You are on page 1of 2

AJK Induk Kelab Staff SDPA

Sesi Tahun 2014
Penasihat : En. Abdul. Aziz B. Abdul Rashid
Pengerusi : Ustz. Mohd. Faizal B. Hj. Sarail
Tim. Pengerusi : Pn. Halijah Bt. Hj. Baginda
Setiausaha : Pn. Siti Suzana Bt. Alias
Pen. Setiausaha : i! "urainia Bt. Abdul #ani
Bendahari : Pn. Ruzian Bt. $amarudin
Pen. Bendahari : Pn. "uriah Bt. onding
Audit #alaman : #%TE&TU$A& '(EH PE&TA#B%R
A"$ $e)il *Biro+Biro,
Biro Kebajikan
+ Bersalin : Pn. -ahidah Bt. Hj. Abd. "al *A$P,
+ $ematian : Ustzh. Ren. -idart. Bt. -alla
+ Sa!it : En. Manja B. Hj. Abd. $ahal
+ $es $has : Pn. Saradiah Bt. Abd. Basha
: Pn. Ada/ia0tul A!ma Bt. Hassan

Biro Aktiviti
+ Su!an : En. Sadriansah B. Saharie
+ $. Hidu1 : Pn. Haidar Sa!ani Bt. Azemi
+ Hiburan 2 $arao!e : En. &asri B. Hj. &asir *A$P,
+ (a/atan : Pn. Tursina Bt. Abdul Sari *A$P,

Biro Agama
+ eramah : i! Rosaidah Bt. Rosidan
+ Pera.aan : i! &urul S.ahira Bt. Abdul Shu!ur

Biro Penajaan
+ Annual #inner : Pn. Erni Bt. Ahmad
+ Su!an : i! &urul Sha!ina Bt. Abdul
Samad
+ Hiburan 2 $arao!e : i! &urul Huda Bt. %sha!
+ (a/atan : En. Hamid B. Hj. Abd. Rasam
Biro Dokumentasi
+ Majalah Tahunan : i! Ramzi.ah Bt. Mohd. #ali
+ 3ambar 2 A!ti4iti : En. Abdu Ra!ib B. Hj. Talag
Biro Acara Wajib
+ Hari Pe!erja : Bendahari
+ Hari 3uru : Penolong Pengerusi
+ Hari $ana!+$ana! : Setiausaha
+ Annual #inner : Pengerusi