You are on page 1of 2

Ron Wyatt heeft in de vorige eeuw baanbrekend werk verricht, in zijn

pogingen om de historische actualiteit van Bijbelverhalen aan te tonen. Zo


heeft hij onderzoek gedaan naar de vermeende vondst van de Ark van Noch
in het Araratgebergte van Turkije. Maar ook in Israël heeft hij, samen met
zijn zoons, verrassend archeologisch onderzoek gedaan. Net als zijn
vondsten in Turkije, de Sinaï en Saoedie-Arabië bleek de Bijbeltekst een
prima leidraad. Jezus is op de Schedelberg (Golgotha) gekruisigd en
gestorven. Wyatt trof op die plek een viertal gaten aan, waarin kruizen
konden worden geplaatst. Dit was onmiskenbaar de executieplek van Jezus.
Een gat bevond zich iets hoger dan de drie andere. Hierin stond
waarschijnlijk het kruis van de Messias. Een frappant detail. De gaten
werden, als ze niet nodig waren, met stenen afgesloten. De verslagen in de
vier Evangeliën lijken correct te zijn.
Jaren later kreeg Ron Wyatt bij de Schedelberg een visioen van de Ark des
Verbonds en voelde een geweldige aandrang om op een bepaalde plek te
gaan graven. Wyatt moest geduld beoefenen, want archeologisch onderzoek
is afhankelijk van de Israëlische regering. Ook in dit opzicht is de situatie
tussen Israël en de Palestijnen explosief. De Palestijnen wantrouwen de
Joden. Het onderzoek kan gebruikt worden om Islamitische heiligdommen te
ondermijnen; is hun overtuiging. Tegelijkertijd is Israël gebaat bij historisch
onderzoek, dat de legitimiteit van de Joden en de staat Israël ondersteunt.
De Amerikaan kreeg tenslotte de benodigde vergunningen. Maar het lange
wachten had zijn budget bijna uitgeput. Ook bij de opgraving ondervonden
ze veel tegenslag. Maar uiteindelijk vonden ze resten van een door
mensenhand gemaakte tunnel en de ingang van een grotere ruimte. Volgens
Ron Wyatt zag hij gouden en zilveren voorwerpen. Centraal stond een
gouden, prachtig bewerkte kist. Dit moest de Ark des Verbonds zijn, het
heiligste voorwerp uit de Joodse geschiedenis. Jahweh had nauwkeurig
omschreven hoe het gebouwd en versierd moest worden. Later kreeg de Ark
een centrale plaats in de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Als het Joodse
leger ten strijde trok, werd de Ark meegedragen om de zege te garanderen.
De Ark had allerlei magische krachten. Goliath, de Filistijnse reus, lukte het
om de Ark op de Israëlieten buit te maken. Hij droeg de Ark op zijn schouder
en nam het als buit mee naar zijn legerkamp. De Filistijnen werd
onmiddellijk door rampspoed getroffen. De oorzaak, in hun ogen, was de
Ark en zij zonden het terug naar hun tegenstanders. Wyatt was niet in staat
om verder te graven. De vergunning liep ten einde en het geld was op. Wel
maakte hij met drie verschillende fototoestellen opnames. Alle drie de
opnames zijn mislukt
Toen Nebukadnezar Jeruzalem bedreigde zijn, volgens de lokale traditie, de
tempelobjecten verborgen. Na de inname van de stad is de Tempel van
Salomo geplunderd en verwoest. De Ark des Verbonds is verdwenen. Ron
Wyatt is ervan overtuigd dat hij de Ark des Verbonds heeft gevonden. Hij
legt nog een ander verband. De ruimte waarin de Ark zich bevindt, ligt
recht onder de executieplaats. Misschien, zo stelt hij is het bloed van Jezus,
door een (bestaande) spleet, uiteindelijk op de Ark terechtgekomen.

Het Boek der Boeken 12: De Ark des Verbonds