You are on page 1of 99

Keri Chin

STRAST KAO SUDBINA
Zima je stezala svaki mii u sitnom telu Ketrin Tarner, dok se nevoljno
pribliavala svom odreditu. Strieva kua joj, ak i sa ove udaljenosti, nije
ulivala dobrodolicu. Bila je to runa viespratnica sive boje. Da nije bilo tako
hladno, najradije bi se okrenula i pobegla. Ne bi joj bio prvi put da prespava
napolju. Odagnala je sumorne misli iz glave, jae stegla mali, otrcani kofer i
ubrzala korak.
Magla se sa sumrakom sputala sve bre i trebalo joj je utoite. Iako je ulica
bila skoro pusta, nije se oseala prijatno. Znala je da je London nou veoma
opasan.
Brzo je prola kroz oronulu kapiju i popela se uz trone stepenice. Jeftina
lojanica bacala je slabu svetlost na ulazna vrata. Potpuno obeshrabrena,
pokucala je na vrata. Otvorio joj mrzovoljni oveuljak, lisiijih oiju.
- Izvolte? rekao je i zakiljio u nju.
- Dobro vee. Ja sam Ketrin Tarner. Gospodin Frenklin je moj stric. Verujem
da me oekuje.
- Jest, gazda je kazo da e doi. On je sada u gostioni. Gazdarica je kui,
ajde ulazi.
Ketrin se zapitala da li su njeni stric i strina zaista tolike krtice da nisu hteli
da priute boljeg slugu od ovog oveuljka..


- Hvala, molim vas da mi pokaete gde mogu da pronaem strinu Bertu.
- Samo pravo. Nemo promait rekao je i nestao iza jednih vrata.
Zaputila se pravo hodnikom, nemajui izbora. Usput je skinula svoj eir na
kome se ve primeivao zub vremena. Malo je zastala ispred irokih vrata, a
onda pokucala. Samo da ima gde da prespava noas. Ve od sutra e poeti da
trai izlaz iz jadne situacije u kojoj se nala. Kada je zaula grubi glas svoje
strine, odmah je ula u veliku i, sreom, zagrejanu prostoriju. Zima joj se ve u
kosti uvukla.
Debela ena, koja je bila njena strina, sedela je u fotelji bez posebne elje da
ustane i poeli joj dobrodolicu.
- Dobro vee. Kako ste strina? upitala je uljudno, ne znajui kako drugaije
da zapone razgovor.
- Videla sam i bolje dane. Sedi Ketrin. Frenk mi je rekao da e doi.
- ao mi je to sam vam na smetnji. Potrudiu se da brzo naem neki posao.
Odmah ujutru u poeti da traim. Nadala sam se da me moda moete uputiti
odakle da ponem.
- ta da ti kaem devojko?! Nije vie dobro vreme. ta bi ti, uostalom, mogla
da radi? upitala je sa omalovaavanjem i lukavim izrazom na licu.
- Kao to znate, imam dobro obrazovanje. Mogla bih da radim kao guvernanta
ili drubenica nekoj mladoj dami. Verujem da u vau gostionicu dolazi neko
kome trebaju takve usluge. Ako biste se raspitali, bila bih vam zahvalna.
- Curo, vidi se da si zalutala u London. Ovde ugledni graani ne trae u
gostionicama guvernante i drubenice. Pored toga, nai gosti su malo drugaiji.
Zlatna dama je poznata po dobroj kapljici, gulau od divljai i ljubiteljima


raznih poroka. Tu bi te za drubenicu mogao uzeti samo neko od gostiju. Ha,
verujem da zna na ta mislim prostaki se nasmejala.
Ketrin je osetila jezu, veu od one koju je oseala dok je bila napolju. Znala je
da njen stric dri gostionicu, ali je mislila da je to neko estito, obino mesto. Ni
malo joj nije prijalo ono to je upravo ula.
- Onda u se raspitati ima li neka agencija preko koje bih mogla da naem
posao trudila se da ne pokae ovoj odvratnoj eni da je pomalo plaila cela ova
situacija.
- Kako hoe Berta je slegla ramenima. Samo treba da zna da, dok si ovde,
mora neto pomagati. Nemamo mi onoliko koliko ti misli pa da moemo da te
hranimo, a ti da lenari.
- U redu. ta bi trebalo da radim? upitala je bez elje da se suprotstavlja.
Istrpee i ovu torturu. Nadala se da e to potrajati samo nekoliko dana.
- Ujutru e da mi pomae da istimo gostionicu. Nai gosti obino ostaju do
zore. Iza njih ostane pravi svinjac. Posle moe da pomae u kuhinji. Tu je
pomo uvek dobrodola.
- Da li e stric doi uskoro?
- Upravo sam ti rekla da nai gosti odlaze pred jutro. ta misli ko brine o
njima do tada? Ne misli valjda da se gostionica sama vodi otresla je ljutito.
- Onda bi najbolje bilo da odem na spavanje. Umorna sam od puta. Hoete li da
mi pokaete koja je moja soba?
- Nai Luisa. Neka te odvede na sprat. Moe uzeti koju god sobu hoe. Mi ih
retko koristimo. Reci mu nek ti donese jo prekrivaa. Neu da se smrzne.
Vatra se ne loi ni u jednoj od soba. To je preveliki troak.
- Laku no. Vidimo se onda ujutru. Hvala vam to ste me primili kod sebe.


- Trebalo je da se uda dok si mogla, curo. Sve bi nas potedela. Tvoja lepota
moe samo da nam stvori probleme. Idi sada.
Ketrin je brzo pronala Luisa koji je dremao u kuhinji. Odveo ju je na sprat i
otvorio nekoliko vrata. Ketrin je sa sveom, koju je drala u rukama, zavirila u
svaku sobu. Sve su bile jednako hladne i prljave, pa je zakljuila da je najbolje
da uzme onu najbliu stepenitu. Tako nee morati da hoda dugo kroz
neosvetljeni hodnik.
Luis joj je iz drugih soba doneo nekoliko memljivih prekrivaa i gurnuo joj u
slobodnu ruku. U drugoj je i dalje drala kofer. Kada je nekako stigla do kreveta
i spustila stvari, sluga je izvadio mali no iz depa i odsekao deo svee. Pruio
joj je manji komad.
- Ovo nemoj rei gazdarici. Ako ti neto ostane, sakri je dobro. Ja u ti sutra
dati jo jedan komad.
- Hvala Luise. Zaista ste ljubazni. Laku no.
- No gospojce Zatvorio je vrata koja su zakripala.
Kada je ostala sama, Ketrin je brzo upalila sveu i osvrnula se po sobi.
Nametaj je bio u veoma loem stanju i neoien. Veliki sloj praine mogao se
videti svuda. Bar su na prozoru bila sva stakla. Prila je i pogledala na ulicu.
Kroz maglu se jedva nazirala ulina svetiljka.
Spustila je kofer na poderanu fotelju i izvukla spavaicu. Ukoenim prstima je
skinula debeli ogrta i haljinu pa navukla spavaicu i uvukla se pod pokrivae.
Bie ovo teka no, pomislila je.
II
Sumorno jutro zateklo je sklupanu sa prekrivaem preko glave. Bilo je toliko
hladno da je morala da se pokrije tako. Bar je preivela. Ustala je i drhtei se


obukla. Sila je u kuhinju, nadajui se da e se tamo malo ugrejati. Dobro bi joj
doao aj. Zvuk sopstvenih creva govorio joj je da bi i neto hrane dobrodolo.
Kada je otvorila vrata od kuhinje, unutra je zatekla mravu enu pored poreta.
Luisa nije bilo.
- Dobro jutro. Ja sam Ketrin Tarner, Frenkova neaka rekla je nesigurno.
Mrava ena se okrenula i pogledala je gotovo saaljivo.
- Doi, gospojce, bro jutro, sedi. Nasuu ti malo aja.
- Hvala, ba bi mi prijalo. Jesu li stric i strina budni?
- Njima jutro poinje kasno. Gazde rade nou, gospojce.
- Strina Berta je rekla da treba da joj pomognem oko ienja gostionice. Znate
li u koje vreme to obino radi?
- To se nikad ne zna. I ne radi ona. To rade cure kad dou na poso. Nije to za
te.
- Moram im pomagati. Strina je rekla da ne mogu da me izdravaju. Ja to i ne
elim. Ovih dana u traiti posao. Nadam se da im neu dugo smetati.
- Gazdarica je cicija. Ona voli samo sebe i samo na sebi ne tedi. Gazda je
malo bolji. Nee on pustiti da ide u onu rupu. Ko da ti mo da im bude teret.
Mrava si i sigurno ne jede mnogo ena je pogledala praznim oima i stavila
ispred nje olju sa ajem i iniju ovsene kae.
- Hvala, moram rei da sam ba gladna. Poslednji put sam jela jue ujutru, u
krmi u kojoj smo prenoili prihvatila se hrane. Nije volela ovsenu kau, ali
nije mogla da bira - Kako se zovete?
- Gven, gospojce.
- Koliko ste dugo kod strica i strine, Gven?
- Od kako su otvorili onu rupu. Presela im da bog da.


- to tako Gven? Kakve vi veze imate sa gostionicom?
- Tamo su mi prole najlepe godine. Bila sam lepa i jedra kad sam dola, a
pogle me sad.
- Zar je tako teko raditi u gostionici?
- Nije to gostiona, moja gospo. To je bordel. Jedan od najgorih u Londonu. Jelo
i pie su samo paravan. Gosti koji tamo dolaze, najgori su razvratnici.
- Oh! Ketrin je okirano uzviknula. Sad su joj postale jasne strinine rei kada
je zamolila da joj preko nekoga od gostiju pronae posao. Iako je bila devojka sa
sela, sluala je dosta o takvim mestima. Uglavnom su u paketu ili alkohol,
kockanje i devojke za zabavu. Pojma nije imala da njen stric moe da dri takvo
mesto.
- Posluaj me, curo. Bei odavde to pre moe. Ona vetica e gledati da te
iskoristi na sve naine. Kao to radi sa svima nama, tako e i sa tobom. Trljae ti
nos kako te hrani i oblai, a onda e traiti da joj vrati za njenu dobrotu. Iako to
gazda nee dozvoliti, nai e ona nain da ga ubedi. To uvek radi. Ne preza ona
ni da ga ucenjuje. Ve sam sluala kako mu je pretila da e otii kod
predstavnika zakona da ga prijavi. Opaka je to ena.
Ketrin je bila srena to je ve pojela kau. Da nije, ne bi vie ni zalogaj mogla
da stavi u usta. eludac joj se okretao od onoga to je ula. Brzo je popila aj i
zamolila Gven za vedro tople vode. Trebala joj je da se opere i koliko toliko
dovede onu groznu sobu u red.
Nakon dva sata, skoro je bila zadovoljna. Poto je sve dobro istresla i oistila,
uglaala je pod. Nametaj je i dalje izgledao jadno, ali je bar bio ist. Izvadila je
haljine i okaila ih u ormar. Kada bi mogla da ima vatru u kaminu, soba bi ak
bila i prijatna. Uzela je svoj kofer i jo jednom proverila ono to je skrivala u


njegovom dnu. Bilo je to nekoliko vrednih komada porodinog nakita. Hvala
Bogu da je bila pametna i sakrila ga na vreme, pre nego to su izvritelji odneli
sve vrednosti iz kue. Pretpostavljala je da za njih moe dobiti dobru cenu, ali je
nameravala da ih zaloi samo ako bude bila primorana.
Prebacila je ogrta i sila u kuhinju. Gven joj je sipala kafu ba kada je uao
stric, u Luisovoj pratnji. Iako je znala kakvim se nemoralnim poslom bavi,
Ketrin se, svejedno, obradovala. Ustala je i pruila mu ruku.
- Zdravo strie Frenk. Gven je bila ljubazna da me poslui kafom.
- Zdravo Keti. Dobro nam dola. Jesi li dorukovala?
- Jesam, hvala. Znate, ja ustajem rano. Strina je rekla da u trebati da joj
pomognem, a nisam znala u koje vreme. Poto Gven kae da spavate due, to je
i razumljivo, iskoristila sam vreme da sredim sobu u kojoj spavam. Hvala to ste
me primili, strie. Znate da nisam imala kome da se obratim za pomo.
- Ljutio bih se da se nisi meni obratila. Tvoj otac je, pokoj mu dui, meni
pomagao. Toliko mu dugujem. Nego, ta je Berta traila da joj pomae?
upitao je, a u glasu mu se osetila napetost.
- Oko ienja gostionice. Kae da gosti umeju da ostave pravi nered za
sobom.
- Ti tamo nee ii! rekao je glasnije nego to se iko nadao. Ja u to reiti sa
Bertom. Ako ba hoe, moe ovde da pomogne Gven. I to samo kada eli.
Brini o svojoj sobi i o sebi samoj. To je dovoljno. Ti si ledi, Keti. Neu da ima
nikakve veze sa gostionicom. Je li to jasno?
Ketrin je klimnula glavom. Kroz telo joj je proao drhtaj olakanja. Stric joj je
i dalje bio naklonjen. Za razliku od svoje zle ene.


- Strie, ne bih da budem nezahvalna, ali mislim da e mi trebati neki posao. Ja
jesam ledi, ali sam siromana. To to sam iz plemike porodice nema vie
nikakvu svrhu u mom ivotu. Jedino mi moe koristiti obrazovanje koje sam
dobila. Iako je otac bio rasipnik, bar u tome nije tedeo. Mislila sam da pokuam
kao guvernanta ili drubenica.
- Videu ta mogu da uradim. Ovde moe da bude koliko hoe. Kua je
ionako prevelika za Bertu i mene. Ipak, raspitau se malo.
- Hvala vam. To mi mnogo znai.
- Dobra si ti devojka. Lii na svoju majku, sreom rekao je zamiljenog lica.
Hajde, sedi da popijemo kafu. Hteo bih da ujem kako si ivela poslednjih
godinu dana.
Dok je Ketrin prepriavala sve svoje nedae posle oeve smrti, u kuhinju je
ula Berta. Bila je oteena od spavanja i vina koga je prethodno vee popila
previe.
- Gven, sipaj mi kafu rekla je i spustila svoje ogromno telo u jednu od stolica.
Frenki, zar nisi otiao na trnicu? Roba se nee sama nabaviti.
- Hou prvo da dorukujem, draga. A i da se uverim da Keti nee ii u Zlatnu
damu. Odakle ti samo ideja da trai od nje da tamo isti?
Berta je zevnula i slegla ramenima.
- Trebalo bi neto da radi. Ne moemo je pustiti da lenari ovde. Ovo nije
dvorac, a ona nije princeza.
- Pomagae u kui i to samo onoliko koliko sama bude htela. Potovae moju
neaku kao dragog gosta. Ne alim se Berta. Preivela je pakao od kako je
Logan umro. Red je da joj omoguimo makar malo mira.


- Kako hoe Berta je ponovo slegla ramenima. Kao da je se to uopte ne
tie.
- Luise, dok ja dorukujem, odnesi u Ketinu sobu korpu sa drvima i naloi
vatru.
- Odma gazda Luis je otrao na Frenkov zapovedniki glas.
- Strie ja... poela je Ketrin oprezno, a Frenk je prekinuo.
- Keti, uti! U ovoj kui se radi onako kako ja kaem. to pre to zapamti bolje
za tebe.
Ketrin je klimnula glavom da je razumela, ali je bila sigurna da se ova opaska
odnosila na njenu strinu.
III

Da nee lako pronai posao, postalo joj je jasno ve idueg dana. Otila je u
agenciju Rajner i Flin, koja se bavila zapoljavanjem devojaka. Sve se
odvijalo dobro, dok nije rekla svoju trenutnu adresu i kod koga boravi. Dve
gospoe, koje su do tada bile ljubazne, naglo su promenile raspoloenje i bez
okolianja joj saoptile da e joj teko nai slubu. Ketrin je u sebi pomislila da
nee ni pokuavati.
Dok se bezvoljno vraala kui, shvatila je da ni stric verovatno nee uspeti da
joj nae uposlenje. Oigledno su ga svi znali i bio je na loem glasu. Niko u kui
nije eleo da ima devojku koja ima bilo kakve veze sa Frenklinom Tarnerom.
Nje to se tie, stric je bio sasvim dobar. Ophodio se prema njoj kao prema
sopstvenom detetu. Znala je da je voli na neki svoj nain. Da nije bilo Berte, ne
bi se imala na ta poaliti. Od kako je od Gven ula kako gazdarica ume da bude
okrutna nije imala elju ni da joj bude u blizini. Odluila je da joj se sklanja sa


puta. Na spratu je ionako boravila samo ona, pa je odluila da bar taj deo dovede
u red i omogui sebi koliko- toliko pristojan ivot.
U narednih nekoliko dana sve sobe su blistale. Na tavanu je pronala mnogo
korisnih stvari za koje je bila sigurna da su od prethodnog vlasnika kue. Berta i
Frenk za njih sigurno nisu ni znali. Bilo je tu vezenih jastuia, lepih prekrivaa,
ogledalo sa lepim drvenim ramom, nekoliko svenjaka i jo mnogo sitnica koje
je upotrebila da oplemeni svoju i ostale sobe. Ipak, najdragocenije su bile knjige.
Pronala je dosta toga to nije ranije itala, pa je imala sa im da upotpuni
vreme.
Berta i Frenk su iveli nou, a danju uglavnom spavali pa ih nije mnogo
viala. Retki su bili trenutci kada su se sretali. inilo se da je strina odluila da
je ostavi na miru. Oigledno je bila zadovoljna to je Ketrin silazila sa sprata
samo da pomogne Gven u kuhinji.
Poto je prozor Ketrinine sobe gledao na onu stranu ulice iz koje se ulazilo u
Zlatnu damu, uvee bi sedela pored prozora i gledala otmene koije kako
dovoze svoje obesne vlasnike. Mogla je da vidi lepo obuenu gospodu, kako
ulaze u leglo razvrata, kako ga je Gven zvala. Povremeno bi u sitnim satima,
ula pijane glasove i enski kikot. Uz pomo svoje bujne mate zamiljala je sve
te izopaenosti koje su se deavale. Znala je da su sobe koje su koristili gosti,
zauzimale vei deo prizemlja. Deo koji je stvarno liio na gostionicu bio je
prizidan i naslanjao se na stranji deo kue. Iz Gvenine prie, zakljuila je da
veina bordela tako funkcionie. Vlasnici kue, u kojima ive, koriste za
nelegalni deo posla. Onaj legalni izgleda kao i bilo koja druga gostionica.
Nedelju dana od dolaska u kuu, taman se spremala da legne, kada je u
hodniku zaula neke glasove. Vatra je bila skoro ugaena, ali je bilo dovoljno


svetlosti da ode do vrata neujno. Kada se naslonila na njih, jasno je ula Bertin
glas.
- Uzmi onu na kraju hodnika. Poslau Luisa da zapali vatru.
ula je otvaranje vrata i ponovo strinin glas.
- Mala je ovo dobro sredila. Bar neka korist od nje. Grof nee biti neprijatno
iznenaen. Oekujem da da sve od sebe. Grof je dugo bio na kontinentu i doao
je prvo kod nas. Nee ponovo doi ako ne bude zadovoljan. Prola kuka koja
nije ispunila sve njegove zahteve, letela je odavde. Tako e biti i sa tobom.
- Ne brini gazdarice, samo ti njega poalji. Pobrinuu se da bude zadovoljan
ula je drugi piskavi glas.
- Bolje bi ti bilo rekla je Berta i odmarirala niz stepenice.
Ketrin je skliznula niz vrata i rukom poklopila usta, kao da e tako umiriti
ubrzano disanje. Brzo se vratila do kreveta i uskoila ispod pokrivaa. U
narednim minutima ponovo je ula korake. Prepoznala ih je. To je bio Luis.
Nakon nekog vremena vratio se natrag. inilo joj se da je prola itava venost
dok nije ponovo zaula korake. Sigurno su pripadali tom grofu. Bili su odluni.
Pogledala je u vrata i ispod ugledala svetlost. Luis je sigurno upalio svee u
hodniku. Tamna senka preletela je preko svetlosti. To je on proao pored njenih
vrata. Opet je zaula strinin glas, verovatno sa vrha stepenita.
- Vaa milosti, nemojte uriti. Lepo se zabavite. Ovaj sprat je samo va. Kao
uglednom klijentu to smo u mogunosti da vam obezbedimo. Imate potpunu
privatnost. Niko vas nee uznemiravati.
- Hvala Berta, umeu to da cenim. Kao i to to ste napokon oistili prljavtinu
Ketrin je zaula duboki muki glas. Na osnovu toga nije mogla da proceni


koliko moe imati godina. Glas je jednako mogao pripadati i mlaem i starijem
mukarcu. Koja soba? upitao je.
- Na kraju hodnika. Vata su otvorena. Lili eka.
- Moe da ide. Platiu devojci. Vi moda neete biti budni kada krenem.
- Kako elite, grofe. U vas ne moram da sumnjam. Do sada ste uvek poteno
plaali.
Otri su se koraci izgubili u hodniku, a Bertin glas je utihnuo. Ketrin je leala
nepomino i mislila o onome to e se dogaati u sobi na kraju hodnika. Nikada
uivo nije videla kako izgleda seksualni in izmeu mukarca i ene. Bila je
radoznala preko svake granice. Nije ula da su se vrata sobe zatvorila.
Verovatno je grof smatrao da to nije potrebno, jer je sam sa tom... Lili. Pitala se
koliko bi trebala da saeka pa da izae u hodnik i odunja se do otvorenih vrata.
Moralo je postojati neko mesto gde je mogla da se sakrije i posmatra.
Znala je da je ovo jedinstvena prilika da vidi kako to izgleda. Dok nije morala
da misli o preivljavanju, prouavala je literaturu u kojoj su do tanina bile
objanjene poze ljubavnika. Neke od njih su joj izgledale potpuno nemogue i
zato je bila radoznala. U vreme kada je postala svesna svoje seksualnosti, esto
je sledila uputstva o samozadovoljavanju ene. Taj deo joj se veoma dopadao. I
sada, dok je mislila o onim dvoma, oseala je uzbuenje u dnu stomaka.
Sreom, nekoliko dana ranije je podmazala sva vrata na spratu, jer je kripa
uasavala. Zahvaljujui tome, sada je mogla da otvori vrata, a da se to ne uje.
Kada je procenila da je prolo dovoljno vremena, prila je vratima i polako ih
otvorila. Nekoliko svea koje su gorele u hodniku bacale su slabo svetlo. Na
prstima je krenula ka kraju hodnika. Oslukivala je zvuke, ali nije se ulo nita
osim njenog lupanja srca. Vrata su verovatno zatvorena, pomislila je razoarano.


Napravila je jo nekoliko sitnih koraka i zakljuila da su ipak otvorena. Povukla
se uz drugi, mraniji zid i stala naspram vrata.
Na fotelji, ispod kreveta sedeo je krupan mukarac, sa zabaenom glavom
unazad, zatvorenih oiju. Ispred njega je kleala naga devojka, zanosnih oblina.
Nije mogla da vidi od njenog tela ta tano radi, ali je pretpostavila da joj je
njegov ud u ustima. To je viala na slikama. Pomerala je glavu gore dole, dok je
mukarac oputeno sedeo. ak je delovalo kao da spava. Bio je mlad i pogled na
njegov goli torzo, oduzimao je dah. Ketrin se povukla jo vie u ugao i oblizala
suve usne. Posmatrala je opinjena. Nije znala koliko je vremena prolo kada je
mukarac uhvatio Lili za kosu i odvojio je od sebe.
- Dovoljno je rekao je grubo i podigao je, a zatim i sam ustao.
Ketrin nije gledala Lili. Gledala je u nagog mukarca. iroka ramena suavala
su se preko njegovih grudi i struka, pravei jasno slovo V. Svaki mii mu se
jasno ocrtavao ispod tamnih malja. Ono to je zapanjilo, bila je veliina
njegovog uda. Nikada, ni na jednoj slici nije videla tako veliki ud. Ovaj ovek
mora da je bio neko udo prirode.
- Klekni na fotelju naredio je devojci kratko i ona je odmah posluala. Stao je
sa strane i krupnom akom preao preko jedne zaobljene polulopte. Drugom
rukom je uhvatio ud i poeo polako da ga povlai napred-nazad. Kao da ga
istee.
- Rairi noge sledilo je novo uputstvo.
Ketrin je zurila u tamnu brazdu izmeu devojinih nogu. Grof je svoj dlan
povukao ba ka toj brazdi i preao preko nje. Potom je srednji prst gurnuo u
procep. Povukao ga je nazad, a onda gurnuo i srednji i kaiprst i poeo da krui
akom. Lili je zastenjala.


- Nisi dovoljno vlana rekao je strogo i povukao ruku. Onda je povrinom
itavog dlana pljesnuo po polutki bele zadnjice. Lili je poskoila i ispustila neki
udan zvuk. Onda je ponovio udarac.
Iako je svetlo u sobi bilo prigueno, mogla je jasno da vidi crveni trag na
devojinoj zadnjici. Grof je i dalje natezao svoj ud, dok je ponavljao milovanje i
udarce. Kada joj je zadnjica postala potpuno crvena, ponovo je zabio prste u nju.
- Mnogo bolje promrsio je. Sad u ga zabiti u tebe Lili. Do kraja. uzeo je
sa malog stoia neko crevo i navukao ga preko uda. Setila se da je to kondom.
U nekom asopisu je proitala da ih prave od ivotinjskih creva i da slue kao
zatita od neeljene trudnoe.
Ketrin je gledala kako hvata Liline kukove i prilazi joj od pozadi. Pomogao se
rukom za as, a onda se naglim trzajem zabio u nju i Lili je kriknula. Mogla je
da nasluti kakav joj je bol zadao onoliki ud, ali sve jedno je osetila da je sva
vlana. Dok se grof silovito zakucavao u Lili, Ketrin je podigla svoju spavaicu
i posegnula za svojim nabreklim pupoljkom. Znala je koliko je pogreno i
zabranjeno to to radi, ali jednostavno nije mogla da se suzdri. Zamiljala je
onaj ogromni ud u sebi, dok se sve bre trljala. Grof je iznenada prestao i
ponovo povukao devojku za kosu.
- Doi na krevet. Hou da me jae okrenuo se i ponovo je ugledala veliku
alatku, vlanu od Lilinih sokova.
Legao je na krevet, koji se Ketrin uinio minijaturnim pod njegovim telom.
Lili se popela preko njega i opkoraila ga. Snanim rukama joj je obuhvatio
kukove i polako je spustio na svoj ud. Bokte! Stao je ceo! Dok se ona podizala i
sputala, dugim prstima joj je uvrtao bradavice. Lili se izvijala, stenjala i
poskakivala u sve brem ritmu.


Kada je iznemoglo klonula preko njega, ponovo je uhvatio za kukove i malo
odigao od sebe, ne izlazei iz nje. Onda je podigao svoje kukove i silovito je
ispunio. Ponovo je vrisnula, a on se ne obazirui na vrisak, zakucao jo jednom.
- Ovo ti je za lani orgazam, kuko. Misli li da sam glup?
- Ne! Jo jednom je vrisnula jer je ponovio nalet. Ne mislim grofe. Ti si
moan i tako veliki.
- Ali ti se lice gri od bola. Nisi dovoljno vlana. U emu je problem? Ne
sviam ti se? Dok je priao, grof je i dalje ritmino ulazio i izlazio iz nje, a Lili
je grcala.
Ketrin je spustila prste izmeu svojih nabora. Bila je sva mokra i blago
lepljiva samo od pogleda na telo monog mukarca. Pretpostavila je da, kada bi
je dodirivao da bi iz nje lilo. Zato se udila kako ona devojka nije uivala.
- Ja...ne znam... gazdarica je rekla da moram da te zadovoljim. Plaim se da
neu moi.
- Naravno da se plai. Sigurno si navikla na pijane kretene koji ga nekoliko
puta zabodu i blaeno se isprazne. Ja od ene oekujem vie. Mnogo vie. Zato i
plaam viestruko skinuo je sa sebe i naglo se podigao u sedei poloaj.
Ketrin je brzo povukla prste i spustila spavaicu. Imala je utisak da grof gleda
pravo u nju.
- Idi sada, Lili. Reci Frenku da poalje nekoga sa bocom najboljeg konjaka i
ostavi je ispred vrata. Ako noas ne mogu da svrim, bar mogu da se napijem.
- Molim te gospodine, nemoj. Oterae me. Gazdarica e biti mnogo ljuta
rekla je Lili planim glasom.


- Rei e da si me zadovoljila i da sam ostao potpuno obeznanjen u krevetu.
Jel jasno? Takoe e rei da mi treba pie i da u ostati do ujutru jer tako
isceen nisam sposoban da idem kui.
Ustao je i iz depa od kaputa izvadio novac i ugurao ga u devojine ruke. Reci
Berti i Frenku da je ovde i baki za tebe. Pouri sada.
Dok je Lili navlaila svoj ogrta, Ketrin je shvatila da nema vremena da stigne
do sobe. Grof je stajao tano naspram vrata i svaki nagli pokret mogao bi da mu
privue panju. Tako se Ketrin jo vie povukla u ugao hodnika i sklupala se
to je vie mogla. Sada je mogla samo da se moli da je Lili nee primetiti. Kada
ona izae i zatvori vrata, imae dovoljno vremena da mugne u sobu dok se
neko ne pojavi sa piem.
Lili je ve bila blizu vrata kada je grof skinuo kondom i povukao je.
- Ostavi vrata, Lili. Ja u ih zatvoriti. Potrudi se da pie stigne to pre.
- Hvala gospodine i... ao mi je to te nisam zadovoljila. Moda neki drugi...
- Odlazi dok se nisam predomislio grmnuo je grof, a Lili je kao furija izletela
i potrala niz hodnik.
Ketrin je i dalje zadravala dah. Sada je morala da saeka da se grof okrene da
bi mogla da ustane i ode.
- A sada, mala voajerko, dolazi ovamo rekao je iznenada i dalje stojei na
istom mestu.
Kako je mogue da je video? Potpuno se ukoila i odluila da se ne pomera.
Moda je samo blefirao?
- to pre ue i zatvori vrata, biu milostiviji. Nemoj da ja dolazim po tebe.
Sada je bila sigurna da je video i da e ispuniti pretnju i doi po nju, ako sama
ne izae. Polako se podigla, pridravajui se za zid. Samo as je razmiljala da


pobegne u svoju sobu i zakljua se. Odmah je odbacila tu pomisao jer je nekako
znala da bi poao za njom. Onda bi se pojavio neko odozdo i nastala bi prava
zbrka. Ovaj grof je oigledno bio vaan Tarnerovima. Nije elela da ljuti strica.
Ionako se sama uvalila u ovo. Sada e morati sama i da se vadi. Popravila je
pamunu spavaicu i izala iz mraka. Nesigurno je zakoraila u sobu i zatvorila
vrata za sobom.
Odmerio je lenjim, dugim pogledom. Osetila je da je tim pogledom obuhvatio
sve. Od nonih paleva do nemirnih dlaka, ispalih iz njene pletenice, Za udo,
Ketrin nije bilo ni malo neprijatno. ak se nije plaila ni njegove pojave. Iako je
ovako izbliza bio jo krupniji, sada je mogla bolje da mu vidi lice. Na njemu su
dominirale tamno braon oi, koje su na mahove izgledale crne. Lice mu je bilo
blago etvrtasto i krasile su ga pune usne i pravilan nos, malo otrije linije. Uz
telo koje je prethodno impresioniralo, ovo lice je pristajalo u potpunosti.
- Sedi rukom joj je pokazao krevet na kome je do malopre vodio ljubav sa
Lili. Sada e biti mirna dok ne stigne konjak. No je tek poela. Imaemo
vremena za sve otiao je iza malog paravana i ula je vodu kako pljuska.
Nije imala drugog izbora nego da ga poslua. Sela je na kraj kreveta i ekala.
Kada je se zaulo kucanje na vratima, srce joj se popelo u grlo. Grof je
dohvatio pekir sa paravana i izaao.
- Dovraga, ta je sada? upitao je ljutito i Ketrin je pomislila da on ima itavu
paletu tih zastraujuih tonova, koje koristi u razliitim prilikama.
- Samo sam htela da proverim da li je sve u redu vaa milosti ula je Bertin
glas koji se topio od ljubaznosti.


- Zar bih jo uvek bio ovde da nije. Ostavite to pie, a ja u izai po njega, kada
smognem snagu da ustanem. Ostau ovde noas. Nemojte da nekome padne na
pamet da me uznemirava. Veoma sam opasan kada sam iscrpljen, a pijem.
- Naravno grofe! Podrazumeva se da vas niko nee uznemiravati. Treba li vam
jo neto. Ako hoete, Frenk e vam pripremiti neto za jelo.
- Nita mi vie nee trebati rekao je dok je pogledom grabljivca gledao u
Ketrin. - Mislim da sada imam sve to mi je potrebno.
- Onda, laku no. I hvala za novac koji ste poslali. Uvek ste bili vie nego
velikoduni.
- Zadovoljstvo je moje.
Dok su Bertine tikle odzvanjale po drvenom podu i gubile se u daljini, grof je
priao Ketrin.
- Sada mi se predstavi, mala voajerko. Oigledno nisi jedna od Bertinih
devojaka. Teko da ta matora kuja ne bi primetila da neka fali. Dakle? oi su
mu sijale i videla je da se zabavlja.
Spustila je ponovo pogled niz njegovo telo. Ud mu je i dalje stajao uspravan,
spreman za akciju.
- Ja sam Ketrin Tarner, Frenkova neaka. ivim ovde. Moja soba je na poetku
hodnika. I ne, nisam jedna od Bertinih devojaka. Ona verovatno misli da ja sada
spavam blaenim snom i da ne ujem nita.
- A ti si ustvari mala nevaljalica koja voli da posmatra. Radi li to esto?
- Berta nije lagala kada je rekla da ste vi poseban klijent. Zapravo, od kako sam
ovde nikome nije davala neku od ovih soba. ula bih sigurno.
- Znai, samo sam ja privilegovan da kaznim tvoj nestaluk? u glasu mu se
osealo zadirkivanje. Sve si videla, zar ne?


- Mislila sam da me neete primetiti. Bila sam sigurna da sam nevidljiva u
tami.
- U toj beloj spavaici i te kako si nevidljiva. Primetio sam te jo dok sam
sedeo na fotelji, iako si ti pomislila da je to bilo mnogo kasnije. Zapravo,
pokazao je na svoj nabrekli ud ovo je tvoja zasluga. U jednom trenutku sam
pomislio da te pozovem da nam se pridrui. Mislim da je to bilo onda kada ti se
oteo uzdah zadovoljstva, koga ni sama nisi bila svesna. Ali ja sam posesivan
ovek. Zato bih te delio sa jo nekim kada mogu da te imam samo za sebe
lagano je gurnuo i polegao na krevet, a onda joj je zadigao spavaicu i ruka mu
se nala na njenom vlanom meunoju. Gurnuo je jedan prst u nju, a palcem joj
protrljao maleni pupoljak, koji je pulsirao.
Nesvesno je zatvorila oi i zastenjala, irei noge da mu omogui bolji pristup.
Znala je, oseala je da se moe raspasti pod samo jednim njegovim dodirom. I
uinila je to. Dok je prstom lagano kruio po njenoj vreloj unutranjosti, itavo
telo joj se zatreslo i otisnula se niz bujicu slatkog oseaja. Kao kroz maglu ula
je njegovo teko disanje. Osetila je da je ugurao jo jedan prst i kukovima mu
pohrlila u susret.
- Mmmm! Kakvo neoekivano zadovoljstvo.
Naglo je izvukao prste iz nje i olizao ih. Nije to videla, ali je ula zvuk
mljackanja. Oh, Boe! ta jo moe uraditi da je uzbudi i moe li se ona
uzbuditi vie nego sada? itava situacija izgledala je, u najboljem sluaju,
udno. Telom su joj jo uvek prolazili drhtaji kada je ponovo progovorio.
- Idem po konjak i da se uverim da niko ne prislukuje. Ne pomeraj se odatle.
ula je zvuk otvaranja vrata, kao i zveckanje stakla. Ponovo je zatvorio vrata i
ula ga je kako sputa au na mali sto, a potom i zvuk istakanja tenosti. ula


su joj bila izotrena i nekako je imala utisak da sve doivljava intenzivnije.
Moda zato to je pratila njegove pokrete.
Stao je pored kreveta i znala je da je posmatra. Osetila je to po vruini koja joj
se irila telom. Njegov pogled je palio vatru u njoj. Ona njega nije mogla da vidi
i to je davalo novu ar. Oseala se greno i raskalano dok je leala
polurairenih nogu, sa podignutom spavaicom. Kakav li je utisak ostavljala na
njega? I dalje se nije oglaavao i neizvesnost je terala da joj krv bre protie
kroz vene.
Zvuk sputanja ae, oznaio je da e uskoro sigurno neto rei. Otvorila je oi
i ugledala ga pred sobom. Njegova velianstveno lepa pojava izazivala je munje
kroz njen stomak, Udarale su u neki centar unutar nje i izazivale sladostrasno
oseanje. Bilo je skoro kao kada doivi vrhunac. Nije mogue da joj se to
deavalo od samog pogleda na njega?
- Sada e mi rei ta eli Ketrin ponovo je posegnuo rukom za njenim
meunojem koje se presijavalo od sokova Dugo nisam bio sa enom koja je
tako prijemiva kao ti. Zato sam voljan da ti ispunjavam elje noas. Reci mi!
- Hou isto ono to ste radili sa Lili. Da uete u mene. Duboko. Svesna sam da
e boleti jer ste tako veliki, a ja to nisam pre radila, ali moram da probam.
Toliko sam puta zamiljala ud u sebi dok sam se samozadovoljavala. Do
veeras, mukarac koji je ulazio u mene nije imao lice i meni ono nije ni bilo
bitno. Malopre, dok sam vas gledala, jasno sam zamislila da ste vi taj koji ulazi
u mene. elim to da probam i osetim stvarno divila se sebi kako je uspela da
povee ovih nekoliko reenica, dok je njegova ruka neno prelazila preko
svilenog nabora njene enstvenosti.


- ini mi se da si mi upravo rekla da si devica. Ne petljam se sa tom vrstom. Ja
sam zahtevan ovek koji voli estok seks. Priroda me obdarila u odreenom delu
tela, pa ak i obian ulazak deluje bolan. Retko koja ena moe da ostane vlana
sve vreme. Videla si da ak i kurve nisu sposobne da me prime onako kako bih
eleo. Ne treba ti to Ketrin. Nai sebi mukarca koji te moe uvesti u svet seksa
na manje bolan nain. Ja nisam sposoban za tako neto u glasu mu je jasno
ula razoarenje. Verovatno je mislio da je ova no definitivno loa za njega.
Iskoristila je njegovu ranjivost i odvano ga pogledala, pomerivi kukove ka
njegovoj ruci.
- Ja elim da to bude ti. Rizikovau, ali hou da me uvede u tajne seksa.
Posmatrajui te ranije, zakljuila sam da bi bio savren ljubavnik za mene.
Mislim da me bol uzbuuje. Dok sam gledala Lili kako bolno stenje dok ulazi u
nju, poelela sam da si u meni. Verujem da osea pod rukom koliko me to pali
glas joj je bio hrapav od uzbuenja i ula je njegov teki uzdah. Znala je da je
samo na korak od toga da pristane. Zato je lagano povukla spavaicu na gore i
otkrila stomak i grudi.
Bradavice su joj bile ukruene i podseale na zrele vinje. Uhvatila je jednu
izmeu palca i kaiprsta i uvrnula je polako i dalje ga gledajui u oi. Ono to je
u njima ugledala, osiguralo joj je pobedu. Gledao je rairenih zenica i potpuno
ukoenog pogleda. Donja usna mu je blago visila i disao je kao ovek koji se
bori za vazduh.
- Pobedila si. Uzeu te, bez obzira na sve. Kako da odbijem kada mi se tako
nudi? Znam da nema pojma o emu pria, ali nije me ni briga. Ja sam sebini
gad koji te eli i neu se kajati kada bude vritala od bola rekao je i polegao
preko nje, a onda je gladno spustio usne na njene.


Bio je to razorni poljubac u kome je iskazao svu svoju strast i mo. Jezikom je
posedniki kruio po njenim ustima, izazivajui je na dvoboj. Uzvraala mu je
najbolje to je umela. Jedna ruka mu je i dalje bila izmeu njenih nogu, drugom
je uvrtao bradavicu. Ba kao to je i ona to inila malo pre. Onda se pomerio i
sve je prestalo.
- Svuci se i onda ponovo lezi naredio je.
Ketrin je odmah posluala. Drhtavim prstima je svukla spavaicu i ponovo
legla na krevet. Ovog puta se povukla vie ka sredini. On je dohvatio novi
kondom, navukao ga i legao preko nje. Ubrzo je poelo ispunjenje njenih elja.
Poto se dovoljno naslaivao njenim usnama, spustio je glavu nie, preko
vrata, do njenih dojki. Jednu je gnjeio rukom, dok je drugu nemilosrdno
napadao usnama. Vrteo je jezik oko napupele bradavice, a onda je uvlaio u
usta, sisajui i grickajui. Nadraaj je bio vanzemaljski. Glasno je stenjala pod
njegovim naletima i uvijala kukovima. Dok je zavrio i sa drugom dojkom isto
ono to je radio i prvoj, doivela je nekoliko sitnih vrhunaca. Nisu bili jaki i
osetila je kako se skupljaju u gustu mreu koju je strast plela u njenom stomaku.
Kada se spustio jo nie i osetila njegov jezik u svom pupku, elja je dovela do
usijanja. Prstom je ponovo skliznuo u nju i znao je to. Osetio je. Zato joj je
povukao kolena na gore i namestio se izmeu njenih nogu.
Dok je oseala ogroman vrh njegovog uda, kako miluje njen uzani ulaz,
gledao je u oi i rekao:
- Sada u da uem u tebe. estoko. elim da me gleda sve vreme dok sam u
tebi. Tako u znati ta osea. Jasno?
Klimnula je glavom kao u transu, a onda razrogaila oi kada se jednim otim,
naglim pokretom, prodro u nju. Reski bol koji je osetila, bio je gori od onoga


kada se posee noem i irio se kroz samo sredite njene utrobe. Osetila je
muninu od te jaine, ali nije posustajala. Gledala ga je i dalje. Lepo je upozorio,
ali ona je sama traila. Bol je pulsirala, ali je i on pulsirao. Oseala je taj njegov
deo tela kao neto to je vodilo zaseban ivot. U njoj. Taj deo joj se sviao i bila
mu je zahvalna to miruje.
Gledao je bez rei, verovatno oekujui da svakog asa vrisne ili mu kae da
se skine sa nje. Ona nije uinila nita od toga ve mu se, na sopstveno
iznenaenje, osmehnula. Bol je sada bila podnoljiva i svialo joj se to je tako
ispunjena.
- Bolje mi je. Mislim da sada moe da se pomera rekla je i blago
promekoljila kukovima. Tek da proveri da li je zaista tako.
On se povukao polako, a onda se ponovo zabio do kraja. Bol je i dalje bio
prisutan, ali oseaj je bio slastan. Svialo joj se to. Sviala joj se i borba koju je
mukarac u njoj vodio sa sobom. Videla je koliko se opire porivu da se divljaki
zariva u nju, jurei za sopstvenim oslobaanjem. Verovatno ga je spreavala
njena molba da je uvede u tajne seksa. Ipak mu je stalo da i ona oseti uitak. A
ona je duboko u sebi znala da e vrhunac neminovno doi. Nije je bilo briga
koliko e joj bola zadati do tada. Oseala je da on moe da je zadovolji. Da
izvue iz nje ono najskrivenije oseanje bluda.
Dok je polako ponavljao nasrtaje, svakog puta mu je hrlila kukovima sve
blie. Doekivala ga je rado, dok joj se unuranjost irila za njega. Nadala se da
joj u oima moe proitati koliko joj se dopada ono to joj je radio. I jeste.
Ubrzavao je ritam i sve ee ponirao u nju. Dah mu je bio isprekidan i iz grla
mu je izlazio zvuk, nalik reanju. Sjajna preplanula koa mu se presijavala od
znoja, a ona je klizila rukama preko glatkih miia. Oseala je kako se napinju


pod njenim dlanovima. I ona je uticala na njega. U neverovatnom naletu
samopouzdanja, privukla ga je sebi i poljubila jako. Zubi su im se sudarali od
strasti koja je vrcala. Taj poljubac gurnuo ih je u provaliju.
Na tren je sklopila oi, oseajui kako ona gusta mrea, koja je skupljala
zadovoljstvo, puca i rasprskuje se u hiljadu sitnih delova. Noge su joj se ukoile
dok je snaan potres kuljao njenim telom, sa epicentrom u njenoj utrobi. Dok su
se njeni unutranji miii grili oko njegovog uda, ista vibracija osetila se i kod
njega. inilo se da se poslenjim atomima snage zariva u nju pre nego to je
blaeno ispustio svoje seme.
Nije bila sigurna da li se za trenutak onesvestila ili ju je tako blaenu progutala
neka crna rupa u svemiru, tek trebalo joj je vremena da postane svesna teine
njegovog krupnog tela i snanih otkucaja njegovog srca. Glava mu je bila
zarivena u njenu kosu kada je progovorio.
- Oseam da die. Znai preivela si?
- Znala sam da hou. Rekla sam ti to odgovorila je slabano.
- I bila si prokleto u pravu. Nisam ni sanjao da me devica moe ovako
zadovoljiti.
- Drago mi je da sam ti proirila saznajne vidike. Neto i ti da naui od mene
osmehnula se i on je taj osmeh osetio jer je pomerio glavu u stranu. Jo uvek je
bio u njoj i izgleda mu se to svialo, jer nije pomerio telo ni za milimetar.
- Ja sam Maksvel Herman Bejli. Prijatelji me zovu Maks rekao je iznenada.
Mislim da bi bilo u redu da zna ko te razdeviio. I zapamti moje ime, jer u
eleti da ga ujem kada sledei put bude na vrhuncu. A sada mi kai neto vie
o sebi. Kako si, doavola, dospela kod Berte i Frenka?


Svialo joj se to to je rekao svoje ime i ta eli sledei put. Iako je jo uvek
plovila u slatkoj izmaglici, odluila je da mu ispria ono to je taio.
- Roena sam u Devonu, u grofovskoj porodici. Moj pokojni otac, Logan
Vinsent Tarner, bio je grof od Tivertona. Bio je rasipnik koji je voleo rasne
konje, tue ene i kocku u svakom obliku. Imanje i bogatstvo koje je nasledio od
svog oca, kao i miraz koji je donela moja majka, nemilice je rasipao, ne trudei
se da zadri bilo ta. Mislim da je delom bio takav zato to je imao samo mene.
Majka mi je umrla dok sam bila beba, tako da nije imao priliku za jo dece.
Kako enska deca ne nasleuju titulu, ve samo odnose imanje u miraz, nije
smatrao za potrebno da sauva bilo ta. Jedino nije tedeo na mom obrazovanju.
Omoguio mi je najbolje uitilje smatrajui da je to sve to mi treba da bih se
dobro udala. Umro je pre oko godinu dana za kockarskim stolom u seoskoj
gostionici. Prave nevolje su poele nekoliko meseci kasnije. im je dolo
prolee, doli su i poverioci. Tako sam ubrzo saznala da u ostati bez iega kada
se podmire svi njegovi dugovi. Ostao mi je jedino zamak. Stvari u njemu gotovo
i da nema. Izvritelji su sve odneli. Prole godine sam imala jedan komad zemlje
i sa njega dobila dobar prihod od useva. U jesen je poslednji poverioc uzeo i
njega. Sve do pre nekoliko nedelja pokuavala sam da naem izlaz, ali uzalud.
Niko od suseda ne eli da ima posla sa mnom. Devon je prilino konzervativna
sredina. Smatraju da nije primereno da neudata devojka sama vodi poslove, pa
samim tim niko ne eli da mi prui pomo. Do zime smo iveli od letine i
nekako uspevali da opstanemo. Kada je nestalo svega, otpustila sam ono malo
slugu to mi je ostalo, zakljuala vrata i dola ovamo. Frenk mi je jedini rod.
Prihvatio me zauujue dobro. Berta je ve druga pria. Ipak, shvatila sam da
neu moi da naem posao kakvom sam se nadala. Moj stric je na prilino


loem glasu u gradu. Dok nisam dola ovamo, pojma nisam imala ime se on
zaista bavi. Sreom, odluan je da me dri podalje od svog posla i zahvalna sam
mu na tome. Ipak, oseam se kao zatvorenik ovde. Bez mogunosti sam da
naem posao, a ja jednostavno ne mogu da sedim i budem na teretu drugome.
Valjda u izdrati do prolea, a onda moram ii negde drugo. Negde gde me
niko ne poznaje i gde neu imati balast koju mi je porodica natovarila.
- Hrabra si Ketrin Tarner. Malo ena razmilja kao ti rekao je i preao joj
rukom preko glatkog stomaka od ega je ona zadrhtala.
ovek koji je leao pored nje bio je, verovatno, veliki razvratnik i o njemu nije
znala nita, a opet je leala pored njega potpuno mirna. Kao da su ovo ve radili
i kao da se poznaju dugo, dugo. Nikada u svom ivotu nije oseala takvu
bliskost. Fiziki su se prepoznali i ve sada, od samo jednog njegovog dodira,
ponovo je osetila nadolazee uzbuenje. Da li su za to krivi razuzdani geni koje
je nosila u sebi ili neto drugo? Nije imala odgovor na to pitanje. Znala je samo
da ga ponovo eli.
Blago je izvila telo ka njegovoj ruci i okrenula glavu, nudei mu usne.
Prihvatio ih je bez komentara i uronio jezik u njena usta. I on, kao i njegov ud,
bili su ponovo spremni za akciju.
- Moda bi trebalo da razmili da li je pametno da ponovimo ono od malopre
prodahtao joj je uz uvo. Mislim, bila si devica i sve to. Nisam siguran da u ti
prijati jo jednom noas nastavio je da joj gricka unu resicu, ali joj je ipak
nudio odstupnicu. Dok ne odu predaleko.
Moda joj sutra nee prijati posledice ove noi, ali sada je bila sigurna da ga
ponovo eli. Oseala je vrelinu izmeu nogu. Uzela je njegovu ruku i polako je
preko stomaka spustila dole. Htela je da mu pokae da grei. I uspela je.


Kada je uronio prst u nju, zaitao je i dah mu se ubrzao. Ve u sledeem
trenutku usne su mu bile na njenoj, sada ve osetljivoj bradavici. Ovog puta
njegovo sisanje doivljavala je jo intenzivnije.
- Od kako sam te ugledao u onom oku, neprestalno me iznenauje Ketrin
mrmljao je u njenu kou. Nikada nisam sreo enu kao to si ti. Potpuno si
neiskusna, ali tako dobra ljubavnica. Taj spoj me fascinira. Tvoja znatielja i
entuzijazam me oduevljavaju, a najvie me oduevljava to to si ponovo vlana.
Samo za mene. Tako brzo legao je na lea i povukao je na sebe. Ti gore. To
moramo da probamo.
Opkoraila ga je, a on je uhvatio za kukove i polako spustio na svoj dugaki
ud. Klizila je niz njega dok je popunjavao njenu unutranjost. Do poslednjeg
milimetra. Kada je spustio, malo je izdigao kukove i prodro u nju do kraja.
Oseaj je bio tako pun. Bolno slastan. Glasno je zastenjala i zavrtela kukovima.
Dok se slatki oseaj irio njenim telom, ve je podigao i ponovio sve. Prepustila
se njegovim vrstim rukama i dozvolila mu da nametne ritam. Sputao je i
podizao sve bre dok je ona stezala njegove vrste nadlaktice. Bila je vosak u
njegovim rukama i topila se pod snanim naletima njegove vreline. Sve vreme je
gledao u nju, nemo traei dozvolu za jo. Ona mu je davala svojim uzdasima. A
onda joj je telo podivljalo. Otrglo se kontroli.
- Oooo, Maaaks! Tako je...to... oh! tresla se dok je uzvikivala njegovo ime
Jo! Oh!
Maks je izenada spustio i ostavio je na sebi, a onda opet podigao kukove i
zabio se u nju. Ovoga puta je to ponovio u nekoliko jakih trzaja i ispraznio se u
nju. Ona je klonula preko njegovih mokrih prsa i priljubila usne na njih.


- ta mi radi Ketrin? izgovorio je to pitanje kroz duboki uzdah i rukama je
obgrlio, privlaei je blie sebi.
- To bih ja tebe trebala da pitam poljubila mu je malenu bradavicu i udobnije
se namestila na njegovim grudima. Nije znala koliko su dugo leali tako kada je
rekao:
- Mislim da u uskoro krenuti. Ne mogu da ostanem i prespavam na ovom
odvratnom mestu bez tebe. Ako ostane ovde, velika je verovatnoa da e nas
Berta zatei u krevetu. Mislim, ba me briga ta e da pomisli, ali neu da tebi
bude neprijatno.
- U redu Maks. Ionako je ova no premaila sva moja oekivanja u vezi seksa.
Ne smeta mi to e da ode. Zaista ne bi bilo dobro da me Berta zatekne sa
tobom. Onako odvratna, sigurno bi pokuala da ti naplati i to to si bio samnom,
a to zaista ne bih podnela. Hou da zna da u ovu no zauvek pamtiti.
- Da li mi se ini ili se ti oprata od mene Ketrin?
- Tako nekako. Nisam dobra u tome. Inae mrzim rastanke.
- Onda odmah prestani. Za mene je ova no samo poetak. Nemam nameru da
te pustim, Ketrin. Hou ponovo da te vidim. Odmah sutra. Ali neu doi ovde.
Ti e doi kod mene. elim te u svom krevetu.
- To je nemogue. Nemam izgovor da izaem iz kue.
- Zato bi uopte ikome govorila da e izai? Rei e da ide na spavanje, a
umesto toga e izai. Moja koija e te ekati iza ugla. Vratie se ujutru. Berta
i Frenk ionako spavaju do podne. Moe li da prihvati taj izazov, slatka
voajerko?
- Kako da odolim?


- Nikako. Ostao bih ovde dok te ne ubedim. Dobro je to si odmah prihvatila
neno je pomerio od sebe i ustao.
Posmatala ga je kroz polusputene trepavice kako se sa lakoom kree po
prostoriji i prikuplja svoje stvari. Onda je poeo da se oblai. Bilo je pravo
uivanje gledati ga. Mogla je to oputeno da ini jer e ga idueg dana videti
ponovo. Da nije bilo tog dogovora verovatno bi joj ovi trenutci padali teko.
Kada je zavrio sa zakopavanjem koulje, pogledao je. Tek tada je postala
svesna da je namerno gledao na drugu stranu dok se oblaio. Zato? Da li je tako
jako uticala na njega? Da li bi uspela ponovo da ga namami u krevet? Da li je to
elela? O, elela je itekako, ali se ipak nije usuivala. Verovatno bi morala da se
uzdrava od seksa narednih nekoliko dana, a to nije elela. Bolje da propusti
ovaj jedan put, a sutra da ponovo uiva.
- Dobro razmilja rekao je, priao krevetu i sagao se da je poljubi.
- Ne razumem rekla je zbunjena.
- I ja elim da se bacim na tebe jo jednom, ali oboje znamo da to nije
pametno. Zato i odlazim.
- Kako si znao o emu razmiljam?
- Ima izraajno lice Ketrin. Drago mi je to me eli.
- Mislim da to nije tako udno gospodine.
- Kako ti kae jo jednom je poljubio i povukao je sa kreveta. Moe li
srediti ove arave?
Bacila je pogled na zguvanu posteljinu i primetila nekoliko crvenih mrljica
kao posledicu njene nevinosti.
- Odmah u to uraditi. Inae ja odravam ovaj sprat, ali mislim da e se Berta
potruditi da ukloni tragove ove noi. Tako mi je bolje da ih zamenim. Moe li


da saeka da odem do svoje sobe i donesem nove? Ona e moda odmah
poslati nekoga gore.
- U redu. Popiu pie do tada.
Ketrin je brzo navukla spavaicu, skinula posteljinu i neujno otila do svoje
sobe po novu. Dok je Maks popio au konjaka, ona je ve sve zavrila. Prila
mu je i, propevi se na prste, poljubila mu ugao usana.
- Idem prvo ja. Do sutra, Maks okrenula se da poe kada je privukao sebi i
strasno je poljubio, a onda je naglo pustio.
- Do sutra Ketrin. Moja koija e doi tano u devet.
IV
Ketrin se probudila u uobiajeno vreme. Iako je oseala slatki umor i mogla
itav dan da provede u krevetu, naterala je sebe da ustane. Nije smela da dozvoli
da bilo ko posumnja ta se dogodilo prole noi.
Iako je u sobi bilo hladno, svukla je spavaicu i oprala se. Nije bilo potrebe da
zadrava Maksov miris na sebi kada e ga veeras ponovo osetiti. Maks... Licem
joj je proao smeak zadovoljstva. To je jednostavno bila sudbina. Da doe u
London i sretne ga pod ovako neobinim okolnostima. Setila se da joj nita nije
rekao o sebi. Praktino mu je znala samo ime. Ustvari, znala je i drugo ime i
prezime. I znala je da je grof. On joj to nije rekao ali je ula od Berte. To je bilo
sve. Ali da li je to bilo vano? I da je bio sluga ili koija svejedno bi bila sa
njim. Neopisivo je privlaio.
Iako do sino nije imala praktinog iskustva, nije sebe smatrala neiskusnom.
Odavno je nauila da prepozna hemiju koja se javljala izmeu ene i mukarca.
Ona sama je nije osetila ranije, ali je jasno prepoznavala kod drugih. Meutim,


sino, kada je ugledala Maksovo nago telo, doivela je burnu reakciju. To joj je
dalo hrabrost da onako smelo zatrai da je razdevii.
Obukla se na brzinu i sila u kuhinju. Moda e od Gven i Luisa uspeti da
izvue neto o grofu.
Gven je, kao i obino, bila pored poreta, dok je Luis dremao u stolici. Ve se
navikla na ovaj prizor. Skoro svakog jutra je bio isti.
- Dobro jutro pozdravila ih je i uzela posudu sa kafom.
- Bro jutro Ketrin. Jesi gladna? uzvratila je Gven.
- Jutros bih mogla da jedem jaja i slaninu. Izgleda da mi se apetit vraa.
- Odma u spremiti.
Dok je Gven mutila jaja, Ketrin je nasula olju kafe i za Luisa i potapala ga
po ramenu. Njega samo glas nije mogao da probudi. Poskoio je sa stolice i brzo
se sabrao kada je video Kejt.
- Sipala sam ti kafu. Gven sprema doruak koji voli pa sam mislila da mi
pravi drutvo.
Gven i Luis su joj trenutno bili jedina dva prijatelja koja je imala. Iako su
oboje bili prosti i neobrazovani, nesporno je bilo da nisu bili pokvareni. Bar
prema njoj. Nju su prihvatili i iskreno zavoleli. Bila im je zahvalna na tome.
Znala je koliko je vano imati dobar odnos sa poslugom. Ona je zahvaljujui
posluzi uspela da opstane sama godinu dana na imanju.
- Hvala gospojce. Umoran sam, ali uvek mogu da jedem. A i kafu volim.
- Zato si umoran? Zar nisi spavao noas? dobila je odlian lagvort za ono
to je elela.
- Neto malo. Gazdarica me drala budnim da se naem jednom vanom gostu.


- Da li je moda neko bio na spratu, Luise? ini mi se da sam ula neke
glasove, ali nisam sigurna da li su dopirali sa sprata. Bili su tako blizu.
- Reko sam ja vetici da e uti. Ona je mislila da nee. Jes, taj je grof bio na
spratu. Ne brini, sve sam ja sredio. Taj nije svinja k`o ostali i dobro plaa. Zato
ga uvek i vodi na sprat.
- Znai neka stalna muterija?
Luis je slegao ramenima.
- Nije ga bilo dugo. Ranije je dolazio ee. Gazdarica kae da je probirljiv i
udan. Al` izgleda je sino bio zadovoljan. Video sam da je gazdarica potapala
Lili kad je uzela pare. To znai da je dobro prolo.
Ketrin je shvatila da Luis nezna nita o grofu pa je odustala od daljeg
ispitivanja i prihvatila se doruka. Uostalom, sama e saznati. Ako i ne sazna
nee biti velika teta. Ono to je zanimalo ve je znala, a to je da je grof
fantastian ljubavnik. Od same pomisli na to osetila je vruinu u telu.
Kada je zavrila doruak, povukla se u sobu. elela je da u miru sanjari i
zamilja svoj susret sa Maksom. Pored toga, trebao joj je odmor. Malo je
spavala. elela je da te noi iskoristi svaki minut. Bila je svesna da mu nee biti
zanimljiva dugo. Verovatno je ova no sve to e dobiti od njega. Zato e se
potruditi da im zauvek ostane u pamenju.
Otvorila je ormar i pogledala svoju prilino oskudnu odeu. Haljine su joj bile
lepe, ali ve stare. Odavno su izale iz mode. Zelena haljina od plia je bila
najnovija pa je nju odvojila i dodala nekoliko podsuknji. Sreom, rublje joj je
bilo u dobrom stanju. Ponela je samo najbolje komade. Izabrala je beli steznik
bogato izvezen ruiastim pupoljcima i proiven zelenim traicama. Raspustila
je kosu i stala ispred ogledala.


Posmatrala je svoj lik i pitala se ta li je Maksa privuklo kod nje? I da li ga je
uopte privukao njen izgled? Moda se samo uzbudio zbog saznanja da ga neko
posmatra, a onda mu se ona ponudila. Znala je da je lepa, ali i on je bio lep.
Stala je ispred ogledala i poela da elja svoju kosu boje lenika. Bila je gusta i
sjajna i u talasima je padala sve do polovine lea. Njene zelene oi, blago
iskoene, imale su zauujue blistav sjaj. Pravilan nos i pune usne,
upotpunjavale su sliku lepog lica. Ipak, ono najslae na tom licu bile su
smejalice. Zapitala se da li ih je Maks primetio?
Na drugom kraju grada, u bogatakoj etvrti, Maksvel Bejli se probudio
zauujue rano. Uvek kad je boravio u Londonu imao je obiaj da noi provodi
u bordelima, a potom u nekom od klubova uz pie i kocku. Ni prola no nije
bila izuzetak, osim to je preskoio klub. I oterao kurvu, zamenivi je devicom.
Osmehnuo se kada se setio sa kakvom ga je lakoom ubedila da je uzme. Dva
puta. Nije mogao da se seti da mu se neka ena ikada predala sa tako iskrenom
strau. Iako je bio izbirljiv i uvek dobro plaao, definitivno nikada nije imao
bolji seks. I to sa takvom lepoticom.
Osetio je kako se sav ukrutio od pomisli na nju. Veeras e je videti ponovo.
Prekrio je svoje pravilo jedna enajedna no, ali nije mario. Nadao se da e i
veeras biti onako raspoloena za njega.
Pozvonio je batleru da mu izda nareenja za to vee. Potrudie se da Ketrin
Tarner ugosti na pravi nain. Iako bi najvie od svega voleo da je odvue pravo
u spavau sobu, morao je da obuzda taj primitivizam u sebi. Ona je ipak bila
mlada dama, a ne neka bezvredna kurva.
***


Koija se zaustavila ispred velike kue u otmenoj etvrti. Saekala je da joj
koija otvori vrata i, kada je to uinio, sa kraljevskim dranjem je prola kroz
kapiju i zaputila se ka ulaznim vratima. Nakon samo jednog udara tekim
zvekirom, vrata joj je otvorio uglaeni mukarac.
- Dobro vee. Ja sam Ketrin Tarner. Gospodin Bejli me oekuje.
ovek se naklonio, a na licu mu je proitala da je iznenaen njenom pojavom.
Nije tano znala zbog ega.
- Izvolite gospoice. Grof vas eka u salonu.
Proveo je kroz veliki hol u kome je sve blistalo i skrenuli su desno u jedan ui
hodnik. Ketrin se divila slikama koje su visile itavom duinom zida. Negde na
pola, batler se zaustavio i otvorio vrata.
- Izvolite unutra propustio je ispred sebe.
- Hvala Rekla je i nasmeila mu se, a on se naklonio i zatvorio vrata za njom.
Zastala je za tren kada je ugledala Maksa. Na sebi je imao samo koulju, kojoj
su rukavi bili zavrnuti do lakata i nekoliko gornjih dugmia raskopano. Dole je
nosio tanke vunene pantalone i izme od mekane koe. To je bilo sve. Dah joj se
ubrzao od sirove mukosti koja je zraila iz njega.
- Dola si rekao je i priao joj.
Podigao joj je mali, hladni dlan i poljubio joj jagodice prstiju. Iako je taj gest
bio tek sitna zavodljiva panja, odmah se uzbudila.
- Zar si mislio da neu doi? blago ga je izazvala.
- Svetlost dana ponekada ume otrenjujue da deluje na ljude. Pomislio sam da
si se moda pokajala zbog onoga to se desilo.
- Ne poznaje me Maks. Uvek radim samo ono to elim i nikada se ne kajem
zbog svojih postupaka.


- Drago mi je to je tako. Da li si za neko pie?
- Moe, hvala. Uzeu isto to i ti. Pretpostavljam konjak?
- Dobro zapaanje. Ovo je francuski, najbolji.
- Onda sam dobro izabrala rekla je koketno.
- Nadam se da jesi odgovorio je neodreeno. Veera e nam biti posluena
za petnaest minuta.
- Nisam neto gladna.
- Ipak e jesti. Imam planove sa tobom noas. Ne elim da bude iscrpljena.
- Ooo! Onda dobro osmehnula mu se dok je prihvatala au iz njegove ruke.
Gledala ga je pravo u oi.
- Ne gledaj me tako Ketrin. Ionako elim da te povalim na ovu sofu i odmah te
uzmem.
- Zato to ne uini? izazvala ga je, a telo joj je zadrhtalo od same pomisli na
taj prizor.
- Zato to u te imati cele noi za sebe. Mogu da se savladam i budem
dentlmen jednom u ivotu. Pored toga, odlaganje zadovoljstva pojaava elju.
Ako je to uopte mogue u mom sluaju rekao je ispod glasa.
- Maksvele Bejli, u tebi ui veoma pristojan gospodin.
- Pokazau ti posle svu svoju pristojnost, gospoice Tarner pripretio je
prstom dok je prio pogledom.
- Radujem se tome.
Iako je veera bila dostojna kraljevskog prijema, nijedno nije imalo veliku
elju za jelom. Naboj kojim se ispunio prostor za stolom, bio je, gotovo,
opipljiv. Svesni toga, trudili su se da se ne dodirnu. ak ni sluajno.


Maks je pourivao poslugu, jer je njegov jak nagon za ovom enom pretio da
je uzme odmah, na sred trpezarijskog stola. Znao je da e to uskoro uiniti, ali
ne veeras.
Kada je Ketrin odmakla tanjir i tako objavila da je veera gotova, odmah je
ustao i pruio joj ruku. Isprepletanih prstiju sa njenim, poveo ju je na sprat ka
svojim odajama. Iako to nije bio dug put, oboma im se uinio kao venost.
im je zatvorio vrata pribio je uz njih i poeo da joj zadie haljinu.
- Tako si mi trebala Ketrin. itav prokleti dan razmiljam o tebi poljubio je
skoro divlje.
Sam oseaj da je ovako burno reagovao na nju, Ketrin je doveo do ivice
usijanja. Osetila je trenutnu vlanost i neku udnu malaksalost u nogama.
Sreom po nju, im joj je zadigao haljinu i raskopao svoje pantalone, uhvatio je
oko struka i podigao od poda.
- Obmotaj noge oko mene. Uzeu te ovako. Odmah.
Posluala ga je i samo nekoliko sekundi kasnije osetila kako prodire u nju. Bio
je to predivan oseaj. Klizio je u nju sve dok nije uao do kraja ispunivi je u
potpunosti. Malo je zavrteo kukovima i ona oseti da je pogodio neku malenu
taku iz koje joj se koncentrino irilo zadovoljstvo. Zastenjala je glasno ne
znajui kako drugaije da oslobodi ono to se gomilalo u njoj. Na taj zvuk pribio
je uz vrata jo jae, povukao se i ponovo naglo uao. Ljubio joj je lice i predeo
oko uveta, dahui glasno.
- Ti si otkrovenje, Ketrin. elim da budem u tebi stalno. Razara me.
Na njegove rei Ketrin je uzvratila bujicom sokova. Nikada nije ni pomislila
da od samo nekoliko prostih reenica moe da upadne u takvu ekstazu. On je
nastavio da gura svoj ud u jo eem ritmu sve dok joj u glavi nije nastala


tutnjava od koje vie nije bila svesna nikakvih zvukova. Postojala su samo dva
tela koja su u grevitom ritmu jurila onaj slatki trenutak vrhunca. Osetila je kako
joj se miii napinju oko njega i pustila da je taj napon odvede u drugu
dimenziju. U tom trenutku i on je zadrhtao, zario se u nju jo jednom i pustio da
vrela tenost pokulja, meajui se sa njenim sokovima.
- Oh! bilo je sve to je uspela da izgovori kada su joj noge dotakle pod.
Haljina joj se neravnomerno spustila i osetila je kako joj se sokovi slivaju niz
unutranju stranu butine.
- itavog dana sam zamiljao kakav e biti na susret. Moja mata nije ni
priblino oslikala stvarnost poljubio je kratko i poveo ka unutranjosti sobe.
Doi. elim te golu u svom krevetu. Hou da se naslaujem tvojim telom.
Tvojom predivnom koom. Da li zna koliko me uzbuuje Ketrin?
Odmahnula je glavom.
- Uzbuuje me i pomisao da si moja. Samo moja. Vlana si samo za mene.
Niko te nije imao pre ponovo joj je zadigao haljinu i posedniki gurnuo prst u
nju. Ovde sam bio samo ja. Reci da si moja!
Oi su mu sijale gorljivim sjajem. Oseala se dobro to je toliko eli i to je
tako posesivan.
- Tvoja sam Maks rekla je slabano.
- Svuci me naredio je.
To je bio deo koji je prethodno vee propustila. Razodevanje ovog monog
mukarca. Danas je vie puta matala o tome. Dodirnula mu je dlaice koje su
virile ispod dva otkopana dugmeta koulje. Onda se sagla i upnula ih zubima.
Veto je raskopavala ostatak i sputala se nie. vrsti miii poigravali su pod
njenim usnama i zubima. Kada je zavrila raskopavanje svukla mu je koulju,


ali tako da je celom povrinom dlanova prelazila preko njegovih ramena.
Najeio se od tog dodira i blago zaitao. Ignorisala je njegovu reakciju i
posvetila se pantalonama. Ud mu je ve bio napolju i ponovo podignut. To je bio
neoboriv dokaz da govori istinu o tome koliko ga uzbuuje. Uhvatila ga je
rukom i neno prela od korena do vrha. Bio je neobian oseaj. Kao da dodiruje
elik presvuen finom svilom. Setila se kako ga je sino gladio dok je Lili
kleala na fotelji. Ponovila je taj pokret. Zadrhtao je i sklopio oi. Otkopala mu
je najgornje dugme koje je dralo pantalone na kukovima i polako ih svukla.
Pogurala ga je do kreveta i naterala da sedne. Morala je da mu svue izme.
Bez rei joj je prepustio da nastavi svoju igru. Kada je svukla prvo jednu, a
zatim i drugu uglancanu konu izmu, jednim trzajem je povukla obe nogavice i
oslobodila ga poslednjeg komada odee. Bio je oslonjen na laktove tako da je
mogao jasno da je vidi. U pogledu mu je primetila iekivanje njenog sledeeg
poteza.
unula je ispod kreveta i ponovo ovila dlan oko velikog uda. Pravila je nene
pokrete gore-dole. Lako, kao da ga i ne dodiruje. Oseala je kako joj pulsira u
ruci, bujajui sve vie. Ruiasti glavi je izbacio nekoliko kapi tenosti i ona se
osmeli da ih proba. Paljivo je liznula jezikom. Ukus je bio slankast, ali dobar.
Otvorila je usta i usnama polako obuhvatila itav vrh. Blago je zasisala, a on je
skoro kriknuo. Samopouzdanje da mu godi to to radi nateralo je da ga uvue
dublje u usta. Kada je ispunio do grla, povukla se nazad i sve ponovila. Jezikom
je palacala po nenoj koi izbrazadanoj debelim venama koje su obavijale kruti
mii. Osetila je kako narasta do nemoguih granica. Za to je bila zasluna ona.
Pobedniki mu se osmehnula gledajui ga pravo u oi. Shvatila je da je
izgubljen u strasti.


Podigla se i pogurala ga da legne na krevet, a ona je zadigla suknju i
opkoraila ga. Nije obraala panju na to to je curelo iz nje. Jo se nije osuila
od preanjih sokova, a ve je stizao novi. U velikoj koliini. Obuhvatila mu je
ud dlanom i polako ga namestila na svoj uski otvor. Prvo se spustila malo, tek
toliko da uvue glavi, a onda se povukla. Videla je da ga je njena vrelina skoro
gurnula preko ivice. Zato se ovog puta spustila brzo i uvukla ga u sebe do kraja.
To je bio okida. Zatresao se pod njom i osetila je kako se prazni. Saekala je da
mu se telo umiri, a onda se skinula sa njega iako bi najradije ostala tako zauvek.
- Sada je na tebe red.
- Ti si jedna zahtevna nevaljalica rekao je priguenim glasom. Nezasita
nevaljalica.
Ustao je i povukao je sa sobom, a onda je okrenuo od sebe. Savrenom
preciznou otkopao je dugmie na haljini i svukao je sa ramena. Vlanim
poljupcima obasipao joj je ramena i pleke, sputajui se niz kimu kako je
otkopavanje napredovalo. Povukao je haljinu i ona je skliznula na pod, pravei
krug oko njenih nogu. Vezica od podsuknji bila je sledea. Za as je ostala samo
u stezniku. Preao je dlanovima preko finog materijala i spustio ih na njene
bokove. Palevi su mu poivali u jamicama na njenim krstima dok je ostale prste
rairio u lepezu, i lagano joj pritiskao kou na bokovima. Jezikom je klizio po
finoj brazdi koja je razdvajala njenu zadnjicu. A onda je osetila kako je ugrizao
za guz. Odskoila je od tog reskog nadraaja, a on je pritegao jae. Provukao je
jednu ruku izmeu njenih nogu i naterao je da ih rairi. Dlanom je kruio oko
njenog vlanog meunoja, razmazujui sokove. Gurnuo je dva prsta u nju i
snano ih zavrteo. Ona je zajeala i nabila se na prste traei da nastavi da ih
pomera. Meutim, uskratio joj je zadovoljstvo. Brzo ih je izvukao i posvetio se


nabreklom pupoljku. Masirao ga je blagim pritiskom, a njoj su se kosti rastapale
od tog dodira. Znala je da e, nastavi li, pasti.
Glasno je stenjala i izgovarala njegovo ime, molei ga za jo. Izgubljena u
dodirima njegovih prstiju i dlana skupljala je snagu da oslobodi bujicu. Kolena
su joj podrhtavala i kada je bila sasvim blizu, on je ponovo zabio prste i dao im
snaan tempo. Zgrila se oko njih i glasno uzviknula.
- Maaaks! Ah! Umireeem!
- Daj mi Ketrin i dalje je silovito gurao prste dok se ona raspadala u hiljadu
komadia.
Kada je potpuno klonula, uhvatio je za bokove da ne padne i privukao na svoja
prsa. Stajali su tako nekoliko trenutaka, njiui se u nekom svom ritmu. Oboje
su bili duboko smireni i zadovoljeni.
- Sada u da svuem ovaj lepi steznik pa idemo da se okupamo. No je tek
poela, a mi smo potpuno lepljivi rekao je razgaljeno. Vidi li kako utie na
mene Ketrin? Potpuno gubim kontrolu u tvom prisustvu.
- Mogu da kaem isto za sebe.
Trea vrata, za koja se ranije zapitala kuda vode, ustvari su bila vrata od
kupatila. Znala je da ih neke bogate kue imaju, ali do sada nije imala priliku da
bude u nekom. Kada je ve bila napunjena do pola. Maks je iz kazana u kome se
zagrevala voda ulio jo vrue vode.
- Ui u kadu. Okupau te. A onda e ti okupati mene ulio je miriljavo ulje
iz male staklene boce i kada je sela u kadu, dohvatio je sapun.
Ketrin se oseala kao kraljica. Duboko je dirnulo njegovo neno ophoenje
prema njenom telu. Krunim pokretima je polako utrljavao sapun, dok je
drugom pravio penu. Posebnu panju posvetio je njenim dojkama.


- Zapostavio sam ih od kako si stigla. Morau to da nadoknadim. Blago je
gnjeio jednu, pa drugu. Savreno mi staju u aku. Stvorene su za mene
mrmljao je opinjeno. Pomeri se malo napred da mogu da sednem iza tebe.
Odmah je posluala i ubrzo se naao iza nje, opkoraivi je nogama. Oseala je
njegovu tvrdu erekciju na leima. Ruke je provukao ispod njenih i tako dobio
savren pristup njenom meunoju. Prstima joj je uvrtao mekane kovrde i
sputao se preko svilenog nabora, trljajui je neno. Opustila se i naslonila na
njegova prsa. Znala je da ako nastavi tako, ponovo e doiveti vrhunac. To je za
nju bilo potpuno iznenaenje. itala je da ene ne doive uvek vrhunac tokom
odnosa. Njoj se deavalo suprotno. Ona je to sjajno oseanje mogla da doivi
samo od njegovih dodira. Da li je to znailo da su se stvarno prepoznali?
Prestao je da je trlja i ona se prenula iz slatkog razmiljanja. Da, bilo je vreme
da mu uzvrati. Okrenula se polako da voda ne bi pljusnula iz kade i dohvatila
suner sa police. Natrljala ga je sapunom i poela polako da ga pere. Od vrata,
preko grudi i zategnutog stomaka. Oi su mu bile zatvorene i inilo se da uiva u
onome to mu radi. Kada je zavrila sa svim delovima tela, odloila je suner i
posvetila se jedinom delu koji je namerno zaobilazila, njegovom udu. Uzela je
malo vode na dlanove i polako je izruila preko njegovog glavia, a onda ga
neno obavila dlanovima i blago masirajui, oprala ga. Stajao je uspravan kao
koplje jo vei nego kada je poela. Nije mogla da se uzdri da to ne proba u
kadi. Verovatno vie nee imati priliku za to. Otvorio je oi u trenutku kada se
okrenula i podigla zadnjicu da bi mogla da ga uvue u sebe. Videla mu je lice
samo na as, ali je primetila zapanjenost na njemu.
- Morae da me podie i sputa. Premalo je prostora da bih mogla sama da
se pomeram rekla je dok se sputala na njega.


- Postala si pohotna Ketrin rekao je veselim glasom. Koliko puta moe?
- To tek treba da utvrdimo. Sea se da sam do sino bila bez ikakvog iskustva.
- Mogu da ti kaem da si prirodno talentovana. I veoma brzo ui.
- Ili imam dobrog uitelja.?
- Aaahh! zastenjao je kada ga je uvukla u sebe. Ideja sa kadom je
fantastina uhvatio je za kukove i ritmino podizao i sputao dok je ona
stenjala.
Uhvatila se rukama za ivice da mu bude lake da je pokree. Kako su im se
tela sve vie raspaljivala, tako je voda pljuskala na sve strane. Kapljice su se
rasprskivale pod pritiskom, ba kao to su se i njih dvoje rasprsnuli posle
kratkog vremena.
Potpuno iznemogli, leali su u kadi dok se voda nije sasvim ohladila.
- Vreme je da izaemo. Koa nam se smeurala od vode.
Maks je izaao prvi i uzeo veliko platno u koje je umotao Ketrin, a onda
drugo, manje, kojim se istrljao i omotao ga oko kukova. Onda je podigao u
naruje i poneo u sobu. Kada je spustio na krevet, odmotao je platno i neno
pokupio kapljice vode koje su se presijavale na njenoj sedefastoj koi.
Ketrin je gledala u lepog mukarca pored sebe i pitala se ime je zasluila da
ga dobije.
- Da li ivi sam Maks? upitala je iznenada. Setila se da o njemu i dalje ne
zna nita.
- Da, ve godinama.
- Kua ti je zaista velika. I lepa. Bar ono to sam uspela da vidim na putu do
ovde.
- Ne boravim u njoj esto, ali volim red i istou.


- Nisi ba priljiv. Ili ja nisam dobar sagovornik.?
- Nisam priljiv, u pravu si. Posebno ne sa enama. Sa njima sam navikao da
optim na samo jedan nain.
- Dobro. Onda emo samo leati i utati. Ne smeta mi to.
- Ne, ne sa tobom. Slobodno pitaj sve to te interesuje. Rado u ti odgovoriti.
- Onda mi reci neto o sebi. Ono to eli. Bolje je tako nego da ja postavljam
pitanja.
- Nema mnogo ta da se kae. Majka mi je poreklom Francuskinja, a otac je
bivi grof od Barmura. Nastao sam iz njihovog oseaja dunosti da produe
svoje plemike loze. Inae se nisu podnosili. Kada sam imao est godina, majka
je odluila da se vrati u Francusku i povela me sa sobom. U naredne dve godine
otac i ona su se otimali oko mene kao oko loptice. Nije da su me eleli. Sluio
sam im samo za teranje inata onom drugom. Na kraju su se umorili i pronali
kompromis. Poslali su me u Eton. Tamo sam brzo nauio da u morati sam da se
borim za svoje mesto pod suncem. Zahvaljujui razuzdanoj druini, oprobao
sam se u kocki veoma rano. Toliko mi je dobro ilo, da sam u vreme kada sam
se upisao u Oksford, imao pozamanu uteevinu. Kasnije sam se obreo u svetu
trgovine i unosnih investicija. Nezavisno od onoga to su moji roditelji
posedovali, stekao sam pravo malo bogatstvo. To mi je omoguilo da ivim gde
elim i kako elim. Majka mi je umrla malo pre nego to sam izaao iz kole, a
otac nekoliko godina posle. Sve to su mi ostavili bilo je u stranom neredu i
veoma traljavo voeno. Nikada nisam prestao da mislim da su to uradili
namerno. To je bila njihova mala osveta meni koji se uopte nisam interesovao
za njih. Bez obzira to se nisu podnosili, bili su jako slini. Hladni i sebini.
Prihvatio sam se svog nasledstva i dovoenje njihovih brljotina u red za mene je


bila prava sitnica. Naravno, prodao sam sve kue koje su mi ostavili. Ostavio
sam jedino Barmur. On ima veze sa titulom koju sam nasledio i to je samo iz
potovanja prema tradiciji. To je uglavnom sve.
Ketrin je jasno mogla da zamisli prkosnog deaka, kakav je sigurno bio.
Nevoljen od strane roditelja, pretvorio se u mainu za stvaranje novca, uavi
tako u svet gde nema emocija. Gde sve funkcionie po principu kupi i prodaj.
- Pretpostavljam da zato plaa za seks.
- Delimino. Vie to radim zato to me tada briga kako se ena osea. Plaena
je da radi ono to joj kaem. Ve sam ti rekao da je ova moja obdarenost i
prokletstvo.
- Ne mislim da govori istinu. To da te nije briga. Sino si pustio Lili jer si
znao da je boli.
- To je samo zato to sam eleo da tebe izvuem iz onog hodnika. Moglo bi se
rei da si je spasila.
- I dalje mi nije jasno kako si me primetio. Delovalo je da muri dok si bio na
onoj fotelji.
- Draga, prijatelji me zovu Jastreb. Taj nadimak sam dobio zato to sam u
stanju da osetim stvari pre nego to ih vidim. A onda se nepogreivo obruim na
njih. Ti si sino bila moj plen rekao je sa pobedonosnim prizvukom u glasu.
- Drago mi je to jesam.
- elim da mi bude ljubavnica, Ketrin.
- Ve jesam. Ne znam kako bi se ovo drugaije nazvalo.
- Mislim onako, u pravom smislu. Hou da ti kupim kuu. elim da mi bude
dostupna uvek. Previe godina imam da bih te krao nou od zloglasnog Frenka.


- Ne mogu to da prihvatim. Taj deo sa kuom. To zaista ne mogu. Tada se neu
mnogo razlikovati od devojaka iz bordela. Ja sam ti se dobrovoljno predala i ne
oekujem, niti u prihvatiti, ita za uzvrat.
- To nije plaanje za seks. Zar ti se vie svia da ivi u kui u kojoj se nalazi
bordel? Da te izdravaju Berta i Frenk?
- To nee potrajati. im proe zima planiram da odem na sever u potrazi za
poslom.
- A ja?
- Ti e me se zasititi mnogo pre toga. Verujem da sada ne moe da razmilja
racionalno jer ti se dopada moj seksualni apetit, ali za nekoliko dana u ti
sigurno dosaditi.
- Zato ne prepusti meni da to procenim? Uostalom, spreman sam da platim
bilo koju cenu, ak i ako greim. Ali nisam spreman da te se odreknem u ovom
trenutku. Ti si jedina ena koju sam doveo u kuu Ketrin. Da li ti to neto
govori?
- Ne bih da zvuim nezahvalno, ali ranije si bio samo sa kurvama. I to u
bordelima. Stvarno ne bi ni bilo logino da si ih dovodio ovamo. to se mene
tie, i nisi imao neki izbor. Da jesi, sigurno ne bih bila ovde.
- Prestani! Nemam nameru da se prepirem sa tobom. Pusti da reim stvar onako
kako mislim da je najbolje za oboje.
- Znam da nisam u poziciji da mnogo biram Maks, ali stvarno ne elim da
budem izdravana ena. Zato je tako teko da to prihvati?
- Zato to ne posmatramo stvar istim oima. Ja sam praktian. Kao i uvek. Ti
sebe u ovoj situaciji poredi sa kurtizanama i to mi se ni malo ne svia. Neu ti
dozvoliti da misli o sebi na taj nain.


- Moda tebi ne izgleda tako, ali to je istina. U svojim i u oima sveta, ja ne
mogu biti nita drugo.
- Ba me briga ta svet misli! elim te samo za sebe. Od jutra do sutra. Ako to
nije dovoljno da izbaci iz svoje lepe glavice gluposti koje si tamo zabila, ne
znam ta jeste. Pristani. Vidi kako nam je lepo zajedno. Pomisli samo na jo
mnogo ovakvih noi preao joj je rukom preko stomaka i zadrao je na jedroj
dojci, iji je vrh odmah reagovao na njegov dodir. Telo te odaje. I ti mene
eli.
- Nikada nisam rekla da nije tako. Greno je oseati ovliku privlanost. Ipak,
vatra koja jako i brzo gori, brzo se i ugasi. Samo sam htela da kaem da ovo
sigurno ne moe potrajati.
- Bez obzira koliko e trajati, insistiram da mi omogui da te viam kada god
hou. To moe samo ako ivi u kui u kojoj sama postavlja pravila. Ne
poznaje me Ketrin. Ja uvek dobijem ono to elim. Na ovaj ili onaj nain. Ne
elim da uinim neto to bi te povredilo, s toga je najbolje da prihvati moj
predlog bez razmiljanja ta e biti.
- ta da kaem stricu? Gde se selim i zato? popustila je pod njegovim
pritiskom. Izraz lica mu je bio takav da je shvatila da nema izbor.
- Ako ne eli da mu kae istinu, ne mora. Moe rei da si se zaposlila kao
drubenica i da ti ne mogu dolaziti u posetu jer tvoji poslodavci to ne ele zbog
njegove reputacije.
- Ne znam, rekla je nesigurno ne umem da laem. Mislim da u se brzo
odati. Tada e Frenk biti razoaran. Bez obzira na sve, on je prema meni dobar.
Ne elim da ga povredim.


- Onda mu jednostavno reci istinu. To i meni odgovara. Brzo e se uveriti da
pomen bilo kakve veze sa mnom prua mnogo prednosti.
- Jedino ne znam ta da kaem kako smo se upoznali. Oni znaju da ja retko
izlazim.
- Pa, upoznali smo se na spratu u noi kada sam dolazio. To jeste istina. Nadam
se da e izostaviti detalje.
- To se podrazumeva blago ga je gurnula laktom u rebra. Ba si grozan.
- I ponovo uzbuen spustio je usne na njene. Nee zaaliti zbog svoje
odluke Ketrin prodahtao joj je u usta, a onda svojim jezikom potraio njen,
pozivajui ga na novi ples.
Poslednja trezvena misao u Ketrininoj glavi bila je ta da ga ponovo eli.
V
- Znala sam da je to tvoje lepo, nevino lice varljivo komentarisala je Berta sa
zlobom. Dok si nama prodavala imid izgubljene, siromane roake, uspeno
si lovila priliku za sebe.
- Berta uuti! dreknuo je Frenk. Pokuavam da shvatim ta se krije iza
Bejlijevog predloga. Ketrin, duo poeo je zatitniki pretpostavljam da si
svesna koji je razlog to grof Bejli hoe da te uzme pod svoju zatitu.
- Jasno mi je, strie Frenk rekla je Ketrin dok joj je obraze oblivalo blago
rumenilo. Nije mu rekla nita vie od toga da su se sluajno sreli one noi na
spratu i da joj je Maks obeao pomo, ali je u sebi znala istinu. A znala je i da je
stricu vie nego jasna Maksova ponuda. Uvek u vam biti zahvalna za pomo
koju se mi pruili, ali vreme je da ponem sama da bijem svoje bitke. Moda mi
ova ponuda nee doneti ono emu se nadam, ali bar u znati da sam pokuala.


- Ako je to tvoj izbor, neu se protiviti. Iako sam se nadao da e Loganova
jedinica bolje proi u ivotu, ta je tu je. Znam da moja reputacija nije doprinela
da dobije neku bolju ponudu i ao mi je zbog toga. Ipak, Maksvel Bejli je
veoma uticajan ovek. Moe ti nai dobro uposlenje bude li to eleo. Mnogi
plemii u ovom gradu mu duguju. Ipak, hou da zna da se ovde uvek moe
vratiti.
- Hvala, to mi znai osmehnula se stricu, srena to se ovaj neprijatni
razgovor blii kraju.
- Bar e imati iskustva kada se vrati ovamo rekla je Berta pakosno.
Nadam se da e te grof nauiti raznim trikovima.
- Mislite ta vam je volja rekla je Ketrin hladno. Ionako nita to kaem ili
uradim ne moe promeniti vau sliku o meni. Sada me izvinite. Koija grofa
Bejlija e stii svakog asa i ne bih da me eka. Strie Frenk, poslau vam
adresu da moete da me posetite kada budete imali vremena.
- Naravno Keti. Moram doi da se uverim da je sve u redu zagrlio je neno.
Ne obraaj panju na Bertu. Ako ja ne mogu da je ignoriem, ti moe. Previe
zna apnuo joj je na uho i pogledao je izvinjavajue.
Sat vremena kasnije koija grofa Bejlija se zaustavila ispred nevelike, ali
prelepe kue u mirnom, otmenom delu grada. Koija je brzo siao sa svog
sedita i otvorio joj vrata. Ketrin je izala i neodluno pogledala preko kapije.
Sve je bilo mirno. Okrenula se prema koijau koji je skidao njen kofer.
- Da li ste sigurni da smo na dobroj adresi?
- Gospodar je rekao da vas dovezem ovamo gospoo iz depa ogrtaa je
izvadio sveanj kljueva i, onim najveim, otkljuao kapiju, a onda saekao da
ona ue. Isto je ponovio i sa ulaznim vratima.


Kada se nala u holu, pruio joj je kljueve i lako se naklonio.
- Gospoo, elim vam prijatan dan.
Ketrin je izvadila sitni iz torbice i pruila ga koijau, a on je iznenaeno
pogledao.
- Ja radim kod grofa, gospoo. On me dovoljno plaa.
- Verujem da je tako kao to kaete, ipak, volela bih da uzmete novac. Kako se
zovete?
- Zovem se Darijus. Hvala vam gospoo ali, ipak mislim da se to gospodaru ne
bi svidelo.
- Darijuse, ono to ne zna ne moe da mu se ne svidi - odluno mu je ugurala
novac u ruke i on je popustio.
Jo jednom se naklonio i izaao na hladan poslepodnevni vazduh, a Ketrin je
pourila da obie kuu.
U prizemlju su se nalazili mali i veliki salon kao i kuhinja sa trpezarijom i
ostavom. Pored kuhinje bile su dve sobe za poslugu. Popela se na sprat i otvorila
sva vrata. Tu su bile dve spavae sobe koje je povezivao salon. Na drugoj strani
bila je mala radna soba i velika garderoba. Sve je bilo isto i nametaj je bio u
savrenom stanju.
Ketrin se oseala udno. Kua joj se dopadala, ali se pitala ta e ona sama
raditi u njoj. Bila je navikla na velika kuanstva, ali nikada nije bila u prilici da
ivi potpuno sama. Pretpostavljala je da e je Maks poseivati nou. Morae da
smisli ta e raditi preko dana.
Spustila se na veliki krevet u sobi koju je izabrala za sebe kada je zaula topot
konja i kloparanje tokova koji su se zaustavili na ulici ispred kue. Brzo je


otrala do prozora i povukla zavesu. Iz koije je izaao Maks i ona je pourila da
mu otvori vrata.
Uao je u hol koji se odmah smanjio zbog njegove krupne pojave. Na licu mu
je bio osmeh, onaj od koga se kosti pretvaraju u ele.
- Lepo rekao je i privukao je u zagrljaj. - Na dnevnom svetlu si jo lepa.
- I ti si rekla je i zagnjurila lice u njegove grudi, udiui njegov jedinstveni
miris.
Ne putajui je iz zagrljaja, poveo je ka salonu.
- Svia li ti se kua? Jesi li stigla da je pogleda? Meni se dopada, ali mislim da
je mala. Da sam imao vie strpljenja, a nisam, mogao sam pronai neto
adekvatnije.
- Oh, Maks! Kua je predivna! Moje je miljenje da je prevelika. Ne znam ta
u raditi ovde sama, a da je vea to bi mi tek izazvalo paniku!
- Nee biti sama. Veeras e doi kuvarica i sobarica. Nadam se da ti ne smeta
to sam ih izabrao umesto tebe. Premalo je vremena, a nisam mogao da
dozvolim da nema pomo od prvog dana.
- Maks, za tim zaista nije bilo potrebe. Mogu sama da odravam kuu i
spremam hranu.
- Znam, ali ja ne elim da to radi. Hou da bude negovana i lepa za mene, a
ne da se umara istei po kui.
- Ne znam ta da kaem. Oseam se tako... - suze su joj se zavrtele u oima.
Iako je ve nekoliko dana sebe ubeivala da stvari posmatra iz ugla zaljubljene
ene, podsvest joj je vikala stranu istinu.
- eljeno i razmaeno Maks joj je podigao bradu i zagledao joj se u suzne
oi. Nikako drugaije ne elim da se osea, Ketrin. Jesi li razumela?


Klimnula je glavom i propela se na prste da bi mu poljubila ugao usana. On je
doekao spremno i odmah produbio poljubac. Kao i uvek, u njenom zagrljaju
oseao se kao da plovi u bezvremenom i besteinskom stanju. Tako je ona
uticala na njega. Mogao je samo da osea njene meke, sone usne i predivno
izvajano telo. udnja koju je oseao prelazila je granice poznatog i to ga je
plailo. Ona je bila sve to mu je trebalo poslenjih dana. Podatna i meka, upijala
ga je savreno.
- Hoe li me odvesti gore da mi pokae koju si sobu izabrala za sebe?
upitao je promuklim glasom dok joj je otkopavao dugmie na haljini.
- Sobu sam izabrala za nas, Maks. I da, rado u ti je pokazati - mazno se
oeala o njega i povela ga ka spratu.
Kada su se nali pored velikog kreveta, Ketrin je urno otkopala Maksov
kaput, a za njim prsluk i koulju. Dok je grozniavo traila njegovu golu kou,
shvatila je da je postala zavisna od njegovog tela i dodira. Znala je da nikada ne
bi dosegla rajske visine bez njega. Uitak koji joj je pruao vodio je na mesta za
koja ni u najluim snovima nije pretpostavljala da postoje.
Kad su napokon zbacili odeu sa sebe, Ketrin se bacila na krevet i povukla
Maksa sa sobom. Nakon samo nekoliko sekundi bio je duboko u njoj. Dok se
estoko zakucavao, trudei se da to bre stigne do blaenog vrhunca, Ketrin ga
je podsticala, presreui njegove kukove i izvijajui se tako da svaki put ue do
kraja. elela je da im se tela stope toliko da se izbrie granica njegovog
prestanka i njenog poetka.
U telu joj se skupljala uarena lava koja je pretila da se izlije i ona je ekala to
oslobaanje. Za trenutak se umirio u njoj diui duboko i isprekidano, a onda se
polako izvukao i uao u nju takvom estinom da je vrisnula. To je gurnulo preko


granice. Telo joj se zatreslo, noge ukoile. Ponavljala je njegovo ime kao u
groznici, zasipajui ga vrelinom. Jo nekoliko puta je prodro u nju, a onda se, uz
urlik sruio preko njenog tela.
Ketrin se dugo borila da doe do ujednaenog daha. Maks je oputeno leao
preko nje.
- Kada god uem u sobu i pogledam u ovaj krevet, setiu se ovog trenutka
Maks. Nisi mi mogao poeleti lepu dobrodolicu.
- Ni ti meni. Uvek si tako spremna za mene. Moja si Ketrin. Samo moja. Hou
da to dobro zapamti. Imam nameru da te razmazim i priutim ti mnogo toga.
VI
Mrak i gusta magla ve su se uveliko spustili kada je neko ponovo pokucao.
Maks je ve odavno otiao rekavi da ima neke nezavrene poslove. Ve joj je
nedostajao.
Otvorila je vrata i ugledala dve ene ispred. Obe su bile punake, ali je jedna
bila mlada, a druga u srednjim godinama.
- Dobro vee gospoo blago su se naklonile, a Ketrin im je na licima videla
iznenaenje. Upitala se koji je razlog tome?
- Dobro vee. Molim vas uite. Pretpostavljam da vas je Maks... ovaj... grof
Bejli poslao.
- Ja sam Lusil, a ovo je Ester rekla je starija i osmehnula se. Grof nas je
poslao ovamo. Rekao je da emo od sada raditi za vas.
- Ja sam Ketrin Tarner uzvratila im je osmeh. Doite za mnom u salon.
Napolju je hladno pa ne bi bilo loe da se malo ugrejete pored kamina. Posle u
vam pokazeti gde su vae sobe.


- Oprostite gospoo, ali ja sam ve bila ovde. Grof me jue poslao da poistim
i spremim sve za va dolazak.
- O! Znai vi od ranije radite za grofa?
- Ve nekoliko godina i mu i ja radimo za grofa.
- A vi Ester?
- Ja sam se zaposlila pre est meseci, gospoo rekla je po malo stidljivo.
Gospodar misli da u vam odgovarati kao sobarica.
- Ne vidim zato ne biste. Drago mi je to je grof poslao nekoga ko ima
iskustva. Hajde da popijemo aj i malo bolje se upoznamo. Uite vi u salon. Sad
u ja.
Lusil je zaustavila blagim glasom.
- Gospoo, nemojte se vi zamarati. Mi smo tu da radimo. Ja u pripremiti aj.
Grof je rekao i da im stignem ponem sa pripremom veere.
- Hvala Lusil. Ester i ja emo biti u salonu - uhvatila je devojku za ruku i
povela je ka vatri. Pa, Ester, ini se da je grof dobro izabrao. Veoma si mi
simpatina.
- Nadam se da ete biti zadovoljni, gospoo.
- ini se da smo priblinih godina i nema potrebe da mi persira. Zovi me samo
Ketrin.
- U redu go... Ketrin Ester se osmehnula.
VII

Dok su veerali u maloj trpezariji, oboje su bili neobino tihi. Ketrin je
uivala u tome to joj se pruila prilika da vidi Maksa drugi put toga dana, a na
njegovom licu se nije moglo proitati o emu razmilja.


- Nisam te pitao kako je proao razgovor sa Frenkom - rekao je iznenada.
- Osim to mi je bilo strano neprijatno, rekla bih dobro. I pored toga to se
nadao neemu boljem, moj stric je svestan da su elje jedno, a mogunosti
sasvim drugo.
- emu se nadao?
Ketrin je slegla ramenima.
- Mislim da je oekivao da u se udati za nekog seoskog vlastelina i da nikada
neu dospeti ni kod njega, niti da budem neija ljubavnica.
- Razumem rekao je tiho. A ta ti kae?
- Verujem da bih ostala uskraena za neto najlepe to mi se dogodilo u ivotu
da nisam dola u London. Ve sam ti rekla ta sam imala u planu kada sam dola
ovamo. Sada sam te planove malo odloila, ali ne znai da ih neu ostvariti kada
ti... Kasnije.
- Ketrin, koliko puta treba da ti ponovim da nema potrebe da razmilja na taj
nain. Ve sam ti rekao da te neu tako lako pustiti od sebe. Ne znam zato je
toliko teko da to prihvati. Po tome kako reaguje na mene, mislim da ni ja tebi
nisam dosadan.
- Nisi Maks i nikada mi nee dosaditi. Ali sve ovo, pokazala je rukom oko
sebe nema potrebe da troi toliko novca na mene. Dovoljan si mi samo ti
uzdahnula je.
- Bogat sam kao Krez i zadovoljstvo mi je da troim novac na tebe. Kada smo
kod toga, Izvadio je papir iz depa ovde je spisak radnji u kojima sam ti
otvorio raun. Bio sam slobodan da poruim neke haljine koje su mi se dopale.
Ve sutra e ti biti isporuene. Ti ovih dana otii i kupi sve to ti se dopadne.


Trebalo bi da bude sva u svili, lepa moja devojko. Sada mi kai mogu li da
ostanem ovde noas?
- Kua je tvoja, ali nadala sam se da hoe I dalje je bila zbunjena zbog
njegovog preterano zatitnikog i posesivnog stava, ali i polaskana to je toliko
eli.
- Hajdemo onda gore. Odjednom vie nisam gladan... hrane oi su mu
usplamtele kao ugljen i Ketrin taj plamen oseti u stomaku. Ni ona vie nije bila
gladna.
im je zatvorio vrata, privukao je sebi i uurbano joj podizao haljinu.
Vidi li ta mi radi? pitao je hrapavim glasom. Izgaram da te osetim. Da
budem u tebi ruka mu je zavrila izmeu njenih nogu.
Nestrpljivo je preao dlanom preko mekanih kovrda, a potom gurnuo dva
prsta u nju i zavrteo ih snano.
Ketrin je zastenjala i nabila se jae na njegove prste. arolija koju je izvodio
sa svakim svojim dodirom pretvarala je u njegovu igraku. Mogao je da ini ta
mu je volja, a ona bi i dalje bila uzbuena i eljna. Kada je osetila krevet iza
sebe, naglo se odmakla od njega i okrenula se. Klekla je na mekani duek i
povukla suknju navie, otkrivajui mu svoju savrenu zadnjicu.
- elim da me uzme ovako. Molim te, samo raskopaj lic i uzmi me. Odmah.
Nekoliko trenutaka nije se deavalo nita i Ketrin je pomislila da joj nee
usliiti elju. A onda joj je stavio ruke na bokove i protrljao se o njenu zadnjicu.
Polako. Izluujue polako. Kroz mekanu tkaninu njegovih pantalona, oseala je
nabrekli ud.
- Postala si nezajaljiva mala. Hoe otpozadi, a?
- Da, molim te.


Brzo je otkopao pantalone i ogromni ud je iskoio, spreman za akciju.
Prislonio ga je na njeno vlano meunoje i protrljao ga. Ketrin je zastenjala i
taj zvuk izmami mu osmeh na lice. Uao je u nju polako. Uski kanal se otvarao i
proputao ga da je ispuni. Do kraja.
Osetila ga je u samom centu bia. Zaustavio se kada je dodirnuo neku malenu
taku koja je bila sredite njenog uzbuenja. Oseaj je bio bolno slastan.
- Au! Veoma je duboko ovako uspela je da progovori.
- Da, duo povukao se iz nje pa ponovo uao. - Jo?
- Daaa! pomerila se unazad da ga ponovo primi celog.
To ga je slomilo. Pokrenuo se i u brzom ritmu ulazio i izlazio iz nje. Mrvio je
svojim telom, ali ga je ona nekim udom doekivala i tako glasno podravala da
nastavi da je za samo nekoliko minuta stigao do vrhunca. Zastenjao je i ispustio
svoje seme duboko u nju, a potom je obuhvatio rukama i izgovorio njeno ime.
Ketrin se ispruila na krevetu, leei potrbuke, a Maks je legao pored nje.
- Nadam se da te nisam povredio okrenuo joj je lice ka svom i neno joj
zadenuo pramen iza uva.
Osmehnula mu se slatko.
- Nisi. Mislim da sve to radi moe da mi donese samo uitak. Uostalom,
sama sam traila.
- Drago mi je to se nisi udala za nekog seoskog vlastelina, Ketrin. Tada te
nikada ne bih upoznao i doiveo ovako ispunjavajui seks.
- Neverovatno je da se poznajemo samo sedam dana. Imam utisak kao da te
znam ceo svoj ivot. Kao da si uvek bio tu. Kada si pored mene ne treba mi nita
drugo. I vie si mi nego dovoljan Maks. Iskreno, to me plai.
- Znam rekao je kratko i poljubio joj kosu. Spavaj sada Ketrin.


Maks je privukao sebi tako da mu je leima bila oslonjena na stomak. Njena
prelepa kosa rasula mu se po grudima i blago ga golicala.
Kada je osetio njeno ujednaeno disanje, duboko je udahnuo. Poslednjih
nekoliko dana uopte nije stizao da misli o novonastaloj situaciji. Kako je dolo
do toga da je uzme za ljubavnicu? On, koji se zakleo da nikada nee plaati
nekoj eni vie od jedne noi, grlio je ovu krhku devojku i smiljao kako da joj
udovolji. Ne samo da je eleo da troi novac na nju, ve je imao i snanu
potrebu da je zatiti od svega. Jak poriv da je stavi ispod staklenog zvona u
kome bi mislila samo o njemu i ekala samo njega, kljucao mu je u glavi
svakodnevno.
Usne su mu se izvile u osmeh kada je pomislio koliko je situacija ustvari
apsurdna. Mukarci koje je poznavao uzimali su za ljubavnice iskusne ene i
udovice. A on? On je uzeo nevinu devojku bez ikakvog iskustva. Devojku, koja
je tako pristajala uz njega da se pitao da li je to stvarnost ili magija.? Znao je da
e ve narednih dana ceo London priati o njegovoj ljubavnici. To je morala biti
senzacija jer su svi znali da se drao bordela kao jedinog izvora zabave.
Sino u klubu je ve uo govorkanja. Niko nije imao hrabrosti da ga direktno
upita da li je istina da je Frenkova neaka sada sa njim, ali su se, svejedno,
domunavali. Odbio je bezbroj iskusnih dama koje su mu se diskretno nametale,
nudei mu svoju ljubav u zamenu za izdravanje, pa nikako nisu mogli da shvate
ta ga je privuklo kod jedne mlade devojke.
Sreom, on je znao odgovor na pitanje. Pored to je bila vanserijska lepotica,
Ketrin je bila najvatrenija ena sa kojom je bio. Davala je sve i uzimala isto
toliko. Samo njemu i samo od njega. Poljubio joj je belo rame i privio je jo jae
uz sebe, a onda i sam utonuo u san.


VIII
U narednih nekoliko dana Ketrinin ivot se iz korena promenio. Dok je sa
Ester obilazila radnje u Bond Stritu, primeivala je da i ene i mukarci jednako
bulje u nju. Odjednom je bila centar svaije panje. Neki su je posmatrali sa
prezirom, a neki sa divljenjem, ali su svi utivo klimali glavom i iskazivali
naklon kada bi je sreli. Poto Ketrin nije poznavala nikoga od tih ljudi, jednako
im je uzvraala. Maksova mo je oigledno bila velika kada je ona, kao njegova
ljubavnica, uivala ovakvu popularnost.
Nije joj to ba prijalo, ali se nije ni uzbuivala mnogo. Ona nikada nee biti
deo tog drutva pa zato bi je onda doticalo njihovo miljenje. Posluala je
Maksa i postavila sebe iznad stvarne situacije. Trudila se da joj dranje bude
utivo, ali rezervisano.
Od Lusil i Ester je saznala da svi znaju da je ona neaka Frenka Tarnera i da u
nekim klubovima krue prie da je Frenk napravio dobar posao sa grofom
Bejlijem. Meutim, niko nije imao pouzdanu informaciju pa se sve svodilo na
govorkanja. Sam grof nikada nije priao detalje iz svog privatnog ivota pa ni od
njegovih najbliih prijatelja nisu uspevali da saznaju neto korisno.
Tako su joj dani prolazili ispunjeni oprenim priama u kojima su ona i Maks
bili glavni akteri. Ona sama bi to pokuala da izbegne, ali Maks kao da se trudio
da je namerno eksponira. Dan poto se preselila u novu kuu, poklonio joj je
malu belu koiju koja je dodatno privlaila panju. Pored toga, insistirao je da
svakoga dana odlazi u kupovinu pa je bilo nemogue da ostane ne primeena.
Nekoliko puta su se ak posvaali oko toga, ali se svaka svaa zavrila
strasnim voenjem ljubavi, posle ega je znala da je bitka izgubljena. Grof Bejli


je, oigledno, voleo da prkosi drutvenim normama, a ona mu je bila odlian
adut za to.
Vrhunac je bila Frenkova poseta. Dok je jednog popodneva pila aj, Lusil je
ula u salon i najavila Frenka Tarnera.
- Uvedi ga Lusil rekla je i popravila nevidljive nabore na haljini.
- Keti, mila! ubrzo je zaula striev glas na vratima.
- Zdravo strie rekla je sa osmehom. Ve sam pomislila da nikada nee
doi da me poseti.
- Rekao sam da u doi. Nisam hteo da dotrim odmah. Sigurno ti je trebalo
vremena da se navikne na sve ovo rukom je pokazao na raskono ureen
dnevni salon. ini se da se Bejli lepo pobrinuo za tebe.
- Vie nego to je potrebno. Sedi, sipau ti pie.
- Izgleda drugaije Keti. Ko bi rekao da e na kraju zauzeti mesto koje ti
pripada? Srea ipak prati hrabre.
Ketrin mu je pruila au sa konjakom i sela u fotelju preko puta njegove.
- Ne razumem o emu pria strie Frenk. Nadam se da ne misli da je biti
ljubavnica jednog grofa ono to mi pripada.
- To je samo poetak, draga moja. Za nekoliko dana postala si senzacija u
gradu. Svi priaju o tebi. Kao i uvek, sve to Bejli radi, radi sa stilom. A to
izaziva panju. Mislim da ima velike planove sa tobom.
- Kao neko ko vodi bo... ovaj Zlatnu damu ti bi trebalo da zna da se ovakve
prie ne zavravaju tako. To to sam trenutno zanimljiva grofu ini me
senzacijom. Moram da priznam da mi se ba i ne dopada to mu sluim kao
zgodan rekvizit kojim eli da okira krugove kojima pripada. Verovatno si bolje


od mene upuen u to da je Maksvel Bejli eksentrik koji uiva da kri drutvene
norme.
- I u tome uspeva. Svi priaju o sutranjem balu na kojem planira da se pojavi
sa tobom. Zna da su mnogi plemii moji gosti. Sino su se svi diskretno
raspitivali o tebi. Naravno, ja sam ponosan to je moja devojica preicom stigla
u visoko drutvo priao je i dalje zaneseni Frenk. Samo da si mogla da vidi
Bertino zeleno lice. Uivao sam u tome. Ta ena je stvarno zla. Pitam se kako
sam zavrio sa njom.
- O kakvom balu pria? Ne idem ja ni na kakav bal sa Maksom. Ili bar ne
znam da idem dodala je tihim glasom dok je u sebi kljuala od besa. Morae
hitno da prekine predstavu koju je Maks izvodio pred londonskom
aristokratijom.
- Viktor Liroj, grof od Samerseta lino mi je rekao da je Bejli sino u klubu
potvrdio dolazak na bal koji prireuje. Nakon toga jo nekoliko plemia iz istog
kluba mi je potvrdilo isto to i Liroj.
- To to je Maks potvrdio dolazak na neki bal ne znai nita.
- Draga moja, potvrdio je da dolazi sa tobom. Jasno i glasno kako kae Liroj.
Nije rekao da dolazi sa prijateljicom ili tako neto. Rekao je da dolazi sa Ketrin
Tarner. Pretpostavljam da niko nije smeo da ga pita za detalje. Ali to nije ni
vano.
Ketrin je u glavi premotavala svaku re koju je razmenila sa Maksom
proteklih dana. Bila je sigurna da nijednom nije spomenuo nikakav bal. Nadala
se da e ga to vee videti da odmah ree sve nesuglasice. Sa svojim postupcima
kompromitovao je i sebe i nju.


- Verovatno je zaboravio da mi kae ili eli da to bude iznenaenje za mene
trudila se da izgleda nehajno pred stricem. Savetujem ti da se ne zanosi
previe mojim statusom. Ova pompezna uloga e nestati im Maks nae novu
zabavu.
- U redu, Keti. Do tada uivaj u svoj raskoi koja ti se nudi. Zasluila si malo
lagodnog ivota. I, oprosti ovoj staroj budali na prevelikom ushienju. Nadam se
das razume da ti elim najbolje ispio je pie i ustao. Idem sada.
- Hvala, strie. Zna da si ovde uvek dobrodoao. Poseti me kada god ima
vremena.
- Hou, lepotice. uvaj se.
Kada je ispratila Frenka, Ketrin se vratila u salon i besno se sruila u fotelju.
Ovo je bilo previe. Nije oekivala da e se ikada nai u centru panje nekog
visokog drutva, a kamo li londonskog. Morae da bude otra i da Maksu jasno
stavi do znanja da to mora prestati. ak i po cenu da se raziu.
Poslednja misao joj se uvue kao hladnoa u kosti. Nije bila spremna da ga se
odrekne. Ne jo. Previe je uivala u njemu. inilo joj se da i on uiva u njoj.
Nije pri tom mislila samo na svoje telo. Maks je doivljavao kao kompletnu
osobu. Uzimao je u obzir njeno miljenje i raspravljao sa njom o stvarima za
koje je pouzdano znala da mukarci ne raspravljaju sa damama. Pa, ipak, znala
je da je to samo deo njegovog scenarija za izazivanje drutvene sablazni.
Dok je zamiljeno vrtela uvojke kose oko prsta, vrata salona su se otvorila i
Maks je uao u prostoriju. Njegov osmeh, onaj koji rastapa svaki led, ponovo joj
je rasprio sve misli.
- Zdravo osmehnula mu se slatko.
Priao joj je i neno je podigao sa fotelje, a onda je privukao u zagrljaj.


- Zdravo i tebi proaputao je u njen vrat.
Njegov dah je osetila u dnu stomaka i elja je buknula istog trena. Da li e
tako uvek uticati na nju? Da li e ikada moi da ga pogleda i dodirne, a da ga ne
poeli?
- Dan se ba oduio. Mislio sam da nikada nee proi ljubio joj je rame dok
su mu ruke klizile niz njene bokove, privlaei je blie sebi. Jesam li ti
nedostajao?
Oseala je njegovu erekciju na stomaku i bilo joj je teko da se koncentrie na
ono to je priao. Bila je u potpunoj vlasti njegovih ruku i tela.
- Uvek Maks rekla je otegnuto i tiho. Kao da sam zaraena tobom. elim te
bez prestanka.
- I ja tebe lepa, moja Ketrin. I ti si mene zarazila. Nikada te se neu zasititi.
Nikada povukao joj je suknju i rukom potraio golu kou. Vetim, dugim
prstima uvrtao je mekane dlaice izmeu njenih nogu, kruei oko vlanog
otvora.
Uzdisala je glasno irei noge jo vie kako bi mu omoguila to bolji pristup.
Ve je bila izgubljena u ulnim nadraajima, a znala je da jo nije ni poeo
ozbiljno da je uzbuuje.
- Morau ovde da te uzmem povukao je ruku ostavljajui je nezadovoljenu i
podigao je u naruje.
Kada je spustio na sofu ponovo joj je zadigao haljinu i brzo skinuo kaput i
raskopao pantalone, svlaei ih do kolena.
- Vidi li kako utie na mene Ketrin? pokazao je na svoj ud koji je ve bio u
svojoj punoj veliini.


Ona je bestidno stavila ruku na svoje meunoje i protrljala prstima ruiasti
otvor. Podigla je vlane prste, koji su se presijavali, do njegovih usana i gurnula
mu ih u usta.
- Mogla bih za sebe da kaem isto. Oseti Maks. Ovakva sam zbog tebe. Vlana
i samo tvoja.
Zasisao je snano njene prste i snano uao u nju. Ova ena ga je dovodila u
stanje potpunog ludila. Iako je bio izdrljiv ljubavnik sa njom se uvek pitao
koliko e moi da izdri pre nego to prospe seme. Gledala ga je kroz
poluskupljene trepavice, rumenih obraza i blago razvojenih usana iz kojih su
izlazili zvuci nepomuenog zadovoljstva.
Ta slika, u spoju sa vrelinom njenog meunoja, ostavila mu je prostora da se
tek nekoliko puta snano zakuca u nju, pre nego to je doiveo prasak. Bila je
boginja sa inima koje su mono delovale na njega. Pao je preko nje teko diui
i zakopao lice u njen vrat.
- Izvini. Nisam mogao da izdrim due. Duan sam ti.
- Ne brinem previe dragi. Pretpostavljam da je ovo samo uvertira. Ne
sumnjam da e me u toku noi dovoljno puta dovesti do vrhunca. Hoe li da
veera pre nego to odemo gore?
- Trenutno samo hou da se zakopam u tebe i ostanem tamo veno. Hajdemo u
sobu.
Posle nekoliko zaustavljanja na stepenitu, jedva su stigli do spavae sobe.
Maks je zalupio vrata i odmah raskopao kope i vezice na njenoj haljini. Za as
je stajala naga pred njim.
- Lezi na krevet naredio je. Hou da gledam kako se zadovoljava Ketrin.


Posluala ga je i odmah legla. Podigla je noge u kolenima i rairila ih tako da
je imao savren pogled na njeno meunoje. Navlaila je u ustima palac i
kaiprst i spustila ih na sonu, ukruenu bradavicu. Uvrtala je polako, gledajui
ga u oi. Drugom rukom se mazila po stomaku, irei prste u lepezu. Polako je
sputala ruku ka meunoju dok je naizmenino istezala bradavice. Prstima je
prola kroz mekane kovrde i u naboru pronala jedri pupoljak. Krunim
pokretima ga je masirala dok su joj se oi same zatvarale. Znala je da Maks
upija svaki njen pokret. elela je da ga zadovolji. Spustila je prst malo nie i
polako ga uvukla u vlani otvor. Oteo joj se drhtavi uzdah i gurnula je prst
dublje. Izvukla ga je i pridruila mu jo jedan, a onda ih gurnula jako i zavrtela.
Palcem druge ruke je protrljala tvrdi pupoljak i svrila glasno.
Dok je plovila u gustoj magli zadovoljstva osetila je kako Maksov tvrdi ud
ulazi u nju. Polako i do kraja. Mirovao je tako deli sekunde, a onda se povukao
i snano zabio u nju. Muio ju je sporim izlascima i sve veim pauzama izmeu
zakucavanja. Oseala je kao da eli da je kazni za neto.
- Bre Maks podsticala ga je. elim te u sebi. Volim tvoj razdirui, brzi
ritam. Uzmi me. Tvoja sam. Rasturi me Maks, molim te. Nateraj me da vritim
od uitka mrmljala je dok je guila nadolazea elja.
Maks je podivljao od njenih rei. Ubrzao je ritam toliko da je mislio da e je
skriti. Zakucavao se duboko dok je reao nemoan da kontrolie situaciju.
Ketrinina utroba se grila i stezala ga, mamei njegovo seme. Kada joj se telo
zatreslo i iz grla poele da izlaze nepovezane rei, bio je gotov. Kosmiki potres
zahvatio mu je telo. Uarena lava izlila se iz njega i spojila sa njenim vrelim
sokovima. Od svih dosadanjih spajanja, ovo je bilo najee i najispunjenije.
Pao je mokar preko njenog, takoe, mokrog tela.


Ni sam nije znao koliko su tako leali kada se Ketrin javila slabim glasom.
- Frenk je dolazio malo pre tebe. Pominjao je neki bal za koji si, navodno,
potvrdio dolazak sa mnom.
- Vesti se brzo ire Maks se nasmejao. Tano je Ketrin. Sutra idemo kod
grofa od Samerseta.
- Zato ustrajava da od ove veze pravi cirkus Maks? Ketrin je uzdahnula.
Zna da me ne zanima ulazak u visoko drutvo i da ti nikada ne bih prebacila to
si negde otiao bez mene. To je tvoje okruenje.
- Previe si skromna, draga moja. Zapravo, ja sam odluio da idemo kod Liroja
zbog tebe. elim da te svi vide u mom drutvu.
- Namerno im prkosi, zar ne? Oboje dobro znamo da meni na takvom
dogaaju nije mesto.
- Sada me ljuti. Zato misli da ti nije mesto na jednom balu? Tvoja krv je
plavlja od krvi mnogih dama koje e tamo biti. To to nose neku titulu ne ini ih
boljim od tebe. Oekujem da bude spremna sutra u sedam. Zasenie ih svojom
lepotom Ketrin. A ja u biti ponosan zato to si moja.
- Ti si lud.
- Jesam. Lud sam za tobom gospoice podigao se na lakat i zadenuo joj
pramen iza uva.
- Ne skrei sa teme Maks. Ve sam rekla da me to ne interesuje. Zato onda
insistira da idemo?
- Zato to mogu. Da li je to dovoljno dobar odgovor?
- A ta ako ja kaem da neu da idem? upitala je izazovno.


- Nai u nain da te ubedim. No jo nije ni poela, draga moja. Uostalom,
nema ni jedan dobar izgovor da ne poe samnom. Ako je problem haljina zna
da moe...
- Ooo, uuti! Imam toliko haljina da neu stii da ih iznosim u ovom ivotu.
- Eto! Jo jedan razlog da izaemo nekuda.
IX
Bljetava svetlost i mnotvo ljudi zaslepili su Ketrin na ulasku u balsku
dvoranu grofa od Samerseta. Iako je mislila da je spremna za ovakav dogaaj,
kolena su joj klecala. Krajikom oka je pogledala svog pratioca. Izraz lica bio
mu je nedokuiv, a stav leeran. Verovatno se oseao dobro u svojoj koi i ovoj
besmislenoj situaciji. Na kraju, njegova specijalnost bila je da okira ugledne
plemike krugove.
Poto su se na ulazu pozdravili sa domainom, Maks je poveo pravo meu
zvanice. Iako se trudila da ne gleda oko sebe, svuda je primeivala gurkanje i
doaptavanje. Maksvel Bejli, grof od Barmura, bio je u centru panje. Zbog nje.
Maks je kroz svoje i Ketrinine rukavice oseao hladnou njenih ruku. Bilo mu
je ao to je primorao na dolazak, ali eleo je to. eleo je da je upozna sa svojim
prijateljima. Jo uvek nije imao jasnu predstavu zato mu je to bilo toliko vano.
Kada god je bio pored nje oseao se kao da je osvojio prelep, redak dragulj.
Sa ravnodunim izrazom lica je posmatrao Lirojeve goste. Lani osmesi,
kitnjaste dame i gospoda bili su svuda oko njega. Dobro je poznavao visoko
drutvo. Veina je bila suta suprotnost onome za ta su se izdavali. Zato se i
oseao boljim od njih. On bar nije bio licemer koji je noi provodio po
bordelima, a danju bio uviavni suprug ili udvara. iveo je svoj ivot onako


kako je eleo i nije se stideo toga. Bez obzira to su ga smatrali moralno
izopaenim. I to oni koji su bili gori od njega.
Stegao je Ketrininu sitnu aku i okrenuo je ka sebi. Zelena svilena haljina,
diskretno ukraena ipkom i volanima, stajala joj je savreno. Isticala je njene
obline i prelepe zelene oi. Oko vrata joj je blistala smaragdna ogrlica koju joj je
kupio ranije tog dana.
- Duo, opusti se. Ovo je samo obini bal. Garantujem ti da ti sada zavidi svaka
ena u ovoj dvorani.
- Kako si samo samouveren. Pretpostavljam da mi zavide zato to sam u tvom
drutvu osmehnula mu se slatko i odmah je poeleo da poljubi jamice na
njenim obrazima.
- I zbog toga, ali i zato to si najlepa prisutna dama.
- Primeuje li koliko si pristrasan?
- Nisam ni malo. Uvek sam umeo da prepoznam kvalitet, Ketrin. Ti si kvalitet,
definitivno.
Pocrvenela je od njegovih rei. Maksvel Bejli je umeo da izgovara reenice
tako da izgledaju kao nesporna istina.
- Hvala na komplimentu, dragi grofe. Ba ume da uini da se dama osea
posebno.
- Drago mi je ako sam to postigao. To mi i jeste bio cilj. A to ljupko rumenilo
je fascinantno. Hajde sada da odemo po pie pa da te upoznam sa nekim svojim
prijateljima neno je uhvatio za ruku i poveo kroz dvoranu.
Kako je vee odmicalo, Ketrin se sve vie oputala. Nije se dogodilo nita od
onoga to je u podsvesti oekivala. Niko je nije runo gledao ili joj uputio neki
nepristojan komentar. Znala je da je to zbog Maksa, ali nije se previe


optereivala razlozima. Njegovi prijatelji kojih nije bilo mnogo, prihvatili su je
sa dosta simpatija. Niko se nije obazirao na to to su samo ljubavnici. Nekoliko
njih je bilo sa suprugama. Dame su je odmah uvukle u razgovor i ubrzo je
shvatila da joj je veoma prijatno u njihovom drutvu.
Maks je sve vreme bio u blizini. ak i dok je razgovarao sa svojim
prijateljima, gledao je u nju. Plesali su i zabavljali se pa je, u pojedinim
trenutcima, imala utisak kao da tu zaista pripada.
Pono je ve odavno prola kada su se vratili kui. Ketrin nije oekivala da
Maks ostane, ali on je uao sa njom, kao da je to najnormalnije. Od kako joj je
kupio kuu, samo jednu no nije prespavao. Bila je vie nego zadovoljna.
- Umorna? prstima joj je podigao bradu tako da moe da joj vidi lice.
- Malo priznala je. - Ti?
- Sea se da sam ja navikao na noni ivot. Za mene je jo uvek rano. Hajde
sada u krevet.
- Ostaje, zar ne?
- Ostajem.
Pomogao joj je da svue haljinu. Brzo se uzbudila od vetih dodira njegovih
prstiju. im joj je raskopao steznik, sama je povukla vezice na podsuknji i za
as je pred njim stajala samo u arapama. Okrenula se i pogledala ga pravo u
oi. Znala je da ako u njima ugleda vatru, nee moi da je odbije. Uhvatila ga je
za ruke i podigla ih do svojih grudi. On je duboko udahnuo i prihvatio tamne
vrhove meu prste. Dok ih je uvrtao, usne su im se spojile u snaan, prodirui
poljubac.
Maks je privlaio Ketrinino telo dok je rukama lutao po njenoj satenskoj koi.
Ona ga je veto oslobaala odee i znao je da nee moi da odoli. Ponovo e je


uzeti, iako mu je bila namera da noas samo spava pored nje. Meutim, vatra
koju je palila u njemu, zahtevala je gaenje. Izluujua devojka je bila njegov
spas od poara. Odveo je do kreveta i legla je, eljno iekujui njegov sledei
potez. Stajao je pored kreveta i samo je gledao nekoliko trenutaka. Razmiljao je
na koji nain da je uzme.
- Lezi na stomak rekao je blago.
Kada ga je posluala, legao je pored nje i dlanom preao niz njena lea, preko
oble zadnjice, da bi se zaustavio na vrhu butina. Polako je progurao prst izmeu,
voen vrelinom koja je isijavala sa tog mesta. Dok je krunim pokretima
masirao vlani otvor i tvrdi vrak iznad njega, usnama joj je prelazio du kime.
Slatki uzdasi koji su izlazili iz Ketrininog grla i to kako je irila noge, govorili su
mu da je potpuno spremna za njega.
Legao je preko nje i oslonio se na laktove da umanji teinu. Svojim velikim,
napinjuim udom je trljao njen procep, sve dok nije zajecala. A onda je polako
prodro u nju. I dalje je bila veoma uska i brzo je stigao do kraja. Kada je blago
kriknula, za as se umirio, a onda se u istom ritmu povukao, pa sve ponovio.
Ketrin je bila potpuno nemona pod njim. Zarobio je svojim telom i nije imala
mogunost da se pomeri. Spori, duboki nasrtaji izazivali su neizdriv oseaj.
Usnama joj je milovao unu koljku i njegov dah palio joj je vrat i slao trnce
kroz itavo telo. Spoj nadraaja pretvarao je u eksplozivnu napravu, a ona to nije
mogla da sprei. Bilo je samo pitanje trenutka kada e joj dozvoliti da se
rasprsne. inilo se da to nee biti brzo jer je odravao spori ritam i taman kad bi
pomislila da je blizu, on bi se povukao i vratio je na poetak. Onda bi iznova
gaao malenu taku u njenoj utrobi. Jecala je od neizdrivog zadovoljstva i


nejasno ga molila za jo, ali on nije posustajao. Muio je iznova, sve dok nije
osetila da je potpuno poraena njegovom moi.
Kao da je osetio taj prelomni trenutak, Maks je iznenada ubrzao, gurajui sve
dublje i jae. Pritisak koji je oseala odveo je pravo u drugu dimenziju u kojoj se
rasprsla u hiljadu komadia. Grila se pod njim uzimajui svaki blaeni sekud
sree.
Maks je gurao i gurao bez prestanka, dok se Ketrin uz vrisak raspadala pod
njim. I sam je bio blizu i samo ga je jo jedan zamah delio od vrhunca. Oblio ga
je znoj i iz grla mu se oteo ivotinjski urlik pre nego to je pao preko njenih
lea, praznei se. Ketrin ga je svakog puta vodila sve dalje i dalje. Oseao je da
je u drugom univerzumu.
Izvukao se iz nje i legao na bok. Ketrin se i dalje nije pomerala i za as ga je
uhvatila panika. Okrenuo joj je lice ka svom i neno je pogledao.
- Jesam li te povredio?
- Ovo je bilo... Ovo je bilo... udesno grcajui je izgovorila dok su joj u
oima blistale suze.
- I ja mislim tako. Svaki put je sve bolje. Nikada te se neu zasititi Ketrin.
Moja si.
- Tvoja rekla je slabim glasom. Uvek.
Privio je uz sebe i zaspali su.
XI
Tri dana nakon bala, Maks je sedeo u svojoj radnoj sobi i sa suzdranim
besom sluao svog sagovornika. Taman je pomislio da je sve poslove doveo u
red i da nesmetano moe da se posveti svojoj omiljenoj zabavi, Ketrin, kada su
iskrsli problemi. I to, ni manje ni vie, nego u Francuskoj. Besneo je jer je bio


svestan da bez njegovog prisustva nee moi da rei problem na zadovoljavajui
nain.
Mark Kramer ga je mirno posmatrao, naviknut na ovakve ispade. Dodue, ovo
je bio prvi put da je Maks ljut zato to mora da napusti Englesku. Ovog puta je
bes zbog toga bio u prvom planu. Mark je bio siguran da zna zato.
- Umesto to divlja, povedi je sa sobom. Reenje je jednostavno rekao je
polako.
- O emu pria? Maks je utiao glas, iznenaen prijateljevom izjavom.
- Toliko dugo se znamo, Maks. Besmisleno je da pokuava da me zavara.
Priam o dami koja ti je pomutila pamet. Nemoj me pogreno shvatiti, meni je
drago zbog toga. Ketrin Tarner je prava ena za tebe. Pametna je, lepa i
zaljubljena. Ako si pametan, iskoristie to i oeniti je to pre.
- Ne seam se da u opis tvog posla ulaze saveti intimne prirode Mark Maks je
pokuao da ironijom prikrije svoje uzburkane emocije.
- U opis posla ne, ali kao prijatelj imam sva prava da ti delim lekcije. Ako me
seanje dobro slui, i ti si mene podsticao da oenim Helenu. Iako si veliki
protivnik braka.
- To je tano. I dalje sam protivnik braka. Mislim da venani list ubija sve to
je lepo.
- U mom sluaju nije tako, a koliko znam nijedan na prijatelj se ne ali.
Naravno, uslov je uneti u brak bilo kakve emocije. Ako mene pita, tvoja osnova
je odlina. Ljubav se izgradi sa godinama, a strast ne. Koliko sam uspeo da
vidim na balu kod Liroja, strasti ne manjka ni tebi ni njoj.
- Ponekad me zamara tvoja pronicljivost, Mark. I ne, ne mogu da je povedem
sa sobom upravo zbog toga. U njenoj blizini nisam sposoban da mislim ni na ta


drugo nego kako da se naemo u krevetu. Bojim se da mi to ne bi ostavilo
previe prostora da reavam poslovne probleme napokon je izgovorio naglas
istinu koja ga je izjedala.
- Onda iskoristi svoje odsustvo i dobro razmisli o budunosti. Siguran sam da
e u Parizu doi do zakljuka ta ti je initi. Nisi vie u cvetu mladosti. Stekao
si ogromno bogatstvo i bila bi prava teta da ga rasparavaju daleki roaci.
Pomisli samo kako bi ti Ketrin izrodila lepu decu.
Dok je neto kasnije sedeo u koiji koja ga je vozila do Ketrin, Maks je
razmiljao o onome to je Mark rekao o deci. Moda je to podsvesno i eleo jer
sa Ketrin nije koristio zatitu. Znao je da ne trebaju nikakvi posebni uslovi da bi
zaeli dete. To bi svakako doprinelo da se odlui za brak. Sigurno ne bi dozvolio
da njegovo dete odrasta onako kako je on odrastao, rastrgnut izmeu majke i
oca. Svakako, odvojenost od Ketrin e mu dobro doi. Bilo je krajnje vreme da
definie njihov odnos.
Ketrin ga je ekala na vratima i odmah mu se bacila u naruje. Bio je to lep
oseaj. Nikada ranije nije imao nekoga ko bi se radovao njegovom dolasku.
- Nisam te oekivala ovako rano, ali si me prijatno iznenadio - rekla je i
poljubila ga u ugao usana. Maks je odmah poeleo vie i produbio poljubac.
Posle nekoliko minuta se jedva odvojio od nje.
- Neu se zadravati, Ketrin. Doi u salon poveo je ka velikoj prostoriji.
- Neto nije u redu? Upitala je zabrinuto kada je seo i povukao je k sebi u
krilo.
- Moram u Pariz. Ujutru putujem. Iskrsli su neki problemi u fabrici koju tamo
imam.
- Razumem. Koliko... Koliko ostaje?


- Ne znam. Ne vie od nekoliko nedelja. Eto sjajne prilike da se malo odmori
od mene pokuao je da se naali.
- Jo uvek se nisam umorila rekla je tiho. Znala sam da e doi do ovoga
pre ili kasnije, ali sam se nekako nadala da e potrajati jo malo bila je iskrena.
- I hoe. Ketrin, ovo nije kraj. Ne mogu da te povedem sa sobom, ali kada se
vratim priaemo o tome. Previe je komplikovano da bih sada objanjavao.
- Zna da nema obavezu da ita objanjava. Biu tu kada se vrati.
- Mark Kramer ima uputstva da se pobrine za sve obaveze oko kue tako da
nema nikakvu brigu. Rauni u svim radnjama su ti i dalje otvoreni. Uivaj,
kupuj i misli na mene izvadio je iz depa vreicu sa novcem i stavio joj u ruku.
Ovo je za nepredviene trokove. Ne elim da ti ita nedostaje dok me nema.
- Hvala, ali to nije potrebno. Maks, nadam se da si me dovoljno upoznao da
zna da je i ovo to mi sada daje previe za mene.
- Znam i nisam eleo da te uvredim ni na koji nain. Samo hou da budem
siguran da ima sve to ti treba.
- Imam krov nad glavom, gomilu odee, domaicu, sobaricu. ta mi vie treba?
Dobro zna da taj novac neu taknuti, pa je bolje da ga ne ostavlja. Molim te
Maks, ne elim da se svaamo danas.
- Ni ja ne elim. Zato e i prihvatiti ovaj prokleti novac Maks je povisio ton
i Ketrin je tek tada zakljuila da je izuzetno nervozan. Nije mogla da se ne zapita
da li je to bilo zbog nje ili zbog predstojeeg puta.?
- Kako hoe slegnula je ramenima i promenila temu. Hoe li ostati na
veeri?
- Dovraga i veera! uzviknuo je pre nego to je spustio svoje usne na njene.
Ljubio je grubo, posedniki.


Bez obzira to nije bila raspoloena za takav poljubac, prihvatila ga je odmah.
Ostalo joj je jo samo malo vremena sa njim i nije nameravala da izgubi ni
sekund. Uzvratila mu je istom merom, unosei sve svoje emocije.
Kada je pozvao u sobu odmah je prihvatila. Bila je zavisna od njega, njegovog
tela i svega to joj je inio. Ostavila je razmiljanje za kasnije i odluila da u tim
trenutcima misli samo o njemu i zadovoljstvu koje joj je pruao.
im su se nali u spavaoj sobi, Maks je bacio na krevet i, oslobodivi ih samo
dela odee, odmah uao u nju. Spajanje je, kao i uvek, bilo eksplozivno i za as
su stigli do vrhunca.
Dok je leao pored nje, potpuno oamuen, Ketrin je ponovo posegnula za
njegovim telom. Bila je neumorna i to mu se mnogo svialo. Njegova mukost
odmah je reagovala na nene dodire njene ruke i ponovo su se upustili u
ljubavnu igru. Ovog puta ili su polako, upijajui jedno drugo. Kao da su oboje
eleli da zapamte svaki detalj na telu onog drugog.
Kasnije, dok se koija Maksa Bejlija udaljavala, Ketrin se nemono spustila na
pod salona. Njegov odlazak je oseala u vidu fizikog bola. Znala je da nije
smela da oekuje nita vie od prolazne avanture, ali bilo je tako lepo nadati se
neemu vie. Celo popodne bilo je jasno da i Maksu ovaj rastanak teko pada,
ali u tome nije pronalazila utehu. Ionako e ve sutra zaboraviti na nju. On je bio
grof i ovakva veza za njega nije mogla predstavljati nita drugo osim obine
zabave.
Jedva se podigla sa poda i otila do kuhinje. Slabim glasom je obavestila Lusil
da e preskoiti veeru, a onda je otila u sobu i legla na veliki krevet. Onaj u
kojem je do malopre bila sa Maksom. Oseala je njegov miris svuda. Zagrlila je
jastuk na kome je leao i pustila suze da slobodno poteku.


XI
Dani su se bezlino nizali jedan za drugim. Ketrin je ve odavno uvidela u
kakvoj se apsurdnoj situaciji nalazila. Pored Ester i Lusil nije imala nikoga sa
kim bi razgovarala. Stric Frenk joj nije dolazio u posetu. Morala je da bude
iskrena i prizna sebi da joj je to odgovaralo. Plaila se da bi joj postavljao pitanja
vezana za Maksa, a ona nije imala odgovore. Nije mogla da se pretvara da je sve
u redu, a da u sebi zna da nije tako.
Svakog dana se pitala gde je nestala njena preduzimljivost i borbeni duh.
Nekada je imala planove, a sada je bila oajna izdravana ena koju je ljubavnik
ostavio.
Dve nedelje od Maksovog odlaska odluila je da je bilo dosta ivotarenja i
samosaaljevanja. Zima je bila na izmaku, a ona je, pre nego to je upoznala
Maksa, imala plan da ostane u Londonu do kraja zime. Bilo je krajnje vreme da
pone sa organizacijom svog putovanja na sever. Iako joj je Maks ostavio
dovoljno novca da nesmetano otputuje, nije htela da ga takne.
Izvukla je vreicu sa svojim nakitom, onim koji je prokrijumarila od
izvritelja i otila u zalogaonicu. Iako je nakit vredeo mnogo, dobila je taman
toliko novca da otputuje i priuti sebi normalan ivot nekoliko meseci. Nadala se
da e brzo pronai neki posao. Za samo nekoliko dana bila je spremna za put.
Lusil i Ester je rekla da namerava da poseti neke daleke roake koji su iveli u
blizini Londona. Obe su mislile da e se Ketrin vratiti za nekoliko dana.
Proverila je polaske potanske koije za Manester i odluila da krene krajem
nedelje. U sebi je znala da pomeranjem odlaska kupuje vreme nadajui se
Maksovom povratku. To je bilo besmisleno jer posle skoro ti nedelje nije imala


nikakvih vesti od njega. Dodue, nije joj ni obeao da e pisati, ali je imala
pravo da se nada.
Dva dana pred polazak probudila se sa jakom muninom. itavo jutro joj je
bilo toliko loe da je jedva ubedila Ester da ne ide po doktora. I bila je u pravu
jer joj je ve popodne bilo sasvim dobro. Meutim, sledee jutro ponovilo se
isto i za samo nekoliko sati shvatila je ta joj je. Bila je trudna.
To saznanje inilo joj se zastraujuim i prelepim u isto vreme. elela je
Maksovo dete, ali se plaila njegove reakcije. Bila je svesna da on nije koristio
nikakvu zatitu. Verovatno je oekivao da se ona pobrine za to. A ona nije imala
predstavu kako bi to izvela. Sada joj se odlazak inio kao jedino reenje. Otii e
i zadrati dete. Sauvae sve lepe uspomene i volee svoju bebu bezuslovnom
ljubavlju. Ako ne nae mesto za pristojan ivot uvek e moi da se vrati u svoj
dvorac i taman morala sve da radi sama, prehranie sebe i svoje dete.
Sada je samo morala da saeka da joj se stanje malo stabilizuje, jer je znala da
nije dobro da putuje dok ima munine. Kako je dan odmicao bilo joj je sve bolje
i prvi put, otkako je Maks otiao, oseala je potpuni mir. Kao da je dobila neku
novu snagu i volju za ivotom.
Napolju je uveliko bio mrak, obavijen gustom maglom, kada je neko pokucao
na vrata. Spustila je knjigu koju je itala i pourila da otvori. Srce joj je snano
lupalo u nadi da e ugledati poznato lice.
Kada je otvorila i ugledala nepoznatog oveka pred vratima, jedva je uspela da
sakrije razoarenje.
- Dobro vee, gospoice Tarner obratio joj se nepoznati akcentom koji je
imalo plemstvo.


- Dobro vee. Kako mogu da vam pomognem? za as se ponovo javila nada
da moda ima vesti od Maksa.
- Ja sam Kventin Planket. Ovaj... prijatelj grofa od Barmura. Mogu li da uem?
Neto u njegovom pogledu joj se nije dopadalo, ali nije mogla da ga odbije.
- Izvolite saekala je da ue, zatvorila vrata i povela ga ka salonu. Kada su
uli, ponudila mu je da sedne, a ona je ostala da stoji. Pretpostavljam da imate
neku poruku za mene upitala je glasom u kome se nazirala znatielja.
- Imam. Maksvel Bejli me poslao da ga zamenim u jednoj vanoj ulozi, jedinoj
namenjenoj vama.
Ketrin ga je pogledala sa nerazumevanjem, a on se nasmejao prosto i odmerio
je bezobraznim pogledom.
- Treba da ga zamenim u krevetu, mala. ta je tu nejasno? To je jedino to
dobija od njega, zar ne? Ne brini, dovoljno sam dobar da ga zamenim. Na
kraju, vebali smo na istim mestima.
Samo deli sekunde trebao joj je da sloi odvratne rei u svom mozgu, a onda
je iz nje provalio bes.
- Napolje iz ove kue!
- Oho! Ovo postaje zanimljivo! Vidim da e biti i malo borbe. Tako je duo. Ja
volim temperamentne ene.
Ketrin se povlaila ka kaminu, grozniavo razmiljajui ta joj je najblie da
dohvati i odbrani se od ovog nasrtljivca koji, oigledno, nee mirno izai iz
kue.
Kventin je ustao i polako joj prilazio.
- Hajde lutko, doi. Znam da ti nedostaje dobar seks. Koliko je prolo od
poslednjeg puta? Tri nedelje? A moda Bejli nije bio poslednji koji te povalio?


Ketrin je napokon napipala teku statuu na komodi iza sebe. Osetila je blago
olakanje. Sada je samo trebalo da ga pusti da joj se priblii dovoljno i ne
dozvoli da posumnja u njenu nameru. Zato je duboko uzdahnula i zatreptala,
glumei slatku obamrlost.
- Sad si me razoarala. Oekivao sam da e se bar malo opirati, Ketrin, a ti si
samo mala kurvica koja jedva eka da oseti mukarca. Ipak, nema veze, i dalje
te elim i uzeu te odmah.
Pustila je da joj se priblii, toliko da je osetila njegov odvratni dah na svom
vratu, a onda je brzinom munje zamahnula statuom i udarila ga u glavu.
- ta doavola... stigao je da kae, a onda se sruio na pod.
Ketrin je oskoila unazad da joj ne padne preko nogu. Brzo je otrala da
probudi Lusil i Ester. Morala je nekako da izbaci ovog oveka iz kue. eludac
joj se stezao od pomisli da je njena ljubav, otac njenog deteta imao tako nisko
miljenje o njoj. Smatrao ju je obinom prostitutkom.
Domaici i sobarici, naravno, nije mogla da kae da je tog ljigavca Maks
poslao, ve im je rekla da ga je pustila unutra zato to se predstavio kao njegov
prijatelj, a ispostavilo se da je obini nasilnik.
Lusil je onsesveenom prvo proverila puls i kada je shvatila da je iv, ustala
je da razmisli ta im je initi. Ketrin se trudila da ostane pribrana, ali joj se telo
nekontrolisano treslo.
- Moram da odem jecajui je rekla. Ostavite ga ovde, a ja u otii.
- Ne, Ketrin. Imam ideju. Poslau nekoga od koijaa sa ulice da probude
Darijusa. On e ga izneti i odvesti odavde. Darijus poznaje skoro svakog
plemia u Londonu. Sigurno e znati da li se predstavio pravim ili lanim
imenom.


- Onda uini tako. Samo brzo, molim te.
Dok je Lusil otrala do ulice da poalje poruku, Ester je povela Ketrin u
kuhinju i nasula joj aj. Kada je smestila na stolicu i ogrnula toplim, vunenim
ogrtaem, vratila se do salona i zakljuala vrata. Ako se napasnik i probudi, nee
moi nikuda da ode dok Darijus ne stigne.
Vratila se brzo u kuhinju, zabrinuta za svoju gospodaricu. Iako im nije nita
rekla, Lusil i ona su dole do zakljuka da je trudna. Sada nikako nije smela da
se uzrujava. Ovo to se desilo previe je potreslo, a grof je naredio da moraju da
paze na nju.
- Treba li vam neto? Moda biste hteli da pojedete neto lagano Ester je
brino upitala.
- Hvala Ester. aj je dovoljan. Kada doe Darijus molim te da ga dovede
ovamo.
- Naravno. Vi ete prva saznati ko je ona hulja.
Bila je skoro pono kada Darijus napokon vratio. Za mukarca koji je tako
drsko uao u kuu ispostavilo se da je ozloglaeni razvratnik Fransis Preskot.
Lusil i Ester su se sablaznile kako se usudio da se predstavi kao grofov prijatelj
dok je Darijus prepriavao kako ga je poluosveenog odvezao kui.
Ketrin se pravila da paljivo slua ali misli su joj bile okupirane razmiljanjem
o tome kako ju je Maks izdao. Bolela je sama pomisao na to. Morala je da ode,
odmah. Vie nije bilo nikakvog razloga da ostane. Ovo vee je bilo taka na
kraju njihove prie.
- Darijuse, moete li ujutru da me odvezete do trga Hanover? uptala je
iznenada.


- Naravno da mogu gospoo, ali biu slobodan da vam ponudim da obavim
umesto vas posao koji imate tamo.
- Odatle mi polazi koija za Manester. Putujem kod roaka na nekoliko dana
tako da ne moete da me zamenite.
- Ketrin, zar nije bolje da malo saekate. Imali ste naporan dan, a i vae
stanje... Mislim ne oseate se najbolje zbunila se Lusil.
- Oseam se sasvim dobro i u stanju sam da putujem. Mislim da je bolje da se
na neko vreme udaljim iz ove kue. Uguie me boravak ovde.
- A da Ester poe sa vama? upitao je Darijus.
- Nema potrebe. U koijama koje putuju daleko uvek ima dosta ljudi, a i staje
blizu kue mojih roaka. Hvala, ali mogu sama.
- Grof e se ljutiti to smo vas pustili da putujete sami bila je uporna Lusil.
- Nee, verujte mi. Uostalom, on nije tu i pitanje je kada e se vratiti. Sami ste
mi rekli da uvek ostane dugo kada ode u Pariz.
- U redu, gospoo. Vi odluujete i ako elite da vas odvezem na stanicu, to u i
uiniti rekao je Darijus.
- Koija kree u osam. Molim vas budite oko sedam ovde. Sada u vas ostaviti.
Treba da spakujem jo neke stvari i da pokuam da odspavam makar malo.
Hvala vam za ovo veeras. Ne znam ta bih radila da nije bilo vas da mi
pomognete. Laku no slabano im se osmehnula i izala iz kuhinje.
Tek kada se nala iza zatvorenih vrata sobe, dopustila je svom strahu, bolu i
suzama da je potpuno ophrvaju. ivot nije bio pravedan. Dao joj je nadu u bolje
sutra, a onda joj grubo oduzeo sve. Ipak, jo uvek je imala svoj ponos koji joj
niko ne moe oduzeti. Imala je i jedan novi ivot u sebi i zbog toga nee
dozvoliti da padne.


Godinama je pronalazila reenje za svaki problem, pa nee ni ovaj biti
izuzetak. Razlika je bila u tome to je sada imala slomljeno srce ali, proi e
vreme, a ono je najbolji lek za sve. Zato e morati da potisne svaku misao
vezanu za Maksvela Bejlija. Previe je bolelo.
XII
Berta Tarner je sedela naspram svog iznenadnog posetioca i spremala se da
zapone napad. inilo joj se da e se tako najlake odbraniti.
- Hou da mi vrati sve do poslednjeg novia. Rekla si da e biti lako. Umesto
podatne ene dobio sam vorugu na glavi. Jue sam ceo dan proveo u postelji.
- Vikonte, sam si kriv za to to se dogodilo. Rekla sam ti da ne nasrne odmah
na nju. Ona je malo ekskluzivnija roba. Da nisi tako zabalavio na njeno telo,
sada bi ponovo bio u njenom krevetu.
- Uvalila si me u nevolju Berta. Sada e morati da ispata zajedno samnom.
Ne znam zato sam te posluao da se upustim u tako neto. Mala jeste lepa, a i
Bejlija mrzim, ali nije vredno. ta ako me je neko prepoznao? Bejli nee prei
preko toga bez osvete.
- Kaem ti da je on otiao i ko zna kad e se vratiti. Ne misli li da bi poveo
curu sa sobom da je jo uvek eli? Svima je poznato da grof voli da boravi na
kontinentu. Pariz ima toliko bordela da se on vie ni ne sea sa kojom je
poslednjom bio u Londonu Dosula je vino u vikontovu au, a potom sipala i
sebi.
- Misli li da bih mogao ponovo da pokuam za nekoliko dana?
- Ti si svoju ansu prokockao. Zna da si mi posebno drag i da bih volela da
uiva u maloj Ketrin, ali bojim se da to vie nee biti mogue. Morau da je
ponudim nekome drugom.


- Ne zavaravaj se Berta. Nema ti vie klijenata kao to sam ja. Kome bi
ponudila Bejlijevu kurvu? Niko ne bi smeo da joj prie dok se on ne vrati i ne
objavi da je zavrio sa njom. Ne znam zato to uopte radi?
- Mrzim je! elim da bude nesrena. Prokletnica izgleda i ponaa se kao
princeza. I Frenk je oboava. Ne prestaje da pria kako je njegova neaka uspela
da se izdigne na drutvenoj lestvici. A za to sam ja zasluna! Da nisam Bejliju
ponudila udobnost sobe na spratu, nikada se ne bi sreli. Ni hvala mi nije rekla, a
kamo li pomislila da mi se odui neim konkretnim.
- Izaziva avola. Smatraj da sam te upozorio. Ako Bejli otkrije da sam ja
Kventin Planket sigurno u te povui sa sobom
- Izlazila sam ja na kraj i sa veim nitkovima od tebe. Ne marim to mi preti.
Zna da u nai nain da se izvuem, a ti dobro pazi ta e. Ti si plemi, a ja
samo gostioniareva ena slegla je ramenima kao da je tim sve reeno.
Za to vreme Maks je sedeo u koiji koja je putovala ka Londonu. Jo samo
nekoliko sati delilo ga je od Ketrin. Nije mogao da se seti da je ikada neto tako
silno eleo kao to je eleo nju. Dani provedeni u Parizu inili su se kao godine.
To mu je dalo vremena da detaljno preispita svoj ivot. Nije se kajao ni zbog
ega i verovatno nita ne bi promenio. Ali to se ticalo prolosti.
Od kako se Ketrin pojavila, nita vie nije bilo zanimljivo osim nje. ak i
poslovi koji su mu ranije predstavljali izazov, zbog rizika koji su nosili, nisu
vie imali nekadanju ar. Tako je na kraju zakljuio da je mora imati samo za
sebe. Zauvek. Bila je potpuna glupost da ivi u onoj kuici, a da je on poseuje
svake noi, kada mogu da budu u zakonitoj vezi. Za to nije bilo nikakvih
prepreka. Trebao mu je samo njen pristanak.


Osmehnuo se kada je pomislio na koje e je sve naine ubeivati da prihvati
njegov predlog. I ni malo nije sumnjao u uspeh. Svialo mu se sve u vezi nje.
Bila je pametna, lepa, vedrog duha i ponosna. Savreno je odgovarala da bude
njegova grofica. Trebala mu je ena koja bi mu drala panju i van kreveta, a
bio je siguran da ona to moe.
Pogledao je kroz prozor. Magla nije bila toliko gusta i mogao je da vidi predeo
oko sebe. Bili su blizu grada. Ve je rekao koijau da ga vozi pravo u ulicu u
kojoj je ivela Ketrin. Prvo je eleo da vidi njeno lice i oseti svei miris njenog
tela. Tek posle toga otii e u svoj dom da bi se sastao sa Markom. Trebalo je da
ga obavesti na koji nain je reio problem i kakve je izmene napravio.
XIV
Potanska koija bila je neudobna i pretrpana ali se kretala brzo. Ketrin je
sedela pored prozora i bezvoljno gledala okolinu, dok je u glavi pravila planove
odakle da krene kada stigne u Manester. Za poetak je trebalo da pronae neki
smetaj. Nadala se da e moi da priuti neki povoljan pansion. To je svakako
bolji izbor od gostionice. im se sredi i malo odmori, morae da krene u potragu
za poslom. Trebalo je utedeti dovoljno novca za vreme kada ne bude mogla da
radi. Imala je pet, najvie est meseci na raspolaganju. Ako bude paljivo
planirala i troila novac, moi e da preivi dok beba ne ojaa da moe da je
poveri dadilji na uvanje. Ako bude bilo potrebe, prodae i nakit koji joj je
poklonio Maks.
Uz jak trzaj koija se zaustavila i neko je neno potapao po ramenu.
- Vreme je za veeru i noenje rekla je starija gospoa koja je sedela do nje.


Ketrin je duboko udahnula i slabano joj se osmehnula. Tek tada je bolje
pogledala svoju saputnicu. Po licu nije mogla da proceni koliko ima godina, ali
je tuga u oima odavala duboku starost.
- Hvala, gospoo odgovorila je posle nekoliko trenutaka i povukla krajeve
ogrtaa.
- Ja sam Laura Rubens. Ne bih htela da budem nepristojna, ali imam jednu
molbu za vas. Poto obe putujemo same volela bih da mi se pridruite na veeri i
da uzmemo zajedniku sobu. ini se da ni vi ni ja nismo dame koje bi trebale da
putuju bez pratnje.
- Ponekad ne moemo da biramo trenutak putovanja, ali da, slaem se sa vama.
Dobro e mi doi drutvo. Ja sam Ketrin Tarner iako je lagala da e joj drutvo
prijati, ipak je morala da prizna da joj gospoa Rubens nije delovala ni malo
odbojno.
Poto su uzele sobu u prilino jeftinom svratitu, vlasnikova erka ih je povela
na sprat, pomaui im da ponesu kofere.
Soba je bila mala, ali bar je bila ista. Uz zid, levo od ulaza, bila su
postavljena dva drvena kreveta. Pored svakog se nalazila stolica od izlizanog
drveta. Na suprotnom zidu stajao je mali sto na kome su se nalazili lavor i bokal
sa vodom. Pare polomljenog ogledala visilo je iznad. Pored je bio smeten
ormar, kome je jedno krilo blago visilo. Ketrin je odmah pomislila da ga sigurno
nee otvarati jer je bila sigurna da bi joj to krilo ostalo u ruci. Na zidu naspram
vrata nalazio se prozor sa tekom draperijom.
Sve u svemu, prostora za slobodno kretanje bilo je malo. Ali za tu no nee im
ni trebati vie.


- Da li postoji odreeno vreme kada se slui veera? upitala je gospoa
Rubens mladu devojku koja se premetala as na jednu, as na drugu nogu,
samo ekajui kada e je otpustiti.
- Ne, gospoo. Gosti kod nas dolaze u svako doba dana. U kuhinji uvek ima
hrane jer nikada ne znamo kada e nekome trebati obrok.
- Hvala rekla je gospoa Rubens i pruila joj kovanicu.
Devojka se zahvalno naklonila i, pre nego to je zatvorila kripava vrata,
promrmljala da je pozovu ako im neto zatreba. Tada se Laura Rubens okrenula
ka Ketrin.
- Vi ste ba utljivi, gospoice Tarner. I zabrinuti, ako smem da primetim.
Umem da sluam. Ako elite, slobodno mi poverite svoju brigu rekla je
majinski.
- Ne verujem da bih se posle toga oseala bolje, gospoo Rubens. Ni vi ne
izgledate preterano sreno. Tuga u vaim oima bilo je prvo to sam primetila
bez okolianja je rekla Ketrin. Moda biste eleli da ja sasluam vas uvek je
bila veta da skrene panju sa sebe.
- Tako mladi, a tako pronicljivi! Ja umem dobro da skrivam oseanja, a samo
inteligentan ovek moe da zaviri u neiju dubinu. I prepozna emociju. Pod
uslovom da zna gde da gleda.
- Moda sam to videla jer se oseam kao i vi. Srodne se due uvek prepoznaju.
- Onda u ja ispriati svoju priu, a posle vi moete svoju. Ne mislim ja da
emo tako pronai utehu, ali lake je kada se tuga deli.
Skoro je bila pono kada su se dve ene ponovo vratile u sobu. Dok su se
raspremale da legnu, Ketrin je razmiljala o udnim putevima gospodnjim.
Oseala je da mora imati nekog zatitnika, gore na nebu, jer kada bi god zapala


u problem, reenje je dolazilo ni od kuda. Daleko od toga da joj je ivot bio lep,
ali bila je iva i zdrava i imala snagu da uvek ide dalje.
Kada je legla u krevet, Laura je ve bila na ivici da utone u san, ali je ipak
rekla:
- Treba da zna da mi je neizmerno drago to sam te upoznala. Laku no,
Ketrin. Lepo spavaj i ne brini. Sada e sve biti dobro. Imamo jedna drugu.
- Laku no Laura. Iskreno se nadam da ste u pravu.
Ketrin je ugasila sveu i okrenula se na stranu. Pre nego to je legla, pomerila
je draperiju sa prozora. Slaba svetlost dopirala je u sobu. Gledala je u to svetlo i
ponovo prola kroz itav razgovor sa Laurom Rubens. Zaista je bilo pravo udo
to je srela nekoga poput nje. Zapravo, njihova se pria ak negde i poklapala.
Obe su imale slomljeno srce. Razlika je bila u tome to je Laura ostala bez
branog duga, a Ketrin je morala da napusti ljubavnika.
Posle njene otvorene prie, bez ijednog izostavljenog detalja i Ketrin je bila
potpuno otvorena. Nije preutala ak ni trudnou. Prvi put je pored sebe imala
enu koja je stvarno umela da slua. Bez ikakve osude i prigovora. Zato se pitala
koliko su deca vikonta Rubensa morala biti zla da je proteraju iz kue u kojoj je
provela dvadeset godina ivota. Ona nikako nije mogla biti loa maeha. Ketrin
je to znala po njenom glasu i izrazu lica, dok je priala kako ih je odgajala i
koliko je bila posveena njihovom ocu. Sada je bila sama. A jedino ega se
plaila u budunosti bila je samoa. Tako je, na kraju, dolo do toga da je
ponudila Ketrin da doe da ivi kod nje. Nije oekivala nita osim da joj pravi
drutvo i dozvoli da uestvuje u odrastanju deteta koje e roditi.
Laura Rubens ponudila joj je reenje na zlatnom tanjiru. Imala je kuu u
okolini Manestera i tvrdila je da je dovoljno velika za obe. Situacija je bila


skoro nestvarna i zato je Ketrin mogla samo da pomisli da je neka via sila
umeala prste. Moda e bol koji je oseala biti manji sa godinama koje e doi.
Iskreno se nadala da e kroz svoje dete moi da sea samo lepih trenutaka
provedenih sa Maksom. Moda e uspeti da zaboravi kako se gnusno poneo
prema njoj. Moda...
Sluajui tiho ravnomerno disanje svoje nove drubenice polako je utonula u
san.
XIV
Maksvel Bejli je drao pismo i u neverici ga itao po ko zna koji put. Sedeo je
na krevetu u spavaoj sobi u kojoj se jo uvek oseao njen miris. Ali nje nije
bilo. Od svih scenarija koje je zamiljao dok je bio na putu za London, ovaj mu
nije pao na pamet. Ketrin ga je ostavila. Razlog za to navela je u pismu i sada je,
pored fizikog bola koji je oseao, oseao i strahovit bes. Neko se usudio da
pokua od nje da napravi kurvu i da taj pokuaj pripie njemu. Taj je bio ili
potpuno lud ili neizmerno hrabar. Bez obzira na motiv, bio je siguran da e to
biti poslednje to je ta osoba uradila. On e se pobrinuti za to.
Samo da skupi snagu i izae iz sobe. Morae, na kratko, ostavi po strani
potragu za voljenom enom. Prvo je morao da kazni poinioca. Onoga ko se
usudio da je povredi.
Savio je pismo i stavio ga u dep, a potom dohvatio sa stolice Ketrinin jutarnji
ogrta. Mirisao je na lavandu i na nju. Opojna meavina izazvala je poudu, ali i
gorinu. Znao je da ga je ostavila zauvek i da pria koju su mu rekle Lusil i
Ester, da je otila kod roaka, nema nikave veze sa istinom. On je znao da nema
nikoga osim Frenka Tarnera.


Tromo se podigao i poao u prizemlje. Sada mu je trebalo da uje od posluge
sve to znaju o napadu koji se dogodio. Mark bi ve trebao da je na putu ovamo,
kao i Darijus. im je shvatio da je Ketrin otila, poslao im je poruku.
Lusil i Ester su oborenih glava sedele u kuhinji kada je uao. Iako je znao da
su uinile sve da je zadre opet su se oseale krivim.
- Doite u salon rekao im je kratko.
Nakon pola asa, u salonu su sedeli Mark, Darijus, Lusil i Ester i Maksu je sve
bilo jasno. Pitao se kako je domaica propustila da mu kae da je Kventin
Planket, ustvari Fransic Preskot. Taj kukin sin bio je toliki razvratnik da nije
prezao da posegne za onim to je njegovo. Znao je kako ene ele da se osvete
kada su povreene i raunao je da e Ketrin biti lak plen. Da li je stvarno mislio
da je ona kurva kao i one devojke koje rade za njenog strica? Dodue, tu misao
mu je mogla zabiti u glavu Berta Tarner. Bio je est gost Zlatne dame. Ali tim
e se baviti posle. Prvo je trebalo izazvati nitariju na dvoboj i osloboditi grad
jednog izopaenog uma.
- Mark, poalji nekoga sa porukom za Preskota. Odlui ko e pored tebe biti
moj drugi sekundant i zakai dvoboj u zoru. Ako odem lino, mislim da u
kopile odmah ubiti. Poto posle moram da traim Ketrin, ne treba mi nikakav
problem sa zakonom.
- U redu, idem odmah Mark je ustao. Vidimo se kasnije kod tebe.
- Doi ovde Mark. Ostau ovde.
- Daj Bejli! Ona sigurno nije u Londonu i nema svrhe da oekuje da se vrati.
Idi kui, odmori se i pokuaj da napravi neki plan kako da je naemo.
- I ovde mogu da se odmorim. Nema potrebe da idem kui. Treba mi neki trag,
a to mogu pronai samo onde gde je Ketrin ivela.


Mark je otiao i Maks je za njim poslao i Darijusa da mu dovede sobara i
donese oruje. Onda je jo jednom proao sa Lusil i Ester poslednjih nekoliko
dana pre nego to je otputovala. Nije bilo nieg neobinog osim da je dva dana
pred put imala probleme sa stomakom. Berta je zabrinuto konstatovala da nije
trebala da putuje uopte, ali da nisu mogli da je spree posle onog nemilog
dogaaja.
- Kako se oseala ujutru, pre puta?
- Bila je bleda i sigurna sam da je imala muninu jer nije mogla da popije ni
aj. Nadam se da se koija zaustavljala povremeno i da je mogla neto da
pojede.
Maksa je oblio hladan znoj. Nije morao da bude previe inteligentan da bi
znao o emu se radi. Ketrin je bila trudna. Nosila je njegovo dete, a bila je sama
i ubeena da je on prodao. Prokleta sujeta mu nije dozvolila da je povede sa
sobom! Kako je mogao da pomisli da e manje misliti o njoj ako je bude ostavio
u Londonu?
- Misli li da je trudna? upitao je tek da potvrdi svoje miljenje.
Lusil je potvrdno klimnula glavom. Bilo je oito da joj je neprijatno da pria o
tome sa grofom.
- Gospoica mi to nije rekla, vaa milosti, ali ene jednostavno znaju. Rodila
sam troje dece.
- Povui u se sada u sobu. Kada Sem stigne poaljite ga kod mene.
- Kada elite da bude veera?
- Nije mi do jela, ako budem bio gladan rei u ti.
im je uao u sobu, prvo je otvorio sve ormare i fioke. Odea koju je on platio
stajala je uredno okaena i sloena. Nita nije htela da ponese. U prvoj fioci u


komodi pronaao je vreicu sa novcem koju joj je ostavio. Nije morao da je
otvara da bi znao da ga nije ni takla. Pitao se kako je samo zamiljala da preivi
bez ikakvih sredstava. Pomerio je i podigao svaku stvar i nita.
A onda je ispod papira za pisanje pronaao priznanicu. Bila je iz londonske
zalogaonice. Znao je i gde se nalazi. Iznos koji je bio napisan malo ga je umirio.
Imae sasvim dovoljno dok je ne pronae. Pametno to je makar nakit unovila.
Ipak, on e sutra otii da ga otkupi. Kada je pronae i postane njegova grofica,
sigurno e eleti da ponovo ima taj nakit. Njegova ponosna Ketrin!
Stavio je priznanicu pored pisma i odloio sako. Legao je na krevet da ponovo
upija njen miris. To ga je smirivalo. Znao je da e je nai. Morao je da je nae.
ivot bez nje bio je besmislen. A tu je bilo i dete. Njihovo dete. Osmeh mu je
zaigrao na usnama i ubrzo je zaspao.
Kada se probudio u sobi su bile upaljene lampe. Uzeo je sa stoia depni sat i
video da je jedan iza ponoi. Doavola! Zato ga niko nije probudio. Ustao je i
video svoj kuni ogrta, uredno sloen preko stolice. Brzo ga je navukao, umio
se i poao u prizemlje. Sve je bilo tiho. Verovatno su svi spavali.
Kada je uao u salon zatekao je Sema kako spava u jednoj od fotelja. Na zvuk
otvaranja vrata, odmah se trgao.
- Grofe, dobro doli! Da li ste se lepo odmorili?
- Trebalo je da me probudi Sem. Da li je Mark dolazio?
- Jeste. On mi je naredio da vas ne budim. Rekao je da je sve u redu i da e u
pet ujutru doi po vas. Va pitolj je spreman. Hoete li da ga donesem da
proverite?
- Donesi. I sipaj mi neko pie. Mislim da se neu vraati u krevet. Ti, naravno
moe da ode na spavanje.


- Ne dolazi u obzir. Praviu vam drutvo dok ne stigne gospodin Kramer
sobar je bio izriit dok je toio pie u kristalnu au.
Tek kada je uzeo u ruke svoj pitolj, Maks je slegnuo ramenima i rekao:
Kako eli.
XV
Jutro je bilo vlano i zastraujue hladno. Grof Maksvel Bejli je stajao kod
velikog hrasta u Pustom polju. Pored njega su bili Mark Kramer i Endru
Mekgovern, kao sekundanti. Darijus i Sem su ostali u koiji. ekali su ve vie
od pola asa da se pojavi Fransis Preskot, ali sva je prilika bila da od toga nema
nita.
Maks je u hladnom besu razmiljao ta da preduzme povodom toga. Nije
mogao da dopusti da se Preskot izvue samo tako. Odluio je da seaka jo
malo, a onda da ode pravo u njegovu kuu. Tamo nee moi da ga ubije, a
moda to i nije neophodno. Ponekad je smrt nagrada. On e uiniti da neprijatelj
pati svakoga dana do kraja ivota.
Ve je svanulo kada su seli u koiju i krenuli. Meutim, presrela ih je mala
koija iz koje je izaao ovek koji se predstavio kao Preskotov koija. Rekao je
da ima poruku za grofa od Barmura. Poto ga je Darijus pretresao i uverio se da
nema kod sebe nikakvo oruje, dozvolio mu je da grofu urui pismo.
Maks ga je proitao, a onda rekao prestravljenom koijau da moe da se
udalji. Potom je besno udario nogom o pod.
- Prokleta kuka! viknuo je tako da su svi u koiji poskoili. Platie mi za
ovo!
Napeta tiina vladala je u koiji. Niko se nije usuivao da pita Maksa ta je
tako uznemirujue proitao. Svi su ekali da im sam kae.


- Otvori vratanca i kai Darijusu da vozi kui. Preskot je pobegao iz grada, a
verovatno i iz zemlje rekao je Semu, a onda se okrenuo ka Marku i Endriu.
Moraemo da smislimo novi plan. Upravo sam obaveten ko je Fransisu
Preskotu dao ideju da ode kod Ketrin.
- Dozvoli da pogaam. Berta Tarner rekao je Mark, a Maks je klimnuo
glavom.
- Jo jue sam znao da je ta vetica sigurno nekako umeana u sve ovo, ali sam
mislio da je samo blebetala bezveze. Meutim, podcenio sam je. Jo je opasnija
nego to sam mislio. Hou da nestane sa lica zemlje. Nai onog njihovog slugu
Luisa, plati mu koliko trai da se pobrine za nju obratio se Marku. Ja idem
da se raspitam kada se vraa koija koja je jue ujutru otila za Manester.
Nadam se da e koija znati da mi kae gde je izala Ketrin.
XVI
Ketrin je ve nedelju dana boravila kod Laure Rubens. Ispostavilo se da je
kua o kojoj je Laura priala da e biti dovoljna za njih dve i bebu, ustvari,
dvorac koji joj je ostao od prvog mua. U njemu je ivela posluga koja ga je
odravala i obraivala imanje, tako da nita nije bilo zaputeno. Kada su stigle,
Laura je predstavila kao roaku svog drugog mua i svi su je odmah prihvatili.
Nije mogla da se poali ni na ta. Polako se uklapala u novi ivot, ali je bol u
srcu bio stalno prisutan. elela je da bude na drugom mestu i da samo jedan
ovek bude pored nje.
To jutro je bila u etnji sa Laurom. Prijateljica je vodila da joj pokae juni
deo imanja. Na njemu su se nalazili najlepi panjaci. Blaga izmaglica meala se
sa zracima prolenog sunca dok su prelazile preko tek ozelenele trave. Ketrin je


kao omamljena ila pored Laure. Lepota joj je bila pred oima, ali ona nije
mogla da uiva u njoj.
- Nedostaje ti, zar ne? upitala je Laura tiho.
- Mnogo vie nego to bih elela.
- On je taj koji je izgubio, Ketrin. Da je bio malo pametniji uvao bi te kao
zenicu oka i ne bi te poistoveivao sa enama na kakve je inae navikao.
- Sama sam kriva Laura. Prihvatila sam ono to mi je nudio bez razmiljanja.
Morala sam da znam koje e biti posledice kada me se zasiti.
- Mora da naui da ne svaljuje uvek krivicu na sebe. Ti si jaka mlada ena,
ali ne toliko da bi nosila na leima sav teret ivota.
- Hvala ti na podrci. Ipak, niko me nije naterao da se ponaam kao bludnica.
Ve sam ti rekla da sam ja bila ta koja je traila od grofa da me uzme suza joj
je skliznula niz glatki obraz.
- Proi e, duo. S vremenom e shvatiti da je trenutak nepromiljenosti doneo
neto lepo.
Ketrin je spustila ruku na svoj, jo uvek ravan stomak.
- Nadam se da je tako.
Tada su obe primetile devojicu koja im je trala u susret. Bila je to Sara,
erka domaice u Laurinoj kui. Kada je stigla do njih, devojica je nekoliko
trenutaka hvatala vazduh, a onda napokon progovorila.
- Poslali su me po vas. Neko je doao i trai da vas vidi.
Ketrin i Laura su se istovremeno pogledale. Ketrin je pomislila da taj neko nije
doao zbog nje, jer niko ne zna gde je. ta ako je Laurin posinak doao da je
pozove nazad? U tom sluaju njena budunost ponovo visi na koncu.
- Da li si videla ko je doao? upitala je Laura.


- Nisam. Dorukovala sam u kuhinji kada je mama je rekla da pourim i
pozovem vas.
- Tri nazad i reci da dolazimo. Neka nas gosti saekaju u salonu.
Devojica je otrala, a Laura je uhvatila Ketrin ispod ruke.
- Ne brini unapred. Jo uvek ne znamo ko je doao. Moda je samo neko od
suseda.
Ketrin je duboko uzdahnula i klimnula glavom.
Za to vreme Maks je nemirno etao po salonu gospoe Rubens. Nije video
Ketrin vie od mesec dana i sada, kada je ostalo tako malo do susreta, nije
mogao da ieka taj trenutak. Svaki as je odlazio do velikog prozora, nadajui
se da e je ugledati, iako nije znao sa koje e strane doi. A onda se pojavila!
Bila je lepa kao privienje. Jutarnje sunce presijavalo se na njenoj rasputenoj
kosi boje lenika i davalo joj zlatnu nijansu. Njegova boginja, pomislio je.
Kolena su mu klecala, a ruke svrbele da je zagrli. Ipak se suzdrao i odluio da
je saeka tu, u salonu.
Jo na ulaznim vratima Ketrin je osetila miris njegove kolonjske vode i
ukopala se u mestu. To nije bilo mogue! On nije mogao biti ovde! Nikada nije
bila sklona umiljanju, ali je oseaj njegovog prisustva bio toliko stvaran da joj
je naterao srce u galop.
Laura je primetila da je zastala i lagano je povukla za sobom i uvela u salon.
Maks je stajao pored kamina u trenutku kada je ula u pratnji gospoe Rubens.
eleo je neto da kae, ali je samo stajao i gledao je.
Ketrin je sa istim zanosom gledala njega. Bio je lepi nego to se seala.
Krupan i moan, zraio je seksipilom.


Laura je, na tren, bila zbunjena, ali joj je odmah bilo jasno ko im je gost.
Prekinula je njihovu aroliju kada je pribrano rekla:
- Dobar dan. Ne seam se da smo se upoznali, gospodine.
- I nismo rekao je i dalje gledajui u Ketrin. Ja sam Maksvel Herman Bejli,
grof od Barmura. Nadam se da vam je vaa prijateljica pomenula moje ime,
makar jednom. Biu strano razoaran ako nije.
- Da, pominjala vas je. Mislim da u vas sada ostaviti same jer smatram da joj
dugujete objanjenje za neke svoje postupke. I upozoravam vas, ako se ne
budete dobro ponaali prema njoj imaete posla sa mnom rekla je Laura
kooperno.
Maks se suzdrao da se ne nasmeje. ena koja mu je pretila jedva je dopirala
do njegovih prsa.
- Ne bih rizikovao tako neto, gospoo Rubens - rekao je dok su mu oi veselo
sijale. Ova ena mu je bila simpatina na prvi pogled i kupila ga je odmah sa
svojim zatitnikim stavom. titila je njegovu Ketrin.
Laura je stegla Ketrininu ruku pre nego to je izala, a Ketrin je ostala da stoji
u mestu.
- Mislim da u joj biti veno zahvalan to te pozvala kod sebe. Olakala mi je
da te naem Ketrin rekao je dok joj se pribliavao. Naao bih te ja svakako,
samo bi to trajalo mnogo due oprezno joj je stavio ruke na ramena.
- Zato si doao Maks? Zar nismo rekli sve to smo imali? jedva je
progovorila.
- Ni sluajno! Kako si mogla da pomisli da bih te ikada delio sa nekim,
Ketrin? Ti si moja! Razume li to? Roena si za mene i suena meni. Nikada te
neu pustiti stegao je jako u zagrljaj i zaronio licem u njenu kosu.


- Kako onda... Zato je onaj ovek...? u pluima je stezalo i nije mogla da
zavri pitanje.
- ! Berta Tarner ga je poslala. Valjda je mislila da si slaba i nezatiena i da
e podlei laima koje ti je Planket rekao. Samo jo jedan dan je trebalo da
ostane u Londonu. Tada se ne bismo mimoili i niko ne bi patio. Voli li me
Ketrin?
- Zna da te volim. Prvo sam mislila da je to samo pouda, ali prevarila sam se.
Volim te od nae prve zajednike noi.
- Dobro je jer i ja volim tebe. Znao sam to i pre nego to sam otiao u Pariz, ali
hteo sam da budem siguran da ne mogu da ivim bez tebe. Mislio sam da u
poludeti kada te nisam zatekao u Londonu. Nemoj mi to vie nikada uraditi.
- Ne znam da li e me voleti i dalje kada ti budem rekla da sam...
- Znam da si trudna. Ozbiljno sam ljut to si htela da me ostavi u neznanju da
u postati otac i to si putovala u neizvesnost u takvom stanju. Ne misli valjda
da sam od neiskusne device oekivao da koristi zatitu. Ja sam taj koji je trebao
da te uva. Podsvesno sam eleo dete sa tobom. U suprotnom bih nas zatitio.
Darijus e dovesti koiju popodne. Vodim te kui grofice od Barmura. Biemo
srena porodica. I, ne pokuavaj da se protivi, jer ti nee uspeti.
- Poljubi me Maks rekla je nudei mu usne. Sprei me da se protivim.
Strast ih je ophrvala i poslednjim deliima zdravog razume, Maks se savladao
da je ne uzme odmah. Nalazili su se u tuem salonu i trebalo je reiti i pitanje
Ketrinine domaice.
XVII
Maks je nosio svoju nevestu ka spavaoj sobi u dvorcu u Barmuru. Bila je to
njihova prva brana no i, iako su se njihova tela dobro poznavala, oboje su bili


uzbueni kao da je prvi put. Kada je spustio i zatvorio vrata, odmah mu se ovila
oko vrata.
- Moda bi trebalo da budem smerna mlada i da ekam da ti mene zavede, ali
previe te elim grofe rekla je sa osmehom.
- Ni malo mi ne smeta tvoja pohotnost, draga. Slobodno me uzmi. Tvoj sam
ceo sputao joj je poljupce niz vrat dok je otkopavao dugmie na njenoj
haljini.
Za as su ostali bez odee i gutali su jedno drugo pogledom, kao da su prvi put
nagi. Maks je spustio glavu na njene nabrekle dojke i uzeo jednu usta, dok je
drugu stiskao rukom. Ketrin je dahtala i uvijala se od njegovih nadraaja.
Kada je uzeo u naruje i odneo do kreveta, lice joj je bilo rumeno od strasti.
elela ga je toliko da nije bila sigurna koliko e moi da izdri predigru. Kao da
joj je proitao misli, rairio joj je noge i podigao ih u kolenima. Bila je spremna i
potpuno otvorena za njega. Preao joj je prstima preko vlanog meunoja i od
tog dodira se izvila u luk. Jednom rukom joj je spustio bokove i prikovao ih za
krevet dok je prstima druge uranjao u njenu vrelinu. Kruio je po njenoj
unutranjosti, terajui je da stenje od zadovoljstva.
- Molim te Maks! Uzmi me! Ne mogu da izdrim! vikala je Ketrin.
- Samo jo malo draga. elim da se prepusti i dok ti se telo bude grilo u
ekstazi, ui u u tebe. A onda emo zajedno otii u raj nastavio je da je mui
prstima sve bre i Ketrin vie nije imala izbora.
Prepustila se vrhuncu koji se kao zemljotres irio njenim telom. Dok joj je
svaki mii pulsirao, Maks je uao u nju i nastavio u estokom ritmu. Obavila je
noge oko njega i zapala u potpuno bunilo, dok se produeni vrhunac meao sa
njegovim prodorima. Po tome kako su mu se miii na leima stezali pod


njenim prstima, oseala je da je i on blizu. Stezala ga je sve jae, podstiui
osloboenje.
Zajedniki vrhunac bio je kao pad sa ruba provalije. Ponirali su u nepoznate
dubine dok je uzburkana krv kolala njihovim venama. Dok je isputao vrele
mlazeve, pao je preko nje. Mokra tela stopila su se u jedno.
Kada su se malo pribrali, Ketrin je rekla:
- Ovo je moj zavet ljubavi. Zauvek u biti samo tvoja i pripadati samo tebi.
- Neverovatno, ali i ja sam pomislio isto. Samo moja i ja samo tvoj. Zauvek!
(Kraj)