You are on page 1of 8

16

K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
A jtk clja
Elsknt sszegyjteni 5000 pontot ka-
nasztkbl s leraksokbl.
Szablyok
A pros kanaszta szablyait rjuk le.
A prok egymssal szemben lnek,
mindenki 11 lapot kap. A megmaradt
csomag fels lapjt kppel felfel a
csomag mell tesszk. Ha ez a lap
dzsker, esetleg kr vagy kr 2-es
vagy 3-as, fordtsuk el jobbra, majd
hzzunk egy jabb lapot a paklibl,
s helyezzk r kppel felfel, kereszt
alakban. (Ez azt jelenti, hogy a talon
be van fagyasztva lsd a 18. oldalon.)
Els lpsknt minden jtkosnak le
kell raknia az sszes piros 3-ast kppel
felfel, majd a letett lapok helyett jat
hznia a paklibl. Ezutn kezddhet a j-
tk: a jtkosok sorban hznak egy
lapot, letesznek egy vagy akr tbb le-
rakst, vagy hozztesznek korbbi
leraksaikhoz, majd vgl rtesznek egy
lapot a kppel felfel lev talon tetejre.
Mindkt pr clja, hogy olyan lerak-
sokat lltsanak ssze, amelyek hrom
vagy tbb egyforma rtk lapbl ll-
Jtkosok szma: 24
Lapok szma: 108 (kt pakli s ngy dzsker)
Nehzsgi szint: 8
Kanaszta
Ktszemlyes jtk klnbz leraksok-
kal: a ht sz tiszta kanasztt alkot,
mindkt jtkos letette a piros 3-asokat,
s mindketten felhasznltak egy-egy
dzskert (illetve 2-est) a leraksukhoz.
Hrom leraks: kt 5-s s egy kis
dzsker, kt 7-es s kt kis dzsker, kt
dma s hrom kis dzsker.
Jatekok_B.indd 16 2010.05.21 08:46:50
17
K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
nak (kivve a dzskereket, ketteseket
s hrmasokat). A csapattrsak kln
is kszthetnek leraksokat, azonban az
azonos rtk lapokbl ll leraksokat
egyesteni kell. Egy leraksban legfel-
jebb hrom dzsker lehet (a 2-es is an-
nak szmt, ezrt nevezik kis dzskernek
is), s legalbb kt termszetes lapot
kell tartalmaznia. A ht vagy tbb lapbl
ll leraksokat kanasztnak nevezzk.
Legalbb egy kanasztval kell rendelkez-
nnk ahhoz, hogy kimehessnk. Egy
kanasztban legalbb ngy termszetes
lapnak kell szerepelnie. Az els lera-
kshoz szintn teljeslnie kell bizonyos
feltteleknek (lsd a 18. oldalon).
A jtk addig tart, amg az egyik pr
egyik jtkosa ki tud menni vagy gy,
hogy a kezben lv sszes lapot fel-
hasznlja a leraksokhoz, vagy gy,
hogy egy kivtelvel az sszes lapot le-
rakja, s az utols lapot eldobja. Erre
akkor addik lehetsg, ha a prnak
mr van egy kanasztja, s az adott
jtkos partnere is beleegyezik, hogy
befejezzk. Elbb teht meg kell
krdeznie, hogy kimehet-e.
De mikor mondhat a partner nemet?
Esetleg olyan lapot tart a kezben,
amelybl tovbbi leraksokat lehet k-
szteni, s a csapat gy mg tbb pontot
szerezhet. A kanaszta hossz tv jtk,
s nha nem tancsos az els adand
alkalommal kimenni. A parti akkor is v-
get r, ha a pakli sszes lapja elfogyott.
A jtk vgn ssze kell adni a prok
pontjait s a leraksokban szerepl
lapokat a kvetkezkppen: dzsker
(darabja 50 pont), A, 2-es (20 pont),
8, 9, 10, B, D, K (10 pont) 4, 5, 6, 7 s a
fekete 3-asok (darabja 5 pont). Kln
pontot lehet szerezni a tiszta kanasztval,
amelyben nincs dzsker (vagy 2-es),
ezek 500 pontot rnek. A vegyes kanasz-
ta (ht vagy tbb azonos lap, kzte
dzskerek) 300 pontot r. 100 pontot
kap az a pr, amelyik kimegy, minden
piros 3-as szintn 100-at. Ha valamelyik
pr nem tett le egyetlen lerakst sem,
minden piros hrmasrt 100 pontot kell
levonni tlk, illetve 800-at, ha mind
a ngy piros 3-as nluk maradt.
rvnytelen leraksok: egy 4-es s kt
kis dzsker, kt 6-os s ngy kis dzsker,
hrom kis dzsker.
Ha egy 3-ast keresztbe fektetnk a talo-
non, akkor lefagyasztjuk azt, s gy korl-
tozhatjuk, a tbbiek mit s hogyan vehet-
nek fel belle
Jatekok_B.indd 17 2010.05.21 08:46:51
18
K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
Kanaszta (folytats)
w
Ha rnk kerl a sor, kt lapot kell fel-
hzni a paklibl, s csak egyet dobni.
w
A leraksok nemcsak azonos rt-
k lapokbl llhatnak, hanem sorok-
bl is.
w
Ht azonos rtk lap egy kanaszta,
egy htlapos sor a szamba.
w
A paklibl felvett lappal nem indtha-
tunk sort.
w
Sor vagy szamba nem tartalmazhat
dzskert vagy kis dzskert.
w
Egyetlen leraksban sem lehet kett-
nl tbb dzsker.
w
A szamba 1500 pontot r, a tiszta ka-
naszta 500-at, a vegyes 300-at.
Az els kiszll pr 200 pontot kap,
s az nyer, aki elszr elri a 10 000
pontot.
Ms bntetsek is lteznek. Ha valakinl
piros 3-as marad kzben, attl 500 pon-
tot kell levonni. Ha valaki kimegy a part-
nere engedlye nlkl, 100 pontot veszt,
ha pedig jogtalanul felvesz egy kppel
felfel letett lapot, 50 pontja bnja.
Az els leraks
A kezd leraks lapjainak el kell rnie a
kvetkez pontszmokat:
Gyjttt Els leraks pontjai
0-nl kevesebb Nincs minimum
01495 50
15002995 90
3000 fltt 120
Fagyaszts
Brki befagyaszthatja a talont, ha ke-
resztben egy dzskert fektet r, ilyenkor
nem lehet a letett lapokbl egyszeren
felvenni. A talont akkor is befagyasztjuk,
ha oszts utn az els felfordtott lap
egy piros 3-as. Hogy ez mennyiben
rinti a jtkot? Csak akkor vehetjk fel
a befagyasztott talont, ha van a keznk-
ben kt termszetes lap, s a fels kr-
tyt rgtn fel tudjuk hasznlni egy
lerakshoz. A csomag tetejrl term-
szetesen akkor is hzhatunk, ha a ta-
lont befagyasztottk.
Egy vltozat: szamba
w
Hrom pakli krtyval s hat dzsker-
rel jtsszk, mindenki 15 lapot kap.
Mirt olyan klnlegesek
a hrmasok?
w
Nem hasznlhatk lerakshoz, kivve,
ha azzal kimegynk.
w
A fekete 3-asokat keresztbe lehet
fektetni a letett lapokon, s gy befa-
gyasztani a talont.
w
A piros 3-asokat egyltaln nem lehet
hasznlni a jtkban, ezeket kppel
felfel az asztalra kell helyezni.
w
A jtk vgn minden piros 3-asrt
100 pont jr, ha pedig mind a ngy
egy csapatnl van, akkor 800 pontot
rnek.
Jatekok_B.indd 18 2010.05.21 08:46:52
33
K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
A jtk clja
Minl tbbet elvinni az t ngyzetbe tett
ttek kzl.
Szablyok
Rajzoljunk egy lapra t ngyzetet, aho-
gyan az lent lthat. A jtkosok minden
kr kezdetn tteket tesznek a ngyze-
tekre ha valamelyik ngyzetrl senki
sem viszi el a ttet, az ott marad a kvet-
kez krre is. Az oszt ezutn kever,
majd mindenkinek oszt egy lapot kp-
pel lefel, s egyet kppel felfel.
Ha valaki szt kap, a jtkos elviszi az
sszes ttet. A krtykat ezutn sz-
szeszedik, megkeverik, s jra kezddik
a licitls, majd az oszts.
Ha nincs sz a felfordtott lapok kzt,
minden jtkos felfedi a msodik lapjt
is abban a remnyben, hogy olyan
prja lesz, amellyel elviszi az egyik
ngyzetre rakott tteket. A kirly-dma
pr nyeri a hzassg ngyzet ttjeit,
a dma-bubi az rmnyt, a kirly-bubi a
szvetsget, s brmilyen pr a prt.
A legjobb felirat ngyzet ttjeit az kap-
ja, akinl a legmagasabb rtk kr
van. Ha kt jtkos azonos lapokkal ren-
delkezik, emelnik kell, s aki nagyobb
lapot emel a paklibl, az nyer.
Jtkosok szma: 3 vagy tbb
Lapok szma: 52
Nehzsgi szint: 3
Egyb elnevezsek: ppa
Hzassg
Jtk kzben: kt jtkos mr felfedte
lapjait
hzassg rmny
legjobb
pr szvetsg
Jatekok_B.indd 33 2010.05.21 08:47:08
42
K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
A jtk clja
Ne maradjon nlunk egyetlen szn d-
mja sem.
Szablyok
Hat vagy annl kevesebb jtkos egy
paklival jtsszon, hatnl tbb pedig
kettvel. Az oszt mindkt esetben kive-
szi a pikk dmt, majd megkeveri
s sztosztja a paklit. Nem szmt, ha
a jtkosoknak nem pontosan ugyan-
annyi lapjuk van.
Minden jtkos vgignzi a lapjait, s a
prokat (kt bubi, kt 7-es, kt 4-es stb.)
kiszedi, majd maga el rakja kppel le-
fel, hogy a tbbiek ne lthassk azokat.
Ezutn az oszt legyez alakban, kppel
lefel sztterti a lapjait, s a tle balra
lnek nyjtja, hogy az hzzon egy lapot.
Ha ezzel a krtyval a jtkos prt tud
alkotni, leteheti a meglvk mell az asz-
talra. Ellenkez esetben megtartja a
lapot, s nyjtja oda kppel lefel, le-
gyez alakban szttertett krtyit a
tle balra lnek, aki hz, s megprbl
prt csinlni. A jtk gy megy, amg
mindenkinek el nem fogy az sszes
lapja.
Mivel egy dmt kivettnk a paklibl,
az a vesztes, akinl a pratlan dma, az
reglny marad. Kezd jtkosok
gyakran elkvetik azt a hibt, hogy gon-
dolkodnak jtk kzben, az reglny
szmos rajongja azonban tudja, annl
szrakoztatbb a parti, minl gyorsab-
ban jtsszk.
Jtkosok szma: 2 vagy tbb
Lapok szma: 52 (vagy 104, ha hatnl tbben jtszanak)
Nehzsgi szint: 3
Egyb elnevezsek: reg, Fekete Pter
reglny
Tudta?
Az reglny eleinte egyszer kocsmai
jtk volt: aki vesztett, rendelt egy krt
a tbbieknek. Egybknt mg ma is
npszer azok krben, akik szeretik,
ha nmi alkoholbevitel nehezti a j-
tkot. A viktorinus idkben kiment ez
a szoks a divatbl. Ugyancsak akko-
riban kezdtek olyan paklikat hasznlni,
amelyen knnyen azonosthat sze-
mlyek szerepeltek, hogy gy knnytsk
a prok keresst. Az ilyen paklikban
az utols krtya tnyleg egy vnkisasz-
szonyt brzolt.
Jatekok_B.indd 42 2010.05.21 08:47:14
43
K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
Taktika
Sokan azt lltjk, r tudjk venni a tb-
bieket arra, hogy egy bizonyos lapot
hzzanak ki a legyezszeren tartott
lapjaik kzl. Ehhez a megfelel helyre
teszik a lapot, vagy klnleges m-
don nyjtjk a msiknak a krtyikat.
Valjban azonban nem a lapokkal
kell foglalkozni, hanem inkbb nzzk
meg a krtyt hz jtkos arct.
Legtbben elruljk a tekintetkkel, ha
valamelyik dmt hztk. Akik nem,
azokkal jobb, ha nem pkereznk.
A jtk elejn nagy a ksrts, hogy
sorba rendezzk a lapokat a szmos la-
poktl a gursokig, de ne tegyk ezt!
Amikor a hzsra kerl a sor, ellenfe-
leink knnyen kitapasztalhatjk, honnt
kell hzniuk, hogy elkerljk a dmt.
Persze tehetnk gy, mintha sorba ren-
deznnk a lapokat, olyan helyre rakva
a dmt, ahol valami egszen msra
szmtanak.
Egy reglny jellegzetes lapjai. A krty-
kat kiosztottk, s minden jtkos elkezdte
lerakni a prjait. Fell tallhat a pikk
dma, amelyet mg oszts eltt kivettek
a paklibl, a bal oldali jtkosnl pedig
ott a magnyos dma.
A jtknak csaknem vge: a bal oldali
jtkosnak sikerlt a dmt tadni a jobb
oldalinak. Mivel mr csak egy vagy kt
kr maradt htra, a jobb oldali jtkosnak
nem sok eslye van, hogy megszabaduljon
a laptl.
Jatekok_B.indd 43 2010.05.21 08:47:16
46
K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
A jtk clja
Elsnek sszegyjteni ngy egyforma
lapot.
Szablyok
Az oszt annyiszor ngy egyforma rt-
k lapot vesz ki a paklibl, ahnyan
jtszanak. Ha pldul hrman jtszanak,
akkor ngy szt, ngy 7-est s ngy
bubit, ha hatan, akkor tovbbi ngy
9-est, 2-est s 8-ast. Ezek a lapok kpe-
zik majd a paklit. A megmaradt kr-
tykat az oszt flrerakja, a paklit pedig
alaposan megkeveri.
Ezutn minden jtkos ngy lapot kap,
ezekbl kell egyforma rtk krtybl
ll kvartokat kialaktaniuk. Elszr
mindenki megnzi a lapjait, majd egyet
kivesz kzlk, s a tle balra lv
jtkos el teszi kppel lefel. pedig
megvizsglja, fel tudja-e hasznlni
egy ngyes kialaktshoz vagy ppen
befejezshez.
s itt kezddik a lnyeg: a disznban
nincsenek krk vagy leosztsok. A jt-
kosok olyan gyorsan adjk s veszik
a lapokat, ahogyan csak lehet. Arra vi-
szont mindig gyelni kell, hogy ngynl
tbb lap ne legyen egyszerre a kezk-
ben. Amint sszegylt a ngyes, mutat-
ujjunkat olyan mozdulattal emeljk az
orrunkhoz, mintha tudnnk valamit, amit
a tbbiek nem (ami igaz is: hiszen tud-
juk, hogy nyertnk). Amint ezt a tbbiek
szreveszik, nekik is ugyanezt a jelet kell
mutatniuk, fggetlenl attl, hogy sz-
szegylt-e a ngy egyforma lapjuk. Aki
Jtkosok szma: 2 vagy tbb
Lapok szma: 52
Nehzsgi szint: 4
Egyb elnevezsek: kanalas, szamr
Diszn
Leosztsok a disznban. Minthogy a j-
tkosok szma hatrozza meg a lapok sz-
mt, jelen esetben a ngy jtkos 16 la-
pon osztozik: ngy 2-es, ngy 4-es, ngy
9-es s ngy bubi.
Jatekok_B.indd 46 2010.05.21 08:47:18
47
K
A

2
N
3
R
Y
4
D
V
5
5
KRTYA
utolsnak emeli ujjt az orrhoz, az lesz
a diszn (vagy a legkedveltebb vltozat
szerint a szamr), s veszt.
Ha meg akarjuk hosszabbtani a jtkot,
mindenki kapjon leteket. Ha disznt
jtszanak, hrmat, ha a szamr nev vl-
tozatot, akkor hatot. Gyerekekkel el-
fordulhat, hogy az ujjemels mg tls-
gosan bonyolult mozdulatsor nekik
ahhoz, hogy diszkrten hajtsk vgre.
Nha ez mg szrakoztatbb teszi
a jtkot. De ms jelet is kitallhatunk,
pldul hogy kacsintani kell, vagy r-
csapni egyet az asztalra. Akr tizenh-
rom vagy mg tbb ember is jtszhat
disznt, ha bevonunk mg egy paklit.
Tipikusan olyan jtk ez, amely annl
szrakoztatbb, minl tbben jtsszk.
Taktika
A sebessg kulcsszerepet jtszik,
ahogy az elvtel s a tovbbads moz-
dulatainak knnyedsge is. A lnyeg
azonban az alattomossg, vagyis hogy
milyen trkksen tudjuk megrinteni
az orrunkat. Sajt szememmel lttam va-
lakit, aki vletlenl mindig leejtett
egy lapot, mikor sszegylt a ngy egy-
forma lapja. Amikor pedig kibukkant
az asztal all, ujjt mr noman az orrra
helyezte.
Egy vltozat: kanalas
A jtk pontosan a fent lertaknak meg-
felelen folyik, csak ppen eveszkz-
ket is hasznlunk. Vegynk el a jtko-
sok szmnl eggyel kevesebb kanalat,
s tegyk ezeket az asztal kzepre.
gy helyezzk el ket, hogy mindenki
elrje ha pikkelnk valakire, tle
rakhatjuk egy kicsit messzebb is Ami-
kor az els jtkosnak sszegylt a ngy
egyforma lapja, elvesz egy kanalat.
Ezutn mindenki ms is ugyangy tesz.
Akinek nem jutott kanl, az veszt.
Kanalak helyett hasznlhatunk brmi
mst is, minl furcsbb trgyakat vetnk
be, annl mulatsgosabb lesz a jtk.
A kanalas a diszn egyik vltozata. Az a
jtkos, akinek elszr sszegylt ngy
egyforma lapja, elvesz egy kanalat az asz-
tal kzeprl, a tbbiek pedig gyorsan
kvetik pldjt. Vgl valakinek mr nem
jut kanl veszt. Termszetesen mindig
eggyel kevesebb a kanl, mint a jtkos.
Jatekok_B.indd 47 2010.05.21 08:47:18