You are on page 1of 4
1) Referatele sunt optionale, dar lista celor care aleg sa le efectueze se stabileste pana pe data de 1 noiembrie 2015. Ele dau posibilitatea studentului sa obtina: o nota pentru referatul scris (conform instructiunilor de mai jos) o nota pentru referatul sustinut si prezentat in format ppt. 2) !ubiectul referatului "a fi ales din lista de subiecte de mai jos. !tuden#ii pot alege $i alte subiecte in relatie cu biofizica, dup% ce au ob#inut &n prealabil acordul $efului de disciplin% sau al asistentului de grup%. 'legeti un subiect care sa "a pasioneze( )) Referatul trebuie s% con#in% sinteza unor date din minimum 5 surse bibliografice dintre care 3 articole de referinta din baze de date internationale, de dorit PubMed – MEDLINE, pe care studentul trebuie sa le citeze corect la bibliografie. *) Referatul "a fi scris pe computer $i "a fi alc%tuit din minimum 10 pagini '* (te+t si imagini). 5) ,ibliografia "a fi men#ionat% la sf-r$itul referatului, numerotata in ordine alfabetica, conform e+emplului de mai jos. .n te+tul referatului "or fi citate sursele bibliografice utilizate (numarul referintei intre paranteze). Exemplu de scriere a referintelor bibliografice: /ummins !0, 1egnan ,2. Sensory sea slugs: o!ards decoding t"e #olecular tool$it re%uired for a #ollusc to s#ell& Commun Integr Biol 20103 )(5): *2)45. 5) Referatele se predau asistentului de grup% cel mai tarziu &n prima s%pt%m-na de scoala din ianuarie 2015. 6) /ine doreste poate prezenta referatul in format 778, la curs sau lp, cu acordul cadrului didactic de la curs9respecti" lucrari practice. 1aca prezentarea este buna, studentul "a primi inca o nota. :) 0ara plagiat( 1. ;nsulina $i receptorul pentru insulin%: boli &n care este implicat $i mecanismul de implicare 2. 7ompele ionice membranare si e+emple de implicatii in patologie 3. /anale ionice: descriere, clasificare, mecanisme de func#ionare. 4. /analul ionic pentru sodiu $i mecanismele biofizice ale unor canalopatii &n rela#ie cu acesta. 5. /analul ionic pentru potasiu $i mecanismele biofizice ale unor canalopatii &n rela#ie cu acesta. 6. /analul ionic pentru calciu $i mecanismele biofizice ale unor canalopatii &n rela#ie cu acesta. . /anale ionice &n patologie. E+emple de canalopatii. !. ,locanti ai canalelor ionice si canalopatii in relatie cu acestia. ". 2etoda patc#$clamp &n studiul biofizic al canalelor ionice (". 7remiul olera 4 un mecanism biofizic? 11. 'c"aporinele: clasificare, descriere, utilitate (". 7remiul aosul structural la ni"elul biosistemelor. ,aze teoretice, e+emple, aplica#ii. 1+". >aosul func#ional la ni"elul biosistemelor. ,aze teoretice, e+emple, aplica#ii. 11+. Entropia: mecanisme de men#inere a entropiei sc%zute &n organism. /ontribu#ia lui Il/a ,rigogine la studiul entropiei. 111. 'plica#ii medicale ale biosenzorilor. 112. 8endin#e actuale &n bionic%. 01mul bionic2. 113.