You are on page 1of 1

FITXA DE RECOPIL·LADORS DE CANÇONS

TRADICIONALS

NOM DE LA PERSONA QUE CANTA LA CANÇÓ:

EDAT:

TÍTOL DE LA CANÇÓ:

LLOC D’ON ÉS TÍPICA LA CANÇÓ:

DE QUÈ PARLA LA CANÇÓ?

QUANT ES CANTAVA ESTA CANÇÓ?

ENREGISTRAMENT FET AMB:

1. MÒBIL

2. MP3/MP4

3. CASSETTE

4. VIDEOCÀMERA

TRANSCRIPCIÓ DE LA LLETRA: