Penyakit hipokinetik merupakan penyakit yang berhubungan dengan kurang gerak (inacitvity) atau gaya

hidup sedenter (sedentary). Kehidupan sehari-hari yang kurang aktif bergerak atau berolahraga menjadi
faktor risiko terjadinya penyakit hipokinetik.

Rekreasi
Aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan
tetapi untuk memperolehi keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan .
Rekreasi terbahagi kepada 2 iaitu :
i) Rekreasi dalam (in-door) contoh : badminton, squash, boling,komputer games
ii) Rekreasi luar (out-door) contoh : abseiling, bola sepak, perkhemahan, memancing,
Riadah bermaksud merehatkan diri dengan melakukan suatu aktiviti secara fizikal dan menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat.