You are on page 1of 4

Konnektör

6. ATX Güç Konnektörleri:Güç kaynağının ana karta bağlandığı konnektörlerdir.

7. USB Konnektörler:Çeşitli çevre birimlerinin anakarta bağlanmasını sağlayan


portlardır. Yazıcı , video kamere vb. birçok cihaz bu portları kullanır.Bir ana kartın üzerinde
ve yanında USB port bulunabilir.Yan tarafta bulunan USB portlara kasanın arka kısmından
ulaşılabilir(bk. resim 1.9). Ana kartın üzerinde bulunan USB portlar ise ara kablolar ile kasanın ön veya
yan tarafına uzatılabilir.
8. Sistem Panel Konnektörleri :Ana kartın kullanıcılar tarafından kontrol edilmesini
veya sistemin çalışma durumunun ledler ile bildirilmesini sağlayan paneldir.

Sistem Güç LED’i (Yeşil 3-pin PLED):Sisteme elektrik geldiğinde bu LED in yandıgı görülür.
Sabit Disk Aktivite LED’i (Kırmızı 2-pin IDE-LED):Sabit diske veri yazarken ya da veri okurken IDE-
LED yanar.
PC Hoparlörü (Turuncu 4-pin SPEAKER):Hoparlör sistem seslerini ve uyarılarını duymayı sağlar.
Güç/Uyku Düğmesi:Bu konnektör, sistem güç düğmesi içindir. Güç
düğmesine bastığınızda BIOS ayarlarına bağlı olarak sistem ya kapanacak ya da
uyku moduna girecektir. Sistem açıkken güç düğmesine 4 sn’den fazla bastığınızda sistem
kapanacaktır.
Yeniden Başlat Düğmesi (Mavi 2-pin RESET):Sistemi kapatmadan yeniden başlatmayı sağlar.
9. İşlemci Soketi :Ana kart üzerinde işlemciyi takmak için bir soket veya slot
bulunur. Soket, yassı dikdörtgen şeklindeki işlemciler için iki düzlem üzerine (enine ve
boyuna) uzanan iğnelerin oturduğu yuvaya verilen addır.
10. Bellek Yuvaları:Sistem belleklerinin takıldığı yerlerdir.

11. Bios ve Bios Pili :Bios’da ana kartta sistem açılışında gerekli olan bilgiler ve
sistemin neleri desteklediği ile ilgili bilgiler mevcuttur. Bios Pili ise ana kart üzerinde
elektrik akımı olmadığı durumlarda bazı önemli bilgilerin tutulması amacıyla kullanılan çok küçük bir
güce sahip pildir.