You are on page 1of 4

Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.

hu

P. Kende

Egy ateista szórólapot olvastam: az volt rajta, hogy el kell törölnünk a karácsonyt.
Arra gondoltam, hajrá, töltsd ezzel az időd. Amíg te ezt csinálod, addig én
élvezem a családom, a hitbeli családom, a gyülekezetet, élvezem a megváltóm
szeretetét. Te meg harcolj amennyit akarsz, nem zavar.

Mit is ünneplünk most? Krisztus eljött.

Ésa 53:1 Ki hitt a mi tanításunknak, és az ùr karja kinek jelentetett meg?

Mikor beszélgetek emberekkel az evangéliumról sokszor hallom ezeket a


válaszokat, azt mondom, hogy Jézus a megváltó, ha hiszel benne, Isten befogad,
tiéd az örök élet, ha rábízod magad, akkor megismered Istent személyesen. De a
válasz általában: ez túlságosan egyszerű. Ennyi, hogy elfogadom Krisztust?
Kellene lennie valami másnak, kemény munka, kellene, hogy legyen valami
komplikált, valami latin, ógörög, valami bonyolult képlet sok összetevővel, ami
egyszerű ember nem érthet. Isten azt mondja nekünk: épp ellenkezőleg. Ez egy
egytényezős egyenlet.

Hiszel = üdvözülsz. Érthető? Elég egyszerű. Isten azt akarta, hogy annyira
egyszerű legyen, hogy egy gyermek is megérthesse és megértheti. Az ember azt
mondja: túl egyszerű. Az ember ezért nem hiszi el. Ki hitt a mi tanításunknak?
Sokan nem. Azért, mert azt mondják: ez túl egyszerű, nem elég filozófikus, nem
elég bonyolult.

2Kor 1:12-ben olvasunk egy szót: Isteni őszinteséggel és tisztasággal Isten


kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképp köztetek. Pál azt mondja:
közöttetek nagyon egyszerűek voltunk. A görög szó, hapotesz. Azt jelenti, hogy
valami sima. Sima felület, nem gyűrött, ne más mint amilyennek lennie kellene.
Pál azt mondja: az Istennel járás ilyen, egyszerű, nem bonyolult. Nem ez a
bonyolult. A bonyolult a bűn, én vagyok. A bonyolult az Istentől való távollétem.
Az egyszerű, közel lenni Istenhez, nyugodni az Ő szeretetében. Ez egy nagyszerű
dolog az életünkben. Az evangélium egyszerű.

Chesterton mondta erről: az egyszerűség a bonyolultságnak ezen az oldalán,


semmit nem ér, de a bonyolultság túloldalán felbecsülhetetlen. Ha soha nem
láttad, hogy minden milyen bonyolult vagy egyszerű, akkor együgyű vagy. Buta
vagy. De ha felismerted, hogy az élet mennyire komplikált, a szíved mennyire
össze-vissza van, a kapcsoalataid nincsenek rendben, Isten túl bonyolult, de
aztán Isten szeretete miatt rájössz, hogy az élet lehet nagyon egyszerű, a
bölcsesség egyszerűvé teheti az ember életét, az felbecsülhetetlen értékű. Erről
beszélünk. Nem butaságról, hanem erről, hogy felismertük, hogy lehet egyszerű
is a dolog.

Ma volt egy bonyolult feladatunk otthon, meg kellett oldanunk a gordiuszi csomót
a karácsonyi égőkön. Lehetetlen volt, annak tűnt. De hálás vagyok, hogy túl
vagyok rajta. Így vagyok az életemmel, örülök neki, hogy Isten úgy tette
egyszerűvé, hogy megismertem Őt és a másik oldalon rájöttem, hogy az élet
lehet egyszerű és nem kell szégyellnem. Azt tudom mondani: köszönöm, értem
milyen bonyolult, de a másik oldalon annyira egyszerű, hiszünk és bízunk.

A másik amit mondanak emberek amikor elmondjuk az evangéliumot, hogy Isten


szeretete ingyen van számodra. Azt szokták mondani: ez túl olcsó.

Mát 13-ban azt látjuk nem volt túl olcsó.

Mát 13:45-46 Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedôhöz, a ki


igaz gyöngyöket keres; 46 A ki találván egy drága gyöngyre, elméne, és mindenét
eladván a mije volt, megvevé azt.

Ilyen KR. velünk. Keresett, és azt mondta: egy drágagyöngy. A gyülekezet, a


hívő. És mindenét eladta. Azt gondolhatnánk: ha valaki koldus, akkor nem nehéz
azt mondania: mindenem eladom és megveszem ezt a dolgot, mindenem
odaadnám, de nincs semmim. De Jézus más, Ő Isten. Ésa 53 erről beszél, azt
mondja: Ő Isten szolgája, de azért mert Ő ezt választotta.

Fil 2:6 aki a miakor Isten formájában volt – Jézus – nem tekintette zsákmánynak,
hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén fel,
emberkhez hasonlóvá lévén. Minden amilye volt félretette. Mindent ami az Övé
volt. Minden az Övé volt. Azt mondta: mindent félreteszek érted. Félretett
mindent, ami az Övé volt a mennyben, aztán eljött közénk. De itt nem ért véget,
eljött és barátkozott, tanítványokat talált, embereket gyógyított. Mert Ő ilyen.
Hihetetlen belegondolni, a mi Istenünk olyan, hogy ha itt lenne közöttünk, órákig
tartana elérni az ajtóig, mert szeret mindenkivel beszélgetni, mert Ő ilyen volt,
szeretett bennünket. Ján 15:15 barátokat talált magának. Nem tudott végigmenni
egy utcán anélkül, hogy csodálatos dolog ne történt volna. Mát 12:15 mindenkit
meggyógyított. Luk 8:44 amikor nem is akart semmit sem csinálni, akkor is
megérintette valaki, és az meggyógyult. Miért gyógyított, tanított, miért keresett
barátokat? Mert ilyen az Ő szíve. Mát 9:36 amikor látta a sokaságot megkönyörült
rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva mint a pásztor nélkül való juhok.
Ezért jött, mert látta, hogy az emberiség olyan mint a pásztor nélkül való juhok,
el vannak gyötörve, nem tudják merre menjenek, mit csináljanak, hol vannak a
válaszok. Nem tudják mik a válaszok, hol van a válasz a bonyolultságra. Nem
tudják van-e válasz egyáltalán.

Ján 16:32 azt mondta: ma éjjel mindjáan elhagytok, de az én Atyám velem van.
Jézus, miért keresel barátokat amikor tudod, hogy el fogod veszíteni őket? Ilyen a
természete, nem tud nem szeretni, nem adni. Nem tud nem örömmel szolgálni,
nem áldani, más lenni, Ő ilyen.

Nem tudom hányan veszítettünk el valamit életünkben, de legtöbben már


elveszítettünk valamit, állást, a méltóságunkat, álmainkat, lakáskulcsunkat.
Egyéb dolgokat. De általában amikor veszítünk valamit, akkor nem szándékosan
tessszük. Mi soha nem veszíthetünk annyit, amennyit Ő. Ő elveszítette a
mennyet szándékosan értünk. Erről szól a karácsony. Ezért csodálatos, hogy Isten
ilyen.

Utána elveszítette az összes barátaid szándékosan. Utána a kereszten még az


Atyával való közösséget is elvesztette. Jézus mindezt elveszítette. Az evangélium
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

nagyon egyszerű, de nem volt olcsó. Jézus megfizette az árat, veszteségben és


fájdalomban, halálban, vérrel. Kifizette a bűneink büntetését. Amikor ezeket
mondjuk arról beszélünk ami a legfontosabb a Bibliában. Amikor valaki azt
mondja, ez túl egyszerű, túl olcsó, akkor azt mondja: túl büszke vagyok, hogy
egyet értsek Istennel. Ha így gondolod, ne tedd. Figyelj, a pokolban egyetlen fajta
ember lesz: csak büszke emberek, akik túl büszkék voltak ahhoz, hogy
egyetértsenek Isten egyszerű üzenetével, hogy elhiggyék, hogy Isten adni akar
és nem adni és az Ő fiában akar adni, Jézus Krisztusban. Ne legyél büszke,
rövidlátó és ostoba.

Nem a rosszaság tart távol a mennytől, nem a szomszédunk, nem a főnökünk,


hanem a hitetlenségünk, mert Jézus megfizetett a bűneinkért. Jézus a tökéletes
válasz.

1 Pét 2:24 A ki a mi bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.

Jézus a tökéletes megoldás az embernek, az egyszerűség a bonyolultság


túloldalán, a nagyszerű megváltó, aki hívőket keres, keres téged ma is.

Ki hitt a mi tanításunknak? Aki alázatos, aki azt mondta: igen. Kinek jelentetett
meg az Úr karja? Aki hitt. Akik hívők vagyunk itt, hányan láttuk az Úr karját
cselekedni? Hittünk és láttuk és ezért szólunk. Ezért beszélünk erről. Kinek
jelentetett meg az ÚR karja? Isten megmentett bennünket. Hogyan? Az Ő
karjával.

Ésa 52:10 Feltûrte az ùr szent karját minden népeknek szemei elôtt, hogy
lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!

Láttál-e már olyat, amikor valami balhé készül a kocsmában. Ott van egy fickó és
elkezdi felgyűrni az ingjét. „Biztos balhét akarsz?” Isten feltűrte az Úr szent
karját. „Biztos, hogy balhét akarsz?” Ez a testet öltés, Isten munkája értjüknk a
keresztje, megváltása. Azt mondja: bárki, aki hozzám jön megmenekül, aki hisz
üdvözül, nem számít mennyire vagy bűnös. A bűnöd azt mondja: én vagyok az
erősebb. A függőséged azt mondja: én vagyok az erősebb. A büszkeséged,
intellektuális hozzáállásod ezt mondja. „Biztos?” Semmi nem erősebb Istennél.
Sátán azt üvölti: én vagyok az erősebb. Isten azt mondja a kereszten: Biztos?
Nézz a szeretetemre, igazságomra, gondoskodásomra, a válaszomra. Feltűrte az
Úr szent karját. Annyira egyszerű és csodálatos amikor hiszünk és azt mondjuk:
Jézus, meg akarlak ismerni, akkor meglátjuk mennyire hatalmas az Úr értünk,
mennyire csodálatos az Ő munkája az életünkben. Aztán könnyű azt mondani:
Isten velem van. Amikor jön a problémám, gyengeségem, betegségem, az őrület
a mindennapokban, akkor elsomolyodok kicsit. Amikor valaki hetvenkedik az ÚR
ügyével szemben, valaki azt mondja: töröljük el a karácsonyt. Oh ha tudnád
milyen érzés, amikor szembenézel Istennel és azt mondja: biztos? Nem kívánom,
hogy így legyél az ítéletkor, egész életedben. Hanem ismerd meg a mai nap az Úr
hatalmas feltűrt karját és mond, hogy igen, Isten nagyobb, jobban tudja mire van
szükségünk.

Isten azért tűrte fel a karját Jézusban, azért született, hogy lássák a föld minden
határai Isten szabadítását. Itt vagyunk. Onnan ahol írták ezt, Ésaiás ahol írt erről,
2800 éve. Eljött az üzenet hozzánk, Jézus Kr. megfizetett értünk, ezért jött el. Ő
velünk jár a mai nap. Merjünk bízni ebben. Néha azt mondjuk: Uram jobb
szeretném ha az én kezem is benne lenne ebben, ha én, én, én lennék. Majd én
rendberakom, elintézem, manipulálom az embereket.

De Isten azt mondja: kinek a karjáról szól, a tiédről vagy az enyémről? Igen,
Uram, ez rólad szól. Ez nagyszerű. Amikor elbuktál a leggyengébb pillanatodban,
akkor az Ő karjáról szólt, nem a te nagyszerűségedtől. Amikor halálodon vagy, az
nem a te erődről szól, hanem az Ő munkájáról, vannak akik tudják ezt. Amikor
nagy keserűség vagy csalódás ér, amikor cserben hagy a legjobb barátod, egy
hívő. Akkor ez nem az ő karjáról szól, sem a tiédről, hanem az Úr karjáról. Vagy
amikor nem értek valamit, vagy az elvárásaim a porba hullanak, nem teljesítik az
emberek az elvárásaim, a pásztor elment mellettem köszönés nélkül, ez Jézus
Kr.-ról szól. Ő a megváltó, Ő jött el értünk.