You are on page 1of 8

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI JURIDIK
ORARI I MBAJTJES SË LIGJËRATAVE PËR VI TI N E PARË
(Semestri Dimëror ) (2014/2015)

I. Fillet e së drejtës
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (O.I) A-1 9-12
G.2 (O.I) A-1 12-15

G.3 (GJ.M) A-1 13-16

G.4 (GJ.M) A-1 11-14II. Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (F.S) A-1 9-11
G.4 (F.S) A-1 11-13
G.3 (N.B) A-1 16-18
G.2 (N.B) A-1 14-16


III. Ekonomia
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (M.B) A-1 14-16
G.2 (M.B) A-1 16-18
G.4 (H.S) A-1 15-17
G.3 (H.S) A-1 17-19


IVa. Gjuha e huaj (Angleze)

E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.2(SH.H) A-1 8-10
G.1 (SH.H) S-1 8-10
G.3 (SH.H) A-2 17-19
G.4 (A.V) S-2 15-17
G.5 (A.V) S-2 17-19
G.6 (A.V) S-2 15-17
IVb. Gjuha e huaj (Gjermane )
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (K.M) S 3 14-16
G.2 (K.M) S 3 16-18


IVc. Gjuha e huaj (Frenge)
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1( SH.Q) D-4 11-13
G.2(SH.Q) D-4

13-15
G.3 (SH.Q) D-4 12-14


LËNDËT MËSIMORE ZGJEDHORE

I. E drejta e konkurencës
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (M.H) D3 12-14II. Sociologjia e se drejtes
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (B. S ) A-2 12-14
G.2 (B. S ) A-1 9-11III. Bazat e sistemit Gjyqësor
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1(A.A ) A-1 16-18
G.2(A.A) A-1 18-20


A-1 Amfiteatri i madh
A-2 Amfiteatri i vogël
S-1 dhe S-2 gjinden në katin e III ndërtesa e vjetër
D-1,D-2,D-3,D-4 gjinden në katin e IV ndërtesa e vjetër
Ndarja në grupe është bërë sipas numrit të indeksit, listat sipas grupeve
do të shpallen në tabelë.


Prishtinë, 03. 10. 2014 Dekani
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI JURIDIK
ORARI I MBAJTJES SË LIGJËRATAVE PËR VI TI N E DYTË
(Semestri Dimëror ) (2014/2015)

I. E Drejta Kushtetuese
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (A.B) A-2 9-12
G.2 (A.B) A-1 9-12
G.3 (V.M) A-2 16-19
G.4 (V.M) A-2 12-15II. E Drejta Civile
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (A.A) A-2 9-12
G.2 (A.A) A-2 12-15
G.3 (H.G) A-2 12-15
G.4 (H.G) A-2 15-18III. E Drejta Penale
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (B.U) A-2 9-12
G.2 ( A.P) A-2 9-12
G.3 (I.Z) A-2 13-16
G.4 (A.P) D-2 10-13
G.5 (I.Z) A-2 10-13


III. E drejta administrative
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.3 (M.B) A-1 10-13
G.4 (M.B) S-1 11-14
G.1 (A.S) S-2 12-15
G.2 (A.S) S-2 15-18


LËNDËT MËSIMORE ZGJEDHORE


I. E drejta e Kadastrale
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 ( A. A ) S-1 9-11II. Politika Kriminale
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (H.D) S-2 9-11
G.2 (H.D) S-1 9-11

III. Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashigimore
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (H.P ) S-2 14-16 ,
G.2 (H.P ) S-2 16-18

IV. Konsumi dhe e drejta e konsumatorëve
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (H.S ) S-1 10-12
G.2 (M.B ) S-2

A-1 Amfiteatri i madh
A-2 Amfiteatri i vogël
S-1 dhe S-2 gjinden në katin e III ndërtesa e vjetër
D-1,D-2,D-3,D-4 gjinden në katin e IV ndërtesa e vjetër
Ndarja në grupe është bërë sipas numrit të indeksit, listat sipas grupeve
do të shpallen në tabelë.
Prishtinë, 03.10.2014 Dekani
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI JURIDIK
ORARI I MBAJTJES SË LIGJËRATAVE PËR VI TI N E TRETË
(Semestri Dimëror ) (2014/2015)

I. E Drejta Ndërkombëtare Publike
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E
Premte
E shtunë
G R U P I
G.1 (Q.Q) A-1 16-19
G.2 (E.H) D-1 10-12
G.3 (I.I) S-2 13-30 16-30
G.4 (I.I) S-2 13-30 16-30


II. E drejta e Detyrimeve
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (N.D) S-1 14-16
G.2 (N.D) S-1 16-18
G.3 (S.B) D-2 9-11
G.4 (S.B) S-2 17-19


III. E drejta e Procedura Penale
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (R.M) D-1 11-13
G.2 (R.M) D-1 13.15
G.3 (A.H) D-3 10-12
G.4 (A.H) D-3 12-14IV. E Drejta Ndërkombëtare Private
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (H.K) A-2 14-16
G.3 (A.B) S-1 13-15
G.2 (A.B) A-2 9-11
G.4 (A.B) A-2 11-13


LËNDËT MËSIMORE ZGJEDHORE


I. Krimi i organizuar
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 ( R.G ) D-4 9-11
G.2 (R.G ) D-4 11-13


II. Shkathtësitë praktike gjyqësore
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (A.H) D 12-14


III. Arbitrazhi
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (I.M) S-3 11-13


IV. Taktika kriminalistike
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (H.D ) D-4
G.2 (H.D ) D-4 14-16

V. E drejta e sigurimit social ndërkombëtar
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (H.B ) S-3 14-16


VI. Administrimi lokal
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (V.M ) S-3 16-30 18-30


A-1 Amfiteatri i madh
A-2 Amfiteatri i vogël
S-1 dhe S-2 gjinden në katin e III ndërtesa e vjetër
D-1,D-2,D-3,D-4 gjinden në katin e IV ndërtesa e vjetër
Ndarja në grupe është bërë sipas numrit të indeksit, listat sipas grupeve
do të shpallen në tabelë.

Prishtinë, 03. 10. 2014 Dekani


UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI JURIDIK
ORARI I MBAJTJES SË LIGJËRATAVE PËR VI TI N E KATERT
(Semestri Dimror ) (2014/2015)

I. E Drejta e procedurës civile
E Hënë E
Martë
E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (I.M) D-4 9-12
G.2 (I.M) D-4 12-15
G.3 (Rr.Q) D-3 15-00 17-30
G.4 (Rr.Q) D-3 17-30 20-00II. Metodologjia dhe shkrimi ligjor
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (O.I) D-2 9-11
G.2 (O.I) D-2
III. Kriminologji me Penologji
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I
G.1 (R.G) D-4 9-11
G.2 (R.G) D-4 11-13IV. E Drejta tregtare
E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G R U P I

G.1 (M.H) D-2 14-16LËNDËT MËSIMORE ZGJEDHORE


I. E drejta tregtare ndërkombetare
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë

II. Etika ligjore dhe profesionale
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (A.P) D-2 16-18
G.2 (A.P) D-2


III. E drejta e sigurimeve
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (Rr.Q) S- 3 16-18

IV. Analiza ekonomike e së drejtës
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (M.B) S- 4 16-18V. E drejta ndërkombëtare e punës
G R U P I E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E shtunë
G.1 (H.B) S- 4 12-14A-1 Amfiteatri i madh
A-2 Amfiteatri i vogël
S-1 dhe S-2 gjinden në katin e III ndërtesa e vjetër
D-1,D-2,D-3,D-4 gjinden në katin e IV ndërtesa e vjetër
Ndarja në grupe është bërë sipas numrit të indeksit, listat sipas grupeve
do të shpallen në tabelë.Nga Dekani
Prof.Dr Bajram Ukaj