You are on page 1of 1

PORTALS EDUCATIUS:

A continuació parlaré sobre dos portals educatius com són el Edu365


http://www.edu365.com i educalia http://www.educalia.org.

Com ja he esmentat anteriorment aquests dos són portals amb un fi educatiu, i


estan dirigits a un col·lectiu de persones en concret.

Però aquests dos en concret tenen algunes petites diferències que ementaré a
continuació.

L’edu365 va destinat a estudiants de educació infantil, primària, secundària i


batxillerat, mentre que educalia va dirigit exclusivament al cicle d’infantil i
primària.

Un altre diferència que trobem es que el portal Edu365 només te l’opció de


idioma en català mentre que educalia pots triar l’ idioma (català, castellà i
anglès), a més el disseny de la pàgina web es diferent. Edu 365 té un disseny
amb imatges, el fons es blanc i predomina el color blau per sobre dels altres, en
canvi en educalia el disseny és força més senzill, trobem un fons negre que
contrasta molt amb el blanc, també trobem algunes animacions com bombetes.

Els accessos als quals s’hi pot accedir en el cas del portal edu365 són a
novetats, notícies i etapes, en canvi al educalia es pot accedir a una comunitat
de programes,a jocs, projectes, tallers i ciberteca.

Per últim, voldria destacar els contingut que trobem. En el cas de l’Edu365, els
que van dirigits al cicle d’educació infantil són jos de dibuixar i pintar, de
música, del cos, de llegir i escriure i de matemàtiques. Els del cice de primària
són continguts referents amb les llengües (català, castellà, anglès i francès),
també es treballen es llengües socials, la cultura, la natura, les matemàtiques,
la música i la plàstica.

I finalment els continguts de l’educalia són sobre la comunitat, hi ha jocs,


projectes, tallers i ciberteca.