You are on page 1of 24

SAVEZ UDRUZENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

REPUBLIKE SRBIJE

NNA –NACIONALNA ASOCIJACIJA SESTARA I BABICA
ČLANICA:
1. ICN(International Council of Nurses)
2. EFN(European federation of Nurses associations)
3. EFNNMA(European Forum of National Nursing and Midwifery
Associations and WHO)


PLAN KE ZA 2014 GOD.JE USVOJEN NA
SKUPŠTINI SAVEZA ODRŽANOJ NA PALIĆU,21.10.2013
GODINE


PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE SAVEZA
ZA PERIOD VII-XI MESEC 2014 GODINE
KE ČLANICA SAVEZA NE NALAZI SE U OVOM PROGRAMU !
REGIONALNE KE SE SPROVODEPO PLANU UDRUŽENJA SHODNO
ODLUKAMA SKUPŠTINE SAVEZA I AKREDITACIONOG TELA
Program sadrži:
Kalendar stručnih aktivnosti za osam (8) Stručno profilskih Društva u okviru Saveza
udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije,:
• Društvo medicinskih sestara -tehhničara i babica Srbije(sa 20 profilskih
sekcija),
• Društvo sanitarnih inženjera i tehničara Srbije (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo radioloskih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo zubnih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo farmaceutskih tehničara Srbije(sa 2 profilske sekcije),,
• Društvo laboratorijskih tehničara Srbije(sa 4 sekcije)
• Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije,
• Društvo dijetetičara- nutricionista Srbije
• 46 okružnih udruženja-članica Saveza

Kontinuirana Edukacuja sprovodi se kroz sledeće stručne aktivnosti
• Simpozijume
• Kongrese
• Kurseve
• Republičke Stručne Konferencije profilskih društava
• Republičke stručne sastanke za regione,okruge
• Regionalni stručni sastanci Udruženja-članica Saveza
• Testove
• On line testovi na portalu www.szr.org.rs
• Seminare
• Prezentacije stručnih saopštenja(ppp,posteri)
• Studijske boravke u inostranstvu sa mentoromPROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE,2014 GOD.
KONTINUIRANO 24 SATA -NEPREKIDNO
Republički stručni skup za Beograd
Naziv skupa::“ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
Mladenovac,04.07.2014 god


Republički stručni skup za Beograd
Naziv skupa::“ Sestrinstvo i babištvo Srbije – koraci prema EU“
Akreditacioni br:D-1-1784/13“ (.Pasivni učesnik 2 boda)
DZ.Mladenovac,
04.07.2014 god, Mladenovac,Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa::“ Koncept uključivanja pacijenta u proces zdravstvene
nege“ (Akreditacioni br: D-1-498/14(.Pasivni učesnik 2 boda)
Vlasotince,05.07.2014

Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa::“ Koncept uključivanja pacijenta u proces zdravstvene
nege“ (Akreditacioni br: D-1-498/14(.Pasivni učesnik 2 boda)
Leskovac,05.07.2014Republički stručni skup za kolubarski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Valjevo,sala DZ,09.07.2014

Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Despotovac,10.07.2014Republički stručni skup za Kosovsko mitrovački okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Amfiteatar med fakulteta
Kosovska Mitrovica ,11.07.2014

Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa::“ „Više lica jednog fenomena-Komunikacija i konflikt u
zdravstvenom timu „
Akreditacioni br:D-1-1128/14-(.Pasivni učesnik 10 bodova)
Test
Sala Narodnog pozorišta
Leskovac ,13.07.2014god.

Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa::“ „Više lica jednog fenomena-Komunikacija i konflikt u
zdravstvenom timu „
Akreditacioni br:D-1-1128/14-(.Pasivni učesnik 10 bodova)
Test
Vlasotince ,13.07.2014god.

Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Trstenik,14.07.2014

Republički stručni skup za Kikindu
Naziv skupa:“ Solidarnost i humanost u zdravstvu“
(Akreditacioni br:D-1-495/14 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kikinda, (Centra za stručno usavšavanje) 17.07.2014 godRepublički stručni skup za Kikindu
Naziv skupa::“ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
Kikinda, (Centra za stručno usavšavanje) 17.07.2014 god

Republički stručni skup za Kikindu
Naziv skupa:“ Solidarnost i humanost u zdravstvu“
(Akreditacioni br:D-1-495/14 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kikinda, (Centra za stručno usavšavanje) 17.07.2014 godRepublički stručni skup za Kikindu
Naziv skupa::“ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
Kikinda, (Centra za stručno usavšavanje) 17.07.2014 god

Republički stručni skup za Kikindu
Naziv skupa: “ Reč dve o empatiji“.Akreditacioni br:D-1-2080/13.
(Akreditacioni br:D-1-495/14 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kikinda, (Centra za stručno usavšavanje) 18.07.2014 godRepublički stručni skup za Kikindu
Naziv skupa::“ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“
(Akreditacioni br:D-1-496/14.Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kikinda, (Centra za stručno usavšavanje) 18.07.2014 god


Republički stručni skup za Mačvanski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Loznica,04.08.2014god

Republički stručni skup za Mačvanski okrug-Loznica
Naziv skupa::“ „Više lica jednog fenomena-Komunikacija i konflikt u
zdravstvenom timu „
Akreditacioni br:D-1-1128/14-(.Pasivni učesnik 10 bodova)
Test
Loznica,05.08.2014god.Republički stručni skup za Mačvanski okrug-Loznica
Naziv skupa:“ Koncept uključivanja pacijenta u proces zdravstvene nege“
(Akreditacioni br: D-1-498/14(.Pasivni učesnik 2 boda)
Loznica,06.08.2014god.Republički stručni skup za Mačvanski okrug/Ljubovija
Naziv skupa:: „Više lica jednog fenomena-Komunikacija i konflikt u
zdravstvenom timu „
Akreditacioni br:D-1-1128/14-(.Pasivni učesnik 10 bodova)
(Test)
Ljubovija,07.08.2014god.

Republički stručni skup za Pomoravski okrug
„Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Svilajinac, 06.09.2014 god

Republički stručni skup za Šumadijski okrug-Kragujevac
„Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Kragujevac, 09.09.2014 god
Republički stručni skup za Podunavski okrug
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Smederevska Palanka, 10.09.2014 god


Republički stručni skup za Timočki okrug
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Majdanpek, 11.09.2014 god
III STRUČNA KONFERENCIJA SESTARA
STOMATOLOGIJE,OFTALMOLOGIJE,ENDOSKOPIJE, ANESTEZIJE I
INTEZIVNE NEGE,ONKOLOGIJE,INFEKTOLOGIJE SA DERMATO
VENEROLOGIJOM
“Tantum scimus quantum memoria tenemus”-“ Kolikoznamo toliko i
pamtimo“
Ukupan broj bodova 14
Lepenski Vir,11.09-14,09,2014god

: Republički stručni sastanak
“ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
Lepenski Vir,11.09.2014 god
KURS PRVE KATEGORIJE
„INFEKTIVNE BOLESTI OD ZNAČAJA ZA STOMATOLOŠKU I OFTALMOLOŠKU
PRAKSU“
(Akreditacioni br D-1-478/2014, Pasivni učesnik 6:
Lepenski Vir,12.09.2014
Infektivne bolesti u oftalmologiji
Prim. Dr Živorad Jovanović,OB Smederevska Palanka
Sestrinske intervencije u negovanju oftalmološkog bolesnika sa prenosivim
bolestima
Vss Jadranka Adamović,OB Smederevska Palanka
HIV I Aids –bolesti od značaja za stomatološku praksu
Prof.Dr Zoran Ristić,Beograd
Stomatološki aspekti pacijenata sa virusnim hepatitisom
Ecc men u zdravstvu Aleksandra Perović,ZC Zaječar
Pacijent sa HIV infekcijom I stomatološke intervencije
Vss Irena Mitrović,Studentska poliklinika,Beograd
Mere zaštite
Ms Gabriela Simić,Zavod za zaštitu radnika,Kragujevac
Radionica interaktivna,rad u maloj grupi
Svi predavači
Diskusija I najvažnije poruke iz predhodnih izlaganja
Izlazni test
Evaluacija


KURS PRVE KATEGORIJE
“ PREVENCIJA BOLESTI,DIJAGNOSTIKA I LEČENJE OBOLJENJA
RESPIRATORNOG TRAKTA„
(Akreditacioni br D-1-477/2014, Broj bodova 6 )
Lepenski Vir,13.09.2014 god.

Ulazni test
Anatomija I fiziologija respiratornih organa
Dr.sci Zorica Radojević,pneumoftiziolog,ZC Užice
Simptomi,znaci I dijagnostika bolesti respiratornog trakta
Dr sci Zorica Radojević,pneumoftiziolog,ZC Užice
Bronhoskopija
Vss Milica Dejanović,KC Srbije,Beograd
Čuvanje,priprema I održavanje bronhoskopa
Vss Milica Dejanović,KC Srbije,Beograd
Gasne analize
Dušan Jovičić,glavni tehničar službe za anesteziju I reanimaciju KBC Zvezdara,
Beograd
Lečenje kiseonikom
Dušan Jovičić,glavni tehničar službe za anesteziju I reanimaciju KBC Zvezdara,Beograd
Lečenje kancera pluća
Vss Biljana Saveljić, OB Užice
Primarna,sekundarna I tercijalna prevencija oboljenja respiratornog trakta
Vss Biljana Saveljić,OB Užice
Respiratorna rehabilitacija
Vss Milka Stojić,OB Užice
Postoperativni tretman disanja
Vss Milka Stojić,OB Užice
Radionica interaktivna-položajna drenaža,manuelna I vibraciona masaža I
vežbe disanja
Diskusija

Republički stručni skup za Timočki okrug
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Boljevac, 12.09.2014 god


Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Knjaževac, 13.09.2014 god


Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa::“ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
Knjaževac, (Centra za stručno usavšavanje) 13.09.2014 god


Republički stručni skup za Severno mitrovački okrug
Naziv skupa: „Više lica jednog fenomena-Komunikacija i konflikt u
zdravstvenom timu „
Akreditacioni br:D-1-1128/14-(.Pasivni učesnik 10 bodova)
(Test)
Kosovska Mitrovica, 17.09.2014 godRepublički stručni skup za Mačvanski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Šabac, Bolnica 18.09.2014god


Republički stručni skup za Mačvanski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Šabac, Zavod za javno zdravlje
18.09.2014god


Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa::“ Ortodontska pomagala za protetsko zbrinjavanje „
(Edukativni seminar)
Akreditacioni br:D-1-474/14 (.Pasivni učesnik 2 boda)
Subotica ,Dom Zdravlja19.09.2014god


Republički stručni skup za Mačvanski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Šabac, Bolnica 19.09.2014god

Republički stručni skup za Beograd
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Lazarevac, 24.09.2014 god


Republički stručni skup Pedijatrijski dan
Naziv skupa::“ Kurs I kategorije:Želim da porastem„
Akreditacioni br:D-1-1131/14 (.Pasivni učesnik 6 bodova)
KBC, Zemun 03.10.2014god

Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Vranje,09.10.2014god


Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Bosilegrad,10.10.2014god


Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa::“ Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Test
Akreditacioni br:D-1-522/14 (.Pasivni učesnik 10 bodova)
Surdulica,11.10.2014godKONGRES
ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE
PRVE KATEGORIJE
,,Harmonija različitosti…izaberi i dodji.”
Akreditacioni br:D-1-465/14,Pasivni učesnik 7 bodova
Zlatibor, 22.10.-26.10.2014. godine


PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE:

„ MOŽEMO LI BITI TOLERANTNIJI?“
Dr.Zoran Ilić,psihoterapeut,Beograd


I.DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE

RAD U PLENUMU:
Profesija medicinske sestre“
VMS Slavica Erčić,Klinika za infektivne i tropske bolesti,Beograd

“ Važnost pripadnosti profesiji”
VSS Zorica Mihailo,KBC Zemun

“ Šta činim da unapredim profesiju”
VST Goran Mošić,IKVB Dedinje,Beograd


STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:


1.SEKCIJA URGENTNE MEDICINE

TEME:

o Urgentna stanja u neurologiji
o Urgentna stanja u kardiologiji
o Urgentna stanja u urologiji
o Urgentna stanja u ginekologiji
o Urgentna stanja u oftalmologiji
o Tematika po izboru

2. SEKCIJA ONKOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„ Promocija zdravlja i onkologija”
Dr.Velimir Knežević spec soc medicine,Načelnik službe OB Užice
TEME
o Skrining
o Preventivni pregledi
o Samopregled dojke
o Prevencija pušenja
o Rad na propagiranju doziranih fizičkih aktivnosti
o Rad na prevazilaženju dugotrajne emotivne napetosti
o Tematika po izboru
3.SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI

EDUKATIVNI SEMINAR:
“ Hirurgija papilarnog tireoidnog karcinoma kod dece i adolescenata”
Dr.Marko Buta,spec.opšte hirurgije,IORS,Beograd

TEME
o Novine u instrumentarskom radu
o Tematika po izboru

4.SEKCIJA PENZIONISANIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

TEME:
o Ostati aktivan i posle ..
o Problemi prihvatanja penzije - kako ih prevazići?
o Vizije za budućnost
o Tematika po izboru
5.SEKCIJA INFEKTOLOGIJE SA DERMATO -VENEROLOGIJOM

OKRUGLI STO
“ Infektivni agens –uzrok i posledica oboljenja u savremenoj medicini”
VMS Svetlana Obradović,Klinika za infektivne I tropske bolesti,Beograd

OKRUGLI STO
„ Prekanceroze kože i sluzokože“
Dr.sci.med Sanja Perić,DZ Niš

TEME
o Hepatotropni virusi i malignitet jetre
o Besnilo
o West-Nail infekcija u 2013 godini
o Prekanceroze
o Alopecia
o Onihomikoze
o Hronična venska insuficijencija
o Ožiljci-novi protokoli lečenja
o Rejuvenacija
o Tematika po izboru

6.SEKCIJA BABICA

EDUKATIVNI SEMINAR:
“ Sindrom izgaranja na poslu”
Dr.Dobrila Šošić,ZC Vranje

TEME
o Miomi u trudnoći
o Skrining testovi za sprečavanje nastanka carcinoma
o Postporođajna depresija
o Tematika po izboru

7.SEKCIJA ANESTEZIJE I INTENZIVNIH NEGA

o OKRUGLI STO
o “ Principi zbrinjavanja pacijenta sa akutnim krvarenjem u jedinici
intezivne nege”
o VMS Zorica Zurovac,KBC Zvezdara,Beograd Mt Dušan Jovičić,glavni
tehničar Službe za anesteziju KBC Zvezdara,Beograd

o TEME
• Zbrinjavanje pacijenta posle izvođenja gastrostome
• Epiduralna anestezija
• Sestrinske intervencije u jedinici intezivne nege pri zbrinjavanju umrlog
• Politrauma-delokrug rada anestetičara
• Invazivni I neinvazivni monitoring u anesteziji
• Tematika po izboru
o
8.SEKCIJA OFTALMOLOGIJE

OKRUGLI STO
,, Preoperativna priprema i postoperativna nega dece operisane od
strabizma,,
VMS Biljana Gašević,Dijana Mihaljević Jonjev,Stankov oftalmologija,Beograd

TEME
o Specifičnosti zdravstvene nege kod dece sa povredama oka
o Zadaci medicinske sestre u očnoj operacionoj Sali
o Standardi zdravstvene nege u oftalmologiji kod obolelih od diabetes
mellitusa
o Tematika po izboru
9.SEKCIJA INTERNISTIČKIH GRANA

EDUKATIVNI SEMINAR
“ Ishrana bolesnika na hemodijalizi”
Prim.dr Verica Đorđević spec nefrolog,OB Smederevska Palanka

OKRUGLI STO
“ Balkanska endemska nefropatija”
Dr.Marko Ilić,OB Ćuprija

OKRUGLI STO
“ Hronična bubrežna bolest”
Dr.Jasmina Vukić,OB Ćuprija

TEME
o Sestrinske intervencije kod bolesnika sa hepatičnom komom
o Medicinska sestra-član stručnog tima kod pacijenta sa hipertireozom
o Predstavite svoj stručni tim Centra za dijalizu
o Medicinska dokumentacija u zdravstvenoj nezi bolesnika sa oboljenjima
pluća
o Zdravstvena nega I praćenje pacijenta sa nestabilnom anginom pectoris
o Tematika po izboru
o
10.SEKCIJA STUDENATA
o
o EDUKATIVNI SEMINAR
o “ Poremećaji ishrane kod mladih-sve brutalnosti Anoreksije I
Bulimije”
o Mr.sci med Radmila Nešić,SUZRS Beograd
o Vladimir Nešić, ,Beograd
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Lečenju karcinoma dojke- onkoplastični pristup“
Rukovodilac: Dr Stevan Jokić, subspec onkohirurg, IOR
Srbije

TEME:
o Tematika po izboru


11.SEKCIJA STOMATOLOGIJE
OKRUGLI STO
“ Dezinfekcija u stomatologiji,novi dezificijensi u svakodnevnom radu I rad
sa njima”
VMS Irena Mitrović,ZZZZ studenata,Beograd
ECC MEN u zdravstvu Aleksandra Perović,ZC Zaječar
MS Gabriela Simić,Zavod za stomatologiju Kragujevac

OKRUGLI STO
„ Zaštitimo sebe i pacijenta u stomatološkoj ordinaciji”
ECC MEN u zdravstvu Aleksandra Perović,ZC Zaječar
VMS Irena Mitrović,ZZZZ studenata,Beograd
MS Gabriela Simić,Zavod za stomatologiju Kragujevac

TEME
o Preventivni rad sa trudnicama-uloga stomatološke sestre
o Dezinfekcija u stomatologiji
o Zdravstveno vaspitni rad pri predaji ortodontskog aparata
o Tematika po izboru

12.SEKCIJA REHABILITACIJE I NEUROLOGIJE
o TEME
o Značaj timskog rada za uspešnu rehabilitaciji pacijenta
o Prikaz dobre organizacije službe
o Pacijent između kvaliteta i kvantiteta
o Medicinska sestra-iskustvo i znanje-prikaz
13.SEKCIJA HIRURŠKIH GRANA

OKRUGLI STO
“ Tipovi,indikacije I hiruška tehnika izvođenja kolostome u digestivnoj
hirurgiji”
Dr.Dragan Krstić,spec opšte hirurgije,OB Leskovac

OKRUGLI STO
“ Preoperativna priprema pacijenta kod kolorektalnog carcinoma sa
izvođenjem kolostome”
VMS Grujić Marija,OB Leskovac

OKRUGLI STO
“ Postoperativna nega pacijenta operisanih od kolorektalnog karcinoma
sa izvedenom kolostomom”
VST Nebojša Jovanović,OB Leskovac
TEME
o Zdravstvena nega pacijenta sa stoma pomagalom
o Zbrinjavanje pacijenta sa perforacijom ulkusa
o Preoperativna priprema pacijenta u abdominalnoj hirurgiji
o Postoperativno praćenje pacijenta nakon neurohirurške intervencije
o Priprema pacijenta za dijagnostičke procedure u neurohirurgiji
o Energetske potrebe pacijenta sa opekotinama
o Delokrug rada medicinske sestre tehničara u sterilnom bloku
o Zdravstvena nega pacijenta nakon estetske hirurgije
o Hitne hirurške intervencije u ginekologiji
o Zdravstvena nega pacijentkinje nakon hirurgije mokraćne bešike I
materice
o Zdravstvena nega posle konizacije grlića materice
o Postoperativno praćenje nakon totalne histerektomije
o Postoperativno praćenje nakon radikalne mastektomije
o Značaj medicinske sestre tehničara u sprečavanju širenja bolničkih
infekcija
o Mere prevencije sprečavanja infekcije hirurškog mesta
o Postoperativno praćenje nakon hirurškog lečenja bolesti endokrinog
sistema
o Delokrug rada medicinske sestre tehničara u JIL
o Specifičnosti zdravstvene nege u torakalnoj hirurgiji
o Adekvatno vođenje medicinske dokumentacije
o Inovacije u hirurgiji
o Tematika po izboru14.SEKCIJA ENDOSKOPIJE

OKRUGLI STO
“ Mehanička hemostazne procedure kod krvarenja iz gornjih delova
digestivnog trakta”
VSS Milica Dejanović,Klinika za gastroenterologiju I hepatologiju Urgentni
centar,Beograd

TEME
o Skrining-prevencija malignih bolesti
o Tematika po izboru
o Zdravstvena nega obolelih od Alchajmerove bolesti
o Značaj timskog rada u psihijatriji
o Profesionalna etika
o Tematika po izboru
15.SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA

EDUKATIVNI SEMINAR:
„ Sve o masaži “
Rukovodilac: Doc. dr Milorad Jerkan, direktor DZ Niš
OKRUGLI STO
“ Osteoporoza u menopauzi I značaj pravilne ishrane u sprečavanju
nastanka”
Spec.opšte med Dr.Marija Stojanović,DZ Užice

TEME
o Značaj pravilne ishrane kod hroničnih ne zaraznih bolesti
o Nutritivne alergije
o Hronične obstruktivne bolesti
o Preventivne aktivnosti-delokrug rada medicinske sestre
o Pacijent između kvantiteta I kvaliteta
o Bolesti u vezi sa radnim mestom
o Bezbedan I zdrav radnik na random mestu-zadaci tima medicine rada

16.SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE

OKRUGLI STO
“ Osnovni principi ishrane odojčeta”
Prim.Dr.sci med Marija Mladenović,ZC Valjevo

TEME
o Podrška promociji dojenja
o Problemi u hranjenju
o Komunikacione veštine u službi jačanja snaga porodice
o Tematika po izboru

17.SEKCIJA PEDIJATRIJE
OKRUGLI STO
“ Kako pobediti strah od belih mantila kod naših malih pacijenata”
VSS Radmila Bajić,Bolnica za pedijatriju,KBC Zemun

TEME
o Značaj pravilne ishrane dece obolele od celijakije
o Poremećaj rasta
o Dijagnoza alergija
o Tipične I atipične febrilne konvulzije
o Dečija reumatska bolest
o Pedijatrijski gastroezofagealni refluks
o Tematika po izboru
18.SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA SA GERONTOLOGIJOM

OKRUGLI STO
“ Faktori rizika za cerebrovaskularne bolesti-lečenje u kućnim uslovima”
Prim.Dr.sci med Milanka Petković-Košćal,DZ Stari grad,Beograd
TEME
o Depresija,bolest savremenog doba I nega bolesnika u kućnim uslovima
o Specifičnost hirurškog previjanja u kućnim uslovima
o Psihosocijalna podrška starog lica
o Kako sačuvati dostojanstvo u starosti I bolesti,obolelog I porodice
o Tematika po izboru


DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNIČARA I
TEHNOLOGA SRBIJE

EDUKATIVNI SEMINAR
“ Automatizacija radnog procesa u mikrobiološkim laboratorijama”
Prof.Dr Lazar Ranin,Institut za mikrobiologiju i imunologiju,Medicinski
fakultet,Beograd

TEME
o Specifičnosti laboratorijskog rada u mikrobiologiji
o Tematika po izboru

DRUŠTVO DIJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE

EDUKATIVNI SEMINAR
“ Ishrana prilagođena genetskim osobenostima-krvnoj grupi,značaj za
zdravlje”
Prim.mr sci med Dr.Bratislav Stanković,Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija,Zemun
Dr.Milenko Budimčić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija,Zemun

OKRUGLI STO
“ Gojaznost -novi trendovi”
Mr.sci Dr Svetlana Stojanović,Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija,Zemun
Mr.sci Dr Veroslava Stanković, Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija,Zemun

TEME
o Ishrana gojaznih osoba
o Alternativna ishrana
o Deklarisanje namernica
o Ishrana školske dece
o Metabolički sindrom
o Suplementacija
o Ishrana I fizička aktivnost

DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE

TEME
o Marketing u farmaceutskoj delatnosti
o Farmaceutski tehničar kao deo profesionalnog tima
o Tematika po izboru

DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR
“ Kako živeti sa stresom?”
VFT Anastasija Lukić,OB Prokuplje
VFT Časlav Bukumirović,OB Prokuplje

TEME
o Rehabilitacija pacijenata nakon kardiohirurških intervencija
o Tematika po izboruDRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR
“ Konformalna kranospinalna zračna terapija tumora mozga kod dece I
omladine”
Prim.dr mr sci med Jelena Bokun spec radiolog,IORS

EDUKATIVNI SEMINAR
“Novine u lečenju carcinoma štitaste žlezde radioaktivnim jodom-efikasnost
niske ablativne doze J-131 u poređenju sa dosada primenjivanim visokim
dozama 1100MBq ili 3700MBq ”
Dr.sci.med Dragan Pucar,spec nuklearne medicine,Institut nuklearne medicine VMA
TEME
o Tematika po izboru


DRUŠTVO ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
OKRUGLI STO
“ Otisak za fiksne zubne nadoknade”
Prof.dr.sci Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet,Beograd

TEME
o Implantologija u stomatologiji
o Protetsko zbrinjavanje pacijenta na relaciji stomatološka ordinacija –
zubotehnička laboratorija
o Tematika po izboru


DRUŠTVO SANITARNIH TEHNIČARA I
INŽENJERA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR
“ Uloga sanitarnog tehničara inženjera u primarnoj zdravstvenoj ustanovi-
primer DZ Lazarevac”
Sanitarni ing.Ljubiša Anđelić,DZ Lazarevac

TEME
o Epidemiološka situacija u objektima pod sanitarnim nadzorom
o Masovne ne zarazne bolesti
o Snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće
o PVC ambalaža
o DDD zaštita
o Medicinski otpad
o Tematika po izboruEuropean Federation of Nurses Associations

101st EFN Gener al Assembl y
i n Dubl i n, I r el and
23- 24 Oct ober 2014
Republički stručni skup za Zlatiborskiokrug
Naziv skupa: „Izazovi u zdravstvenoj nezi-partnerstvo sa pacijentom „
Akreditacioni br:D-1-1478/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Užice,Dom Zdravlja, 27.10.2014 god


Republički stručni skup za Zlatiborskiokrug
Naziv skupa: „Izazovi u zdravstvenoj nezi-partnerstvo sa pacijentom „
Akreditacioni br:D-1-1478/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Užice,OBolnica , 27.10.2014 god

Republički stručni skup za Zlatiborskiokrug
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Užice,Dom Zdravlja, 28.10.2014 god


Republički stručni skup za Zlatiborskiokrug
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-(Pasivni učesnik 10 bodov a )
(Test)
Užice,OBolnica , 28.10.2014 god

XI SIMPOZIJUM GLAVNIH I ODGOVORNIH SESTARA
SRBIJE

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
”Iskustvo najbolja škola“
Akredtovan Odlukom Zdravstvenig saveta Republike Srbije
Akreditacioni broj: D-1-467/14 i dodelio sldeće bodove:
13 bodova za predavače
9 za poster prezentaciju
7 bodova za pasivne učesnike
Palić , 27-30.11.2014 god


PLENUM
„Šta znači ići težim putem kroz profesiju?“
Dr Tomislav Sedmak,psihijatar ,Beograd
EDUKATIVNI SEMINAR -RADIONICA (3h)
„MOĆ GLAVNE SESTRE „
Dr. Zoran Ilić,psihoterapeut,psihijatrijska ordinacija Asix,Beograd
SADRŽAJ RADIONICE:

Teorijski aspekt moći
Tehnike uspostavljanja kredibiliteta,uticaja,emocionalne vezanosti ... pozicije,
nedostatka, konformiteta i sviđanja.
Sedam tehnika vršenja uticaja(kontrast,reciprocitet,posvećenost,konzistentnost..)
PAUZA
Radionica
evaluacija
U ovoj radionici učesnici će dobiti i najnovije alate koji omogućavaju praktične načine
za konstruktivnu moć uticaja glavne sestre.

OKRUGLI STO:Mi radimo tako-a vi?
1. Šta je presudno za uspešnu glavnu sestru-škola iskustvi,nešto treće?
Vss Milka Čehić, glavna sestra,Klinika za infektivne i tropske bolesti KC Srbije

2. Kako i da li ja biram najbliže saradnike,kako dajem podršku ,kakon
inspirišem i podstičem?
Vss,Аleksandra Stojić,Glavna sestrea KBC Zemun

3. Kako je biti efikasan vodja u timu?
Vms Dragana Zdravković glavna sestra Polivalentne patronažne službe Doma zdravlja
Niš

FORUM:
„GOSTI GOVORE“

Zajednički radni “jezik”za uspesno obavljanje poslova tima sestara DZ
Bijelo polje
Vss.Vesna Raosavljević,glavnasestra DZ Bijelo Polje,Crna Gora
Leadership i timski rad: Kako da rešim problem negativca u timu?
Velka Gavrovska Lukic,Glavna sestra Pshijatrijske klinike KC
Skoplje,Makedonija
Kako je biti glavni tehničar u velikoj apoteci?Obaveze i odgovornosti.
Ft Branka Branka Adamović,gl.tehničar Apoteka Šabac

RAD U PLENUMU:
TEMA:PREDSTAVITE SVOJ TIM
Organizacija rada u službi hirurgije OB Šabac
VSS,Biljana Ćirić,glavna sestra Hirurgije OBŠabac

Organizacija sestrinske službe u DZ“Sveti Đorđe“ Topola
vms.Gorica Pavlović glavna sestra DZ Topola

Razvoj sestrinstvau Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača
VSS Svetlana Žunić glavna sestra Specijalnej bolniceza rehabilitaciju Banja
Koviljača
Organizacija zdravstvene nege u službi Opšte medicine sa Centrom za za
prevenciju i Kućnim lečenjenem u DZ“ Dr Boško Verbalov2 Zrenjanin
VSS Đurđica Šljapić,glavna sestra Službie Opšte medicine sa Centrom za za
prevenciju i Kućnim lečenjenem u DZ“ Dr Boško Verbalov2 Zrenjanin
Zajednička rasprava o funkcionisanju zdravstvenih timova u Institucijama
zdravstva Srbije