You are on page 1of 1

Održavanje ra unarskih mreža

Specifikacije nekih kablova koji zadovoljavaju Ethernet standarde


Specifikacija Tip kabla Maksimalna dužina
10BaseT Unshielded Twisted Pair 100m
10Base2 Takni koaksijalni 185m
10Base5 Debeli koaksijalni 500m
10BaseF Fiber opti ki 2000m (Multimodna. Singlemodna više)
100BaseT Neoklopljeni sa uvrnutom žicom 100m
100BaseTX Neoklopljeni sa uvrnutom žicom 100

Dodatak

Raspored žica na cross-over (ukrštenom) kablu za brzine do 100Mb