You are on page 1of 2

El món sonor: percepció i ecologia

(Seminari)

El tema principal dels cinc articles seria el món sonor.

El primer article, la percepció del so, el que ens vol comunicar es que hi ha
sons forts i fluixos, però generalment la nostra societat està envoltada dels
sons forts. La nostra oïda té uns límits de percepció, anomenats llindars que
amb el pas del temps es perd la freqüència sonora.

El següent article titulat, límits de percepció de la intensitat de Susan HUBER.


Revista Mix (primavera 1993), ens explica que la percepció de la intensitat del
so te un límit que depèn de la distància. És a dir, que a mesura que ens
allunyem de la persona que ens transmet el so, sentim el so més fluix.

En el periódico de Catalunya, va sortir una notícia redactada per Blanca


Flaquer, en la qual ens informa que la meitat dels joves tenen problemes
auditius per el soroll.

La notícia ens explica que el 17% de les persones que tenen lesions més
greus, necessitaran audiòfons als 40 anys. També ens comenta que la meitat
dels joves entre 14 i 27 anys, tenen una deficiència auditiva irreversible a
conseqüència del so urbà i dels hàbits de risc com és el cas de la música forta
a les discoteques, al cotxe o als auriculars. L’article ens diu que un 35% dels
estudiants van a discoteques un cop per setmana i que el 44% una vegada al
mes, que un de cada quatre escolta música amb auriculars cada dia, amb un
nivell més alt del que s’aconsella. I finalment l’article ens explica que els edificis
d’avui dia estan poc preparats, ja que o estan ben aïllats i s’escolta tot.

El següent tema que tractaré serà els sons i la natura.

L’article de Schafer,R.M.,Voices of Tryanny – Temples of Silence, Arcana


Editions, 1993, p.9, el que ens vol explicar és que a la naturalesa no hi ha sons
capaços de perjudicar l’oïda humana, sinó al contrari, els sons estan fets per
tranquilitzar-nos i per evitar els sons forts i violents de la nostra societat.
L’article ens diu que l’oïda humana, va estar creada lo suficientment sensible
El món sonor: percepció i ecologia

(Seminari)
com per escoltar un murmullo, però no per escoltar la sang que flueix per el
nostre cos.

I finalment, l’últim tema que tractaré será el de “crescendo-decrescendo”.

L’article de Schafer,R.M., “Crescendo-Decrescendo”: conferència pronunciada


en el Encuentro Nacional de Ecològia Acústica, Bariloche, noviembre de 1994,
on ens explica que avui dia la música creix a causa dels amplificadors i de les
noves bandes que només utilitzen la música forta per atraure a la gent com és
el cas de les bandes de rock i que per tant, seria bo preguntar-se, quan
començarà el decrescendo?

Penso que aquests cinc articles, extrets de diferents fonts, ens informen molt
bé de com està la nostra societat avui en dia. A causa de la música forta i dels
sorolls acústics que contaminen la nostra societat, més de la meitat de la
població sortirà perjudicada i lo pitjor de tot és que tots som conscients del que
està passant, però ningú en posa remei a l’assumpte.

El so és una forma de viure sense la qual molts de nosaltres no podem viure ja


que estem acostumats a viure amb ell. Als infants, avui dia ja se’ls acostuma al
so ja que al llarg de la seva vida hauran de conviure amb ell. Se’ls acostuma de
forma distinta ja que ells s’espanten si escolten un soroll fort, per tant, a mida
que van creixent, se’ls va acostumant al so de la societat, dels cotxes, de les
fàbriques, de la música forta...Però també hi ha llars d’infants que intenten
portar al nen a un món on no hi hagi soroll, a la tranquil·litat i evadir-lo per un
instant del món “contaminat”. I el mateix passa a l’escola. Molts nens arriben a
l’escola amb els auriculars posats i amb la música ben alta. L’únic moment que
tenen de calma a l’escola en teoria es quan fan feina que han d’estar en silenci.

En definitiva, i com diría Karl Maria Von Weber, “La música es el verdadero
lenguaje universal”

You might also like