You are on page 1of 2

FI DE LUCRU WORD - TABELE

1. Realizai urmtorul tabel n care sunt cuprinse tipurile de temperamente i caracteristicile fiecruia:
Tip de
temperame
nt
Caracteristici Nr. Pacienti
inregistrati / tip de
temperament
Coleric
Pozitiv
Voin accentuat
Procese afective intense
Bogia i intensitatea reaciilor
Pasionalitatea
35
Negative
Excitabilitate
Iritabilitate
Agresivitate
Inegalitatea tririlor
Sangvinic
Pozitiv
Sociabilitate
Bun dispoziie
Reactivitate accentuate
Dinais
5!
Negative
"#$luctuaia i inegalitatea tririlor
%#&uluirea de sine
3#Super'cialitate
(#Sugestibilitate
5#Inconstana
Flegmatic
Pozitiv
)olerante
*3
Rbdare
Perseveren
Ec+ilibru
Negative
Reactivitate redus
Adaptabilitate di'cil
&onotonie afectiv
Inclinaia spre stereotipie#
Melancolic
Pozitiv
Procese afective intense i durabile
,*
S-rguin
Perseveren
Responsabilitate i si al datoriei
negativ
Adabtabilitate i obilitate redus
Predispoziii .nspre anxietate
/e.ncredere .n sine i pesiis
2. Tabelul s ndeplineasc urmtoarele caracteristici:
a) Bordura exterioar: linie tripl de culoare roie!
b) "apul de tabel: #rial de dimensiune 1$ n%roat centrat fa de orizontal i &ertical!
capul de tabel s apar i pe pa%ina a doua.
c) 'rimele 2 coloane si ultima sa se scrie cu Times (e) Roman de dimensiune 1* centrat
pe orizontal i &ertical
d) # treia coloan s cuprind marcatori conform fi%urii
e) +undalul tabelului sa fie de culoare %albena
,. -ntroducei n partea de sus a documentului urmtorul titlu: .Tipuri de temperamente i
caracteristici/ . Titlul s ndeplineasc urmtoarele caracteristici: "omic 0ans 1s de dimensiune ,1
n%roat i subliniat cu 2 linii de culoare &erde centrat.
$. -ntroduceti un antet si un subsol! in antet treceti in stan%a numele scolii si in dreapta numele si clasa!
in subsol treceti in stan%a nr. pa%inii si in dreapta ora si data crearii documentului
2. "reati un %rafic de tip colone dupa coloanele Tip de temperament si (r. pacienti
*. -ntroducei n partea de 3os a tabelului un "lip#rt din cate%oria 4ealt5care centrat n tonuri de %ri.
6. in folderul d&s. sal&ati documentul cu numele : #plicatia 78R9 : "rearea tabelelor si %raficelor
;. 0etarea pa%inii: pa%ina #$! mar%inile pa%inii: sus:2cm 3os:12cm stan%a:,cm dreapta:2cm
,# "reati al 2:lea %rap5ic de tip placinta pe pa%ina urmatoare
1<. #plicati pa%inii un )atermar= cu numele d&s! aplicati un fundal color pa%inii
11. #plicati o coperta documentului