You are on page 1of 1

Retsensioon Siim Jalaka referaadi “LCD- ja plasmatelerite

võrdlus” kohta

Martin Sarapik

Tegemist on kaasaegse ja asjaliku referaadiga, vormistus on väga hea,


tekstiredaktoriga on väga hästi toimetatud. Keeleliselt on töö väga hästi tehtud.
Kirjavigu ei esinenud, laused olid lihtsalt lahti mõttestatud ja huvitavad lugeda.
Viitamisreegleid on järgitud, iga kasutatud lõigu / lause järel on kirjas, millise viitega
tegu. Kõigile kirjanduse loetelu aadressitele on viidatud. copy-paste meetodil töö tehtud
pole, on otsitud andmeid erinevatest allikatest ja eesti keelde ümber tõlgitud. Kokku
annaksin sellele tööle 28 punkti.