You are on page 1of 3

1

Facultatea de Matematica si Informatica
Universitatea Bucuresti
Teme de proiect – Programare procedurala
1. Tablouri si pointeri. Aritmetica pointerilor. Studii de caz.
2. Unitati de translatare. Functia main cu argumente. Comunicare cu
module scrise în limbaj de asamblare sau alte limbaje de programare.
3. Functii cu numar variabil de argumente. Transmiterea parametrilor. Studii de
caz. Pointeri
4.Aplicatii ale pointerilor (liste, arbori, grafuri). Fisiere. Fisiere binare.
5.Corectitudinea si complexitatea programelor. Studii de caz (Cormen)
6. Biblioteci statice si biblioteci dinamice. Realizarea aplicatiilor complexe.
2
Facultatea de Matematica si Informatica
Universitatea Bucuresti
Teme de proiect – Programare procedurala
7. Stive si cozi de caractere in alocare dinamica. Operatii. Complexitate. Studii de
caz.
8. Polinoame reprezentate ca liste inlantuite (ca liste de perechi (coeficient,
exponent), crescatoare dupa exponent, si nu neaparat cu exponentii consecutivi).
Suma, produs, evaluare intr-un punct.
9. Matrice de numere complexe. (suma, produsul, determinantul unei matrice
patratice).
10. Arbori binari de cautare. Operatii. Complexitate. Studii de caz.
11. Grafuri ponderate. Complexitate. Studii de caz.
12. Numere intregi mari (reprezentate ca indicator de semn si liste dinamice de
cifre, incepand cu cifra unitatilor - vor fi afisate uzual, incepand cu cifra dominanta
si incheind cu cifra unitatilor)
3
Facultatea de Matematica si Informatica
Universitatea Bucuresti
Teme de proiect – Programare procedurala
13. Numere rationale mari (reprezentate ca perechi de numere intregi mari,
fiecare element al unei astfel de perechi fiind reprezentat ca la proiectul 12,
elementele unei astfel de perechi reprezentand respectiv numaratorul si
numitorul fractiei care defineste numarul rational mare) – 2 persoane
14. Numere reale mari (reprezentate ca perechi de numere intregi mari, astfel
incat valoarea unui numar real mare reprezentat astfel sa fie egala cu primul
numar intreg mare din pereche inmultit cu 10 la puterea al doilea numar intreg
mare din pereche; fiecare element al unei astfel de perechi sa fie reprezentat ca la
proiectul 12) – 2 persoane.
15. Arbore de codificare Huffman pentru un alfabet cu ponderi dat, arbore
reprezentat în aşa fel încît să poată fi folosit atât la codificare, cât şi la
decodificare. Scrieţi proceduri care fac, la cerere, codificarea şi decodificarea.