You are on page 1of 2

Tema : Fenomenul Criminalitatii.

1. Conceptul de criminalitate
2. Trasaturile criminalitatii
3. Indicii principali ai criminalitatii
4. Tipuri infractionale: Notiuni si trasaturi. Analiza criminologica a tipurilor infractionale.
5. Formele criminalitatii dupa gradul de relevare si cunoastere
6. „Cifra neagra” a criminalitatii si metodele de cunoastere a acesteea
2.Trasaturile criminalitatii
Trasaturile fenomenului criminalitatii dezvaluie etiologia complexa a acestuia si ii confera
un loc aparte printre celellate manifestari sociale negative.
Trasaturi:
1. Criminalitatea este un fenomen social. Caracterul social al fenomenului criminalitatii
se explica prin urmatoarele:
a) Subiectii infractiunilor si subiectii asupra intereselor si valorilor asupra caruia se
atenteaza sunt membri ai societatii
b) Prejudiciu cauzat de criminalitate este anti-social
c) Criminalitatea ca fenomen este determinata de factorii sociali.
Natura sociala a criminalitatii este confirmata deasemenea de caracterul ei juridic si de
aparitia istorica a fenomenului dat.
2. Criminalitatea este fenomen uman complex cu valente predominat bio-psiho sociale.
Fenomenul criminalitatii – adica totalitatea infractiunilor savirsite pe un anumit teritoriu
intro perioada concreta de timp nu poate exista in afara persoanelor si
comportamentului infractional al acestuia. Prin urmare – fenomenul criminalitatii
reflecta si individualitatea bio – psiho sociala a participantilor la infractiune.
Individualitatea bio – psiho sociala a criminalitatii reflecta etiologia comportamentului
infractional pe deoparte si particularitatile tipurilor infractionale pe de alta parte.
3. Criminalitatea este fenomen juridico – penal.
Conceptul de infractiune sau crima ca element de baza al notiunii de criminalitate este
definit de dreptul penal. Infractiunile nu sunt doar fapte prejudiciabile care prezinta
pericol social ci in mod obligatoriusunt fapte ilegale adica interzise de legea penala prin
aplicarea pedepsei. Prin urmare infractiunea nu se manifesta doar ca o insusire obiectiva
a actului uman care incalca ordinea relatiilor sociale ce ce exista obiectiv dar si ca un
rezultat al incalcarii normelor de drept care il transforma pe faptuitor in infractor.
Criminalitatea ca fenomen juridic imbina in sine atit aspectul sociologic cit si juridic .
Aspectul sociologic – criminalitatea reprezinta o forma deosebita a comportamenului
social care dezorganizeaza funcionarea normala a societatii si prezinta un anumit pericol
social. Sub aspect juridic criminalitatea reprezinta un comportament ilicit. Manifetsarea
individuala a fiecaruia este prevenita de societate prin amenintarea cu aplicarea
pedepsei penale.
4. Criminalitatea este fenomen ce prezinta pericol social.
5. Criminalitatea este fenomen istorico – evolutiv.
In literatura de specialitate domina viziunea potrivit careea caracterul ... este legat de o
anumita treapta de dezvoltare a societatii si anume de procesul intemeierii statului si
dreptului societatii antice. Potrivit acestei opinii autoritatea statului avind capacitatea
instituirii actelor normative juridice penale dispunind de mijloace profilactice si
coercitive ajunge astfel sasi intemeniezi sistemul apararii sociale impotriva criminalitatii.
Potrivit altei opinii criminalitatea este in primul rind un fenomen obiectiv care a insotit
omenirea din cele mai indepartate timpuri. Iar aparitia dreptului si ulterior a stiintelor
penale ca drept penal ; dr procesual penal, criminologie sunt doar niste reactii de
aparare a societatii impotriva acestui fenomen.
7. A) Criminalitatea este un sistem .
Criminalitatea nu este o totalitate de infractiuni comise pe un anumit terioriu intor
peroada anumita de timp. Elementele componente ale acestui fenomen ,
infractiunile, sau categoriile de infractiuni sunt legate prin raportul de reciprocitate
aflinduse intro interdependenta statornica. Studiile criminologice realizate dovedesc
ca nivelul criminalitatii de violenta este legata in mare parte de eficienta prevenirii
huliganizmului; Tendintele criminalitatii minorilor determina tendintele criminalitatii
in ansamblu, tendintele recivizmului si invers. Nivelul infactiunilor de imprudenta a
persoanelor cu functie de raspundere , influenteaza esential asupra nivelului sporit
de sustrageri atc.
b) Criminalitatea este un subsistem specific al unui sistem mai general adica al
societatii in ansamblu , in acest context criminalitatea se afla in legaturi reciproce cu
alte fenomene sociale de care ese frecvent determinata.
c) fiind un produs al societatii Criminalitatea este fenomen relativ autonom si integru
caracterizinduse prin trasaturi si legitati specifice proprii.
d) Criminalitatea este fenomen social de masa – adica criminalitatea este o totalitate
statistica. Fiind acceptata aceasta trasatura a criminalitatii sunt posibile folosirea
unor metode statistice in vederea studierii starii dinamicii si structurii criminalitatii
fiind stabilite schimbarile, tendintele si legitatile statistice ale fenomenului dat.