You are on page 1of 6

CINC PARAULES A DESCOBRIR A LES DIFERENTS ENCICLOPÈDIES

Verb:

Enciclopèdia catalana

Comunicar: entrar en relació d’idees, d’interessos, etc, amb algú.

Comunicar: fer participar d’allò que hom posseeix, fer-ho comú.

DIEC

Comunicar:

1 v. tr. [LC] [AD] Fer que un altre participi (d’allò que posseïm), fer que
sigui comú a ell i a nosaltres, transmetre. Us comunicaré les notes que tinc
sobre aquest tema. Comunicar un secret, una notícia, els pensaments, els
seus projectes, a algú. Comunica la seva alegria a tothom que té a prop.
L’arbre comunica el moviment a tota la màquina. El foc es comunicà a les
cases del costat.
2 1 intr. [LC] Entrar en relació, en comerç d’idees, d’interessos, etc., amb
algú. Encara que estiguem lluny l’un de l’altre, comunicarem per telèfon.
2 2 intr. pron. [LC] No li és permès de comunicar-se sinó amb l’advocat.
Comunicar-se per carta.
2 3 intr. [LC] El telèfon al qual hom està trucant, tenir la línia ocupada. He
trucat a l’Enric, però el telèfon comunicava tota l’estona. Sempre
comuniquen.
3 intr. [LC] Estar en relació mitjançant un pas. El saló comunica amb la
biblioteca per una porta secreta. Les dues cases comuniquen per una
galeria. El canal de Suez fa comunicar el Mediterrani amb el mar Roig.

Substantiu: escola

GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

Escola: institució col·lectiva, de caràcter públic o privat, on hom dóna


instrucció. 1. Escola activa

DIEC

Escola:
1 1 f. [LC] [PE] Establiment on s’ensenya. Escola d’ensenyament primari.
Les escoles municipals. L’escola del poble. Obrir una escola. Escola
d’enginyers, d’arquitectura. Escola d’arts i oficis. Escola de declamació,
d’art dramàtic. Escola militar, naval, de nàutica. Escola d’equitació.
1 2 [SO] [PE] escola bressol [o escola maternal] Jardí d’infants.
1 3 [PE] escola normal Escola destinada a formar mestres d’escola.
1 4 [PE] escola unitària Escola en què un sol mestre imparteix classe als
infants de tots els graus.
2 1 f. [LC] [PE] Conjunt dels deixebles que segueixen una mateixa doctrina
filosòfica, literària, artística, etc. L’escola de Plató, d’Alexandria.
2 2 f. [LC] [PE] Doctrina que segueixen els deixebles d’una escola filosòfica,
artística, etc.
2 3 [LC] [PE] fer escola Un savi, un artista, tenir deixebles, seguidors.
3 f. [LC] Allò que fa aprendre, especialment per experiència. Format a
l’escola dels grans generals. L’escola del món. L’escola de la desgràcia, de
la pobresa, del dolor.

Adjectiu: infantil

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Infantil: relatiu o pertanyent a la infància o a l’infant.

Infant. Persona que està en la infància

Infància. Període de la vida que comprèn des del naixement fins a


l’adolescència. I s.XVI; del II. Infantiu “incapacitat de parlar”

DIEC

Infantil: 1 adj. [LC] [MD] Relatiu o pertanyent a la infància o a l’infant.


2 adj. [LC] [MD] Propi d’un infant, dels infants.
3 adj. [MD] En psic., afectat d’infantilisme.

Adverbi: aviat

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Aviat: al cap de poc temps

DIEC
Aviat: 1 1 adv. [LC] Dins poc temps, sense tardar. Vine aviat, no triguis.
Aviat se’n va cansar. Aviat plourà. Al més aviat possible. Com més aviat
millor.
1 2 adv. [LC] D’hora. Avui has vingut més aviat que ahir.
2 adv. [LC] De pressa. Ho diuen molt aviat que no pot ser.
3 [LC] més aviat loc. adv. a) Amb preferència. En aquest afer comparteixo
més aviat l’opinió del Pere que la del Joan.
3 [LC] més aviat loc. adv. b) Tirant a. És més aviat gras.
4 [LC] tan aviat com loc. conj. Així que, tan bon punt. Tan aviat com vindrà
començarem a treballar.
5 [LC] tan aviat... com... loc. conj. Unes vegades..., altres vegades... Tan
aviat plora com riu.

Preposició: amb

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Amb: expressa relacions circumstancials que denota:1 una situació comuna,


l’acompanyament (de persones o de coses).

DIEC

Amb:

1 1 prep. [LC] Expressa relacions que denoten l’acompanyament, la


concurrència a una acció, el contacte, l’instrument, el mitjà. Era a l’hort amb
en Pere. Anava amb el meu germà. No enraona amb ningú. S’ha casat amb
sa cosina. Una barca es tocava amb l’altra. S’ha tallat el dit amb el ganivet.
Anar amb bicicleta. Comprar-ho amb els meus diners. Aconseguir una cosa
amb precs, amb amenaces. Parlar amb vivor.
1 2 prep. [LC] Envers 2 . És molt bo amb els pobres.
2 [LC] amb que loc. conj. Amb la condició que. Ell ho farà avui mateix amb
que li envieu un ajudant.
Diccionari: manipulació, generalment alfabètica,dels mots d’una llengua o
d’un àmbit d’especialitat, dels noms de persona o de lloc, de fets
memorables... acompanyats d’una explicació, definició o equivalència a una
altre llengua.

Enciclopèdia: obra a què és exposat el conjunt de les coneixences humanes


o de les referents d’una ciència, són articles separats generalment disposats
per ordre alfabètic.

17
Martínez Alsina, Laura

18
Masgrau Alsina, Núria

19
Molina Sanchez, Laura

9
20
Moreno Ortega, Laura

21
Muñoz Rius, Marta

22
Paricio Garcia, Marta

23
Pla Marín, Marta

24
Quiñoy Montes, Sara

25
Ramis Barrio, Carolina

26
Requena Magro, Susana

27
Romero Olivé, Andrea

28
Rubio Valls, Arantxa

9,30
29
Salat Gonzalo, Iris

30
Sanchez Andreu, Elisenda

31
Santamaria Ostos, Alejandra

32
Selma Garcia, Anna

33
Solis Girona, Iria
34
Valcarce Veigas, Carolina

35
Varderi Pla, Anna

36
Veci Riba, Susana