You are on page 1of 2

Test sumativ în Cl 11___

Electrostatica
Varianta I
Numele si prenumele elevului________________
I. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile necesare:
1. Corpul care are mai mulţi electroni este încărcat ____________________________ 1p
2. Interacţiunea corpurilor electrizate se realizează prin intermeiul_______________ 1p
!. "ucrul e#ectuat e cîmpul electrostatic ________________ e #orma traiectoriei. 1p
II. $tabiliţi coresponenţa: !p
$arcina electrică V
%otenţialul electric C
Capacitatea electrică N
&

III. $tabiliţi valoarea e aevăr: !p
Capacitatea electrica a unui conensator plan epine e ielectricul intre plăci ' &
Intensitatea cîmpului electric într(un punct at epine e sarcina e probă ' &
&orţa lui Coulomb e irect proporţională cu istanţa intre sarcini ' &
IV. ) bilă metalică ce are sarcina e * nC a #ost ausă în contact cu alta ientică electruic neutră.
+upă aceasta ele au #ost #i,sate la istanţa e 1m. Calculaţi #orţa e interacţiune.
!p
V. +istanţa intre puncti#orme pozitive este e-ală cu 12cm. $e .tie că /
1
01/
2.
"a ce istanţă e
sarcina /
1
intensitatea cîmpului rezultant este e-ală cu zero 2
1p
VI. Trei conensatore ce au capacităţile e *33p&4 !33p&4 .i 233p& sînt le-ate în serie. 5rupării i
se aplică tensiunea e *3V. Calculaţi tensiunile pe #iecare conensator.
1p

Test sumativ în Cl 11___
Electrostatica
Varianta II
Numele si prenumele elevului________________
I. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile necesare:
1. Corpul care are mai puţini electroni este încărcat ____________________________ 1p
6. +i#erenţa e potenţial intre ouă puncte se nume.te _______________ 1p
*. 7aportul intre sarcina conensatorului .i tensiunea electrică se nume.te________ 1p
II. $tabiliţi coresponenţa: !p
Tensiunea electrică 8
Intensitatea cîmpului electric N
Ener-ia cîmpului electric N9C
V

III. $tabiliţi valoarea e aevăr: !p
Capacitatea electrica a unui conensator plan epine e istanţa intre plăci ' &
%otenţialul cîmpului electric într(un punct at epine e sarcina e probă ' &
&orţa lui Coulomb e irect proporţională cu mărimile sarcinilor ' &
IV. :n conensator cu capacitatea e !3n& a acumulat sarcina electrică e-ală cu 233nC. Ce
sarcină va avea conensatorul acă vom mări tensiunea intre armăturile lui cu 23V.
!p
V. +ouă sarcini puncti#orme e-ale cu 13nC .i ;3nC interacţionează cu o #orţă e 1mN. "a ce
istanţă e la prima se a#lă punctul în care intensitatea rezultantă a cîmpului electrostatic este
e-ală cu zero.
1p
VI. "a mic.orarea istanţei intre ouă sarcini puncti#orme cu 342m #orţa e interacţiune a lor s(
a mărit e 2426 ori. Calculaţi istanţa iniţială intre sarcini.
1p