You are on page 1of 111

STANBUL YABANCILAR N TRKE ALIMA KTABI B1

GENEL YAYIN YNETMEN


Mehmet Yaln YILMAZ
EDTR
Yrd. Do. Dr. Ferhat ASLAN
EDTR YARDIMCISI
Funda KESKN
HAZIRLAYANLAR
Enver GEDK
Gken GEN
Gl GNLTA
Funda KESKN
Fazilet ZEN
Hande TOKGZ
Gizem NSAL
Serra YAVUZ
REDAKSYON TASHH
Hande TOKGZ
EVR
Dr. Ouz CNCOLU
TASARIM
eref KOCAMAN
Bask 2012
Kltr Sanat Basmevi
www.kulturbasim.com
Bu kitabn btn haklar KLTR SANAT BASIMEVNE aitr.
N SZ
Gnmzde hayatmzn her alann bilimsel, teknolojik, kltrel ve sosyal gelimeler ynlendirirken, bu geli-
meler yabanc dil bilmeyi de farkl lkelerle bilimsel, siyasal ve ekonomik alanlarda gr alveriinde bulunmak, i
ve kltrel ilikileri gelitrmek ve yabanc dilin konuulduu ortamlarda gnlk iletime katlabilmek iin bir ihtya
haline getrmitr.
Bu durum iletim ortamlarn ve iletimin ileyi biimlerini etkileyerek insanlar arasndaki iletimin temel arac
olan dilin retm srecinin, gnmzn artlar ve ihtyalar dorultusunda yeniden dzenlenmesini ve yabanc
dil renen bireyleri yeterli dilsel ve dnsel donanma ulatrmay gerekli klmtr.
Bu dorultuda temeli yzyllar ncesine dayanan ve dnyada en ok konuulan diller arasnda ilk sralarda yer
alan Trkenin yabanc dil olarak retmi daha fazla nem kazanmaya balamtr. zellikle Sovyetler Birliinin da-
lmasyla Trk Cumhuriyetlerinin bamszlk kazanmas ve bunun sonucunda da kendi dillerine ynelme eilimleri;
dnyadaki sosyal ve ekonomik gelimelere paralel olarak Trkiyenin derin tarihi ve kltrel kklerinden edindii
mirasla bir kat daha nem kazanmas; Avrupa Birlii srecinde Avrupa lkeleri ve Trkiye arasndaki ikili ilikilerin
gelimesi; Trkiyenin uluslar aras renci deiim programlarna etkin olarak katlmas ve Trkiyedeki eitm ola-
naklarnn iyi olmas Trkeye olan bu ilgiyi artrmtr.
ok dillilik ve ok kltrlln giderek nem kazand 21. yzylda yabanc dil retmi artk sadece dil beceri-
sinin kazandrlmasndan ok o dilin iinde geliti kltrn de retlmesini amalamaktadr. Bu sebeple renciye
hedef dili kullananlarn sosyal, kltrel yapsn, deer yarglarn, dnya grn belirli llerde tanyabilmesine
yardmc olacak biimde eitm vermek gerekmektedir. Bu balamda stanbul Yabanclar in Trke retm set
yabanc dil olarak Trkenin retminin, dou kltryle bat kltr arasnda kpr durumunda olan lkemiz
kltrn, dnce tarzn aktaracak, gnmz artlarna uygun, en gncel dil yntemleri ile hazrlanm kapsaml
bir setr. Bu set, 1933 ylndan beri yabanclara Trke eitmi veren stanbul niversitesi Dil Merkezinin deneyim
ve birikimlerinden olumutur.
stanbul Yabanclar in Trke retm setnin deimez ilkesi Trkiyenin resmi dili olan stanbul Trkesini,
Trke eitm alan rencilerimize en ada teknik, metot ve yaklamlarla renme frsat sunmaktr.
Yrd. Do. Dr. Ferhat ASLAN
24.08.2012 / Beikta
4
NTE ADI KONU OKUMA DL BLGS DNLEME YAZMA KONUMA
YEN BR HAYAT
A. Tanma
B. Hava bedava su bedava
C. Yeni bir ehirde hayat
A. Nasl bir ev aryorsunuz?
B. Nereye gideceiz?
C. imdeki Trkiyem
A. Zarf-filler
(-(y)ArAk, -(y)A -(y)A)
B. imdiki zamann hikyesi
C. Zarf-filler (-(y)ken)
A. Tanma tela
B. Acil numaralar
C. Trkler nasl insanlar?
A. Haylimizdeki ev
B. blm
C. Gemiimiz
A. Pazarlk yapma
B. Ev problemleri
C. stanbuldaki ilk gnmz
DNYASI
A. hayat
B. Baar ykleri
C. Meslekler
A. hayatndaki roller
B. Yourdun Steve Jobsu
C. Meslek seimi
A. sim-fil ekleri (-mAK / -mA)
B. sim-fil ekleri (-(y)I)
C. Emir kipinde dolayl
anlatm
A. alma koullar
B. Senden bir ey olmaz
C. ten ok skldm
A. ilan
B. Baarlarmz
C. Hayalimizdeki meslek
A. alma hayatmz
B. Hayatmzdaki kk
baarlar
C. Meslekler
HER EYN
BAI SALIK
A. Can boazdan gelir
B. Uzun ve salkl yaa
C. Alternatf salk
A. Saln anahtar
B. Yz yanda hl din
C. Kristal tedavileri
A. Gereklilik kipi
B. Gereklilik kullanmlar
(gerek / lazm / zorunda /
mecbur)
C. Gereklilik kipinin hikyesi
A. Salk iin egzersiz
B. Dnyann en yal insan
C. ifal bitkiler
A. Diyetsyende
B. Gnlk tutma
C. zntlerimiz
A. Sporcu ile rportaj
B. Dnyann en yal
insan ile rportaj
C. Hastaym
A. renme tarzlar
B. Eitm haberleri
C. Her yata eitm
A. Herkes ayn ekilde mi
renir?
B. Trke alglamada beyni
zorluyor
C. Vazgemek iin ok erken
A. Zarf-filler (-mAk iin /
-mAsI iin / -mAk zere)
B. Zarf-filler (-mAktAnsA /
-mAsInA ramen)
C. Zarf-filler (-A ramen / -sA
bile)
A. Fin eitm sistemi
B. Eitm haberleri
C. Okumann ya yok
A. Zek alanlarmz
B. ocuk eitmi
C. Mektup yazma
A. Zek alann bulma
B. Yabanc dil eitmi
C. zntlerimiz
A. nsan hayalleriyle yaar
B. Son pimanlk fayda etmez
C. Eer
A. Mesela oynayalm m?
B. Pimanlklarnzdan
kurtulun
C. Murphy kanunlar
A. Dilek-art kipi
B. Dilek kipinin hikyesi
C. Dilek-art kipinin birleik
kullanmlar
A. Keke
B. ans m? ansszlk m?
C. Batl inanlar
A. Hayalleriniz
B. Pimanlklarmz
C. Seim vaatleri
A. Varsayalm
B. Hayatmzn dnm
noktalar
C. Ne zaman yaparsnz?
NSANLAR
KONUA KONUA
A. Arkadalk
B. Aile ilikileri
C. Komuluk
A. renci evi
B. Trk aile yaps
C. Komuluk lyor
A. te atl filler
B. Zarf-filler (-DkA /
-DIIndA / -DII srece)
C. Zarf-fller (-DIIndAn beri
-(y)AlI, -DI -(y)AlI)
A. Trkiyedeki arkadalarm
B. Aile yemei
C. Komularmz
A. En yakn arkadamz
B. Mektup
C. lkeler aras komuluk
A. Arkadalk yollar
B. Aile ve akrabalk ilikileri
C. Komuluk ilikilerimiz
NDEKLER NDEKLER NDEKLER NDEKLER
ETM HAYATI
HAYALLERMZ
1. NTE
sayfa
7-22
2. NTE
sayfa
23-38
3. NTE
sayfa
39-52
4. NTE
sayfa
53-66
5. NTE
sayfa
67-82
6. NTE
sayfa
83-99
5
NTE ADI KONU OKUMA DL BLGS DNLEME YAZMA KONUMA
YEN BR HAYAT
A. Tanma
B. Hava bedava su bedava
C. Yeni bir ehirde hayat
A. Nasl bir ev aryorsunuz?
B. Nereye gideceiz?
C. imdeki Trkiyem
A. Zarf-filler
(-(y)ArAk, -(y)A -(y)A)
B. imdiki zamann hikyesi
C. Zarf-filler (-(y)ken)
A. Tanma tela
B. Acil numaralar
C. Trkler nasl insanlar?
A. Haylimizdeki ev
B. blm
C. Gemiimiz
A. Pazarlk yapma
B. Ev problemleri
C. stanbuldaki ilk gnmz
DNYASI
A. hayat
B. Baar ykleri
C. Meslekler
A. hayatndaki roller
B. Yourdun Steve Jobsu
C. Meslek seimi
A. sim-fil ekleri (-mAK / -mA)
B. sim-fil ekleri (-(y)I)
C. Emir kipinde dolayl
anlatm
A. alma koullar
B. Senden bir ey olmaz
C. ten ok skldm
A. ilan
B. Baarlarmz
C. Hayalimizdeki meslek
A. alma hayatmz
B. Hayatmzdaki kk
baarlar
C. Meslekler
HER EYN
BAI SALIK
A. Can boazdan gelir
B. Uzun ve salkl yaa
C. Alternatf salk
A. Saln anahtar
B. Yz yanda hl din
C. Kristal tedavileri
A. Gereklilik kipi
B. Gereklilik kullanmlar
(gerek / lazm / zorunda /
mecbur)
C. Gereklilik kipinin hikyesi
A. Salk iin egzersiz
B. Dnyann en yal insan
C. ifal bitkiler
A. Diyetsyende
B. Gnlk tutma
C. zntlerimiz
A. Sporcu ile rportaj
B. Dnyann en yal
insan ile rportaj
C. Hastaym
A. renme tarzlar
B. Eitm haberleri
C. Her yata eitm
A. Herkes ayn ekilde mi
renir?
B. Trke alglamada beyni
zorluyor
C. Vazgemek iin ok erken
A. Zarf-filler (-mAk iin /
-mAsI iin / -mAk zere)
B. Zarf-filler (-mAktAnsA /
-mAsInA ramen)
C. Zarf-filler (-A ramen / -sA
bile)
A. Fin eitm sistemi
B. Eitm haberleri
C. Okumann ya yok
A. Zek alanlarmz
B. ocuk eitmi
C. Mektup yazma
A. Zek alann bulma
B. Yabanc dil eitmi
C. zntlerimiz
A. nsan hayalleriyle yaar
B. Son pimanlk fayda etmez
C. Eer
A. Mesela oynayalm m?
B. Pimanlklarnzdan
kurtulun
C. Murphy kanunlar
A. Dilek-art kipi
B. Dilek kipinin hikyesi
C. Dilek-art kipinin birleik
kullanmlar
A. Keke
B. ans m? ansszlk m?
C. Batl inanlar
A. Hayalleriniz
B. Pimanlklarmz
C. Seim vaatleri
A. Varsayalm
B. Hayatmzn dnm
noktalar
C. Ne zaman yaparsnz?
NSANLAR
KONUA KONUA
A. Arkadalk
B. Aile ilikileri
C. Komuluk
A. renci evi
B. Trk aile yaps
C. Komuluk lyor
A. te atl filler
B. Zarf-filler (-DkA /
-DIIndA / -DII srece)
C. Zarf-fller (-DIIndAn beri
-(y)AlI, -DI -(y)AlI)
A. Trkiyedeki arkadalarm
B. Aile yemei
C. Komularmz
A. En yakn arkadamz
B. Mektup
C. lkeler aras komuluk
A. Arkadalk yollar
B. Aile ve akrabalk ilikileri
C. Komuluk ilikilerimiz
NDEKLER NDEKLER NDEKLER NDEKLER
7
1A
YEN BR HAYAT
NTE 1
Deneyimleri anlatma
Gnlk konumalar
takip etme
Zarf-filer (-(y)Arak,
-(y)A -(y)A)
imdiki zamann
hikyesi
Zarf-filler (-(y)ken)
Tanma
Ev
Ulam
Faturalar
BECERLER
DL BLGS
KELMELER
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
8
HAZIRLIK ALIMASI
A. TAINMA
YEN BR HAYAT
NTE
1
yryerek, konua konua, -Buradan yryerek evine gidebilirsin.
yapmaya yapmaya, almayarak -Arkadamla yolda konua konua okula geldik.
-Spor yapmaya yapmaya kilo aldm.
-Dersine almayarak snavdan kt not ald.
1 Daha nce hi tandnz m? Aadaki nedenlerin tanmak iin bir etkisi oldu mu?
Evlilik Aile Eitm
2 Tanrken ne tr problemler ile karlaabilirsiniz?
3 Aadaki ilanlara bakalm. Hangi ev sizin iin uygun? Konualm.
KRALIK DARE
skdarda sahibinden
1.000 TL. Pazarlk yok.
SAHBNDEN KRALIK
Cihangirde ulam

aralarna 10 dakika.
Kira 2.000 TL.
EM
NNNE YAKIN
3 oda 1 salon deniz
m
anzaral ev.
renciye, bekra
verilir. Kira 1250 TL.
K AY PEN DEM
EL
Beylikdznde 2500
TL kira ile m
asrafsz
lks daireler.
NVERSTEYE YAKIN
renciye elektrik, su,
doalgaz dhil eyal
kiralk odalar.
Fiyat 500 TL.
ACL SATILIK
Kadkyde acil satlk,
sfr daire. Fiyat
grebiliriz.
2+1 KRALIK
Taksim
de aileye
kiralk, tem
iz
daire. Kira 750 TL.
EV ARKADAI
2+1 eyal eve, dzenli
bir ev arkada
aryorum
. Kira 900 TL.
4 Aadaki kelimelerin anlamlarn renelim ve kelimeleri cmlelerdeki boluklara yerletrelim.
1. Maamn ounu her ay . iin ayryorum.
2. Ailem ok . bir semte oturuyor.
3. Ev sahibi fazla . istyor.
4. Sence snmak iin .. mi yoksa . mi
kullanmalym?
5. Tanmak iin gzel bir . aryorum.
6. Ka . bir ev istyorsun?
7. yerimden gzel bir . grnyor.
8. Yarn .. iin emlak ile buluacaz.
9. Bir an nce . iin acele ediyoruz.
kira tanmak nezih merkez sistem kira szlemesi
depozito metrekare muhit manzara kombi
9 S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
1A
OKUMA
YA SZ?
NASIL BR EV ARIYORSUNUZ?
Gamze: Merhaba, ben Gamze. Dkknnzn camndaki ev ilanlarn grp geldim.
Mehmet Ali: Merhaba Gamze Hanm, Yeni Bir Hayat emlak ofsine ho geldiniz.
Ben Mehmet Ali, size nasl yardmc olabilirim?
Gamze: stanbulda almaya baladm ve acil olarak i yerime yakn bir ev aryorum.
Gnlerdir yeni bir ev araya araya yoruldum.
Mehmet Ali: Nasl bir ev aryorsunuz, kiralk m satlk m?
Gamze: Kiralk.
Mehmet Ali: zel bir mevki dnyor musunuz, hangi semtlerde ev aryorsunuz?
Gamze: Leventte alyorum. Bu nedenle bu evrede oturmak istyorum.
Mehmet Ali: Peki, ka odal bir ev dnyorsunuz?
Gamze: Bir oda bir salon ya da iki oda bir salon benim iin uygun olabilir.
Mehmet Ali: Gamze Hanm, yalnz m yoksa ailenizle ya da bir arkadanzla m yaayacaksnz? Bu soruyu soruyorum
nk biliyorsunuz ki baz ev sahipleri bekra ev vermemeyi tercih ediyorlar.
Gamze: Evet, biliyorum ama ben evli deilim ve henz stanbulda kimseyi tanmyorum bu yzden ilk zamanlar yalnz
yaayacam. Buna uygun evlere bakabiliriz.
Mehmet Ali: yleyse sizin iin Levent ve evresinde, yalnz yaamaya uygun, gvenlikli, 1+1 ya da 2+1, doalgazl evlere
bakabiliriz. Peki, ev iin ne kadar kira dnyorsunuz?
Gamze: Hmm, i yerime ve ehir merkezine yakn bir ev iin 1000-1500 TL civarnda bir kira deyebilirim.
Mehmet Ali: Evet. u anda size uygun olarak elimde iki ev var. nce bilgisayardan bunlar size gstereyim. Sonra evlere
bakarz. Bu evlerden birinin kiras 1000 lira, dierinin kiras 1250 lira. 1000 liralk evin metrekaresi daha byk. 1250
liralk ev ise deniz manzaraldr ve metro, tramvay, otobs gibi ulam aralarna daha yakndr. Bu evden yryerek
ulam aralarna gidebilirsiniz.
Gamze: Evin ulam aralarna yaknl benim iin ok nemli. Bu yzden bu evle ilgili konualm.
Mehmet Ali: sterseniz ben size daireyi gezdireyim bylece daha kolay karar verebilirsiniz.
Gamze: Peki, hemen gidelim.
5 Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.
1. Gamze Hanm nasl bir ev aryor?
2. Emlak hangi evleri neriyor? Evler arasndaki farklar neler?
3. Gamze Hanm hangi evi grmek istyor? Neden?
4. Sizce Gamze Hanm evi beenecek mi?
1. Nasl bir evde oturuyorsunuz?
2. Yeni bir eve tanrken nelere dikkat ediyorsunuz?
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1 10
DL BLGS
Zarf-Fiiller
Bu zarf-fil, durum zarf filidir ve filin nasl yapldn anlatr.
This gerund is a stuaton gerund and tells how the acton is done.
fil + (y)ArAk
NOT: Olmak ve gitmek szcklerinden sonra (y)ArAk zarf-
fili geldiinde, bu kelimeler baka bir anlam ifade eder.
When ArAk (equivalence for gerund/infnitve mode)
follows the verbs to be and to go, these words have other
meaning.
rnek:
Babam mhendis olarak alyor.
Hasta giderek iyileiyor.
rnek:
Annesinin yanna koarak git.
Her sabah okula yryerek gidiyorum.
Mzik dinleyerek ders alyorum.
Trkeyi, Trk flmlerini seyrederek rendim.
Benimle konumayarak kalbimi kryorsun.
6 Aadaki boluklar rneklerdeki gibi dolduralm.
1. Annem, yemei ve temizlii ark syle...
yapyor.
2. Doum gnme gel.. beni ok zdn.
3. Beni bu irkete mdr ol.. gnderdiler.
4. Bo zamanlarm kitap oku.
deerlendiriyorum.
5. lkemiz git zenginleiyor.
fil + (y)A fil + (y)A
Bu zarf-fil, filin nasl yapldn anlatr. Bu zarf filde yaplan iin tekrar sz konusudur. Kimi zamanlarda bu iki zarf-filin
cmleye kat anlam, birbirine ok yakndr. Bu nedenle ou zaman birbirlerinin yerine kullanlabilirler.
It describes how an act is performed. There is a repetton of the act to be done. Sometmes the meaning that these add
to the sentence is very close to each other. For that reason, they can be used interchangeably.
rnek:
Bilgisayarn karsnda ala ala gzlerim ard.
Konua konua Trkemi ilerletm.
Birbirimizi grmeye grmeye unutuk.
Piknikte gle oynaya elendik.
7 Aadaki boluklar rneklerdeki gibi dolduralm.
1. Spor yap.. yap.. salkl bir insan oldum.
2. Taksime git git. yollarn unutum.
3. Adem utan skl. patronundan zam istedi.
4. Aye doum gnn anlat.. anlat. bitremedi.
5. O adam her zaman dn. dn.. konuur.
8 Aadaki cmleleri eletrelim.
1. Mzik dinleyerek a. yemek yaparm.
2. ark syleyerek b. ders alrm.
3. Patlam msr yiyerek c. okula gideriz.
4. stemeyerek . sinema seyretk.
5. Yryerek d. seni zdm.
9 Aadaki cmleleri tamamlayalm.
1. bir ayda 3 kilo verdim.
2. ... snavdan getm.
3. Trke rendim.
4. ... eve gitm.
5. yeni bir ev kiraladm.
6. dinlendim.
7. ....... yemek yaptm.
8. .. rezervasyon yaptrdm.
9. . televizyon izledim.
10. . internete girdim.
11 S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
1A
DNLEME
YAZMA KONUMA
10 Aadaki sorular cevaplayalm.

1. Nasl gzel gitar alabiliriz?
.
2. Nasl doktor olabiliriz?
.
3. Nasl kltrl olabiliriz?
.
4. Nasl yabanc bir lkeye gidebiliriz?
.
5. Nasl yemek yapabiliriz?
.
6. Nasl Taksime gidebiliriz?
.
7. Nasl salmz koruyabiliriz?
.
8. Bo zamanlarmz nasl geirebiliriz?
.
9. Nasl yabanc bir dil renebiliriz?
.
10. Nasl yeni kelimeler ezberleyebiliriz?
.
TAINMA TELAI
11 Aadaki kelimelerin anlamlarn szlkten bulalm.
atmak tutmak p ekmece dolap ymak
toplamak doldurmak boaltmak kurtulmak eya
12 Metni dinleyelim. Aadaki tavsiyeleri sraya
koyalm.
1. Baz eyalarnz ekmeceye koyun. ( )
2. Eyalarnz toplayn ve rahata tann. ( )
3. Gereksiz eyalarnz odadan karn. ( )
4. Kendinize iki saat zaman ayrn. ( )
5. Eyalarnz e ayrn. ( )
6. Btn eyalarnz bir alana yn. ( )
13 Aadaki cmleler doru ise D yanl ise Y yazalm.
1. Her oday toplamak iin kendinize ( )
bir saat sre verin.
2. Eyalarnz e ayrn. ( )
3. Evinizdeki btn gereksiz eyalar ( )
atarak onlardan kurtulun.
4. Yeni evinize benzer eyalardan almayn. ( )
5. Eski ve yeni eyalar beraber kullann. ( )
Konum ve byklk (yer,
metrekare)
/d zellikler (stma,
deme, gvenlik, bahe vb.)
Ulam (metroya, otobse
yaknlk)
Ev tpi (daire, mstakil ev, teras vb.)
Merkeze yaknlk (ar, alveri merkezi, hastane vb.)
Evin ya ve durumu
14 Hayalinizdeki ev nasl? Aadaki konulardan
yararlanarak bir metn yazalm.
15 Sizin evinizde aadakiler gibi gereksiz eyalar var m? Bir
liste yapalm.
CD / bilgisayar oyunlar / spor eyalar / DVD / kyafetler
kitaplar / mobilya / oyuncaklar / dergiler
14. Gereksiz eyalarmz arkadalarmza pazarlk yaparak
satmaya alalm. Kim en yksek fyata eyasn satacak?
Arkadamzla konualm.
rnek:
A: Olga benim bir bisikletm var. Almak ister misin?
B: Belki, 50 lira veririm.
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1 12
B. HAVA BEDAVA SU BEDAVA
YEN BR HAYAT
NTE
1
HAZIRLIK ALIMASI
yayordum, kullanmyordum -Eskiden ailemle yayordum ama imdi yalnz yayorum.
dyor muydun, bilmiyor muydun -nceden ie gitmek iin ulam arac kullanmyordum, yryordum.
-renciyken faturalar dyor muydun?
-Sen ders almyor muydun?
OKUMA
NEREYE GDECEZ?
1 Aadaki ifadeler hangi faturalara ait olabilir? Tahmin edelim ve iaretleyelim.
Elektrik
Faturas
Su Faturas Doalgaz
Faturas
Telefon
Faturas
Su Bedeli: 20.60 TL
Gaznz kesilecektr.
KDV
Sayn abonemiz, 1 adet denmemi
fatura borcunuz bulunmaktadr.
Elektrik Tketm Vergisi
Aylk Tarife cret: 16.46 TL
Son deme Tarihi: 19.03.2012
Suyunu boa harcama.
Hatnz aramalara kapatlacaktr.
Kullanmyorsan sndr.
Demet: Kendini nasl hissediyorsun Na-
dia? Yorgun musun?
Nadia: Yorgunum. Ancak bu tatl bir yor-
gunluk. Nihayet gzel bir ev bulduk. Ev ar-
kada oluyoruz. Ne gzel deil mi?
Demet: Evet ama ok iimiz var. nce
elektrie, suya, doalgaza, telefona ve in-
ternete abone olacaz.
Nadia: Haklsn ancak bunlarn hepsi bir
gnde olmaz. Bence i blm yapalm.
Demet: Bence de. O zaman ben elektrik ve suya abone ola-
ym. Sen doalgaz, telefon ve internete abone ol.
Nadia: Olur. Peki, elektrik ve suya nasl abone olacaksn?
Memleketndeyken yeni bir ev iin abonelik ilemlerini yap-
tn m?
Demet: Evet yaptm. stanbulda ise elektrik iin TEDAa, su
iin SKye gideceim.
Nadia: Nasl gideceksin? Biliyor musun?
Demet: Evet, nce otobs sonra tramvay kullanacam.
Peki, sen bu ilemleri nasl yapacaksn?
Nadia: Ben daha nce bilmiyordum ama arkadalarma so-
rup rendim. Doalgaz iin GDAa, telefon ve internet abo-
nelii iin Trk Telekoma gideceim.
Demet: Evet, doru renmisin. Peki, nasl gideceksin? Bili-
yor musun?
Nadia: Otobs kullanacam ama daha nce burada hi
otobse binmedim.
Demet: Otobs iin akll bilet yani AKBL kullanabilirsin.
AKBL vapur, tramvay, metro ve otobs gibi ulam aralar-
nn yaknndaki sat yerlerinde var ve btn ulam aralar
iin geerli.
Nadia: yle mi? Benim akll biletim var zaten. O zaman
yarn ev iin gerekli yerlere gidebilirim.
Demet: Ben de yarn gidebilirim ve sonra da tanabiliriz.
Peki, sonra faturalar nereye deyeceiz? Biliyor musun?
Nadia: Hmm. Bilmiyorum. Ailemin yannda faturalar ben
demiyordum. Sen biliyor musun? Daha nce faturalar d-
yor muydun?
Demet: Evet, dyordum. stanbulda faturalar, fatura de-
me merkezlerine ya da bankalara denebiliyor.
Nadia: Ne gzel, sen her eyi biliyorsun. Yarn buluuyor mu-
yuz?
Demet: Evet, buluuyoruz. Yarn grmek zere.
Nadia: Grmek zere.
13 S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
1B
DL BLGS
2 Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.
1. Bir eve tanmak iin nce neler gerekiyor?
2. Sizce Nadia neden her eyi Demete soruyor?
3. Demet ve Nadia daha nce abonelik ve fatura deme ilemlerini yapyorlar myd?
4. AKBL nedir ve nerede kullanlr?
5. stanbuldaki bir kii faturalarn nereye deyebilir?
3 Metne gre hangi ii yapmak iin nereye gitmek gerek? Eletrelim.
1. Elektrik abonelii a. GDA
2. Su abonelii b. Trk Telekom
3. Doal gaz abonelii c. TEDA
4. Telefon abonelii . SK
YA SZ?
1. Evinize hangi faturalar geliyor? En yksek fyatl fatura hangisi?
2. Aadaki ulam aralarndan en fazla hangisini kullanyorsunuz? Neden?
imdiki Zamann Hikyesi (Imperfect Tense)
imdiki zamann hikyesi, gemite olan ve bir sre devam eden olaylar anlatmak iin kullanlr. Ayrca gemite gerekle-
mesi ok yakn olup gereklemeyen olaylarn anlatmnda kullanlr.
The imperfect tense is used to describe the events / actons which happened and contnued for some tme in the past. Also,
it is used in descripton of events did not happen but very close to the realizaton in the past.
Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okuyordum okumuyordum okuyor muydum okumuyor muydum
Sen okuyordun okumuyordun okuyor muydun okumuyor muydun
O okuyordu okumuyordu okuyor muydu okumuyor muydu
Biz okuyorduk okumuyorduk okuyor muyduk okumuyor muyduk
Siz okuyordunuz okumuyordunuz okuyor muydunuz okumuyor muydunuz
Onlar okuyorlard okumuyorlard okuyorlar myd okumuyorlar myd
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1 14
rnek:
Eskiden bayramlarda aile ziyaretlerine gidiyorduk. imdi tatle gidiyoruz.
Babam memurdu ve bu yzden renciyken her sene ayn ehirde oturmuyorduk.
Seni hi hatrlamyorum. Bu kursa geliyor muydun?
Onunla ayn irkete almyor muydun?
nne bak! Az kalsn dyordun.
Snfa girdim, retmen ders anlatyordu.
4 Aadaki boluklar rneklerdeki gibi dolduralm.
1. ocukken evimizin bahesinde oyna .
2. nceden gk grltsnden ok kork .
3. Kkken et ye ama imdi et ok seviyorum.
4. Onu ilk defa gryorum. Sen daha nce onu tan?
5. renciyken ok kitap oku ama imdi zaman bulamyorum.
6. Pnarlar tanyor. Daha nce bil?
7. Bir zamanlar annemi anla . Bugnlerde ok iyi anlyorum.
8. Bu ehirde mi yayorsunuz? Siz daha nce Ankarada otur?
9. Grdn m? Araba neredeyse adama arp. .
10. Eve girdim, annem mutakta yemek yap. .
5 Aadaki boluklar -DI, -(I)yor ve -(I)yordu ile dolduralm.
Bugn 65. doum gnm kutla . Yanmda
eim, ocuklarm ve torunlarm var. Genken bu doum
gnm hi hayal et. . Ben hep gen kalaca-
m. san . Doum gnm, sadece arkadalarm-
la kutlamak iste nk ailemden skl .
Eskiden pastamn zerinde yam kadar mum
ol . Mumlar sevinle sndr . Mumlar-
dan sonra pastann yarsn ye . Daha sonra he-
diyelerimi kabul et . Arkadalarm bana ok he-
diye ver .Ama artk yalan.. . imdi yam
kadar mum pastaya s bu yzden pastamda 1
tane mum var. Doum gnlerimde sadece 1 dilim pasta ye nk hastaym. Artk daha az hediye al ama
zl . Ailemin deerini bil ve doum gnlerimi her zaman onlarla kutlamak iste .
imdi torunlarmla elen . Pastann gzel tadn ocuklarmda bul . En gzel doum gn hediyem
eim. ok mutluyum. Eskiden hayatn tadn hi bil. . imdi ok iyi anla .
15 S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
1B
DNLEME
YAZMA
KONUMA
6 Demet ve Nadia evde bir oyun oynuyorlar. Onlar dinleyelim. Aadaki servisleri telefon numaralaryla eletrelim.
110 112 155 156 186 187
Yangn Hat
Elektrik Arza
Polis mdat
Gaz Arza
Acil Servis
Jandarma
7 Aadaki konularla ilgili bir arkadamzla i blm diyalou yazalm.
temizlik
yemek
bulak
fatura deme
alveri
8 Aadaki problemlerin hangisini evinizde yaadnz?
Musluk su aktyor. Su borusu szdryor. Vana patlad.
Pencerenin kolu koptu. Kap skt. Pil bit.
Bulak makinesi bozuldu. Banyoyu su bast. Elektrikler kesildi.
Gaz sznts var. Sigorta at. ofende arza var.
Lavabo tkand. Evi su bast.
9 Sizce bu problemlerden hangisi daha nemli?
10 Hangi problemleri kendi banza zebilirsiniz?
11 Hangi durumlarda yardma ihtya duyarsnz? Kimi arrsnz?
tesisat
elektriki
mhendis
arkada
herhangi biri
ACL NUMARALAR
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1 16
C. YEN BR EHRDE HAYAT
YEN BR HAYAT
NTE
1
gelirken, evdeyken, gitmiken, -Okula gelirken arkadam grdm.
konuuyorken, kacakken, genken, -Kahvaltm evdeyken yaptm.
ocukken -Kantne gitmiken bana bir ay al.
-Mdr Bey konuuyorken sekreter ieri girdi.
-Tam evden kacakken telefonum ald.
-Ayla Hanm genken ok gzelmi.
-Biz ocukken her gn parkta oynuyorduk.
HAZIRLIK ALIMASI
OKUMA
1 Trkiyedeki ilk gnlerinizde size neler deiik geldi?
2 Aadaki cmlelerden hangisi Trkiyedeki ilk gnnze ait dnceleri yanstyor? rnekteki gibi nedenleriyle
yazalm.
Heyecanlydm. nk ilk defa yeni bir lkeye geliyordum.
Korkuyordum. nk .. .
Mutluydum. nk ..... .
Sinirliydim. nk ....... .
Endieliydim. nk ....... .
Rahatm. nk ......... .
MDEK TRKYEM
Uak, stanbula yaklayor. Tarih: 4 Aralk 1990. Delhiden sonra karmza bambaka bir
ehir kt.
Temiz sokaklar, muhteem deniz havas, tarih binalar ve modern binalar... stanbul
Buras benim yeni yuvam.
stanbuldaki ilk gnmde, binalarn birbirine yapk hli dikkatmi ekt. Farkl tarz-
lardaki tarih ve modern binalar i ieydi ve renk uyumundan uzakt. Bunu ok yadrgadm.
Ezan sesini, hayatmda ilk kez Trkiyede duydum. eriini, anlamn ve fonksiyonunu
bilmiyordum ama o ses byleyiciydi. Dinlerken ok heyecanlandm.
Trkiyede pazar ilk kez Beyolu civarnda grdm. ok byk, kalabalk ve grltlyd. Bu kalabal grp Buradaki
halk ok zengin. diye dndm. ok sonra anladm ki buradaki pazar yerleri, ucuzluu iin tercih ediliyordu.
Tm ailemle birlikte ilk akam yemeinde, Belki bir kelime anlayabilirim. diye dikkatle bekliyordum. Nihayet o kelimeyi
buldum! Ben kelimesini ok sk kullanyorlard. Bu kelime, zbeke men kelimesine benziyordu. Fakat garip bir durum
vard, ailedeki herkes men yerine ben diyordu. Ben de kendi kendime Zavalllarn hepsi grip olmu! Hibiri men diye-
miyor. diye dndm. te Trke ve Trkiye servenim ben kelimesiyle balad.
Gnlk Trkeyi yava yava reniyordum. Renk ve say isimleri bir dilin en temel kelimeleriydi. Baka bir dilde, ilgin
sebze adlarn tanyordum. Yer elmas ve prasann tadn hi sevmedim. Yemek adnn ve yemek filinin anlamlarn
rendim. kisi de ayn ekilde syleniyordu. Bylece yemek yemek gibi garip bir ifadeyle tantm. Bunlar reniyordum
ama uzun zaman hi konuamadm, sustum. Sonralar ise konumak iin ok uratm.
Bugn, bu satrlar Trke ile ve sevgiyle yazabiliyorum. Trkiyeyi ok seviyorum ve artk 4 Aralk benim bayrammdr.
17 S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
1C
DL BLGS
YA SZ?
3 Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.
1. stanbulda ilk olarak neler yazarn dikkatni ekiyor?
2. Yazar neden Buradaki halk ok zengin. diye dnyor?
3. Yazar Trkede ilk hangi kelimeyi reniyor?
4. Yazar Trke ile ilgili neler dnyor?
5. Sizce, Artk 4 Aralk benim bayrammdr. cmlesiyle yazar ne anlatmak istyor?
Trkede ilk hangi kelimeleri rendiniz?
Zarf-Fiiller
Bu zarf-fil, sonuna geldii kelimeye durum ve zaman anlam katar. Cmlenin anlamna gre gemi zaman, imdiki za-
man, gelecek zaman veya geni zamanla kullanlr.
This gerund has the same meaning with when and while. It can be used in past, present contnuous, future simple
present tenses.
fil + zaman eki + (y)ken
isim + DA + (y)ken
sfat + (y)ken
rnek:
Yemek yaparken telefon ald.
Otobse yetmek iin koarken ayak bileimi burktum.
Hazr elin demiken benim tabam da gtrr msn?
Tam evden kacakken yamur balad.
Babam ocukken ok yaramazm.
Decekken ablam kolumdan tutu.
Tam evden kacakken kar komum misafrlie geldi.
Tatl tatl sohbet ediyorken birdenbire tartmaya baladlar.
Hastayken bana en ok Bahar yardm et.
stanbuldayken her hafa balk tutmak iin Galata Kprsne gidiyorduk.
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1 18
4 Aadaki boluklar rneklerdeki gibi dolduralm.
1. Ders al. mzik dinlemekten holanmyorum.
2. Film izle.. bir eyler attrmak houma gidiyor.
3. Eskiden ie git.. otobse biniyordum, artk ie metroyla gidiyorum.
4. Trkiye. ok gzel yemekler yedim, hepsinin tad damamda.
5. Alveri yap. pazarlk edebiliyor musun?
6. Geen gn salata yap. parmam kestm.
7. Ben evde yok. postac gelmi.
8. Hasta. yemek yiyemiyor musun?
9. Annem ocuk. ok yaramazm.
10. Tophaneden ge .. Dil Merkezine urayp beni de alr msn?
11. Tam evden k. telefon ald.
12. Markete git. bana da bir gazete alr msn?
13. stanbul her hafa sonu Taksime gidiyordum.
14. Televizyon izle elektrikler kesildi.
15. Darya k.. alveri de yaptm.
5 Aadaki cmleleri -(y)ken zarf-fil ekini kullanarak yeniden yazalm.
1. Babam gazete okuyarak kahvalt etmeyi seviyor.
............................................................ .
2. ocuklar oyun oynuyorlard, birden kavga etmeye baladlar.
............................................................ .
3. Dn yolda yryordum, yerde bir czdan buldum ve bu czdan polise teslim etm.
............................................................ .
4. Araba kullanmak ve ayn anda cep telefonuyla konumak ok tehlikelidir.
............................................................ .
5. stanbulda renciydim. Her gn Trke kursuna gidiyordum.
............................................................ .
6. ocukluumda resim yapmay ok seviyordum.
............................................................ .
7. Kendi lkemde Trke renmeye baladm.
............................................................ .
8. Televizyon izliyordum, uyumuum.
............................................................ .
9. Anneannemin genliinde ok hayran varm.
............................................................ .
10. Tatlde her sabah erken kalkp kou yapyorum ama ok yoruluyorum.
............................................................ .
19
1. Trk evlerinde, ieriye girerken kapda ayakkab karmak gerekir. ( )
2. Trk erkekleri selamlarken birbirini per. Frsat olursa sizi de per. Sakn armayn. ( )
3. Kokore, hamsi veya dner gibi yerel tatlar mutlaka deneyin. ( )
4. Politk konular hakknda konuurken dikkatli olun, hata konumayn. ( )
5. Trafe hazrlkl olun. Araba kullanrken saatlerce trafkte kalabilirsiniz. ( )
6. Trkler ok merakl insanlardr. Tanrken bile size Evli misiniz, ocuunuz var m,
hata ne kadar maa alyorsunuz? diye sorarlar. ( )
7. Trkler futbol konusunda ok fanatklerdir. Futbolu ok severler. ( )
8. Size bir hediye verirlerse, paket an ve ok beendim. deyin. ( )
9. Alveri merkezine, bankaya ve baz irketlere girerken gvenlik kontrolleri ok fazla. ( )
10. Trkler konumay ok sever. Sizin dilinizi bilmese bile size yardmc olmak isterler. armayn. ( )
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
1C
DNLEME
YAZMA KONUMA
TRKLER NASIL NSANLAR?
6 Metni dinleyelim. Aadaki tavsiyeler Trklerin ise T yabanclarn ise Y yazalm.
7 On yl nce hayatmz nasld? Neler
yapyorduk? imdiki hayatmzla karlatrarak
yazalm.
8 Siz stanbuldaki ilk gnnz nasl geirdiniz? Yazalm.
9 stanbuldaki ilk gnlerinizde ilgin bir olay yaadnz
m? Anlatalm. Bu olayla ilgili bir piyes hazrlayalm,
arkadalarmzla canlandralm.
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
20
KLTRDEN KLTRE
ELENELM RENELM
DLLERDEK LGN KELME BENZERLKLER
Trke ve Rusada, telafuzu ayn veya ok benzer fakat anlamlar farkl birok kelime var. Kendi notlarmdan baz rnek-
leri sizinle paylamak istedim:
Rusa Trke Rusa Trke
hata ev ham terbiyesiz
kravat yatak kulak yumruk
halat sabahlk saray ahr
kanat halat kaban yaban domuzu
koza kei para if
mama anne vali git buradan
Bunlarn yannda anlamlar ve sesleri tamamen ayn olan kelimeler de var: Du, apka, ay, kapon, bror, gaz, araba
(eski Rusada arba olarak kullanlyordu), kuluka (kluka, ayn zamanda tavuk demek), sandk (Rusa sunduk).
Trkede, sizin dilinizdeki kelimelerle ayn veya ok benzer ekilde sylenen kelimeler var m?
Bir kda aadaki gibi bir tablo izelim. Bir arkadamz, aklndan alfabeyi saysn ve biz bir sre sonra ona Dur
diyelim. O bize hangi harfe kaldn sylesin ve hepimiz o harf ile balayan isim, ehir, lke, hayvan, bitki ve eya
isimleri yazalm. Puan blmne birbirinden farkl her kelime iin 10 puan, ayn kelimeler iin 5 puan yazalm. Oyun
sonunda en ok puan toplayan arkadamz kazansn.
SM EHR LKE HAYVAN BTK EYA PUAN


21
3. Aadaki boluklar -DI ve -(I)yordu ile dolduralm.
Dn gece uyu... . Bir su sesi ile uyan... . Yataktan kalkp sesi takip et.... . Ses banyodan
gel... Banyonun kapsn a... . Ne var? diye admm at.., ayam srlsklam oldu. Eyvah, banyo-
yu su bast! ofenin vanas patlam, vanadan su fkr... . Tuvalet ktlar, deterjanlar, kirli amarlar, btn eya-
lar slakt. Hemen dar k... . Evin vanasn ka-
patp evdeki btn suyu kes... . Maalesef hibir
tesisat numaras bil... . Bu yzden btn gece
banyoyu temizle.. ve banyodaki suyu boaltm.
Sabah ie gidemedim. Hemen bir tesisat ara..
ve vanay tamir etrdim. yi ki o akam evdeydim. Nere-
deyse btn evi su bas... .
1. Aadaki filleri kullanarak boluklar -(y)ArAk ve -(y)A -(y)A ile dolduralm.
yenmek etmek grmek vermek konumak bakmak zr dilemek etmek dinlemek almak silmek
1. retmen yeni konuyu tekrar .............. anlat.
2. Yemek kitabna .............. lezzetli yemekler yapyorum.
3. Gzel gnleri hayal ....... uyudu.
4. Arkadalarn .............. unutu.
5. Arkadalarna bor .............. parasz kald.
6. Mzik .............. spor yapt.
7. Adam bir hata yapt ve .............. oradan ayrld.
8. .............. Trkeyi unutu.
9. Toz ve camlar yeni evini prl prl yapt.
10. Fenerbahe, kar takm ampiyon oldu.
2. Aadaki cmleleri -(y)ken zarf-filini kullanarak yeniden yazalm.
1. Burcunun sa kahverengiydi ve o zamanlar daha gzeldi.
...................................................... .
2. Ahmet zayf ve daha salklyd, kilo aldktan sonra pek ok salk problemi oldu.
...................................................... .
3. Ben dutaydm, o zaman telefon ald.
...................................................... .
4. Ben tatldeydim, o zaman eve hrsz girmi.
...................................................... .
5. Torunlarmla birlikteyim ve o zamanlar gzm hibir ey grmyor.
...................................................... .
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
NELER RENDK?
Bunlar Trkede yapabilir misiniz? Her cmle iin kendinize bir puan veriniz.
1: Yapamam, 2: Biraz yapabilirim, 3: Yapabilirim, 4: yi yapabilirim, 5: ok iyi
yapabilirim.
1. Gnlk konumalar takip edebilirim. 1 2 3 4 5
2. Deneyimlerim hakknda bilgi verebilirim. 1 2 3 4 5
Z DEERLENDRME
S T ANB UL Y A B A NC I L A R N T R K E R E T M S E T B 1
22
KELME LSTES
SMLER
abone
acil
adm
ara
arza
bedel
bilek
bor
boru
byklk
byleyici
civar
p
dahil
davran
deneyim
depozito
doalgaz
deme
durum
eitm
emlak
endieli
etki
evlilik
fatura
fyat
fonksiyon
garip
gnlk
gvenlik
halat
ham
stma
slak
ierik
ihtya
ilan
imdat
i blm
ilem
jandarma
kaban
kanat
kiralk
kombi
konum
koza
lavabo
lks
manzara
masrafsz
mevki
muhit
mstakil
nezih
deme
mr
zellik
pazarlk
pil
sahip
satr
sat
sznt
sigorta
szleme
ofen
tarife
tanma
temel
tesisat
tuhaf
tketm
ulam
uygun
uyum
vali
vana
vergi
yaknlk
yapk
yuva
zam
acele etmek
aktmak
attrmak
ayrmak
basmak
benzemek
boaltmak
bozulmak
burkmak
deerlendirmek
dikkat ekmek
doldurmak
emek
fkrmak
harcamak
snmak
ilerletmek
karlamak
kopmak
kurtulmak
nermek
patlamak
smak
skmak
szdrmak
sndrmek
takip etmek
tartmak
telalanmak
tercih etmek
teslim etmek
tkanmak
uramak
yadrgamak
yanstmak
yardmc olmak
ymak
zenginlemek
bann etni yemek
kalbini fethetmek
FLLER
KALIP FADELER

CERILER
>Gazeteler ve
dergilerdeki
metinleri anlama
> Fikir
bulunma
> ekleri
(-n:AK, -mA,
> kipinde>Meslekler
il
1
A. HAYATI
gelmemi,
okumak, yemek,
yerimdeki olduka memnunum.
-Her gn yeni bir ok
-Benim gelmemi istiyor musunuz?
-Kitap okumak bilgilendirir.
-Yemek edelim mi?
hepimiz mdrn dinledik.
HAZIRLIK
1 Hangi meslekleri biliyorsunuz? Hangimiz daha ok
meslek biliyor?
2 kelimeleri uygun
zahmetli
srekli
dolgun cretli asgari cret
tam
1. .. .... ...... .. ...... .. bir sadece belirli bir sre bir yerde
2 ....... ...... .. ........ bir bozabilir.
3 ..... .................. bir ok para
4 ................. ...... . bir sizi ilginizi eker.
5. Patronun .. .... ... .. ... .. ... .... vermesi ok motive eder.
6 .... ................... bir size ok para
cretli
stresli ikramiye
7 ............. ..... ..... bir gnn sabah, gibi sadece bir bl mnde
8 . .. .. .. ........ ... ..... bir tatil gnleriniz sadece bir veya iki gndr.
9 ... .. .. ........... .. .. . bir uzun sre bir yerde
10 . ... ..... .. ...... ..... . devlet belirler.
11. ... .. .. .. ............. bir her zaman ok zaman ve enerji gerektirir.
geici
cazip
3 Listemizdeki mesleklere Meslekleri kendimize gre kelimeler ile
rnek: Bence garsonluk tam ya da cretli bi r ama alabilirsin. Belki biraz
cazip ama stresli bir meslektir .

YABANC ... vRKE GR - M B
OKUMA
4 kelimeleri uygun
grevlerini/ mesai saatlerinin/
ROLLER
Herkes iyi bir iyi bir ister. yerinin
........................................ uygun ve nazik kim istemez ki.
Ama bu sayarken "Onlara ne yerine ne tr yararlar
bile geirmeyiz. Sadece demelerini,
izin gnlerimizin ve ofisteki yerimizden bizi kimsenin

zel sektrdeki bana gsterdi ki "Hibir korkun
kendinize ve becerinize her zaman, her yerde olabilirsiniz.
yerimde birok ile ve mesai srekli inceledim. bu zellikler-
inden bahsetmek istiyorum.
Etkisiz eleman: Sadece ....................................... . yapar, hibir bir ofis iin ok uygun biridir,
yoktur fakat ok da yoktur.)
Kendi yapar, de eder. gibidir. O her eksik olur.
Memnuniyetsiz: yerinden, patronundan, dzenden, ..................... ................... , ok srekli eder. Ama
cesaret edemez. orada Mutsuzdur, da mutsuz eder.
Kurnaz: Kendi sonra da "Ben diyerek ortalarda
Korkak: Bir sadece o sorumludur. Her zaman yerini kaybetmekten korkar. pf kimse ile
Herhangi bir sebeple yerinden onu ister. ........................................ nk
vermek istemez.
Mesai saati demeden srekli Her anlar, "Yeter ki devam etsin." diye
onun her memnundur.
srekli bu zellikleri ile ........................................ mmkn. Bu memnun,
edebilir. Fakat nemlisi bizim
5 cmleleri kim syleyebilir? Metne gre
1. Off! Yine mi ( .................................. )
2. Btn ben Herkes yemekteyken bile ( .............................. .... )
3. Bu bitmesi iin sabah kadar ( .................................. )
4. Ben sadece kendi yapmam. ( .................................. )
5. Benim bitti. Sana da edeyim mi? ( .................................. )
6. Bu izin veremem. Yoksa benim yerime geerler. ( ............ ...................... )
VA
Siz kendinizi bir olarak ya da hangisi olmak istersiniz?
R]

Ekleri (-mAk, -mA)
bir fiilin cmle ierisinde ad grevinde demektir. Trkede fiile -mAk, -mA ve ek-
lerinin getirilmesi ile Bu ekler btn fiil kk ve gvdelerine gelebili r. Bu eki alan fiiller cmlede isim gibi
bir hareketin olur. zerlerine ad durum ekleri alabili r.
Nominalization is the use ofa verb asa noun. in Turkish, nominalization is realized by adding the suffixes of-mAk, -mA and
ta the verb. These affixes can be added ta al/ verb stems. in a sentence, the verb with this suffixfunctions as the name
of an event of action. They can alsa be added case suffixes.
fiil+ mAk
rnek:
Tatil yapmak dinlendirir.
Evime yeni bir
Sigara imek
Onu grmek beni ok mutlu etti.
Mzik dinlemekten ok
Biz her gn spor yapmaya
fiil+ mA
Sen makinesini biliyor musun?
Hava bulutlu grnyor. gitmemekte fayda var.
''
NOT: -mAK eki isimler yapar.
The sujfix -mAK produces permanent names.
rnek:
Sabah marketten taze ekmek
yakmak iin akmak var
ok yemekleri sevmiyorum.
Yan ve ana cmlenin znesinin veya yan cmlenin znesinin belirtilmesinin gerekli durumlarda yan
cmleye iyelik ekleri getirilir.
When the subject of dependant and independent c/auses are different, arif it necessitates ta indicate the subject of the
dependant clause, then dependant clause gets possessive suffixes.
fiil + mA + iyelik eki
rnek:
gnme onun gelmesini istemiyorum.
yksek sesle mzik dinlememizden oluyor.
Senin evi temizlememene ok
Derslere dzenli gelmeniz sizin iin ok
Sizin bizi ok zd.
6 uygun eklerle
1. Evde kal. .. ................
2. durakta otobsn gel. .... ......... bekliyorlar.
3. ehliyeti var ama araba kullan ........ .. .. .. korkuyor.
4. Onunla .............. denedim ama beni dinlemedi.
5. Sen o teklifini kabul et.. .... ...... .. musun?
6. Oku ............ .. derslerinde gazetelerdeki haberleri inceliyoruz.
7. Siz neden .............. ediyorsunuz? Btn evreniz burada.
8. Hobilerim; kitap oku .............. , mzik dinle .. ... .. .. ..... ve sinemaya git.. ............ .
9. ...... ........ karar verdim.
10. beni ziyaret et.. ...... .... .. ok sevindim.
T K.
7 Uygun
1. Dilimi daha iyi kullanmak iin gzel derslerine gidiyorum.
2. Hala gitmek/ gitmekte/ gitmeye senin iin iyi olmaz.
3. Annem gece izin vermiyor.
4. Seni grmemize/ grmeye/ grmemizden geldik. Ama sen evde yoktun.
5. Trke ama
6. Hi kimse ok fazla beklemeye/ beklemeyi/ beklemekten sevmez.
7. srekli beni
8. iin her gn en az 2 litre su imekten/ imeye/ imekte fayda
9. Senin benimle ilgilenmesi/ ilgilenmeyi/ ilgilenmen beni mutlu ediyor.
10. Ailem niversiteden sonra benim iyi bir sahibi istiyor.
,

8 Metni dinleyelim. Hangi sunuyor?
Yahoo Google Palmolive Alt kattaki
kpek getirme .......................... Kuafr ve hizmeti ...................... , .. .
Tatil etme
saatlerini esnek yapma
cretsiz servis
9 Onlar memnun mu?
Sizce bu imkanlardan hangisi en iyisi? Neden?
. ..
YAZMA
ARANIYOR
Fethiye-Sahil Kulb Gezi
grevlendirmek zere;
planlama ve organizasyon
olan
becerisi yksek
liderl ik sahip
grnmnde zenli
niversite mezunu
en az iki dil
bilgisayar-office bilen

Film izleme
cretsiz
mutfaklardan yemekler

Sizce iin en nemli nedir?
kendimize gre (1: en nemli, 8: en nemsiz)
grevler
esnek saatler
uzun tatiller
yetenekleri gsterebilme
yksek
iyi
iyi bir patron
Bu iin de ieren uygun
bire-posta
byk bir firmada
kendinizi (isim, yer vb.)
e-posta yazma sebebiniz
deneyimleriniz
bilgi sorma
S A
ile bu konu

d,f GRETltv
-Her bir biimi
-Onun oluyorum.
ok etkileyici.
-Eski bugnden ok
HAZIRLIK
1 haberler ile
FARK YARATAN YKS
FIRSAT
HAYATiNi
HAYALLER
11
ENGEL" TANIMAZ
G M, MI?
OCUGU
EN OLDU
Fabrika bir ailenin olarak dnyaya geldi. Annesinin "Oku, kurtar.
11
sz niversi-
teyi bitirdikten 10 sonra lkesinin en zengin oldu. in usul bir yks .. .
Bilkent niversitesi'ndeki kariyerini nk bir yoldan gitmeyi Bir sivil toplum rgt kurdu ve
bir yksne imza

bir yks ...
en gl Gler "gl
11
yerine

tercih ediyor. Gnlk ay-
ve hayat izgisini anlatan Gler kariyer yksn ...
Hayata yenik ancak engelli hayallerine engel izin vermedi. Almanya'ya tedavi iin
gitti ve orada yaparak niversite okudu. bir bir kendi kurdu. bir "azmin zaferi"
yks ...
Trkiye'nin cra bir dnyaya geldi. yapan ailesine ederek byd. Dil iin Ame-
rika'ya dil bir yksne de imza pteki bir onun ve
Hamdi Ulukaya, ABD'nin en 10 biri oldu ...
OKUMA
YOGURDUN STEVE JOBS'U
Dergilerin ve gazetelerin ekonomi yklerini getirin.
ofislerindeki byk ya da nndeki ve
-'-"--+-"--:t ' mutlaka Hamdi Ulukaya (39) da onlardan biri. stelik
....__..._,. hikayesi ok daha renkli. O, dedesi ve ile yaz yaylaya koyun gd-
yordu ve o zamanlar, hibir bilmiyordu. merak edip gitti,
en 10 biri ve 40

en parlak olarak
* Ona ederek bir ocukluk geirdiniz?
Ben bir ailede, Nehri'nin Munzur kk bir kasabada bydm. Ha-
dedemin dizinin dibinde onu izleyerek geti . Sz insanlara gvenmeyi ve ondan
Babam Ben de yaylaya ona ederdim.
* Amerika'ya gitme fikri ortaya
Dil istiyordum. ylesine, bir gidip dedim ve Long lsland'a gittim. herkes gibi
ok Amerika'ya kk bir gittim, hibir yok ama ailem bana birok
deneyim ve bilgi olmak iin her
* da
Beni ziyarete geldi. "Burada hi gzel peynir yok, bizimkileri getirip sat." dedi. Hemen
bir-iki getirdik. verdik, iyi gitti. Para da bir fabri-
ka kurduk. ama sonra rn oturdu.
*Tam peynir dzene bu defa da Chobani'yi kurup bir daha risk

byle. illa ki. Chobani'nin kurulma hikayesi de
toplarken elime bir geldi. zerinde "Makineleriyle pe. saat
sonra pn iinde
*Ne oldu o saat iinde?
bir birok her gn geliyor ama ben fark ettim ve O p kutusu haya-
dnm bu yzden.
* Geenlerde Forbes dergisi sizin iin Steve Jobs'u" diye bir
O enteresan bir Ben ilk " Biz olabiliriz ama stratejilerimizi teknoloji
gibi Basit rn, yeniliki rn ve pazarlama yntemlerimiz dedim. Bu, yn-
temiyle gayet paraleldi. Hala da yle. iki kez yeni rnler yeni leriz. Yeni rn son ana kadar
ve tketicide beklenti Ee, ne "Her bir
2 bilgilerin hangisi metinde
1. Hamdi )
2. kurma )
3. Amerika'ya nedeni )
4. Apple ile benzerlikleri )
5. )
ISTANB Rt\.E SE .
3 cmleleri metne gre
1. Hamdi ......... ............. ........... ........ ........ ........... .. ........ .
2. Hamdi Ulukaya ..... .. ... ... .. ... ........... .... ...... ..... .... .. .... ok etkil endi.
3. Hamdi ailesinin ona ................................. ........... .......................................
4. Chobani kurulma ... ........ ............................ ....... .. .................................... ile
5. Hamdi Ulu kaya ile Steve Jobs benzerlik ................. ... ............................................................. .
YA
Sizin lkenizde de dnyaca nl var

Ekleri
Bu ek, fiil kk ve gvdelerine gelerek fiili Bu ek daha ok fiilin biimini, belirtir.
By adding to the verb stem, this affix converts the verb into a name. it rather signiftes how the verb is rea/ized, the way is
it actuated.
fiil + + (iyelik eki)
rnek:
Onun hi
Yeni programdaki iin herkesin almak
Ankara'ya bir bileti ltfen!
Annem kursuna
4 rneklerdeki gibi
1. ...... .. ...... ....... bir kahve ielim mi?
2. Bu sabaha kadar bitirmek iin hi yok. Senden biraz anla ................. . bekliyorum.
3. Vapurun kalk ..................... saatini biliyor musun?
4. Serkan Bey'in giyin ...... ....................... ok
5. bu gnlerde bana birgarip. Onun sana davran .. ... .... ...... ... ...........
6. merkezlerinin kapan .......................... saatleri genellikle 22.30'dur.
7. bit.. ................. .. .... saati 12.30'dur. Herkese
8. Onun gl ......... ....... sevimli.
9. Yr .. ......... ......... yapmak iin ok
10. Tatilden dn ............ .......... anneannemlere
ISTANB UL YA AN C lA-
5 kelimeleri uygun

heyecanlanmak olmak
Sokaktan o kadar birbirinden o kadar insan var ki hibirinin birbirine ben-
zemiyor. Hibirinin ................................ , hareketi, ................. .............. bir
Herkes birbirinden Zaten btn
en temel birisi de bu mi? .. ..... .. .. .......... .. ........ kt bir mi?
Gayet de iyi bir
Seimlerimiz, .... ...... .......... .. .. .. .. ... , huyumuz, birbirinden ne
kadar ve biz bu olmak, bir eksikliklerini ......... ....... ... ......... ... .. Herkesin yapbozun
eksik bir sahipl enip o eksik kapatmaya ........ ..... ... ............... ... .. .. ... .................. .. . da
bu geliyor. Bu gel iyor. yleyse neden sizin gibi ......................... ..... . zorluyorsunuz. Adeta
bunun iin kendinizi
olmak, kendisinde olan bir glmek, grmek, zlmek, sevinmek,
..................... .......... gibi insana zg bir durum. yleyse sizden insanlara Onlar Siz kendi
emin misiniz? .. ....................... ... ... iin dkmeyin. Yoksa siz Bu da ne sizin iin
olur, ne de insan iin olur. nk er veya ge kendisini gsterecektir.

SENDEN OLMAZ
Metni dinleyelim.
1. ..... ................ ........ ......... ........ ...... ... .... birok nlnn bir "Senden bir olmaz." hikayesi
2. Bu sz adeta ..... ........................................... .... .

3. Btn "Senden olmaz." denilip Sezen Aksu'nun .... ...... ....................................................... .
4. Walt Disney, "Miki Fare" izip ne nce ............. .. ... ............................... .
5. Ford, hedefine iin kez ............................................ ve engelle de
cmleler ise "D" ise "Y"
1. "Senden bir olmaz." sz birok nl
2. Sezen Aksu'nun ilk albmn sadece
3. editrler Walt Disney'in resim kabiliyetini
4. Henry Ford'un kredi
8 en nemli nedir?
notlardan yararlanarak
Ne zaman oldu?
iin neler
ne oldu?
etkisi
ISTANB
\ r

9 konular sorular
sorup
kazanma Bir geme
Bir dl kazanma Ehliyet alma
kazanma
rnek: A: Hibir girdin mi?
B: Evet, girdim. Hatta bir bilgisayar
i N T u r. K (,. t v '-" R t M r i B
1
C. MESLEKLER
bitirmemi syledi, istedi,
rica ettim
-Mdr kadar bitirmemi syledi.
-Babam benim doktor istiyordu.
-Ben ona bu yemekleri rica ettim.
HAZIRLIK
1 anketi nedenleriyle
bir istersiniz? Neleri tercih edersiniz?
1. a. byk bir firmada b. kk bir firmada c. kendi
2. a. tam
3. a. ofiste
b.
b.
c. esnek saatler
c. evde
4. a.
5. a. dolgun cret
b. insanlarla
b. ilgin bir
c. insanlarla
c. insanlara etme
OKUMA
2 Metni paragraflar ile
a. Meslek seiminin nemi b. Meslek seimindeki etkenler c. Meslek seiminde ailenin etkisi
. Meslek seiminde evrenin etkisi d. Meslek seiminde bireysel etkenler
MESLEK
( ) Meslek seimi, bireyin ok nemli bir
Meslek seerken bir birey kendine belli bir belli
bir biimi seer. Bu yolda da kendini
lamaya Bireyin yetenek, ilgi ve istekleri
bir meslek semesi onu verimli ve mutlu yapar. Kendi
zelliklerini rastgele seim zaman
verimsiz ve mutsuz olur. Bu nedenle uzmanlar
meslek seerken, kendi zellikleri ve nitelikleri ara-
dikkat etmesini sylyor.
( ) gre, birok insan
ederken, pek az insan beceri, ilgi ve idealle-
rine uygun meslek semektedir. her
en yetenekli tercih etmesi, alanlar-
da meslek zorunlu
meslek uzun, zahmetli ve olma-
genlerin meslek seimini engellemektedir. Buna
aile ekonomik olaylar,
evre bireysel zellikler, puan durumu vb.
gencin meslek seimini belirlemektedir.
( ) Gencin meslek seiminde ailenin ok byk etkisi
Aileler her zaman dolgun doktorluk, avu-
gibi bir meslek sahibi syler. Ailenin eko-
nomik dzeyi ile kltr dzeyi, gencin meslek seimini olumlu
veya olumsuz ynde etkiler. ki eko-
nomik ve kltrel dzeyi yksek ailelerde genler, yetenek
ve ilgileri destek grmektedirler. Ekonomik ve
kltrel aileler genleri, zamanda b-
yk kazan getirecek veya itibar moda mesleklere
ynlendirmektedir. ailelerde ise aile etkindir. Bu tip
aileler gemesini ister.
( ) evrede anne - gen iin nemli bir
kinin, belli bir alanda bu model olarak
gencin o ynelmesine yol aabilir
veya tersine, bir bir alanda bir
nefretle sz etmesi, gencin o
neden olabilir.
( ) zellikle ergenlik dnemi, meslek seimini zel bir
etkiler. Ergenlik dneminde zgven ve
byme ve krizleri, fizyolojik
likler vb., midi, kendi
arzusu, macera vb. zellikler,
genlerin meslek tercihlerini etkiler. Bu dnemde bilim
astronot, pilot, hostes, artist, televizyoncu olma
gibi istekler ok Bu meslekler onlara gre on-
yceltir, bir hayattan yeni bir ortama gir-
mesini Bu nedenle uzmanlar, bu mesleklere "ergenlik
meslekleri" veya meslekleri" vermektedirler.
Uzmanlara gre, byk iin meslek sei-
mi, zm g bir sorundur. zaman aile ve
evre bu soruna zm getirir. Ama uzmanlar meslek
seiminde karakter ve meslek unut-
sylemektedir.
3 metne gre
1. Bireyin kendi uygun semesi onu .. ............................. ... ............. ... ... ..... .... yapar.
2 . ......... ... ........... .......... ........ ................ .. .......... .......... ........... ... .......... .......................... .. ....... meslek seimi
3. Aileler ..................................................... .... .. ......... .... ... .. ........ .. ... ..... ... ............ ........ ister.
4. Gencin meslek seiminde ailesinin ........ .... ................ .. .. .......... .. .......... .. ...... .............. .. ........... ..... da etkisi
5. Uzmanlar meslek seiminde ......... ... .......... ........... ..... ......... ....... ....................... ................ ...... ... ... ... ... .... syler.
4 kelimeleri ile
1. birey a. zellik
2. seim b. insan
3. nitelik c. tercih
4. .
5. karakter d.
YA
1. Sizin bir var
2. Size gre meslek seiminde en ok neyin etkisi Sizde neyin etkisi oldu?

Emir Kipinde
bir szleri Emir kipi ile kurulan cmleler eki (-ma)
evrilir. Bu ek ile syle-, iste-, rica et-, emret- fiilleri
Reported speech is used to communicate what someone else said. The sentences in the form of imperative are trans-
ferred into reported speech by using suffix -ma. in the reported speech produced by this suffix the verbs syle-, iste-, rica
et-, emret- can be used .
. fiil + mA + iyelik eki + belirtme eki
''
NOT: Bu ek ile ltfen,
haydi gibi kelimeler
rnek:
bana "Haydi abuk ol!" dedi.
bana abuk syledi.
rnek:
Annem bana topla." dedi.
Annem bana syledi.
"Derse erken gelin." dedi .
derse erken gelmelerini syledi .
Garson sigara imeyin." dedi.
Garson ieride sigara imemelerini rica etti.
Patron sekreterine "Ahmet Bey odama gelsin." dedi.
Patron sekreterinden Ahmet Beyin gelmesini istedi.
<i<E ..)E:T

5 cmleleri evirelim.
1. Uzmanlar iin gnde 2 litre su iin." diyor.
2. Biz size oraya gitmeyin." demedik mi?
3. bana "Benimle gel." dedi.
1
4. Doktor bana "Bu dedi.
5. Mdr sekreterine getirin." dedi.
6. Demet Serdar'a "Beni beklemeyin, gidin." dedi.
7. Hostes yolculara ''Ltfen cep dedi.
1
8. Annem bana "Ali dedi.
9. bize "Derslerinize ok diyor.
10. Banka memuru "Ltfen verin." dedi .
6 fiilleri uygun biimde
kapat- et- git- i- dinlen- kullan- a- sndr- yap- et- ge- bekle-
1. benden ok grlt .......... .. ...... .. .................. . rica etti.
2. bizden ....................................... istedi.
3. Ben sana .... .. .......... .. ..................... sylemedim mi?
4. Adam bize evinin nne park .. .. .. .... .. .. .. ...... ................. syledi.
5. Annem bana eve gelirken telefon .... .. .... .. .. .. .. .. ....... .. .... ...... syledi .
6. O bize onu saat ikide okulun nnde .... .. .. .. ........ ...... .. .. ........... syledi.
7. Trafik polisi ....................................... ve .......... .. .............. .. ........... sylyor.
8. Doktor, Arzu terli su ...... .. ......... ...................... , evde ...... .......... .. ....... ... ........... ve dzenli
... .. .................................. syledi.
9. Ben sesini biraz ....... .. ...... ..... ... .... ............ istedim.
10. ... ... ................................. syledi.
ANBU A A"CILAR iN r
2C
'

OK SIKILDIM
7 Metni dinleyelim.
1. Seil yeni bir girmeye karar verdi.
2. Seil patronundan ok memnun/
3. Seil'in ok sevmiyordu/ seviyordu.
4. Patronu Seil'den bankaya gitmesini/ istiyor.
5. Seil hafta sonu/ ge saatlerde rica etti.
7. Aynur Seil' in yeni bir istiyor.
8 metne gre
1. Seil patronunun ona yeni bir gibi ...................................................
2. Seil ...... .................................................... yapmaktan
3. Seil ............................................... olarak
4. Patron onlara btn hafta gece on bire kadar .............................................................. syledi.
YAZMA
konulardan yararlanarak meslekler ile ilgili bir kompozisyon
hayalinizdeki meslek (En ok ne istiyorsunuz veya istiyordunuz? Bu hayalinizin var
lkenizdeki geleneksel meslekler

O Kutucukta ki mesleklere ve fiillere Onlar ne
esnek saatler dolgun sekreter grafiker
halinde ol- problem z- hizmet vermek
insanlara et- tehlikeye at- editr grev rehber ilgilenmek
patron bir ret- itfaiyeci ynet-
psikolog polis kou oyuncu
rnek:
A: ne yapar?
B: elbise gibi yeni rnler tasarlar.
A: O
B: Genellikle halinde
YAB\Nr LAR !'< rCRKE GRETiM srr Bl
KLTRDEN KLTRE
MESLEKLER

Avustralya'da 187 bin dolar kazanabilir. Bu rakam neredeyse
amiralle Bu ortalama 58.806 dolar ama sonundaki ek kazanlar, deniz
demeleri, hizmetleri derken iyi bir gelir kazanma yakalayabilirler.
Kurabiyesi
in kurabiyelerindeki da birileri ya da
tebrik mesajlar gibi. Ne kadar o kadar iyi!
Ramazan Davulcusu
Trkiye'de bu Ramazan geceleri sahur vakti sokak gezerek
davul sesi ile Bu, bir meslektir. Davulcu zaman erkektir. bel-
ediyeleri her Ramazan onlara para verir, bununla birlikte ve sonunda
gezerek mahalle sakinlerinden tekrar para toplarlar.
1. Sizce bu mesleklerden hangisi en ilgin? Kazan, saatleri gibi zelliklerine gre
2. Sizin lkenizde bunlar gibi ilgin meslekler var


Genci, yeni banka memuru olarak ilk gn ne bir kalem ne bir bilgisayar grr ve ok sinirlenir.
Hemen depoya telefon aar:
- Reza let! Benim nerede? Derhal gnderin, yoksa
Telefondaki ses, sakin bir tonla cevap verir:
- Siz kiminle biliyor musunuz acaba?
- kiminle
- Ben bu mdrym!
- Peki siz kiminle biliyor musunuz?
-
- Oh, ok
YABANC ILAR SET'. B1
NELER
1. kelimeleri uygun
ikramiye mesai saatleri tecrbe dolgun cretli
1. Derslerim 12.00'a kadar devam ediyor. Bu nedenle ................ .. .. ................ ... bir istiyorum.
2. bu ayki yksek ............................ .. .. .......... .... .. verecekler.
3. Uzun ............................................. : .......... yznden her gece ge saatte
4. Bu konusunda sahibiyim. 10 senelik .............. .. ...................... var.
5. Birok sertifikam, deneyimim ve dilim var. Bence .................................... bir hak ediyorum.
2. cmlelerdeki dzeltelim.
1. Sigara ime
2. Oturmak televizyon izledik.
3. Bugn sinemaya gitmekten
4. evde oturup ders karar verdim.
5. Her hafta dzenli olarak yrmek
6. Her gn yapmaya
7. Herkesin bir giyinmek
8. gitmek iin gitme dnme uak bileti
9. dzenli ve beni mutlu ediyor.
10. Ailem, benim doktor olmak istiyor.
3. cmleleri yeniden
1. "Burada sigara imeyin!" dedi.
2. Ben sana evi kontrol et!" dedim.
3. Memur bana "Ltfen pasaportunuzu verin." dedi.
4. Mdr bize" kadar bitirin! " diye rica etti .
5. Doktor anneme" dedi.
4. kelimeleri
1. a. cret
2. tam b. vermek
3. asgari c.
4. mesai . bulmak
5.esnek d. seimi
6. yksek e.saati
7. meslek f. saatler
8. hizmet g.
A N T !< <; 1 B'
L 5


'A:,
t/:t"
(1'.
,


aburcubur esnek metabolizma verimsiz izin vermek
ama etkileyici
ambalaj etkin organizasyon

amiral ortam

arzu dl yenik

asgari firma yeniliki
kurmak
fiziksel rgt yetenek
kurtarmak
fizyolojik zellik
motive etmek
geici zenli zafer

azim geleneksel zg zahmetli
rica etmek
paralel zorluk
parlak

grev performans


beklenti grnm planlama
geirmek
saymak
benzerlik pf getirmek

beslenme g rastgele aksamak
sz tutmak
birey gnlk

etmek
cazip risk
artmak
tamamlamak
hedef


hizmet
bahsetmek
tketmek
huy
belirlemek

ikramiye seim
bocalamak

sorumlu
cesaret etmek

departman itibar srekli

uzamak
destek izin srekli
yaratmak
depolamak
devlet
yenilemek
dokunmak
kazanyol amak
dolgun

ynetmek
dnm

gerektirmek
ynlendirmek
korkun tarz
liderlik tehlike
grevlendirmek
yceltmek
editr temel
gtmek
ykseltmek

eksiklik
gvenmek
zorlamak
macera tempo
usul
ilgi ekmek

engel memnuniyetsiz cra imza atmak
engelli mesai mit incelemek


bahsedebilme
>Tavsiyelerde
bulunabilme
>Gereklilik kipi
>Gereklilik
(gerek/
/ zorunda / mecbur)
>Gereklilik kipinin
hikayesi

>Besinler
>Egzersiz
>Organlar
terimler
.
UNITE
A. CAN BOGAZDAN
bitirmelisiniz,

-Derslerim biter bitmez eve dnmeliyim.
-Herkesten nce biz gitmeliyiz.

1 gruplar metinde koyu kelimelerin
2 lkenizde hangi Sizce neden?
SAGLIGIN ANAHTAR!
Son nana teknoloji ve molekler byk bir il erledi.
Bu sayede bilim her trl nedenini, ilerlemesini,
tedavi sreci ve tek bir hcreyi inceleyerek belirleyebilmektedir.
Bu sonucunda kilo da hcresel ve biyokimyasal ne-
denleri Bu son bilgilerden biri de nedeni
olan beyaz hcreleri en az 20 ve hormon Bu hor-
monlardan hipertansiyona ve kansere
yol
Bu bilgilerin Harvard Fakltesi Beslenme Blm Dr.
Willet sylyor: problem iecek,
patates, ekmek, makarna, pirin ve diyetimizden Bu sa-
yede obezite, hipertansiyon, kalp-damar ve fel
gibi birok metabolik nleyebiliriz."
Peki, bu korunmak iin "olmazsa olmaz"lar neler?
1. Her gn 2-3 litre almaya dikkat etmeliyiz. Gn boyu bol su, limonlu su, limonlu ay ve ay, karanfil,
gibi bitki iebiliriz.
2. 20.00'dan sonra hibir yememeliyiz, bol su iip hareket etmeliyiz.
3. ve mevsimsel tketmeliyiz. Besinler maddeleri iermemeli ve
4. zellikle sabah bol protein, ve karbonhidratlar iermelidir.
5. yiyecekler yemeliyiz.
6. "Az az, yemelisiniz." yerine, tam tersi ''Gnde 2-3 doyuncaya kadar yemelisiniz." diyorum.
7. en az 4-5 saat gemelidir.
3 cmleler metne gre ise "D" ise "Y"
1. hcre dzeyinde incelenebilmesi nana teknoloji sayesindedir.
2. Yeni sayesinde kilo nedenlerini biliyoruz.
3. kansere neden olamaz.
4. ve besinleri kesinlikle tketmemeliyiz.
5. Pilav ve sandviler yiyeceklerdir.
6. Besinleri yemeliyiz. Mesela ...
7. Gnde 2-3 yiyerek
8. Bir sonra tekrar yemek iin saatten fazla beklememeliyiz .
.:> IAI l:HJL YABANCILAR TR. '
)
)
)
)
)
)
)
) ,
T 1 AJI -- B
Metindeki musunuz? Neden?
Gereklilik Kipi {Necessity Modal)
Gereklik kipi; gerekli olan bir anlatmak iin
The mode necessitative is used to describe what is to be done.
Olumlu Olumsuz Olumlu Soru
Ben gitmeliyim gitmemeliyim gitmeli miyim
Sen gitmelisin gitmemelisin gitmeli misin
o gitmeli gitmemeli gitmeli mi
Biz gitmeliyiz gitmemeliyiz gitmeli miyiz
Siz gitmelisiniz gitmemelisiniz gitmeli misiniz
Onlar gitmeli(ler) gitmemeli(ler) gitmeli(ler) mi
rnek:
Olumsuz Soru
gitmemeli miyim
gitmemeli misin
gitmemeli mi
gitmemeli miyiz
gitmemeli misiniz
gitmemeli(ler) mi
NOT: Gereklilik kipi "ol-" fiiline eklenerek cmleye tahmin
katar.
Being added to the verb "Ol-'; it gives the meoning of pre-
diction.
rnek:
A: Kedi nerede?
B: Sesi geliyor, st katta
A: nerede?
B: Banyoda, lavabonun stnde
A: Bugn gnlerden ne?
hepsini bitirmelisin.
Her gn mutlaka vitamin
Yemekten nce ellerini
Mutlu olmak iin ne
Bugn btn bitirmeli miyim?
Mert bugn evde
B:
4 cmleleri rneklerdeki gibi
1. dersleri 10 dakika nce 01 .......... .. ...................... .. .... .
2. Doktorla iin nce randevu al .. ..................................... .
3. sabaha kadar bitir ............ .................. ........ . .
4. Bu kadar ok ye .. .... .. .... .... .. .. .. ...... .. ................ .
5. zel araba kullanmak yerine otobs kullan ...... .. .... .. ........ .. .......... .
6. birbirl erine ve gster .................................. .
7. gnmde tm sevdiklerim 01 ................ .. .............. .
8. Bugn sizinle gelemem, bir git.. ...................... .. ....... .
9. gel .... .. .. .. ........ .. ........ . ?
10. olmak iin abur cubur ye .... .. .... .... .................... ?
IS A TRKE sn
41
42
5 durumlar iin tavsiyelerde
1. gnn kut layacak, beni de davet etti.
2. ok seviyorum ama kilo
3. Kolesterolm kalp krizi riskim doktor syledi.
4. Yeni bir telefon pek ok Ama biraz
5. Kedim ok yaramaz, evin iinde onu
SAGLIK
6 bir srmek iin dzenli olarak hafif egzersizler metinde birka egzersizin
tarifi var. Metni dinleyelim ve her egzersizi resimleriyle
D
D
7 Siz bir kou / diyetisyensiniz. Bir hasta size
geliyor ve kendisine etmenizi istiyor. Durumunu
inceleyelim ve beslenme, sosyal hayat vb. konu-
larda nerilerde nerilerimizi rapor olarak

rnek: zellikleri:
Cinsiyet: Erkek
56
Boy: 1.73 m
Kilo: 94
Meslek:
Medeni durum: Evli, 2 ocuklu
Kalp krizi geirdi, yksek tansiyonu var, stresli.
Favori yemekleri: Kebaplar, baklava, pirin
Spor: seviyor.
D
D D
8 Siz bir gazetecisiniz, ise nl bir sporcu.
Bu nl sporcuyla rnekteki gibi rportaj Ona
sorular Genler iin tavsiyelerini isteyelim.
rnek:
A: -Gen sporcular sizin kadar iyi bir sporcu olmak iin
neler
B: -Disiplinli ve dzenli antrenman
A: -Spor federasyonundan memnun musunuz?
B: -Bence kurallar ...
.
UNITE
B. UZUN VE SAGLIKLI
silmek gerek,
gerekiyor
-Otobs saatinden nce durakta
-Bir evi haftada en az iki kez temizlemek gerekir.
-Dersteki defterlerine not etmeleri gerek.
1 Sizce yz kadar olurdu? Size gre iyi ve kt nelerdir?
2 bir metin olacak
1 2 3 4
YZ HALA
mrnn en nemli sebeplerinden biri ilerlemeler. Daha
ilginci, gelecekte 74 bir 45'inde grnecek. sonra anne olabilecek.
Peki, eldeki uzun iin uzmanlar neler sylyor? ve az beslenme, listenin
gelen diyet yaparak beslenen insanlarda kat daha az grlyor.
Bu ileri kas da dikkati ekiyor. Beyin da
derecede iyi ve problem zme kapasitesi diyet yapmayanlara
oranla ok daha iyi. Sonu olarak kaliteli bir hayat iin biraz genetik sahip olmak
biraz da hayat disiplini uygulamak gerekiyor.
Uzun mrl olmak ... Bu zellik genetik mi yoksa olarak mu? uzun ya-
genini buldular. Uzun tmnde aktif, ortak bir gen var. Genetik bilimi sayesinde da
uzun mrl yarayabilir. Peki bu mi mi, bunu zaman
gsterecek ama genetik bilimi nmzdeki 50 iinde insan mrn 100 durumda.
Bundan sadece 100 kadar nce ABD'de ortalama sresi 47 Gnmzde bu rakam ABD'de 80'e,
Trkiye'de ise 72'ye Bundan 50 sonra bu rakam lOO'e Wikipedia'ya gre en uzun Jeanne
Louise Calment bir 122 Onun 120 len bir Japon ve 111
len bir ABD'li geliyor. 50'1i yz kadar tm dnyada sadece birka binken, gnmzde
sadece ABD'de 96 binden fazla yz stnde insan var. Dnya genelinde ise bu rakam 450 bin fazla. 100
bulan bu yzde 85'i ise Uzun konusunda nde olan ABD'nin 30 bin Japonya geliyor.
Nfusa oranla yz gren en fazla ise Fransa'da.
Uzun ise "Gnlk ve diyor ve ekliyor: ''Genetik bili-
mine yok. basit fakat prensipleri benimseyerek ve 100 mrn reetesinin keyfine
varmak yeter." Hangisi bilmiyoruz ama bir gerek ki dnyada uzun belli yeme ime
ve hayat biimleri var. Bu bize rehber olabilir.
N T J RJ<..
R 43
44
3 cmleler metne gre ise "D" ise "Y"
1. Uzun mrl olmak genetik bir zelliktir.
2. Uzun mrl olmak iin uzun mr genini
3. mr giderek
4. Uzun konusunda iki var.
5. Hayat dikkat ederek hayat kalitemizi ve sremizi
6. Uzun mrl her birinin var.
7. ABD'de ortalama mr Trkiye'dekinden daha uzun.
8. Metne gre erkekler daha uzun
9. daha uzun nk bilimi ok
Yz kadar ister misiniz? Neden?
Gereklilik
fiil + mAk gerek/ / gerek-
fiil + mA + (iyelik) gerek/ gerek+ zaman eki
rnek:
Bu gerekl i olan bir anlatmak iin
it is used to talk about an event that is obliged to be done.
Doktor hemen gelmeniz gerek; acil bir hasta var.
Bu cuma gnk gerekiyor.
Ne edip saat nce okuldan
4 cmleleri rneklerdeki gibi
1. Kek hamurunu nce yumurta ve .. .... .. .... .... ...... .. ........ .. .
2. ok gzel, bir nevine gster .... ........... .. .. .. .. .. ......... .
3. Her gnde iki litre su i ....... .. ........ .... ............. .
4. imzala ..... ... ........... .. ......... .. ................. .
5. henz gelmedi, biraz daha bekle ....... .. ........... .. ... .. ........ ........ ... ...... . .
fiil +mAk zorunda / mecburiyetinde ol- / kal-
fiil +mAyA mecbur ol- / kal-
rnek:
Bu zorunlu olan bir anlatmak iin
it is used to state the necessity.
Tm okuma, dinleme, yazma, girmek zorunda.
devi gn sonraya kadar bitirmek mecburiyetindeyiz.
Bu haberleri ona anlatmaya mecburum.
Bir istifa etti, onun de biz yapmak zorunda
5 cmleleri rneklerdeki gibi
1. Ofiste pek ok izne bu daha ok ......... ......... .. .. ... .. ........ .. .... ... ..... .
2. Ben de istemiyorum ama bu grevi stme al .... ................. .. ................. .. ........ .. .. .
3. beslenmelerine ok dikkat et.. ........ ........ .. .. .. ..... .. ......... .. .... ........ .
4. ocuk ok reddediyor ama bu i ...................... ............ .... .......... .
5. Hibir ! Polise her anlat ............................................... .
f-.) (
6
1. Cumartesi piknik yapmak istedik,
2. ocuklar bahede oynamaya karar verdiler,
3. ok kilo
4. Sizinle gelmeyi ben de ok istiyorum,
5. gnm
6. zor olacak,
7. Sana edemem.
8. iin yeni bir
elbise almak istedim,
DNYANIN EN
a. sona tekrar etmeliyim.
b. hasta oldum, evde kalmak zorunda
c. ama hepsi ok vazgemek zorunda
. nce kendi bitirmem
d. daha dzenli beslenmeliyim.
e. ama birden ve evde kalmak zorunda
f. ama bir telefon geldi ve ofise gitmek zorunda
g. gelin grn ki ok var, gerekiyor.
7 Metne gre cmleler ise "D" ise "Y"
Jeanne Louise Calment
1. J. L. Calment anda dnyadaki en
2. Guinness Rekorlar girdikten iki sonra en oldu.
3. Calment telefonun mucidi Graham Bell'den nce
4. Carmen ilk kez o seyretti.
5. Van Gogh'tan resim dersleri
6. boyunca ok
7. zengin bir
8. lmeden 22 nce bisiklete binmeyi
8 hangisi veya hangileri Calment'in uzun biri
a. sporla ( ) b. bol yemek ( ) c. sigara imemek
. her yemekte tketmek ( ) d. ikolatadan uzak durmak (
9 Biraz hayal Diyelim ki 122 Bu
bir gnmz Bir gnlk

STA N BUL
1
A
O rollerden yararlanarak bir diyalog

1. Rol: Guinness Rekorlar komitesinde
en gerekiyor.
konular sorular sorunuz.
tarihi

uzun
ailesi
favori yemekleri, hobileri vb.
il. Rol: en Sizinle isti-
yorlar. Sorulara cevap verin, tavsiyelerde bulunun.
Az yiyip ok
Stresten uzak
,N TRKE Bl
45
46
.
UNITE
C. SAGLIK
sylemeliydin,

son dakikaya Bak,
mavi oldum.
-Drst bana ya lan syl edin.
1 Hangi {elmas, yakut, zmrt, safir ... ) ve/ veya {firuze, akik, oniks ... ) biliyorsunuz? Her-
hangi birini musunuz?

Gndelik ve iin yan etkisiz bir are mi kurtulmak
istiyorsunuz? Stresli misiniz? Sinirli ya da misiniz? Bu kristallerde Kristaller, minerallerden
ya da minerallerin Kristallerin etkileri Eski Kristallerin renkleri,
ve etkilerini hem enerji hem sakinlik verir. Mavi depresyondan
kurtulmakta etkilidir. mide problemlerine, ise gzlere iyi gelir. Kristaller yeniyseniz
size kk bir rehber:
"""""..----"


1. Akik: Bedenin gergin hissi verir. Cilt iyi gelir. kuvvetlendi-
rir. Hamilelikte hem anne hem de iin Kemik ve korur. kt
anlarda iyi ynn de grmenizi Cesareti zgveni G, keyif ve iyimserlik
hissi verir. yzk olarak nerilir.
2. Akuamarin: Bu eskiden denizciler ortaya
Bbrek, dalak ve tiroit bezlerini kuvvetlendirir, vcudu temizler. Bereket ve Sizi
yreklendirir ve gveninizi tazeler. Sezgileri glendirir. Negatif enerjiden korur.
3. Ametist: Birok kltrde kraliyet aileleri Kt
konsantrasyonu Brezilya'da byk bir ametist bulunduktan sonra

4. zellikle iyi gelir, kolay dzenler,
Lohusa stn Kramplara, bacak ve iyi gelir.
nler. Empati ve kabullenmeyi ve sempati Nazara etkilidir.
daha kolay
5. Kuvars: Cep telefonu, telsiz, bilgisayardan radyasyonu toplar. Konsantrasyonu Negatif
enerjiyi yok eder, pozitif enerjiyi toplar. Kafa ve iyi gelir.
6. getirir. Bbrek ve iyi gelir. Korku ve
huzur ve gven verir. cesaret ve adalet duygusu sonraki kibir
duygusunu engeller. zellikle ve nerilir.
ISTANB L
K
I< r,.. E G K - T B'
2 sorunlar iin hangi kullanmak gerekir? ve nedenini
Sorun

Neden
1. niversite
2. yerinde sorunlar

3. Geceleri
4. Vcudunuzda var.
5. ok ters gidiyor.
6. saatlerce bilgisayar
oyun oynuyor.
7. raporlar gerekiyor ama uzun
sre
8. Bir roman yazmak istiyorsunuz ama
bir fikir
3 cmleler metne gre ise "D" ise " Y"
1. bebek sonra
2.
3. Akuamarin ku ll anarak daha zgn yapabilirsiniz.
4. Akik kullanarak bir nnde daha rahat
5. Ametist gnmzde elmas kadar bir
6. Kuvars karar vermeyi
Sizin kltrnzde hangi ne gibi Ni in
Gerekli lik Kipinin Hikayesi
Gerekli halde ve anlatmak iin Yerine
grev ve
The past form of necessity form: it is used ta talk about an event that one did not do and can not change the results,
a/though the event is required ta be done. it is used ta tel/ the unfulftlled tasks and regret.
Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gitmeliydim gitmemeliydim gitmeli miydim gitmemeli miydim
Sen gitmeliydin gitmemeliydin gitmeli miydin gitmemeli miydin
o gitmeliydi gitmemeliydi gitmeli miydi gitmemeli miydi
Biz gitmeliydik gitmemeliydik gitmeli miydik gitmemeli miydik
Siz gitmeliydiniz gitmemeliydiniz gitmeli miydiniz gitmemeli miydiniz
Onlar gitmeliydi(ler) gitmemeliydi(ler) gitmeli(ler) miydi gitmemeli(ler) miydi
i'-i TRKt SET B 47
48
rnek:
Biraz ge Tm daha nce
Dnk partiye sen de gelmeliydin, uzun byle
ok Yz ifadesini grmeliydin.
kt not sence biraz daha
Annem bana ok Sence ge saatte eve gelmemeli miydim?
4 cmleleri rneklerdeki gibi
1. Sana syledim, o kadar ok kola i ............. .. ....... .
2. ok ge. Bunu daha nce .. .......... .. ........ .. .... .. ... . .
3. Gelmezler tabi. Tm davetlileri telefonla tek tek ara ..................... .. .......... .. .
4. Fatura ok yksek tasarruflu kullan ................................... .
5. var, gidemeyiz. Daha erken haber ver ... .. .......... .. ................. .
6. de ...... .. ....... ... .. .. .. .. .. ... ... . demek
7. daha nce ziyaret et... ............................... , ok
8. Ahmet ile Onlar ok acele karar ver .... .... .. .. .. ............... .. ... .
9. Bilgisayar ok ............. .. .... ................ Gzlerim ok
10. Bu elbiseyi ok Ama bana dar geliyor. Sence al .................................. ?
5 resimlere Sizce onlar ne Ne Her biri iin bir olumlu bir olumsuz
cmle
ISTANBU v TUR E ('GRET'A/I - B'

6 hi bitkilerle tedavi oldunuz mu?
7 Metni dinleyelim. Hangi bilgi hangi bitki iin verilmektedir?
Ada lhlamur Hibisks
1. Biraz kaynatabilirsiniz. ( )
2. ok ve ok yerlerde ( )
3. Demleyerek tketiniz. ( )
4. grmeden ( )
5. Nemli yerlerde ( )
6. Rengi grnmelidir. ( )
7. iilebilir. ( )
8. ( )
9. ( )
10. Tam vaktinde ( )
8 hi oldunuz mu? Birka rnek vererek
Okuldayken daha ok spor
Kendimi o kadar ok
9 Biri ediyor, onu Biz de rneklerdeki gibi
diyaloglar
rnek:
A: -Dn ok ge ok
B: -O kadar ge saate kadar
A: -Yemekten sonra ok
B: -Drt hamburgerden sonra o yememeliydin .
'rA liRKE SET B
49
50
HAMAM MERAKI
ilgin bir konferansa ev Frdo, Hamam, Sauna Konfe-
Konferansta Trk Macar frdosu ve Fin enine boyuna masaya
benzerlik ve ortaya belki de en renkli ismi Ko niversitesi Sanat
Tarihi ve Arkeoloji blmnn grevlisi Yrd. Do. Dr. Nina Ergin'di .
nce 427 ilgili tezi iin ve kendisi gibi
yesi bir Trkle evlenip bir daha da lkesine Nina Ergin ile Tarihi Mihrimah Sultan
ve Trk, Macar, Fin bir kez daha masaya
Hamamlar, dnemlerinin gzellik hamamlar, iin ok nemliy-
nk hamama gitmek, toplumunda iin bir
hamama grup halinde gidip genellikle tm gn hamamda Eski Trk filmle-
rinde gibi oradayken bazen dedikodu yapar, bazen de iin gelin
Hamamlar, zamanda o dnemlerin gzellik Nina Ergin, hamama gelirken, ka-
byk bohalar iinde srme, sabun, tarak, getirdiklerini
Macarlarda var. Macaristan'da bir hamam kltr bulunuyor. orada
uzun sre Ama zamanda daha eski bir banyo kltr de var. Macarlar termal sahip.
Buna Macar kltrnde "frdo
11
veriliyor ve bir sanat haline Ancak ve hamam Mesela
dini bir da var, ise yle dini bir yok.
Finliler ise saunaya ailece gider. Fin sadece terlemek iin giriliyor. Terledikten sonra ise ge-
nelde kar ile Fin erkek ve blm ocuklar ve ka-
hep birlikte gidebiliyor. Saunadan sonra, kk vcudunuzu
vuruyorsunuz. Ama, kan Fin ok basit bir
kulbe veya bina iinde bir oda, hatta kk bir ukur iinde kurulan, kee veya deriden
bir da olabiliyor. Sauna iinde kk bir soba var, odun orada saunalar
Zamanla saunalarda, tahta sobalar
saunalar ise elektrikle
cmleler metne gre ise "O" ise "Y"
1. Nina Ergin bir tez
2. N. E. bir Trk akademisyenle evlendikten sonra
3. konferans Ko niversitesinde
4. hamamlara sadece gidiyordu.
5. hamamlar, yeriydi.
6. Macarlarda tek banyo hamam
Bir Bir gemi Usuz okyanusun bir kaza oldu ve geminiz Sadece
bir kurtarma botu var ve bota mevcudunun %10'u kadar alabiliriz. adaya trl
verelim, gerekelerimizi de
geri Bottaki bizi bota alarak iin ikna edelim. Neden bizi
Beni nk ok iyi yemek
Beni almak nk ben marangozum, adada evleri ancak ben yapabilirim ...
,)[ 1 b
1. cmleleri
1. Bence oturma rengi mavi ol. .. ..................... .
2. Bilgisayara virs girdi ve btn kaybettim. Bilgi leri yedekle ................ ....... .
3. Bi lgisayardaki si lindi. her yap .. .... ................. .... ........................ . .
4. Bir konuda uzman olmak iin o konudaki btn oku .................................................. .
5. Bir dili abuk iin bol bol pratik yap ...... ..................... ......... ....... .
6. Bu kadar ge saat lere kadar ayakta kal. ....... ... .... ........ .... ....... ....... .
7. Bu kilolardan kurtulmak iin yemeyi ....... ..... ... ..... ...................... .
8. Bugn gn, onun en yemekleri yap ...... .......... ..... ........... .. . .
9. ok az ok daha ....................... ... .. ....... .. ... .... ........ .
10. btn davetlilere telefonla haber ver ......... ... ... ................. ......... ok az
11. Dn istedim ama ofisten acele ofise git ... ... ......................... .
12. .......................................... ... .
13. Kek biraz sert Daha ok koy ... ... .................. ........... .
14. gmlek yerine maviyi al. ..... .. .... ......... ... ......... . hibir uymuyor.
2. Ne sorunlara zmler nerelim.
1. Fazla yryemiyorum, ok abuk yoruluyorum.
2. Derslerde
3. Sultanahmet'e gitmek istiyorum ama yolu bi lmiyorum.
4. Eve televizyonu ve
5. kaybettim.
6. Cep telefonumu
7. saattir ama telefonunu

8. Hava ok ama klimalar
YABANCILAR i N TRKE Bl
51

adalet gen tavsiye
.
genetik nazar tedavi
gereke nfus
tedbir
kutlamak
akik gergin obezite
tere

akuamarin obur

not etmek
ametist hamilelik odun
tiroit bezleri
odaklanmak
antrenman hamur okyanus
toplum
ovmak
arkeoloji hatmi oran
tutanak
hormon ortalama
tutsak

baca
hcre oyun
tccar
saklamak


saklanmak
bahane ilerleme neri

kapmak
ilgin zgn
uzman tazelemek
bereket iyimserlik zg ven
virs uyarlamak
berrak kalite
vcut
yaramak
biim

yedeklemek


yitirmek
biyokimya karanfil prensip

yitmek
boyut karbonhidrat protein

yreklendirmek
bbrek kas radyasyon
evi
cesaret kee rakam

keyif rapor
zencefil
ukur reete
rehber
KALIP
rk kibir rekor
dal kolesterol rportaj
batmak ayakta kalmak
dalak komite sayesinde
benimsemek can
damar konferans sezgi
dizini dvmek
davetli konsantrasyon
beslenmek enine boyuna
denizci kraliyet
din kramp
gzellik salonu

diyetisyen kristal soba
etki etmek kabuklu
doent kulbe sre
kafa
srme
grev almak maddesi
dnem kuvars
hedeflemek keyfine varmak
lif
ikna etmek keyfini
lohusa istifa etmek masaya
dzensizlik izne kou
em pati mecburiyet
kabullenmek
federasyon metin tansiyon

fel mineral
katmak
gelin molekl tasarruf
52
A u
T
>Becerilerini belirleyip
anlatabilme

anlatabilme
belirtip
savunabilme
> Zarf-fiiler (-mAk iin,
-mAsl iin, -mAk zere)
>Zarf-fiiller (-mAktAnsA,
-mAslnA
>Zarf-fiiller (-A
-sA bile)
-
A. GRENME TARZLAR!
gitmek iin, okuyabilmem iin,
bitirmek zere,
zorluklara bilmesine
bile
HAZIRLIK
-Lezzetl i yemekler yapmak iin bol koymak
gelebi lmesi iin ok ama uak bil eti
yapmak zere evden
zere.
1 gruplar ve karikatr inceleyelim. Bu karikatrdeki problem nedir?
OKUMA
2. - Matematiksel Zeka
HERKES AYNI
Gnmzde IQ, hayattaki konusunda ok da nemli bir lt
en retken IQ puanlar 1
gre bu insanlara zeki diyemiyoruz. O zaman kendi
bu kadar nedir? Bu zihinsel ilgi v
beceri ile yeniden nk her insan bir dil kullanara
kendini ifade eder. Bir mzisyen beste yaparak, bir tiyatrocu rol yaparak, bir res
sam izerek kendini ifade eder. Peki, nedir bu zeka
1. Szel - Dilsel Zeka
Dili ile Kelime zengindir. Bu insanlar di l
!eri de etkili bir kullanabilirler. yazarlar. Uzun hikayeler ve anla
yerler ve tarihleri Tekerlemeleri ve kelime
severler, dinleyerek daha iyi
neden - sonu dikkat ederler. Kategorilere ya da genelleme yaparak,
yrterek ve soyut zerinde ve ok soru sorarlar. Soyut
lirler, bilgiler kurarlar. bulmacalar zmeyi; satran, dama gibi strateji severler
3. Grsel - Mekansal Zeka
Renk, izgi, uzay ve bunlar il gilenir. Renklerle ve resimlerle en iyi Ha-
izelgeleri, metinlerden daha kolay okurlar. gre daha ok hayal kurarlar. Resim yapabilirler
Film, slayt gibi grsel malzemeyi tercih ederler. Resiml i Daha nce gittikleri yerleri kolay
AE<
RKc, t .)"'; -
2 Metinde geen kelimeleri

1. a. fert
2. akran b.
3. kavram c. nesnel
4. .
5. d. konsept
6. nitelik e. birlikte
7. objektif f. fikir
8. belirgin g. mesela
9. birey ka lite
10. h. ait
3 mesleklerde olmak iin hangi zeka
gl olmak gerekir?
Avukat: ...... ........................................ .
.......................................... .
................................................... .
Mhendis: ........................................ .
Doktor: ............................................. .
Pop ........................................ .
4 Metinde koyu zamirlerin hangi isimlere
... ......... ..... ...................... ........................... .. ................................... .
bunlar: ........... ..... ................................ ... ................... ..... ....... .. .. ... ............ .
.............................. ... ........... ....... .. ............. .. ...... ............................ .
........................................................... .... ....... ..... ........................... .
4. Bedensel - Kinestetik Zeka
Koordinasyon, denge, g, esneklik ve gibi fiziksel zellikleri Yaparak, dokunarak ve hareket
derek en iyi bel irgin olarak vcut diliyle ifade ederler. El becerileri iyidir. ve
dokunmaktan Bir yerde uzun sre hareket etmeye, ihtiya duyarlar.
5. Mziksel - Ritmik Zeka
ve seslere ilgili olurlar. Ritim, melodi ve mzikle daha iyi melodilerini ok iyi g-
:el syleyebilirler. veya hareket ederken elleri ve ile ritim tutarlar. Mzikli bir ortamda daha verimli

6. - Zeka
Kendilerini objektif olarak gl ve ynlerinin olur, olaylara gereki ve
birbiriyle uyumlu olur. Bireysel daha Kendilerine her zaman
5venirler. ders
7. - Sosyal Zeka
seslerine, jest ve mimiklerine dikkat ederler. zelliklerin vararak analiz edebilir,
.orumlayabilirler. Problemi olan her zaman ederler. selam verir, sorar,
Bir yaparak, onlarla ve daha iyi
s B lJRk...E GRETIM Sffi 21
5 zellikler yedi zeka hangisine dahil olabilir? gruplar halinde ve zeka

1. Makinelerin dair sorular
2. evredeki sesler ok dikkatimi eker.
3. fikirlerime verir.
4. Yeni kelimeler ve severim.
5. Genellikle kimseye
6. ok net ve
7. Merak elime alarak incelemek isterim.
8. Bilgisayar ok
9. Resimli daha ok severim.
10. vakitlerimi geirmek isterim.
11. Bir ilgi hobim
12. yerde duramam,
13. Yapboz gibi oyunlardan
14. Bir kez yeri tekrar bulabilirim.
VA
1. dil hangi zeka daha ok kullanabiliriz?
2. Metindeki dil kullanabilirsiniz?
3. Siz kendi planlamak iin bu bilgilerden yararlanabilir misiniz? Neler yapabilirsiniz?

Zarf-Fiiller
Bu zarf-fiil, yklemin gsteren yan cmleler
This verba/ adverb produces dependent clauses which indicate the purpose of the realization of the verb.
fiil + mAk iin
fiil + mA + iyelik eki iin
rnek:
Taksim'e gitmek iin nce vapura sonra da fniklere binmeniz
Yurt sorun iin listedeki belgeleri
konuyu iyi iin her gn devler veriyor.
Sana etmek iin ne yapabilirim?
6 rneklerdeki gibi
1. ol .................... dzenli egzersiz
2. Erken kalk .................... erken yatman
3. Sizinle gel .................... nce bitirmem
4. Herkesin toplan .................... biraz daha bekleyelim.
5. Okulda ye ................... sana bir sandvi
6. Hasta ol .................. her gn meyve ve sebze yiyorum.
7. Senin zl ................... her
YABA"-''-
K t , B 1
fiil + mAk zere
Bu zarf-fiil, yklemin ancak hedeflenebilen fiillerle gsterebilir.
This verba/ adverb can only show the realization purpose of the verb via the targeted verbs.
rnek:
Mutlu olmak iin emek vermeliyiz.
Mutlu olmak zere emek vermeliyiz. -7 Mutlu olmak bizim elimizde
Doktoraya zere niversiteye
gitmek zere evden
fiil + mAk zere + eki)
Bu zarf-fiil ekimlenerek isim cmlesi yapar. fiilin ok az belirtir.
This verbal adverb produces noun clauses by being conjugated.
rnek:
abuk ol, vapur kalkmak zere!
Kahvem bitmek zere. Birazdan gidebiliriz.
7 rneklerdeki gibi
1. Randevuma ............. .... .......... ............ erkenden yola
2. Bir daha ....................................... bir araya geldiler.
3. gn sonra tekrar ............ ............................
4. Film ... ..... .. .......... .... ... ... ........... bile.
5. kal ... .. ..... ...... ... ..................... .
6. ol. ...................... ................. neler
7. Seni bir daha grmek istemiyorum. Dn ......................... ...... .... ..... gidiyorum.
8. Acele etmezsek ge Ders ........................................ .
9. Rezervasyon ................... . ... ... ...... ... .... . ama kimse
10. deme yap .. ...................................... girmeniz gerekiyor.


8 Metni dinleyelim. cmleler ise "D", ise "Y"
1. Fin PISA bir
2. PISA iin her lkede iki
3. her lkenin kendi kltrne zel olarak
4. PISA gre lkeler farklar
5. PISA lkelerin ilgisini ekti.
6. Fin yeteneklerine gre gruplara
7. Fin ocuklar okula sonra okuma
YAZMA
9 Gl ynleriniz neler? Hangi zeka
daha rnekler ve-
rerek
is

1 sorular sorarak onun hangi zeka
daha gl bulmaya Sonra da
sebepleriyle birlikte
<;
.. .
UNITE
B.

bilmesine
hafta sonuna hafta ii bitirip hafta sonu rahat etmek isterim.
-Aksiyon filmlerini sevmeme bu filmi
HAZIRLIK
1 Trkeyi hi bilmiyor ve istiyor. Trke bir dil? Bunu merak ediyor. rnekler vererek

OKUMA
TRKE, ALGILAMADA ZORLUYOR
Orta Teknik niversitesi Beyin Dil diller zerinde yap-
gre insan beyni Trke cmleleri anlamak iin dahil
Avrupa dillerinin aksine iki kez dilerini beynin bir ok b-
lmnde Bilim kimi teknikler sayesinde
beyninden lmler alarak dil
lkelerdeki dil beyin veriliyor. Geen ODT
Bilimleri Fakltesi bnyesinde bir EEG kuruldu. Bu laboratuvarda bilim
insanlar zerinde dil ve bilgi srelerini tespit etme-
ye ve bu verileri yorumlayarak anadili Trke beyinlerindeki lyor.
Bu gre Trkenin anadil olarak anadili olarak olarak
zihinde fazladan bir daha, yani daha byk bir yk meydana geliyor. Bu yk ve Almancada yok. Trkeyi ana-
dili olarak insanlarda 400. milisaniyede ve 600. milisaniyede bir beyin (potansiyel) meydana geliyor. Oysaki
ve Almanca gibi dillerde dz cmlelerde sadece 400. milisaniyede bir potansiyel Trkede ise 600.
milisaniyede de bir potansiyel ortaya Yani Trkeyi ana dili olarak insanlar bir cmle kurarken beyinlerinde
daha ok
Bu durum Trkenin gramer Trkede fiillerin cmlenin sonunda yer ve Trkenin
sondan eklemeli bir dil nedeniyle, cmleyi anlamak iin onu sona kadar tutuyor ve fiili okuduk-
tan sonra cmleyi zihninde tekrar bu durum Bu durum Trke ve Avrupa dilleri
bir fark
2 Metindeki kelimeleri

1. kimi a. eylem
2. aksine b. halbuki
3. oysaki c. dilbilgisi
4. gramer . tersine
5. fiil d.
YA
3 Metinde bilgilerden hangileri var?
1. yeri
2. Trkenin dillerden
3. Trkeyi
4.
5.
6. sresi
7. nemi
Trke zorluklarla En ok nerelerde, hangi konularda

iii' Tlit<

Zarf-Fiiller
fiil + mAktAnsA
Bu zarf-fiil, ana cmledeki yan cmledeki tercih
This verbal adverb shows that the act in the independent c/ause is chosen over the act in the dependent c/ause.
rnek:
Vapur iskelesine tramvayla gitmektense yryelim, mesafe
E-posta gndermektense bizzat gidip Bylesi ok daha iyi.
Kilo vermek iin hibir yememektense spor
Onunla lrm daha iyi.
4 cmleleri rneklerdeki gibi
1. Btn gnm evi temizleyerek geir ...............................
2. ekmek ye ...... .. .............. .... .. ceviz tercih ederim.
3. gnn byk bir partiyle kutla ............ .. ............. .. evde kutla bence.
4. Her gn btn gazeteleri al. ......... .. ..................... haberleri internetten takip etmeli.
5. Bu konsere git.. ............... ................. gzel bir restoranda sakin bir yemek yiyelim mi?
fiil + mA + (iyelik)+ (y)A
Bu zarf fiil, yan cmle ile ana cmle bir eder.
This verbal adverb points aut the contradictory between the dependent and independent clause.
rnek:
Kt hava gezimiz iptal
Spor olduka grnyor.
5 cmleleri rneklerdeki gibi
Btn bildiklerimi anlat.. ........ ........ ... ..... .. ...... .......... hala bana
2. e-posta gnder ..................................................... . hala bir cevap
3. Btn evi ara ........................................
4. Herhangi bir istekte bulun ....................................................... bana bir kutu kitap
5. Defalarca ............ .. ....... ................ .. .... yine
6. Kadir ok .............................................. geemedi.
7. ok iyi .............................................. her anlayabiliyorum.
8. Onu saatlerce bekle ......... ..................................... gelmedi .
9. Defalarca ilan ver .............................................. kimse
10. Gzlk tak ...... ........................................ iyi gremiyorum.
YA
1
ANCILAR TRKE GRETIM c:


6 Metni dinleyelim. haberlerdeki haberlerle nerilerini
a. Ders Dinlemek Hi Bu Kadar Yorucu . Kolay Yolu
b. d. Aramak! Ama Nerede?
c. Ne Zaman Ne Zaman Bitti e. Her
1. ......................................... .
bir ortaokulda pilot uygulamada, ders sreleri 8 dakikaya indirildi. Okul yne-
ticileri, "Beynin bilgileri ................... iin sreli ve verilmesi .............. .
. 40-50 dakika boyunca ..................... ve dersler dedi. Okulda
_..._. __ .;o,,.. 1..--- gnde 30 ders
2 ......................................... ..
bilim glendirmenin yolu gzlerden geiyor." diyor. Manchester Metropolitan niversitesine
gre, gnde dakika gzleri sola ............... .. ...... .. ................ beynin iki ............................. geiriyor,
%10 glendiriyor. Dr. Andrew Parker, nemli bir bilgiyi birka dakika ................................... bu ha-
reketi deneyebilirsiniz." dedi.
3 ............................ .. ........... ..
ABD'nin Georgia eyaletinde bir lise, ders .................................................. ilgin bir yntem
uyguluyor: Okul saatte 8 dolar deyecek. Okul ynetimi,
ve Kazan" okul seviyelerini ..............................
ikramiye de verecek. 15 hafta srecek pilot para denirse dikkatle-
rinde, seviyelerinde ve olup grmek. Okul mdr
cilerimizin iin her yolu ............ .. .......................... sonu Bu yntemden
umutluyuz." dedi.
4 ............................. .. ....... ..
Google Bilim Brighton niversitesi'nden Tara Brabazon, "Bilgi-
ye Google arama motoruyla .... ............. ...... ....... ayakst yemeklerle ya da beyaz ekmek
yemek gibi." diyor. Medya Brabazon'a gre, yeni nesil bilgiyi, bilmeden ve
Go zerinde ....... .. ..................... Bu da beyinsel faaliyetlerini ve kapasitelerini
kreltiyor. Brabazon, kendi okuldaki ilk Google ve ............................ ..
kitaplara, makalelere neriyor. Uzman bilgi ancak
bilgiden yoksunlar." diye
5 .................................... .
Rheinland-Pfalz eyaletindeki Neumark bir ilkokulun spor .................................... .. ........ ... .
ayakta daha iyi sonucunda okulda ayakta geildi. Okul ynetimi,
........................ ... ... zel masalar monte sngerli bir platformda duruyorlar.
ta de ayakta duruyor. an sadece deneme ...... .. ................... ............... ......... proje iyi sonular veriyor.
btn eyalette uygulanacak. 10.000 euroya mal olan devlet yorulan
iin sandalye de bulunuyor.
YAZMA
7 "ocuklar daha ok, iyi ihtiya
duyarlar.'' Bu fikre musunuz? Nedenleriyle


8 Kendi dilimizle Trkeyi Bu iki dil hangi
ynleriyle hangi ynleriyle benziyor?
cmle
telaffuz
biimi
BANCILAR
.
UNITE
C. HER
zorluklara bile -Olumsuz hava vapur seferleri
-Sebzeleri sevmesen bile yemelisin.
1 lkenizde insanlar bu genellikle ka yaparlar?
okula niversiteye gitmek
evlenmek ocuk sahibi olmak emekli olmak
2 Sizce bu ka
---.
VAZGEMEK OK ERKEN
Bugn ilk gn! Bugnk yaratacak. bundan
sonraki geireceksiniz. Bugn iin hala bir var.
kazanca evirebilirsiniz? Bunu bilmek size g Bugn
her olumsuz olaya bir anlam ve da bir duygu Bu anlam ve duygu
olumsuz ise kendinizi kt hissedersiniz. isterseniz olaylara
zihninizdeki ve
Her ktnn iinde mutlaka olumlu bir mesaj Bunun iin bu olumsuz
zerine tek tek gidip bu iindeki bugne kadar hibir
kendinize sorun: Ben bu yerlerinde neler Bu yerlerinde
devam etmek iin ne yapmam gerekiyordu? Bundan sonra ne yapmam gerekir? Kendimi iin bu deneyimlerden
bir ders Acaba bu benim iin gerekten de miydi? kt biten
kendinize sorun: Ben bu yarar ne Kendimle ilgili neyi fark ettim? Bu bana
olan hangi bilgiyi Her tek tek bilgiler anlam ve duygu ileriye daha gl
bakabilirsiniz. Bugn ve mutlu budur. Onlar yapabildiyse siz de yapabilirsiniz.
iin ge vazgemek iin ok erken. Bunu fark ederseniz her daha kolay 28 birisi ni-
versite okumak ya da bir meslek edinmek iin ok ge diye bugn birisi 40 niversiteye
Bugn 40 birisi evlenmek iin ok ge diye birisi bugn 50 ocuk sahibi oluyor. 30
birisi grrken, bugn 45 birisi 40 kilo veriyor. 50 birisi dansa iin ok
ge birisi 60 almaya Bu rnekler yaz yaz bitmez. Bu
fark nedir? Tek fark Yerinde duranlar neden ileriye gidenler daha
neler yapabileceklerini hayal ederler.
Siz de "Neden diye gne Siz de hayata yeniden glmseyebi-
lirsiniz. Bugn vazgemek iin ok erken. aynaya ve glmseyin hayata, glmseyin kendinize. Sevgi ve
ilerleyin.
SA BlJ .. 'A TRKc GRETiM P,J 61
3 Metinde koyu zamirler hangi isim ya da isimlere ediyor?
.. ......... ...... ... ........ ... ..... ... ... ...... ............... .. ... ..... .. .... .. .... ..... .. .. .. .... .
onlar: ................................................... .. ... .......... ..... .... ........... .. ..... .......... .
bunu: ......... ... .. ...... .... ...... ....... ..... ... .. .... ... ...... ... ......... .. ................ ...... ....... .
4 uygun kelimeleri
tuttur- yarar
1. Okul ok gzel .... .. ... ..... .... ...... .. ....... ... ........ var.
2. Burada .............. .... ....... ...... .. ....... ... ..... ........ bir
3. Seninle .. ..... .......... ...... .......... .. .... .. ........ .. .. ok
4. Ben de ................................ .... ......... ..... .... bir yapmak istiyorum ama nereden bil miyorum.
5 cmleleri metne gre
1. olumsuz olumluya evirmek iin ...................... .... .... ......... ... ... .............................................. ; ...... ... .
2. ve mutlu .......................................... .. ............. ..... ........ ........... ....................................................... ...... ..... .. . .
3. yapmak iin ge gibi grnebilir ama ..... .. ... .. ... .......... .. ........ ......... ........ ..... ........ .... ..... ...................................... .
YA
bir almaya var Ne tepkiler

Zarf-Fiiller
fiil + sA + eki) bile / dA
Bu zarf-fiiller yan cmledeki fiilin ana cmledeki ifade etme-
ye yarar.
This verbal adverb indicates that it is not necessary far the act in the independent c/ause ta be realized because the act in
the dependent clause is being realized.
rnek:
Sen gelmesen bile biz
Siz kabul etmeseniz de bu ayran bozuk.
Hemen bi le filme
istesem de geri dnemem.
6 rneklerdeki gibi
1. Btn gece ............................... .. ... ...... .............. bu bitiremezsin.
2. devlerin hepsini bitir ....... ....... ...... ..... .. ......... ................. en
3. Tiyatroya gidebil. ..... ..... ... ... .. .. ..... ................... salona giremeyiz nk oyun zere.
4. ...... ... ............ ............. ..... .......................... bu imek
5. Diyet yap .. ....... .. ... ... .... ... ........................ ....
YABANCILAR Il"J TRKE GR::TM Bl
isim + (y)A
Bu zarf-fiil, cmlede ilgisi kurar.
This adverb produces a contradictory in the sentence.
rnek:
gemi yola
Btn onu
havaya piknik iptal ettik.
seviyorum.
7 rneklerdeki gibi
1. Btn ricalar ...... ...... ........................................... sahneye reddetti.
2. ve zorluklar ............ .... ........ .......................... yoldan
3. btn abalar .................................................
4. Engel olmaya ama sen ...................................................... hedefimize
5. Her ............................................................... seni hala seviyorum.
6. Yokluk .............. .............. .............................. okuttuk.
OKUMANIN YOK
8 Metni dinleyelim. cmleler ise "D", ise "Y"
1. nedenlerle niversite okumuyor. ( )
2. Emine 32 ( )
3. Emine 5 iinde 3 ocuk ( )
4. Emine ekonomik durumu iyiydi. ( )
5. Emine mutlu ( )
6. Emine lise mezunu olmaktan memnun ( )
7. Emine girmesini istedi. ( )
8. Emine sevindirdi . ( )
9. niversitedeki tm Emine destekledi. ( )
10. ev Emine nk okula gidiyor. ( )
9 Dinleme metnindeki Emine bir mektup Onun hikayesi ne Ona neler
sylemek istersiniz?
10 gruplar ve zntlerimiz Daha sonra rolleri
Rol: bir yapmak istediniz ama cmleler
Doktor ok istememe
yapmaktansa hi daha iyi.
Zorluklar yznden hayalimin
Doktor olmak iin ok ge.
il. Rol: zntlerini Onu teselli ederken cmleler
de en az doktorluk kadar nemli ve gzel.
kalmaktansa bir istemez misin?
Tm zor luklara hayalinin
Hibir iin ge
l:>TANBUL f Bl
KLTRDEN KLTRE
YABANCI OKULLAR
Alman Lisesi: 1868'de ve Alman okulu olarak kurulan lisede, fen ve matematik var.
Alman kltr ve disipliniyle diploma birden Biri dil, biri lise, biri de Alman-
yada geerli Abitur
Galatasaray Lisesi: Mekteb-i Sultani. ekol ile ilk okul. Me-
birbirlerine belki bu yzden. Trkiye'de hibir okul siyasetten edebiyata, sanattan
medyaya, bu denli ok nl O Fikret Mualla, Ahmet Tevfik
Fikret, etin Altan, Tahsin Ycel, Haldun Dormen, Mehmet Ali Birand, Mano, Okan Baylgen gibi pek
ok nl geti.
Robert Lisesi: Arnavutky sahilindeki ana girip iki dnemeli so-
nundaki bina, okulun alameti Okul nedeniyle Trkiye'de girmesi en zor liseler-
den biri. Okul 1863'te Amerikan vermek zere kuruldu. Okul
her zgrlk hakim. daha niversit eye gelmeden derslerini seme, onlara ver-
me sahip oluyorlar.
Saint Benoit: Okul 1873 Birinci Dnya bir sre 1919'da
594 yeniden 1987'ye kadar ve erkek tamamen gr-
ama hepsi kltr ve sanat merkezi olan Karaky'e drt bir
geliyor ve veriyorlar.
metne gre
1. Hangi okulda ve ynetim daha otoriter olabilir?
2. Hangi okul bir ara kabul
3. Hangi okul kendi nc?
4. Hangi okula herkes kolay kolay giremiyor?
5. Hangi okul sanata nem ve veriyor?
tekerlemeleri nce sonra sylemeye
1. Bu da da
2. sesi
3. O pikap, bu pikap, pikap.
VA Af'lCl'AR TRKE h<"';R-T M s T b
NELER
uygun eklerle
1. Bir saat sonra devam et ............................. ara veriyoruz.
2. Taksi gel. ......... .... ..... ... . Hala
3. Kaliteli bir rn al. .. ..... ....... .. ......... tercih ederim.
4. Seni duyabil. ...... .. ............. daha yksek sesle
5. Depodaki malzemeler bit ........................ Yen ileri iin vermeliyiz.
6. Gelecek haftaki ... ... ...... .. ...... ..... ............ .. ,
7. Trke roman okuyabil. ... .. ...... .... ....... . orta Trkeyi bitirmeniz
2. cmleleri
1. olmak iin .... ... .. ....... ... .. .... ........ ....... .. ............................................................ .... .
2. erken kal kabi lmek iin ... ... .... .. ........... .... .. ....... ... ..... ................... ....................................... . .
3. Hedefl erine iin .......... ............................................... ........................ .......... ... .. ....... .... .. .
4. Lezzetli yemekler yapabilmek iin ... .. ... ... ... ..... ..... ... .................. ................................................ ....... .
5. seebi lmek iin ..... ... ........... .. ......................................... ........ .. .................................. .
6 . .. ............................. ... ........ .................. .... ... ... ...... ... ..... .... .. .. ......... ................... .. olmak gerekir.
7 .......................................................... .. ............................................................. hemen televizyonu a!
8 ................................. .................................................... doktor kontrollerini ihmal etmemen gerek.
9 ..................................... .............................. ........ .... ........... ........... .. ... ............... nceden plan
10 ............ .................................. .............. ...... ......... ... ......... ....................... formlar
3. cmleleri
1. Seninle evlenmektense .. ...................... ..... ... ......... ... .......................................................................... .
2. Yemekle birlikte kola imektense ..................................................................................................... .
3. Bu evde film izlemektense ........ .... ..... ....... .... ..... ... ......... ... ........... ......... ................................ .
4. Gitar kursuna gitmektense ... ..... .... .. ................................................................................................. .
5 ............................................. ........... ... .............................. btn gece evde tercih ederim.
6 ................... ........ .... ............ .. ........... ..... ...................... ve Emre'yi onlarla
7 ......... ...... ... . : ...... .... ..... .... ...................... ......... ...................................... tavuklu bir salata yiyeyim ben.
8 ....... .. ................................................................................... bir turu yapmak istemez misiniz?
4. uygun eklerle
1. ............ ... ........................ konser sa lonuna

2. etme. Gnlerce ...... ....... .... ....... .. ..... .
sana anlatmaz.
3. Btn dedi kl erini yap ................. ................... onu mutlu
edemezsin.
4. Bu kadar di l dk ..... .... .. ............. ......... syleme-
sini
5. Tam saatinde gel. .............................. .. seni gremedim.
6. .........................................
7. ......................................... gidiyorlar.
YABANCILAR RKE Blanadili
analiz
ayakta

belirgin

izelge


denge

dneme
gereki
hakim
harita
yarar


jest
karar
kazan
koordinasyon
mekanizma
mesafe
mimik
monte
mmkn
lm
lt
platform
potansiyel
siyaset
somut
soyut
strateji
sngerli
tablo
tekerleme
telaffuz

uyumlu
uzay
retken

veri
verimli


yorucu
zeka
zihin

vermek


tutturmak
sormak
istekte bulunmak
kaynaklanmak

kreltmek
mal olmak
yrtmek
meydana gelmek
saptamak
snmek
tespit etmek
yer almak
yorumlamak
KALIP
alameti farika

beden dili
ilgi
YABANCILAR TRKE Bl
> Hayalleri, deneyimleri
anlatma
>
belirtme
> kipi
>Dilek kipinin hikayesi
kipinin

>Hayaller


inanlar
68
.
UNITE
A.
gitsem, aramasam
yapsak
tatile gitsem.
hi
-Bugn Ali'yi aramasam
-Bugn piknik yapsak
1 cmlelere Cmlelere uygun neriler
Bu hafta sonu can
Bu evde oturup istemiyorum.
Bir kitap ok istiyorum.
ok
ok kilo
anda tamamen meteliksizim.
Kendimi iyi hissetmiyorum.
Bu aralar sinemayla ok ilgiliyim.
ykseltmem
Hi yok.
"MESELA" OYNAYALIM MI?
Bu sabah yine ve kendimi kafamda yine bir retirken buluyorum. Evet, ben
bunu her sabah nk beynim hep bu saatlerde en verimli Bu hep
oluyor. ok bir oyun oynarken buluyorum kendimi.
ierisinde ...
Gel seninle "mesela" Mesela birileri kocaman bir bardak portakal suyu
ile peynir ve bir tepsi zerinde, ierisinde ince bir vazoda, tek bir iekle sabah
getirse ...
Ya da mesela an evimin ierisinden sper bir mzik sesi gelse ve ben
bir glmseyerek gzlerimi sabaha asam. Birileri bana bu srprizi yapsa.
Ya da mesela bir vapurda olsam. Gzlerimde tebessm ile simit atarken bulsam kendimi.
Mesela alsa, o gelse.
Mesela telefon alsa, o arasa.
Mesela internete girse, e-posta yollasa
Mesela ben daha gen olsam, on yedimde mesela.
Mesela daha da gitsem, bir parkta, bir ocuk olsam.
Mesela annem gelse ve bana st
Sihirli bir el evimi temizlese mesela.
Bu meselalar herkeste trl trldr. ilk nce hayallerden yola sonunda kendilerini diyar-
larda bulurlar. Bir ka dakika veya daha fazla ... Ama gzeldir "mesela" demesi. Hayaller ve bu hayallere mitler
yklenmesi.
Mesela bir yklesem hayallerimi, nereye gitmek istesem beni oraya gtrse. Onlar, bir bir benim

kalksam, gitsem ona, desem ki "A
sadece mesela.
Bu yorumlar herkes yazsa.
byse, meselalar ocuklar gibi oynasak mesela.
Ne dersiniz, sizinle "mesela"
YABANCILAR TRKE SETi Bl
2 cmleler ise "D" ise "Y"
1. sabah hayal nedeni ok sevmesidir.
2. Yazar birok zlyor.
3. Yazar'a gre herkesin hayalleri
4. Yazar kendi memnun.
3 bilgilerin hangisi metinde
1. oyunu
2. annesine olan zlemi
3. Hayallerin
4. hayalleri
Siz ne yapmak istersiniz? Kendi
Kipi (Wish Clause)
Bu kip, bir ya da olarak kelimesi ile beraber Dilek kipi ile kuru-
lan cmleler olarak gelen cmleler ile birl ikte kipi
Bu formun soru veya bir fikrini almak iin
Subjunctive mood transfers the wish far an act to be rea/ized / completed. Very commonly, it is used together with the
word Depending on the realization of the wish, then the subjunctive mood sentences in conjunction with other
sentences establish a conditional mood. The question form of the mood is used to get an idea about the thing what the
person wants or not.
Olumlu Olumsuz
Ben gitsem gitmesem
'
Sen gitsen gitmesen
o gitse gitmese
Biz gitsek gitmesek
Siz gitseniz gitmeseniz
Onlar gitse(ler) gitmese(ler)
rnek:
evde dinlensem.
hava gzel olsa da gitsek.
Kendimi ok halsiz hissediyorum. gitmesem mi?
Olumlu Soru
gitsem mi
gitsen mi
gitse mi
gitsek mi
gitseniz mi
gitse(ler) mi
Piyangodan para kazansam hemen kendime yeni bir araba ve ev
Senin yerinde olsam, ona her sylerim.
Bu yaz tatilde nereye gitsek?
SA dU Y
Olumsuz Soru
gitmesem mi
gitmesen mi
gitmese mi
gitmesek mi
gitmeseniz mi
gitmese(ler) mi
t MSETIBJ
69
4 cmleleri rneklerdeki gibi
1. yerim evime ol .......... .. .... .
2. patronumdan izin al ........ ........ da bir hafta tatil yap .............. .
3. hep ye .................... ama ...................... .
4. ok zengin ol .................... , dnya turuna
5. Bu annemleri ziyaret et.. ............................. ?
6. Bu etek ok gzel ama biraz Sence al .... .......... ....... , al ...... .... .. .... ....... ?
7. hi by .......................... hep ocuk kal ................... .
8. ok Acaba o teklifini kabul et.. .......................... ?
9. Ben senin yerinde ol ..................... , bu kk problemler iin
10. Ne zaman beyaz gmlek giy .................... her zaman stme bir dkerim.
5 rneklerdeki gibi
zamanda emekli ol .................. hemen by ................. Ehliyet al .............. ..
bir sahil ................. Kk bir
ve araba kullanabil ................. Babam bana son
tekne al ................. Her gn ................ .
.... .......... .. .
model bir araba al ..................
arabayla sokaklara .......... ...... ve ................ .
ok param olsa da gez ................ . bir an nce evlen ................. ok
Ailemi de tekneyle dnya turuna ............. . gzel bir ol ................. bem-
Onlarla beraber lkelere git.. .... .... ...... . beyaz bir gelinlik giy ................. Onunla mr boyu
Yeni insanlarla .... ........ .... . beraber ................. Boy boy
ol ................ .

6 Metni dinleyelim.
1. bir makinemiz .. ..................................... .
2. o gn ..... ........ .................................. .
3. .................................... ama ok var.
4. ........ .... ........ ................. .. .. . da gzel bir ............ .... ...... .. ...... .. ....... .
5. Orada gl .................... .. ......... .. .. ............ ok
6. sen de bizimle ..................................................... .
7 dilekler hangi diyaloglarda geiyor? Diyalog
1. yapmak istiyorlar.
2. maa gelmesini istiyor.
3. Eve makinesi almak istiyor.
4. istiyor ama ok var.
5. Evde dinlenip uyumak istiyor.
8 memnun musunuz? Ne tr hayalleriniz var? konulardan
bahsederek bir kompozisyon
ail e

para

9 durumlar olsa Neler
rnek:
On olsa
grseniz
dil bilseniz
Grnmez
Hayvanlarla
On olsa
Drt kollu
Sadece bir mrn kalsa
nl bir aktr/ aktris olsan
lkenin olsan
tamamen kaybetsen
On olsa kalmaz.
;5 ANBUL YABANCILAR TRKE Bl
72
.
UNITE
B. SON FAYDA ETMEZ
gelseydim, ge
kabul etmese miydim
dn seninle okula gelseydim.
bugn ge Patron ok
-Biz de dnk
-ok erken karar verdim. Onun teklifini kabul etmese miydim?
1 cmlelerin hangilerine hangilerine neden-
lerini syleyerek
tamamen
daha ok olsa.
bir yerde
bu kadar stresli olmasam.
bir

KURTULUN
O kadar stres yklyz ki bazen nefes bile unutuyoruz.
yznden, glmeyi, glmseyemiyoruz bi le!
Ben bu hafta, olaylara bir pencereden ve vicdan muhasebesi isti-
yorum. zetle bu hafta bu detoks toksinlerinden kur-
tulma gn) ilan ediyorum!
Genellikle gelmesine btn lkelerin diyetleri tek tek denenir, ben de bu
hafta stresten ve zellikle de glgesinden kurtulmak iin Hint felsefesinin
4 deneyelim diyorum.
o 4 kural:
1. Kural: her kimse, Bunun kimse ile tesadfen
herkesin bir nedeni ya bizi bir yere gtrrler ya da bize bir
Neden Hepimiz hayatta, mutlaka
Onlar bizi zer, fkelendirir, yine de bazen garip bir zleriz. Her
Niye mi? nk hayattan birok onlar sayesinde Bazen de sayelerinde hedeflerimizi ve
Hani bir sz Kt ev sahibi, mal sahibi yapar. Tam da o hesap
2. Kural: Ne o bitti. Onu imkan yok "Daha ok
oraya gitmeseydim." gibi bir cmle yoktur. ne "Dersimizi diye Gereksiz yere
ve acabalarla biliriz ki geriye ama yine de bunlar iimizi kemirir. Bylece
dnmz iin, maalesef bugnmz de feda ederiz.
3. Kural: Her Her anda ne erken ne de ge. yeni bir
o da Anahtar kelimelerimiz: zaman ve inanmak.
4. Kural: Bir bittiyse Bu kadar basittir. bir sona ererse, bu bizim yeni bir
Bu yzden serbest gitmesine izin vermek ve ileriye bakmak daha iyidir. Bu tam da bi-
zdeki "Allah bir tekini aar." durumudur. kabul etmek yle kolay olmayabiliyor ama yine
de insan buna srekli gelecek gzellikleri beklemeli. Zor olsa da bunu!
Her neyse, kal!" deyip gelecek btn gzellikleri "Merhaba!" d,eme
IJ .J NCILAR il.,."" T;,;RK[
2 cmleler ise "D" ise "Y"
1. Yazara gre insanlar stresten ok mutsuz.
2. Yazara gre gereksiz
3. Yazara gre szn
4. yeni
5. kt
3 Metinde geen kelime ve kelime ile
1. iini kemirmek
2. vicdan muhasebesi
3. feda etmek
4. odakl anmak
a. huzursuz etmek
b. i
c. gzden
. konsantre olmak
Sizce Hint felsefesinin hangi gerek? Neden?
Dilek Kipinin Hikayesi (The Past form of Subjunctive Mood)
Olumlu Olumsuz Olumlu Soru
Ben gitseydim gitmeseydim gitse miydim
Sen gitseydin gitmeseydin gitse miydin
o gitseydi gitmeseydi gitse miydi
Biz gitseydik gitmeseydik gitse miydik
Siz gitseydiniz gitmeseydiniz gitse miydiniz
Onlar gitseydi(ler) gitmeseydi(ler) gitse miydi(ler)
Olumsuz Soru
gitmese miydim
gitmese miydin
gitmese miydi
gitmese miydik
gitmese miydiniz
gitmese miydi(ler)
Dilek kipinin hikayesi, kalan ve mmkn olmayan bir durumun tam aksi ynde olan
veya bu durumdan olan beli rtmek iin
The post form of subjunctive mood is used to indicate the regret because of o situotion from the post which can not be
realized any more but wished to be rea/ized just the opposite.
rnek:
daha ok ok kt bir puan (ok ve
o kadar ok yemek yemeseydim. (Fazla yemek yedim ve
onu hi (Onu ve
daha ok param (ok param istiyorum ama ok param yok.)
tati l tatil istiyorum ama tatil
IS AN B c'N RK.::: '
73
74
Dilek kipinin hikayesindeki soru cmleleri, veya bir iyi olup iin
almak
The interrogative form of the post form of subjunctive mood is used to ask the opinion of the other speaker to determine
whether the act, either done or not, is good or not.
rnek:
Bugn Demet'in gn. Onu arasa (Onu henz Sence iyi mi, kt m
Sence kestirmese miydim? kestirdim. Sence iyi mi , kt m
Dn ok Hastaneye gitse miydim? (Hastaneye gitmedim. Sence iyi mi, kt m
di lek kipinin hikayesi mmkn olmayan anlatan cmlelerle yan yana
bir Bu kip, durumunu cmle genellikle hikayesi
veya gelecek hikayesi ile biter.
in addition, the post form of subjunctive form telis about not the wishes but the condition when it is used with the
sentences in which there are situations referring to the cases can not be changed or the results. in this respect, the other
sentence, usually, ends with -rdl or-(y)AcAktl.
rnek:
erken otobs (Erken ve otobs
hangi olmaman hangi
dikkatli vazoyu (Dikkatli ve vazoyu
4 rneklerdeki gibi
1. Biz daha iyi Trke ......... ................ .
2. al .........................
3. Biraz daha bekle ........................ .
4. Senin yerinde ol ......................... onunla
5. O ok ama Sence al ......................... ?
6. Filmi hi Hi git ... .... .. ... ... ...... .... ?
7. bayramda ailemi grmeye git... ...................... .
8. Dikkatli ol. ........................ trafik
9. Daha ok vaktim ol .............. ........... da seninle otur .......... .......... ..... .
10. Acaba bugn ona ......................... ?
5
1. Film .................................................. izleyemezdik.
2. ............................ .... ... ........ .......
3. ............ .. .................... ....... .. .... ... otobs
4. yznden gezi iptal oldu. .................................................. .
5. Bu ok bir fiyata ama her zaman bozuluyor. .................................................. .
6. Her gn en az bir saatte evime geliyorum. ........... ....................................... .
7. Hi param .............. ...... ............... .... ........... ?
8. ok teklifi .................................................. ?
9 ................................................... Taksim'i gezerdim.
10. Trafik ok ........................................ .......... .
S A _Al< T'<

MI? MI?
6 Metni dinleyelim.
O filmi izlemeseydim, hala Trkiye'deydim.
2. matematik
3. internetten bakarak araba
4. trafik
5. derslerime daha ok
6. o otele gitmezdim.
hi herhangi bir oldunuz mu? ve
Kim ile ilgili?
-bir

bir insan

Olay neydi?
-bi r alma

-aile veya

Ne veya ne
Neden oldunuz?
Ne
8 Bir zaman izelgesi ve nemli ve bu izelgeye
2005
niversiteye

Bir sene yurt
gittim.
niversiteden
mezun oldum.
9 izelgesine ve sorular
rnek:
niversiteye gitmeseydin, ne
girdim.
STANBUL f s i TL SET
Evlendim.

75
76
.
UNITE
C. EGER
-Ankara'ya gelirsen, beni ara. gelirsen, gideceksek,
gideceksek,
-O bana
-Ders geerseniz.
Sizce ve nedir? er madde

2 cmlelerden hangileri sizin iin uygun?
1. Hangi okumak istesem, o bulamam.
2. Hangi girsem, o kuyruk ilerler.
3. Ne zaman ge kalsam, byk bir
4. Ne zaman erken gitsem,
5. Trafikte hangi gitsem, o trafik
6. Hangi yne gidiyorsam, ynde trafik
7. Hangi nlye hayransam, olurum.
8. Evde filmin en yerinde elektrik gider.
9. elim doluyken cebimde olur.
10. Telefonumu bir saat kapatsam, o bir saat iinde kesin nemli biri arar.
11. Btn davet ler hep gne denk gelir.
12. Sinemada nmdeki mutlaka iri bir adam oturur.
13. Ne zaman bir yere gitsem, oradaki dostlar yerde olur.
14. Sabah erken varsa, uyku tutmaz.
15. Ertesi gn tatilse, hemen uykum gelir.
16. Benzin bitmek zereyken bir trl
PKf
MURPHY KANUNLAR!
Hepimiz mutlaka talihsiz olaylar hatta yle ki bu olaylar sizi
mhendis Edward A. Murphy de kendi talihsizliklerinden yola talihsizlik
du. Birka ay iinde Murphy'nin insanlar ve 1958'de de Webster'in girdi. Zaman iinde
pek ok benzer terslikleri Murphy kanunu listeye ekledi, kurallar anonim bir hal Murphy,
zerine ve gerekten de bir cmlesi yoktur. Ben ok denedim ama yok sa-

bunlardan
1. daima gelir; herkesin iinde.
2. yapmaya mutlaka daha nce bir gerekir.
3. Bir ters gitme varsa, ters gidecektir.
4. Bir fazla onu
5. Her iyi gidiyorsa, mutlaka bir aksilik
6. bir nesneyi tutmaya daha az zarar grecektir.
7. hayalleri, hayallerde
8. Bir ne kadar nceden ters gitme o kadar artar.
9. Bozuk bir alet, tamire
10. gece ve tatil gnnde
11. Sigara imeyene ilerler.
12. zaman, TV reklama girer.
13. ok bir yerde bir demektir.
14. Kendi fikrinizi nemli birinin fikri gibi kabul edilme daha
15. hep Zaten sen de hibir zaman, sana olan
16. Ne zaman iin
17. Uyuyan bir bebek, uykuya
18. Siz kadar sonunda her zaman, bir yerden soru
3 konulara Murphy'nin hangi konularla ilgilidir?
a.
b.
c.
. Ev
d.
Kendi Murphy'nin uygun bir yasa ekleyelim.
T...,RK,..E o ET M Bl
77
Kipinin (Conditionals)
Kipi, bir anlatmak iin
lf clause is used ta Express essentia/ity far an action ta be done.
fiil + (mA) + zaman eki + (y)sA + eki
ad / + sA + eki
ad / + + se + eki
rnek:
erken biterse sinemaya gideriz.
Biliyorsun Adem'le aram iyi onunla ben gelmeyeyim.
Yemek bu yiyelim.
mutsuzsan, neden oradan
unutma.
4 rneklerdeki gibi
1. bitir ...........................
2. ........................... biraz hava alabiliriz.
3. Dergiyi oku ........................... alabi lir miyim?
4. Senin hemen .................. .. ....... beni bekleme. Benim bitmedi.
5. git.. ......................... sizi arabayla
6. Babam ge .......... .. ............ ... bana bisiklet alacak.
7. Hava .. .... .... .. ............... bir giyin.
8. Zeynep okula gel ........................... bana haber ver.
9. Spor yap ........................... kendini daha hissedersin.
10. Yemek fazla tuzlu ........................... iine biraz su ekle.
5 cmleleri
1. Trkeyi iyi ............ ........ .............. .. ...................... ............ ........ .. .... .. .. .... .. .
2. hastaysan, .. ... ...... ............... ................... .. .... ...... ... ........... ................ ... .. ... ....................... .
3. beslenirseniz, ................... .. ........................... .... .. ........ .................................. .... .
4. bu iyi bir not ................................................................................... .
5. gelmezse, ................................... ..................................... .......................... . .
6. hala ...... .. .... .. ...... ..... .. .... .. .. ......................... ....... .. ... ........................................... .
7. .............................................................. ........... ..... .................................... .
8. hava olmazsa, ......... .. ........ .... .... ................. ................... .............................. . .
9. mutlu ............. .. ......... .. ............................................ ....................................... .
10. yalan sylersen, ................. .... ..... .... ... ..................... ........................ ......... ......... .... ...... .
ISTANBUL ABANCILAR SET Rl
BATIL
6 var
7 lkelere gre iyi veya kt getiren nesneler var. Sizin lkenizde bunlar yoksa
getirir?
kara kedi at drt yonca merdiven ayna fil tahta
8 Metni dinleyelim. inanlardaki nesnelerin hangisi olumlu veya olumsuzdur?
Kt Kt
1. Kedi 6. Para
2. Karga 7. Gz
3. 4 8. Makas
4. 9. Yonca
5. ekirge 10.
9 Hayali bir lke ve o lkeye bir seelim. konu ve cmleleri kullanarak seim
ve seim Kim ikna edecek?
Parti

Vaatleriniz ekonomi, vergiler vb.)
rnek:
beni seerseniz, ...
olursam, ...
Seimde olursam, ...
O ne zaman rnekteki gibi
Hediye
Tatile giderim.
Polise giderim.
ederim.
Evlenirim.
rnek:
iek
Ders

Ge
Yemek
zdysem, ona iek
YABANCILAR ::iN TRKE B 79
80
'
UGURLU VE UGURSUZ SAVILAR
"40" eski lkelerinde, Hindistan'da ve Trklerde byk nem Bu nemi
sonradan ierisine 40 Kuran'da da geer. biri de insa-
40 il e ilgilidir. Hz. Muhammed'e 40 peygamberlik verilmesi,
40 hafta srmesi de bu
13 ile ilgili birok teori Bunlardan birine gre
son olarak bilinen ve Roma tutukl anmadan nce havarileri ile son
kez bir araya yemekte masada 13 (12 havari ve Masadaki 13. olan Ya-
huda onu ele verir. Bu inan ,Hristiyan ylesine gldr ki kimseler 12
birlikte masaya oturmaz birok otelin 13 ve 13. yoktur.
Japonyada "shi" kelimesi hem 4 hem de lm demektir. Bu nedenle Japonlar 4
sevmez. Hastanelerinde veya otellerinde 4. kat yoktur. l seslerdeki 43
ise Japonya'da hibir odaya verilmez.
Sizin lkenizde herhangi bir Siz bu konuda ne
BENDEN NE
Temel gemiyle okyanusu Bir gemi Temel , bir bir de bir tahta
yze yze kck bir adaya Gnler Ot yiyerek gnlerini Bir gn
dalgalar bir Hemen Bir cin
- Sahipler! Dil eyin benden ne dilerseniz,

- Beni hemen evime gtr, Cin bir anda evine
- Ben de evime gitmek istiyorum, Bir anda da evine Cin, Temel'e
- Sahip, dile benden ne dilersen, Temel
- Ben burada hi sevmem. O ve geri istiyorum. buraya getir,

TRKE SET Bl
1. kipi (-sA) ve dilek kipinin hikayesi (-sAydl) ile cmleler kurarak
1. .................................................................................................. ........... , evde otururuz.
2. ............................................................................................................. , hemen al.
3. .. ................... .......... .............. ...................................................... ... ....... , daha kol ay bulursun.
4. ......... ... .. ............................................................................................... , zlrm
5. ............................................................................................................. , et
6. ........................ .. ............................... .................................................... ,
7 . ......... ....... ............................................................................................. kaybetmezdi .
8 .............................................................................................................. ,seni
9. Bu hi sevmiyorum. .................................................................................... ............ .
10. Btn trafikte geiyor. ................................................................................. .... .. ...... ...... .
2. dilek-kipi (-sA) ve dilek kipinin hikayesi (-sAydl) ile
1. devler ol ..................... .
2. ok kesici var ... ......... ......... bir tane verir misin?
3. ge kal ..................... bana haber ver.
4. Onu sev ....... .............. neden onunla
5. misafirlerimiz gel ... .. ..... ...........
6. ailem de burada ...................... .
7. Adresi bil. .................... terziye
8. O evi al .. ................... abuk karar verin, ev sahibi sizden haber bekliyor.
9. sis var ..................... gecikir.
10. Ali'yi gr ......... ............ partiye ge syle.
11.Bu evde ..................... beraber demeliyiz.
12. otobs erken gel ...................... Ge
13. bu kadar ..................... konservatuara gitsi n.
14. Dil ge ..................... doktoraya
15. istanbul'a gelip de bende kal. .................... sana
kserim.
16. Bir daha bana yalan syle ..................... seninle

17. ben de senin gibi sakin ol .. ................... .
18. Bu kazan .. ................... , girmene
3 4 5
gerek yok.
19. uygun ..................... o evi
3 4 5
20. Elinde fazla bilet var ..................... bana da bir tane
3 4 5
verir misin?
YABANCILAR TRKE Bl


anonim
ekirge
detoks
inan

kasaba
kutsal

meteliksiz
piyango
slogan

talihsiz
tebessm
tekne
teori
tesadf
toksin
tura
yonca
KALIP
inan
can atmak
halsiz kalmak gzden
hayal kurmak i
iini ekmek
fkelenmek konsantre olmak

vicdan meselesi

UNITE 6
>- konularda
bilgi
bulunma
>-evreyi
betimleyebilme
fiiller
>-Zarf-fiiller (-DlkA,

srece
>- Zarf-fiiller
beri,
-(y)All, -Dl -(y)All)

>-Aile

.
iNSANLARHAZIRLIK
1 deyimleri

Ortaky'de
-Hollanda'daki
-Biz her sabah
gn dostu olmak su limoni olmak
kara kedi girmek (bozulmak) eritmek
Can olmak Dostluk etmek Dostlar grsn (diye) Kafa dengi
1. birbiriyle ok
2. birbirlerine ortadan
3. dostun birbirine gcenmesi, iki dostun girmesi.
4. birbiriyle ok
5. olsun, gryor densin (diye)." bir sz.
6. Sadece iyi gnlerde
7.
8. birbirine
9. birbiriyle dost gibi candan
10. dnya birbirine kimselerden her biri.
2 cmleleri deyimlerle
1. Mehmet ile Sinan birbirleriyle ...................... ............ ........................ .
2. ile Nilgn birbirlerinin ......................................................... .
3. Ali yeni geldi ama zamanda herkesle .......................................................... .
4. Murat ile Mert geen haftaki gn partisinde nihayet .............. .................................... ok iyi.
5. Pazardan bir Maksat ........ .................................. ................ .
6. Hasan ile Mehmet tam .................... .................................... ... ok iyi
7. Meral ile .... ...................................................... galiba. Birbirlerine selam vermiyorlar.
8. Ada vapurunda epeyce ...........................................................
9. Murat .......................................... .. ............... Bir yzne bile bakmaz.
10. Soner ile .......................................................... galiba. Geen
Ar,ANCILAR IN TURKE TM Bl
OKUMA
3 kelime ve kelime uygun

ev
doyurucu
temel maddeleri
dnemlerinde
konusu

niversiteyi sonra yurtta,
evlerde ve ailelerinden uzakta Ben de o ocuklardan biriyim.
Daha sonra evin telefon, elektrik, apartman aida-
gibi masraflar ailelerimize fazla gelir. Bundan sonra ve biz
.............................. ............ aramaya Sonuta okul veya
dan birilerini buluruz. Evimizi, sevgimizi onlarla
.......................................... ok nemlidir. Her
Evdeki olur, o gn gelen kle olarak ona
btn Temizlik, yemek, ... Yemek onu en az on
kere gnderebiliriz. O gnk kle, yemek yaparken mutfakta bir veya birka tane eksiklik ortaya hemen
markete gidip eksikleri tamamlar, zamanla bizler de bekleriz. O gn elimizi
sudan suya
Her gece kesinlikle sama sapan bir .... ... ................. ...... ...... ... ... o halde yok muyum yani? Dnya
iin mi gzel?" gibi.
ilk "Para var, huzur var." demektir; pizza yenir. soslarla makarnalar, n-
c evdeki peynirlerle tostlar Son ise yumurtayla her trl yiyecek Zaten evdekileri n
...... ... ........................ ... ...... yumurta ve patatestir. Bu ikisinin en az on yemek yapabiliriz. Bunlar
evlerinin vazgeilmez ekmekle tketilirse daha ... ... ... ..... ......... .......... ... ...... olur. bitmesine
ucuz yemeklerdir. Para bittikten sonra ise sadece yumurta yenir. Bu, bize krediyi veya bursu ya da evden gelen har-
a_buk bitirmemek Bu yemek, biz en gzel nk yemeklerini
daima niversitenin yemekhanesinde yeriz.
Her evinde mutlaka bir sakar ya devirip ya da yakar. Mutlaka bir de ev
zellikle .......................................... kesinlikle temiz tabak, atal, kadar
kanmaz.
Her sabah derse ge ve okula yemek gideriz nk okulun daha ucuzdur.
dnemlerinde en nemli cmle "Bu gece ders Beni etmeyin."dir. Gece yat-
ama ders de
Evin vize-final tarihleri, ilgin szler, ev ve yemek listesi, harcama listesi gibi belgelerle
ssldr.
evinin, misafirleri de eksik olmaz ve gelen misafire nce "Bir kola al da ielim." diye
....................................... bitirinceye kadar devam edilir.
Evdeki platoniktir; romantik ezberler; kimi ise
olarak eve dnebilir. evi her zaman srprizlerle ve gzel doludur .
.. ;.:",
_, -
. .

iz-


< ,,
4 metne gre
1. bir sre sonra niin ev
5 kelime ve kelime

1. sama sapan: .................................... .. ............... ........ .... ..... .
2. Onlar, niin "kle" veriyorlar? 2. sakar: .............................. ... .. ................................................ .
3. ......... ...... .. ............................................. .. .. .
3. O gnk klenin vazifeleri nelerdir?
4. platonik: .......... .. .. .......... .. ........................ ... ... ... .... .... ........ ... .
5. eksik olmak: ........................................................................ .
4. idareli

6. ............................ .. ...... .......................................... .
7. kaytarmak: ...... ....................... ...... ........... ............................ .
VA
Siz de evlerinde veya yurtlarda bu tr olaylarla musunuz?

Fiiler (Reciprocal verbs)
fiil + + zaman eki + eki isim + + zaman eki + eki
Fiil, olarak veya birlikte, birden ok zne eylem
lf the action is done by more than one subject either in cooperation ar in opposition ar mutua//y, a reciproca/ verb is used.
eki getirilerek fiiller tretilir.
Some nouns form their reciprocal structure with the suffix
rnek: -7 dert -7 sz -7
rnek:
Mehmet Bey ile Yusuf Bey
mer
eski

ocuklar bahede

Yolcular durakta
herkes bir tarafa
6 rneklerdeki gibi
1. Bayramlarda herkes birbiriyle bayram ........ .. ............ , toka ...................... .
2. nce ...................... , sonra dv ...................... .
3. dn komik hareketlere herkes gl. ..................... .
4. Bir hafta nce randevu ...................... , doktorumla gr ...................... .
5. Naci'yle sz ...................... . Galata Kulesi'nin nnde bul ........ ............... .
ISTANBUL y Al\,CILAR t TL.RKE o
pay -7
1 B 1
( GA
,tik
7 uygun kelimeleri


birbirlerine

hava artmaya iek aar. Her taraf olur.
.... .. ... .............. ...... . , etrafta
iinde ...... .. ...................... .
Baharda ok Bi z buna "bahar deriz. Baharda hava
liyken aniden saklanacak yer ararlar, saak
.. .. ...... .. .. ................ , ise bahar yrmeye devam
eder.
Herkes birlikte sokaklara, parklara Mahalleli sokak-
ta ... .. .................. .. .... . selam ver ir. zellikle gelmesiyle birlikte parklara daha Yeni insanlarla
.. ........ .. .. ................. Eski oturup sohbet ederler, .. ..... .... ............. Hi kimse evde oturmak istemez, gezip
mak ister.
Bahar gelince eve sokmak zor olur. Okuldan geldikten sonra bi r hemen Sokak-
larda saklamba, futbol oynarlar. Oyun .. ..... .................. .. ... ve bi rbirlerine kserler, sonra ve
devam ederler.
ocuklar parklarda veya oynarlar. renk renk ieklerin rengarenk kelebekler
........ .. .. .. ........ .. ...... . ocuklar da kelebekleri yakalayabilmek iin .... .. ...... .... ....... .. .. .. .. .
Genler de baharda kendilerini atarlar. ...... ......... ............... parklara veya giderler.


8 Metni dinleyelim. metne gre
1. ... .... .. .. .. .. ....... ... ..... ..... .... .. .. ... .. Trkiye'ye gitmeye karar verdik.
a. ben ve annem b. ben ve ailem c. ve ben . ve ben
2. Antalya'da da yurtta ............. .. ............................
a. ok b. ok stresli c. ok gzel gnler . problemler
3. Martta ........................ ... ................ gittik.
a. kursa b. c. okumaya . seminere
4. ben daha nce .......... .. .. .. ....................... .. .. gittim.
a. istanbul'a b. Antalya'ya c. Trkiye'ye . Ankara'ya
5. ...... ... .. .......... .. .......... ..... .. . hallederek yurduna
a. vize b. brokratik c. . ekonomik
6.Trkiye'de ............ ... ..... .... ................ .. biraz hatta zordu.
a. sistemi sistemi c. sistemi . okuma sistemi
7. Bir de Trkiye'de bir dnem boyunca ...... .......................... oluyor.
a. 3 b. 1 c. 2 . 4
8. ........ .. .. ....... ..... .. ........... piknik yapmaya gittik.
a. Belgrat b. Ortaky'e c. Anadolu . Adalar'a
9. Odamda benimle beraber .............. .. .. ....... .. ...... .. .... ..
a. 7 Trk b. 9 Trk c. 5 Trk . 8 Trk
10. Btn .. .... ............ .... ...... .. ... .... .
a. Trkeydi b. c. .
YAZMA
9 En ve onunla Gnmzde hangi yollarla kuruluyor?
STANBUL YA ANC LAi( c /\,j RKCE Bl

iNSANLAR
B.
gittike,
olduka

HAZIRLIK
-Onunla bir aile henz 18
gittike dedemi mutlaka ziyaret ederim.
-Sen olduka hibir korkmam.
-Burada havalar olduka gzel.
-Onu sylerim.
1 isimlerini erkek ve gre
dede bykbaba amca koca elti
bacanak baba anne nine abla
hala anneanne bykanne teyze birader
babaanne kaynana yenge baba
ne zaman Kendimize gre
a. ailenizle
l. yapabilirsiniz.
b. ev ile c.
2. Para biriktirebi lirsiniz.
3.
4. Biraz grltl olabilir.
5. Kendinizi hissetmezsiniz.
6. kadar olabilirsiniz.
7. kadar grlt yapabilirsiniz.
OKUMA
8. Bu size mal
9. zel yoktur.
10. Aileniz ne syler.
11. Kendinizi hissedebilirsiniz.
12.
13. Yemek ve temizlik
14. Ev kendiniz yapmak
TRK YAPISI
Trk toplumunda aile, kutsal bir kurumdur ve toplumun gelenek, grenek,
dil, din ve zelliklerini Aile, toplumun en kk temel birimi,
41. maddesinde
11
Aile toplumun temelidir." szyle de
ailenin nemi
Aile zaman anne ve baba ile gelir. Sosyal
bilimciler aileyi "ekirdek aile" ve

aile" olmak zere iki blme
Ana, baba ve ocuklardan aileye "ekirdek aile" diyoruz.
lkemizde yeni evli iftler, genellikle baba evinden yeni bir evde ya-
zellikle kentlerde aileler, yerini giderek kk ailelere
lkemizde anda hem aile hem de ekirdek aile tipi grl-
mektedir. aileler kesimde, ekirdek aileler ise kentlerde Oysa bundan yz, iki yz nce lkemizin ky-
lerinde, kentlerinde, her yerinde yeni evliler, ya da gelinin ailesinin Anne,
baba, damatlar, gelinler ve torunlar Byle ailelere

aile" diyoruz. aile
3 metne gre
1. "Aile, toplumun sznden ne
2. Sosyal bilimcilere gre Trk toplumunda ka aile Sizin lkenizde aile
3. Trk Medeni Kanunu'na gre kimler evlenemez?
4. Trkede aile kelimesinin ka Bu
5. Sizin lkenizde kesimdeki aile ile aile fark var Bunlar nelerdir?
4 kelime ve kelime
............ ... .. .... .... .... ......... .. ..... .. ... ................ .............................. .
gelenek: ................................. ... ..... .... .. .... ... .. ... ... ... ............. .. ................ .............................. .
grenek: ... .. ... ... ................ .. ....... .. ...... .... ................................. .. ........................................... .
medeni kanun: .. .......... ... ...... ... ........... .......... ... ................................. ............. .. .... .. ... .... ... .. . .
kesim: .. .... .. ... ....... .. .... .. ... .......... .. ... ...................... ... ............................. ........ .............. .
soy: ... ... ... .. .... ... .................................................................................... .. ...... ... ....... ... .. ... .... .. . .
hkm: .................................................. ... ... ... ....... ... .. .... ... ...... ... ..... ... ... ... ..... ......... ............. .
slale: ........ ....... .. ... ... ... ......... ... .... ... ... .. .... ..... ... ... .......................... ...... .. ... ... ......................... .
VA
ailenizle mi yoksa ev kelimeleri kullanarak iyi ve kt ynlerini


hayvan beslemek
zel hayat
kira ve giderler
ev
tipi, blgelerde hala devam etmektedir. nk bu tip ailede, btn bireyler birlikte birlikte retirler.
lkemizde evlilik messesesini Trk Medeni Kanunu dzenler. Bu kanuna gre evlenmek iin en az 15,
erkek ise en az 17 gerekir. 18 evlilikler anne ve izniyle Trk
Medeni Kanunu'nun bir maddesine gre, akrabalar ve evlenemez.
Trkede "aile" da
Aile ve bir soyu iin "Mehmet Beyler iyi bir ailedir." sznden Mehmet Bey' in
ailesine iyi bir baba ve
"Benim ailem Edirne'den sznde o annesiyle hatta
dedelerinin Edirne'de
"Bu bir aile ise o bu-
Akrabalar; amcalar, teyzeler, halalar, ve evlilik
aileye Trk toplumunda aile, her demektir.
(

'' , '
,.,, "'fj;:<


Zarf-Fiiller
fiil+ DlkA fiil +
Bu ekler, sreklilik gsteren zarf-fiil eklerindendir. Bu zarf fiiller Temel cmledeki fiil in, yan cmlecikteki
fiile olarak veya
These gerunds have close meaning. And they show that the verb in main clause is continuous or repeated according to
the one in subordinate clause.
rnek:
telefon ben ev telefonuyla

Dn hava olduka
Trk Trkem ilerliyor.
''
1. NOT: "Gittike" bazen "zaman getike" da
Bazen "gittike" yerine "git gide" ya da "giderek" szckleri de
"Gittike" are sometimes used as expressian meaning "as the time passes''.
Sometimes, "git gide" ar "giderek" is used in p/ace of "gittike''.
rnek:
gittike zengin oluyor.
Zaman gittike ilerliyor, hava
5 cmleleri rneklerdeki gibi
1. Fiyatlar art .... .......... gc
''
2. NOT: "Olduka" bazen "bir hayli, epeyce" da kulla-
..
"Olduka" are sometimes used as expression meaning "rather/ quite/ quite
a /ot ar pretty''.
rnek:
Bugn olduka iyi vakit geirdik.
Onun olduka zengi n bir adam.
2. Sezon sonunda fiyatlar git.. .. ............. ve her ok ucuzluyor.
3. Bahar gel ...... .... .. .. btn
4. bak .......... .... git.. .................... ona ok benziyor.
5. .............. Nihal'e daha ok sinirleniyorum.
6. Her .............. bu pastaneye
7. Onu ............. daha ok
8. Bu gn hava ol ..........................
9. Evdeki eksikler gel .............. iin not
10. Bursa'ya gel .. .. .......... kebap yemeden dnmem.
6 cmleleri
1. ............................ ........... ............ ... ............................................... .. ..... ............................................ .
2. Trke pratik ....................... .... ............. ................. .. .... .. ..... ......... .. .. .. ... .. ........ .. ......................... .. .................. .
3. geldike ....... ....... ... ............... ......... .......... ........................ ........................................... ..................................... .
4. ............... ....................... ............................................................................................................. .
5. ........... .......... ................................................................. ............. ...... .... ............. ............... ... .
T B
7 cmleleri "-DlkA" zarf-fiil ekini kullanarak tekrar
1. Volkan, Sivas'a her bana
2. Gece sonra telefonun her kalbim yerinden gibi
3. Her bu pasta neye
4. Onunla her ona daha ok hayran oluyorum.
5. her geen gn byyor, her geen gn
6. sorular sordu. her yalan
7. Motosikletin git gide
8. ocuk her annesi daha ok sinirleniyordu.
9. Bursa'ya her ait gzmde
10. Sultanahmet her Bizans ve dnemine ait yeni
8 cmleleri "-DlkA" zarf-fiili ekini kullanarak
1. hop ediyor.
2. kitap okuyor ve dnyaya
3. zaman kamaya
4. her taraf oluyor.
5. Teknoloji ilerledi. Bununla birlikte uzay
6. elime zaman onun szleri geliyor.
7. i. . Dil Merkezindeki daha ok seviyorum.
s ANBUL YABANC (. N T K E- o G R t r i M s E r

fiil + srece
Bu zarf-fiil de sreklilik gsterir. Temel cmledeki fiilin, yan cmlecikteki fiil ile zamanda ve sre iinde
veya bildirir.
This verbal adverb alsa indicates continuity. it functions to show that both acts in the dependent and independent
clauses are realized at the same time and in the same time period.
rnek:
srece
Byle srece faklteyi 7 bitiremezsin.
bir dil srece kolay kolay
9 cmleleri
1. srece .. ....... .......... ............. ........................... .... ........... ....................... ........ ............ .. ..... .. ... ...... .. ........ .
2. Benden zr srece ........................................................................................................................................ .
3. srece ................................................ ... ... ....... ...... .. .. ....... ............................. .... .... ...... ..... ..... .... ... .. ............. . '.
4. Yetkililer evre ile ilgili nlemler srece ......................................................... .. ...... ... .......... .................... .
5. Yalan srece ............. .... ............. .... ... .. ........ ... .. ... ................. .. .. ........ ............. .... ............ ... ............ .. .................. .
Q kelime ve kelime uygun
srece

zengin srece
stnkr dostluktan srece
DOSTLUK
srece
srece
birbirlerine sevgi ve
kendinle gibi her
bir dost .. ............ ... ...... .......... ........ .. .. .. ..... senden mutlu birisi ola-
bilir mi? gnlerinde sevinlerini .......................................... .............. ..
ne olurdu? Kara gnlerinde senden daha zntl olacak
bir dostun onlara kat lanmak ne g olurdu. Sonuta,
genellikle bir tek yarar: .... ... ................................. .......... .... .
para ..................... ... ...... ......................... para Kariyer
ise vlme ve gurur getirir.
Dostlukta birok nimet bir Bunun iin birok yerde derler ki: "Su-
dan fazla, dosta gereksinimimiz var." Ama burada halk ...................... .. ............................... pek az
daki o gerek ve mkemmel dostluktan bahsediyorum. Dostluklar, iyi gnleri daha ok . ...................................................... .
felaketleri ................... .. .. ............ ...... ........ ... .... kat lanarak
sevgi hibir ev, hibir ayakta Hangi kuvvetli aile, hangi devlet
ki kin ve nefretle temelinden Bundan, dostlukta ne byk nimetler anlayabilirsiniz.
/STANB R TRK;::E

ANNEANNEM VE DEDEM
1 Metni dinleyelim. cmleler ise "D" ise "Y"
1. Anneannem ve dedem, her zaman
2. Anneannem ve dedemin, ve srekli
3. tatillerinde de anneannem ve girip ok gzel yemekler
4. Anneannem ailesi iin Restoran'a rezervasyon
5. 18 aile bir cumartesi sslendik, gittik.
6. ve evresinde herkesin bir lokanta.
7. bahesinin bir glet var.
8. gletteki seyrediyorsunuz.
9. Ekmek sepetinin iinde bazlama ve sac
10. Bizler ana yemek olarak ve vali yedik.
YAZMA
2 Ailemize veya bir mektup Mektupta konulardan bahsedelim.
Mektubu nereden
anki
En son sizi ne mutlu etti/ zd?
evreniz haberler.

Size gre bir aile hangilerine
Pek ok ana baba, gsterdiklerinden daha ok ve ilgi gsterirler.
Maddi olanaklar bile olsa bu, bazen
Maddi olanaklar
iin gstermek gereklidir.
gvenl i ve uyum iinde bir srebilmek iin, her zaman ailenin uymak gerekir.
zor dneminde ailesinin ona destek gerekir.
Anne ve baba ocuk zerinde stnlk
Anne ve baba birbiri zerinde stnlk kurmaya
i.) 1 /--\l'f B u L y ABAN c L 81


olduk mezun
beri, gideli
HAZIRLIK
-Onlarla olduk birbirimizi
-Amerika'ya gideli ondan hi haber
-Mezun beri her ay
1 ataszlerini
1. klne 4. Glme gelir
2. gibidir. 5. akrabadan daha iyidir.
3. kaz grnr. 6. dile gele
a. zerindeki kul zerindeki kadar
b. ve iyiliklerini ve hibir ilgisini
bize daha
c. bir kimsenin bize daha grnr.
. Birinin kt bir durum senin de gelebilir.
d. Sen iin iyi dile ve yap ki da senin iin iyi dilesin,
e. en kk iin bile birbirlerine
c
OKUMA
LYOR
nl sinema William Holden, mermer
sine vurup kan de gn kimsenin haberi
Alman gazeteleri isimsiz, nsz bir emeklinin tek evinde
n ve tam -evet sresince bunu fark

Celal tek Ran-
devusuna gelmeyince merak edip polis gzetiminde ve
ieri lsyle '
/
-
tek bir dnyada Dostluk, ilgi, sevecenlik, vefa, duygusu kalma-
Kimsenin kimseyi grecek hali yok.. -
en byk onlar k nde, ba
1
ya, ona dert yanmaya, iini bo al p. rahatlamaya, ona olunca bir almaya
Burada yok bv. e e ler: apartmanda tam on iki daire var. Almanya' da srece hibirini
grmedik. g adet yerini bulsun diye \ ' ..b J } c v .Jr'('
her yerinde dostluk,
iinde, tl<etim iinde, i en de"e i unutup evreyi gibi, iini
de geiriyor. Bu arada en messesesini de
romantik bir duygu olarak mzelik bir gib'i
Oysa messesesini vyordu. evi yanarsa seninki de kalmaz." diyen Horace ve
"Ev alma; al." diyen Trk atasz insanlar bu inkar edip
kendileri iin srece dnmekten bir Dndkleri belki birok
maddi nimet var. Ama dndkleri yolun sonuna i zenginliklerini yitirip birerpasa
gn uzak
S f A N B U L v A B A C P. , i i T R K E G R ET i M S ET i B l
/
2 metne gre
1. Neden insanlar evresindeki lmlere bu kadar ilgisiz?
2. nelerden yoksun?
3. Almanya'daki niin ediyorlar? Neden?
4. On iki daireli bir apartmanda sizce neden yok?
5. messesesi
6. insanlar eninde sonunda neyi anlayacaklar?
7. Sizce inkar etmesinin sebebi ne?
8. Siz de bu metnin lyor" olarak koyar Neden?
3 kelime ve kelime
...... .. ........................... ....... .. ... .......... .. ....... .. .... .. .............................................................. .. . .
dert yanmak: ..................... .. .... ... .................. ... ... ... ...... .. ... .... ...................................................... .... . .
iini .......................... ... .... ... .. ... ... .... .. ... ...... ...... .............................................................. .
almak: ............ .. ........................ .................................................................................... .. .... .
adet yerini bulmak: ..... ............................... .. ... ......................................................................... .... ... .
.............................................................................. .. ... .......... ... .. .... ...... ..... ............... .
i ........................................................................................................... ... .. .... .... .... .. .. ......... .
iini ........................................................................................................................... .......... .
... .................................................................. ..... .. ............. ...... ... ....... ... .. ................ .
geirmek: ......................................................................................................................... ........ .
....................................................................................... ..... .... .......................... .
tutturmak: ........................................................................................................................... .... .
dnmek: .................................................................................................................. .. ... ......... .
i zenginlikler: .. ............................ ............................................... .... ............... ..... ....... ... ...... ... ........... .
kalmak: ........................................... .................................................................................... .. . .
kalmak/ olmak: ..................... ......................................................................... ............ .
VA
Memleketinizde var En ok hangisini seviyorsunuz? Neden?
;.)rANBtJL VABANCI K TRKE Bl

Zarf-Fiiller
fiil + beri fiil + (y)All fiil + Dl fiil + (y)All
Bu zarf fiiller, temel cmledeki eylemin ve eylemin hala devam gsterir.
These gerunds show when the action started and it stil! continuous.
rnek:
Okul beri Arzu'yu grmedim.
geldi geleli btn ona oldu.
geleli
4 cmleleri "-(y)All", "-Dl -(y)All", beri" zarf-fiilleriyle yeniden
1. Okul tatil beri beni 6. Ben buraya geldim. O zamandan bu yana Arapa
2. beri onu grmedim. 7. Bu bir daha grmedim.
3. Yola beri bir yemedik. 8. o filmi seyretti . O zamandan beri her korkuyor.
4. Ameliyat beri ok kilo verdin. 9. Masaya oturdu. O zamandan beri gevezelik ediyor.
5. Kaza haberini beri ok zgn. 10. Demir, evlendi . O zamandan beri evine erken geliyor.


5 Metni dinleyelim. cmleler ise "D" ise "Y"
1. Gnlk trl var.
2. daha nemlidir.
3. dnyaya zaman bulur.
4. isteseniz de istemeseniz de etmek
5. ksersiniz ve onu bir daha grmezsiniz.
6. grltnz akrabadan, dosttan saklayabilirsiniz.
7. Halinizin, vaktinizin kimse bilmez de bilir.
8. birbirinizin sesini bile, sesini
9. grltnz saklayabilirsiniz.
10. bir insan olarak size unutturur.
YAZMA
6 "lkeler sznden ne
7 Devletinizin, lkelerle
8 Siz lkelerinizi ziyaret ettiniz mi? lkeler-
de var

9 lkenizdeki
musunuz?
Evinizde bir eksik olunca isteyebiliyor
musunuz?
VARA AR TRKE ""srT Bl
KLTRDEN KLTRE
KLTR
Trklerde misafir ok eskilere dayanmakla birlikte nemini kay-
betmeden gnmze kadar
Her evde bir misafir Misafir evin en byk, en gzel
misafir aya gelecekse ve ev sahibi bunu nceden biliyorsa ay iin brek, ku-
rabiye, kek gibi yiyecekler; gelecekse orba, et yemekleri,
salatalar misafirleri mutlaka gler yzle Misafir ka-
ieri misafir terliklerini giyer. Misafir yeni bir
eve gidiyorsa mutlaka bir ev hediyesi, ikolata, meyve, dondurma, gibi
hediyeler gtrr. Sohbet evin misafirlere kolonya, ikram eder. Evin misafirlere Trk
lokumu yahut ikolatayla beraber Trk kahvesi ikram eder. Bununla beraber misafire sormadan hemen kahve ge-
tirilmesi misafir ve "Hemen gitmesi isteniyor."
Bir Japon'un sizi evine davet etmesi ok byk bir genellikle Trklerdeki gibi misafir yoktur,
isteyen aileler bir restoranda Nadiren bir Japon' un evine davet edildiyseniz bu sizin iin byk bir onurdur
ama ieri girmeyin, bir uval inciri berbat edersiniz. Japonya' da eve kimse girmez, zaten
girince in Seddi gibi bir terlik ordusu ile Evde Trklerinkine ok benziyor.
Japonya' da ev sahibi size ay ikram ettiyse, bu gitme vaktinizin gsterir. iip hemen olur.
davetliyseniz, eliniz gitmeniz olmaz. Kk bir hediye gtrmelisiniz. Bu iek, ikolata
ya da bir olabilir. iek seimi konusunda biraz dikkatli Ne de olsa karanfillerin kt
Krizantemler cenazeler iindir. Gller ise sevgiliye gtrlr. Yapma iek buketlerini tercih edebilirsiniz. da
dikkat etmelisiniz. nerede iyi veya konusunda bir fikriniz
yoksa ucuz bir sizin cimri Her ne kadar misafir-
lerin her ikram edilse de ev sahibi muhtemelen ucuz servis etmeyecektir. birka
bir evinde sizin iin etmek ona kk bir hediye
verebilirsiniz.
biimleri birbirine benzer. Evlerin kilimler ve Bir eve girme-
den nce misafirler, kirletmemek iin ve bir kenara oturur. ya da
orada bulunanlardan birine dnmeleri uygun grlmez. Evler genellikle erkeklerin girip
ad! verilen bir blme ve aileden "harem" verilen zel bir blme olmak zere ikiye Yemek-
ler haremde, erkek konuklara sunulan ay ve kahve ise

1. Sizin lkenizde misafirler
2. Evinize misafir gelmeden nce ne gibi
3. Evinize gelen misafirler nelere dikkat ediyor?

KAZAN
Hoca, bir gn bir kazan dn ister. ederken de hem eder, hem iine minik bir kazan koyar.
merakla bu minik sorunca da, bizdeyken der. bu pek sevinir.
Aradan epey zaman geer, Hoca yine dn ister. da sevinerek verir. Ama bu kez aradan
gnler, haftalar, hatta aylar geer, kazandan ve Hoca' dan ses Nihayet bir gn konuyu amaya karar verir, "Hoca
bizim kazana ne oldu?" diye sorar. Hoca da zgn bir ifadeyle, ok zaman geti aradan, senin kazan ld. Sana
duruyordum." deyince sinirlenir. "Hocam ne diyorsunuz? Hi kazan lr m? Kazan
ki lsn?" der. Hoca, kabul sesin lnce neden feryat ediyorsun?" der.
5 TA l'l 1:5 U L A B A. N LA R N R K c G R E T M
1
B 1
NELER
1. srece" ve "-Dl ... -(y)All" zarf-fiilleriyle
1. Bana hediyeye bak ...................................... onu
2. bulun ......................................
3. uzat.. .................................... iime geldi.
4. Ankara'ya git.. .......... .. ........................ halama da
5. O oku ....................... oku ....................... etkisinden
6. Yalan syle ..................................................... kimse seni sevmeyecek.
7. O bu abuk subuk yap ...................................... kimse kalmayacak.
8. Mdr sinirlen ..................................................... kimse
9. de ...................................... ekonomik krizle kalacak.
10. Odama birileri girip ...................................... dikkatim
11. Kaza yap ....................... yap ....................... araba kullanmaya korkuyorum.
12. Trkiye'de kal ............... .. ..................... bir ok tarihi yer grdm.
13. O ye ....................... ye ....................... midemde bir yanma
14. ............................................. Trkeyi
15. otur ...................................................... hep gelinini,
2 . cmleleri ekini kullanarak tekrar
1. Mert, Meltem'e Meltem, Mert'e
2. Funda, Hakan'a mektup Hakan, Funda'ya mektup
3. Zeynep, Levent'e telefon ediyor. Levent Zeynep'e telefon ediyor.
4.
5. Kadir, hediye Kadir'e hediye
6. Cem Btn hep beraber gld.
7. Derya ile Elif Birbirlerine dertlerini
ISTANBUL

KALIP
nefret ekinmek adet yerini bulmak
ahretlik nimet dinmek alak gnll
anayasa
esirgemek gc
ll
gemek ayakta durmak
nlem
incitmek
zne
inkar etmek bir uval inciri berbat etmek
bazlama platonik
katlanmak evre
birim posa
kaytarmak stnlk kurmak
sakar
dert yanmak
brokratik sakin
ksmek eli gitmek
samimiyet
rahatlamak fazla gelmek
ekonomik
sinirlenmek etmek
felaket seminer
iini
gelenek sevecenlik
kara gnler
glet

grenek sistem
kendini atmak
gl sohbet
ikiyzl
harem soy
humma slale dolmak
huzur
ibadet unsur
romantik
itenlik stnlk
olmak
ifade vefa
uygun grmek
ilgi vize
vaaz vermek

vali
yetkili

zahmet
yemek
kin
yer almak

yol amak
komik
kurum
hop etmek
kl
madde
mangal
muhta
messese
nadiren
YABANCILAR iiN TRKE B

1A (s. 11)
Yeni bir eve ve evinizde-
ki gereksiz yeni eve gtrmek
istemiyor musunuz? yleyse
tavsiyelerle evinizdeki btn
gereksiz kurtularak yeni
evinizde huzur dolu, rahat bir ortam
tavsiyeler:
Her kendinize en az 2
saat verin.
iin bir alan ve btn do-
laplardaki ekmecelerdeki
oraya
Bu hangi
Bu
insanlara vermek, evden atmak,
evde tutmak zere olarak
Birinci ve ikinci p tor-
koyun ve odadan
Bazen atmak iin karar-
Bunun iin bu
her odada bir ekmeceye koyun.
ve yeni evi-
nize rahata
Evinizi yeniden gereksiz dol-
durmamak iin ise yapabilirsi-
niz:
Yeni bir almadan kendinize
sorun. Evde buna benzer bir
var Bu var
Bu nereye
Evinize yeni bir sonra eski

Her ay ve ekmecelerin ize
bakarak sizin iin gereksiz
18 - (s.15)
Demet: geldin Nadia.
Nadia: geliyorum. Biraz yoruldum
ama ok iyiyim. Bu yeni evimiz-
deki ilk tatil Ne yapmak is-
tersin?
Demet: Bu evdeyiz ve ev ile ilgili
bir oyun Ne dersin?
Nadia: Olur tabii. Peki, bir oyun?
Demet: Mesela evde acil bir du-
rum oluyor. Bu durumda nereye tele-
fon Biliyor muyuz?
Nadia: Ne gzel. Bu, ok bir
oyun. O zaman ben Eve
girdi ve biz bunu Nereyi

Demet: Bu ok kolay bir soru. Elbette
polisi
Nadia: Polisin telefon bili-
yor musun?
Demet: 156?
Nadia: 156, nu-
Polis ise
155.
Demet: Ah, evet Peki, banyoda
ve
yor. Nereyi
Nadia: Bunu biliyorum. Ambulans iin
112 Acil Servis'i Peki, evde
Nereyi
Demet: Bilmiyorum.
Nadia: iin 110
Peki, son soruyu soruyo-
rum: Sigorta devre ve kombi
bozuldu. O zaman ne
Demet: Elektrik iin ve
gaz iin 187'yi Sa-
bu kadar oyun yeter. Biraz kitap

Nadia: ok gzel olur. O zaman ben
odama geiyorum.
Demet: Tamam, ben de
1c- (s. 19)
. Trkiye'ye gelirken futbol
bilgi sahibi olun. Trkler fut-
bol konusunda ok fanatiklerdir. Fut-
bolu ok severler.
. Politik konular
dikkatli olun hatta
. olun. Araba
ken saatlerce trafikte kalabilirsiniz.
. Kokore ve hamsiyi ier-
ken dikkatli olun, hafife
. merkezine, bankaya ve
girerken gvenlik kontrolleri
ok fazla. Bu durumdan
veya
gezerken yerel insanlarla
niz, hi ekinmeyin.
.Kokore, hamsi veya dner gibi yerel
mutlaka deneyin.
. Trkler kendilerini
ok
. Trkler ok seviyor. Sizin
dilinizi bilmese bile size olmak
isterler.
.Ve tabii ki temel Trke kelimeler
renin.
Trkler ne tavsiye ediyor:
. Trkler sizi seve seve evine davet
edecektir. Pek ok Trk evinde, ieriye
girerken ge-
rekir.
. Memleketinizde
du Trkler olarak ye-
dkp yerler. kolay de-
ama sonradan
. Size bir hediye verirlerse, paketi
ve
/1
ok deyin.
. Trk erkekleri birbirini
per. olursa sizi de per.

. Trkler ok
bile size
/1
Evli misiniz,
nuz var hatta ne kadar
sunuz? " diye sorarlar.
2A- (s. 27)
A: Gazetedeki haberi okudun mu? Ga-
zeteye gre birok
motive etmek iin pek ok yola
zellikle
leri. Mesela Yahoo
yerine gelmeleri iin cretsiz servis
sunuyor. yerinde
ve kuafr bulunuyor ve ayda bir birlikte
film izliyorlar. Bunlar bence
motive iin ok gzel imkanlar.
B: da
motive iin ok iyi. ye-
mekleri cretsiz vell ait
restoranlar hizmet veriyor.
yerine getirmek serbest.
A: Evet, yemeklerin ok iyi. Bi-
liyorsun a oynamaz. Colgate ve
Palmolive da emekli olmaya
strese girmemesi iin
ay ncesinden
esnek Haftada sadece 3 gn

B: Evet, gzel Bylece emekli
olduktan sonra Alt
kattaki ila de en iyi
tatil ediyor. Geen
sene bir 5
bir otelde tatil
A: Bizim de byle
Bence hep beraber
ya da hafta sonu gitme-
miz, sohbet edip iin iyi
olur.
B: Bence de. Bu haberi mdrn ma-
Belki bir g-
rrz.
A:
28- (s. 31)
Dnyada ve lkemizde birok nlnn
bir "Senden bir olmaz."
hikayesi "Senden bir olmaz."
sz,
adeta sihirli bir
sze
Mzikten spora, tiyatrodan
mankenlikten kadar bir-
ok nlye yolunu aan bu
sz, kt
parlatmada da son derece etkili
yle ki bu sz duymasalar ve
yapmasalar belki de bugn
...
Trk pop 'minik sere'si Se-
zen Aksu, bugn lkemizin en
birisi. Peki 1975
ki "Haydi ka tane
durun: Sadece 50 tane!
zaten evresi albm Aksu
okulunu izmir'den
birok nl gibi Unka-
Ancak
btn 'senden olmaz'
denilip yzne
en nl faresi ve
Walt Disney bile bu sz Walt
Disney, 'Miki Fare' izip
ne nce ret
ve Amerika'da bir gaze-
tenin editr onu resim kabiliyeti yok
diye kurmadan
nce de birka defa iflas ve so-
nunda btn dnyaya kendini kabul

Otomotiv sektrnn kurucusu Hen-
ry Ford, 1903 bankaya kredi
talebinde ancak ret
Mdre, byle byk bir
projeyi geri evirebilirsiniz?" deyince,
banka mdr, "Otomobil ancak ge-
ici bir moda olabilir."
Ford ise bunun zerine, "Bir gn yol-
larda at yerini otomobil
alacak." Ford hedefine
iin kez iflas ve engel-
le de
2C-(s. 35)
Aynur: Merhaba

Seil: Sorma hi iyi
ten
Aynur: ne oldu?
Seil: Ne olacak patronumun
ok Bana yeni
bir gibi
Aynur: Ne
Seil: Ben senedir orada
ama her kontrol ediyor. Bu da
beni ok ediyor.
Aynur: Ama biliyorsun kontrolc pat-
ronlar her yerinde var. Ama sen
ok seviyordun.
Seil: Evet seviyordum ama gerek-
siz yapmaktan Ben orada
grafiker olarak Ama beni
sekreteri gibi gryor. Bana bazen ona
ay getirmemi, fotokopi ekmemi veya
bankaya gidip sy-
lyor. Geen gn de bitirmemiz
iin btn hafta gece on bire kadar me-
saiye syledi .
Aynur: Tabi mesai iin ekstra cret
yorsunuz, mi?
Seil: Maalesef, Zaten bundan
sonra karar verdim. Bi-
liyorsun, evde var. o
saate kadar rica ettim. O da
istemedi.
Aynur: Peki bunu patronuna syledin
mi?
Seil: Henz sylemedim ama Ellerinizi stne koyun ve
karar verdim. Bu yerden 30 derece
sonra tekrar indirin.
Aynur: de ay-
bu zamanda bulmak zor. 38 - (s. 45)
eski Hseyin so-
ruyoruz.
kadar ola-
cak. Yani son derece rengini
olanlar makbul Ve bu
Jeanne Louise Calment 21 de demleme
3A- (s. 42)
1. Ellerinizi omuz yere ko-
yun. dz olarak pozisyonu
Elleriniz ve ayak
stnde yere
ve sonra tekrar ykseltin.
2. Bir ucunda, bir
stnde durun. Elinize bir
ve elinizle duvara tu-
tunun. havaya
Dizinizi ayak
stnde ykselin. kalkarken ne-
fes verin, inerken nefes
hareketi da
3. Bir sandalyeye ya da oturun.
elinize de birer
iki yandan stne
Avu ileriniz birbirine
4. Yere ya da bir stne yan ola-
rak stteki elinizde bir
olsun. vcudunuzdan
madan ve sonra
yere indirin;
5. Bir sandalyenin ya da
da durun. Bir dizinizi stne ko-
yun ve taraftaki elinize bir
yere paralel olsun.
yere sonra
ekin.
6. omuz
elinize birer ve
dik tutarak yu-
ve yanlara
7. Dz bir yere st Dizleri-
1875'te Arles
1988'de Guinness Rekorlar Ki-
girdi ve 17 Ekim 1995'te 120
en
oldu. Calment'e uzun
ve
sigara, ikolata,
85 kadar
eskrim, 100 kadar bisiklet sporu
4 1997'de saat 10.45'te
122 64 gn sonra vefat
etti.
Calment, Graham Beli telefonu icat et-
meden bir nce
Bizet'nin Carmen ilk kez sahne-
ve Tolstoy Anna Karenina roma-
Calment, Van Gogh'a
renkli kalemler ve Eiffel Kulesi-
nin
Calment burjuva bir aileden geliyordu
ve hibir zaman gerekmedi.
zamanda kuzeni) bir
ve rahat bir hayat Cal-
ment'in spor, piyano ve operay-
la ilgilenerek geti.
3C-(s. 49)
Bitki hepimiz iiyoruz. Bazen
niyetine, bazen de sadece sevdi-
iin. lhlamur, rezene,
zencefil... Hepsi mis kokulu, dinlendi-
rici, verici. Ama bitki t-
ketirken dikkat etmemiz gereken
nemli noktalar var. Bitki il-
nizi yere gili merak ettiklerimizi, en
s A
usulyle Yani suya
5-10 dakika s-
ve
-ve bitkiler de
yledir- mmkn kadar rutu-
betten uzak yerlerde muhafaza etme-
miz ok ve
gibi yerlerde gere-
kiyor.
lhlamur, memleketimizde ok yerde
ve genellikle
kendisi olan yerlerde.
dikkat edelim, glgede kuruta-
kurutulursa Ve
lamuru, her gibi, tam mev-
siminde iekleri tomurcuk
halindeyken ya-
parken de kesinlikle
ok ok olsa bir dakika
daha fazla yok
oluruz. lhlamur taze olarak, ye-
iin, tam yitir-
tamamen
adeta bir yara-
maz gibi, grnm bile gzel olma-
yan, parlak olmayan alma-

Hibisks, Araplarca Kerke de diye bili-
nen bir da Mekke Gl olarak bili-
nen bitki olduka C vitamini
deposudur, dem atar, iilirse
son derece
olarak, olarak da
iilir ve tavsiye olunur.
4A (s. 57)
yerlerindeki
menler ve bir gizin
Finlandiya'ya ediyorlar. Fin
sisteminin se-
beplerini istiyorlar. 2000 ve
2003 15 seviyesi iin d-
zenlenen iki projede
Fin en iyileri ara-
yer Ekonomik
ve rgt 2000 ilk kez,
PISA olarak bilinen
dzenledi.
l-
kelerinden
yer teki lkeler dikkatlerini
birden Fin okul sistemine ynelttiler.
Fin zerinde
Peki, Fin bu
denli iyi yapan ne? Onlardan
var
Finlandiya'da belirli bir ekirdek
okullar
byk lde hareket ede-
biliyorlar. ders malze-
meleriyle istedikleri gibi hareket etme
sahipler. Kendilerini bilgi -
nin tek olarak grmyorlar.
kendi kendilerine
yneltmek.
tim kalitesini bir her seviyede olacak
derslerdeki biimde
ne denli iyi ezberlediklerini lmek de- ler ve bir arada
derslerde in- sahipler. Birok
celemek ve zorunda
gerek ne denli iyi
uygulayabildiklerini lmek.
saatlik iin PISA sorula-
evrildi ve her
yerinde tmyle biimde
lendirildi.
ve sert kurallar erevesinde
testler denetim iin l-
kelere gnderildi. Elbette lkeler
kltrlere sahipler ve
tim sistemlerine gereksinim duyuyor-
lar. Bu nedenle
kavramsal ve bece-
rilerini PISA, okuma
ve anlama becerileri, fen bilimleri ve

PISA
lkeden lkeye byk fark-
lar
lkeler yaratan sonularla
Finlandiya listenin en ba-
uzman, Fin kltrnde okumaya olan
byk ilginin sisteminin
As-
birok ocuk okula
oktan oluyor.
48 - (s. 60)
bir ortaokulda
pilot uygulamada, ders sreleri 8 daki-
kaya indirildi. Okul yneticileri, "Beynin
bilgileri kaydedebilmesi
iin sreli ve ve-
rilmesi gerekiyor . 40-
50 dakika boyunca
iin ve dersler dedi.
Okulda gnde 30 ders
bilim g-
lendirmenin yolu gzlerden geiyor."
diyor. Manchester Metropolitan ni-
versitesine gre, gnde daki-
ka gzleri sola hareket ettirmek
beynin iki geiriyor,
%10 glendiriyor. Dr. Andrew
Parker, nemli bir bilgiyi bir-
ka dakika iinde bu ha-
reketi deneyebilirsiniz." dedi.
ABD'nin Georgia eyaletinde bir lise,
ders iin
ilgin bir yntem uyguluyor: Okul son-

cilerine saatte 8 dolar deyecek. Okul
ynetimi, ve Kazan" okul
seviyeleri-
ni ykseltmeyi ik-
ramiye de verecek. 15 hafta srecek pi-
lot para
denirse dikkatlerinde,
seviyelerinde ve iyi-
olacak Bunu grmek. Okul
mdr performan-
iin her yolu denememize
sonu Bu yntem-
den umutluyuz." dedi.
Google Bilim
heli. Brighton niversitesi'nden
Tara Brabazon, "Bilgiye Google arama
motoruyla ayakst ye-
meklerle ya da beyaz ek-
mek yemek gibi." diyor. Medya
Brabazon'a gre, yeni nesil
bilgiyi, bilmeden ve zerinde
Bu da onla-
beyinsel faaliyetlerini ve
kapasitelerini kreltiyor. Brabazon,
kendi okuldaki ilk
da Google ve kullanmak-
tansa kitaplara, makalelere
neriyor. Uzman
bilgi ancak
bilgiden yoksunlar." diye
Rheinland-Pfalz eyale-
tindeki Neumark bir ilkoku-
lun spor gre
ayakta daha iyi
menin sonucunda okulda
ayakta geildi. Okul ynetimi,
gre zel masa-
lar
monte sngerli bir platformda duru-
yorlar. de ayakta du-
ruyor. an sadece deneme
da proje iyi sonular
veriyor. btn eyalette uygula-
nacak. 10.000 Avro'ya mal olan
devlet
yorulan iin sandalye
de bulunuyor.
4C- (s. 63)
Sunucu: Kimi olup
kimi hi 40
merdiven zor gnleri geride
yeniden hayallerini
test z-
dler, dershaneye gittiler ve binlerce
genci geride niversiteye
girdiler. "Abla", "teyze"
hi okulda sadece isimle-
rini kullanan, yine de
hem hem annelik
yapan niversiteli
bunlardan biri .. .
Sunucu: Emine Milli 38 Bilgi
niversitesi Fakltesi birinci
okuyor. 19, 16 ve 10
var. Sizi dinliyoruz Emine Ha-

Emine Lise son okulu
olup 18 evlendim.
Sonra arayla ocuk dnya-
ya getirdim. Her sahiptim: bir
ev ve ocuk. Para harcamaktan,
gezmek, tozmaktan Mutlu de-
Lise mezunu gururuma
yediremiyordum. Birok geride
niversiteye geldim.
Kimseden izin
dedim ve
Sunucu: niversite

Emine Hn: ha-
O biraz havaiydi.
onu motive etmek iin derslere girdim.
Sonra karar ver-
dim. dershaneye gittim,
hocalardan zel ders 284
puanla ilk ve tek tercihime girdim. Ha-
beri 38 ilk kez mut luluk
dktm. nm
Sunucu: evrenizdeki tepkisi
oldu?
Emine Hn: ocuklar destekledi ama
pek istemedi . kazanamam
diye evre-
min bana kimi
renciler "evde otur, yap, evini
temizle" tepki gsterdi, kimi
"aferin, rnek oluyorsun" dedi. niver-
site bana mutluluk veriyor,
mi hissediyorum. Ruhen kendimi 19-20
gibi hissediyorum.
daha niversitede
ok Eskisi gibi evimin
ni, okula
gnderiyorum. Tek zorluk

Sunucu: Bundan sonra ne yapmak isti-
yorsunuz? Bir var
Emine Hn: niversitede kalmak, asis-
tan olmak istiyorum. bir Betl
Mardin olmamam iin neden yok. in-
san kendini
Mutlu olmak, "ben demek isti-
yorsa srekli sesini duyurmak
iin kendini
SA- (s. 71)
1. Nazan: yine ne kadar
bir ma-
kinemiz olsa.
Faruk: Biliyorsun anda bula-
makinesi almak iin yeterli
yok.
Nazan: Biliyorum. Ama makinemiz olsa
btn ge-
irmem.
Faruk: Belki 3 ay sonra alabiliriz.
Nazan. o gn hemen gelse.
2. Derya: hadi
gel!
gelsem ama ok var.
Derya: Sonra yapamaz
Maalesef saat e kadar bitmesi

Derya: Peki sonra
Tamam
3. Zehra: Yaz geldi yeni al-
mam
Deniz: Evet. Ama bekle-
memiz
Zehra: alsak da gzel bir
yapsak.
Deniz: Evet ok iyi olur.
4. Mert: Hafta sonu na-
olur? Kendimi iyi hissetmiyorum.
Canan: Yapma! Hasanlar bizi bekliyor.
Beraber Sapanca'ya Orada
gl din lensen ok
Mert: Bence evde biraz uyusam, din-
lensem benim iin daha iyi olur.
Canan: Peki, sen bilirsin.
5. Murat: bitti mi? mu-
sun?
Can: Evet, birka dakikaya
Murat: Peki size iyi
Can: sen de bizimle maa gelsen.
ok olacak.
Murat: Ben bir saat daha
Biliyorsun futbolla da ok ilgim yok.
Can: Peki, ben
58 - (s. 75)
Ahmet
Birka nce arabaya kaza
Arabadaki ve
onu hastaneye gtrdk. Daha sonra
birka defa onu ziyaret ettim ve ilgin
bir birbirimize olduk. Bir
sonra da evlendik.
Jale
niversitedeyken ok
gzel zaman geirdim. Ama derslerim-
le ok ve iyi bir dereceyle
mezun
ama bulmam ok zor.
Yavuz
on sene nce bir filmi
izledim ve oradaki ger-
ekten ok Sonra Fransa'ya
birka kez tatile gittim ve
rendim. Paris'te ve
gerekten ok seviyorum.
Hlya
Lisedeyken okulda ok bir
renci her zaman
de aram
ok iyi Ama matematik
menim O her zaman beni ok
cesaretlendirdi. Onun saye-
sinde derslerimde oldum ve
onun gibi bir matematik
meniyim.

en kt tatili
Otel ok ktyd ve yemekler
Bunu bir O ote-
le geen sene o da O zaman da
ok
Nesrin
bakarak ikinci bir el araba
Araba ok bilmi-
yordum ama rengini grnm ok
sonra drt
defa bozuldu onun iin ok para harca-
mak zorunda ne yapaca-
Hi bilmiyorum.
5C- (s. 79)

her etkisini gsteriyor. Bi-
lim gre bu inanlar insan-
lar kimi zaman korkudan, kimi
zaman aresizlikten, kimi zaman da
ve o-
bilimsellikle,
bir ilgisi yok. Ama insan bunlara
inanmasa bile her toplumun bir
benzer ya da var.
Mesela uzak lkelerinde insanla-
ra gre tn iyi ya da
kt getirir. Japonya'da insanlar
"ManekiNeko" kedinin
"Manekineko" kedi anla-
gelir. Onlara gre insanlar
bu kedinin evlerine,
rine koyarlarsa bu onlara getirir.
uzak ruhani
ynnden korkulur. Bir gzle-
rini iine byk bir ktlk
ile Japonya'da
lm demektir, bu nedenle otellerde,
asansrde drt numara bulunmaz.
lkelerinde de buna benzer
inanlar bulunuyor. eve gi-
rerse misafir gelecek demektir. O
ldrrseniz kt veya bir
ziyaret olacak demektir. evini-
ze bir ekirge girerse iyi getirir.
Yerdeki para iyi turaysa
r
kt getirir. Trkiye'de ise benzer
inanlar mevcut. Mesela g-
znz oynarsa iyi bir haber, sol gz-
nz oynarsa kt bir haber
Birisine eliniz ile makas veya ve-
rirseniz, onunla kavga edersiniz.
drt yonca mutlu
olursunuz. gece keserseniz,
hasta olursunuz.
6A- (s. 87)
"Herkese Merhaba!"
Benim Marina, anda uunc
Tallinn niversite-
sinde Trk Dili ve blmnde
okuyorum.
ben ve Eras-
mus program ile Trkiye'ye gitmeye
karar verdik. belgelerini ve
gerekli ni-
versitesine dosya olarak gnderdik. 1
Martta binip 4,5 ay iin
bul'a okumaya gittik.
bir nce burs kazanarak
Antalya'da 2 Trke
na gittim. Antalya'da da yurtta 5 Eston
ve problemler
fakat genellikle her ok
gzeldi, zellikle de hava!
ilk hafta boyunca btn
brokratik hallederek
yurduna ve
niversitesinde okumaya
nceleri ok Yurtta Eston
odalarda kalmak zo-
runda Odamda benimle bera-
ber 9 Trk 7
Trk Trk Trke
sohbet edip ve
gzlemleyip hem Trkeyi daha iyi
hem Trk daha iyi
hem de Trk kltr ve adetleri
daha iyi
Burada sistemi biraz da
zordu, yeni sisteme
ama zaman da
geldi. Bu anda komik
gibi geliyor hi komik
ok ciddi bir Btn
Trk dilindeydi ve
notlar yani kredi (AP} Tallinn
niversitesinde kabul edildi, biz bunu
biliyorduk bunun iin Bir
de Trkiye'de bir dnem boyunca 2
tane oluyor: vize ve final.
Btn ben ve ar-
ve
lardan sonra tatil btn
bul'u gezdik ve
Adalar'a piknik yapmaya gittik. Orada
sper bir zaman geirdik.
Ben Erasmus bursundan ok memnu-
num ve bunu tavsiye edi -
yorum nk gerekten ok
oldu hem Trkeyi daha iyi
hem de kendimi daha
ve gl hissediyorum.
68-(s. 93)
Sevgili anneannem ve dedem, torunla-
byyp de yurdun drt bir
bir arada grme
sadece uzun bayram tatilleri ve
yaz tatillerinde elde

srece yzlerinden tebessm eksik ol-
muyor, mutluluktan
Aile ierisinde "geleneksel aile
bir
ve srekli olduk-
bu yemek tm torunla-
birlikte zamana denk ge-
tirmeye de zen gsterdiler. denk
gelen tatillerde anneannemin
de, tm giriyor, annean-
ne doyumsuz biz-
lerle
Yaz ise tembellik edip bu
profesyonellere Bu yaz da
gelenek torun zincirinin
son da gelince hemen
rezervasyonlar 18 aile,
bir cumartesi sslen-
di, pslendi ve her sene gibi
gitmek zere yola
ve evresinde,
herkesin bir lokanta. bah-
esinin bir gleti ve bu gle-
tin da asma bir kprs var.
Asma kprden gletteki rdekleri
seyrediyorsunuz. Bahede ise koyun-
lar, keiler, keklik ve
var.
Bizim aile, tam saatin-
de gitti. avludaki
en uzun bize ok
ge olmadan Anneannem ve
dedem en yer
ken ve damatlar son
olarak da torunlar masaya oturdular.
Tek evli torunun henz 3 minik
Ceren ise bebek
yemek srece herkesi izle-
yerek tm masaya glck gnderdi.
Ekmek sepetinin iindeki bazla-
ve (Her ne kadar gzleme dense
de sac sac
kokusunu alan aile bireyleri,
vermeden bu nefis hamur ta-
bakmaya bile. Yemek
sresince meze tepsisinden Ege'nin
brlce olmak
zere
ber ve ezme, ,
ezme, ceviz-peynir ve fava gibi
ara olarak da
vermeyi
de Yemek sresince keyifli
sohbet ler, gece devam
etti. Ana yemek olarak masadaki genel
ve Vali Keba-
yana oldu. olarak
dondurma ile yemek
Ceren bebek de ana olan
oktan havada
uykusuna Bu keyifli
zerine Trk kahvelerimizi ierken se-
neye dilek-
leri, da
Gece sresince masadakiler kah-
kahalar yan da ilgisi-
ni olacak ki ailenin 3.
en komik teyzesi durumu kendi slu-
bu ile anlatmaya ve herkesi bir
kere daha kahkahaya Yemek
sresince anneannemin ve dedemin
yzlerinde tm bir arada
bir daha ev sahip-
okunuyordu.
nmzdeki yaz, yine bir Ege
"Geleneksel Aile Bu-
ise tm aile bireylerinin sessiz
ama ortak ...
GC - (s. 96)
Allah eksik etmesin, hepi-
mizin, var.
var, bir de bunun
var. Yani gnlk
trl
evrili bulunuyoruz.
Bir gibi ak-
daha nemlidir. nk
insan dnyaya zaman akraba-
bulur. Onlarla ister istemez
Halbuki insan dost-
kendisi seer.
Peki ya Onlar akraba cin-
sinden mi yoksa dost grubundan
oluyorlar? bu soruya cevap
vermek biraz gtr. nk bir mahal-
leye yeni dnyaya ge-
lirken
gibi da
bulursunuz. Bu ak-
Bir de onlardan ancak is-
tediklerinizle
gz nnde kendilerini dost
grubuna sokabilirsiniz.
ki onlarla istese-
niz de istemeseniz de etmek
Dostunuzla
mmkndr. Ksersiniz,
belli edersiniz, gznz-
den kaybolur gider, onu bir daha gr-
mezsiniz ama yle Da-
ksmeniz para etmez. Gene
evinizin Apartmanda iseniz
ya ya stnzde ya
de istemeseniz de bir-
' birinizi grrsnz. Birbirinizin sesini
bile sesini
Geri yedikleriniz gider
ama mutfak penceresinden
rinizin kokusu duyulur.
grltnz akrabadan,
dosttan saklayabilirsiniz de
dan Halinizin, vakti-
nizin kimse bilmez de
bilir.
en daha
bir insan olarak size
unutturur; beraberce
gnleri onunla beraber evi-
rirsiniz. dostunuzun yeti-
Al\ i3
zaman
da,

BU NASIL KULLANMALIYIM?
Trke" seti Avrupa Ortak Dil Kriterleri'nde dil dzeylerine gre
olup, ve takip edilerek Buna gre setimiz A1-A2 (Temel),
B1-B2 (Orta) ve C1-C1+ olarak blme
Trke" seti ierisinde yer alan bu kitap, ve dinleme metinlerinin
ses dinleme CD'sinden B1 dzeyi setinin ders Bu set Avrupa Ortak Dil
Kri terleri'nde olan B1 beceri dzeyine hedeflemektedir.
Avrupa Ortak Dil Kriterleri'nde bulunan hedefler konular erevesinde 12 niteden
B1 dzeyi setinde her bir nite 3 alt konuya nite hedeflenen beceri,
dilbilgisi ve kelime belirtilmektedir. Her nitede yer alan alt konu ierisinde; Okuma, Ya Siz,
Dilbilgisi, Dinleme, ve Yazma nite Kltrden Kltre, Dili, Neler
z Kelime Listesi blmleri
HAZIRLIK
1 Kelime iftleri He
Anne - Kan - Koca Dede - Torun
OKUMA BLMNDE dil dzeylerine, nite-
nin konusuna, dilbilgisine uygun metinler seil-
Bu metinler okuma becerisini lecek etkinliklerle
birlikte Burada beklenen; metne
kalarak ve szl yapabilmesidi r. Me-
tinlerde etkinlikler, metne bir
dil metinden bir dil
ynlendirecek
1. Si z nerelisiniz ve hangi dili
2. Sizin en kimler?
3. Sizin nereli ve hangi dili konusuvorlar?
TAN BUL
HAZIRLIK blmnde nitedeki konuya
kin znel sorular, kelime gibi etkinlikler yer al-
Bu blmde ama; konunun ve nitede yer verilen
okuma metninin
konuya ve okuma metnine
3 uygun metinlere
ZEL GNLER
Evlilik /Anneler gn gn/ gn
1 irkiye'de gtinnden nce annemi ze bir
:-,,. O gn annemize iekler ile Sonra annem, babam ile hep be-
raber gidiYQruz. yedikten sonra anneannemi ve babaannemi ziyaret ediyorw. da
anneler gnnU kutluyoruz ve hediyelerlni veriyoruz. O gn herkes ok mut lu ol uyor.
Ahmet ile ben 3 evliyiz. Biz her evl ilik. kutluyoruz. O gn birbirimi ze hediye- _ -
!er gzel bir yemek yiyoruz ve Bu sene evde kut l uyoruz. nk '
bir ay sonra
- - ... ... , ... _ ..... -... .... _.- ........ _ ..... .

:!
seviyornz U-nkU o bize her gn yeni bi r
YA blmnde; okuma metni ile konuda olan
znel sorular Konular okuma metninden
gnlk hayata metne
kendi hayat tecrbelerinden hareketle
Bu
okuma metninden bilgileri kendi ile
rerek
(
B
blm; nitede dilbilgisi
ve iermektedir. bi-
len daha kolay kavrayabilmesi iin di l-
bilgisi konu ve evirileri de
tir. Her dil bilgisi verilen dilbilgisine ait
rnek cmleler, dilbilgisi ve nceki
nitelerde dilbilgisi konusu ile yeni dilbilgisi ko-
nusunu bir arada sunan yer
Bu blmde, hedeflenen di l dzeyinde
gereken dil hedeflenmektedir.
Ad : Ad: Ad:
blmnde; nitelerdeki konulara uygun,
cilerin konularda edindikleri bilgileri kul lanabilecekleri etkin-
liklere yer Bu edindikleri be-
cerileri szl olarak beklenmektedir.
YAZMA
7 formu kendinize gre
OTEL, ISTANBUL

1
Adres:
Telefon no:
1
tarihi:
1
1
1
is BU Y AN LA R
DiL
Durumu (Dative c.ase)
Fiilin gsterir.
This cose indicotes the object to which the verb gravi l ate.
a, o, u __..., -{y)a e, i, O, __.. -(y)e
" "U't!<"""' cfDurumu {Ablative casej
Bu ek, bir yerden gsteri r.
ll'ldirir.
This svfjiJt indica!e5 objl!ct is ieaving away,. and it's


e,i,O,ii __,,... -Oe-11
rnek:
Her sabah gidiyorum.
derse
Kedi
Annem banac.yveriyor
kitaba baklyor.
S ynelme durumu " -(y)A" eki ile

1. Pervin otobs.-...... - .... biniyor.
Z. Adam deniz ... --
3. Ben ev n-- yriiyorum.
4. Seli n yurt .... _. . . .. .. gidiyor.
5. Sen o .... .. yalan sylyor$Un.
rnek:
Taksim'de otobusten
Ash kpel.ten ok korkuyor.
Esr.tmark.e!tengeli','Of.

Mustafa. N!den bor
6 eki OAn" He

'
blmnde; okuma blmnde gibi
dil dzeylerine, nitenin konusuna,
tilecek dilbilgisine uygun metinler Bu metin-
ler iin dinleme becerisini lecek etkinlikler


11 gibi sorular

okul mu?
Bu kalem mi?
Bu kim?
YAZMA blmnde; nitenin konu
rultuda olan yazma becerilerinin
ynelik etkinlikler Bu blmde,
cilerin edindikleri becerileri olarak
hedeflenir.
N TR 1 M S ETi
KLTRDEN KLTRE blm
kltrden kltre ko-
nul ar bilgi veren metinlerden Dil
kltrn bir dil bilmek
zamanda o dil ile kltr bilgi sahibi
olmak demektir. Bu Kltrden Kl-
tre blmnde ama; ncelikle Trk kltr olmak zere
k ltrler belirlenen konularda
bilgi Metin etkinlikler ile de ken-
di kltrn ders aktararak Trk kltr ile kar-

SINIF
Ynergel er ile resimleri
1. 2. Okuyun. 3. 4. devi nizi 5. Birlikte
blmnde; ve
cinin ders vakit oyun,
bulmaca vb. etkinlikler
NELER
1. kelimeleri Tamlama
mercimek
Didem' in
okulun
telefonun
bahesi

kpei' i
ISTANB L
KULTRDEN KULTURE
GELENEKLERi
Trkiye'de gelin, bir gn nce gecesi" Bu gecede sadece
lar oluycr ve ellerinde gelinin dnyorlar. kaynana
de gelin, alnna beldrlann isimlerini Dil!n
b!r ismi abuk sili nirse insanlar o en erken evlenecek.'" diye
nyorlar.
lskoya'da geli n, bir gece nce ail e b-
yfiklerinin oturuyor ve onlara Su gelenek, iftin mutl u-
ediyor. DAil nde ise gelin iki da bozuk para koyuyor.
Bulgari nan'da djDnden nceki pertembe gilnil
hamur ve maya zel bir ekmek Bu ekmek, yeni ailenin
sembo!ize ediyot. de gelin ile damada somun ekmeli veriyorlar, Bunlardan biri bu
e mekten daha btiyl( para "Evde sz geecek." diye
SINIF blmnde; ierisinde
dil buna rnekler ve etkin-
li kler yer Bu blmde; ile
iinde anlayabilmesi
hedeflenmektedir.
resimlere ve zelim.
NELER blm; nitede
dilbilgisi , nitenin konusuna ait kelime vb. et-
kinlikleri ieren bir tekrar blmdr. Bu
den, bi lgi leri beklenmektedir.
Z blmnde; her bir nite sonunda
renciden bekl enen beceril er yer
her bir beceriyi blmde verilen puanlama sistemine gre
istenmektedir. Bu blmde, her
bir beceri iin kendini lmesi, ve eksik gr-
becerilerde o beceriye ait olan etkinliklere geri dn-
mesi ve tekrar beklenmektedir.

abla almak

dans etmek

almak
aile
hissetmek
amca
anadil
yazmak
anahtar
gndermek
YABANCILA. N
blmnde; her bir nitede yer alan ke-
limeler kelime
isimler, fiiller ve ifadeler
Konu seimi, dil dzey-
lerine uygun konularda yer alan bu kelime-
leri gerekmektedir.