You are on page 1of 2

FINANSIJSKA POLICIJA

Obračamo Vam se s molbom da razmotrite rad i ponašanje direktora OŠ „Omer


Mušić“ Brežani

Navodimo neke od nezakonitih poslova:

1.Korištenje sale za rekreaciju


Direktor izdaje salu za rekreacije 10-15 termina sedmično a ministarstvu finansija
prikazuje malo ili nimalo. Primjeri: ponedjeljak, srijeda, petak-karate klub u 14
sati; škola fudbala urorak i četvrtak u 13 i 30 sati koju vodi nastavnik Kozlo Amel,
gdje se djeci naplačuje po 15 KM a ima četrdesetoro djece; Fitnes za žene
ponedjeljak i četvrtak u 17 i 30 sati koju vodi nastavnica Suljić Mersija; rekreacija
Brežani petak; rekreacija Vehabi utorak u 20 sati; rekreacija Čatići četvrtak u 18 i
30 sati, a sala se izdaje i vikendom po potrebi ( termin od 1,5 sati-30 KM ), itd.
Novac od termina se daje radnici za održavanje čistoće Selimović Rabiji po
naredbi direktora.
2.Krađa drva i uglja
Svake godine se dovuku drva u balvanima umjesto potpale i rasporede se po
školama od 1-2 metra, a ostatak direktor vozi sebi i dalje. Za to je zadužen
autoprevoznik koji stanuje u blizini škole i svojom ultom utovara drva a
kamionom razvozi i naplaćuje svoj posao u drvima. Najnoviji slučaj toga jeste da
su drva bila došla u decembru 2008 godine a tek razvezena 26.10.2009.godine u
popodnevnim satima, a sve zbog toga što su radnici negodovali jer već znaju
sistem krađe. U decembru 2008.godine, kamion uglja se istovari poslat od
ministarstva, aonda se utovari na kamion Dževada Velispahića i vozi dalje.
3.U zbornici već 4 godine stoji i radi aparat za kahvu od čega direktor uzima 10%
provizije od lica koje je postavilo aparat. Isto se uzima od osiguravajuće kuće koja
osigurava učenike.

4.Donacije od cementare se uzimaju svake godine preko računa sindikata i to u


vrijednosti od 1000 KM i nikom se ne polažu računi.

5.U 2008. godini tvrdi da je potrošio 2000 KM za Dan škole, a 2009.god. 800 KM,
što nije tačno.

6.Tehničko osoblje kupovalo vlastitim parama sredstva za higijenu.

7.U školi treba provjeriti broj kompjutera s kojim djeca rade i uporediti sa brojem
kojim škola treba da raspolaže i to od donacija ministarstva, banaka, cementare,
nagradne igre Telekoma itd. Djeca u kabinetu informatike nemaju interneta, a
direktor, pedagog i sekretarica ga posjeduju.

Da bi svi računi bili „u redu“, zadužena je računovođa, koja često izjavljuje da joj
je vrlo teško da radi na takav način.
Sve ove stvari radnici škole znaju, a i povjerenik sindikata koji neće ili ne želi da
se miješa.

P.S. Pismo nismo u mogučnosti potpisati radi straha od posla, jer direktor tvrdi
da ima velike veze i podršku u samom ministarstvu i to od zamjenika ministra
Rasima Bajrića i sekretara ministarstva. Sve navedeno možete provjeriti kod
datih ljudi.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport


1x Finansijska policija ZE-DO kantona