You are on page 1of 12

Aurelian LAVRIC, doctor în Istorie, conf. univ.

,
Catedra Relaţii Internaţionale, USM, Chişinău
* INTEGRAREA EUROPEANĂ A
REPUBLICII MOLDOVA:
REALIZĂRI ŞI OBSTACOLE
*Scurt istoric:
*1994: Acordul de Parteneriat şi Cooperare
(APC)/ Partnership and Cooperation
Agreement (PCA), în 1998 a intrat în vigoare.
* 2005: RM a semnat cu UE Planul de Acţiune
(Action Plan) UE – Moldova din cadrul PEV,
document reînnoit în 2008.
*În prezent se
negociază:
*Acordul de Asociere
*Planul de acţiuni privind liberalizarea
regimului de vize
*Crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi
Cuprinzător

*Programele UE
privind RM
*Din 2004: Politica Europeană de vecinătate
(PEV) – European Neighbourhood Policy (ENP).
*Din mai 2009: Parteneriatul Estic.
*RM: „poveste de succes”
(„success story”) a
Parteneriatului Estic?
*Indicatori cheie:
*Anul 2011, medie lunară pe o persoană,
lei/Euro:
*Venituri disponibile 1444,7 = 95 Euro.
*Cheltuieli de consum 1534,1 = 101,59 Euro.
*Minimul de existenţă 1503,0 = 99,53 Euro.
*Anul 2011 faţă de anul 2010, %
*Venituri disponibile 113,4
*Cheltuieli de consum 111,8
*Minimul de existenţă 109,4
*Factorul rusesc în
contextul apropierii RM
de UE
*Preluări de infrastructură
(Belarus, Ucraina, Moldova şi Armenia)
*Preţuri diferenţiate la energie (exemplul
Ucrainei)
*Embargouri de gaz şi petrol
*Blocade comerciale (vin, legume, carne etc.)
ale Moldovei şi Georgiei
*Instrumentele de
influență ale UE:
*Sancţiuni inteligente: încetarea demersurilor
de cooperare, neacordare de vize
*Reducerea asistenţei financiare
*Evaluare critică prin Planurile de Acţiune
*Conflictul
[Trans]Nistrean
*Administrația de la Tiraspol este folosită de
Moscova ca un instrument de exercitare a unor
presiuni asupra Chișinăului pentru ca RM să
adere la Uniunea Eurasiatică.
*Câtă vreme nu este soluționat conflictul
nistrean și nu e securizată granița de est a RM,
nu poate avea loc aderarea RM la UE.
*Ciprul (din 1 mai 2004 – membru al UE) - nu
reprezintă un precedent pentru RM.*Premise ale aderării
RM la UE
* De la sfârşitul anului 2009, RM a înregistrat
progrese în domeniul democratizării şi reformelor
(mai sunt problme în ceea ce priveşte reforma
justiţiei, eradicarea corupţiei, asigurarea unui
mediu de afaceri funcțional ș.a.).
* Din grupul celor 6 state din Parteneriatul Estic, RM
are atitudinea cea mai favorabilă faţă de UE.
* Din grupul celor 6 state din Parteneriatul Estic, RM
are economia cea mai orientată către Uniune. Cum
circa jumătate din comerţul exterior total al
Moldovei se realizează cu UE, conform rapoartelor
de presă ale Comisiei Europeane, se poate afirma
că Moldova a atins deja un nivel înalt de ”integrare
comercială” cu UE şi această tendinţă, conform
estimărilor, se va menţine şi în viitor.
* Fiind o ţară mică, RM poate fi absorbită uşor de
UE.

*Elemente ale situației
din prezent:
* Lipsa unei perspective clare pentru RM de
a deveni membru al UE reprezintă un
impediment în calea dezvoltării unor
relații mai profunde între RM și UE.
*După aderarea României şi Bulgariei la
Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007,
rezerva faţă de continuarea procesului de
extindere a luat amploare în statele
membre ale uniunii.
*Republica Moldova nu a trimis deocamdată
la Bruxelles o cerere de aderare la UE.
*Perspectivele
aderării RM la UE
* Seriozitatea autorităților moldovene în
implementarea reformelor (asigurarea unui
nivel de trai mai înalt pentru populația
țării, eradicarea corupției din sistemul de
justiție și din administrația de stat) și
armonizarea legislației naționale cu cea a
UE,
* O conjunctură favorabilă în cadrul UE,
* Soluționarea conflictului nistrean.
*INTEGRAREA
EUROPEANĂ A REPUBLICII
MOLDOVA: REALIZĂRI ŞI
OBSTACOLE
Mulțumesc.
Conferențiar universitar, dr. Aurelian Lavric
aurelian_loverick@yahoo.com