată -i ,enţinută B
2. er,ania era capa$i%ă +ă pună %a di+po.iţia Ro,?niei a@utoru% aerian nece+ar pentru
apărarea teritoriu%ui +ău ),potri(a o-en+i(ei a(iaţiei a%iate B
3. er,ania a(ea po+i$i%itatea +ă -urni.e.e Ro,?niei ,ateria%u% nece+ar pentru a )n%ocui
in+ta%aţii%e indu+tria%e di+tru+e de $o,$arda,ente B
4. er,ania era )n +tare +ă a+igure Ro,?niei +pri@inu% ,i%itar şi po%itic necc+ar pentru
recucerirea -rontiere%or +a%e din 199; B
A$ia după ce (a pri,i ră+pun+u% %a -iecare din ace+te )ntre$ări& e% (a -i )n +ituaţia de a2i
ră+punde %ui 6it%erD da +au nu" 'a şi cu, Antone+cu n2ar -i (or$it& 6it%er )şi ur,ă po(e+tirea" E%
-ăcu proce+u% Me!r,ac!t2u%ui& care nu era& )n -ond& dec)t proce+u% no$i%i,ii ger,ane" Acea+tă
c%a+ă nu +e putea con+o%a că şi2a pierdut pri(i%egii%e" Ea ar -i -o+t ,ereu o+ti%ă naţiona% 2
+ocia%i+,u%ui" Or$ită dc ură& nu e.ita+e +ă %o(ea+că& atunci c)nd er,ania a(ea cea ,ai ,are
ne(oie dc 0ii!rer2u% +ău" Pentru a2şi recăpăta pri(i%egii%e& no$i%i,ea +e arăta+e )ntotdeauna ga%a
+ă %ucre.e pentru ina,ic" A+t-e%& $aronu% 0rit+c!& a+t-e% (on #%o,$erg& )n trecut& (on #ocN& (on
U%iige& (on Mit.%e$cn& (on 8an+tein şi a%te nu,e de(enite (e+tite )n ti,pu% ră.$oiu%ui ce%ui de a%
Trei%ea Rcic!" C')nd un o-iţer +e pre.intă C(on4& eu +u$)nţe%eg Ctrădător4& dec%ară 6it%er" *on
Ue++e%ring& care co,anda )n Ita%ia şi (on Rund+tedt& care -u+e+e )n(e+tit %a co,anda,entu% din
0ranţa& -ăceau oare eAcepţie B 1a& aceştia erau +ingurii" Antone+cu inter(eni pentru (on 8an+tein
şi (on Li+.t" CEi au co,i+ greşe%i gra(e4& ră+pun+e 6it%er" CPoate4& +pu+e ,areşa%u%& Cdar aceştia
+)nt +o%daţi4" 6it%er pro,i+e +ă eAa,ine.e per+ona% ca.uri%e %or" *on Li+.t& ce% ,ai pru+ac dintre
pru+aci& era şi e% pe %i+ta %or B Atunci& era )ntregu% Me!r,ac!t"
Antone+cu +e g)ndea că dacă 6it%er pune )n ap%icare p%anuri%e +a%e de epurare& aşa cu, %e
anunţa+e& nu,ăru% (icti,c%or putea +ă concure.e cu pierderi%e ger,ane de pe -ront" 0a,i%ii%e
pri.onieri%or de ră.$oi& pentru -aptu% că a+cu%tau e,i+iuni%e radio a%e duş,anu%ui& )n +peranţa de
a a-%a nu,e%e ce%or apropiaţi& tre$uiau +ă -ie +upri,ate" E%e ră+p)ndeau noutăţi de-eti+te& a+cu%tate
%a ##'" 'ei care nu ,ai ,eritau o+tenea%a de a -i !răniţi& $ătr)nii& tre$uiau +ă -ie trataţi ca
şepte%u% dane.
:;
care con+u,a două cinci,i din ca%orii%e nece+are o,u%ui" )ntr2unu% din
paradoAuri%e +a%e& #ernard S!aY
:9
a-ir,ă că nu,ai cani$a%ii ar ucide cu un +copD +ă2şi de(ore.e
(icti,e%e" 1ra,aturgu% +coţian E+ic PF nu )% pre(ă.u+e pe 6it%er" Apoi a ur,at eApunerea
,i%itară
5=
O-en+i(a ger,ană )n 0ranţa +c de+-ăşura con-or, pre(ederi%or" Me!r,ac!t2u% era pe
punctu% de a )ncercui trupe%e a,ericane" 'eru% )nnorat %e anu%a ace+tora din ur,ă +uperioritatea
aeriană" Atunci& )ncă un e-ort şi 6it%er ar o$ţine cea ,ai -ru,oa+ă (ictorie a +a" 0ti!rcr2u% anunţa
intrarea -oarte apropiată )n acţiune a unei ar,e& dc departe ,u%t ,ai puternică dec)t *I" 0aptu% că
)ntrecerea )ntre punerea )n acţiune a ar,e%or * şi de$arcare -u+e+e c)ştiga%ă de ina,ic nu
con+tituia& după părerea +a& nici un nea@un+& din ,o,ent ce operaţiunea care tre$uia +ă arunce pe
ang%o2+aAoni a-ară din 0ranţa era pe dru,u% ce% $un" Surpri.a deci+i(ă +e (a produce de data
acea+ta )n pri,ă(ara ur,ătoare" )n a-ară de ar,a +ecretă anunţată de@a& 6it%er ,ai (or$ea )ncă de
o a%ta" 0o%o+irea +a nu era po+i$i%ă dec)t )n pri,ă(ara (iitoare& deoarece producţia +a pe +cară
indu+tria%ă nu (a de$uta dec)t %a )nceputu% %ui +epte,$rie" Era o ar,ă de in-anterie& a cărei
apariţie (a +c!i,$a radica% date%e c!i,ici ,oderne" Pentru )ntre$uinţarea +a& era nece+ar ca
te,peratura nocturnă +ă nu co$oare +u$ cinci grade 'e%+iu+" COa,enii ştiu că aeru% pe care )%
re+piră +e poate tran+-or,a )n ar,a cea ,ai reduta$i%ă a i+toriei4& +pu+e 6it%er ca o conc%u.ie %a
eApunerea +a a+upra (iitoru%ui" 1ar )nainte de apoteo.a (ictoriei -ina%e& tre$uiau re.o%(ate
pro$%e,e%e i,ediate" Aşa cu, +e pre(ă.u+e& ruşii dec%anşa+eră atacu% ),potri(a po.iţii%or
ger,ane )n ţări%e $a%tice" Uauna+ -u+e+e cucerit" Riga era a,eninţată"
#a%tica -or,a o ,arc interioară ger,ană" OUM2u% (a decide& %a ,o,entu% potri(it dacă trupe%e
tre$uiau +ă e(acue.e capu% de pod $a%tic +au +ă continue +ă2% apere" Po.iţii%e ger,ano2ro,?ne
din intr)ndu% ,o%da( ră,)neau +ăgeata cea ,ai )naintată +pre ră+ărit" E%e depăşeau cu cinci +ute
de Ni%o,etri& )n %inie aeriană& centru% -rontu%ui şi (or con+titui& -ără nici o )ndoia%ă 2 de a%t-e%
recunoaşterea aeriană detecta+e ,işcări de trupe ru+eşti +pre +ud 2 apropiatu% o$iecti( a% Ar,atei
Roşii" 'au.)nd pierderi gre%e ina,icu%ui& coa%i.aţii +e (or retrage pc %inia Şiretu%ui" Pentru a
+pri@ini acea+tă retragere& Me!r,ac!t2u% pregătea o o-en+i(ă )n centru% -rontu%ui& pe *i+tu%a"
A+t-e%& ruşii ar -i o$%igaţi +ă2şi reţină re.er(e%e pc acc+t teatru dc operaţiuni"
Antonc+cu o$+er(ă că er,ania retră+e+e din Ro,?nia aproape )n tota%itate di(i.ii%e +a%e
$%indate& carc -u+e+eră -o%o+ite pentru recti-icări%e -rontu%ui dc Ia nord de Iaşi" 'u, Ro,?nia nu
di+punea de unităţi pentru a %e )n%ocui& ruşii ar $ene-icia de un a(anta@ con+idera$i% )n ca,panii%e
(iitoare" Era deci a$+o%ut nece+ar ca Reic!2u% +ă dep%a+e.e pe -rontu% ro,?n ce% puţin două din
di(i.ii%e +a%e $%indate" 6it%er nu ),părtăşea acc+t punct de (edere" Ar,ata Roşie concentra+e
aproape tota%itatea $%indate%or +a%e )n Po%onia" )n 8o%do(a& ea nu di+punea dcc)t dc o -oarte +%a$ă
+uperioritate a+upra coa%i.aţi%or
51
"
Nu eAi+ta nici o raţiune )n a di+per+a unităţi%e de tancuri& pe care er,ania era o$%igată +ă
%e uti%i.e.e cu o +trictă econo,ie" 'u, )n Ro,?nia nu +e punea pro$%e,a pă+trării po.iţii%or
)naintate ci a retragerii pe o %inie de-en+i(ă& ,i@%oace%e dc care +e di+punea pc %oc erau +u-iciente"
0orti-icaţii%e -iAe dc pc %inia Şiretu%ui (or +up%ini& de a%t-e%& -orti-icaţii%e ,o$i%e a%e tancuri%or"
O a%tă pro$%e,ă )% preocupa pc 6it%er" Turcia toc,ai rup+e+e re%aţii%e dip%o,atice cu
Rcic!2u%" )n ur,a )n-r)ngerii ang%o2+aAoni%or )n 0ranţa& tre$uiau +ă +e aştepte %a o concentrare a
-orţe%or a%iate )n Orientu% Apropiat" 'a ur,are& contro%u% a+upra 8ării Negre tre$uia +ă -ie )ntărit"
Singuru% ,i@%oc de care +e di+punea era Lu-tYa-e"
1o$rogea şi %itora%u% $u%gar tre$uiau +ă -ie tran+-or,ate )n $a.e dc acţiune ),potri(a
Turciei" 'a ,ă+ură pre(enti(ă& tre$uiau ,inate ape%e Str),tori%or"" )n -ine& StuNa+2uri%e tre$uiau
+ă inter.ică (apoare%or ina,icc pătrunderea )n 8area Neagră"
Tran+portu% de +u$,arine pe ca%e tere+tră +pre 'on+tanţa şi *arna tre$uia +ă -or,e.e
o$iectu% unui +tudiu +pccia%" 6it%er +2ar -i oprit& pentru ,o,ent& %a +o%uţia cea ,ai +i,p%ăD dc a
,onta unde(a& pc cur+u% +uperior a% 1unării ,ariti,e& un şantier pentru a a+a,$%a pie+e%e
detaşate +o+ite din er,ania" 1e+igur& pre.enţa ruşi%or pe -%u(iu& )n #a+ara$ia& de carc tre$uia )n
cur)nd +ă +c ţină +ea,a& con+tituia un gra( inco(enient" 1ar 6it%er era con(in+ că te!nicienii
ger,ani (or gă+i o +o%uţie" Pe p%an po%itic& Ro,?nia tre$uia +ă rupă i,ediat re%aţii%e dip%o,atice
cu Turcia" ')nd pregătiri%e dc atac (or -i ter,inate& +tate%e pactu%ui tripartit )i (or dec%ara ră.$oi"
1i%e,a )n -aţa căreia +e gă+ea a+t-e% Antone+cu era di%e,a po%iticii +a%e" A +c a+ocia cu er,ania
pentru a ),piedica
o e(entua%ă acţiune ang%o2+aAonă )n #a%cani ar -i )n+e,nat +ă renunţe %a o şan+ă dc +a%(are a ţării
+a%e" Toc,ai c%& care +c +Lrădui+e )ntotdeauna +ă uşure.e o acţiune a%iată *n penin+u%ă" E% (oia
deci cu orice preţ +ă +e opună eAigenţe%or tui 6it%er" 1ar +u$ care preteAt B Să in(oce a%ianţa
tradiţiona%ă turco2ro,?nă 2 *n -ond& o a%ianţă )ndreptată c!iar de %a )nceputuri%e +a%e& contra
er,aniei 2 era un argu,ent prea +%a$" E% ,ărturi+ea că aproape +triga+e CEurdNa4
S2
& atunci c)nd
a gă+it2o" Era o in(enţie& pur şi +i,p%u& dar de+tinată a2i +er(i cau.a" A,$a+adoru% Turciei %a
#ucureşti& pretindea e%& ar -i -ăcut a%u.ii care nu %ă+au +ă +u$.i+te nici un ec!i(oc a+upra intenţiei
AnNarei de a )nc!eia un pact de neagre+iune cu Ro,?nia" Ace+ta nu era nece+ar& căci teAte%e
+e,nate )n trecut dc turci şi ro,?ni ec!i(a%au cu un a+e,enea pact" 1ar I+,et InOnii +e g)ndea
+ă şteargă e-ectu% produ+ de ruperea re%aţii%or cu er,ania şi +ă re+ta$i%ea+că ec!i%i$ru%& %cg)ndu2
+e printr2un nou tratat cu Ro,?nia" A,$a+adoru% Turciei i2ar -i co,unicat %ui Antone+cu -aptu%
că acea+tă rupere a re%aţii%or con+tituia %i,ita conce+ii%or pc care ţara +a %e putea -ace ang%o2
+aAoni%or" Turcia ar -i -or,a% de+i+ă +ă nu participe %a ră.$oiu% contra er,aniei" N2ar -i ,ai
$ine& pentru ,o,ent ce% puţin& +ă +e negocie.e cu AnNara B 1acă I+,et InOnti (oia +ă e(ite
ră.$oiu%& dc ce +ă -ie antrenat -ără (oia +a şi +ă +e pro(oace& printr2un act inuti%& o acţiune a%iată )n
#a%cani B Şi& +e,n)ndu2+e e(entua% un pact de neagre+iune turco2ro,?n& nu +2ar crca o +tare dc
ten+iune )ntre 8o+co(a şi AnNara din care +2ar putea +coate $ene-icii ine+ti,a$i%e B A@un+ %a
ace+t punct a% p%edoariei +a%e& ,areşa%u% con+ideră ,o,entu% propice pentru a +onda g)nduri%c
inti,e a%e %ui 6it%er" )n ce ,ă+ură conta e% pe o e(entua%ă cri.ă )ntre ruşi şi ang%o2+aAoni B CTurcii
a%iindu2+e cu ,ine& ina,ic a% Uniunii So(ietice& Londra +u+ţin)nd din toate puteri%e +a%e CO,u%
$o%na( a% #o+-oru%ui4T (ă g)ndiţi că nu (a -i po+i$i% +ă +e pro(oace o ten+iune )ntre '!urc!i%% şi
Sta%in B 4& )ntre$ă e%" 6it%er dec%ară& dar -ără con(ingere& că nu putea ),părtăşi punctu% de (edere
a% %ui Antonc+cu" 0or,a%& c% in+i+tă pentru ca gu(ernu% ro,?n +ă reeAa,ine.e c!e+tiunea& dar
adăugă i,ediat că nu era urgentă& căci nu era nici un perico% )n acea+tă pri(inţă& p)nă)n pri,ă(ara
anu%ui 19:5" 1ar& pă+tr)ndu2şi po.iţia +a iniţia%ă& )i ceru ,areşa%u%ui +ă -ie ţinut %a curent cu
negocieri%e turco2ro,?nc" Ruptura cu AnNara a -o+t deci e(itată"
Era t)r.iu& c)nd de%egaţia ro,?nă pără+i 8are%e 'artier ger,an" 6it%er )% condu+e pc ,areşa%
%a ,aşina care tre$uia +ă2% ducă %a aeroport" )naintea p%ecării& 0ii!rcr2u%& ca pentru a pecet%ui un
acord de-initi(& )i +pu+e %ui Antone+cuD C'o%a$orarea noa+tră de,on+trea.ă că +eco%u%
,ateria%i+,u%ui nu a +ugru,at (irtuţi%e ,i%itare" Noi (o, )n(inge +au (o, ,uri ),preună& pe
c),pu% dc %uptă4"
8areşa%u% era -oarte +en+i$i% %a ape%u% %a onoarea ,i%itară" U%ti,e%e cu(intc a%e %ui 6it%er )%
i,pre+iona+eră )n ,od e(ident" E% ştia ce )% aştepta %a #ucureşti& de %a acea+tă popu%aţie ur$ană
care u$eşte ră.$oiu%& atunci c)nd e% +e reduce %a nişte co,unicate pu$%icate )n pie+ă şi %a reporta@e
care eAa%tă +enti,entu% naţiona%& dar carc )% dete+tă& de )ndată ce +e a-%ă )n $ătaia tunuri%or" 'e% pe
carc )% +er$au& atunci c)nd )nainta )n 'auca.& nu ,ai era dec)t un $ătr)n ne$un& care o ),pin+e+e
pe ,arginea prăpa+tiei" Ea apro$a+e ră.$oiu%& cu două condiţiiD pri,a era ca operaţiuni%e +ă +e
de+-ăşoare departe şi a doua& ca e% +ă -ie purtat dc ţărani" 0iecarc -a,i%ie $urg!e.ă& +ă%$atic
antico,uni+tă& )şi ,o$i%i.a toate re%aţii%e +a%e dc )ndată ce o rudă ,ai ,u%t +au ,ai puţin
apropiată ri+ca +ă -ie tri,i+ă pe -ront" C1in .ece oa,eni pe care )i (ăd& nouă ,ă roagă +ă ordon
de,o$i%i.area cui(a4& re,arca Antone+cu" 'u toate di+po.iţii%e contrare& din .ece orăşeni
,o$i%i.aţi& cinci a@ungeau +ă +e +u+tragă o$%igaţii%or %or ,i%itare& )n ti,p ce cei%a%ţi reuşeau +ă +e
a+cundă pe unde(a" CEi e(ită -rontu%& +u$ preteAtu% că tre$uie +a%(ate e%ite%e" 1ar dacă ruşii
c)ştigă ră.$oiu%& ce (or -ace ace+te e%ite B 4& )ntre$a Antone+cu pe cei care -ăceau inter(enţii%e"
Să ,ori pe c),pu% de %uptă& cu, )i propunea 6it%er& i +e părea ,areşa%u%ui cu ,u%t ,ai de
dorit dec)t +ă trăia+că )n(in+ şi u,i%it& )n ,i@%ocu% ace+tei $urg!e.ii pe care o dete+ta"
Era aproape )ntuneric" A(ionu% %ui Antonc+cu +e )nă%ţa cu repe.iciune& c)ştig)nd )nă%ţi,e"
Oare din cau.a unei incur+iuni ina,ice B Ui%%inger )i dădu ră+pun+u%" E% +e apropie de ,areşa% şi
)% rugă +ă pri(ea+că pe gea," Spectaco%u% care +e o-erea oc!i%or +ăi era unic" La %u,ina
incendii%or& +c .ăreau contururi%e unui oraş" Ui%%inger a+igura că $o,$ardiere%e ger,ane erau )n
acţiune" Nu +e puteau (edea& din cau.a )ntunericu%ui" *uietu% ,otoare%or acoperea toate ce%e%a%te
.go,ote" 1ar +e (edeau %u,ini care +e aprindeau şi +e +tingeau& ca $ecuri%e unei rec%a,e
%u,inoa+e" 8ai puţin c%are şi ,ai puţin (i.i$i%e erau -%ăcări%e care +e ridicau )n +pate%e +traniu%ui
@oc de %u,ini" Nu era un @oc" Ui%%inger a+igura că oraşu% de dede+u$t era di+tru+&& a+e,enea
'artaginei
59
& cartier după cartier" Nou% 6anni$a% era genera%u% #or& iar noua 'artagină& *arşo(ia"
CA+t-e% )i pedep+eşte 0ii!rer2u% pe trădători4& dec%ară repre.entantu% Reic!2u%ui %a #ucureşti&
pri(indu21 pe Antone+cu )ntr2un ,od +e,ni-icati(" 'u(inte%e %ui Ui%%inger ani!i%ară i,pre+ia
produ+ă dc ce%e a%e %ui 6it%er" Scenariu% era e(ident şi gro+o%an" A(ionu% -u+e+e )ndreptat +pre
*arşo(ia& pentru a arăta ,areşa%u%ui ce )n+e,nau repre+a%ii%e ger,ane" Era un a(erti+,ent"
CE+te un ne$un4& dec%ară Antone+cu după ce a ter,inat dc e(ocat& )n (i%a +a dc Ia Predea%&
)ntre(ederi%e cu 6it%er" )n ur,a pri,ei +a%e )nt)%niri din 19:=& dec%ara+eD CE+te un o, ,arc4"
1ru,u% parcur+ era con+idera$i%" CŞi du,nea(oa+tră (reţi +ă ră,)ncţi a%iat cu un ne$un B 4& )%
)ntre$ă 8i!ai Antonc+cu" CA, de a%e+ )ntre un ne$un şi nişte %aşi4& )i ră+pun+e +ec ,areşa%u%"
')te(a .i%e ,?i t)r.iu& 8aniu (eni +ă2% (adă pe C'onducător4" CNoi toţi nc2a, rugat pentru
ca ceru% +ă +c %u,ine.e )n 0ranţa" Ruga noa+tră a -o+t ),p%inită4& )i .i+e 8aniu" CAcu, tre$uie +ă
acţionă,4" 8areşa%u% interpreta e(eni,ente%e )ntr2o ,anieră co,p%ct di-erită" CPentru ,ine&
eşecu% ger,an )n 0ranţa e+te un ,oti( dc a continua %upta" Ang%o2+aAonii pătrund ,ai ad)nc )n
Europa" Ei +c apropie" Pentru d("& di,potri(ă& e+te un ,oti( pentru a +e cerc capitu%area"
1u,ne.eu ştie care dintre noi e+te ger,ano-i%4& +pu+e e%" 8aniu ră+pun+e prin a,eninţări"
CPoate că 6it%er are dreptate" Aş -ace ,ai $ine dacă (2aş ),puşca4& re%uă ,areşa%u%" C'are e+te
ce% ,ai ,are duş,an a% no+tru& ru+u% +au ger,anu% B 4& )ntre$ă Antone+cu" 8aniu con+idera
Reic!2u% )n(in+" Perico%u% ger,an era deci )ndepărtat& )n ti,p ce co,uni+,u% +e ridica ,ai
a,eninţător ca orie)nd" CEu +)nt un ră.$oinic& do,nu%e 8aniu& continuă Antone+cu şi ră.$oiu%
nu +c -ace dec)t ),potri(a duş,anu%ui" 8i+iunea Ro,?niei& dc c)nd a -o+t ea )nte,eiată& e+te de a
apăra ci(i%i.aţia %a -rontiera de ră+ărit" Nu,ai )ndcp%inindu2şi2o cu credinţă& ea )şi @u+ti-ică
eAi+tenţa" E+te ade(ărat +au nu B 4" CSingura noa+tră ,i+iune4& ră+pun+e $ătr)nu% de,ocrat& Ce+te
dc a a+igura (iitoru% unui popor ,ic4" C1o,nu%e 8aniu& dacă ruşii ocupă ţara noa+tră& eu (oi -i
),puşcat pri,u%" 'u at)t ,ai rău pentru ,ine" 1(" (eţi -i a% doi%ea" 'u at)t ,ai rău pentru d("
Per+oane%e noa+tre nu contea.ă& dar ceea ce contea.ă e+te ceea cc e%e repre.intă4" A -o+t u%ti,a
)ntre(edere pe carc au ,ai a(ut2o cei doi $ăr$aţi"
)n .i%e%e ur,ătoare& $o,$ardiere%e a,ericane ne (i.itau dc două ori )n două.eci şi patru dc
ore" O-en+i(a aeriană& care +c ,ai do,o%i+e puţin )n u%ti,u% ti,p& re)ncepea din p%in" )n -ine& %a
1; augu+t ruşii dec%anşară o-en+i(a aşteptată" E-ortu% principa% a% Ar,atei Roşii a -o+t )ndreptat
+pre punctu% de inter+ecţie a trupe%or ro,?ne şi ger,ane& )ntre Prut şi Iaşi" Pe un -ront re+tr)n+&
e%e conccntra+cră o ,a+ă dc $%indate şi o puternică -orţă aeriană" Ti,p de două .i%e& %upta ră,a+e
nedeci+ă" )n a-ară de c)te(a )naintări %oca%e& ruşii -u+e+eră ţinuţi )n %oc" Apoi& pc neaşteptate& )n
ti,pu% nopţii de 19 +pre 2= augu+t& po.iţii%e ro,?ne %a nord de Iaşi +e pră$uşiră" 1i,ineaţa& +e
dădeau de@a %upte %a peri-erii%e oraşu%ui" Spre +cară& centru% era )n ,)ini%e ina,icu%ui" 1in punct
de (edere ,i%itar -aptu% nu pre.enta o gra(itate eAcepţiona%ă" ')ştiguri%e de teren rea%i.ate de ruşi
nu in-%uenţau de%oc +oarta %uptei" 1ar ,ai cur)nd atitudinea unor anu,ite unităţi ro,?neşti )%
)ngri@ora pe Antone+cu" 1ouă di(i.ii ţinute )n re.er(ă& )n %oc de a contraataca %a +ud de Iaşi& aşa
cu, pri,i+eră ordin& +e retra+eră"
Ar,ata ro,?nă a(ea ,i+iunea dc a +e ,enţine )n 8o%do(a& )ntre Prut şi 'arpaţi& p)nă ce
ger,anii (or reuşi +ă +c de+prindă )n #a+ara$ia şi +ă +e retragă pc %inia Şiretu%ui" Era o c!e+tiune
doar dc c)te(a .i%e& dc o +ăptă,)nă& ce% ,u%t" Su$ protecţia unei +%a$e ariergarde& retragerea
Mc!r,ac!t2u%ui era de@a )n cur+" Ruşii nu %c dădeau dcc)t puţin dc %ucru" Nu,ai o de.integrare
tota%ă a ar,atei noa+tre ar -i putut ),piedica +ucce+u% operaţiunii" Ruşii din 8o%do(a şi ger,anii
din #a+ara$ia +e gă+eau %a ega%ă di+tanţă de %inia Şiretu%ui" Era e(ident că o ar,ată care +c
retrăgea& datorită ineAi+tenţei a(iaţiei +o(ietice& (a reuşi +ă o ia )naintea ina,icu%ui& a cărui
)naintare +e %o(ea de două.eci de di(i.ii ro,?neşti" Trupe%e noa+tre erau dotate cu un ar,a,ent
+uperior ace%uia pe carc )% a(u+e+eră %a )nceputu% ră.$oiu%ui" er,anii& carc ne -urni.a+eră
,ateria%u%& a+igura+eră in-anteriei noa+tre aceeaşi putere de -oc ca şi proprii%or %or unităţi"
'o,porta,entu% unora dintre di(i.ii%e noa+tre& care )n c)te(a ore -u+e+eră +coa+e din %uptă& era
ineAp%ica$i%"
Pentru a co,p%eta ta$%ou% di-icu%tăţi%or noa+tre& cri.ei de pe -ront i +e adăugă una nouă&
acea+ta cu ade(ărat a%ar,antă" #agriano( ţinu+e un di+cur+ %a So-ia& )n carc +o,a trupe%e
ger,ane +ă pără+ea+că teritoriu% $u%gar" 8i!ai Antone+cu& cu o +ati+-acţie (i.i$i%ă& dădu citire
teAtu%ui preşedinte%ui 'on+i%iu%ui dc ,iniştri $u%gar"" Situaţia care +e ce.(o%ta )n +ud arunca o
%u,ină cu totu% di-erită a+upra operaţiuni%or ,i%itare" Aşa cu, putu+e +ta$i%i #irou% 1oi ro,?n&
ruşii +e antrenau dc %uni dc .i%e )n 'ri,cea şi pe a%te p%a@e a%e 8ării Negre& )n (ederea unei
acţiuni de de$arcare" 1acă +e )nc!eia+e un acord )ntre 8o+co(a şi So-ia& )n +copu% de a per,ite
Ar,atei Roşii +ă )ntoarcă %inia de pe Şiret& atac)nd2o dc %a +ud cu trupe tran+portate pc ,are&
+ituaţia Ro,?niei putea +ă de(ină critică" 8i!ai Antonc+cu de+cria +ituaţia )n cu%ori%e ce%e ,ai
+u,$re" E% nu (edea dec)t ruine& ,orţi şi de.a+tre pe+te tot" 1upă părerea %ui& tre$uiau +ă +e
a%ăture acţiunii %ui #agriano( şi +ă ia+ă din ră.$oi c)t ,ai cur)nd po+i$i%& -ără a ,ai pierde nici un
,o,ent" er,anii& a()nd de re.o%(at +i,u%tan pro$%e,a -rontu%ui& #u%gariei şi Ro,?niei& nu ar
,ai a(ea po+i$i%itatea +ă acţione.e cu e-icacitate" C0aptu% că ci(i%ii +)nt )n+păi,)ntaţi& de )ndată
ce operaţiuni%e ,i%itare nu decurg eAact cu, au -o+t pre(ă.ute& nu ,ă ,iră4" Pentru
du,nea(oa+tră& ră.$oiu% ar tre$ui +ă ai$ă a+pectu% unor ,ane(re" 8orţii& di+trugeri%e& (ă -ac +ă
trageţi i,ediat conc%u.ia că +e )nt),p%ă o cata+tro-ă" Singuru% -apt gra( e+te atitudinea c)tor(a
genera%i& pe -ront" Şi oare ei +)nt cuprinşi de panică +au -ac parte dintr2un co,p%ot B A,$e%e
ipote.e duc %a un de.a+tru4" Po.iţia dc pe %inia Şiretu%ui& pe care Antone+cu )şi )nte,eia toate
+peranţe%e& ur,a deci +ă -ie %uată& -ără a -i apărată B )n aceeaşi +eară
5:
& ,areşa%u% p%ecă pe -ront"
E% con+tată de.a+tru% cu propriii +ăi oc!i" Nu era un de.a+tru ,i%itar" Ruşii& după ce au pără+it
%aşu%& au trecut dinco%o de oraş& -ăc)nd o ,işcare de )n(ă%uire" 'ercu% a,eninţa +ă +e )nc!idă" 1ar
acea+ta nu era dec)t un epi+od %oca%& de o i,portanţă +ecundară" 1e.a+tru% era de ordin ,ora%"
')ţi(a co,andanţi de ,ari unităţi )şi retră+e+eră cartieru% %or genera% %a trei.eci2patru.eci
Ni%o,etri )napoi" Ei nu reuşeau +ă eAp%ice acea+tă !otăr)re" E-ectu% produ+ a+upra o-iţeri%or de
+e,ne%e de panică pe care %e dădeau +uperiorii %or era de.a+truo+& -ără a ,ai (or$i de con-u.ia pe
care o generau iniţiati(e%e contrare ordine%or 8are%ui Stat ,a@or genera%" Era oare ,o,entu% +ă
(or$ea+că ce%or (ino(aţi de 'urtea 8arţia%ă B 8areşa%u% nu e.ită +ă o -acă" Acea+ta )n+e,na +ă2i
),pingă pe genera%i +pre 8aniu"
C1acă (ă g)ndiţi %a o +o%uţie po%itică& e+te de co,petenţa ,ea şi nu a (oa+tră& +ă o a, )n
(edere4" 'e% puţin )n acea .i& tran+,i+iuni%e -uncţiona+eră per-cct )n ce pri(eşte -ra.a
,areşa%u%ui" Nu,ai că ea a -o+t co,p%et de-or,ată" 8areşa%u% ar -i .i+ că tre$uia +ă +e recurgă&
pentru a ieşi din i,pa+& %a o +o%uţie po%itică& dar e% nu putea +ă +pună cu, o preconi.a" Era de+tu%
pentru a de+cura@a o-iţerii care nu (oiau +ă ,oară +au +ă cadă pri.onieri )n u%ti,a .i de ră.$oi"
)n ti,pu% a$+enţei C'onducătoru%ui4& #ucurcştiu% a trăit )ntr2o aşteptare -e$ri%ă" 1acă ruşii
ar -i putut )nainta aşa dc repede cu, o pretindeau %ocuitorii capita%ei& tunuri%e care +a%utau -iecare
(ictorie %a 8o+co(a ar -i a(ut de %ucru .i şi noapte" )n rea%itate& $%indate%e ru+e pătrun+e+eră ad)nc
)n +pate%e %inii%or noa+tre" 1ar in-anteria nu putu+e +ă %e ur,e.e" Se +pera c!iar& %a Statu% ,a@or
genera%& ca printr2o contrao-en+i(ă +ă +c poată tăia gro+u% Ar,atei Roşii de tancuri%e prea
)naintate" er,anii )şi ur,au retragerea )n $ună ordine" )ntăriri%e -ira(e pe care %e %ă+a+eră %a
-o+te%e %or po.iţii din #a+ara$ia +c $ucurau )ncă de
o %inişte re%ati(ă"
1upă toate aparanţe%c& ruşii ,i.a+eră pe o +trăpungere )n centru% -rontu%ui" 0ără a
,ini,a%i.a i,portanţa )naintări%or %oca%e& +e putea (or$i de un eşec +o(ietic"
8arţi 22 augu+t& %a ora şa+e di,ineaţa& 8i!ai Antonc+cu ,ă c!e,ă de urgenţă %a d)n+u%" E%
),i ,ărturi+i că nu a putut dor,i toată noaptea" Era con(in+ că opti,i+,u% genera%u%ui Ştc-%ca
55
şi a% ger,ani%or era -ără te,ei"
)n con+ecinţă& e% +c !otăr)+e +ă acţione.e" Tre$uia +ă ti adun toată docu,entaţia de care ar
a(ea ne(oie %a 'airo unde (oia +ă p%ece @oia +au (inerea ur,ătoare" 8areşa%u%& )n -aţa
de.a+tru%ui& (a ceda" '!iar e% ordona+e& )n ti,pu% nopţii& e(acuarea %aşu%ui"
Tra(er+)nd %acu% Snago(
5
G pe ,a%u% căruia erau di+per+ate +er(icii%e -unda,enta%e a%e
Statu%ui& pentru a +căpa de $o,$arda,ente%e ang%o2+aAone& %2a, gă+it pc ,a%u% opu+& )n -aţa
ca+ei care adăpo+tea 1irecţia 'i-ru%ui din 8ini+teru% a-aceri%or eAterne& pe ,areşa%u% pa%atu%ui&
$aronu% St)rcea" 0oarte agitat& e% +u+ţinea că nu ,ai era nici un ,inut de pierdut" 8areşa%u%
Antone+cu& +inguru% o$+taco% )n ca%ea )nc!cicrii ar,i+tiţiu%ui& tre$uia +ă -ie ră+turnat dc %a putere&
i,ediat după )napoierea +a" Situaţia era şi ,ai dra,atică& prin -aptu% că a%iaţii %ă+a+eră -ără
ră+pun+ ,e+a@u% %ui 8aniu& prin carc ace+ta accepta& )n nu,e%e opo.iţiei& condiţii%c de ar,i+tiţiu
+o(ietico şi anunţa %o(itura de +tat pentru 2< augu+t" 'arc era ,oti(u% acc+%ci tăccri B #aronu%
SL)rcea nu putea +ă o eAp%ice dcc)t prin intenţia Ru+iei de a in+ta%a %a Iaşi un contragu(ern
co,uni+t& cu, -ăcu+e %a Lu$%in& pentru Po%onia" A, )ncercat +ă )% con(ing că perico%u% nu era
i,inent" )ntre ruşi şi noi ,ai eAi+ta %inia Şiretu%ui& carc era de@a apărată dc două di(i.ii ro,?neşti"
)n c)tc(a .i%e& ar,ate%e din 8o%do(a şi ger,anii din #a+ara$ia %i +e (or a%ătura" CIar noi (o, -i
co,p%ct )nccrcuiţi dc ger,ani4& +pu+e ,areşa%u% pa%atu%ui& tăindu2,i (or$a" CTre$uie +ă2i
),piedică, pc ne,ţi +ă a@ungă pc acea+tă %inie4" A, cre.ut atunci ncce+ar +ă )i co,unic ceca ce
toc,ai re%ata+e 8i!ai Antone+cu a+upra intenţii%or +a%e dc a p%cca %a 'airo" CPot +ă co,unic
acea+ta 8a@e+tăţii Sa%e B4& ,ă )ntre$ă e%" La ră+pun+u% ,eu a-ir,ati(& $aronu% St)rcea continuăD
CŞtiţi tot aşa de $ine ca şi ,ine că genera%ii nu ,ai (or +ă )% ur,e.e pe Antone+cu" 'eea ce +2a
pctrecut )n 8o%do(a i2a a%ar,at tare pc ger,ani" 1acă ei ar reuşi +ă +e -iAe.e pc Sirct& ar -ace )n
Ro,?nia ace%aşi %ucru ca şi )n Ungaria& %a 1; ,artie4"
8areşa%u% +c )napoic dc pe -ront )n +cara ace%eiaşi .i%e" E% era ne,u%ţu,it şi +ati+-ăcut& )n
acc%aşi ti,p" Ne,u%ţu,it de indi+cip%ina pe care o con+tata+e şi +ati+-ăcut de (a%oarea redu+ă a
+ucce+e%or o$ţinute dc ina,ic" A(angăr.i%e ger,ane atin+e+eră de@a a%aţii& una din eAtre,ităţi%e
%iniei de pe Şiret" Ruşii nu depăşi+eră %aşu% dec)t cu (reo cinci.eci de Ni%o,etri" Lupta deci+i(ă +e
(a de+-ăşura dc acu, )n c)tc(a .i%e& )n @uru% nodu%ui dc ca%c -erată de %a #)r%ad" Ina,icu% +e (a
a-%a )ntr2o po.iţie critică" 'entru% şi -%ancu% +%)ng ro,?neşti& deşi a,eninţate& erau intacte& iar
ger,anii după ce ocupa+eră po.iţii pc Prut& %a ni(e%u% şi )n nordu% #)r%adu%ui& erau pregătiţi +ă
treacă %a acţiune& )n +en+u% de a cădea pc -%ancu% +t)ng şi )n +pate%e ina,icu%ui" 1acă nu +e (a
produce nici o +urpri.ă& +o(ieticii (or -i +i%iţi +ă +e rep%ie.e ,ai )nt)i din punga dc Ia +ud dc Iaşi&
pentru a +e regrupa apoi şi a ur,a prudent retragerea trupe%or gcr,ano2ro,?nc pe noua %inie" C)n
0ranţa& ang%o2+aAonii +e apropie dc Pari+" )n Po%onia& ger,anii )naintea.ă" )ntr2ade(ăr& aşa cu,
pro,i+e+e 6it%er& Mc!r,ac!t2u% ataca %a ră+ărit de *i+tu%a" )n Ro,?nia& orice perico% i,inent e+te
)ndepărtat4" C1or,iţi %iniştiţi4& ne +pu+e C'onducătoru%4& %ă+)ndu2ne +ă p%ecă," C8)inc şi )n
.iua ur,ătoare (or -i )ncă ,u%te dc -ăcut4" A doua .i& %a nouă di,ineaţa& era, )n $irou%
,areşa%u%ui"
#ătut %a ,aşină& progra,u% .i%ei aştepta pe ,a+a +a dc %ucru" Ace+t o,& carc co,anda
tuturor& a+cu%ta or$eşte de acea+tă coa%ă de !)rtic" Niciodată e% nu era )n )nt)r.icrc ,ăcar cu un
,inut& -aţă de orar" La ora .ece& con+i%iu de ,iniştriT Ia un+pre.ece şi @u,ătate& con-erinţă cu
genera%ii ro,?ni şi ger,aniT %a ora patru& audienţă %a 8a@e+tatea Sa Rege%eT %a ora cinci& (i.itarea
unui cartier $o,$ardat" Era totu%& pentru acea .i"
C*eg!eaţi +ă nu +c ,ai producă ,ani-e+tări de panică& a+e,enea ce%or din u%ti,e%e .i%e4& a
-o+t cu()ntu% de ordine pe care %2au pri,it ,iniştrii" In ti,pu% con-erinţei cu genera%ii ger,ani şi
ro,?ni +e con+tată că +ituaţia a continuat +ă +e a,e%iore.e )n ti,pu% nopţii" O parte din ger,anii
e(acuaţi din #a+ara$ia pc ca%ea -erată 'etatea A%$ă2#)r%ad co$ora +pre %inia Şiretu%ui& pentru a
-ace @oncţiunea cu unităţi%e Mc!r,ac!t2u%ui care atin+e+eră oraşu% a%aţi"
Spre +-irşitu% con-erinţei& Ui%%inger (eni +ă2% -e%icite pc ,areşa%" 0u!rer2u%& pretindea c%&
ur,ări+e cu ,are atenţie de.(o%tarea +ituaţiei din Ro,?nia" E% era -ericit +ări co,unice& ,ai
)nainte de a p%eca %a Snago(& că& graţie inter(enţiei ,areşa%u%ui& orice perico% era )ndepărtat"
C'u cinci.eci dc tancuri& ruşii +c p%i,$ă )n 8o%do(a& ca %a ei aca+ă4& ră+pun+e ,areşa%u%"
A+tă.i )şi (or -ace apariţia )n -aţa #)r%adu%ui" 1acă cei din co,anda,entu% +upre, a%
Mc!r,ac!t2u%ui nu ar -i depo+edat -rontu% ro,?ne+c de toate ,aşini%e +a%e $%indate& nu a, ,ai -i
a(ut at)tea neca.uri4& ră+pun+e ,areşa%u%" CToate ace+tea +)nt -oarte -ru,oa+e4& ),i şopti 8i!ai
Antonc+cu& Cdar un pre+enti,ent ),i +pune că %a < +epte,$rie
5>
noi nu (o, ,ai -i %a putere"
Era r)ndu% %ui '%odiu+ +ă2şi -acă apariţia )n $irou% (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui" Specia%i+tu%
ger,an )n pro$%e,e econo,ice era purtătoru% unui ,e+a@ de%icat din partea %ui Ri$$cntrop" E%
dorea +ă di+cute cu 8i!ai Antone+cu po+i$i%itatea dc a2i re%ua pc %egionari )n gu(ern" 8areşa%u%
nu tre$uia +ă con+idere acc+t de,er+ ca o %ip+ă dc )ncrcdcre )n e%" 1ar C'onducătoru%4&
ncdi+pun)nd dc un partid po%itic& nu eAi+ta ni,eni pentru a contra$a%an+a propaganda ne-a+tă a
%ui 8aniu şi a opo.iţiei )n opinia pu$%ică"
CPartidu% ,areşa%u%ui e+te ar,ata" *r)nd +ă2i +u$+tituiţi un a%tu%& renunţaţi %a +o%daţii noştri4&
ră+pun+e 8i!ai Antonc+cu" '%odiu+ re,arcă -aptu% că ar,ata ro,?nă& din cau.a e%e,ente%or
du$ioa+e care +c in-i%tra+eră )n )na%tu% co,anda,ent& +c arăta+e puţin +igură )n u%ti,a (re,e" CEu
nu (reau +ă (or$e+c )ncă de )na%tă trădare4& adăugă c%& Cdar o acţiune de epurare ar -i -oarte
nccc+ară4" 1upă acca+tă dec%araţie a dip%o,atu%ui ger,an& di+cuţia %uă o )ntor+ătură neaşteptată"
8i!ai Antone+cu adăugă că dacă er,ania +e putea %ip+i dc ar,ata ro,?nă& atunci nu a(ea dcc)t
+ă continue +ingură %upta" 1i(i.ii%e noa+tre (or -i retra+e dc pc -ront& dc )ndată ce ger,anii (or
ocupa %inia Şiretu%ui" Ro,?nia ar putea +ă negocie.e un ar,i+tiţiu onora$i%" Reic!2u% şi Uniunea
So(ietică nu au dcc)t +ă +c $ată )n a%tă parte" Ro,?nia nu (a %upta pentru a apăra regi,u% na.i+t"
1acă Me!r,ac!t2u% nu era )n +tare +ă ne apere -rontiere%e& nu ,ai eAi+ta nici un ,oti( pentru ca
Ro,?nia +ă ră,)nă )n continuarc a%ături dc er,ania" )n ce +cop +c %an+a 8i!ai Antone+cu )ntr2o
a+t-e% de dcc%araţic B Oare o -ăcea pentru a ră+punde indirect %a ccrerea %ui (on
1 HA
Ri$$cntrop prin care +c +i,ţea (i.at per+ona% B Odată pronunţai cu()ntu% de ar,i+tiţiu& 8i!ai
Antonc+cu nu +c ,ai opri" '%odiu+ a a(ut proa+ta in+piraţie de a a-ir,a că tre$uiau +ă +e $ată pe
Şiret& pe 'arpaţi +au pc orice a%tă %inie" Atunci& ura )nă$uşită ti,p dc ani de .i%e dc 8i!ai
Antone+cu& +2a re(ăr+at" Nu& Ro,?nia tre$uia +ă )nc!cic ar,i+tiţiu%& şi a+ta pe %oc& +ăptă,)na
acea+ta" Surprin+ ,ai )nt)i& '%odiu+ )şi recăpătă repede +)nge%e recc" E% +c!i,$ă $ru+c tonu%"
Rcic!2u%& prc%indca e%& nu -ăcu+e ni,ic pentru a ),piedica 0in%anda +ă ncgocie.c cu Uniunea
So(ietică" 0aţă dc Ro,?nia& după +acri-icii%e pc care acea+tă ţară %c -ăcu+e pentru cau.a
co,ună& er,ania tre$uia +ă adopte& de+igur& o atitudine tot at)t dc )nţe%egătoare" 1acă
gu(ernu% dc Ia #ucureşti aprecia că e+te )n intere+u% +ău +ă intre )n contact cu a%iaţii& era %i$er +ă
o -acă" Rcic!2u% nu putea +ă dorca+că Ro,?niei dec)t un +ingur %ucruD ca ea +ă2şi gă+ca+că
pacea -ără a2şi păta onoarea" 1ar pentru a o o$ţine tre$uia a%e+ un ,o,ent ,ai propice" Să
negocic.i )n ti,p ce ruşii )naintau )n 8o%do(a ar -i )n+e,nat ca accştia +ă -ie ridicaţi %a po+tura
dc )n(ingători" Tre$uie +ă +c aştepte +ta$i%i.area -rontu%ui" ')nd 8o+co(a (a +ocoti că trupe%e
i,o$i%i.ate )n -aţa %iniei Şiretu%ui (or putea +er(i ,ai $ine )n a%tă parte& negociatoru% Iui
Antone+cu (a a(ea şan+e ,ai $une pentru a2şi duce ,i+iunea %a capăt" Era un +-at per+ona%& pc
care e%& '%odiu+& prieten +incer a% Ro,?niei& )şi per,itea +ă2% dea" E% (a -acc dc a%t-e%& tot ce Gra
nece+ar pentru ca ace+t punct dc (edere +ă -ie adoptat dc Ri$$cntrop" C)nţe%eg4& -ăcu 8i!ai
Antone+cu& Cintere+u% d(" coincide cu a% ruşi%or" 'e%e două.eci dc di(i.ii pc care %e a(eţi pc
-rontu% no+tru (ă +)nt nece+are )n a%tă parte4" C#ine)nţe%e+4& ră+pun+e +ur).)nd '%odiu+"
8i!ai Antonc+cu -ăcca parte din catcgoria po%iticieni%or care (or +ă -ie a$i%i& cu orice preţ"
Situaţia +a era dc%icată" 'u două.eci şi patru dc orc )nainte& c% pro,i+e+e rege%ui +ă )% con(ingă pe
,areşa% că )nc!eicrca ar,i+tiţiu%ui era ine(ita$i%ă" )n ace+t ti,p& +ituaţia pe -ront +e a,e%iora+e"
O-en+i(a ru+ă nu )i o-eri+e argu,ente%e +contate" Oricc tentati(ă dc a2I con(inge pc ,areşa% +ă
)nc!cic ar,i+tiţiu era dcci +ortită cşecu%ui" Pentru a ieşi din )ncurcătură& 8i!ai Antonc+cu ar -i
rccur+ %a un şirct%ic" 1upă darea de +ca,ă pc care o -ăcu ,areşa%u%ui& '%odiu+ i2ar -i propu+& )n
nu,e%e %ui Ri$$cntrop& +ă )nccapă ncgocicri%c cu URSS" Era )n intere+u% er,anici" Eii,in)nd
-rontu% ro,?ne+c& Mc!r,ac!t2u% putea +ă +e conccntre.c )n Po%onia şi +ă -acă -aţă ,ai uşor
o-en+i(ei +o(icticc" Pe de a%tă parte& )n ianuarie& apri%ie şi ,ai& So(iete%e )şi ,ani-e+ta+eră dorinţa
de a negocia cu gu(ernu% Antone+cu" 8i!ai Antone+cu +ocotea a+t-e% +ă +c $ucurc& )n ace%aşi
ti,p& de )ncrcdcrea 8o+co(ei şi a #er%inu%ui" Acca+tă du$%ă )ncredere ar -i condiţia sine Pua
n"n pentru a per,ite Ro,?niei +ă ia+ă din ră.$oi" P%anu% era +educător" 8i!ai Antone+cu nu +e
g)ndi nici un ,o,ent că era prea -ru,o+ pentru a -i ade(ărat" )i (edea de@a pe ger,ani
rctrăg)ndu2+e& )n ace%aşi ti,p ca şi ruşii& de pc teritoriu% no+tru" Ro,?nia şi2ar -i regă+ii +tatutu%
dc ţară neutră& ca şi cu, cci trei ani de ră.$oi nu ar -i eAi+tat" Singura condiţic pe care ar -i pu+2o
Reic!2u%& după părerea %ui 8i!ai Antone+cu& era ca ruşii +ă +e retragă dc pc teritoriu% ro,?ne+c&
)n ace%aşi ti,p cu Mc!r,ac!t2u% şi& e(entua%& ca unu% +au doi ,iniştri %egionari +ă -ie inc%uşi )n
nou% ca$inct" )n +c!i,$& noi pute, +ă propune, 8o+co(ei cooptarca unui nu,ăr ega% de ,iniştri
de,ocraţi& +ugeră 8i!ai Antone+cu şe-u%ui +ău" 8areşa%u% gă+i propunerea intere+antă" 'u, ar -i
putut e% +ă ştie că totu% nu era dec)t produ+u% i,aginaţiei (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui de
,iniştri B
1upă pro,i+iunea %ui 8i!ai Antone+cu& C'onducătoru%4 era aşteptat %a pa%atu% rega% pentru
a con-ir,a deci.ia +a de a depune ar,e%e" Rege%e reuni+e )n @uru% %ui pe toţi con+i%ierii +ăi inti,iD
Nicu%e+cu2#u.eşti& St)rcea şi genera%u% A%dea" Pentru ace+t grup& acţiunea nu ,ai putea -i
a,)nată" 1e acord cu punctu% dc (edere a% %ui 8aniu& prietenii 8a@e+tăţii Sa%e con+iderau că
tre$uia +ă -ie a$andonată AAa c)t ,ai cur)nd po+i$i%" U%ti,e%e noutăţi din 0ranţa +u$%iniau
de+co,punerea -rontu%ui ger,an din apu+" Oi%e%e ce%ui dc a% Trei%ea Rcic! erau nu,ărate" Pentru
a e(ita +ă -ie antrenat )n căderea +a& nu eAi+ta a%t ,i@%oc dcc)t +ă treacă )n ta$ăra ad(er+ă" 1ar c)t
ti,p ,ai ră,)nea de+c!i+ă acca+tă po+i$i%itate B 1e-ccţiuni%c care +e produ+e+eră )n ar,ata
ro,?nă ne%inişti+eră puternic pe repre.entanţii Rcic!2u%ui" enera%u% 6an+en nu e.ita+e& )ntr2o
con(or$ire pe carc o a(u+e+e cu două .i%e )nainte cu şe-u% +tatu%ui ,a@or& genera%u% Şte-%ea& +ă
(or$ea+că de )na%tă t-ădare" 8ini+tru% dc interne a% ,areşa%u%ui Antone+cu& genera%u% Pope+cu&
carc ),părtăşea ,ai cur)nd punctu% dc (edere a% opo.iţiei& dec)t pc ace%a a% şe-u%ui +ău& toc,ai
+e,na%a+e că organi.aţii%e tineretu%ui ger,an din Ro,?nia erau )n +tare de a%ertă" E%e nu aşteptau
dec)t un cu()nt de ordine pentru a ocupa +edii%e ad,ini+traţiei din regiuni%e %ocuite de o
,inoritate ger,ană" Pe -ront& unităţi%e Me!r,ac!t2u%ui +c apropiau dc %inia Şiretu%ui" Era de
pre(ă.ut că după ce ar -i ocupat2o& pri,a prcocuparc a Rcic!2u%ui ar -i -o+t +ă cureţe +pate%e
-rontu%ui de toate e%e,ente%e o+ti%e regi,u%ui na.i+t" Ar,aUi ro,?nă& carc )% opri+e pe 6it%er& )n
trecut& +ă acţionc.c )n Ro,?nia )n acceaşi ,anieră ca )n Ungaria& +u-erea ur,ări%e cri.ei ,i%itare
carc +c produ+e+e )n 8o%do(a" 1acă $ătă%ia dc %a #)r%ad +c )ntorcea )n de-a(oarea noa+tră& era de
pre(ă.ut pierderea de di(i.ii )ntregi" ')t de+pre gro+u% ar,atei carc ar -i reuşit +ă +e rep%ie.e& -ie
pe %inia Şiretu%ui& -ie )n Tran+i%(ania& tra(er+)nd 'arpaţii& e% tre$uia +ă -ie )n )ntregi,e
reorgani.at" Pentru o perioadă dc c)tc(a %uni& Ro,?nia nu putea +ă conte.e dcc)t pe un nu,ăr
redu+ dc di(i.ii pentru %inia )nt)i" Ar,ata +a c)ntărea oare de+tu% de greu )n $a%anţă pentru ca
6it%er +ă con+idere uti% +ă re)nnoia+că )ncrederea +a )n Antonc+cuB 1acă ger,anii ar -i reuşit +ă
+c con+o%ide.e pc %inia Şiretu%ui& noua orientare pc carc #agriano( toc,ai atunci o i,pri,a+e
po%iticii $u%gare ar -i -o+t -ără (iitor" La So-ia& ca şi %a #ucureşti er,ania ar -i in+ta%at gu(erne
+i,i%are cc%ui de %a #udape+ta"
A+t-e%& Ro,?nia +e gă+ea ca )ntr2o cur+ă dc şoareci& co,p%ct )ncercuită dc ger,ani& pier.)nd
oricc po+i$i%itate pentru o acţiune independentă )n (ii%or& %egată de-initi( dc de+tinu% de.a+truo+ a%
cc%ui de a% Trei%ea Reic!" Nu eAi+ta dcc)t o +ingură ieşireD ca trupe%e ro,?ne din 8o%do(a +ă
+pri@ine )naintarea Ar,atei Roşii& opun)ndu2+e retragerii ger,ani%or" 'u a@utoru% ar,atei noa+tre&
ruşii ar -i trecut poate pe+te %inia Şiretu%ui ,ai )nainte ca ger,anii +ă o -i ocupat" )n cur+a dc
(ite.ă +pre noua %inie& ar,ata ro,?nă tre$uia& con-or, parti.ani%or rege%ui şi ai %ui 8aniu& +ă
-a(ori.e.e ,işcări%e Ar,atei Roşii şi nu pc cc%e a%e Me!r,ac!t2u%ui"
Pa-in după ore%e trei a%e dupăa,ie.ii& 8i!ai Antonc+cu +o+i %a pa%at& )% preceda pe ,areşa%&
pentru a21 con(inge pe rege& )nainte dei +o+irea C'onducătoru%ui4& că cea ,ai $ună +o%uţie era
ar,i+tiţiu%& după -or,u%a pe care e% pretindea că ar -i pu+2o %a punct cu '%odiu+" 8areşa%u%&
+punea 8i!ai Antone+cu& nu (oia +ă negocie.e cu UR+SS& -ără con+i,ţă,)ntu% #er%inu%ui" 'u,
ger,anii +e arăta+eră di+puşi +ă %a+e Ro,?nia +ă ia+ă din ră.$oi& şan+e%e noa+tre de a a@unge %a o
pace onora$i%ă erau ,ai ,ari dacă +e ur,a acea+tă ca%c& dec)t capitu%)nd& aŞa cu, ecreau a%iaţii&
-ără condiţii +au ce% puţin -ără condiţii preci+e" " i+%eii^i
'eea ce reţinu rege%e din co,unicarea (icepreşedinte%ui 'on+i%iu%ui a D -o+tD& ,ai )nt)i&
re-u.u% ,areşa%u%ui Antone+cu de a +e ra%ia& %a po%itica preconi.ată de opoidţicnşi& )n a% doi%ea
r)nd că ger,anii -u+e+eră&de@a S a(erti.aţi\ o-icia% de+pre intenţia Ro,?niei Tde a ieşi" dinD
ră.$oiT" Ace+t u%ti, -apt agra(a con+idera$i% +ituaţiai Se putea aştepta o %o(itură&dc -orţă
ger,ană& dintr2un ,o,ent )n a%tu%" Rege%e )% rugă pe (icepreşedinte%e 'on+i%iu%ui +ă aştepte"
1i+cuţia ur,a +ă -ie re%uată c)nd (a Weni ,areşa%u%" 'redincioşii +u(eranu%ui& pe care rege%e
,er+e +ă )i con+u%te& %ăş)ndu21 +ingur pe 8i!ai Antonc+cu& -ură .guduiţi de ceea ce a-%ară atunci"
')t de+pre 8i!ai Antone+cu& cuprin+ de o indi+po.iţie +u$ită]"22 era acea+ta conştiinţa +a
)ncărcată +au o pre+i,ţire& 2 e% (oia +ă pără+ea+că precipitat pa%atu%" E% co$ora de@a +cara
principa%ă& c)nd urt ag!iotant a% rege%ui 8i!ai )% a@un+e din ur,ă& pentru a21 ruga +ă re(ină" 1upă
c)te(a c%ipe& +o+i ,areşa%u%" Intr)nd )n )ncăperea )n care acorda audienţa ce%or doi Antone+cu&
rege%e %ă+ă uşa )ntrede+c!i+ăT pentru a per,ite co%a$oratori%or +ăi a-%aţi )n +a%a )n(ecinată +ă
ur,ărea+că di+cuţia" C'onducătoru%4D -ăcu o +curtă eApunere a +ituaţiei de pe -ront" O-en+i(a
ru+ă"nu era de ,are a,p%oare" 0orţe%e pe care ina,icu% %e anga@a+e )n %uptă arătau că Ar,ata
Roşie nu ur,ărea dec)t o recti-icare %oca%ă a -rontu%uiD e%i,inarea intr)ndu%ui ,o%da(" Pro$%e,a
ar,i+tiţiu%ui tre$uia deci +ă -ie reeAa,inată& odată ce ca%,u% (a -i" re+ta$i%it pe -rontu% din
8o%do(a" Aşa cu, )i co,unica+e 8i!ai Antonc+cu& ger,anii -ăcu+eră +uge+tii )n ace+t +en+& din
proprie iniţiati(ă" Rege%e +c retra+e din nou& %ă+)ndu2i pe (i.itatorii +ăi +inguri" La )napoiere& e%
p%edă cu că%dură că ,areşa%u% +ă2şi +c!i,$e punctu% dc (edere" Ar,i+tiţiu% tre$uia )nc!eiat pc
%oc" ')t de+pre +uge+tia ger,ană& ca nu putea -i dec)t o cur+ă" 0ără )ndoia%ăT Reic!2u% pregătea <
%o(itură dc -orţă contra +tatu%ui ro,?n şi pentru a c)ştiga ti,p& repre.entanţii +ăi %a #ucureşti +e
arătau& pentru ,o,ent& conci%ianţi" 8areşa%u% dec%ară că ni,ic nu putea +ă2% )ndup%ece" 6otăr)rca
+a era %uată" Rege%e tre$uia +ă o accepte ca de-initi(ă"
5
CUr,aţi2i +-atu%4& +pu+e 8i!ai Antonc+cu
pentru a21 con(ingc pe +u(eran" C*)r+ta şi eAperienţa +a" "4 )nainte de a putea ter,ină -ra.a&
@andar,ii pa%atu%ui intrară )n ca,eră" 0ără a ,ai adre+a un cu()nt )n p%u+ ce%or doi Antone+cu&
rege%e ieşi" enera%u% A%dca& care )i ur,a pe @andar,i& +pu+e \'onducătoru%ui] şi
(icepreşedinte%ui că erau are+taţi" C1u,neata ),i -aci a+taP4& +trigă,areşa%u%" 0ără a ră+pundeT
genera%u%& care dea%t-e% nu a(ea nici un ,oti( +pecia% +ă2i -ie ataşat %ui Antonc+cu& ordonă
@andar,i%or +ă perc!e.iţione.e $u.unare%e !aine%or pri.onieri%or" CNiciodată )n (iaţa ,ea nu a,
purtat ar,ă4& +pu+e cA2eonducătoru%& opun)ndu2+e
+o%daţi%or carc ridica+eră ,)ini%e a+upra %ui" Apoi& e% %an+ă a,eninţareaD C)nainte de .orii .i%ei&
(eţi -i toţi +p)n.uraţi4" 8i!ai Antone+cu& a%$ ca neaua& nu putu +ă articu%e.e un cu()nt" Au -o+t
a,)ndoi co$or)ţi )ntr2o ca,eră $etonată a pa%atu%ui"
La preşedinţie& +uita ,areşa%u%ui )% aştepta pentru a21 )n+oţi %a (i.ita +ta$i%ită )n unu% din
cartiere%e recent atin+e dc $o,$e" E% )şi anunţa+e +o+irea pentru ore%e cinci" Se a-%ă că& )n %oc ca
e% +ă +e )ntoarcă& genera%u% Panta.i& ,ini+tru% apărării naţiona%e& genera%u% *a+i%iu& ,ini+tru%
Qandar,eriei şi co%one%u% E%e-tere+cu& pre-ectu% po%iţiei capita%ei& -u+e+eră c!e,aţi de urgenţă %a
pa%at" )n ace%aşi ti,p& +e a-%ă că garda rega%ă -u+e+e )ntărită" )n piaţa pa%atu%ui era +e,na%ată
pre.enţa c)tor(a tancuri a%e ar,atei" 1e partea +a& Nicu%c+cu 2 #u.eşti con(oca c)ţi(a -uncţionari
de %a 1irecţia de ci-ru a 8ini+teru%ui a-aceri%or eAterne" 8areşa%u% accepta+e )n -ine ar,i+tiţiu% B
1ata -iAată de 8aniu era dc 2< augu+t" Era, a$ia )n 29" Ipote.a unui acord )ntre rege şi
Antone+cu era de a+e,enea (ero+i,i%ă" 'on(ocarea conco,itentă %a pa%at a co%a$oratori%or %ui
#u.eşti -ăcea +ă +e )nc%ine ,ai cur)nd +pre acea+tă conc%u.ie" A, %uat iniţiati(a +ă ,erg +ă2% (ăd
pe (on Ui%%inger" Scopu% (i.itei ,e%e era de a a-%a ce ştiau şi ce p%ănuiau ger,anii" La ora cinci&
a, -o+t pri,it dc $ătr)nu% %up dc ,are" '!iar de %a )nceput& e% ,ă )ntre$ă dacă ştia, ce(a de+pre
o pretin+ă %o(itură de +tat a rege%ui 8i!ai" Eu )i ră+pun+ei că nu putea -i (or$a dec)t de .(onuri
-ără te,ei& %an+ate de +trategii de %a ca-enea" Nu i +e)nt),p%a+e oare şi %ui Ui%%inger +ă
)nregi+tre.e& )n perioada petrecută %a #ucureşti& din acceaşi +ur+ă& )n ,ai ,u%te r)nduri& noutăţi tot
at)t de -ante.i+te şi %ip+ite de te,ei B CA, o$o+it +ă %e tot )nregi+tre. şi +ă %e tot co,unic %a #er%in
pentru ca apoi +ă %c de.,int4& ),i ră+pun+e repre.entantu% Reic!2u%ui" )ntr2ade(ăr& o oră ,ai
t)r.iu Ui%%inger& %iniştit& pără+ea capita%a& pentru a +e duce %a %ocuinţa +a de %a ţară"
Pri,a anunţată de+pre ade(ăr -u 8aria Antonc+cu& +oţia ,areşa%u%ui" Un ,e,$ru a%
co,p%otu%ui )i tc%c-onă& +-ătuind2o +ă pără+ea+că #ucureştiu%& -ără .ă$a(ă" CNu ,ai ră,)neţi aci&
)n +peranţa dc a (ă re(edea +oţu%T nu21 (eţi ,ai re(edea niciodată4& +pu+e e%& )nainte dc a )nc!idc
te%e-onu%"
*iitoru% preşedinte a% 'on+i%iu%ui& genera%u% Sănătc+cu& +o+i %a pa%atu% rega% c)te(a ,o,ente
după are+tarea prcdcce+oru%ui +ău" E% -u pu+ %a curcnt de Nicu%e+cu2#u.cşti de+pre ceea cc +e
pctrccu+e" C'e greşea%ă aţi -ăcut4& +trigă genera%u%& Co +ă2% e%i$ere. i,ediat şi )i (oi cerc +cu.e4"
Nicu%c+cu2#u.eşti reuşi cu greu +ă2% con(ingă că nu ,ai era po+i$i% +ă +e dea )napoi" Rege%e )%
nu,i+e pri,2,ini+tru"
Pri,a +a )n+ărcinare era +ă +c ducă& cu dccrctu% +ău dc nu,ire& %a Statu% 8a@or genera% şi +ă
ordone trupe%or dc pc -ront +ă )ncctc.e i,ediat %upta" enera%u% Şte-%ca tre$uia +ă -ie de+tituit din
-uncţii%e +a%e" Apoi& tre$uiau +ă -ie +tudiate ,ă+uri%e ce tre$uiau %uate ),potri(a unei e(entua%e
reacţii ger,ane" Toc,ai acea+tă reacţic )% )ngri@ora pe genera%u% Sănătc+cu" Raportu% de -orţe din
capita%ă era )n -a(oarea ger,ani%or"
Unităţi%e ro,?ne care tre$uiau +ă prote@e.e %o(itura dc +tat de %a 2< augu+t erau %a o noapte
de ,arş de #ucureşti" Şe-ii %or a(eau ordin& pentru a nu %e tre.i pre,atur $ănuie%i%e ger,ani%or şi
a%e %ui Antonc+cu& +ă nu +e pună )n ,er+ dcc)t după ce (or -i pri,it +e,na%u% con(enit" E%e nu
puteau +o+i %a #ucureşti dec)t a doua .i& %a pri,a oră" P)nă atunci& ger,anii a(eau tot ti,pu% +ă
pună +tăp)nire pe capita%ă" 1upă agitaţia carc do,nea& +e putea conc!ide că %a ora opt +eara&
%egaţia Reic!2u%ui era de@a %a curcnt cu ceea ce toc,ai +e petrecu+e" Pentru nou% gu(ern ro,?n nu
eAi+ta dec)t o +ingură +o%uţieD +ă c)ştigc ti,p pentru a negocia p)nă )n .ori cu ger,anii" 1ar
pentru a negocia& era nece+ar ca ce%e două părţi +ă con+i,tă %a acca+ta" 1e+igur& +e putea ,i.a pe
e-ectu% +urpri.ă care putea +ă )nt)r.ic reacţia Me!r,ac!t2u%ui& dar +urpri.a era tot at)t de ,are
pentru Statu%,a@or ro,?n"
1in -ericirc& nu eAi+ta nici o dc-ccţiunc )n ar,ata noa+tră" )n tota%itatea ci& ca ur,ă ordinu%
rega%" Popu%aţiei nu2i -ură adu+e %a cunoştinţă ace+te e(eni,ente" Anunţarea noutăţii ar -i
precipitat %ucruri%eD era eAact ccea ce (oiau +ă e(ite" A$ia %a ore%e două.eci şi două& printr2o
proc%a,aţie a rege%ui& %o(itura de +tat -u adu+ă o-icia% %a cunoştinţa ţării" EAp%o.ia de $ucurie a
-o+t aproape genera%ă" 8ii de ,ani-e+tanţi u,p%eau piaţa pa%atu%ui pentru a2şi ,ărturi+i +i,patia
%or -aţă de +u(eran" Ei erau con(inşi că a doua .i (a -i pacc" A+igurau că a,ericanii de$arca+eră
%a 'on+tanţa şi )naintau& )n @eepuri%e %or +pre capita%ă" A%ţii& ,ai $ine in-or,aţi& pretindeau că
nou% gu(ern a(ea a+igurarea -or,a%ă a Ma+!ingtonu%ui şi a Londrei că )n ,ai puţin de două.eci
şi patru dc ore după ar,i+tiţiu& nu,eroa+e trupe aeropurtate şi paraşutate (or co$or) %a #ucureşti"
Pentru Ro,?nia& cc% puţin& ră.$oiu% era ter,inat" )n ti,p ce +tră.i%e şi pieţe%e capita%ci erau )ncă
)n +ăr$ătoare& a, -o+t c!e,at de urgenţă %a pa%atu% rega%" Nicu%e+cu2#u.cşti şi $aronu% St)rcea
),i eApu+cră +ituaţia pc +curt" 1in gura %or a, a-%at ce +2a pctrccut& )ncep)nd cu +o+irea %ui 8i!ai
Antone+cu )n audienţă %a +u(eran& p)nă %a ora %a carc ne a-%a,T ro%u% ,eu con+ta )n a ,erge +ă2%
(ăd pe ,areşa%u% Antonc+cu şi +ă2% con(ing +ă de,i+ione.e" Acca+tă de,i+ie era indi+pen+a$i%ă&
pentru a con(inge pc ger,ani că nu era (or$a de o %o(itură de +tat& ci dc o +i,p%ă +c!i,$arc dc
gu(ern" )n pre.enţa unei +ituaţii @uridice )nte,eiată& ci ar e.ita poate& +ă ne atacc" )n acc+t din
ur,ă ca.& gu(ernu% ro,?n ar acorda două +ăptă,)ni Mc!r,ac!t2u%ui pentru a +e retrage de pc
teritoriu% no+tru" 'u, eu +tătea, pe g)nduri& #u.eşti& nou% ,ini+tru dc eAterne& ),i +pu+eD
CRă,)ncţi aici şi re-%ectaţi4"
CAici4& )n+e,na ce%e trei $irouri a%e ad,ini+traţiei pa%atu%ui rega%& )n carc erau reunite toate
+cr(icii%c gu(ernu%ui" )n a-ară dc genera%ii A%dca& Sănăte+cu şi de Tite% Pctre+cu& preşedinte%e
partidu%ui +ocia%2dc,ocrat& ni,eni nu depăşea etatea de := de ani" 8a@oritatea ce%or care erau
pre.enţi era -or,a%ă din -uncţionarii 8ini+teru%ui a-aceri%or eAterne& co%a$oratori dc )ncredere ai
%ui Nicu%e+cu2#u.cşti" Unii a(eau un re(o%(er )n $u.unar" 1acă ger,anii reuşeau +ă ocupe
pa%atu%& ci erau !o%ăr)ţi +ă +c +inucidă"
Pri,u% dccret2%cgc a% nou%ui gu(ern cai c pri,i +e,nătura rega%ă a -o+t un decret carc2i
a,ni+tia pc toţi +pionii& dcV"crtorii şi +a$otorii" 1in partea partide%or $%ocu%ui de,ocratic& care +e
%ăudau a -i dat in-or,aţii ,i%itare ina,icu%ui& )n tot ti,pu% ră.$oiu%ui& era un act %ogic"
8aniu& şe-u% co,p%otu%ui& )ncă nu )şi -ăcu+e apariţia" O-iţerii de %egătură p%ecau şi (eneau&
aduc)nd u%ti,e%e ştiri a+upra ,işcări%or ger,ani%or" La c)tc(a +ute de paşi dc pa%atu% rega%& %a
!ote%u% A,$a+ador& rec!i.iţionat de
Me?)t-n#ăd6\J+e a-%-?ain,ă+@dc) +?%daţi D,a)J--%arcrdec)t ed +\icc$8@a\g apere gu(ernu%
,,?n\arda )n&-aţa paratu%uiD -u+e+e )i6ăriiă& dar nu"D+c +e,na%a )ncă n-ci o r-iişcare" Ui% 1
i)igcr4D )n+oţit dc "genera%u%"6an+en& &DSeDpre>ientă"%a in--area 2 pa%atu%ui& ccr)ndT+ă -ie pri,it
i,ediat "de rege&J Nicu%e+cY2#u.eşţ@T $aronu% c St)rccaJ-i genera%u% Sănăte+cu au -o+t
pre.teţr%a")ntre(edere" Ui%%inger %2a rugat @@e +u(cran +ă )i dea in-or,aţi i a+upra intenţii%or (ii
toare a%e gu(ernu%ui rp,?n" )n riuitie%e rege%ui& \#u.eştiD eAp%ică cTe"pre?Sntairia!uX er,aniei
că !otăr)rea cJRd,?!itti de a
P
)nc!eia un ar,i+tiţiu2cu Ka%iaţiiF era ire(oca$i%ăi ')t de+pre
raporturi%e cu er,ania& Ro,?nia nu dorea +ă2i dec%are ră.$oiT 1acă trupe%e cUeic8!iiT ce
T
+c
gă+eau pc teritoriu% Co+tru +2ar retrage )ntr2un inter(a% dc două Săptă,)6iT2 '%eiiu (or -i -n nici
un -e% ),piedicate dc ar,ata ro,?năi2u &io ' JJJUi%%)ngeJr p%ecă i.$irid uşai
Ac<?+-?X1n+c,!a
D
-ă.$oiJB cricrai%ti% 6an+en
&(
+e
P
au\'Jia
P
!?e%-%I2
&
N
i
tti#rifid;-X"
D
(a da
c) ordin iude%or2 +ă atacdBJ rupă după 2grap)%i
T
gteriri?ni)]-eriră d-ri
(
!O)eLK 1ar2
riuJJS-eJ
)
Ja1)r%Pară
D
)-%"Jd-d-tNrJde
D
J!iptă" JSc Ji--%Mi--idS )]4id$ieŞP]aZB
]8ţ%CAp-ei%)p%c=?]?\pU5 nord& )! dCecEia \ran+iL(aniJ\i"
R
tl --i iSeră eiL otd iY +ă
2 +e i dK Mtipe%--ii4 taie 2]*t4J -or da ttdu T i*on 1 $c Sarpăţi @'OS c)t draU
deJ%i!iş%i%dare acte%e gJ\-ii?tt)i$rdin J#JU'UreŞg& pea2iterau
-id$Jt%i%$tiră-?ai-g)6oHtiţ6I -cJ?r-cJ
P
*t7\U de %aP8'-ti" O
T
Xca%oaYădcJaproape dpi"
diiii de X oa,c)ii SS care 2 -drrrtau apărarea 2antiaeriană \regiuniiT ipctr$D%iorh(
(
+e
puSii+o ,işcaid +preJ#ucureştiD )n ti,p K'ei)ntăriturite ro,?ri=
T
SO+cau
T
pc @o+&
%\tir,),ii de" Nt\P%dieşci -or,?U
1
o2co%oană -eca,ioan$PZE)2ru%atidu oL(iteNă dc
patru.eci de Ni%o,etri pe orăJT i A$ia +e +cUr+c+cX09UKr!ătate de"0ră de %a p%ecarea %ui
(onJ Ui%%inger că g\nera%ui2 er+tcn$crg2 ecru
D
+ă -ie pri,itJdd preşedinte%e
'on+i%iu%ui" E% (eneai toc,ai di$2eauAa
D
co%oanei JdeJ %a JP%oieşti" A-ir,a că trupe%e
+a%e +\ar -i pu+ )nT,iDşcarc +pre #ucUreşti -ără a -i pri,it ordin )n ace+t +en+" 'erca
deciD autori.aţia +ă pără+ea+că i oraşu% şi +ăJ,eargă " )naintea %or&
" pc%)tru a ieDD-aecTT+ăD+e )ntoarcă" 8ai )nt)i&D"JJgenera%u%J Sănătte+cp ciităT dar apoi&
JTc)!diTo-iţţ@riaiS Jger,an i/0tb dădu)cu()ntu%i de ono?rci
1
)i acordă per,i+iunea"
Xic0+tcn$c-g"p@ecău+prc+P%oi$şti&" drattiootai%şină a ar,ateiird,i,e(J)nJ+oţitide un
e$%orreiN%eiSt?t ,a@driiEra aproapeDoraitrei"diT,in-caţii&JDc)ndeo%oaiiadc ca,ioane )]DTT"
[+t-anunţt("%ăZdoPTiapatepiereiuZ0raş\JtNU
D
1cpartcT de a" dori" +ă o\ oprea+că& cr+ten$erg
%ua+e co,anda +a şi )i acce%era ,er+u% " )ntre2"pa%atu% rega%D şi 2+o%daţii %ui
1
er+ţc!$ergD Ctera
dec)tD o co,panie&care "contro%a Jintrări%e şi "ieşiri%e din2oraş& pe2dru,ui +prai P%oieşti&& %a patru
Ni%o,etri de #ucureşti&
i Tunuri%or\antiaer%c!e@ger,aneJcu "ca%i$ru% de "şapte.eci şi dpi de ,i%i,etri&
po+tu%Jro,?ne+c "nip %e putea opune dcc)t o +ingură ,itraiicră"21in "eAperienţa )n
pro"$ic,e%eD,i%iTtar'@@8eiite+cu2i#u.Eş%i2)%D)ndc,na
D
pe genera%u% Sănăte+ca+ă
2hrdo^e ca şo+eaua i+ă -ie ,inată de trUpc" Nou% prcşedi!t'"ai \'on+i%iU%d) ))% pri(i&
+tupe-iat& pc t)năru% +ău co%a$orator" C)n ce depo.iie,i%%t?re +e a-%ă ,ine%e şi de cine
(reţi L+ă -ie in+ta%ateTB D4TJ )nt)2e$ă d%"P ZZA%u-iei& totu% e+te pierdut4&- +e ne%inişti
#u.eştiT enera%u% -ă'uairge+t de neputinţă" "CTre$uie +ă )nar,ă, popu%aţia ciJ(8ă4@"
inter(eni $aronu% St)rcea" enera%u%J ,ărturi+i că dădu+e partidu%ui co,uni+t
ar,a,ent auto,at pentru 1 i5=
T
per+oane" #odnăraşD şe-u% -or,aţiuni%or %or ide şoc&
pro,i+e+e că%rupe-e+a%e i1mtt"Inter(eni 2c!iar")n Tn"Haptea"DaEda+taDD)n
iuptă""1?rco,Ei-iica+eprinite%e-onT-apto% că no2a"Wea )ncă roici ci!ei.eee de $ăr$aţi i
S ingura ieşire care ,^i iă,)n&ea
D
era -uga"
n VPricienir+ăi tre$uiră +ă2şi -o%o+ea+că %oatăcioc(cnţa pentrua2% 'on(inge Dpe"tegeD+ă p%cde +pre
(e+tD O co%oană ,ică( Qonnată\idin trei ,aşiniD& +e pu+e )n
i ,işcare +pre o de+tinaţie necuno+cută" )n+oţitorii +u(eranu%ui şi"a ,a2,ci+a%e pri, iră
ordin uP dc a ,erge c)t ,ai departe" 1acă teritoriu% "naţiona% ar 2 -i& -o+t " ocupat )n
)ntregi,e& dc ger,ani& tre$uia "+ă +e )ncerce a@ungerea %a p+@rti.anii %ui Titoşi
-or,areaunui nou gu(ern )n eAi%" 1upă p%ecarea rege%ui 8i!ai& ,e,$rii nou%ui"gu(ern
şi2au +to)n+ şi ,ai tarere(o%(ere%e\
'a ur,are a noii\it"uaţii"&& o,uQD%nc!)ş&)n pi(piţăT ,areşa%u% Antone"+cu&
i rede(enea pericu%o+" E%i$eratDde ger,ani& rein+ta%at )n prerogati(e%e" jSa%eD de
ş-c@J& "C')inc%e roşu4 ar -i -ăcut +ă cu-gă ,u6 +)nge" Oare tre$uia -ăcut ino-en+i(&
a,or)ndu21 B Acea+tă +o%uţie& propu+ă dc co,uniştiTT& -u gă+ită& re+pingătoare"
XAtunciTD#odnăraşi-ăcu "uA"pentruT pri,a&datăd"e& a,eninţări" Atitudinea ş\erann
T&Dape"riDTtiWipe"rUru&,anierard'J"areH%"a$ora a& ch,uYşti-arY2E% QL8pă 2peT
genera%u% "Sănăte+cuc2ă dorea +ăiŞ3eaiWh.e"r"pD-e)aa&-C6a@\todutiipe
Anto-te+enigcr,ani%Hr" d5H/Si5F g-iner\u"%)i"pr-)tiăi\rt)Ynie-u%&L"Ztor
#odnăraş&"tre$ui&P\)nainteideDgP
t4Pu%V)rtdigSn8ntt\U@nFrcT+pinpHuieă%uşFte gură] şi" %egat -ede%eş&\,areşa%u%
iran +port -iţi& ) n tr 2&u n c Q OcDP iue +cutT pu , a i dhZgE\6CU\Nrn tS@. an
uniT"Qn7S iUiPaci "+"i-io)(@T ud aTBL+@nu+n) oniţ!^g iY2iSn coio$ &oikci(u ob tin"2@nog Vrtit J2
)n\,od paradoAa%& C-tetYi +ucce+u% +e O$ţinedatorită greşe%i%or co,i+e şi eşeS8 \
datorea.ă unei prdt $urte
i
Lorg?Pii/ăP
i
iL Si,ţu% ,etodei con+tituie& poiUJ'W2ca%itatea
e+enţia%ă"a ge-,anuiuiT Prin e%& ger,anu% reuşeşteJ +ă +tip-incS+eăJ in+piraţia
1
Kşi
+pontaneitatea linte%igenţeiJ %atine" Neput)ndJ trăi )n \iOMi-i\VJ2
)50i,umT\tt2
B
Kg-eS-c\n?ra%c2d-e
PT
?
&
T'%t'ţ4<Aa
D
c+tidJ
&
)St
D
?ttiie'.-cJJşi +ă2şi drg?!i.e.!
rrtctedic aeţiunS?)FJR;Uniţi )n con-erinţă %a %egaţiaX gertMană& i,ediat ce ei J%uară]
%ăJ8noş-ir\dc\ră8u8d-ea +ituaţiei
P
di
T
n Ro,?riiă& \eTir %otea%iai
ccMh!rr-t\%u]ti%uTşi repre.entanţiiJ po%itici ai Rcic%i2u%ur +e gă+iră )n-aţă a două
D
)h.e&
iinaJ+u)iţiru%tă di\getitir?%ti% 6an+cn& şe-u% ,i+iuni2i ",i%itare& cea%a%tă dc
i
T
g
D
-cnte-a%u%Jeteten$crgi 'ei doi $ăr$aţi& contra.iceau&
D
erNu de] ăc?rd
-iăS?-\t%\ndi\--%poord\%e\şpac-?%iţiiSăiX\8ita+e-ăWJ -ără )ndoia%ă& ntt p%an cStudiat
'ugri@iT Ei2+e2$?\ăuT d\+)gur& pe -orţe\ni%itărc +iip'JrinLare" 'e%e d$i%ă ct-e4nLc?%m\JgB
n-8-ttaUJ2p)\-eatr2
D
dc
T
J22%a cc acc+te cprnrt%i+d -a%+e"
D
dneraX%u%
T
6an+cn +@+u 10 S cu %upra era
inuti%ă" Pentru a +ai(a o2,ină dc +o%daţiJ cJăre2+c a-%au )n #ucureşti& aceştia tre$uiau Si -ie retraşi&
')t ti,p căi)c ieşi-iiXdi! $raş tiuii 'rau %i$e2re"( 8dgr?Jrtiă din #er%in )ntrerup+e ace+t$
de.$ateri2"2
1
Ea cili +e,nată de 6itter\\So-ortigc\Nit@dcncJ!J%agung de+ PinSc!cS4]& ordonă
)iteonic 0O!t\ii%" J--eec!rt\B-e%@o,art?ă2
T
Un1iăţiP$2
i
gZ\,\JdiriJ-!Jter)o-T
T
ră\toeDJ\=noiMQ\3ie1i&
Nein'J )JruppJc! (or!?ndeii4e"
D
1e
2
partea +ă& cr+icn$ergJ tri,i+e 6 te%egra,ă Jprin c
T
are
Di
Xc<rcă
+ă =<2 in(e+tii 'u co,anda şi pro,itea +ă eAecute ordinu% 0ii!rer2u%ui" La ace+t ,o,ent a%
di+cuţiei& Ui%%ingcr şi 6an+eii p%edară +ăi1 (adă pc rege" ')nd re(eniră %a %egaţie& )i aştepta o
nouă te%egra,ă a Iui 6it%cr" 6an+cn era de+tituit" 'o,anda re(enea %ui er+ten$crg" )n acea+tă
+ituaţie& +piritu% ,etodic ger,an +e do(edi incapa$i% +ă +c adapte.e +ituaţiei" )n ioc +ă ordone
trupe%or pc carc genera%u% 6an+cn %e e(acua+e de %a !ote%u% A,$a+ador +ă +c )napoie.e şi +ă p%ccc
%a a+a%tu% pa%atu%ui rega% 2 e%e erau )ncă )n oraş 2 genera%u% cr+tcn$erg şi +tatu% +ău ,a@or +tudiau
un precedent" La Ro,a& )n .iua ar,i+tiţiu%ui %ui #adog%io& ger,anii +e gă+i+eră )ntr2o +ituaţie
+i,i%ară" 'u, reacţiona+e co,anda,entu% B Re-u.)nd %upta )n interioru% oraşu%ui& din cau.a
+uperiorităţii nu,erice ita%iene& unităţi%e ger,ane au -o+t retra+e )n ),pre@uri,i& apoi& după cc
)ncercuiră Ro,a& e%e o ),pre+urară din toate părţi%e" La #ucureşti& er+ten$erg +e g)ndi +ă
-o%o+ea+că aceeaşi ,etodă" E% dădu ordin garni.oanei din P%oieşti +ă +e pună )n ,arş& pentru a
-ace @oncţiunea )n ),pre@uri,i%e capita%ei& cu trupe%e care erau e(acuate" E% )n+uşi reuşi& prin
şiretenie& +ă a@ungă %a +o%daţii +ăi" '!iar dacă p%anu% era rău& ce%e două di(i.ii ro,?ne )ncă nu
a@un+e+eră )n capita%ă" ')nd ger,anii +e gă+eau %a ni(e%u% +ingurei co,panii ro,?ne care $ara
dru,u% de %a P%oieşti +pre #ucureşti& %a o di+tanţă dc 1: Ni%o,etri de centru& di(i.ii%e noa+tre erau
+e,na%ate %a 2= Ni%o,etri dc capita%ă" Un +ingur o$u. a% antiaerienei ger,ane ar -i a@un+ pentru a
arunca )n aer po+tu% care adăpo+tea co,pania ro,?nă" Ace+t proiecti% nu a -o+t tra+" 1upă cc a
pri,it o ra-a%ă dc ,itra%ieră& care trăgea %a )nă%ţi,ea şo-eri%or din ca,ioane& co%oana ger,ană +c
i,o$i%i.ă" 1in ce cau.ă +o%daţii %ui er+ten$erg nu +c +inc!i+eau dc grupa care +c a-%a )naintea
%orB Acea+ta ră,)nc un ,i+ter pe care genera%u% %2a du+ )n ,or,)nt" )n orice ca.& )n ti,pu% nopţii
co%oana nu +2a ,ai pu+ din nou )n ,işcare" Pro$a$i%& co,andantu% +ău& genera% de a(iaţie& dorea
+ă2şi +pri@ine )naintarea cu a(ioane"
Era ora şa+e di,ineaţa& c)nd di(i.ii%e ro,?ne& p%ine de pra-& o+tenite de e-ortu% pc care )%
+o%icita+e ,arşu% -orţat din ti,pu% nopţii& )şi -ăcură intrarea )n #ucurcşti" 'u toată +tarea de
o$o+ea%ă a +o%daţi%or& gu(ernu% din #ucurcşti a(ea %a di+po.iţie& )n .ori& pe+te trci.eci dc ,ii dc
oa,eni& -aţă de cei cinci+pre.ece ,ii pc carc er+ten$erg )i putu+e aduna %a P%oieşti şi e(acu)nd
capita%a" A+t-e%& ar,ata ro,?nă ),pre+ura #ucureştiu% pc care ger,anii )% pără+i+eră" Trupe%e
noa+tre erau -or,ate din in-anterie pregătită& )n ti,p ce e-ecti(e%e ad(er+ari%or erau co,pu+e din
ger,ani pro(enind de %a toate ar,e%e" 0ără a -i a@un+ +ă +e %upte& $ătă%ia era c)ştigată"
Repre+a%ii%e aeriene ger,ane au -o+t teri$i%e" Ti,p de două .i%e +2a trăit )ntr2o a%ar,ă continuă"
La -iecare +-ert de oră& o nouă -or,aţie dc a(ioane arunca $o,$e a+upra centru%ui oraşu%ui"
Apărarea antiaeriană a oraşu%ui -u+e+e a+igurată dc ger,ani" )n con+ccinţă& nici un tun a% apărării
antiaeriene nu tu%$ura trea$a $o,$ardiere%or& care deco%au de pe aerodro,uri%e ci(i%e şi ,i%itare
care +c a-%au %a c)ţi(a Ni%o,etri di+tanţă de #ucureşti" )n -ine& +),$ătă pe două.eci şi şa+e augu+t&
$o,$ardiere%e a,ericane )şi -ăcură apariţia" 'on-or,)ndu2+e indicaţii%or din ,e+a@u% opo.itei&
e%e aruncară un co(or dc $o,$e a+upra $arăci%or ger,ane +ituate aproape dc aeroportu%
principa%& )n nordu% capita%ci" 1in ne-ericire& trupe%e ro,?ne reuşi+eră& după două .i%e dc %upte& +ă
ocupc ,a@oritatea ace+tor $arăci" 1upă ce (a%u% +2a )ndepărtat& nu,ăru% (icti,e%or a -o+t +ta$i%it
%a 1;> ro,?ni şi 91 ger,ani ,orţi
17
9
"CAITOL3L XI
Cade cortina de fier
)n ti,p ce %a #ucurcşti ,icu% ră.$oi +c !otăra )n -a(oarea ro,?ni%or& operaţiuni%e pe -ront %uau
un cur+ de.a+truo+ pentru ger,ani" La 2: augu+t& co,anda,entu% +o(ietic dădu ordin +ă +c atace
pe tot -rontu%" )n #a+ara$ia& a -o+t .dro$ită +%a$a re.i+tenţă a perde%ei dc +o%daţi pe care ger,anii o
%ă+a+eră )ndărătu% %or& retrăg)ndu2+e +pre %inia Şiretu%ui" Ar,ata Roşie ocupa '!işinău%"
)n 8o%do(a& ro,?nii ne ,ai opun)nd re.i+tenţă& tot -rontu% +e pu+e )n ,işcarc" 8o+co(a
anunţa că Ro,an& #acău& 6uşi şi #)r%ad -u+e+eră ocupate" )n ti,pu% .i%ei de 2: augu+t& Ar,ata
Roşie -ăcu+Je o )naintare de 5= Ni%o,etri"
'o,anda,entu% +o(ietic +e )ndoia oare de reuşita %o(iturii de +tat dc %a #ucureşti B Aprecia e% că a
)nainta printre ger,anii -iAaţi te,einic pe Prut şi 'arpaţi ar -i )n+e,nat +ă +c eApună ri+cu%ui de a -i
tăiaţi )n două şi )ncercuiţi B 0apt e+te că ruşii nu )şi re%uară )naintarea dcc)t %a 2< augu+t di,ineaţa"
)ntre ti,p& ro,?nii )şi do(edi+eră cura@u%& re+ping)ndu2i pe ,ag!iarii care )ncercau +ă2şi croia+că
un dru, +pre *a%ea Şiretu%ui& +tră$ăt)nd 'arpaţii" Şi ei nu ,ai părură a a(ea intenţia +ă2şi reia
atacuri%e" A%te trupe ro,?ne 2 ră.$oiu% -u+e+e dec%arat de gu(ernu% din #ucureşti Rcic!2u%ui& %a 2:
augu+t di,ineaţa 2 +e opuneau ger,ani%or care (oiau& p%cc)nd dc %a a%aţi +ă +e +ta$i%ea+că pc Sirct"
'u acea+tă oca.ie& %inia şi2a do(edit (a%oarea" 'u toată +uperioritatea %or nu,erică& ger,anii nu au
reuşit +ă2i +coată pc apărători" La 2> augu+t& %a a+-inţit& ruşii +o+eau %a -aţa %ocu%ui" Soarta ce%or
două.eci de di(i.ii ger,ane din #a+ara$ia era pecet%uită" La 2; augu+t& ruşii treceau Şiretu%"
8o+co(a anunţa cu )ng),-arcD CTrupe%e +o(ietice au %ă+at )n +pate%e %or di(i.ii%e ger,ane& care ar -i
tre$uit +ă apere poarta a%aţiu%ui E%inia Şiretu%uiF& dar care au -o+t co,p%et +urprin+e dc iuţea%a şi
puterea pre+iunii ru+eşti4" 'u,"-u+e+e o$ţinută acea+tă (ictorie& care -u+e+e aportu% -actoru%ui
ro,?ne+c& 8o+co(a +e -erea +ă (or$ea+că" 1i,potri(ă& cci cinci.eci de ,ii de ro,?ni care apărau
%inia Şiretu%ui contra ger,ani%or -ură de.ar,aţi şi -ăcuţi pri.onieri" A+t-e% a )nceput ca,araderia
noa+tră dc ar,e cu Ar,ata Roşie"genera%u% er+ten$erg şi +tatu% +ău ,a@or +tudiau un precedent"
La Ro,a& )n .iua ar,i+tiţiu%ui %ui #adog%io& ger,anii +e gă+i+eră )ntr2o +ituaţie +i,i%ară" 'u,
reacţiona+e co,anda,entu% B Rc-u.)nd %upta )n interioru% oraşu%ui& din cau.a +uperiorităţii
nu,crice ita%iene& unităţi%e ger,ane au -o+t retra+e )n ),pre@uri,i& apoi& după ce )ncercuiră Ro,a&
e%e o ),pre+urară din toate părţi%e" La #ucureşti& er+ten$erg +e g)ndi +ă -o%o+ea+că aceeaşi
,etodă" E% dădu ord in garni.oanei din P%oieşti +ă +e pună )n ,arş& pentru a -ace @oncţiunea )n
),pre@uri,i%e capita%ei& cu trupe%e care erau e(acuate" E% )n+uşi reuşi& prin şiretenie& +ă a@ungă %a
+o%daţii +ăi" '!iar dacă p%anu% era r?u& ce%e două di(i.ii ro,?ne )ncă nu a@un+e+eră )n capita%ă" ')nd
ger,anii +e gă+eau %a ni(e%u% +ingurei co,panii ro,?ne care $ara dru,u% de %a P%oieşti +pre
#ucureşti& %a o di+tanţă dc 1: Ni%o,etri de centru& di(i.ii%e noa+tre erau +e,na%ate %a 2= Ni%o,etri
dc capita%ă" Un +ingur o$u. a% antiaerienei ger,ane ar -i a@un+ pentru a arunca )n aer po+tu% care
adăpo+tea co,pania ro,?nă" Ace+t proiecti% nu a -o+t tra+" 1upă ce a pri,it o ra-a%ă dc ,itra%ieră&
care trăgea %a )nă%ţi,ea şo-eri%or din ca,ioane& co%oana ger,ană +e i,o$i%i.ă" 1in ce cau.ă
+o%daţii %ui er+ten$erg nu +e +inc!i+eau de grupa care +e a-%a )naintea %or B Acea+ta ră,)nc un
,i+ter pe care genera%u% %2a du+ )n ,or,)nt" )n orice ca.& )n ti,pu% nopţii co%oana nu +2a ,ai pu+
din nou )n ,işcare" Pro$a$i%& co,andantu% +ău& genera% de a(iaţie& dorea +ă2şi +pri@ine )naintarea cu
a(ioane"
Era ora şa+e di,ineaţa& c)nd di(i.ii%e ro,?ne& p%ine de pra-& o+tenite de e-ortu% pe care )%
+o%icita+e ,arşu% -orţat din ti,pu% nopţii& )şi -ăcură intrarea )n #ucurcşti" 'u toată +tarea dc
o$o+ea%ă a +o%daţi%or& gu(ernu% din #ucureşti a(ea %a di+po.iţie& )n .ori& pe+te trei.eci de ,ii de
oa,eni& -aţă de cei cinci+pre.ece ,ii pe care er+ten$erg )i putu+e aduna %a P%oieşti şi e(acu)nd
capita%a" A+t-e%& ar,ata ro,?nă ),pre+ura #ucureştiu% pe care ger,anii )% pără+i+eră" Trupe%e
noa+tre erau -or,ate din in-anterie pregătită& )n ti,p ce e-ecti(e%e ad(er+ari%or erau co,pu+c din
ger,ani pro(enind de %a toate ar,e%e" 0ără a -i a@un+ +ă +e %upte& $ătă%ia era c)ştigată" Repre+a%ii%e
aeriene ger,ane au -o+t teri$i%e" Ti,p de două .i%e +2a trăit )ntr2o a%ar,ă continuă" La -iecare +-ert
de oră& o nouă -or,aţie de a(ioane arunca $o,$e a+upra centru%ui oraşu%ui" Apărarea antiaeriană a
oraşu%ui -u+e+e a+igurată de ger,ani" )n con+ecinţă& nici un tun a% apărării antiaeriene nu tu%$ura
trea$a $o,$ardiere%or& care deco%au de pe aerodro,uri%e ci(i%e şi ,i%itare care +e a-%au %a c)ţi(a
Ni%o,etri di+tanţă de #ucurcşti" )n -ine& +),$ătă pe două.eci şi şa+e augu+t& $o,$ardiere%e
a,ericane )şi -ăcură apariţia" 'on-or,)ndu2+e indicaţii%or din ,e+a@u% opo.iţiei& e%e aruncară un
co(or dc $o,$e a+upra $arăci%or ger,ane +ituate aproape dc aeroportu% principa%& )n nordu%
capita%ei" 1in ne-ericire& trupe%e ro,?ne reuşi+eră& după două .i%e dc %upte& +ă ocupe ,a@oritatea
acc+tor $arăci" 1upă ce (a%u% +2a )ndepărtat& nu,ăru% (icti,c%or a -o+t +ta$i%it %a 1;> ro,?ni şi 91
ger,ani ,orţi"
CAITOL3L XI
Cade cortina de fier
)n ti,p cc %a #ucureşti ,icu% ră.$oi +c !otăra )n -a(oarea ro,?ni%or& operaţiuni%e pc -ront %uau
un cur+ de.a+truo+ pentru ger,ani" La 2: augu+t& co,anda,entu% +o(ietic dădu ordin +ă +c atace
pe tot -rontu%" )n #a+ara$ia& a -o+t .dro$ită +%a$a re.i+tenţă a perde%ei dc +o%daţi pe care ger,anii o
%ă+a+eră )ndărătu% %or& retrăg)ndu2+e +pre %inia Şiretu%ui" Ar,ata Roşie ocupa '!işinău%"
)n 8o%do(a& ro,?nii nc ,ai opun)nd re.i+tenţă& tot -rontu% +e pu+e )n ,işcarc" 8o+co(a
anunţa că Ro,an& #acău& 6uşi şi #)r%ad -u+e+eră ocupate" )n ti,pu% .i%ei de 2: augu+t& Ar,ata
Roşie -ăcu+Je o )naintare de 5= Ni%o,etri"
'o,anda,entu% +o(ietic +e )ndoia oare de reuşita %o(iturii de +tat dc %a #ucureşti B Aprecia e%
că a )nainta printre ger,anii -iAaţi te,einic pe Prut şi 'arpaţi ar -i )n+e,nat +ă +c eApună ri+cu%ui
de a -i tăiaţi )n două şi )ncercuiţi B 0apt e+te că ruşii nu )şi re%uară )naintarea dec)t %a 2< augu+t
di,ineaţa" )ntre ti,p& ro,?nii )şi do(edi+eră cura@u%& re+ping)ndu2i pe ,ag!iarii care )ncercau +ă2şi
croia+că un dru, +pre *a%ea Şiretu%ui& +tră$ăt)nd 'arpaţii" Şi ei nu ,ai părură a a(ea intenţia +ă2şi
reia atacuri%e" A%te trupe ro,?ne 2 ră.$oiu% -u+e+e dec%arat de gu(ernu% din #ucureşti Rcic!2u%ui& %a
2: augu+t di,ineaţa 2 +e opuneau ger,ani%or care (oiau& p%cc)nd dc %a a%aţi +ă +e +ta$i%ea+că pe
Sirct" 'u acea+tă oca.ie& %inia şi2a do(edit (a%oarea" 'u toată +uperioritatea %or nu,erică& ger,anii
nu au reuşit +ă2i +coată pc apărători" La 2> augu+t& %a a+-inţit& ruşii +o+eau %a -aţa %ocu%ui" Soarta
ce%or două.eci de di(i.ii ger,ane din #a+ara$ia era pecet%uită" La 2; augu+t& ruşii treceau Şiretu%"
8o+co(a anunţa cu )ng),-arcD CTrupe%e +o(ietice au %ă+at )n +pate%e %or di(i.ii%e ger,ane& care ar -i
tre$uit +ă apere poarta a%aţiu%ui E%inia Şiretu%uiF& dar care au -o+t co,p%et +urprin+e dc iuţea%a şi
puterea pre+iunii ru+eşti4" 'u,"-u+e+e o$ţinută acca+tă (ictorie& care -u+e+e aportu% -actoru%ui
ro,?ne+c& 8o+co(a +e -erea +ă (or$ea+că" 1i,potri(ă& cei cinci.eci de ,ii de ro,?ni care apărau
%inia Şiretu%ui contra ger,ani%or -ură de.ar,aţi şi -ăcuţi pri.onieri" A+t-e% a )nceput ca,araderia
noa+tră dc ar,e cu Ar,ata Roşie"
)n ti,pu% acc+tei a doua @u,ătăţi a iui augu+t& oc!ii )ntregii iu,i erau )ndreptaţi +pre c),puri%e
dc %uptă din 0ranţa" E%i$erarea Pari+u%ui con+tituia un -apt dc ar,e +pectacu%ar" 'e%e%a%te
e(eni,ente ,i%itare pă%eau )n -aţa %ui" Totuşi& %o(itura da%ă er,aniei )n Ro,?nia nu era dc o ,ai
,ică i,portanţă" Pierderi%e Me!r,ac!%2u%ui depăşeau nu,eric pe ce%e pc carc ar,ata ger,ană %e
+u-eri+e %a Sta%ingrad ori )n Nor,andia" )n a-ară dc un ,ic nu,ăr dc o-iţeri care au putut +ă +e
+a%(e.e pe ca%ea aeru%ui& ce%e 22 di(i.ii carc +e gă+eau )n Ro,?nia -ură capturate dc ruşi" Ar,ata
Roşiea -ăcut (reo 91<"=== pri.onieri& din carc 19>"=== ger,ani şi 119"=== ro,?ni
<=
"
1in punct dc (edere +trategic& capitu%area Ro,?niei era o ade(ărată cata+tro-ă" Trupe%e
+o(ietice& depăşind %inia Şiretu%ui& %ă+a+eră )n ur,a %or tota%itatea +o%daţi%or Me!r,ac!t2u%ui& carc
tre$uiau +ă %e $are.e dru,u% +pre #a%cani şi Ungaria" 'a )n ,ari%e ră.$oaie din şeco%e%c trecute&
Ar,ata Roşie )nainta )ntr2un (a+t teritoriu inter,ediar& cău%)nd prin +paţiu con)actu% cu ina,icu%"
Nu ,ai eAi+tau dec)t o$+taco%c natura%e pentru a )ncetini )naintarea +a +pre apu+D A%pii Tran+i%(aniei
<1
& care +eparau acea+tă pro(incic de '),pia Ro,?nă şi ,unţii #i!oru%ui carc +e interpun )ntre
Podişu% Tran+i%(aniei şi pu+ta ungară" Pro$%e,e%e care +e puneau %a 3na%tu% '\a\\@\@ţ^\@et\"e@\dŞ g"
tra(er+a ţicc+te două o$+taco%e )nainte ca Mc!r,ac!t2u% +ăD -i putut +ta$i%i po.iţii%e +a%e "dc apărare&
O (erita$i%ă cur+ă dc (ite.ă +c anga@a )ntre +o%daţii URSS şi cei ai Rcic!2u%ui"
S%a$e%e unităţi ger,aneJ +taţionateJ)n Ungaria şi )n S%o(acia nu puteau +ă dea e-ecti(e%e
nece+are +pre a u,p%e i,en+a +părtură a -rontu%ui dc +ud" Pentru a +e opune a(a%anşei +o(icticc&
)na%tu% 'o,anda,ent"a%" Mc!r,ac%UJU%ui +2a (ă.ut o$%igat şă tri,ită )n gra$ă& pentru con-runtarea
cu ruşii& ce%e ,ai $une trupe dc re.er(ă" Un nu,ăr de :=="=== oa,eni& +taţionaţi )n ccntru%
er,aniei& unităţi%e dc e%ită pe care 6i%%er Ic in+trui+e pentru ,ari%e $ătă%ii deci+i(e& au -o+t tri,i+e
+pre nou% teatru dc operaţiuni" Pe %)rigă -rontu%Joccidenta%& cu o %ungi,e de aproAi,ati( <== N,&
-rontu% po%one. şi $a%tic dc ;== Nni& un a% trei%ea -ront& de o i,portanţă ega%ă& +e de+c!idea pentru
er,ania" Lungi,ea +a era dc >== N,& )n Ioc dc >= N, c)t ,ă+ura %inia -orti-icată a Şiretu%ui"
A+upra ace+tei ,ari ,işcări dc trupe& co,unicate%e de ră.$oi ger,ane şi +o(icticc pă+trea.ă o
di+creţie tota%ă" )ntre 2; augu+t şi u%ti,i%c .i%e a%e %ui +epte,$rie& cei doi ad(er+ari nu dădură nici o
indicaţie a+upra po.iţiei %or )n ţări)c dunărene" er,anii pre-erară +ă nu anunţe pierderi%e teritoria%e
şi )n oa,eni +u-erite& )n ti,p ce ruşii nu a(eau nici un intere+ +ă aducă %a cunoştinţa ina,icu%ui
nu,e%e %oca%ităţi%or depăşite de@a de Ar,ata Roşie" Atunci c)nd tăcerea a -o+t ruptă )n co,unicate%c
,i%itare& ruşii pătrun+e+eră de@a ad)nc )n c),pia ungară"
Spaţiu% cucerit -ără %uptă de Ar,ata Roşie )ntre 29 augu+t şi : octo,$rie& c)nd cortina +c
ridică din nou a+upra operaţiuni%or dc pc -rontu% de +ud& e+te ega% cu +upra-aţa e%i$erată dc ang%o 2
+aAoni )n Occident" 'ortina dc -ier a că.ut pe+te Ro,?nia& #u%garia şi Iugo+%a(ia"
)n Po%onia& pe -rontu% dc pe San şi dc pe *i+tu%a& +ituaţia ră,ă+e+e +taţionară" La 9 octo,$rie&
genera%u% #or capitu%a %a *arşo(ia" E% +2a cre.ut (icti,a unei ,ane(re +o(ictice" )n cartea +a& e%
eAp%ică pa+i(itatea Ar,atei Roşii )n -aţa capita%ei po%one.e& ca un (ic%eşug a% Ure,%inu%ui" Ruşii nu
ar -i dorit +ă contri$uie %a reuşita unei acţiuni condu+ă de un genera%& care pri,ea ordine%e +a%e de
%a Londra" )n rea%itate& centru% de gra(itate a% -rontu%ui +c dep%a+a+e +pre +ud" Re.er(e%e +trategice
a%e ar,atei +o(ietice -u+e+eră deturnate +pre nou% teatru de operaţiuni" Ti,p de ,ai ,u%t de o %ună&
,i@%oace%e de tran+port şi căi%e dc co,unicaţie a%e Ro,?niei şi Ungariei +er(i+eră pentru a
tran+-era gro+u) Ar,atei Roşii retra+e din Po%onia" )n -aţa *i+tu%ci şi a San2u%ui& +o(ieticii nu
pă+trau dec)t unităţi%e +trici nccc+arc pentru a inter.ice Me!r,ac!t2u%ui orice (e%eitate o-en+i(ă"
Ar,i+tiţiu% ro,?n dădu+e )n tota%itate pe+te cap p%anuri%e ce%or doi ina,ici" Logic& ger,anii
aşteptau ,are%e atac ru+e+c )n Po%onia" )ntre *i+tu%a şi #er%in erau )n %inie aeriană ;= N, şi nu
eAi+ta nici un o$+taco% natura%" Ruşii& pătrun.)nd )n ur,a de-ecţiunii ro,?ne )n #a%cani şi )n
Ungaria& ră+turna+cră totu%" er,anii +e (ă.ură +i%iţi +ă pără+ea+că po.iţii%e %or )n +tate%e $a%tice"
Trupe%e e(acuate de pe ace+t cap dc pod de(eni+eră nece+are pentru a )n%ocui re.er(e%e +trategice
aruncate )n $ătă%ia din Ungaria" La : octo,$rie& unităţi eng%e.e de$arcau )n recia" )n acea+tă ţară&
i.$ucni+e ră.$oiu% ci(i% )ntre re.i+tenţii co,unişti şi re.i+tenţii naţiona%işti" Mc!r,ac!t2u% nu %ă+a+e
)n ur,ă dec)t +%a$e puncte de apărare" 0aptu% că Ar,ata Roşie +c opri+e pe -rontiera greco 2 $u%gară
tre$uie +ă -ie )n+cri+ ca un +ucce+ per+ona% a% %ui Min+ton '!urc!i%%" O,u% de +tat $ritanic -u+e+e
pri,u% care +ă tragă con+ecinţe%e ră+turnării ,i%itare ce a ur@na% ar,i+tiţiu%ui ro,?n" E% )nţe%e+e+e
i,ediat că Penin+u%a $a%canică era a,eninţată +ă treacă& )n )ntregi,e şi de-initi(& +u$ contro%
ru+e+c" E% o$ţinu de %a Sta%in per,i+iunea +ă ocupe recia" )n +c!i,$& e% acorda ruşi%or dreptu% de
Ca ,enţine ordinea4 )n Ro,?nia şi )n #u%garia" Spaţiu% ocupat dc Ar,ata Roşie era do,eniu%
URSS" 1in partea %ui '!urc!i%%& acea+ta era o ,anieră rea%i+tă de a recunoaşte un -apt ),p%init"
Pri,ind recia& pe care Ar,ata Roşie ar -i putut2o ocupa -ără o+tenea%ă& a@ung)nd )n ace+t ,od pe
,a%u% 8editeranei& o,u% dc +tat $ritanic %i,ita a+t-e% pagu$e%e" enero.itatea %ui Sta%in +e eAp%ică
prin dorinţa ruşi%or dc a pătrunde c)t ,ai departe po+i$i% +pre Occident" er,anii nu tre$uiau +ă
o$ţină răga.u% nece+ar pentru a +c +ta$i%i pe Ti+a" La ; octo,$rie& după un ,arş dc o ,ie de
Ni%o,etri& -ără a -i %uptat& ,areşa%u% 8a%ino(+Ni dcc%anşă o ,arc o-en+i(ă" Intere+e%e po%iticc şi
+trategice erau de o i,portanţă con+idera$i%ă" Reic!2u% tran+-era+e o ,are parte din indu+tria +a de
ră.$oi )n Au+tria" Acea+tă indu+trie tre$uia +ă -urni.e.e ar,e +o%daţi%or care apărau pe ce% Credu+ %a
di+perare4" Iniţia%& e% ar -i tre$uit +ă inc%udă regiunea petro%ieră ro,?nă& prote@ată dc %inia Şiretu%ui&
+ă ur,e.e 'arpaţii p)nă )n Po%onia& +ă continue cu ,unţii Tatra& ,unţii Ric+enge$irgc& Er.e$irge şi
+ă taie er,ania )ntre Egger şi 8ann!ei,& pentru a a@unge pe Rin şi a urca -%u(iu% p)nă %a A%pi"
Acea+ta era u%ti,a redută pe care na.i+,u% +c +i%ea +ă o organi.e.e 2 %ă+)ndu2i pe ruşi şi ang%o 2
+aAoni +ă -acă @oncţiunea %or )n nordu% er,aniei 2 )n +peranţa că %a contactu% direct a% trupe%or
a%iate& +e (a +-ăr),a unitatea po%itică a 'e%or Trei 8ari şi +c (a acorda ce%ui de a% Trei%ea Rcic! o
u%ti,ă şan+ă" )n Ro,?nia& graniţe%e ace+tei redute -u+e+eră +parte" Ti+a con+tituia +ingura po.iţie
interioară pe care Me!r,ac!t2u% putea +ta$i%i un -ront& după ce pierdu+e %inia Şiretu%ui& 'arpaţii
Tran+i%(aniei şi ,unţii din #i!or" 'u preţu% unor ,ari +acri-icii ru+e şi ro,?ne& ,areşa%u%
8a%ino(+Ni reuşi +ă +ta$i%ea+că ,ai ,u%te capete de pod pe ,a%u% +t)ng a% r)u%ui Ti+a" E% ni,icea
a+t-e% u%ti,e%e +peranţe a%e Reic!2u%ui" 1ru,u% +pre Praga& +pre #udape+ta şi *icna era %i$er" Anu%
,i%itar 19:: +e ter,ina 'u un du$%u de.a+tru ger,an 2 La a.cttc dc Lau+anne
<9
din 9= dccc,$ric
)% re.u,a a+t-e%D CO +erie& dc regrupări e-ectuate cu preţu% unor retrageri per,it )n (ii%or a%iaţi%or o
apărare e-icace )n contra o-en+i(ei de iarnă %an+ată dc Rund+%edt )n Ardcni& )n ti,p ce %a ră+ărit&
Ungaria -iind .dro$ită& ruşii +c năpu+te+c +pre -rontiera au+triacă4" )ntre ti,p& -rontu% nu +e c%inti+e
)n Po%onia" Pe+te Europa dunăreană că.u+c cortina dc -ier"
Pentru conştiinţa europeană& nu,e%e %ui 0ranN%in Roo+e(e%t e+te +tr)n+ %egat dc con-erinţa dc
%a pa%ta" Acea+tă )nt)%nirc e+te con+iderată cea ,ai i,portantă din tot ră.$oiu%" Aco%o e+te %ocu%
unde preşedinte%e State%or Unite a pierdut pacea"
1ar& tra+)nd pe o !artă a Europei %inii%e -rontu%ui dc ră+ărit şi a%e ce%ui care opunea pe Rin&
ger,anii ang%o 2 +aAoni%or& +c o$+er(ă că C'ei 8ari4 şi2au ),părţit %a pa%ta& )n -e$ruarie 19:5&
+paţiu% )ncă necuccrit de +o%daţii %or )n porţiuni aproape ega%e" Practic& nu ,ai era (or$a dec)t de
er,aniaT re+tu% era de@a ocupat" )n -aţa -aptu%ui ),p%init& Roo+e(e%t nu putea dec)t +ă +e )nc%inc" )n
ti,pu% u%ti,e%or %uni& +ituaţia ,i%itară e(o%ua+e at)t dc -a(ora$i% pentru Uniunea So(ietică& )ne)t
a,ericanii a(ură +urpri.a de a21 au.i pe Sta%in +pun)ndD CPre-er ca ră.$oiu% +ă +c pre%ungea+că& cu
tot +)nge%c care ne co+tă4" 0ără )ndoia%ă& c% (oia +ă o$ţină răga.u% nece+ar pentru a pătrunde c)t ,ai
ad)nc po+i$i% )n Europa şi a2şi con+o%ida po.iţii%e de@a cuccrite" )n ti,p ce +trategii a,ericani nu
ur,ăreau dec)t un +ingur +copD +ă ter,ine ră.$oiu% c)t ,ai cur)nd po+i$i%& Sta%in& O,u% rea%i+t& +e
arăta ,ai preocupat dc a o$ţine a(anta@e po%itice dec)t +ă cruţe +)ngc%e +o%daţi%or +ăi" )n nai(itatea
+a& Qa,e+ #Wrnc+ con+ideră con-erinţa de %a pa%ta ca punctu% cu%,inant a% unităţii C'e%or Trei
8ari4" )n%r2ade(ăr& nu ,ai era nici un ,oti( dc ne)nţe%egere" Nu au ,ai -o+t -o%o+ite in(ccti(c& ca
%a Te!eran" 1atorită +pri@inu%ui ,i%itar şi dip%o,atic a% a,ericani%or& URSS contro%a de@a +paţiu% Ia
care @induia"
)n ace+te condiţii& e+te aproape ui,itor că Roo+e(e%t a putut o$ţine o dcc%araţic at)t dc %i$era%ă
a+upra po%iticii dc ur,at )n regiuni%e e%i$erate" C'ei Trei 8ari4 +2au pu+ dc acord pentru a
con+titui& )n +tate%e cA2+ate%itc a%e AAei& Cautorităţi gu(erna,enta%e pro(i.orii& care +ă repre.inte
%arg toate e%e,ente%e dc,ocraticc a%e naţiunii şi a()nd ,i+iunea de a +ta$i%i& c)t ,ai repede po+i$i%&
prin a%egeri %i$ere şi -ără piedici& gu(erne care +ă rc-%cctc (oinţa poporu%ui şi dc a uşura& aco%o unde
(a -i nece+ar& organi.area a%egeri%or"4 Acea+tă dec%araţie -u+e+e pregătită de 1eparta,entu% dc Stat"
Adoptarea +a con+tituia& pentru Roo+e(e%t& un +ucce+" State%e Unite şi 8arca #ritanie )şi (edeau
a+t-e% acordat un drept de +upra(eg!ere )n +paţiu% ocupat dc Ar,ata Roşie" C1e.$aterea a -o+t
rapidă& +crie Qa,e+ #Wrne+& Sta%in a -o+t ce% care a de+c!i+2o& dec%ar)ndD C)n an+a,$%u& apro$
acea+tă dec%araţie4" Preşedinte%e Roo+e(e%t )i atra+e atunci atenţia a+upra paragra-u%ui unde era
(or$a de -aci%itarea )n ca. de ne(oie a organi.ării a%egeri%or" C)% accept4& ră+pun+e repede Sta%in"
1upă con-erinţa dc %a 8unc!en& 8u++o%ini +pu+e+e& -ăc)nd a%u.ie %a dec%araţia ang%o 2
ger,ană& acordată dc 6it%er %ui '!a,$cr%ain& )n care +e +pcci-ica -aptu% că ce%e două puteri ar
renunţa %a (io%enţă& pentru re.o%(area ne)nţe%egeri%or %orD CNu +c re-u.ă o %i,onadă o,u%ui
)n+etat4" Accept)nd proiectu% de dec%araţie a,erican& Sta%in o-erea o %i,onadă %ui Roo+e(e%t" A ,ai
eAi+tat şi a%tce(a %a pa%ta B 1a& +2a (or$it dc ca+titatea +oţiei %ui 'ae+ar& de organi.area ONU şi dc
c)te(a pro$%e,e econo,ice +ecundare& apoi +2au de+părţit ca $uni prieteni" Pacea nu a -o+t pierdută
%a ,a+a tratati(e%or& ci pe c),puri%c dc %uptă"
'are ar -i -o+t oare %inia de de,arcaţie )ntre Lu,ea Li$eră şi I,periu% %ui Sta%in& !otăr)%ă %a
con-erinţa dc %a pa%ta& dacă trupe%e ro,?ne şi ger,ane ar ,ai -i putut re.i+ta şa+e %uni )n p%u+ pe
%inia Şiretu%ui +au& )n ce% ,ai rău ca.& pe 'arpaţi BNote la partea a îl-a
1. Uniune per+ona%ă 2 -or,u%ă de a+ociere )ntre două +tate& %egate )ntre e%e nu,ai prin per+oana şe-u%ui
+tatu%ui& care e+te co,un a,$e%or +tate& -iecare dintre e%e pă+tr)ndu2şi indi(idua%itatea şi ca%itatea de
+u$iect di+tinct de drept internaţiona% En. tr.9.
2. 1upă are+tarea +a& 8u++o%ini a -o+t tran+portat )ntr2o a,$u%anţă 3n. a.9
3. )n +en+u% de agent c%ande+tin& neautori.at& -o%o+it )n a-ara cadru%ui %ega% En. Ir.9.
4. Spioni care %ucrea.ă conco,itent pentru două +tate& de regu%ă cu intere+e opu+e& ()n.)ndu2%e reciproc
+ecrete%e econo,ice& po%itice +au ,i%itare En" Ir.9.
5. Preşedinte%e State%or Unite +e +pune că ar -i -o%o+it o -or,u%ă $i$%ică pentru caracteri.area unităţii dintre
a%iaţi" A+cu%t)nd2o& ai -i .i+ că S-)nta Trei,e nu ,ai e+te in+epara$i%ă şi nu ,ai ,erită credinţă& după
propria eApri,are a %ui Roo+e(e%t& Ccine re+pinge pe unu% dintre cei 8ari )i re+pinge şi pe cei%a%ţi4 3n. a.9
6. CA, %uptat )n ră.$oi cu Ru+ia pcntni a apăra ci(i%i.aţia creştină a Europei" A-ir,)nd ace+t %ucru& nu )ncerc
+ă ,ă acopăr de o -or,u%ă de propagandă4& +punea ,areşa%u% re+ping)nd in+i+tenţe%e %ui 8i!ai Antone+cu
care +u+ţinea că gu(ernu% ro,?n nu arc dreptu% +ă neg%i@e.e po+i$i%ităţi%e de negociere care i +e o-ereau"
A+t-e% de oca.ii puteau -i unice En" a"F
7. 'up%u% pe care cei doi Antonc+cu )% -or,au %a #ucureşti putea +ă2i apară unui caricaturi+t a+e,ănător
cup%u%ui %ui 'er(antc+ En" a"F
8. 'onducere $iparti.ană& )n ur,a a%ianţei a două -acţiuni +au partide po%itice 3n. tr.9.
9. R)uri din Penin+u%a #a%canică ce +e (ar+ă )n 8area Egee 3n. tr.9.
10. '!iar prin ace+t -apt Eprin acea+taF 3n. tr.9
11. 1a(id L%oWd eorge E1;<9219:5F o, de +tat eng%e.& şe-u% partidu%ui %i$era%" )n pri,u% ră.$oi ,ondia%&
,ini+tru a% ar,a,entu%ui& apoi pri, ,ini+tru" A @ucat un ro% de -runte )n )nc!eierea tratate%or de pace de %a
Pari+ 3n. tr.9.
12. 8utati+ 8utandi+ 2 +c!i,$)nd ce%e ce tre$uie +c!i,$ate" Se +pune de+pre două +ituaţii +i,i%are&
co,para$i%e& care di-eră )n a,ănunte& dar +)nt a+e,ănătoare )n %inii ,ari 3lat., n. tr.9
13. enera% po%one.& conducătoru% ar,atei po%one.e organi.ată )n Ang%ia& )n ti,pu% ce%ui de a% doi%ea ră.$oi
,ondia% En" tr"F"
14. 1reptu% ur,ea.ă drape%u% Eadică e+te eApre+ia @uridică a %egi+%aţiei -iecărei ţăriF& 3n. tr.9.
15. 8ini+teru% de eAterne -rance.& denu,it după %ocu% unde +e a-%ă En" tr.9.
16. )n ur,a inter(enţiei de,ocraţii%or occidenta%e& eAporturi%e ro,?ne +pre ţări%e ce practicau +i+te,u%
acorduri%or de co,pen+aţie +că.u+eră %a 5&:=5 ,i%ioane %ei& )n ti,pu% anu%ui 199:" 8ai )nainte" Ro,?nia
eAporta+e +pre ace+te ţări ,ăr-uri )n (a%oare de 121a 1: ,i%ioane %ei pe an& ceea ce repre.enta ca,
cinci.eci %a +ută din eAportu% +ău En" a.9
17. 0o+tă po+e+iune ita%iană din A-rica ce con+tituie& ),preună cu Tripo%itania şi 0e..an& actua%u% +tat a% Li$iei"
Aco%o +2au purtat %upte gre%e )ntre 19:= şi 19:2 )ntre eng%e.i& pe de o parte& ger,ani şi ita%ieni pe de a%ta"
#ogate eAp%oatări petro%iere 3n. tr.9.
18. '%earing 2 co,pen+aţie& )n ,aterie de operaţii -inanciare +au co,ercia%e Ecngl., n. tr.9
19. Reic!+$anN 2 #anca de +tat a er,aniei 3germ., n. tr.9
20. Şapte ,ii de Ni%ogra,e din ace+t aur& de pro(enienţă -rance.ă şi $e%giană& au tre$uit re+tituite& după ră.$oi&
proprietari%or %or 3n. a.9
21. Ti,p de doi ani de ocupaţie ru+ă" Ro,?nia -ăcu+e Uniunii So(ietice pre+taţiuni )n (a%oare ce depăşea un
,i%iard de do%ari" 1acă ţara ar -i -o+t ruinată econo,ic de Reic!& de+igur ea n2ar -i putut -ace un a+e,enea
e-ort 3n. a"F
22. CRărani& ,uncitori& +o%daţi ro,?ni& a%iniaţi2(ă )n +pate%e ,are%ui (o+tru şe- 8aniu4& era -ra.a prin care
radio 8o+co(a )nc!eia e,i+iuni%e +a%e )n %i,$a ro,?nă En" a"F
23. #o(a Scoppa& *$. cit. p" 11= En" a"F
24. Spaţiu (ita% 2 )n conteAt& +e )nţe%ege că ger,anii pre+upuneau că acea+tă noţiune tre$uie interpretată
eAc%u+i( )n intere+u% %or& -ăc)nd a$+tracţie de intere+e%e ce%or%a%te popoare din .onă& pentru care +paţiu%
(ita% era Cco,un4 3germ., n. tr.9.
25. Inter,ediaru% )ntre %egaţia Ro,?niei de %a 8adrid şi a,$a+adoru% 6aWe+ En" a"F
26. '!arta At%anticu%ui& progra, +ta$i%it de 0ranN%in 1" Roo+e(e%t şi Min+ton '!urc!i%%& pentru edi-icarea păcii
,ondia%e& %a 1: augu+t 19:1& %a $ordu% unui (a+& )n %argu% coa+te%or a,ericane a%e At%anticu%ui En. Ir.9.
27. Ta$%e%e %egii& ta$%e de piatră pe care& con-or, #i$%iei& erau gra(ate precepte%e de conduită a%e %egii pe carc
1u,ne.eu ar -i dat2o %ui 8oi+e& pentru a -i re+pectată de poporu% %ui I+rae% En" a"F
28. 'e%e .ece porunci a%e %ui 1u,ne.eu& care& con-or, #i$%iei& ar -i -o+t date %ui 8oi+e& pe ,unte%e Sinai
E*ec!iu% Te+ta,entF 3n. Ir.9.
29. 'eea ce +2a şi )nt),p%at %a < ,artie 19:5& c)nd ro.a a de(enit pri, ,ini+tru& după ră+turnarea gu(ernu%ui
Răde+cu prin inter(enţia +o(ietică şi cu ,)na %ui A" Q" *)şin+Ni En. ir.9.
30. ')ştigarea $ună(oinţei 3lat., n. Ir.9.
31. Tactică ,i%itară de-en+i(ă care con+ta )n di+punerea %uptători%or pc ce%e patru %aturi a%e unui pătratT ea era
-o%o+ită )n %upta ),potri(a ca(a%eriei +au )n ca. de )ncercuire En" tr.9.
32. A(iatori ina,ici )n direcţia""" 3germ., n. Ir.9.
33. Nici un a(iator Ea(ionF ina,ic dea+upra teri%oriu%ui Reic!2u%ui 3germ., n. ir.9.
34. RA0 RoWa% Air 0orce 2 -orţe%e aeriene $ritanice 3cngl., n. tr.9.
35. )n +en+u% că nu )i +upri,ă 3n. Ir.9.
36. ')ine +)ngero+& cu, )% nuntea oc$$e%+ pe Sta%in 3n. a.9
37. 0ortăreaţa Europa 2 +i+te,u% de-en+i( g%o$a% conceput de 6it%er 3germ., n. tr.9.
38. Punctu% critic Ece% ,ai co$oritF 3germ., n. ir.9
39. P%edoarie pentru propria +a cau.ă 3Ht., n. tr.9.
40. Nu,e%e de cod pentru de$arcarea a%iaţi%or )n Nonnandia& %a < iunie 19:: 3n. tr.9.
41. A +e (edea partea I2a 3n. tr.9.
42. 1acă +e -ace a$+tracţie de 0in%anda& care a(ea o +ituaţie +pecia%ă şi de #u%garia& care ră,ă+e+e neutră )n
ră.$oiu% ger,ano2ru+ En" a"F
43. Secretar de +tat a% SUA )ntre 1999 şi 19:: En& ir.9.
44. Pentru a a,ină de acea+ta& +u$ condiţia de a +e re-eri %a acea+ta En. tr.9.
45. Secret cuno+cut de toată %u,ea" Po%ic!ine%%e 2 per+ona@ co,ic a% teatre%or de păpuşi 3n. tr.9.
46. arda pretoriană2garda ),păraţi%or ro,aniT aici& )n +en+u% de gardă per+ona%ă a 'onducătoru%ui 3n. ir.9.
47. """dia$o%icu, 2 a greşi e+te o,ene+c& dar a +tărui )n greşea%ă e+te dia$o%ic" 1ictonu% )ntreg e+teD CErrare
!u,anu, e+t& per+e(erare dia$o%icu,4 3lat., n. ir.9.
48. )n +en+u% de tur,ă de ani,a%e dată +pre )ngri@ire En& tr.9.
49. eorge #e,ard S!aY ES;5<2195=F& +criitor eng%e.& nă+cut %a 1u$%in& dra,aturg EPWg,a%ion& 'e+ar şi
'%copatra& Pro-e+iunea 1oa,nei Marren& etc"F& care re%e(ă +piritu% +ău paradoAa%& u,oru% ade+ea crud şi
pe+i,i+,u% +ău" Pre,iu% No$e% pentru %iteratură E1925F" 1e -apt& S!aY e+te ir%ande. 3n. tr.9
50. )ntre(ederea a a(ut %oc %a 5 augu+t 19:: 3n. a.9
5S" "Reic!u% şi aco%iţii +ăi din AAă +)nt nu,iţi Ccoa%i.aţi4& +pre deo+e$ire de ,ari%e puteri ESUA& URSS& Ang%iaF&
de+e,nate ca Ca%iaţi4 3n. Qr.9.
52. A, gă+it 2 eAc%a,aţia %ui Ar!i,ede )n $aie c)nd a de+coperit& dintr2o dată& %egea greutăţii +peci-ice a
corpuri%or" )n pronunţie ,odernă Cc(riNa4 3clin#, n. Ir.9.
53. 'ar%agina& oraş din A-rica& )nte,eiat %a ;1: )n" de '!r" de -enicieni& )ntr2o penin+u%ă a-%ată a.i )n Tuni+ia"
S2a de.(o%tat ca o puternică repu$%ică ,ariti,ă& a creat co%onii )n Sici%ia& )n Spania& a tri,i+ coră$ii )n
At%antic" A +u+ţinut )nde%ungi %upte cu Ro,a Eră.$oaie%e puniceF" A -o+t cucerită de Scipio& nu,it apoi
A-ricanu%& care a )n-r)nt pe %%anni$a%& apoi a -o+t de-initi( di+tru+ă de Scipio 0",i%ianu+" Recon+truită& a
+tră%ucit iarăşi )n +ec" I 2 *I a%e erei noa+tre" 'ucerită )n anu% <9; dc ara$i& a intrat apoi )ntr2un %ung dec%in&
din care nu şi2a ,ai re(enit 3n. tr.9
54. 2= augu+t En" a.9
55. Şe-u% +tatu%ui ,a@or genera% En" a"F
56. Lac %a trei.eci de Ni%o,etri de #ucureşti& )n ,i@%ocu% pădurii cu ace%aşi nu,e En" a"F
57. Ani(er+area %uării puterii de către ,areşa%u% Antone+cu 3n. a"F
58. Odro$ire i,ediată a %o(iturii de +tat En" a"F
59. I,po+i$i%& ne %ip+e+c trupe%e 3n. a.9
60. Ar,i+tiţiu% nu a -o+t +e,nat dec)t %a 12 +epte,$rie 19:: 3n. a.9
61. E+te (or$a de 'arpaţii 8eridiona%i 3n. tr.9
62. Autoru% +e re-eră %a 8unţii Apu+eni En" ir.9
63. .iar e%(eţian En" tr.9.
A%%&'%A
O$SERVAGII E MAR"ICEA 3CEI CHRGI
Punctu% dc p%ccare a% ace+tui artico% e+te un -rag,ent dc dia%og din cartea C'on(or$iri cu
Rege%e 8i!ai4& pu$%icată dc cur)nd %a #ucureşti" Inter%ocutoru% -o+tu%ui Rege e+te +criitoru% 8ircca
'i$$anu" Ace+ta din ur,ă (rea +ă a-%e Ep" 21F care a -o+t Cargu,entu% principa%4 a% %ui Ion
Antonc+cu& )n după2a,ia.a .i%ei de 29 augu+t 19::& pentru a re-u.a )nc!eierea ar,i+tiţiu%ui"
Ră+punde -o+tu% RegeD ?,l 8tie ţ"al# lumea, dar $uţini ,l ,nţeleg. .# el 8i'a dat
cu1,nlul dc "n"are dc "0iţer ,n 0aţa lui >itlerc# " s# mearg# cu el $,n# ,n $,n!elc
albe 8i c#, 0#r# a$r"barea lui >itlcr, ci nu retrage tru$ele dc $c 0r"nt. Acum, ,n
$aralel cu acţiunea gru$ului n"stru, 5are8alul, $rin 5i(ai Ant"ncscu, luase
leg#tura cu +"amna 4"ll"ntay, ambasad"area %usiei la St"cH("lm... +es$re
c"ndiţiilc retragerii din r#!b"i "bţinute dc el se s$une c# ar 0i 0"st mai bune ca ale
n"astre. *r, eu $un ,ntrebarea7 dac#, ,ntr'ade1#r, a1ea c"ndiţii mai bune 8i bine
garantate, dc ce re0u!a at,t de sistematic s# ru$# alianţa cu A-a @ +in cau!a
$r"misiunil"r $c carc i Ic 0#cusc >itlcr @ Aici c un n"nsensA.
8ircca 'io$anu o$+er(ăD ?"ate c# a e-istat 8i un alt m"ti1 al r#s$unsului s#u, $e
care nimeni nu l'a cun"scutA
1a& +unt con(in+& a eAi+tat şi un a%t ,oti( pe carc ,ă (oi +trădui +ă2% de+%uşe+c şi +ă arăt că
atitudinea 8areşa%u%ui era departe dc a -i a$+urdă" Se a-ir,a că Ion Antone+cu& $ine )nţe%e+& -ără
a+enti,entu% %ui 6i%%er& ducea tratati(e cu Uniunea So(ietică pentru ieşirea Ro,?niei din ră.$oi şi&
)n ace%aşi ti,p& +e pretinde că e% re-u.a +ă )nc!eie ar,i+tiţiu% din -ide%itate -aţă de cance%aru%
ger,an" A+e,enea a-ir,aţii& tota% contradictorii& +unt -ie ur,area unei +i,p%i-icări eAce+i(e& -ie a
unei con-u.ii )ntre principa% şi acce+oriu" *oi )ncerca& deci& +ă recon+titui punctu% de (edere a%
8areşa%u%ui %a data de 29 augu+t 19::" Pentru a reuşi )ntr2o a+e,enea tentati(ă& o +ă ,ă re-er at)t %a
a,intiri per+ona%e& c)t şi %a docu,cntc pu$%icate ,ai recent"
'E ESTE UN AR8ISTIRIU B
U%ti,e%e cu(inte pe carc %e2a, au.it din gura %ui Ion Antonc+cu& )n di,ineaţa .i%ei de 29
augu+t& au -o+t ?cu ţara $c m,na ru8il"r n'" dauA 'u c)tc(a ore )nainte& )n 2"2 augu+t& %a
,ie.u% nopţii& după ,ărturia co%one%u%ui 8ag!crc+cu& 8areşa%u% ar -i dec%arat doctoru%ui +ău
per+ona%& 'on+tantin Oi%iştcanu D ?Ast#!i 0ac $acc. =ata. S'a terminat r#!b"iulA. 'u, +e
pot ),păca acc+tc două a-ir,aţii di+cordante B
Totu%& crcd cu& (ine dintr2o ne)nţe%egere" Pentru Ion Antone+cu ar,i+tiţiu% )n+e,na )ncetarea
-ocu%ui şi i,o$i%i.area trupe%or pe po.iţii%e ocupatc" Un act cu caracter cAc%u+i( ,i%itar" Aşa a -o+t
)n pri,u% ră.$oi ,ondia%& c)nd trupe%e %ui 8acNen+en -u+e+eră oprite )ntre 'arpaţi şi Prut"
Ar,i+tiţiu% +e,nat %a 0ocşani& %a 9 dccc,$ric 191>& a(ea caractcr pur ,i%itar" Pentru re%uarea
o+ti%ităţi%or& cei doi $e%igeranţi +c anga@au +ă dea ad(er+aru%ui un prea(i. de >2 de ore" A%te (re,uri
B Nu" Ar,i+tiţiu% dintre ce% de a% Trei%ea Rcic! şi 0ranţa& %a 22 iunie 19:=& a a(ut şi c% acc%aşi
caracter ,i%itar" Singura deo+e$ire a -o+t retragerea trupe%or ger,ane din regiunea #ordeauA pe o
nouă %inie& carc de+părţea 0ranţa %i$eră de 0ranţa ocupată" Pentru 8areşa%u% Antone+cu ar,i+tiţiu%
tre$uia +ă conducă& pe teritoriu% Ro,?niei& %a o +ituaţie +i,i%ară"
'onccpţie utopică B Ea a -o+t con-ortată de o +eric dc e(eni,ente" In pri,u% r)nd dc +ituaţia
dc pc -rontu% dc E+t& )ntre 8arca Neagră şi 8arca #a%tică" ro+u% trupe%or& at)t ger,ane c)t şi
+o(ic%icc& era concentrat pe -ronturi%e #ic%oru+ici şi a%e Ucrainei dc centru2Nord& unde ar,ata
+o(ietică trccu+c *i+tu%a pc o di+tanţă dc pe+te 2== N, %a +ud dc *arşo(ia& oraş a cărui peri-erie E+t
o ocupa+e de@a" 1c %a *arrşo(ia %a #er%in& )n %inie aeriană& +unt cca 9== N," Nici un o$+taco%
natura% nu +c opunea )naintării trupe%or +o(ictice +pre capita%a er,aniei" In p%u+& re(o%ta po%one.ă
dc %a *arşo(ia& +u$ co,anda,entu% genera%u%ui #or 2 Uo,aro(+Ni& crea o +ituaţie di-ici%ă
Me!r,ac!t2u%ui" )n +c!i,$& dc pe -rontu% 2 Ucraina Eia nord dc IaşiF şi 9 Ucraina E%a e+t dc
Tira+po%F trupe& at)t ger,ane c)t şi +o(ictice& -u+e+eră rcLra+e" Iată& )n acea+tă pri(inţă& co,unicatu%
intern a% O"U"6"2u%ui EO$cr2 No,,ando de+ 6ccrc+ q 'o,anda,entu% Supre, a% Ar,ateiF din 15
augu+t 19::D ?+c la ,ncc$ulul lunil"r dc 1ar#, e1"luţia $c 0r"ntul sud ' ucrainian este
caracteri!at# $rin retragerea masi1# de 0"rţe inamice 3Ab!ug starHer OeindHrii0tc9
$entru a 0i trans0erate $e 0r"nturile Fcraina ' centru 8i n"rd. Nu se $"ate a0irma c#
asemenea trans0eruri 1"r c"ntinua. <le sunt ,ns# $r"babile, dac# sc 0ine c"nt de
e1"luţia situaţiei $e 0r"nturile cu$rinse ,ntre .ar$aţi 8i 5arca 2altic#.
Inamicul trebuie ,ns# s# 0i "bser1at c# tru$ele germane, trans0erate din
%"m&nia, au c"ntribuit, ,n $rimul r,nd, Ia stabili!area 0r"ntului din Fcraina dc
centru 8i dc n"rd 3regiunea Iemberg ' 1est 8i cursul in0eri"r al Jistulei, unde +c
a0lau $rinci$alele ca$ete dc $"d dc $e malul a$usean al 0lu1iului9. <ste cu $utinţ#
ca cl s# ,ncerce s# ,m$icdicc retragerea alt"r tru$e germane. %ecun"a8terea
aerian# indic#, de alt0el, anumite c"ncentr#ri de tru$e dc atac c"m$use din
re!er1ele r#mase $c 0r"nturile Fcraina 2 8i 3. Aceste tru$e ar $utea intra cur,nd ,n
acţiuneA. EO"U"6" 1oc" N"R" 629 1;5F
1upă cu, +c (ede& un atac dc ,arc an(ergură )n acc+t +ector nu părea +ă -ie pre(ă.ut pentru
că nu eAi+tau trupe ina,ice +u-icicnte"
PRO8ISIUNI SO*IETI'E
Ideca carc parc +ă2şi -i -ăcut dru, )n ,intea 8areşa%u%ui i2a -o+t +ugerată de o dcc%araţic
-ăcută& %a 2 iunie 19::& de Sc,iono( 2 )n+ărcinatu% cu a-aceri a% Uniunii So(ietice %a StocN!o%, şi
ade(ăratu% patron )n a,$a+ada doa,nei
Uo%%ontaW 2 %ui 0reci Nanu& ,ini+tru% Ro,?niei %a StocN!o%," Acca+tă dec%araţie eraD ?+ac#,
$rin absurd, germanii $#r#sesc %"m&nia de bun#1"ie, ,n termen de 1: !ile,
gu1ernul s"1ietic nu are nici " "biecţie ca %"m&nia s# r#m,n# neutr#A. E1F O
a+e,enea dec%araţie părea +ă -acă po+i$i%ă Cpunerea )n parante.ă4 a -rontu%ui din 8o%do(a şi din
#a+ara$ia& printr2un ar,i+tiţiu cu caracter ,i%itar" Pentru a garanta că proe,inenţa care eAi+ta )ntre
'arpaţi şi Ni+tru 2 %i,anu% Ni+tru%ui e+te pe ace%aşi ,eridian cu Uie(u% 2 nu (a con+titui o $a.ă de
p%ecare a unei o-en+i(e )n +pate%e -rontu%ui din ccntru% Ucrainei& era %egiti, ca +o(ieticii +ă ceară
retragerea trupe%or ger,ane de pe teritoriu% Ro,?niei" Prin )ncetarea o+ti%ităţi%or )n Ro,?nia& cei
doi principa%i antagonişti a(eau o po+i$i%itate de a2şi dep%a+a trupe%e +pre c),pu% de $ă%aie cc% ,ai
i,portant& +ituat pe ,a%uri%e *i+tu%ei" 1e aco%o tre$uia +ă p%ece o-en+i(a deci+i(ă& precu, +2a
)nt),p%at şi )n pri,ă(ara anu%ui 19:5"
'arc era& )n acea+tă pri(inţă& po.iţia er,aniei B
S2a +cri+ că Ion Antone+cu& )n pre.enţa genera%u%ui Pan%a.i& i2ar -i eApu+ %ui '%odiu+ E2F
punctu% +ău de (edere& (or$indu2i at)% de+pre e(entua%itatea ieşirii din ră.$oi prin )nc!eierea unui
ar,i+tiţiu& c)t şi de+pre ter,enu% de 15 .i%e )n carc trupe%e ger,ane ar -i -o+t ne(oite +ă pără+ea+că
teritoriu% Ro,?niei" EAi+tenţa unei a+e,enea con(or$iri nu e+te con-ir,ată" Recent a -o+t pu$%icat
un docu,ent& un -e% de dare de +ca,ă a e(eni,ente%or de %a 29 augu+t 19::& +cri+ă& pare2+e& de
)n+uşi Ion Antone+cu după are+tarea +a" Or& rigorc Nicu%e+cu 2 #u.eşti ,i2a arătat& )n noaptea de
29 2 2: augu+t& tot ce +e gă+i+e +cri+ )n )ncăperi%e unde cei doi Antoneşti au -o+t ţinuţi )nc!işi p)nă
%a ridicarea %or de către ec!ipa %ui #odnăraş" 8areşa%u%& pe patru pagini& şi2a +cri+ te+ta,entu%& -ără
nici un conţinut po%itic" Pe a%tă -oaie a +cri+ c)%e(a r)nduri pe carc #u.eşti ,i2a cerut +ă %e de+ci-re."
A, reuşit +ă cite+c& cuno+c)ndu2i +cri+u%D CRă,)n cu ar,ata ger,ană p)nă %a +-)rşit" 0ără +ă pun
nici o condiţie4"
0aptu% că ace+te teAte nu au nici un raport cu ce%e a-ir,ate )n docu,entu% inedit de+coperit şi
pu$%icat recent& nu eAc%ude ipote.a unui +c!i,$ de (ederi )ntre '%odiu+ şi Antone+cu a+upra unui
e(entua% ar,i+tiţiu" EAi+tenţa unui de,er+ o-icia% )n ace+t +en+ parc )n+ă puţin pro$a$i%ă" Un act de
o a+e,enea i,portanţă ar -i %ă+at o ur,ă at)t )n ar!i(e%e ro,?ne& c)t şi )n ce%e ger,ane& +au& ,ăcar&
)ntr2una din e%e" '%odiu+ nu putea +ă nu co,unice #er%inu%ui de,er+u% 8areşa%u%ui" #er%inu% nu
putea +ă nu reacţione.e" )n +c!i,$ '%odiu+ nu era con+tr)n+ +ă raporte.e +uperiori%or +ăi o di+cuţie
%i$eră a(ută cu Antone+cu& raporturi%e dintre cei doi oa,eni -iind $une şi& )n con(or$iri%e pe care %e
a(eau& a$ordau orice +u$iect"
1ar cu '%odiu+ a, a+i+tat indirect %a o di+cuţie aprin+ă pe care a a(ut2o cu 8i!ai Antone+cu"
Era, pe ,a%u% %acu%ui Snago(& aşe.at pe $anca de +u$ -erea+tra& cu gea,uri dc+c!i+e& a $irou%ui
(ice2prcşedinte%ui 'on+i%iu%ui de 8iniştri" *or$ea tare şi a, )nţe%e+ -iecarc cu()nt" L)ngă ,ine
şedea doa,na *eturia 8anui%ă" 8i!ai Antone+cu eAp%ica inter%ocutoru%ui +ău că Ro,?nia tre$uie
+ă )nc!eie ar,i+tiţiu% -ără )nt)r.iere" er,ania )i garanta+e integritatea teritoria%ă" Or& ea nu ,ai era
)n ,ă+ură +ă2şi re+pecte anga@a,entu%" )n con+ecinţă& Ro,?nia +e con+ideră de.%egată de a%e +a%e"
Ră+pun+u% %ui '%odiu+ ,2a +urprin+" )n +u$+tanţă e% a -o+t ur,ătoru%D Reic!u% ger,an n2a -ăcut
nici cc% ,ai ,ic ge+t pentru a ),piedica 0in%anda +ă )nceapă ncgocieri dc ar,i+tiţiu cu Uniunea
So(ietică" 0aţă de Ro,?nia nu eAi+ta nici un ,oti( +ă +c procede.e a%t-e%" 1acă gu(ernu% de %a
#ucureşti tre$uie +ă negocie.e cu A%iaţii& c% era %i$er +2o -acă" 1ar +ă ncgocie.i c)nd Ar,ata Roşie
e+te )n p%ină o-en+i(ă ar -i o greşea%ă" Tre$uie aşteptată +ta$i%i.area -rontu%ui" ')nd trupe%e +o(ictice
(or -i i,o$i%i.ate pe -rontu% 0ocşani 2 Nă,o%oa+a 2 a%aţi& 8o+co(a nu (a -ace di-icu%tăţi pentru
)nc!cierea ar,i+tiţiu%ui"
C)nţe%eg& ră+pun+e 8i!ai Antone+cu" Intere+e%e ger,ane şi +o(ictice concordă" Şi di(i.ii%e
(oa+tre şi a%e %or& retra+e dc pc -rontu% ro,?ne+c& (or -i de -o%o+ pc a%te -ronturi4"
PIER1EREA ULTI8EI ŞANSE
'o,andantu% +upre, a% Me!r,ac!t2u%ui a +ugerat )n ,ai ,u%te r)nduri retragerea -rontu%ui pe
%inia 0ocşani 2 Nă,o%oa+a 2 a%aţi" '!e+tiunea +e pu+e+e din nou cu oca.ia u%ti,ei )ntre(ederi )ntre
6it%er şi Antone+cu& dc %a 5 augu+t 19::" 8areşa%u% a e.itat" Nu a re-u.ai" La 21 augu+t 19:: )n+ă&
)n con(or$irea dc %a S%ănic cu genera%u% 0rei++ner2co,andantu% -rontu%ui Ucraina Sud 2 Ion
Antone+cu dec%araD ?nu cred c# tru$e b#tute 8i ,n retragere ar $utea re!ista $c $"!iţii
intermediare. Iucrurilc trebuie duse $,n# Ia ca$#t, adic# $,n# la retragerea $e linia
O"c8ani ' N#m"l"asaA.
Acc+%c e%e,ente arată că atitudinea 8areşa%u%ui %a 29 augu+t era p%au.i$i%ă" E%e eAp%ică de ce
e% putea +pune Cata& a.i -ac pacc4& adică& )n ter,eni te!nici& )nc!ci ar,i+tiţiu% şi a-ir,a pe+te
c)te(a ore Ceu ţara pc ,)nă ruşi%or n2o dau4& adică& nu trcc dc partea ina,icu%ui cu, ),i cere
opo.iţia& ci +u+pend o+ti%ităţi%e& prin )ncetarea -ocu%ui )ntre cci doi $e%igeranţi" E%e eAp%ică& dc
a+e,enea& atitudinea 8areşa%u%ui %a Pa%at" 0ără )ndoia%ă& era +ati+-ăcut +ă poată ieşi din ră.$oi
rc+pcct)ndu2şi cu()ntu% dat %ui 6it%er" Precu, ,i2a +pu+ #u.eşti& care& din ca,era (ecină& cu uşa
%ă+ată )ntrede+c!i+ă& a+cu%ta con(or$irea dintre Rege şi Antone+cu& ace+ta +c dcc%ara !otăr)t +ă
)ntreprindă de,er+uri%e nece+are pe %ingă ne,ţi )n (ederea ar,i+tiţiu%ui" 3ntrerup)nd )ntre(ederea&
-o+tu% +u(eran a ieşit din )ncăpere pentru a +e con+u%ta cu +-etnicii +ăi" Ei %2au deter,inat +ă in+i+te
pentru ca Antonc+cu +ă )nc!eie ar,i+tiţiu%" Tre$uia )n+ă ),piedicat& prin orice ,i@%oace& +ă +e
adre+e.e er,aniei şi +ă2i anunţe deci.ia dc a ieşi din ră.$oi" #u.eşti era con(in+ că o a+e,enea
tentati(ă nu putea dcc)t +ă precipite o tentati(ă a Mc!r,ac!t2u%ui dc a ocupa Ro,?nia"
'eea cc a ur,at +c ştie" )n %oc dc ar,i+tiţiu& Ro,?nia a -ăcut un act de )ncetare uni%atera%ă a
-ocu%ui& dc predare )n ,T+ă a oşteni%or E19="=== de pri.onieriF şi dc a$andonare a c),pu%ui de
$ătaie" ) t %oc de +entine%ă a(an+ată %a ră+ăritu% continentu%ui& Ro,?nia a de(enit poarta de
penetraţie a co,uni+,u%ui )n Europa" Nou% ina,ic& er,ania& a +u-erit& inconte+ta$i%& o )n-r)ngcrc
gra(ă cu con+ccinţc ,ai ,ari dec)t cca de %a Sta%ingrad" )n cartea C'on(or$iri cu Rege%e 8i!ai 1 a%
Ro,?niei4& -o+tu% +u(eran dec%ară că actu% dc %a 29 augu+t ar -i +curtat"ră.$oiu% cu 2== dc .i%e"
Pro$a$i%" E+te şi opinia %ui I%ie'eauşe+cu& -rate%e %ui Nico%ac& eApu+ă )n pre-aţa ce%or : (o%u,e
con+acrate ar,i+tiţiu%ui"
*er+iunea ger,ană e+te di-erită" )n cartea CUata+%rop!e in Ru,anicn 19::4& 6an+ Ui++c%&
unu% dintre cci ,ai reputaţi eAperţi ,i%itari ger,ani& +crieD COper)nd )n ,od corect& cu contra2
atacuri $ine eAecutate& po+i$i%itatea de a in(e+ti %a ti,p puternica %inie 1unăre 2 0ocşani 2 'arpaţi
eAi+ta -ără )ndoia%ă& %inie care& cu -orţe re%ati( redu+e& ar -i putut -i ţinută p)nă %a ocuparea
#er%inu%ui" A+t-e% ar -i -o+t po+i$i% ca Ro,?nia şi toate ţări%e $a%canice +ă -ie +u+tra+e +tăp)nirii
ru+eşti4"
'E OI'EA #UOEŞTI B
Ar -i in@u+t& )n+ă& +ă dau i,pre+ia că autorii actu%ui de %a 29 augu+t nu ar -i acţionat cu dep%ină
şi +inceră con(ingere că +er(e+c intere+e%e ro,?neşti" #una %or credinţă nu poate -i pu+ă %a )ndoia%ă"
)n ti,pu% gu(ernării %ui Antone+cu& a, a(ut ne+-)rşite di+cuţii cu rigorc Nicu%e+cu 2 #u.eşti şi cu
ce% ,ai apropiat co%a$orator a) +ău& *ictor Rădu%e+cu Pogoneanu"
Aceşti oa,eni au g)ndit& au pregătit şi au organi.at actu% de %a 29 augu+t a% cărui eAecutant a
de(enit -o+tu% Rege" )n re.u,at& te.a %ui #u.eşti eraD er,ania a pierdut ire,edia$i% ră.$oiu%"
Soarta )n(inşi%or (a -i tragică" Pentru a e(ita acea+tă +oartă& Ro,?nia tre$uie +ă +e retragă c)t ,ai
cur)nd din ră.$oi" Si%ogi+, ire-uta$i%" 1ar ade(ărat B Pentru a de,on+tra eroarea co,i+ă& e+te
+u-icient +ă repet un ,ic -rag,ent din dec%araţia -o+tu%ui Rege 8i!ai& citată Ia )nceputu% ace+tui
artico%D C1acă a(ea EAntone+cuF condiţii ,ai $une şi $ine garantate pentru a +e retrage din ră.$oi&
de ce re-u.a at)t de +i+te,atic +ă rupă A%ianţa cu AAa B4
)ntre$are ui,itoare" Nu e+te& oare& +urprin.ător +ă +e poate crede )n 1991 ca condiţii%e şi
garanţii%e date dc Sta%in ar -i putut -i re+pectate B Rări cu Cdrepturi c)ştigate4& care nu a(eau ne(oie
nici de condiţii -a(ora$i%e& nici dc garanţii& Po%onia care a recur+ %a ar,e pentru a %upta ),potri(a
er,anici& 'e!o+%o(acia& pri,a (icti,ă a %ui 6it%er& #u%garia& ră,a+ă neutră p)nă %a ; +epte,$rie
19:: c)nd a -o+t in(adată dc Ar,ata Roşie& au +u-erit aceeaşi opri,are co,uni+tă ca Ro,?nia& a%e
cărei trupe au )naintat p)nă )n 'auca." Ure,%inu% n2a re+pectat nici C$una purtare4 a unora& nici
condiţii%e şi garanţii%e date a%tora"
S2ar putea rep%icaD autorii actu%ui de %a 29 augu+t puteau ei şti care (a -i co,porta,entu%
Uniunii So(ietice B Antone+cu ştia" A ştiut şi '!urc!i%%" La : octo,$rie 19::& a +o+it %a 8o+co(a&
unde& )n +-)rşit& după ,u%te tergi(er+ări& Sta%in a acceptat +ă2% pri,ea+că" Pre,ieru% $ritanic a o-erit
So(iete%or Ro,?nia şi #u%garia pentru a o$ţine& )n +c!i,$& recia" T)rguia%ă cinică B Nu& rea%i+,
po%itic" '!urc!i%% ceda %ui Sta%in ceea ce dictatoru% dc %a Ure,%in deţinea de@a" 0orţe%e +o(ieto 2
ro,?ne trecu+eră de@a -rontiera Ungariei& iar Ar,ata Roşie ocupa #u%garia" Trupe%e %ui Sta%in
puteau& -ără di-icu%tate& +ă ocupe recia" C'ini+,u%4 %ui '!urc!i%% a +a%(at2o"
La )nceputu% %unii -e$ruarie 19:5& c)nd +2a )ntrunit con-erinţa din 'ri,eca& Ar,ata Roşie
)nainta +pre *icna& trecu+e -rontiera 'e!o+%o(aciei& Ungaria& Ro,?nia& #u%garia şi pugo+%a(ia erau
ocupate" Nu,ai )n Po%onia& unde +e aştepta+e ,area o-en+i(ă $iruitoare& po.iţii%e au ră,a+ aproape
ne+c!i,$ate" 0ără )ndoia%ă& 29 augu+t a contri$uit %a +c!i,$area p%anuri%or +o(icticc" 1ar pe+te noi
şi (ecinii noştri& cortina der-ier că.u+e" 0aptu% ),p%init& )n +peţă ocupaţia ,i%itară& nu putea dec)t +ă
ai$ă o prioritate a$+o%ută -aţă de peticu% de !)r%ie +e,nat de cei trei ,ari %a pa%ta E9F"
8arca greşea%ă a autori%or actu%ui de %a 29 augu+t a -o+t +ă creadă& )n -runte cu 8aniu şi cu
#u.eşti& că ar,i+tiţiu% ar -i un act @uridic& care per,ite părţi%or intere+ate +ă2şi p%ede.e cau.a )n ca.
de %itigiu" O pro$%e,ă de dip%o,aţi ş@ de a(ocaţi& nu de +o%daţi" )n con+ecinţă& cu c)t condiţii%e
o$ţinute erau ,ai a(anta@oa+e şi garanţii%e date ,ai +o%ide& cu at)t +ituaţia ţării putea +ă -ie
con+iderată ,ai $ună" 'ine ,ai poate ),părtăşi a+tă.i a+e,enea i%u.ii B
REŞELILE LUI ION ANTONES'U
Ar -i nedrept +ă nu +e pună )n e(idenţă şi greşe%i%e %ui Ion Antone+cu" Pri,a şi principa%a %ui
greşea%ă a -o+t că a dorit şi a cre.ut )n (ictoria er,aniei a+upra Uniunii So(ietico" Pentru e%&
acea+tă (ictorie era indi+pen+a$i%ă (iitoru%ui Ro,?niei" N2a intrat )n ră.$oi pentru e%i$erarea
#a+ara$iei 2 ea ne2ar -i re(enit i,p%icit 2 ci pentru )n-r)ngerea co,uni+,u%ui& +inguru% %ui duş,an"
1e aceea& cererea +ă nu treacă Ni+tru% i +e părea tota% dep%a+ată" Soarta ră.$oiu%ui din Apu+ şi din
EAtre,u% Orient nu21 intere+a& precu, nu21 intere+a nici %upta dintre de,ocraţie şi -a+ci+, E
9
F
A doua greşea%ă a %ui Antonc+cu a -o+t că n2a i,pu+ din ti,p& din pri,ă(ara %ui 19::& după
ruperea -rontu%ui pe Pripei& retragerea trupe%or ro,?no 2 ger,ane pe %inia 0ocşani 2 Nă,o%oa+a 2
a%aţi" )n ace+t ca.& %inia ar -i -o+t i,penetra$i%ă" ')nd +2a !otăr)t& )n +-)rşit& %a 2= augu+t 19::& era
prea t)r.iu& ,ai a%e+ dinJcau.a de-ecţiuni%or +u+pecte con+tatate pe -ront"
)n ur,a greşe%i%or %ui Antone+cu şi autori%or actu%ui de Ia 29 augu+t& a cur+& )n .adar& ,u%t
+)nge ro,?ne+c& at)t pe )ntin+u% ne+-)rşit a% Uniunii So(icticc& c)t şi pe +o%uri%e Ungariei şi #oe,iei"
Acu,& pri(ind )ndărăt& pare deri.oriu ca unii +ă arunce (ina pe a%ţii" Totuşi& ),i parc i,po+i$i% +ă
nu ,ă )ntre$ ,ăcar )n g)ndD care ar -i -o+t +ituaţia Ro,?niei şi a (ecini%or ci dacă +-)rşitu%
ră.$oiu%ui ar -i gă+it +o%daţii noştri pe %inia 0ocşani 2 Nă,o%oa+a 2 a%aţi B
!eorg!e #ar$u%
Eartico% pu$%icai )n periodicu% CI"upta4& Pari+& > octo,$rie 1991
9I F o r % a t A <J<KFL;1<;;M
Nun
c
O
e l
P
arA
Au#ust <QQ@ A&(rutA <QQ@ Ti&arul c1ecutat la I%&ri%eria Institutului Euro&ean &entru
Coo&erare Cultural-Rtiin'i+ic()
Str. Cronicar Mustea) nr.<L) Ia,i
Tehnoredactare co%&uteri-at(A Du%itru Scor/anu
FIHM
(1) Te%egra,a nr" >9= din : iunie 19:: a %egaţiei ro,?ne din StocN!o%,"
(2) A,$a+adoru% ger,an %a #ucureşti )n+ărcinat cu pro$%e,e%e econo,ice ro,?no 2 ger,ane"
(3) 1ec%araţia +e,nată de Sta%in& Roo+e(e%% şi '!urc!i%% %a pa%ta& a+upra regi,uri%or de in+taurat )n ţări%e
%i$erate
E]F N"R" )n %upta dintre de,ocraţie şi -a+ci+, )n(ingător a ieşit""" co,uni+,u%" %) drept& nuinai pentru o @u,ătate
de +eco% şi nu,ai pentru @u,ătate din Europa"""