You are on page 1of 14
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA -REFERAT- CUPRINS: 1. Notiuni si caractere uri!ice 1.1.Consi!eratii "enera#e $ri%in! contractu# !e %an&are-cu'$arare co'ercia#a 1.(.Notiune 1.).Caractere#e uri!ice a#e contractu#ui !e %an&are-cu'$arare (. Con!itii !e %a#i!itate a contractu#ui !e %an&are-cu'$arare (.1.Ca$acitatea uri!ica a $arti#or (.(.Inca$acitati#e s$ecia#e *inter!ictii#e+ (.).Consi'ta'antu# $arti#or (.,.O-iectu# contractu#ui !e %an&are-cu'$arare ). O-#i"atii#e %an&atoru#ui ).1.O-#i"atia !e $re!are a #ucru#ui %an!ut ).(.O-#i"atia !e "arantie $entru e%ictiune in !re$tu# ci%i# ).).O-#i"atia !e "arantie $entru e%ictiune in !re$tu# co''ercia# ,.O-#i"atii#e cu'$aratoru#ui ,.1.O-#i"atia !e $#ata a $retu#ui ,.(.O-#i"atia !e $ri'ire a #ucru#ui %an!ut ..Varietati a#e contractu#ui !e %an&are-cu'$arare ..1.Van&area !u$a "reutate/ nu'ar sau 'asura ..(.Van&area $e incercate 1. Notiuni si caractere uri!ice 1.1. Consi!eratii "enera#e $ri%in! contractu# !e %an&are-cu'$arare co'ercia#a Vanzarea-cumpararea este o operatie comerciala care inlesneste si face posibil schimbul de marfuri. Marea majoritate a actelor de comert prevazute de art. 3 .com. se afla in le!atura cu contractul de vanzare-cumparare. Astfel" # realizarea circulatiei marfurilor se realizeaza pe calea unei vanzari-cumparari comerciale$ # intreprinderile de transport fac posibila tocmai aceasta circulatie% dupa ce in prealabil a fost incheiat un contract de vanzare-cumparare$ # intreprinderile de asi!urare !aranteaza realizarea echivalentului marfurilor vandute% daca au fost distruse in caz de forta majora$ #intreprinderile de banca finanteaza & prin intermediul operatiunilor de credit & schimbul% punand la dispozitie fondurile necesare cumparatorului sau vanzatorului. Elementele contractului% incheierea% e'ecutarea% desfiintarea sunt aspecte re!lementate de odul civil% care constituie principalul izvor de drept in materia contractului de vanzare-cumparare. (n art. )*-+3 din odul comercial% le!iuitorul re!lementeaza unele aspecte ale vanzarii comerciale% cum ar fi" transferul dreptului de proprietate asupra lucrului vandut si al riscurilor, pretul vanzarii, consecintele nerespectarii obligatiilor. Deter'inarea co'ercia#itatii unui contract de vanzare-cumparare se face fie in functie de criteriul pozitiv prevazut in art. 3 pct. , si - .com.% fie% potrivit criteriului ne!ativ prevazut in art. . .com. 1.(. Notiune /otrivit art. ,-01 od civil 2vinderea este o conventie prin care doua parti se obli!a intre sine% una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celui dintai pretul lui3. 4octrina de specialitate a definit contractul de vanzare-cumparare intocmai ca si le!iuitorul% cu urmatoarele precizari" # transmiterea dreptului de proprietate este de natura contractului de vanzare- cumparare si nu de esenta lui 5se transmite fie un drept real fie un drept de creanta6$ # vanzarea-cumpararea poate sa aiba ca obiect unul sau mai multe bunuri corporale sau incorporale% ori o universalitate juridica sau o universalitate de fapt. 7u pot face obiectul vanzarii-cumpararii urmatoarele drepturi" # 4repturile 2intuitu personae” 5de e'emplu % dreptul la pensie% dreptul la intretinere6 # 4repturile patrimoniale cu caracter strict personal 5de e'emplu% dreptul la abitatie al sotului supravietuitor, dreptul real de uz ). onsideram ca %an&area-cu'$arare $oate 0i !e0inita ca 0iin! acor!u# !e %ointa care se rea#i&ea&a intre !oua $arti/ nu'ite %an&ator si cu'$arator/ $rin care %an&atoru# se o-#i"a/ in $rinci$a#/ sa trans'ita !re$tu# !e $ro$rietate si sa $re!ea #ucru# %an!ut/ iar cu'$aratoru# se o-#i"a sa $#ateasca $retu# #ucru#ui. Ca!ru# #e"a# al contractului de vanzare-cumparare este odul civil art. ,-01- ,1*1% odul comercial art. )*-+3 si diferite le!i speciale. 1.) Caractere#e uri!ice a#e contractu#ui !e %an&are-cu'$arare a6 ontractul de vanzare-cumparare este un contract sina#a"'atic 5bilateral6 $er0ect/ e'istand o reciprocitate a obli!atiior ce incumba ambelor parti. Van&atoru# are o-#i"atia de a transmite dreptul de proprietate % de a preda lucrul vandut si de a-l !aranta pe cumparator pentru evictiune si pentru viciile lucrului % iar cu'$aratoru# are o-#i"atia de preluare a bunului% de a plati pretul si% de re!ula% de a suporta cheltuielile vanzarii. Fiind un contract bilateral% se vor aplica efectele specifice acestei cate!orii de contracte% respectiv" rezolutiunea sau rezilierea contractului% e'ceptia de nee'ecutare a contractului 5exception non adimpleti contrctus6 si riscul contractual. b6 ontractul de vanzare-cumparare este un contract cu tit#u oneros% ambele parti urmarind realizarea unui avantaj material. c6 ontractul de vanzare-cumparare este un contract co'utati% deoarece ambele parti cunosc e'istenta si intinderea obli!atiilor pe care le au inca din momentul incheierii contractului. d6 ontractul de vanzare-cumparare este% de re!ula% un contract consensual% fiind incheiat in mod valabil prin simplul acord de vointa al partilor% fara indeplinirea vreunei formalitati sau predarea bunului vandut. Re!ula enuntata comporta urmatoarele e'ceptii" # Vanzarea de terenuri se face numai in forma autentica 5art. 1) alin. , din 8e!ea nr. ,9:,00,% deci contractul are caracter solemn6. (n lipsa formei autentice contractul are nulitate absoluta. # Forma autentica nu este necesara in cazul instrainarii constructiilor. e6 ontractul de vanzare-cumparare este% in principal% un contract trans#ati% !e $ro$rietate . Dre$tu# !e $ro$rietate se trans'ite de la vanzator la cumparator in momente diferite% in functie de natura bunului vandut" # 4aca este individual determinat 5bun cert6 dreptul de proprietate se transmite din momentul realizarii acordului de vointa% chiar daca bunul nu a fost predat si pretul nu a fost platit5art. ,-0. .civ.6. Riscul pieirii fortuite apartine cumparatorului. # 4aca bunul este determinat prin caractere !enerice 5bun de !en6% dreptul de proprietate se transmite in momentul individualizarii bunului prin cantarire% masurare% numarare% operatiuni care se fac de re!ula% in momentul predarii lui. Riscul pierderii fortuite apartine vanzatorului care va trebui sa predea cumparatorului un bun de aceeasi calitate si cantitate cu cel care a pierit 52!enera non pereunt36 # (n cazul vanzarii de bunuri viitoare% dreptul de proprietate se transmite in momentul e'istentei # (n cazul vanzarii afectate de termen sau de conditie% dreptul de proprietate se va transmite in momentul implinirii termenului sau daca se realizeaza conditia. # (n cazul vanzarii unui teren% dreptul de proprietate se transmite in momentul intocmirii contractului in forma autentica. 8ipsa formei autentice atra!e dupa sine nulitatea absoluta a contractului incheiat. (. Con!itii#e !e %a#i!itate a contractu#ui !e %an&are-cu'$arare (.1 Ca$acitatea uri!ica a $arti#or u privire la capacitatea de folosinta% potrivit dispozitiilor art. ,3*) din odul civil% re!ula este capacitatea% iar incapacitatea este e'ceptia. /ot cumpara toti cei carora nu le este oprit de le!e. azurile de incapacitate de folosinta sunt e'pres si limitativ prevazute de le!e si 2sunt calificate in doctrina de specialitate ca fiind incapacitati speciale3 iar in practica judiciara ca fiind 2prohibitii sau interdictii de a cumpara3. (.(. Inca$acitati#e s$ecia#e *inter!ictii#e+ ;e !rupeaza in doua cate!orii" # (nterdictii le!ate de persoana care vinde si cumpara sau care cumpara% care pot fi% la randul lor% interdictii !enerale si speciale. # (nterdictii stabilite in functie de natura bunurilor sau de destinatia lor Inter!ictii#e "enera#e !e inc1eiere a contactu#ui !e %an&are-cu'$arare $ri%esc: a.Van&area intre soti/ care este interzisa atunci cand este incheiata direct% cat si atunci cand se incheie prin persoane interpuse 5art. ,3*+ .civ.6. 4aca se incheie un contract de vanzare-cumparare intre soti% sanctiunea este% in opinia majoritara e'primata in doctrina% nulitatea relativa. E'ista in literatura de specialitate si o alta opinie% potrivit careia% sanctiunea indreptata impotriva efectelor contractului de vanzare intre soti este nulitatea absoluta. onsideram ca e'ista mai multe ar!umente pentru constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare intre soti. Ar!umentele ce consolideaza aceasta opinie pot fi e'primate succint in urmatoarele idei" # (nterdictia vanzarii intre soti este o incapacitate speciala de folosinta$ or% incalcarea normelor juridice privind capacitatea de folosinta au drept consecinta nulitatea absoluta a actului juridic incalcat$ # Re!imul juridic al nulitatii absolute este mai favorabil mostenitorilor rezervatari sau care beneficiaza de raportul donatiilor si intereselor creditorilor$ # Admitandu-se nulitatea absoluta a contractului de vanzare&cumparare% este e'clusa ipoteza unei donatii irevocabile intre soti. -.Tutorii nu $ot cu'$ara -unuri#e $ersoane#or a0#ate su- tute#a #or atat timp cat nu au dat descarcare de !estiune. c.Man!atarii con%entiona#i sau #e"a#i nu $ot % de re!ula% cu'$ara -unuri#e $entru care au 0ost i'$uterniciti sa #e %an!a.5art. ,3*9 pct. - .civ.6. Aceasta interdictie se bazeaza pe faptul ca% in principiu% o persoana nu poate sa actioneze % in acelasi timp% in numele vanzatorului dar si in interes propriu. ;anctiunea care poate fi aplicata efectelor contractului de vanzare-cumparare incheiat prin incalcarea dispozitiei prevazuta in art. ,3*9 pct. - .civ. este nulitatea relativa. !.A!'inistratorii -unuri#or statu#ui% comunelor% oraselor% municipiilor sau judetelor nu $ot cu'$ara -unuri#e a0#ate in a!'inistarea #or. e.2unctionarii $u-#ici si cei !in co'isii#e !e #icitatii nu $ot cu'$ara -unuri#e statu#ui sau ale unitatilor administrativ-teritoriale care se vand prin mijlocirea lor 5art. ,3*9 pct. 1 .civ.6. (n mod e'ceptional% functionarul public poate cumpara daca pretul de vanzare a bunului respectiv este un pret fi'% unde% evident nu intervine factorul subiectiv 5interesele cumparatorului6. ;anctiunea indreptata impotriva efectelor unui contract de vanzare-cumparare incheiat cu i!norarea dispozitiei prevazute la art. ,3*9 pct. 1 .civ. va fi nu#itatea re#ati%a. 0.3u!ecatorii% procurorii si cesionarii nu $ot 0i cesionari *!o-an!itori + !e !re$turi #iti"ioase care sunt !e co'$etenta Curtii !e A$e# in a carei circumscriptie isi e'ercita functia sau profesia de avocat. ".Cetateniii straini si a$atri&ii nu $ot !o-an!i !re$tu# !e $ro$rietate asu$ra terenuri#or. (n schimb% daca investesc in Romania constituind o societate comerciala care% potrivit le!ii romane% este persoana juridica romana% aceasta poate dobandi terenuri% chiar daca asociat unic este un cetatean strain sau apatrid. /rivitor la constructii% cetatenii romani sau straini le pot dobandi in proprietate. (n cazul nerespectarii acestor dispozitii% sanctiunea va fi nulitatea absoluta a contractului de vanzare incheiat. 1.Persoane#e inso#%a-i#e sau/ 'ai curan!/ in inca$acitate !e $#ata nu $ot cu'$ara -unuri#e i'o-i#e care se %an! $rin #icitatie $u-ica 5art. .3. .pr.civ.6. (.).Consi'ta'antu# $arti#or (n practica dreptului comercial incheierea unui contract de vanzare&cumparare este precedata% uneori% de asa numitele ne!ocieri sau tratative prealabile. 4in punct de vedere juridic% in principiu% aceste ne!ocieri sau tratative nu au forta juridica% deci nu creeaza obli!atii pentru partenerii sai% ceea ce insemna ca ei nu vor fi tinuti sa perfecteze contractul. (ncheierea contractului de vanzare-cumparare% deci realizarea acordului de vointa% este precedata uneori de unele acte juridice prealabile% respectiv" # promisiunea unilaterala de vanzare$ # promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare$ # pactul de referinta$ # dreptul de preemtiune. • Pro'isiunea uni#atera#a !e %an&are Este un antecontract% spre deosebire de oferta de a contracta care este un act juridic unilateral prin care o persoana se obli!a fata de alta sa-i vanda in viitor un anumit bun. Aceasta operatiune juridica se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi" # este un antecontract de vanzare-cumparare care contine obli!atia vanzatorului 5de facere6 de a incheia contractul de vanzare$ # cumparatorul are un drept de creanta% respectiv de optiunea de a cere promitentului sa incheie contractul. • Pro'isiunea -i#atera#a !e %an&are Este un antecontract prin care ambele parti - atat vanzatorul% cat si cumparatorul & s-au obli!at reciproc sa incheie in viitor contractul de vanzare-cumparare in conditiile stabilite si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de le!e. 4e e'emplu% daca se vinde un teren , contractul se va intocmi in forma autentica, iar dreptul de proprietate transmis cumparatorului se va inscrie in cartea funciara pentru opozabilitate fata de terti. • Pactu# !e re0erinta Este intele!erea prin care o persoana se obli!a fata de alta ca in cazul in care va vinde un anumit bun sa-i acorde preferinta% la un pret e!al. (n cazul pactului de preferinta promitentul nu se obli!a sa vanda% asa incat beneficiarul nu-l poate obli!a sa incheie contractul. Raspunderea promitentului fata de beneficiar intervine numai in cazul cand nu-i acorda preferinta incheind contractul de vanzare-cumparare cu o terta persoana. 4e re!ula% raspunderea vanzatorului promitent este an!ajata fata de beneficiarul promisiunii numai in privinta daunelor interese. ontractul de vanzare incheiat cu terta persoana ramane% in principiu% valabil% e'ceptand frauda beneficiarului promisiunii si complicitatea tertului achizitor 52fraus omnia corrmpit”6. ;ubliniem faptul ca in materie comerciala vanzarile-cumpararile se practica deseori in forme simplificate" comandita scrisa% urmata de e'ecutare de indata sau comanda scrisa urmata de acceptare tot in forma scrisa. Este stiut faptul ca intocmirea unei facturi cu privire la marfa care face obiectul contractului inseamna manifestarea de vointa in scopul incheierii contractului. (n le!atura cu valoarea juridica a tacerii in materie comerciala% practica judiciara% aplicand uzantele comerciale% a statuat ca tacerea pastrata un anumit interval de timp de la primirea facturii valoreaza acceptare% iar precedentele devin uzante% atunci cand sunt confirmate ca atare print-un act sau fapt de comert. (n dreptul comercial% uneori% manifestarea de vointa poate sa rezulte si din remiterea materiala a titlurilor reprezentative de marfuri% cand acestea sunt la purtator sau din !irul titlurilor reprezentative de marfuri 2la ordin3% cum ar fi conosamentul. (n privinta viciilor de consimtamant se impun cateva precizari in le!atura cu dolul. /otrivit uzantelor comerciale% dolul in materie comerciala nu se apreciaza cu aceeasi ri!urozitate ca in dreptul civil% datorita fptului ca este o obisnuinta pentru comerciant a-si vinde marfa apeland la o serie de mijloace nu neaparat inselatoare pentru clienti% ci e'a!erate in raport de calitatea marfii. (nstanta de judecata va aprecia in ce masura mijloacele folosite de vanzator pentru a-si vinde marfa sunt dolosive. (n privinta dolului prin reticenta% nici acesta nu poate sa aiba ca efec in toate cazurile anularea contractului de vanzare-cumparare. Acest lucru s-ar putea intampla numai in cazul cand vanzatorul si numai el ar putea avea posiblitatea sa cunoasca defectiunile de calitate ale marfurilor vandute si nu le-a adus la cunostinta cumparatorului. (.,.O-iectu# contractu#ui !e %an&are-cu'$arare ? nr. -*):,003% potrivit careia preturile si tarifele se stabilesc si se adapteaza de catre a!entii economici% indiferent de forma de or!anizare si titularul dreptului de proprietate% prin ne!ociere cu beneficiarii. Acelasi act normativ prevede e'ceptii de la principiul libertatii stabilirii pretului% e'ceptii justificate de e'istenta monopolului de stat asupra unor bunuri ca" electricitatea% !azele naturale. /retul este determinat si in cazul in care in contract se prevede ca se va putea plati pretul practicat pe piata pentru cate!oria respectiva de produse. Astfel potrivit articolului )* .com.% 2vanzarea pe un pret nedeterminat in contract este valabila daca partile au convenit asupra unui mod de a-l determina in urma3. /retul poate fi determinat si de o terta persoana% numita arbitru% aratata in contract sau nominalizata ulterior. b6lauze contractuale privind pretul • (nde'area pretului /artile contractate au posibilitatea ca in cuprinsul contractului sa prevada o clauza prin care pretul care se va plati va depinde de un anumit indice convenit de catre parti% denumit 2moneda de cont a contractului3. • Revizuirea pretului /artile au posibilitatea sa prevada o clauza de revizuire a pretului mai cu seama potrivit art. )* .com. este posibila stabilirea ulterioara a pretului in functie de pretul practicat pe piata% in localurile de burse. • Vanzarea cu plata pretului in rate /oate fi calificata ca o vanzare pe credit% pretul fiind fractionat si platibil la diferite perioade de timp. (n momentul incheierii contractului se achita un avans 5parte din pret6 dupa care sunt evaluate ratele in cote pro!resive e!ale sau re!resive. reditul poate fi acordat de catre vanzator sau de o terta persoana. Este important de retinut ca la pretul convenit se adau!a dobanda si cheltuielile accesorii vanzarii. 4reptul de proprietate si riscurile pieirii fortuite se transmit de la vanzator la cumparator in momentul semnarii contractului de vanzare cumparare. (n situatiile in care e'ista preturi le!ale pentru anumite cate!orii de produse% partile contractante trebuie sa se supuna dispozitiile le!ale. 4aca in contract lipseste clauza cu privire la pret acesta va fi lovit de nulitate absoluta. • Alta conditie pe care trebuie sa o indeplineasca pretul este ca el sa fie sincer si serios. /retul este sincer daca el corespunde realitatii. 4aca pretul este fictiv 5simulat6 contractul este nul ca vanzare-cumparare dar poate fi valabil ca o donatie de!hizata% in masura in care sunt indeplinite conditiile le!ale in materia donatiei. /retul este serios daca nu este derizoriu% adica sa e'iste o vadita disproportie intre valoarea bunului vandut si pretul stabil. 4aca pretul nu indeplineste conditiile referitoare la sinceritate si seriozitate% contractul va fi lovit de nulitatea absoluta. ). O-#i"atii#e %an&atoru#ui 4e re!ula vanzatorul are doua obli!atii principale" sa predea cumparatorului lucrul vandut si sa-l !aranteze pentru evictiune si pentru viciile lucrului. ).1.O-#i"atia !e $re!are a #ucru#ui %an!ut • adrul conceptual al obli!atiei de predare /rin predare se intele!e obli!atia vanzatorului de a pune la dispozitia cumparatorului bunul vandut% in asa fel incat cumparatorul sa intre in detentia bunului. •