You are on page 1of 1

Pokyny pro 1. cvien, soubor vlet.

html
Naformtujte pomoc C
1. ! e"ternm souboru po#a$
%. Na$pis mo$&e a kur#vou
'. (slovn
). *$ka#y hra$ loup, amuelova jeskyn+ a ,esn $iva$lo -obr#ky.
/. *$ka# na Nov 0or
1. 2m+na o$ka#u p&i najet kur#orem
Pokyny pro 1. cvien, soubor vlet.html
Naformtujte pomoc C
1. ! e"ternm souboru po#a$
%. Na$pis mo$&e a kur#vou
'. (slovn
). *$ka#y hra$ loup, amuelova jeskyn+ a ,esn $iva$lo -obr#ky.
/. *$ka# na Nov 0or
1. 2m+na o$ka#u p&i najet kur#orem
Pokyny pro 1. cvien, soubor vlet.html
Naformtujte pomoc C
1. ! e"ternm souboru po#a$
%. Na$pis mo$&e a kur#vou
'. (slovn
). *$ka#y hra$ loup, amuelova jeskyn+ a ,esn $iva$lo -obr#ky.
/. *$ka# na Nov 0or
1. 2m+na o$ka#u p&i najet kur#orem
Pokyny pro 1. cvien, soubor vlet.html
Naformtujte pomoc C
1. ! e"ternm souboru po#a$
%. Na$pis mo$&e a kur#vou
'. (slovn
). *$ka#y hra$ loup, amuelova jeskyn+ a ,esn $iva$lo -obr#ky.
/. *$ka# na Nov 0or
1. 2m+na o$ka#u p&i najet kur#orem
Pokyny pro 1. cvien, soubor vlet.html
Naformtujte pomoc C
1. ! e"ternm souboru po#a$
%. Na$pis mo$&e a kur#vou
'. (slovn
). *$ka#y hra$ loup, amuelova jeskyn+ a ,esn $iva$lo -obr#ky.
/. *$ka# na Nov 0or
1. 2m+na o$ka#u p&i najet kur#orem