P I A NO GUY S

THE PIANO GUYS
O SKUPI NI
• Ameriška glasbena skupina
• Štirje člani
• Popularnost so pridobili s
pomočjo videov na
Youtube-u
USTANOVI TEV
• Vse se je začelo v
prodajalni klavirjev
• Paul je biu presenečen nad
Jonovim talentom
- ROJ EN V NEMČI J I

- KOMPONI RATI J E ZAČEL
PRI ENAJ STI H LETI H

- PRI 20 LETI H J E ZAČEL
SVOJ O USPEŠNO SOLO
KRI ERO
- STAR 20 LET J E
ZAČEL S SVOJ O
USPEŠNO SOLO
KARI ERO
J ON SCHMI DT
S SVOJO USPEŠNO SOLO KARIERO
- ROJ EN V MESTU SALT LAKE
CI TY

- PRI OSMI H LETI H SE J E ZAČEL
UČI TI I GRATI ČELO

- HI P- HOP, BLUEGRASS,
NARODNA GLASBA


STEVEN SHARP
NELSON
- RODI L SE J E V CALI FORNI J I

- NJ EGOVO PRVO DELO J E BI LO
PREVAŢANJ E I N DOSTAVA
KLAVI RJ EV

- KER J E BI L ZELO NADARJ EN, STA
GA J ON I N STEVEN SPREJ ELA V
SKUPI NO

PAUL ANDERSON
- RODI L SE J E V NOVI ZELANDI J I

- ŢE OD OTROŠTVA J E I GRAL
VI OLI NO

- LETA 2004 J E ODPRL SVOJ
SNEMALNI STUDI O
AL VAN DER BEEK
ZVRSTI GLASBE
- - IZVAJAJO RAZLIČNE STILE GLASBE

- POP GLASBA


- ROCK GLASBA

-
KLASIČNA GLASBA