You are on page 1of 5

Edu365 i

Educàlia
“Dos portals educatius”

Gestió de la informació i TIC


Jordi Simón
Ariadna Soriano i Tasso
Grup I; subgrup A
Edu365 Educàlia

http://www.edu365.cat/ http://educalia.educared.net/edujsp/idio
ma.jsp

Idioma:
Català Català
Anglès
Castellà

Disseny de la pàgina principal


És una pàgina amb molta lletra i No hi ha gran quantitat de lletra, sinó
colors, però sense moviment. simplement els apartats dels que consta
la pàgina lincats i com a peculiaritat, hi
ha moviment. A demés aquesta també
té colors llampants.

A primera vista... (pestanyes)


Crea Destacats
Juga Talles
Imagina Projectes
Novetats
Noticies

A qui va dirigit? (Etapes)


Infantil Infantil
Primària Primària
ESO Secundària
Batxillerat
Formació professional

Disseny de la part d’infantil


Diverses imatges lincades on hi estan No hi ha un únic apartat d’infantil, sinó
representats tots els apartats dels que que està compartit amb primària.
consta. Hi ha diverses imatges lincades on hi
Hi ha molt de colors i les imatges són estan representats tots els apartats dels
infantils. que consta.
Els colors són més apagats i els dibuixos
no són tan infantil, sinó que és un
estereotip d’una bombeta amb cara.

http://www.edu365.cat/infantil/inde http://educalia.educared.net/edujsp/pr
x.htm imaria/primaria.jsp

Parts
Jocs Comunitat
Dibuixa i pinta Programes
Música Jocs
El cos Projectes
Petits passos Tallers
Llegeix i escriu Ciberteca
Matemàtiques
Poesia i contes
http://educalia.educared.net/edujsp/pr
http://www.edu365.cat/infantil/inde imaria/primaria.jsp
x.htm

PARTS DE LA PART D’INFANTIL

Edu365

Jocs.
La pàgina consta d’una gran quantitat de jocs lúdics, per tal d’intentar que els
infants gaudeixin i es diverteixin mentre aprenen i reforcen conceptes que ja
saben.
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.htm

Dibuixa i pinta.
Hi ha diverses activitats i jocs, en les quals els nens han de pintar o dibuixar.
http://www.edu365.cat/infantil/pinta/index.htm

Música.
Són activitats destinades a que el nen aprengui i gaudeixi des de ben petit de la
música en general.
http://www.edu365.cat/infantil/musica/index.htm

El cos.
Exercicis per tal que el nen pugui reforçar conceptes, referents al cos humà, que
ja han estudiat anteriorment a classe.
http://www.edu365.cat/infantil/cos/index.htm

Petits passos.
Conjunt d’activitats destinades a que els nens aprenguin les “instruccions”
bàsiques del dia a dia, com l’esquerra, la dreta, amunt, a baix...
http://www.edu365.cat/infantil/passos/index.htm

Llegeix i escriu.
Aquests exercicis són adequats perquè els nens comencin a saber com s’escriu
bé i com es llegeix adequadament, d’aquesta manera repassen i reforcen la
rapidesa i la fluïdesa de la lectura i la de l’escriptura.
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/index.htm

Matemàtiques.
Són unes activitats més senzilles i acolorides per tal que el nen aprengui i es
diverteixi amb una activitat no massa divertida pels nens com són les
matemàtiques.
A demés també hi ha jocs perquè aprenguin els números i les coses més
bàsiques, per tal que més tard en el transcurs de la seva vida acadèmica puguin
aprofundir més en el que són les matemàtiques.
http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.htm

poesia i contes.
Consta d’un apartat de poesia i contes per tal d’integrar des de ben petits als
infants al fantàstic món de la poesia i els contes, és a dir, de la lectura ne
general.
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

En definitiva, són tots jocs lúdics i agraït per tal de cridar l’atenció del nen i
que d’aquesta manera aprengui mentre so passen bé.

Educàlia

Comunitat.
La comunitat és un espai virtual en el que hi interactuen alumnes, mestres i
famílies. És a dir, és un espai propici per comunicar-te, on hi pots fer preguntes
i participar en fòrums, xats... no obstant, necessites una identificació, un usuari.
http://educalia.educared.net/edujsp/primaria/comunitat/comunitat.jsp

Programes.
Són un conjunt d’activitats sobre diferents temes, que permeten al infant
“reflexionar” sobre temes del dia a dia, és a dir, quotidians.
http://educalia.educared.net/edujsp/primaria/programes/programes.jsp

Jocs.
Són un conjunt de jocs interactius, els quals permeten que el nen gaudeixi i faixi
servir diverses habilitats com la imaginació i la percepció, mentre aprèn.
http://educalia.educared.net/edujsp/primaria/jocs/jocs.jsp

Projectes.
És un espai virtual on hi ha projectes en col·laboració amb educàlia, des de on
pots interactuar amb diversos grups, intercanvia informació i participar en
fòrums...
http://educalia.educared.net/edujsp/primaria/projectes/projectes.jsp

Ciberteca.
Aquests apartat t’ofereix la possibilitat de gaudir de tota la documentació
d’educàlia, a més a més de tots els recursos que la xarxa t’ofereix com
diccionaris, enciclopèdies, premsa diària... tot allò que necessites per ampliar el
que ja saps.
http://educalia.educared.net/virtagora4/ciberteca/jsp/home.jsp?
idioma=ca&acceso=primaria

Aquests espai ja és veu més adult, més madur, simplement perquè no té una
part específica de l’etapa d’infantil, com la pàgina anterior, sinó que la
comparteix amb primària i per aquesta raó els continguts són més “elaborats”.
Descriure i valorar la utilitat educativa d'una part concreta d'una de
les dues webs.
En aquests cas he triat de la pàgina edu365 la part de llegir i escriure. Tan
llegir com escriure són dues habilitats que has d’anar adquirint al llarg del teu
desenvolupament personal i sempre es realitza d’una manera avorrida, llegir
davant de la professora perquè si t’entrebanques ella t’ajudi o copiar
cal·ligrafies, però... per què no és pot dissenyar un altre model d’aprenentatge al
voltat de les noves tecnologies? És per aquesta qüestió que trobo que l’apartat
està molt ben trobat ja que permet que el nen aprengui d’una manera més
lúdica i visual, alguns exemples d’activitats que hi ha:

You might also like