You are on page 1of 1

Rugaciune catre sfinta Cuvioasa Paraschiva

Se spune rugaciunea numai vinerea sau pt o realizare 13 vineri.

Purtatoare de chinuri Sfinta Paraschiva, roaga-Te Parintelui Ceresc ca pe
mine cel impovarat cu toate pacatele si infrinat sa ma ridice spre
cuvintarea marirei Sale si ma indrepteze, ca totdeauna sa am sus inima, sa
gindesc la cele ceresti, iar nu la cele pamintesti. Roaga-Te la Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, ca a auzit ruga Ta cea cucernica, ca si pe mine lenesul, cel
ce ma trindavesc spre rugaciune si spre implinirea poruncilor lui
Dumnezeu, sa ma indrepteze si sa-mi dea cuget, ca sa doresc a ma ruga lui
neincetat. Cheama si pe Duhul Sfint - izvorul carele te-a intarit pe tine,
Fecioara curata la lupta cea buna casa-mi zideasca si mie inima curata si
Duhul drept, sa innoaisca intru cele dinlauntrul ale mele si mai virtos
sa ma cheme si sa-mi dea osirdie, ca sa ma nevoiasca in viata curata
si sa ma intareasca in facerea faptelor bune. Cred ca toate acestea mi le
poti mijloci mie, o Sfinta Paraschiva, la Sfinta Treime si de vei vrea ai
putinta a-mi ajuta mie, ca ceea ce ai preamarit pe Dumnezeu cu faptele
tale. AMIN.
Cuvioasa Maica Paraschiva, in genunchi vin la Tine, ca sa te rogi
Parintelui ceresc pentru iertarea pacatelor mele savirsite cu fapta sau cu
gindul, cu vina sau fara vina mea si astfel cu sufletul curat vin si te rog,
ajuta-ma………Sterg din minte orice gind in afara de tine Doamne, si
unde esti Tu, acolo este si Harul Tau. Nici un lucru nu-mi este greu
Doamne. AMIN