You are on page 1of 1

Smolensk

Novgorod
Orel
St. Petersburg
Pskov
Cherepovets
Kaza
Ryaza
Bryansk
Kursk
Voronezh
Lipetsk
Penza
Izhevsk
Saransk
Nab. Chelny
Petrozavodsk
Tver'
Yaroslavl'
Vologda
Syktyvkar
Samara
Saratov
Perm'
Ufa
Yekaterinburg
Chelyabinsk
Tyumen'
Qostanay
Serov
Donets'k
Arkhangel'sk
Nar'yan Mar
Tobol'sk
Surgut
Salekhard
Omsk
Novosibirsk
Tomsk
Barnaul
Novokuznetsk
Astana
Qaraghandy
Semey Zhezqazghan
Qyzylorda
Vorkuta
Ukhta
Magnitogorsk
Nizhnevartovsk
Kemerovo
Orenburg
Orsk
Kotlas
Volgograd
Krasnodar
Astrakhan'
Elista
Oral
Aqtöbe
Stavropol'
Nal'chik
Kirov
n'
n'
-
Aturau
-
Aqtau
Krasnoyarsk
Bratsk
Tura
Turukhansk
Igarka
Dudinka
Noril'sk
Kyzyl
Irkutsk
Ulan-Ude
Chita
Yakutsk
Mirnyy
Abakan
Skovorodino
Blagoveshchensk
Khabarovsk
Vladivostok
Magadan
Komsomol'sk-
na-Amure
Yuzhno-
Sakhalinsk Vanino
Petropavlovsk-
Kamchatskiy
Tiksi
Khatanga
Pevek
Cherskiy
Dickson
Anadyr'
Murmansk
Nizhniy
Novgorod
Rostov-
na-Donu
Sevastopol'
Turkmenbashi
O
d
e
s
a
Makh
a
c
h
k
a
la
L'viv
Kalin
in
g
ra
d
Almaty
Kyiv
Ankara
Baku
Yerevan
Ashgabat
Dushanbe
Tashkent
Bishkek
Islamabad
Ulaanbaatar
Moscow (Moskva)
Tallinn
Helsinki
Vilnius
Minsk
Warsaw
Copenhagen
Stockholm
Oslo
Riga
Chisinau
Tbilisi
Beijing
Soul
P'ongyang
Kabul
Tokyo
N O R W E G I A N S E A
S E A
O F
J A P A N
YELLOW
SEA
CHI NA
SEA
PACI FI C
OCEAN
B A R E N T S
S E A
L A P T E V
S E A
K
A
R
A

S
E
A
W
H
I T E S E
A
B
A
L T I C
S
E
A

B L A C K
S E A
SEA OF
AZOV
C
A
S
P
I
A
N
S
E
A
CHUCKCHI
SEA
E A S T
S I B E R I A N
S E A
S E A
O F
O K H O T S K
B
E
R
I
N
G


S
E
A
ARAL
SEA
D
o
n
Z
h
a
y
y
q
(
U
r
a
l)
Vol g
a
Kam
a
T
o
b
o
l
Irtysh
Ishim
Ket'
O
b
'
Angara
Y
e
n
is
e
y
L
e
n
a
Vitim
O
le
k
m
a
A
ld
a
n
Vilyuy
L
e
n
a
O
le
n
e
k
Y
a
n
a
In
d
ig
ir
k
a
Omolo
n
Koly m
a
A
n
a
d
yr'
K
a
m
c
h
a
t
k
a
Vakh
P
u
r
O
b
S
e
v
.
D
v
in
a
Pechora
Taz
Y
e
n
is
e
y
P
y
a
s
in
a
K
h
eta
K
o
tu
y
Nizhnyaya Tunguska
Podkam
e
n
n
aya Tunguska
S
y
r
D
a
r
y
a
A
m
u
D
a
r
y
a
Naryn
Volg
a
O
k
a
Dnipro
D
n
y
a
p
r
o
Huang
E
r
tis
Ili
H
e
rlen
So
n
g
h
u
a
U
s
s
u
r
i
A
m
u
r
A
m
u
r
A
R
C
T
I
C O
C
E
A
N

ZEMLYA FRANTSA
IOSSIFA
N
O
V
A
Y
A
Z
E
ML YA
SEVERNAYA
ZEMLYA
NOVOSIBIRSKIYE
OSTROVA
OSTROV
VRANGELYA St. Lawrence I.
S
V
A
L B A
R
D
BELARUS
POLAND
DENMARK
UKRAI NE
T U R K E Y
I R A Q
TURKMENISTAN
PAKISTAN
Jammu
and
Kashmir
K A Z A K H S T A N
M O N G O L I A
C H I N A
D.P.R.
OFKOREA
REP. OF
KOREA
4
5
6
7
8
9
R.F.
1
2
3
ISLAMIC
REPUBLIC
OF
I RAN
 
U
Z
B
E
K
I
S
T
A
N
S
W
E
D
E N
N O R W A
Y
F I
N
L
A
N
D
A
F
G
H
A
N
I S T A N
R
O
M
A
N
I
A
SYRIAN
ARAB
REPUBLIC
(U.S.A.)
J
A
P
A
N
1. ESTONIA
2. LATVIA
3. LITHUANIA
7. AZERBAIJAN
8. TAJIKISTAN
9. KYRGYZSTAN
4. REP. OF MOLDOVA
5. GEORGIA
6. ARMENIA
International capital
City, town
International boundary
Road
Rail road
RUSSIAN FEDERATION
°
0
0 400 800 1200 1600 km
200 400 600 800 1000 mi
Map No. 3840 Rev. 2 UNITED NATIONS
January 2004
Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section
The boundaries and names shown and the designations used on this map
do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Dotted line represents approximately the Line of Control
in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan.
The final status of Jammu and Kashmir has not yet been
agreed upon by the parties.
6
0 °
1
6
0 °
1
8
0 °
4
0 °
8
0
°
8
0
°
6
0
°
4
0
°

0
°
2
0
°
4
0
°
60
°
80
°
100
°
2
0
°
60
° 100
°
1
4
0 °