You are on page 1of 12

Una vegada ja hem fet la nostra lletra, ja sols ens falta elaborar una bona base

musical i enregistrar-la, anem a veure quins passos hem de seguir.

El programa informàtic que anem a utilitzar és el Sony Acid Xpress 7. A la secció


“enllaços” del bloc de la nostra assignatura
http://departamentmusicachabas.blogspot.com, pots anar directament a la pàgina
del programa i descarregar-te’l gratuïtament. Al tractar-se d’un programa gratuït,
per a poder descarregar-te’l la pàgina et demana que et registres amb algunes
dades personals, com ara el teu correu electrònic. Per a estalviar-nos aquesta
feina, jo ja he fet el registre amb les dades del departament, per tant per a
entrar ves a logged in i posa aquestes dades:

E-mail: departamentmusicachabas@gmail.com

Pasword (contrasenya): 0061b907

Per a descarregar-te el programa ves a Free Downloads, és a dir descàrregues


gratuïtes. Abans de descarregar-te’l et demanarà el lloc on vols guardar-lo; dis-li
que vols guardar-lo a l’escriptori del teu ordinador, per exemple.

Una vegada t’has descarregat el programa, has d’instal·lar-lo al teu orinador per
poder treballar amb ell. Quan l’instal·les accepta tot el que et diu i al final quan et
diu que el registres posa l’adreça del departament i fes click en les dos caselles
que t’apareixeran baix de la finestra, ràpidament tindràs el programa instal·lat.
1
Arribats ací t’he de dir que no podràs utilitzar el programa si no disposes d’alguns
loops per a treballar. Per a tindre loops gratuïts has de seguir el mateix procés
que abans. Des del bloc ves a la pàgina de descàrrega de loops i punxa en Log in
amb les següents dades:

E-mail: departamentmusicachabas@gmail.com

Pasword (contrasenya): 61b907

Després ves a Loops&Samples i ja podrem descarregar-nos tots els loops que


vulguem.

NOTA IMPORTANT: tant en la pàgina del programa, com en la del loops una
vegada hages acabat has d’apretar Log Out, que vol dir eixir.

Quan estem en la pàgina de descàrrega de loops ens apareix un buscador amb un


menú desplegable. Per a buscar bé hem de tindre en compte tres aspectes dels que
apareixen, els altres els deixarem com estan:

1. Categoria: ací has de posar l’instrument que vols per al teu loop. Els
instruments que més se solen usar són:

a. BASS: baix elèctric c. DRUM i DRUM MACHINE


KITS: BATERIA
b. BRASS: instruments de
vent metall, com ara d. FLUTE: flauta
trompetes
e. FX: efectes especials

2
f. GUITAR: guitarra l. SCRATCH: scratch

g. HARMONICA: harmònica m. STRINGS: instruments de


corda, com violins
h. ORCHESTRAL: orquestra
n. SYNTH: sintetitzador
i. ORGAN: orgue
o. WOODWIND:
j. PERCUSSION: percussió
instruments de vent

k. PIANO: piano fusta, com ara clarinet

2. Gènere: posaré “hip hop” o “rap”

3. Tempo: posaré 75-100 bpm

Com podràs veure apareixen moltíssims loops, per tant hauràs d’escoltar-los bé
apretant play i stop i anar triant els que més t’agraden i els que millor li vagen a la
teua lletra. Per a buscar apreta Search (buscar). Recorda que per a descarregar-
te’ls has de polsar en Download (descarregar) i guardar-te’ls en una carpeta que
crearàs a l’escriptori del teu ordinador amb el nom de “loops per a la base”.

NOTA IMPORTANT: cada vegada que te descarregues un loop canvia-li el nom que
té i posa-li el nom de l’instrument corresponent.

3
En total, després d’escoltar-ne uns quants haurem de descarregar-nos 6 loops
diferents:

1. Un loop de bateria (DRUMS o DRUMS MACHINE KITS)

2. Un loop de baix elèctric (BASS)

3. Un loop d’scratch (SCRATCH)

4. Un loop d’efectes especials (FX) per a la introducció de la nostra base

5. Un altre loop d’efectes especials (FX) per a la tornada de la nostra base

6. Un loop d’algun instrument (guitarra, piano, harmònica, orquestra,


sintetitzador, flauta, instruments de vent metall, instruments de vent
fusta, instruments de corda, percussió, etc.) que serà l’encarregat de
portar el pes melòdic de la nostra base. Recorda que depenent de la lletra
que hages fet li quedarà millor un loop o un altre; per exemple per a un tema
d’amor segurament li anirà millor un loop de guitarra o piano, i per a un tema
de violència de gènere li pot anar millor un loop de sintetitzador o
d’orquestra.

Una vegada ja tinc els 6 loops a la meua carpeta i el programa instal·lat al meu
ordinador és l’hora de començar a crear la meua base. Molts ànims!!!

El primer que hauràs de fer és obrir el programa i visualitzar els loops a


l’explorador de baix per poder arrastrar-los fàcilment al programa. Si obris el
programa i està ple de música, obrin un de nou en la pestanya de dalt que s’indica a
continuació.

4
NOTA IMPORTANT: hi ha una sèrie de números que van en filera que ens indiquen
el número de compàs. Per exemple 5.1 vol dir que estem al compàs 5, 21.1 vol dir
que estem al compàs 21.

No podem seguir avant sense tindre en compte allò que dura el nostre rap. Depèn
de si has agafat l’estructura curta o llarga per a escriure el teu rap et durarà més
o menys temps.

Una frase són 4 colps (1 COMPÀS DE 4/4)

Una estrofa són 16 colps (4 COMPASSOS)

5
Si la meua estructura és:

4 ESTROFES = 16 COMPASSOS

TORNADA = 8 COMPASSOS (perquè es repeteix)

4 ESTROFES = 16 COMPASSOS

TORNADA = 8 COMPASSOS

2 ESTROFES = 8 COMPASSOS

TORNADA = 8 COMPASSOS

EN TOTAL EL MEU RAP DURARÀ 64 COMPASSOS

Però com volem que la nostra base quede molt xula li hem de posar una introducció
de 4 compassos i un final de 4 compassos, per tant la meua base durarà els 64
compassos d’abans + els 8 d’introducció i final = 72 compassos.

NOTA IMPORTANT: si heu fet la versió curta de la lletra heu d’acoplar-la als
compassos que siguen.

Comencem a arrastrar els loops a la finestra, l’ordre de col·locació dels loops és el


següent:

1. Loop melodia: compàs 5 a 68

2. Loop bateria: compàs 5 a 68

3. Loop baix: compàs 5 a 68

4. Loop FX introducció i final: compàs 1 a 4 i 69 a 72

5. Loop FX tornada: 21 a 28, 45 al 52 i 61 a 68

6. Loop Scratch: posar-lo en trossets un poc abans i un poc després de


començar el loop melòdic del principi i també un poc abans i un poc després
de cada tornada

6
*FERRAMENTES BÀSIQUES:

1. Augmentar el nº de compàs: apretant dos vegades el signe podràs veure


millor els compassos

2. Llapis: és la ferramenta més important, l’hem de tindre quasi sempre


seleccionada, serveix per a les següents coses:

a. Allargar el loop fins el compàs que vullga. He de posar-me al final del


loop i arrastrar-lo. També puc fer-los més curtets.

b. Si faig doble click sobre el loop puc desplaçarar-lo.

c. També pots pintar trossets de loop per on vullgues, però tin en


compte que sempre pintaràs el principi del loop.

d. Puc situar el cursor on vullga.

e. Puc esborrar un loop fent click sobre ell i apretant supr.

3. Pinzell: és una ferramenta molt pareguda al llapís, però la diferència és que


amb el pinzell pots pintar trossets de qualsevol part del loop, no sols del
principi.

4. Goma d’esborrar: pots esborrar alguns trossets del loop o fins i tot el loop
sencer.

5. Copiar i pegar: si el loop no es pot allargar he d’utilitzar aquestes


ferramentes per copiar el loop fins el compàs que vullga. Primer el
seleccionaré i posaré copiar i després posaré el cursor amb el ratolí on
vullga i li diré pegar.

6. Barra de control: play, stop, pausa i anar al principi o al final de la base.

7. Canviar de temps: he de fer doble click i posar 90 bpm, no 120 bpm com
està. Aquest temps és el més adequat per una base de rap.

7
*ALGUNS ASPECTES IMPORTANTS A TINDRE EN COMPTE

1. Control Z: com equivocar-se es molt fàcil apretant sense soltar control i z


podràs esborrar l’última cosa que hages fet mal o no t’agrade

2. Per esborrar una pista: apreta click on està el nom i després suprimir.
Automàticament s’esborrarà la pista.

3. Quan tingues els 6 loops posats, però sols vols escoltar-ne un hauràs
d’apretar la ferramenta d’exclamació que hi ha al costat del nom del loop.
Pel contarri, si el que vols es escoltar-ne dos per exemple, hauràs de
silenciar les que vullgues amb la creu del costat.

8
*ALTRES FERRAMENTES

+Guardar el projecte per fer modificacions un altre dia: File – Save As... i li pose el
nom que vull per guardar-lo en el lloc que vull del meu ordinador.

+Guardar a MP3 per poder escoltar la base en un equip de música qualsevol: File -
Render As i en tipus pose MP3 i el nom que vull, després el guarde en el lloc que vull
del meu ordinador.

NOTA IMPORTANT: Aquesta acció sols la faré quan tinga la base totalment
revisada i finalitzada. Sols l’he de fer una vegada.

+Per a posar nom a les diverses parts del rap: pose el cursor amb el ratolí allà on
vull posar el nom i aprete la tecla M. Apareixerà un número, faig click sobre ell i
escric el nom que vull, per exemple introducció, estrofa 1, estrofa 2, tornada, etc.

+Panoràmica i volum

Per acabar la meua feina puc millorar la meua base jugant amb el volum i la
panoràmica. La panoràmica és escoltar la música en un sol altaveu, el dret o
l’esquerre, o en els dos. Si no toque res s’escoltarà en els dos però si vull que
s’escolte sols en un hauré de jugar amb la panoràmica.

Has d’apretar amb el botó dret del ratolí sobre el loop amb què vols jugar i apretar
Insert / Remove Envelope i triar entre volum o panoràmica.

9
Per al volum t’apareixerà una línia blava i per a la panoràmica una roja. En principi la
línia està al mig, però si vols pujar o baixar el volum o canviar d’altaveu la
panoràmica has de fer doble click en un lloc de la línia i anar pujant i baxant amb
uns quadraets que t’apareixeran.

Si vols que un loop sencer sone per un sol altaveu o tinga més o menys volum que un
altre pots fer-ho als controls que hi ha baix del nom del loop (Vol. i Pan.)

També podem jugar en una ferramenta que s’anomenen FADERS. Els faders són
pujades i baixades de volum de manera constant, poden ser de menys a més volum
(per exemple per a la introducció de la nostra base) o de més a menys volum (per
acabar la base). Una vegada seleccionem la ferramenta que indica la fletxa em pose
en l’angle superior esquerra del loop fins que m’apareix la paraula GAIN. Si vull
anar de menys a més arrastre el ratolí. Si vull anar de més a menys faig la mateixa
operació, però em pose en l’angle superior dreta.

10
Per últim al MIXER tenim un previ i un master. Abans de gravar la meua base en
mp3 jugaré amb el volum del previ per evitar que el master, que serà el volum final
de la meua base arribe a posar-se en color roig, que vol dir que s’escoltarà
malament.

11
ALGUNES ANOTACIONS PERSONALS

12