You are on page 1of 2

Aspectul verbal

Aspectul verbal – categorie gramaticală specifică limbii ruse – exprimă, pe lângă timpul acţiunii,
şi felul în care se desfăşoară această acţiune.

Imperfectiv

Perfectiv

1. Întrebarea: что делать?
2. Exprimă:
a) o acţiune de durată, nelimitată în timp
Вчера он долго писал письмо.

1. Întrebarea: что сделать?
2. Exprimă:
a) o acţiune limitată în timp
Вчера он написал письмо.

b) o acţiune al cărei rezultat nu se cunoaşte (o
acţiune în sine)
Рабочие строили театр.

b) o acţiune al cărei rezultat se cunoaşte

c) o acţiune care se repetă
Вы часто будете писать письма.

c) o acţiune care se face o singură dată
Завтра вы напишете письмо.

d) o acţiune în curs de desfăşurare
Теперь он читает пьесу Чехова.

d) o acţiune încheiată sau care se va încheia în curând
Завтра он прочитает пьесу Чехова.

3. Timpuri: prezent, trecut, viitor compus
Я всегда читаю стихи.
читала
буду читать

3. Timpuri: trecut, viitor simplu
Только сейчас я прочитала стихи.
прочитаю

4. Trecutul se redă în limba română prin
indicativ imperfect

4. Trecutul se redă în limba română de obicei prin
indicativ perfect compus

Обычно, всегда, часто, каждый день, целый
год, всё лето, много раз

Наконец, уже, раз, завтра, скоро, вчера

Они уже построили театр.

II. Majoritatea verbelor formează perechi aspectuale
III.
1.Verbele de aspect perfectiv se pot forma:
de la imperfectiv cu ajutorul prefixelor ввы- учить-выучить
на- писать-написать
по- обедать-пообедать
при- готовить-приготовить
про- читать-прочитать
сделать-сделать
увидеть-увидеть
2. Verbele de aspect imperfectiv se pot forma:
a) de la perfectiv cu ajutorul sufixelor
–ва
встать-вставать, закрыть-закрывать
-ыва показать-показывать, рассказать-рассказывать
-ива осмотреть-осамтривать, спросить-спрашивать
Observaţii: Unele verbe de aspect imperfectiv obţinute cu ajutorul sufixului –ва pierd acest
sufix la prezent (встаю, даю)
b) de la verbele perfective cu sufixul –и- se formează verbele imperfective cu sufixul –а- sau -якончить-кончать
выступить-выступать
получить-получать

) – a descrie выбрать (pf. Conjugarea: .a strânge описать (pf. Unele prefixe schimbă atât aspectul verbului.3.) – a alege переписать (pf.) – a lua писать (ipf.) – a transcrie 4.) – a scrie собрать (pf.) . cât şi sensul acestuia: брать (ipf.viitorul simplu al verbelor de aspect perfectiv se formează cu ajutorul aceloraşi terminaţii ca şi la timpul prezent al verbelor de aspect imperfectiv читать(imperfectiv) – prezent – я читаю прочитать (imperfectiv) – viitor simplu – я прочитаю Ты читаешь ты прочитаешь Они читают они прочитают . a înscrie.) – a culege записать (pf. O serie de verbe formează perechi aspectuale de la cuvinte cu rădăcini diferite: говорить-сказать брать-взять класть-положить садиться-сесть становиться-стать IV. a înregistra убрать (pf.) – a nota.