You are on page 1of 2

Persoonlijke reflectie op Drama

Vroeger gingen we met de basisschoolklas wel eens naar dans of theatervoorstelling. Dit was dan erg
leuk, omdat het in mijn mening inzicht kan geven hoe je iets kunt uitbeelden en hoe je daarin gevoel
kan verwoorden. Zoiets verwachtte ik ook bij het vak Drama. Ik had nog nooit echte drama lessen
gehad tot de matching dag van de Pabo. Hier moest je gewoon inspringen op bepaalde situaties en
meedoen was erg belangrijk. Dat je bij bepaalde Drama lessen gewoon moest inspringen vond ik
voorheen erg lastig. Je moest razendsnel iets verzinnen en het gewoon uitvoeren. Het verzinnen
lukte me dan nog wel, maar het uitvoeren ervan was een ander obstakel. Ik denk dat ik het uitvoer
probleem door deze Drama lessen wel heb overwonnen. Zo was er bijvoorbeeld een oefening dat je
door middel van handen die tegen elkaar drukt de persoon tegenover je de zaal door moest leiden.
Als je een gekke beweging verzint moet je het gewoon uitvoeren en zo volgt de ander ook. Aangezien
ik wel benieuwd was geworden hoe kinderen het improviseren in de praktijk aan zouden pakken,
ging ik aan de slag met een dramaonderdeel waarbij je moet improviseren door middel van
voorwerpen. Ik mocht op mijn stageschool n dag voor de klas staan bij groep 6. Dit leek mij een
goed moment om deze improvisatie opdracht eens uit te gaan voeren. Daarnaast was ik nieuwsgierig
of ik zelf ook vooruit was gegaan in het uitvoeren van de improvisatieopdracht. Ik had een aantal
voorwerpen meegenomen en ze mochten er van alles mee verzinnen, zolang ze maar niet uitbeeldde
waarvoor het voorwerp diende. Bijvoorbeeld een paraplu mochten ze niet als een paraplu gebruiken.
Voor de kinderen was dit geen probleem. Het voorwerp veranderde zo van een hockeystick naar een
bezemsteel en zo ging het door. Ik moet zeggen dat het erg geslaagd was. Kinderen waarvan ik had
verwacht dat ze deze improvisatieopdracht niet zo leuk zouden vinden bleven maar doorgaan en er
werden zo hele interessante dingen verzonnen. Zo kwam ik er in de praktijk achter dat de theorie die
we geleerd kregen ook echt klopt. Daarnaast heb ik zelf ook twee rondes mee gedaan en ik moet
zeggen dat het verzinnen van een idee en het uitvoeren van de opdracht mij vlekkeloos verging.
Ik vond het erg leuk om te leren hoe je het vak Drama in kan zetten in de klas met kinderen.
Daarnaast zijn er zoveel vormen van Drama, wat ervoor zorgt dat je kunt afwisselen en dat je uit elk
kind wel iets kan halen. Zo zal het ene kind zich fijner voelen bij een schimmenspel door de
anonimiteit die het dan heeft, terwijl het andere kind het plezierige zal vinden om zich meer te uiten
via dans. Wat ik ook geleerd heb is dat kinderen je erg kunnen verrassen. Het introverte kind kan
door middel van Drama opeens heel extrovert worden. Bijvoorbeeld bij een verhaal waarin je
pantomime bij gebruikt. Kinderen moeten terwijl het verhaal wordt voorgelezen alles uitbeelden
door hun eigen lichaam en de emotie in hun gezicht in te gaan zetten. Niks is verkeerd en ik denk dat
dat voor kinderen ook wel een hoop vrijheid oplevert. Ik vind dit dan ook belangrijk. Ik heb gezien dat
dit super werkte bij de basisschooldag tijdens het kamp van de Pabo en ook in mijn eigen
improvisatieopdracht was ik erg verrast door de kinderen.

Holger de Nooij vermeld in zijn boek Kijk op spel dat de invloed die creatieve vorming heeft op het
zelfbeeld van kinderen en de rol die de leerkracht hierin kan spelen erg van belang zijn. Wat ik erg
mooi vind is dat Holger de Nooij aspecten benoemd van Drama die kunnen bijdragen aan de
persoonsontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen door middel van Drama naar een ander te
luisteren, concessies te doen, eigen standpunten te relativeren, zelfvertrouwen te hebben, zich te
kunnen verplaatsten in een ander en waardering te tonen voor een ander. Door middel van Drama
lessen kun je dit op een leuke en speelse wijze bijbrengen. Een ontspannen sfeer is hierbij belangrijk
en ook dat een Drama les regelmatig wordt gegeven, zodat deze wijze lessen ook beter bij de
kinderen blijven hangen. Holger de Nooij benadrukt ook de rol en de invloed van de leerkracht. Het is
altijd belangrijk dat de leerkracht een ontspannen sfeer creert, waardoor de kinderen ook meer
zelfvertrouwen kunnen krijgen in hun handelen. Verder ben je als leerkracht de regisseur en daarom
is communiceren ook heel erg belangrijk. Je manier van communiceren moet je ook aanpassen als je
je doel wilt bereiken. De regisseur dient de inleving van een kind zo te dirigeren dat er ruimte
overblijft voor het kind om zelf te interpreteren wat er van hem gevraagd wordt. Ik ben het helemaal
eens met Holger de Nooij. De leerkracht heeft heel veel invloed op de vorming van kinderen. Je bent
de regisseur in hun leven. Vaak bepaal je de lessen en hoe het moet. Door middel van Drama geef je
de kinderen de vrijheid van zelf interpreteren hoe het ook kan. Het is belangrijk als regisseur dat je
de touwtjes niet strak in handen houd, maar dat je juist de kinderen hun vrije beloop laat gaan.
Natuurlijk is het soms nodig om te sturen, wanneer kinderen echt niet naar elkaar luisteren, maar je
moet alleen sturen waar dat nodig is. Om een goede openheid van de kinderen te krijgen is een
ontspannen sfeer zeker belangrijk. Als de kinderen zich niet op hun gemak voelen dan kun je als
leraar niet zoveel beginnen. Daarnaast ben ik het met Holger de Nooij eens dat je door middel van
leuke Drama lessen aan de kinderen belangrijke vaardigheden kunt meegeven die goed zijn voor de
persoonsontwikkeling van kinderen. Kinderen zullen er niet eens snel bij stilstaan dat ze deze
vaardigheden leren en dat maakt het voor kinderen denk ik ook interessanter. Ze hebben gewoon
plezier met Drama.