You are on page 1of 1

NUMRI I GOJZAVE NË FAQE DHE KUNDERFAQE TË BIMËS LORANTHUS EUROPEA

LOKALITETI Nr = ________ PREPARATI NR = _________

NUMRI I BIMA NIKOQIRE GJINIA NUMRI I GOJZAVE NUMRI I GOJZAVE VEREJTJE


FUSHAVE ________________ ________ NE FAQE NE KUNDERFAQE

F=1

F=2

F=3

F=4

F=5

F=6

F=7

F=8

F=9

F=10

GJITHSEJT

MESATARJA