You are on page 1of 8

Diisi dalam tiga salinan LAMPIRAN "B"

INSTITUT AMINUDDIN BAKI


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Sri Layang, 69000 Genting Highlands, Pahang Darul Makmur.
KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN
LUAR NEGERI
Tuntutan ini mestilah dikemukakan ke Pejabat Pembayaran sebelum 10 haribulan yang berikut.
Kehadiran dalam mesyuarat, kursus, seminar, bengkel dan tugas-tugas rasmi di luar ibu pejabat
hendaklah disokong dengan surat jemputan.
MAKLUMAT PEGAWAI
Nama (Huruf Besar) :
No. Kad Pengenalan :
Jawatan :
Gaji : RM
Pendapatan (RM): Elaun-elaun : RM
Jumlah : RM
Jenis / Model :
Kenderaan: No. Pendaftaran :
Kuasa (C.C) :
Kelas Tuntutan : A / B / C / D / E (***)
Alamat Pejabat:
Tel: 03-61056100
Alamat Rumah
Tel: 013-2062083
(**) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.
(***) - potong mana yang tidak berkenaan.
BAGI ..
(bulan) (tahun)
(Baru) (Lama):
Gred / Ketegori / [Kumpulan(**)]: Gred: Kategori:
1/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh Bertolak: Masa:
Tarikh Tiba: Masa:
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
X Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
X Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Jumlah RM
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM / hari RM
[Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
J umlah RM
Dobi [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
Telefon, Teleks, Faks [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
"Tip / Porterage" (15% daripada Elaun Makan) RM
Cukai Lapangan Terbang RM
Keraian Rasmi [Resit : ] RM
RM
J umlah RM
Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3%) RM
(a) RM
Catatan:
Sila ulangi pengisian maklumat di tas jika perjalanan kedua dan seturusnya dalam sesuatu bulan.
PERJALANAN PERTAMA
Dari
Malaysia
Tambang teksi / 'tube' / kereta api / bas / koc
Jumlah Kecil
TUNTUTAN PELBAGAI
2/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh Bertolak: Masa:
Tarikh Tiba: Masa:
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
X Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
X Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Jumlah RM
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM / hari RM
[Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
J umlah RM
Dobi [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
Telefon, Teleks, Faks [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
"Tip / Porterage" (15% daripada Elaun Makan) RM
Cukai Lapangan Terbang RM
Keraian Rasmi [Resit : ] RM
RM
J umlah RM
Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3%) RM
(a) RM
Catatan:
Sila ulangi pengisian maklumat di tas jika perjalanan kedua dan seturusnya dalam sesuatu bulan.
Jumlah Kecil
TUNTUTAN PELBAGAI
PERJALANAN KEDUA
Dari
Malaysia
Tambang teksi / 'tube' / kereta api / bas / koc
3/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh Bertolak: Masa:
Tarikh Tiba: Masa:
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
X Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
X Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Jumlah RM
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM / hari RM
[Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
J umlah RM
Dobi [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
Telefon, Teleks, Faks [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
"Tip / Porterage" (15% daripada Elaun Makan) RM
Cukai Lapangan Terbang RM
Keraian Rasmi [Resit : ] RM
RM
J umlah RM
Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3%) RM
(a) RM
Catatan:
Sila ulangi pengisian maklumat di tas jika perjalanan kedua dan seturusnya dalam sesuatu bulan.
Jumlah Kecil
TUNTUTAN PELBAGAI
PERJALANAN KETIGA
Dari
Malaysia
Tambang teksi / 'tube' / kereta api / bas / koc
4/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh Bertolak: Masa:
Tarikh Tiba: Masa:
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
X Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
X Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Jumlah RM
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM / hari RM
[Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
J umlah RM
Dobi [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
Telefon, Teleks, Faks [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
"Tip / Porterage" (15% daripada Elaun Makan) RM
Cukai Lapangan Terbang RM
Keraian Rasmi [Resit : ] RM
RM
J umlah RM
Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3%) RM
(a) RM
Catatan:
Sila ulangi pengisian maklumat di tas jika perjalanan kedua dan seturusnya dalam sesuatu bulan.
Jumlah Kecil
TUNTUTAN PELBAGAI
PERJALANAN KEEMPAT
Dari
Malaysia
Tambang teksi / 'tube' / kereta api / bas / koc
5/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
Bagi:
500 km pertama : km X .. sen/km RM .
150 km selepas 500 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas 650 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas 800 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas 950 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas1,100 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas 1,250 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas 1,400 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas 1,550 km: km X .. sen/km RM .
150 km selepas1,700 km: km X .. sen/km RM .
Jumlah RM
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
Teksi
[Resit : ] RM
Bas
[Resit : ] RM
Kereta Api
[Resit : ] RM
Feri
[Resit : ] RM
Lain-lain
RM
Jumlah RM
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
Bagi SEMENANJ UNG MALAYSIA:
X Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
X Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Bagi SABAH:
X Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
X Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Bagi SARAWAK:
X Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
X Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Jumlah RM
PERJALANAN DI DALAM MALAYSIA
(Sewaktu pergi dan balik)
6/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005
TUNTUTAN ELAUN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING
Bagi SEMENANJ UNG MALAYSIA:
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM / hari RM
[Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
Bagi SABAH:
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM / hari RM
[Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
Bagi SARAWAK:
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM / hari RM
[Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
J umlah RM
Bagi SEMENANJ UNG MALAYSIA:
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
Bagi SABAH:
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
Bagi SARAWAK:
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
J umlah RM
Tol [Resit : ] RM
Tempat Letak Kereta [Resit : ] RM
Dobi [Resit : ] RM
Pos [Resit : ] RM
Telefon, Teleks, Faks [Resit : ] RM
J umlah Kecil (b) RM
Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3%)
bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimatan dan Brunei Darulsalam sahaja. (c) RM
RM
TUNTUTAN PELBAGAI
Jumlah Besar [ (a) + (b) = (c) ]
7/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005
PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa:
(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;
(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah
peraturan-peraturan bagi pegawai rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;
(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM _____________________
telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya;
(d) panggilan telefon sebanyak RM . dibuat atas urusan rasmi; dan
(e) butir-butir yang dinyatakan diatas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
Tarikh:
(Tandatangan)
PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.
Tarikh:
(Tandatangan)
(Nama)
(Jawatan)
b.p Ketua Setiausaha
Pegawai Pengawal
PENDAHULUAN DIRI (jika ada) JUMLAH
Pendaluluan Diri diberi RM
Tolak: Tuntutan sekarang RM
Baki dituntut / Baki dibayar balik(***) RM
Catatan;
(**) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.
(***) - potong mana yang berkenaan.
8/8 fmn/brgpjlntuntutanluarnegeri 2005